Behandling av kronisk prostatit enligt Dr. Claes-Göran Bratt

 

ISOPs kommentar

Dr. Bratt har sedan sommaren 2001 inte längre någon praktik. Jag har tagit med denna artikel, eftersom den på ett utmärkt sätt beskriver hur dåligt svensk sjukvård klarar av att hantera denna sjukdom.

 

Dr. Bratt

Vid 35 års ålder har mellan 35 och 40 procent av alla män redan haft minst en prostatit. En majoritet av männen får ingen eller felaktig behandling, hävdar Claes-Göran Bratt, som varit urolog i Göteborg. Det finns bra och effektiv behandling, men intresset är svalt och den behandling som ges går på rutin, menar han. Prostatit är en typisk "lågstatussjukdom".  Claes-Göran Bratt har arbetat som urolog i 22 år och på XXXX sjukhus har han varit verksam sedan 1985. XXXX sjukhus är ett stadsdelssjukhus och Claes-Göran Bratt är den förste urologen där. Han har 5 000 patienter per år och av dem lider runt tio procent av prostatit. Många som kommer till sjukhuset har redan varit hos någon doktor, utan att få hjälp.

- På universitetssjukhusen där jag arbetat tidigare mötte man sällan patienter som "bara" hade prostatit, förklarar han. Det fick andra ta hand om, säger han. Men när jag kom hit märkte jag att det inte finns någon annan som tar hand om dem. 

  En sjukdom med låg status. Prostatit är en lågstatussjukdom, menar Claes-Göran Bratt. Det är en sjukdom som ingen egentligen är intresserad av. Det är dessutom en sjukdom som är kontroversiell eftersom den ofta är svår att diagnosticera. Sjukdomar som är "luddiga" och svåra att behandla får ofta låg status. Och det blir en ond cirkel. Vem vill forska på en lågstatussjukdom? Och vem vill stödja sådan forskning?

-  En av orsakerna är kanske att prostatit felaktigt betraktas som en gammelmanssjuka, förklarar doktor Bratt. Men det är helt fel. Prostatit drabbar lika ofta unga män och sjukdomen kan få förödande effekter på deras fertilitet om den inte behandlas.  Claes-Göran Bratt tycker egentligen inte att en man ska behöva gå till en urolog för att få hjälp vid en prostatit. Han är ofta ute på resa för att hålla föredrag för distriktsläkare på olika håll.

-  Distriktsläkaren klarar prostatiter lika bra som jag, säger han. Det är inte alls svårt, men man måste lägga ner lite tid. Och så måste man förstås få kunskap om hur man ska diagnosticera och behandla. 

  Depressioner och sjukskrivning. Prostatit påverkar även det sociala livet. En del män blir deprimerade och många går sjukskrivna flera månader per år på grund av sin prostatit.

-  Det blir ett handikapp helt i i onödan. Männen lider och det kostar samhället stora summor varje år. Den traditionella behandlingen med tetracyklin i tio dagar ger doktor Bratt ingenting för.

-  Är det klamydia som ger liknande symtom fungerar det förstår, säger han. Men är det verkligen prostatit är det helt bortkastat. Då måste man behandla i minst tre veckor. Ofta måste behandlingen upprepas och man måste välja rätt läkemedel.  Redan 1985, när doktor Bratt såg att så många av hans patienter led av prostatit, började han leta efter ett bra sätt att ställa diagnos och en effektiv behandling. Han menar att man vid en undersökning alltid ska känna på prostatakörteln på män men symtom som trängningar, flytningar och sveda.

-  Jag brukar massera prostata för att få ett exprimat. På det gör vi en analys och räknar vita blodkroppar. Men jag gör också en odling för att få veta vilka bakterier det rör sig om. För prostatainflammation är i de flesta fall bakteriell. 

  Noggrann statistik. I nästan tio år har Claes-Göran Bratt letat efter en effektiv behandling och nu tycker han att han hittat rätt. Han har behandlat med flera av de preparat som har prostatit eller urinvägsinfektioner som indikation. Han har fört noggrann statistik över resultaten.

 -  Kinoloner fungerar bäst och Tarivid fungerar allra bäst, säger han. Fördelen med Tarivid är att resultatet blir lika bra om inte bättre med bara halv dos (200 mg x 2), jämfört med de andra preparaten. Och det är viktigt när man behandlar under så lång tid som tre veckor. Dessutom är det mycket få biverkningar. De vanliga magbesvären liksom svampinfektioner har vi nästan helt sluppit ifrån. Jag har också noterat att recidiven blir färre - det gäller för alla kinoloner jämfört med andra substanser. Men Tarivid ger sammantaget de bästa resultaten. 

  Prostatit en envis sjukdom. Enligt doktor Bratt blir bara 60 procent av patienterna med prostatit helt friska på tre veckors behandling. Med ytterligare tre veckors terapi är så många som 90 procent kurerade, vilket innebär mindre 10 vita blodkroppar per synfält i exprimat. Men en kontroll efter tre månader ger vid handen att mellan 30 och 40 procent fått recidiv.

-  Det är en envis sjukdom, säger han. Därför måste vi som behandlar den vara noggranna och följa upp. Jag tar alltid nya prover efter avslutad behandling. Man får inte ge sig förrän inflammationan är utläkt.  Prostatit är vinterns sjukdom. Oktober till april är "prostatit-tid" enligt Claes-Göran Bratt. En del i behandlingen är förstås att ge allmänna råd.  Män med känslig prostata bör alltså upplysas om att de ska undvika avkylning. De bör inte sitta eller ligga på kallt underlag och inte heller gå med våta kläder efter bad.  Att håll tarmen igång och undvika förstoppning är också viktigt, liksom att dricka mycket eftersom urinflödet har en renande effekt på urinröret.

-  Vi som behandlar ska också komma ihåg att besvären kan komma från partnern, kanske behöver hon också undersökas. Vi måste också vara uppmärksamma på gamla infektioner och halsmandlar. Det kan vara orsaken till ständiga återfall.

  Betraktas som kverulanter. "SVBK - sveda, värk och bränn-kärringar" har fått mycket uppmärksamhet det senaste åren, troligtvis beroende på att man nu vet vad symtomen beror på och vilka behandlingar man kan ge.  "SVBG - sveda, värk och bränn-gubbar" finns inte i någon journal, men som fenomen verkar de finnas.

-  Ja, det finns onekligen en hel del paralleller mellan dessa kvinnor och män med prostatit, säger doktor Bratt. I båda fallen rör det sig om en stor grupp människor som blir betraktade som kverulanter och simulanter bara för att vi läkare inte kan ställa diagnos och hitta en bra behandling. Numera vet man att många av de kvinnor som tidigare stämplades som SVBK (med ständiga urinvägsinfektioner och symtom som just sveda, värk och en brännande känsla i underlivet) har östrogenbrist och nu för tiden får majoriteten av dem också hjälp när de kommer till doktorn. Det borde även män med prostatit få, säger Claes-Göran Bratt. De är inga simulanter och det finns hjälp (??) även för dessa.

 

Tillbaka till toppen

 

Tillbaka till Forskning (på sidan Prostatasjukdomarna)

 

Tillbaka till Sammanställning