Text

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Under arbete  -  working on i   -   sur laboro

Bellman Gammeldansn Lindarårmen
Bellman FS N5c Gröitu Läikbain
Blåkullafärd Gullhånne Othem
Epistel 30 Havsfräui Mor u ban
Bondn u päuken Hagbysn Rävjakti
Bröllopsdikt Haimbryggt Skräddan u Päukn
Bysar u trull Hoburgsgubbn Tidningarna
Bryllaup Ingeborg Varpkastninggi
Den tom gardn Jaken dråimar Älvstriken
En potta Korkalar  
Fäi-Jakå Korump Kati  

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.