INTELLIGENSTEST
för hundar

Stanley Coren har utvecklat olika intelligensttest för hundar, så om du är intresserad av att se hur intelligent just din hund är kan du be biblioteket beställa hem boken "Hur intelligent är din hund?", skriven av Stanley Coren.

Man kan dela in hundens intelligens i två olika typer:

Det testet som jag har tagit med här, är några omskrivna frågor ur Stanley Corens bok. Uppgifterna i testen går även utmärkt att använda för lek och aktivering av din hund.UTFÖRANDE:

Hunden ska alltid tycka det är roligt när du utför testet. Gör det till en lek. Det går bra att sprida ut testen på ett par dagar. OBS! Testet på dessa sidorna är inte det "riktiga" testet. Det riktiga testet hittar du i Stanley Corens bok!

Krav:

För att resultatet ska bli rätt får uppgifterna inte utföras mer än två gånger (Graderingen är baserad på resultatet av första gången testet utförs).
Hunden ska vara minst 1 år gammal, och bör ha bott hos dig i minst 10 veckor.

UPPGIFT 1-6

UPPGIFT 7-12

RESULTAT

 

Tillbaka till Freddies hundkoja