Här hittar du info om:
Förkylning och den smittsamma Kaninsnuvan

Den finns flera olika former av snuva. Man skiljer på snuva som uppstått p.g.a retning, snuva p.ga förkylning och smittsam snuva. Den allvarligaste formen är den smittsamma kaninsnuvan, vilken bland annat ger tjockt gult var från nosen.

Tillbaka till listan över sjukdomar


© Kaninhörnan

Förkylning och Smittsam snuva (se även Pasteurellos bakterier)

Symptom: flytningar från nosen, nysningar/hosta, torkar nosen med tassarna vilket ger kladdig päls på tassarna, ev. dålig aptit och hängig.


Den finns flera olika former av snuva. Snuva kan bero på retning av t.ex. damm eller stark lukt, men snuva kan också orsakas av bakterier t.ex. stafylokocker, streptokocker och Pasteurella multocida. Det kan uppkomma följdsjukdomar som t.ex. lunginflammation hos unga djur eller bölder hos äldre djur.

Snuva p.g.a retning kan bero på att kaninen utsatts för dammigt hö eller starka lukter från kemikalier. Detta är ingen riktig förkylning, utan försvinner om du tar bort orsaken till snuvan.
Snuva vid förkylning orsakas av virus som är artspecifika, och kan uppkomma om kaninen t.ex. blivit nedkyld eller har vistats i drag. Vitaminbrist gör kaninen mer mottaglig. Kaninen har flytningar från nosen och mister aptiten, verkar hängig. Förkylningen övergår lätt i lunginflammation med rosslande andning, och kan leda till döden om behandling inte sätts in.
Smittsamma kaninsnuvan är den allvarligaste formen, och man skiljer den från annan snuva genom att det kommer tjockt gult var från nosen. Kaninen nyser hela tiden, och de mister aptiten. Kaninsnuvan är oftast orsakad av Pasteurellos bakterier och kan vara svår att behandla. Den är mycket smittsam, sjuka kaniner måste isoleras direkt.

Behandling: Beroende på vilken bakterie det gäller, kan man behandla med Terramycin droppar eller Baytril tabletter.
Vid förkylning - Om kaninens bur står på en dragig plats bör du flytta den. Kontakta veterinär så snabbt som möjligt för behandling med antibiotika (förebyggande så förkylningen inte övergår i lunginflammation).
Ge tillskott av vitaminer som finns att köpa i djuraffären.
Vid smittsam kaninsnuva - Isolera genast kaninen från de andra för att förhindra smittspridning. Kontakta veterinär omedelbart!


Pasteurella bakterien som orskar smittsam kaninsnuva går ej att få bort, man kan behandla symptomen, men bakterien finns kvar i kaninens kropp. Återfall är vanligt. Man bör inte avla på kaniner som har behandlats för Pasteurellos eftersom sjukdomen då överförs till ungarna.

Tillbaka till Kaninhörnan