51. Lördagens allehanda. (Reaktionen formerar sig)

På olika håll i staden har en brokig skara dragit fram de senaste dagarna. Överallt har den varit synlig, i hamnen, i stadsparken, på rivningstomter mitt i stan. Där man kommit till har man riggat upp ett stativ och tagit borrkärnor ur jorden, prover som sedan emballerats och förts till ett förråd utanför stan. Men vad går det hela ut på: borrar man efter olja eller letar man efter guld och ädla stenar? Vi ställer frågan till hälsoskyddsinspektören Heikki Mäkinen, som med säker hand lotsar sin lilla skara i stadens geografi.
-Det hela började som en studiecirkel, pengarna fanns och ämnet var givet på förhand. Man skulle gräva där man stod, på ett eller annat sätt. Vi ville göra nåt konkret och gå lite på djupet, då gav sig det här på egen hand. Vi slammar en bit av borrkärnan, analyserar den i spektrograf och med vanliga kemiska analysmetoder, på det viset lär sig deltagarna analysteknik och får samtidigt ett hum om vad som finns i jorden under deras fötter. Mina mullvadar kommer från lantbrukslinjen på folkhögskolan, och för dem handlar det mycket om vanlig lantbrukskemi, som dom kan ha nytta av senare i livet. Och dom går verkligen upp i arbetet, eller man skall kanske säga: ner i det.
-Vad är det mest spännande ni har hittat?
-Nå, säger Heikki på sin sjungande dialekt och drar på det, vi har kanske inte hittat det mest spännande ännu. Vi får mycket tips när vi är ute, ett av dem ledde oss till ett ordentligt läckage av kreosot på järnvägens mark. Men det är ju ett rätt så "naturligt" gift, fenoler och sånt, som försvinner den naturliga vägen. Låter man bli att dricka ur rännstenen på platsen behöver man inte ligga vaken på nätterna. Men man skall se upp, storstädernas ytjord är inte så ren som man i allmänhet vill göra gällande.

I lokalbladets lördagsutgåva generalinventerades tillvaron, en kommunalpolitiker gjorde klokt i att sätta i sig alltihop, från början till slut. Harry pustade och vek ut andra uppslaget, han hade stigit upp i ottan för att hinna med uppgiften innan de övriga infann sig och började slita i sidorna. Förstasidans rubriker var avverkade, andrasidans cirkulärledare likaså, och tredjesidans insändarparad, men det återstod ett drygt pensum. Patrik, nio år, gratulerades av farmor och farfar, en av de stora bilfirmorna höll öppet hus hela söndagen, helsida med feta rubriker. Handbollslaget hade svårt att få ihop fullt manskap till matchen, också söndag. Stadsarkitekten fick pälsen full i en insändare, det var rätt åt honom. Evy, 77, ställde ut målningar på Hantverksföreningen. Nattligt inbrott på byggmarknaden, bara växelpengar i kassaskåpet. Vem har sett min bortsprungna hund? Narkotika, slagsmål utanför en krog, två försvunna flickor.

Tappade man aptiten på denna mix stod det en fritt att övergå till annan lektyr, valfriheten var total. Det blev som att byta kaffe och bulle mot yoghurt och müsli, rätterna fanns upplagda i den stora självserveringen, man hade bara att ta för sig. En kommuninvånare, som hade tröttnat på lokalbladet kunde plocka ut Montaignes "Essäer" ur bokhyllan och fördjupa sig i författarens utläggning om fåfängan, eller mumsa på "Hänt i veckan", teserna om Feuerbach, baksidestexterna på cornflakespaketen. Det ena var så gott som det andra, ingen instans, inga kriterier lade sig i vågskålen till förmån för en speciell genre, eller bara: ett speciellt varumärke. Möjligen var det lättare att införskaffa cornflakes än essäer, men det berodde enbart på marknadens preferenser och kunde motverkas genom riktade statliga åtgärder, exempelvis sänkt moms på essäer och höjd på majsflingor.
Harry läste varken "Essäerna" eller baksidan på cornflakespaketen, den läsande perioden var ett passerat stadium i hans liv. Vad skulle man med det skrivna ordet till i en tillvaro, där samfälligheten hukade i spärrelden från åttioåtta tv-kanaler och var snärjd i världsomspännande nätverk? Man kunde diskutera halten hos det samtal som avlyssnades, den text man undfägnades med, men också en sådan tvekan sköljdes bort av strömmen. En ny mottagare hade bestämt var ribban skulle ligga, och tog man det med i räkningen kunde tvåloperorna gott accepteras som en ny tids bildningsromaner. Det bildades fortfarande en människa, och samma människa bildade sig paradoxalt nog fortfarande meningar med material införskrivet från åtminstone ett par, tre håll.
Under alla omständigheter kom man långt med lokalbladet, ur dess spalter gick det att klippa ihop en heltäckande beskrivning av världens tillstånd - eller åtminstone närvärldens - och Harrys väljare läste aldrig något annat. Om beskrivningen blev trivial berodde det i detta fall inte på att världen var trivial, utan på att ribban i närområdet var lagd där läskunnigheten tar vid. Det fanns ingen anledning att förtvivla för den skull; inlindat bjöd till och med lokaljournalistiken sina läsare på en kärna av sanning, och vid sällsynta tillfällen blixtrade det om notiskonsten. Det gällde på sin höjd att inse att meddelandena hade varit i säck innan de kom i påse. Och i slutänden kunde man hålla fast vid att det egna livet var en unik, avvikande genre, ett reservat för viktigheter, på ett mirakulöst sätt lyckades många med det konststycket.

Harry var kommen till tolfte sidan, när en flinga i flödet fångade hans uppmärksamhet. Han markerade det genom att gripa tag i sidorna och sträcka ut pappersytan framför sig så att det prasslade till och överkanten bildade en vågrät horisontlinje. Rubriken över artikeln löd: Framtidsprojekt utan offentlig insyn.

Under stort hemlighetsmakeri tycks ett projekt av ovanliga mått vara under uppsegling i kommunen, och detta utan att invånarna på något sätt fått information. Enligt välunderrättade källor underhandlas om ett markövertagande på cirka åttahundra hektar. I normala fall brukar det lokala näringslivet se positivt på projekt i den här skalan, men denna gång är känslorna blandade. Skälet är att den inledande prospekteringen har lagts utanför landet, och många fruktar nu att detta kommer att leda till att också upphandlingen av varor och tjänster går de lokala näsorna förbi.
Kommunalrådet Harry Jönsson, som med egna ord har "viss insyn" i projektet, vill inte uttala sig på nuvarande stadium, men försäkrar att utförlig information kommer att ges när planeringens konturer klarnat en smula. Enligt andra källor handlar det om ett "framtidsprojekt" med ett stort mått av risktagande. Trots detta lär allt vara så gott som klart på kapitalsidan. Man kan undra över hur denna verkligt goda cigarr ser ut, och det spekuleras friskt i företagarkretsar. Någon ledning ges kanhända av Harry Jönssons uppmärksammade utspel på Börshuset för en tid sedan. Men från ord till handling är steget långt, och det skulle förvåna mycket om ordet i detta fall räcker för att skapa en ohelig allians mellan kapital och socialreformatörer. Detta i synnerhet om det vi ser sticka upp i kölvattnet på vårt mångsidiga kommunalråd är ett hemlagat huvud på den bankrutterade socialismens hydra.
Harry läste tre gånger, tills han kunde texten utantill. Stilen var ledarsidans, att inlägget hamnat tio sidor längre bak visade att det skrivits i hast och fått klämmas in där det fanns utrymme. I sig var det inget att frukta, det vände sig till de redan frälsta och hade inte mycket att hämta på andra håll. Men det kunde vara startskottet för något annat och större, och därför var han tvungen att skela i denna riktning framöver. (Det kunde också handla om en skenmanöver för att maskera en attack som kom från helt annat håll. På nuvarande stadium var det helt enkelt för tidigt att säga något om konturerna hos det som skulle följa, ingen kunde göra det).
Nytt uppslag, ännu en rubrik som slog in som en ljungeld i medvetandet: Tyto alba, ny kommuninvånare. Harry visste inte vem Tyto alba var, men med hjälp av bilden med vidhängande text kunde han placera nytillskottet både i geografin och biologin: det var ugglan som Heikki hade skjutit framför sig. Heikki hade alltså gått till blaskan och sladdrat, det var oväntat. Om igen plattade Harry ut tidningspappret och placerade överkanten i horisontlinjen.
På hemlig plats i kommunen huserar sedan tidigt i våras en ovanlig invandrare: tornugglan som troddes vara utdöd i landet. Fastän platsen hållits strängt hemlig har nytillskottet varit känt en tid bland de lokala fågelskådarna, och en utvald krets har kunnat beskåda fågeln och "kryssa" den i sina fågelböcker. Särskilt stor blev glädjen när man upptäckte att det rörde sig om ett par och att honan redan ruvade på fem ägg. Sedan dess har paret hunnit lägga ytterligare två kullar, och tio ungar har redan lämnat boet för att bosätta sig på andra håll och kanske på nytt skapa en livskraftig stam i landskapet. En ovanlig fruktsamhet, somliga skulle säga: typisk för en invandrare! Biologiläraren Sigge Holmström var vår guide när vi sent en kväll, under sträng sekretess...
Så var det inte Heikki ändå, han hade upptäckt fågeln på egen hand när han besökte platsen, en poäng till honom för hans observans, och en tyst ursäkt. Nytt uppslag, kanske var Harrys egen bittra kalk ännu inte full. Snäll och artig invandrare Maj-Britts bästa kund. Detta hotade honom inte, kunde läsas medan han höll tidningen nästan vertikalt med ena handen och grep efter en ostsmörgås med den andra.
Medan den traditionella utlåningen på biblioteken får stryka på foten till förmån för cd-skivor, disketter och kassetter finns det fortfarande en och annan som håller bokläsandets fana högt. En sådan inbiten bokläsare möter vi i stadsbibliotekets läsesal när den öppnar klockan tio. Det är Hussein som otåligt väntar för att se om dagens post har fört med sig någon av de böcker han beställt från bibliotek i när och fjärran. Men dagens skörd är noll, och han får nöja sig med de fjärrlån som han redan har liggande i läsesalen.
Vi pratar med bibliotekarien Maj-Britt Hansson, som sköter det praktiska åt Hussein, och hon berättar: Med dagens ansträngda finanser är det i synnerhet den smala litteraturen och referensverken som kommer på mellanhand, vi kan inte hålla dem eftersom utlåningen är så liten. Men vi har ju möjligheter att låna in från de stora biblioteken, och dom utnyttjar vi. Och skall jag säga som det är så tar vi gärna det extraarbete fjärrlånen innebär, det är nåt särskilt med de riktigt tunga och svåra böckerna, de är liksom vår huvudnäring.
Så du tycker bara att Hussein är en bra kund? frågar vi Maj-Britt. Han är vår bästa kund, myser Maj-Britt, vi står allihop i dörren och hälsar när han kommer på morgonen. Dessutom är han snäll och artig, tycker allting är så väl ordnat här, så vi säger: gärna fler invandrare som han.
Vi går över till Hussein, som har satt sig vid läsbordet och tänt lampan. Maj-Britt berättade att han har en doktorsgrad från Sorbonne-universitetet i Frankrike, men när vi frågar honom om det vill han inte säga nånting. I stället berättar han om sitt arbete vid renhållningen och de goda kamrater han fått där. Men det du sitter och läser här har du väl ingen nytta av i jobbet, frågar vi. Säg inte det, svarar han och skrattar gott åt vår fråga, renhållningsarbetaren får ett speciellt perspektiv på tillvaron, det tar inte skada av en smula reflexion.
I bakgrunden nickar Maj-Britt instämmande.
-Titta här, sa han till Rut som hade kommit in i köket, det måste vara samma penna som har skrivit om ugglan och Hassan. Den har bestämt sig för att riktigt nöta ut ordet "invandrare", det dyker upp hela tiden, ungefär som en nitlott i en tombola. Det om något tyder väl på ett mycket speciellt perspektiv på tillvaron.
Hon tog emot, tog hans kopp och tömde den, fortsatte att läsa längre ned på sidan av bara farten: Ung entreprenör fick skyddstillsyn. Efter att ha schappat med klasskassan for en företagsam ung man till Amsterdam och investerade i hasch. Det hade han tänkt sälja på hemmamarknaden med god förtjänst för att sen återbörda sitt "startkapital". Men resan tog ett brått slut vid gränskontrollen, där en tullare fattade misstankar. Eftersom den unge företagaren inte nått straffbar ålder beslöt tingsrätten igår att han skulle överlämnas till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder. Puh! Hör man inte en underton av beundran? "Överlämnas för vidare åtgärder". Det blir som med Herman Sköld, han kommer att gå vind för våg.
-Det är nästan bara gamla bekanta i bladet idag.
-Jag har träffat den unge entreprenören och pratat med honom, han är alldeles förtappad. Man kan inte nå honom. Ridån är nere. Han ångrar ingenting, utom att han åkte fast.
-Modern är en allvarlig aspirant på titeln "Kommunens värsta morsa". Försupen, skrikig, reaktionär, och absolut självisk.
-Och fadern, vad är fadern aspirant på?
-Fadern är frånvarande. Under horisonten.
-Jag tänkte väl det.
-Vad skall vi göra? Adoptera honom?
Rut fnissade till: Efteråt kommer du varken att stå på plus eller minus, du förlorar nämligen en dotter. Eva har utnämnt just den här typen till sitt speciella hatobjekt.
-Nå, svarade Harry lugnt, då skulle jag stå på minus efteråt. Går han kvar i klassen?
-Nej. Slitningarna blev för starka, han riskerade att få spö av de andra killarna. Nu går han i en annan skola.
-Jag borde kanske prata med Eva lite grann, försöka moderera henne. Det kan inte vara bra med för starka motsättningar redan på den nivån.
-Varför det? Låt henne ta ut svängarna. Det är viktigt att kvinnor lär sig att uttrycka negativa känslor mot män, de skall inte vara så försonande. En smula humör kan bidra till att stämma i bäcken, gör det säkert i många fall.
-Så får det bli då. Apropos negativa känslor: märker du hur många dolkar som vässas mot mig, bara i en sån här lördagsupplaga?
-Så farligt är det väl inte.
-Farligt och farligt. Det börjar alltid så silkeslent. Reaktionen börjar spela med musklerna, och uppdraget är redan formulerat: Jönsson skall väck.
-Nu tar du i. Sånt är typiskt för dina svarta dagar.
-Jag är kanske lite förföljelsemanisk idag. Men jag tänker på en före detta statsminister och hur långt i förväg högern satte upp skottpengar på honom. Det kördes fram råare och råare i varje ny vända, till slut stod det på alla pissoarer, och då hittade dom sin - vad heter det? - entreprenör.
-Du är kanske lite sliten just nu. Skall vi ta ut en veckas semester och åka nånstans? Bara du och jag.
-Med bröllopet och allt? Nej, det är inte att tänka på. Först skall vi ha Jenny tryggt förankrad i äktenskapets hamn, sen kan du komma igen. Vi bordlägger förslaget.
Han log milt och försonande, böjde sig fram och drog in henne i sin famn. -Jag försäkrar dig att det kommer att få en ytterst välvillig behandling nästa gång. Men först Jenny, nu kommer hon i första hand, hon köper inte fler uppskov.

19 kB, utlagt 22.1.04, senast korrigerat 27.11.08.

  • Svarta Hål, kapitel 50
  • Svarta Hål, kapitel 52
  • Tillbaka till innehållsförteckningen