RESULTAT

De hundraser som fick de högsta poängtalen i Stanley Coren´s tester var doberman, gråhund, puli, schäfer och shetland sheepdog. Han upptäckte även att hundar som var mycket duktiga på inlärning inte alltid var lika duktiga på problemlösning. Dessutom fanns det både intelligenta och dumma individer inom alla raser.


54 poäng eller mer:

En lysande hund. En hund med så här hög intelligensnivå är sällsynt.

 

48-53 poäng:

En överlägsen hund med utomordentligt hög intelligens.

 

42-47 poäng:

Den här hunden ligger i övre delen av genomsnittsintelligensen hos hundar. Den bör kunna utföra alla uppgifter som en vanlig hund kan behöva utföra.

 

30-41 poäng:

Genomsnittsintelligensen hos hundar. Denna hund kan visa upp ett snillrikt beteende inför vissa uppgifter, men vara helt ointresserad av andra.

 

24-29 poäng:

Under genomsnittet. Denna hund behöver anstränga sig för att förstå vad man begär, men den kan ibland förefalla handla riktigt intelligent.

 

18-23 poäng:

Denna hund kan ha svårt för att leva upp till de krav och förväntningar som ägaren ställer. Men den kan fungera tillfredsställande i en omgivning med låg stressfaktor.

 

18 poäng eller lägre:

Denna hund har uppenbara brister i sin adaptiva intelligens, och kan vara svår att leva med.


Tillbaka till första sidan