Edition 31  Uppdaterad  2012-08-12

 
NÅLSTENS VÄNNER är en ideell förening för fd anställda på Flygvapnets Helikopterdivision  F17 i Ronneby.
Syftet med föreningen är att vara ett socialt nätverk för dess medlemar. Föreningen bildades 
1995 på initiativ av navigatörerna Leif Hamberg och Sven Jonsson.
Till föreningens förste ordförande utsågs hkpff Kurt Karlsson, och till dess sekreterare utsågs  hkpff Carl-Olof Persson.
Under åren 1999 - 2007 var Stig Skoglund ordförande
Vår  nuvarande ordförande är Lars Gardell

Namnet NÅLSTENS VÄNNER kommer från en sydprick ( N 5606,14  E1519,47) tratt över tratt, som ligger söder om Gölandet söder Ronneby. Den pricken ligger i Helikopterdivisionens
övningsområde och har i många herrans år utgjort målet vid övningsinflygningar mot fingerade 
nödställda till havs. Varje helikopterbesättning har under årens lopp gjort flera hundratals
inflygningar mot Nålsten under alla tänkbara väderförhållanden.
 På menusidan till vänster ser du Flygräddningens emblem.  Märket kom till i början av 70-talet och hade formen av en sköld. Symbolerna är en kolibri och en frälsarkrans. Sentensen  Subvenimus på frälsarkrans betyder: Vi kommer till undsättning. Märkets 
upphovsman är: Bertil Skogsberg.


En förklaring till färgerna på sidorna. Sedan gammalt har 1:a div röd, 2:a div blå och 3:e div gul färg. FRÄD-förbanden har orange färg, som bakgrunden 
visar. På 80-talet döptes helikopterdiv på F 17 om till 3:e div för att skiljas från Marinens 13:e div. Därav den gula färgen. Den ordinarie 3:e div var sedan länge nerlagd.