Skogskörning vid Knupbodarne i södra Hälsingland vintern 1994.
Foto: Svenerik Dahl

Idag används hästen i huvudsak för släpning av virket till omlastningsplats vid basväg, för vidarebefordran med traktor – lunning – eller direkt till avläggningsplats vid bilväg – släpkörning. Körning av virke med hel timmerdoning på stickväg fram till traktor- eller bilväg – skotning – är ett mellanting mellan lunning och basvägskörning.

Kälke och släprede för körning av massaved och klenved. Redet är helrekat, vilket ger kälken smidig och följsam gång, som skonar hästen och gör stjälpningsrisken minimal. Denna typ av redskap är kanske det viktigaste redskapet för den norrländske skogsköraren än idag.
Tillbaks till startsidan