KANINHOPPNING

© Kaninhörnan

Kaninhoppning är en sport som blir allt populärare. Alla kaninraser kan delta, även tama vildkaniner. Ända kravet är att de ska ha fyllt 4 månader (och vara friska!). Du måste ha lärt din kanin att gå i sele och koppel innan du provar på hoppning. Endast halskoppel är inte tillåtet, inte heller rullkoppel. Kaninen ska ta sig genom banan av egen fri vilja. (Man får dock lyfta kaninen över ett rivet hinder).

År 1994 bildades Sveriges Kaninhoppares Riksförbund, och till dem hör ca 20 olika hoppklubbar utspridda över sverige. De arrangerar Svenska mästerskap, Sveland Cup, Animaland Cup och Nordiska samt Internationella Mästerskap. De har även gett ut ett reglement, dvs ett häfte med regler för kaninhoppning. Detta reglement finns att köpa hos de olika klubbarna.

Tips för nybörjare | Bygga egna hinder | Hopp-regler | Bantyper | Lista över hoppklubbar

Tillbaka till kaninhörnan | Djurhörnan


Tips för nybörjaren

Kaninen ska vara minst 4 månader när du börjar träna hoppning.

Kaninen ska vara tam
För att din kanin ska bli en bra hoppkanin är det viktigt att kaninen känner sig trygg med dig och att ni är som kompisar, då brukar det gå bra. Desto mer du pysslar med din kanin, bär omkring med den, kelar med den osv, desto tamare blir den.

Kaninen ska först lära sig gå i sele och koppel
Sen måste du lära din kanin gå i koppel. I början får du låta den gå dit den vill, så den får snusa runt i sin egen takt. Dra inte i kopplet. Spring inte heller efter kaninen, då kan den bli rädd. Så småningom märker du hur du kan styra kaninen i kopplet, och då är det dags att börja träna hoppning.

Sen kan ni börja med låga hinder
Börja med några enkla och låga hinder (ca 5-10 cm höga) som du sätter med ca 1,5-2 meters mellanrum. Du kan göra hindren själv av kartonger och plastbommar. Det är viktigt att bommarna ligger lösa på, så de ramlar ner om kaninen skulle slå i tassarna. Sitter de fast kan kaninen skada tassarna. Ett annat tips för nybörjarkaniner är att lägga en stege plant på marken och låta kaninen hoppa mellan stegpinnarna.
Du sätter sen kaninen ca 1 meter framför det första hindret och låter honom nosa och undersöka det så han känner att det inte är något farligt. Om han försöker gå därifrån stoppar du honom och sätter tillbaka honom. Gör så tills kaninen förstår att ända vägen ut är att hoppa över hindret. Om kaninen sitter alldeles stilla framför hindret kan det ibland hjälpa om man puttar lite försiktigt på kaninens bak. Men knuffa inte så hårt att kaninen blir rädd. Om inget av detta skulle fungera, får du lyfta kaninen över hindret för att "visa vägen". Sen fortsätter ni till nästa hinder. Det är viktigt att du försöker låta kaninen gå själv, du ska inte dra i kopplet. Ev får du försöka styra kaninen rätt, eller lyfta honom till rätt plats. Fortsätt att hoppa över hindren på detta sätt några gånger. Tänk på att hela tiden gå i samma riktning, så ni inte vänder och hoppar åt andra hållet (gör kaninen så på tävlingen blir den utesluten).

Det är viktigt att kaninen tycker det är roligt att hoppa. Öva korta stunder t.ex. 5-10 minuter, så kaninen inte tröttnar. Du kan visa att kaninen gör rätt genom att berömma och klappa den, då tycker kaninen det är roligare. Det går bra att öva flera gånger om dagen, om man bara övar korta stunder åt gången.

Fortsätt med de låga hindren tills din kanin klarar att hoppa över dem. När kaninen klarar att hoppa över 2 hinder i rad, kan du öka antalet. När kaninen klarar flera hinder på rad, kan du börja göra högre hinder (öka successivt med ca 5 cm i taget). När kaninen hoppar ska du hela tiden tänka på att du håller dig bakom kaninen, du ska inte vara framför.

"Hoppskolan" hittar du på Stockhoms kaninhoppares hemsida!


Tillbaka


Bygga hinder

Det finns hinder att köpa hos företaget Libra Artic (de har egen hemsida, länken finns på min länksida), men om man tycker att de är för dyra så kan man prova att bygga egna hinder.

När man bygger hinder får man använda sin fantasi! Hinder kan se ut på olika sätt, och man kan använda sig av olika byggnadsmaterial t.ex. mjölkkartonger, burkar osv. Det viktigaste är att ribborna ligger löst så de ramlar av om kaninen slår i tassarna.
När din kanin lärt sig hoppa över låga hinder är det dags att ta fram bräder och snickra egna hinder. Men tänk på att inte använda spik, eller annat kaninen kan skada sig på.

Tänk på följande:
1. Fasta ribbor är inte tillåtet. Hindret ska kunna rivas från båda hållen. Istället för spik kan man använda mälor (finns att köpa i byggvaruhus).
2. Som bommar är det bättre att använda plast än trä.
3. Bredden ska vara minst 50 cm (vid höjd och längdhopp ska de vara minst 80 cm breda). Längden ska vara max 80 cm i rak bana och max 70 cm i krokig bana.
4. Sidorna ska vara minst 5 cm högre än översta ribban.
5. Kaniner tåler inte starka dofter av t.ex. målarfärg, så låt färgen torka och vädras ut ordentligt.

Exempel på några finare hinder:

Tillbaka


Regler

När din kanin klarar att hoppa 6-8 hinder i rad går det bra att du anmäler dig till en kaninhoppnings-tävling. För nybörjare är klassen "rak lätt" lämpligast. Kaninen måste ha fyllt 4 mån för att få lov att deltaga.

Man börjar i lätt klass, och för att sedan få flytta upp till nästa klass måste kaninen ha fått tre uppflyttingspinnar. En uppflyttningspinne får kaninen då den placerat sig bland de bästa i en tävling.
När kaninen sedan tillhör elitklass kan den delta i de större tävlingarna och tävlar om certifikat och championtitel.
(Certifikat får kaninen då den vunnit i elitklass på de grenar som ingår i svenskt mästerskap, samt även i figur och poäng. När kaninen fått tre certifikat i svenskt mästerskap, utses kaninen till champion).

Vid lika fel vinner den kanin som hoppat banan på kortast tid. Det som räknas som fel är:
rivning av hinder, fel väg över hinder, att lyfta kaninen över ett hinder som inte är rivet, korrigeringar (efter 3:e), tjuvstart.

Alla regler finns i Riksförbundets tävlingsreglemente. Det kostar 25 kr och kan köpas via de olika hoppklubbarna. Det bör du ha läst innan du börjar tävla.

Tillbaka


Bantyper

Rak bana - delas in i lätt klass (minst 8 hinder med maxhöjd 25 cm), medelsvår klass (minst 10 hinder), svår klass (minst 10 hinder), elitklass ( minst 12 hinder med maxhöjd 50 cm)

Krokig bana - delas in i lätt klass (minst 10 hinder), medelsvår klass (minst 12 hinder), svår klass (minst 14 hinder), elitklass (minst 16 hinder)

Längdhopp och höjdhopp - kaninen får tre försök på varje längd/höjd

Poänghoppning - en bana med 10 hinder i en cirkel. Kaninen får 1 poäng för varje klarat hinder. Den som fått flest poäng på en minut vinner.

Figurhoppning - banan är uppställd i en figur, t ex U-bana, S-bana, looping eller annan.

Duellhoppning - två parallella banar med lika hinder (minst 10 hinder)

Slalomhoppning - hindren är uppställda vid sidan av varandra så de bildar en rad i sidled. Minst 10 hinder.

Terränghoppning - på kuperad mark med 10-15 hinder i varierande höjd.

The Eliminator - en utslagstävling på rak bana där kaninerna tävlar i heat.

Veteran - banan är rak eller krokig. Hindrens maxhöjd är 30 cm. Kaninen måste ha fyllt 5 år för att få delta.

SVENSKT MÄSTERSKAP innehåller:
- rak bana och längdhopp
- krokig bana och höjdhopp


Tillbaka