Fäi-Jakå

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

FÄI-JAKÅS FYST BREVI

Gutamålen står i särklass bland svenska dialekter, bl.a. genom välbevarade fomgut-niska diftonger. Till de ålderdomligare dialektvariantema hör östkustens Laumål, redo-visat i Klintberg-Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland 1-4 (1972-86).

Gutamålsgillet vill utveckla och tillgängliggöra det levande folkspråket och har därför utgett redigerad variant av "Fäi-Jakås" (Laubonden Jakob Karlsson i Fie) första tjugo brev till Visbylektorn Mathias Klintberg. I dem berättar den språkbegåvade sages-mannen mångsidigt och utförligt om livet i det slutande 1800-talets jordbruks-samhälle.

Brevtexterna illustreras med ett femtiotal av Klintbergs svart-vita foton. De föregås av biografiska artiklar om brevskrivaren (1857-1933) respektive uppdragsgivaren (1847-1932), ett avsnitt om gutamålets syntax och ett utförligt ämnesregister till de innehållsrika breven. Boken avslutas med en redogörelse för "Gutamålets stavning", d.v.s. den text-normalisering man tillämpat, som led i strävan efter en nutida gutnisk skriftspråksstandard, samt en oumbärlig ordlista. Breven bjuder både trivsam och givande läsning för den språk- och kulturintresserade.

 

En nyutkommen bok. Pris 295 kr. 20 kr tillkommer i porto och expeditionsavgift. På gutamål skriver här Jakob Karlsson, Fäi-Jakå, spontant och medryckande om det dag-liga livet på och kring gården Fie i Lau i slutet av 1800-talet.

I boken återges 20 av de 262 brev som Jakob Kalsson under fyrtio år skrev till lektor Mathias Klintberg i Visby.

Den kan beställas hos:

Ödins Förlag AB
Tranhusgatan 29
621 55 Visby.

Den kan även beställas på tel: 0498-24 93 18 eller e-post: oedin@algonet.se

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.