Medicintidskrifter och litteratur

 

  Medicintidskrifter

  Litteratur om prostatit, smärtlindring m.m.

  Litteratur om prostatacancer

  Övrig litteratur av intresse

  Några artiklar i fackpress om prostatit och Chlamydia trachomatis

  Några artiklar i fackpress om prostatit och svamp (candida albicans)

  En sociologisk studie om kronisk prostatit och godartad prostataförstoring

  ISOPs kompendium rörande kronisk prostatit/CPPS

 

 

Medicintidskrifter

UroToday http://www.urotoday.com/index.asp 
http://www.urotoday.com/urotoday_international_journal
För prostatit, se sektion
http://www.urotoday.com/browse_categories/prostatitis/1352

The Journal of Urology http://www.jurology.com  Official Journal of the American Urological Association.

Current opinion in Urology  http://www.co-urology.com 

The Urology Times  http://www.urologytimes.com/urologytimes  The leading Newsmagazine for Urologists.

Contemporary Urology  http://www.conturo.com

Digital Journal of Urology  http://www.duj.com

Urology, the "Gold Journal" http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/URL

British Journal of Urology http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=bju&journal=bju

The World Journal of Urology http://www.springeronline.com/east/journal/00345/submission

Nature Clinical Practical Urology  http://www.mdlinx.com/UrologyLinx/thearts.cfm?artid=1146453&specid=10&ok=yes

The Journal of Andrology http://www.andrologyjournal.org 

The Asian Journal of Andrology - http://www.asiaandro.com 

BMJ, Clinical Evidence
http://www.clinicalevidence.com/ceweb/SearchServlet?searchTerm=prostatitis

The Lancet  http://www.thelancet.com/journal. Vissa sidor är fria medan andra är tillgängliga endast om man betalar en avgift.

Scandinavian Journal of Urology and Nephrology http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713692219 

Svensk Läkartidning http://www.lakartidningen.se

Dagens Medicin  http://www.dagensmedicin.se . Vissa sidor är fria medan andra är tillgängliga endast om man är prenumerant på tidskriften.

 

Tillbaka till toppen

 

Litteratur om prostatit, smärtlindring m.m.

 1. The Enigma of Prostatitis. Av Prof. K.G. Naber et al. Är en s.k. booklet (liten bok) på 30 sidor. Information om boken finns hos den amerikanska organisationen The Prostatitis Foundation (TPF) http://www.prostatitis.org/Enigma_bookorder.html

 2. Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome av Dr. Daniel Shoskes, the Cleveland Clinic Foundation. Är på 278 sidor och utiven på Human Press 2008. ISBN-10: 1934115274 och ISBN-13: 978-1934115275. http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1934115274/chronicprostat02 

 3. Textbook of Prostatitis är på cirka 300 sidor och 43 kapitel av Prof. J. Curtis Nickel, Kanada. Förlag Isis Medical Media UK, ISBN 1-901865-04-5. Pris £120. 

 4. Campbell´s Urology (4-volyme set) by Meredith F Campbell. Comprehensive reference has been expanded from 3 to 4 volumes and completely revised to provide encyclopedic coverage of this field. Organized around subject topics which function like 'mini' textbooks. Pris cirka $400. 

 5. The Prostatitis Manual: A Practical Guide to the Management of Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome by Prof. J. Curtis Nickel. Förlag Bladon Medical Publishing in Oxfordshire, UK. Tfn:  (01608) 644436, 12, New St, Chipping Norton, OX7 5LJ, United Kingdom. Pris cirka £25.  ISBN: 1904218083 (Published May 2002). Utdrag ur boken och visst bildmateriel finns på  http://www.prostatitis.org/bookorder.html

 6. En skrift om prostatit: Av Professor Truls E. Bjerklund Johansen, Universitetet i Tromsö Norge. Är utgiven (2002) av läkemedelsföretaget Orion Pharma. Är i första hand avsedd som ett stöd åt medicinsk personal. Orion Pharma, Box 334, 192 30 Sollentuna. Telefon 08-623 64 40. http://www.orionpharma.se. Finns för utlåning på  Kalmarbibliotekets Lindsdalsfilial och på Sjukhusbiblioteket i Kalmar.

 7. Urologi. Lärobok i urologi för läkarstuderande och en handbok och uppslagsbok för allmänpraktiserande läkare. Av Docent Lars G. Collste, Huddinge Sjukhus. Utgiven på förlag Almqvist och Wiksell 1990. ISBN 91-20-09022-6.

 8. Andrologi. Dr. Bengt Fredriksson och Dr. Åke Pousette. Utgiven på Liber utbildning/Almqvist&Wiksell medicin 1994. Är på 245 sidor, ill., diagram, tabeller. ISBN 91-634-0469-9 (inbunden).

 9. Mannens underliv. Dr. Kenneth Purvis. Utgiven på förlag Sesam, Stockholm. Är på 199 sidor och rikt illustrerad. ISBN 91-7998-975-6.

 10. Interstitial Cystitis: an Epidemiological, Experimental and Clinical Study, Acta Universitatis Tamperensis; 889. Mikael Leppilahti. 69 [24] s. Price $: 21.00 + handling fees + postage. Due to currency exchange rates. Price EUR: 21.00 + handling fees + postage, the prices may fluctuate! 2002, ISBN:  951-44-5451-0. Language: eng Publisher: Tampereen yliopisto. Mer information på http://granum.uta.fi/cgi-bin/book.cgi?7273

 11. Interstitial Cystitis Survival Guide. Publisher: New Harbinger. Retail price: $14.95. Publications, Inc. Pages: 236 ISBN: 1-57224-210-8 The Interstitial Cystitis Network 4773 Sonoma Highway, PMB125 Santa Rosa, CA USA 95409 Phone: (707)538-9442 FAX: (707)538-9444 URL: http://www.ic-network.com

 12. Kroppens Vrede (en mycket läsvärd bok om smärta och dess behandling) Publicerad 1999 på förlag Bonniers av Britt och Dr. Björn Bragée, M.D. ISBN 91-0-056868-6. Boken är mycket saklig, innehållsrik och bör vara lika intressant för såväl kliniskt verksamma läkare som för smärtpatienter.  

 13. En liten bok om stor smärta (cirka 75 sidor) Publicerad 2000 på Bilda Förlag, Box 42053, 126 13 Stockholm. Tfn: 08 - 709 04 00. Författad av Carina Roxström på uppdrag av Svenska Smärtföreningen. ISBN 91-574-5770-0.

 14. Smärtans förbannelse (Svenska Smärtföreningens vitbok om den svenska smärtvården) författad av Rolf Malm.  Kan beställas på SSF:s hemsida http://www.levamedsmarta.com. Pris icke medlem 249:- och för medlem150:-.

 15. Värkmästarens Värkstad av Dr. Gunilla Brattberg, 1995. Lieber Utbildning/Almqvist Wiksell. ISBN: 91-634-1506-2

 16. Smärtförvandling av Eberhard Berg, 2002. Enskede, TPB. ISBN: 91-44-02243-3.

 17. Föllingeprojektet: Utvärdering av fastans och hälsokostens betydelse vid astma, högt blodtryck, kronisk urinvägsinfektion och kronisk prostatit av Olov Lindahl 1982. Hälsokostrådet, 1984.

 18. A Headache in the Pelvis by Dr.Wise and Dr. Anderson. National Center for Pelvic Pain, Occidental, California, USA. Mer information finns på http://www.pelvicpainhelp.com/ 

 19. The Trigger Point Therapy Workbook by Dr. Clair Davies. New Harbinger Publications, 2001. ISBN: 1-57224-250-7; U.S. $19.95. Size 81/2 x 11; 267 pages; 318 illustrations. Mer information finns på http://www.triggerpointbook.com/index.html

 20. Smart Medicine for a Healthy Prostate av Dr. Mark W. McClure M.D. Landmark Urology, 4505 Fair Meadow Lane, Ste. 111, Raleigh NC 27607-5449 USA. Price $15. Se även http://www.ameripros.org

 21. Hur man skall klara sin PROSTATA  av Dr. Joachim Reuter. Förlag Bohuslänningen AB, Uddevalla 1969. En gammal klassiker! En stor del av innehållet är inaktuellt medan en hel del "gamla" kunskaper tycks vara bortglömda inom den moderna urologin. Rikt illustrerad med lättförståeliga teckningar.

 22. The official patients sourcebook on Prostatitis. Av Dr. James N. Parker och Philip M. Parker Ph.D. ISBN: 0597832285. Publicerad 2002 och på 236 sidor. Pris $24.95. "A comprehensive manual for anyone interested in self-directed research on prostatitis. Fully referenced with ample Internet listings and glossary." Mer information hittar du på http://www.icongrouponline.com/health/Prostatitis.html

 23. The European White paper on the use of opoids in use of chronic pain management. Finns både som hard copy och pdf. http://www.europeanpainnetwork.com/files/White_Paper.pdf. Utgiven av: OPEN Minds is a group of leading experts from across Europe specialising in research and the management of persistent pain. We are committed to helping healthcare professionals, decision makers and patients increase their knowledge and understanding of pain and to raising the standards of its management across Europe. http://www.OPENmindsonline.org 

 

Tillbaka till toppen

 

Litteratur om prostatacancer

 1. Prostatacancer. Av Prof. Hans-Olov Adami et al. Utgiven av Karolinska Institutet University Press. 124 sidor. ISBN 91-85565-03-2. http://www.kiup.se

 2. En sammanställning av svensk litteratur rörande prostatacancer finns på  http://www.prostatacancer.nu/bocker-pa-svenska.htm

 3. Surviving prostate cancer without surgery. Av Bradley Hennenfent, MD. ISBN: 0-9717454-1-2. Published by Roseville Books, January 2005. $19.95 as a trade paperback, has 334 pages, 27 illustrations, 34 chapters. http://www.SurvivingProstateCancerWithoutSurgery.org

 4. Surviving Prostate Cancer without Surgery. The New Gold Standard Treatment That Can Save Your Life and Lifestyle, by Dr. Dattoli, Jennifer Cash, and Don Kaltenbach, is a 284 page trade paperback, ISBN: 0-9640088-8-2, 8.6” x 6.6” in size. It sells for $18.95. http://pca-survivingwithoutsurgery.com.

Tillbaka till toppen

 

Övrig litteratur av intresse

 1. Reumatism. Av Prof.. Johan Frostegård.Utgiven av Karolinska Institutet University Press. 159 sidor. ISBN 91-85565-02-4. http://www.kiup.se

 2. Maten och folksjukdomarna - en evolutionsmedicinskt perspektiv. Författad av Docent Staffan Lindeberg. Publicerad 2003. ISBN 9144041675. Är på 280 sidor. För mer information om boken se http://www.studentlitteratur.se/31040. Beställning via  order.universitet@studentlitteratur.se Tfn: 046-31 21 00.

 3. Bli frisk av dig själv (cirka 325 sidor). Författad av Andrew Weil. Publicerad 1997 på förlag Gedin, Stockholm. ISBN 91-7964-248-9.  Handlar i första hand om födans betydelse för hälsan.

 4. Stenålderskost. Författad av Dr. Loren Cordain som är världens främsta expert på paleolitisk kost, d.v.s. hur man åt på stenåldern, och hur denna kost, anpassad till moderna tider, ger oss bästa hälsa.  På 260 sidor. Beställes hos Fonn AB, Axel Johanssons gata 4D, 754 51 Uppsala. Tfn: 018-418 60 00. Mer information finns på http://www.fonnbiz.com

 5. Autogen träning (149 sidor). Författad av Hannes Lindemann. Publicerad 1994. ISBN 91-7542-004-X. Handlar om att bekämpa stress, smärta m.m. genom koncentrerad avslappning.  

Tillbaka till toppen

 

Några artiklar i fackpress om prostatit och Chlamydia trachomatis

 1. Bruce AW, Reid G. Prostatitis associated with Chlamydia trachomatis in 6 patients. J Urol 1989; 142:1006 - 7.

 2. Goh BT, Morgan-Capner P, Lim KS. Isolation of Chlamydia trachomatis from association with inflammatory joint or eye disease. Br J Vener Dis 1983;59:373 - 5.  

 3. Kobayashi TK, Araki, Sawaragi I. Immunocytochemical detection of clamydial antigen in both the urethral scraping and prostatic aspirate in a case of abacterial prostatitis. Acta Cytol 1988; 32:270 - 2.  

 4. Janier M, Lassau F, Casin I, et al. Male urethritis with and without discharge: a clinical and microbiological study. Sex Transm Dis 1995; 22:244 - 52.  

 5. Tsunekawa T, Kumamoto Y, Hayashi K, Satoh T. A study of secretory IgA antibody titers for Chlamydia trachomatis in prostatic secretion of chronic prostatitis. J Jap Assoc Infect Dis 1991; 65:262 - 6.  

 6. Tsunekawa T, Kumamoto Y. A study of IgA, IgG titers for C. trachomatis in serum and prostatic secretion of chronic prostatitis. J Jap Assoc Infect Dis 1989; 63:130 - 7.  

 7. Maruta N. Study of Chlamydia trachomatis in chronic prostatitis. Acta Urol Jap 1992; 38:297 - 304.

Tillbaka till toppen

 

Några artiklar i fackpress om prostatit och svamp (candida albicans)

 1. Bartkowski, D. P. and Lanesky, J. R.: Emphysematous prostatitis and cystitis secondary to Candida albicans. J Urol, 139: 1063,1988.

 2. Golz, R. and Mendling, W.: Candidosis of the prostate: a rare form of endomycosis. Mycoses, 34: 381,1991.

 3. Indudhara, R., Singh, S. K., Vaidyanathan, S. et al: Isolated invasive candidal prostatitis. Urol Int, 48: 362,1992.

 4. Elert A; Von Knobloch; Nusser R; Heidenreich A; Hofmann R: Isolated Candidal Prostatitis. J Urol, 163(1):244, January 2000. 

Tillbaka till Orsak (på sidan Prostatasjukdomar)

 

Tillbaka till toppen

 

En sociologisk studie om kronisk prostatit och godartad prostataförstoring

 1. Bernardes J, Cameron E and Dunn P.  Prostate Health: Common Conditions other than Cancer.  A summary report on the impact of Prostatitis and Benign Prostatic Hyperplasia on men's lives and those of their families. Presented at the National Conference at Britannia Conference Centre, 10th March 1998. Available from Dr J Bernardes (I still have some copies - please send cheque for £5 payable to the University of Wolverhampton). Email: J.Bernardes@wlv.ac.uk

Tillbaka till toppen

 

ISOPs kompendium rörande kronisk prostatit/CPPS

Jag har i början av 2006 sammanställt ett 29-sidigt kompendium i A4-format och i färgtryck med titeln Kronisk Prostatit/CPPSDet är utformat för att ge en allsidig och balanserad information om sjukdomen till drabbade, anhöriga, arbetsgivare, massmedia, Försäkringskassa, sjukvårdspersonal och sjukvårdspolitiker. 

 

Tillbaka till toppen

 

 

En blomma till alla som är drabbade av sjukdomen. Tyvärr har vi ingen bild på en ISOP! 

 

Tillbaka till Huvudsidan