Hej!
Du har kommit till TIF historik som hanteras av Lars "Floppe" Johansson.
Dessa sidor kommer att ändras för att anpassas till TIF nya layout.

Ha det bäst
Floppe


 
 
  VISSTE DU ATT...
...det var Aston Villas dåvarande randiga tröja som var prototypen för TIF:s dito?
  VISSTE DU ATT...
Karl-Ivan Appelgren  
som var med i den första startelvan i fotboll 1917 spelandes vänsterytter även var en mycket bra friidrottare - eller vad sägs om SM-tecken i 100 och 300! meter, mellanhopp och höjdhopp

"En sällsynt präktig och bra pojke", skriver ordförande Tage Bengtsson. 

Karl-Ivan var trogen TIF i fotboll, men det var som sagt inte där han rönte sina största idrottsliga framgångar.
    HISTORIK
Kommunala Mellanskolan i Tomelilla

   
    Historik Om Tomelilla IdrottsFörening
    Läs om vad som hänt sedan 1917 och tills våra dagar
Första protokollet skrives av Carl Arvidsson, och justeras av OE Skarman och Hjalmar Hultmark. Protokollet förtäljer i knappa men väl formulerade ordalag hur det gick till då Tomelilla IF såg dagens ljus den 12 februari 1917.

Platsen för mötet var aulan i på Kommunala mellanskolan som är nuvarande Röda skolan. Mötesordförande var disponent Carl Jönsson och föredragshållare var fil.mag. R Gullstrand, som pratade om  "idrottens ursprung". Därefter valdes köpman
Yngve Andrén till ordförande och Tage Bengtsson blev vice ordförande.

Till sekreterare respektive kassör valdes Carl Arwidsson och Carl-Emil Sjöberg. Styrelsens första uppdrag var att lokalisera möjligheten till idrottsplats.

De 59 aktiva medlemmarna och de 26 dito passiva beslöt sedermera att i programmet uppta fotboll och allmän idrott (friidrott). Den sistnämnda bildade dock ingen sektion förrän på 1920-talet.

Under september månad noterade styrelsen att Municipalnämnden ökat det begärda anslaget på 150 kronor till 175 kronor! I december mottog föreningen en gåva av Tomelilla Sparbank på 300 kronor.

Arbetet var sålunda i full gång. Protokollen duggar tätt och styrelsen har mycket att göra.

I maj begärdes inträde i Riksidrottsförbundet och tävlingsdräkten bestämdes till vit tröja och svarta byxor med TIF- emblemet på tröjan i brösthöjd. Det skall dröja ännu ett par år innan TIF kommer att använda den blåvitrandiga.

Startsida
1917 - 1967
1968 tills våra dagar
Ordföranden sedan 1917
Första matchen
Klubbdressen
Hall of Fame
 
  TIF INNAN TIF VAR TIF
Egentligen är Tomelilla IF, såsom namn och förening, den äldsta bollspelande föreningen på hela österlen, sydöstra skåne. Den första medlemsrullan skrevs redan 1898.


EN UTFLYKT I DET GRÖNA

I den forna idrottsföreningens regi anordnades olika tillställningar i samhället. Man gjorde även utfärder i bygden. Fotot ovan är taget just vid en sådan utfärd, nämligen till den dåvarande dansbanan i Tosterup.

Av de två idrottsbetonade organisationerna i Tomelilla är Skytteföreningen den äldsta. Den bildades 1896. Två år senare tillkom Tomelilla idrottsförening - en föregångare till dagens TIF.

Dåvarande TIF var från början troligen främst en förening där man träffades för att ha trevligt tillsammans. Någon mera omfattande idrottsverksamhet bedrevs egentligen inte - i varje fall ingen idrott med elitprestationer som mål.
Föreningen var öppen för både flickor och pojkar. Varför föreningen s.a.s. lades i träda, för att senare 1917 flyga fram som fågeln Fenix, vet vi inte.


UR TOMELILLA HEMBYGDSKRETS 1891-1915
        BESÖK + 14.200