Insekter

Home
Svenska
English
Interlingua
Text
Ordlistor

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

 

Insekter - Insects - Insectos

 

brims m. [L] - broms

bäi m. o. n. [GL] {L: bia s.} - bi

bäie (-å) f. [GL] - biddrottning; bi

djaupmack m. [AG] - mask som äter sönder fiskegarn

fjäda(r)vall m. [L] - fjäril

gnit f. [L] - lusägg

grabagge m. [L] - lus

gullgas (-gås) f. [L] {L: guld-gås s.} - nyckelpiga, sjuprickig (Coccinella septempunctata)

håiluppe (-å) f. [L] - gräshoppa

hånnmack m. [LN] {L: horn-mask} - en sorts skalbagge; ekoxe?

jårdpärmack m. [L] - larv som angriper potatis (trol.

ollonborrlarv)

kledesmack m. [AG] - mal (i kläder)

krampmack m. [AGL] - broms (randig o krokstjärtad, på hästar); sjömask (förstör fiskegarn)

körkmack m. [CGL] - eldstinkfly (Spilostethus equestris); riddar­skinn­bagge

lidmack m. [L] - insekt el. larv som angriper sädesstrån

mack m. [ACGL] - mask; larv; insekt (mindre); kryp

mause (-å) f. (glt) [L] {L: mösa s.} - fluga

myggstack m. [L] - myggsvärm

myggsvärm m. [L] - myggsvärm

måggar (-år) f.pl. [L] - loppor; matlinser

pusslude, puss lude m. [CDGL] {G: puss-lude} {L: pusslude s.} – fjärillarv (luden)

sedmack m.[L] - larv som angriper potatis (trol. ollonborrlarv)

sirse (-å) f. [L] - syrsa

skinnbagge m. [L] - ollonborre

skyrstritte (- å) f. (liten tjock gräshoppa) [L] - gräshoppa

skårvmack m. [CG] - gråsugga

skämming m. (i mat, kött, fisk o.d.) [L] - mask

skämmingfluge (-å) f. [L] - spyfluga

skämmingg m. [L] - larv

stingglingg m. [L] - stingande insekt

särse (-å) f. [L] - syrsa

träskmack m. [L] {L: träsk-mask s.} - insekt el. larv i insjöar och myrar

tår(r)döivel m. [FL] {L: tordyvel s.} - tordyvel (Gestrupus sylvaticus)

tårkmack m. [AGL] - trollslända; ollonborre (Melolontha vulgaris)

vaitesmack m. [L] - larv (luden) i vete

vägge (-å) f. [L] - vägglus

väise m. *3 [L] {L: vise s.3} - bidrottning

värg  m. [L] {G: dvärg s.2} {L: dvärg s.} - spindel

åirnkrycke (-å) f. [L] - tvestjärt

Början av sidan

Home | Svenska | English | Interlingua | Text | Ordlistor

[sven1.hakansson@tele2.se]
Last updated: 06/07/04.