EFI-Tech Tändning och Insprutningssystem


Insprutning >>     Tändning >>     Wankel >>     Information >>


Tändning - Bränslerikning - Insprutning

Fullständiga anvisningar på svenska (montage och inställningar). Kräver ej PC. Kommer fabriksinställd, du behöver endast finjustera (det gör du med medföljande kontrollenhet).
Ett tidigare specialbygge:

Bilden kommer från Bilsport 96/18

Motorn är en Boxer 8 på fyra liter. Motorn är i dag utrustad med EFI-Tech.