Haimbryggt

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

Haimbryggt

Nå är guten pa humör,
så arg så han kan sprlckä,
nån galen Stockholmsmarodör,
vill fa bort hans dricke.
De är fullt me byråkratar,
för vanlit folk a plåge,
me yvarsittare u latar,
för bare a enkel frågå.
Um di dricku ska förbjaudä,
da har de gat för langgt,
i den byråkratens häude,
är de nuck bra tranggt.
Gotlandsdricku är kultur,
den finns ju bare här,
Um nån för sånt bläir säur,
väisar de hur dum han är.
Alle drickar häir me smak,
bad religiös u nyktarist,
förbjaudä en släikar sak,
de tyckar vi är trist.
Byråkratar ska släute u gnälle,
för gotlandsdricku är unik
ta u hjälp uss läite i ställe,
u bygg upp en drickfabrik.
Du me titel socionom,
ditt pahupp de var svagt,
de håirdes pa ditt hån,
att du int halmbryggt smakt.
De måste va svårt ti finnä,
en sån läiten bagatell,
de reitar gutens sinne,
u kan släutä me en smäll.
Ett läitet råd kanhände,
håll raint bi aigen dur,
de finns nuck värre elände,
i Stockholm, ellar hur.
Kum ner fran päidestalen,
ta haimbryggt i ditt glas,
du kansk int är så galen,
da behöivar vi int slas.
Sen mår man mike bättar,
fast man har pa känn,
att nån nöar viktipettar,
snart gynnar gape igen.

 P.S.

Är du för dricku skrajar,
far du håir ett nyttut tips,
de är hailt andre grajar,
än en vattenskaded Pripps.


C.J. 1981

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.