Gormé 2080

Gormé 2080 efter Gourmand des W. 1086 undan Thyra 675, var född 1913 i Bäckagård, Larv, i Skaraborgs län och uppfödd vid Falebergs Stuteri i Larv. 1919 såldes Gormé för 50.000 kr (drygt 700.000 kr i dagens penningvärde) till Hjo-traktens Hingstförening. Detta pris är det högsta, som erlagts för någon svensk ardennerhäst. 1924 kom han som stambeskällare till Blombergs Stuteri. Efter att ha varit verksam vid Levene och Slädene Hingstförening i Ulvstorp, Skaraborgs län, åren 1929 till 1934, återförvärvades Gormé i december 1934 till Faleberg där han fick sluta sina dagar i oktober 1936 vid 23 1/2 års ålder. 

I den svenska ardenneraveln har Gormé grundat en mycket stor och betydande hingstlinje. Dess förnämsta namn är A-hingstarna Gorki 3752, stambeskällare vid Brosjödals Stuteri i Malmöhus län, och Gorras 4140, verksam i Skaraborgs, Hallands, Göteborgs och Bohus samt från 1938 i Örebro län. Andra bemärkta Gormé-söner är fuxen Goseur 3670, rödskimmeln Gorki 3860, samt läderfuxen Juvel av Almnäs 4628, länge verksam i Uppsala län.

 

 

Tillbaks till startsidan