EFI-Tech


Insprutning >>     Tändning >>     Wankel >>     Information >>


Information

Det nya EFI-Tech-systemet åstadkommer den exakthet man bara kan få i en digital konstruktion. En snabb mikroprocessor ser till att en exakt tändpunkt finns under alla förhållanden.

Funktioner:
- Helt programmerbar med lättanvänd kontrollenhet. Ingen PC behövs.
- Programmerbar tändpunkt mot varvtal.
- Programmerbar tändpunkt mot insugningsluftens absoluttryck (turbo eller sugmotor).
- Programmerbar uppladdningstid av tändspolen.
- Programmerbart övervarvningsstopp.
- Programmerbart övertrycksstopp (Endast turbo, stänger av tändningen om wastegaten ej fungerar).
- Programmerbar växlingsindikator.


Tillägget EFI-Tech Bränslerikning används när...
...motorns ordinarie bränslesystem inte kan leverera tillräckligt med bränsle under höga belastningar (t ex högt turbotryck).
...man vill finjustera ett visst område (t ex bränslerikning av ett visst varvtalsområde).
Det extra bränsletsprutas in i insugningsröret via separata bränslespridare (välj själv antal).

Funktioner:
- Helt programmerbar med lättanvänd kontrollenhet. Ingen PC behövs.
- Programmerbar bränslerikning mot insugningsluftens absoluttryck (turbo eller sugmotor).
- Programmerbar bränslerikning mot varvtal.