HälsingeArdenner

Sören Jansson
tfn: 0270-420132

BESÖKARE SEDAN 2000-03-23  

 Den Svenska Ardennerhästen

Ajve 7382

 Ajve 7382 var född 1934 hos Bernhard Gustafsson i Tåstorp, Falköping. Hans far var den från Belgien importerade Ajax de la Cour 4728. Moder var Verdi 32833. Ajve såldes vintern 1937 till Johan Ullberg på Lassegården i Öttum där han stod som stambeskällare till sin död 1949. Exteriört var Ajve en harmonisk häst med goda rörelser. Han var en mycket god förärvare och inte minst skänkte han sin avkomma en synnerligen god konstitution. Han blev far till ett stort antal utmärkta döttrar och 42 stamboksförda söner. Bland sönerna var Monte-Bello 8278, Ajdrik 8484, Ajmon 8694 och Apiro 9064 de förnämsta.
 
 
  
AVELSMÅLET

Avelsmålet i svensk ardenneravel är att hålla rasen fri från inblandning av främmande raser och förbättra dess exteriör och hälsotillstånd med bibehållande av de goda bruksegenskaperna. Ardennerhästens exteriör skall vara väl sluten i sin bål, med stark rygg, ett långt kors och breda, djupa lår. Hästen skall ha rättställda ben med korta skenor, torra kraftiga väl markerade ledgångar och välformade hovar, som harmonierar med hästens storlek samt ha lagom behårade extremiteter. Rörelserna skall vara vägvinnande särskilt i skritt och temperamentet tyda på gott lynne.

 
TYPBESKRIVNING
Huvudet Torrt, lagom stort i förhållande till halsen och vackert ansatt
Halsen Tämligen kort, bred och tjock med något uppåtböjd övre halsrand samt jämnt övergående i bogarna
Manken Markerad
Bogarna Välställda med lagom lutning
Bringan Bred
Bröstkorgen Djup och väl välvd
Ryggen Kort och bred
Länden Kraftig
Korset Långt, brett, rakt (dock ej horisontellt) och väl ansatt svans
Låren Breda, tjocka, djupa och med god muskulatur (dock ej grislår)
Extremiteterna Låga, torra, kraftiga, breda och välställda medmarkerade framknän och breda väl inskenade hasar
Rörelserna Vägvinnande och korrekta
Temperament Livligt och tydande på gott lynne
Kroppsbyggnaden Harmonisk och könskaraktärerna väl utpräglade
Storlek Hingst 155-168 och sto 150-162 cm. stångmått över mankens högsta punkt
Färgen Ren (ej black eller gul)
Totalomdöme Väl sluten, djup, bred, grov och muskulös

 

Innehållsförteckning

Ardennerhästen Ardennerhästen - en historik
Matadorer
Stuteri och uppfödare
Avelsföreningen Avelsföreningen
Notis i Gefle Dagblad den 13 juli 1901
Hedersmedlemmar
Avelsföreningen - en historik
Erik Abramson
Pontus Burén Pontus Buréns Hederspris
Hästen i arbete Hästen är tillbaka i skogen
Hästen i Stockholm
Skogshästen Skogshästen
Hovbroskförbening Hovbroskförbening
Med mera Hovvård
Svansen
Hästens förande vid hand
Citat Citat
Ordförklaringar Ordförklaringar
Gefle 1901 Lantbruksmötet i Gävle 1901
Länkar Föreningar/Organisationer/Företag
Utländska
Privata

 

Bildförteckning
Ajve
Albyl
Espoir du Marais
Gormé
Hellas
Paul van Luntershoek
Valbin
Veron
Tussan
Bjälbrunna Ardennerstuteri
Falebergs Stuteri
Mjölkcentralens stall i Stockholm
Ett av många stall i Stockholm
Hästar vid Mjölkcentralen i Stockholm
Slotterarbete
Hästar i jordbruksarbete
Timmerkörning
Lastning
Timmerkörning - storlass
Skogskörning
Skogskörning med parhästar
Bryggeri i Stockholm
Bryggarhäst
Stockholms Mjölkförsäljnings AB
Gefle Brandkår
Snöplogning i Rengsjö