HälsingeArdenner

Sören Jansson
tfn: 0270-420132

För att bevara minnet av Godsägare Pontus Buréns framgångsrika verksamhet för den svenska hästaveln, donerade Konsul Knut Littorin på Bjertorp, den 15 mars 1927 - Pontus Buréns 60-årsdag - ett penningbelopp till Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen.

Enligt donationsbrevet skall ett hederspris under benämning "Pontus Buréns Hederspris" utdelas till uppfödaren och ägaren av den i livet varande ardennerhingst, som under senaste femårsperioden genom sin egen och avkommans verksamhet mest gagnat den svenska ardenneraveln. Priset utdelades för första gången 1930.


1930: Veron 1022
Äg. Falebergs Stuteri,
Vedum

1935: Gormé 2080
Äg. Falebergs Stuteri,
Vedum

1940: Espoir du Marais 5494
Äg. Falebergs Stuteri,
Vedum

1945: Paul van Luntershoek 7534
Äg. Torna-Harjagers Hästavelsför.,
Nöbbelövs Boställe, Lund

1950: Guval 6450
Äg. Morups Hingstför.,
Övregård, Långås

1955: Jutard 7362
Äg. Björn Barkman,
Körunda, Ösmo

1960: Hellas 8666
Äg. Johan Ullberg,
Lassegården, Öttum

1965: Ulit 8726
Äg. Hans-Walter Persson,
Möllerup, Skivarp

1970: Durard 9930
Äg. Bröd. Persson,
St. Noltorp, Skövde

1975: Torkan 11040
Äg. Viktor Hassel,
Saxhusa, Lövestad

1980: Tamir 11010
Äg. Stig Thidén,
Stommen, Karleby, Vartofta

1985: Albyl 11102
Äg. Thure Larsson,
Skårby, Ystad

1990: Rolle 11174
Äg. Vartoftaortens Hingstför.,
Vartofta

1995: Ramon 11224
Äg. Stefan Johansson,
Rone, Hemse

2000: Carman 11356
Äg. Lennart Mårtensson
Svinaberga, Kivik