Stanley Coren´s
INTELLIGENSTEST för hundar

Uppgift 1-6 Uppgift 7-12 Resultat

UPPGIFT 7 - korttidsminne

(Detta test bör omedelbart åtföljas av uppgift 8.)

Testet ska utföras i ett normalstort rum. Du behöver en matbit utan stark doft.
Kommendera hunden att sätta sig mitt i rummet (om hunden inte kan sitta och stanna kvar på kommando bör du låta någon annan hålla den). Låt hunden nosa på matbiten och lägg den sedan, med överdrivna gester, i ett hörn av rummet där hunden ser att du lägger den. Led hunden ut ur rummet och kom tillbaka inom 15 sekunder. Släpp hunden under tystnad och starta stoppuret.

POÄNG:
5p
Hunden går direkt till matbiten
4p Hunden nosar runt väggarna och hittar matbiten
3p Hunden letar på måfå, men hitar matbiten inom 45 sekunder
2p Hunden ser ut att leta efter matbiten, men lyckas inte inom 45 sekunder
1p Hunden ger inga försök till att hitta biten


UPPGIFT 8 - långtidsminne

(Bör följa omedelbart efter uppgift 7)

Gör likadant som i uppgift 7, men placera matbiten i ett annat hörn denna gången. Ta ut hunden ur rummet och håll den borta i fem minuter. Ta sedan in hunden till mitten av rummet, släpp den lös och starta stoppuret.

POÄNG:
5p
Hunden går direkt till matbiten
4p Hunden går först till det hörn där den förra matbiten låg, med går sedan till rätt hörn
3p Hunden nosar runt väggarna och hittar matbiten
2p Hunden letar på måfå men hittar matbiten inom 45 sekunder
1p Hunden ser ut att leta efter matbiten men lyckas inte hitta den inom 45 sekunder
0p Hunden gör inga försök till att hitta matbiten


UPPGIFT 9 - problemlösning

Skapa en bordsliknande konstruktion som är för låg för att hunden ska kunna få in huvudet under den, men tillräckligt hög för att hunden ska få in tassarna. Ca 7-8 cm högt är lagom för små och medelstora hundar. Du kan använda en låg stoppad stol eller en soffa, eller så kan du bygga själv av uppslagsböcker och en bräda.
Låt hunden nosa på godisbiten. Lägg den sedan med överdrivna gester under "möbeln". Starta stoppuret och uppmana hunden att ta godisbiten.

POÄNG:
5p
Hunden använder tassarna och får fram godisbiten på 60 sekunder
4p Hunden får fram godisbiten på en till tre minuter
3p Hunden använder enbart nosen eller misslyckas att få tag på godisbiten inom tre minuter
2p Hunden använder inte tassarna, gör ett par försök att få fram godisbiten med nosen och ger sedan upp
1p Hunden gör inga försök att få fram godisbiten inom tre minuter.


UPPGIFT 10 - språkförståelse

Hunden ska vara bekvämt placerad ca två meter ifrån dig. Säg "kylskåp" med det röstläge du i vanliga fall använder för att ropa på hunden. Fortsätt sedan med stegen nedan:

POÄNG:
*Om hunden visar tecken till att komma, ge den
3p
*Om hunden inte kommer ska du säga "biograf" på samma sätt. Om hunden kommer ger du den
2p
*Om hunden inte reagerar, använd hundens namn och lägg till "kom". Om hunden kommer eller visar tendens att komma ger du den
5p
*Om hunden inte kommer, uttala hundens namn en gång till. Om hunden kommer nu ger du den
4p
*Om hunden inte kommer nu heller ger du den
1p


UPPGIFT 11 - inlärning

Detta test är uppdelat i ett antal övningar och tar ca 10 minuter att genomföra.
Du behöver en ficka full med hundgodis. Hunden ska vara kopplad.

I denna uppgiften ska hunden lära sig en helt ny övning. Från positionen "fot" ska hunden resa sig, ta ett steg framåt, vända sig och sätta sig så den har nosen vänd mot dina knän. Det är viktigt att du följer instruktionerna vad gäller antalet upprepningar och utförande, samt att du gör övningarna på ett likartat sätt varje gång.

Försök 1-3:
Ge kommandot "framför" med tydlig röst samtidigt som du slår lätt med handen mot dit lår. Din hund förstår antagligen inte vad du menar i det här läget. Visa honom genom att: ta ett steg framåt med höger fot, dra i kopplet så hunden måste ställa sig upp och ta ett steg framåt. Ta sedan ett steg tillbaka med höger fot så du får hunden att vända sig mot dig. Putta sedan ner hunden i sittande ställning framför dig. Beröm hunden och ge den en godisbit. Placera hunden "fot" bredvid dig igen, och upprepa övningen som försök 2 och 3.

Försök 4-5:
Dessa liknar försök 1-3, men här ska du göra en pause efter kommandot "framåt" och försöka få hunden i rätt position genom att ytterst lite, eller inte alls, flytta höger ben.

Sluttest - försök 6:
Kommendera "framför" men försök inte flytta hunden genom att röra den. Om hunden flyttar sig och sätter sig framför dig, utan din hjälp (oavsett hur hafsigt det genomförs), ge den
6p.
*Om hunden inte har rört sig inom fem sekunder, hjälp den på plats och belöna den. Upprepa sedan försök 4 ytterliggare 10 gånger. Gör ett nytt sluttest (försök 6). Om hunden lyckas denna gången, ge den
5p.
*Om hunden inte lyckas, gör om försök 4 ytterliggare 10 gånger och gör ett sista sluttest. Om hunden genomför övningen utan hjälp av dig (oavsett om det är långsamt eller slarvigt), ge den
3p.
*Om hunden reser sig vid kommandot "framför" men inte rör sig, ge den
1p.
*Om hunden sitter kvar, ge den
0p.


UPPGIFT 12 - svår problemlösning

Material: En stor pappskiva som hunden ej kan hoppa över då den står upprest. Skär ut en ca 8 cm bred rektangel på höjden, men lämna kvar ca 5 cm av pappskivan vid övre och undre kanten. För att få pappskivan att stå upprest kan du fästa den på två lådor eller stolar som bildar sidoväggar.

Placera hunden framför hindret (låt ev någon annan hålla kvar den). Ropa på hunden så den tittar på dig genom öppningen. Visa med tydliga gester en godisbit för hunden genom öppningen och lägg den på marken 30-60 cm bakom öppningen - utom räckhåll för hundens tassar. Starta stoppuret samtidigt som medhjälparen släpper hunden och du uppmanar den att ta godisbiten.

POÄNG:
4p
Hunden går runt hindret och får tag på godisbiten på 15-30 sekunder
3p Mellan 30-60 sekunder
*Om hunden inte får tag på godisbiten inom 60 sekunder ska du sluta uppmuntra den. Stå tyst vid sidan av. Om hunden får tag på godisbiten mellan en - två minuter, ge den
2p
1p
Hunden försöker få tag på godisbiten genom öppningen och ger sedan upp.

RESULTAT

Tillbaka till första sidan