Tala med djur

Kan man tala med djur?

Copyright Charlotte Eklund, Djurhörnan

Att kunna tala med djur blir allt vanligare. Fler och fler personer jobbar heltid som djurtolkar eller djurkommunikatörer. När de säger att de talar med djuren menar de inte att de pratar med djuren med ord via munnen, inte heller att de avläser djurens kroppsspråk. Djurkommunikatörer pratar med djur via telepati.

Vad är telepati? Kan alla lära sig det?

Telepati innebär att man för över tankar, bilder och känslor. Man kan skicka tankarna långa sträckor och man måste inte vara i samma rum som den man "pratar" med. Man fungerar både som mottagare och sändare. Djur pratar med tankar, bilder och känslor som de sänder till oss. Djur kan även prata med varandra, ex så kan en katt och en hund förstå varandra. På samma sätt kan vi människor sända bilder och känslor tillbaka till djuren, och på de sättet kan vi kommunicera. Speciellt våra närstående husdjur har lätt att känna våra tankar.

Att kunna överföra och ta emot tankar kallas ibland för att man har ett sjätte sinne, man känner på sig saker som rör människor som står en nära. Hos vissa ursprungsbefolkningar ses telepati som något naturligt.

Små barn kommunicerar också med bilder, precis som djuren. Men när barnen växer upp glömmer de så småningom bort sin förmåga, eftersom den inte behövs i det moderna samhället. Barn har lättare för att lära sig prata med djur. Alla kan lära sig det, även vuxna, men det krävs mycket övning! I början kanske man bara uppfattar ett fåtal bilder eller känslor, det krävs många års övning för att man ska blir riktigt duktig.

Med hjälp av telepati kommer du närmare djuren, du får större förståelse för hur de tänker och varför de uppför sig som de gör.

Vilka djur kan man prata med via telepati?

Man kan prata med alla djur, stora som små, både vilda djur och tama djur. Det vanligaste är att man hör djurkommunikatörer som pratar med häst, hund eller katt, men man kan alltså även prata med myror, flugor, marsvin, kaniner, m.m, m.m. Man kan faktiskt även prata med växter, de är ju också levande liv. Telepati fungerar mellan alla universums livsformer!

Vad gör en djurkommunikatör?

Djurkommunikatörerna använder sin förmåga till att ta reda på var sjuka djur har ont eller för att lösa problem mellan djuren och dess ägare. Det finns ett antal djurkommunikatörer i Sverige. Djurkommunikatörerna kan naturligtvis vara mer eller mindre duktiga beroende på hur många års erfarenhet de har.
Jag har samlat några på en
lista över djurkommunikatörer

Alla männsikor kan lära sig att bli djurkommunikatörer, även om man inte blir professionell så har man ändå stor nytta av att förstå sina husdjur. Man kan undvika missförstånd, och kanske upptäcka sjukdomar i tid. Genom en ökad kommunikation mellan männsika och djur kan man ge djuren ett mycket bra liv.

Tips för er som vill veta mer

Erfarenheter från en djurkommunikatör

Jag har varit på flera olika föredrag, (och även gått grundkursen i djurkommunikation av Penelope Smith). Ett av föredragen återger jag lite av här nere. Det är ett föredrag som hölls i Trelleborg av djurkommunikatören C. Lundin från Kävlinge, där hon berättar om sina erfarenheter:

Hon berättar att hon har kunnat prata med djur ända sedan hon var liten, både med vilda djur och med tamdjur. Själv tycker hon att det kan vara lättare att jobba med djur än med människor. "Djur är ärliga, de lever i nuet och de har inga förutfattade meningar", säger hon. Därför är det också lättare att hjälpa djur än människor. Hon tycker att vi har mycket att lära oss av djuren. Djuren har ofta mycket större intelligens och kunskap än vad vi tror. De ger villkorslös kärlek till andra djur och människor, utan några egoistiska tankar om vad de kan få i gengäld. Fundera lite på vad det innebär! Tänk så mycket bättre vår värld hade sett ut om vi människor hade kunnat leva på det sättet.

Hon berättar att djur, speciellt hundar, känner ansvar för de människor som står dem närmast. De försöker se till att husse/matte har det bra. Hon berättar vidare att det ibland kan vara svårt att prata med hunden då husse eller matte sitter bredvid. Hunden är lojal mot husse/matte och vill helst inte säga negativa saker då de är i närheten.

Människan påverkar tamdjurens liv

Tamdjuren är helt i människans våld, dvs de är beroende av hur bra deras ägare sköter dem. Omkring 90% av djurens psykiska problem är orsakade av människan. Djur kan, precis som människor, uppleva psykiskt lidande och depressioner. Fundera lite på hur dina husdjur har det! Kan du se att de trivs? Tänk på att djuren är individer och behandla dem med respekt. Låt dem få omväxling och sysselsättning. Både för djur och människor är det viktigt att stimulera hjärnan. Det kan göras genom olika aktiviteter som tex spåra, sök och problemlösningar av olika slag. Använd din fantasi!
Djurens sinnen är mer utvecklade än våra, därför kan höga ljud och starka lukter av ex sprit, tobak, parfym, vara irriterande för djuren. Djuren har bra minne. De minns de gånger de blir illa behandlade.
Ta väl hand om ditt husdjur, och se till att det trivs hos dig!

Sidan 2 Några tips för dig som vill lära dig tala med djur


Hundkojan | Djurhörnan