HälsingeArdenner

Sören Jansson
tfn: 0270-420132


ORDFÖRKLARINGAR 

För hundra år sedan var ord som galla, illa sluten och lymfatisk en självklarhet för många människor. Idag är det betydligt färre som umgås med orden. Det är viktigt att alla som sysslar med hästar och hästavel lär den unga generationen att använda orden och använda dem på rätt sätt. Här är några ord förtecknade som rör hästar. Ordlistan är ingalunda fullständig.

Avel uppfödning
Biljardering (paddling) innebär en avvikande benföring, där foten, framifrån sedd, svänger i en båge utåt 
Blöt mer ledvätska i lederna och (förmodligen) mer lymfa i vävnaderna
Beskällare avelshingst
Djup linjen från manken till bröstbenet
Efter fader
Exteriör de yttre konturerna av hästen
Exteriörbedömning avelsvärdering
Foderstat fodermängd per dygn
Galla ökad mängd vätska i en ledkapsel eller senskida (en galla visar sig som en välvd upphöjning)
Hingst handjur av häst
Hippolog hästkännare
Knipta hasar uppåt avsmalnande bakskena (knipt under hasen) 
Knipta knän uppåt avsmalnande framskena (knipt under knäet eller knipta knän) 
Konstitution kroppsbyggnad
Kraftigt inskenad skenans bredd tilltar uppåt 
Lymfatisk mer fyllnad än normalt i leder och senskidor samt oklar svullnad i benen
Nr (efter namn) stamboksnummer
Nystning innebär att foten rör sig i en båge inåt och därefter utåt före landning 
Premiering prisbedömning av avelshästar
Rastypisk en så typisk representant för sin ras att den klart kan bestämmas 
Ration (foderstat) fodermängd per dygn
Rätt inskenad innebär att knäets och skenans mittlinjer sammanfaller med lodlinjen genom underarmen 
Skritt den långsammaste gångarten
Sluten flanken bedöms med avseende på avståndet mellan sista revbenet och höftbensknölen
Stamfader den äldsta hingsten i rätt uppstigande led som en släkt kan ledas tillbaka till
Stambok förteckning över hästar, deras födelsetid, härstamning, yttre kännetecken m.m.
Stam bestånd
Sto hona av hästdjur
Stuteri hästuppfödningsanstalt
Torr alla utsprång och fördjupningar i leder framträder tydligt under huden
Undan moder
Väl sluten litet avstånd mellan sista revbenet och höftbensknölen. Korta flanker och en god tunnformig revbensvälvning
Öppen (illa sluten, gles, gisten) stort avstånd mellan sista revbenet och höftbensknölen
Överbyggd korset och mankens höjd är lika eller korset är högre än manken