Här hittar du info om:
Rinnande ögon / ögoninflammation och starr

Tillbaka till listan över sjukdomar


© Kaninhörnan

Rinnande ögon

Symptom: vit eller färglös flytning från ögat, rött och irriterat öga, ev grå missfärgning, kaninen kniper med ögat.

Rinnande ögon kan bero på flera olika orsaker. Om det kommit tillfälligt, och om det är en färglös flytning, så kan det bero på att kaninen utsatts för drag. Rinnande ögon kan också uppkomma av damm, vid förkylning, vid ögoninflamation, av rivskador, eller vid irritation om något har fastnat i ögat.

Ögoninflammation - ögat är varigt med en vit flytning, oftast är även ögat och ögonlocken rödaktiga eller svullna. (Se även Pasteurellos bakterier)

Behandling: Om ögat är varigt, ser rödaktigt ut, eller har fått grå missfärgning eller om kaninen kniper med ögat ska veterinär kontaktas! Då kan det handla om ögoninflammation, och det måste behandlas med ögondroppar eller ögonsalva (t.ex. Terracortril med polymyxin B).

Om ögat däremot har en färglös flytning och kaninen inte verkar påverkad i övrigt, kan du tvätta rent med ljummet vatten och försöka ta reda på anledningen till att ögat rinner, samt åtgärda orsaken. Om det inte blir bättre efter några dagar bör du kontakta veterinär.
  Starr

Symptom: ögat blir stort och grått, eller så blir linsen grå

Grön starr kallas även för glaukom. Detta är ganska vanligt hos kanin. Trycket ökar i ögat och gör att ögat blir stort eller ser ut att "tryckas ut". Ögat blir även grått. Detta måste behandlas omedelbart! Kontakta veterinär!

Grå starr kan vara ärftligt. Ögat blir inte stort, men man kan se att själva linsen, som ligger innanför pupillen, blir grå.


Tillbaka till Kaninhörnan