Burar för utekaninen

© Kaninhörnan

Burens placering

Utomhusburen bör stå ca 1-1,5 m ovanför marken (Minst 20 cm över marken). Dels för att förhindra att rovdjur tar sig in i den, och dels därför att det blir kallt i buren om den står direkt på marken. Ha den gärna så hög, att det blir en lagom arbetshöjd när du ska städa i buren.

Sätt buren på ett ställe där djuren är skyddade mot vind, regn, snö och starkt solljus.

Har du kaninen utomhus året om, kan du med fördel ha buren i ett skjul/förråd/lada om du inte har andra djur där. Uthuset ska vara luftigt, ljust och dragfritt för att kaninen ska trivas. (Sätt inte buren i svinhus eller hönshus där det redan finns djur. Där är luften varm och fuktig, och det trivs inte kaninen i).

Kaniner trivs bäst i temperaturer runt 16-21 grader.

Skydda mot rovdjur

Farliga rovdjur för utekaniner är Mink, Mård, Hermelin och Vildiller. De kan ta sig in genom minst hål i kaninburen! Så se till att din bur är "tät" och använd ett stabilt, finmaskigt nät, på dörren. Buren bör även vara placerad på ben (se ovan).
Tips! Ett bra tips är att sätta en bom framför burdörren. Det hindrar att rovdjur, t.ex. hund och räv, tar sig in genom att skaka dörren så haspen öppnas.

Bygga utebur

Utomhusburen kan du bygga själv. En bur i storleken 60 x 150 cm blir ordentlig. Ungefär 60 x 80 cm kan bestå av en täckt bodel, och resten som en nätdel där kaninen får lite möjlighet att rasta sig själv. Bodelen bör inte vara för stor, då får kaninen svårt att hålla värmen. Höjden på buren bör vara 40 cm för en dvärgkanin, och upp till 60 cm för de större raserna.

Bottnen bör vara tät så det inte drar in. Väggar och tak kan kläs med tjärpapp. Där får inte finnas några springor i buren, då blir det dragit. Öppningen till bodelen får inte vara för stor, och den ska helst vara vänd så att det inte blåser direkt in i boet. Nätet ska vara av den kraftigare sorten, så rovdjur, hundar och katter inte kan ta sig in. Använd inte hönsnät. Som botten i buren använder du en träskiva, använd inte nät som botten (det skadar tassarna).

Till sidan om burar | Till kaninhörnan