Ajve 7382

Ajve 7382 var född 1934 hos Bernhard Gustafsson i Tåstorp, Falköping. Hans far var den från Belgien importerade Ajax de la Cour 4728. Moder var Verdi 32833. Ajve såldes vintern 1937 till Johan Ullberg på Lassegården i Öttum där han stod som stambeskällare till sin död 1949. Exteriört var Ajve en harmonisk häst med goda rörelser. Han var en mycket god förärvare och inte minst skänkte han sin avkomma en synnerligen god konstitution. Han blev far till ett stort antal utmärkta döttrar och 42 stamboksförda söner. Bland sönerna var Monte-Bello 8278, Ajdrik 8484, Ajmon 8694 och Apiro 9064 de förnämsta.
Tillbaks till startsidan