VERKSAMHET  I  NÅLSTENS VÄNNER

PLANERAD VERKSAMHET
 
 

Genomförda Nålstensmöten
1999- 2002; se nedan. För;  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   klicka på länk.
Protokoll för;  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 klicka på länk.

För golfreferat, resultat; 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 klicka på länk.
 
 
 
Genomförd verksamhet

Under de första åren genomfördes ingen särskild verksamhet.

1999   Den ? augusti träffades ett antal av föreningens medlemmar på Säljö
           vid en grillafton.

2000   Den 12 september träffades vi återigen på det vackra och ändamålsenliga
           Säljö. Även denna gång med bastubad och grillfest.

2001   Den 20 september fick återigen Säljö ett besök av föreningens medlemmar.
           Denna gång avnjöts maten efter det obligatoriska bastubadet inomhus.
           Vädrets makter var ej på vår sida. Vid träffen kom förslaget upp att nästa
           år genomföra en resa till Gotland.

2002   Sakt och gjort. Den 14-16 augusti genomfördes den av Stig Skoglund
           ordnade resan till Gotland. Denna gång var verkligen vädrets makter oss
           nådiga. Ett utförligare reportage om resan återfinns på historiksidan.

2003   Den 11 mars hade den tillförordnade styrelsen (Stig Skoglund, Carl-Olof
           Persson och Stefan Eriksson) ett styrelsemöte hemma hos Stig. Vi tog då
           fram ett förslag till stadgar som skall läggas fram vid nästa möte. Vi tittade
           även på förslag till den årliga träffen. Den tänkta resan söderut skjuts på
           framtiden och vi planerar för en sedvanlig träff på Säljö om det nu finns kvar
           i F17 ägo. Om inte får vi hitta något annat robust och lämpligt ställe.

           Den 4-5 september hölls årets träff på Säljö i ett strålande sensommarväder.
           Inte mindre än 38 personer hade hörsammat kallelsen, varav det stora flertalet
           valde att övernatta på Säljö. Efter samlingen på eftermiddagen antogs förslaget
           till stadgar och årsmöte avhölls. Protokoll från årsmötet finns nedan.
           Johan Qvist från hkp F17 orienterade om den nuvarande och framtida
           verksamheten inom helikopterområdet i Försvarsmakten. På kvällen i den
           vackra solnedgången vidtog sedvanlig grillning, på det som förmodligen är en
           av Blekinges vackraste grillplatser. Samkvämet fortsatte sedan inomhus till
           långt in på småtimmarna.
           På förmiddagen spelades för första gången Friends of Nalsten Golf
           Championship, där Bertil Walthersson tog första inteckningen i det nyuppsatta
           vandringspriset.

2004   Den 19 aug samlades hela styrelsen hemma hos Stig för att planera den 
           kommande träffen på Kungsholms Fort.

           Torsdagen den 2 sep samlades 31 av Nålstens Vänner på Kungsholms Fort
           för den årliga träffen. Säljö är numera helt stängt, så Stig har under hela
           sommaren brottats med myndigheterna F17 och Örlogsbasen för att vi skulle
           få tillstånd att ha vår träff på Kungsholms Fort. Tack Stig! Det visade sig vara
           ett ypperligt ställe att träffas på. Man kunde både se och höra historiens
           vingslag från sent 1600-tal. Vår store fortifikatör Erik Dahlbergh lade grunden
           till Fortet, som sedan genom århundranden genomgått utbyggnad och
           modernisering.Eftermiddagen ägnades åt rundvandring på Fortet med intressant 
           guidening av Sven Otto Ullnér. Johan Qvist och Sven-Olof  Lindström 
           hkp F17 orienterade om den nuvarande och framtida verksamheten inom
           helikopterområdet i Försvarsmakten.
           Årsmöte avhölls. Protokoll finns nedan. Efter detta gavs tilfälle till bastubad och
           förberedelser för aftonens grillning. Den goda maten med tillbehör avnjöts i små
           grupper i skyttevärnen inne i fästningsmuren. Samkvämet fortsatte sedan
           inomhus till långt, långt in på småtimmarna som vanligt.
 

Samling för genomgång. Fästningsmuren i bakgrunden.


2005

Den 8 aug samlades hela styrelsen hemma hos Greven för ett möte. Stickan 
redogjorde för den enkätundersökning, som han genomförde tidigare på våren,
angående var 2005 års träff skulle avhållas. Undersökningen gav vid handen att de 
flesta ansåg att mötet skulle hållas i närområdet. Då även den planerade ekonomiska
kalkylen inte visade sig hålla måttet, beslöts att mötet även i år skulle vara på Kungs-
holms Fort. Vidare beslöts att mötet helt skulle subventioneras med innestående
medel.

Den 1 sep spelades den tredje upplagan av Friends of Nalsten Golf Championship
på Ronneby Golfbana. Segrade gjorde Bertil Walthersson för andra året.
Utförligare repotage nedan.

Torsdagen den 1 sep samlades 27 förväntansfulla "nålstenare" vid vakten till örlogs-
basen Karlskrona. Sixten guidade oss runt i världsarvet. Efter detta transporterades
vi per 200-båt ut till Kungsholms Fort. Fika på markan, bastu och sedvanligt årsmöte
där Ronnie Larsen informerade om haverikommissionens arbete efter de senaste
helikopterhaverierna inom Försvarsmakten. Det var i vanlig ordning en ljummen och
vacker sensommarkväll. Grillröken låg tät runt fästningsmuren. Den läckra köttbiten
sköljdes ned med en och annan pilsner. Tillställningen, som möjligen kommer att gå
till historien som "slaget vid Kungsholms Fort", fortsatte senare inomhus. Många svåra
världsproblem löstes, förhoppningsvis i alla fall fler än som skapades. Alldeles innan
solen steg upp i öster, gick dom sista tappra kämparna i bivack. När krutröken lagt
sig och den värsta dimman skingrat sig fram på förmiddagen, transporterades dom
sista resterna av hären till fastare mark med hjälp av marinens färja Bore.


2006

Efter lunch torsdagen den 31 aug samlades inte mindre än 34 "nålstenare" på gamla 
F10 Ängelholm. Vi togs emot av Bengt Wahlström, Bengt Lundquist och Lars
Lundmark som informerade om Flygmuséts tillkomst och verksamhet. Ett museum
som vid den senare rundvandringen skulle visa sig vara av den yppersta klass. Snyggt, innehållsrikt, välordnat och välskött. Ett museum som F10-folket har all heder av och
som varmt kan rekommenderas för alla flygintresserade. Efter rundvandringen bjöds på
fika. Efter fikat informerade Johan Qvist om verksamheten vid helikopterskvadronen, eller vad det heter nuförtiden. Sanningen och säga så var det nog inte så många som 
längtade tillbaka. Sedan vidtog dom sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Därefter
inkvartering i hotellet på F10. Senare på kvällen serverades grillat i en del av muséie-
hangaren. Kvällen avslutades senare i baren. Efter frukost på morgonen vidtog hemresan norrut och österut. På det hela taget var det en mycket lyckad och trevlig
sammankomst för Nålstens Vänner. Tack Bengt & Bengt och Lars.
 
 
Lägg märke till att Stickan slutat peka med hela handen.

2007

På morgonen den 14 augusti samlades en stor styrka vid Angöringen, Karlskrona, för
att i någolunda samlad formation anträda färden mot Arkö. Efter några timmars färd,
och där dom flesta fartkameror avverkats, intogs lunch på Tindereds Motell. Lunchen
ackompanjerades av tutande i horn. Det visade sig vara en större trafikolycka på E22 i
vår färdriktning. Efter diverse kringelkrokar på småvägar tog vi oss dock fram till
Arkösund, där vi färjades över till Sjöräddningsskolan på Arkö. Där hälsade Lasse
Videll och någon ny kvinnlig chef oss välkommna. På plats hade andra "Nålstenare"
från övriga landet redan infunnit sig. Lasse Videll höll en genomgång, där han berättade
hur förträffligt sjöräddningen fungerade numera. Vi höll naturligtvis artigt masken.
Sedan vidtog årsmötesförhandlingarna, vilka som vanligt  med fast hand genomfördes av mötesordföranden. 34 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Dom nya
medlemmarna, Wincent Ahlin, Sören Björk, Sven-Erik Gustavsson och Sam Lundgren hälsades välkommna.Vår ordförande Stig Skoglund verkställde ett mångårigt hot att
avgå, och undanbad sig omval. Genom ett intensivt lobbingsarbete föreslog valberedningen Lars Gardell som ny ordförande. Även Nålstens Vänners grundare
Leif Hamberg undanbad sig omval till styrelsen.I hans ställe invaldes San Lundgren.
Under punkten övriga frågor avtackades den avgående ordföranden för hans mångåriga
och och helhjärtade arbete för Nålstens Vänner. Tack Stig! En liten present överlämnades.
Sedan vidtog inkvartering och lögning i den trevliga bastun. Middag och allmän samvaro där som vanligt de flesta världsproblem enkelt löstes.
Frukost och simulatoråkning i Stridsbåt 90 fick oss att snabbt kvickna till. Återfärden
gick samma väg som vi kom. Tack till Christer Engström, som knutit ihop trådarna
till vår trevliga utflykt.
Årets golfmästerskap spelades i år fre 7 sep på Karlshamn GK. Se reportage.


2008

Torsdagen den 4 sep samlades en enorm styrka på F17 Ronneby. Styrkan omfattade
634 år  av flygräddningserfarenhet. En bit över 1000 år av samlad flygerfarenhet. En
i sanningen imponerande styrka. Åldermannen i församlingen representerades av Börje
Erving, som startade sin Flygvapenbana 1939 på Kungliga Roslagens Flygkår Hägernäs. Samma år som Hitler startade Andra Världskriget. Ner till "junioren" i församlingen som föddes 1953. Inalles var styrkan 41 man stark.Kanske den
slagkraftigaste styrka som någonsin samlats på svensk mark. I varjefall i vissa avseenden. 

En mycket givande och trevlig genomgång av JAS 37-systemet hölls av piloten/Lt
Johan Holm. Man kan konstatera att svensk flygteknik och flygtaktik, trotts sin litenhet ligger väl framme.

Håkan Ejderbrand, en av dom få fortfarande igenkännbara kolegorna, höll en trevlig
information om dagens helikoptersystem. Där huvudinriktningen låg på Hkp 10 B.
Många vackra och "häftiga" bilder visades, där dock ett och annat frågetecken kunde
skymtas. Det var inte utan, att ett vist mått av frustration skymtade igenom. En kort rundvandring i dom "nygamla" lokalerna hans även med. Till min stora glädje kunde
jag hitta det gamla pris- och klenodskåpet. Dock på en betydligt mer undanskymd
plats än på "vår tid".

Ett snabbt bastubad genomfördes med tvekan. Besparingen i miljardrullningarna, bestod i att en ren och torr handduk var omöjlig att uppbringa.

Det sedvanliga årsmötet genomfördes på mässen. De nya medlemmarna Sven-Olov
Lindström,  Per-Lennart Larsson,  och Johan Qvist,  (ej närvarande) hälsades välkomna till Nålstens Vänner av vår nya ordförande Lars Gardell.
Årsmötet genomfördes som vanligt med fast och varlig hand av mötesordföranden Carl-Olof Persson, utan större incidenter och slagsmål. Under punkten övriga frågor, kastades frågan om nästa års (2009) möte ut i församlingen.
En del intressanta förslag diskuterades under kvällen, som avslutades med middag
och samkväm. Deltagarantalet var rekord (41). Om vi skall ha, som sossarna, målsättningen att "alla skall mä" skall vi nog i huvudsak hålla våra träffar i närzonen eller
i varje fall inom terminalområdet.

Repotage och resultat från golfmästerskapet.


2009

Så var det åter dags för den årliga Nålstensträffen. Denna gång i Flygvapnets
"barnkammare" Ljungbyhed. Torsdagen den 3 sep samlades ett 25-tal "Nålstenare"
vid den gamla vakten och togs emot av vår ordförande Gadden. Vi kunde konstatera att den fint krattade grusplanen framför kanslihuset, där en elev för femtio år sedan 
aldrig fick sätta sin fot, numera var parkeringsplats för diverse bilar. Grusplanen
framför Första Flygskolans kasern, där vi hade våra uppställningar och exercis, även 
den var TFHS-elevernas parkeringsplats. Logementen som på vår tid inhyste sex flygelever, var numera luxuösa enkelrum. Dekadansen har gått långt nuförtiden. 
Efter inteckning i det gamla kanslihuset och inkvartering i TFHS elevbarack samlades skaran i offmässen.
Och inte vilken officersmäss som helst, utan den gamla mässen från dragon, husar och
kavalleritiden. Den var numera museum. Under sakkunnig och trevlig gauidning fick vi
ta del av Ljungbyheds hela militära historia, som för svensk del tar sin början 1658.
Det årtal då bl.a. Skåne blev svenskt genom freden i Roskilde. Efter Karl X Gustavs
framgångsrika anfall mot "danskjävlarna" Det var då han promenerade över isen vid  Bälten och föll dom sovande danskarna i ryggen. Det var kallare på den tiden.  Klimatförändring?
 Under dom stora övningarna samlades inte mindre än 19000 man
och 8000 hästar i Ljungbyhed med omnejd. Som gammal "hästgardist" undrar man var 
i h-vete dom parkerade alla hästtransporter. Efter några timmar fullproppade med historia återvände vi till förläggningen för att inmundiga "buteljerad värmeenergi"
Senare vidtog årsmötesförhandlingarna under ledning av Lars Gardell. Stundtals gick diskussionens vågor höga.Det rörde mest huruvida vi skulle ha kvar vår kassa, kassör
(får ej misstolkas) och revisorer. Med tanke på att kassören fått skatta flera kronor
för föreningens ränteinkomster, var beslutet enkelt. Därefter avtågade vi mot den gamla
enskilda matsalen för att "supa" opp pengarna.
Senare på kvällen samlades vi i dagrummet, där vi tog oss an dom stora världsproblemen. Då vi inte kunde komma till någon enad slutsats avslutades det hela
med armbrytning, eller var det gotländsk rövkrok? Nåväl , Gadden utmanade alla
hugade och vann div segrar, dock gick han på pumpen på slutet. Mot Johans alla
kilon vägde den gamle gotlänningen lätt. Inte undra på att han har ont i ryggen.

Reportage och resultat från golfmästerskapet

2010

Torsdagen den 2 sep samlades  23 nålstensvänner vid Flygvapenmuseet i Malmslätt. I det nybyggda
museet kunde vi inta en god lunch och efter välkomsthälsning och genomgång av vår ordförande Lars
Gardell kunde vi börja vår rundvandring på museet. Den nya byggnaden var stor och pampig. Innehållet
visade sig snart vara detsamma som i tidigare museum. Utställningen var uppdelad i olika epoker. Det
nya var utställningen av den nedskjutna och bärgade DC-3:an. på plan 1. Till vår stora frustration fanns
inte en pryl, inte ett ord om Flygvapnets flygräddning. Detta trotts att museet i början av 90-talet fick tillgång
till en hkp 4 och alla dagböcker som skrevs under alla år. Stor Skandal!  Den hkp 4 som en strålande klar och kall vinterdag i början av 90-talet flögs upp till Malmen av Carl-Olof Persson med besättning och som
under högtidliga former överlämnades till den dåvarande museeiledningen, som lovade dyrt och heligt att
förvalta henne väl. Hon lär ha fått åka isbrytare upp till Luleå och finns numera på F21. Skandal igen!
Och vad i h-vete gör en gammal Marinhelikopter på ett Flygvapenmuseum? Hkp 1 tillhörde aldrig flygvapnet. Dagböckerna borde vi ta tillbaka och donera till museet på F17.
På eftermiddagen inkvarterade vi oss på vandrarhemmet vid Valla Gård. och efter diverse förberedelser
åkte vi ut till den gamla offmässen på F3. Där hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar under säker ledning av
"Gadden". Efter det avnjöt vi en god middag, som nästan var värt hela sitt pris. Kvällen avslutades med vanligt pokulerande på mässen.
Dagen efter lagade vi vår frukost och då tid fanns över kunde en del av oss bese det gamla traktor- och
jordbruksmuseet på Valla Gård. Även ett vagnsmuseum gick att beskåda.
Sedan blev det ett studiebesök på Helikopterflottiljen på Malmen. Vid genomgången fick vi än en gång
klart för oss vilken tur vi har som inte är kvar i "firman". Vi fick beskåda en hkp 14, större än jag trodde.
Stora och pampiga hangarer, men nästan ingen verksamhet. På vår tid var det tvärs om. Det stora utbytet
av besöket var den avslutande simulatorflygningen. Imponerande. 
Efter detta åkte var och en hem till sitt.

Reportage och resultat från golfmästerskapet 2010

2011

Efter lunch torsdagen den 8 sep samlades ett 35-tal Nålstensvänner utanför vakten på F17. Färden gick
sedan till våra "gamla" divisionslokaler. Där höll Tomas Abrahamsson, Agne Asplund och Håkan Ejdebrand
intressanta genomgångar om vad som sig tilldragit haver inom helikopterverksamheten på senare tid.
Tomas pratade om modifieringen av Hkp 10. En modifiering som alla vet, har dragit ut på tiden och 
kostat massor av pengar. Så mycket så att ingen riktigt visste, eller fick tala om. Agne pratade om "dust".
Man hade nämligen varit i Afrika, och lärt sig start och landning utan särskilt mycket referenser. Ja, ni vet
det  vi åkte till Norrland för att uppleva. Skillnaden är väl att våran "dust" var i alla bemärkelser - vit.
Men det är klart, det är varmare i Afrika och helt andra vilda djur. Slutligen  Håkan berättade om den 
första tiden i Afghanistan. Även det ett stort äventyr. Vi har ju alla hört vår försvarsminister, tala om 
nödvändigheten, att med svenska helikoptrar åka ut i stridsområdet och rädda våra svenska soldater.
Om jag förstod det hela rätt, rörde sig de (11)? uppdrag man gjorde under den tiden om tämligen harmlösa
sekundärtransporter mellan olika sjukhus. På behörigt avstånd från det farliga stridsområdet.
En sak som slog en, var att man idag inte bryr sig särskilt mycket om vad man kostar på sig inom           verksamheten. Dessutom är det tveksamt om man får ut så mycket "pang" för pengarna.

Sedan vidtog bastu och öl för dom som så ville. I år kunde vi till och med erhålla torra och rena handdukar.
Utvecklingen går sannerligen framåt. Vi samlades sedan 28 "nålstenare" på mässen, ja visst svinn får man 
räkna med. Där avhölls traditionsenligt årsmötesförhandlingarna. Dessa leddes på ett fast och säkert sätt av Gadden. Efter detta avnjöts en god middag med "vacker" sång. Och mycket "ljug" till sena natten. 

Reportage och resultat från golfmästerskapet
 
 

      Protokoll

           Fört vid årsmöte med Nålstens Vänner
 

           Stig Skoglund hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna till en strålande dag ute
           på Säljö.
           Föreningen har fått en gåva på 10 000:- av Flygräddningens Kamratförening.
           Pengarna kommer från avvecklingen av lägenheten på Visby och försäljningen
           av möbler och inventarier. 
           Nålstens Vänner har sedan starten 1995 endast haft en utsedd ordförande 
           som styrelse. Sedan något år tillbaka har även Carl-Olof Persson och Stefan
           Eriksson arbetat som tillförordnade sekreterare och kassör, och man ansåg att 
           det nu var dags att på ett utlyst årsmöte, anta stadgar för föreningen och välja
           en fulltalig styrelse.

          §1. Mötets öppnande.
          Valdes Carl-Olof Persson till mötesordförande och förklarade mötet öppnat.

          §2. Fullmakter.
          Inga fullmakter.

          §3. Val av sekreterare.
          Valdes Bertil Walthersson till sekreterare för mötet.

          §4. Val av justeringsmän.
          Valdes Arne Sjölund och Leif Möller att jämte ordföranden justera dagens
           protokoll.

          §5. Godkännande av dagordningen.
          Godkändes att årsmötet hölls enligt §6 i förslaget till stadgar, med smärre
          undantag.

          §6. Kallelse till årsmötet.
          Godkändes kallelsen till årsmötet.

          §7. Förslag till och godkännande/fastställande av stadgar.
          Förslag till föreningens stadgar har funnits att tillgå på föreningens hemsida under
          våren/sommaren. Förslaget godkändes och stadgarna fastställdes.

          §8. Ansvarsfrihet.
          Beslöts att bevilja ordföranden och de tillförordnade styrelseledamöterna
          ansvarsfrihet för tiden före årsmötet.

          §9. Val av ordförande.
          Valdes Stig Skoglund till ordförande för 1 år.

          §10. Val av styrelseledamöter.
          Valdes Ernst Håkansson och Leif Hamberg till styrelseledamöter för 2 år.

          §11. Val av revisorer.
          Valdes Yngve Nyberg och Kurt Karlsson till revisorer för 1 år.

          §12. Val av valberedning.
          Valdes Christer Engström och Gunnar Eklöv till valberedning för 1 år, med
          Christer som sammankallande.

          §13. Styrelsens förslag.
          Beslöts att anta styrelsens förslag till medlemsavgift.
          100:- som engångsavgift för livslångt medlemskap.

          §14. Motioner.
          Inga motioner.

          §15. Övriga frågor.
          På fråga var årsmötet skall hållas nästa år svarade Stig att det troligen blir på
          Säljö. Avvecklingen och försäljningen av Säljö kommer sannolikt att dra ut på
          tiden.
          Stig ställde också frågan om det fanns intresse för en av föreningen subvention-
          nerad resa till Tyskland. Svaret blev ja.
          Herman Pålsson föreslog att föreningen skulle undersöka möjligheten att ta över
          skötseln av Säljö. Detta för att minska kostnaderna för F17. Eventuellt kunde
          man bilda ett aktiebolag som tog över Säljö. Förslaget fick inget gehör.
          Det fanns fler synpunkter på Säljös framtid, men årsmötet ansåg inte att detta
          var föreningens angelägenhet.
          Medlemmarna uppmanades att meddela styrelsen sina @-adresser. Detta kan
          lämpligen göras på föreningens hemsida.

          §16. Friends of Nalsten Golf Championship.
          Den "halvtaskige golfspelaren och Nålstensvännen" Carl-Olof Persson
          har instiftat och egenhändigt tillverket ett tjusigt vandringspris i golf. Tävlingen
          skall om möjligt spelas i anslutning till föreningens årsmöte.
          Årets tävling spelades på Nicklastorps GK där Bertil Walthersson tog första
          inteckningen. Carl-Olof gratulerade Bertil och överräckte vandringspriset.

          §17. Mötet avslutas.
          Carl-Olof tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

          Vid protokollet

          Bertil Walthersson
          Sekr

          Justeras

          Carl-Olof Persson           Arne Sjölund            Leif Möller
          Ordf                                Justeringsman           Justeringsman

    Protokoll för årsmöte 2/9-04 med NÅLSTENS VÄNNER.

          § 1.  Godkännande av fullmakter.
          Inga fullmakter.
          § 2. Val av ordförande för årsmötet.
          Carl-Olof Persson valdes och förklarade mötet för öppnat.
          § 3. Val av sekreterare för årsmötet.
          Gunnar Larsson valdes.
          § 4. Val av justeringsmän.
          Jan Johansson och Bo-Gunnar Olsson valdes att jämte ordf justera protokollet.
          § 5. Godkännande av dagordning.
          Den förelagda dagordningen godkändes.
          § 6. Kallelse till årsmöte.
          Kallelse har skett i laga ordning.
          § 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
           1. Styrelsemöte hemma hos Stickan.
                2. Hemsidan uppdaterad.
                3. Golfmästerskapet genomfört, 9 st deltagare. S-Å Gellertz segrare.
                4. Föreningens kassa; 13182:-
           § 8.  Revisionsberättelse.
           Inget att erinra.
           § 9.  Fråga om ansvarsfrihet.
           Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
           § 10. Val av ordförande.
           Stig Skoglund valdes på 1 år.
           § 11. Val av övriga två ledamöter.
           Carl-Olof Persson och Stefan Eriksson valdes på 2 år.
           § 12. Val av två revisorer.
           Yngve Nyberg och Kurt Karlsson valdes på 1 år.
           § 13. Val av valberedning.
           Christer Engström och Gunnar Eklöv valdes på 1 år.
           § 14. Övriga frågor.
           Inga övriga frågor väcktes.
           § 15. Mötet avslutas.
           Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för
           avslutat.

           Vid protokollet.

           Gunnar Larsson
           Sekreterare

           Justeras

           Carl-Olof Persson            Jan Johansson          Bo-Gunnar Olsson
           Ordförande                      Justeringsman           Justeringsman
 

  Protokoll för årsmöte 1/9-05 med NÅLSTENS VÄNNER.

          § 1.  Godkännande av fullmakter.
          Inga fullmakter.
          § 2. Val av ordförande för årsmötet.
          Carl-Olof Persson valdes och förklarade mötet för öppnat.
          § 3. Val av sekreterare för årsmötet.
          Gunnar Larsson valdes.
          § 4. Val av justeringsmän.
          Jan Johansson och Bengt Sjögren  valdes att jämte ordf justera protokollet.
          § 5. Godkännande av dagordning.
          Den förelagda dagordningen godkändes.
          § 6. Kallelse till årsmöte.
          Kallelse har skett i laga ordning.
          § 7. Föregående års protokoll.
          Uppläst och godkänt.
          § 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
           1. Styrelsemöte hemma hos Greven 8/8.
            2. Golfmästerskapet genomfört, 10 st deltagare. Bertil Walthersson segrade
                för andra gången. Kjell Olsson tvåa.
           § 9.  Revisionsberättelse.
           Lästes upp utan anmärkning.
           § 10.  Fråga om ansvarsfrihet.
           Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
           § 11. Val av ordförande.
           Stig Skoglund valdes på 1 år.
           § 12. Val av övriga två ledamöter.
           Leif Hamberg och Ernst Håkansson  valdes på 2 år.
           § 13. Val av två revisorer.
           Yngve Nyberg och Kurt Karlsson valdes på 1 år.
           § 14. Val av valberedning.
           Christer Engström och Gunnar Eklöv valdes på 1 år.
           § 15. Behandling av inkomna motioner.
           Inga motioner inkomna.
           § 16. Övriga frågor.
           Årsmöte 2006, tre förslag. Ängelholm, F17 och Arkö. Styrelsen beslutar och
           återkommer.
           § 17. Mötet avslutas.
           Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för
           avslutat.

           Vid protokollet.

           Gunnar Larsson
           Sekreterare

           Justeras

           Carl-Olof Persson            Jan Johansson          Bengt Sjögren
           Ordförande                      Justeringsman           Justeringsman

Protokoll för årsmöte 31/8-2006  med NÅLSTENS VÄNNER.

          § 1.  Godkännande av fullmakter.
          Inga fullmakter.
          § 2. Val av ordförande för årsmötet.
          Carl-Olof Persson valdes och förklarade mötet för öppnat.
          § 3. Val av sekreterare för årsmötet.
          LarsWestberg  valdes.
          § 4. Val av justeringsmän.
          Jan Johansson och Bengt Sjögren  valdes att jämte ordf justera protokollet.
          § 5. Godkännande av dagordning.
          Den förelagda dagordningen godkändes.
          § 6. Kallelse till årsmöte.
          Kallelse har skett i laga ordning.
          § 7. Föregående års protokoll.
          Uppläst och godkänt.
          § 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
           1. Styrelsemöte hemma hos Stig Skoglund 14/8
            2. Golfmästerskapet 2006 genomfört, 11 st deltagare på F5 Ljungbyhed.
           Mästare blev  Lars Lundmark, tvåa Arne Sjölund.
           § 9.  Revisionsberättelse.
           Lästes upp och godkändes.
           § 10.  Fråga om ansvarsfrihet.
           Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
           § 11. Val av ordförande.
           Stig Skoglund valdes på 1 år.
           § 12. Val av övriga två ledamöter.
           Stefan Eriksson och Carl-Olof Persson  valdes på 2 år.
           § 13. Val av två revisorer.
           Bengt Johansson och Kurt Karlsson valdes på 1 år.
           § 14. Val av valberedning.
           Christer Engström och Börje Adetorp valdes på 1 år.
           § 15. Behandling av inkomna motioner.
           Inga motioner inkomna.
           § 16. Övriga frågor.
            Ekonomi, tillgångar 7500 kr. Utgifter årets möte 6000 kr. Saldo 1/9 2006
            1500 kr. Medl-avg 100 kr för nytillkomna, övriga ingen avgift.
             Nya medl 2006 Ola Andersson, Lars Gardell, Lennart Johansson.
             Årsmöte 2007; Förslag; Arkö - Engström undersöker, styrelsen återkommer.
           § 17. Mötet avslutas.
           Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för
           avslutat.

           Vid protokollet.

           Lars Westberg
           Sekreterare

           Justeras

           Carl-Olof Persson            Jan Johansson          Bengt Sjögren
           Ordförande                      Justeringsman           Justeringsman

       Protokoll för årsmöte 14/8 -07 med NÅLSTENS VÄNNER.
         § 1. Godkännande av fullmakter.
          Inga fullmakter inlämnades.
          § 2. Val av ordförande för årsmötet.
          Carl-Olof Persson valdes.
          § 3. Val av sekreterare för årsmötet.
          LarsWestberg  valdes.
          § 4. Val av justeringsmän.
          Jan Johansson och Bengt Sjögren  valdes att jämte ordf justera protokollet.
          § 5. Godkännande av dagordning.
          Den förelagda dagordningen godkändes.
          § 6. Kallelse till årsmöte.
          Kallelse har skett i laga ordning.
          § 7. Föregående års protokoll.
          Uppläst och godkänt.
          § 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
           Under året som gått har styrelsen konfererat via telefonmöten.
           § 9.  Revisionsberättelse.
           Lästes upp och godkändes.
           Kassören meddelade att behållningen uppgår till 1522 Skr. Nya medlemmar
           Winsent Ahlin, Sören Björk, Sven-Erik Gustavsson och Sam Lundgren.
           § 10.  Fråga om ansvarsfrihet.
           Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
           § 11. Val av ordförande.
           Lars Gardell  valdes på 1 år.
           § 12. Val av övriga två ledamöter.
           Ernst Håkansson  och Sam Lundgren  valdes på 2 år.
           § 13. Val av två revisorer.
           Bengt Johansson och Kurt Karlsson valdes på 1 år.
           § 14. Val av valberedning.
           Christer Engström och Börje Adetorp valdes på 1 år.
           § 15. Behandling av inkomna motioner.
           Inga motioner inkomna.
           § 16. Övriga frågor.
            Avgående ordföranden Stig Skoglund avtackades.
            Frågan angående ett "sista FRÄD-möte", som skall anordnas tillsammans med
           samtliga förband, utreds vidare.
           § 17. Mötet avslutas.
           Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet för
           avslutat.
            Lars Gardell tackade för förtroendet som ny ordförande.

           Vid protokollet.

           Lars Westberg
           Sekreterare

           Justeras

           Carl-Olof Persson            Jan Johansson          Bengt Sjögren
           Ordförande                      Justeringsman           Justeringsman

  Protokoll  årsmöte  NÅLSTENS VÄNNER 2008-09-04
  Plats:  Mässen F 17
  Mötet öppnades av Carl-Olof Persson som hälsade alla deltagarna (ca: 40 st)
  välkomna.

         § 1. Godkännande av fullmakter.
          Inga fullmakter inlämnade.
          § 2. Val av ordförande för årsmötet.
          Ordförande för mötet: Carl-Olof Persson
          § 3. Val av sekreterare för årsmötet.
          Sekreterare för mötet: Arne Sjölund
          § 4. Val av justeringsmän.
          Tvåjusteringsmän  valdes att tilsammans med ordföranden justera protokollet
           Jan Johansson och Bengt Sjögren 
          § 5. Godkännande av dagordning.
           Ja 
          § 6. Kallelse till årsmöte.
          Är årsmötet i laga ordning utlyst?  Ja
          § 7. Föregående års protokoll.
          Uppläst och godkänt.
          § 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
           Verksamhetsberättelse:koUnder året som gått har styrelsen haft ett möte 
           samt konfererat via telefonmöten.
           § 9.  Revisionsberättelse.
            Kassören meddelade att behållningen uppgår till 1546:-. Nya medlemmar
           Pelle Larsson, Sven Lindström, Johan Qvist. Revisionsberättelsen 
           godkändes
           § 10.  Fråga om ansvarsfrihet.
           Ansvarsfrihet för styrelsen?  Ja
           § 11. Val av ordförande.
           Val av ordförande på 1 år:   Lars Gardell 
           § 12. Val av övriga två ledamöter.
           Val av övriga två ledamöter på 2 år: Carl-Olof Persson, Stefan Eriksson
           § 13. Val av två revisorer.
           Val av två revisorer på 1 år: Kurt Karlsson,  Bengt Johansson 
           § 14. Val av valberedning.
           Valav två ledamöter till valberedning på 1 år: Christer Engström, Börje
            Adetorp
           § 15. Behandling av inkomna motioner.
           Inga motioner har inkommit
           § 16. Övriga frågor.
           Inga övriga frågor

           § 17. Mötet avslutas.
           Mötet avslutades och Carl-Olof tackade för visat intresse.

           Vid tangenterna                                        Justeras

           Arne Sjölund                                           Carl-Olof Persson

                                                                            Jan Johansson

                                                                            Bengt Sjögren

Protokoll  årsmöte  NÅLSTENS VÄNNER 2009-09-03

Plats: Ljungbyhed
Carl-Olof inledde med en historik.
För300 år sedan stod slaget vid Poltava
För200 år sedan var Sveriges senast i krig mot Ryssland vid Sävar.
För100 år sedan  första flygningen
För 70 år sedan startades 2:a världskriget
För 50 år sedan Började Kurt och Carl-Olof  på Ljungbyhed
För 40 år sedan besteg första människan på månen
För 20 år sedan föll Berlinmuren
Vid dagens golftävling övertog Nollan  vandringspriset Nålsten

Mötet öppnades av Lars Gardell som hälsade alla deltagare (ca: 25 st ) välkomna.

1. Inga fullmakter inlämnade
2. Ordförande för mötet: Lars Gardell
3. Sekreterare för mötet: Bo-Gunar Olsson
4. Två justeringsmän valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet: Jan Johansson,  Stig Skoglund
5. Godkännande av dagordning! Ja
6. Är årsmötet i laga ordning utlyst? Ja
7. Föregående årsmötesprotokoll : Uppläst och godkänt
8. Verksamhetsberättelse: Under året som gått har styrelsen haft ett möte samt massor av telefonmöten.
9. Kassören meddelade att behållningen uppgår till 1573:- varav 27:- i ränta
10. Revisionsberättelsen godkändes.
11. Mötet beviljade  ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Val av ordförande på 1 år: Lars Gardell
13. Val av övriga två ledamöter på 2 år: Sam Lundgren, Christer Cardell
14. Val av två revisorer på 1 år: Kurt Karlsson, Bengt Johansson
15. Val av två ledamöter till valberedningen på 1 år: Christer Engström, Börje Adetorp
16. Behandling av inkomna motioner: Inga motioner har inkommit
17. Övriga frågor: Stig Skoglund föreslog att Nålstens vänners konto nollställs och att detta görs under aftonens samkväm.
18. Beslut att nollställa kontot.
19. Möte belöt att återtaga val av revisorer
Christer Engström hälsar från Frankrike  via ett SMS till Nålstens vänner.
19. Mötet avslutades och Lars tackade för visat intresse. 
 

      Vid tangenterna 
      Bo-Gunnar Olsson     Justeras:    Stig Skoglund                Jan Johansson

Protokoll  årsmöte  NÅLSTENS VÄNNER 2010-09-02
Sittande ordförande Lars Gardell, hälsade alla deltagarna välkomna

          § 1. Godkännande av fullmakter;
          Inga fullmakter inlämnade.
          § 2. Val av ordförande för årsmötet;
          Sittande Lars Gardell
          § 3. Val av sekreterare för årsmötet;
          Lars Westberg
          § 4. Val av justeringsmän;
          Anders Isaksson, Kjell Olsson
          § 5. Godkännande av dagordning;
           Dagordningen godkändes.
          § 6. Kallelse till årsmöte; 
          Godkändes.
          § 7.Föregående årsmötesprotokoll;
           Föredrogs och godkändes.
           § 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
           Ett styrelsemöte + telefonkonferenser.
           § 9. Fråga om ansvarsfrihet;
            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
           § 10. Val av ordförande;
           Lars Gardell omvaldes. 
           § 11.Val av två ledamöter på två år;
           Stefan Eriksson + Carl-Olof Persson
           § 12. Val av valberedning;
           Christer Engström, + Sven-Olof Lindström
           § 13. Behandling av  motioner;
            Inga motioner inkomna.
           § 14. Övriga frågor;
           Årets golftävling 8 st deltagare, segrare Ronnie Larsen, 2:a plats
           Leif Möller, 3:e plats Carl-Olof Persson
           Nästa årsmöte, förslag; Gotland eller Ronneby, ordföranden gör en enkät.
           § 15.Mötet avslutande;
           Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

           Linköping 2010-09-02 

           Lars Gardell                            Lars Westberg
           Ordförande                             Sekreterare

           Justeras;

           Anders Isaksson                      Kjell Olsson

Protokoll  årsmöte  NÅLSTENS VÄNNER 2011-09-08

Mötet öppnades av Lars Gardell  som hälsade alla deltagare (ca: 30 st ) välkomna.

1.   Inga fullmakter inlämnade.
2.   Ordförande för mötet: Lars Gardell
3.   Sekreterare för mötet: Bo-Gunnar Olsson
4.   Två justeringsmän valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet: Sam Lundgren
      och Bengt Johansson.
5.   Godkännande av dagordning! Ja
6.   Är årsmötet i laga ordning utlyst? Ja
7.   Föregående årsmötesprotokoll: Uppläst och godkänt
8.   Verksamhetsberättelse: Under året som gått har styrelsen haft ett styrelsemöte samt 
      telefonmöten och mail
9.   Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10.  Val av ordförande på 1 år: Lars Gardell
11.  Val av övriga två ledamöter på 2 år: Sam Lundgren, Christer Cardell
12.  Val av två ledamöter till valberedningen på 1 år. Christer Engström, Sven-Olof Lindström
13.  Behandling av inkomna motioner. Inga motioner har inkommit
14.  Övriga frågor: 9.e golftävlingen genomfördes på Ronneby golfklubbs genomblöta golfbana.
       Bertil Walthersson tog inteckningen i vandringspriset och följdes närmast av Arne Sjölund
       och Lasse Hellblad.
       Janne Lundin informerade om sin bok "23 år och odödlig"
       Christer Engström avser att bygga upp en museedel "Flygräddning" i Linköping. Önskar mtrl från
       Nålstenarna. Förslag att utmärkelser från haverier ska överlämnas till Linköping.
       Herman informerade att Flygvapenmuseet valt en marinhkp till museet.
       Vårresa: Bengt Johansson åtog sig att undersöka intresset för resa V8-10.
15.   Nästa årsmöte: Förslag att förlägga nästa årsmöte till Gotland. Gert Martinsson. Bunge.
16.  Mötet avslutades och Lars tackade för visat intresse.
 

       Vid tangenterna                                                            Justeras        Sam Lundgren

        Bo-Gunnar Olsson                                                                        Bengt Johansson
 
 


           Friends of Nalsten Golf Championship 2003
 

 Tidigare om åren har vi varit några golfvänner som har spelat golf i samband
 med Nålstens Vänners träff på Säljö. Tanken kom då upp att göra detta till
 ett årligen återkommande mästerskap. Vi är ca 12-13 medlemmar som spelar
 golf och kallelse utgick till dessa. 7 av dessa hade hörsammat kallelsen och
 mötte upp i den tidiga morgonen på Nicklastorp GK. Kl 0800 gick den första
 trebollen ut och följdes strax därefter av en fyrboll. Vädret var det bästa 
 tänkbara, med sol från en klarblå himmel och ingen vind. Spelet böljade fram
 och tillbaka och efter 9 hål hade Leif Möller en knapp ledning. Genom ett
 mycket jämnt spel med 4 par på invägen lyckades dock Bertil Walthersson
 till slut ta den efterlängtade segern.
 Väl mött nästa år!

Resultat
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Bertil Walthersson 46+46=92 15 77
2 Leif Möller 50+47=97 19 78
3 Sven Åke Gellertz 50+48=98 18 80
4 Carl-Olof Persson 52+49=101 20 81
5 Börje Adetorp 52+55=107 22 85
6 Arne Sjölund 54+49=103 13 90
7 Kjell Olsson 54+63=117 22 95

Friends of Nalsten Golf Championship 2004
 

Torsdagen den 2 sep spelades den andra upplagan av Friends of Nalsten Golf
Championship. Tävlingen spelades på Trummenäs Golfbana med första start 0800.
Deltagarantalet var i år utökat till nio personer, mot fjolårets sju. De som tillkommit
var Melle och Isak. Deltagarna lottades i tre st trebollar. Banan var efter några dagars
ihållande regn ganska tungspelad. Vädret under speldagen bjöd dock på både solsken
och värme fram på förmiddagen. 
Dagen innan lär enligt vanligtvis välinformerade källor, ett stort (4) gäng från Ronneby
i ihållande ösregn ha varit ute och tjyvtränat på banan. Kul att se att mästerskapet tas
på blodigt allvar. Och än en gång besannades den gamla visdomen "träning ger färdighet". Två av dessa herrar belade nämligen första respektive andra platsen.
Segrade gjorde Sven-Åke Gellertz med den "gamle champinjonen" Bertil Walthersson
på andra plats. Grattis!!
Gz visade tidigt på vilket skåp som vandringspriset skulle stå. Birdie och par på dom två första hålen. Gz hade emellertid god hjälp av sin caddie -Albin-, som vid upprepade
tillfällen medels små diskreta gnyenden hördes korrigera husses swing. Visserligen var
han ingen fårcaddie men uppges ha fungerat utmärkt på dogleggen.
En närmare titt i scorekorten ger vid handen, att vid fikapausen efter 9 hål ledde Pes
med två slag. En ledning som dock snabbt försvann på 15:de hålet. Hålet där man
rundar sommarstugeområdet på Trummenäs. Där blev girigheten för stor. Pes skulle
gina med andraslaget över outmarkeringen, men nådde inte ut på fairway. Nästa boll
slogs också out, och som inte det var nog gick inspelet mot green ner i vattenhindret.
Ibland är det bra med slaggolf.
En annan spelare som inte heller var helt nöjd med dagen, sågs med tom blick vid den
efterföljande lunchen blicka ut över 18:de hålet och mumla högt "jävla vattenhinder".
Arne hade nämligen fått till en kanondrive och hade bara sin favoritklubba "järn 7"
kvar till green. Första bollen i vattenhindret, dropp och även nästa boll i vattnet. Så var
den dagen förstörd.
Efter tävlingen hölls prisutdelning där Bertil Walthersson överlämnade vandringspriset
till den nye segraren Sven-Åke Gellertz. Bertil fick dock behålla skjortan, som inte
imponerade på Gz.
Nästa år hoppas vi kunna spela den tredje upplagan av Friends of Nalsten GC, och
då med ännu fler deltagare. 
Väl mött nästa år 2005.

Resultat
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Sven-Åke Gellertz 50+46=96 16 80
2 Bertil Walthersson 48+48=96 15 81
3 Carl-Olof Persson 48+53=101 18 83
4 Arne Sjölund 47+51=98 13 85     HCP
5 Börje Adetorp 53+53=106 21 85
6 Anders Isaksson 60+50=110 23 87
7 Kjell Olsson 52+60=112 20 92
8 Leif Möller 59+52=111 17 94
9 Rolf Melander 57+58=115 18 97

Friends of Nalsten Golf Championship 2005

I ett vackert sensommarväder genomfördes den tredje upplagan av FoNGC
torsdagen 1 sep. I år hade 10 golfande vänner hörsammat kallelsen och kom till start
på Ronneby Golfklubb. Efter diverse strulande med en annan "gubbagolf", kunde vi
slå ut på hål 8. I de två första bollarna, med den regerande mästaren och den "gamle"
mästaren, var nervositeten påtaglig. Bollarna spreds som agnar för vinden. I tredje och
sista bollen gick bla en "runner up", som höll ihop sitt spel duktigt bra och var i ledningen halvvägs. I den bollen gick också en "hard hitter", med parollen;  hellre långt
åt helvete - än kort åt helvete.
Som så många gånger förr visade sig den gamla devisen -övning ger färdighet- hålla
måttet. Bertil Walthersson, som under det senaste decenniumet noggrant studerat, 
inte bara varje kvadratcentimeter av greenerna, utan även hela Rönninge med omnejd,
stod efter bataljen som slutlig segrare för andra gången. GRATTIS!, men gör inte om 
det en gång till. 
Mångas favorit, Kjell "00" Olsson kom in som god tvåa med 69 slag netto. Ett slag
mer än segraren. "Nollan" slarvade bort segern på slutet med dålig puttning. Bla en
fyrputt.
Vid närmare kontroll av scorekorten visade sig en mycket allvarlig incident inträffat.
Två av korten visade sig inte vara påskrivna i vederbörlig ordning. Ett av korten
tillhörde en aspirant på den kvarvarande pallplatsen. Det andra kortet tillhörde en 
spelare med en mera undanskymd plats. Genom välvilligt och idogt arbete från
tävlingsledningens sida, som bla innefattade långa och sega förhandlingar med
The Royal and Ancient Golf Club of  St. Andrews, har tävlingsledningen dock beslutat
 - att nåd skall gå före rätt. R&A Rules Limited har hänvisat till en tämligen okänd
paragraf som säger;  på grund av spelarens höga ålder och ringa erfarenhet av
tävlingsspel, så må den lokale tävlingsledaren hellre fria än fälla. Spelarna döms dock
till bötesstraff. Att vid nästa lämpliga tillfälle till Tl överräcka ett glas whisky av bästa
märke.
Pga tidsbrist förättades prisutdelningen i all hast. Den förre innehavaren av priset
S-Å Gellertz överräckte detta till den "nygamle" - Bertil Walthersson. Även en ny
segertrofe infördes, en blå-gul och vacker segerhuva. Den skall ständigt vandra och
i alla officiella golfsamanhang bäras med stolthet av innehavaren.
Efter prisutdelningen ilade fort 4/10 av deltagarna österut, mot den väntande banketten
på Kungsholms Fort. Skärpning! 
Väl mött nästa år!

Resultat
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Bertil Walthersson 41+40=81 13 68
2 Kjell Olsson 46+43=89 20 69
3 Arne Sjölund 42+46=88 13 75
4 Carl-Olof Persson 47+48=95 19 76  S9 17-7
5 Rolf Melander 49+46=95  19 76
6 Börje Adetorp 51+46=97 20 77
7 Leif Möller 44+55=99 18 81
8 Sven-Åke Gellertz 49+50=99 17 82
9 Ronnie Larsen 50+49=99 14 85
10 Lars-Åke Hellblad 57+56=113 26 87

Friends of Nalsten Golf Championship 2006
 
Den gamle fältherren, med sin adjutant, blickar ut över slagfältet.
 
 
... och i fjärran ser han sin överman med draget vapen omgiven av sina kumpaner.

I ett som vanligt vackert sensommarväder samlades 11 st "Nålstenare" på gammal
klassisk mark. Marken var F5 Ljungbyhed och datumet var onsdagen 30 aug.
Dagens värd Kjell Olsson hälsade oss välkomna. Tyvärr var han förbjuden av sin doktor att deltaga i dagens batalj, trotts ihärdiga vädjanden om annat.
På utsatt tid, som seden bjuder, slog den regerande mästaren Bertil Walthersson ut
från första tee, iförd reglementsenlig mundering.
För dom flesta av oss var banan en ny upplevelse. Från elevtiden på Ljungbyhed
hade nog dom flesta en uppfattning att området var platt som en pannkaka. Något som
visade sig vara alldeles fel. Många fick också klart för sig varför platsen heter
Ljungbyhed. Vi tycker nog alla att det var en mycket omväxlande, vacker och
trevlig golfbana. Och som resultaten visar, en inte helt lättspelad bana.
Vår värd - "Nollan" - följde oss runt banan, åkandes i en golfbil, enligt läkarens
ordination. Kjell hade naturligtvis björnkoll på allas resultat, och kunde vid fikapausen
rapportera att "Gadden" hade en knapp men ändock ledning före Isak och Calle P.
Det är möjligt att den vetskapen gjorde "Gadden" en smula nervös. Några hål senare
på 14:de passerade Gadden nämligen damtee på fjärde slaget - tack för dom ölen-
och hålade ut på 10 slag. En spelare som höll en hög och jämn nivå var den blivande
mästaren - Lars Lundmark. Arne Sjölund gjorde en stark inrunda och slutade tvåa.
Annars kan man konstatera att dom flesta gjorde sämre inrundor än utrundor. Dom
gamla mästarna Bertil och Sven-Åke Gz förde en anonym tillvaro i det bakre ledet.
Precis när den sista bollen av oss hade kommit in öppnades himlens alla portar och
regnet vräkte ned hela kvällen och natten. Efter rundan åt vi en bit mat och förrättade
prisutdelning. Bertil Walthersson överlämnade vandringspriset och segerhuvan till den
nya mästaren Lars Lundmark. Grattis!
Några av oss, Isak, Gadden och Calle P inkvarterade sig  på "Klostret" där ungdomarna- Isak och Gadden- bodde i den gamla elevförläggningen.

Väl mött nästa år!

Resultat
 
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Lars Lundmark 44+44 12 76
2 Arne Sjölund 46+42 11 77  Hcp
3 Lars Gardell 46+54 23 77
4 Bengt Lundquist 49+51 22 78
5 Carl-Olof Persson 46+53 18 81  Hcp
6 Lars-Åke Hellblad 51+59 29 81
7 Anders Isaksson 48+60 24 84
8 Bertil Walthersson 49+53 13 89   Hcp
9 Sven-Åke Gellertz 50+53 14 89   Hcp
10 Leif Möller 48+59 18 89

     Friends of Nalsten Golf Championship 2007 

Bästboll eller bästa bollen?

I ett som vanligt strålande sensommarväder spelades årets upplaga av mästerskapet fre
7 sep på Karlshamns GK för dagen välskötta bana. Trotts att syndafloden i sommar
drabbat sydsverige var banan i gott skick. 11 spelare kom till start, nytt rekord. Detta
trotts att försvarande mästaren och andra utsocknes lyste med sin frånvaro. Heder åt Kjell som troget återkommer varje år. I början fick "Gadden", av någon anledning,
bära favoritskapets tunga ok. Efter första nio började dock "Gadden" att knäa, 
och favoritskapet flyttades över till hemmasonen Börje.
En som spelade riktigt bra golf i 17 hål, var vår "hardhitter" Arne, som alltid
spelar under parollen -hellre långt åt helvete, än kort åt helvete. Nu är det som 
bekant så att en golfrunda oftast består av 18 hål. På det 17 hålet besannades den
senare delen av parollen. Efter ett smärre strömavbrott hålade Herr Arne ut på 10
slag och så var den dan förstörd. När resultaten räknades ihop, visade det sig att
någon smugit i vassen, dock ej i ån. Calle P segrade för första gången, ett slag före
Börje. Prisutdelningen  blev en något konstlad tillställning, då inte den gamle
mästaren var närvarande och kunde överlämna vandringspriset till den nye. Så därför
fick "headmastern" överräcka priset till sig själv och tacka sig själv för en trevlig tävling.
Vid prisutdelninge väcktes frågan om en ändring av prisets statuter. Följande beslöts;
§ VI. Den som först uppnår tre inteckningar erhåller priset för alltid  och
§ VII Det åligger denne att instifta ett nytt vandringspris strykes och ersätts av
§ VIII Priset skall vandra intill tidens ände eller då den siste "Nålstensvännen" sätter sin sista putt.  Beslutet var enhälligt.

I övrigt kan meddelas att återväxten inom FoN GC är tryggad dom närmaste 70 åren.

Väl mött nästa år.

Resultat
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Carl-Olof Persson 47+47=94 18 76
2 Börje Adetorp 49+49=98 21 77
3 Arne Sjölund 42+48=90 12 78
4 Lars Gardell 50+51=101 22 79
5 Bertil Walthersson 45+50=95 15 80 
6 Kjell Olsson 50+50=100 18 82
7 Ronnie Larsen 55+45=100 14 86  SCH
8 Sven-Åke Gellertz 47+54=101 15 86 
9 Rolf Melander 56+55=111 20 91 
10 Sam Lundgren 57+60=117 25 92
11 Leif Möller 51+62=113 19 94

   Friends of Nalsten Golf Championship 2008

På pallen. Från vänster S-Å Gellertz, C-O Persson och S-E Gustavsson

Man kan snabbt konstatera att det var dubbelnamnens dag.
I ottan den 4 sep samlades 14 (nytt rekord, igen)  förväntansfulla golfare på Leråkra
Golfbana. En bana, som av många ses lite över axeln av dom "finare" golfarna.  Det skall man nog inte göra. Banan är trevlig i sin utformning, lättgången och lättspelad. En bana som passar oss seniorer väl. Kl 0800 slog den regerande mästaren, traditionsenligt utrustad, ut en välriktad drive några (hundra) meter mitt i banan, till
publikens stora för- (tjusning, förtret). Därefter följde "hardhittern" Arne, som slog sin spoon rätt ut i det eländiga buskaget till höger. P-bollen tofflades fram strax efter damtee Börjes förstaboll gick även den till höger. Och en P-boll slogs mitt i banan.
Nerverna var på helspänn. Efter lite letande hittades både Arnes och Börjes
förstabollar. 
Det var en vacker sensommardag med massor av birdies som drog söderut. Sedan flöt
golfandet på i ett stilla och harmoniskt tempo. En av de många spelarna som ibland dök upp något oväntade ställen, var hemmaspelaren "Gadden". Vi trodde naturligtvis att 
han kunde en massa genvägar som ingen annan visste. Vid en senare koll på scorekortet, visade sig att så inte var fallet. Vid recording zon visade sig det, att detta
var det tajtaste mästerskap som någonsin spelats. Segraren, för andra året i rad, 
Calle P, hade 69 netto, samma som tvåan Gz. Calle med hcp 16,9 drog bort 13 slag,
medan Gz med hcp 17,0 drog bort 14 slag. Så man kan säga att Calle P vann med
0,1 slag. Tätare kan det inte bli. Trean "Guffen" hade 70 slag netto.
Calles score innehöll 9 par,  8  boggies och  endast en dubbel. Ingen  fågel. 
Roligt är att så många tycker detta är kul och ställer upp.  Våra långväga gäster skall ha en särskild eloge. Efter en fika och priscermoni ilade (bilade) vi snabbt ut till F17,
för att på utsatt tid ansluta till övriga "Nålstenare".

Väl mött nästa år.
 

Resultat
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Carl-Olof Persson 41+41=82 13 69
2 Sven-Åke Gellertz 44+39=83 14 69    SHC
3 Sven-Erik Gustavsson 39+40=79 9 70
4 Sam Lundgren 50+46=96 21 75
5 Bertil Walthersson 44+46=90 13 77 
6 Arne Sjölund 44+43=87 9 78
7 Lars Gardell 47+49=96 18 78    SHC
8 Bengt Lundqvist 52+46=98 18 80 
9 Börje Adetorp 48+45=93 12 81 
10 Rolf Melander 47+51=98 17 81    SHC
11 Ronnie Larsen 43+51=94 11 83
12     Kjell Olsson                     49+49=98         15                     83    SHC
13     Vincent Ahlin                    66+58=124       34                     90
14     Leif Möller                        58+51=109       16                    93
 

  Friends of Nalsten Golf Championship 2009

Dom tre på pallen. Arne 2.a, segraren Kjell och 3.an Calle

Så var det dags för den sjunde upplagan av golfmästerskapet. Tidigt på morgonen 
torsdagen den 3 september samlades en liten men ändock skara på ljungheden.
I år var det bara 8 nålstenare som kom till start. Vissa (Ronnie, Sam och Calle) hade
varit så ambitiösa, att dom kommit till Ljungbyhed dagen innan, för att tillsammans med
Kjell spela in sig på banan. En inspelning där Sam imponerade med bländande golfspel.
Trotts att han enligt egen utsago inte spelat en enda golfrunda sedan mästerskapet
på Leråkra 2008. Vädret på morgonen var vackert, men enligt rapport från väl
underrättat hål skulle regnet utbryta vid lunchtid. Trotts detta beslöt vi att av sociala
skäl indela styrkan i två 4-bollar.
Som seden bjuder slog den regerande mästaren, iförd reglementsenlig mundering,
först ut från tee på utsatt tid 0800. Som vanligt placerade han bollen mitt på fairway
lagom långt från green. Dom andra i bollen (Kjell, Sam och Gz) följde mästarens exempel, allt för att imponera på boll två.
Ljungbyhed är numera Svenska Golfförbundets golfgymnasium, där morgondagens Anna Nordqvist och Henrik Stenson utbildar sig. Dessutom finns även greenkeeperutbildning
och brottningsgymnasium förlagda på Ljungbyhed. Några hundratals elever,
nästan som på vår tid. Detta gör att banan var i fint skick. Ett helt nytt hål hade byggts
sedan vi var där sist 2006. Ett av dom gamla hålen hade gjorts om till övningsområde.
En gammal sanning, dåligt genrep - bra premiär, visade sig ännu en gång besannas.
Vid inspelet dagen innan lyckades Kjell inget vidare, alt maskerade formen väl.
Med 45 slag ut och 47 in var Kjell helt ohotad under tävlingen, som den hemmaspelare han är.
Han segrade överlägset med 6 slag före tvåan Arne Sjölund. Sam däremot stod inte
att känna igen med sina 121 slag. Vi kunde konstatera att "Gaddens hål" 14? från
2006, som den minnesgode läsaren kommer ihåg, nu hade modifierats avsevärt. Tee
hade flyttats fram åtskilliga 10-tal meter, och den förhatliga ljungen hade rensats bort.
Allt på förekommen anledning.
Än en gång kunde vi konstatera att vi hade vädergudarna på vår sida, precis som 2006.
När andra (sista) bollen hålat ut 18:e  green, öppnades himmelens alla portar och 
regnet vräkte ner. Hade vi varit en halvtimme senare hade vi knappt kunnat fullfölja
tävlingen. Kjell gjorde en tjusig it-presentation av dagens resultat. Grattis till segern!
Du tog tillvara på chansen som du missade 2006.

Väl mött nästa år.

Resultat
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Kjell Olsson 45+47 19 73
2 Arne Sjölund 47+46 14 79 
3 Carl-Olof Persson 49+50 20 79   SHC
4 Sven-Åke Gellertz 47+50 17 80
5 Ronnie Larsen 53+44 15 82 
6 Bengt Lundquist 55+51 23 83
7 Leif Möller 56+51 22 85
8 Sam Lundgren 57+64 25 96 

Jag har roat mig med att göra en marathontabell över alla åren.
Det är respektive platssiffra för varje år som räknas.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 Antal
år
Totalt
1 Carl-Olof Persson 4 3 4 5 1 1 3 3 10 3 10 39
2 Sven-Åke Gellertz  3 1 8 9 8 2 4 4 7 4 10 50
3 Leif Möller 2 8 7 10 11 14 7 2 6 1 10 68
4 Arne Sjölund 6 4 3 2 3 6 2 2 10 9 37
5 Kjell Olsson 7 7 2 6 12 1 5 8 11 9 59
6 Bertil Waltersson 1 2 1 8 5 5 1 6 8 29
7 Börje Adetorp 5 5 6 - 2 9 - 7 11 2 8 47
8 Ronnie Larsen - - 9 - 7 11 5 1 4 5 7 42
9 Rolf Melander - 9 5 - 9 10 - 8 5 8 7 54
10 Lars Gardell - - - 3 4 7 - 6 9 7 6 36
11 Sam Lundgren - - - 10 4 8 12 9 5 43
12 Bengt Lundquist - - - 4 8 6 3 18
13 Lars-Åke Hellblad - 10 6 - - - 3 3 19
14 Anders Isaksson - 6 7 - - - 2 13
15 Lars Lundmark - - - 1 - - - 1 1
16 Sven-Åke Gustavsson - - - - - 3 - 1 3
17 Vincent Ahlin - - - - - 13 - 1 13
Antal deltagare 7 9 10 10 11 14 8 8 12

 

Friends of Nalsten Golf Championship 2010

Segraren Ronnie Larsen omgiven av kombattanter

När jag började planera för den åttonde upplagan av golfmästerskapet, ringde jag runt till några av de 
flitigaste deltagarna, för att förankra tid och plats. Jag kunde nästan höra en av dessa, likt han vid 
tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur ropa "Äntligen!", när jag berättade att vi skulle spela på
Skepparslöv. Han hade nämligen åtskilliga gånger föreslagit just Skepparslöv. När vi kom framåt
anmälningstidens utgång ringde Arne Sjölund och berättade att han inte kunde vara med. Han hade
nämligen misslyckats vid cykling och slagit sig halvt fördärvad. Häromdagen träffade jag Arne på 
golfbanan i Ronneby, och han verkade hjälpligt återställd.
Nåväl, vi blev åtta deltagare, som mötte upp på Skepparslöv den 19 augusti. En hyfsat vacker sensommardag. Vi gick ut i två fyrbollar, med den regerande mästaren - Kjell Olsson - i täten. Vid
fikapausen efter nio hål, visade det sig att Carl-Olof låg bäst till med 45 slag brutto, tätt följd av Ronnie
med  46 brutto. Detta fördärvliga kaffedrickande, sedan följde nämligen ett antal skethål för CO, medan
Ronnie höll stilen nästan ända hem. På det sista hålet svek dock Ronnies nerver. Andraslaget hamnade i den
besvärliga tjockruffen till vänster. Ronnie försökte enträget slå sig mot pinnen, och hamnade i nya problem.
Efter en teaterviskning från Gz "Närmaste vägen ut!" tog sig Ronnie ut på banan och fick nio i. Leif Möller
gjorde en jämn och stark avslutning och slutade på 82 netto. Vi sammanräkningen visade det sig, att
Ronnie trots den katastrofala 9.an på sista hålet höll undan och vann på 81slag. Grattis!

Väl mött nästa år.

Resultat
 
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Ronnie Larsen 46+49 14 81
2 Leif Möller 53+50 21 82
3 Carl-Olof Persson 45+56 18 83
4 Sven-Åke Gellertz  50+50 13 87
5 Kjell Olsson 53+51 17 87  SHC
6 Lars Gardell 53+53 18 88
7 Börje Adetorp 52+54 16 90
8 Rolf Melander 56+55 20 91

Se den korrigerade marathontabellen ovan.

Friends of Nalsten Golf Championship 2011

Den gamle och den nygamle mästaren

Nu när höststormarna har infunnit sig är de dags  för ett litet referat  från 2011 års mästerskap.
Att det dröjt så länge med referatet beror inte bara på inväntandet av ev höststormar, utan att
jag även försökt invänta årsmötesprotokollet från Nålstensmötet. Men nu har jag tröttnat på att
vänta på en senfärdig skånsk sekreterare.

Mästerskapet avhölls torsdagen den 8 sep på Ronnebys golfbana. Tolv deltagare hade infunnit
sig i den arla morgonstunden halv åtta. Det är nästan rekord, men ändock inte (14). Ronnebys
gubbar höll sig den här gången på behörigt avstånd, så att den regerande mästaren Ronnie Larsen
kunde slå ut från första tee på utsatt tid 0800. Vädret var vackert, även om prognosen talade om 
regn och åska. 

Jag har spelat på Ronnebybanan sedan 1979, men aldrig upplevt den så vattensjuk som i år. Stundtals liknade det hela mer som vattenpolo än golf. I min arma enfald trodde jag att detta hängde ihop med klimatförändringen, som alla tjatar om men ingen har sett.

Senare på dagen ute på F17 fick jag dock reda på att förklaringen var mycket enklare än så. Det 
har nämligen visat sig att så fort som Bengt Johansson OHA i sommar har tagit fram pensel och 
målarburk, för att måla på huset, så har det börjat regna. Att inte forskarna tänkt så långt! Det vore ju mycket enkela att stoppa klimatförändringen. Bara att ta ifrån  Bengt penslar och målarfärg. Genom detta kunde  man rädda mänsklighetens överlevnad. Bengt har dessutom tagit på sig det fulla ansvaret för det inträffade.

Både Börje och jag märkte ganska snart, att vår golf för dagen inte stod att känna igen. Och då vår 
spelkamrat Melle däremot stundtals spelade lysande golf, försökte vi pucha  fram honom. Detta kom
exempelvis fram på hål 5. Ni vet korthålet över dammen. Melles utslag var hookat bortom träden 
till vänster. Trots mycket letande, stod bollen först inte att finna. Även fast bollen efter, hört den träffa något av träden. Melle var efter ett tag benägen att ta sin 8:a och vandra vidare. Då ingrep Börje och jag och
förklarade att det fortfarande var fullt möjligt att vandra den långa vägen tillbaka till tee, och göra par
på hålet. I samma veva hittade dock Börje bollen en bit ifrån där vi letat. Melle fick till slut en 4:a på
hålet. Melle förmådde dock inte att hålla ihop spelet riktigt  på inrundan, men han var klart bäst i bollen
och slutade totalt femma.

Segrade i årets upplaga, gjorde den "gamle champinjonen" Bertil Walthersson. Det var den tredje
inteckningen i vandringspriset. Och segrade gjorde han överlägset, på en 73-runda, 87 slag brutto.
Fantastiskt med tanke på dom förhållanden som rådde. Grattis! Tvåa var den något tilltufsade Arne
Sjölund.och trea Lars-Åke Hellblad, som sa sig inte knappt spelat någon golf på flera år. Trott den som vill.

Vi hade i stort sett tur med vädret. Mörka moln hade tonat upp sig på himlen, och när den sista bollen
nästan var klar öppnade någon kranen. Efter prisutdelning och en välförtjänt dusch skyndade vi ut till
F17-vakten för att passa nästa tid.

Väl mött nästa år. Då är det 10-årsjubileum och tävlingen spelas där det hela tog sin början, Nicklastorp.

Resultat
 
Plac Namn Brutto Erh slag Netto
1 Bertil Waltersson 41+46=87 14 73
2 Arne Sjölund 52+42=94 15 79
3 Lars-Åke Hellblad 57+53=110 31 79   SHC
4 Ronnie Larsen 52+45=97 16 81
5 Rolf Melander 48+57=105 22 83
6 Leif Möller 52+55=107 23 84
7 Sven-Åke Gellertz  52+52=104 19 85
8 Kjell Olsson 54+50=104 19 85  sista nio
9 Lars Gardell 57+49=106 18 88
10 Carl-Olof Persson 56+55=111 22 89
11 Börje Adetorp 53+57=110 20 90
12 Sam Lundgren 95
Sams resultat går ej att redovisa, då inget scorekort  lämnades in och då hans resultat ej heller fördes
på någon annans kort i bollen.  Slutresultatet dock enligt hörsägen.

Se den korrigerade marathontabellen ovan.
 
 

Friends of Nalsten Golf Championship 2012

 

Torsdagen den 9 aug samlades 11 golfande Nålstensvänner på Nicklastorp vackra och välskötta golfbana.
Det var 2002 det hela tog sin början, just  på Nicklastorp. Det är alltså 2012 10-årsjubeleum. Det är i stora drag
samma spelare i år 2012, som vid starten 2002. Några "juniorer" har dock tillkommit.
Om man jämför dom båda bilderna, kan man knappt se att 10 år har förflutit.
Dagen började med ett litet spelarmöte, där två saker beslutades inför framtiden.
I fortsättningen skall en startavgift tas upp, som skall gå till pris i form av någon ädel vätska. (Undrar vad Svenska
Golfförbundet tycker om detta?)
I fortsättningen skall tävlingen spelas från röd tee. Detta efter att de flesta konstaterat att vi blir ett år äldre för varje
år som går, och krämporna kommer smygande.
Sedan kunde själva tävlingen påbörjas. Det började med att den regerande mästaren peggade upp på fel tee,
iförd reglementsvidrig utrustning. Detta kunde, för undvikande av pliktslag, dock snabbt av tävlingsledningen
korrigeras. När alla hinder var undanröjda kunde Bertil Waltersson skjuta en välriktad kula mot första greenen.
Leif Möller (den blivande segraren), gjorde ett av sina få sämre utslag, vilket senare reparerades. Alla i första bollen fick varsin dubbelboggie. Redan vid andra utslaget (det svåra hål 2), visade Leif på vilket skåp vandrings-
priset skulle stå. Med 6 i tog han kommandot i bollen. Av scorekorten kan jag se att den blivande 2:an i tävlingen.
Börje Adetorp, gjorde ett par på det svåra hålet. Imponerande! I övrigt kan man se att just det hålet var en 
akilleshäl för många. inte mindre än tre 10:or och en 9:a kan konstateras. Även hål 6 (Långe Lycke) och hål 16
(Prästamarken) har skördat sina offer. Inte helt ovanligt. Vidare kan konstateras att inte särdeles många fåglar
(birdies) var i luften. En birdie gjordes dock, på det lätta men knepiga hål 11 (Kvarndammen), och inte förvånande
nog var det just Leffe Möller, som satte den. 
Som ni förstår, började tävlingsledningen så smått fundera på, om man hade att gör med en genuin handicap-
myglare. Men Bertil kunde snabbt avfärda den tanken. då han försäkrade att Leif med blod, svett och tårar
förtjänade sitt handicap 26. 
Leif radade upp långa, raka och stabila utslag. Bertil, som ofta spelar med Leif, har sällan sett honom spela så stabilt.
Men som så många gånger förr (senast på The Open) höll sanningen på att upprepas. Förmodligen började Leif 
fundera på tacktalet - segertalet till sina medspelare, tävlingsarrangör och "the great donator" På det mycket svåra
hål 16 låg Leif efter tre mäktiga slag, pinhigh mellan green och bunkern på högra sidan och gick ändå därifrån med en 7:a. På sista hålet släppte Leif ut utslaget duktigt mycket till höger. Nämligen en bra bit ut på 17:s fairway. Han höll dock huvudet kallt och rundade den högra dammen till höger, och fick 6 i. Grattis till segern.
En bidragande orsak kan ha varit att han gick väl inbäddad mellan två stabila mästare (Bertil 3, Calle 2) 
Vi får även rikta ett tack till SMHI, som bistod med vackert golfväder. Inte en droppe regn föll på våra huvuden.
Men runt omkring var molnen svarta.
Swingen alla pratar om!
I övrigt kan rapporteras att Lars Gardell passade på att lanserade sin nya swing - Gardells saltomotalswing med dubbel  axel. Swinggurun Leadbetter lär redan vara ute efter patentet. Swingen som kommer att revolutionera golfvärlden, som Fosburys flopp en gång revolutionerade höjdhoppningen. Dock blev det något poängavdrag för själva  landningen. En bidragande orsak till detta kan  ha varit att Lars i hastigheten glömt att  brodda sina foppatofflor. Spelarna på det närbelägna 7:e tee var dock djupt imponerade av genomförandet.
Golfdagen avslutades med en gemensam lunch och prisutdelning.

Väl mött nästa år!

Resultat
 
Plac Namn Brutto SHCP Netto
1 Leif Möller 49+48=97 26 71
2 Börje Adetorp 47+48=95 22 73
3 Carl-Olof Persson 46+52=98 21 77
4 Sven-Åke Gellertz  50+48=98 20 78
5 Ronnie Larsen 51+47=98 16 82
6 Bertil Waltersson 53+48=101 16 85
7 Lars Gardell 56+51=107 19 88
8 Rolf Melander 59+57=116 24 92
9 Sam Lundgren 58+60=118 26 92    SHC
10 Arne Sjölund 53+55=108 14 94
11 Kjell Olsson 54+60=114 20 94    SHC

Se den korrigerade marathontabellen ovan.


Börja om från början.
 


 
Planerad verksamhet:

2012

Årsmöte 2012  Kommer att ske 12/9-14/9. På Gotland
Mejl har gått ut till alla. 17 maj är vi 26 deltagare. Strålande!
Resan i stort; Ons 12/9 Samåkning till Oskarshamn. 1100 färja till Visby.
Hyra av 9-pax bussar. Program på Gotland enl Lars Flemström. 
Tp till Fårö. Övernattning.
13/9 Tp till Hoburgen. Övernattning.
14/9 Tp till Visby. Avresa Visby 1620 till Oskarshamn. 
OBS!   Biljett ToR Gotland BESTÄLLES OCH BETALAS AV VAR OCH EN
Mer detaljer framgår av utskickat meil. 
VID FRÅGOR kontakta GADDEN.

Friends of Nalsten Golf Championship
Spelas på Nicklastorp GK torsdagen 9 aug 2012. Första start 1000
Inbjudan och detaljer har gått ut till alla golfande Nålstenare.
Anmälan senast 26/7
 

           Frågor, upplysningar, idéer, etc -  hör av er till:

           Lars Gardell           l.gardell@telia.com
           Carl-Olof Persson          carlolof.persson@swipnet.se
           Stefan Eriksson           stefaneriksson@glocalnet.net

Förstasida