Föreningen Bevara Gabrielsberget /  Nätverket för Aspfjellets bevarande

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |

 

På en mils avstånd avtecknar sig "Aspfjelle" mot horisonten som ett blånande berg, kanske kan man säga den sista utposten norrut av Höga Kusten. Nordmalings kommun tillhör Västerbottens län men Ångermanlands landskap.

Detta är dagens utsikt från tätorten Nordmaling och Rödviken mot Aspfjellet med Gabrielsberget. På andra sidan fjärden ligger byarna Ava, Aspeå, Lögdeå, Mo och bakom berget finns Nyland, Östra Nyland, Skademark, Salberg och Jansmark. 

Gabrielsberget är en del av vad vi som bor här här kallar "Aspfjelle". Högsta punkten ligger 220 m över havet. Här uppe finns orörd natur med hällmark och myrar både med klass 1 och klass 2 skydd i vad som betecknas en myrmosaik. I byn Aspeå finns naturreservatet Lidbergsgrottorna samt det under såväl sommar som vinter väl frekventerade och uppskattade utflyktsmålet Aspeå fäbodar. Fäbodarna torde inte klara bullergränsen. Vid kusten ligger Kronörens naturreservat.

Nu har Svenska Jägareförbundet vaknat och förstått att vindkraft påverkar både jakt och djurliv. Se http://www.jagareforbundet.se/viltvetande/viltvetandesnyh/default.asp. Det går även att läsa pdf-filen här.

Vill vi ha det så här???

 • Vill vi offra fantastisk och orörd natur för något vi inte får något positivt från? Berg kommer att sprängas för att grundlägga de 40 kraftverken, de kommer inte nerdimpande från himlen.
 • Vill vi att våra värdefulla myrar klass 1 och klass 2 ska bebyggas med 25 km vägar för fordon med maxvikten 74 ton? Vi anar risk för problem med / i grundvattnet. Vägar över våtmarker ska undvikas enligt länsstyrelsens delmål för Västerbotten samt Nordmalings kommuns miljömål i Agenda 21. 
 • Vill vi att ljudnivån i våra byar ska öka och vår boende- och livsmiljö ska försämras?
 • Vill vi se 40 stycken 150 meter höga kraftverk med rörliga vingar ovanpå ett 220 meter högt berg med 40 x 3 (tre nivåer) röda lampor i väster istället för stjärnhimmel och solnedgång?
 • Vill vi ha en 130 kV-ledning som passerar genom byarna och norrut med dubbelstolpar och en 45 meter bred ledningsgata?
 • Uppväger de kortvariga entreprenadarbeten som huvudsakligen går till entreprenörer utanför kommunen (jämför med Botniabanan) alla negativa effekter av anläggningen?
 • Vill vi ha en storskalig vindkraftsutbyggnad på Gabrielsberget då placering ute till havs har de bästa vindförutsättningarna och där människor och mänskliga värden påverkas minst?
 • Vill vi att utflyktsmålet Aspeå fäbodar ska kunna användas utan störningar av buller, reflexer och skuggor från vindkraftsindustrin?
 • Vilken livsmiljö får vi och vilken livskvalitet kan vi förmedla till de som flyttar in eller föds in i bygden? Hur påverkas vi rent mentalt av ljud, synintryck och andra faktorer - vad leder det till? Kan vi förmedla stolthet över vår bygd och och locka hit besökare om vi inte trivs med vår livsmiljö?

 

 • Jakten kommer att förändras negativt. Både jägare och markägare förlorar på att vindkraftverk byggs.
 
 • Vi älskar vår hembygd och anser att planerna på denna anläggning är en ren rovdrift, en industriell exploatering av vår miljö = växt- och djurliv, kulturmiljö, boendemiljö och landskapsbild. Vill vi satsa på framtiden eller lägger sig en känsla av förlamning över bygden? Bör vi bör satsa på att leva vidare här i byarna?
 • Vi är inte bakåtsträvare. Vi tror att Nordmalings kommun i längden vinner på att "placera sig på kartan" genom andra verksamheter som går skonsammare fram med naturresurser och miljö. Vi är inte emot vindkraft men vi tycker att projektet är alldeles för stort och svårt att förutsäga konsekvenserna av. Ett så här stort projekt är även svårt att styra upp vid genomförandet. Ingen utvärdering kan ske innan allt är klart. VI BLIR "FÖRSÖKSKANINER".

Vi ser små lokala värden med anläggningen och absolut inget som rättfärdigar ett ingrepp i våra liv och vår miljö i den omfattning som planeras.

Bevara  Aspfjellet / Gabrielsberget är politiskt oberoende

Nätverket: Emanuel Sandman Lars-Göran Nyström Lars- Åke Käck Rolf Söderström Peder Käck Anna Eriksson Per Engman Mårten Kenneman Berith Engström Madelene Landby Nils-Olof Engström Sigfrid Engström Ingela Kenneman Erland Nordin Kenneth Bolinder Sonja Adolfsson Martin Kenneman Sune Wiik Håkan Johansson Olle Ludvigsson Ann- Kristin Ludvigsson Maria Kenneman Birgitta Uddbom Jan-Olov Sikström Mathias Eriksson Olle Hörnström Ann-Sofie Eriksson Tommy Lundholm Barbro Edlund David Lindberg Magnus Johansson Petronella Landy Anna Forsberg Harald Edlund Marcus Lindblom David Häggström Lars Moström Lars Eriksson Lars Häggström Mats Andersson Mariana Thavelin-Sjöström Lars Sjöström Gunnar Thavelin Birgitta Nilsson David Lundberg Monika Hörnlund Mats-Olov Adolfsson Maj-Britt Nordin Carl-Åke Strandberg Linn Hörnlund Anita Häggström Kjell- Arne Ågren Daniel Ågren Ann- Marie Ågren Rolf Jacobsson Laila Jacobsson Ingegerd Fagerhov Stig Fagerhov Åke Vikström Myma Vikström Joakim Vikström Lars- Åke Jacobsson Ida Häggström Britten Jacobsson Filippa Jacobsson Josefin Häggström Per Ludvigsson Patrik Hammar Lina Ludvigsson Mattias Hörling Elin Ludvigsson Eva Hörnström Siv Lundgren Inger Käck Annsofie Andersson Göran Sjöström Kjell-Ove Strandberg Agneta Forsgren Astrid Häggström Gunilla Öman Adrian Jakobsson Elias Jacobsson Åsa Salomonsson Emilia Åberg Aina Lundmark Henry Lundmark David Lundberg Sue Lundberg Dagmar B. Sundqvist Tabitha Sundqvist-Dahl Börje Dahl Gerd Edstrand Linda Björklund Arne Edström Sara Andersson Seppo Rantala Åke Andersson Hasse Edstrand Lars Fredriksson Halvar Holmlund Ingrid Holmlund Björn Engström Emanuel lindberg Erik Hörnlund Elsa Nyberg Mikael Rossander Magnus Rossander Uno Forsberg Viktoria Forsberg Astrid Jacobsson Ernst Jacobsson Sarah Lindberg Elsa Eriksson Ulf Edlund Cecilia Lundberg Tomas Norrman Lena Jakobsson Leo Lans Ola Nilsson Monica Nilsson Christina Hellborn Lars Mattiasson Nisse Eriksson Ingemar Nyberg Ingrid Ög Albin Eriksson Jonas Eriksson Anna Medvecky Ida Bygdén Kurt Edlund Ann Mari Edlund Bernt Lans Sofia Hellborn Maj- Lis Nygren Leif Nygren Benny Lundberg Göran Jonsson Kristina Jonsson Choong Hock Hoong Stig Kling Karl Lennart Landby Margaret Kenneman Irené Bygdén Gunnar Bygdén Tore Guting Allan Sjökvist Karl- Gunnar Forsberg Lars- Åke Nordell Kjell- Ove Berg Per-Erik Landby Birgitta Norrman Fredrik Norrman Mattias Norrman Linda Bäck Elenora Lindström Ann- Catrin Eriksson Hedlund Leif Hedlund Eric Eriksson Hans Olovsson Margareta Olovsson Majlis Långström Bo Långström Kjell Gustavsson Mirjam Hägglöf Göran Näslund Amanda Rydberg Anna- Karin Westerin Eva Lundmark Kjell Lundmark Johanna Hörnlund Linda Hansson Ruben Sandman Thorvald Sikström Eric Asplund Kristina Asplund Fanny Vedman Gösta Jonsson Hatu Jonsson Anita Nyström Hans Nyström Åsa Wiström Ebbe Nyström Peder Granberg Sandra Granberg Anna Granberg Anna- Lisa Hjort Walter Hjort Lars Strömberg Eva Strömberg Håkan Blom Torsten Kenneman Anita Kenneman Gunborg Kenneman Bo Westermark Lars Berglund Ann- Cathrine Norberg Lars Norberg Leif Cassman Sture Sundqvist Anneli Sundqvist Karin Öberg Gunnar Dahlberg Hilliwi Dahlberg Andreas Eriksson Marcus Björkman Ingeborg Eriksson Leif Eriksson Ingvar Jonsson Andreas Jokobsson Jan- Ove Molin Erik Östensson Lars-Göran Persson Karin Persson Lena Lindholm Björn-Stefan Eriksson Per- Olof Rossander Anita Rossander Manuela Norman Sara Axelsson Ethel Axelsson Gertrud Persson Atina Hörnlund Elsa Eriksson Anita Rönnberg Lena Rönnberg Patrik Rönnberg Malin Rönnberg Helene Öhman Robert Öhman Lena Laaksonen Elin Nylén Bosse Lindström Christer Hortell Maria Dalid Ulf Samuelsson Carina Johansson Amanda Holgersson Britta Forsgren Håkan Johansson Carin Sahlberg Manuela Norman Monica Hauer Birgitta Uddbom Ulf Rönngren Britta Lindh Viveca O Jonsen Anette Ekeståhl I-M Grundström Lina Karlsson Bernth Olofsson Erik Olofsson Anna Tobiasson Gerd Olofsson Maj-Lis Frödin Maja Färdby Nisse Eriksson Mika Malm Carina Kind Bo Häggström Hans Tegby Catherina Lillay Yngve Johansson Jonas Eriksson m. fl.
 

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |