Medlemskap
 
Kontakta oss
  Aktivitetskalender
  Änglagalleriet
  Sponsorer
  Tomelilla kommun
.
 
 

 

 


Våra planer har trumlats mer än en gång.

    IDROTTSPLATSEN
Gott om sittplats på vår anrika idrottplats     
   
 Idrottsplatsen
 En härlig plats att bevista för Österlens fotbollsentusiaster
Det är något visst att komma till Tomelilla IP, att spela på gräsmattan med den anrika läktaren alldeles intill planen - det är inte för inte att IP kallas för Österlens Wembley.

....men att Idrottsplatsen (IP) ligger där den ligger är för oss en självklarhet, men så var det inte för det unga gardet i 1910-talets Tomelilla. "Planfrågan var en svår paragraf" uttryckte sig Tage Bengtsson. Det var på nuvarande Gustafs torg som de fotbollstokiga ungdomarna höll till. Sönderslagna fönsterrutor gjorde att planfrågan drevs med ytterligare kraft.


Den första ansatsen gjordes av Tage Bengtsson och Holger Rozenkrantz. Dessa bägge begärde "audiens" hos direktör Zeiler och frågade om det gick att hyra en tomtplats, men det gick inte. Åkern skulle användas till potatisodling.

Efter några års enträget sökande riktades blickarna österut och bortom kapellet. Vid skogsbacken skulle det gå att spela fotboll utan att några rutor skulle vara i vägen. Efter samtal med lantbrukaren M. Hård fick föreningen arrendera mark för 100 kronor per år.

År 1917 spelades den första matchen på IP. Resten är historia och den kommer här........

1921
- Den 25 februari anskaffas en uttjänt Pressbyråkiosk som fungerar som ombyteslokal.

1922 - noteras den 21 december att föreningen köper idrottsplatsen för 4.500 kronor ,men då föreningen inte är juridisk person förbinder sig vid köpet istället herrskapet Hertha och Tage Bengtsson.

1926
- Kärva tider! Den allt annat än goda föreningsekonomin tvingar fram ett förslag att IP skall överlåtas till Tomelilla köping. Villkoret för överlåtelsen är att köpingen övertar en skuld på 1.500 kronor. Förslaget faller och de ideella krafter börjar ånyo verka.

1927
- Detta år dyker omklädningsrumsfrågan upp på dagordningen. "Kiosken" är för liten. Man beslutar att uppföra något som kallas omklädningshydda. Vägen till idrottsplatsen har alltid varit smal och styrelsen begär i en skrivelse att vägen till Skogsbacken må breddas från 3 till 6 meter.

1929
- I oktober uppsättes räcket runt idrottsplatsens löparbana, som sedermera kom att bli en vattenledning. Den 27 november har styrelsen att taga ställning till preliminärt kostnadsförslag för iordningställande av idrottsplatsen. 

1930 - En välkänd silhuett börjar ta form ute på IP - Läktaren bygges och entreprenör Ernfrid Johansson & Co ser även till att installera dusch och handfat.

1934
- Herr och fru Bengtsson undertecknar en förbindelse att aldrig göra anspråk på idrottsplatsen, som hade inköpts av desamma, då föreningen inte var juridisk person.

1935 - Den 2 mars skrives så köpet över på idrottsplatsen, med herrskapet Bengtsson, för en summa av 6.500 kr. Denna handling var endast en transaktion för att få idrottsplatsen lagligen överförd på TIF.

1936
- Vattenledning drages in på IP, men fråga mig inte om duscharnas kapacitet innan detta faktum. Måhända bör man kunna tro att det var först detta år som duschning kunde verkställas.

1943 - Belysningen på idrottsplatsen är definitivt ordnat.

1948
- Träningsplanen öster om den ordinarie matchplanen iordningställs. (se foto)
Dessutom byggs den fina entrén till idrottsplatsen.

1949
- Räkneverk inköpes till idrottsplatsen för 400 kr. per styck. Telefon installeras på idrottsplatsen.

1962
- Klubbvillan ute på IP står klar. Dessförinnan hade klubblokalen legat nere på Tomegatan. I villan finns samlingsrum, kök och omklädningsrum för både spelare och domare. Ståplatsläktaren på södra sidan monteras för att kunna ta emot Div.II-publiken.

1982
- I december fraktas och lyftes ett posthusprovisorium från Ystad till IP. Posthuset bestod av flera sektioner och monterades strax norr om läktaren.

1983 - Det nya huset stod klart med både pentry, kansliutrymme, omklädningsrum och ÄNGLASALEN. Allt invigdes av Yngve Tengqvist i julimånad.

SÄKERLIGEN HAR FLER SAKER HÄNT SOM INTE ÄR NEDTECKNADE HÄR. HAR DU NÅGOT ATT TILLÄGGA - TA KONTAKT MED WEBMASTER!


Historik
Startsida
1917 - 1967
1968 tills våra dagar
Ordföranden sedan 1917
Första matchen
Klubbdressen
Hall of Fame
Läs även om
Herrfotboll Damfotboll
Friidrott Handboll

  VÄNDKORSETDet låter lite extra om
ett vändkors på en idrottplats. Det är det första ljudet som dina öron registrerar innan du inträder på skådebanan. Ett klassiskt ljud.


  MATCHURETlåter uret påvisa de minutrar som har spelats och som återstår av matchen.


  EN KORV MED BRÖDEn korv med bröd hör till när man går på match och det gör man även på IP.