EFI-Tech


Insprutning >>     Tändning >>     Wankel >>     Information >>


Insprutning

Vi beklagar att kvaliteten på bilderna är dålig, men bättre är på väg.

Produktinformation Del 1 >>

Produktinformation Del 2 >>

Produktinformation Del 3 >>

Produktinformation Del 4 >>

Produktinformation Del 5 >>

Produktinformation Del 6 >>

Produktinformation Del 7 >>

Produktinformation Del 8 >>

Produktinformation Del 9 >>

Produktinformation Del 10 >>

Produktinformation Del 11 >>

Spjällägesgivarinkoppling >>

Temp-sensorinkoppling >>

Kopplingsschema 4 cyl >>

Kopplingsschema 6 cyl >>

Kopplingsschema 8 cyl >>

Egna Inställningar Del 1 >>

Egna Inställningar Del 2 >>