Video- och radioinslag

 

—  i nedanstående inslag deltar ledande internationella forskare inom urologi  

 

 

  Kronisk Prostatit/CPPS

  Forskning rörande kronisk prostatit/CPPS

  Interstitiell cystit/PBS

  Kirurgisk behandling av godartad prostataförstoring/BPH

 

 

 

Kronisk prostatit/CPPS

  http://www.eaustockholm2009.org/webcastplayer/?S=20448

      http://www.eaustockholm2009.org/webcastplayer/?S=22916  Prof. Curtis Nickel, Canada, föreläsningar vid
      European Association of Urology kongress i Stockholm den 17-21 mars 2009

      http://www.eaustockholm2009.org  

  http://www.svenskegenvard.se/filer/Avd_2_Wullt_docent_i_urologi.m4v Prostatit – vanligt och svårbehandlat.
      Björn Wullt, docent i urologi vid Lunds Universitetssjukhus
      http://www.svenskegenvard.se:80/se/hem/prostatapresentationer_1

 

  http://webcasts.prous.com/SIU2005 är official Webcasts from the SIU (Société Internationale d'Urologie) Meeting

on Prostatic disease Bariloche, Argentina. Sept. 29-Oct. 1, 2005. Observera i första hand följande:

   Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: An Evidence-Based Treatment Strategy. Dr. J. Curtis Nickel,

Canada.

   Acute and Chronic Bacterial Prostatitis: A Practical Diagnosis and Treatment Strategy. Dr. Daniel Shoskes, USA.

   Prostatitis. Dr. Bernard Lobel, France.

 

  http://www.youtube.com/watch?v=KBq1bGxsOgU Om biofilm och kronisk prostatit.

 

  http://www.youtube.com/watch?v=gHNJjBTJmx8&NR=1 Direktinjektion av läkemdel i prostatakörteln

 

  http://www.youtube.com/watch?v=dQEGdv4Affc är från 2007, berör bph (godartad prostataförstoring) och

prostatit. Tyvärr beskriver Dr. Aaron E. Katz symtomen hos drabbade av kronisk prostatit på ett sådant sätt, som visar att han (liksom de flesta andra läkare) inte förstår hur besvärlig sjukdomen kan vara för vissa drabbade. Det mest intressanta är i slutet av programmet, där han nämner behovet av mer forskning med hänsyn till ev. samband mellan prostatit och en senare utveckling av prostatacancer. Ansvarig för innehållet är iHealthTube.  

 

Tillbaka till toppen

 

Forskning rörande kronisk prostatit

  http://www.youtube.com/watch?v=KBq1bGxsOgU  En medicin som heter tanezumab skall genomgå klinisk test
      beträffande smärtlindring vid kronisk prostatit/CPPS.

      

Tillbaka till toppen

 

Interstitiell cystit/PBS

  http://webcasts.prous.com/ICS2009  Gå till Webcasts program, Workshops, Workshop 53. Mystifying Chronic

      Pelvic Pain (IC/PBS/CPPS), chaired by urologists Ragi Doggweiler and Kristene Whitmore and physiotherapist

      Stephanie Prendergast with Susan Kellogg-Spadt, Elisabeth Rummer and David Wise also as speakers.  

  http://www.patientpower.info/viewexpertsdetails.asp?Guest=583Moldwin,%20M.D.&fn=Robert&ln=
      Moldwin,%20M.D.&zoom_highlight=Interstitial+cystitis
. Radioinslag från patientföreningen Patient Power

i USA. Är olika intervjur om interstitiell cystit (senast 2008-02-08) med Robert Moldwin, M.D. Associate Professor of Clinical Urology, Director of the Interstitial Cystitis CenterLong Island Jewish Medical Center & Albert Einstein College of Medicine.

 

Tillbaka till toppen

 

Kirurgisk behandling av godartad prostataförstoring/BPH

  http://www.urotoday.com/media/presentations/auany2008/sinha/sinha-Minimally-Invasive-Treatment
      -BPH.html
Dr. Binad K Shinka, Urology Care of New Jersey, USA. 

 

Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Tillbaka till Sammanställning