Sammanställning av undersidor, video och pdf

 

Den här sidan innehåller samtliga undersidor, sidor som finns för utskrift i pdf-format samt video från olika symposier och workshops. Detta för att besökaren lättare skall få en bättre överblick av hela hemsidan.

 

  Undersidor 

  Video- och radioinslag

  Sidor i utskriftsvänligt format/pdf

   

 

 

Undersidor

 1. kompendium.htm - En sida som innehåller ett kompendium (för utskrift i pdf-format) om kronisk prostatit/CPPS. Ger en allsidig och balanserad information om sjukdomen. På sidan finns även pdf-filer för utskrift av ett "reklamvykort" om hemsidan.

 2. kortfattad.htm - (under Appell till den svenska sjukvården). En undersida innehållande kortfattad information om kronisk prostatit och interstitiell cystit. 

 3. fakta.htm - En sammantällning av fakta rörande kronisk prostatit/CPPS.

 4. bakteriologisk.htm - (under Appell till den svenska sjukvården). En beskrivning av provtagningsrutiner vid urogenitala sjukdomar och som bl.a. påpekar otillförlitligheten i de nuvarande rutinerna.

 5. minsjukdomsberattelse.htm - (under Från drabbade) En sammanställning av ett 100-tal drabbades sjukdomsberättelser hämtade från vårt Diskussionsforum.

 6. utomlands.htm - (under Från drabbade) En sammanställning av berättelser från drabbade som fått behandling utomlands. 

 7. sos.htm  - (under Appell till den svenska sjukvården). En undersida med  synpunkter från Socialstyrelsen på kronisk prostatit.

 8. departement.htm - Brevsvar från Socialdepartementet.

 9. c-fonden.htm - Brevkontakt med Cancerfonden.

 10. motion.htm - Motion beträffande kronisk prostatit till Sveriges Riksdag.

 11. livskris.htm - (under Sammanfattning) En undersida om krisutveckling vid långvarig smärta.

 12. smaerta.htm - (under Prostatasjukdomarna).

 13. bratt.htm - (under Prostatasjukdomarna) Dr. Claes-Göran Bratt. Om behandling av kronisk prostatit.

 14. Tallmogarden.htm - (under Prostatasjukdomarna) Från Tallmogårdens behandlingshem om kronisk prostatit.

 15. Dahlberg.htm - (under Prostatasjukdomar) Dr. Bruno Dahlberg. Om behandling av kronisk prostatit.

 16. JAMA .htm - (under Inledning och Prostatasjukdomarna) Utdrag av artikel från den amerikanska medicintidskriften JAMA.

 17. Philadelphia.htm - (under Prostatit i Massmedia) Philadelphia Inquirer. En drabbads berättelse (mycket läsvärd).

 18. LAT.htm - (under Prostatit i Massmedia) En intressant artikel från Los Angeles Times.

 19. Independent.htm (under Prostatit i massmedia). En intressant artikel från engelska The Independent.

 20. Australian.htm - (under Prostatit i massmedia). En intressant artikel från The Australian.

 21. abcnews.htm - (under Prostatit i massmedia). En allmänt hållen artikel från abc News Healthology.

 22. Urology Times.htm - (under Prostatit i Massmedia). Intervjuer i Urology Times med Dr. Andrew Baranowski och Dr. Anthony J. Schaeffer.

 23. Mediacompany.htm - (under Prostatit i Massmedia). En reporter som beskriver kronisk prostatit och sina egna erfarenheter av sjukdomen.

 24. diagnos.htm - (under Prostatasjukdomarna) Dr. Stig Colleen och Dr. Per-Anders Mårdh. Om diagnos av prostatit.

 25. PCR/RNA.htm- (under Prostatasjukdomar) En beskrivning av hur man med hjälp av modern PCR-teknik bl.a. kan upptäcka icke odlingsbara bakterier. 

 26. mazzoli.htm - (under Prostatasjukdomarna) Dr. Sandra Mazzoli (mikrobiolog). Provtagning och forskning kring urologiska sjukdomar.

 27. guercini.htm - (under Prostatsjukdomarna) Dr. Federico Guercini. Forskning om orsakerna och behandlingen av kronisk prostatit.

 28. dimitrakov.htm - (under Prostatsjukdomarna) Utdrag ur Dr. Jordan Dimitrakovs forskning om orsakerna till prostatit.

 29. moldwin.htm - En sammanställning över Similarities Between Interstitial Cystitis and Male Chronic Pelvic Pain Syndrome.

 30. rattenbury.htm  - En allmän beskrivning ang. kronisk prostatit av Dr. Simon Rattenbury.

 31. PHA.htm - (under Information om ISOP) Sammandrag av PHA´s hemsida.

 32. kongress.htm - (under Information om ISOP) The Prostatitis Foundation. Framträdande inför USA´s Kongressutskott ang. behovet av forskningsanslag.

 33. TPF om forskning.htm - (under Prostatasjukdomarna) Förslag till inriktning av forskningen kring kronisk prostatit från the Prostatitis Foundation.

 34. samband.htm - (under Prostatasjukdomarna) Om eventuella samband mellan olika prostatasjukdomar.

 35. biofilms.htm - (under Prostatasjukdomarna) Om Bacterial Biofilms & Nanobakterier.

 36. fraagor.htm - (under Prostatasjukdomarna) Frågeformulär för diagnos och forskning kring kronisk prostatit och andra prostatasjukdomar.

 37. behandlingsmodeller.htm - (under Prostatasjukdomarna) En sammanfattning av två behandlingsmodeller, USA

 38. icupdate.htm - (under Interstitiell Cystit) Interstitial Cystitis Update av Ashok Batra, MD.

 39. study.htm - (under Prostatasjukdomarna) NIH- IPCN Chronic Prostatitis Data Base Study. Om planerna på att starta en internationell studie om kronisk prostatit.

 40. kondom.htm - (under Prostatasjukdomarna) Utdrag ur artiklar om skydd mot STD vid användning av kondom.

 41. misstag.htm - (under Mediciner, behandling m.m.) Om Misstag i sjukvården.

Tillbaka till toppen

 

Video- och radioinslag

video.htm - En sida med en sammanställning av intressanta video- och radioinslag rörande kronisk prostatit och interstitiell cystit.

 

Tillbaka till toppen

 

Sidor i utskriftsvänligt format/pdf

Nedanstående är, förutom kompendiet Kronisk prostatit och "Reklamvykort", ett urval från olika artiklar på hemsidan som på ett kortfattat sätt beskriver sjukdomarna och vår situation. Utformningen har gjorts så att varje pdf-fil ryms på en A4-sida. Jag har även lagt in några intressanta artiklar från läkare och medicintidskrifter, som belyser viktiga områden: 

 1. Kompendieinfo.pdf. Kortfattad information om ISOP:s kompendium Kronisk prostatit/CPPS.

 2. Fil A.pdf, Fil B.pdf och Fil C.pdf. För information ang. utskrift se rubriken Kompendiet Kronisk prostatit/CPPS på sidan Kompendium, vykort och banner.

 3. Vykort.pdf och Vykortbaksida2.pdf. För information ang. utskrift se rubriken "Reklamvykort" på sidan Kompendium, vykort och banner.

 4. Kortfattad.pdf - Kortfattad allmän information om både kronisk prostatit och interstitiell cystit.

 5. Symtom.pdf - Sammanställning av symtom vid kronisk prostatit och interstitiell cystit.

 6. Smarta.pdf - Smärtlindring vid IC, från AUA meeting 2005.

 7. Funderingar.pdf - Från sidan Från drabbade. Sammanställning av olika synpunkter om sjukdomsorsak m.m. 

 8. Fakta.pdf - Pdf-fil av undersidan Sammanställning av fakta rörande kronisk prostatit/CPPS

 9. Forskning.pdf - Från sidan Appell till den svenska sjukvården. Belyser behovet av olika forskningsinsatser inom det här området.

 10. Historik.pdf - Historiskt perspektiv på prostatit av Dr. Aare Mehik.

 11. Dimitrakov.pdf - En artikel av urologerna Jordan Dimitrakov, Thorsten Diemer, Martin Ludwig och Wolfgang Weidner. Behandlar deras forskning om diagnos och behandling av kronisk prostatit.

 12. Guercini.pdf - En studie angående den av Prof. Guercini utvecklade metoden med direktinjektion av antibiotika i prostatan.

 13. Penetration.pdf - Från Chemoterapi 2003;49:269-279 angående antibiotikas penetrering i prostatakörteln.

 14. compCPPS.pdf - Om alternativa behandlingsmetoder för kronisk prostatit/CPPS.

 15. library.pdf - Behandlar forskning om diagnos rörande Interstitiell Cystit.

 16. Smaertupplevelser.pdf - Olika smärtskalor.

Tillbaka till toppen

 

bild

 

Man blir så oerhört besviken, förtvivlad och f-b när sjukvården inte "tror" på våra besvär!

 

Tillbaka till Huvudsidan