32. Det triviala är tidens väsen. Ett manifest.

Man visste hur det var och hade sagt det högt vid oräkneliga tillfällen. Våldsfilmer var skadliga för barn, det var inte nyttigt för det uppväxande släktet att utfodras med skräck, våld och död. Man visste hur det var, hade yttrat det högt under tio, femton, tjugo års tid. Man hade hävdat sin åsikt med dubbelt eftertryck när det uppväxande släktet började praktisera sina erfarenheter, och man hade ropat: Vad var det jag sa! när Offentligheten äntligen satte upp saken på dagordningen, trögt, tvekande, med tusen förbehåll. Man hade vetat hur det var hela tiden, och om samhället bara haft vett att lyssna, hade det kunnat göra det rätta redan när man öppnade munnen första gången.
Den allmänna meningen visste också hur det stod till, hade deklarerat sin ståndpunkt högt vid åtskilliga tillfällen. Det gick inte att hugga huvudet av snöskotrar, alkohol, jättebjörnlokor, pornografi, tobak, skarvar, kamphundar och kampsporter i ett svep, med samma metoder och samma lie (besserwissrarna fick tro det i sitt gökbo.) Var sak krävde sin metod, man måste noga överväga kostnad och nytta, och ta möjligheten att man motverkade sitt syfte med i räkningen. Det gick inte an att snärja samhället i ett nät av förbud. Den goda viljan, den sunda självbevarelsedriften, marknadskrafterna, allt måste vägas in i ekvationen, och då stod man inte så illa när det kom till kritan.
Denna dragkamp mellan en sida som kunde kallas ropande stämmor i öknen och en annan som väl då var själva öknen pågick oavbrutet i Harrys samhälle. I längden borde den mynna ut i ett stillestånd där ingenting hände, ingenting någonsin ändrade sig. Men så var det ingalunda. Fastän alla kunde se att allt var som det varit, dag ut och dag in, var det tydligt att yttervärldens uppdelning trots allt skapade spänningar, som på någon punkt, när de nått vissa tröskelvärden, ledde till plötsliga skred, korta och långa rockader. Tamduvor sköt man så fort man kom åt, men tamduvorna var liv och rörelse i de stendöda städerna, och de hade sina försvarare. Svanar däremot nändes ingen röra, av det blev de feta och förökade sig omåttligt, så att de blev mindre välsedda och kom i farlig närhet av giljotinen. Alkohol och tobak hade en sorts förstfödslorätt och bjöds vid de bästa bord, fastän deras skadeverkningar var utförligt dokumenterade, medan haschisch och koka var utbölingar, som levde med piskan vinande över ryggarna - men var de egentligen farligare än etablissemanget? Det fanns inte bara ropande röster, utan tingen själva strävade från kylan mot värmen, från mörkret mot ljuset och vice versa. En dag betalade man kanske skottpengar för svanfötter och tuggade kokablad öppet på gatorna, en dag hade alkoholen kanske förvisats till en underjordisk tillvaro och tamduvorna ynglade på alla balkonger? Det var säkrast att helgardera, där också.

Anton Hellberg var inte blind för detta tingens tillstånd, som för det mesta stod oavgjort och bara vid sällsynta tillfällen, kanske fyra gånger per sekel, korade segrare och förlorare. Man kunde rentav säga att han hade fogat sig i att dragkampen fanns där och spelade sin tillmätta roll i den, om än med ett förbehåll: han förbehöll sig rätten att trots allt insistera på att saken skulle avgöras här och nu, eller i värsta fall under den kommande timmen.
Han var alltså en av dem, som från första början hade sagt: Tiden är för fattig, det är ren ynkedom. Människorna saknar all bildning. Och han hade fortsatt att hävda sin tes, med ökat eftertryck: Tiden är för fattig. Människorna är renons på innehåll. Samma tid borde därför ha varit mogen att ta upp saken, rikta sökarljuset mot sig själv, sin substans eller brist på sådan. Men det inträffade inte, hade åtminstone aldrig gjort det på Anton Hellbergs premisser. Det fanns en annan väg som kunde befaras av den som inte blev bönhörd: man tog för sig på egen hand. Om myndigheterna inte var lyhörda när man krävde skottpengar på vargen (det var de i och för sig nio gånger av tio) gjorde man processen kort med djuret på egen hand, i mörker och dimma. Denna självtäkt hade traditioner, rymde till och med en subversiv potential, möjligheten till lagtrots, uppror mot fogdar och prelater. Det var den väg som återstod för en Anton Hellberg när världen slog dövörat till för hans manande stämma: att på egen hand göra människan rik. Om Harry och Jenny hade sina rötter i något som kunde kallas folkbildningens nationella motståndsnäste så var det i hög grad denne mans förtjänst.
Utvecklingen var nu inte vänd i sin motsats bara för att en man sökte stämma i bäcken. I själva verket höjde sig orten knappt över det nationella genomsnittet, i den moderna tiden spelade invånarna hellre bingo eller såg på tv (eller gjorde bägge delarna på samma gång) än de vidgade sina vyer. Den allmänna tendensen måste innebära en permanent besvikelse för varje folkbildare, men upplevelsen fick inte personen ifråga att svikta, inte i detta fall, tvärtom fördubblade han sina ansträngningar. Han bjöd ut sina tjänster i vidare och vidare kretsar, så att han gjorde sig omöjlig i sitt bildningsförbund och sattes ut i kylan. Han laborerade med ny teknik, långt innan den var utprovad, och kunde sen inte skilja sig från den. Med tiden kom han på så sätt att ruva över ett berg av museala hjälpmedel, samtidigt som han alltid vurmade för något nytt påfund. I växelspel med sina rekvisita utvecklades han till en munter illusionist (han älskade att dra kaniner ur hatten och hösta applåder för det), men kringverket var bara dragplåster för den egentliga verksamheten, själva Saken. Om man gick för att se föreläsaren och hans attiraljer slapp man inte undan utan att ha svalt en portion av det glada budskapet.
För Hellberg innebar det inget problem att gräva där han stod: han grep i sitt antikkabinett, ett objekt för varje årtionde, och bottenskrapade manuskriptlådan. Magfrågan tålde fortfarande att diskuteras, den moderna maten framställdes på ett ovärdigt sätt, och matvanorna var fasansfullt konservativa. Försvarsfrågan var brännande aktuell, tanken på ett Nationernas Förbund hade aldrig dött ut i sinnena. Negermusiken hade väl på sitt sätt tagit hem spelet, men underifrån hotades den av nya och fräcka uppkomlingar, där kunde man knyta an till gammal strid. Och vidare, och vidare, allt djupare spadtag, på ingen punkt hade det förflutna nått ända fram. Allt detta vann anklang i bygderna, där hade man alltid hävdat att negermusiken var en magfråga.
Resultatet blev ett präktigt korståg mot den andliga fattigdomen, med finansieringen säkrad, men för ett hjärta som så länge suktat efter den nya människan räckte inte ens detta i längden. Anton Hellberg måste ha sagt sig: Redan sextio och så lite gjort för mänskligheten! Tiden var mogen för ett större skred, en rockad mellan duva och svan. Denna gång skulle något få ändra sig radikalt, nordpol och sydpol skulle få byta plats. Bakom den ökade aptiten kunde man i sin tur spåra en annan dragkamp, den mellan Anton Hellberg och hans gamle mönsterelev, Harry Jönsson; en del av maningen utgick nämligen från Harry, från en kontrovers i det förflutna, där han försökt tala sin gamle lärare till förnuft. Allt hade sitt upphov i uppfostrarens vägran att inse att hans tid var förbi och att han borde - om inte släppa adepten ur sikte så i vart fall befria honom ur den ojämlika relationen mellan kateder och klassrumsgolv. I sitt sinnes gröna bok poängsatte Anton den gamle elevens prestationer, och vart fjärde år mottog Harry ett digert brev där han fick den gångna valperiodens insatser betygsatta. Vem som helst skulle ha sett detta som en inbjudan till dialog, och Harry avfattade dubbelt så långa svar, där han på punkt efter punkt bemötte den gamle lärarens klander och pläderade för högsta betyget. För döva öron visade det sig efterhand: kritikpunkterna återvände i lätt modifierad form, samtidigt som medelbetyget sakta sjönk. Det handlade om en och samma sak: Vad hade han, Harry Jönsson, gjort för att från sin kommunala maktposition höja den mänskliga förståndsnivån? Inte mycket, aldrig tillräckligt.
Till sist for den lede i Harry, och han tog bladet från munnen. Tonfall, ordval, stil; allt infann sig automatiskt.
Käre Anton,
har mottagit din senaste recension av min verksamhet med rodnande kinder. Denna gång får jag emellertid försvara mig mot lärarens klander, det är ju elevens rätt i vårt demokratiska samhälle. I allmänhet anser jag att du överbetonar mängdens betydelse på folkbildningsområdet, som om det bara gällde att ösa på, ungefär som när bonden häller kväve över sin potatis. Du mäter anslagen till bildningsförbunden, räknar antalet studiecirklar med mera, med mera och kommer på den vägen fram till att jag eller Partiet skulle ha tagit våra händer från hela saken. Mot denna anklagelse vill jag opponera å det kraftigaste och - utan att på alla punkter kunna redogöra för eller vilja försvara Partiets linje - klargöra min ståndpunkt i frågan. Som jag ser det häller folkbildaren vatten över en gås med sina insatser, och på det kommunala planet gör vi det i hög grad med den "bildning" vi försöker bibringa eleverna i skolan. Skälet är att vi inte kommer åt människorna på en springande punkt, den som rör motivationen. Hur denna byggs upp och vad det är som gör den så motspänstig är jag inte mannen att förklara, men du måste ha gjort samma iakttagelse som jag: att större delen av befolkningen i tidig ålder placerar sig i något som liknar en väl insutten tygstol, du vet en sån där som det är nästan omöjligt att komma upp ur när tyget hänger i en viss kurva. Denna sits fungerar som en rent fysisk låsning och det skall enorma krafter till för att få ett helt folk på fötter, till någon sorts upprätt gång. I själva verket tror jag att den uppgiften överstiger vår förmåga, det måste till en långt handfastare omskakning än den vi kan eller är beredda att prestera.
Det hela kan uttryckas på andra sätt. Jag vill kort och gott hävda: Tidens väsen är trivialt. Sporten är trivial, underhållningen är trivial, och kulturen tenderar att bli trivial. Journalistiken är trivial, den är själva härden i det triviala. (Och det är också där vi möter de verkliga härdsmältorna.) Poängen med hela sättet är att man tar till sig det triviala med ett minimum av ansträngning och att personer med ett minimum av insikt och utbildning duger som förmedlare. Själva sättet, effektiviteten i överföringen, är viktigare än innehållet. Dessutom utgör trivialiteter inget egentligt handikapp på arbetsmarknaden, snarare tvärtom, man får liksom händerna fria till att köpa och sälja. Vill vi tala med människorna, och förstå dem, får vi alltså finna oss i faktum och inrätta oss efter det. Vi får skola oss i att använda triviala uttryck, triviala bilder och trivial musik. Jag tror inte att det tvunget innebär att man "sänker sin nivå", inte i längden, eftersom det finns en sorts utbyte mellan förflutet och nytt, så att man med trivialiteten som "medium" med tiden bör kunna uttrycka samma känslor och förhoppningar som man gjort på gamla sätt. Om vi då får med oss något av den moderna effektiviteten har vi kanske gjort en vinst. (Det är åtminstone min förhoppning).
Är detta då liktydigt med ett avfall från min sida,och kommer jag nu vid lägligt tillfälle att vända tummen ned för min gamle lärare? Icke, jag vill minst av allt kasta tradition och bildning för hundarna, det kommer att ske över min döda kropp. De är vårt arv, det är vår plikt att odla och slå vakt om dem (så som du mässade redan i skolan) - men min poäng är denna: vi är tvungna att hysa dem i särskilda reservat, precis som hackspettar och grodor och andra hotade släkten. De får bli en sorts trivialkulturens genbank. Under rådande omständigheter kommer de inte att bli allmän egendom, och strävanden i den riktningen är fåfänga. För gemene man finns knähundarna, duvorna och flugorna, skallet, kuttret och surret. Jag säger det med beklagande, och inte bara det: jag funderar dag och natt över hur man skall få upp människorna ur hängsitsen.
Trots att jag alltså anser "folkbildningen" vara på något sätt improduktiv, ja, rentav kontraproduktiv, vill jag inte beröva den en sekin och gör inga ansatser i den riktningen heller. Den måste finnas där, som ett vilande frö, färdig att spira och växa upp till ett högt träd under andra omständigheter. Våra strävanden sammanfaller alltså i så måtto, och du kan fortfarande räkna på mitt understöd om det skulle behövas i nån fråga. Hade jag makten och härligheten i detta land, Anton, skulle jag göra dig till kulturminister.
Med tillgiven hälsning från den evigt tacksamme eleven, Harry.
Hela denna drapa mindes Harry inte mycket av, men han stod för dess andemening, lika mycket som när han skrev den. Den sista meningen mindes han dock ordagrant, med en ilning av obehag. Den var kanske ett misstag. Det kunde bli obehagligt om adressaten uppfattade den som en skuldförbindelse och i något sammanhang krävde in sin fordran.
Från Anton inget svar, och Harry hade vare sig blivit betygsatt eller fått andra livstecken från honom på den mellanliggande tiden. Det hade visserligen kommit påminnelser, i form av notiser om kommunens kulturstipendium och bildningsförbundets stora pris (det måste innebära att han tagits till nåder igen) och jättestora kungliga medaljen. Men dessa var sin sak, en sorts plåster på såren för njugg behandling, enkelriktade budskap från det omgivande samhället till en person och inte livstecken från personen ifråga. Densamme fick redogöra i lokalradion för hur han tänkte använda pengarna, undfägnades med helsida i det lokala bladet och fick notiser på de stora bladens struntsidor, dagen efter var allt vid det gamla igen. Den dag man får stipendier och priser är man färdig, brukade Harry säga, då kan man slå igen butiken. Men det gällde naturligtvis inte för Anton, som alltid levt på marginalerna; han skulle sätta in pengarna på postsparbanksboken och omsätta vartenda öre, inklusive räntorna, på Folkbildning. Dessutom skulle han få lättare före i maktens korridorer, som Pristagare och Medaljör.
Hur hade det stått i tacktalet som han fått sig tillskickat hemifrån? Den dagen vi placerar anden i ett reservat är slaget förlorat. Den måste finnas i vardagen, vara lika självklar och viktig där som ren luft och rent vatten och närande, giftfri mat. Det var lätt sagt, blundade för att föroreningen, ja, hela tillståndet hade historiska rötter. Föroreningen var ett faktum, fanns nu en gång där, lika svår att utrota som ett dåligt socialt arv, lika svår att göra ogjord som en misslyckad investering. Man fick inrätta sig, manövrera så gott det gick under de nya förhållandena.
Tacktalet innehöll naturligtvis ett meddelande till honom, Harry Jönsson, det var en sorts genmäle. Anton höll fortfarande fanan högt. Men det var ett svaghetstecken att han inte längre gav tillfällen till mothugg. Harry hade för den sakens skull gått omkring lång tid med en molande känsla av tomhet, han trivdes inte med tanken att han skulle ha segrat i den gamla trätan. Så stod sakerna när Insändaren knattrade in på hans fax, en torsdag vid middagstid.

Dags att ta itu med huvudfrågan!

När den sociala frågan först sattes upp på dagordningen utmålades kampen för den nya människan som en tvåstegsraket; först skulle man lösa en magfråga, sen skulle en huvudfråga närmast lösa sig själv. Magfrågan handlade förstås om livets nödtorft, om kläder och husrum för alla medborgare, medan huvudfrågan handlade om det som finns i våra skallar. Idag har magfrågan kommit ett gott steg på väg mot sin lösning, det stora flertalet har tillgång till livets nödtorft. Med huvudfrågan är det sämre ställt, frågan är om inte befolkningsmajoriteten har mindre bakom pannbenet än den hade för hundra år sen. Buken full och hjärnan tom, så ser den moderna människan ut: hon har vunnit världen och förlorat sin själ. Någonstans i historien kommer huvudfrågan därför att tvinga sig på oss på nytt, eftersom den förblev olöst. Men hur kommer det att ske och när? Hur kommer vi att känna av upproret mot huvudets och själens tomhet? Jag vill påstå att vi gör det redan, i vändningen mot alkohol och droger. Är det inte en låg nivå vi försöker lämna genom att bli "höga", är det inte en stor tomhet vi flyr från när vi dricker oss "fulla"? Lika lite som människan står ut med en tom mage står hon ut med ett tomt huvud. Och lika lite som den rena bukfyllnaden duger för magen, lika lite duger slagdängorna och det dumma pratet i längden åt huvudet.
En gång i tiden stod dessa brister alltså på politikens program, idag är de avförda. Vad hon fyller magen och hjärnan med är den enskilda människans sak, eller som vi föredrar att uttrycka saken: den enskilde konsumentens sak. Men skyldigheten att reparera skadorna åvilar fortfarande det allmänna. Kostnaderna för tobaksrökningen och våldskulturen bärs till exempel av stat och kommun, det vill säga av skattebetalarna, av oss alla. Men den som bekostar kalaset borde inte bara ha skyldigheter, han borde ha rättigheter också. Precis som den helnyktre och skadefrie bilföraren har möjlighet att slippa undan med lägre försäkringsavgift är det inte mer än rätt att den medborgare som vårdar sin mage och sin hjärna inte belastas med vårdkostnaderna för rökcancer och skrumplever, och inte heller skall han betala skador som åsamkas av våldsbenägna dumskallar. Alla dessa kostnader bör i ställer tas ut i form av öronmärkta vårdskatter, som bakas in i de skadliga produkternas priser och beräknas med utgångspunkt från samhällets utlägg för att avhjälpa skadorna.
Men inte nog därmed, eftersom vi aldrig kan nöja oss med att hela tiden bara reparera. En del av vårdskatten skall avsättas till konstruktiva åtgärder, som på olika sätt syftar till att höja magens och huvudets kultur, och detta i synnerhet på ungdomssidan. På samma sätt som vi inom produktionen har en SIS: Svensk Industriell Standard bör det för huvudet sättas en SHS: Svensk Huvud Standard och för magen en SMS: Svensk Mag Standard. Detta inte för att brännmärka de olyckliga som inte når upp till normen, utan för att sätta en ribba, ett minimimål för skola och folkbildning. På så sätt skulle vi markera inte bara vårt missnöje med den utbredda låt-gå-mentaliteten, utan också lämna ett positivt bidrag, ett föredöme, som kunde motverka lågheten och tomheten. Vilket parti blir först att på nytt ta upp huvudfrågan i sitt program?
Heikki hade stuckit in näsan på Harrys kontor, det ingick i deras vänskap att byta fem minuter åsikter om världens tillstånd när solen stod i zenith. När Harry hade läst räckte han över texten med orden: Det är väl detta som kallas voluntarism. Min gamle lärare, still going strong. Han går fram som en bulldozer. Det är säkert nånting för dig att begrunda: Svensk Hälsoskydds Standard.
Heikki läste och begrundade. -Den enskilda människans tillstånd - de allmänna insatserna för att hjälpa henne - finansieringen via offentliga uttag. Där har du den heliga treenigheten i detta land, all positiv tanke formuleras i de banorna. Ett nationellt tumavtryck, stämplat mitt på pappret.
-Ah, nu bortser du från högerrecepten: familjen, enskilda ansvaret, enskilda banken.
-Darret på rösten är väl samma i bägge fallen.
-Jag tror i alla fall han har fel på en avgörande punkt: man kan bygga upp ganska kompletta människor på slagdängor och dumt prat. Lite sentimentala och tarvliga, men fullt insatsdugliga. Dessutom behöver man inte gå skattevägen, det finns andra sätt att få sekinerna att rulla in.
-Vilken tidning tar sånt?
-Han läste upp det i ångradion.
-Han glömde SLS: Svensk Lung Standard....
Harry lämnade ämnet med en grimas. -Det är ovanligt mycket gamyler som har spökat för mig de senaste dagarna. Det är nästan som om dom kommer upp ur det undermedvetna, förstår du vad jag menar? Till och med politiken har sitt undermedvetna, den förträngda ideologin.
-Då är det en fördel att inte vara så rotfast. Bo som jag: långt från gamylerna och Saarijärvis moar.
-Det är kanske därför vi flyttar. Men skulle du klara av att leva som Hassan, omplanterad i en ny miljö?
-Det har jag gjort, åtskilliga gånger.
-Bara för kortare tid. Du visste att du skulle vända tillbaka.
-Det var inte planerat så.
-Jag kan inte föreställa mig att det skulle gå för mig. Det måste vara som att dö i liten skala.
Harry tog tillbaka pappren, slog prydligt hål i dem och satte in dem i en pärm.
Heikki tog tillfället i akt och framförde sitt ärende: Det kom en egendomlig pust vid sextiden imorse. Vi hade tagit borrkärnor på en tomt mitt i stan och hade lite annan utrustning uppe på platsen. Förhöjda halter av toluen, plus nånting annat som vi inte vet vad det är ännu, det ebbade ut under en halvtimmes tid, sen var det över.
-Nån plastfabrik, ett tryckeri.
-Jag brukar kunna lägga ihop två och två, men med dagens vindriktning var det inte lätt.
-Vad menar du?
-Jag undrar om det är nån som testar oss. Det var ett punktutsläpp, men det verkar komma från en punkt mitt ute på vischan.
-Domedagssekten! Kör ni fortsatt koll?
-Ja.
-Vill du ha ett gott råd?
-Jag skall inte knysta ett ljud om saken.
-Just precis. Nu är det här en huvudfråga, Heikki.
-Vi har också bestämt oss för att tiga still.
-Vänta med allting, polisanmälan och så vidare, tills vi vet nånting, tills vi är säkra. Och du, en sak till: försök ta reda på vem som ville komma in på din hårddisk.
-Har du nån särskild misstanke?
-Nej, men efter vårt förra samtal, när jag hade lagt på luren, slogs jag plötsligt av tanken: Någon vill veta hur mycket miljö- och hälsoskyddsinspektören vet. Varför vill han det? För att han själv håller på med nåt ljusskyggt, för att han inte har klara papper. Det finns nån på förvaltningen som skor sig och har dåligt samvete, det är den logiska förklaringen. En tredje person är i sin tur informerad och försöker drilla oss med anonyma meddelanden, och kanske den där andre typen också, det är vår Deep Throat. Jag tror det är dags för dig att gräva lite där du står, Heikki, du står kanske närmare svaret på gåtan än någon annan.
-Kan det inte finnas fler länkar i kedjan? Han kan ju göra det ställföreträdande, checka mig på uppdrag av nån som inte är anställd i förvaltningen.
-Tror du han skulle göra det om han själv inte var insyltad?
-Enligt historiens ursprunglige Deep Throat var alla insyltade, upp till högste chefen.
-Det är säkert en oändlig kedja, som slutar hos dig och mig, svarade Harry tryggt och reste sig. -Du har fria händer, Heikki, gillra en fälla. Prata med Hasse, killen som fixar datorerna, han sätter sig ner och bygger en fälla åt dig på fem minuter. Nu måste jag gå, budgetberedning om fem minuter.
Inuti Heikki hade en spärr just gett vika, i nästa sekund skulle han ha avslöjat vad han fått höra vid cirkusen på morgonen. Så var det, han hade svårt att hålla inne med förtroenden när han utsattes för Harrys gemytliga dyrk. Det var naturligt: fick man ett eller två förtroenden i förbigående, givna med vänster hand, ville man ge tillbaka med samma mått. Denna gång räddades han av gong-gongen, en högre makt sände ut honom i ringhörnan, ville inte ha alltför mycket av klargöranden på detta stadium. Eller var bara mån om att hälsoskyddsinspektören inte bröt sitt tystnadslöfte.

30 kB, senast korrigerat 27.11.08.

  • Svarta Hål, kapitel 31
  • Svarta Hål, kapitel 33
  • Tillbaka till innehållsförteckningen