Krisutveckling vid långvarig smärta

 

Källa: Dr. Gunilla Brattberg, Värkstaden, S:t Eriksgatan 72 B, 112 34 Stockholm. Tfn: 08-652 44 49

Mer information finns på  http://www.varkstaden.se 

 

De olika steg som leder fram till en livskris vid långvarig smärta är:

 

Problemupptagenhet.

Hopplöshet, nedstämdhet.

Ständig trötthet.

Bristande koncentration.

Låg toleransnivå, irritabel.

Relationsproblem, konflikter.

Isolering, ensamhetskänsla.

Känsla av minskat livsutrymme.

Dåligt självförtroende.

Känsla av beroende och hjälplöshet.

Förlorad tro på livets möjligheter.

 

 

  Livskris  

 

 

 

 

Källa: "Min väg genom psykiatrin" av Lars-Gunnar Nilsson, Landstinget i Kalmar län.

 

Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Sammanfattning

 

Tillbaka till Sammanställning