17. I valet mellan den falska sanningen och den sanna falskheten faller det sig naturligt för Harry att inta en neutral hållning


-På kollektivet har dom klart för sig hur saken ligger till: tunnorna är reformistens dåliga samvete, som han inte vill kännas vid.
Varför skulle just reformisten alltid ha dåligt samvete? Han kunde på rak arm räkna upp tio - tjugo politiska framgångssätt som verkligen hade kvalificerat sig för moraliska kopparslagare...
-Det är väl därifrån hela påhittet kommer, från dessa ormar som vi när vid vår barm.
-Den möjligheten slog mig. Jag ställde frågan rent ut och fick ett klart nej till svar.
-Och det köper du?
-Tills vidare: ja. Damen ifråga är led som fans mormor själv, men hon håller på Den Absoluta Sanningen, eller på sanningen som något absolut.
-Det var synd.
-Vi glömmer alltihop, sa Heikki bestämt. -Vi pratar inte mer om tunnorna, tänker inte på dem.
Hur förväntades en ansvarig kommunalpolitiker ställa sig till en sådan propå? Harry log snett och ruskade på huvudet. Den dag man ignorerade begravda tunnor skulle de besuttnas parkerade bilar flamma upp i ljusan låga på gator och torg, som en påminnelse. Partiets historiska uppgift var i alla lägen att agera som en väldresserad tryffelhund, ständigt på språng efter begravda tunnor.
-Vad menar du? Skulle man inte kunna glömma ett påhitt, en jävla rötmånadshistoria?
Harry löpte sin tankebana ut: i den civiliserade världen (och ett gott stycke utanför denna) var nationen känd för sin obrottsliga neutralitet i internationella konflikter, man kunde kalla neutraliteten ett väl inarbetat varumärke. Trots detta hade den neutrala gångarten gradvis övergått till att erinra om kattens tassande kring den heta gröten. Det fötterna sökte undvika hade i och för sig legat tryggt förankrat på hundratjugo meters djup i det närliggande innanhavet, med en dylik placering kunde man tycka att neutralitetens dumpade tunnor aldrig borde ha kommit till den allmänna tryffelhundens kännedom, men efterkommande generationer visste att det inte förhöll sig så. (Den nationella kraftproduktionen hade lärt läxan och planerade att skyffla undan sitt och nationens dåliga samvete en tiopotens djupare in i planetens moderkaka, skulle det räcka, måntro?) Neutralitetens dilemma var på intet sätt unikt; hade inte alla slag av relationer, den ömtåliga maktbalansen mellan klasserna, fördelningen av de ekonomiska tillgångarna, sina begravda tunnor? För att inte tala om den ömtåliga maktbalansen mellan könen: under tvåhundra års tid hade nationens drängar seglat vida omkring och hämtat hem sexpigor i både österled och västerled; om nationens kvinnor fortfarande log fåraktigt-undfallande och pep genom näsan när de talade - var detta inte bullret - eller pipet - från tunnor som begravts långt tillbaka i tiden?
-Kom, kom, Harry!
-Det är inte så lätt som du försöker göra det. Harry gjorde en gest med handen, försökte forma svaret i luften. Han tyckte inte om att bekänna färg, kasta ankar vid en fast position, det fanns något suspekt i all verbal tvärsäkerhet. Bluetooth sände sina informationspaket sextonhundra gånger i sekunden på sjuttionio slumpvalda frekvenser, varför skulle politiken vara sämre? Nå, det var kanske att driva saken väl långt. -Det är en fråga om... ...världsåskådning. Eller bara språk. Språket som världsåskådning. Ja.
Han rätade ryggen och bestämde sig. -Ja, språket som världsåskådning. Neutralitet... Peace in our time... Puh!
-Förlåt?
-Sorry, jag tar tillbaka pusten.
-Vårt bord är den objektiva verkligheten, Harry. Tunnorna finns inte, därmed faller de utanför vår kompetens, eller i vart fall utanför vårt ansvar.
-Tja. Om problemet hade varit så enkelt. Den objektiva verkligheten är kanske ditt bord, Heikki, men jag har så att säga - ett vidare ansvarsområde...
Heikki nickade ett erkännande åt Harrys vidare ansvarsområde.
-Politiken måste utan tvekan syssla med en rad virtuella problem, som aldrig har varit och aldrig blir realproblem, också kommunalpolitiken måste göra det. Tyvärr. Vår svårighet är att till och med tingen har - eller skaffar sig - röster, inte ens plåtburkarna är stumma längre. Rösterna kommer från så många håll, och i de flesta fall är det omöjligt att urskilja det objektiva upphovet, om det alls finns ett sådant. Då är det inte lätt att skilja mellan sant och falskt, inte så lätt som det verkar ha varit en gång i tiden. Du går inte ut som en doktor Stockman, tar ett prov och skickar till labbet, för att sen förvandlas till folkefienden No. 1 av den lokala företagarföreningen... Ingenting går raka och enkla vägar längre. Och kom ihåg: ibland är det dom tomma tunnorna som bullrar mest, jag har tänkt den tanken flera gånger sen jag fick samtalet. Tunnor som är så tomma att dom inte finns har antagligen mest resonans av alla, dom måste bullra ursinnigt.
Heikki grep honom vid armbågen och ryckte varsamt, som man gör i en istadig häst.
-Har du aldrig hört talesättet att en lögn hinner gå halva jorden runt innan den blir dementerad? Och när den har gått ett fullt varv i offentligheten är den sanning. Vår tids sanningskriterium är i högsta grad pragmatiskt; en lögn blir sanning när den har upprepats tillräckligt många gånger.
-Det låter inte klokt. Det blir en sorts miljöförstöring i kvadrat.
-Det är utmärkande för vår tid: lösnummerförsäljningen uppställer det yttersta sanningskriteriet. Du såg hur kvällsblaskorna citerade dig: som om du dolde nånting. Tro mig: vi blir inte kvitt tunnorna. Vi blir tvungna att behandla dem som om de finns därute, någonstans. Du skall själv vara klok och inte sälla dig till dom som försöker begrava och skyla över. Å andra sidan vill jag inte sticka under stol med det jag har sagt hela tiden: Dom ligger bäst där dom ligger. Allt behöver inte komma upp i ljuset.
-På det viset kan man ju blockera samhället! Sprida en massa lögner och ta i anspråk tid, krafter, resurser, som behövs på andra håll. På mig verkar det hela vara satt igång av krafter som vill att det inte görs nånting. Som vill binda upp oss vid ren fiktion och hindra oss från att nå fram till verkligheten.
-Kanske är det så. Kanske ligger det ren fiktion bakom det mesta vi gör. Vi når inte fram till de rätta handlingarna. Vi ingriper inte korrekt. Men vi bygger ett samhälle i alla fall, om än på tvivelaktig information. Låt oss säga det: det finns ett antal mer eller mindre adekvata fiktioner som ligger till grund för våra försök att närma oss verkligheten.
-Du säger alltså å ena sidan att man måste ta dem på allvar. Å andra sidan ser du helst att de ligger där de ligger. Vad vill du att vi skall göra då?
-Den etablerade lögnen finns överallt, som en falsk sanning. Det är så, hela offentligheten är en enorm härva där du bara med möda skiljer "sant" från "falskt". De flesta har inte ens kriterier för att ro iland med uppgiften. Och du vet aldrig var lögnen är störst: ute i rampljuset, eller bland de villfarelser som cirkulerar i kloakernas mörker. Därför är det dumt att försöka upphöja sig till domare och väga upp sanning på guldvåg. Vi är inte vuxna uppgiften. Det finns inga allmänt omfattade och samtidigt tillförlitliga sanningskriterier. Det bästa du kan göra är att böja lögnen eller sanningen - det du uppfattar som lögn och sanning - en smula och utnyttja dem för dina syften. De måste dra sitt strå till stacken, som allt annat.
-Så talar en sann jesuit. Vilka skulle dina syften vara i det här fallet?
-Tja. Om ryktet visade sig vara seglivat skulle du exempelvis kunna utnyttja det som uppbackning bakom kravet att det upprättas ett register över allt miljöfarligt avfall i stan. Med anmälningsplikt för all tänkbar miljörisk man vet finns där och allt som man tror finns där...
-Vill du straffa dem som har satt igång ryktena?
-Jag vill en sak: att hjulen snurrar, att tingen har sin gång. På ena eller andra sättet. Det är jag som är överste hjulsmörjare här, det är min uppgift.
-Man kunde också exportera dem.
Kommunalrådet föreföll att livas avsevärt av denna tanke.
-Till Afrika tänker du kanske. Patagonien.
-Nej, nej, bara ett par mil. Låta dem bli ett bekymmer på nån annans bakgård.
-Hur skulle det gå till?
-På samma sätt som de kom till oss.

Huset ägdes av det kommunala fastighetsbolaget; överallt solkiga ytor, smutsiga och belamrade trappuppgångar. Det var ett av dessa magasin, där man förvarade människor, som inte seglade i det stora suget.
-Det lyser i köket, viskade Jenny. Hon var andlös och hade svårt att finna näsans rätta ställning. Rut kände en stor ömhet för henne. En man rörde sig därinne, kom fram till fönstret och höjde handen till hälsning, väntade med dörren öppen när de kom i trappan. En hall, det kök de nyss skymtat från utsidan, ett rum med en bokhylla och ett långt arbetsbord. Han hette Hussein, men kallades Hassan.
-Jag skall ju vara ert bröllopsvittne, sa Rut, och jag tyckte att det skulle kännas konstigt om jag inte hade träffat dig innan.
Mannen nickade och pekade åt köket, det var en inbjudan. Han utstrålade en sorts mildhet, eller saktmod, man väntade sig inte att han skulle höja rösten eller brista ut i skallande skratt. Över hans högra kind löpte ett rött ärr från kindbenet till hakans kant, och han vred högerfoten utåt i gången. Efter en kort blick sänkte han huvudet och vände sidan åt dem, det var som om han med denna hållning lånade dem sitt öra.
-Egentligen kunde jag gå nu igen. Rut satte sig på en pall och skrattade till. -Jag brukar aldrig komma över mitt första intryck av människor. Jag anar vad Jenny ser hos dig och gillar hennes val.
Mannen gjorde en lustig grimas. -Jag tänker mig att jag konfronteras med en matriarkal tradition, som går ut på att en brudgum först har att bli godkänd av brudens svägerska, innan han kan förevisas för resten av familjen.
Han hade tillägnat sig språket fullt ut, klädde det till och med i den lokala dialekten.
-Strunt i det, svarade Rut. -Ibland får man finna sig i att bli blåst på sina förväntningar. Skälet till att vi inte tog Harry med är att han har svårt att sitta still och prata, han måste laga mat, servera eller diska för att känna sig väl till mods. Han blir så besvärad när han träffar främmande människor. Du kunde få ett dåligt intryck av honom.
-Det är som hon säger, förstärkte Jenny. -Om Harry fick välja skulle han aldrig träffa annat än gamla bekanta. Men det beror inte på att han är blyg eller försagd, och inte heller på att han känner sig förmer än andra, utan på att han först måste kolla om den andre är en person som han kan vara jämlik med. Och den svaga länken i kedjan är inte han själv utan den andre, som Harry alltid misstänker för nån sorts primitivitet eller falsk känsla av överlägsenhet. Tänk på det. Du måste alltid signalera till Harry: Vi är lika. Vi är samma sort. När jag säger "bä" så betyder det samma sak som när du säger "bä".
Hussein strök sig över hjässan, där håret började bli tunt. -Ni har varit här i tre minuter, och redan berättar ni historier på en människa, en frånvarande människa. Berätta en historia om er själv.
-Tyvärr: det berättas inga historier om mig. Åtminstone inte vad jag vet. Säg du förresten, jag blir alldeles förskräckt när man säger ni till mig.
-Nå, så får vi hålla tillgodo med historier om "den-som-det-berättas-historier-om".
-Strunt i Harry, det var bara tomgång. Så gör vi kvinnor när vi trevar efter trådar, som vi kan spinna in i våra vävar: berättar historier om män. Jag skall säga som det är: helst hade jag hört dig berätta en historia om dig själv. Jenny säger inte mycket, antagligen för att du har bett henne om det, men det verkar på mig som om det finns en historia värd att höra.
-I så fall gör vi en bytesaffär då. Var och en berättar en historia om sig själv, en sann historia ur livet.
-Det var nog tur att vi inte fick Harry med, sa Rut, han drar igång en lång filosofisk diskussion var gång han hör ordet "sann"!
Hon såg på de två andra, brast i skratt och stötte sig med handflatan mot pannan. -Han är outrotlig, han följer mig överallt.
I nästa sekund tänkte hon: som du babblar, Jenny får knappt en syl i vädret. Du får skärpa dig, Rut. Och eftersom hon hade sig fullständigt i sin hand, som en kasperdocka, kunde hon genast följa sin egen anvisning.
Han hade ett sätt att lyssna, som var förskräckande; man fick intrycket att hela världen höll andan. En sådan människa måste komma från ett hörn av tillvaron, eller från ett liv där talandet och lyssnandet stod högt i kurs. Hon kände ett behov att yttra något som stod i paritet med denna lyssnande anspänning. Eller avspänning, det var svårt att säga.

-Nu skall du höra på mig. Jag skall förklara en gång till hur jag ser på det. Jag skall anstränga mig den här gången.
Tystnad, tystnad från Heikkis håll, på Harry verkade detta alltid som en uppmuntran.
-Det är en kamp. Det är en dragkamp. Om man skalar ner och ser en smula dialektiskt på det hela så är samhället en dragkamp.
Det låg i samtalets natur att man inte behövde bekänna färg på alla punkter, Heikki hade bestämt sig för att inte dra från sitt håll, inte denna gång.
-Det finns två röster, två tungomål, två som överröstar alla andra. Den ena talar med ord, den säger: lika lön, fred och frihet, rent vatten, ren luft. Det är människans egen röst, första stämman, idealens och symbolernas stämma. Den röstar på mig, om den tycker att jag har rent mjöl i påsen. Den andra talar med penningen, den sparar och köper och säljer, den försöker tillskansa sig fördelar och förmåner, ofta utan tanke på konsekvenserna. Det är andra stämman: egenintresset, plånboksrösten, marknadsrösten. Den röstar också på mig, om jag har ordning i finanserna. Den ena rösten tycker stadsjeepar är förkastliga, den andra köper en och tycker det är bra att det sätter snurr på hjulen. Jag är tvungen att lyssna till bägge rösterna, förstå deras logik, och jag gör det också, hela tiden. Och märk: jag tar inte automatiskt ställning för första stämman, fastän man kanske väntar sig att jag skall göra det. Jag lyssnar och lyssnar och väger för och emot.
-Alla svårigheter går tillbaka på detta, de två rösterna. Den ena bekämpar oförnuftet, men idealet självt är så in i helvete oförnuftigt när det närmar sig praktiken. Den andra handlar oförnuftigt, så in i helvete, men det finns en sorts metod i galenskapen, som man skulle kunna kalla förnuft. Så är det hos många av mina väljare. De talar med kluven tunga, och värst av allt: ibland kan jag uppleva att andra stämman är klokare, ser längre än den första. Det är mitt dilemma, mitt verkliga dilemma.
-På det viset är hela samhället konstruerat, där pågår en ständig dragkamp mellan "sanning" och "lögn", "förnuft" och "oförnuft". Tanken att man skulle kunna gräva fram en fundamental, obestridlig sanning i ett sånt sammanhang, en sorts historisk eller politisk trumf som tar hem spelet, gör mig alldeles förtvivlad. Dialogen, dragkampen mellan de dubbla budskapen är sanningen. Det är nästan som om ryktet om tunnorna spriddes ut just för att sätta fingret på denna absurditet. I det ögonblick tunnorna blir uppgrävda måste man börja tvivla på dem, om inte förr. Allt som är utställt i offentlighetens grälla ljus måste man tvivla på.
-Med det tycker jag att vår linje är klar: vi skall hålla fingrarna från spadarna.
-Inte riktigt... Jag brukar säga: den falska sanningen skall bemötas med den sanna falskheten. Sedan, när det är gjort, intar man en neutral position ovanför all liv och kiv.
-Hur skulle det se ut i vårt fall.
-En komplott av det här slaget skapar osäkerhet, pekar ut osäkerheten i våra liv. Vi skall tvingas inse att tillvaron är tvetydig, och att den rymmer fördolda ting. Samhället tecknar sig nämligen med sin vita sida om det får välja, det bär förnuftet och sanningen i skölden. Det är dumt, rent kriminellt. Varför skulle samhället vara så mycket bättre än medelvärdet av sina byggstenar? Ett hederligt samhälle bär en skylt om halsen där det står skrivet: jag är en lögnaktig sanningssägare, en omtänksam misshandlare, en djävulsk ängel.
Harry gjorde en paus och lät detta sjunka in.
-Så är det. Hur som helst: en lögn av det här slaget, och många liknande, punkterar systemets lögn om sig själv. Där är nånting jag inte begriper, det verkar nämligen som om vi aldrig kan komma ur den cirkeln, ment strunt i det. Du och jag är systemets vapendragare, Heikki, vi kan inte tolerera attacker på vår uppdragsgivare. Därför skall vi slå tillbaka, och vi skall göra det där den som angriper inte är garderad. Vi måste vända lögnen till vår fördel och förstärka systemets funktion med lögnens hjälp. Slå fienden med hans egna vapen, det har alltid varit en bra strategi. Det är fel av oss att leta efter något som vi inte ens tror finns därute, det skall vi inte göra mer, men om tillfället erbjuder sig skall vi göra ett motdrag. Så länge vi blir trodda förnekar vi tunnornas existens, men om vi uppfattar att vågen väger över till ryktets fördel skapar vi tunnorna, gräver upp dem och sanerar. Vi ser till så att tunnorna blir verklighet, men observera: bara som en yttersta utväg.
-Jag antar att du tänker dig en nattlig aktion, i mörker och dimma. Och att den faller på min lott.
Harry såg bistert på honom, nickade.
-Och om det dyker upp tvåhundra till? Som påbröd på våra?
-Om dom inte dyker upp står vi där med insatsen, och befolkningens förtroende. Om dom dyker upp har vi fördubblat insatsen. Hur vi än gör vinner vi. Kalla det en variant av pascalska vadet.
-En variant av den sanna falskheten.
-Japp.
Det blev tyst i rummet, tills Harry kastade upp armen med en knyck och avläste klockan. -Det börjar bli sent. Jag har två saker, som jag vill be dig om, eller två och en halv. Den första är kampanjen: jag vill inte vara med, jag har inte tid, eller vill undvika vissa personer. Men jag vill ha nån med som jag kan lita på och som har förstånd. Mötena är en gång i månaden. Du är mannen jag tänker på.
Heikkis ansiktsuttryck kunde i detta ögonblick brukas för att illustrera entusiasmens absoluta nollpunkt, och han ansträngde sig för att göra detta tydligt när han såg upp.
Harry flinade: Dom har naturligtvis tänkt sig att gräva i arbetarklassens heroiska förflutna, en sorts ideologisk body-building, men jag tänkte att du var ägnad att föra in - tidsenliga synpunkter.
-Det andra... Han grävde med en hand i bokhyllan, hämtade fram en topografisk karta, vecklade ut den. -Här ligger en gård, eller ett par hus, alldeles ovanför sjön. Det rinner vatten från gödselstacken rakt ut i sjön, jag vill att du gör ett officiellt besök och sätter lite skräck i dem.
Harry satte fingret på kartan, riktade ljus mot den, och Heikki läste utan möda den finstilta texten: Svarta Hål. Han mumlade något som lät som en besvärjelse på sitt modersmål.
-Ja, det har jag aldrig tänkt på, det var ett jävla namn. Tror du att du går iland med bägge sakerna?
-Vad var det halva?
-Ah ja. Det skulle nog vara lättare att jobba i kampanjen om du var partimedlem. Det är en helt formell grej. Du kan fortsätta att gå i kyrkan sen också.
-Nå, det vet jag nu inte. Heikki markerade sin tvekan genom att överdriva sin sjungande dialekt. -Det är en samvetsfråga. Det tål nog att tänka på. Jag har nu aldrig varit så imponerad av dina organisationers genomskinlighet.
Han reste sig. -Finns det nåt särskilt skäl till intresset för ett - hål - ute på landet? Något man borde känna till?
-Jag fiskar i sjön.
-Ingenting annat?
-Det finns kanske vissa planer... Ingenting handfast, utan mer ett projekt.
-Och det går ut på?
-Det kan jag inte säga än.
Heikki såg så hotande och avvisande ut att Harry skyndade sig att tillägga: Nån sorts anläggning. En året-runtgrej. Jobb året runt, kanske två- tretusen jobb och potential för mer. Jag vill ha dem. Jag kommer att informera dig fullt ut när och om tiden blir mogen, men tills vidare kniper jag käft. Det hela är i en mycket känslig fas, kapitalet nafsar på kroken, men har inte bitit än.
-Ah. En året-runtgrej. Vad är en året-runtgrej förresten?
-Du kan inte föreställa dig det ens i din vildaste fantasi. Man kan säga: en sorts utopi, i konkret form.
-Det låter som en rund fyrkant.
-En rund fyrkant, ja. Nån gång skall vara den första för allting.
-Jag skall alltså dra på mig uniformen.
-Ja. Det är viktigt att sjöns rykte är - fläckfritt.
-Och stans då?
-Tunnorna?
-Skall jag börja preparera en fyndplats?
-Nej, till att börja med avläser vi bara stämningarna. Vi gör ingenting, utom att dementera och känna varifrån vinden blåser.

Efteråt blev Rut förskräckt över sin rättframhet.
-Det finns en skillnad mellan människor, som jag inte blir klok på. Jag märker den när jag jämför Harry med mig, och jag kom att tänka på den när du kallade Harry "den-som-det-berättas-historier-om". Så är det, ni kan inte ana vilka vilda historier jag har hört med honom som den ena parten. Det mesta är lögn och dikt, så mycket känner jag honom, och jag tänker inte ett ögonblick på dem. Men det finns en annan sak, som faktiskt oroar mig, som gör mig svartsjuk på nåt sätt. Det är inte bara så att det pratas om honom, ännu mer är det så att folk har något att säga till Harry. Ibland verkar han vara ett enda stort öra, som finns där bara för att pratas i. Alla, varenda människa, har nåt dom vill framföra till honom. Han är behövd. Eller egentligen inte, kanske handlar det mer om att han är accepterad. Där skiljer vi oss: jag är inte behövd, eller accepterad, inte på samma sätt. Ingen kommer till försäkringskassan och säger något som är avsett enkom för mina öron, det har aldrig hänt. Det är en sanning om mig. Och jag berättar det, eftersom det har gått upp för mig riktigt först på sista tiden. Harry är en person som det talas till, fastän han ju på något sätt tecknar systemet. Det måste väl handla om att man litar på honom, att det går att säga vissa saker till honom, som andra - exempelvis jag - inte tål att höra? Folk bekänner de hemskaste saker för Harry, och han tar emot dem utan att blinka. Vad exakt handlar det om? Är det nåt fel på mig när jag inte duger? Jag blev alldeles förskräckt när jag upptäckte det och har funderat på det natt och dag sen dess. Jag skulle vilja testa honom, säga en-sak-som-bara-är-avsedd-för-Harrys-öron och se hur han reagerar, vad han svarar. Nåt riktigt hemskt.
Jenny nickade lugnt. -Det är som hon säger. Han är den kommunala klagomuren. Men han är det av tvång, inte av fri vilja.
-Vad för slags tvång, frågade Rut, nästan uppbragt. -Vad är det som kan tvinga honom?
-Harry är en guldvaskare, som står mitt ute i strömmen. Han vänder och vrider på vartenda korn som hamnar i hans sil. Poängen är att han föreställer sig att allt verkligt viktigt passerar förbi därute, i förbigående, i ett kollektivt mummel. Du får tänka på att han har kvalificerat sig för den här ställningen genom att lyssna till allt möjligt struntprat i tjugo, trettio års tid. Tänk vilket slitage det innebär, vilken anspänning! Jag skulle aldrig byta med honom.
-Var ligger tvånget?
-Han är rädd att något viktigt skall gå hans näsa förbi.
-Det är därför han inte vill släppa de anonyma samtalen... Är han olycklig för att jag tog över dem?
-Ja, svarade Jenny.
-Har han sagt det till dig?
-Nej, men jag känner det, han går och gruvar sig.
-Gud! Och jag som tyckte att jag gjorde honom en tjänst.
Mannen nöp sig i hakan, såg från Harrys syster till Harrys hustru. -Det är en rätt ineffektiv metod, är det inte? Man utvinner guld på mycket effektivare sätt i våra dagar.
-Det är viktigt var det kommer ifrån, svarade Jenny. -Allt som glimmar är inte guld för Harry. Men han ägnar sig också åt strip-mining av de tillgängliga tv-kanalerna, så pass modern är han.
Rut tänkte fortfarande över det sista. -Men Harry bryr sig ju inte ett dyft om guld! Han är neutral till guld, som till all annan materia. Jag kan överhuvud taget inte begripa hur han kan ta ställning och engagera sig.

32 kB, senast korrigerat 14.3.06, 27.11.08.

  • Svarta Hål, kapitel 16
  • Svarta Hål, kapitel 18
  • Tillbaka till innehållsförteckningen