Föreningen Bevara Gabrielsberget /  Nätverket för Aspfjellets bevarande

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |

 

 

Finns det något att skydda i denna lilla perifera del av världen? Tveksamt anser nog många i bygden.

Bilden ovan visar en kvällsbild från Rödvikens badplats över Nordmalingsfjärden med 27 av 40 vindkraftverk synliga. Fotot har illustrerats med röda lampor. Två lampor per verk är markerade. Lamporna kommer att ha blinkande rött sken som lyser med 2000 candela att jämföra med TV-masten i Ava som lyser med 30 candela.

 

Vill du se en bild från Vinsjön i Aspeå som kommer att omgärdas av 40 vindkraftverk - tryck här och klicka på den bild som visar sig nere till vänster.

 

 

Om vindkraftsindustrin byggs finns inte längre några värden att skydda. Alltså blir det lättare att få tillstånd för fler eller högre verk eller annan miljö- och landskapsförstörande verksamhet. 

Vi och vår hembygd blir marginaliserade. 

Vi menar att vi inte får tillbaka något som kan kompensera oss och kommande generationer.

 

Aspeå fäbodar, nära Aspfjelle, är en mycket omtyckt plats på jorden. Besökstrycket är stort året om. Skolklasser och universitetsstuderanden kommer till fäbodarna för att lära om historien och naturen, gå naturstig, sommarevenemang som gökotta, teater, sångaftnar hålls varje år. PRO har samlingar där. Aspeå hembygdsförening har guidning på plats för grupper. Vill man övernatta och uppleva antingen de ljusa sommarnätterna eller det kompakta mörkret under andra delar av året går det bra.

Mitt i hotet mot tystnaden, mörkret och naturupplevelserna inträffade något trevligt uppe vid fäbodarna den 14 augusti 2004  - då var det vigsel där.

Då blev Lars & Linda från Nordmaling herr och fru Moström.

Grattis och lycka till framöver säger vi!

 

Hallå där… Linda Ranbro som på uppdrag av Växjö kommun letar efter tystnader värda att värna om.

Varför? - Jo, det är viktigt att hitta platser utan buller. Alla behöver det för välbefinnandet, särskilt om man är stressad.

Tassar du runt i mockasiner i din jakt på den absoluta tystnaden? - Nej, det gör jag inte. Om jag låter något fångar vinden upp ljudet. Och vind ingår inte i bullerdefinitionen, det gör bara samhällsorsakat buller som till exempel trafikljud, flygplatser och skjutbanor.

Skjuta, ja ...Hur går det för tystnaden under älgjakten? - Vi har inte tagit hänsyn till tillfälligt buller som älgjakt. Och det är inte meningen att utvecklingen helt ska avstanna på de fem tysta områden vi hittat.

Har du tillräckligt god hörsel för att uppfatta hundraprocentig tystnad? - Tystnaden är aldrig total. Och jag blev inte rekryterad på grund av min hörsel. Jag är miljövetare, med normalhörsel tror jag.

Vilken är din favorittystnad? -Oj, svår fråga ...Men vid Asasjön i norra kommunen finns ett stort tyst område. Väldigt vacker natur, tyst och mycket trevligt.

Erika Svantesson, Metro 11/11 2003

 

 

  | Välkommen | Vindkraftsprojektet   |  Synpunkter Landskap & kultur  |  Vad vi vill   |  Media |   Media äldre   Media äldst  Kommunen  |  Kontakt |