Föreningen Bevara Gabrielsberget /  Nätverket för Aspfjellets bevarande

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |

 

Den första skrivelsen som lämnades in till Nordmalings kommun under det utökade samrådet finns att ladda ner HÄR. Den är daterade 2003-09-25. Den formulerades av Robert E-xon, då miljöinspektör i Ö-vik, men undertecknades av andra.

Hans far hade redan 2003-04-25 sänt nedanstående brev till Svevind och lämnade in detsamma till Nordmalings kommun 2003-12-08 i samband med detaljplanesamråd.

På grund av att samrådet inte gått rätt till, bland annat genom att Erixon lämnade in ovanstående skrivelse utan att samtliga hemmansägare och bybor kände till vare sig skrivelse eller vindkraftsplaner i april 2003, fick Svevind avslag på sin ansökan i miljödomstolen. Samrådet underkändes, projektet försenades och fördyrades därför.

I samband med nytt samråd 2005 lämnades denna ifyllda blankett in av Aspeå byåldermans hustru. Det ifyllda formuläret skickades in utan namnunderskrift. Föreningen Bevara Gabrielsberget har kopior på samtliga inkomna samrådsyttranden, se längre ner.

Alla har inte samma åsikt. Nedanstående centerpartistiske politiker i byn upplåter mark till fyra vindkraftverk, låter sig anställas som anläggningsarbetare, söker tillstånd för bergtäkt varifrån bergkross ska tas till anläggningsarbetena. Bra för bygden, eller...

Då det nya samrådet påbörjades 2005 fanns planer på att använda Myrvägen och Fäbodvägen i Aspeå som tillfartsväg till vindkraftparken:

Ägaren till marken Aspeå 1:7 där den nya vägsträckningen ev. skulle gå (rosa linje), uppmärksammade den nya vägsträckningen och krävde ersättning för detta. Svevind hade inte varit i kontakt med markägaren om ny vägdragning innan samrådet skickades ut. HÄR kan man läsa dennes samt andras inlämnade samrådskommentarer. 

HÄR finns utformningen av arrendeavtalet mellan Svevind och upplåtande markägare.

Vid invigningen av vindparken uttryckte en markupplåtare sin besvikelse över att ingen väg i Aspeå användes vilket skulle ha gagnat bland annat honom. Läs artikeln HÄR.

 

Minns ni kommunens REKLAMANNONS för vindkraftsprojektet som slogs upp stort till alla kommuninvånare. Hur mycket har slagit in av löftena??? Klicka på bilden eller HÄR så kan ni läsa den och jämföra resultatet med hur det blev.

 

*********

I den ansökan om bidrag som Svevind AB gjort till Energimyndigheten i mars 2008 framkommer för första gången företagets verkliga syn på jakt i området. Inget av nedanstående har omnämnts i MKB eller under förhandlingar. Självklart inte, motståndet kan hårdna ytterligare då.

”Påverkan på jakt

Vindkraftens effekter på jakt är otillräckligt studerade. Det saknas över huvud taget studier av hur en storskalig vindkraftetablering påverkar upplevelsen av jakten, jaktens utfall eller över huvud taget hur förenligt det är med jakt inom en vindkraftpark. I fallet med Gabrielsberget kan det vara aktuellt att göra en uppföljning av detta, i synnerhet förutsättningarna för så kallad toppfågeljakt på orre och tjäder. Denna jaktform bedrivs vintertid företrädesvis i bergs- och myrområden med hög andel av tallskog. Det är möjligt att denna typ av jakt då man jagar mot fåglar i trädtopparna inte bör bedrivas inom en vindkraftpark.”

 

Aspeå VVO har hjälpt till att föra fram projektet mot förverkligande utan att ta upp frågan på stämmor, utan att höra samtliga markägares åsikter. Ordföranden i viltvårdsområdet får betalt då vindkraftparken uppförs, eftersom han upplåter mark för kraftverk. Detta gäller även för flera andra funktionärer i föreningen.

Aspeåbys samfällighetsförening förvaltar byns gemensamma mark och vattenområden. Samfällighetsföreningen har alltså INGET med vindkraftprojektet att göra och styrelsen med ordföranden skall avhålla sig från uttalanden och skrivelser i frågan.


 

Vi ställer inte upp på kommunens planer att bygga 40 vindkraftverk på Gabrielsberget!

Vi säger NEJ till förstörelsen av vår natur!

Sportringen

Benny Lundberg

Nordmalings Bildelar

B-O Björklund

Maco Grönt

Conny Hägglund

Nasabolaget HB

Mårten Kenneman / Ingela Kenneman

T. Åsbergs Maskin

Tomas Åsberg

Pelles Allservice

Per Erik Landby

Rundviks svets

Leif Strandberg

Rundviks Bilservice

Roland Bäckström

Järnäs Plåt o svets

Anders Åsberg

Wäringstams

Karl-Erik Nordin

Haeggmans Guld Eftr

Majlis Westermark

Berggrens Måleri

Janerik Berggren

Silverlaxen

K. Lindberg

Kempe Montage o Tekniktjänst 

Åke Kempe

Nya SC Glas

Martin Morland

Tjarn Rekreation & upplevelser

Bengt-Erik Hesse

Tom Jonsson Fastigheter

Tom Jonsson

Lindströms Skor Eftr

T. Augustsson

AutoTeknik

Åke Kempe

Sunes Motor

Sune Arvidsson

Sandströms

R. Lindgren

R. Lindgrens Vapen AB

R. Lindgren

AB Helge Josephson

Per Josephson

Ava Byggservice

Lars Eriksson

Husum Rör AB

Ronny Sjölund

Husum Rör AB

Eric Asplund

Nordmalings Skogsmaskiner

Per Rönnqvist

Iwan Wikmans Åkeri AB

Iwan Wikman

Wallens Gatukök AB

Anders Wallin

RJ:s Turbutik

Olle Hörnström

Nordmalings Reklamtryck

Nils Eriksson

AKU-Fys Nord AB

Lars-Åke Käck / Åke Gustavsson

Holmström Optik

Leif Holmström

Björklund Fastigheter

Lennart Björklund

Möbelhuset Mimer AB

Claes Ameln

Umeå Däckservice AB

Olof Norén

L. Bolinders tungtransport

Lennart Bolinder

LDL Entreprenader

David Lindberg

Redovisningstjänst AB

Eva Oskarsson

ICA Supermarket

Allan Sjökvist, Lars-Göran Persson

Lamiroc AB

Lennart Olofsson

Häggströms Modehus AB

David Häggström

Offsetprint

Sören Hansson

Stens Golv & Färg

Sten Lundgren

Bolinders Taxi

Kenneth Bolinder

Mittborr AB

Karl-Olov Brännlund

Byggtema

Sören Johansson

Byggvaruhuset

Jan Forslund

Vallen-IT

Ulf Johansson

Ortolab AB

Peter Wedman

Ava Havsbad HB

David Lundberg

Vännäs plåt

Lennart Nilsson

Alltransport

Bernt Berggren

Floxhusen AB

Nils Oskarsson

Oskarsson – Udd AB

Bo Udd

NT Bygg & Förvaltning AB

Ola Jacobsson

ETOM Edlunds Trä och Metall 

Ulf Edlund

Cicci´s Maskinbroderier

Cecilia Lundberg

Rundviks Kiosk

Annuka Houtari

Rundviks Stuveri AB

Gunnar Andersson

Chiropraktikern

Jan-Ivan Berg

Bäckströms motor AB

Bosse Englund

 

 

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |