Om smärta

 

 

  Allmänt om smärta

  Vanliga upplevelser vid kronisk smärta

  VAS/Visuell Analog Smärtskala

  Mankoskis smärtskala Observera!

  Smärtskalor för utskrift

 

 

Allmänt om smärta

Från Svenska Smärtföreningens tidning Leva med Smärta  nr 1 2004 citerar jag följande.

"Det finns en smärtdrabbad i vart tredje svenskt hushåll. Smärtdrabbade har i genomsnitt haft ont i 9 år. Hela av dem har haft smärta i mer än 20 år. För en av våra medlemmar tog det 50 år innan hon fick diagnos och hjälp. De smärtdrabbade har den lägsta livskvaliteten av alla patientgrupper. De är sjukvårdens stamgäster och står för merparten av samhällets kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner. De graderar sin smärta så här:
  Värst är förstås den fysiska smärtan.
  Nästan lika svårt är det att inte tas på allvar.
  Strax därefter kommer den psykiska påfrestningen.

Smärtvård och smärtlindring har lägst status inom sjukvården. Inte ens nyopererade och cancerpatienter på sjukhusen får alltid adekvat smärtlindring. Bristerna i smärtutbildning för de svenska läkarna är alarmerande stora. Över en miljon svenskar är drabbade, 360 000 av dem har ibland så ont att de vill dö. Räddningen är receptbelagda smärtmediciner trots att risken för allvarliga biverkningar är stora. Av dessa biverkningar dör nästan lika många som i trafiken."  

Svenska Smärtföreningens hemsida http://www.levamedsmarta.com  

 

Tillbaka till toppen

 

Vanliga upplevelser vid kronisk smärta

Minskad rörelsefrihet

Ändrad kroppsuppfattning

Ökat behov av medicin

Bristande koncentration

Ständig trötthet

Ändrade sociala aktiviteter

Minskad förmåga att klara Aktiviteter i Dagligt Liv (ADL)

Beroende

Känslan av att vara en börda

Pendlingar

Tacksamhet - Aggressivitet

Förhoppningar - Besvikelser

Drömmar om dåtid - Drömmar om framtid

Tidsperspektivet

Förluster av identitet - Ny Identitet

Smärtans "osynlighet"

Känslor av skuld

Längtan efter att komma bort

 

Tillbaka till toppen

 

VAS/Visuell Analog Smärtskala

Inom sjukvården används ett hjälpmedel (en cirka 15 cm lång graderad linjal) där patienten kan ange sin

smärtupplevelse på en skala mellan 1-10, där 1 innebär lätt smärta och 10 outhärdlig smärta. Lätt smärta

(VAS 1–3), måttlig smärta (VAS 3–7) och svår smärta (VAS 7–10).

 

Tillbaka till toppen

 

Mankoskis smärtskala

Andrea Mankoskis har skapat en smärtskala som tar hänsyn till de fysiska reaktionerna på smärtan. Med denna skala blir det lättare att mäta smärta på samma sätt från dag till dag.

0.   Ingen smärta.

1.   Mycket obetydlig irritation - enstaka mindre stick/hugg av smärta. Det behövs ingen medicinering.

2.   Obetydlig irritation - enstaka kraftiga stick/hugg av smärta. Det behövs ingen medicinering.

3.   Smärtan är stark nog att distrahera. Milda smärtstillande medel (paracetamol, ibuprofen etc.) tar bort
      all smärta.

4.   Kan ignoreras om man är ordentligt engagerad i något man gör, men är fortfarande distraherande.
      Milda smärtstillande medel lindrar smärtan i 3-4 timmar.

5.   Kan inte ignoreras mer än en halvtimme. Milda smärtstillande medel lindrar smärtan i 3-4 timmar.

6.   Kan inte ignoreras mer än korta stunder, kan bara arbeta korta stunder med ansträngning. Starkare
      smärtstillande medel (kodein, morfinpreparat etc.) dämpar smärtan i 3-4 timmar.

7.   Smärtan stör sömnen och gör det mycket svårt att fokusera. Man kan fortfarande fungera, men med
      ansträngning. Starkare smärtstillande medel fungerar bara delvis.

8.   Mycket begränsad fysisk aktivitet. Läsning och konversering är möjlig, men med stor ansträngning.
      Illamående och yrsel träder in som en del av smärtupplevelsen.

9.   Oförmögen att prata. Skriker eller stönar okontrollerat. Nära delirium.

10.  Smärtan leder till medvetslöshet.

 

Tillbaka till toppen

 

Smärtskalor för utskrift

Ovanstående två nämnda smärtskalor finns för utskrift i PDF-format Smaertupplevelser.pdf 

 

Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Symtom  (på sidan Prostatasjukdomarna)

 

Tillbaka till Sammanställning