Här hittar du info om:
Myxomatos, RVHD, Pasteurella bakterier och Nosematos

Tillbaka till listan över sjukdomar


© Kaninhörnan

Kaninpest eller Myxomatos

Symptom: blåsor runt ögon och nos, ögonen rinner och svullnar sedan upp så kaninen blir blind, svullnaden sprider sig sen över hela kroppen med variga bölder, kaninen magrar och dör

Kaninpest kallas även för Myxomatos. Det är en mycket smittsam och dödlig sjukdom. Den sprids vid kontakt med smittade kaniner, eller via insekter (t.ex. myggor) och fåglar. Vilda kaniner kan på så sätt smitta tam-kaniner som bor utomhus. Symptomen bryter ut 2-5 dagar efter det att djuret har blivit smittat. Sjukdomen är vanligast i södra sverige, främst på Gotland.

Behandling: Det finns inget botemedel. För att skydda sin kanin kan man vaccinera den. Vaccination görs på våren, ev kan man vaccinera 2 ggr per år om man bor i högriskområde. Hör med din veterinär!
  Pasteurellos bakterier (se även Kaninsnuva)

Symptom: gulaktigaflytningar från ögon eller näsa, ingen aptit, diarré, ansträngd andning, kaninen lutar huvudet åt sidan eller tappar balansen.

Pasteurella multocida är en bakterie som många kaniner bär på i sina bihålor utan att bli sjuka. Men om kaninen utsätts för stress situationer t.ex. dålig utfodring, flytt, tränsel, hög temperatur, m.m. så försvagas kaninens immunförsvar och bakterien förökar sig snabbt och orsakar sjukdom. Det kan t.ex. uppstå infektioner i övre luftvägar, livmoder, hud, njurar, urinblåsa, tårkanaler, mellanöra och lungor.

Behandling: Detta är en kronisk sjukdom, dvs man kan behandla symptomen, men bakterien finns kvar i kaninens kropp. Återfall är vanligt. Man bör inte avla på kaniner som har behandlats för Pasteurellos eftersom sjukdomen då överförs till ungarna. Diagnos ställs genom tester. Kontakta veterinär!
     
Kaningulsot eller RVHD

Symptom: kaninen får feber, slutar äta, blir apatisk, snabb andning eller andnöd, ev. blöder det från nosen. Men det är inte alltid man hinner se några sjukdomstecken innan de dör.

Kaningulsot kallas även för RVHD (Rabbit Viral Haemorrhagic Disease). Det är en mycket smittsam sjukdom som blir allt vanligare i sverige, och sprids från vildkaniner. Den orsakas av ett virus och den kan spridas dels via direktkontakt mellan kaninerna men också via infekterat material t.ex. avföring, utsöndringar på kaninhår, gräs, foder, hö m.m. Man ska undvika att ha foder där smittbärande vildkaniner vistas, och man ska inte heller hämta gräs från områden där det finns vildkaniner. Tamkaniner i betesburar på områden där smittbärande vildkaniner lever, kan också drabbas. Sjukdomen har en hög dödligheten (90% av djuren som insjuknat dör) och det är dräktiga och digivande honor som är mest känsliga. Kaninerna insjuknar 1-3 dagar efter smittotillfället. Då kaninen insjuknat dör den oftast inom 1-3 dygn. Det finns några få kaniner som överlever angreppet och de blir då immuna mot RVHD.

"RVHD påvisades första gången i kina 1984, och har sedan spridits till länder i Europa. Sjukdomen dök upp i Sverige första gången 1990 på Gotland, där både vilda och tama kaniner drabbades. Sjukdomen är vanligast på de ställen där vilda kaniner lever, främst i Skåne och Halland. Det senast kända fallet på tamkaniner, var i Skåne november 2001. Någon smitta på utställningar har inte förekommit. Rekommendationen för de som haft sjukdomen de senaste 12 månaderna är att ej ställa ut djur. Viruset överlever 225 dagar vid +4 grader, men bara 2 dagar vid 60 grader." Åke J./KAF.

Behandling: Det finns inget botemedel. Man kan skydda sin kanin med vaccination en gång per år om man bor i ett område där sjukdomen finns. Hör med din veterinär!
     
Nosematos eller Encephalitozoonosis

Symptom: påverkar nerverna och kan t.ex. ge förlamning, nervryckningar, sned nacke.

En vanlig parasitsjukdom som ofta finns latent hos djuren utan att bryta ut.

Behandling: Kontakta veterinär!
   


Tillbaka till Kaninhörnan