Här hittar du info om:
För långa tänder och avbrutna tänder

Om kaninen är intresserad av maten, men inte äter något, kan det bero på tandproblem. Om kaninen börjar magra, tillsynes utan anledning, eller ständigt blir blöt på bröstet av "dregel", kan tänderna ha vuxit sig för långa.

Tillbaka till listan över sjukdomar


© Kaninhörnan

Avbruten tand

Symptom: kaninen äter inget men är intresserad av maten
Kaninen kan bryta en tand om kaninen t.ex. gnager på ett hårt föremål eller om kaninen hoppar eller faller så framtänderna slår emot marken.

Behandling: Tanden växer ut igen inom 1-2 veckor beroende på hur långt ner den har brutits. Under tiden får du ev. hacka maten i småbitar så kaninen lättare kan äta. Kontrollera så de övriga tänderna inte växer sig för långa!
 
För långa tänder

Symptom: Det börjar med att kaninen har svårt att tugga eller svälja. Kaninen kan bli blöt på bröstet p.g.a "dregel". Kaninen börjar sedan magra, äter inget men är oftast intresserad av maten.

Man ser att tänderna är för långa genom att de antingen växer utåt i sidled eller att de böjer sig inåt i munnen och växer mot gommen istället. Normalt sett ska övertänderna och undertänderna mötas så kaninen kan bita av ordentligt.

Orsaker: För långa tänder kan bero på flera olika saker.
*
Ärftligt bettfel - Det upptäcks oftast inte förrän kaninen är 5-6 mån. Ärftligt bettfel ger antingen underbett eller överbett. Tänderna växer utan att slitas ner naturligt och kaninen får till slut svårt att äta. OBS! En kanin med bettfel ska du aldrig avla på!
*
Tandskador kan också ge bettfel med för långa tänder som följd.
*
Ålder - Även äldre kaniner kan plötsligt få långa tänder, trots att de tidigare inte haft några problem med detta!
*
En avbruten tand - Om en tand har brutits kan den motsvarande tanden växa sig för lång. Detta är inte orsakat av bettfel.
*
Felaktig kost - För lite hö och gräs kan göra att tänderna inte slits ner normalt.

Behandling: Kontakta veterinär som kan visa dig hur man klipper tänderna. Om det är ett bettfel får tänderna oftast klippas med jämna mellanrum även i fortsättningen. Framtänderna kan man klippa själv (efter att veterinären har visat), men om kindtänderna är för långa behöver kaninen oftast sövas för att man ska kunna klippa dem.

Hö, gräs och grenar sliter tänderna om bettet fungerar så pass att kaninen kan gnaga.


Tillbaka till Kaninhörnan