Socialstyrelsens synpunkter på kronisk prostatit

 

 

 

   

                          2003-11-14                            D nr- 51                                                                                 9529/2003

                                                                          

 

  Marko xxxxxxxxx

                                                                                xxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                           141 70  Huddinge

                                                                                 

 

   Bäste Marko xxxxxxxxxx!

 

   Som Du beskriver så väl, kan kronisk prostatit ibland vara en sjukdom med mycket svåra smärtor och andra 
   urinvägsbesvär. Tyvärr är den kliniska forskningen på detta område eftersatt och det finns få metoder 
   som har riktigt god vetenskaplig dokumentation att det verkligen är till nytta.

   Jag kan inte ha någon mening om hur just Du skall behandlas för Din kroniska prostatit. Däremot kommer jag att
   ta kontakt med Svensk Urologisk Förening för att diskutera om man mer generellt skulle kunna höja kvaliteten i
   behandlingen av detta stora problem i svensk sjukvård.

   Om Du har tillgång till internet så skulle Du kunna söka ytterligare information på den hemsida som startats av en
   grupp patienter. Webbadressen är http://home.swipnet.se/isop. Där finns information om prostatit men också
   en lista över de urologer och smärtkliniker som man anser har mött patienter med kronisk prostatit med respekt
   och kunnande. 

   Många hälsningar

 

 

 


   SOCIALSTYRELSEN                             Telefonväxel 08-555 530 00                           Fax 08-555 532 52

           106 30 STOCKHOLM                             Texttelefon 08-555 532 48                             Telegram Socialstyret

       Besök Rålambsvägen 3                          E-post socialstyrelsen@sos.se                  Org nr 202100-0555

                                                                      Internet  http://www.sos.se                          Postgiro 15616-6

 

 

 

Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Appell till den svenska sjukvården

 

Tillbaka till Sammanställning