Timmerkörning. Slutet av 1940-talet.

Lastning av timmer från lastbänk

Ett storlass byggs upp genom att i varje nytt varv lägga sidostockarna till hälften utanför stockarna i undre varvet. Varje varv blir således en stock bredare än det undre. Långa kättingar löper fram och tillbaka mellan varven; låses med sprintar och avslutas med låsning med spännbjörnar.

Timmerkörning

 
Tillbaks till startsidan