Föreningen Bevara Gabrielsberget /  Nätverket för Aspfjellets bevarande

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |

 

OM

  • Du har frågor
  • Du vill veta mera om detta storskaliga projekt
  • Du vill stödja föreningen som ifrågasätter konsekvenserna av vindkraftsindustrin

kan Du skicka in namn och telefonnummer genom att fylla i formuläret nedanför så kontaktar vi Dej!

Namn:*
Telefon dagtid:
Telefon kvällstid:*
E-post:
Ev. kommentar:
Ett annat sätt är att skicka mejl till: bevara_Aspfjellet@telia.com
alternativt kontakta föreningens sekreterare Berith Engström tel. 0930-30655.
Föreningens organisationsnummer är 802429-7734

Tack alla ni som hör av er för att stödja oss!

webmaster: gabrielsberget@tele2.se

 

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |