FLYGPLAN OCH HELIKOPTRAR

Här nedan följer en presentation av flygplan och helikoptrar som funnits och finns i
Flygvapnet för ambulanstjänst eller sjö- och flygräddning.
 
Tp 1    Tp 2/2A Tp 4    Tp 24 Tp 45      Tp 47   Tp 78    Tp 81   Tp 83    Sk 16
Hkp 1       Hkp 2        Hkp 3    Hkp 4        Hkp 9         Hkp 10

 

 
Tp 1 AB Flygindustri/Junkersverken Ju F 13
 
Motor: BMW / 185 hkr 
Toppfart: 183 km/tim
Operativ höjd: 4400 m
Spännvidd: 17,8 m
Besättning: 
Flygvapentjänst: 1928-1943
Antal: 3 st
Svenska Röda Korset tillsammans med Svenska Luftfartsförbundet köpte 1928 en Junker
F 13 från AB Flygindustri i Limhamn. Flygplanet stationerades i Boden. 1929 köptes ytterligare två Junker F 13 från ABA. Den ena baserades på F 4 Frösön och den andra på
F 2 Hägernäs nordost om Stockholm. De användes som ambulansflygplan i glesbyggd 
och skärgård. 

 
Tp 2 Junkers W33 / Tp 2A Junkers W34
 
Motor: 
Toppfart:
Operativ höjd: 
Spännvidd:
Flygvapentjänst: 1933-1945
Antal: Tp2 1 st,  Tp2A 3 st
Den först inköpta stationerades på F 4 Frösön och havererade vid Söderfors 1938. De två
andra stationerades på F 2 respektive i Boden. De användes som ambulansflygplan.

 
Tp 4 Beechcraft Beech 18R
 
Motor:
Toppfart: 
Operativ höjd:
Spännvidd:
Flygvapentjänst: 1940-1949
Antal: 1 st
Detta enda flygplan köptes 1940 från USA och baserades på F 4 Frösön Användes som
ambulansflygplan.

 
Tp 24 Dornier-Werke Do24
 
Motor: 3xBramo FAFNIR 323  3 x 1150 h
Toppfart: 340 km/tim
Operativ höjd: 5700 m
Spännvidd: 27 m    Berättning: 5 man
Flygvapentjänst: 1945-1951   Antal: 1 st
Nödlandade i Sverige och kvarhölls under kriget. Användes som sjöräddningsflygplan på
F 2 Hägernäs. 
 

 
 Tp 45 Beech Aircraft Beechcraft C-45
 
Motor: 2xP&W WASP JUNIOR R-985   Effekt: 2 x 450 hkr
Toppfart: 285 km/tim
Operativ höjd: 5600 m
Spännvidd: 13 m
Besättning: 
Flygvapentjänst: 1948-1955
Antal: 2st

 
Tp 47 Consolidated Vultee PB 4-54  CATALINA/CANSO
 
Motor: 2 x P&W TWIN WASP R-1830-92
Effekt: 2 x 1200 hkr 
Toppfart: 300 km/tim
Operativ höjd: 7600 m
Spännvidd: 31,7 m
Besättning: 5 man
Flygvapentjänst: 1947-1966
Antal: 3 st
Catalinan var ett amfibieflygplan som kunde operera både på land och vatten. Användes 
i huvudsak för sjöräddningsuppdrag med basering F2 Hägernäs/Bromma/F8 Barkarby.
Ett av flygplanen nedsköts av rysk MIG 15 den 16 juni 1952 under spaning efter försvunnen Tp 79 DC3 över Östersjön.

 
TP 78  Noorduyn Aviation Ltd  NORSEMAN
 
Motor: P&W WASP R-1340-AN 1 / 600 hk
Toppfart: 250 km/tim 
Operativ höjd: 6100 m
Spännvidd: 15,7 m
Besättning: 2 man + sjuksyster
Flygvapentjänst: 1949-1959
Antal: 3 st
Norseman var ett flygplan med fast landställ som kunde förses med skidor. Två av flyg-
planen fanns baserade på flygräddningsdivisionen F 2 Hägernäs.Det tredje flygplanet fanns 
på F 21 i Luleå.

 
Tp 81  Grumman Aircraft Engineering Co  GOOSE
 
Motor: 2 x P&W WASP JUNIOR R-985 
Effekt: 2 x 450 hkr  Toppfart: 310 km/tim
Operativ höjd: 6400 m
Spännvidd: 15 m
Besättning:
Flygvapentjänst: 1951-1962
Antal: 1 st
Tp 81 Goose eller Gåsen som den kallades var ett amfibieflygplan som kunde användas
både på land och vatten. Det var avsett för transporter och ambulanstjänst och var baserat
på F 21 i Luleå.

 
Tp 83 Hunting Percival Aircraft Ltd PEMBROKE C Mk 52
 
Motor: 2 x Alvis LEONIDES 2 x 570 hkr
Toppfart: 350 km/tim
Operativ höjd: 6000 m
Spännvidd: 19,7 m
Besättning: 3 man
Flygvapentjänst: 1955-1980
Antal: 
Pembroke användes mest för transporter. Två målades i blått och vitt och användes som
VIP-flygplan. Flygplanet var utrustat med radar och användes för utbildning av förare och
navigatörer. Det var även utrustat med sökmottagare för pejling av nödsändare.Användes
i flygräddningstjänst.
 

 
Sk 16 A  Noorduyn Aviation Ltd Canada AT-16
 
Motor: P&W Wasp R-1340-AN-1  600 hkr
Toppfart: 290 km/tim   Operativ höjd: -
Spännvidd: 12,8 m       Besättning: 2 man
Flygvapentjänst: 1947-1972
Antal: 145 st  alla versioner
Sk 16 var främst ett skolflygplan som användes på F 5 Ljungbyhed. Senare kom det att
baseras på alla förband som sambandsflygplan. På vissa förband försågs det med fäll-
ningsanordning för under kroppen placerad livbåtspacke och användes i flygräddningstjänst.
 


Här nedan följer presentationen av alla helikoptrar som har funnits i Flygvapnet.


 
Hkp 1  Vertol 44
 
Motor: Wright Cyclone stjärnkolvmotor
Toppfart: 205 km/tim
Operativ höjd: -
Rotordiameter: 13,5 m 
Besättning: 3-4 man 
Flygvapentjänst:  1962-1964  som lån
Antal:  2 st
Hkp 1 var en kolvmotorhkp med många tekniska problem. Helikoptern inlånades till Flyg-
vapnet från Marinen i två exemplar 1962-1964 för utvärderande prov i flygräddningstjänst.
Helikoptern var vid detta tillfälle baserad på flygräddningsdivisionen på F 2 Hägernäs.

 
Hkp 2 Sud Aviation ALOUETTE II
 
Motor: Turbomeca 1C   900 hkr 
Toppfart: 150 km/tim
Operativ höjd: - 
Rotordiameter: 10,2 m
Besättning:  2 man
Flygvapentjänst:  1956-1986
Antal:  6 st 
Användes i FV huvudsakligen för lokal flygräddningstjänst och till lättare transporter. Den var baserad på F 4 Frösön, F 6 Karlsborg och F 7 Såternäs. Hkp 2 var ej IFR-utrustad
annat än på slutet. Den hade antingen medar eller flottörer. Helikoptrarna på F 6 utförde
mängder med transporter åt RFK robotprov. Har höjdrekordet för hkp 12442 m.
Rekordet sattes den 21 juni 1972. Helikoptern var en SA 315 B Lama. En Alouette 2, som var upphottad med motor, växel och rotorblad från Alouette 3. Helikoptern var fram-
tagen för det Indiska Flygvapnet, med uppgift att landa på 6000m höga berg med 200 kg
last.
 

 
Hkp 3 Augusta Bell 204
 
Motor: General Electric/Rolls Royce GNOME  1200 hkr
Toppfart: 220 km/tim 
Operativ höjd: -
Rotordiameter: 13,41 m 
Besättning: 4 man 
Flygvapentjänst: 1962-1998
Antal: 7 
Hkp 3 användes för teleunderhåll men användes på vissa förband även som lokal rädd-
ningshkp.Det första förbandet i det sammanhanget var F 10 Ängelholm. Senare kom den
att ersätta Hkp 2 på F 4 Frösön. I mitten av 80-talet fick även F 16 i Uppsala Hkp 3.
 

 
Hkp 4 A  Boeing Vertol 107
 
Motor: 2 x General Electric/Rolls Royce GNOME    2x1200 hkr
Toppfart:270 km/tim 
Operativ höjd: 4000 m
Aktionstid: 4 tim, max 6 tim
Rotordiameter: 15,24 m
Besättning: 5 man
Flygvapentjänst: 1963-1992
Antal:  10 st
Hkp 4 är en tandemrotorhelikopter med stor lastkapacitet.Den kom under många år att
utgöra ryggraden i det svenska flyg- och sjöräddningssystemet. Tusentals är de människor,
militära men främst civila som blivit undsatta genom denna helikopter. Hkp 4 var baserad
på F 21 Luleå, F 15 Söderhamn, F 17 Ronneby och Visby. De två sistnämnda platserna
med dygnet runt beredsap. Fyra av dessa Hkp 4 A överfördes i början av 90-talet till 
Marinen och byggdes om  för ubåtsjaktändamål med beteckningen Hkp 4 D.

 
Hkp 9B MBB Messerchmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 CBS
 
Motor: 2 x Allison 250-C20 B Tam 4 C
Effekt: 2 x 420 hkr   Toppfart: 240 km/tim
Operativ höjd: - 
Aktionstid: 2,5 tim
Rotordiameter: 9,84 m
Besättning: 3 man 
Flygvapentjänst: 1985-1993
Antal: 4 st
Hkp 9 var en hkp som på F 6 Karlsborg och F 7 Såternäs kom att ersätta Hkp 2. Då
helikoptern ej var särskillt lämpad för sin uppgift kom den i det krympande flygvapnet
att efter kort tid utgå som flygräddningshelikopter och såldes. En havererade.

 
HKP 10  Aérospatiale AS 332 M1 SUPER PUMA 
 
Motor: 2 xTurboméca Makila 
Effekt: 2 x 1780 hkr
Toppfart: 260 km/tim 
Operativ höjd: 4000 m
Aktionstid: 3,5 tim
Rotordiameter: 15.60 m
Besättning: 5 man 
Flygvapentjänst: 1988- 
Antal: 12 st
Hkp 10 blev ersättaren till Hkp 4 Boeing Vertol. Helikoptern placerades först på F 21
Luleå som fick ansvaret för utbildning av både förare och tekniker. Sedan fick även F 15
Söderhamn och F 17 Ronneby Hkp 10. Alla flygvapnets kvarvarande förband har numera Hkp 10 även F 4 och  F 7. Alla ingår numera i Försvarsmaktens Helikopterflottilj.
Hkp 10 har modern styrautomat och navigeringsutrustning. En Hkp 10 från F 21 Luleå
havererade 2000 i Kebnekajsefjällen.

 
Det kan alldeles säkert finnas felaktigheter i denna presentation av flygvapnets samlade
resurser av alla flygplan och helikoptrar som verkat i räddningstjänst. Om du som besökare
upptäcker några felaktigheter eller har värdefull kompletterande information är vi
tacksamma om du kontaktar någon i styrelsen. Lämpligen webbmaster.
Topp
Första sida