Appendix

Röntgendata

absorptionskoefficient a=mr.

m:massabsorptionskoeff cm2/g.

r:densitet g/cm2.

logI/I0=a1L1+a2L2,

Soft tissue:

L1:15-20cm

a1:0.11cm-1 för E>15 keV => a1L1=1.7-2.2

Jag har inte tagit reda på hur det var med benstomme. Det stod tydligt i böcker men jag noterade det inte denna gång.

Pt:

L2:exempel skin depth d=4*10-4cm för f=1500 MHz

under förutsättning att metallens tjocklek=d

a2(10 keV)=2000 => a2L2=0.8

a2(100 keV)=105, => a2L2=0.042,

Jag såg att energier 44 keV och 100 keV ibland används vid vissa typer av undersökningar.

Det lär vara möjligt att med ögonen urskilja 25 nyanser i den gråskala som används i tomografi.

Vi söker ett mått på minimalt kx= a2L2 pga av perceptionens begränsningar. Det bör bli +/- ett ½ steg på skalan. Dvs om q är intensitetskvot mellan successiva nyanser, tex q=(2)½, då blir exp(±kxmin)~q ±½.=> kxmin ~½lnq~0.17 Antag att minsta detekterbara antal kvanta n0 i film eller annan detektor. Max antal kvanta n25= n0*q24. {ty första nyansen är 0} Dvs n25/n0=Nmax=tex ~ 212 ~ 4048.
Antag att bidraget till onoggrannheten från det ändliga N är N ~0.016 ca 10 ggr mindre än perceptionsbegränsningens inverkan. Så med densitometermätning skulle kx ned till den gränsen kunna detekteras.

Men för att bedöma vad som krävs för en användbar bildkvalitet behövs mer detaljerad kunskap och jag ger mig inte in på det här.

Cu:

L2:exempel skin depth d=1.7*10-4cm för f=1500 MHz

a2(10 keV)=1700 => a2L2=0.3

a2(100 keV)=4.1, => a2L2=0.0007, dvs under detektionsgränsen

I själva verket behöver inte antennen göras med tjockleken d. Det krävs en noggrannare kalkyl för att se vad som är möjligt. Man måste räkna ut hur mkt resistans som kan tolereras.

Hur bred stomme som kan accepteras. (Observera att den kan göras av material som ej avviker från kroppen i övrigt.

Med tanke på att det verkar marginellt tycks det finnas möjlighet att dimensionera systemet så att en normal röntgenundersökning inte avslöjar ngt genom att man väljer lägre skikttjocklek. En exakt mätning kan ge mer än 25 nyanssteg.

Men mitt preliminära intryck är att det går att dimensionera systemet så att det går att osynliggöra antennen i en röntgenundersökning.


Energikällor

Antenner

Radiokommunikationer

Övrigt

AppendixTillbaka till Introduktion