SVARTA HÅLDel I. NÅGOT MÅSTE HÄNDA
 1. Hejdad, liksom i flykten Utlagt 15.1.08
I.1. FÖRLÄNGDA TENDENSER
 1. Den utomjordiska avlösningen Utlagt 23.1.09.
 2. Rapport från Polter: De humana parningssystemen Första utlägg 28.2.09.
I.2. TILL KÄNNEDOMEN OM HARRY JÖNSSON
 1. En fjärilslätt darrning Utlagt 23.4.99, senast ändrat 19.1.07.
 2. När man har sagt A bör det inte komma B Utlagt 23.4.99, senast ändrat 19.1.07.
 3. En boll i krysset mellan den samtida filosofins stolpe och den samtida religionens ribba, högst oväntat underkänd av domaren Ny version 21.4.04, senast ändrat 19.1.07.
 4. Där tillslaget brister sviker också publiken Ny version 5.5.04, senaste korrektion 2.4.05.
 5. Harry tar råd av sin syster i en fråga som rör konsten och den enkla, vanliga människan Utlagt 1.5.99, ny version 21.5.04, korrigerad 19.6.04.
 6. En nation av drängar och pigor väljer sina hövdingar Utlagt 20.9.99, ny version 19.6.04.
 7. Rekreation för en politiker som lyckligen bestått ett val Utlagt 26.11.99, reviderat 27.11.08.
 8. Det anonymas fenomenologi Utlagt 7.12.99, korrigerat 25.1.05.
 9. Det öppna samtalet i ett kungarike kan inte lämnas helt utan beaktande Utlagt 19.2.05.
 10. Somliga budskap färdas i gräddfilen Utlagt 9.10.00, senast korrigerat 1.5.05.
 11. Harry förklarar lämningarna från ett skede i det förflutna för slutsanerade Utlagt 11.10.00, korrigerat 31.3.05.
 12. Pascalska vadet, lokal tillämpning Utlagt 12.10.00, reviderat i april 2005.
 13. På våningen ovanför Heikki har man sin mening klar Utlagt 26.11.00, nyprogr. 23.6.02, senast korrigerat 8.5.05.
 14. Utan att darra på manschetten styr det moderna samhället mot sitt näst högsta goda Fotfästet utlagt 27.8.05, färdigt 4.12.05.
 15. En medelstor stad vid havet, rätt långt från huvudstaden Utlagt 2.8.01, nyprogr. 23.6.02, senast korrigerat 14.3.06.
 16. I valet mellan den falska sanningen och den sanna falskheten faller det sig naturligt för Harry att inta en neutral hållning Utlagt 2.8.01, nyprogr. 24.6.02, senaste korrigering 14.3.06.
 17. Gravtal över Homeros Utlagt 15.6.02, nyprogr. 26.6.02, korrigerat 21.5.06.
 18. Prövningar är inte normalfördelade, de kommer i skaror Först utlagt 15.6.02, omskrivet och utlagt 29.5.06, korrigerat 17.7.07.
 19. Ett Ph.D.-diplom är något att ha. (Ständigt denna Hasse) Utlagt 7.10.06.
 20. Fiju, fiju. (Eller: Drömmare i den hårda värkligheten, med en exkurs över Olof Tjocke, vars helighet skapade honom en segelränna genom densamma) Utlagt första gången 16.6.02, utlagt andra gången 7.12.06, senast korrigerat 19.3.07.
 21. Paris kan vara värt en mässa, men denna maxim gäller ej för lägre organisationsformer, såsom länshuvudstaden Utlagt 16.6.02, senaste korrektion 6.5.07.
 22. Klagomål till Högre Instans Fotfäste utlagt 4.12.08.
 23. Aktiebolaget Svanen Utlagt 17.6.02.
 24. Vid byggnaden som skall hysa den kommande föreställningen Utlagt 23.6.02.
 25. Harry samtalar med en arbetare av den gamla stammen Utlagt 4.7.02
 26. Ockult mellanspel Utlagt 5.7.02
 27. Människan bör inte tjäna som organdonator för tidsandans experiment Under arbete från 1.11.03.
 28. Heikki går på möte och stöter samman med en montör ur lägsta divisionen Utlagt 16.12.02
 29. Sanningen och inget annat än halva sanningen Utlagt 16.12.02.
 30. Ett uppslukande av Harry Jönsson skulle leda till vissa samordningsfördelar Utlagt 29.3.03.
 31. Det triviala är tidens väsen. Ett manifest Utlagt 6.4.03.
 32. En självgjord kvinna (och något mer därtill). Inesburgarens idé faller i god jord Utlagt 6.4.03.
 33. Brottsbekämpande programmet Utlagt 16.4.03.
 34. Ett hus fyllt av de modernaste hjälpmedel Utlagt 18.4.03.
 35. Heikki gör en märkvärdig observation Utlagt 26.4.03.
 36. Till den originella människans lov Utlagt 26.4.03.
 37. Kan en hållfast byggnad skapas av bristfälliga beståndsdelar? Utlagt 27.4.03.
 38. Harrys första tal till fariséerna, kanoniska versionen Utlagt 2.5.03.
 39. Om linneskåpets funktion i världen Utlagt 2.5.03.
 40. På alla håll och kanter: den glupande aptiten hos dissipativa system Utlagt 8.5.03
 41. Dagen efter; gårdagens samtal, morgondagens bilder Utlagt 8.5.03
 42. Via Dolorosa revisited Utlagt 12.5.03.
 43. Förankringens finheter, och serveringens Utlagt 16.5.03
 44. Homunculus Utlagt 16.5.03
 45. Goddag, mina herrar, är det här man bygger framtiden? Utlagt 18.5.03
 46. Isonomia. Harry Jönsson inser att Partiet har sitt ursprung i den grekiska antiken och denna insikt fyller honom med sällspord stolthet men samtidigt med sorg och ruelse En modifikation av det ursprungliga "fotfästet" utlagd 20.9.03.
 47. Med en senapskula i knät Utlagt 15.9.03
 48. När man ser det lite grann så där från ovan Fotfäste utlagt 6.10.03
 49. En hälsoskyddsinspektör söker natthärbärge. Exkurs över de naturliga samlagsställningarna, som mynnar i könskamp och slutligen en profetia över Harry Jönssons bestämmelse Utlagt 20.10.03
 50. Lördagens allehanda. (Reaktionen formerar sig) Utlagt 22.1.04
 51. Olika ståndpunkter beträffande samtidens ståndpunkt Utlagt 12.9.03
 52. Harry förnekar tunnorna och förbereder ett bröllop (kyrkan skall stå mitt i byn)
 53. Den svarta måndagen Utlagt 11.9.03

I.2. PÅ SPANING I EN KONKURRENSUTSATT NATION
 1. Spår Fotfäste utlagt 8.11.03.
 2. Förslag från en Mogul på fransysk visit Fotfäste 18.11.03, utlagt 21.12.03.
 3. Ytterligare utredning av förslaget i föregående kapitel: världshistorien som dokusåpa och möjliga följder av detta perspektiv Ännu ej utlagt
 4. Allt ljus på lilla Eva Ännu ej utlagt
 • Tillbaka till startsidan