Kaninraser i Sverige

10 populäraste kaninraserna i Sverige år 2002:
(enligt KAF)

1. Hermelin
2. Dvärgvädur
3. Tan
4. Lilla Silver
5. Rex
6. Fransk Vädur
7. Vit Lant
8. Blå Wiener
9. Alaska
10. Angora

Det finns ett 50-tal olika kaninraser. Här ser du en förteckning över godkända kaninraser som fanns i Sverige år 2002 (enligt Kaninavelsföreningen, KAF). Om du vill ha kontakt med uppfödare inom någon ras bör du titta in på Kaninavelsföreningens hemsida.

Bilder på de flesta raserna finns på sidan med Kaniner enligt Nordisk Kaninstandard

Jätteraser
Belgisk Jätte
Tysk Jättescheck
Fransk vädur

Stora raser
Stora chinchilla
Stora silver
Blå Wiener
Californian
(ovanlig)
Engelsk vädur
(ovanlig)
New Zeeland Red
Wiener

Medelstora raser
Bourgogne
Vit Lant
Belgisk hare
Isabella
Japaner
Rhinisk Scheck
Sallander
Thyringer
White
Alaska
Svensk päls
Lilla Tysk Scheck
(ovanlig)
Lilla Tysk Vädur
Små raser
Lilla chinchilla
Deilenaar
Lilla Egern
Perle Egern
Engelsk Scheck
Lilla Havanna
Holländsk kanin
Lux
Orange
Sachsengold
Schwarzgrannen
Lilla silver
Tan
Lilla Wiener
Zobel
Örestad
Rysk kanin

Dvärgraser
Dvärgvädur
Hermelin
Dvärghare

Avvikande hårstruktur
Angora
Satinangora
Jamora
Fuchs
Satin
Rex

Tillbaka till sidan med dvärgraser


Till Kaninhörnan