Dokumentet påbörjat 2003-01-29

Rapport från mina senaste undersökningar över en del vetenskapliga förhållanden med betydelse för cybernetisk teknologi.

Under 1999 2001 bedrev jag vad jag själv kallar aktivism med visst inslag av faktainsamling men mestadels inte genom egna sökningar och studier på bibliotek utan i huvudsak med utnyttjande av material befintligt på internet.

Sedan en tid har jag sökt i öppet tillgängliga informationskällor och studerat följande företeelser:

Energikällor lämpade för inplantering.

Antenner av olika storlekar och för olika frekvenser.

Radiokommunikationsmetoder. Frekvensband av intresse.

Tidigare har jag spekulerat kring en del av detta. Nu har jag emellertid tagit reda på lite grand av vad som faktiskt finns beskrivet.

I samband med att saker och ting kommit fram som ger ngt mer konkretion till mina tidigare mer skissartade resonemang, har jag också varit mer försiktig med att lägga ut informationen med fullständiga hänvisningar till forskare mm.

Det är inte så att det är ngt som i objektiv mening är komprometterande för de forskare vars arbeten jag tagit del av. Men jag ställer mig frågan om vad jag vill uppnå med att peka ut folk som gjort det ena och det andra.

Jag hoppas eventuellt att den försiktigheten ökar möjligheterna att få reda på fakta.

Nu tänkte jag översiktligt sammanfatta några preliminära intryck från mitt studium.

För en del av ämnena som behandlas i deldokumenten nedan har jag samlat en del material, som jag ännu inte prioriterat att redovisa.


Energikällor

Antenner

Radiokommunikationer

Övrigt

AppendixTillbaka till Introduktion