UPPDRAGSRAPPORTER FRÅN VISBY
Tillbaka
 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002
De oftast handskrivna originalen till dessa uppdragsrapporter finns numera
förvarade på Flygvapenmuseet i Linköping.
Renskrivningen av alla dessa uppdragsrapporter är på ett förtjänstfullt sätt
gjort av navigatören Lars Westberg. Ett stort tack!

FRÄD 1966 BARKARBY

66-09-06 Ab, Fi, Wän.      H 96
Under skjutning gruppvis med raketer mot mål i en stor mosse, kom flygplan nr 3 (en J 35 D från F 13) i ett sådant läge, att haveri blev följden. I dykningen tvingades divch till en korrektion under svag buntrörelse. Under denna korrektion förlorade trean, som låg på innersväng, ögonkontakt med divch. Ff bedömde att kollisionsrisk förelåg, varför han gjorde en snabb upptagning. Sannolikt härvid initierades kraftiga tippsvängningar. Ff försökte häva dessa med spakkorrektioner, men fpl kom i superstall. ff sköt ut sig på låg höjd, (enligt ögonvittnesbedömning c:a 200 m, högt nosläge, låg fart). Säkerhetsmaterielen fungerade utan anmärkning och ff bärgades av hkp. Föraren landade c:a 75 m från flygplanets nedslagsplats. Flygplanet fattade eld vid nedslaget. Några sekunder efter det ff tagits   upp med hkp, var platsen övertänd. Faran för splitter från antänd ammunition var stor. 
         /Ab

66-10-31 Wia, Sö, Bt, Ant.
Hkp på väg F 11 - F 8. Läge 30 SV Trosa vid larm från Cefyl. Fallskärmshopp i trakten av Landsort. Kurs mot Landsort under sökning med SARAH-mottagaren. Ff i livbåt lokaliserad med SARAH och uppvinschad i hkp 14 min efter larm. Tp av ff till F 18. Pos: 30 km ONO Landsort, väder: vind 40 km/tim, temp +5 grader, kraftig sjögång, vattentemp + 6 grader. Ff var Andersson F 18.
         /Bt

1966 = 2 uppdrag./Wb


FRÄD 1967  VISBY/F 11/BARKARBY 
 
 

67-04-16 Wi, Ab, Bt, Lun 
Sök saknad mindre motorbåt 10 distansminuter S. Sölvesborg. Båten funnen upp–och nervänd vid Sillnäsudde, 5 km S. Sölvesborg. Besättningen, 2 män, kunde ej återfinnas. Flygtid 4 tim 10 min.
         /Wi

67-05-01 Sj, Ce, Bt, Est
Start 0440. Sök efter öppen mindre båt med 2 mans besättning, försvunnen Klintehamn – St. Karlsö. Uppdraget avbrutet av Cefyl 5 km S. Södertälje. Båten åter Klintehamn efter motorhaveri. Flygtid 30 min.
         /Sj

67-05-10 Wa, Wi, Bt, Ant 
Larm Cefyl, start 1510. Fallskärmshopp från S-35:a i trakten Söderköping. Flygplanet och ff i vattnet, inre delen av Slätbaken. Ff bärgad av båt. Hkp lokaliserade fällda fälltankar S. Haveriplatsen. Åter F 8 1655. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Wa

67-05-15 Wa, Wi, Bt, Ant
Vit ruffad motorbåt 3 personer saknas i Bråviken sedan 14/5. Hkp återvände F 8 i höjd med Nyköping, båten återfunnen. Landning F 8 1605.
         /Wa

67-06-25 Fo, Sö, Bm, Est.
Ambulanstransport med hkp-4 den 25 juni 1967 mellan Möja och Stockholm, då tre allvarligt skadade vid båtexplosion fördes till sjukhus, och senare sjuk man hämtades direkt i en andra omgång på annan plats på Möja. Telefonlarm 1330 från Cefyl om tre svårt skadade vid båtolycka intill Möja. Utryckningen gick så snabbt att vi precis 15 min efter telefonlarmet, kunde landa på en gräsmatta nära stranden på Möjas östra sida, dit de skadade förts. Endast en oljefläck vittnade om den plats där olyckan skett. Överläkaren Anders Eklund fanns där och gav de skadade första hjälpen. En hade 80 % brännskador och benbrott, de övriga benbrott. De tre togs ombord på den alltid med tre bårar utrustade FRÄD-helikoptern. Överläkaren medföljde mot Stockholm och fortsatte behandla de skadade, assisterade av navigatören och färdmekanikern. Vår sjukvårdsutrustning kom väl till plats. Landning på idrottsplatsen vid Karolinska Sjukhuset 40 min efter larmet på F 8. Två bilambulanser mötte och förde de två svårast skadade vidare. Start igen med den tredje skadade och överläkaren för flygtransport till Danderyds sjukhus. Väl i luften kom radiomeddelande om ett sjukdomsfall på norra delen av Möja. Flygtransport till Stockholmssjukhus var nödvändigt. Sedan vi landat vid Danderyds sjukhus, där en ordentlig helikopterlandningsplats behöver framtagas, och avlämnat den skadade gick färden vidare till nästa patient på Möja. Överläkaren var med och tog hand om även detta fall. Det blev en ny transport till Danderyds sjukhus, där patienten infördes. 
         /Fo

67-06-26 Fo, Sö, Bm, Est
Kl 0710 larm Cefyl om båtolycka 10 mil söder Hoburgen. Internationell räddningsövning. Kl 0915 vinschade vi 1 man ur räddningsbåt, detta var 4 timmar efter larmets igångsättande.
         /Fo

67-07-05 Ab, Wa, Bm, Ant
Under ombasering F 8 – Visby fick vi larm i luften per radio om en ambulansflygning Gotska Sandön – Visby. Patienten en pojke c:a ½ år . Transporten u.a. Flygtid 25 min.
         /Ab

67-07-09 Ab, Wa, Bm, Ant
Ambulanstransport av kvinna från Mälsten till Danderyds sjukhus. Larm av Cefyl. Transporten u.a. Start Visby 1430, åter Visby 1750. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Ab

67-07-12 Ab, Wa, Bm, Ant 
Larm från Cefyl 0330. Start 0430. Mindre båt med 4 personer saknade i N. Kalmarsund (utanför Oskarshamn). De saknade kom dock tillrätta. Sökningen avblåstes och vi landade Visby kl 0600. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Ab
67-07-14 Fi, Fo, Bt, Öst
Larm från Cefyl 2330. Sommargäst med minderårig son fiskat utanför Tofta på kvällen och ej återvänt till land. Mörkerflygning över området med hopp om blossning. Negativt resultat. Lotskuttern kom rakt på båten i mörkret. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Fo

67-07-18 Fi, Fo, Bt, Öst
Start 0215. 2 st sommargäster i gummiflotte saknades efter kvällsfiske i Bungenäsgattet. Ena flytsektionen hade spruckit och männen drev iland på Skenholmens udde. Blossning vägledde till räddning. Utan anmärkning. Flygtid 1 tim 10 min
         /Fo

67-07-20 Wa, Sö, Eb, Ros 
Larm Cefyl Lundberg 1410. Start från F 8 för ambulanstransport Gotska Sandön – Visby. Väntade vid Hammarudden i c:a 30 minmpå patienten (ett sjöfartsråd med blodpropp i båda benen och risk för kallbrand.) Tp u.a. Landning F 8 1720 Flygtid 2 tim 25 min.
         /Wa

67-07-20 Wa, Sö, Eb, Ros
KL 1800 Larm Cefyl Lundberg. Start från F 8 för sökning av motorbåt med en man ombord. Båten hade avgått från Öregrund måndag 17/7 mot Agön – Hudiksvall – Härnön. Kom ej till Hudiksvall på tisdag som avtalat. Larm till oss först på torsdag, 2 dygn efter. Vår uppgift var att spana längs ett stråk från Öregrund till en punkt utanför Brämön. Bra spaningsväder rådde till i höjd med Jettholmarna där dimbankar började uppträda. Övernattning Sundsvall. Landning 1940.

67-07-21 Wa, Sö, Eb, Ros
Kl 0705 start Från Sundsvall för spaning längs kusten från Skarpudde (S. Härnö) tillbaka mot Öregrund. Efter landning och byte av hkp på F 8 utgick vi för att spana längs ett stråk som låg längre O än föregående. Detta stråk gick mot Härnön. Vidare uppgift var att gå ett stråk närmare land i S riktning. På norrgående vid en punkt 38 km O Brämön siktades den drivande båten. Den siktades på c:a 20 km håll och låg 5 distansminuter O om det givna stråket. Mannen vinschades ombord och fördes till Härnö lotsstation för leverans till hustru, barn och moder. Efter kafferep och pressanfall åter färd till F 8. Landning 1805. Flygtid 6 tim 25 min.
         /Wa

67-07-21 Wa, Sö, Eb, Ros
KL 1925 start efter larm från Cefyl (Larsson), ambulanstransport Visby – Bromma. En liten pojke med akut bukhinneinflammation skulle till Karolinska sjukhuset för operation. Cefyl, (Larsson), hade sökt Enströmflyg för att de skulle utföra transporten men kunde ej få kontakt med dem. Sköterska medföljde. Landning Bromma 2120, F 8 2130. Slut på ett dygn med 12 tim 30 min i luften. Ingen av besättningen uttröttad. Bra flygväder hela tiden. Flygtid 2 tim.
         /Wa

67-07-27 Er, Eu, Bt, Gus
1100 ambulansflygning, hämtning Gotska Sandön till Visby. 6 st paratyfussjuka. Medicin från Bunge till G S. En patient till Bromma. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Er

67-08-06 Ab, Fi, Bt, Wän
1415 start Visby till Nynäshamnsområdet för sökning efter motorbåt. Sökningen avbröts då båten kom tillrätta. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Ab

67-08-06 Ab, Fi, Bt, Wän
1705 start mot Kärven för bärgning av förlist båtbesättning. Avbröt vid Almagrundet på order av Cefyl, då besättningen tagits omhand av polisbåt.

67-08-06 Ab, Fi, Bt, Wän 
Fick nytt uppdrag att spana efter två pojkar i segelbåt på väg från Köpmanholmen till Fejan. Sökningen avbröts på grund av mörker, Gick till F 8 för tankning. Gick sedan till Visby. Landning 2150. Flygtid totalt 4 tim 5 min.
         /Ab

67-08-17 Fo, Sö, Bm, Est
Start Visby 1435. Sökning efter grön  kanot,(kanadensare)  i Bråviken. Tankning F 13 och fortsatt sökning till mörkrets inbrott. 

67-08-18 Fo, Sö, Bm, Est
Nästa dag fortsatt sökning. 4 dagar efter larmet anmälde sig vederbörande för polisen  i Oxelösund. Flygtid totalt 11 tim 15 min.
         /Sö

67-08-20 Fo, Sö, Bm, Est
Start Visby 0830. Sökning efter campingbåt (blått kapell) i trakten av Enskär. Tankning F 11. Båten tog sig in till Hävringe fyrstation vi tiden för tankningen. Flygtid 5 tim 30 min.
         /Sö

67-08-22  Fo, Sö, Bm, Est
Start Visby 0330. Sökning efter eng.folkbåt i Sandhamnsområdet. Tankning F 8 0800 för fortsatt uppdrag. Inget resultat.
         /Sö

67-08-26 Wa, Er, Bt, Alf
Cefyl Häggqvist. Start 1110. Sökning efter öppen plastbåt med 2 man ombord i trakten av Karlskrona. Båten hittades efter c:a 3 tim spaning. Av båten syntes endast c:a 2 dm av förpiken. Motorn drog ner aktern. Jerka hade för en gångs skull ögonen öppna, det var han som upptäckte dom på ett avstånd av c:a 2 distansminuter. Flygtid 4 tim.
         /Wa

67-09-06 Wi, Eu, Eng, Ros.
Kl 1330 på väg med hkp 4, H 95 till säkmatövning Villinge fick ff besked från F 8 om ett fallskärmshopp i trakten av Berga - Ornö. Fnav fick omedelbart eko på SARAH-mottagaren och kursen lades om. Efter c:a 5 min "plats", och fallskärmshopparen upptäcktes. Han hade hamnat på Älvsnabben oskadd. Han vinschades omedelbart upp i hkp och transporterades till F 18. Hkp hade inte någon beredskap, utan skulle transportera c:a 10 man + materiel till Villinge för 1 vecka lång säkmatövning.
         /Wi

67-09-09 Fo, Sö, Bm, Öst
Larm CefylL 0500. Start 0530. Hårt väder, regndis. Tankern CADDY på grund 2 distansminuter NO Kråkelund. Kl 0600 vinschades 4 besättningsmän upp. De sattes av i Oskarshamn kl 0630. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Fo
Uppgifter angående hkp-4 räddning av 4 besättningsmän från det havererade fartyget CADDY vid Bogskären i Misterhults skärgård den 9/9 1967. Kl 0333 SOS uppfattas av Tingstäde radio. Kl 0336 Lotsen Kråkenäs? 3 NM från haveristen larmades. Kl 0413 lotsen framme och uppfattar nödraket. Tingstäde söker marinhkp! Lotsbåten vänder för att hämta mindre båt. Kl 0505 Cefyl larmas och frädhkp Visby larmas omedelbart. Kl 0530 hkp startar från Visby. Kl 0600 hkp vid haveristen (11 -12 mil). Kl 0606 de fyra besättningsmännen bärgade. Lotsarna befann sig c:a 1 NM från haveristen när hkp gick mot Oskarshamn för att mellan 0630 - 0730 överlämna besättningen till polisen enär alla voro oskadda. Uppgifterna hämtade från Tingstäde, Cefyl och besättningen. 
         /Fi

67-09-14 Wa, Er, Bt, Ros
Larm Visby under övningsflygning omkring 1435. Fiskare fallit överbord från fiskebåt med 2 mans besättning. Plats: Ölands Södra Grund, 2 distansminuter NNO. Mannen hittades icke. Flygtid 3 tim 30 min.
         /Wa

67-10-08 Fo, Sö, Bm, Ros
Start Cefyl order 0730. Ensam man i 4 m snipa saknad sedan kvällen den 6/10 mellan Oxelösund och Hävringe ytterskär. Vissa spaningsområden genomsökta utan resultat. Båten återfunnen i sjunket tillstånd i annat område. Flygtid 3 tim 40 min.
         /Fo

67-10-11 Ab, Sj, Eb, Est
1615 larm Cefyl. Bärgning av sjuk fiskare från fiskebåt 13 NM E Gotska Sandön. Vinschning u.a. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Ab

67-10-13  Ab, Sj, Eb, Est
Larm Cefyl 2100. Motorfartyg i nödläge 35 NM SW Hoburgen. Mörker, storm. Fastställande av fartygets position med Decca. Upföljning Flygtid 1 tim 30 min.
         /Ab
67-10-14 Ab, Sj, Eb, Est
Larm Cefyl 0020. Livräddningskryssaren Justus A Waller utan radiokontakt. Beordrad söka. O.K. c:a 0130. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Ab

67-11-12 Fo, Sö, Bt. Ros
Larm Cefyl 0630. 62-årig man i 4,5 meters eka med utombordsmotor hade ej återkommit efter fiske vid Gåsfeten utanför Ronneby. SW vind och spaningsledningens område i Ronnebybukten genomsöktes först Därefter fortsattes enligt besättningens eget initiativ sökning ostvart och båten påträffades ilandfluten på en holme c:a 4km bortom spaningsledningens östra gräns. Båten delvis vattenfylld. Intet spår av mannen trots fortsatt sökande. Vindstyrka 25 m/s. Flygtid 5 tim 25 min.
         /Fo

67-11-19 Wa, Er, Bm, Gus
Cefyl larm 1650. Ambulansflygning. Skottskada, Oskarshamn – Malmö. Polisen i Oskarshamn belyste landningsplatsen med ett flertal polisbilar och hade inringat landningsplatsen med magnesiumfacklor. Läkare och sköterska medföljde. Vid återfärden från Malmö upplyste läkaren och sköterskan om att den skottskadade avlidit och att de istället tagit  med en hjärtsjuk. Flygtid 3 tim.
         /Fo

67-11-28 Sj, Da, Eb, Wän      H 91
Cefyl larm 1420. Flygplan 35 försvunnit i området 20 km O Häradsskär. Hkp i området 1500. Optisk + SARAH spaning. Eko i nödmottagare 1520. Platstagning med SARAH-mottagaren 30 km SO Häradsskär. Nödställd förare i livbåt. Uppvinschning under svåra förhållanden, kraftig sjöhävning och hård vind. Återflygning mot F 13 i mörker. Väderförsämring med låg molnbas, snöfall och mycket dålig sikt. Landning 20 km O Söderköping, där civil ambulans förde den räddade vidare till Norrköpings lasarett. Flygtid 2 tim.
FRÄD baserad på F 11. Larm från Cefyl och TL F 11 kl 1420. Start ur 5 min beredskap. Hkp i luften 1425. I startordern angavs fpl M 13 försvunnit området CP 0000 (c:a 20 km S Häradsskär). Anflygning via Arkösund. Vid passage av Bråviksmynningen nya lägesangivelser, CP 3010 och några minuter senare CP 2010. Efter angöring av Häradsskär styrde vi mot den angivna punkten. Via transitering flygplanen SE-SBB och H 97 angavs sökområdet: CP 2000, CP 3000, CP 3010, CP 2010, CP 2000. Hkp i sökområdet 1500. Anflygningshöjd 200 m. Höjd under sökningen 100 - 200 m. Sökningen  började i områdets NO hörn på en sydlig bana. Efter c:a 5 min på sydlig kurs indikerades ett svagt eko åt höger. Efter högersväng till NV kurs, ekot rakt fram. Hela tiden mycket svaga ekon och med avbrott. Ekot försvann efter någon minut och sökningen fortsatte på en nordlig kurs. Efter vändning vid norrgränsen av området sydlig kurs igen. Efter 2-3 min på nya kursen, eko i nödmottagaren igen, kl nu 1520. Denna gång ekot på vänster sida. Ekot kraftigare denna gång, men fortfarande med avbrott. Eko med växande styrka på SO kurs. Vi reducerade höjd och fart. Ekot mycket starkt nu och sändaren angavs nära. Navigatören angav "plats" och samtidigt fick vi ögonkontakt med nödställd i livbåt 25 m till vänster om hkp. Ögonkontakten underlättades att den nödställde blinkade med sin ficklampa. Vinschning försvårades av den byiga vinden /70 km/tim). Den nödställde kunde utan problem själv ta sig i selen. Vinschhöjd 10 m, vilket visade sig vara för låg med hänsyn till den kraftiga sjöhävningen. Efter vinschningen uppstod problem med att få upp den undre dörrhalvan, men löstes efter diverse manövrerande av hkp. Rapport avgavs nu på radio och vi fick order att gå till F 13 med den räddade. Kl 1535 nu och nästan mörkt. Navigatören och mekanikern hjälptes åt med den räddade, som var kraftigt nedkyld, och vi flög på NV kurs mot fastlandet utan navhjälp av navigatören. Det hade nu börjat regna, men sikten var fortfarande god. Kontakt med fastlandet V Häradsskär, där vi svängde upp på en nordlig kurs mot Sankt Annas skärgård. Navigatören nu åter på sin plats. Helt mörkt nu och sjunkande molnbas och siktvärden. 100 -150 m molnbas, sikt 2-3. Efter passage av Sankt Annas skärgård övergick regnet i snöfall 
med sjunkande siktvärden. Vertikalsikt fortfarande från 100 m. Isbildningsrisk förelåg och efter viss diskussion ombord ansattes landning vid gården Näsängen, c:a 1 km norr Slätbakens mynning kl 1605. Efter landning larmades F 13, ambulans och Cefyl. Även F 13 ambulans skickades ut. Den räddade som nu piggnat till avsevärt bars in i gårdens kök och fick varm dryck. Kl 1700 anlände den civila ambulansen, som tog den räddade vidare till Norrköpings lasarett. P.g.a. det dåliga vädret kunde hkp ej flygas åter till F 11 förrän morgonen 29/11 kl 0845. Besättningen tillbringade natten på F 13. Hkp bevakades under natten av en vaktstyrka ur F 13. Radioförbindelser upprätthölls under anflygning och sökning med Radar Ost på kanal D, och med Bråvalla kontroll under återflygningen på kanal Cesar, F13. Efter frekvensskifte från Bråvalla tornet vid Sankt Annas skärgård, förlorades radioförbindelserna helt i samband med höjdreducering och landning.
         /Sj

67-12-29 Ab, Sö,  Bt, Öst      H 98
Larm 1855 från Cefyl. Ett tyskt fartyg hade grundstött N Åland. N 6059, E 1945. Utsatt läge. Besättningen behövde snabb räddning. Start  F 8 1915. På plats 2008. Vinschade upp 6 män, 1 kvinna och 1(en) 7-års flicka. Landade Bromma 2120. Alla välbehållna och oskadade. Vädret haveriplatsen: vind 330 grader 20m/sek. 1000 fot molnhöjd. Täta snöbyar. Mörkt. Fartyget vrak. Berdskapsgrad 1 timmes startberedskap. Hkp i hangar på F 8. Kl 1855 larmades FRÄD-besättningen av Cefyl. Larmet var kortfattat och innehöll i stort:"ett tyskt fartyg, 
HENRICH QUAST har gått på grund i Ålands hav. Besättningen behöver omedelbar hjälp. 7 man. Läge: c:a 20 NM öster Grundkallen. Starta så fort som möjlig. Vädret OK". Kl 1915 startade hkp H 98 från F 8. Radiokontakt togs med Cefyl på kanal E, varvid närmare upplysning om position (angiven till N 6029, E 1945 vid Märgrunden N Åland) och förhållanden erhölls. I höjd med Grisslehamn förlorades, på grund av vår flyghöjd, radiokontakten med Cefyl. (och även Stockholm Radar) varför trafik öppnades med Mariehamns kontroll. Därifrån erhöll vi hjälp med väderuppgifter och pejlingar. Vädret i Mariehamn: Vind 330o 15 m/sek och 1000 fot molnundersida. Under fortsatt flygning över Ålands hav genomflögs kraftiga snöbyar med sikt ner mot 0 meter. Måttlig isbildning på hkp. Med hjälp av våra egna navigeringshjälpmedel och pejlingar från Mariehamn, kom vi så nära haveristen att vi på kort avstånd upptäckte hennes blossning. Kl var då 2008. Vindstyrkan bedömdes upp mot 20 m/sek. Täta snöbyar förekom. Fartyget var vattenfyllt och låg med babords slagsida c:a 10 - 15 meter från större skär. Sjöarna bröt kraftigt över fartyget och de omgivande grunden. De ombordvarande, som bestod av 6 män, 1 kvinna och en 7-års flicka, stod på högsta platsen på fartygets aktre överbyggnad. Fartyget rullade kraftigt. Enda möjliga bärgningsmetod var vinschning. Denna blev ganska besvärlig, dels på grund av den hårda och byiga vinden och dels på fartygets hävningar och masternas pendlingar. Kl 2033 var dock samtliga 8 välbehållna ombord på hkp. Ingen var skadad eller i behov av läkarvård. Flickan bäddades dock ner med filtar. De bärgade tillfrågades, om de önskade landsättas i Mariehamn eller Stockholm. De önskade komma till Stockholm. Per radio erhöll vi hänvisning att landa på Bromma, där personal skulle möta. Enligt fartygets kapten, Peter Quast, hade fartyget på grund av fel på magnetkompassen och starkt nedsatt sikt i snö, kommit ur kurs och gått rakt på grundet, varvid fartyget omedelbart började vattenfyllas. De ombordvarande befann sig i övervägande fara då ingen livbåt kunde sjösättas i bränningarna. De fartyg, som hade svarat på HENRICH  QUAST`s nödsändning, kunde ej komma i närheten av haveristen. Enligt kaptenen hade de ombordvarande inte kunnat klara sig mycket längre, c:a 15 min trodde han. Vid vår start från F 8 hade tillstånd att överflyga finskt territorium ordnats av Cefyl. Stockholm Radar och Mariehamn kontroll var till stor hjälp, speciellt Mariehamn, som utan begäran gav oss sådana upplysningar, att vår navigering underlättades väsentligt. Flygtid 2 tim 10 min.       /Ab
 
 

1967=35 uppdrag/Wb


FRÄD 1968 Visby/F11/ BARKARBY 
 

68-01-12 Fi, Sj, Bm, Gus.      H 96
Fredagen den 12/1 1968 blev ett ganska hårt dygn för mig och min besättning. Kl 0135 larmades vi av Cefyl om en tysk båt, "ALEXANDER", som satt fast i packis i Kalmarsund och som drev mot grunden - de hade begärt hkp-hjälp. Trots att vi var helt hänvisade till oss själva (tidsödande hangarportar) lyckades vi vara i luften efter 57 min. 3/4 av vägen rådde tätt snöfall som i höjd med Valdermarsvik övergick i snöstorm, och vi gick helt på instrument. 10 distansminuter norr om angivet läge gick jag ned till 150 m och fick då tidvis vattenkontakt. På plats var vi på 50 m, men fann inget fartyg. F 12 meddelade då att fartyget kommit loss och gick mot Kalmar. Vi fann och identifierade "ALEXANDER", som  hade kommit ut i en ränna och gick med "god fart" mot Kalmar. Jag bedömde "ALEXANDER" utom all fara, vilket också bekräftades av kaptenen genom TL F 12. Vi landade F 12 som var helt insnöat och hade markvind på 50 km/tim. Att få tankning eller komma in i hangar var otänkbart. Hela flottiljen med chefen i spetsen låg kvar insnöade. Cefyl erbjöd oss att stanna tills det ljusnade. Jag hade att ta ställning till att antingen ha hkp stå mitt ute på fältet i snöstorm och 18 graders kyla eller att "traska" hem till F 11 direkt med 50 min bränslereserv och stark motvind, som vi ungefärligt räknade fram till med ledning av de värden och tider som rått under nervägen. Jag valde F 11, också med tanke på de förhållanden som rådde ute i Östersjön. Sjöholm flög F 12 - F 11 och fick ett nyttigt instrumentpass på 1 tim 30 min (passet ner tog en timme och givetvis också mycket nyttigt för mig). Vi landade F 11 kl 0600 u.a. Tankning - tillsyn - mat - vila, trodde vi. 
         /Fi

Erfarenheter: 
1. Instrumentflygpass av längre varaktighet än en timme med hkp under svåra väderförhållanden 
är mycket påfrestande. 
2. Navljusen bör snarast flyttas tillbaka till tankarna på alla hkp-4. 
3. Kartläsningslampa för navigatören av typ som 1.ff och 2.ff har, bör införas. 
4. Avskärmningsgardin  bakom mellansitsen är ett omedelbart behov. 
5. Deccan fungerade ej i Kalmarsund, vilket bara är ett konstaterande av tidigare kända fakta. 
Anm. Punkt 2-3 har jag föreslagit sedan lång tid tillbaka men det har stannat vid provex. 
Pkt 4, också föreslaget, men ej löst. Vi har dock en mycket provisorisk gardin i H 96. 
         /Fi

68-01-12 Fi, Sj, Bm, Gus.      H 96
Nytt larm kl 0825, i luften 0829, det tyska fartyget "MERCUR", läge 20 NM väster Stenkyrkehuk, svårt nedisat och kraftig slagsida. Besättningen på 7 man skulle räddas. C:a 35 min efter start var vi framme och Tingstäde meddelade att fartygsbesättningen sköt upp raketer, men vi kunde inget se. Snöbyarna var omfattande och täta med tidvis mycket dålig sikt. Vi lade upp ett sökområde och kammade igenom det så gott som omständigheterna medgav. Rapporter sände vi till Tingstäde. Nytt område med fruktlös spaning. Då tiden gick och de uppgifter vi fick från Tingstäde icke ingav något större förtroende för deras sätt att utnyttja pejlingen till fartyget så begärde vi spaningsflygplan med radar. Vid en fjärde angivelse fann vi fartyget 25 NM NNW om det första läget. Vi hade tur för när vi kom ut ur ett snöområde kunde vi upptäcka "MERCUR" på c:a 2 km avstånd i en "gryta" som för tillfället var snölöst och vi kunde leda den 32:a som kommit ut (den låg sedan 100 m över oss under bärgningen). Vi hade då omkring 5 timmar bakom oss i hkp sedan ½3. Uppgiften sporrade så all trötthet var borta. Tekniker Gustavsson valde att använda vår egen metod med styrlina, när det var bråte till det otroliga på akterdäck, där folket uppehöll sig. Han lyckades med konststycket att dirigera mig och fälla linan direkt på en "gubbe". Vi valde "high speed" på vinschen med hänsyn till att få selen ned och upp så fort som möjligt och framför allt att få de uppvinschade ifrån tackel och tåg så att skador ej skulle uppstå. Fartyget rullade mellan 10 och 30 grader kring sin längdaxel och omkring tväraxeln så att fören sköljdes över av vågorna med motsvarande akterhöjdändringar. För att erhålla lodrätt lyft vid vinschningen måste jag utföra en hel del "raffa" manövrer för att undvika den "oroliga masten". Trots dessa stora svårigheter använde Gustavsson endast 10 min för att vinscha upp 5 man - en utomordentlig prestation. När den sjätte mannen skulle upp, började man vela nere på däcket. En man i hytten och en som höll styrlinan så löst att den dels snodde omkring skorstenen senare omkring livbåtshissen. Detta medförde att vi måste göra "backlassokast" med hjälp av hkp, manövern ingår inte i hkpskolning, men de var nödvändiga. Vi blev lätt irriterade och tog kontakt med Tingstäde som just då fick uppgift från "MERCUR-befälhavaren" att de två skulle
stanna kvar ombord tillsvidare. Våra bränslemätare medgav inget längre uppehåll och vi meddelade Tingstäde att vi avsåg gå till Visby. Fartyget Finn-Hansa hade ögonkontakt med MERCUR när vi lämnade haveristen. Det var en mycket trött men tillfredsställd besättning som gjorde en av vädret föranledd Decca-landning på Visby kl 1140 där polisen omhändertog de bärgade. Efter tankning och kaffe startade vi kl 1300 mot F 11 med avsikt att passera över haveristen om de kvarvarande eventuellt skulle ha ångrat sig. Härvid fick vi en ny uppgift av Tingstäde, nämligen att lokalisera livräddningskryssaren A E Appelberg och hjälpa denne med kurs mot haveristen, vilken vi fann hade drivit c:a 2 NM sedan vi lämnat den. Efter att ha löst detta, kurs mot F 11 med landning 1420. Flygtid 7 tim 15 min under 12 timmar. 

Erfarenheter: Befintlig materiel har fungerat tillfredsställande. Även radion. Helikopterns användning begränsas snart endast av besättningens utbildning och fantasi.. Jag tror efter detta dygn att vi har kommit långt på denna väg. Skall man ha större framgång att utföra områdesspaning under de förhållanden som vi genomfört dessa uppdrag bör hkp utrustas med
en radar. Oerhörda tidsvinster som kan betyda människoliv möjliggöres härmed. Spaningsledningen bör ej stå främmande för att använda radarförsedda flygplan om möjligheter föreligger. Behovet av nya interfonanläggningar aktualiserats. 
         /Fi

68-01-29 Eu, Tin, Bt, Öst
Vid ingång för landning efter ett skolpass kom förfrågan via TL om vi hade bränsle för att gå mot en punkt 30 km Väst Uppsala? Vi hade bränsle för 3,5 tim så vi hämtade upp mek på plattan. Efter 5 min flygning började tätt snöfall. Efteer direktiv av TL F 16 upptäcktes vraket efter en 35 Draken brinnande. Vi fick till uppgift att kontrollera om ff hade hoppat. Detta gick ej i den starka hettan. Efter att ha spanat runt i omgivningen gick vi ånyå ned och konstaterade att ff, ölt Jonsson, satt kvar. Vi gick via F 16 och landade F 8 kl 1715.
         /Eu

68-02-01 Fo, Sö, Fl, And, P. Green.    H 96
Räddningsuppdrag 1/2 1968 gällande fisketrålaren "VANJA" av Sundsvall sprungit läck till havs enligt uppgift strax norr Kopparstenarna. Hkp-4 H 96 med 15 min beredskap på F 11. Larm från Cefyl 1645. Till sjöss mulet väder med molnbas på 350 m och relativt god sikt i mörkret. Vind 230 grader med byar upp till 15 m/sek. Anlände till uppgiven position, 55 distansminuter ost Hävringe fyrplats kl 1725. Två större lastångare anlände dit efter hand och hjälpte till med strålkastarsökning. Enligt radiorapporter hade den nödställda besättningen gått i livbåt och trålaren förmodligen sjunkit. Sökning utan resultat, varför ny position begärdes. Så småningom erhölls från Tingstäde radio en plats 4,5 distansminuter W Kopparstenarna och samtidigt meddelades att trålaren ej sjunkit, utan var i sällskap med en annan trålare under gång på kurs 295 grader. På uppgiven position fann vi ej trålarna, varför områdesspaning påbörjades. Då två timmar gått efter start meddelades per radio att nödställda "VANJA" skulle uppsända nödraketer för lokalisering. Vi flög mot raketljusen ock kom fram till haveristen och hjälptrålaren. Deras position var då 35 distansminuter i bäring 100 grader från Hävringe fyrplats. Från spaningsledningen meddelades oss per radio att den nödställda båten avsåg att fortsätta sin färd mot fastlandet, varför vi beordrades att återgå till F 11 utan att ingripa. På morgonen nästa dag sjönk ”VANJA” kl 0800, besättningen räddad av fiskebåt.  Flygtid 3 tim. 
         /Fo

68-02-26 Fi, Ce, Eb, And     H 97
Hkp-basering på Barkarby. Start 1010 på order av Cefyl för spaning efter 2 ynglingar, som gått ut på långfärd per skridsko den 25/2 kl 0800, Rödlöga - Svartlöga, Stockholms skärgård, och sedan dess ej avhörts. Efter 2 tim sökning återfanns de båda, som var i dålig kondition c:a 2 km öster Rödlöga kl 1145. Orsaken till deras försening var att den enes skridsko hade brutits av. De båda ynglingarna transporterades till Blidö, för vidare färd till sina respektive hem.  De saknade var: Stellan Bendtz, Stocksund och Peter Mogensen, Djursholm. 
         /Fi

68-03-10 Fi Ce, Fl, Wän.
Larm från Cefyl kl 2000. Blindtarmssjuk besättningsman på en tysk båt. Start 2050 mot Flöjtans fyr i Ålands hav. Tillstånd att få gå in över finskt vatten  erhölls direkt vid starten genom CEFYL. Framme vid båten 2150. FL vinschades ner och höll honom i famnen. Flög sedan på CEFYL order och landade med bra samarbete med belysning från polisbilar 
vid Danderyds sjukhus. Polisen meddelade att det var en utländsk besättningsman. Åter F 11 strax efter kl 2300. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Fi

68-04-05 Ab, Sj, Bm, Ant.     H 99
FRÄD-hkp H 99 baserad på Visby med 1 tim beredskap. Kl 2230 larm från Cefyl (Lundberg). En skadad besättningsman på fiskebåten VINGALAND pos: N 5608, E 1707 måste ha hjälp. Huvudskada. Kl 2255 start Visby. Radiokontakt med Visby TWR 121,5. Tingstäde radio u/s. Med hänsyn till patientens skada bedömde jag som vanskligt att försöka med vinschning från en så liten båt i mörker och i rådande sjöhävning. Närheten till land motiverade min begäran att den skadade skulle föras iland på Häradsskär (c:a 4 NM) P.g.a. något fel på Gryt radio sändare kunde ej dubbelriktad trafik upprättas. Visby TWR hjälpte oss med erforderliga transiteringar. Vi fick order att landa på bryggan vid Fyrudden (Gryt). Inseglingsförhållandena till Häradsskär är svåra enligt uppgift varför det gick lika snabbt att gå till Fyrudden. Hkp landade Fyrudden kl 2355. 6/4 kl 0025 patienten ombord på hkp. Start mot Kungsängen. Patienten var medvetslös med till synes ganska svåra huvudskador, men vaknade stundtals till medvetande. Enligt uppgift var patientens namn: Georg Oskarsson från Västra Frölunda. 0042 landning Kungsängen där bilambulans mötte. Så snart patienten överförts till ambulansen start mot Visby.  0125 landning Visby. Flygningen genomförd u.a.  Flygtid 1 tim 40 min. 
         /Ab

68-04-19 Ce, Er, Fl, Ros
Larm från CEFYL Svensson. En tysk båt utanför Arkösund läck. Kunde ej gå i livbåtarna. Lotsbåten hann före så vi fick vända i höjd med Studsvik. Flygtid 40 min.
         /Er

68-06-26 Ab, På, Pål.
Sjuktransport Eksjö – F 8. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Ab

68-06-27 Wa, Ce, And, Est
Vid hemflygning från Torö upptäcktes en brandkår på väg till bryggan vid Lindholmen, 10 km NO Askö. En skogsbrand hade brutit ut på ön Fifång. Vi landade vid bryggan, tog ombord allt brandmanskap och verktyg, lyfte över dom till brandplatsen som låg c:a 5 km från bryggan.
         /Wa

68-09-28 Fo, Sj, Bm, Ant
Larm Cefyl 0325, Tyskt fartyg i brand vid Öland. Start 0340. Uppdraget avbröts tidigt på radioorder då elden var under kontroll. Flygtid 15 min.
         /Fo

68-10-04 Fo, Er, Bm Ant.
Larm Cefyl 0415. Två män i 5-6 meters mahognybåt saknades i Kalmarsund, enligt uppgift för att fiska. Sökning holmar och skär och dessutom på stråk från latitud Blå Jungfrun i norr till Dämman i söder. Återgång till Visby på Cefyl order. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Fo

68-10-24 Fo, Er, Bm, Wän.
Start 2045 efter larm Cefyl om J 35-haveri i Hanöbukten. Stråksökning inom angivet område tillsammans med F 17 Tp 83 och en dansk Sikorsky S 61. Intet resultat. Efter sökning 
beordrades 15 min beredskap över natten. Återflygning nästa dag. Flygtid 3 tim 30 min.
         /Fo

68-10-25 Ce, Sj, Fl, Lun
Ombasering FRÄD till F 17 för sökning i Hanöbukten efter försvunnen J 35 ur F 10.Förarens isolerfilt bärgades c:a 30 km O Ravlunda, i nära anslutning till beräknad, sannolik nedslagsplats. Flygtid 3 tim 20 min
         /Ce

68-10-31  Ce, Sj, Fl, Lun
Beordrades av Cefyl till flygspaning för tullen och polisen för lokalisering och positionsbestämning av misstänkt smuggelfartyg. Flygtid 3 tim.
         /Ce

68-10-31 Ce, Sj, Fl, Lun
Larm Tingstäde radio kl 1135 för sökning efter fiskebåt som sprungit läck, och rapporteades hålla på att sjunka 10 distansminuter SO Slite. Regn, låg molnbas och dålig sikt rådde. Båten återfanns eftr c:a 20 min spaning. Bra radioförbindelse på kanal F med Tingstäde trots 30 m flyghöjd stundtals. Positionsbestämning med DECCA inrapporterades, och Tingstäde dirigerade tullkryssaren till platsen, som sedan övertog bärgningen. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Ce

68-11-25 Ab, Er, Bt, Est
1500, uppdrag: saknad båt O.Söderarm. Uppdraget avbröts 1600.
         /Ab

68-11-27 Ab, Er, Bt, Öst.      H 99
Omkring kl 2315 ringde Cefyl. Besättningen på förläggningen i Nyköping. Cefyl frågade om vi kunde utföra en ambulanstransport Visby - KS i Stockholm. Vädret hade under dagen/kvällen varit på gränsen till oflygbart, varför jag svarade, att jag först måste ha bättre väderunderlag. Cefyl kontaktade VS i Visby och Bromma samt vakthavande på MVC. Erhållna uppgifter gjorde att var mycket tveksam om flygning över huvud kunde genomföras. Cefyl ringde jourhavande läkare Visby och på honom lät det som om transporten var nödvändig om flickan skulle kunna räddas. (en tvåårig, svårt brännskadad flicka) Med hänsyn härtill och att F 15 var bra reserv, lovade jag att vi skulle göra ett försök. Kl 0030 startade vi från F 11, tankad för 4½ tim Då ytbärgningsman ej erfordrades, beslöt jag att Rosvall skulle stanna kvar på F 11. Vi flög instrument på 150 m, mestadels i stratus eller regn eller bådadera. Vi hade tur, för när vi kom fram till Visby var vädret tillfälligt rätt bra, varför vi utan svårighet kunde landa efter 40 min. 20 min senare var vi klara att starta igen. Sämre väder hade under väntetiden drivit in över Visby flygplats, men utgjorde ingen svårighet. Flygningen över havet mot Landsort ungefär som Nyköping - Visby. Radioförbindelse hela flygningen med F 11, Visby och Bromma på 121,5. Bromma gav 300-400 fots molnhöjd och c:a 1,5 km sikt (om jag inte minns fel). Vi flög delvis över stratustäcket på 250 m. Vi gick på OB, svängde ner mot Brommas bana 13 och planérade. Fick bankontakt vid fältgränsen, något på sidan om banan på c:a 75 m och kunde landa u.a. efter 57 min. Genom TL F 11 hade vi fått sådana väderinformationer att jag bedömde en inflygning och landning såsom riskfri, varför vi återvände och landade efter 25 min. F 11 landningshjälpmedel syntes bra. Ljusfyren och blixtljusen syntes bra och banbelysningen slog igenom den relativt tunna markdimman. Uppdraget var slut 0300 och vi var åter i vår förläggning kl 0400. Hkp navigeringsinstrument fungerade u.a. Speciellt var Deccan bra och  Fj Bengtsson gjorde en fin navigering. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Ab

68-11-29  Wa, Am, Ni, ...
Larm från Cefyl 1715. Fiskare sjuk på båt 25-30 NM NO Gotska Sandön. 200 m i tak, bra sikt. Start 1755. Fel läge flera gånger. God radioförbindelse med ”Sandön” kanal H. Tingstäde hörde oss 5-5 hela tiden. Icke vi dem. Båten rullade kraftigt. Risk att bli av med beväringen om vi sänt ner honom. Lång tid innan sjuklingen kröp i slingan på rätt sätt. 15 min hovring över rullande båt i mörker. Sjuklingen transporterades till Visby. Landning F 11 2220. Sammanlagd flygtid 4 tim
         /Wa

68-12-12 Ab, Sö, Eb, Gus.
Larm från Cefyl när vi inpasserade genom vakten 0725. Fiskebåt i nöd, 1 NM W Fårö. Start snarast (0740). Kontakt med F 11 TWR och Tingstäde radio (121,5) kl 0805 meddelade Tingstäde radio att en tullbåt hade haveristen under bogsering, varför vi återvände F 11. Flygtid 45 min.
         /Ab
 

68-12-21 Fi, Er, Fl, Lun
2 tim beredskap. Cefyl larm till bostaden kl 0900. Skånska Cements ”MÄLARVIK” stod på grund vid Grundkallen, begärde helikopterräddning av besättningen (21 personer), då vädret väntades bli sämre och de fartyg som låg i närheten av haveristen inte kunde göra något. Vi startade 0945 med H 98. Kontakt med Bromma, Arlanda,  Stockholm Radio och fartygen på plats. Totalt antal vinschningar 27. ”Flemmis” gick mer efter bagaget och var siste man på däck. Vindstyrka: 20 m/sek. Vi hade ”vinschplats” mellan masterna med 5 – 8 m marginal till såväl främre som bakre. Ilandsättning Öregrund i två omgångar. Polisen ordnade landningsplats. Landning F 8 1315.          /Fi

Rapport efter bärgning av besättningen från Skånska cements specialfartyg "MÄLARVIK" den 21/12, totalt 21 personer varav 2 kvinnor. Flygvapnets räddningshelikopter, ur F 8  Barkarby, som hade 2 tim beredskap larmades av Cefyl kl 0900. Vi orienterades om att kaptenen på det vid Grundkallen grundstötta fartyget "MÄLARVIK" bedömde riskerna för fartyget i det tilltagande hårda vädret så stora att han önskade, med sin besättning, lämna det. De intill "MÄLARVIK" liggande fartygen kunde i den hårda sjön ingenting göra för en bärgning av besättningen. Med 4½ timmes aktionstid startade vi från Barkarby, 45 min efter larm. Rådande väder vållade inga problem för vår stora helikopter. Radioförbindelserna gick över Bromma, Arlanda, Stockholm radio och tjänstefartyget Gävle samt senare direkt med "MÄLARVIK". Under anflygningen hade vi också kontakt med polisen  i Öregrund. Dom lovade att ordna landningsplats och ta emot de som skulle bärgas. När vi nådde fram till "MÄLARVIK" kl 1030 och fick direkt uppfattning om läget beslutade jag att ta upp besättningen i två omgångar med en inflygning till Öregrund efter det att hälften (11 personer + utrustning) vinschats ombord och en inflygning då bärgningen slutförts. Vi skulle genom detta kunna ha helikoptern relativt lättmanövrerad under hela bärgningen. Med alla ombord samtidigt hade vi haft c:a 500 kg övervikt. Dessutom hade vi endast 12 platser med fastspänningsremmar. Under bärgningen måste, med hänsyn till fartygets läge, vinden och vinschplats på däck, helikoptern hovras " i fartygets längdriktning" mellan masterna med 5-8 m frigång till rotorerna. Varje uppdrag ger oss alltid något nytt. I detta fall blev det mig veterligen den mest omfattande räddningsoperationen, som en enda helikopter har utfört under motsvarande tidsmoment. Bärgningen blev en precisionshovring över fartyget under 1 tim 40 min. med sammanlagt 27 vinschningar, varav 6 för de viktigaste tillhörigheterna. På däck gjorde man sig ingen brådska, varför bärgningstiden blev längre än vad som skulle ha varit nödvändigt. Avbrottet för den första intransporten till Öregrund blev 15 min. Bärgningen slutfördes kl 1225, då vi lämnade haveristen för mellanlandning vid Öregrund. Landning F 8 kl 1315. Flygtid totalt 3 tim 30 min.
         /Fi

Synpunkter omkring bärgningen. 
1. Materielen och vårt arbetssätt fungerade väl vilket medgav att den både tids och konditionskrävande uppgiften kunde genomföras på ett för de bärgade, enligt deras egen mening, ett fötroendeingivande och säkert sätt samt utan friktioner i övrigt. 
2. Uppfattningen om såväl stora kapacitetskrav på räddningshelikoptrar som specialutbildning av dess besättningar har ännu en gång praktiskt accentuerats. 
3. En del pressorgans och framför allt Radio-TV:s informationskällor tycks fortfarande sakna vetskap om flygvapnets helikopterräddningstjänst trots att därför organiserade enheter sedan 1/4 1967 har utfört huvuddelen av de kvalificerade helikopteruppgifter som förekommit i sjö och flygräddning samt även ambulanstransporter. Det kan synas naivt att peka på dessa förhållanden, som i och för sig inte påverkar vår tjänsteutövning men som skapar irritation genom att alltför ofta annan försvarsgrens helikoptrar redovisas för uppdrag som vi har löst. Motsatsen förekommer aldrig. Direkt har detta till följd, vilket jag anser högst allvarligt, att flygvapnets helikopterinsatser icke helt kommer till offentlig kännedom. Ytterst kan detta i olika sammanhang leda till felaktiga uppfattningar om och inställningar till den exklusiva räddningstjänst som bedrivs med helikopter i flygvapnet.
         /Fi
 
 
 

1968 = 21 uppdrag./Wb                                                                              Top


FRÄD 1969 VISBY/F 11 
 

69-01-19  Fi, Er, Bt, And
19-20/1. Finska fartyget BORE IX slår runt 10 NM söder Sv Högarna. Larm 1930. Full snöyra gjorde start tveksam från Cefyls sida. Vi startade 2030. Besättningen 13 personer hade gått i livbåt. Läget oklart. Engelskt fartyg i området, avstånd 7 km. Vi gick instrument i ”snöstorm”, 15-20 m/sek. Fann en båt omedelbart, eventuellt ytterligare en på 1 km avstånd då sikten där var bättre än tidigare. Livbåtarna var av flermanstyp med uppsatta kapell. Vi avstod från bärgning utan gick in för att leda närliggande fartyg till platsen av följande skäl. 1) Starka isbildningsförhållanden vid ytan. 2) Risken för att i den hårda sjön tippa livbåten. 3) Tidskrävande vinschning med ytterligare nedkylning  (rotorvinden) av de nödställda. Vi ledde ”engelsmannen” + lotsbåten till den livbåt vi hade direktkontakt  med. Under slutet av inledningen av fartygen till den första båten förlorade vi kontakten med den andra och kunde p.g.a. tät snö inte återfinna den genom strålkastarsökning och det tidigare mycket vaga ljuset kunde inte längre uppfattas men angav till Stockholm radio var i förhållande till den bärgade båten vi hade sett den andra. Bränslet sjönk och vi lämnade platsen 2310. Vårt ingripande blev ej direktverkande men jag är övertygad att fartygen hade fått söka längre för att finna något. (av utrymmesskäl slut) 
         /Fi

69-01-22 Fi, Er, Bt, And
Kl 0230. Lisa av Skärholmen (3000 ton) hårt på grund 5 km ost Oxelösund vid Gräsnäs. 21 personer. Begärd bärgning. Vi på plats 0320. En lotsbåt tog 11. Övriga kvar tills vidare. Vi kvar till nästa lotsbåt kom. Vinden mojnade, 10 man kvar ännu kl 1400 när jag skriver detta. Inga medaljer nu heller!
         /Fi

69-02-01 Ab, Sö, Bm, Wän.
kl 1055 larmade Cefyl besättningen i stan. Ett Liberianskt fartyg, en tanker hade fått maskinhaveri och eld ombord, 180 grader 13 NM Landsort. Lots och tull på väg ut. Start från F 11 kl 1135. På plats 1148. På väg ut till haveristen meddelades att elden ombord var släckt. Vi fick order att kvarligga till fartyg kommit fram. När vi lämnade haveristen fanns där tullbåtar från Nynäshamn och Arkösund samt lotsbåten från Landsort. Bärgningsfartygen Atlas och Thetis hade 5 NM kvar till haveristen. Väder: molnfritt och sol, västlig vind..
         /Ab

69-02-02 Ab, Sö, Bm, Wän.
Kl 1140 beordrad spaning syd Hoburgen åt Tullverket. Start F 11 1300. Tullman med från Visby. Inget resultat. Vädret Syd Hoburgen: disigt, stratus c:a 100m, lätt regn och brottsjöar. Landning F 11 kl 1600.
         /Ab

69-02-16 Fi, Er, Eb, Lun.
”Sinbad” av Vrångsjö, c:a 300 ton oljetanker hade fast i skruvis som pressat henne på grund utanför Borgholm. Utryckning 0230, 5 min beredskap från kl 0300, avblåst 0430 då fartyget siktats av bärgningsfartyg och oron ombord hade lagt sig.
         /Fi

69-03-26 Fo, Sj, Bm, Alf.     H 99
Hkp-4 i 5 min beredskap på fält 54. Larm från TL F 16 kl 1341. Start 1344. Orientering om fallskärmshopp norr Tierp erhölls i luften. SARAH-utslag kl 1353 på höjd 350 meter och avstånd cirka 2,5 mil från hopparen. Anflygning på gängse vis med dirigering från navigatören påbörjades. Efter hand kom helikoptern, något öster om först angiven plats, att över skogsmarkerna beskriva en allt snävare vänstersväng, dock utan att någon hoppare kunde upptäckas. Efter en kort flygning  på raksträcka gjordes förnyad anflygning på SARAH-mottagaren. Denna  flygning slutade i högerspiral över ett nytt terrängavsnitt med lika negativt resultat. Efter samråd med navigatören beordrade jag förnyad anflygning där han skulle räkna med kontrautslag  på SARAH-mottagaren. Så skedde, och snart kunde vi erhålla "plats" mitt uppe i högstammig skog. Bäring 24 grader c:a 10 km från fält 14. Mellan de höga granarna kunde vi rakt uppifrån upptäcka hopparen, som var vid god vigör. Fallskärmen var nere på marken. Eftersom det var svår terräng med snö och långt till öppen plats vinschades jaktföraren upp till helikoptern. Klockan var då 1410. Trots 8-10 min försening p.g.a. fel på SARAH-mottagaren, vilken är föremål för teknisk  undersökning, blev föraren 
således upptagen i helikoptern redan efter en halvtimme. Alltså ej efter en timme som det felaktigt anges i Dagens Nyheter. Sådana tidningsartiklar skadar allvarligt vår verksamhet. Flygplansvraket hittades snabbt cirka 2 km SSW om förarens nedslagsplats. Endast ytterst svag rök kunde förmärkas. Rök som tidigt angavs av spaningsledningen härrörde sig från ett annat område än det högaktuella. Ett gott arbete utfördes av navigatören under svåra förhållanden enär nödsändaren befann sig mitt uppe i högstammig skog och SARAH-mottagaren dessutom krånglade. 
     /Fo

69-04-05  Fo, Sj, Bm, Wän
Larm Visby kl 1100 om sjuk tysk sjökapten å fartyget ”Alteland II” vid Fifång på väg till Oaxen. Ankomst till Oaxen kl 1153 där fartyget lagt till. Sjuklingen hade med bil förts över till fastlandet, varför vi beordrades återgå till Visby. Flygtid 1 tim 30 min.
     /Fo

69-04-13  Er, Ab, Bt, Lun
Larm Visby 2045. Ambulanstransport Visby till Karolinska. En skadad speedwayåkare medvetslös. Flygning i bra väder u.a .Landning Haga Södra. Flygtid 2 tim
     /Er

69-04-18  Wa, Am, Eb, Est
Larm Cefyl Jones kl 0800. SAAB´s helikopter nödlandat på litet skär i Gryts skärgård under flygning Visby – Kungsängen. Start 1815. Landning och hämtning av föraren, Sundström, + rotorbladen och tp till Kungsängen. Vädret: Icke bra. Snöyra, mörker, sikt 1 – 2 km. Åter Visby med landning kl 2005.
     /Am

69-04-19  Wa, Am, Eb, Est.
Start Visby kl 1005 för lyft av hkp Gryt – Kungsängen (8 min). Allt o.k. Åter Visby 1320.
     /Am
 

69-05-07   Fo, Sj, Bt, Ant.
Vid övningsflygning nära Visby gav Cefyl order radioledes om intagande av beredskapsläge vid F 11. Klockan var 0950. Trubbel på ett spaningsplan i luften. Strax söder Hävringe avbröts pådraget. Planet hade då gjort en lyckad landning. Flygtid 1 tim 10 min.
     /Fo

69-05-10  Wa, Er, Eb, Öst
Kl 0915 Cefyl larm (Colldén). Motorbåt med två man ombord sakanades under färd Djurgården – Åland. Sökområde i Ålands hav. Även en hkp från marinen deltog. Efter start från Visby kl 1000 befann vi oss i sökområdet kl 1100. Efter ett tips från ett fartyg hittade marinhkp båten 6 NM N Kärvens fyr. Efter att hjälpt en tullkryssare fram till vraket och efter fortsatt sökning efter överlevande återvände vi Visby. Landning 1400. Flygtid 4 tim.
     /Wa

69-05-10 Wa, Er, Eb, Öst.
Kl 1410 larm Cefyl. Båtolycka Kalmarsund. Start 1415. Uppdraget avbröts efter 5 min flygning. Läget under kontroll. Flygtid 10 min
     /Wa

69-05-22  Sö, Am, Bm, Gus
Kl 1045 rapoprterades flygplanet K 41 från F 11 saknad. Vi fick startorder för SARAH-sökning. Företaget avbröts kl 1055. K 41 återfunnen.
     /Sö

69-05-24  Fo, Sj, Fl, Ros.
Cefyllarm om ensam äldre man i sportbåt ute vid Kungsgrundet och icke återvänt breäknat till Västervik. Start kl 0520. Avbröts efter 10 min flygning då mannen kommit tillrätta. Flygtid 25 min.
     /Fo

69-06-06 Sö, Am, Eb, Wän.
Vi var på väg från F 8 till Visby, c:a 2 mil söder Landsort fick vi order vända och gå mot F 1 på grund av en olycka. I höjd med Strängnäs fick vi order vända. Fallet var uppklarat (SK-50 som gått i kraftledning vid Krylbo).
     /Sö
 

69-06-10   Sö, Am Eb, Wän.
Kl 1430 ambulansflygning från Visby lasarett till Karolinska.
         /Sö
 

69-06-12   Sö, Am, Eb, Wän.
8 kuddar + livboj funna N 5745, E 1730. Vi var och undersökte. Archie, Hamburg stod det på bojen. I övrigt verkade det hela vårstädning.
         /Sö
 

69-06-16   Fo, Sj, Bm, Est.
På väg till Visby i luften kl 1130 strax före punkt extra uppfattade vi i radion att civilt flygplan halvvägs mellan Visby och Norrköping hade motortrubbel. Han återvände mot Visby och förlorade höjd allt eftersom. Vi gjorde träffpunktsberäkning och fick se honom på 20 m höjd just före nödlandningen som skedde  1,5 – 2 km från stranden strax SW om Lummelunda kl 1145. Föraren uppvinschades och var kl 1149 i hkp. Flygplanet sjönk mycket snabbt. Ingen chans att få en slinga om stjärten. Bra triangelförbindelse på radio mellan flygplan, tornet och oss. Bojmarkering utlades på platsen. Flygplanet var en Cheeroke, Pa 424, SE-EDF.
         /Fo
 

69-06-18  Fo, Sj, Bm, Est.
Larm kl 0933, strax efter start om nyckelbensbrott  på Gotska Sandön. Landning vid Visby lasarett kl 1024 efter rutinmässig flygning.
         /Fo
 

69-06-20  Wa, Er, Fl, And.                                       H 98
Midsommarafton kl 2205 pådrag av Cefyl Lundberg. Ambulansflygning från  Luleå - Toraxkliniken  Karolinska. Patienten tidigare opererat hjärta där nu en plastventil lossnat. Allt civilt nedlagt för helgen eller fullt i två bemärkelser. Läkare och sköterska medföljde. Patienten avlämnad i relativt god vigör. Efter utbyte av helikopter på F 8  åter till Visby. Landning 06-21 kl 08 50 . Flygtid 8 tim 10 min. 
         /Wa

69-06-21 Wa, Er, Fl, And.     H 99
Midsommardagen   kl 1905-1910  larm av Cefyl Coldén. Segelflygplan saknas mellan  Ludvika Örebro. Start 1945. I  sökområdet  2045. Avbröt sökningen 2345. Åter Visby 0050. Om polisradio  funnits i hkp hade uppdraget  underlättats betydligt.  Flygtid 5 tim 05 min
         /Wa

69-06-22 Wa, Er, Fl, And      H 99
Söndag kl 2005 larm av Cefyl Coldén, civilbefolkning 2 mil öster Uråsa hade uppmärksammat ett fpl planera under kraftigt motorbuller. Troligen haveri. Efter kontakt med polisen på platsen kunde uppdraget avbrytas  emedan de konstaterat att fpl tillhörde Uråsa flygklubb och att  det haft nödlandningsövningar i området. Om vi haft polisradio hade uppdraget
kunnat avbrytas på ett betydligt tidigare stadium .  Vidare  hade polisen ordnat med landningsplats på ett annat ställe än där vi var och skrämde både två- och fyrbenta varelser. Lurad på god service tack vare avsaknad av polisradio.  Flygtid 2 tim 15 min. 
         /Wa

69-06-23 Wa, Er, Fl, And      H 99
kl 2042 larm från Cefyl Jones. Besättningen sittande på Gute. Två brännskadade pojkar  på GS för hämtning till Visby. Start 2102. Landning  vid Visby lasarett  där ambulanser mötte kl 2158. Uppdraget avslutat  2202.  Besättningen vid varmrätten kl 2220. Flygtid 1 tim.
         /Wa

69-06-24 Wa, Er, Fl, And      H 99
Bärgningsövning Askö  F 1. 
/Wa

69-06-25 Wa, Er, Fl, And      H 99 
1) Bärgningsövning Utö. ( Säkmatoffkursen )
2) kl 1740 Start för av Cefyl beordrad sökning av Major Goentorp. Sökområde: kustspaning Västervik - Oskarshamn. Halva området genomsöktes utan resultat. Landning 2025. Flygtid 2 tim 45 min
/Wa

69-06-26 Wa, Er, Fl, And      H 99
1) Bärgningsövning Utö och Askö.
2) Fortsatt sökning av Mj Goentorp. Resterande del av tidigare beordrat sökområde avspanat utan resultat. Landning Visby 2000.  Flygtid  4 tim 10 min.
         /Wa

69-06-29 Sö, Am, Bt, Ant, + Fl, 
Uppvisning i bärgning Sandö kalv.  Det gick så bra att båtklubben bjöd på kyckling.
         /Sö

69-06-30 Sö, Am, Bt, Ant 
Lyft av tank från Visbyfältet till oljehamnen  u.a.
         /Sö

69-07-01 Am, Sö, Bt, Ant
Vinschning av 20 man söder om Askö. Då vi kom in till Askö för att släppa av 7 man  upptäcktes en eldsvåda i en gård. Vi larmade basen  och flög dit med släckningsmanskap. En ladugård brann upp men elden kunde begränsas  och boningshuset räddas. 
         /Am

69-07-01 Sö, Am, Bt, Ant 
Kl 1750  Ambulanstransport från Visby till Karolinska av skallskadad.
         /Sö

69-07-04 Fo, Sj, Eb, Öst      H98
Strax före landning Visby kl 1200 order att utspana oljebälte mellan Visby o Ölands N. udde. Påträffades med centrum i bäring 243 grader 45 km från Visby. Tjockolja 3 km x 500m och tunnolja i nord - sydsträckning cirka 1,5 svensk mil. Vind 240/15 knop. Flygtidsåtgång 40 min.
         /Fo

69-07-06 Fo, Sj, Eb, Öst      H 98
Larm om ambulansflygning Visby - Karolinska. Start 1810 med svårt skallskadad patient. Läkare och sjuksköterska medföljde. Landning Haga Södra kl 1902. Flygtidsåtgång 1 tim 45 m
         /Fo

69-07-07 Fo, Sj, Eb, Öst      H98
Larm från Cefyl om svårt skadad sjöman med pulsåderblödning å tyska fartyget "Nordlicht II ".Läkare beordrad att medfölja hkp från Visby. Fartyget på 22 km WNW Gotska Sandön där "Figge" först vinschades ner i 30 knops byig vind. Uppvinschningen av den skadade i tyska  fartygsbåren gick bra. Oj, vilken fin bår. Han låg perfekt som i en kåldolme. Starten var 1803 och landning vid lasarettet 1913.  Flygtid 1 tim 10 min.
         /Fo

69-07-08 Fo, Sj, Eb, Öst      H 98
Start kl 1400 efter order att  hämta iland kapten och styrman å det vid Hammarudd  grundstötta Kalmar - fartyget " Ranfors ". Hårt väder omöjliggjorde undsättning med räddningsbåtar. Vinschning u.a.  Landning 1440. Flygtid 40 min.
         /Fo

69-07-09 Fo, Sj, Eb, Öst      H98
Beredskapsläge i luften vid punkt X två gånger denna dag. Höghastighetsprov på "lågan, jaktkärra".  Flygtid 2 tim 10 min.
         /Fo

69-07-10 Fo, Sj, Eb, Öst      H98
Larm från Cefyl om kvinna som förmodligen drivit till havs på gummimadrass från Tjälderviken, Slite. Kläderna var kvar på stranden. Start kl 2205. Genomletning av öde holmar och skär med strålkastare. Inget spår. Landning 0005.  Flygtid 2 tim.
         /Fo

69-07-11 Wa, Er, Bm, Ros     H 97
Vid  överflygning från F 8 till Visby beordrades vi fortsätta spaningen efter kvinnan på madrassen. Efter c:a 1 tim i området fick vi meddelande om att kvinnan återfunnits N. Slite. Flygtid för uppdraget 1 tim 10 min.
         /Wa

69-07-15 Wa Er, Bm, Ros,   ytb Wallberg    H 97
Larm av TL  Visby 1555. Segelbåt kantrat 1000 m utanför Norderstrand. Start 1557. Båt hade nått fram och plockat upp haveristen. Återvände Visby. Flygtid 5 min.
         /Wa

69-07-16 Wa, Er, Bm, Ros, Wallberg.    H 97
Tp till G S av ett TV gäng  under ledning av Carl Axel Sjöblom samt kn Hans Hansson Sjöräddningen.  Flygtid  1 tim 15 min.
         /Wa

69-07-16 Wa, Er, Bm, Ros,  Wallberg    H 97
kl 2003. Pådrag av Cefyl Lundberg. Identifiering av båt som gjort oljeutsläpp 10-12 NM NW Visby. Start 2042. En man från kustbevakningen i Slite medföljde. Båten identifierades och oljefläcken visade sig endast bestå av slagvatten. Landning 2041.  Flygtid 1 tim.
         /Wa

69-07-20 Fi, Am, Fl, Gus
Start kl 1933 på order av Cefyl Lundberg. Båt saknad efter planerad färd Gräsö-Åland. Vi var i området kl 2100. Polis - Tull och KA Wallenberg låg då i en klump med den hittade båten och hade tydligen avbrutit sökandet efter båtens förare. "Som vanligt" utan radiokontakt med yttervärlden sökte vi i det begynnande mörkret igenom öarna i det aktuella området. Vi avbröt kl 2200 och tankade på Bromma. Efter samråd med Cefyl återvände vi  Visby med landning 2346. Total flygtid  3 tim 46 min.
Anm: Detta var ytterligare ett utslag av hur räddningstjänsten icke skall fungera. Först c:a 5 tim efter larm och när mörkret började komma samtidigt som de båtburna livräddarna började tröttna blev vi larmade. Ett motsvarande förfaringssätt bör i framtiden kritiseras av oss.
         /Fi

69-07-26 Fo, Sj, Bt, And , Hagman    H 96 
Larm från Cefyl om 3 st småbåtar, som på olika platser i Kalmarsund efterlystes som saknade vid samma tidpunkt på morgonen. Stormbyar hade gått fram på natten. Utgångsplatser: Skäggenäs, Färjestaden och Mörbylånga. Start 0230. På öde holmen Nordmannen hade den nordligaste båten strandat och mellan stora stenar fann vi två frusna, trötta män då klockan var 0318. Vi flög hem dem till Skäggenäs. Trots stigning till molnbasen på 500 m. ingen radioförbindelse  på kanal H. när vi fortsatte spaningarna. "Usligt". Efter 15 min hittade vi en polisbåt på Öland och landade där. Polisbesked att övriga båtarna kommit till rätta. För det här uppdraget hade vi verkligen behövt polisradio. Åter Visby 0455. Flygtid 2 tim 25 min. 
         /Fo

69-07-28 Fo, Sj, Bt, And, Hagman    H 96
Ambulansflygning Visby - Stockholm (KS). Start 1645. På hemväg skogsbrand på Utö. Flög brandchefen runt över området. Landning Visby 1915. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Fo

69-08-02 Wa, Er, Eb, Wän, Wallblom    H 97
kl 0845 larm av Cefyl Lundberg. En besättningsman med akut magsjukdom  hämtas från båten Sirion som då hade läge i närheten av Bogskären. Start 0815 . Framme vid båten 0910 och landning vid Danderyds sjukhus 0950. Ombordtagning u.a. med hjälp av ytbärgare och sele. Efter frukost med bad i Vättershaga åter i Visby 1240. Flygtid  2 tim 45 min.
         /Wa

69-08-03 Wa, Er, Eb, Wän, Wallblom    H 97
Kl 0845  larm av Cefyl Häggqvist. En brandskadad besättningsman hämtas från båten Singö med läge c:a 3½ mil NW Gotska Sandön. Tp till KS. Start 1455 efter 5 min väntan på läkare som ej kom. Ombordtagning u.a. med hjälp av ytbärgare. Brandskadorna var koncentrerade till armarna, ansiktet och överlivet varför han vinschades upp i ytbärgarens sele. Landning KS 1550. Åter Visby 1700.  Flygtid 2 tim 05 min.
         /Wa

69-08-05 Wa, Er, Eb, Wän Wallblom    H 97
Kl 1145 start för ambulansflygning med en c:a 12 års grabb med en salongsgevärskula i bröstet. Patienten från Visby lasarett till KS. Landning Haga 1240. Åter Visby via F 8 1525. Flygtid för ambulansen 1 tim 05 min.
         /Wa

69-08-10 Sö, Am, Bm, Est      H97
Stulen båt funnen kapsejsad i Sundsvallsområdet. Vi blev beordrade att söka efter "tjuvarna" eftersom inget annat flygetyg fanns på närmare håll. Start 1015. Tankning i Sundsvall 6 heta timmar i luften. Flygtid 6 tim.
         /Sö

69-08-14 Wa, Ho, Fl, Ant      H 98
Larm 0853 till hkpgrp F8 av TL/F 8. Sk-16 skulle nödlanda  Skå Edeby efter motorfel över Ytterenhörna. Vi skrapade snabbt ihop en besättning och var i luften efter 7 min. Nödlandningen gick u.a., föraren åkte med till F 8.  Flygtid 15 min.
         /Fl

69-08-25 Wa, Er, Bt, Ant
Pådrag av Cefyl (Svensson) 0420. Tingstäde begärde hkpspaning Ö. Gotland. Röda raketer hade iakttagits Ö Ronehamn. Start 0440. Efter 10 min spaning upptäcktes en polsk 2 mastad havskryssare med signalen "manöveroduglig" hissad. Det visade sig att den stod på grund. Efter att de "satt segel" försökte vi blåsa den av grundet, men lyckades ej. Visby 0505. Flygtid 1 tim. 25 min. 
            /Wa

69-08-25 Sö, Am, Ho, Est, Öst
Vi letade 3,5 tim efter 8 m skötbåt i Singöområdet. Negativt. Flygtid 3 tim 30 min.
         /Sö

69-08-25 Wa, Er, Bt, Ant
Kl 1150 start mot Kråkelund där Cefyl, (Ankers), fått rapport om att "knallar" och rök setts söder Örö. Efter avspaning och sedan kontakt tagits med innevånarna på Örö, vilka ingenting visste om saken återvände vi Visby. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Wa

69-08-25 Wa, Er, Bt, Ant
Start 1930 på order Cefyl (Häggqvist). Spaning efter en rapporterad oljefläck mellan Öland och Gotland. Svensson från kustbevakningen Slite medföljde. Efter att vi funnit fläcken, och tagit prov, det visade sig vara tunnolja, återvände vi Visby.  Flygtid 45 min.
         /Wa

69-08-27 Wa, Er, Bt, Ant
Kl 1440 larm av Tingstäde. En vpl. från P 18 befarades ha drunknat under badning vid St. Olofsholm på Ö. Gotland. Hård vind rådde. Inga båtar kunde gå ut. Efter 1 tim 45 min spaning återvände vi till Visby.  Flygtid 1 tim. 45 min.
         /Wa

69-08-28 Wa, Er, Bt, Ant
Av Cefyl beordrad fortsatt spaning efter den drunknade . Negativt resultat.  Flygtid 1 tim 40 min.
         /Wa

69-09-02 Sö, Am, Eb, Öst
Fortsatt spaning efter den drunknade vpl från P 18. Negativt resultat. Flygtid 1 tim.
          /Sö

69-09-02 Sö, Am, Eb, Öst
Begärd identifiering av MKG. Mystisk båt med hög fart nära svenskt territorium söder Gotland. Det visade sig vara en rysk båt med mycken radarutrustning. Flygtid 1 tim.
         /Sö

69-09-02 Sö, Am, Eb, Ös
Larm Cefyl 2200. Start 2215 . Mystiska morsesignaler utanför Burgsvik. Misstänkta utländska ubåtar. 2 mil söder Klintehamn blev uppdraget avbrutet. Flygtid 40 min.
         /Sö

69-09-11 Fi, Wa, Fl, Ant      H 98
Sedan polis, tull och sjöräddning spanat med fartyg och helikopter sedan tisdag 9/9 efter två man som saknades efter en båttur, larmades en hkp på F 8 av Cefyl. Start 1030 mot Hargshamn, där polisen anvisade landningsplats per polisradion. Efter att ha fått reda  på omständigheterna kring försvinnandet började vi sökandet, som efter c:a 30 min gav resultat,
en av männen återfanns drunknad vid ett skär, tillsammans med delar av båten. Olyckan var konstaterad och efter att ha transporterat den omkomne till Hargshamn, samt spanat något ytterligare utan resultat, återvände vi till F 8, med landning 1345. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Fl

69-09-19 Fi, Ho, Fl, Wän      H 97
Larm av Cefyl 0415. Ett fartyg hade observerat nödsignalskott från ett läge 7 NM  Est Kungsgrundet i bäring 067 grader. Start 0503. Goda spaningsförhållanden. Genomsökte ett område som var 100 x 40 km. Alla båtar i området kontrollerades (c:a 25 st), men utan resultat. Landade 0750 då två tullkryssare och en livräddningskryssare övertog. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Fl

69-09-19 Sö, Am, Bt, Est, Wallblom
Nytt spaningsuppdrag enl ovan i ett område mellan Visby och Öland. Ett tiotal båtar fanns, men ingen nödställd. Vi återgick Visby efter avspaningen. Start Visby 1040, Landning 1155. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Bt

69-09-19 Wa, Er, Bt, Gus, Wallblom    H99
1915 larm av Tingstäde radio via Cefyl. Start 1935. Från gotlandsbåten Visby - Nynäshamn med läge 20 NM norr Visby hade passagerare observerat röda raketer i riktning mot Stenkyrkehuk. Under sökningen kom rapport att ett dalande vitt ljus setts från en båt 18 NM W Visby. Ljuset hade setts i riktning mot Stenkyrkehuk. Troligen var det vår strålkastare på hkp som setts. Under konfererande med TL Visby och Tingstäde radio framkom att tiderna för larmen passade in på tider för landning av tidningskärran och andra flygplan. Flygtid 1 tim.
         /Wa

69-09-22 Wa, Er, Bt, Gus,  Wallblom    H 99
0630 larm av Karlskrona radio via Cefyl. En galeas med 2 män och 2 kvinnor hade grundstött och brutits sönder i stormen vid Utklippan. F 17 larmad. Vi beordrades höja beredskapen till 5 min. snarast. Startorder 0705. I höjd med Ölands S. udde beordrades vi återvända, F 17 hade då bärgat de nödställda. Strax före landning nytt uppdrag, se nedan. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Wa

69-09-22 Wa, Er, Bt, Gus,  Wallblom    H 99
En 2000-tonnare, tankern Bergbritt hade maskinhaveri och var i drift S. Landsort. Ej avhörts inom 12 tim. Uppgift: Fastställ dess läge, därefter återgå till Visby. Läget var: N 50 28, E 17 43.  Flygtid 1 tim.
         /Wa

69-09-22 Wa, Er, Bt, Gus, Wallblom    H 99
1100 larm av Tingstäde radio. Undersök om en mindre fiskebåt utanför Högklint befinner sig i nöd eller ej. Omedelbart efter starten meddelade Tingstäde att allt var under kontroll. Flygtid 5 min.
/Wa

69-09-25 Wa, Er, Bt, Gus, Wallblom    H 99
Ambulansflygning Visby - Bromma, kronprinsessan Lovisas sjukhus. Start 1645. Visby lasarett hade stora svårigheter med beställningen hos rikspolisstyrelsen. Vi fick ta den genaste vägen, direkt beställning hos oss.  Flygtid 1 tim. 45 min.
         /Wa

69-10-10 Wa, Er, Fl, Alf      H 97
Under fly till Visby efter besättningsbyte blev vi beordrade att spana efter en 7 m lång båt, som troligen skulle finnas mellan Gotska Sandön och Fårö eller öarna öster därom. Båten återfanns sedan vid Söderarm och befanns vara en smugglare. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Fl

69-10-22 Wa, Ho, Bt, Ant, Hagman    H 99
Spaning efter oljeutsläpp W St. Karlsö. Uppgift att identifiera båten, konstaterade att det endast rörde sig om slagvatten varför uppdraget avbröts.  Flygtid 45 min.
         /Wa

69-10-24 Sö, Am, Eb, Öst, Wallblom 
Vid ombasering F 8 - Visby fick vi i höjd med Oaxen order att gå mot en punkt 4 mil NE Gotska Sandön där en finsk fiskebåt fått maskinhaveri och drev norrut. C:a 3 mil från haveristen fick vi på radio besked om att en annan fiskebåt fått kontakt med haveristen och rapporterat allt väl, uppdraget avbröts.  Flygtid 1 tim 30 min.
         /Am

69-10-28 Sö, Am, Eb, Öst,  Wallblom
Kl 0440 larm från Cefyl. Nödraket iakttagen NNE Fårösund. Vi var i luften 0500. I höjd med Fårösund iakttogs nödraketer och nödbloss. Kl 0525 var vi framme vid haveristen som stod hårt på grund. Hårt väder så att sjöarna slog över båten. Besättningen i båten hade försökt sätta i livbåten men denna hade vattenfyllts. Vi försökte först skicka ner styrlina men p.g.a. den hårda vinden gick det ej. Båten rullade kraftigt och vi beslöt att endast skicka ned selen. Efter 15 min. var hela besättningen räddad, 4 man och 1 kvinna. Vi landade Visby 0600 där polisen mötte och tog hand om båtbesättningen. Båtens namn: FORTUNA. Västtysk från  Rhachermore. Flygtid 1 tim.
         /Am

69-10-28 Sö, Am, Eb, Öst,  Wallblom
Kl 0440 larm från Cefyl. Nödraket iakttagen NNE Fårösund. Vi var i luften 0500. I höjd med Fårösund iakttogs nödraketer och nödbloss. Kl 0525 var vi framme vid haveristen som stod hårt på grund. Hårt väder så att sjöarna slog över båten. Besättningen i båten hade försökt sätta i livbåten men denna hade vattenfyllts. Vi försökte först skicka ner styrlina men p.g.a. den hårda vinden gick det ej. Båten rullade kraftigt och vi beslöt att endast skicka ned selen. Efter 15 min. var hela besättningen räddad, 4 man och 1 kvinna. Vi landade Visby 0600 där polisen mötte och tog hand om båtbesättningen. Båtens namn: FORTUNA. Västtysk från  Rhachermore. Flygtid 1 tim.
         /Am
 

69-10-28 Fi, Er, Fl, Wän
Fräd på F 17 för syd, då ringde man från Karlskrona lasarett 1830 och begärde omedelbar transport Karlskrona - Lund med skallskadad pat. Start 1900. Landning Lund 2005. Åter F 17 2145. Narkossköterska samt dr.Ruben medföljde. Flygtid 2 tim.
         /Fl

69-11-02 Fo, Sj, Bm, Ros, Hagman    H 96
Efter rekordstormig natt start kl 1020 efter larm Cefyl. Däckslastade danska fartyget "Trica" hade efter kraftig slagsida Sänt SOS på radio och meddelat att 6 man starka besättningen måste rädda sig i gummibåt. Position skulle vara 37 dist.min. W Ristna på Dagö. C:a 10 fartyg deltog också i sökandet på det mest vitskummande hav vi skådat. Inget resultat när det blev dags för tankning. Vid ny start kl 1505 kom ny positionsuppgift från Cefyl: 75 grader 38 dist.min. från Gotska Sandön. Strax efter kom från Tingstäde radio 5834 N- 2053 E. Där hade ett ryskt fartyg funnit haveristen och tagit upp besättningen 2 dist.min. SE därom. Alltså cirka 20 dist.min. från första positionsuppgift.  Varför ingen nödsändare i gummibåten? Flygtidsåtgång 5 tim. 50 min.            /Fo

69-11-04 Fo, Sj, Bm, Ros, Hagman    H 96
Ambulansflygning Västervik -  Lund efter larm från Cefyl. Polisen hade inget flyg att sätta in i detta brådskande fall. Start 1400. Flygning i öppet skikt på 550 m. höjd. Svår isbildning både uppåt och neråt. Första snön hade fallit över Småland. Utmärkt polishjälp vid landning på Lunds lilla flygplats. Bra lotsar.  Flygtidsåtgång 4 tim. 15 min.         /Fo

I Västervik krångligt och försenat då vi ej hade polisradio.VI MÅSTA HA POLISRADIO I
VÅRA HKP-4!         /Fo

Den kommer.         /Fi

69-11-06 Fo, Sj, Bm, Ros, Hagman     H 99
Vid återflygning till Visby efter vinschövning vid Oxelösund beordrades vi lokalisering av två oljebälten. Nr ett återfanns i bäring 300 grader 12 dist. min. Gotska Sandöns fyr. 3 dist.min långt och 100m brett. Tjockolja. Hade tidigare avslöjats av en 32:a från F 11. Haffade ett stort fartyg och hade tagit dess namn under pågående utpumpning. Olja nr två tog vi i bäring 275 grader 16 dist.min. Visby. 3 dist. min. långt och bredd upp till 500 m. Tjockolja. Flygtid uppdrag 1 tim.
         /Fo

69-11-07 Fi, Er, Fl, Gus      H 99
Larm från Cefyl 2255 till förläggningen. Start snarast möjligt beordrades, då en s.k. paragrafbåt gått på grund NE Huvudskär och läget ansågs som mycket oroande. Start 2320. Bra flygväder, vind 5m/sek. Radioförbindelse med F 11, Cefyl, Stockholm radio samt Bromma. Halvvägs meddelade Stockholm radio att läget var ytterst oroande, och att besättningen på 8 man förberedde sig att gå i livbåtarna. Efter passage av Huvudskär, begärde vi att de nödställda skulle sända upp nödraketer, vilka vi direkt fick syn på. Detta rapporterade vi till Stockholm radio som ropade  "skönt" tillbaka. Besättningen vinschades upp från akterdäck på 21 min. Fartyget var då i sjunkande tillstånd med styrbordsreling under vatten. En gummiflotte var islängd från vardera sidan samt en livbåt, som låg i marvatten. Besättningen flögs till Bromma där polis mötte. Landning 0025. Åter F 11. Landning 0200.  Flygtid 1 tim. 35 min. Fartyget var SAPPEMEER, Skärholmen.
         /Fi

69-11-18 Wa, Ho, Bt, Wän, Wallbom   H 97
1920 förvarning från Cefyl (Jones). En skadad sjöman på ett tyskt fartyg med läge 59,1 N ,21,2 E. Cefyl i samråd med Sthlm radio och Karolinska gav rådet att vid eventuell hkp-bärgning medtaga läkare. Wa ringde Nyköpings lasarett och 1930 ringde dr Rune Blomberg som då befann sig i Oxelösund och skulle inställa sig snarast möjligt. Vi hade då fått veta att sjömannen var skadad i huvudet och blödde genom båda öronen. 1940 startorder och nytt läge som kl 1930 var 5938 N, 2044 E. gick med 11 knops fart, kurs 276 grader, vind syd 15 m/sek 1955 läkaren anländer. 2000 start. I höjd med Landsort kontakt med Stockholm radio som bekräftade lägesangivelsen och meddelade f.v.b. till läkaren att den skadade var vid medvetande och hade intramuskulärt fått en halv dos dolconart, att båten hette CATEGATT, var en Östtysk fisketrålare. 2047 framme. Träffpunkten stämde bra. Trålaren visade sig vara en typisk "öststat" sådan med höga master belamrade med tvärgående wirar och radioantenner. Wa bestämde till Wallboms besvikelse att inte skicka ner ytbärgaren på den kraftigt rullande trålaren. Besvärlig bärgning p.g.a. att vi tvingades hovra i medvind, att man använde lång tid att fästa den "tyska båren" som man lagt den skadade på tillsammans med densammas personliga tillhörigheter (väska + sjösäck). Så Wän fick göra ett grovjobb för att få in "paketet" genom dörren. 2102 bärgningen klar. Cefyl hade sänt upp en J 35 "Martin 26" som transiteringsflygplan och när han ropade oss 2103 fick han beskedet att vi avsåg landa Hagaterminalen om 40 min. 2138 Landn. Haga. Ambulans och polis mötte där. 2215 landning F 11. Total tid 2 tim 15 min.
         /Ho

69-11-21 Sö, Am, Eb, And.
Larm Cefyl 1420. Spansk båt saknad. Båten satte av en lots den 19/11 kl 1000, skulle sedan gå till Karlshamn men ej avhörts. Båten gråmålad 1200 ton. Start 1435 mot en punkt två mot söder Landsort, sökning ner till Ölands norra udde - in mot kusten och kusten upp till F 11. (landning - tankning - middag) Start 1720 till Gotska Sandön. Sökning öster GS och Fårö. I höjd med Fårö fick vi radiomeddelande från Visby att båten kommit tillrätta. Landning F 11 kl 1935. Total flygtid 4 tim. 10 min.
         /Am

69-11-21 Fo, Sj, Bm, Ros, Arvidsson    H 97 på F 17
Start 1420 på samma uppdrag. Order om sökning efter kusten och upp på Ölands utsida. Efter tankning och matrast förnyad spaning i beordrat område till havs söder om Hoburgen . Svårt med radioförbindelsen. "ARGOTAY" stod ej att finna. Uppdraget avbröts efter radiomeddelande att fartyget "tuffat" in i Karlshamn. Skepparen sade att han hade gått i sicksack till havs. Trots massor av fartyg som var igång den dagen hade ingen varken sett eller hört av spanjoren  mellan Landsort och Karlshamn. Flygtid 5 tim. Total flygtid båda hkp:
9 tim. 10 min.
         /Fo

69-11-28 Fo, Sj, Bm, Est, Wallblom    H 98
Larm Cefyl om kantrat fartyg SW Hjulsta bro. Start 1755. Order att ytbärgaren skulle gå ner och knacka och avlyssna där fartygsbotten fanns ovan vatten. Dimma i bankar i området. Efter svårigheter hittades båten med endast fören någon meter över vattnet. Wallblom utförde sitt jobb utan livstecken från fartygets inre. Därefter avspanades området, som hade många vrakdelar bland isflaken. Båtens namn var "SANDSKÄR". Landning 1945. Enligt dagspressen skedde haveriet vid 14-tiden. Varför fick vi larmet så sent?  Flygtid 1 tim. 50 min.
         /Fo

69-12-18 Wa, Ho, Bt, Ant, Hagman    H 98
Larm av Cefyl (Coldén). Svenska båten SAVONIA håller på att kantra 10 DM SV Gotska Sandön. Okänt antal ombord. Start 1540. Efter att ha legat i området c:a 10 min. meddelade Tingstäde radio att besättningen på 8 man bärgats av en östtysk fiskebåt. Landning F 11 1710. Flygtid 1 tim. 30 min.
         /Wa
 
 

1969 = 80 uppdrag.                                                                                             Top


FRÄD 1970 VISBY

70-01-06 Fi, Er, Fl, Gus
Cefyl larmar oss 0020. En Coronado saknas efter start från Arlanda. Den hade lättat men ej blivit synlig på radar. Förmodat haveri inom terminalen. TL Arlanda var med hänsyn till låga stratus osäker om att vi skulle nå upp.Själva hade vi 25-30 m och delvis nere i trädtopparna. 0100 provade vi men måste landa. Det var heller ingen idé att vi gick igenom då Arlanda och sökområdet var dimbelagt. Omedelbart efter kl 0200 meddelade Cefyl att vädret bättrats vid Arlanda och att man fått kontakt med det saknade planets nödsändare. En flygvärdinna kunde meddela att dom gått ner i skogen 6 km från fältet. Arlanda orienterade Cefyl om att markpersonal var på väg dit. Vi fick order att avvakta. Stratusen hade avtagit även vid Barkarby men ändå ej bra, genomgång möjlig. När klockan närmade sig tre kom Cefyl och meddelade att flygvärdinnan rapporterat läget som kritiskt och att dom höll på att frysa ihjäl. Inga markpatruller hade nått fram. Vi gjorde en i-start c:a 0310 och Lasse ledde oss för inflygning 01 Arlanda där vi skulle söka till höger. Efter halva vägen hade vi markkontakt och begärde högintensivt ljus. Flygvärdinnan som eldade för att vi skulle kunna lokalisera haveristen talade också om för Arlanda vårt läge i förhållande till hennes plats. PÅ c:a 1 km upptäcktes elden och vi gick dit. Orienterade Arlanda som beordrade oss att från höjd lysa upp platsen. Vi kunde på så sätt leda den virriga markspaningen direkt till vraket c:a 140 grader 1,5 km från slutet 19. När personalen kommit fram fick vi, efter förfrågan om vi behövdes mera, order att återgå F 8. Anm. Vår begränsning att inte kunna flyga för optisk spaning i dimma är för många tydligen chockerande. Många horribla efterkonstruktioner har uppkommit bl.a. den att OAAB skulle kunnat klara uppgiften genom att marktransportera sin jet-ranger vägledes till Arlanda. En jourhavande polisförare har nattjour på Bromma utan att ha sin mörkerutbildning klar. Va f-n skulle han ha gjort i dimman??? Faktum kvarstår nämligen att det var Hkpgrp F 8 som fann haveristen. 
         /Fi

70-01-13 Wa, Må, Bt, Wän,  Hagman    H 99
2005 larm till Victoria av Cefyl Lundberg. Tingstäde radio hade bett om hjälp. Nödraketer hade iakttagits i SSW riktning mot Fårö från en båt i närheten av Salvorevs fyr. Vädret uruselt. Ingen sikt och 30 m. i tak på Visby. Isbildning i moln. Troligen bättre i området. Vi beslutade att göra ett försök. Start 2045. Flyghöjden kunde hållas omkring 100 m. Efter halva sträckan sjönk molnhöjden varför vi tvingades bryta och gå hem igen. Landning 2040. Flygtid 55 min.
         /Wa

70-01-14 Wa, Må, Bt, Wän, Hagman    H 99
På order av Cefyl avspanades området SW Salvorevs fyr. Start 0930. Efter c:a 1 timme i området observerades en massa små ankarboardsbitar, vitmålade på ena sidan, flytande i vattnet. Vinden låg på mot Fårö. Vi landade på stranden och plockade med några bitar till Visby för överlämning till Tingstäde radio. Efter tankning återgång till F 11. Landning 1335. Flygtid 3 tim. 35 min.
         /Wa

70-01-15 Wa, Må, Bt, Wän, Hagman    H 99
2230 Cefyl beordrar ambulansflygning Visby - Bromma (Karolinska) Start 2317. Åter F 11 0215. Flygningen u.a. Patienten en äldre man. Läkare och sköterska medföljde Flygtid 2 tim 10 min. 
         /Wa

70-01-17 Am, Sj, Eb, And, Westberg
Kl 1518  larm till hotell Victoria från Cefyl (Coldén). Från Tingstäde radio meddelades att 4 eller 5 personer iakttagits på ett drivande isflak 3-4 distansminuter väster Nisseviken (norr Burgsvik). Uppgiftslämnaren bedömdes av polisen som mycket vederhäftig och trovärdig varför startlarm utfärdats. Vi var i luften 1552. Gångtid till sökområdet 55 min. Vi började söka 1647 på 25 - 50 m. höjd med hjälp av strålkastare, fart c:a 70 km/tim. Eftersom sökområdet var ganska begränsat hann vi söka igenom området två gånger. Efter drygt 1½ tim. sökning avbröts uppdragen 1820. Efter kontakt med polisen som fortfarande inte fått meddelande om några saknade, startade vi mot Nyköping och landade F 11 2000. Flygtid 3 tim. 25 min.
         /Am

70-02-07 Wa, Må, Bt, Ant, Hagman    H 98
Kl 2120. Larm av Cefyl Häggqvist. Besättningen på F 11. En båt med 10 mans besättning nedskruvad i is i S. Kalmarsund. ("Svanfjord" från Uddevalla). Start 2128. Bra väder, men hård motvind. Per radio meddelades vi att en isbrytare var på väg ut varför vi skulle landa F 12 och avvakta där. Landning F 12  2255. (1.25). Isbrytaren kunde så småningom ta sig fram varför vi kunde återgå till F 11. Start F 12  0025. Landning F 11  0125 (1tim.) Flygtid 2 tim. 25min. 
         /Wa

70-02-10 Wa, Må, Bt, Ant, Hagman    H 98
På order av Cefyl Lundberg beordrades vi göra en tp för F 13 ???? Tp bestod i 8 pax F 13 - Dick. Vänta i luften med tanke på 5 min beredskap vi höll, därefter återtp till F 13.           Flygtid 2 tim.
         /Wa

70-02-12 Wa, Må, Bt, Ant, Hagman    H 99
0929 larm av TL F 11. Fallskärmshopp. (just under utbyte av beredskap) 0933 Start. Haveri 140 grader avstånd 5 mil. Radar ost ledde oss mot haveriplatsen. Fpl cirklade över föraren som hamnat på isen. Ingen nödsändare igång. Öppet vatten i form av råkar och vakar runt om. 0946 på plats för uppvinschning av föraren. Ytb. Hagman skickades därefter ner och hämtade upp fallskärmen. Föraren, löjtnant Samuelsson o.k. 1014 landning F 11. H 98 som fanns på plats för utbytet av hkp startade omedelbart efter oss och kvarstannade på haveriplatsen för att söka efter stolen och ta vara på delar efter den havererade S 35.  Flygtid 45 min.
         /Wa

70-02-20 Er, Ho, Bm, Est       H 97
Hur F - n var det med hangaren då ???

70-02-21 Er, Ho, Bm, Est, Hammarlund    H 96
Larm av Cefyl till Mellangatan 2255. Ett 10-tal ungdomar från Slite hade sett röda raketer i bäring 160 grader avståndet beräknades till 2 distansminuter. I luften 2325 fick vi av Tingstäde (kanal F) att man från flera håll sett röda raketer och att läget pejlats till 5702 N, 1910 E. (OBS 120 km från Slite) Nästan framme i området fick vi från Tingstäde att en östtysk fiskeflotta använt röda raketer för inbördes signalering. Vid försök att identifiera en snabbgående (troligen militär) båt använde sig densamma av starka strålkastare för att blända oss. Vi fick då order att identifiera moderfartyget som uppgivit läge 5642 N, 1916 E. och hette Stubnitz. Detta stämde. Vi återvände Visby. Molnbas 300 feet, 7 km sikt. Total flygtid 1 tim 25 min.
         /Ho
Amn: Göteborgs tidning hade fotograf ombord på Finnlandia så samma tidning ringde och ville ha namnen på "besättningen och den kvinnliga ytbärgaren" som härmed är omdöpt till fröken Hammarlund.

70-03-13--14 Am, Sj, Eb, Est, Hammarlund
kl 2200. Uppringd av Cefyl (Svensson) en båt mellan Landsort - Visby vid namn "Solskär" hade larmat Tingstäde radio om att dom hade en bråkig besättningsman ombord. Efter överenskommelse med hkp-besättningen och Cefyl beslutades om att tills vidare avvakta. Kl 2300 Cefyl (Svensson) ringde nu och informerade om att besättningen på "Solskär" begärde omedelbar hjälp, då den bråkige (sjuke) besättningsmannen låst in kapten och styrman i styrhytten samt kastade föremål i havet eftersom båten dessutom var lastad med "explosiv vara" beslutades om ingripande. Vid flygplatsen ringdes Tingstäde radio som meddelade att fem polismän skulle komma ut till fältet kl 2345. Polismännen skulle vinschas ned på en större båt vid namn "Dux" som låg i närheten av "Solskär". Dux läge angavs till 332 grader 22 distansminuter till Landsort. Solskärs läge 168 grader 25 distansminuter från Landsort. Start skedde 2400. Vi beslöt att först söka upp Solskär för att efter nedvinschning av polismännen på Dux kunna leda denna till Solskär. Efter c:a 25 min. gångtid sågs båtlanternor på denn uppgivna positionen, men denna båt var ej Solskär, vi tittade på ytterligare två båtar i närheten dock utan resultat. Vi fick då meddelande via Tingstäde att "Dux" hade ett eko i bäring 340 grader 32 distansmin. till Landsort. Vi gick direkt till detta nya läge och där upptäcktes ett svagt ljus från en båt endast försedd med topplanterna. Vid undersökning med hjälp av strålkastaren visade det sig vara "Solskär". På däck syntes tre man och allt verkade lungt. Vi beslöt att låta en polisman gå ner för kontroll. Då han varit nere i några minuter. vinschades den bråkige besättningsmannen upp. Efter uppvinschning av polismannen sattes kurs mot Visby kl 0105. Landning  kl 0125. Flygtid 1 tim. 25 min.
         /Am

70-04-20 Fo, Er, Bm, Ros, Westberg    H 96
Vid flygning Askömålet - Visby påträffades kl 1055 en rund stålkon c:a 3 m. hög ovan vattenlinjen och 1m. bred vid basen. Rostfärgad. Position: N 5819 och E 1750. Flygtid 20 min.
         /Fo

70-04-23 FI, Ho, Fl, Est      H 99
0300 larm till Mellangatan av Cefyl. Order: identifiera okänd tanker som släpper ut olja öster Gotland. 0330 Start, hittade snart olja  50 km norr Visby och hade bara att följa den ungefär 50 km långa oljesträngen så hann vi fatt  BRITTISH CHEVALRY. LONDON. Tullkryssare från Fårösund gick ut och kunde konstatera att det var slagvatten.  Flygtid 50 min.
         /Ho

70-05-26 Fi, Ho, Fl, Est      H 99
1643 larm av TL. J 35 saknas öster Gotland, senast kända läge EN 1224. 1647 start. Framme vid kusten så fann vi att vårt tänkta sökområde var täckt av dimma och låga stratus. Målkärran N 54 anmälde att han genom stratusen 25 km nordost sett något flyta på vattnet. Vi gick dit och ett försök att få vattenkontakt. Kontakt fick vi men sikten var enormt dålig så vi steg igen. Efter förfrågan hos TL - Visby så lyckades vi få fram att 35:an vid "senast kända läge" hade kurs 240 grader och skulle titta på et fartyg som misstänktes ligga i skjutområdet. Nu började dimman blåsa undan i området sydväst om "senast kända läget". Vi hittade först en koncentrerad oljefläck som vi undersökte beträffande det skräp som flöt
på vattnet. J 29:an  N 24 upptäckte en oljefläck i EN - 0622 kl 1730. När vi kom ditt hittade vi genast förarens hjälm. Vi dirigerade livräddningskryssaren Östergarn , som låg alldeles i närheten , fram till hjälmen som han plockade upp. Tullkryssaren Tv 238 kom nu också till platsen, och vi dirigerade de två kryssarna till de vrakdelar som vi upptäckte. (frekvens 156,80  FR 21). Haveriplatsen låg mitt i sjöfartsleden men vi lyckades få en stor rysk båt att väja undan genom att kontakta densamma på 156,80. Vi fortsatte att spana runt oljefläcken tills vi blev avlösta  av H 96 som startat från F 8 med bes: Wa, Am, Bm, And.   Landning Visby 1907. Flygtid 3 tim. 15 min.
         /Ho

70-05-27 Fi, Ho, Fl, Est,      H 99
Fortsatt spaning från haveriplatsen en sektor 360 grader - 180 grader ut till 15 km. Inget resultat annat än en massa skräp på vattnet. Avlöstes av H 96, Wa, Am, Bm, And kl 0600. Flygtid 3 tim. 05 min.
         /Ho

70-05-27 Fi, Ho, Fl, Est.      H 96
1000 fick gå ut och identifiera ett par föremål som J 29 sett från luften. Det var som tidigare bara skräp utslängt från fartyg. Flygtid 1 tim. 05 min.
         /Ho

70-05-30 Wa, Sj, Eb, Öst      H 99
2015 förfrågan om från polisen i Visby om ambulansflygning Visby- Stockholm kunde utföras. Ehrenströms och LIN utslagna p.g.a. dimma Visby. Vi hänvisade polisen till Cefyl. 2030 O.K. med Cefyl. Vädret: Visby dimma 100 m sikt  översida 500 m. Stockholm bra väder. 2050 klara för start men i väntan på ambulansen. 2140 Start Visby. 2230 landning Hagaparken Sthlm. Polis , ambulans och Expressen mötte. 2310 landning och övernattning på F 8 p.g.a. dimman i Visby. Patienten svårt trafikskadad. Återgång till Visby 05-31 f.m. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Sj

70-05-31 Wa, Sj, Eb, Öst.      H 99
1545 förfrågan från kustbevakningen om vi kunde hjälpa till vid lokaliseringen av ett oljebälte utanför Gotlands västkust. Cefyl o.k. 1630 start. Oljebältet bestod av slagvatten med tunna strimmor av tjockare olja. Flygtid 1tim.
         /Sj

70-06-01 Wa, Sj, Eb, Öst.      H 99
Förfrågan från Tingstäde radio om vi kunde identifiera ett fartyg som släppt ut olja 40 km Ost Slite. Cefyl o.k. Vi hämtade en kustbevakningsman i Slite. Vi hittade fläcken, som bestod av slagvatten, men ingen båt. Vid senare förfrågan hade utsläppet skett kl 13. kl nu 1700. Inget att hämta. Flygtid 1 tim. 10 min.
         /Sj

70-06-04 Wa, Sj, Eb, Öst.      H 99
Start 2000 för undersökning av oljefläck 12 NM , NW Visby. Det visade sig vara slagvatten. Kustbevakare medföljde. Flygtid 30 min.
         /Sj

70-06-10 Am, Ho, Ke, Ros, Westberg
1040 order från Cefyl att utföra ambulansflygning Visby lasarett - Karolinska. Vi skulle befinna oss vid Visby lasarett 1115. 1135 start från lasarettet med brännsksadad man (60 %), som man placerat på en mobil (en slags vagn med skakningsdämpare) som vi kunde skjuta in genom rampen sedan vi tagit bort bårarna. En läkare 3 sjuksköterskor samt patientens hustru medföljde. Anledningen att så många följde med var att den brännskadade behövde dropp och intensivvård under flygningen. Rosvall fick användning för sin upphängningsanordning för dropp. 1230 landning Haga. 1305 start Haga. 1410 landning Visby via lasarettet där personal samt mobilen avlämnades. Total tid 1 tim. 55 min.
Fotnot: Vilken skulle ha utfört transporten om vi ej funnits till hands, och vilken typ av flygetyg hade haft nog utrymme?
         /Ho

70-06-23 Fi, Ho, Fl, Öst
Ambulanstransport Visby - KS. Läkare och sköterska med för vård. Transporten föregicks av en palaver mellan å ena sidan överläkaren vid Visby lasarett och andra sidan RPS sambandscentral om val av transportmedel. Problemet var tydligen 1. omlastning, 2. utrymme, 3. vårdmöjligheter. Flygtid 2 tim. 05 min.
         /Fi

70-06-23 Fi, Ho, Fl, Öst.
Lokalisering av olja kl 2200 - 2345. Tullen beställare. Läge: 305 grader och 30 NM från Visby med sträckning i 200 grader. Syndaren, KAP HORN HOLLAND, upphanns i CN 3000. Vi uppfattade utsläppet som slagvatten genom att det upplöstes ganska snabbt.
         /Fi

70-06-30 Wa, Sj, Ke, Est, Westberg.    H 98
På begäran av Tingstäde radio kontrollerades en oljefläck 2 distmin W Visby. Ingen tjockolja. Flygtid 15 min.
         /Wa

70-07-05 Am, Eu, Eb, Alf, Juliusson
Ambulansflygning Gotska sandön - Visby. Start Visby 1310. Hämtade 8-årig flicka (modern medföljde), som besvärats av infekterad blindtarm sedan drygt 1 dygn. Landning Visby 1410. Flygtid 1 tim.
         /Am

70-07-09 Am, Eu, Eb, Alf, Juliusson
Kontakt med Cefyl angående ett oljebekämpningsaggregat som snarast måste från brandkåren (Norrköping) till Gotland. Enligt Cefyl (Lundberg) hade alla möjligheter att få det hit prövats och Cefyl bedömde läget som katastrofalt då tjockoljan skulle nå gotlandskusten ganska snart Start 1755, landning Kungsängen 1835, start 1845, landning Ronehamn 1945.
Landning Visby 2000. Aggregatets vikt 25 kg + bensindunk. Flygtid 2 tim. 10min.
         /Am

70-07-10 Er, Fo, Bm, Ant      H 98
Start 1315 för lokalisering olja utanför Hoburgen - Hamra. Kraftiga oljebälten fanns där inom c:a 7 dist. min. långt och 1 dist.min. brett. Vid Heligholm hade det flutit iland. Tullare från Ronehamn var med ombord och fick beskåda eländet. Kusligt att se stränderna. Oljebältena bestod i tjockolja i klumpar. Vindkantring till västlig vind räddar nog det hela från katastrof. Och vindkantringen kom senare. Flygtid 1 tim. 35 min.
         /Fo

70-06-23 Fi, Ho, Fl, Öst
Ambulanstransport Visby - KS. Läkare och sköterska med för vård. Transporten föregicks av en palaver mellan å ena sidan överläkaren vid Visby lasarett och andra sidan RPS sambandscentral om val av transportmedel. Problemet var tydligen 1. omlastning, 2. utrymme, 3. vårdmöjligheter. Flygtid 2 tim. 05 min.
         /Fi

70-06-23 Fi, Ho, Fl, Öst.
Lokalisering av olja kl 2200 - 2345. Tullen beställare. Läge: 305 grader och 30 NM från Visby med sträckning i 200 grader. Syndaren, KAP HORN HOLLAND, upphanns i CN 3000. Vi uppfattade utsläppet som slagvatten genom att det upplöstes ganska snabbt.
         /Fi

70-06-23 Fi, Ho, Fl, Öst
Ambulanstransport Visby - KS. Läkare och sköterska med för vård. Transporten föregicks av en palaver mellan å ena sidan överläkaren vid Visby lasarett och andra sidan RPS sambandscentral om val av transportmedel. Problemet var tydligen 1. omlastning, 2. utrymme, 3. vårdmöjligheter. Flygtid 2 tim. 05 min.
         /Fi

70-06-23 Fi, Ho, Fl, Öst.
Lokalisering av olja kl 2200 - 2345. Tullen beställare. Läge: 305 grader och 30 NM från Visby med sträckning i 200 grader. Syndaren, KAP HORN HOLLAND, upphanns i CN 3000. Vi uppfattade utsläppet som slagvatten genom att det upplöstes ganska snabbt.
         /Fi

70-06-30 Wa, Sj, Ke, Est, Westberg.    H 98
På begäran av Tingstäde radio kontrollerades en oljefläck 2 distmin W Visby. Ingen tjockolja. Flygtid 15 min.
         /Wa

70-07-05 Am, Eu, Eb, Alf, Juliusson
Ambulansflygning Gotska sandön - Visby. Start Visby 1310. Hämtade 8-årig flicka (modern medföljde), som besvärats av infekterad blindtarm sedan drygt 1 dygn. Landning Visby 1410. Flygtid 1 tim.
         /Am

70-07-09 Am, Eu, Eb, Alf, Juliusson
Kontakt med Cefyl angående ett oljebekämpningsaggregat som snarast måste från brandkåren (Norrköping) till Gotland. Enligt Cefyl (Lundberg) hade alla möjligheter att få det hit 
prövats och Cefyl bedömde läget som katastrofalt då tjockoljan skulle nå gotlandskusten ganska snart Start 1755, landning Kungsängen 1835, start 1845, landning Ronehamn 1945. Landning Visby 2000. Aggregatets vikt 25 kg + bensindunk. Flygtid 2 tim. 10min.
         /Am

70-07-10 Er, Fo, Bm, Ant      H 98
Start 1315 för lokalisering olja utanför Hoburgen - Hamra. Kraftiga oljebälten fanns där inom c:a 7 dist. min. långt och 1 dist.min. brett. Vid Heligholm hade det flutit iland. Tullare från Ronehamn var med ombord och fick beskåda eländet. Kusligt att se stränderna. Oljebältena bestod i tjockolja i klumpar. Vindkantring till västlig vind räddar nog det hela från katastrof. Och vindkantringen kom senare. Flygtid 1 tim. 35 min.
         /Fo

70-07-11 Er, Fo, Bm, Ant      H 98
0800 larm från Cefyl om saknad båt på sträckan Söderköping - Visby. 2-motorig båt med kom.-radio ombord. Skulle vara i Visby kl 1900 kvällen före. Släkten sjölarmade. Stormvarning var utfärdad. Just vid start inställdes uppdraget då tulljakt hittade båten i lä på fastlandssidan. Han hade inte sagt något på sin radio. Sorgligt!  Flygtid 0.
         /Fo

70-07-13 Er, Fo, Bm, Ant      H 98
En av F 8:s Tp 83 med kn Borgström och "Fobban" avgick vid 14-tiden från Visby till Norrköping med lotta-passagerare ombord. Efter landning F 13 omtalade en av dessa för besättningen att hon på 1200 m. höjd tyckte sig ha sett ett ljussken mitt ute på havet under flygplanet. Lite rök var det också. Besättningen larmade Cefyl, som genast ringde oss. Start kl 1520 mot det aktuella området, vars mitt sattes till  N 5802 o. E1750. Några stora fartyg kollades, men vid den fortsatta sökningen hittades kl 1612 en liten träfärgad fiskebåt som var ombyggd till fritidsbåt. Den var svår att se i den grova sjögången med ordentliga "gäss". Någon signal avgavs ej. På däck hade besättningen spänt upp ett lakan och målat "SOS". Tvärs i vinden  rullade den våldsamt hela tiden. Inget drivankare fanns utlagt. "Arma satar!"  Dom avvisade uppvinschning och ville i stället ha bogsering. Vi meddelade "Tingstäde",  som ordnade med räddningskryssare. Fyra personer kunde vi urskilja ombord och återvände Visby. Båten hade motorstopp. Vid tankning kom nytt larm om ambulansflygning Visby - Karolinska. Detta uppdrag följer nedan. Båten uppsöktes igen på återväg Stockholm - Visby och återfanns  kl 1930. Uppvinschning avvisades åter och dom meddelades att räddningskryssaren skulle vara där om en timme. Position N 5803 o E 1755. En hade hatt och kavajkostym i stormen. "Appelberg" kom fram som avtalat. Båtfolket vägrade gå över till "kryssaren". Kl 0200 på natten sjönk båten under bogseringen och en snabb räddning vidtogs av "kryssar"-besättningen. Då var det , hör och häpna, sex personer och två hundar som varit i båten. Ett par svårt sjösjuka o. med endast fyra flytvästar ombord. Skrämmande! Båten ligger nu på 42m. djup endast en dist.min från Häradsskär. INGEN UTOM HUNDARNA VAR SIMKUNNIG! Flygtid 1 tim 05 min
         /Fo

70-07-13 ER, Fo, Bm, Ant                 H 98
Larm från Cefyl om ambulansflygning Visby-Karolinska med start lasarettet 1714. Äldre dam med svåra halsblödningar. Så kallad "Mobilbår" togs in direkt i hkp där stort svängrum ordnats enär omflyttning av patient  var otänkbar. Två läkare och tre assistenter medföljde för fortlöpande behandling. Beställd "specialambulans" mötte Haga Södra. Läkarna lovprisade hkp utrymme, och "mobilbåren" rullades direkt in i ambulansen. Flygtid 2 tim.
         /Fo

70-07-16 Er, Fo, Bm, Ant
Larm från tullen. Ett sportflygplan hade sett båt släppa ut olja i bäring 340 grader 42 naut. från Visby. Efter kontakt med Cefyl , start 2000. Båten hittades "Capella" af Rostock. Men oljan var bara vanligt slagvatten. Flygtid 55 min.
         /Er

70-07-17 Er, Fo, Bm, Ant
Larm från Cefyl om ambulansfly  Visby - Karolinska. Start från lasarettet 0215. En äldre man med blödningar i huvudet. "Mobilbår" användes, trots beställning av specialambulans , så kom det en vanlig ambulans och mötte vid Haga södra, varvid omlastning måste ske. En läkare och en syster medföljde. Flygtid 2 tim.
         /Er

70-07-17--18 Fi, Ho, Fl, Öst      H 99
2245 Ambulansflygning Visby lasarett - Karolinska med mobilbår och läkare + vårdare. Landning Hagaparken 0005. Åter Visby 0215 efter att ha väntat i Haga 1 tim. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Ho

70-07-27 Wa, Sj, Ke, Ros      H 98
På begäran av Visby lasarett via larmcentralen och Cefyl utfördes ambulansflygning till Karolinska  (Hagaparken). Patienten hade tarmvred. Läkare och sköterska medföljde. Start 1830. Åter Visby 2045. Flygtid 1 tim. 45 min.
         /Wa
 

70-07-30 Wa, Sj, Ke, Ros      H 98
På bergäran av Tingstäde radio utfördes kontroll av oljefläck 3 mil  NW Hallshuk. Flygtid 1 tim. 05 min.
         /Wa

70-07-30 Wa, Sj, Ke, Ros      H 98
På begäran av Tingstäde radio utfördes kontroll av oljebälte 3 mil NW Hallshuk. Flygtid 1 tim. 05 min. 
         /Wa

70-08-01 Am, Er, Eb, Wän, Westberg
0130 larm från Cefyl. En kvinna ur besättningen på det finska fartyget "Sotka" hade hoppat överbord kl 0015, 210 grader 17 dist.min. från Hoburgen. Efter kontakt med Tingstäde start 0220. Vi var i det aktuella området 0245 och fick då av Tingstäde ändrad pos. 193 grader 11-12 dist.min. Vi hittade den finska båten ganska snart och började söka i dess närhet, efter 15 min. anropades vi av motortorpedbåten "Antarees" som föreslog att vi skulle söka i den södra delen av aktuellt område och eftersom han var utrustad med radar ledde han oss öst- västliga stråk. Vid 5-tiden hittades en livboj som Sotka kastat ut omedelbart efter kvinnan hoppat. Då bränslet började tryta återvände vi Visby och landade 0535. Flygtid 3 tim. 15 min.
         /Am

70-08-02 Am, Er, Eb, Wän, Westberg
0745 kontaktad av Cefyl ang. en oljefläck som iakttagits av Linjeflyg som också meddelade att det var ett syd-gående svartmålat fartyg med vit akterstäv som var upphov till utsläppet 20 km. NNW Stenkyrkehuk. Vi kontaktade Tingstäde och tullen varvid bestämdes att en tullare skulle medfölja. Start 0910. Vi hittade både oljefläck och den aktuella båten. Det visade sig att det var slagvatten. Landning 0955.  Flygtid 45 min.
         /Am

Kl 1800, ny oljefläck 235 grader 10 km från Visby. Start 1825. Oljefläcken hittades och även detta visade sig vara slagvatten. Landning 1850. Flygtid 25 min.
         /Am

70-08-05 Am, Er, Eb, Wän, Westberg
1520, ambulansflygning Visby lasarett - Karolinska, med mobiliftbår + läkare + vårdare. Landning Hagaparken 1650. Åter Visby 1830. (hjärnskadad man i 60-årsåldern) Flygtid 2 tim.
         /Am

70-08-06 Am, Er, Eb, Wän, Westberg
1805 larm från Cefyl. En besättningsman på den norska tankern "Hebris" hade genom olyckshändelse ombord  blivit kraftigt brännskadad och måste in till Karolinska. Båtens läge 083 grader 15,5 dist.min. från Almagrundet. Start 1820. Framme vid båten 1910. Vi vinschade först ned ytbärgaren för att ta reda på var och hur svårt skadad mannen var. Det visade sig att skadorna var sådana att vi kunde andvända räddningsselen. Kl 1917 var allt klart för start mot Hagaparken, landning där 1940. Vi kunde ej kupera höger motor och gick till F 8 för att byta hkp. Start F 8 2055. Landning Visby 2155.  Flygtid 2 tim. 20 min.
         /Am

70-0812 Sj, Fo, Bm, And, Juliusson
Tp Visby - GS. t.o.r. Polis + MKG-personal. Best. genom Cefyl. Flygtid 2 tim. 30 min.
         /Sj

70-08-13 Sj, Fo, Bm, And, Juliusson 
0922 larm från TL F 11. A 32 med motorstopp vid Hävringe. Besättningen hoppar! 0925 i luften med kurs mot Hävringe. Rotekamrat vittne till uthoppet, som skedde u.a. Rotekamraten kvarlåg över nedslagsplatsen och såg besättningen gå i båtarna. Vi hade då 20 min. kvar att gå. Yngve röd 38 (Alouette) och Z 80 (hkp-6 från Nyge) kom på frekvensen och de låg då ganska nära haveriplatsen , vars exakta läge var 12 km. 190 grader från Hävringe fyrplats. 1003 väl framkomna hade Y 38 redan bärgat en av besättningsmännen, genom att landa på vattnet. Vi vinschade upp nr 2, som också var vid god vigör och avlämnade honom på F 11, 1015 , där ambulans mötte. Stor räddningsinsats. 5 hkp i luften i området. Ingen Diana-sändning förekom. Vid återgång till Visby markerade vi fpl nedslagsplats med en boj. Flygtid 2 tim.
         /Sj

70-08-17        H 98
Wa, Ho, Fl, Lun, Westberg + tulltjm. Eriksson
1845, Larm Cefyl om "linjeflygsolja" 340 grader 10 NM. från Visby. 1920 start. 1935 hittat oljeområdet, slagvatten med tjockoljeklumpar. 2005 identifierade en tänkbar syndare.
 2035 landning. Flygtid 1 tim. 15  min.
         /Ho

70-08-23 Fi, Am, Ke, Est, Han
Efter larm 0615 och startproblem sökte vi under 3 tim efter en besättningsman som gått över bord från holländska lastfartyget Nasserborg. Han förblev borta. Flygtid 3 tim.
         /Fi

70-08-28 Er, Fo, Eb, Alf, Westberg     H 98
1605 larm per radio före landning Visby. Ambulansflygning Visby - Karolinska efter snabbtankning. Start lasarettet 1639. 8-årig patient på mobilbår och läkare medföljde. Landning Haga Södra där specialambulans mötte. Åter Visby 1850. Flygtid 1 tim. 50 min. 
         /Fo

70-09-02 Er, Fo, Eb, Alf, Westberg     H 98
1320 start från Visby efter påringning från Cefyl om sökning efter 2 smuggelbåtar. Tullare medföljde. Vattenområdena runt Gotland genomsöktes med negativt resultat. Åter Visby 1500. Flygtid 1 tim. 40 min.
         /Fo

70-08-09 Sj, Ki, Wän, Fdir Jälltoft, Fplm. Behlin   H 98 med basering F 8.
1545 larm från Cefyl om observerat fallskärmshopp vid Björklinge. (10 NO F 16) TL F 8 kallade ner övande hkp vars blandade besättning kompletterades med en förare. 1553 start  F 8 mot Björklinge. Vid passage av F 16 preciserades läget till Björklinge gamla flygfält. Väl framkomna till fältet fann vi en parkerad övergiven bil vid fältgränsen. Vid närmare undersökning fann vi i bilens baksäte en hopvikt fallskärm, men var fanns offret? Vi sökte en stund på låg höjd i omgivningarna efter landat eller havererat fpl. men ack nej. Något sådant stod ej att finna. Då anmälde sig två ynglingar per bil vid flygfältet. Vid förhör framkom att ynglingarna begagnat sig av en utrangerad fallskärm som drake och låtit sig bogseras upp efter en bil med en 150m. lång lina. Detta hade observerats som ett fallskärmhopp av en förbipasserande trafikant. Landing  F 8 1700. Flygtid 1 tim. 10 min.
         /Sj

70-09-18 Am, Er, Ke, Ros, vpl. Juliusson    H 99
Larm Cefyl 1540, mindre båt (Inez) 12 NM väster Karlsön befann sig i sjönöd, 3 personer ombord. Start 1545. När vi befann oss i närheten av aktuellt område kom meddelande att båten ej längre var i behov av hjälp. Samtidigt  kom från "Tingstäde" att en annan båt, (fiskebåten Marina) , fått maskinhaveri och låg i ungefär samma område. Med hjälp av ett pejlvärde som Tingstäde tagit på båten (bäring 271 grader), hittades Marina kl. 1630. Efter att ha gett exakt position på Marina för vidare befordran till en räddningskryssare som redan var på väg, återvände vi Visby. Landning 1650. Flygtid 1 tim. 05 min.
         /Am

70-09-24 Am, Er, Ke, Ros, Juliusson    H 99
Larm från TL Visby kl. 1019, en J-35:a saknad öster Gotland. Start 1024, (svårighet med start av 1:ans motor). Efter start nytt läge 1,6 km NO Kräklingbo kyrka, landade vid haveriplatsen kl. 1036. Konstaterade att föraren medföljt fpl. Fick fram radiomeddelande via linjeflyg 1043. Efter samtal med brandförman  och polis om avstängning och bevakning återgick vi till Visby. Landning kl. 1115. Flygtid 50 min.
         /Am

70-09-24 Wa, Fo, And      H 96
Vid F 8 hkp-grp:s säkmatövning på Villinge tillfrågades vi, via ett transiterande fpl, av TL F8 om vi kunde sättas in vid ett J 35 haveri utanför Gotland. Vi höll just på med bärgning av 5 man i en 6-mansbåt. Efter att få besättningen kompletterad med fnav och ytbärgare från de övande lovade vi gå mot Gotland. Engberg (fnav) hade vi redan vinschat upp varför vi begärde av kn Frisk som befann sig ombord på TV 012 att få Flemström med som ytbärgare. Efter att besättningen kompletterats visade det sig att kartmaterialet ombord var för dåligt för eventuell sökning med hjälp av Decca varför vi måste meddela TL F 8 att vi nödgades gå mot F 8 först. Strax efter fick vi beskedet att föraren var funnen varför vi kunde återgå till säkmatövningen. Erfarenhet: Deccakartor bör alltid ligga i alla hkp oavsett om fnav medföljer eller ej.
         /Wa

70-09-26 Fo, Ho, Eb, And      H 99
Larm om snabb ambulanstransport Visby - Karolinska. 49-årig man fallit från 5 m. höjd och brutit ryggen. Start lasarettet 1340. Flygning på 30m. höjd i hård motvind. Mobilbåren användes. Den beställda specialbilen mötte ej på Haga södra, utan vanlig ambulansbil var på plats. Skiftet gick i alla fall smidigt o. snabbt. Åter Visby kl. 1630. Flygtid 2 tim.
         /Fo

70-09-28 Fo, Ho, Eb, And      H 99
Larm Cefyl om flera vrakdelar funna av fiskebåt c:a 24 dist min.  NW om Stenkyrkehuk. Start 1040. På position 23 dist min. 316 grader fann vi ett stort stycke av ett båtdäck, flera bitar av en styrhytt och massor av mindre träbitar. Tullbåten TV 238 kom efter hand till området medan vi igångsatte letande efter eventuella nödställda. Bra spaningsväder varför Cefyl satte in F 11:as 32:or. Vi landade Visby 1215. Kjell´s misstankar om en bekantings båt besannades dagen efter i tidningarna. Den hade gått under redan  den 25 på förmiddagen 5 ombord hade räddats av Landsortslotsarna. Flygtid 1 tim. 35 min.
        /Fo

70-10-01 Fo, Ho, Eb, And      H 99
Larm från Tingstäde radio kl 1740 om engelska lastfartyget "ESK QUEEN" i sjunkande tillstånd mellan Furillen, Ost fyren Grauten. 13 mans besättning. Start 1754 med mörker och dåligt väder, duggregn, tidvis under 1 km sikt  o. 30 m. i tak. Kom fram 1810. I dyningen nära haveristen rullade två livbåtar med 10 man i den ena och tre i den andra. Uppvinschningen igångsattes omedelbart då livbåtarna drev iväg med vinden och kunde kantra i bränningar. Styrlinan förstod de nödställda ej att använda på rätt sätt. Och någon ytbärgare hade vi ej i besättningen. Vilken nackdel just i sådant mörkerföretag! Nåväl, när vi tagit upp 7 man, däribland kaptenen kom en lotsbåt fram och tog de övriga 6. Gott samarbete via Tingstäde radio. Våra 7 man ilandsattes på begäran i Slite där KA-3 militär på övning tog hand om dem. Blandad nationsbesättning, även en neger. Flygtid 1 tim. 10 min.
         /Fo

70-10-04  Wa, Sj, Bm, Wän, Näs F 15 (1.fte)    H 99
1) Dr Oxholm, Visby lasarett beställde redan på lördag kväll via larm-C och Cefyl, en ambulansflygning till Karolinska på söndag morgon. Det var en trafikskadad 16 - årig flicka med förlamning i benen  och inre blödningar. Start ESSV 0735 och från Visby lasarett 0755 Patienten på mobilbår. Läkare, sköterska och en anhörig medföljde. Åter Visby 1050. Tp. u.a.  Flygtid 2 tim. 20 min.

2) C:a 15 min efter landning kom Cefyl (TL Jones) med ett nytt uppdrag. Karlskrona radio hade begärt hjälp med undsättning av en skadad kapten ombord på det holländska lastfartyget "Ask". Fartygets läge c:a 1½ mil SO Kapelludden på Öland. Enligt uppgift till Jones hade andning och hjärtverksamhet upphört, varför Jones föreslog att vi skulle "ragga" upp en läkare på Visby lasarett, en som var villig att medfölja och vinschas ner på båten för att undersöka mannen, innan vi tog risken att ta honom ombord med bår. Var han redan avliden fanns ingen anledning  att ta honom ombord på hkp. Var han mycket skadad kanske vi skulle förvärra skadan vid vinschning. Jourhavande läkare på lasarettet dr Bondesson ställde sig till förfogande, men måste först skaffa en ersättare. 1150 dr. Bondesson häntades vid Visby lasarett och fartyget återfanns 1224 vid den av Tingstäde angivna positionen. Ytbärgaren och dr. B. vinschades ner på fördäcket och dr. B. försvann under däck för att undersöka patienten. Efter en lång och noggran undersökning (20 min), kunde dr. B. konstatera att mannen var död sedan flera timmar tillbaka. Inga yttre skador. Den döde fick kvarstanna på fartyget, som senare angjorde Visby. 1253 när ytb. och dr. B. åter var ombord på hkp lämnade vi fartyget och landade Visby 1330. Flygtid 1 tim. 40 min.
         /Sj

70-10-17 Am, Ho, Ke, Est, Hg (F 15)    H 96
Larm från Cefyl 0925. Mindre båt med motorn igång påträffad vid "Furildens" sydspets. Start 1000. Vi sökte runt Furilden mot "Slite". Efterhand fick vi via Tingstäde upplysningar om att en man gått ut från Gothemsvik för att fiska. (Hans plånbok med id:kort hade hittats i båten). Vi gick då söderut mot Gothemsvik och sökte ut mot Furilden, dock utan att finna något. Landning1140. Flygtid 1 tim. 40 min.
         /Am

70-10-17 Am, Ho, Ke, Est, Hg (F 15)    H 96
Larm Cefyl 1620. En fiskebåt "Delfin" från Västervik med sjuk besättningsman, 6 distansminuter sydväst Hoburgen behövde hjälp att få mannen till Visby lasarett. Start 1635. Vi fann båten som blinkade med strålkastare kl 1657. Vi använde oss av ytbärgare och mannen var ombord 1701. Landning Visby 1735. Flygtid 1 tim.
         /Am

70-10-26 Sj, Fo, Eb, Alf, Häll     H 96
Fotouppdrag för kriminalpolisen i Visby. Fotografering av bondgård intill Stenkumla k:a (15 km S Visby). Flygtid 15 min.
          /Fo

70-10-29 Lo, Eg, Ny, Pål, ytb. Nilsson, fotograf Hedgren  Q 93
Spaning efter BRITA av RÖNNE. Vi fann den strax W Hoburgen, ledsagad av en lotsbåt. Båten BRITA tog in vatten genom lastluckorna, gick sakta mot land och behövde ingen hjälp för ögonblicket. Landade Visby 0140, där FRÄD F 8 bjöd på kaffe och knäckebröd. (Tack, tack)
         /Lo

70-11-03 Wa, Er, Bm, Ant, "Julle".     H 96
2000 larm från Cefyl. Saknad J 35  F 1. Fick order att åka ut till fältet och förbereda start. Startorder 2020 till F 1. Efter landning F 1 startorder att söka i trakten av Örebro, Arboga där nödraketer iakttagits. Dåligt väder. Negativt resultat.
         /Wa

70-11-04 Wa, ER, Bm, Ant, "Julle"
Fortsatt spaning i trakten av Borlänge. Negativt resultat. Återgång till Visby kl 1140. Virrig spaningsledning F 1. Flygtid 7 tim. 05 min.
         /Wa

70-11-06--13 Fi, Ho, Fl, Sjö, Ny (F 17)
De har inte vatt nåt !

70-11-27 Fo, Er, Eb, And, Johansson
Ännu inte vatt nåt !

70-12-01 Wa, Ho, Bm, Wän, "Julle"
Nu bidde de nåt !! 1455 larm från Cefyl Coldén. Tingstäde radio begärde hjälp med spaning efter saknad lastpråm och trålare. Rysk bogserbåt, som tappat släpet med tre finnar ombord, hade gått in till Slite. Släpet hade under tisdagen observerats 15 dist.min. SO Fårön. Sökområde: Fårö fyr - en punkt 15 dist. min. SO Fårö fyr - rakt in mot land. 1510 start. Låg molnbas över havet, 75 - 150 m. Lätt snö. 1610 framme i området. Sökningen genomfördes med 1 dist. min. stråkbredd på NV-SO stråk. Då mörker rådde och släpet med största sannolikhet låg helt i mörker var vi helt inställda på spaning efter eventuell blossning. Negativt resultat. 1730 Området genomsökt. Återgång till F 11. 1810 landning F 11.  Flygtid 3 tim.
         /Wa
Tänk om vi hade haft radar att spana med i beckmörka natten . Va fort och enkelt det kunde gått. 
         /Wa

70-12-04 Fi, Sj, Fl, Lun, Jun.
I fullmånens tecken har det som vanligt varit lugnt. Denna dag företogs dock en 3 timmars spaning väster Hoburgen efter en "flygplansvinge" men inte hittade vi "nått" av värde. Amn: målskljutningar hade genomförts tidigare i närliggande områden.  Flygtid 3 tim.
         /Fi

70-12-10 Fi, Sj, Fl, Lun, Jun
Den nästan okända ryska 8:de fiskeflottan upptäcktes av oss (20 trålare, en snabbgående, ett moderfartyg). Rapport till radar ost och luftbevled. O 5. Läget mellan Landsort och p. X-ra
         /Fi

70-12-12 Am, Er, Ke, Est, vpl Johansson
Larm Cefyl 0045. Ambulansflygning Visby lasarett - Karolinska. Vid vädertagning konstaterades 70 m. 2 km sikt Visby, 60m. 500 Bromma dimma och -1 grad. Vi kunde alltså inte landa Hagaparken och mycket tveksamt beträffande Bromma. Patienten tålde inte eventuell transport från Uppsala och knappast heller från Bromma. Vi ville avvakta till 0630 på morgonen. Efter överläggning Cefyl - polis och läkare avbröts uppdraget.
         /Am

70-12-17 Am, Er, Ke, Est, vpl Johansson
Larm Cefyl 1850. Man överbord på det tyska fartyget "Arkemist Husum" 35 km NO Ölands norra udde. Start 1925, i aktuellt område 2005. På grund av mörker och dis var spaningsförhållandena svåra. Intrumentflygning på 70 - 100 m, och spaning med strålkastare sökte vi i stråk inom ett område 5 x 5 km, dock utan resultat. Landning F 11 2135. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Am

70-12-31 Wa, Sj, Bm, Ant 
1050 Larm Cefyl Coldén. En man ensam och övergiven på en kobbe i Ängskärs skärgård. En taxibåt hade gått på och slagits sönder. Väder: Snötjocka i området. Sikt varierande 100 m - 2 km. Molnbas 2 - 300 m. Vinden nordlig 30 knop. 1110 start från F 8. Vid starten meddelade TL  F 8 att det var 12 man på skäret. Anflygning på lägsta höjd och låg fart p.gr. av vädret. Besvärligt. 1205 landning på skäret och ombordtagning av de nödställda som nu minskat till 9 personer (8 fullvuxna och en tös på 9 år). Fler hade de inte varit heller. 
1215 start mot Norrtälje där polis och ambulans väntade. 1225 landning Norrtälje. Efter landning konstaterades att ingen var i behov av läkarvård, varför vi tog samtliga ombord igen för att frakta dem till Köpmanholm där de hörde hemma. Återflygning till F 8 mycket besvärlig på gr av det ymniga snöfallet. 1345 landning F 8. Flygtid 2 tim. 35 min.
         /Wa

1970 =  67 uppdrag.                                                                          Top

FRÄD 1971  VISBY

71-01-10 Am, Ho, Ke, Ros, vpl Johansson
1404 larm Cefyl. Man över bord från tyska ms. EVI av Kiel, 35 km söder Landsort för 6 min. sedan. 1412 i luften. 1430 framme i området. Ms. EVI fanns kvar på platsen och hade kastat två livbojar i vattnet omedelbart efter det att mannen hade fallit över bord. Sjöhävning 4+- Den ena bojen med lysanordning hittade vi genast och senare även den andra. Kunde ej upprätta radioförbindelse  med deltagande sjöstyrka då vår sändning på 156,8, den angivna sambandsfreq. ej fungerade. KV som vanligt U/S. Med hjälp av LF 660 papa som transiterade  kunde vi på F 11 freq. via fyl F 11 - Cefyl - Sthlm rdo få fram uppgifter. Norska ms Jomfruland vå ryska trålare, tulljakten Hävringe, Gotlandsfärjan sökte även i området.
1605 avbröt sökandet p.g.a. mörker. 1630 landning F 11. Flygtid 2 tim. 15 min. 
         /Ho

71-01-16 Fo, Sj, Eb, And, Ljungberg    H 99
Larm från Cefyl om saknad fiskebåt; "Ölandssand". Hade lämnat Öland 01-11 för fiske mellan Öland och Hoburgen. Start 1340. Efter avspaning av främst östra delen av området, Högby (Öland) - St. Karlsö - 15 dist. min. syd Hoburgen - Kapelludden  utan resultat vidtog tankning i Visby. Området beordrat av Cefyl. Båten dök upp utanför Memel. Allt väl med besättn. Tillbaka till F 11. Flygtid 4 tim. 
         /Fo

71-02-03 Fo, Ho, Fl, Lun, Johansson    H 98
Vid Gotska sandöns sydspets upptäcktes 27 st. främmande fisketrålare. Några med nationsflagg. Den närmaste för ankar, c:a 500m. från stranden. Oljeutsläpp på svenskt vatten  från några av dem. Efter landning rapport till MBÖ genom F 11 sambandsuoff.
          /Fo

71-03-01 Fo, Sj, Ke, Öst,, Ljungberg    H 98
Larm Tingstäde 1045. Tillfällig basering Visby. Sökning efter ev. överlevande från förlist dansk fiskebåt. Besättningsman tidigare funnen drivande i gummiflotte. 3 saknade. Sökområde 36 kvadratmil!?, öster Fårö - GS. Dåligt väder snöfall sikt 0,5 - 3 km. Inget resultat. Flygtid 3 tim.
         /Sj

71-03-23 Am, Ho, Bm, Lun, Johansson    H 98
21222 Larm Cefyl. A 32 saknas i Vätternområdet.2135 i luften. 2225 framme  i området, (c:a 5 km NNO Visingsö´s nordspets). F 83 och F 91 låg redan i området. Ingen 
SARAH-kontakt gjorde att vi, inom det begränsade område där rotetvåan sett det saknade fpl toucha vattenytan, övergick till att från 40 - 50 m. höjd strålkastarspana. Detta försvårades av dis. Hkp  H 99 med Fi, Sj, Ke, Ros, som startat från Barkarby anlände strax efter midnatt. Efter initiering från H 98 företogs spaning med hjälp av lysbombfällning från A 32, vilket var en ny erfarenhet, och säkert kan vara till stor nytta om man söker inom ett begränsat område, efter ett  "större" föremål. Efter ytterligare ett pass när det ljusnat återvände H 98 till F 11. Landning 0930. Total tid 7 tim. 20 min. Q 92 med Er, (Jerka), i besättningen deltog även i sökningen.
        /Ho

71-03-28 Fo, Ho, Eb, Wän, Ljungberg    H 96
Efter larm från Cefyl start kl 1910 å´ F 11. Svårt skadad besättningsman å´ dansk fisketrålare 120 grader, 13 dist. min. Kungsgrundets fyr. Låg molnbas -50m. omväxlande med dimbankar i vattenytan och stundtals isbildning (klaris). Temp 0 grader. Ibland -2 grader. Flygning på 35-40m. höjd. (Man kan ju möta båtar i gröten) kl 2005 4 dist. min. Kungsgrundet påbörjades uppvinschning av den skadade i vår specialbår. Ytbärgaren hade skickats ner först på båten. Perfekt radiotrafik mellan Tingstäde rdo - båten och oss. Utmärkt hjälp av polisbil i Västervik. Han mötte oss på vår begäran vid Lucernaön och ledde oss flygande genom staden till helikopterlandningsplatsen vid fabriken "Ship-Naxos". Där var ambulansbil på plats. Landning 2035. Övernattning i Västervik p.g.a. det dåliga vädret. Vi saknade verkligen en egen radar i det läget med mörker och dimma som förekom i detta uppdrag. Flygtid 1 tim. 25 min.
         /Fo

71-04-01 Fo, Er, Eb, Wän, Ljungberg    H 96 
Oljetankern "Greenland Sea" från Nassau ertappades under pågående oljeutpumpning i närheten av punkt Extra. Deccaläge: Grön E 41, Violett D 66. Kl 1340. Fartyget på nordlig kurs. Oljestrimma över 10 km lång och med en bredd 50 - 70 m. Tingstäde rdo meddelades. Rutinflygning Visby - F 11. 
         /Fo

71-04-21 Am, Er, Eb, Ant, Johansson
Ambulansflygning Visby lasarett Karolinska (hjärnskada på 25 årig man). Start 1050, landning lasarett 1100,  åter Visby flygplats 1330. Flygtid 2 tim.
         /Am

71-05-01 Er, Ho, Ke, Ros, Johansson
Efter larm Tingstäde kl 1510. Skadad besättningsman på M/S Gaist av Slite, vars position var väster Klintehamn, Start 1525. Uppvinschning med hjälp av ytbärgare u.a. Landning lasarettet Visby 1555. Flygtid 35 min.
         /Er

71-05-07 Fi, Wa, Bm, And, Persson
Ambulans Visby lasarett - KS. av en tvååring med inflammation i hjärnan. Syrgas - vätska. Inga problem i sb med uppdraget. Flygtid 2 tim. 05 min. 
         /Fi

71-05-12 Fi, Er, Bm, And, Persson
Lokalisering av olja väster om Ihreviken. Slagvatten som dessutom låg på fel ställe!!! Flygtid 40 min.
         /Fi

71-05-16 Am, Sj, Fl, Wän, Johansson     H 98
Larm från Cefyl 05-15 om saknad plastbåt med två man ombord straxt öster Väddö. P.g.a. mörkret uppsköts starten till en tidpunkt, då det skulle vara ljust vid ankomsten Väddö. Telefonkontakt med Stockholm radio 0230 för märmare informationer. Start 0240. Bra väder, sydostlig vind. I området 0345. 0410 upptäcktes några fiskare som hittat en plastbåt drivande upp-och - ned.Vi undersökte fyndet, som befanns vara den saknade båten. Dess läge var c:a 10 km norr om området där den försvunnit. Efter ytterligare en timmes spaning efter de två som varit ombord, överlät vi sökandet på den just anlända tulljakten. God radiokontakt med Stockholm radio, kustbevakningen, Furusund och tulljakten. Landning F 8 för tankning 0530. Flygtid 2 tim. 50 min. 
         /Fl

71-05-27 Fo, Ho, Ha, Lun, Johansson    H 98
Larm från Cefyl 0405 om saknad motorbåt mellan Ö. Eknö - Västervik. 2 st 15 - åringar ombord. Dimma under natten. Delvis dimma vid starten. Efter kort anflygning beordrades återgång då båten återfunnits i lä av en holme. Flygtid 25 min.
         /Fo

71-05-27 Besättning som ovan     H 98
Fotouppdrag med Visby - polisen vid Alskog och vid hamnen i Visby. Flygtid 50 min.
         /Fo

71-06-07 Fi, Er, Bm, Alf, Dennis
Ambulans Visby - KS. 11 - åring som fått varpa i skallen. Omedelbart behov av tp. Start 2130 åter 0030. Flygtid 2 tim. 05 min.
         /Fi

71-06-15 Am, Ho, Ke, Ant, L.Johansson    H 99
Larm från Tingstäde kl. 1245. Liten vit båt med en man ombord saknad väster Tofta-badet. Start 1249. Hittade båten 3 km från stranden. Ytbärgarten vinschades ner och fick veta att roddaren avsåg pilka torsk en ytterligare bit ut. Landning Visby 1324. Flygtid 25 min.
         /Ho

71-06-17  Am, Ho, Ke, Ant, L. Johansson    H 99
Vid ombasering från F 11 - Visby fick vi förfrågan om vi kunde identifiera oljeutsläppande fartyg, då fartygets position låg nära vår färdlinje, gjordes så. Båten identifierad/slagvatten.
         /Ho

71-06-20 Fo, Er, Ha, Öst, Dennis     H 99
Larm från Cefyl 0300. Kvinna och 5 - årig pojke i ljusblå Volkswagen saknade sedan 20 - tiden kvällen före. De hade utgått från Gnisvärd. Start 0330 med polisman ombord. 3 polisbilar deltog också. Sökning några kvadratmil med utgångspunkt i Tofta - området. Saknade bilen återfanns efter några timmar av en polisbil. Den hade kört fast i sanden inne under träden i det militära skjutområdet. De saknade var välbehållna inne i bilen. Åter Visby 0625.  Flygtid  2 tim 55 min.
         /Fo

71-07-01 Wa, Sj, Bm, Ros, A. Johansson    H 97
0650 larm av Tingstäde radio. En norsk båt på grund någonstans kring Fårön eller Salvorev. Ingen överhängande fara varför vi slängde i oss morgonfikat före utryckningen. 0715 start. Hård nordlig vind. 0725 Nytt larm av T.R. "efter detta uppdrag-brådskande ambulansflygning Gotska Sandön - Visby lasarett". 0740 haveristen lokaliserad och identifierades. Namn: Straum från Bergen. Läge: 5802 N, 1922 O. (Salvorev) Ingen fara för haveristen varför vi fortsatte mot Sandön. 0810 Start från Sandön med manlig patient med blodkräkningar. 0830 landning Visby lasarett. 0840 Flygningen avslutad på Visby flygplats. Flygtid 1tim. 25 min. Därav ambulansflygning 1 tim.
         /Wa

71-07-04 Fi, Ho, Bm, And
Vi larmades 0025 av Cefyl om att Tingstäde, som fått rapport om nödsignaler från området Laus holmar, begärde hkp-undsättning. Start 0050. På c:a 15 km avstånd hade vi kontakt med  nödsignalerna. Dessa visade sig härröra från HKR 734 Carissma som under Gotland runt tävlingen "sneseglat" och hamnat på grund. Slagsida 35-40 grader och master med tåg till förbannelse. Rapport till Tingstäde om fartyg + antal besättningsmedlemmar. Svenne prickade snabbt in första selen varefter båten krängde över på motsatt sida, antingen styrbord eller babord. Kl 0120 hade vi tre man inne i hkp och lämnade i samråd med "skepparen", kryssaren. Rapport till Tingstäde och Cefyl. Flygtid 45 min.
         /Fi

71-07-05 Fi, Ho, Bm, And.
Larm i luften om spaningshjälp till Tv 247 som sökte segelbåt utan segel och till synes övergiven 22 NM SSO Landsort.  Rapporten hade lämnats av Gotlandsfärjan kl 0900. När vi sökt kl 1200 var havet spegelblankt (nästan) sikt 30. Båten bortblåst. Sökn. 40 min.
         /Fi

71-07-08 Fi, Ho, Bm, And.
Ambulans Visby KS, 2 patienter, en njure och ett huvud. Flygtid 2 tim. 10 min.
         /Fi

71-07-12 Am, Er, Fl, Wän.
Larm Cefyl kl. 2023. 82-årig man borta med en 5,5 m lång eka. Hade gått från Harstena i Gryts skärgård, skulle hålla sig inomskärs och komma fram till en udde vid 12 - tiden. Båtar hade genomsökt skärgården. Vi var vid tillfället i luften för egen träning och var på väg mot Gryt 2024, i området 2050. Stråksökning utanför skärgården. Efter 20 min fick vi besked om att mannen  hittats av en fiskebåt 5 distansminuter utanför skärgården och välbehållen. Landning 2130. Flygtid 1 tim. 30 min. 
         /Am

71-07-13 Am, Er, Fl, Wän
Larm Cefyl 1800, oljefläck 45 km väst St. Karlsö inrapporterad av Linjeflyg. Start 1830. Oljefläcken visade sig vara slagvatten. Landning 1905.  Flygtid 35 min.
         /Am

71-07-16 Fo, Sj, Ha, Lun.      H 98
Ambulansflygning med start Visby 1320. Till Lund med hjärnskadad. Västlig, otroligt kyttig vind med markstyrka på 40 knop. Vad läkare och systrar kräktes! Patienten klarade sig bra. Åter Visby vid 18-tiden. Flygtid 3 tim 55 min.
         /Fo

71-07-16 Fo, Sj, Ha, Lun.      H 98
Larm från Cefyl 2100 om en 13 - meters motorbåt med stödsegel. Hade motorstopp, enligt ett fartyg som rapporterat till Stockholm radio kl 1640. Position då var: 5800 - 1735. Fartyget fortsatte direkt sin resa. Ganska grov sjöhävning. Vind mellan syd och väst. Räddnigs-kryssaren "Appelberg" hade förgäves sökt många timmar efter motorbåten. 43 knops vind. Start 2120 i skymningen. Sikten var då bra. Beordrat område 5800 - 1735, 13 dist.min. i  70 - 120 grader. I nordöstra delen, tilltagande regndis i mörker. Efter sökningen beordrade spaningsledningen landning Visby. Nere 2255. Saknade båten hittades av fartyg på natten i läge mellan Fårö och Gotska Sandön. Ännu en gång hade sjöräddningen larmat helikoptern för sent med hänsyn till försämrade spaningsförhållanden och snabbt växande sökområde. Båten hann ju komma ur området. Vi förväntar oss en avsevärd förbättring. Flygtid 1 tim. 35 min.
         /Fo

71-07-21 Fo, Sj, Ha, Lun.      H 99
Ambulansflygning med start 1030. Till Karolinska med två på en gång. Hjärnskadad på 18 år och en mindre sjuk på 30 år. Åter 1305. Flygtid 1 tim. 55 min.
         /Fo

71-07-23 Wa, Ho, Ke, Est, Vilidu    H 99
1645 larm till Mellangatan av Tingstäde radio: kappsejsad segelbåt utanför Furilden - 600 m från land. 1658 start. Strax före framkomsten meddelade T. R. att 3 man tagit sig i land, 2 simmande och en hämtades med roddbåt. 1730 landning Visby. Flygtid 30 min.
P. S. 
Vi hade tidigare på dagen under en tp iakttagit den lilla snipan i det hårda vädret och förundrat oss över att det finns så många idioter som går lösa. (Vi själva ej medräknade).
         /Wa

71-07-26 Wa, Ho, Ke, Est, Vilidu.     H 99
1650 larm för ambulansflygning VB - Karolinska. (Cefyl Coldén) Patienten, en engelsman, hade hittats medvetslös ombord på en båt i Visby hamn. Troligen en hjärntumör eller hjärnblödning. Snabb tp till neurokirurgen Karolinska med vårdmöjligheter under vägen erfordrades. 1735 start från lasarettet. Läkare och sköterskor medföljde. (4 st) Tp u.a. 1820 landning Haga. 1910 start för återflygning. 2015 landning Visby. Flygtid 1 tim. 50 min. 
         /Wa

71-08-08 Am, Sj, Fl, Ant, vpl Johansson    H 98
Kl 1420 larm från Tingstäde radio, det tyska fartyget K. Rönnfeldt från Hamburg med 6 man ombord, befann sig i sjönöd 22 distansminuter öster Gotska Sandön. Start 1433. Vindstyrka i området över 20m/sek och regnskurar. 1508 påträffades fartyget 25 distansminuter öster om Gotska Sandön  och med kraftig slagsida, 30 - 40 grader. Besättningen arbetade med förtöjningarna av däckslasten och fick så småningom en del av denna överbord. Fartyget rätade upp sig något, men inte förrän fartyget gått upp mot vinden och återigen föll ned lossnade så mycket av däckslasten att fartyget rätade upp sig helt och besättningen befann sig helt utan fara. Vi låg i närheten av honom i 25-30 min. och kunde sedan återvända Visby. Landning kl 1617. Flygtid 1 tim 45 min 
         /Am

71-08-10 Am, Sj, Fl, Ant, vpl Johansson    H 98
Kl 1250 Larm från Cefyl, då vi befann oss på Domusrest. och åt lunch. En man ombord på en gummiflotte hade i den kraftiga västliga vinden  blåst till havs från "Böda Sand" på Norra Öland. Start kl 1305. Efter ung. 15 min. gångtid kl 1320 fick vi på radio från Tingstäde veta att gummiflotten kommit iland på Öland och att vi kunde återvända. Då vi befann oss strax väster Visby fick vi kl 1334 nytt pådrag. Flygtid 30 min.
         /Am

71-08-10 Am, Sj, Fl, Ant, vpl Johansson    H 98
Kl 1334 då vi befann oss strax väster Visby och förberedde landning fick vi larm från Cefyl, på kortvågen. Ett fpl J 35 från F 12 hade fått motorstopp 35 km öster Ölands Södra udde. Vi vände och satte kurs mot platsen. 1340 fick vi från Cefyl att föraren hoppat och att skärmen utvecklats 20 km nordost udden. kl 1345 fick vi från Tingstäde att ett fartyg "Nekartal" från Lübeck siktat en fallskärmshoppare i vattnet. kl 1355 kom från Tingstäde att piloten bärgats ombord på fartyget. kl 1425 siktade vi fartyget och hade radiokontakt på kanal 16. kl 1431 var föraren uppvinschad och ombord på helikoptern. kl 1433 meddelades Cefyl på kortvågen och F 12 på kanal H att 35-piloten var på väg mot F 12 och befann sig väl. Vi utmärkte
nedslagsplatsen  (oljefläck) med boj och tog Decca-läget.kl 1500 landning F 12. Efter tankning start F 12 kl 1535.  Landning Visby kl 1620. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Am

71-08-17 Fo, Ho, Ha, Öst, Rasmuss.    H 98
1012 larm Cefyl om gråmålat civilt flygplan som vid Simpevarp, (20 km NO Oskarshamn), setts "störta mot skogen". 1015 start. 1040 avbröts uppdraget när 15 km var kvar till plats. 1115 landning sedan ytbärgaren fått simma vid Gotlandskusten. Ingen olycka hade skett. Flygtid 1 tim.
         /Fo

71-08-21 Wa, Er, Ke, Ros, Vilidu
kl 2200 larm Cefyl/Tingstäde. Raketer hade iakttagits  W Klintehamn. I tron att de avskjutits i närheten av Karlsöarna önskades avspaning mellan land och Lilla Karlsö. kl 2231 start. Under utflygningen meddelade T.R. att raketer hade också setts N Öland där en räddningskryssare befann sig. Spaningen utsträcktes till detta område. 10 km från Ölands Norra meddelade T.R.  att en tremastad skonare med motorhaveri i Kalmar sund hade skjutit tre raketer vid den tidpunkt de setts på Gotland. Båtar fanns i närheten varför uppdraget avbröts för vår del och vi återvände till Visby. kl 2220 landning. Flygtid 50 min.
         /Wa

71-09-03 Am, Ho, Fl, And, vpl Johansson.    H 98
kl 2040 larm från Cefyl. Ett sportflygplan (Cherokee) borta mellan Bromma och Ope-fältet. kl 2108 start. Avsikten var att gå till F 8, tanka och sedan fortsätta till Östersund. Strax efter passering av Landsort fick vi på kortvågen kl 2142, att fpl. kommit tillrätta. (glömt meddela landning). Vi återvände Visby. Landning kl 2218. Flygtid 1 tim. 10 min.
         /Am

71-09-27 Fi, Ho, Bm, Alf.
Ambulans Visby -  KS med repsoldat  Buskas som skallskadats vid hanterande av en kanon  på A 7. Larm 1945. Start 2030. Flygtid tot. 2 tim. 20 min. u.a.
         /Fi

71-09-30 Fi, Ho, Bm, Alf.
Fiskebåten Rando av Mariehamn har en besättningsman stundtals medvetslös ombord. Deras läge 15 NM  NO Kopparstenarna. Rapp.väder 700m sikt 90 m i tak. 5-8 m/sek. Larm 2100. Start 2150. Lokaliseringen gick perfekt. Ingen radioförbindelse med någon. Båten hade 2182. Efter flera misslyckade försök av kapten Frisk att komma ned till båten som vi  hade ögonkontakt med avbröt vi uppdraget. Trots 15 m. höjd kunde ff icke fånga vattenytan i diset. Utöver .............. hade vi ett kraftigt SAS - fel + att 1:ff stigspak ej fungerade. M a o det jävlades i allt. Den sjuke transporterades av båten själv till Stockholm under oförändrat sjuktillstånd. Landning 2345. Flygtid 1 tim. 55 min.
         /Fi

71-10-01 Am, Er, Fl, Ant, vpl Vilidu
Kl 1910 förvarning från Cefyl om eventuell ambulansflygning med 8 - årig trafikskadad flicka. kl 2100 kom från lasarettet önskemål om flygningen. Start 2130, landning lasarettet 2135. Start lasarettet 2140. Landning Haga parken (KS) 2235. Start KS 2300. Landning Visby 2400. Flygtid 1 tim. 55 min.
         /Am

71-10-04 Am, Er, Fl, Ant, vpl Vilidu
Kl 0725 förvarning från Tingstäde radio (TR). Torpedbåten "Capella) i närheten av punkt x-tra hade fått motorstopp (kraftig sjöhävning), bogserare på väg dit. kl 0755 kom från Tingstäde radio att ännu inget fartyg nått fram. Efter konferens med Cefyl startade vi kl 0810. kl 0825 påträffades "Capella", då vi enligt beräkningarna  ännu hade  2 mil kvar (rena turen). Vi låg över och hade radiokontakt, både med TR , Capella och Y 61 som startat från Berga. Vi gav båten rätt läge och ledde Y 61 till platsen. När Y 61 kom till platsen återvände vi Visby, strax därefter fick Capella igång en reservmaskin och kunde gå med 6 knops fart. Vi landade Visby 0845. Flygtid 35 min. 
         /Am

71-10-06 Am, Er, Fl, Ant, vpl Vilidu
Kl 1320 förvarning från lasarettet och doktor Oxholm om ambulansflygning, 9 årig trafikskadad flicka, men måste först opereras innan transport till Karolinska sjukhuset. kl 1620 klart för hämtning vid lasarettet. 1625 landning (flickan låg då fortfarande kvar på operationsbordet) kl 1635 fick vi besked om att flickan inte klarade operationen. Flygtid 10 min.
         /Am

71-10-06 Am, Er, Fl, Ant, vpl Vilidu
Larm från Cefyl 1750 då vi befann oss på F 8 där vi lämnat en besättning som deltagit i övningen (Fenix) Start 1800. Ett fpl hade meddelat 7 gallon kvar, inget läge men hade gått från Gdynia och skulle landa Visby. Kl 1815 fick vi på radio veta att fpl. passerat in vid Hoburgen men att bränslet (2 gallon) ej skulle räcka fram till Visby. Kl 1825 fick vi på radio att fpl. landat på ett fält vid Hemse där de fick hjälp med ljus från bilstrålkastare. Landning Visby 1905. Flygtid 1 tim. 10 min.
         /Am

71-10-11 Am, Er, Fl, Ant, vpl Vilidu
Kl  1400 larm från Cefyl till F 8. Båt med aktersnurra och med en man ombord borta sedan 10-10 kl 0700. Färdväg: färjeläget mellan Munsö och Adelsö och till norra delen av Björköfjärden. Start 1415. Sökning runt öarna i huvudsak östra delarna (då västlig vind rått) Efter 1 tim och 20 min. hittades båten med mannen liggande drunknad. Fyndplats: c:a 2 km norr färjeläget på Munsösidan. Vi vinschade på Cefyl´s order upp mannen och flög till Karolinska sjukhuset. Landning  Hagaparken där polis och ambulans mötte. Landning F 8 kl 1615. Flygtid 2 tim. 
         /Am

71-10-14 Fo, Sj, Ha, Öst.      H 97
När vi kl 1015 skulle starta för hemkörning till hkp-byte å F 8 larmade Cefyl om befarad brand på havet iakttaget från Gotska Sandön i bäring 10 grader 20 km från fyren. Kommna till området fann vi just där en jättehög fruktansvärd "cumulus" med regnbåge till vattnet och häftiga hagelskurar. Havsytan var ren från båtar eller andra flytande saker. Samma förhållande med  annan "cumulus" 1 dist.min. från första plats efter ny dirigering från GS. Efter radiomeddelande från oss om risk för åsknedslag i området avbröts uppdraget. 25 min i området. Kanske tromb förekommit? Flygtid 25 min. 
         /Fo

71-12-08 Am, Sj, Bm, Ros, vpl Vilidu
Kl 1702 larm från Cefyl. Röd lysraket iakttagen av lots  14-18 distansminuter i bäring 200-220 grader från Landsort. kl 1715 start. I aktuellt område 1725 där vi sökte öster och söder "Gustav Dahlen" dock utan att iakttaga något. Efter hand kom kustbevakningens båtar ut till området. Spaningen avbröts kl 1830. Landning F 11 kl 1840. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Am

71-12-14 Er, Fo, Fl, Öst, vpl Lindström    H 98
Kl 1044 larm Cefyl, en J 35 försvunnit i trakten av Dalarö. Kl 1047 start från Visby, framme i området kl 1120. En annan hkp hade hittat nedslagsplatsen . Det kunde inte konstateras om föraren följt med fpl. Så vi låg och spanade i området till kl 1345, då bränslet började tryta och vi gick till F 8 för tankning. Samtidigt som vi avbröt hade en lotsbåt hittat ...... föraren, så spaningarna avbröts. Flygtid 3 tim 40 min.
         /Er

71-12-28 Am, Er, Bm, Lun, vpl Karlsson
Kl 1915 från Cefyl. Dansk fiskebåt förlist 12 distansminuter syd "Ölands Södra Grund", 4 man har gått i en livbåt. F 17 på väg men överväger att avbryta p.g.a. vädret, vi fick order förbereda start. Kl 1930 F 17 hade vänt i höjd med Karlskrona, vi fick order starta. Kl 1949 i luften och kl 2044 i området. Efter att ha sökt i området, (där det för övrigt fanns flera båtar), fick vi kl 2100 från Cefyl att de fyra männen bärgats ombords på en rysk fiskebåt och att vi kunde återgå. Kl 2222 landning Visby. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Am

1971 = 47 uppdrag.                                                                               Top

FRÄD 1972 VISBY

72-01-19 Am, Eu, Fl, Alf, vpl Karlsson    H 99
Kl 0957 larm Cefyl. En trålare "KR 8 Salve" ute på laxfiske mellan Västervik och Visby, senast avhörd den 18/1 kl 1300. Han meddelade då på radio att han på grund av dåligt väder och risk för nedisning var på väg till "Byxelkrok" på norra Öland. Kl 1007 start. Strax efter inpassering  i spaningsområdet och efter flera anrop  på kortvåg från såväl "Tingstäde Radio" som från oss, svarade den eftersökta båten kl 1050. Han meddelade då att han låg strax söder "Kungsgrundet" och att han hade en läcka , men inte behövde någon hjälp. Vi återvände till F 11 och landade kl 1137.  Flygtid 1 tim 37 min.
         /Am

72-01-19 Am, Eu, Fl, Alf, vpl Karlsson    H 98
Kl 1817 larm Cefyl. Starta mot Arlanda, vidare information på 118,1 (Arlanda) och kortvåg  (Cefyl). Kl 1820 start. Strax efter start fick vi från tornet Nyköping att ett sportflygplan "Cessna 210" försvunnit norr Arlanda, två ombord. kl 1825 kontakt med Arlanda på radio. Arlanda meddelade nedslagsplats 8 nautiska mil norr Arlanda på grundlinjen bana 19. kl 1850 på platsen och kontakt med ett civilt flygplan (stn.sign. AC), som kretsade över nedslagsplatsen och visade oss denna. KL 1852 lokaliserades vraket. Vi landade c:a 100 m. söder om platsen och satte av vår ytbärgningsman försedd med bärbar radio. Han stoppade först en polisbil som passerade på en liten skogsväg och i sällskap med en polisman, begav han sig till platsen. Vi lyfte med helikoptern och lade oss återigen över haveriplatsen  och lyste med strål-kastarna. Via radioförbindelsen med ytbärgaren fick vi snabbt information om läget vid haveriplatsen och att de båda ombordvarande hade omkommit, detta vidarebefordrades omedelbart till tornet Arlanda. Från polismannen fick vi via ytbärgarens radio information om lämpligaste bilväg till haveriplatsen, vilket vidarebefordrades till räddningsbilarna. Hela tiden kvarlåg vi över haveriplatsen, belyste denna och vägledde räddningsmanskapet. När dessa kl 1935 (c:a) var på platsen, låg vi kvar ytterligare c:a 15 min innan vi lämnade platsen. Vi landade tog ytbärgningsmannen ombord och startade mot Nyköping kl 1955. Landning Nyköping kl 2040. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Am

72-01-22 Er, Fo, Ha, Ant, vpl Rasmusson    H 98
Kl 1440 larm från Cefyl om en skadad sjöman ombord på en båt öster Bornholm. Kl 1448 start. 5 min efter start fick vi order vända för en dansk hkp tog jobbet. Flygtid 10 min.
         /Er

72-02-16 Fo, Fi, Fl, And, Karlsson     H 96
Genom Cefyl , en 35:a troligen "gått i" vid Ljusnarsberg, Start 1537. Nedslag vid Gillersklack, föraren omhändertagen utan skador. God kontakt med Cefyl under hela anflygningen. Vi landade nedanför Gillersklack kl 1624 och inväntade piloten som var fj. Zackrisson  F 16. Han befann sig på ortens sjukstuga. Vi transporterade honom till Uppsala med landning kl 1740. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Fi

72-04-09 Am, Eu, Ha, And, vpl Carlsson    H 98
Kl 0510 larm Cefyl, en vit plastbåt med blått kapell, 6,5 m lång (daycruiser) med två man ombord saknad. Båten skulle gå från fyrudden (Gryt) och till ett båtvarv c:a 7 km från Nyköping. KL 0535 start och så småningom kontakt med Cefyl på kortvågen och med Gryts radio på 156,8, flera båtar var också insatta i sökandet. Vi sökte i öst-västliga stråk. Kl 0655 hittade vi båten halvvägs indragen i ett båthus på NV spetsen av Aspöja, de två männen stod bredvid och vinkade. Vi landade på en berghäll och kontaktade de båda männen som berättade att de på grund av dimma hade tillbringat kvällen och natten i båten (c:a 50 m från båthuset fanns en liten stuga där folk bodde och tillgång till telefon fanns). Männen behövde alltså ingen hjälp. Vi startade och meddelade Gryts radio att vi funnit båten  och gav dem läget. Vi meddelade Cefyl på kortvågen. Spaningspådraget avblåstes. Kl 0740 landade vi Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Am

72-04-30 Fi, Am, Ke, Est
KL 1307 larm Cefyl, plastbåt med två man ombord saknad efter fisketur vid "slottsdjupet" söder Studsvik. Männen hade gått ut kl 0600 och skulle vara tillbaka kl 0900. Kl 1327 start Visby och i området kl 1400. Kl 1415 fann vi båten flytande upp och ned. Vi visade dit tullkryssaren Tv 228 som också befann sig i området för spaning. Därefter sökte vi på omgivande skär  och öar efter de båda männen, men utan resultat. Kl 1500 avbröt vi sökandet och återvände. Kl 1543 landning Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Am

72-05-21 Am, Er, Ke, Öst
Kl 1845 larm Cefyl. Ambulanstransport med 10-årig skallskadad gosse, Visby lasarett - Karolinska (Hagaparken). Dåligt väder, molnbas varierande mellan 120 - 30 m. Dis och på 
vissa platser dimma. 1910 vid lasarettet. 1925 start lasarettet 2025 landning Hagaparken  2135 start Hagaparken 2250 landning Visby via lasarettet. Flygtid 2 tim. 30 min.
         /Am

72-05-23 Fi, Am, Ke, Öst
Kl 1005 larm Cefyl. En båt hittad upp och ner i St. Annas skärgård. Sthlm radio o kustbevakningen Gryt ville ha hjälp med sökandet efter en man som varit ombord. Kl 1015 start F 8 (tillfälligt där för byte). Kl 1052 i området, bra förbindelser på radio dels med kustbevakningsfartygen och dels med Gryt, bra samarbete med uppdelning och dirigering av sökområden. Kl 11555 avbröts sökandet utan resultat och vi återvände Visby. Kl 1231 landning Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Am

72-06-04 Wa, Sj, Ha, Wän, Lindström    H 99
1240 Cefyl (Jones) orienterade att ett civilt plan av typ Cessna saknas efter start från Dala Järna under natten mellan 3 - 4/6. Planet skulle landat i Edsbyn. H 97 skulle ha deltagit med uppvisning på en flygdag vid F 2 men fått ändrad order och startat för sökning. H 99 (Fräd - hkp Visby) beordrades överta uppvisningsföretaget och samtidigt överta FRÄD - beredskap på F 8 för övn. "Trandansen". 1710 Cefyl order: Starta mot Edsbyn för att överta sökning. H 97 måste avbryta på gr av gångtidsslut. 1720 start från F 8. 1815 i sökområdet. 2115 sökningen avbryts för tankning på F 15. 2145 landning  F 15. Flygtid 4 tim 25 min. Söktid 3 tim. Efter överläggning med Cefyl - besättningen i vila för att starta 0430 igen. (vila på soffor och golv på F 15 uoffmäss)

72-06-05  0430 Start. 0450 i Sökområdet. 0750 sökningen avbrytes. 0815 landning F 15. Flygtid 3 tim 45 min. Söktid 3 tim. 0930 start för att gå till sökområdet och efter sökning fortsätta till CVM för röntgen av bakre växel. 0950 i sökområdet. 1215 sökningen avbrytes. All sökning utan resultat.1320 landning F 3
Flygtid 3 tim 50 min. Söktid 2 tim 25 min. Total flygtid från start till landning Visby 14 tim 40
         /Wa

72-06-16 Er, Ho, Ke, Est, Skjöld     H 97
2255 larm Mellangatan. Bloss väster Klintehamn. 2310 Start o sökning i omr. utan resultat. Rapport 2355 att tysk båt inkommit till Klintehamn med man som fallit över bord från fiskebåt. 0025 landning Visby.
         /Ho

72-06-17 Er, Ho, Ke, Est, Skjöld.     H 97
1915 larm till Rosengården. Ett sportfpl. motorstopp mellan ön och fastlandet. 1930 hkp startklar och vi fick veta att sportflygaren fått igång sin motor. Vi avvaktade tills han nått Landsort.
         /Ho

72-06-25 Wa, Fo, Fl, Lun, Karlsson     H 99
1610 Larm till Mellangatan från Tingstäde radio. 2 man i en drivande motorbåt observerats NO Kappelshamnsviken. De drev mot klippor. 1622 start. 1635 på plats. Båten strandat. Läget gott. Återvände Visby efter att ha landat och talat med de före detta nödställda. Flygtid 45 min.
         /Wa

72-07-02  Am, Sj, Bm, Ant, Larsson
Ambulanstransport. Skallskadad 12 årig gosse. 2015 larm Cefyl. 2100 start från lasarettet. 2200 landning Hagaparken. 2400 landning Visby. Flygtid 2 tim  15 min.
         /Am

72-07-15 Wa, Sj, Fl, Ros, Larsson     H 99
1230 oljespaning S. Klintehamn - Karlsöarna. Endast algstråk. Flygtid 45 min.
         /Wa

72-07-16 Wa, Sj, Fl, Ros, Larsson     H 99
På begäran av kustbevakningen Slite genomfördes oljespaning O. Slite. Tjockolja som drev mot land. Kusttullmästare Svensson, Slite medföljde båda gångerna. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Wa

72-07-20 Wa, Sj, Fl, Ros, Larsson     H 99
1504 larm Tingstäde radio. En person hade simmat ut från badplatsen Slite och troligen på väg att drunkna.1598 start. 1515 på plats. Sökning 45 min. Efter kontroll av polisen visade det sig vara falskt larm. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Wa

72-07-27 Am, Fo, Ke, Öst, vpl Karlsson    H 97
Kl 1440 larm från TL Visby. Sportflygplan hade upptäckt en  4-5 m aluminiumbåt med kölen upp i bäring 275 grader 25-30 km från Visby.kl 1445 start och kontakt med Cefyl på kortvåg där vi meddelade larmet från Visby. Cefyl hade i samma stund fått larm om att en segelbåt sänt nödraketer i höjd med Ölands norra udde. Vi fortsatte att gå mot aluminiumbåten medan F 17 larmades för segelbåten. kl 1453 var vi i det av sportflygaren angivna området där vi började söka. Efter påtryckning om närmare angivelse av läge, fick vi av TL Visby kl 1518 nytt läge: Visby stad bäring 285 grader avstånd 40 - 50 km. Vi gick direkt mot den nya positionen och kl. 1525 siktade vi ett stort fartyg med kölen upp. 1528 var vi framme och konstaterade att en stor olycka hade inträffat. Vi tog genast på radio kontakt med "Tingstäde radio" och meddelade det inträffade och stort sjöräddningslarm utfärdades. Vi upptäckte en man i flytväst och vinschade denne ombord Kl 1533. Efter ytterligare 6 min hittades en man till som snabbt hämtades upp. Båda dessa räddade låg i det tjocka oljespår som båten lämnade efter sig. Vid förfrågan hos de räddade fick vi fram att fartyget hette "Edith Terkol" och var från Aarhus samt att ytterligare 10 människor fanns ombord. En av de räddade berättade också att olyckan gått hastigt och att dom två räddade tjänstgjort på däck och att de övriga 10 troligen var kvar i båten. Båten hade gått från Landsort på kurs 193 grader och var tom.KL 1550 upptäckte vi bilfärjan "Skantic" i närheten, vi gick dit och påkallade hjälp, färjan lade genast om kurs och började deltaga i sökandet. Kl 1645 anlände Q 92 som fullbordat sitt uppdrag vid Öland och Y 64 som startat från Berga. Vi överlämnade sökandet till dessa två och återvände Visby. Eftersom en av de räddade verkade kraftigt chockad gick vi direkt till lasarettet Visby, därefter till flygfältet. Kl 1710 landning Visby. Flygtid 2 tim 25 min. 
         /Am

72-07-27 Wa, Ho, Ha, Ros, (Ros = Hbm Roswall).   H 98
1720 telefon från Cefyl till bostaden (Ho). Förfrågan om möjlighet att skrapa ihop en besättning på F 8 för att deltaga i sökning efter överlevande vid haveristen Edith Terkol. 1845 start F8. Plockade upp Wa på F 2. 1940 framme vid haveristen. Hittade en upp och nervänd livbåt, 5 flytvästar, ett blinkljus, plus en del lådor och skräp, men tyvärr inget levande. kl 2205 landning F 8. Flygtid 3 tim 35 min. 
         /Ho

72-07-28 Am, Fo, Ke, Öst, vpl Karlsson    H 97
Fortsatt sökande och övervakning vid gårdagens fartygsolycka. Flygtid 3 tim 55 min.
         /Am

72-07-30 Er, Ho, Ha, And, Doverdalen    H 97
0315 larm Mellangatan, en trovärdig f.d. sjöman hade i bäring 140 grader från Borgholm sett nödraketer. 0330 start. Sökning i området utan resultat. Radiokontakt med Cefyl och Q 92 som sökte i Simrishamnstrakten efter andra nödsignaler. Dålig sikt i området, 1 - 2 km. 0550 landning Visby. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Ho

72-07-31 Er, Ho, Ha, And, Doverdalen, (Mj Jan Karlsson)  H 97
1433 larm Cefyl , sjuk man ombord på MS Tunadal, 5822 N , 1844 O. Helikoptern som var i luften på övnfly med Mj Karlsson kom snabbt iväg. 1450 framme. 1457 vinschningen klar. 1515 landning Visby lasarett. 1520 landning Visby. Mannen hade buksmärtor. Hans namn Sten-Erik Gustavsson, c/o Sjöström, Fack 36, Marmaverken. Flygtid 45min. 
         /Hq

72-08-03 Er, Ho, Ha, And, Doverdalen.    H 97
0835 larm Tingstäde. En 76 årig man hade från Kyllaj utgått 0400 för att vittja sina garn men ej återvänt. Sökområde: mellan Furilden - Kyllaj. 0845 start. Men när vi kom fram i området fick vi på radio att mannen kommit till rätta. 0925 landning. Flygtid 40 min. 
          /Ho

72-08-05 Fi, Wa, Bm, Wän, Skjöld
På Cefyl order startade vi kl 0512 för att spana efter några som skjutit 6 orangefärgade raketer i riktning 75 grader från Båkö utanför Valdemarsvik. C:a kl 0200 utöver glada båtcampare på en ö på aktuell linje fanns inte mycket att förknippa med raketerna. Vi landade 0729. 
          /Fi

Samma dag spanade vi efter en saknad Visbykutter som hade 3 vuxna och två barn ombord. De hade startat från Västervik den 31/7 för att via Öland N. gå till Karlsö - Visby. Vi sökte i Västerviks skärgård, Ölands N - Hoburgen - Karlsöarna - Visby - Ölands N. Start 1302 . Landn kl. ????  "Packet" som saknades påträffades genom dörrknackningsmetoden av kustbevakningen i hamnen i Byxelkrok där de legat 5 dygn utan att meddela någon. Dessutom hade de bytt båt, varför vi sökte fel båt. 
         /Fi

72-08-10 Fi, Wa, Bm, Wän, Skjöld.
Ambulans Visby - KS. Skallskadad 12 åring. Långa väntetider, Visby 1.40, i Haga lika länge. Start 2140, landning 0315. Flyg totaltid 2 tim.
         /Fi

72-08-11 Am, Ho, Fl, Lun, vpl karlsson    H 98
Vid ombasering F 8 - Visby upptäckte vi kl 1120 en skogsbrand 2 km  NO Sorunda kyrka och rapporterade detta direkt till polisen i Södertälje.
         /Am

72-08-11 Am, Ho, Fl, Lun, vpl karlsson    H 98
Efter överenskommelse med Cefyl startade vi kl 1735 för smuggeljakt öster Visby. Ktm Gunnar Svensson med ombord. Vi hittade dock inte det misstänkta fartyget. Strax före landning Visby rapporterade ett sportflygplan oljefläck 15 km väster Visby. Vi gick direkt dit och konstaterade slagvatten. Kl 1915 landning Visby. Flygtid 1 tim 40 min. 
         /Am

72-08-12 Am, Ho, Fl, Lun, vpl Karlsson    H 98.
Kl 1045 larm Cefyl. En segelbåt som gått i hamn på Bornholm rapportrade att han på natten 0030 sett bloss från en position 20 nautiska mil NO Ölands norra udde. Kl 1115 start och sökning från uppgiven position och i tänkt avdrift. Utmärkta siktförhållanden. Vi genomsökte området utan resultat. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Am

72-08-16 Am, Ho, Fl, Lun, vpl Karlsson    H 98
Kl 1527 larm Cefyl. En lansenpilot från F 11 hade vid flygning tyckt sig se en rund gummiflotte och runt den ett flertal fiskmåsar. Han vände för att se närmare på den men kunde då inte upptäcka densamma. Rapporterat läge mellan "Hallshuk" och "Gotska Sandön". kl 1532 start och sökning i aktuellt område dock utan resultat. kl 1712 landning Visby. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Am

72-08-31 Wa, Fo, Ke, Alf, Doverdalen    H 98
1402 under överflygning mot Arkösund för säkövning larmades vi av Cefyl för att gå mot en brinnande fiskebåt. Vi befann oss då så gott som framme i övningsområdet. Ett fpl S 51 rapporterade via Visbytornet att en brinnande fiskebåt låg 350 grader 5 km från Fårö fyr. Vår flygtid till platsen beräknades till 35 min. 1410  S 51 som låg kvar på plats rapporterade att besättningen gick i en livflotte. 1425 kontakt med röken. 1438 framme. Samtidigt kom en fiskebåt SM 18 fram. 1441 ytbärgaren nere i livflotten där 5 man befann sig. 1448 bärgningen klar. Fin bärgning av Fo, Alf, Dovis. Besättningen var från Nynäshamn varför vi satte kurs mot Nynäs. 1530 landning Nynäshamn. Efter tankning Berga åter mot Visby. 1640 landning Visby. Flygtid från larm till landning Visby 2 tim 30 min. PS Båtens namn: Marconi av Nynäshamn. Skepparens namn: Asklund.
         /Wa

72-09-07 Am, Fi, Bm, Ant, Larsson    H 98
2000 larm Cefyl. Röda bloss bäring 230 grader från Visbytornet. 2030 start och sökning utan resultat. 2105 landning Visby. Flygtid 35 min. 
         /Am

72-09-09 Er, Ho, Ha, Öst, Schöld     H 98
1400 larm Cefyl. Ambulansflygning till Karolinska med hjärnskadad man. 1755 landning Visby lasarett igen och med kuvösbarn från Karolinska som dock avled under transporten. Flygtid 2 tim 10 min.           /Ho

72-09-15 Wa, Sj, Fl, Ros, Doverdalen    H 99
1945 larm Tingstäde - Cefyl. Röda raketer hade setts VNV Storugns hamn (Kappelshamnsvik-en) 2010 start. Becksvart, 150-200 m i tak. 2055 landning. Vi hade icke sett någon nödställd. Flygtid 45 min.           /Wa

72-10-09 Ho, Sj, Ha, Öst, Karlsson     H 99
0757 larm Cefyl till TL  F 8. Marinhkp rapporterade att han ser fallskärmshoppare norr Huvudskär (Vindbodan). 0801 i luften. 0808 radiokontakt med Y 64 som hade plockat upp den nödställde. När vi hörde att den nödställde hade komplicerat benbrott på båda benen så bad vi att Y 64 skulle gå direkt till Karolinska. 0820 framme vid haveriplatsen som vi bojade. Läge: Decca R. D0552, G. C3380, P. A5000. 0955 landning F 8. Total flygtid 55 min.
         /Ho

72-10-24 Er, Kr, Bm, Ant, Doverdalen 
Kl 1710 larm Cefyl. RPS (Rikspolisstyrelsen) ville ha hjälp med en ambulansflygning Visby - Stockholm. För stor brådska för att tillkalla annat flyg. 1725 start. 2055 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Am

72-11-01 Ho, Sö, Ke, Alf, Larsson
Kl 2110 larm Cefyl. RPS bad om hjälp med ambulansflygning Visby - Karolinska (skallskada) Kl 2200 landning Visby lasarett efter att ha kollat det något problematiska vädret (regn, blåst, "lågt i tak"). Kl 2300 landning Hagaparken dit polis och ambulans omdirigerats på vår order (bättre väder). Kl 0010 hämtade vi upp personalen i Hagaparken igen, sedan vi varit på F 8 och hämtat ett verktyg (momentnyckel). Kl 0140 landning Visby. Hangarering p.g.a. 37 knops vind. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Ho

72-11-04 Am, Sj, Ha, Ros, Johansson    H 98
Kl 0100 larm Cefyl. Tingstäde radio hade fått telegram från London om ett grundstött fartyg vid södra Gotland. Vi kontaktade Tingstäde och fick positionen 5704 N, 1827,5 O. Kl 0130 start molnbas 100m, lätt regn. Längre söderut sämre väder. Vi gjorde nedgång över vattnet, molnbas 70 m. Kl 0155 vi siktade det kraftigt upplysta fartyget på avstånd 1,5 km i kraftigt regn och på angiven position. Vi hovrade upp och konstaterade fartygets namn, "Egis Star" från Famagusta. Fartyget var på 19000 ton och stod på "Grötlingbogrundet 6,7 m SD". Vi vinschade ner ytbärgaren medförande radio. Vid hans samtal med kaptenen ombord, fick vi via radio veta, att dom inte var i någon omedelbar fara. Båten stod på sandgrundet, havet var lugnt (båten låg i lä) och kaptenen väntade på besked om bärgning. Enligt kaptenen hade han haft fel på navutrustningen, han hade också låtit inspektera och konstatera att båten inte var läck. Kl 0220 vinschade vi ytbärgaren ombord meddelade "Tingstäde Radio" och återvände. Kl 0245 landade vi Visby. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Am

72-11-08--09 Am, Sj, Ha, Ros, Johansson
Kl 2305 larm Cefyl. Ambulansflygning Visby - Bromma med 17-årig  yngling som måste vara på Serafimerlasarettet före kl 0100 för transplantation av njure. Kl 2335 start Visby och direkt Bromma där ambulans mötte. Kl 0035 landning Bromma. Kl 0045 start Bromma. Kl 0145 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

72-11-22 Ho, Sö, Ke, And, Doverdalen
Kl 1250 förfrågan från kustbevakningen om vi kunde identifiera båt som släppte ut olja i bäring 360 grader avstånd 10 - 12 NM (linjeflygsrapport) 1256 i luften. 1315 konstaterat knappt synligt slagvatten, troligen uppblandat med någon sort tvättmedel (bubblor på vattnet) 1326 landning Visby. Flygtid 30 min.
         /Ho

72-11-24 Am, Sj, Ke, Wän, Larsson    H 98
Kl 1215 larm Cefyl. Ambulansflygning Visby lasarett - Karolinska sjukhuset (Hagaparken). Skallskadad man (dörr i huvudet från 4:e våningen). Kl 1240 landning Visby lasarett. Kl 1400 landning Hagaparken. Kl 1510 start Hagaparken. Kl 1615 landning Visby efter att först ha landat vid lasarettet. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Am

72-12-13 Ho, Sö, Ha, Est, Karlsson     H 98
0705 larm polisen, sjuk man på GS, ringde lasarettet och fick där besked om att den sjuke fanns på Stora Karlsö. Läkare + syster anslöt vid hangaren och frågade om vi hade kontaktat Fårö! Men efter kontroll visade det sig att Stora Karlsö var platsen. Patient: Sture Andersson, diabetiker med magblödning. Start 0730, Karlsö 0750, Lasarettet 0806, Flygplatsen 0815. Total flygtid 40 min.
         /Ho

72-12-26 Er, Kr, Fl, Ant, vpl Larsson    H 97
0540 larm från Cefyl till bostaden, (basering F 8), angående skadad kvinna på Ålandsbåt på väg in i svenska skärgården. 0630 start, och radiokontakt med Bore III, som hade kvinnan ombord. Dom hade då tillsammans med Stockholm radio och livräddningskryssaren "Gustaf Dahlén" kommit överens om att möta Bore III, ta över kvinnan, gå till Kapellskär och där överlämna henne till oss som skulle frakta henne till Hagaparken f.v.b. KS. Vi sökte dock rätt på Bore III som just passerat "Kärven" och insisterade på att få ta henne direkt med vår vinschbara bår. 0725 den skadade kvinnan uppvinschad utan problem. 0750 landning Hagaparken där ambulans mötte. 0755 åter F 8. Flygtid 1 tim 25 min. Amn. Kvinnan blödde hela tiden mycket kraftigt. P.g.a. svåra skador i ögonen kunde blödningarna ej stoppas. Det först planerade transportsätten hade tagit 2 tim, och säkerligen inneburit en oviss utgång för patienten. Patienten avled tyvärr. /Kr
         /Fl

72-12-29 Ho, Sö, Ha, Öst, vpl Andersson
Kl 2030 larm bostaden från Cefyl. Tablettförgiftning ombord på M/S Bo Viking 10 NM Syd Gustaf Dahlén. 2100 start Barkarby. 2140 framme hos Bo Viking som stampade och rullade mycket kraftigt i dyningar efter dagens blåst. Vinden nu SW 15m/sek. Gjorde flera försök men ansåg risken för stor att sända ner ytbärgaren då båten rullade kraftigt och akterdäcket lyfte och sänkte sig 6 - 8 m. Båten gick på nordlig kurs och hade ca: 40 min till den kunde komma in på lugnare vatten i lä av Hävringe. Vi beslöt i samråd med båtens befälhavare att vänta till dess. 2205 landning Hävringe. 2240 start Hävringe. 2252 vinschningen klar u.a. 2316 landning Hagaparken. 2325 landning F 8 Flygtid 1 tim 50 min.
         /Ho

1972 = 43 uppdrag.
 


FRÄD 1973 VISBY

73-01-08 Am, Sj, Ke, Ros, vpl Linde
Kl 1110 larm Cefyl. Tingstäde hade uppfattat svaga nödsignaler i bäring 70 - 90 grader. Vädret utmärkt. (helklart). Kl 1115 start och ut på 80 grader intill FIR - gränsen. Sökning medan Tingstäde sökte hjälp av andra stationer för att få ett kryss. Radarstationen "Katten" kom in på kanal F och hjälpte oss med båtars läge i närheten av oss. Efter c:a 1 timma fick Tingstäde en ny nödsignal nu i bäring 50 grader, vi gick norrut och sökte i denna bäring utan resultat. Kl 1345 avbröt vi och gick hemåt men efter c:a 5 minuter kom Tingstäde igen med ny bäring, 145 grader och säkrare. Då vi bara hade bränsle för c:a 1 tim och 30 min gick vi hem för tankning. Kl 1400 landning. KL 1425 start och ut på 145 grader och åter till FIR - gränsen. På vägen meddelade Tingstäde att det var en rysk fiskebåt som var i nöd, och vi fick nummer och namn på båten. Efter c:a 45 min fick vi av Tingstäde veta att båten låg i rysk hamn och att det troligen hade varit falska signaler. Vi gick då mot Visby. Kl 1550 landning Visby. Flygtid 4 tim 10 min.

         /Am

73-01-10 Am, Sj, Ke, Ros, vpl Linde
Kl 1420 fallskärmshopp vid Västerås. Kl 1425 start och kurs mot  F 1. Kl 1440 order från Cefyl. Nytt uppdrag, gå mot Utö. Kl 1500 från Cefyl, Gå till Singö, två fiskare saknas. Deras båt var 8 m lång, ljustjärad och med akterkajuta. Vi fick också ett sökområde. Kl 1610 i området och sökning främst efter något ljussken, men också med strålkastare runt öarna. Kl 1635 från Cefyl, avbryt uppdraget, fiskarna funna välbehållna men deras båt hade sjunkit. Kl 1700 Landning F  8.  Flygtid 2 tim 35 min.
         /Am

73-01-12 Er, Kr, Fl, And, vpl Doverdalen    H 96
1949 larm från Tingstäde radio angående sjukt barn på gotlandsfärjan "Gotland". 2008 start mot "Gotland" som låg ungefär mitt mellan Visby och Nynäshamn på väg mot Nynäs. Vi fick veta att en par - tre månader gammal baby som legat och sovit i en bil hittats livlös av föräldrarna. En läkare (dr. Mörk) bland passagerarna höll på med upplivningsförsök. 2035 ytbärgningsmannen vinschades ner och hämtade upp den lille, som omedelbart fick konstgjord andning i hkp. 2040 läkaren vinschades upp, och fortsatte tillsammans med hkpbesättningen hjärtmassage och konstgjord andning, samt rensugning av svalg och andningsvägar. Barnet hade troligen kräkts i sömnen, andats in uppkastningarna och kvävt sig själv. 2105 landning Hagaparken där ambulans mötte. Den medföljande läkaren konstaterade dock, att den lilles liv ej gått att rädda. 2215 landning Visby. Flygtid 2 tim 05 min.
         /Fl

73-02-03 Er, Kr, Fl, Est, vpl Linde     H 97
2141 sjuk 5 - åring på lasarettet behövde komma till KS snabbast möjligt för specialistvård. 2210 start från lasrettet med barnet i självförsörjande respirator och EKG - apparat, dropp och en massa andra slangar och ledningar. 2315 landning Hagaparken där ambulans mötte. Tillståndet för patienten hade förbättrats! 0140 start mot Visby. 0230 landning Visby. Flygtid 2  tim.
         /Fl

73-04-17 Er, Ho, Fl, Öst, G.Larsson    H 96
0312 larm bostaden, civilt fpl. försvunnet mellan Brattforsheden - Torsby kvällen innan. Cherokee med 1 man ombord. 0345 start och via Arlanda för att hämta upp efterforskningsledare (3st) gick vi till Karlstad. 0645 landning Karlstad efter att först avspanat en del av närmaste terrängen runt Brattforsheden (kraftigt snöfall). 0720 start för sökning efter den tänkta färdlinjen Brattforsheden och efter Fryken sjösystem (bitvis kraftigt snöfall). 0850 en polishkp från Göteborg hade fått i uppgift att undersöka ett berg varifrån en person hört en knall och där lokaliserade polishkp vraket men kunde ej gå ner vid platsen. (högstammig skog). Han satte igång med att dirigera polisbilar till platsen. Vi gick mot platsen trots att räddningscentralen sa att vi kunde återvända Visby. (som tur var). Vi vinschade ner flemmis som kom fram till vraket och kunde konstatera att föraren levde. Bår vinschades ner och flemmis fick hjälp av anländ polis att bända loss föraren, som vi vinschade upp och stack meddetsamma till Karlstad flygplats där ambulans mötte. Föraren svårt skadad i benen och huvudet och kraftigt nedkyld. Flemmis åkte sedan med polishkp som landat ung. 1 km därifrån och fick därigenom uppfattningen att om den skadade föraren varit tvungen transporteras med buren bår i den mycket oländiga terrängen så hade detta varit svårt och tidsödande. 1430 via Arlanda landning Visby. Total flygtid 7 tim 25 min.
         /Ho

73-04-16 Am, Kr, Ke, Alf, Göran Andersson
1150 strax före landning på F 8 efter ett flygpass larmade Cefyl via tornet om att en J 35 saknades. 35-an som var från F 21 skulle ha landat på F 15. Vi vände och tog direkt kurs mot F 15. 1245 landade vi på F 15 och tankade. 1305 start F 15 mot en punkt 5 mil öster Sundsvall där sista radarkontakten på 35-an erhållits. En Tp-83 från F 15 hade strax före vår start hittat en oljefläck i vattnet, Tp-83:an från F 15 avlöstes av en Tp-83 från F 4 som låg kvar över platsen tills vi anlänt 1350. Vi konstaterade genast att föraren omkommit, plockade upp delar av stolen, gummibåten m. m. Bojade platsen och tog Decca-läget. 1450 avbröt vi och gick till F 15. 1540 landning F 15 där vi lämmnade det vi funnit. 1550 start F 15, 1655 landning F 8. Flygtid 4 tim 45 min.
         /Am

73-05-13 Am, ASj, Bm, Est, Göran Larsson
1515 larm från Cefyl om ambulansflygning med man som fått bukspottkörtelinflammation och allmän blodförgiftning. 1535 start till Visby lasarett. 1547 start till Hagaparken 1635 landning Haga. 1725 start Haga, 1735 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

73-05-21 Ho, Eu, Ha, Alf, Andersson
1905 dr Oxholm vädjar om hkp-transport av nyfödd gosse med stort navelbråck "(tarmarna utanför magsäcken)" till Karolinska. Cefyl kontaktat OK. 1930 landning Visby lasarett! 1948 Start Visby lasarett! 2047 landning Haga efter att p.g.a. patientens tillstånd genomfört flygningen på lägsta möjliga höjd. 2120 Start Haga. 2215 landning Visby. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Ho

73-05-24 Er, Kr, Bm, Ant, Bo Lindén 
0855 larm från Cefyl om en Conair. Bombhotats och låg och dumpade bränsla i Sthlm skärgård. 0900 start från hangaren, efter 20 min flygning fick vi vända, Conairen hade lyckligt landat på Arlanda. Flygtid 50 min.
         /Er
(Även H 98 med Am var inblandad)

73-05-27 Er, Kr, Ant, Bo Lindén 
1315 larm från Cefyl om ambulansflygning med kvinna som hade andnöd. Efter telefonkontakt med lasarettet skulle de återkomma om starttid. 1430 start till Visby lasarett. 1440 start till Hagaparken. 1540 landning Haga. 1700 landning Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Er

73-05-31 Am, Sj, Ha, Öst, Tommy Lindgren    H 98
Ambulansflygning med respiratorfall. (sjuk kvinna med andningssvårighet) 0945 uppringd av Cefyl. 1020 start från lasarettet. 1110 landning Hagaparken. 1200 start Haga. 1305 landning lasarettet. 1310 landning Visby flygplats. Flygtid 2 tim.
         /Am

73-06-04 Am, Sj, Ha, Öst Tommy Lindgren    H 98
Ambulansflygning med 29 årig man som vid ett olycksfall fått kraftig hjärnskada. 0820 start. 0825 landning lasarettet. 0845 start lasarettet. 0945 landning Haga. 1020 start Haga. 
1115 landning lasarettet. 1120 landning Visby flygplats. Flygtid 2 tim.
         /Am

73-06-10 Ho, Kr, Fl, Ros, Göran Larsson    H 97
1130 Härnösand radio begär genom Cefyl (Gunnarsson), hjälp med att spana efter 5 m plastbåt med utombordare och en man ombord som varit försvunnen sedan han 30/5 avgick från Stockholmsområdet, för att gå till Härnösand. Han hade iakttagits vid Finngrundet 7/6 med någon form av segel hissat. Det tyska fartyget hade dock ej närmare undersökt varför.1200 start Visby. 1325 framme i sökområdet. Sökte längs Long 19 grader ost och västerut 1530 landning Söderhamn för tankning och en bit mat. 1630 start för ny sökning mellan long 19 grader och long 20 grader och längre söderut. 1930 landning F 8 för tankning och bladdragning efter att i mycket bra sikt ha avspanat sammanlagt 500 kvadratkilometer utan resultat. Varför har ej sjöfarare nödsändare??? 2200 landning Visby. Flygtid 7 tim 20 min.
         /Ho

73-06-12 Ho, Kr, Fl, Ros, Göran Larsson.
0245 telefon Cefyl. Ensam man i liten plastbåt saknad sedan han i går kväll i deprimerat tillstånd gett sig av österut från Slite. 0325 start. Kammade av dom holmar och kobbar som finns utanför Slite. Hittade ganska snart båten uppdragen och utombordsmotorn i båten vid en udde i Hideviken. Dirigerade en polisbil som avpatrullerade stränderna. När vi landade för att vänta på polisen så upptäckte vi mannen gående på en väg intill. Han hade fått bensinstopp och drivit iland. Polisen anlände och gav den synbarligen deprimerade mannen lift. 0435 landning Visby. Flygtid 30 min.
         /Ho

73-07-04 Er, Fi, Bm, Alf, Larsson      H 96
KL 1905 larm om ambulansflygning av 30 årig trafikskadad man till Karolinska. 1925 start lasarettet. 2020 landning Haga. 2120 start Haga. 2220 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Er

73-07-05 Er, Fi, Bm, Alf, Larsson
Larm 2225, ambulans till Karolinska med 11 årig brännskadad kille. 2300 start lasarettet. 2355 landning Haga. 0030 start Haga. 0130 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Er

73-07-07 Fi, Er, Bm, Alf, Larsson
Larm kl 1835 från Cefyl om liten gummiflotte med en person som hade en paddel och siktats c:a 500 m utanför Hoburgsrestaurangen, men enligt uppgift försvunnit c:a kl 1700. Vi kom till området kl 1905 och kunde i det fina vädret snabbt konstatera att det inte fanns någon båt. Vi landade då vid restaurangen för personalkontakt med anmälaren. Undertecnad (Fi), träffade därvid en person (tillsyningsman?), som sett en finsk bil i skogen 1 km norrut där dom höll på att packa ihop en gummibåt likt den inrapporterade. Han hade försökt att fråga ut dem men de svarade inte på tilltal. Jag blev ditkörd med bil och fick dom efter påtryckning erkänna att de verkligen hade varit 500 m utanför udden mellan kl 1330 och kl 1700. Sällskapet som bestod av man - kvinna och ett barn färdades i en grå VW  BUF - 54, uppgav sig heta GALKIN och hemmahörande i Helsingfors. Endast mannen hade varit i de rapporterade vattnen. Vi rapporterade till Tingstäde och då fick vi avbryta uppdraget med landning Visby 2000. (MKG fick samma rapport skrivet senare den 9/7)  Flygtid 1 tim 10 min. 
         /Fi

73-07-12 Am, Fi, Fl, Ant, Göran Andrén
Ambulanstransport med kvinna som fått skada på hjärnan, (troligen brustet blodkärl). På grund av pendeltågolycka i Sthlm kunde dom ej ta emot på Karolinska utan vi fick gå till Linköping istället där vi landade på "Grenadijärvallen" (I 4), 500 m från lasarettet. 1855 larm, 1930 start lasarettet, 2030 landning Linköping, 2100 start Linköping, 2200 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

73-07-14 Am, Er, Fl, Ant, Göran Andrén.
0950 larm från Tingstäde radio, en man i 50-årsåldern hade ramlat ombord på det finska passargerarfartyget "Ilmatar", och fått en kraftig hjärnskakning och risk för inre blödningar, tidvis medvetslös. Båten låg strax norr Gotland. Normalt skulle vi varit i luften 1005 men p.g.a. startsvårigheter på tvåans motor (pumpning) kom vi inte i luften förrän 1050. Då låg båten i höjd med Stenkyrkehuk. 1100 vinschades ytbärgaren ned sedan båren med hjälp av styrlina. 1110 vinschades den skadade mannen ombord. Vi hade läkare och sköterska med ombord som med polisbil kommit ut till helikoptern före start. Vi forslade på läkarens önskemål mannen till Karolinska. 1205 landning Hagaparken. Vi gick sedan till Barkarby bytte helikopter och var tillbaka i Hagaparken 1240. 1245 start Haga, 1345 landning Visby efter att först ha landat lasarettet, släppt av sjuhuspersonalen och båren. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Am

73-07-15 Am, Sj, Fl, Ant, Göran Andrén
Ambulanstransport med nyfödd baby som hade något fel på lungorna. 1525 larm från Cefyl, 1555 start lasarettet, 1655 landning Hagaparken, 1725 start Hagaparken, 1825 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

73-07-16 Am, Sj, Fl, Ant, Göran Andrén 
1700 larm Cefyl, en besättningsman på finska fartyget "Asta" hade fallit överbord någon gång mellan 0830 och 1600. Fartyget befann sig kl 0830, 5747,5 N, 1816 E. (rakt utanför Gotland i höjd med Visby). 1715 start och kurs mot den angivna punkten, sökning sedan efter en linje där fartyget beräknades vara kl. 1700, därefter tillbaka något väster om den första färdlinjen, därefter utefter kusten till "Hallshuk" och tillbaka, inget resultat. 1935 landning Visby. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Am

73-07-19 Ho, Fi, Bm, Öst, Magnus Thuvall
0605 larm Cefyl. Ombygd fiskebåt med 1 man ombord saknad under färd från Hasslö (Ronneby skärgård), till Kristianopel. 0645 start. Nästan framme vid Utklippan som vi skulle kolla efter tips från en dansk seglare fick vi från Karlskrona radio att mannen siktats utanför Kristianopels hamn på väg in. Avbröt så uppdraget. 0910 landade Visby. Mannen, en herr Molinder, hade övernattat på Utklippan. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Ho

73-07-27 Er, Sj, Ha, Ros, Lindgren
Efter start från Visby för flygning till F 8. Larm från tingstäde radio kl 1350, ang kapsejsad segelbåt. Händelsen observerad från Tofta badet. Efter en kort sökning fann vi en mast med tillhörande segel drivande c:a 2 km utanför badet. Efter ytterligare 5 min orienterade Tingstäde radio att seglet tillhörde en herr Larsson som seglat ikull med en surfingbräda vars centerbord brustit. Larsson hade simmande tagit sig iland med sin surfingbräda. Vi bärgade seglet, vilket återbördades till den på stranden väntande herr Larsson. Happy end !   Flygtid 1 tim.
         /Er

73-07-27 Er, Sj, Ha, Ros, Lindgren
Larm från Cefyl 1745 ang civil nödsändning på 121,5. Nödsändningen uppfattad av flygplan i Röd 1 och lokaliserad till trakten av Sommen. Räddningsaktionen dirigerades av flygräddningen  Arlanda på frek. 128,3. Inget fpl anmält saknat. Komna in över kusten på 900 m höjd uppfattade vi kraftiga nödsignaler från en civil nödsändare och flygräddningen Arlanda dirigerade oss med hjälp av box metoden i området kring Kisa. Vid höjdminskning och boxmetoden uppfattade vi kraftiga nödsignaler ända ner till lägsta höjd. Vi trodde oss med säkerhet ha inringat sändaren i området c:a 8 km, bäring 110 grader Kisa inom 2 x 2 km, då sändningen plötsligt upphörde för att inte mera återkomma. Skumt ! När får vi mottagare för civila nödsändare?  Flygtid 4 tim.
         /Er

73-08-03 Am, Eu, Fl, And, Göran Larsson
1700 larm från kustbevakningen om ett oljeutsläpp från en båt. Linjeflyg hade rapporterat att oljeutsläppet sträckte sig från Klintehamn till i höjd med Visby. Vi påpekade för kustbevakningen att det går lika bra att använda sig av något sportflygplan för att ta reda på slag av olja och oljeutsläppande båtens namn. Vi lovade dock att hjälpa dom denna gång. 1730 start (en man från kustbevakningen med ombord), efter en kort stund upptäcktes oljan och konstaterades slagvatten, även båtens namn antecknades. 1750 landning Visby. Flygtid 20 min.
         /Am

73-08-05 Am, Eu, Fl, And, Göran Larsson
1445 Larm Cefyl. Linjeflyg hade i samband med inflygning och landning iakttagit något grönt föremål i vattnet i höjd med "Brissund" och max en km ut från stranden. 1515 start och sökning i aktuellt område, dock utan resultat. 1545 landning. Flygtid 30 min.
         /Am

73-08-08 Am, Ho, Ke, Wän, Göran André
Från KA-3 förfrågan om vi kunde hämta en vpl på Sandön som skadat handen svårt. Kraftig vind, svårt med båttransport. Efter att ha kontaktat Cefyl (Wennergren), startade vi 1400 till Bunge där vi hämtade en läkare. 1435 landning Sandön. 1500 landning Bunge. 1520 landning Visby. Flygtid 1 tim 20 min. 
         /Am

73-08-11  Ho, Wa, Ke, Wän, Göran André
0930 larm Tingstäde. Sjuk man ombord M/S Gotland, Knolls grund (8 NM NO ÖNU). 0935 start. 1010 vinschning klar. Använde båren. Idealiska förhållanden.Metodiskt och lugnt arbete av ytbärgaren. 1030 landning Visby lasarett där ingen mötte utan besättningen fick bära in patienten.  Patientdata: 070501 Erik O. Wirdestrand, Kvarbacksgatan 4 , Växjö. 
0470/11414.  Flygtid 1 tim
         /Ho

73-08-18 Er, Sj, Ha, Est, vpl Lindgren
Larm kl 1715 från Cefyl om en segelbåt som inte kommmit fram till Arkösund efter kappsegling. Startade 1740 i fint väder med god sikt. Hittade snabbt båten  7 NM Est Arkö båk kl 1820. Vi väntade tills en tullbåt, som vi hade kontakt med på kanal, 16 kom fram. Segelbåten hade fått fel på riggen och sökt sig i lä. Återvände Visby , landade kl 1920. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Er

73-08-22  Am, Eu, Bm, Öst, Göran Larsson
2020 larm Tingstäde, man över bord från finska fartyget "Taurus", bäring 160 grader 7 distansminuter "Närs fyr". 2035 start och strax före ankomst fick vi från Taurus, som vi hade kontakt med från strax efter start, veta att mannen hittats. Vi hjälpte till att i slutfasen lysa på den livbåt som hämtat den nödställde. 2135 landning Visby. Flygtid 1 tim.
         /Am

73-09-12 Am, Fo, Bm, Ros, Mikael Dribe
Vid ombasering från F 8 till Visby upptäcktes en skogsbrand kl 1130 omedelbart masten "Torön". Vi kontaktade lotsarna Landsort som omedelbart per telefon larmade brandkår.
         /Am

73-09-12 Am, Fo, Bm, Ros, Mikael Dribe
1425 larm Cefyl. Fartyg med 30 man ombord i sjönöd 25 mil norr Åland. Vindstyrka vid Grundkallen 54 knop. 1430 start och kurs mot Mariehamn för att där tanka. Beräknad flygtid till haveristen 3 tim 15 min. 1455 order återvända Visby. Finnarna avbeställde helikopterhjälp  Två finska fartyg assisterade haveristen. 1505 upptäcktes danska fartyget "Sea Bird" drivande 4,5 distansminuter sydväst Stenkyrkehuk. Två svarta klot hissade, vilket betydde "manöverodugligt". Vi försökte få kontakt på kanal 16 men lyckades ej. 1510 nytt larm om en segelbåt som råkat i svårigheter söder Visby hamn. Vi gick omedelbart dit, följde mannens förtvivlade kamp mot vågorna och med sönderblåsta segel, hjälpmotorn igång. Hela tiden fanns överhängande risk att mannen skulle spolas överbord, och vi var hela tiden beredda att ingripa med ytbärgarten sittande på trappan. Lotsbåten låg utanför men kunde inte hjälpa på grund av det ringa vattendjupet. Vi försökte påkalla mannens uppmärksamhet på detta och få honom ut mot lotsbåten, men han stirrade sig blind på hamnen och verkade inte reagera eller se något. Ett tag såg det ut som han skulle lyckas få båten i hamn, men då stannade motorn och han gjorde det enda riktiga, nämnligen att kasta sig in i ruffen och invänta grundstötningen som blev mycket kraftig mot stenarna, då detta skett togs han om hand av brandmän på stranden som hela tiden avvaktat händelsen. 1615 avbröt vi och gick för att kontrollera det danska fartygets belägenhet eftersom Tingstäde ej heller fått kontakt med detta. Det visade sig att fartyget fått igång maskin och var på väg söderut. 1640 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Am

73-09-13 Am, Fo, Bm, Ros, Mikael Dribe
1750  larm Cefyl, man över bord från liten plastbåt med aktersnurra ( 30 hkr/25 knop) mellan Västergarn och Klintehamn. 1805 start. 1815 i området där vi genast såg plastbåten, fortfarande med motorn igång i snäva cirklar. Vi började genast söka från båten mot tänkta driften och i täta stråk. Kontakt var upprättad med polis som stod på strand och lotsbåt som deltog i sökandet. Efter mörkrets inbrott fortsatte vi ytterligare sökning med hjälp av strålkastare, dock utan resultat. 1920 avbröts sökandet och vi återvände till Visby. 1925 landning. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Am

73-09-20 Ho, Fo, Ha, And, Tommy Lindgren   H 96
1134 larm Cefyl , nödraketer sedda utanför Arkösund. 1138 start. 1148 fick vi av rr Ost "Återvänd Visby". 1158 landning Visby och via telefonkontakt fick vi veta att det var  liv-båtsövning !!!!!!!! ?????  Flygtid 20 min. Anm: Som vanligt krångel med KV på 96:an.
         /Ho

73-09-24 Ho, Fo, Ha, And, Tommy Lindgren   H 96
Efter blåsigt veckoslut saknades som vanligt en del småbåtar i Stockholms skärgård.  I samband med hkp-byte fick vi som förstahandsuppgift söka ensam fiskare i öppen träbåt i området Svartlöga - Systrarna. 0900 på väg till detta område fick vi avbryta och gå till sökområde mellan Landsort - Nyköping och där söka efter 9,5 m  segelbåt som 21/9 gått från Saltsjö-Duvnäs och skulle till Brandholmen Nyköping. Marinens Y 61 fick området mellan SaltsjöDuvnäs och Landsort. Vi genomsökte vårt sökområde och efter tankning och lunch på F11 sökte vi ytterligare 1 timme i området och gick därefter till Visby. Landning 1445. Total flygtid 4 tim 05 min. Anm: Död man i vattnet hittades kl 1500 vid Öja nordöstra hörn av tullbåt. Levande man på ön (skäret), gumman en timme senare. 
         /Ho

73-09-28 Er, Wa, Fl, Wän, korpral Thuvall    H 93
1958 larm till bost ang tyskt fartyg i sjönöd bäring 122 grader Idö LS avst 13 NM. 2015 start mot fartyget, molnbas 150m, sikt 3 km, kraftig vind. Kolsvart. Det nödställda fartyget uppgavs vara på c:a 450 tdw., och Stockholm radio uppgav att normal besättning borde vara på 7-8 man. Fartyget, vars namn var "Viggo Hinrichsen" hade fått radion ur funktion, men fick kontakt med "Stellan" som låg bredvid den nödställde. Då ingen fått radiokontakt med den nödställde var läget oklart beträffande hur allvarligt läget var, hur många ombord o.s.v. Då vi kom fram 2045, låg fartyget tvärs sjöarna och ganska djupt. Ytbärgaren vinschades ner med bärbara radion. Det visade sig att besättningen bestod av endast två man,varav den ene önskade bli uppvinschad. Detta gjordes och skepparens önskemål om fortsatt övervakning av "Stellan" tills annan hjälp anlände vidarebefordrades. Den uppvinschade sjömannen sattes av på kajen i Västervik 2135 där via polisradion beställd polis mötte. Åter 2200 Visby. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Fl

73-09-29  Sj, Eu, Bm, Öst, Dribe     H 96
Basering F 11 under övningen "Viken". Startorder från Cefyl kl 1820. Förmodat fpl-haveri i Sigtunatrakten. Inga fpl saknade. Mörkerstart med sikt 3 - 5 km, regn, 100 - 200 m molnbas. Radiokontakt med Hässlö och Cefyl. Flygräddningen Arlanda ledde och vi hade direktförbindelse på polisradion. Sökningen koncentrerade sig till Erikssundsumrådet, 10 söder Sigtuna där vissa iaktagelser var gjorda. Stort pådrag från Arlanda med många enheter insatta (bilar). Sökningen avblåstes efter en timme. En brand (troligen gammal lada) och viss flygverksamhet i området hade utlöst ett falskt larm. Efter kontroll av brandplatsen återgick vi  F 11. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Sj

73-10-07 Am, Eu, Ke, Est, Ove Karlsson
1150 larm Cefyl, trafikolycka Gotland. Ambulansflygning med vpl från P 18 som kört av vägen och fått bilen över sig. (hjärnskada) 1220 Start och landning vid lasarettet .1230 start från lasarettet. 1325 landning Hagaparken. 1410 start Haga. 1505 landning lasarettet. 1510 landning Visby. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Am

73-10-09 Am, Eu, Ke, Est, Ove Karlsson
1355 larm Cefyl. Danska fiskebåten "Marianne Sylvest" befinner sig i sjönöd 40distansminuter syd Hoburgen. 1400 start och kontakt med Tingstäde radio på kanal H där vi fick Deccaläge som visade sig vara helt felaktigt. Efter c:a 15 min erhölls ett nytt deccaläge på kedja 0 A, möjlighet att mottaga denna sändningstyp saknas varför läget överförs till kedja 4 B. Eftersom sikten var dålig fordras ett exakt läge,  som är svårt att erhålla vid en sådan överföring.1455 i området där vi började söka, sikten varierade mellan 500 - 2000 m. Vindstyrkan byig mellan 20 - 30 m/sek, mycket kraftig sjöhävning. Efter c:a 15 min hittades båten som vid samma tidpunkt fick assistans av en annan fiskebåt. Vi  hade radiokontakt 
med båten först på HF 2582, senare på kanal 16 VHF. Båten hade sprungit läck, punparna kunde ej hålla undan vattnet. Vi frågade om dom ville bli uppvinschade, men dom hade kontakt med en annan båt (Joni från Begen) som låg i närheten och som hade ett pumpaggregat. Vi gick mot denna båt för att eventuellt kunna lyfta över aggregatet. Det visade sig dock för riskabelt i det hårda vädret, varför vi istället ledde honom fram till haveristen. Pumpaggregat från en annan fiskebåt överfördes också med hjälp av boj. Vid denna tidpunkt assisterades den nödställde av tre fartyg, varför vi kunde avbryta och återvända. 1715 landning Visby. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Am

73-10-10 Am, Eu, Ke, Est, Ove Karlsson
0530 larm Cefyl. Den danska fiskebåten "Marianne Sylvest" som igår råkat i sjönöd och fått två pumpaggregat, meddelade att bensinen tagit slut. Vi fick med Tingstäde och polisens hjälp 3 dunkar med bensin ut till flygfältet. 0630 start och kurs mot den nödställde. 0710 framme vid fartyget där vi vinschade ned de tre dunkarna 2 fartyg assisterade fortfarande. 
Flygtid 1 tim 35min. 
         /Am

73-10-10 Ho, Sj, Bm, Alf, Mikael Dribe
1100 i samband med besättningsbyte på F 8 larm från Cefyl. Finskt fartyg i nöd i bottenhavet 100 km VNV Björneborg med 19 man ombord. O 91 från F 15  även larmad. Efter att ha gått i 1tim 20 min i stark motvind fick vi order genom Härnösand radio att återvända Barkarby. 18 man var då upplockade av ett tyskt fartyg. O 91 låg på plats. Den 19:e mannen, kaptenen, hade följt sitt fartyg i djupet. Anm. Dåligt samband p.g.a.  H 96´s som vanligt dåliga HF. Total flygtid 2 tim 20 min.
         /Ho

73-10-11 Ho, Sj, Bm, Alf,  Mikael Dribe
1030 order från C MKG (CFV givit tillstånd att använda FRÄD), utländskt statsftg. gått in på svenskt territorium Ost Faludden - Heliholmen. Identifiera, lokalisera, rapportera gm. Tingstäde rdo. 1055 fartyget identifierat: isbrytaren Oden. ÖB - kontroll. Total flygtid 1 tim.
         /Ho

73-10-16--17 Ho, Sj, Bm, Alf, Mikael Dribe
"SJÖRÄDDNINGSÖVNING  ALLOTAR" 2355 start mot en punkt 138 grader 28 NM från Bogskär. Färjan Allotar i sjönöd efter explosion ombord med flera brännskadade. Fartyget i sjunkande tillstånd. 0102 framme vid "haveristen", där vi var först på plats. Vår uppgift blev att ta dom svårast skadade till Mariehamn. (Sthlm - området dimma), och därefter skytteltrafik med upplockat folk till Bogskären, Dagö. Tankning ordnades Mariehamn. Y 63 valde samma förfarande som vi. Stort deltagande av marina och civila fartyg av sovjetisk, finsk och svensk nationalitet. Av finska och sovjetiska hkp hördes endast fjärran radiotrafik. 0240 landning Visby efter snyggt vinschjobb av SJ/ALF. Den verkliga övningen bestod av att vinscha en docka på bår från akterdäck och avspaning av området närmast Allotar. Total flygtid 2 tim 45 min.
         /Ho

73-10-25  Am, Eu, Ke, Öst, Magnus Thuvall
0820 larm Tingstäde radio, olycksfall ombord på tyska passagerarfartyget "Hans Gutzeit", där en man skadat huvudet och var medvetslös. Båtens läge: nordväst Stenkyrkehuk. 0830 start och framme vid båten efter 8 min. 0838 landning på däcket (stort däck med ringutmärkt helikopterlandningsplats). 0850 start från båten till Karolinska (Haga). 0930 landning Karolinska. 0935 start Karolinska. 1035 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Am

73-10-27 Am, Eu, Ke, Öst, Magnus Thuvall
0450 larm Cefyl. "Stafsnäs radio" hade uppfattat nödsignalen "MAYDAY" på en mycket ovanlig frekvens och pejlade med hjälp av Tingstäde in positionen till 21 distansminuter öster "Gotska Sandön". 0515 start och på positionen efter 35 min eller 0550. Vid sökningen upptäcktes i närheten av den angivna positionen två ryska fiskebåtar. Ingen av dessa verkade dock vara i någon nöd. Efter c:a 30 min sökning återvände vi Visby. 0650 landning Visby.Flygtid 1 tim 35 min.
         /Am

73-10-30 Am, Eu, Ke, Öst, Magnus Thuvall
1758 larm "Tingstäde radio", person på "Furillen" hade sett rött sken, som om ett fartyg stod i brand, öster om Skenholmen vid "Rute misslope". 1803 start mot området. Vädret bra, god sikt. 1820 i området där vi direkt gick ner på grunden och sökte med strålkastare runt de båda holmarna, dessutom ett område med 5 km radie runt "Rute misslope", dock utan att finna något misstänkt (vraket av den gamla ryska båten hittades tidigt). Vi gick dessutom 20 km österut för att eventuellt hitta någon båt längre ut, men utan resultat. 1940 avslutades sökandet och vi återvände. 1955 landning Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Am

73-10-31 Ho, Sj, Fl, Ros, Ove Karlsson    H 98
I samband med besättningsbyte och ombasering till Visby ville Tingstäde att vi skulle närmare undersöka Rute Misslope. (se föregående uppdrag). Vi landade på platsen och kunde konstatera att i den ena av de två skjul som finns där hade folk nyligen varit. Sängutrustning, stearinljus, flaskor och ölburkar talade sitt tydliga språk. Mellan skjulen hade eldats och detta var inte länge se´n. Polis, tull, press och radio visade stort intresse och telefonerna gick varma, både här (18603) och (18630). Flygtid 30 min. 
         /Ho

73-10-31 Ho, Sj, Fl, Ros, Ove Karlsson    H 98
2000 hade precis satt oss till bords för att avnjuta vår middag när Tingstäde larmade för nödraketer och bloss mellan Norsholmen och Skärsände på Fårön. 2 - 3 NM från land. 2013 i luften. Kontakt på kanal 16 med Tingstäde och Fårö fyr. Flera personer hade nu ringt och anmält att dom sett bloss i Ajkesvik, man hade även sett att där fanns en båt, men alla ljus hade nu slocknat. c:a 2 NM från land. 2033 framme i området. Avsökte området med strålkastare från 50 m höjd. Sikten mycket god. Fick kontakt med folk som stod på stranden och bland dom var den som först upptäckte "nödsignaleringen". Han var mycket bestämd om riktning och avstånd. Denne man fick låna vår bärbara radio och dirigerade oss i sökområdet. Vi avsökte mycket noggrant området från hovringshöjd. Inget resultat. Vi kunde dock konstatera att mycket underliga brytningsfenomen av ljuset från fyrar förekom. Vi kunde tydligt se ljuset från Landsort fyr från lägsta höjd vid Fårön. Sökte Ajkesviken tills vi var säkra att ingen nödställd fanns där, gick även några svängar längre ut. 2150 landning Visby. Total flygtid 1 tim 40 min. 
         /Ho

73-11-01 Ho, Sj, Fl, Ros, Ove Karlsson
1730 larm Tingstäde. Olycka på östtysk trålare 90 km syd Hoburgen. En man svårt skadad i benen. Medtag läkare. Ringde lasarettet som lovade sända läkare + syster. Ringde TL och bad honom ragga upp rrjal från Katten. 1757 i luften med läkare, syster samt Lt Grönberg som sattes av vid KSRR  Hoburgen och skulle ge oss navhjälp då deccatäckningen är dålig i området. Radiokontakten uteblev dock med KSRR. Anledning okänd. 1845 framme vid moderfartyget Stubnitz, på vilket man höll på att överföra den skadade. Bra radioförbindelse med signalisten på Stubnitz. 1915 den skadade ombordtagen på hkp med båren. Stora svårigheter att få den välväxte patienten bakåt i hkp p.g.a. deccabordet. Snyggt jobb av Sj/Ros och Karlsson med vinschningen. 2005 landning Visby lasarett. Telefonkontakt av Flemmis genom polisradion med Visby lasarett och operationsavdelningen vilka således från läkaren i hkp kunde få patientens tillstånd o.s.v. redan medan vi befann oss söder Hoburgen. Detta imponerade stort på sjukhuspersonalen . 2015 landning Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Ho

73-11-04 Ho, Sj, (Er), Fl, Ros, Ove Karlsson
Förfrågan från Tingstäde om vi kunde hjälpa till att hämta ett ilandflutet lik på Gotska Sandön. I samband med byte Er/Sj på F 8  så satte vi på uppvägen av två man från Visbypolisen. På tillbakavägen plockade vi upp det paketerade illaluktande liket samt de två poliserna. Extra flygtid 30 min.
         /Ho

73-11-05 Ho, Sj, Fl, Ros, Ove Karlsson
1425 larm Tingstäde (gm TL Visby). Båtolycka Kronholmen, Västergarn. 1430 i luften. 1438 i området där brandkår och polis stod på stranden. En upp och nervänd träbåt c:a 5 m lång låg en bit ut i vattnet (roddbåt). Brandmännen tog hand om båten och vi avsökte området mot vindriktningen. Hittade plastbalja, sådan man enligt uppgift brukar ha nät i. Ytbärgaren plockade upp densamma. Undersökte ett nät (laxnät), som låg en bit ut. Ytbärgaren simmade och kontrollerade om något namn fanns på nätet eller flöten, dock inget. Avsökte noggrant området utanför den upphittade båten. Inget resultat. Lämnade plastbaljan till polis och brandkår på stranden. 1530 landning Visby.  Flygtid 1 tim.
         /Ho

73-11-06 Ho, Sj, Fl, Ros, Ove Karlsson
0410 larm Cefyl. Båt på grund i hårt väder, Grässkären NW om Hävringe med 3-4 man ombord. 0435 i luften, kontakt med Tingstäde och Stockholm radio. Fick av Sthlm radio bekräftelse att det var 4 man ombord. 0500 fick genom Sthlm radio att lotsarna Hävringe lyckats rädda dom nödställda. 0525 landning Visby. Total tid 50 min.
         /Ho

73-11-06 Ho, Sj, Fl, Ros, Ove Karlsson
1355 larm Cefyl. Ett fartyg tar in vatten 10 km Ost Oxelösund. 1400 i luften. 1405 fick av TL Visby veta att det var falskt larm. Någon hade sett vraket vid Grässkären. Total tid 10 min.
         /Ho

73-11-22  Ho, Sj, Fl, Est, Magnus Thuvall    H 96
1020 begäran från MKG att identifiera utländskt örlogsfartyg utanför Faludden. 1050 framme och identifierade det som västtyska depåfartyget ELBE och det låg 5,1 NM Ost Faludden, således på internationellt vatten. Vi blev på kanal 16 anropade av ELBE som talade om att dom var på färd mellan östra Baltik och Bornholm, och undrade om dom hade ställt till med besvär. Dom fick av oss veta att dom låg väl utanför vårt territorialvatten samt att vi bad dom att på sin färd söderut hålla utkik efter den lysboj som slitit sig vid Hoburgen. Stämningen var hjärtlig på radion. Detta irriterade märkbart MKG´representanten (Ölt Rolf Brix), som medföljde i hkp. Vi fortsatte alltnog söderut för att söka lysbojen och hittade den ganska snart. (bäring 160 grader 22 NM från Hoburgen). Rapporterade läget och återvände Visby. Total flygtid 1 tim 35 min.
         /Ho

73-11-27 Ho, Sj, Fl, Est, Magnus Thuvall    H 96
1905 larm Cefyl . Två J 35:or kolliderat 10 km söder Gävle. (som vanligt hade vi just dukat för middag). 1930 i luften och konstaterade att som vanligt fungerade HF  på H 96 inte alls. Kunde så när vi kom en bit på väg få kontakt med rr Ost och han bad oss lyssna på 121,5 , där kunde vi höra SK-60 som låg i luften hade konstaterat att båda förarna levde. Den ene hade tänt en eld och den andre signalerade med ficklampa. T 18 avlöst av T 55 gjorde försök att dirigera markpatruller från polisen fram till förarna. Y 69 som startat Berga låg när vi var i höjd med Uppsala 5 km före oss och fick till uppgift att plocka upp den som tänt elden i skogen och vi skulle ta upp den som polisen ledsagat fram till vägen. Vi landade på vägen. Båda killarna oskadda. 2140 landning F 16. 2330 landning Visby. Total flygtid 3 tim 20 min.
         /Ho

73-11-29 Er, Wa, Hg, Alf, Berlin
Larm Cefyl om en ambulansflygning Visby - KS. En kvinna med skallskador. 1920 start Visby lasarett. 2025 landning Haga. 2105 start Haga. 2155 Landning Visby. Flygningen u.a. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Er

73-12-03  Er,Wa, Hg, Hg, Alf, Berlin
1245 larm Cefyl. Hörlin på G S hade skjutit sig i foten med k-pist. En läkare och syster skulle följa med. 1320 start från Visby. Hämtade den skadade på G S och var åter vid lasarettet kl 1430. Flygtid 1 tim 05 min.          /Er

73-12-18 Ho, Sj, Bm, Öst, Ove Karlsson
0930 förfrågan från Tingstäde om vi ville gå ut och söka efter en man som någon gång dom senaste 12 timmarna ramlat överbord från finska fartyget LIZA. Sträckan Hoburgen - Ristna på Dagö = 30 svenska mil. Vattentemp +2 grader, vind NW 30 knop. Backade av efter att ha förklarat den hopplösa situationen. 
         /Ho

1973 = 58 uppdrag.                                                                           Top

FRÄD 1974  VISBY

74-01-09 Ho, Sj, Bm, Wän, Ingmar Linder    H 97
0425 larmad bostaden (Stockholm) av Cefyl. Rökskadad man efter brand ombord på färjan Svea Regina. Pos. 12 Nm syd Svenska Högarna på väg från Helsingfors till Stockholm. 0520 i luften, fick redan i höjd med Tureberg radiokontakt med Svea Regina. 0545 framme vid träffpunkt 5 NM Ost Revanschgrundet (Sandhamn). 0600 vinschningen klar. Vår bår, ytbärgare och styrlina fungerade bra. Gammal dyning försvårade arbetet något. 0620 landning Hagaparken (Karolinska). 0630 landning Barkarby. Total tid 1 tim 10 min.
         /Ho

74-01-24 Ho, Sj, Ke, Ant; Belin.
1520 befann oss ombord på M/S Hans Gudtzeit i höjd med Stenkyrkehuk när vi fick larm om ambulans  Visby - Karolinska (skallskada). 1525 i luften. 1605 start Visby lasarett efter väntan. 1655 landning Haga. Gick därefter till F 8 där larmad el-Nisse hjälpte oss med HF-fel. 1900 plockade upp läkarteamet i Haga. 2220 landning Visby. Total tid 2 tim 10 min.
         /Ho

74-02-13 Ho, Sj, Ke, And
1900 lasarettet ville ha magblödande patient flugen till Karolinska. 2000 landning lasarettet Visby. 2020 start lasarettet. 2115 landning Haga. 2330 landning Visby. Total tid 2 tim 20 min.
         /Ho

74-02-19 Ho, Sj, Ke, And, Belin
1630 Hjärnblödande kvinna till Karolinska. 2130 åter Visby Total tid 2 tim.
         /Ho

74-03-01 Am, Lut, Bm, Est, Sören Belin.
2355 larm Cefyl. Ambulans (skallskada, trafik). 0015 start hangaren. 0025 start lasarettet Visby. 0115 Haga. Gick till F 8 för hkp-byte. 0215 start Haga. 0320 landning Visby. Flygtid 2 tim.
        /Am

74-03-03 Am,Ho, Bm, Est, Sören Belin
1500 larm Cefyl. Ambulans, 10-årig pojke ramlat från tak, spräckt skalle. 1520 start hangaren. 1530 start lasarettet. 1620 landning Haga. 1700 start Haga. 1800 landning Visby. Total flygtid 2 tim.
         /Ho

74-03-03 Am, Ho, Bm, Est, Sörn Belin.
2030 larm Cefyl. Ambulans, skottskada i huvudet, 16 års kille. 2045 start hangaren. 2100 start lasarettet. 2150 landning Haga. 2230 start Haga. 2330 landning Visby. Total tid 2 tim.
         /Ho

74-03-07 Am, Ho, Ha, Alf, Lars Andersson
0935 strax efter landning F 8 för byte av besättning kom larm att en J 35 från F 1 saknades. 0940 start mot Eskilstuna. Fick på radio av Cefyl trolig haveriplats, bäring 260 grader avst 5 km från Råby-Rekarne kyrka. 1005 i området som visade sig vara täckt av dimma. Vi lyckades hitta en liten glugg där vi tog oss ner igenom. Tog oss fram till kyrkan och påbörjade sökning. Till att börja med i mycket dålig sikt. Vi landade vid en del gårdar där vi fick bäringar, där folk hört en kraftig smäll. Ganska snart hade vi inringat den troliga haveriplatsen. Det visade sig också senare att det stämde. Vi hade flugit alldeles i närheten men inte upptäckt haveriplatsen (högstammig skog, dålig sikt). En polisbil som körde efter en väg upptäckte mellan träden kl 1115 fallskärmen och efter en stund var även vi framme vid haveriplatsen. Vi tog hand om föraren som avlidit och flög honom till F 1 där vi gav spaningsledningen den exakta haveriplatsen. 1215 landning F1. Total tid 2 tim 30 min.
        /Ho

74-03-22 Am, Eu, Ke, Öst, Vpl Jonesson
2105 larm Cefyl, nödraket iakttagen från finska båten "Finnmaster". Raketen sågs i bäring 125 grader 35 distansminuter Bunge. 2120 start och kontakt med Tingstäde radio, efter en stund också kontakt med den finska båten på kanal 16. 2200 I området där nödraketen iakttagits. Det enda vi upptäckte i detta område var en rysk fiskebåt som vi hovrade ner till. Båten hade beteckningen P 7123. Eftersom ingenting annat kunde iakttagas i området avbröt vi och återvände Visby. Landning 2250. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Am

74-03-28 Ho, Ld, Ha, Ros, Vpl Jonesson     H 97
1020 ombasering F 8 - Visby och i höjd med Oaxen fick vi av Cefyl (på HF), att civilt flygplan saknades mellan Bromma - Västerås. Vi uppsökte den tänkta färdlinjen och påbörjade sökning  mot Västerås. 1050 avbröts efterspaningen sedan man konstaterat att pådraget berodde på felaktigt skriven färdplan. Extra flygtid 50 min.
         /Ho

74-03-28 Am, Sö, Ke, And, Est     H 96
1020 uppdrag : se ovan. 1030 i luften, efter radiokontakt med  H 97 sökning söder den tänkta färdlinjen. 1050 Avbröt uppdraget, se ovan. Flygtid 40 min.
         /Am

74-04-02 Ho, Ld, Ha, Ros, Behlin
1005 Under rutinflygning bl.a. med folk från riksantikvarieämbetet fick vi i läge Lummelunda från TL Visby att fyrpersonalen på St. Karlsö sett en kraftig vattenkaskad c:a 6 km VNV fyren och kunde fortfarande se något vitt som flöt i vattnet. Vi gick mot platsen och efter rdo-kontakt med Karlsö och dirigering, hittade vi ett havererat vingmål. Sönderbrutet finns vita delar på insidan. Flygtid  20 min.
         /Ho

74-04-04  HKP-4 ur tjänst, flygförbud på grund av bladproblem. HKP-3 (F 3) insatt i räddningstjänst.

74-04-24  Ae, Sy, Kal, Nordh, (Ho)     Hkp-3  C 93
Cefyl gav order att starta mot en båt i området Heligholmen, bäring 330 grader, 3,5 distmin. södra Gotland för att hämta upp en sjuk man. Dansk båt, Alice Bevern. Mannen vinschades ombord och fördes till Visby lasarett. Flygtid 1 tim 05 min.
         /Ae

74-06-22 Säv, Er, Ke, Aru      Hkp-3 C 93
1125 larm Cefyl, 8 m. fiskekutter saknad efter färd Landsort - Visby. 1210 start. Efter kontakt med Tingstäde radio direkt efter start meddelades att båten återfunnits i Visby hamn. 1215 landning Visby. Flygtid 5 min.
         /Säv

74-06-23 Säv, Er, Ke, Aru      Hkp-3 C 93
1605 larm Tingstäde om nödsignaler från nöjesbåt vid Hall. 1630 start Visby. 1645 båten funnen vid Hall. Hade gått på grund i dimman och skadat prop och roder. Återgick Visby sedan 2 roddbåtar kommit till platsen, troligen vägledda av hkpljudet. 1710 landning Visby. Flygtid 40 min.
         /Säv

74-06-28 Eu, Sj, Est, vpl Sixten Karlsson    Hkp-3 C 93
Larm kl 2115 från Tingstäde om att ett fartyg observerat i brand med stark rökutveckling norr Hallshuk. Halvvägs till GS observerades ett upplyst fartyg med med stark rökutveckling. Efter kontroll kunde meddelas till Tingstäde att röken kom från Bore Line som var upplyst. Uppdraget avbröts. Flygtid 50 min.
         /Eu
 

74-07-03 Eu, Kr, Est, vpl Andersson    Hkp-3 C 93
Larm kl 1715 från Cefyl om en segelbåt som slagit runt, en man saknades. Position: 8 distmin. ost om GS. Kontakt hölls med Tingstäde. Under anflygningen fick vi besked om att alla 4 räddats ombord på en tysk båt, LUCKY, och att den fjärde besättningsmannen var starkt nedkyld och behövde föras till ett lasarett för vård. Vi hovrade över däcket och ilastningen gick snabbt. Mannen var nedkyld till 31,5 grader och trots filtar och värme i hkp frös han vid framkomsten till Visby lasarett. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Eu

74-07-06 Eu, Kr, Fl, Karlsson     Hkp-3 C 93
1950 meddelande från Hörlin på Gotska Sandön att han hade en kvinna med misstänkt blindtarmsinflammation, som snarast måste till sjukhus. Efter samråd med Cefyl och lasarettet startade vi 2015. Dr Fridblom medföljde. 2055 landning GS och upphämtning av patienten. 2125 landning lasarettet. 2130 landning flygplatsen. Flygtid 1 tim 15 min.
          /Fl

74-07-08 Hkp 4 (H 96) åter i tjänst.

74-07-10 Am, Ek, Fl, And.     H 96
1400 förfrågan från Cefyl om vi hade möjlighet och utrustning för lossdragning av  en 150 000 kr. motorseglare som kvällen innan gått på grund 1,2 mil norr Visby. Efter klartecken från vår sida och juridisk undersökning från Cefyl, bestämdes att vi skulle hjälpa till. 1600 drog vi efter vissa förberedelser loss båten, vilket gick bra. Flygtid 30 min.
         /Am

74-07-10 Am, Ek, Fl, And      H 96
Under bärgningsarbetet med segelbåten (se oven) fick vi från Cefyl order att gå till en punkt 7 distansminuter väster om "Västergarn" för att undersöka ett oljeutsläpp från en engelsk tanker, "Brittish Holly". 1440 start. Vid framkomsten konstaterades direkt att oljeutsläppet var slagvatten (mycket tunnt) som på grund av rådande väderlek såg kraftigt ut. 1540 åter vid segelbåten . Flygtid 1 tim.
         /Am

74-07-14 Am, Ek, Fl, And.     H 96
1646 larm Cefyl, ett sportflygplan hade störtat vid "Utterholmen" NV  Oxelösund. 1658 start och så småningom  kontakt med polisen Nyköping på polisradion. 1735 i området ungefär samtidigt som polisbåten. Vi hittade nedslagsplatsen ganska snart på grund av en hel del vrakspillror. Vi visade polisbåten på saker som kunde vara av intresse bl.a. en karta, en sko m.m. 1758 avbröts uppdraget då vi fick ett nytt larm om ambulansflygning från Gotska Sandön. Flygtid 1 tim.
         /AM

74-07-14 Am, Ek, Fkl, And     H 96
1758  larm från Cefyl via ploisradion om en brådskande ambulansflygning från Gotska Sandön. En man i 20 - årsåldern hade drabbats av kraftiga magsmärtor med frossbrytningar. Vi avbröt vårt pågående sökande och gick direkt mot Sandön. 1828 landning Sandön och när patienten var ombord, start mot Visby. 1903 landning lasarettet. 1908 landning flygplatsen. Flygtid 1 tim 10 min. 
         /Am

74-07-14 Am, Ek, Fl, And.     H 96
1955 larm TL Visby, en kvinna hade ringt och påstod sig sett ett flygplan störta på Fårön. Efter kontakt Cefyl, startade vi omedelbart och 2008 var vi i luften, och på väg mot Fårön fick vi ett sökområde. 2030 i området. 2050 avbröts sökandet, dels kunde kontakt ej fås med kvinnan som ringt, dels fanns det i området många sommarhus och sommargäster som borde ha sett ett ev. haveri, inga flygplan saknades heller. 2113 landning Visby. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Am

74-07-17  Hq, Sj, Hg, Ros
1955 larm Cefyl (Lundberg) som ville att vi skulle titta på två oljeutsläpp norr Visby respektive väster Västergarn. 2008 i luften. 2055 landning efter att ha konstaterat slagvatten.   Flygtid 45 min.
         /Hq

74-07-17 Hq, Sj, Hg, Ros
2335 larm Tingstäde, fallande ljus iakttaget NNO Fårö. 2355 i luften. Avsökte Salvo rev utan resultat. Fick reda på av sportflygplan som låg i området och flög för lottakurs att man vid aktuell tidpunkt befunnit sig vid det aktuella läget och blinkat med landningsstrålkastare. Avbröt uppdraget. 0105 landning. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Hq

74-07-20  Hq, Sj, Hg, Ros.
2030 backade av pådrag från Tingstäde om saknad båt (liten eka) i Klintehamnsområdet. Dimma och begynnande mörker. Fick 45 min senare veta att båten var återfunnen. 
         /Hq

74-07-22 Hq, Sj, Hg, Ros.
1300 Tingstäde ropade oss i samband med vår start för att gå till Barkarby och frågade om vi kunde hjälpa till att söka efter saknad fiskare som på morgonen gått ut från Marviken , (söder Lauter horn) och vars båt nu hittats ilandfluten med kölen upp. Vi avsökte områdets små öar och skär samt nät och ryssjor i den lilla viken. Livräddningsbåten Skärsände, polis hjälpte till. Vi hittade prylar som kunde identifieras som tillhörande den strandade båten, men ingen man. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Hq

74-07-22 Hq, Sj, Hg, Ros.
2320 larm Tingstäde. Mystiska ljus och ljudsignaler SSV Gnisvärd i Tofta-området. 2340 i luften och kontakt  på polisradion med polisbil på stranden. 2350 framme hos haveristen (segelbåt med 2 man), som i full fart seglat mot pallkanten, 400 m. från stranden och sprungit läck. Polisens båt tog ombord de nödställda samt tog den sjunkande båten på släp och lyckades få den till Gnisvärds hamn. 0110 landning. Flygtid 30 min.
         /Hq

74-07-23 Hq, Sj, Hg, Ros, Arne Lindell
1815 larm Tingstäde , saknad båt (Nimbustyp), med 2 man ombord som gått från Kråkelund på morgonen och skulle vara framme i Visby 1500. 1845 i luften efter att på stående fot kastat i oss lite käk. Kammade av från hans tänkta färdlinje och norrut då vinden  legat på sydväst, 20-30 knop under dagen. 2000 fick lotsarna Visby ett svagt anrop som dom kunde höra att någon hade maskinhaveri. Vi fick även svaga sporadiska meningar på 11A, men kunde dock urskilja att det var den båt vi sökte. Kunde även uppfatta att han inte visste var han var, men hade gått 10 tim innan maskinhaveri. 2205 tankning och konferens med Tingstäde och lotsarna och kom fram till att den fyr och det blixtljus båten uppgett sig se borde vara Stenkyrkehuk och Ire-masten. Han såg detta i söder. 2250 start norrut och fick veta att vakten KA-3 (Hallshuk) hade hade god radioförbindelse på 11A. 2320 hittade båten 263 grader/25 km från NV-spetsen  GS. Fick även god radiokontakt och kunde meddela att bogserbåt från Lauterhorn skulle vara framme omkring 0200. Killarna verkade en aning sjösjuka, men avböjde vidare hjälp varpå vi ansåg uppdraget löst från vår sida. 2400 landning Visby. Flygtid 4 tim 30 min.
         /Hq

74-07-25 Ek, Kr, Bm, Est, Lindell.
0500 larm polisen och Cefyl, ambulans Visby - Karolinska. 0536 start från Visby lasarett med 22-årig man. Blödningar i huvudet. Han var medvetslös och låg i respirator. 0635 landning Haga södra u.a. 0840 åter Visby. Flygtid 2 tim.
         /Ek

74-07-28 Ek, Kr, Bm, Est, Lindell
1130 larm Tingstäde via Cefyl. Samma Nimbus båt som Kjell letade efter den 23/7 var borta mellan Gotland och fastlandet. Han skulle ha startat från Visby på lördag fm. 1200 start, letade efter färdlinjen och norrut utan resultat. 1510 landning Visby  för tankning och mat. Efter c:a 45 min ringer Tingstäde och talar om att båten fanns i Byxelkrok. De hade först gått till Västervik, utan att meddela sig med anhöriga. Flygtid 3 tim 10 min.
         /Ek

74-08-01 Hq, Eu, Fl, Alf, Andersson
1505 i samband med start mot Barkarby fick vi order att gå till en punkt SW Tofta för att identifiering. Avia + S32/F 11 sökte i omr. Hittade inget. 1525 avbröt uppdraget. Flygtid 20min.
         /Hq

74-08-08 Am, Sj, Ke, Ant, Lindell.
0555 larm Cefyl. Tablettförgiftad yngre kvinna ombord på tågfärjan "Trelleborg" måste hämtas snarast och föras till Karolinska. Tågfärjan Trelleborg går i trafik mellan Helingfors och Värtahamnen och skulle ligga i närheten av Sandhamn. 0612 start Visby och kurs mot Sandhamn. 0710 framme vid båten som låg 7 distansminuter OSO Sandhamn. Vi vinschade ner ytbärgaren och båren. 0720 vinschmomentet klart, båren med kvinnan ombord och ytbärgaren uppvinschad, kurs mot Hagaparken. 0738 landning Hagaparken där polis och ambulans mötte. 0752 landning Barkarby. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Am

74-08-11 Am, Sj, Ke, Ant, Lindell.
0115 larm Cefyl. Tingstäde hade fått larm om en röd och en vit raket som iakttagits öster Slite, i höjd med "Enholmen". Efter kontakt med Tingstäde beslöt vi oss för att undersöka området. 0150 Start och när vi passerat Slite fick vi se en röd raket i uppgivet område, vi styrde mot raketen och fick efter ytterligare någon minut se ännu en raket. Då vi kom närmare fick vi med hjälp av strålkastarna se en segelbåt som gått på en mindre ö (Magö), och på stranden två män. Vi tog dessa ombord, meddelade lotsarna Slite, som var på väg ut, och Tingstäde radio vad som hänt. Efter konferens med lotsarna beslöts att dom skulle gå tillbaka till Slite och att vi skulle släppa av männen där. 0250 landning Visby. Flygtid 1 tim.
         /Am

74-08-12 Am, Sj, Ke, Ant, Lindell.
0715 larm Cefyl. Ambulansflygning med 29-årig kvinna som drabbats av blödning i hjärnan, konferens med lasarettet. 0745 start Visby  hangaren. 0750 start lasarettet. 0845 landning Hagaparken. Vi gick sedan till  Barkarby för servicejobb. 1030 start Hagaparken. 1130 landning Visby efter att först landat vid lasarettet. Flygtid 2 tim.
         /Am

74-08-15 Am, Sj, Ke, Ant, Lindell.
0825 förutbestämd ambulansflygning (resporatorfall) och landning vid lasarettet. 0835 start lasarettet. 0935 landning Hagaparken. Start och landning F 8 för byte av besättning. 1100 start Hagaparken. 1200 landning Visby efter att först landat vid lasarettet. Flygtid 2 tim.
         /Am

74-09-02 Am, Hå, Fl, And, Eriksson
2230 meddelande från Cefyl att ett sportflygplan (Pa - 28) fösvunnit i närheten av Borlänge. Vi fick order att starta 0330 för att gå till Arlanda och hämta två man som skulle upprätta en räddningscentral i Borlänge. När dessa var avsatta skulle vi börja söka efter flygplanet. 0330 start Visby. 0445 landning i dimma på Arlanda, flygningen till Borlänge uppsköts på grund av dimma. 0700 start Arlanda och flygning i och över moln till Borlänge. Vi passerade Borlänge och gjorde plané till markkontakt i glugg, 20 km väster stan. Vi hovrade sedan längs dalälven in mot staden , men måste landa två km norr om denna på grund av den täta dimman. Med polisradions hjälp, fick vi en radiobil till helikoptern som förde oss in till Borlänge flygplats. 0905 när dimman nästan lättat och vi stod i begrepp att åka till helikoptern för att börja sökningen, kom meddelande att flygplanet hittats havererat. Vi kontaktade Cefyl och fick order återgå Visby. 0945 start Borlänge. 1050 landning Barkarby på grund av tekniskt fel. 1345 start Barkarby. 1500 landning Visby. Flygtid 4 tim 55 min.
         /Am

74-09-04 Am, Hå, Fl, And, Eriksson. 
0930 larm Cefyl. Ambulansflygning med 15-årig pojke som skallskadats i samband med en trafikolycka. 1000 start Visby och landning lasarettet. 1015 start lasarettet Visby. 1110 landning Hagaparken. 1150 start Hagaparken. 1255 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

74-08-09 ??, ??, Ke, ???, 
0430 larm Cefyl. Ev. kränkning av svenskt vatten i DN 3702. Order från Fst. Lokalisera, identifiera, Fartygets fart (enl. radarrapport), 35-23 knop, kurs 063 grader. 0515 start Visby. 0545 kontakt med grön container, ANTARES av Helsingfors. Pos: 5717,5 , 1903,5. Intet i övrigt att rapportera. 0610 landning Visby. Telerapport till Övl Helander,  MKG. Flygtid 55 min.
         /Ke

74-09-12 Hq, Eu, Hg, Ant, Lasse Lundholm
0200 larm Cefyl, ambulansflygning med svårt blödande njurtransplantationspatient Visby - Salhgrenska i Göteborg. 0230 i luften. 0240 start från lasarettet. 0500 landning Torslanda, där ambulans mötte (2 läkare + 1 sjuksyster medföljde). 0705 start Torslanda. 0855 Landning Visby. Anm: Tankningsmöjlighet finns ej på Torslanda förrän 0630. Flygtid 4 tim 05 min. 
         /Hq

74-09-24 Am, Sj, Bm, Alf, Eriksson
Efter beredskapstjänst på Berga  mellan 1000  till 1500 för CFV skjutningar, startade vi Berga 1455 för att återgå till Visby. 1505 då vi var i höjd med ön Viksten fick vi från Cefyl via Berga att ett flygplan havererat 20 km bäring 320 grader Nyköping och att besättningen (två man) hade hoppat. Vi styrde mot uppgiven position och efter c:a 10 min fick vi indikering på SARAH och hittade 1523 en av besättningsmännen, 5 km bäring 080 grader Vadsbro k:a och i högstammig skog. Han var helt oskadd och vinschades omedelbart upp. Den andre besättningsmannen, fältflygare Christer Gieryluk, F 6, hämtades  kl 1530 vid en gård c:a 6 km sydost om den förste och strax intill flygplanets nedslagsplats. Besättningen fördes till F 11. Landning 1550 efter c:a 15 min återvände vi Visby och landade 1655. Flygtid 1 tim 40 min. 
         /Am

74-09-25 Ek, Kr, Ke, Ros, Lundholm F 21.
1150 larm Cefyl till F 8 då vi startat mot Visby. Hkp-haveri S. Hoburgen. 1302 strax S. Karlsö avbröt vi då F 17  Hkp-3 var framme vid nödlandningsplatsen, 60 km S. Hoburgen (Hkp - 6 tillhörande Ostermans). 1320 landning Visby. Flygtid 1 tim 30 min. 
         /Ke

74-09-26 Ek, Kr, Ke, Ros, Lundholm F 21.
0830 start mot pos c:a 40 km S. Hoburgen för lyft av Ostermans hkp som nu flöt upp-och-ned i sydlig vind. Assistans av Tv - 101. Två dykare kopplade i rotorn. Lyftet u.a., sättning vid Hoburgens fyr. Flygtid 2 tim 45 min. 
          /Ke

74-09-28 Ek, Kr, Ke, Ros, Lundholm F 21.
1820 larm från Cefyl mot pos strax S. Gustav Dahlén, där röda raketer observerats från fpl på väg till Nyge. 1830 start Visby. 1910 framme. Sökning i 10 min utan resultat. 1920 Tingstäde meddelade att man fått ett svagt nödanrop från ett okänt fartyg på grund i bäring 280 grader från Follingbo vid fastlandskusten, dvs i närheten av Kungsgrundet. Vi gick mot Kungsgrundet 1950 Framme, där stod RAFTIG av Tripoli på grund utanför L.S. på Idö. Pos: 1,7 metersgrundet i bäring 277 grader, avst 2,5 dm från Kungsgrundets fyr. När vi hovrade upp, satte sjömännen ut en livbåt med sju man ombord. Ingen av dem kunde ro. En man försökte dock ro framåt samtidigt som en annan rodde bakåt. En tredje stod i aktern med en alldeles egen åra. Livbåten svängde runt, runt. Snart tappade de en åra, då gick det något bättre. Efter fruktlösa försök att nå radiokontakt med kvarvarande ombord (befälhavaren, 1.styrman samt maskinchefen), satte vi ner ytbärgaren och började vinscha. Svårt jobb för ytbärgningsmannen, närmast panik ombord på livbåten som drev kraftigt i ganska hög sjö. Styrlinan gick av, ybm gick åter i vattnet, simmade med linan till RAFTIG där den fastgjordes i ett fall. Vi vinschade upp 3 man, lotsbåten från Idö tog hand om resten. Emedan vi befanns överflödiga gick vi till Västervik och landade i hamnen, där polisen mötte och och tog iland de tre "sjömännen". 2115 landning Visby. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Ke

74-09-29 Ek, Kr, Ke, Ros, Lundholm F 21
0715 start Visby för identifiering av fartyg för MKG räkning. Det var containern  Juno av Helsinki mellan Hallshuk och Visby. Flygtid 30 min.
         /Ke

74-09-30 Ek, Kr, Ke, Ros, Lundholm F 21
0710 larm Cefyl, trålare manöveroduglig i grov sjö SO Landsort c:a 10 dm. 0725 start Visby, kontakt med Stockholm radio kanal 16. 0755 ögonkontakt med trålaren Anny som fastnat med propellern i sina laxgarn. Pos: Landsort sydspets bäring 120 grader, 12,5 dm. Lotsbåten Landsort befann sig c:a 30 min gång från pos och leddes av oss fram till den nödställde som togs under bogsering till Landsort. 0905 landning Visby. Flygtid 1 tim 40 min. 
         /Ke

74-10-01 Ek, Kr, Ke, Ros, Lundholm F 21
"Markusson-haveriet" ?   (text saknas)
         /Ke

74-10-03 Hq, Sj, Fl, Ade, Börje Holst F 17.
0150 påringt från Cefyl. Ensam fiskare i gråmålad öppen båt med utombordare saknad sedan gårdagen utanför Sölvesbord. Vi tog kontakt med Karlskrona rdo och kom överens om att starta så att vi var framme när det börjat ljusna. 0415 i luften. 0600 framme i området där livräddningskryssaren Grängesberg tillsammans med privatbåtar och någon marinbåt sökte. 0640 hittade den saknade. Vinschade ner ytb-mannen med radio och fick beskedet att den saknade (Kurt Karlsson) mådde prima men hade propellerproblem och ville att vi skulle ordna bogsering. Vi dirigerade en privatbåt till dem, och plockade därefter upp ytb-mannen. 0715 landning F 17 för tankning och fika. 0915 landning Visby. Total flygtid 4 tim 30 min.
         /Hq

74-10-22 Ek, Kr, Hg, Alf, Sö, Gauffin.
Påringning från Cefyl om en  man som hade stuckit från sin "kärring" för att jaga och fiska vid Bockskär i St.Annas skärgård. Mannen hade åkt fredag den 18/10. Efter samråd med Stockholm radio startade vi kl 1410 och gick mot Svalbådarna, V Sandsänkan. Därefter norrut c:a 3 km. Vi fick syn på mannen och båten på Torrbådan. Landade och plockade upp mannen,............ Båten hade slungats upp på skäret och var rätt så sönderslagen. Pettersson flög vi till Kalvholmen, S  S:t Annas Kyrka där han hade sin bil, såg till att han fick igång den och återvände till Visby. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Ek

74-11-07 Am, Hq, Fl, Ros.      O 95
1715 Cefyl ringde och frågade om F 8 kunde ställa upp med en besättning för att hjälpa till vid ett haveri väst Uppsala. 1730 besättningen klar F 8 och begav sig omedelbart med bil till F 16. 1915 anlände vi F 16, efter orientering om olyckan, fick vi order att avlösa F 15 besättning i O 95, som varit igång sedan 14-tiden. 2045 startade Y 64 (marinens) för att spana i området och strax därefter landade O 95 som spanat i två timmar. Meningen var att vi sedan skulle avlösa Y 64 kl 2245, men redan kl 2120 fick vi startorder då Y 64 hittat skärmen men inte hade någon möjlighet att gå ner med ytbärgare och bår. 2135 startade vi och efter cirka 10 min avlöste vi Y 64. Vi vinschade ner en man (Hq). Efter c:a 5 min vinschade vi upp Hq igen, han meddelade att han funnit föraren. Han kunde inte märka någon andning eller puls. Vi beslöt att vinscha ner Fl som sedan skulle få ner båren. Efter en stund hade Fl med hjälp av en markpatrull som kommit fram fått föraren i båren och burit den c:a 50 m till vinschstället (terrängen mycket oländig med högstammig tät skog, vinschstället c:a 5 kvadratmeter). Efter diverse besvär att få in båren vinschades Fl upp och vi återvände till F 16 där ambulans mötte. Flygningen slut 2250. Flygtid 1 tim 15 min.
          /Am

74-11-11 Ek, Kr, Hg, Ade, Gauffin.
Kl 1600 från Cefyl en tysk båt har fått slagsida NO om GS. Cefyl vill ha oss i högsta beredskap kl 1905 båten vill ha helikopterhjälp och vi startar kl 1925. Vi får veta att radiokontakten har brutits, och att andra fartyg inte kan hitta honom. kl 2015 är vi framme i den angivna positionen 5845 N, 2045 E. Där fanns ingen båt. Strax efter får vi höra
på 2182 ett May Day, men har svårt att höra något mera. Efter c:a 5 min får vi kontakt med en svensk båt, Nynäs på kanal 16 och han har av en tillfällighet hittat tysken i en pos 5912 N, 2105 E. (Nynäs var den som sände May Day på 2182). Vi flyg fram till positionen och hittade bägge båtarna. Tysken Johan Colbe hade förlorat all belysning men Nynäs lyste på honom. Vi gick ner för att vinscha upp besättningen. Det var svår sjögång och vinden 30-35 knop. Båten låg längs med sjön och rullade nå´t otroligt. Vi bestämde oss för att inte släppa ner ytbärgaren på grund av risken att  han skulle slå i några master eller stag, som det fanns gott om. Masterna var c:a 20 m. Vinschningen gick u.a. men tog lång tid. Ett helsickes jobb att stå still. Besättningen var 6 man men bara 4 ville upp. När vi fått dem ombord återgick vi till Visby där dom nödställda överlämna des till polisen. Flygtid 3 tim.
         /Ek

74-11-14 Hq, Sj, Bm, Est, Roland Wennström.   H 92
1800 i samband med mörkerflygningspass anropades vi av Tingstäde som ville att vi skulle identifiera fartyg 10 NM SE Östergarns holme. Vi hittade ett snabbgående finskt containerftg. som heter "FINN AMER". Flygtid 30 min. 
         /Hq

74-11-17 Hq, Sj, Bm, Est, Roland Wennström   H 92
1330 Dr Fridblom ringde och ville ha transport av skadad GS - Visby lasarett. 1345 i luften. 1455 åter Visby las. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Hq

74-11-18 Hq, Sj, Bm, Est, Roland Wennström   H 92
0925 larm Cefyl. Flyghaveri söder Hoburgen, 2  J 35 kolliderat. 0930 i luften. 0940 fick läget ung. 100 km söder Hoburgen. Övriga fpl i området hade sett  2  skärmar. 1000 när vi hade ung. 50 km kvar fick vi rdo-kontakt med en sk-60 C 41, som sa att han såg en fallskärm flyta på vattnet. På avstånd ung. 30 km  fick Arne en nödsändare på SARAH. Passerade och hovrade upp vid fallskärmskalott på väg mot nödsändaren. Konstaterade att ingen levande fanns i eller vid skärmen. Fortsatte mot nödsändaren, på avst ung. 2 km kontakt med signalskott. 1015 föraren, Fk Skoglund, uppvinschad med hjälp av ytbärgare. Han var fullt oskadd och vid gott mod varför han själv efter att ha fått torra kläder deltog i fortsatt sökande efter sin kompis. Vi gick tillbaka till den skärmkalott som vi tidigare (12 km) passerat. Denna var nu i sjunkande tillstånd och trots att vi skyndade oss kunde vi ej bärga den. Vi tyckte oss dock se att ingen förare satt fast i selarna till den något trasiga skärmen. (revor i duken). Sökte av området runt den sjunkna skärmen i vidare och vidare cirklar, och gick så småningom över till sökprogram som Arne lade upp. Ingenting syntes av någon fler nödsändare. Massor av skräp i vattnet, (plastpåsar, papperssäckar, o.s.v.) gjorde att vi fick undersöka en massa olika onödiga saker som såg mystiska ut. 1220 oljetrycket försvann på 1:ans motor, kuperade motorn och enmotorflög till F 12. Marinens Y 64 som ej riktigt hunnit fram till sökområdet "skuggade" oss mot F 12, dock utan att få ögonkontakt. Efter förhör av haverikommision fick vi överta H 96 som under tp-flygning Barkarby - F 17 (Am, Ek, Hg, Alf.) blivit larmade till samma haveriplats 1700 start mot Visby. 1745 landning Visby. Total flygtid 4 tim 05 min.
         /Hq

74-11-19 Hq, Sj, Bm, Est, Roland Wennström
0650 start för fortsatt sökning efter den saknade föraren. Efter mellanlandning F 12 ytterligare ett pass. Total flygtid  6 tim 15 min.
         /Hq

74-11-28 Hul, Kr, Fl, Gun.      Hkp-3
Hkp-3  5 min beredskap på Barkarby. 1315 larm från Cefyl. Tullen önskade hjälp med efterspaning av en man som saknades efter fiske V Femöre omedelbart söder Oxelösund. 1320 start. 1350 framme i sökområdet. Bra väder. Sökte runt stränderna på öar och kobbar i ang. omr. Landade och pratade med tullare, fick uppgift om var båt m.m. anträffats samt var den saknade brukade fiska. Avspanade delar av omr. igen samt några öar och kobbar utanför sökområdet. Fann inget. 1515 landade F 11. Ringde in resultatet till Cefyl. Flygtid 1 tim 
55 min.
         /Hul

74-12-15 Am, Kr, Bm, Ade, Klas Blomqvist.
0300 larm från "Tingstäde radio", en fiskebåt, (Vingaland från Karlshamn) hade gått på grund i höjd med Hallshuk. 0325 start. Kontakt med Tingstäde och båten på kortvåg. 0340 hittade båten och hovrade upp. Båten stod inte mer än c:a 75 m från stranden, vi landade på stranden och när besättningen ombord såg hur nära land dom stod, lugnade dom sig betydligt, avböjde hjälp och väntade på tullkryssare Tv 101 som räknade med att vara framme vid 5-tiden. Vi startade och återvände till Visby. 0420 landning Visby. Flygtid 55 min.
         /Am

74-12-17 Am, Ek, Bm, Ade, Klas Blomqvist
0600 larm Cefyl. En finsk båt, (Finngard) med 7 man ombord hade kraftig slagsida och tog in vatten. Båten låg 12 distansminuter SSV Finngrundet. 0640 start och kurs 015 grader på höjd 150 m, snöblandat regn, vindstyrka c:a 15 m/s. Efter c:a 18 min fick vi via Sthlm radio veta att båten kommit i lä bakom Argutsgrund och lyckats pumpa ur en del av vattnet. Sthlm radio tog åter kontakt med båten och kaptenen avböjde hjälp. Vi vände omedelbart mot Visby. 0725 landning Visby. Flygtid 45 min.
         /Am

74-12-17 Am, Ek, Bm, Ade, Blomqvist (F17)
1420 från Cefyl. Ambulansflygning till Akademiska sjukhuset, Uppsala, landning F 16 därifrån ambulans. 1500 start Visby till lasarettet. 1505 start lasarettet. 1610 landning F 16. 1830 start F 16. 1950 landning Visby  (via lasarettet) Flygtid 2 tim 30 min.
         /Am

74-12-18 Am, Ek, Bm, (Fl), Ade, (Est), Blomqvist. 
0600 Start Visby för att söka efter sportflygplan som försvunnit mellan Karlstad och Örebro. 0715 landning Barkarby för byte av personal och tankning. 0820 start Barkarby. Sökning. 1140 landning Barkarby. Flygtid 4 tim 35 min.
         /Am

74-12-19 Hq, Si, Ke, Ant.
1610 Ambulansflygning Visby - Karolinska med hopraggad besättning. Kvinna skjuten i huvudet. 1820 landning KS. 1825 landning Barkarby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hq

1974 = 61 uppdrag.                                                                                       Top
 


FRÄD 1975 VISBY

75-01-13 Ek, Kr, Fl, Ros, Gauffin
kl 2040 larm Cefyl. En norsk tanker "Iavatcha" har sett 2 st nödraketer. 2100 start. Båtens läge 20 km V Visby. Raketerna har observerats i sydlig riktning. Vi avspanade området mellan båtens läge och c:a 20 km S Ölands N udde utan resultat. Bra sikt rådde och ett flertal fartyg fanns i området. 2230 avbröts spaningen. Förmodligen falskt larm. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Kr

75-01-21 Sj, Cl (F 17), Ke, And, Per Lindqvist F 21.
Kl 0150 larm Cefyl. Mindre marinfartyg, (Am-fartyg ATV-4) hade grundstött efter maskinhaveri vid Blå Jungfrun. Besättningen, 4 man, hade gått i gummiflotte och tagit sig i land, och hoppade omkring på klipporna. Den först larmade enheten, färjan Gotland, låg 200 m utanför och belyste haveristen och iakttog händelseförloppet. Andra räddningsenheter kunde ej ingripa på grund av hård vind m.m. kl 0220 start Visby. Väder: 300-500m , sikt 10-20 km. Kl 0300 framme vid haveristen. Lätt att hitta tack vare "Gotlands" närvaro. Radiokontakt med "G" på kanal 16. Vi lyckades landa på en klipphäll nära haveristen och ta ombord besättningen som bestod av 7 man ur svenska marinen. Den räddade besättningen flög vi kl 0345 till F 12 Kalmar, för vidare transport till Karlskrona. KL 0430 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Sj

75-02-28 Hq, Sj, Hg, Est, Kleveman
1810 ambulansflygning med skottskadad pojke (13 år), Visby - Karolinska. Väntade i Hagaparken på sjv.personalen. 2130 åter Visby. Total tid 1 tim 55 min.
         /Hq

75-04-02 Sj, Kr, Hg, Est, vpl G. Jonsson F 21
Kustbevakningen begärde vid 15 - tiden hjälp med identifieringen av oljeutsläpp  c:a 20 km V Visby. Vi hittade utsläppet som visade sig vara mycket litet och innehöll slagvatten. Flygtid 20 min.
         /Sj

75-04-13 Am, Hq, Fl, Alf, B. Gauffin.
Kl 1240 larm från "Tingstäde", två män hade under fiske fallit överbord från mindre båt vid "Ryssudden, (södra Fårön). Kl 1300 start och på vägen  fick vi ytterligare information. Vid upptagning av nät hade båten vattenfyllts av en våg och båda männen hade hamnat i vattnet och var fortfarande borta. Kl 1320 i området och efter några minuter hittades båten vattenfylld. Vi vinschade ner ytbärgaren för att se om någon av männen eventuellt fastnat i nätet, men så var ej fallet, vi tog upp ytbärgaren och började söka in mot land och efter en kort stund hittades båda två drunknade på c:a 1 m vattendjup och c:a 50 m från varanda. Vi lyfte båda in till stranden där ambulanspersonal tog hand om dem. Vi återvände Visby. KL 1415 landning Visby. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Am

75-05-01 Hq, Sj, Wb, Ade, Per Svensson.
0530 larm Cefyl. (Sthlm rdo). Skadad sjöman på ryska trålaren RAND II, NE Gotska Sandön. Vaga uppgifter om hur han var skadad. Vi tog kontakt med lasarettet och fick där telefonnumret till Dr. Svante Lindén som hade bakjour och befann sig på Tofta. Han ställde upp och kom med en sjuksyster (Ann-sofi Olsson) till hangaren kl 0620 där vi varit klara för start en stund. 0648 framme vid RAND II. ( N 5826, O 1925). På RAND II, som var moderfatyg pekade man på en mindre trålare RUHU som låg c:a 1000 m NV. (där fanns den skadade). Sände ner ytbärgaren med ytb-radio, han bedömde att den skadade skulle vinschas på bår. Arbetet med att få ut den skadade från båtens innandöme och fastspänd på båren tog lång tid, trångt och bökigt. Westberg och Andersson iakttog från hkp att ytbärgaren inte spänt fast patienten på rätt sätt men Westberg kunde med radions hjälp korrigera. 0720 vinschningen klar. Dr. Lindén bedömde att vi skulle gå till Visby lasarett. 0750 landning Visby lasarett. Total tid 1 tim 30 min.
         /Hq

75-05-01 Hq, Sj, Wb, Ade, Per Svensson
1500 Dr. Lindén ringde och talade om att ryssen opererats och att skadorna visade sig värre än man trott från början. (skallskada krossår, ryggkotsfraktur, 8 revben skadade, levern skadad, arm bruten) och nu ville dom ha honom till Karolinska. Respirator behövdes varför annat flyg omöjligt. 1600 start Visby las. 1700 landning Karolinska där, trots att det poängterades vid beställningen, inte rätt ambulans fanns. Tog kontakt på polisradion med SHB 75 som lovade att sända katastrofambulansen. 10 min väntan och ytterligare en felaktig ambulans kom. Kontakt med Cefyl och SHB 75, 10 min väntan och en handikappbuss full med sätan kom. Efter lite jobb lyckades man få in mobilbåren i denna. Förklaring senare: ny och orutinerad personal i larmcentralen. S K R Ä M M A N D E ! ! !  1730 landning Barkarby där vi stod i beredskap med H 97, som endast hade 2,5 tim kvar, medan vi bytte drivaxel på H 98. Rosvall som sett oss i Hagaparken ställde upp frivilligt och hjälpte till. Efter ett antal motorkörningar, G-mätning m.m. kom ett ganska trött gäng till Garvaregården 2/5 kl 0500. Flygtid för ambulansen 2 tim 10 min.
         /Hq

75-05-06 Hq, Sj, Wb, Ade, Per Svensson
1130 i samband med väntan på domänverkets folk på GS fick vi pådrag om saknad S 32 ur F 11. När vi kommit upp på 400 m fick vi besked om att fpl hade återkommit. Flygtid 10 min.
         /Hq

75-05-12 Am, Db, Ke, Est, Conny Garpedahl
1500 efter c:a 25 min övningsflygning uppfattade vi på kanal 16 att en holländsk bogserbåt anropade "Tingstäde" på engelska och meddelade att en besättningsman brännskadats ombord och borde komma till Visby lasarett snarast möjligt. Båtens läge bäring 285 grader från Visby avst. 20 distansminuter. Vi meddelade Tingstäde att vi var i luften och kunde hjälpa till. Tingstäde sände ut Tv 101 och meddelade oss att vi kunde gå dit och se om båten var tillräckligt stor för att vi skulle kunna vinscha med bår. Om vi bedömde att vi kunde göra detta, skulle vi meddela Tv 101 att han kunde återvända. Vi var vid båten efter c:a 15 min och bedömde genast att vi kunde genomföra bårvinschning. Vi meddelade båten och Tingstäde vår avsikt och efter c:a 10 min var mannen ombord och vi gick till lasarettet där ambulans mötte. 1555 landning Visby. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Am

75-05-15 Am, Db, Ke, Est, Conny Garpedahl
Ambulansflygning, 3 -årig flicka skallskadad, måste till Karolinska för operation. Kl 1950 start Visby. 2000 landning Visby lasarett. Kl 2050 landning Haga. Kl 2125 start Haga. Kl 2230 landning lasarettet. Kl 2235 landning Visby. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Am

75-05-20 Hq, Sj, Wb, Ant, Bertil Gauffin.
1700 larm Cefyl. En S 32 hade vid flygning öster Gotland (EM 3455), sett en livbåt med folk i. Ett stort handelsfartyg låg i närheten. När han 20 min senare passerade samma punkt 
så fanns livbåten på samma ställe, men handelsfartyget låg nu längre från. Detta skrev föraren ner i sin spaningsrapport som gick till milostaben i syd, som i sin tur larmade MKG och dom ringde Cefyl och begärde insats av oss. Cefyl, Gunnarsson, lät tveksam, men eftersom VB  MKG var påstridig så beslöts om start. 1720 i luften. Framme i området som var täckt av dimma. Vi planerade till vattenkontakt och sökte sedan i stråk med låg fart. (sikt 200-300 m.) 1820 steg för radiokontakt med Tingstäde och fick där besked att Cefyl varit i telefonkontakt med S 32 föraren och därvid kommit fram till att fartyget hade haft livbåtsövning. 1855 landning Visby. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Hq

75-05-26 Hq, Sj, Wb, Ant, Bertil Gauffin. 0030 larm ambulans till KS. 0110 landning Visby las. 0400 åter Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

75-05-27 Am, Lut, Hg, Ros, Per Svensson.
0230 larm Cefyl. MKG begärde identifiering av ett snabbt eko (40 knop). 10 km nordost punkt Extra. Vi var ganska snabbt på flygplatsen (c:a 20 min.) men efter kontakt med MKG beslöts att vi skulle avvakta eftersom radarstationen (Rockan) tappat målet. Efter c:a en timme upptäckte stationen åter målet och vi fick kl 0400 starta mot uppgiven position, när Rockan fick kontakt med oss ledde dom oss mot målet, vid framkomsten hittade vi dock intet och efter c:a 20 min sökning avbröts uppdraget. Vädret utmärkt med sikt över 50 km. 0500 landning Visby. Flygtid 1 tim 20 min. (FÅGELSTRECK???)
         /Am

75-06-03 Ek, Kr, Fl, Ade, vpl Garpedahl.
0620 larm om en ubåt som observerats av en seglare i Kappelshamnsviken  ett par timmar tidigare. Det färska tippset föranledde de militära myndigheterna, segervissa från tidigare ubåtsjaktuppdrag med helikopter, att begära vår omedelbara insats. Start 0635. Kappelshamnsviken avspanandes, dock utan resultat, trots att Svenne med sin marinspaningskikare oavbrutet intensivbevakade vattenytan. Modstulna återgick vi basen. Landning 0720. Flygtid 45 min. P.S. Marinens Hkp-6 framkom till Visby 1015 för att fortsätta jakten.
         /Fl

75-06-03 Ek, Eu, Fl, Ade, vpl Garpedahl
Larm 1520 om två flytande pontoner som observerats av en S 32, 30 km SE Hoburgen. Start 1530. Efter en stunds spaning upptäcktes föremålen, som befanns vara två plastpontoner, 5 m långa och beslagna med kraftiga järnband. Då dom var förbundna med med en lina som lätt kunde trassla in sig i fartygspropellrar och tillsammans med pontonerna anställa skador på sjöfarten, så rapporterades förhållandet till Tingstäde rdo för åtgärd. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Fl 

75-06-04 Ek, Kr, Fl, Ade, vpl Garpedahl
Larm 0005 om hjärtsjuk kvinna ombord på M/S Bore Nord, med läge 26 NM  NE  Gotska Sandön. Start 0015 och kontakt med Sthlm Rdo, och senare fartyget. Bore Nord sände en kort bärvåg på 500 khz, som pejlades av oss och möjliggjorde en snabb lokalisering. Kvinnan vinschades upp på bår, (onödigt, hade gått lika bra med selen, men folk ombord var mycket enträgna om att hon måste ligga på bår), samt gavs syrgas ända till landningen. En sjusköterska (?) ombord framhöll för oss den absoluta nödvändigheten  av att vi oavbrutet gav hjärtmassage något som förvånade då pat. befanns vara vid medvetande, och viftade oupphörligt med armarna. För att avlasta oss ansvaret något i denna motsägelsefulla situation, ringde vi via polisradion till läkaren på Visby lasarett, som gav oss de instruktioner vi väntat oss.  Dock förvarades hon liggande då hennes nykterhet knappast tillät sittande ställning. Landning lasarettet och väntande ambulans. Flygtid 2 tim.
         /Fl

75-06-06 Ek, Kr, Fl, Ade, vpl Garpedahl.    H 98
Larm 1530 om ambulansfly till KS. I lasarettsparken 1600, åter Visby 1800. Flygtid 2 tim.
         /Fl

75-06-08 Ek, Kr, Fl, Ade, vpl Garpedahl.
Pådrag 0025 om nära förestående barnfödsel ombord på M/S Svea Regina med position 18 NM S Finska Utö. (inloppet till finska viken). Start 0050. Framme 0158, uppvinschning av kvinnan, full rulle till Danderyd, där ambulans väntade. Landning 0255. En läkare bland passagerarna på Svea Regina medföljde, då värkarna kom med 2 min mellanrum, men vid ankomsten Dandeyd hade ännu inget hänt. Tankning Barkarby, åter Visby 0400. Flygtid 3 tim 5 min.
         /Fl

75-06-10 Hq, Sj, Ke, Est, Bernt Pedersén.
1050 kriminalen Visby ringde om en gotlänning som hade seglat från Stockholm 7/6 på morgonen. Han hade kommit vilse och den 9/6 seglat på vid Gotska Sandön, men trodde att han hamnat i Ryssland och därför innan han simmade iland slängt sin radioutrustning m.m. överbord och sprang därefter och gömde sig i skogen. Nu hade personalen på GS "infångat" den av brist på vatten och av solen ganska illa brända, medtagna och förvirrade mannen. Han behövde läkarvård. 1120 start Visby, (krimkom. Karlsén medföljde). 1215 landning Visby las. Flygtid 1 tim.
         /Hq

75-06-12 Hq, Sj, Ke, Est, Bernt, Pedersén.
1400 i samband med start från Askö för att gå till Visby, fick vi på KV att en sjöolycka inträffat 1000 - 1500 m. utanför Visby hamn. (kantrad segelbåt). 1437 framme och avsökte noggrant området. 1530 avbröt utan att ha hittat något. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Hq

75-06-14 Hq, Sj, Ke, Est, Bernt Pedersén.
1325 larm Cefyl. Optimistjolle med 1 man ombord kapsejsat 20 km söder ÖNU på östra sidan  och driver till havs i den västliga vinden. 1340 i luften. 1405 framme i området och hittade genast mannen och båten. 1408 vinschningen klar. satte av killen, Ragnar Amrén, på land där folk mötte.  Fick på väg tillbaka nytt uppdrag att söka efter segelbåt (Litorina) på väg mellan Mönsterås - Gotland och skulle varit framme på förmiddagen. Hittade den, och den låg på sin färdlinje synbarligen utan problem men hade 22 NM kvar. 1455 landning Visby.  Flygtid 1 tim 15 min.
        /Hq

75-06-22 Am, Hq, Hg, Alf, Per Svensson.    H 96
1405 Larm Tingstäde befarad båtolycka utanför Sudersand på Fårö. 1425 start och vid framkomsten upptäckte vi en orange badhäst som låg och rullade i vattnet. Vi gick till Sudersand där en man som kände till det inträffade medföljde. Det visade sig att folk iakttagit ett orange föremål, försökt ro ikapp men inte kunnat. Dom trodde att det var en människa i flytväst, därav larmet. Vi plockade upp badhästen, släppte av killen vid Sudersand och återvände hem. Kl 1520 landning Visby. Flygtid 55 min.
         /Am

75-06-23 Ek, Kr, Wb, Ant, Garpedahl
Kl 2000 ambulans från Askö till Visby lasarett. Kl 2015 start, kl 2140 åter Visby.  Flygtid 1 tim 25 min.
         /Wb

75-06-25 Sj, Fl, Ros, Bel.      H 96
Vid tillfälligt besök på F 18 med H 96, tillfrågades vi av Sthlm-radio om vi kunde genomsöka yttre skärgården. Det befarades att nödställda kunde finnas på öar och skär efter mycket häftiga stormbyar som förekommit förutvarande natt. Start 1315. Vi sökte, fann och inrapporterade ett par vinddrivna småbåtar, Inga nödställda. Landnig Barkarby. Flygtid 2 tim.
         /Sj

75-07-01 Sj, Eu, Wb, Ros, Pedersén.    H 96
Larm Tingstäde 0120. Befarat båthaveri mellan När och Ljugarn. Röda raketer observerade från land. Kustbevakningens båt i området, men kunde inte lokalisera den nödställde. Start 0145. I höjd med Follingbo tempo tillbaka. Grundstött segelbåt, AQVA BRA, funnen och assisterad av kustbevakningen. Flygtid 15 min.
         /Sj

75-07-02 Sj, Eu, Wb, Ros, Pedersén.    H 96
Larm  Tingstäde kl 1650. Kustbevakningens flygplan hade observerat förankrad mindre träbåt med 2 pers. 2,5 sjömil utanför Närs hamn. Vid senare överflygning låg båten kvar, nu övergiven. Start 1720. Hittade båten på angiven plats. Letade runt en stund. Landade Närs hamn och frågade vid hamnen. Inga upplysningar. Landade vid fiskelägen strax S. När och fick kontakt med båtägarens fru (tur). Hon gissade ! !, att god vän plockat upp honom i sin båt och farit längre ut för fiske. Vid sök längre ut hittade vi även båt nr 2, stävande i full fart tillbaka mot båt nr 1.  Efter en strålande uppvisning i pantomimteater av Yngve, stod sammanhanget fullt klart och vi återgick Visby. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Sj

75-07-04 Sj, Eu, Wb, Ros, Pedersén.    H 98
Larm Tingstäde kl 0605. Ryskt fartyg observerat liten sportbåt drivande upp och ned i pos: 13 dist.min. SO Hoburgen. Även exakt pos. angiven i long och latt. Vi genomsökte området noggrant utan resultat. Inga saknade. Lotsbåt från Burgsvik sökte också genom området utan resultat. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Sj

75-07-06 Sj, Eu, Wb, Ros, Pedersén.    H 98
Larm Cefyl 0800. Stor motorbåt försvunnen i Arkösundsområdet. Efter 15 min. flygning anmälde Sthlm-Radio att båten återfunnits. Flygtid 25 min.
         /Sj

75-08-07 Am, Db, Fl, Ade, Per Svensson.    H 97
Ambulansflygning med lungsjuk kvinna i respirator till Huddinge sjukhus. 0925 start Visby via lasarettet till Huddinge . 1025 landning Huddinge. 1130 start Huddinge. 1230 landning Visby (via lasarettet). Flygtid 2 tim.
         /Am

75-07-10 Am, Db, Fl, Ade, Per Svensson. 
2400 larm från Tingstäde, två personer hade iakttagit nödraketer 5 km öster Hamra kyrka. 0020 start och vid framkomsten sökning i aktuellt område, ingenting kunde dock iakttagas. Vi landade efter c:a 40 min sökning och konfererade med de två personer som sett nödraketerna. Startade igen och fortsatte sökandet. Då hela området noggrant genomsökts, avbröt vi. 0220 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

75-07-10 Am, Db, Fl, Ade, Per Svensson.
1550 vid återflygning från Askö, (säkmatövn.) fick vi via Sthlm. Radio från Cefyl order att snarast möjligt gå till lasarettet för ambulansflygning med sjuk man som snarast, av specialist, måste opereras. (bukspottkörtel). Efter att ha tankat startade vi 1615 Visby via lasarettet till Hagaparken. 1715 landning Haga. 1815 start Hagaparken till Visby via lasarettet. 1915 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

75-07-12 Am, Db, Fl, Ade, Per Svensson.
1800 larm lasarettet, (sedemera Cefyl), om man i 20-årsåldern, svårt skadad vid motorcykelolycka i trakten av Hemse. Måste till Karolinska för omedelbar operation, (ryggradsbrott, lungskada, möjligen också bukskador), 1820 start Visby via lasarettet till Haga. 1920 landning Haga. 2015 start Haga via lasarettet till Visby. 2115 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

75-07-15 Ek, Kr, Bm, Wb, Est     H 97
Larm Tingstäde rdo kl 2050. Segelbåt på grund SV Gnisvärd med 4 vuxna och 2 barn ombord. Start 2110, men vi fick avbryta efter 10 min flygning, besättningen bärgad av polisbåten. Flygtid 15 min.
         /Wb

75-07-17 Ek, Kr, Bm, Wb, Est.
Larm Tingstäde rdo kl 0050. Segelbåt på grund N. Fårö. Start 0110 och efter 15 min ber. vid haveristen fick vi återgå till Visby då haveristen skulle dras loss av tillskyndande räddningsbåtar. Ingen fara ombord. Flygtid 1 tim 5 min.
        /Wb

75-07-18 Ek, Kr, Bm, Wb, Est.
Larm Tingstäde kl 1205, drivande gummiflotte utanför Tofta. Vi letade utan resultat och fick så småningom reda på att flotten bogserats in till Tofta av privatbåt. Flygtid 35 min.
         /Wb

75-07-21 Hq, Sj, Hg, Alf, Conny Garpedahl.
Sökte efter "försvunnen" folkbåt under ombasering från Barkarby - Visby. Hittade densamma i Visby småbåtshamn. Man hade "glömt" ringa sin oroliga mamma i Sthlm. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Hq

75-07-22 Hq, Sj, Hg, Alf, Conny Garpedahl.
1200 begäran av rikspol. till Cefyl om tp av ryggskada från Oskarshamn - Lund. Patienten svårt ryggskadad efter kollision med tåg. 1240 landning Oskarshamn. 1248 start Oskarshamn. Tog vattenvägen till Sölvesborg för att undvika kytt över land. 1410 landning på undanröjd  parkeringsplats alldeles intill Lunds lasarett. 1730 åter Visby efter tankning F 17.  Ps./ Fotade landningsplatserna  Oskarshamn + Lund./ Ds. Tid 3 tim 55 min.
         /Hq

75-07-26 Hq, Sj, Hg, Alf, Conny Garpedahl. 1510 - 1540 sökte "linjeflygsolja" 10 23 NM norr Visby. Tid 30 min.
         /Hq

75-07-27 Hq, Sj, Hg, Alf, Conny Garpedahl.
1025 start för hämtning av sjuk (testikelinflam.) med hög feber på GS. 1130 landning Visby.
PS./ Fick enmotoravdrag i samband med inflygning mot lasarettets landningsplats. Enmotorlandade Visby då vi ej kunde få effekt på motorn igen. /Ds. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Hq

75-08-01 Am, Lut, Wb, Ant, Berndt Pedersén.
1730 larm Cefyl, en racerbåt, "smuggler", 8 m. svart, hade drivit två dygn med motorfel. Lyckades först vid 17 - tiden få kontakt på PR - bandet med en privatperson vid Sproge. Han hade meddelat att han gått ut från Ölands norra, fått motorstopp och sedan drivit NO ut. 1750 start och efter kontakt med "Tingstäde" beslöt vi att söka söder St. Karlsö eftersom ytterligarte en person fått kontakt med honom från Hoburgen. 1820 kontakt med haveristen, 17 km bäring 200 grader St. Karlsö. Vi vinschade ner ytbärgaren som hade en vattendunk med sig. Vi meddelade position till Tingstäde och till en privatbåt i närheten  som lovade att ta båten på släp till Sproge. 1835 landning Visby. Flygtid 45 min. 
         /Am

75-08-21 Am, In, Fl, Est, Berndt Pedersén.
Vid säkmatövn Askö fick vi kl 1250 larm från Cefyl om att en Cessna försvunnit mellan Visby och Sthlm. 1253 start och direkt ut mot fpl. tänkta färdlinje. Då vi passerat punkt "extra" fick vi från Cefyl att flygplanet följts på radar till en punkt 2-3 km sydost "extra". Vi gick genast dit och började söka, efter c:a 10 min fick vi från Cefyl att flygplanet stod på Arlanda. 1353 landning Visby. Flygtid  1 tim.
         /Am

??-??-?? In, Lut, Sk, Aro, Berndt Pedersén
1040 start för spa efter försvunnen äldre man. Spa Tofta omr. Fly avbruten efter 30 min. Mannen återfunnen  av markpatrull, död. Flygtid 35 min.
         /In

75-09-02 Hq, Sj, Fl, Ant, Garpedahl.
Under fly Visby-Arkösund för deltagande i säkmatövn. (SAAB), larmades vi om 35:a med problem vid Nyköping. Klockan var 1045, och vi låg 25 min flygtid från F 11. 35:an, som ej kunde dra av gasen, låg och svängde över F 11, avvaktande vår ankomst. Landning F 11 1110, vi tog genast ombord en läkare, och hovrade till bortre ändan av aktuell bana för nödlandning. Vi övervakade landningen, som gick perfekt, satte av läkaren och gick till Arkö och genomförde vinschningen. Tid för uppdraget 30 min.
         /Fl

75-09-07 Hq, Sj, Wb, Ant, Conny Garpedahl.
1140 i samband med flygning till Hemse för deltagande i frivilliga försvarets dag upptäckte vi en skogsbrand. Larmade brandkåren och dirigerade Klinte brandkår på småvägar till den avsides belägna mossen på Lojstahajd. Flygtid 1 tim.
         /H

75-09-09 Am, Eu, Wb, Ade, Per Svensson.
1730 larm Cefyl, en 32:a hade störtat i trakten av Eskilstuna. Två man hade hoppat. 1745 i luften och kontakt med Cefyl på kortvåg. Efter 5 min fick vi från Cefyl att de två plockats upp av en båt. Vi fick order att återvända. 1755 landning Visby. Flygtid 10 min.
         /Am

75-09-12 Am, Eu, Wb, Ade, Per Svensson.
1108 då vi befann oss i luften väster Visby för övning, fick vi från "Tingstäde" meddelande att en mindre båt slagit runt 300 m NNO Faludden. Vi gick omedelbart dit och efter c:a 30 min var vi i området. Vi sökte först på angivna platsen men hittade ingen. Vi landade på stranden och tog med oss en man som var ögonvittne till olyckan, startade igen, och hittade omedelbart båten upp och ned.Vi vinschade ner ytbärgaren som sökte i och i närheten av båten dock utan att finna den man vi sökte. Vi fortsatte sökandet i ytterligare någon timma utan resultat. 1308 landning Visby. Flygtid 2 tim. 
         /Am

75-09-15 Ek, Kr, Hg, Pen(F 15), Johansson (F12).
2110 larm Cefyl , en segelbåt befarades ha gått på grund vid Scharlakansgrund norr Utholmen. Det var en man som hade observerat detta från land och ringt till Tingstäde. 2125 start Visby, spaning vid grundet med strålkastare, utan resultat. Kontakt med polisbil på stranden  som hade mannen som larmat bredvid sig. Mannen meddelade att flera båtar varit vid grundet och lyst med strålkastare och senare gått norrut.Vi anade ugglor i vattnet, och gick norrut c:a 1 mil och hittade 4 danska laxbåtar på väg norrut. Dom anropade oss på kanal 16, och berättade att en av dom hade gått på Scharlakansgrundet, men själv kommit loss och att allt var väl ombord. Vi avbröt och gick till Visby. 2210 landning. Flygtid 45 min.
         /Ek

75-09-22 Hq, Sj, Ke, Est, Conny Garpedahl.
1345 Tingstäde ringde om fiskebåt, (Raja från Visby, VY 50) som sprungit läck söder GS och behövde länspump. Vi ringde brandkåren som kom ut med pump, bensin och en brand- man som vi eventuellt skulle vinscha ner på båten. 1405 i luften. 1430 framme och vinschade ner pumpen till båtens besättning som dock hade vissa svårigheter att få igång pumpen. Efter vissa transiteringar med Tingstäde, fick vi veta att dom hörde oss på 2211 och kunde där ge instruktion om pumpen. Bedömde risken för stor att i den hårda sjön med den kraftigt rullande båten (30 knop) vinscha ner brandmannen. Så småningom fick man igång pumpen. Två andra fiskebåtar fanns intill och kustbevakningen hade 1 tim gångtid kvar, så vi lämnade området. 1525 landning Visby. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Hq

75-09-23 Hq, Sj, Ke, Est, Conny Garpedahl.
1330 ambulansflygning till Hagaparken med 70 år gammal trafikskadad man. 1735 åter Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

75-09-26 Hq, Sj, Ke, Est, Conny Garpedahl.
0715 Tingstäde ringde och bad om hjälp att lokalisera ev. pejla "nödsändare" på 500 Kc i bäring  154 grader, troligen långt borta. 0745 i luften. Ungefär 30 km SE Ljugarn började vi höra nödsändaren och den blev starkare ju längre vi gick på 154 grader. Dock aldrig så stark att vi fick låsning på FRP. Då vi ej fått låsning på FRP när vi närmade oss territorialvattnet ÖST så vände vi i FM 2002. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Hq

75-09-26 Kr, Si, Fl, Ant.      H 98   Hu, Elg, Gun      A 93 (Hkp-3)
2 motorig Cherokee med 2 man saknas vid Sundsvall. Hittades i skogen N. Sundsvall av Hkp-3 A 93. Vinschades upp av H 98 och fördes till Sundsvalls lasarett u.a. Flygtid 6 tim 5 min. 
         /Kr

75-09-27 Hq, Sj, Ke, Est, Conny Garpedahl.
2020 hemma hos Britt och Arne. Pådrag för fiskebåtsbesättning norr Åland (Kalskär) som gått i livbåtarna. Avblåstes nästan meddetsamma, men vi skulle vara beredda att gå så vi var på plats vid gryning. Besättningen bärgades vid 23-tiden av kustbevakningsfartyg. 
         /Hq

75-10-04 Am, Ek, Hg, Alf, Berndt Pedersén. 
0200 larm från Cefyl. Okänd helikopter in över Gotland. MKG begär spaning. Start så fort det ljusnar. 0545 start och sökning i ett angivet område. Inget iakttaget. 0840 landning Visby. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Am

75-10-04 Am, Ek, Hg, Alf, Berndt Pedersén.
1015 larm, samma uppgift som föregående + ubåt. 1028 start och först på väg att identifiera Ubåt. 1037 ändrad order och söknig som förut efter en eventuell helikopter, dock utan resultat. 1255 landning Visby. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Am

75-10-19 Hq, Sj, Ke, Ros, Conny Garpedahl.
1420 under promenad i det vackra höstvädret larmades vi av Tingstäde (Cefyl) på den bärbara radion att en fiskebåt stod i brand öster Kåre hamn på Öland. 1436 i luften. 10 min innan vi var framme så fick vi av fiskebåten Salve veta att han var framme och plockade upp den 3 man  starka besättningen som gått i livbåten. Väl framme så larmade vi på polisradion Borgholms brandkår. En annan fiskebåt i Kåre hamn stod beredd att ta ut brandmanskap till branden  c:a  3 distansminuter. Fiskebåten KA-14 var nu helt övertänd så att de små brandprylar vi ev. skulle kunna lyfta ut skulle ej ha någon effekt. Vi kvarstannade i området för att kunna hjälpa till om någon skulle bli skadad under räddningsarbetet. Så småningom lyckades man bogsera in båten till hamnen och släcka, men då var den helt utbrunnen. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Hq

75-10-24 Am, Wun, Hg, Ade, Berndt Pedersén.
Larm kvällen den 23/10, en motorbåt (Crescent 49), med en man ombord, borta i trakten av Furusund. Båten hade utgått från Rådmansö och hade endast 10 liter bränsle. 0735 start och efter c:a 1 tim i området. Trots goda siktförhållanden återfanns ej båten. 1050 landning Barkarby för tankning . Flygtid 3 tim 15 min.
         /Am

75-10-30 Ek, Kr, Wb, Est.
2135 Cefyl om ambulansflygning till Karolinska med 50-årig kvinna (diskbråck). 2215 start från lasarettet. Flygning u.a. Flygtid 2 tim.
         /Ek

75-11-04--05 Hq, Eu, Ke, Alf, Charlie Mattson.
2340 larm Tingstäde. En man höll på att kvävas efter "olycka" på polska fiskefartyget OSTSEE, 30 km söder Landsort. Läkare behövs. 0010 i luften med Dr K-H Fridblom och syster Eva Christiansson som snabbt kom till hangaren. Fick under flygningen mot OSTSEE´s position radiokontakt med radiotelegrafisten  som på hygglig engelska besvarade våra frågor. Mannen medvetslös. 0040 framme och sedan vi fått dom att kapa en wire som gick över fördäck ansåg vi att förhållandena var så goda att Karl-Henrik (på egen begäran) kunde tillsammans med ytbärgaren vinschas ner.K-H försvann in under däck och vi vinschade ner båren för att ev. ta upp patienten. K-H meddelade att mannen var död och att det inte fanns någon anledning att ta ombord liket på hkp. 0100 Bår, läkare och ytbärgare ombord på hkp igen. 0135 landning Visby. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Hq

75-11-07 Hq, Eu, Ke, Alf, Charlie Mattson.
1500 Fridblom ringde om nyfödd baby (kejsarsnitt), som hastigt försämrades och behövde forslas i kuvös till S:t Görans barnspecialistvård. 1945 åter Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

75-11-09 Hq, Eu, Ke, Alf, Charlie Mattson.
0810 larm Cefyl, sjuk yngling ombord på M/S "GAIST", mellan Almagrundet och GS. Trolig blindtarmsinflammation 0845 i luften. 0930 framme (bäring 350 grader 18 sjömil från GS.)  0940 vinschning klar. 1030 landning lasarettet. 1040 landning Visby. Flygtid 1 tim 55 min. 
          /Hq

75-11-23 Am, Kr, Fl, Ros, Conny Garpedahl.
0315 larm Cefyl. Svårt skadad besättningsman (skallskador) ombord på finska fatyget "FINN PARTNER". Fartyget låg i Rigabukten och hade försökt få hjälp av ryssarna, men ej lyckats. Fartyget vände då och gick mot Gotland. Vi avvaktade starten för att möta dom väl utanför territorialgränsen. Vi kontaktade sjukhuset och fick med oss läkare och sköterska. 0430 start och kurs mot mötesplatsen, 0505 framme vid fartyget. Vinschningen gick u.a. och 0530 kurs mot Visby. Efter c:a 5 min bestämde läkaren ombord att vi kunde gå till Visby eftersom han bedömde skadorna sådana. 0605 landning lasarettet. 0615 landning Visby. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Am

75-11-25 Hq, Sj, Ke, Ade, Berndt Pedersén.
1445 i samband med tankning efter skolpass fick vi av Cefyl veta att FL saknade en J 35, troligt haveri 10 km söder Hedemora. 2 marin hkp-4 + hkp-3 ur FV sökte i området. Vi skulle gå till F 1 för vidare order. 1555 landning F 1 och fick efter ungefär 30 min order att återgå Visby då man p.g.a. dåligt väder och mörker ej kunde utnyttja fler hkp. 1730 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hq

75-11-27 Hq, Sj, Ke, Ade, Berndt Pedersén.
0925 brandkåren Visby begär hjälp att få ner insjuknad man från Sankta Karins ruin. (stora torget Visby) 0930 start och fick kontakt med brandchefen på polisradion. Han befann sig med brandkårens personal uppe på ruinen där man lagt den sjuke på en japanbår, men kunde ej ta ner honom från ruinen. Radioförbindelsen var dålig så vi fick med tecken visa att dom skulle flytta patienten in mitt mellan gavlarna på ruinen. Ytbärgaren vinschades ner och patienten upp med japanbåren u.a. Vi lämnade ytbärgaren och gick till lasarettet med patienten. Ytbärgaren kom till lasarettet med brandchefens bil. 0950 landning flygplatsen. Anm: en del skador uppstod av kringflygande tegelpannor, dels på bilar och dels fönster bl.a. Gutekällaren. Flygtid 20 min.
         /Hq

75-12-05 Am, Eu, Hg, Est, Charlie Mattson.
Vid start från Barkarby till Visby fick vi kl 1420 i höjd med Berga larm om ett fartyg, (Kungsör), befann sig i sjönöd 93 grader 13,5  distansminuter från Almagrundet. En hkp från Berga (Y 63) hade hittat Kungsör och dirigerade fartyg till platsen. 1445 framme vid haveristen, Berga-helikoptern gick då ned och låg beredda för vinschning. Vi  la oss 300m över platsen och skötte radiotrafiken. Y 63 hade flygtid för 30 min, och själva hade vi för 3 tim. Efter c:a 20 min lämnade Y 63 för att gå till Berga för tankning, vi gick då ner och låg beredda för vinschning. När vi kommit på plats meddelade besättningen att dom lämnade fartyge kl 1535. Vi vinschade då upp de fyra besättningsmännen genom attt använda dubbelsele. Vinschningen var besvärlig på grund av den kraftiga sjögången och den lilla platsen. (akterdäck 2x2m) Vinschningen gick bra, när vi sträckt linan lyfte vi upp dom med hkp. 1600 satte vi av besättningsmännen på Sandhamn. 1655 landning Visby. Flygtid 1 tim 35 min. "Kungsör" bogserades av fiskebåten Eliza, Själsö, till Slite med hjälp av "Östergarn" den 7/12.
         /Am

75-12-07 Am, Eu, Hg, Est, Charlie Mattson.
1535 larm Cefyl. 3 personer hade iakttagit ett ljussken  och en av dom tyckte sig höra en smäll. Ett av vittnena tyckte sig också ha sett ett litet fpl. eller hkp. Platsen väster Uppsala. 1555 start Visby och mot Uppsala. 1705 framme i området och strax innan hade vi fått från räddningscentralen att dom fått tag i en man som skjutit med raketer. Vi avspanade som hastigast områ-det, landade vid Ålbo och talade med spaningsledningen. Startade sedan igen och gjorde ytterligare en avspaning innan vi 1730 återvände Visby. 1855 landning Visby. Flygtid 2 tim 50 min.
         /Am

75-12-13 Ek, Kr, Wb, Alf, Jansson.
1010 larm om ambulansflygning Visby - KS från Cefyl. 1100 start lasarettet. 1215 landning KS.  Det var en 43 årig man som hade ramlat ned från en byggnadsställning och skadat ryggen. 1415 åter Visby. Flygtid 2 tim 25 min. 
         /Ek

75-12-13 Ek, Kr, Wb, Alf, Jansson
1510 från Cefyl , ny ambulansflygning till KS. En 40 årig man hade fastnat i en maskin med ena armen och måste till plastikkirurgen. 1540 start Visby. 1655 landning Haga. 1820 åter Visby. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Ek

75-12-17 Hq, Sj, Ke, Ant, Charlie Mattson.
1540 larm Cefyl, kustbevakningen Fårö ser okänd hkp kretsa över rr-stn. på Fårö. Vi gick ut och jagade spökekon som Katten ledde mot. Åter Visby 1635. Flygtid 50 min.
         /Hq

75-12-31 Ek, Kr, Wb, Ade, Charlie Mattson.
Besättningen stationerad på Barkarby och hade landat på Ljusterö för att uppvakta Sture Alfvén på hans 50 - årsdag när vi kl 0915 fick larm från Cefyl om en båt 15 mil öster Hudiksvall som riskerade att slå runt. 0920 start. På grund av kraftig motvind fick vi gå till F 15 och tanka Det var nio man ombord, men en rysk lastbåt hade tagit ombord sju stycken. 1150 framme vid haveristen. Vi vinschade upp kapten och styrman u.a. Gick till Gävle med dessa två. 1300 framme i Gävle. 1435 åter Barkarby. Väder: mycket god sikt vind NE 25-28m/sek. Båtens namn; TRANS LUBECKA, Lubeck. Flygtid 4 tim 15 min.   PS./ Båten sjönk efter 30 min./ DS. 
           /Ek
 

1975 = 69 uppdrag.

FRÄD 1976 VISBY

76-01-09 Hq, Sj, Elö, Hg, Est, Lars Karlsson
Ambulans med trafikskadad Visby lasarett - Sankt Erik 1300 - 1730. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hq

76-01-23  Sj, Kr, Elö, Ke, Ant, Mattson.
Larm  1815 Tingstäde radio. Mindre lastfartyg, KAPELLA, i sjönöd 25 sjömil NV Hallshuk. Stenblock ur lasten hade fallit ned i lastrummet med befarad läcka som följd. Vid start, order att avvakta så länge. Läckan mindre än befarad. Hög beredskap fram till kl 2100, då Sthlm Radio meddelade att fatyget var utom fara, och den 3 man starka besättningen gick med KAPELLA mot Landsort. Flygtid 0.
         /Sj

76-02-02 Hq, Eu, Elö, Hg, Ros, Ulf Melldén.
Ambulans GS - Ks. I samband med besättningsbyte. (tarmvred) Flygtid 1 tim.
         /Hq

??-??-?? Am, Bon, Elö, Wb, Ade, Torgny Jansson.
2220 larm Cefyl. Svårt brännskadad man från lasarettet Skövde skall föras till Akademiska i Uppsala. (läkarna bedömmer att om han kommer upp på natten är chansen att han överlever stor) 2240 Start och kurs mot F 6. Väderrapporterna säger: dimmbankar i Skövde, Jönköping 60 m/ 1200 m sikt, Nyköping 80/1600 m. F 6 70m/1200 m. Vi beslutar att gå till F 6 för PARlandning, och om vi sedan kan gå järnvägen F 6 - Skövde. Vi flyger över på 500 m. 2400 landning på F 6 och minimivärden, (70 m / 100 m). Varierande sikt under. Vi kan ej gå i mörker och dimma till Skövde utan ambulans kör de fem milen till F 6 med patienten. 0120 start F 6. 0220 landning Akademiska (på taket), bra väder. 0240 start Akademiska. 0400 landning Visby. Flygtid 3 tim 40 min.
         /Am

76-02-11 Ek, Kr, Fl, Est, Mattson.
1145  Larm Cefyl haveri 1 mil S Norrköping, föraren hoppat.1152  Start. Hkp i hangaren på grund av vädret. Efter 10 min flygning fick vi meddelande att föraren åetrfunnits välbehållen, men vi skulle fortsätta för att leta rätt på fpl nedslagsplats. 1245 i området hittades skärm och stol på ett gärde c:a 10 m ifrån varandra. 2 km därifrån hittade vi fpl nedslagsplats. Åter gick Visby. 1405  landning Visby. Flygtid 2 tim 15 min. 
           /Ek

76-02-29 Am, Elö, Wb, Ros, Charlie Mattsson.
0720  Larm från lasarettet ambulansflygning. Man skallskadad vid trafikolycka. 0807  start till lasarettet. 0907  landning Haga. 0945  start Haga. 1100  landning Visby via lasarettet. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Am

76-03-02 Ek, Kr, Wb, Ant, Eriksson 
1220  TL ringde. Linjeflyg hade sett ett bogsersläp som såg konstigt ut. 1240  start för att gå ut och titta på detta 350 grader 12 dist från Visby flygplats. Efter start kontakt med Tingstäde som talade om att bogseraren hette Bohus och hade två isbrytarhalvor på släp (skulle till Finland), där den sista halvan hade gått läck och stod med nosen nedåt. Vi gick dit och pratade med Bohus. Vi såg att det sjönk ungefär 3dm medan vi var där. Vi kunde inget göra utan talade bara om hur det såg ut, så vi återgick Visby. Hörde på radion att den sjönk kl 1500. Flygtid 30 min.
        /Ek

76-03-13 Sj, Eu, Fl, Ade, Jansson
21:årig man sinnesförvirrad, måste till Linköpings neurolog i nedsövt tillstånd. 1030  start, och via lasarettet till Linköping/SAAB. Snöbyar, dålig sikt. Handikappbuss väntade på SAAB. 1315  start SAAB.  Landning lasarettet och flygplatsen 1430. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Fl

76-03-20 Am, Hq, Ke, Est, Charlie Mattson
1055  larm Cefyl. Tankfartyg med 34 man ombord i brand utanför Marstrand. 1108  i luften och kurs mot Marstrand. 15 km väst Ankarsrum fick vi order vända då branden bekämpats. 1215 landning Visby. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Am

76-04-15 Hq, Kr, Fl, Ade, Göran Eriksson
1700  Hkp (HUGES) borta mellan Sparreholm - Eskilstuna och efter diverse palaver med Cefyl beslöts att vi skulle gå till Arlanda och medtaga folk för upprättande av räddningscentral E-tuna. 1715  i luften. 1740  fick vi ändrade direktiv att gå till sökområde. 1805  när vi hade 5 min till sökområde meddelade polishkp upptäckt av HUGES som stod på en åker oskadd, med sovande och ............ pilot. Polishkp medtog densamme för förhör. 1830  landning Barkarby för tankning. 2010  landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hq

76-04-16 HQ, Kr, Fl, Ade, Göran Eriksson
1745  begäran om ambulans Visby - KS med 7-årigt trafikoffer (skallskada). 1830  start lasarettet. 1930  landning KS. Tankade Barkarby. 2030  Plockade upp sju pers i Haga. 2130  landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

76-04-20 Ek, Sj, Hg, Est, Jansson
1450  Tullaren Svensson ville ha hjälp med att titta på ett oljeutsläpp NV Visby. 1500  start och tittade på oljan, (slagvatten), och tog båtens namn Tärnhav, Donsö. Flygtid 30 min.
         /Ek

76-04-21 Sj, Hm, Hg, Est, Jansson
1530  Tullaren Svensson igen nytt utsläpp 8 km V Visby. Startade och tittade på oljan, något tjockare än föregående. Båten hette Leni Bremen. Flygtid 15 min.
         /Ek

76-04-24 Am, Elö, Wb, Alf, Charlie Mattson
1540  larm Cefyl. Fartyg meddelade till Karlskrona att dom iakttagit en flygplansvinge och en flygkropp i havet öster om Öland 5654 N 1715 E. 1545  i luften och mot området, en tullkryssare och en räddningskryssare också på väg dit. Efter en kort sökning i området hittade vi en vinge av ett sönderskjutet vingmål samt en del andra bitar av mål. Via Cefyl till Karlskrona meddelades detta och båtarna kunde återgå. 1705  landning Visby.  Flygtid 1 tim 20 min.
         /Am

76-05-01 Am, Elö, Wb, Alf, Charlie Matsson
0715  larm Cefyl. Besättningsman med svåra buksmärtor (brustet magsår) ombord på fartyget "Nordön"  2200 ton, i bottenhavet mellan Söderhamn och Björneborg  61 grader 15.5 N,    19 grader 24.5 E. Dåligt väder på vägen med snö och temp. omkring 0 grader. Vi fick ta väder via RVC OST. 0800  start med två från Sveriges radio ombord, fotograf Bengt Bengtsson och Gunnar Norlin som skötte ljudet. Producenten Bengt Nordlund föredrog att stanna kvar på Gotland. Detta team höll på med inspelning av en film om FRÄD som skall heta SOS-vi kommer, och fick på detta sätt följa ett skarpt uppdrag. På vägen mötte vi dåligt väder i höjd med "Mälsten" och gick på låg höjd genom fronten. 0950  i området och bättre väder. 0955  framme vid båten. 1010  bårvinschningen klar och kurs mot Gävle lasarett. Ambulans och polis mötte på plats. 1045  landning Gävle. 1050 start Gävle mot F16 för tankning och fika. Landning 1115. 1210  start Uppsala (F16). 1315  landning Visby. Flygtid 4 tim 15 min.
         /Am
Ps./  Uppdraget filmades av fotograf Bengt Bengtsson och ljud av Gunnar Nordin, SR Norrköping, finns med på filmen SOS, som visas på TV under julen 1976. /Ds.

76-05-08 Ek, Kr, Fl, Ant, Eriksson
0730  jagade U-båt mellan Stenkyrkehuk och Blåklint. Ingen kontakt trots ihärdig spaning. Flygtid 30 min.
         /Ek

76-05-13 Hq, Sj, Hagberg F15, Ros, Torgny Jansson
1105  larm Cefyl. En AJ 37 hade 35 km WNW om GS sett något som han bedömde vara en båt i sjunkande tillstånd och med folket på väg att gå i livbåt. 1110 i luften. 1135  framme området och något senare kom även Y 64. Vi delade upp sökområdet så han sökte norrut och vi söderut. God sikt rådde. Y 64 anmälde att han i sitt område hade ett mudderverk på nordlig kurs bogserat av liten båt och släpande av en ponton. Våra misstankar var att det troligen var det som 37-piloten sett. Efter ytterligare TFN- kontakt med uppgiftlämnaren var även Cefyl övertygad och uppdraget avblåstes. Tid 1 tim 35 min.
         /Hq

76-05-15 Hq, Sj, (Elö), Hg F 15, Ros, T.Jansson
1815  ambulansflygning med skallskadad (trafikolycka) 3,5 år liten flicka i respirator till Karolinska. 
2230 åter Visby. Tid 1 tim 55 min.
         /Hq

76-05-16 Sj, Elö, Hg F 15, Ros, T.Jansson
1630  larm Cefyl. Hjärtsjuk kvinna på finska Lastfartyget CORONA. Läge 20 km NO Ölands södra udde. Dr Svante Linden följde med från Visby. Radiosamdand med fartyg på kanal 16. Bårvinschning midskepps utan problem. (Fartygets längd 101 m). Bra jobb av ytbärgaren på däck. Fartyget framåt med 13 knop under vinschningen. Patienten hade hjärtinfarkt och fick behandling ombord av Dr. L. Vi gick till närmaste lasarett KALMAR. Bra service med polis och ambulans vid landningen. Åter Visby kl. 1915. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Sj

76-05-25 Ek, Hm, Wb, Est, Kr, Johan Kukacka.
1058  larm Cefyl. Magsjuk man ombord på tyska lastfartyget Cargo Liner 4 (DLKM) längd c:a 75 m. Position 15 km NV Utholmen kurs N. 1110  start Visby via lasarettet (tog upp läkare + sjuksköterska) mot angiven position. Rdo samband med Tingstäde rdo och så småningom även med det aktuella ftg. (Kanal 16)  Erhöll ny position från ftg och snart även ögonkontakt med detsamma. 1125  framme vid ftg. Landade på en av lastluckorna, tog ombord patienten via rampen och startade åter mot Visby 1132.  Landning vid lasarettet 1141. Flygväder bra. Flygtid 37 min. 
         /Hm

76-05-30 Kr, Hm, Wb, Est, Johan Kukacka.
Kl 1225  larm Cefyl!  U-båt observerad 500-600 m utanför Nordestrand med kurs N.  Kl 1245 start och efter en kvarts idogt sökande avbröts övningen och åter till Visby. Intet var att rapportera. Flygtid 20 min.
         /Wb

76-06-01 Hq, Elö, Fl, Alf, Ulf Zschuttig.
0730  Hasse Hörlin G.S. ringde och ville att vi skulle hämta hans mamma som brutit en arm och med tanke på hennes ålder och att hon hade svåra plågor så var det olämpligt med båttransport. Hasse hade kontaktat lasarettet och efter ett tag så ringde Karl-Henrik Fridbolm och beställde sjuktransporten. En syster medföljde. Start i dimma men meteo lovade att dimman skulle ha lättat Visby 0930. Vädret G S molnbas 50 m, sikt 1,5 km, så där gick landningen lätt. Men vid återkomsten till Visby var det verkligen tjockt sikt 100 m i dimma. Sökte landkontakt vid Stenkyrkehuk och hovrade efter stranden till lasarettet. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Hq

76-06-04 Hq, Elö, Fl, (Peo), Alf, Ulf Zschuttig.
2300  Lasarettet, Dr. Eriksson ringde och förhandsorienterad om att man vill ha ambulansflygn. med trafikskadad kvinna (460726 Gudrun Eriksson) med huvudskador.
         /Hq

76-06-05 Hq, Elö, Fl, (Peo), Alf, Ulf Zschuttig.
Efter väntan medan operation pågick, start mot Karolinska 0030. 0330  åter Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

76-06-08 Am, Hm, Peo, Ant, Tomas Söderström.
Ambulansflygning till Karolinska med svårt skallskadad 17-åring motorcyklist. Läkare och sjuksköterskor medföljde. Upptankning BAR. Start 1930. Landning 2230. Flygtid 2 tim  25 min.
         /Hm

76-06-11 Am, Hm, Peo, Ant, Tomas Söderström
0900  Kustbevakningscentralen och Tingstäde radio hade från flera håll fått rapport om oljeutsläpp dels 18 väst Sandön och dels 3 väst Högklint. Vi gjorde en övningsflygning och tittade på båda platserna. Endast slagvatten (lungt hav) och rapport om detta till berörda. 0930 start. 1030 landning. Flygtid 1 tim.
         /Am

76-06-15 Kr, Elö, Wb, Ros, Kukacka, NHL
1100  Efter vinschning av F11 1 div vid Fårö fyr fick vi förfrågan från Tingstäde radio om vi kunde ta upp tullinsp. Svensson vid Slite för att kontrollera ett oljeutsläpp från "Treasure Hunter" vilket vi också gjorde. Oljeutsläpp c:a 5 km långt stråk varav c:a 1 km riktig olja. Läge 57 grader 20 N  19 grader 10 E. Flygtid 45min.
         /Kr

76-06-19 Kr, Elö, Wb, Ros, Kukacka
1100  Ambulans till Karolinska med c:a 10-årig flicka med stelkramp. Doktor + sköterska medföljde. Blev fördröjda några minuter i Hagaparken medan flyguppvisningen för HKH konungen av Sveriges förmälning med frk Silvia pågick. Återflygning u.a. Landning 1510. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Kr

76-06-22 Hq, Sj, Fl, Ade, Ulf  Zschuttig.
2110  larm Cefyl om föremål iakttaget NW Lauterhorn som av iakttagaren bedömdes vara uppochnervänd segelbåt. Detta sattes i samband med tysk segelbåt som 20/6 gått från Slite mot Nynäshamn men ej hörts av. 2125  i luften. Avsökte område men kunde ej se något. 2210  fick av Tingstäde att båten kommit fram till Nynäs. 2225 landning. Flygtid 1 tim.
         /Hq

76-06-27 Hq, Sj, Fl, Ade, Ulf Zschuttig.
1545  larm bostaden om att någon iakttagit två luftmadrasser med folk som driver ut till havs vid Tofta badet. 1600 i luften. Avsökte område och det vi i denna fina sikten hittade var en man som satt i en gummibåt och pilkade torsk. Han var försedd med åror och utombordare och såg inte alls intresserad av att bli uppvinschad. 1640  landning. Flygtid 40 min.
         /Hq

76-06-28 Hq, Sj, Fl, Ade, Ulf Zschuttig.
0600  larm bostaden. Tingstäde bad om hjälp att undersöka ett oljeutsläpp NV st Karlsö. 0715  start. 0845  landning Barkarby och besättningsbyte. Flygtid 1 tim 30 min.
         Hq/Am

76-07-01 Am, Elö, Hg, Est, Tomas Söderström.   H 99
0522  larm Cefyl. Segelbåt (Katamaran) i sjönöd 20,5 M syd finska Utö. Finska färjan Wellamo låg och läade. Kunde ej ingripa p.g.a. hög sjö.  0538  start och kontakt på radio med Wellamo 0645.  Nytt läge. 160 grader 21 NM.  0657  framme och vinschade en skadad besättningsman ombord. (Räddningskryssare från Mariehamn på väg och skulle vara framme vid 0830 tiden för att bogsera Katamaranen). 0706  klara. 0804  landning Hagaparken. 1000  åter Visby efter tankning och B-service på F8. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Am

76-07-03 Am, Elö, Hg, Est, Tomas Söderström.   H 99
0522 Larm Cefyl, svårt brännskadad man från Kalmar måste omedelbart till Linköping. 0537 start Visby. 0623 landning Kalmar (fotbollsplan vid lasarettet). 0630 start Kalmar. 0727 landning Linköping (Grenadjärvallen). 0737 start Linköping. 0825 landning Visby. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Am

76-07-04 Am, Elö, Hg, Est, Tomas Söderström.   H 99
1048 larm Cefyl, förlamad man med andningssvårigheter ombord på engelska handelsfartyget "MONACH". 10 grader, 22 NM från Visby. 1102 start Visby. 1110 framme 1124 klara. 1131 landning lasarettet Visby. 1141 landning Visby. Flygtid 30 min.
         /Am

76-07-04 Am, Elö, Hg, Est, Tomas Söderström. 
Larm Cefyl, ambulansflygning med patienten som vi hämtat på det engelska fartyget "MONACH" på förmiddagen. 1738 start till lasarettet. 1745 start från lasarettet. 1818 landning Hagaparken. 1939 start Hagaparken via lasarettet Visby. 2030 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

76-07-05 Hq, Db, Wb, Alf, Kukacka. 
1655 larm bostaden,("skulle just sätta oss till bords"), från Tingstäde om 2 deltagare i Gotland runt-seglingen som hade kapsejsat OST Faludden och vid Heligholmen. Den sistnämdes position var något osäker och angavs först till söder Hoburgen. 1710 i luften. Siktade först en trimaran norr Faludden, som låg på rätt köl med revade segel, alldeles utanför en liten hamn. Fick så småningom radiokontakt med den kvinnliga radiooperatören och fick klart för oss att dom befann sig väl, men behövde bogsering till ett ställe där man kunde repa sitt havererade roder och dessutom visste dom ej var dom befann sig. Vi fick kontakt med båten SIV som dirigerades till platsen. Vi gjorde ett svep ner söder Hoburgen utan att hitta något. Men strax norr Heligholmen hittade vi en katamaran där besättningen var omhändertagna av fritidsbåtar, som även var i färd med att vända den kapsejsade på rätt köl. Detta såg dock hopplöst ut. Vi sände ner ytbärgaren som simmade fram till en av båtarna och lånade ett rep som han fäste i masttoppen och däri fäste han vinschlinan. Vi lyfte försiktigt och båten vände sig lätt på rätt köl. 1840 landning Visby. Tid 1 tim 30 min.
         /Hq

76-07-05 Hq, Db, Wb, Alf, Kukacka.
2345 Tingstäde ringde om nödraketer från inte mindre än 4 olika platser. 6/7 lö 0005 i luften och gick först mot en position 210 grader 10 NM från Huvudskär, varifrån man först sett nödraket och nu såg en brinnande båt. Detta ändrades sedan till bäring 188 grader. Vi avsökte tillsammans med polisbåten från Nynäs utan att hitta något. Gick därifrån mot området mellan Karlsöarna och ÖNU där man från båda ställen sett nödraket. Efter att ha avsökt området gick vi till Visby då man från Tingstäde och Sthlm rdo blev mer och mer övertygade om att dom nu från ett 50-tal olika platser inringda uppgifterna rörde sig om en meteor. 0205 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

76-07-08 Hq, Db, Wb, Alf, Kukacka.
2035 blev vi uppringda av jourhavande distriktsläkaren för Klintehamnsområdet, som undrade om det var "FREJS" och om vi tog emot beställningar för sjuktransporter. En skadad (djupt köttsår i ett ben på St. Karlsö). Han blev hänvisad att beställa gm. rikspolisen. 2055 kom från Cefyl att rikspolisen ville ha transporten utförd. 2110 i luften. Dr. Karlsson som för tillfället befann sig i Visby medföljde. Landningen gjorde vi vid båthamnen St. Karlsö. 2145 landning Visby flygplats där ambulans mötte. Patienten: Torgny Nordin,  Flygtid 35 min.
         /Hq

76-07-11 Hq, Db, Wb, Alf, Kukacka.
2015 larm Tingstäde om 17-åring, (Tomas Pettersson), som i kanot gått ut från Brusebo kl 1600, och skulle vara borta 1 tim. 2027 i luften. 2035 hitade kanotisten utanför Salhamn på väg hemåt med god fart och god vigör. 2037 landning Visby. Flygtid 10 min.
         /Hq

76-07-13 Hq, Hm, Hg, Ant, Ulf Zschuttig.
Ambulansflygning Visby lasarett - Akademiska Uppsala (taket). Patienten (25 - årig flicka) led av ärftlig sällsynt sjukdom som bl.a. yttrade sig som igensvullnad av andningsvägarna. Start ESSV (Visby) 1612, från lasarettet 1620. Landning Uppsala 1730. Uppdraget avsåg även kontroll av oljefläck 3 mil SO  Landsort. Det visade sig vara slagvatten. Landning ESSV 1900. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Hm

76-07-14 Hq, Hm, Hg, Ant, Ulf Zschuttig.
2345 larm från Tingstäde. 4-5 röda raketer hade observerats över havet SW Tofta kyrka. Start 0010. Hg misstänkte genast Scharlakansgrund, varför vi gick direkt dit. På radar´n upptäckte vi snart också ett ftg.-eko på platsen. Just då vi passerade detta sändes en nödraket upp härifrån, och då vi kommit ner och hovrat upp kunde vu konstatera att det rörde sig om en koster i 12 m. klassen som gått på grund. Nationalitet: västtysk. Ytbärgaren skickades ner för att efterhöra läget. Då vädret var lungt och inga större skador på båten hade uppstått, avbröt vi, sedan besättningen på båten fått reda på att assistans från lotsbåt skulle anlända. 
Landning ESSV 0045. Flygtid 35 min.
         /Hm

76-07-20 Am, Sj, Ke, Ros, Tomas Söderström.
0445 larm Cefyl. Motorbåt med fem ombord hade fått motorstopp och låg och drev. Han hade gått ut från Gryt (Fyrudden), och skulle till Visby. Båten hade kontakt med Tingstäde på PR-radio, han hade gått c:a 5 tim innan motorstoppet. Vid kontakt med Tingstäde bad dom avvakta då båten på radio sagt att en segelbåt var i närheten och att dom sökte uppmärksamhet från den. Efter c:a 30min ringde Tingstäde och bad oss starta. 0545  i luften och enligt Cefyl beräkn. skulle båten ligga 325 grader 8 NM Stenkyrkehuk. På väg dit fick vi ändring och gick 310 grader ut. Vi sökte i ett angivit område och båten meddelade vid ett tillfälle att dom hörde helikoptern (det visade sig senare att det troligen varit ett trafikflygplan), varför vi sökte ganska länge i detta område. Så småningom fick vi nytt sökområde, och när vi börjat söka där fick vi från Tingstäde att Tullbåten hade hittat honom och bogserade honom mot kusten. Vi återvände 0805  Visby och landade. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Am

76-07-22 Am, Sj, Km, Ros, Tomas Söderström
1005  larm Cefyl. Tyska bilfärjan "Mary Poppins" ville ha en sjuk passagerade förd till Kalmar lasarett. 30km sydväst Hoburgen var båtens läge. 1010  start Visby. 1045  framme. Passageraren som var en kvinna i 20-års åldern var redan placerad i en bår som visade sig gick utmärkt att vinscha. 1055  Vinschningen klar mot Kalmar. 1120 landning Kalmar. 1130  start Kalmar. 1215 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Am

76-07-30 Ek,Kr, Ke,Ade, Kukacka
Larm MKG, okänd U-båt utanför lasarettet, spaning utan resultat. Flygtid 30 min.
         /Kr

76-08-08 Am, Hm, Fl, Est, Ulf Zschuttig 
1705  larm MKG, okänd U-båt upptäckt utanför Stenkyrkehuk. 1720  start och spaning i två stråk. Stenkyrkehuk-Visby, utan resultat. 1740 landning Visby. Flygtid 20 min.
         /Am

76-08-24 Hq, Sj, Fl, Wb, Ros.
0005 Larm bostaden (Cefyl), om skadad på finska färjan Finnhansa, som enl. läkare ombord snarast behövde komma til lasarett. 0030 i luften. 0048 framme vid Finnhansa, 10 km OST  Östergarn. Vinschade med bår den skadade ( Maria Ghisalbertie, Tyskland). Hon hade enligt uppgift från "gnisten" ombord ådragit sig ev. huvudskada när hon ramlat omkull på dansgolvet! 0105 Vinschningen klar. 0123 landning Visby las, dit vi beställt ambulans. 0130 landning Visby flygplats. Tid 1 tim.
         /Hq

76-08-26 Hq, Sj, Fl, Wb, Ros.
1500 i samband med ombasering Askö - Visby fick vi larm gm. TL Visby att indikeringar om ett haveri söder Utö fanns. Vi vände och fick så småningom veta att jagaren Halland hade bärgat den omkommne piloten. Position: 25 NM i bäring 164 grader från Gunnarstenarna. Då osäkerhet rådde om det funnits mer än en ombord i det havererade fpl. så gick vi till området för sökning. Dock ganska snart fick vi reda på att det bara varit en. Därefter kollade vi marinens bojning av platsen m.m. Nedslagsplatsen enl. jagaren Halland N 5822,0, E 1815,5. Nedslagsplatsen enl. oss N 5822,5, E 1815,5.  Deccaläge: A 2280, G 3175, P 7015. Tid 1540. Flygtid 1 tim.
         /Hq

76-08-30 Am, Hm, Ke, Ade, Tomas Söderström.
Vid ombasering B.by - Visby fick vi via Cefyl order undersöka oljebälte norr Sandön. Konstaterade slagvatten. 
         /Am

76-09-02 Am, Hm, Ke, Ade, Söderström.
Vid ombasering till Askö för vinschning, fick vi vid start från Tingstäde radio upplysning om ett oljebälte väster Visby som dom bad oss titta på. Kostaterade slagvatten.
         /Am

76-09-03 Am, Hm, Ke, Ade, Söderström.
1612 larm Cefyl, ung man skallskadad Gotska Sandön. 1625 i luften. 1650 landning Sandön. 1720 landning Visby efter att först landat lasarettet. Flygtid 55 min.
         /Am

76-09-06 Kr, På, Hg, Est, Kukacka.
Ambulans Visby KS, ryggskada. Start 1330. Flygtid 2 tim.
         /Kr

76-09-06 Kr, På, Hg, Est, Kukacka.
Larm vid återfly från KS om saknad segelbåt nr K 25 - 67 vid namn Sirocco, som saknades vid Arkö. 1 man ombord. Aspanade ett område NO Gränsö - Arkö utan resultat. Start 1500. Landning 1700. Bra väder med goda siktförhållanden. Flygtid 2 tim.
         /Kr

Segelbåten hittades i Finland sjunken, (masten uppe). Hade troligtvis gått på grund natten till 6/9.
         /Kr

76-09-08 Kr, PÅ, Hg, Est, Kukacka.
Larm 1350 av Cefyl om att en misstänkt segelbåt siktats NO Fårö fyr. (se ovan) Start 1355. Väl framme i området hittade vi en finsk segelbåt "Missaz" kl 1420. Läge 13 NM NO Fårö fyr. Landning Visby 1455.  Flygtid 1 tim 5 min.
         /Kr

76-09-15 Hq, Sj, Wb, Alf, Ulf Zschuttig.
0200 larm lasarettet, (Fridblom) om att det var väldigt bråttom, med 14-årig flicka som fått brustet åderbråck i hjärnan, till Karolinska. 0225 i luften. Vädret problematiskt så vi planerade först Arlanda, Bromma stängt. Men efter påtryckningar från vår sida hittade man en TL som kunde dra på banljuset och sköta torntjänsten. Vädret Bromma: sikt c:a 500 - 2000 m i kraftigt regn + dimbankar. 0230 start Visby lasarett. Wb fick fram det exakta lat -  longläget på Bromma från TL Visby och därefter gick vi instrument som på räls till Bromma. På grund av den stora brådskan med patienten valde vi att landa direkt från Sydost, dock väl medvetna om att inflygningsförhållandena är bättre från Nordväst. 0330 landning Bromma. 0440 start Bromma. 0540 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

76-10-06 Ld, Må, Tik, Pen,(F 15), Ulf Zschuttig.
Hkp O 95 (F 15), startade från Visby kl 1225 för tp från Sandön för KA-3. 10 min efter start beordrades hkp till Ajkesvik, norra Fårö, för att bestämma läget på utlandskt fartyg. Hkp bes. tog 5 bilder av fartyget och bestämmde deccaläget till: R C 1970, G B 3450, V B 5870. Fotona överlämnades till ordonans från Milostaben. Flygtid ?
         /Ld

76-10-12 Am, Hm, Hg, Est, Tomas Söderström.
0730 larm Tingstäde rdo. Sjuk rysk fiskare (förmodad blindtarm) ombord på trålare 1283. Pos. 5845N, 1924O. 0737 start och efter att i området undersökt två trålare, gick vi på indikation från radar mot en samling båtar. En av dessa skickade upp grön raket. Vi gick mot detta vilket var ett moder fartyg (CAMCA) och det visade sig kl 0817 att den sjuke tagits ombord på detta. 0832 bårvinschningen klar. 0906 landning lasarettet Visby. 0915 landning Visby. Flygtid 1 tim 10 min. 
         /Am

76-10-15 Am, Hm, Hg, Est, Tomas Söderström
0345 larm Cefyl. Svårt sjuk kvinna på "Äpplarö" i Sthlms. skärgård. 0415 start (hård vind 20 sekundmeter). 0515 framme och landning på hkp-landningsplats vid en brygga. 0530 landning  Danderyds sjukhus. 0545 landning Barkarby. 0930 start Barkarby. 1030 landning Visby. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Am

76-11-17 Hq, Sj, Ke, Est, Kukacka.     H 98
1210 ambulansflygning från gotska Sandön, avbruten p.g.a. hydraulläcka. Landning SW-stranden GS. Ny hkp rekvirerad från Berga som efter ambulanstransporten hämtade 98:ans besättning och flög oss till Barkarby där vi fick H 97 i stället. 
         /Hq

76-11-24 Am, Hm, Fl, Alf, Tomas Söderström.
1000 ambulansflygning från Gotska Sandön. En arbetare på stationen hade fått en lucka i huvudet med kraftig blödning som följd. Läkare och sköterska från lasarettet medföljde. 1010 start Visby. 1045 landning Sandön. 1115 Landning Visby via lasarettet. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Am

76-11-24 Am, Hm, Fl, Alf, Tomas Söderström.
Ambulansflygning Visby lasarett - Akademiska Uppsala. (Man med brusten kroppspulsåder).1555 start Visby via lasarettet. 1725 landning Akademiska. 1820 start Akademiska via Berga (hämtning av pryl), 1949 landning Visby (via lasarettet). Flygtid 2 tim 40 min.
         /Am

76-11-28 Am, Hm, Fl, Alf, Tomas Söderström.
1720 larm Cefyl. Nödraketer observerade 15 grader norr från södra delen av Kappelshamnsviken. 1740 start. 1800 sökning i området, (vi undersökte flera båtar som vi hittade i området). Efter att ha undersökt hela området med radar återvände vi. 1910 landning Visby. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Am

76-12-07 Hq, Sj, Wb, Ros, Sören Bernhards.
0545 larm Cefyl om fartyg sydost Gustav Dahlén som fått förskjutning i lasten och man befarade att den skulle gå runt i den grova sjön och hårda vinden. SSE c:a 20 m/sek. 7 man ombord. (HEBE - HAMBURG). 0620 i luften. 0650 framme och radiokontakt med kaptenen som dock ville avvakta till dagsljuset, men ville att vi skulle hålla oss i närheten. Vi landade på Hävringe, vid lotsstationen och kunde där stå i direkt radiokontakt med HEBE. 0720 kom "MAY DAY" från Hebe med begäran om omedelbar hjälp att bärga besättningen. 0730 framme. Den grova sjön och hårda blåsten gjorde att fartyget stampade våldsamt, Vi vinschade utan ytbärgare. När två man var bärgade och nästa två hade dubbdelselen på sig, så inträffade det att vinschwiren hade hakat fast i någonting på däck när aktern var högt upp i sjöhävningen, och när aktern sjönk så slets wiren av. Vi gick mot Berga för att repa vinschen och fick vid landning där veta att besättningen utom kapten gått i en livflotte och räddats av lotsen Hävringe. En marinhkp från Berga som startat strax innan vår landning fick återvända. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Hq

76-12-14 Hq, Hm, Fl, And, Marco Eriksson.
1800 ambulans Visby - KS med trafikskadad 17-åring. 2115 åter Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

76-12-30 Hq, Sj, Hg, Alf, Sören Bernhards.
1500 larm Cefyl (till Barkarby) om sjuk man ombord på tyskt fartyg SO Gotska Sandön. Misstänkt blindtarm. Temp 41,3 (senare bekräftad). 1513 i luften. 1555 framme vid östtyska trålaren BARENTS SEE. Snöfall, vind SSW 30 knop. Enda stället möjligt att vinscha från var fördäck. Trålaren hade ankrat upp något i lä av GS, men svängde i dom gamla dyningarna så vi ibland fick vinden bakifrån. Jobbig vinschning, men efter snyggt jobb av mek och ytbärgare kunde vi få upp mannen med bårens hjälp. 1615 vinschningen klar. 1645 Visby las. 1815 F 8 efter tankning Visby. Patienten:  Adelbert Haalk Tot flygtid 2 tim 35 min.
         /Hq

1976 = 64 uppdrag.                                                                              Top
 


FRÄD 1977 VISBY

77-01-01 Ek, Hm, Ke, Est, Åke E.
2000 Cefyl om ambulans Visby - KS. Kontakt med lasarettet om starttid. 2100 start lasarettet. 55-årig kvinna, hjärnblödning. 2155 landning Hagaparken. Dåligt väder. 2355 åter Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Ek

77-01-20 Hq, Sj, Fl, Ade, Sören Bärnhardz.
2020 larm Cefyl, F 11 saknar ett flygplan S 32, gå till F 11. 2025 i luften. 2110 landning F 11. Briefades av TL och flygchef att fpl med 2 man (ff, fnav) gjorde mörkernavigering med halvcirkelhöjder  omkring 4000 m. och hade på färdlinjen och i rätt tid av en målföljande rrjal tappats från PPI c:a 20 km SSW Degerfors, kurs 175 grader. Vi fick veta att vädret i området  var marknära moln med dimma och fuktdis. Vi beslöt att försöka gå fram över dimman som började i Katrineholmstrakten, för att "titta" över området med SARAH. Vi gick över dimman på 550 m men tvingades när dimman och det övre molntäcket gick ihop, vända p g a nedisning. Vi var då endast 20 km från den punkt fpl tappats på radar. Landning F 11 0015. Från Berga kom 0045 Y 63.

77-01-21
Efter logementering på F 11 och någon timmes sömn startade vi och gick via Bråvalla-Motala söder om det sämsta vädret. Y 63 valde samma väg. O 91 startade från F 15, F 91 och G 92 beräknades anlända ungefär samtidigt som oss. Vi var utsedda att leda spaningarna från H 98, med tilldelande av spaningsområden o s v. En hoppets gnista tändes när O 91, som gick över dimman dit, anmälde att han hade låsning på en nödsändare. Men dom upptäckte ganska snart  att det var "ANITAN" i  Karlsborg som han såg. 1030 upptäckte O 91 haveriplatsen i sitt tilldelade spaningsområde. Vi gick i den dåliga sikten fram och tog över från O 91 som började få ont om bränsle. Vi landade i en myrkant 300 m från haveriplatsen och Hq, Ade och ytbärgaren tog sig skidledes fram till haveriplatsen. Allting fruktansvärt sönderslaget, men vi kunde ganska snart p g a persedlar, livbåtar m m konstatera att båda suttit kvar, trots att inga identifierbara kunde hittas. Gav order till anländ polis och militär att avspärra och bevaka och återvände själva till F 11, och på Cefyls order gick vi till Visby. O 91 fick order att stanna till haverikommisionens förfogande. Total tid 7 tim 55 min.
         /Hq

Som vanligt visade det sig att polisradion var den överlägset bästa, för att inte säga den enda möjlighet till samband med den operativa delen på marken. (SAR-gruppen belägen på F11) och markspaningspatruller, larmcentralen,  R 15, som matade oss kontinuerligt med tips från ortsbefolkningen o s v. 
         /Hq

77-01-24 Am, Kr, Wb, Ros, Eriksson.
Start 0745 för sista gången från Barkarby till Visby. 

77-01-31 landning Berga efter avslutad beredskapsvecka.
         /Wb

77-03-02 Am, Hq, Fl, Seg, + Elö, Hg, Alf, Flk,  Olovsson F 17.
I samband med egen säkmatövning  och fjällflygträning i Jämtlandsfjällen hörde vi på radioutsändningarna att fyra turister, 72, 35, 13 och 10 år, var försvunna mellan Fjällnäs - Gröndalen. Vi kontaktade polisen i Funäsdalen och erbjöd vår hjälp som tacksamt emottogs.Sökte i området. När vi efter att ha tankat på F 4 igen och skulle starta mot området 
avböjde man vår hjälp p g a att man hittat fyra par skidor i närheten av en kraftig lavin och skulle nu sätta in lavinhundar  och sonderingspatruller.  Anm: I skrivande stund, 77-03-08, är turisterna ej återfunna. Flygtid 3 tim 45 min.
         /Hq

77-03-03 Ek, Hm, Wb, Dah F 17,  Marko Eriksson.
Kl 1600, förfrågan om ambulansflygning till KS. Kontakt med läkare på lasarettet, 45 årig kvinna med blödning i hjärnan. Kl 1815 start. Åter Visby 2130. Krångel med mobiliftbåren,  ett hjul åkte av.  Flygtid 2 tim 10 min.
        /Hm

77-03-10 Hq, Kr, Ke, Alf, Sören Bernhardz.
1456 larm Cefyl. Fallskärmshopp ur S 37 i BN 5030. 1500 i luften och fick ändrad position till BN 4030. Fick på avstånd c:a 25 km SARAH-kontakt och på avstånd c:a 2 km såg vi förarens signalskott. 1529 framme. 1532 vinschning på taket på Västerviks lasarett där läkare och sjukvårdspersonal + vår egen kabinpersonal hjälpte till att på bår transportera ner föraren  till sjukhusvadelningen. Därefter startade vi mot haveriområdet, tog upp livbåten samt bojade flygplanets nedslagsplats. Läge: N 5732,8, E 1647,6. Decca: A 0260, H 4300, G 7937.11648 landning Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
        /Hq

77-03-11 Hq, Kr, Ke, Sören Bernhardz.
1155 larm Cefyl. Gå mot Kalmar! Västtysk Atlantic med bara en motor fungerande, på väg mot Kalmar för nödlandning. 1159 i luften. 1214 order återvända, (flygplanet landat Kalmar). 1230 landning Visby. Flygtid 30 min. 
         /Hq

77-03-15 Am, Hq, Fl, Ant, Åke Gustavsson.
Polisen Visby ringde och ville ha hjälp med att söka efter en man i 40-årsåldern som försvunnit från sitt hem i trakten av Ala. Mannen som var deprimerad hade givit sig hemifrån, mellan kl 03 och 06 på morgonen medtagande ett gevär. Vi startade kl 1000 och sökte i området c:a 1 timme och 15 minuter, utan resultat. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Am

77-03-27 Ek, Elö, Wb, Ros, Sören Bernhardz.
Ambulans Visby - KS med nyfödd pojke med andningssvårigheter. Larm 1625, start 1650. Landning Haga 1750. Start Haga 2000. Åter Visby 2110. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Elö

77-03-29 Hq, Hm, Hg, Ade, Åke Gustavsson.
Larm Cefyl 0630 - sjöräddningsuppdrag. 23-årig besättningsmanmed svår skallskada ombord på tankfartyget OTELIA, läge: 15 grader Ö Kapelludden, N 5647,0, E 11715,0. Start Visby 0700 med läkare och sjuksköterska. 0730 framme vid fartyget. 0742 vinschningen klar. Då läget för patienten var kritiskt valde vi att gå mot Kalmar lasarett som låg närmast till. Larm till lasarettet via TL Kalmar. Efter några minuter kunde dock Dr Fridblom konstatera att patienten hade avlidit, varför vi återgick Visby. Landning 0840. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Hm

77-04-02 Am, Hq, Hg, Ade, Åke Gustavsson.
0950 larm Cefyl. Sportflygplan på väg från Arkösund till Borlänge hade råkat ut för dåligt väder, låg på 1500 fot i moln, hade lätt isbildning, och visste inte var han var. 1004 start och kurs mot Stockholmstrakten. Efter c:a 10 min fick vi från Cefyl att gå mot Norrköping. Efter ytterligare c:a 10 min hade  Arlanda fått indikationer att han låg vid Västerås med c:a 7 min flygtid kvar. Han hjälptes till marksikt och landning på Johannisbergs flygplats utanför Västerås med 10 liter bränsle kvar kl 1037. Vi var då i höjd med Nyköping och gick mot Visby. 1130 landning Visby. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Am

77-04-02--03 Am, Hq, Hg, Ade, Åke Gustavsson
2240 larm Cefyl. Svenska fartyget IMMEN, 45 km Syd Almagrundet håller på att sjunka. 13 man ombord, 12 har gått i livflotte, kaptenen kvar ombord. 2300 i luften. Två andra fartyg befann sig i närheten och ett, VELA, hade kommit fram till haveristen då vi hade c:a 30-40 min kvar. Vi bad "VELA" sända en nödraket för att så snabbt som möjligt lokalisera dem. Den kom något till höger. 2335 framme och vi gick direkt till haveristen som låg med 50-60 graders slagsida och med fören djupt, för att så snabbt som möjligt ta kaptenen ombord, eftersom båten när som helst kunde slå runt. Det visade sig dock att ingen fanns ombord. Vi gick då mot livflotten som "VELA" försökte borda. P g a den höga sjön och kraftiga vinden, 18 m/sek, lyckades inte detta, livflotten slogs mot sidan på fartyget och höll på att slå runt, en man skadades av en talja. När vi kom dit lämnade "VELA" flotten och vi fick rycka in.  Pg a den höga sjögången då flotten höjdes och sänktes 4-5 m, och emellanåt red på vågorna, samt att så många var ombord, beslöt vi enhälligt att inte sända ner ytbärgare, utan enbart selarna. Vi kontaktade "VELA" och försökte få henne att minska sjögången genom att lägga sig tvärs sjön. Vi fick ombord styrlinan och så småningom hade dom kopplat selen på en kvinna. Efter vad dom sa senare vågade dom inte använda bägge selarna. Vi vinschade då en åt gången. När vi fått upp 5-6 man tappades styrlinan och en ny kontakt fick etableras, även denna styrlina sumpades då den av någon anledning lossnade från hkp. Vi fick då använda fastbindnings och bladlinor. Efter c:a 40 min hade vi alla 13 ombord, det visade sig att även kaptenen var i flotten. Vi gick tillbaka till haveristen för att fotografera och konstaterade då att slagsidan ökat till 60-70 grader och att det endast rörde sig om minuter innan fartyget skulle sjunka.0040 gick mot Visby. Vi beställde genom Stockholm radio, via Cefyl, varma kläder, varm dryck och ambulans. 0135 landning Visby där haveristerna togs omhand för vidare befordran till "stadt" via lasarettet. Flygtid 2 tim 35 min. 
         /Am

77-04-03 Am, Hq, Hg, Ade, Åke Gustavsson.
1800 larm bostaden, Cefyl. Uppgifter från kaptenen från IMMEN om att man strax före att IMMEN  började ta in vatten, känt en duns i fartyget, gjorde att man inte kunde utesluta kollision med okänt föremål, till exempel u-båt. Vi fick därför i den begynnande skymningen starta för att undersöka om vi kunde finna något på ytan. 1815 i luften. Efter att tillsammans  med Tv 246 sökt av området utan att hitta något utom olja, återvände vi. 2005 landning Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Hq

77-04-04 Am, Hq, Hg, Ade, Åke Gustavsson.
I samband med ombasering Berga för besättningsbyte, på nytt avspaning av området för IMMEN´s haveriplats. Flygtid 30 min.
         /Hq

77-04-27 Ek, Hm, Hg, Ant, Bernhardz.
Kl 2009 larm Cefyl. Starta mot Norrtälje. Kl 2013 startade vi. Efter 10 min fick vi veta att det var en 1.motorkärra som fått nedisning och låg vid Arholma. Kl 2117 fick vi avbryta, kärran hade landat Norrtälje. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Ek

77-04-27 Hq, Sj, Wb, Ros, Markku Eriksson.
1415 genom Cefyl begäran om ambulansfly med hjärnblödande kvinna, Visby-Karolinska. 1715 åter Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

77-05-07 Am, Kr, Ke, Ade, Jens.
1805 larm Tingstäde radio (Cefyl meddelad). Svårt skadad besättningsman (ögonskada) ombord på östtyska fartyget GRANITZ, 7,5 mil SSO Hoburgen. Önskemål att läkare skulle medfölja. Vi kontaktade Fridblom, som lovade följa med, hämtade honom utanför lasarettet. 1835 start och efter 40 min framme vid båten. Fridblom och ytbärgaren vinschades ner och efter en kort undersökning av besättningsmannen, vinschades besättningsmannen och ytbärgaren upp, därefter Fridblom och mannens bagage. 1939 start från båten och efter 35 min landning lasarettet. 2010 landning Visby. Flygtid 1 tim 35 min. 
         /Am

77-05-11 Hq, Elö, Fl, Est, Wiberg (F 17).
0130 larm Cefyl om havande kvinna ombord på färjan SVEA CORONA, söder Bogskären. Kvinnan blödde kraftigt. 0205 i luften. Väderprognosen sade dimbankar i området och i övrigt disigt och låg molnhöjd. Fl gjorde en beräkning på färjans läge, som visade sig stämma exakt. Sista biten ledde Fl på radar. Ögonkontakt med CORONA på 2 km. 0250 framme, 20 km söder svenska Björn. 0305 vinschningen klar. Vi fick även en sjuksyster med från båten. Den 23-åriga patienten, som var i 7:e månaden, hade förlorat omkring 3 liter blod och fick dropp. Dåligt väder i Stockholmnstrakten, men efter vattenkontakt  Askrikefjärden, landade vi 0341 Haga där ambulans mötte. 0540 landning Visby. Total flygtid 2 tim 45 min.
         /Hq

77-05-19 Ek, Hm, Wb, Alf, Gustavsson.
Lyft av hkp-6 (havererad, 1200 kg) från Mörtö-Nämndö till Björkviks brygga, Ingarö. Hkp tillhörde Ostermans. För lyftets genomförande måste radar och navbord bortmonteras, vilket gjordes på Berga heliport och tog c:a 1 timme. Lyftet gick u.a.
         /Hm
 

77-05-27 Sj, Kr, Hg, Ant.
Larm Tingstäde radio kl 1900. "Man över bord", från färjan Visby. Bråttom! Start 11 min senare. Ögonkontakt med "Visby" direkt efter start  från hangaren. Läge 12 km i bäring 350 grader från hamnen. Färjan fällde livboj med rökmarkering i aktuellt område. Trots noggran sökning i en halvtimmes tid, i ett mycket begränsat område, kunde mannen icke återfinnans. Även ett lastfartyg + Tv 101 + lots deltog i söket. Vattentemp + 5,6 grader. Flygtid 1 tim 15 min. 
         /Sj

77-05-28 Sj, Kr, Hg, Ant.
0240 larm Tingstäde radio. 3 män i en öppen 4-5 m träbåt försvunna vid fiske i Sudershamns-viken på Fårö. Åror + durkar ilandflutna och båten observerad flytande upp och ned. 0300 start och 20 min senare i området. Rapport från Tingstäde: båten ilandfluten tillsammans med en drunknad. Vi landade och fick uppgifter av folk på stranden. Sökte sedan de andra två i 1½ timme utan resultat. Vi hittade bara diverse utrustning som kunde härledas till deras båt. Även Tv 101 deltog i söket. Sens moral: när skall Fåröborna börja nyttja flytväst? Flygtid 2 tim.
         /Sj

77-05-28 Sj, Kr, Hg, Ant.
1755 larm MKG, U-båt observerad N Lilla Karlsö. Observationen gjord av familj på 3 personer från Kronvalds fiskeläge i NV riktning mot solen. Vi sökte med radar och sex par ögon, under utmärkta siktförhållnaden i en halv timma utan resultat. Kan ha varit något större fartyg på stort avstånd i den livligt trafikerade leden i väst som iakttagits. Flygtid 45 min. 
        /Sj

77-06-16 Hq, Sj, Hg, Est, Rolf Fager.
0630 larm bostaden om motorseglare som 0200 gått från Visby mot Häradsskär, 4 ombord, (2 vuxna, 2 barn), man hade problem i den tilltagande vinden. 0650 i luften mot angiven 
position, 305 grader 20-25 NM från Visby hamn. Disigt med sikt ned till 2 km. Hade i den positionen sporadisk kontakt med båten, Västervik 136, på kanal 11 A och kunde utläsa att  det närmast var panik ombord. Vi kontrollerade många båtar som vi såg på radar och kunde efterhand räkna ut att han låg längre norrut, enär vi hörde honom bättre när vi var i norra delen av vårt från början upplagda sökområde. 0845 hittade vi båten (typ family four), i bäring 327 grader 34 NM. Båten som var plast-trä, gav inget radareko ens på kort håll. Den gick fint i sjön och vi gav positionen till Tv 272 som gått ur från Fårösund. Problemet för Västervik 136 var, vad vi kunde förstå, dålig sjövana och sjösjuka. Tv 272 bogersade in sjuklingarna till Häradskär. 0920 landning Visby. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Hq

77-06-19 Hq, Sj, Hg, Est, Rolf Fager. 
1545 RPS begär ambulansflygning Norrköping-KS med benamputerad som fått gasbrand. 1610 start. 1650 landning Kungsängen. 1730 landning Haga. 1830 landning Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hq

77-06-20 Am, Kr, Wb, Alf, Lennart Ekberg.
1620 larm Cefyl via "Tingstäde", övergiven segelbåt "TINTOMARA", bäring 135 grader 24 NM Hallshuk. Besättningen omhändertagen av holländskt fartyg. Vi var på väg Ka-3 - Sandön. Vi landade Sandön, satte av folk och gick ut för att söka, efter en halvtimmes sökande i aktuellt område hittades segelbåten (med radarn´s hjälp). Vi meddelade Tingstäde och lotsbåten läget och gick därefter till Visby. 1405 landning Visby. Flygtid 45 min.
          /Am

77-07-01 Ek, Elö, Ke, Ant, Hans Blomberg.
2040 larm Cefyl, fartyg i nöd, beräknad position: N 5810, E 1810, stålbåt "VAGABOND", 26 x 10 meter enligt uppgift. Besättning två man, endast PR-radio, ingen livbåt. VAGABOND hade startat kl 1100 från Fårö med kurs på Nynäshamn. Fick efter en timme maskinkrångel, men fortsatte på diverse kurser mot vinden, 220-270 grader. Vädret i området varierande med åska och byighet, vindstyrkor upp till 18 m/sek, sikt 500 m - 3 km. Vagabond hade en mycket vag uppfattning om sin position och vilka kurser hon styrt. Kunde inte ange på timmen när vilken tid hon började gå mot sjön på c:a 020 grader. Start 2100. Vi undersökte 10-15 radareko, ovanligt mycket fartyg i området. 2400 landning Visby för tankning. Åkte hem till lägenheten och åt smörgås. 0050 start mot området, Y 64 från Berga i luften sedan 0031. Sökning utan resultat, kunde större delen av tiden höra och tala med Vagabond på kanal 11 A. Vi låg hela tiden för långt åt söder och väster. c:a 0300 fann Tv 101 Vagabond i höjd med Huvudskär. 0310 landning Berga. Flygtid 6 tim 10 min. 
         /Ke

77-07-03 Ek, Elö, Ke, Ant, Hans Blomberg.
Kl 0145 larm Tingstäde, sjunkande segelbåt, typ skärgårdsbåt. Båten var under bogsering av lotsbåten från Visby , p.g.a. masthaveri. Start 0202. Hög sjö, förluckan gick upp och båten vattenfylldes och gick till botten på c:a 1 minut enligt lotsarna. Besättningen på 4 man i sjön, lotsarna larmade genast oss. Dom klarade emellertid själva snabbt situationen, 8 min, varför vi återgick Visby. 0205 landning Visby. Flygtid 3 min.
         /Ke

77-07-04 Hq, Hm, Hg, Ros, Lennart Ekberg.
0945 i samband med besättningsbyte Berga, larm Cefyl om seglare, Maxi 77, utanför Kapells-hamnsviken med mast och roderhaveri som höll på att driva mot land. 1045 framme i området och började avsökning. 1110 meddelade Tingstäde att båten tagit sig in i hamn där den hittades av Tv 272. 1120 landning Visby. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Hq

77-07-04 Hq, Hm, Hg, Ros, Lennart Ekberg.
2300 larm Tingstäde om flera Gotland-runt-deltagare som i den snabbt kommande dimman gått på grund. Sämst var läget för en Shipman 28, LADY SHIP, som stod hårt på i dyningen och trodde sig vara antingen på GS eller Fårö. Efter radiokontakt 11 A så ändrade han sin troliga position till i närheten av Hallshuk. Vi gick i dimman på 300 m längs efter väststranden och när vi närmade oss Hallshuk anmälde LADY SHIP att hon hörde helikoptern  och sa att dom sköt en nödraket. Vi upptäckte ett orange sken under oss. Gjorde radarledd genomgång till vattenkontakt och hade tur att en tillfällig siktförbättring till 4-500 m var just vid båten, men när vi hovrat upp vid båten, så sjönk sikten till 50-100m. Vinschade upp den 4 man starka besättningen, en i taget med styrlina, men utan ytbärgare. p.g.a. mast, linor och sjögång. 0010 landning Visby i dimma, bankontakt på 20 m höjd. P.g.a. det dåliga vädret tankade vi innan vi gick på nästa uppdrag.
         /Hq

77-07-05 Hq, Hm, Hg, Ros, Lennart Ekberg.
0035 start mot Scharlakansgrundet, där en stor båt stod på grund. Gjorde en nedgång men var tvungen att dra på igen p.g.a. dåliga referenser, trots att vi såg en lanterna på haveristen när vi passerade på ungefär 50 m avstånd. Nu låg Visby-lotsen på andra sidan grundet och brandkåren var på väg med sin räddningsbåt från Gnisvärd, så vi bedömde att vi bäst behövdes på östra sidan Gotland, där flera båtar stod på. Fick först att vi skulle gå till Östergarns holme, men efter 5 min ändrade Tingstäde till Laus holmar. Räddningskryssaren Östergarn hade hjälp den vid Östergarns holme. Vi flög över dimman 350-400 m över Laus holmar. Vi hade radio-kontakt, 11 A, med PRINTING PRINCESS som sände fallskärmsljus, som kom upp över dimman, som vi kunde ta fix på. Vi gick ut för att göra nedgång och då kom ett nytt fallskärmsljus, c:a 6 km SSV om det första. Sikten enligt PRINCESS 50-100 m. Gjorde vattenkontakt, men referenserna var närmast obefintliga, så vi återgick Visby och tankade samt inväntade gryning. 
         /Hq
 

77-07-05 Hq, Hm, Hg, Ros, Lennart Ekberg.
0310 start mot Laus holmar. Radiokontakt med lotsen Ronehamn som nu dragit loss en av båtarna vid Laus holmar, men visste ej sin position. Vi gjorde vattenkontakt, sikt c:a 100 m och hovrade fram till lotsen och gav honom hans position. Avsökte därefter grynnor och holmar och hittade två båtar på grund, COUSINE II = Ballad, och KIOWA = Maxi 95, som vi dirigerade lotsen Ronehamn  och den nu anlända räddningskryssaren Östergarn mot. Vi sände ner ytbärgaren som simmade eller delvis gick fram till respektive COUSINE II och KIOWA och talade om att hjälp var på väg. Sikten var dålig, så vi fick leda lotsen fram på vår radar. När båda hjälparna kommit fram, återvände vi till Visby. Total flygtid 3 tim 45 min. 
         /Hq 

77-07-05 Hq, Hm, Hg, Ros, Lennart Ekberg.
1930 satt i Sterners segelbåt i hamnen för att avnjuta en god bit mat när Tingstäde ropade på radio att en kutter gått på grund utanför Snäck och blossade, tjock dimma. I samband med att vi skulle hovra oss ner från fältet medelades att båten var hittad av brandkåren och att besättningen tagit sig iland i en jolle.
         /Hq

77-07-06 Hq, Hm, Hg, Ros, Lennart Ekberg.
2230 larm Tingstäde. Röda raketer hade från flera ställen i Visby observerats väster om sta´n. Start 2248 och avspaning av området utanför Visby. Någon nödställd båt kunde vi dock inte hitta. Landning 2335. "Nödraketerna" visade sig vara fyrverkeripjäser från Norderstarnd. Flygtid 50 min.
         /Hq

77-07-10 Hq, Hm, Hg, Ros, Lennart Ekberg.
1820 förfrågan från polisen om vi kunde hjälpa dom att söka efter två försvunnna pojkar, 17 och 18 år gamla på Fårö. Pojkarna var förståndshandikappade, (mongoloida), och  med tanke på de kärrmarker som finns i närheten, så startade vi. 1838 i luften, en polis medföljde. 1925 hittade vi pojkarna, ost Norrsundasjön, tog upp dom i hkp och satte av dom vid Lauterhorns fiskeläge, där polisbil 612 tog hand om dom. 1945 landning Visby. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Hq

77-07-11 Sj, Kr, Wb, Ade, Rolf Fager.
Larm Cefyl 1750. En person vid Arkösund trodde sig ha sett ett flygplan med hackande motor som nödlandade ut mot havet vid horisonten. Vi sökte tillsammans med Tv 242 + polisbåt i c:a 2 tim utan resultat. Inget flygplan saknat. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Sj

77-07-11 Sj, Kr, Wb, Ade, Rolf Fager.
Larm Cefyl på kortvåg vid föregående uppdrag kl 2000, ambulansflygning Visby - Bromma, (St. Görans sjukhus). Nyfödd gosse med andningsproblem. Kuvös med specialvagn + läkar-team. Start Visby 2050. Åter Visby vid midnatt. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Sj

77-07-16 Sj, Kr, Wb, Ade, Rolf Fager.
Ambulansflygning G S-Visby, 6-årig pojke med armbrott. Start Visby 1830. Flygtid 1 tim.
         /Sj

77-07-17 Sj, Kr, Wb, Ade, Rolf Fager.
Larm Tingstäde radio kl 0130. 5-6 röda raketer observerade av fartyg i bäring 160 grader från Östergarns fyr. Vi startade 0150 och sökte upp aktuell bäring, hittade ett större ryskt fartyg NIKOLAI SVERNICK, som på släp hade en svensk segelbåt med söndertrasade segel. Vi fick förbindelse med ryssen på kanal 16, och efter knagglig engelska framkom att en ensam man var bärgad. Vi lyckades att få svensken att komma på radion. Han berättade då att han var ensam och hette Sandqvist. Han hade seglat från Polen för 10 dagar sedan, och efter diverse strapatser med dåligt väder, hade seglen slitits sönder i storm vid Almagrundet!!! Även skrovet hade fått svåra skador. Han hade länsat undan för vinden med de segelbitar han hade kvar, tills han gav upp och blossade c:a 40 km SO Östergarn. Livräddningskryssaren Östergarn som var på väg mot haveristen skulle sedan överta bärgningen av båt och seglare men när vi hade lämnat ryssen hörde vi honom meddela, "the little boat sunk". Segelbåten sjönk strax innan Östergarn kom fram. Seglaren fick sedan en förhoppningsvis trevlig hemresa med skeppare Karlsson  ombord på livräddningskryssaren Östergarn. Under hemflygningen kunde vi höra skeppare Karlsson tillsammans med en kollega på en annan båt, på genuin gotländska, utveckla ämnet fritidsseglare.  Segelbåtens namn: JEZEBEL, 9m lång, 5,5 ton, saknade radio. 0325 landning Visby. Flygtid 1 tim 35 min. 
         /Sj

77-07-22 Am, Elö, Fl, Est, Örjan Jagenius.
0400 larm Cefyl. Oljeutsläpp rapporterat av Linjeflyg. Eftersom oljeutsläppet hade rapporterats som stort, ville Cefyl att vi skulle starta. Vi väntade på tulluppsyningsman Svensson  som kom från Slite. 0510 start och efter c:a 10 min var vi framme, vi följde det norrut och det visade sig vara c:a 4 mil  långt, men oljan var relativt tunn, någon båt syntes inte heller som kunde sättas i samband med utsläppet. 0555 landning Visby. Flygtid 45 min.
         /Am

77-08-05 Hq, Sj, Ke, Ant, Rolf Fager. 
1100 Rikspol/Cefyl begär ambulans Visby-Karolinska med en skallskada och en brännskada. Trångt med 2 mobiliftbårar och 4 sjukvårdare, men annars u.a. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

77-08-08 Ek, Kr, Hg, Ros, Ekberg, Hq.
Under ombasering till Visby, larm kl 1255 om sjuk kvinna på Galtholm (N Vindö). Framme 1345. Efter stora svårigheter med landsättning av Hq, Hg och Ekberg visade det sig att inget fanns att göra för patienten, (kvinna, död, förmodligen hjärtfel). Landning Berga för tankning kl 1430. Flygtid 1 tim 35 min. 
         /Kr

77-08-09 Ek, Kr, Hg, Ros, Ekberg.
0028 larm Cefyl, hjärtsjuk man på fartyget ESSO-FLAME. Position 22 dist. N Visby. Patienten född 1950. 0050 start. 0100 framme, vinschning i sele u.a. klart 0110. 0120 landning lasarettet där ambulans mötte. 0130 landning Visby. Flygtid 40 min.
         /Kr

77-08-15 Am, Elö, Wb, Ade, Hans Blomberg.
Kontrollerade under ombasering Berga-Visby ett smalt oljebälte efter önskemål från Tingstäde radio, läge: N 5754, E 1755. Det visade sig vara mycket tunn olja. Flygtid 30 min.
         /Wb

77-08-27 Hq, Hm, Ke, Est, Lennart Eklund.
2330 larm Cefyl, ambulans Visby - KS. 0030 start Visbylasarett. 0130 landning Hagaparken, (åskregn). 0330 åter Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Hq

77-09-01 Am, Sj, Fl, Alf, Örjan Jagenus.
2245 larm Cefyl om sjuk kvinna på svenskt fartyg BRAVIK, på väg norrut mot Almagrundet. 2315 start.Fartyget hade vänt och gick oss till mötes. 2355 framme i pos: N 5855, E 1906. BRAVIK  var ett Roll On / Roll Off fartyg, och det gick att landa på däcket. Kvinnan hade haft svåra blödningar från underlivet, samt svåra smärtor. 0001 start från fartyget och kurs mot Karolinska / Hagaparken. Sture och ytbärgaren fick hjälpas åt att hålla flickan, (född - 48), som hade oerhörda smärtor och var helt "vild". På förfrågan, över polisradion, hos KS rekommenderade läkaren ej morfininjektion. Vi led med flickan. 0025 landning Haga. 0030 start Haga. 0130 landning Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Fl

77-09-03 Am, Sj, Fl, Alf, Jagenus + Nek (Berga)
1218 larm Cefyl om "man över bord" från tyska fartyget BOVIK, som var på gång mot Finland. Positionen var: 10 NM SE Ölands Södra grund. 1236 start. Flera handelsfartyg hade redan börjat spana, bland andra Hans Gutzeit, och Stockholm radio gav oss ett lämpligt stråk att söka efter. 1325 sökte i området och efter en stund överenskom vi, på den tyska kaptenens initiativ, att han skulle gå exakt den väg han gått sedan mannen sist var synlig, till den punkt han saknades, och under tiden sökte vi med täta stråk tvärs hans kölvatten till 1000 m ut (20 sek) på vardera sidan. Utanför våra stråk sökte en kustbevakningsbåt på vardera sidan. Mycket effektiv metod, ( som dock ej gav något resultat denna gång). Då vårt bränsle började tryta, begärde vi hjälp av F 17, och då dom kom och skarvade i vårt sökprogram, gick vi till F 17 för tankning. 1600 landning F 17. 1745 återgick Visby. Mannen återfanns aldrig. Vattentemp +16 grader. Möjlig överlevnad, max 6 tim. 1845 landning Visby. Flygtid totalt 4 tim 25 min. 
         /Fl

77-09-12 Hq, Hm, Hg, Ros, Jagenus, + Nek (Berga).
1715 larm Cefyl. Båt i nöd söder Blå Jungfrun. Bloss iakttagna från SS Gladan som nu sökte i området. 1730 i luften. Vind N-NNW 60-80 km/tim. 1800 framme i området samtidigt som Tv 240 hittade båten, en segelbåt som i den hårda vinden inte kunde segla och troligen hade motorhaveri. Tv 240 bedömde dock att man skulle bogsera in den nödställde, varvid vi kl 1802 gick mot Visby. 1813 nytt larm, Stockholm radio. Båt kapsejsad vid Ölandsbron. 1834 framme vid den upp och nervända plastbåten, som i sitt tillstånd, med nät släpande efter, blev bogserat mot land av en ensam man i en snipa. Vi sökte i vindriktningen till skymningens slut c:a 1900, och gick därefter mot Visby sedan lotsen Kalmar fått position av oss och fortsatte sökandet. 1935 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

77-09-14 Hq, Hm, Hg, Ros, Jagenus, Nek (Berga).
1437 larm Cefyl om olycka ombord finska forskningsfartyget "ARRANDA", 100 km söder Hoburgen. Medtag om möjligt läkare, 1450 i luften med Karl-Henrik och Monica (AT-läkare) och syster Inez. 1545 framme. ARRANDA stampade och skruvade i den grova sjön. Vind 20 m/sek. 22 m höga master försvårade. Vinschade först ner Karl-Henrik, därefter ytbärgaren och sedan båren. Upp tog vi först den svårast skadade (huvud och bröstskador) med bår, därefter Karl-Henrik och sist ytbärgaren med den lindrigt skadade (ben och handskada). 1610 vinsch-ningen klar. 1700 landning Visby lasarett. Olycksförloppet: en stor våg hade sköljt över båten och slagit omkull männen som befann sig på däck och de hade rutschat mot ankarselet. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hq

77-10-07 Ek, Elö, Hg, Alf, Jagenus + Larsbrink (Berga).
1800 orientering från Cefyl om en CHEROKEE, SEE-MMO, som försvunnit från radarbilden, läge: CP 0000, på väg via Boda till Nyge. Startade Visby kl 1714, skulle ha landat Nyge c:a 1800. Efterforskning fortsätter. 2025 start mot CP 0000. 2050 framme i området. Sikt 10 km, molnbas 200 m. Gjorde slag i området CP 0000 - Boda, sedan utanför kusten till Arkö, därefter åter mot mot CP 0000. Stråkbredd 6-7 km. Fick rapport om att en person hade hört hackande motorljud med västlig kurs, söder om CP 0000 vid Väderskär. Genomsökte området. Ingen indikering på SÖK-75, vi såg heller inte några slags ljussignaler. 2150 avbröt och gick mot Visby. 2215 landning Visby. Flygtid 1 tim 50 min. 
         /Hg

77-10-08 Ek, Elö, Hg, Alf, Jagenus + Larsbrink (Berga).
1350 start för att avbyta Y 61 som hade sökt sedan gryningen. Hade fått ytterligare rapport om motorljud i trakten av St. Askö, som hade västlig kurs, också motorljud vid sjön Rånen 13 km S Waldemarsvik, ljudet hade kommit från havet och sedan tystnat. Tidpunkt 1745 - 1750. Fick sökruta BP 3000 - BP 4500 - BP 4515 - BP 3015, med sjön Rånen i mitten. Nästan frammme vid kusten fick vi order att gå mot en punkt 7 km NNO Västervik för att undersöka vad man trodde var en karta (plast). Landade Esterön och frågade om dom hade hört något vid aktuell tidpunkt. Svar NEJ. Lämnade området efter att ha identifierat ytterligare några saker på vattnet i aktuellt område. (Fisklåda och nätflöten). Gick mot Väderskär och genomsökte ett område V Väderskär och S om St. Askö, efter att ha fått rapport att folk hört motorljud i området. Området runt St. Askö och upp mot sjön Rånen verkade vara hett, 
eftersom flera personer hade hört motorljud vid aktuell tidpunkt. Efter att ha genomsökt området gick vi mot Rånen och genomsökte stränderna runt sjön, sedan avsökte vi södra halvan av vårt tilldelade område med stråkbredd på 1200 - 1300 m. Flyghöjd 150 m. 1610 avbröt och gick mot Berga, slut flygtid. 1655 landning Berga. Flygtid 3 tim 5 min.
         /Hg

77-10-08 Ek, Elö, Hg, Alf, Jagenus + Larsbrink (Berga)
1815 start mot Visby efter att ha bytt till H 98. 1905 landning Visby. Flygtid 50 min.
         /Hg

77-10-09 Ek, Elö, Hg, Alf, Jagenus + Larsbrink (Berga).
2145 larm från GS om skallskadad vpl. 2205 start, 2230 landning GS. Den skadade hade bandage runt huvudet och en lätt blödning, verkade pigg, gick själv. 2320 landning Visby. Patienten fick ta taxi till lasarettet. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Hg

77-10-10 Hq, Cl, Wb, Ant, Fager, Böj (F 15) + Höm (Berga).
1200 fortsatt sökning CHEROKEE SE-MMO. Gick till F 13 där SAAR-enhet upprättats. Sökning i trakten av Valdemarsvik - Åtvidaberg, som fick avbrytas p.g.a. dåligt väder. (dimma).

77-10-11 Hq, Cl, Wb, Ant, Fager, Böj (F 15), + Höm (Berga).
Fortsatt sökning efter att fått avbryta två anflygningar mot sökområdet p.g.a. generatorfel. Sent på kvällen, (2030), kom från Cefyl att civilp flygplan sett "grönt signalskott" nor Arkö. Avsökte aktuellt område med strålkastare, sände även ner ytbärgaren till det enda upplysta huset på ön, men där fanns endast två äldre damer som inte sett eller hört något. Hittade oljefläck Est St. Askö, tog Decca-läget.

77-10-13 Hq, Cl, Wb, Ant, Fager, Böj (F 15), + Höm (Berga).
"Dammsög" området som var vad man ansåg vara det sista som setts av planet på radar. Koncentrerad spaning i ett område 4x4 km, söder Tryserum k:a, och runt Boda VOR.

77-10-14 Hq, Cl, Wb, Ant, Fager, Böj (F 15), + Höm (Berga).
Sökning norr Oskarhamns efter initiering av Cefyl att fpl varit synligt, (hörligt), i trakten av Klintemåla kl 2100 aktuell dag. Avbröt sedan Cefyl fått klart för sig att annant fpl befunnit sig där aktuell tid. Bojade Decca-läget för oljefläcken från den 11/10. Total flygtid 14 tim 5 min.
         /Hq

77-10-16 Hq, Cl, Wb, Ant, Fager, + Höm (Berga).
Kl 1630 larm från Cefyl om nödsändare, (121,5). Startade och steg till 10000 feet (3000 m) över Visby, men ingen kontekt. Området bestämdes till Ölands Södra udde och Q 99 från F 17 hade närmast, så vi landade Visby. Sändaren lokaliserades till Oskarshamns flygplats i en parkerad kärra. Flygtid 25 min.
         /Hq

77-10-17 Hq, Cl, Wb, Ant, Fager, (Höm Berga)
Kl 0130 larm Cefyl om sjuk, "våldsam" besättningsman, kaptenen, på dansk fiskebåt vid Svenska Björn. Start 0200 efter larm till Fridblom som mötte vid hangaren. Kl 0310 framme vid fiskebåten vilken krängde våldsamt i den grova sjön. Det bestämdes allt för riskfyllt att sända ner ytbärgaren + läkaren, och "patienten" sågs springa omkring på däck jagandes av två andra besättningsmän, och därmed omöjlig att vinschas upp i enkelsele. Dr Fridblom föreslog besättningen på fiskebåten att prova ge mannen lite whisky, men det var detta som var slut, och Fridblom bedömde mannens tillstånd så, att ingen vinschning kunde ske förrän "patienten" fått en lugnande spruta. Vi bslöt tillsammmans med Stockholm radio att avvakta och låta fiskebåten gå mot svenska kusten. Vi återgick Visby och det beslutades att en båt ur kustbevak-ningen skulle möta och ta hand om "patienten". Landning 0440. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Wb

77-10-21 Sj, Kr, Fl, Ros, Eklund.
1900 önskemål från lasarettet om transport till Uppsala Akademiska sjukhus. 2020 från lasarettet med en av bröderna Pettersson som hade svåra fel på lungorna. Dåligt väder enligt met. i Uppsala, varför vi siktade på Arlanda. Vid framkomsten visade sig vädret bra, varför vi fortsatte till Uppsala och landade på sjukhustaket. 2400 åter Visby. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Fl
OBS ! Vid landning Uppsala Akademiska sjukhus, tänder vaktmästaren landningsbelysningen och  SLÅR IFRÅN SJUKHUSETS FLÄKTSYSTEM. När vi landade hade vaktmästaren ej hunnit vidtaga dessa åtgärder, varför det luktade avgaser i sjukhuset. (Luftintaget sitter bredvid landningsplattan). Landa alltså EJ utan förvarning i så god tid som möjligt.
         /Fl

77-10-30--31 Am, Elö, Hg, Ade.
2230 ambulansflygning Visby - Linköping med sjuk kvinna (hjärninfarkt). 0030 landning F 3. 0230 start F 3. 0330 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Am

77-11-04 Hm, Lo, Wb, Est, Blomberg, Frisk.
0825 larm Cefyl. Sjuk besättningsman ombord på M/S MARIANNE (10 000 TON), 95 km E. Slite. Start Visby 0830. Radiosamband med Stockholm radio och MARIANNE. Framme 0903. Vinschningen, (enbart enkelsele) klar 0909. Landning lasarettet Visby 0945. Vädret bra. Patienten led av svår huvudvärk. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Hm

77-11-04 Hm, Lo, Wb, Est, Blomberg, Frisk.
1700 larm från lasarettet ang. sjuktransport Visby - Sabbatsberg. Patienten var en 54-årig man med en ögonskada som man ej lyckats klara av i Visby. Horhinnetransplantation var nödvändig 1730 start lasarettet. Landning Haga 1825. Åter Visby 2030. Flygvädret var bra under hela sträckan. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hm

77-11-09 Hq, Sj, Hg, Est, Jagenus.
0230 ringde Cefyl om sjuk-tp av skadad från Söderarm. Larmade läkare, (Svante Lindén) När vi så var klara för start fick vi från Cefyl, via TL Visby order att avvakta. Onder hovring upp till terminalen fick vi order att återgå. Man hade kommit underfund med att mannen var inte medvetslös p.g.a. huvudskadan, utan kombinationen brännvin - sockersjuka. Varför utnyttjades ej polis-hkp ????  JO !!!! det blåste 18 m/sek.
         /Hq

77-11-10 Hq, Sj, Hg, Est, Jagenus.
"NU RYCKTE MAN I OSS IGEN ", 0615 om försvunna fiskare, men under samtalets gång kom dom tillrätta.
         /Hq

77-11-12 Hq, Sj, Hg, Alf, Jagenus.
1240 förhandsmeddelande från lasarettet om liten baby med andningssvårigheter. Man ville att vi skulle hålla hög beredskap medan man jobbade för att stabilisera babyn som även haft hjärt-stillestånd. 1445 ringde Svante Lindén igen. 1500 start lasarettet. 1605 landning Haga. 1710 start Haga. 1820 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hq

77-11-14 Sö, Äk, Ti, Löv, Blomberg, Rost.
Larm 1925 från Tingstäde. Bornholmstrålaren SANTANA, på grund vid Rute misslope, 3 km öster Furillden. Tre man ombord beredda lämna båten då lastrummet var vattenfyllt. Kontakt via kanal 16 med besättningen om förberedelser för vinschning. Regn och 17 m/sek i området. Anflygningstid c:a 25 min. Trålaren stod så hårt på att kölen tidvis var synlig vid de kraftiga rullnigarna. Uppvinschningen gick bra och tog c:a 15 min. Återvände Visby där trålarbesättningen övernattade på hotell. Flygtid ??
         /Sö

77-11-15 Sö, Hq, Ti, Löv, Blomberg, Rost. 
Kl 17 larm från lasarettet Visby med begäran om transport till KS Stockholm. Start 1745. Bra väder. Patient: skalloperation med frilagt hjärna. Respirator. Landning Haga 1945. Åter Visby 2145. Flygtid ??
         /Sö

77-11-21 Äk, Sö, Ti, Löv, Rost.
Under ombasering för besättningsbyte fick vi från Cefyl uppgift at söka efter försvunnen fritidsfiskare från Nynäshamn. Sökområde: OST Gärflotta och Bedarön. 0858 framme i området. 1000 hittades båten tom på en holme c:a 600 m norr Gärflotta, och strax efter hittades den saknade död i en bergsskreva. Kontaktade polisen i Nynäshamn som anlände efter 20 min. På begäran av polisen förde vi den omkomne till kajen i  Nynäshamn. Bra väder i området. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Hg (F 15)

77-11-23 Ek, Elö, Ke, Ros, Fager.     H 98
0958 larm från Cefyl, flyghaveri i Kalmarsund med en J 35 från F 12. 1003 start mot Kalmar, i luften fick vi order att först landa F 12 och ta ombord sjukvårdspersonal. Läkare trodde vi. Det visade sig vara en vpl sjukvårdare, (omotiverat att sinka oss med detta). 1048 landning F 12. 1051 start F 12, utflygning i Ba 12 förlängning. Gick till av lotsbåt 106 lokaliserad oljefläck c:a 8 km från Ba 16 sättpunkt. Fortsatte i banans förlängning, hittade skärmen c:a 1200 m från oljefläcken Skärmen var helt eller delvis utvecklad, i kanten mot lä såg vi en hjälm. Hovrade upp på behörigt avstånd för att ej trycka ner kalotten, släppte ner tybärgarten som simmade fram fri från selen. Vi såg nu att ff fanns i hjälmen men flytläget var mycket lågt trots en flytväst 8 u.a. (isolerdräkten var full med vatten). Ytbärgningsman Fager försökte frigöra ff från skärmen men lyckades ej, varför vi vinschade upp allt på en gång. Föraren var avliden.  1110 landning Kalmar lasarett. Gick därefter till F 12. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Ke

77-12-07 Hq, Er, Wb, Wst, Frisk.
1055 larm Cefyl om saknad Hkp-3, A 91, efter flygning F 13 - F 3. 1100 start mot F 13, men fick order kl 1105 av Cefyl på kortvåg att avbryta, besättningen hade meddelat sig med  TL efter nödlandning på strandkanten vid sjön Glan. Alla oskadda. 1110 landning Visby. Flygtid 10 min.
         /Wb

77-12-16 Am, Elö, Ke, Alf, Conny Andersson   H 98
1702 larm Cefyl. "nödraketer observerade vid Hoburgsbanken". 1718 i luften. Nödraketerna hade setts från land och dels från båt. 1742 i området och sökning med radar och efter eventuellt ljus. Ingent onormalt hittades. 1810 avbröt vi och återvände till Visby. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Am

77-12-20 Hq, Hm, Wb, Ant, Dan Persson.
VI  FLYTTADE  FRÅN  BRANDSTATIONEN  TILL  FRÄD-VIL(L)AN.
          /Hq

1977 = 73 uppdrag.                                                                         Top


FRÄD 1978 VISBY 

78-01-09 Hq, Sj, Fl, Est, Ove Frisk.
1350 vid ombasering Berga - Visby ville Cefyl att vi skulle gå Trosa - Slätbaken för att lyssna efter en  E.L.T. (Emergency Location Transmitter), som rapporterats. Inget utslag på Sök-75, och inget fpl saknades, så vi avbröt efter endast en överflygning och fortsatte ombaseringen. Flygtid 45 min.
         /Hq

78-01-24 Sj, Kr, Hg, Ant, von Rost.
0755 larm Cefyl. Tingstäde radio uppfattade SOS - signaler på 500 kc, från det ryska fartyget BALTISKY - 41. Inget läge rapp. Pejlingar från Tingstäde radio angav antingen norr eller söderut. 0810 vi startade mot den norra bäringen, som antogs mest sannolik. 0815 radarkontakt med två fartyg. Det närmaste 14 km N Stenkyrkehuk. När vi fick ögonkontakt med det närmaste fartyget, såg vi att det lämnade ovanligt kraftig rök efter sig. 0820 framme vid fartyget, som brann i akterskeppet. (bakladdare på c:a 3000 ton) Fartygsbesättningen hade samlat ihop sig i fören på fartyget, där också två livbåtar + en gummiflotte låg förtöjda i beredskap. Vi vinschade upp en besättningsman, som på knagglig engelska berättade att av den 16 man starka besättningen saknades två. De hade kastat sig i vattnet med frälsarkransar. Vi sökte då först i vattnet runt fartyget c:a 30 min utan resultat. Ytterligare en hkp larmades i det läget. 0900 vinschning av de övriga påbörjades. 0930 12 man uppe. De två sista avböjde. (skepparen + 1). Avgång till Visby. 0945 landning Visby, där polisen övertog de nödställda. De var mycket dåligt klädda, 3 st barfota, alla saknade ytterplagg. Vinschningen underlättades av att främre masten fälldes. Ingen ytbärgare användes. 0943 Y 69 framme i området, och letade ytterligare en stund efter de saknade. Branden hade nu blivit intensivare, så de sista två vinschades upp av Y 69.  Kl 1030 Y 69 landning Visby. Y 69 sökte sedan de saknade utan resultat i ytterligare c:a 30 min på hemväg till Berga. En "marinkikare" efterlämnades som minne, och finnes till beskådan i hangaren i Visby. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Sj

78-01-25 Sj, Kr, Hg, Ant, v Rost.
Larm genom fyrmästare Hörlin och läkaren KA-3. Fyrmästaren Persson på Gotska Sandön , akut sjuk i någon infektion i huvudet. Start Visby 1030. Lämnade av Persson på Bunge. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Sj

 78-01-26 Sj, Kr, Hg, Ant, v Rost.
Larm lasarettet / Cefyl. Ambulans Visby - KS. 1635 start lasarettet med skallskadad 14 - årig pojke. Mobilliftbår med respirator. Snöväder på sträckan och i Stockholm. Gatukontoret hade snöröjt en landningsplats i Hagaparken på vår begäran. 1949 åter Visby. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Sj

78-01-30 Am, Elö, Wb, Ros, Conny Andersson.
1518 larm Cefyl. J 35 från F 11 saknas, försvann från "radar", 35 - 40 km NV Gotska Sandön. 1525 i luften (hkp i hangaren, vindstyrka i byar 35 knop). 1550 i området och sökning. Y 69, (Berga), också larmad. 1605, Y 69 i området och hittade efter c:a 25 min en misstänkt oljefläck. 1636 Vi själva hittade oljefläcken och tog oljeprov samt fortsatte sökandet i området. 1645 order från Cefyl, att gå till F 11 för att få oljan analyserad. Det var då mörkt. 1715 landning F 11, kontaktade Cefyl per telefon. Vi fick order, tanka och fortsätt sökandet med strålkastarna.1740 start F 11. 1815 i området och sökning med strålkastare i närheten av oljefläcken. 1835 avbröt vi sökandet och gick till Visby. 1910 landning Visby. Verkligt läge oljefläcken: N 5844.1, E 1842,9  bäring Huvudskär, 161,7 grader, 26,9 km. Analysen av oljan visade  "jetdrivet bränsle".  Flygtid 3 tim 20 min.
         /Am

78-02-20 Ek, Elö, Hg, Est, Persson.
Ambulansflygning Visby lasarett - KS. kl 0431 start las. Åter Visby 0750. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Ek

78-03-14 Kr, Elö, Ke, Ade, Dan Persson.
Ambulansflygning Visby-KS. Baby med andningssvårigheter. Start 1310. Dr Fridblom + sköterska medföljde. Rek. landningsplats SÖS. + tankning Berga. Åter 1640. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Ek

78-03-16 Kr, Elö, Ke, Ade, Dan Persson.
1431 larm FL Visby, Cessna 402, SE-FRU (Awia), motorbortfall (en av två), QDM 185 grader, 1439 i luften kurs 010 grader. Kontakt och anslutning 20 km N Visby, QDM 190 grader. Landning bana 21 u.a. Landning 1500. Flygtid 20 min.
         /Ke

78-03-17 Kr, Elö, Ke, Ade, Dan Persson.
0705 larm Cefyl i lägenheten. Ryskt fartyg "Kabona" på 2000 ton med 50 grader slagsida S Landsort. Start Visby 0730. Framme vid haveristen 0800. Väder: NO vind, 15 m/s, snöbyar, -4 grader, sikt 2-3 km, våghöjd 4 m. Lotsbåten Landsort följde haveristen som gick på nordlig kurs för att komma i lä V Landsort. Besättning på båten 25 man. Kapten avböjde uppvinschning av besättningen. Sedan bogserbåten Karl anslutit strax S Landsort kunde haveristen komma i lä V Landsort. Efter att ha försökt ankra, fortsatte båten mot Södertälje hamn, ankring var omöjligt p.g.a. nedisat ankarspel. Y 69 anslöt c:a 0830. Då ingen större fara för besättningen längre förelåg, avbröt vi och gick till Berga för tankning. Kaptenens avböjande av vinschning ansåg vi  tveksam, då stor fara förelåg för total kantring. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Kr

78-04-08 Kr, Hm, Wb, Ant, Frisk.
Ambulansflygning Visby - KS. Larm 1100. Start 1325. Åter Visby 1615. 5 - åring, 730508 Reine Jacobsson som fallit ner från 3-e våningen med huvudskada. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Kr

78-04-08 Kr, Hm, Wb, Ant, Frisk.
Larm 1800. Start 1815. Transiteringsuppdrag F 11 över Fårön. Flygtid 1 tim.
         /Kr

78-04-10 Kr, Hm, Wb, Ant, Frisk.
Larm 0530. Start 0630. Transiteringsuppdrag F 11 över Hoburgen. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Kr

78-04-10 Am, Elö, Fl, Psn(F 17), Dan Persson.
Ambulansflygning Visby - KS, gravid kvinna med kraftig blödning som lasarettet Visby ej kunde stoppa. 1800 larm Cefyl. 1820 start. 2130 åter Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Am

78-04-19 Ekj, Sj, Wb, Ade, v Rost.
Kl 1445 larm Cefyl om magsjuk besättningsman ombord på NORDFJORD från Hamburg, pos: 7 km W St. Karlsö. Kl 1450 start, kl 1503 framme vid fartyget. Vinschning med dubbelsele, och start mot Visby lasarett efter 4 min. Kl 1521 landning Visby lasarett. Besättningsmannens namn: Yusuf Xando, från Turkiet. Flygtid 35 min.
         /Wb

78-04-24 Ek, Sj, Wb, Ade, v Rost.
Larm 1910 Cefyl. Man med magsmärtor  på färjan FINLANDIA. Läge: 55 km, 70 grader bäring Fårön. Kl 2000 vinschning med sele från akterdäck. Mörker, bra väder. Landning lasarettet kl 2040. (vinschning med färjan gående i 15 knop). Pos: N 5808,0, E 2015,7. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Sj

78-04-30 Hq, Hm, Hg, Est, Frisk.
0400 VB - MKG ringde om snabbgående fartyg som gått från "(följts på rr)", ÖSU - DN 1010, där man tappat den. Misstanke om landstigning förelåg m.m. När han nu i alla fall lyckats väcka oss och få igång adrenalinet så kl 0425 startade vi och tog en flygtur och avsökte kusten i området, dock utan att upptäcka något annat än en del stora fågelsträck. Kl 0520 landning Visby. Flygtid 55 min.
         /Hq

78-04-30 Hq, Hm, Hg, Est, Frisk.
1200 pådrag Cefyl. Privatplan saknas mellan Norrköping och Stockholm. 1213 Fick i samband med start att vi kunde återgå, då fpl landat SAAB-fältet p.g.a. radiofel. 
         /Hq

78-05-17 Hq, Hm, Hg, Ros, v Rost, Nek.
Tl Visby meddelade att han hörde nödsändare på 121,5 i bäring 114 grader. Dimma rådde så vi startade och steg och fick genast indikering på SÖK-75. Fick plats 400 m öster Hästnäs och fick samtidigt av TL veta att TV.6 höll på med några tester i en anläggning i det området. "Tansenlandning" i dimma bana 21 u.a. Flygtid 35 min.
         /Hq

78-05-22 Ek, Böj, Wb, Ade, Andersson+Gustavsson.
Under ombasering Berga - Visby efter besättningsbyte vid punkt X-tra larmades vi av Stockholm radio om en svårt skadad och medvetslös besättningsman ombord på finska fartyget NESTEGAS pos: 25 km SE När´s fyr, kl 1240. Via TL Visby larmades Visby lasarett, så vi landade i lasarettsparken och hämtade Dr Fridblom + sköterska. Kl 1320 framme vid fartyget, ytb + Fridblom vinschades ner varefter patienten vinschades upp i båren. Flygningen avslutad i Visby kl 1410. Patientens tillstånd enl. Fridblom tillfredställande, hjärnskakning + en bruten arm. Flygtid 1 tim 30 min. 
         /Wb

78-05-22 Ek, Böj, Wb, Ade, Andersson+Gustavsson
Kl 1730 larm Stockholm radio - Tingstäde, två pojkar, 12 och 14 år saknas sedan 1520 då de sist sågs i en segeljolle utanför Burgsvik. Kl 1750 uppstart och kontakt med Tl Visby avblåstes uppdraget, pojkarna återfunna. Flygtid 0.
         /Wb

78-05-23 Ek, Böj, Wb, Ade, Conny Andersson+Gustavsson.
Kl 1630 förfrågan från v.brandchefen, Gotlands brandförsvar, Jan Bejrum om en flygning för att överblicka ett område NW Tingstäde, vilket härjas av skogsbrand. Kl 1605 start med v.brandchefen ombord. Framme i området samtalar v.brandchefen med sina styrkor via polisradion. Brandområde: c:a 1 x 1,5 km  och vi kvarligger 25 min. Brandkåren fick under natten branden under kontroll. Kl 1735 åter Visby. Flygtid 40 min.
         /Wb

78-06-05 Hq, Hm, Fl, Alf, Stefan Nilsson.
1050 under ombasering Berga - Visby hörde vi på polisradion att skogsbrand rasade NO Tullinge och man begärde hjälp av hkp. Den enda polishkp som svarade på anropet, fanns någonstans i Uppsala-trakten, och skulle vara tvungen att tanka först, för att kunna vara behjälplig i området. Vi anmälde att vi kunde vara där om c:a 20 min. och frågade om vi kunde hjälpa till. Man mottog tacksamt erbjudandet. 1110 framme vid en skogsbrand, SW sjön Ören, dit brandsläckningspersonal redan kommit fram. Upptäckte en mindre skogsbrand, NO samma sjö. Landade vid en gård och larmade civilbefolkningen  samtidigt som Lasse på polisradion gjorde brandbefälet, vid den första brandplatsen, uppmärksamma att det brann på två ställen. Ett brandbefäl kom i bil till vår landningsplats och vi lyfte honom över båda bränderna, och man kunde direkt på polisradion dirigera sitt folk. Efter fullgjort uppdrag, åter Visby. Använd tid 1 tim 15 min.
         /Hq

78-06-05 Hq, Hm, Fl, Alf, Stefan Nilsson.
2210 larm Tingstäde om fritidsbåt, (motorbåt), som den 4/6 2100 gått från Segerstad, Öland, ÖSU och skulle till Ljugarn. Nu hade man fått kontakt med honom på PR kanal 16. Han hade legat och drivit sedan 0400 (18 tim), då bränslet tagit slut. Han visste ej var han befann sig. Vi ringde brandkåren och fick låna 4 jeepdunkar med bensin. 2255 i luften och började med att gå ut mot Karlsöarna på hög höjd, och där började vi svagt höra en skärrad kvinnoröst på kanal 16. Altefter som vi fick in fler uppgifter, bl.a. annat att man gått 7 tim med 20 knops fart innan bränslet tagit slut, och det faktum att kvinnorösten hördes starkare ju längre söderut vi flög, så drog vi den slutsatsen att dom missat Gotland och borde ligga SO Hoburgen. En av bensindunkarna läckte bensin och var på väg att förvandla oss till en flygande "bensinångebomb". Vi fick samtidigt veta att mannen ombord på båten (familj = 2 vuxna 3 barn) som var den ende som kunde köra båten, var sjuk och man behövde även få ut en båtstyrare. En av de två män som bemannade Hoburgens fyr erbjöd sig att bli upphämtad av oss, så gjordes och samtidigt lämpade vi av den läckande bensindunken. Startade SO och hittade så småningom båten 25 NM SSO Hoburgen. (N 5632,6, E 1820,0) Den lilla båten, det lugna vädret med dåliga eller inga referenser, och att det inte var sämre med någon av dem än att man kunde vänta tills det blev ljust, gjorde att vi beslutade, att välja det mindre riskfyllda, att vinscha bensin och båtstyrare om två timmar när det ljusnat något. Vi gick således till Hoburgen och fikade. 0245 bensin och båtstyrare ombord och strax därefter fick man igång den och blev med vår hjälp inpekade på rätt kurs mot Hoburgen. (kompassfel c:a 20 grader). Tot flygtid 3 tim 15 min.  PS. Har i efterhand fått veta att båten och den skärrade besättningen välbehållna förts in till Burgsviks hamn av Arne Kristiansson = båtstyrare. DS.
         /Hq

78-06-06 Hq, Hm, Fl, Alf, Stefan Nilsson.
0920 larm Tingstäde om sjuk man ombord kabelläggningsfartyget "ANE". Mannen hade tidigarte haft hjärtinfarkt och man misstänkte en ny sådan. 0 93 plockade upp Karl-Henrik Fridblom + syrra i lasarettsparken. 0940 framme hos ANE, 5 NM SO Slite. Vinschade ner ytbärgaren + Karl-Henrik som på plats under däck kunde ge patienten första hjälpen, därefter bårvinschning. Syrgasbehandling under återflygningen. 1005 landning lasarettet. Flygtid 45 min
         /Hq

78-06-08 Hq, Hm, Fl, Alf, Stefan Nilsson.
1445 begäran från kustbevakningens sambandscentral att vi skulle hjälpa dom att fastställa läget för ett oljeutsläpp väster Karlsöarna. Vi befann oss då vid Hoburgsfyren och fikade. Gick till Visby och plockade upp K-E Söderström ur kustbevakningen. Fl plottade in ett 29 km långt oljebälte som i stort sträckte sig från strax väster Högklint och mot Knoll´s grund. Flygtid 40  min.
         /Hq

78-06-08 Hq, Hm, Fl, Alf, Stefan Nilsson.
2215 larm Tingstäde, svårt sjuk kvinna ombord färjan Polhem på väg Visby - Västervik. 2245 i luften efter att ha väntat ett tag på Karl-Henrik + kvinnlig underläkare. Polhem hade vänt och gick mot Visby. Vi vinschade ner Karl-Henrik + ytbärgare, och medan K-H behandlade patienten (hjärtinfarkt) som var mycket dålig, så tog vi ner båren o.s.v. 2320 vinschningen klar. Syrgasbehandling av patienten under färden mot lasarettet, Visby. 2335 landning . Flygtid 50 min.
         /Hq

78-06-12 Hq, Hm, Fl, Alf, Stefan Nilsson.
0510 begäran om ambulans till KS med trafikskada. 0600 start Visby las.0835 åter Visby las. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

78-06-15 Sj, Kr, Wb, Ant.
1935 larm Tingstäde radio. Sjuk kvinna (blödningar), ombord på Hans Gutzeit. Pos: 40 km N Fårön. (N 5806,0, E 1956,8). Start Visby kl 1955 med läkare ombord. Landade på fördäcket kl 2030. Kvinnan mycket våldsam under färden till Visby. Fick 3 sprutor (lugnande). Tack och lov att läkare fanns med. Landning Visby lasarett 2105. Flygitd 1 tim 20 min.
         /Sj

78-06-16 Sj, Kr, Wb, Ant.
Kl 0330 larm Cefyl/Stockholm radio. 78-årig man försvunnen i en 5m lång träbåt med aktersnurra. Åkte ut ensam föregående dags e.m. för att fiska utanför sin hemtrakt, Missjö i Gryts skärgård. Kl 0410 start mot sökområde mellan Harstena - Aspöja. Mycket god sikt och vindstilla. Efter en kort sökning fann vi mannen körande sin båt. Han landsteg på en mindre ö, där vi kunde landa. Han var desorienterad, men oskadd. Vi larmade Gryts radio som sände en snabb kustbevakningsbåt till platsen. Vi låg kvar och markerade läget tills Tv 371 var framme. Åter Visby 0700. Flygtid 2 tim 50 min.
         /Sj

78-06-21 Am, Elö, Fl, Ros, Gustavsson.
1100 vid besök i Herrvik framkom att en fiskare inte återvänt på utsatt tid. Han hade gått ut från Katthammarsvik 0400, och skulle ha återvänt före 0700. Båten var en liten öppen sak, med skraltig inombordsmotor. Vi sökte runt Östergarnsholme samt vid några kända fiskegrund, norr om Katthammarsvik, utan resultat. Den under natten rådande tjockan, hade nästan upplösts, och vädret var lungt. Vid telefonkontakt med räddningsskeppare Karlsson framkom att båten återfunnits i en liten hamn mellan Herrvik och Katthammarsvik. Han hade kommit vilse i dimman, och fått slut på bensinen. Dessutom hade han glömt ta med kompassen, men han kunde ro mot Östergarns fyr´s mistsignal, stjäla bensin ur en jeep, och ta sig mot "fastlandet". Flygtid 30 min.
         /Fl

78-06-22 Am, Elö, Fl, Ros, Gustavsson.
0915 larm Cefyl om en "Orion", ubåtsjaktflygplan från västtyskland som sände "SOS" på 243 MHZ. Han kunde pejlas från F 13, och hade kontakt med F 17. Just då vi skulle starta, meddelade TL dock att faran var över, varför vi återgick i vila.
         /Fl

78-06-27 Ek, Böj, Hg, Ade, Andersson.
Larm från polisen kl 0410 0m 74-årig man som rymt från vårdhemmet i Lärbro. Start 0445 med polisman ombord. Vi fick två områden att söka i. Ett söder om kyrkan, vilket avspanades utan resultat. I det andra, norr om kyrkan, siktades mannen kl 0510 av en gammal jaktflygares skarpa blick.(Ek ?). Mannen satt i skogen , omgiven av meterhöga brännnässlor och miljoner mygg. Vi förde honom till idrottsplatsen Lärbro, där polis och vårdare från hemmet väntade för vidare transport till läkare då han var något nedkyld. Flygtid 50 min.
         /Ek

78-06-29 Ek, Böj, Fl, Ade, Andersson.
Ambulansflygning Visby - Västervik. Start Visby 1520. Landning Visby 1655. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Ek

78-06-30 Ek, Böj, Fl, Ade, Andersson.
Under övningsflygning över Gotland, fick vi kl 1110 larm av TL Visby om ett haveri söder Hässlö. På väg mot Hässlö i höjd med Nyköping, fick vi order att återgå, eftersom förare och haveriplats hade påträffats. Föraren oskadd. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Ek

78-07-01 Ek, Böj, Hg, Ade, Andersson.
Larm kl 1055 från Cefyl om nödsignal på 2182, som uppfattats av Tingstäde i bäring 125 grader. Start kl 1120. I höjd med Herrvik upphörde signalen och vi återgick Visby. Flygtid
30 min.
         /Ek

78-07-04 Sj, Kr, Wb, Est, Nilsson.
Larm Cefyl kl 0445. Segelbåt, 9 m lång, ingående i Gotland runt förvsunnen i området väster G.S. Start 0510. I höjd med G.S. direkt kontakt med båten på PR-radions kanal 16. Han hade havererad roderstock och hade drivit hela natten. Han trodde sig nu ligga NO  G.S. Så vi sökte i detta område med radar. Sikt 3-5 km. Hans radioanrop blev nu starkare, och vi fick en radarkontakt, som visade sig vara rätt båt. Båtens namn: "SOTIS". (gul med svart rigg, typ Murena), med 5 man ombord. Livräddningskryssaren "Bernhard-Ingelssen" dirigerades till platsen, 28 km NO G.S. (N 5828,3, E 1939,1). Åter Visby kl 0635. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Sj

78-07-07 Sj, Kr, Wb, Est, Nilsson.
Larm Cefyl/Stockholm radio kl 1115. Segelbåt 10m typ IW 31 med nr: SXK 30 ingående i Gotland runt, hade ännu ej avhörts vid målet. Båten rundade Hoburgen 5/7 kl 1715. Vi startade mot Almagrundet. Bra väder, god sikt. Kl 1225 fann vi båten 2,5 km SV Almagrundet. Den gick då med fulla segel  mot målet. Ingen radiokontakt på PR-radion. Båtens namn "VIPS". Åter Visby kl 1335. Flygtid 2 tim.
         /Sj

78-07-10 Hq, Hm, Hg, Alf, Christer Sundin, Nek.
2235 larm Cefyl om nödraketer norr Fårö vid Salvorev. 2250 i luften., 2305 framme vid Salvo rev, där låg fiskeforskningsfartyget "Arne Teselius". Han hade inget sett, men uppgav att han lyst med strålkastare och var själv starkt upplyst, så vi drog den slutsatsen att det var ljusen från Arne Teselius som orsakat pådraget. När inget syntes i övrigt runt Salvorev, vare sig optiskt eller på radar, så avbröt vi. 2340 landning Visby. Flygtid 50 min.
         /Hq

78-07-11 Hq, Hm, Hg, Alf, Christer Sundin, Nek.
0530 larm Cefyl. Någon radarstation hade upptäckt ett eko som norr Fårö gick med fart c: 40 knop. Vi skulle identifiera. När vi var framme vid flygplatsinfarten fick vi på basradion order att återgå. Man hade identifierat ekot som en sk.ängel. 
         /Hq

78-07-13 Hq, Hm, Hg, Alf, Christer Sundin
1205. Förfrågan från tjf brandchefen Jan Beirum, om vi kunde hjälpa till vid vassbrand i Tingstäde träsk. Brandkåren kunde inte komma ut med släckningsmtrl. Vi åkte dit och hovrade runt elden i vattenbrynet så att vatten blåste in över elden och hade efter 20min släckt elden. Flygtid 30min.
         /Hq

78-07-14 Hq, Hm, Hg, Alf Sundin, Nek
1200 larm Cefyl om ambulansflygning Linköping-Lund. Han ville ha oss på Grenadjärvallen 1330. 13-årig flicka med omfattande skador efter kullridning.1230 start Visby. 1330 Grenadjärvallen. 1345 start Grenadjärvallen. 1520 landning Lund (undanröjd parkeringsplats). 1600 start Lund (brandkåren bjöd på fika). 1635 landning  F17 (tankn). 1700 start F17. 1805 landning Visby. Total tid 4tim 20min.
         /Hq

78-07-20 Ek, Böj, Wb, Ant, Ernie Gustavsson.
Kl 1310 ambulansflygning Visby - Södersjukhuset, Stockholm med trafikskadade 66-åriga Karin Alsén. Kl 1420 landning på heliporten  SÖS, bra landningsplats, men se upp för parkera-de bilar som står väldigt nära. Patienten rullas direkt in på akutmottagningen. Kl 1610 flygningen avslutad Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Wb 

78-07-21 Ek, Böj, Wb, Ant, Ernie Gustavsson.
Kl 0620 larm, Dr Fridblom om ambulansflygning Visby - KS. Patienten, 311115 Harriet Bellow, med svår skallskada efter trafikolycka, var medvetslös. Kl 0645 start mot KS. Åter Visby kl 1005. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Wb

78-07-22 Ek, Böj, Wb, Ant, Ernie Gustavsson.
Kl 1430 larm från Cefyl via Tingstäde radio om en tom drivande 5 m. träbåt, SW Hoburgen, vilken hade observerats från ett holländskt fartyg. Kl 1445 start mot angiven position. KL 1518 framme och vi hittade omedelbart den drivande båten. Allt verkade som båten hade "slitit" sig och drivit ut till havs. Vi noterade pos till: N 5639,8, E 1750,4, och återvände till Visby. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Wb

78-07-31 Am, Elö, Ke, Ros, Jan Andersson + Pon.
0813 larm Tingstäde, sjuk ombord på finska färjan Finnjet, 50 km Ost Slite, kurs 039, fart 29 knop. 0814 start. 0845 framme. Pat. hjärtinfarkt, avled samtidigt med vår start. Landade på akterdäck, tvärs. Gott om plats. Läkare (passagerare), ombord på Finnjet hade intygat dödsfallet på sitt visitkort. Anhörig dam medföljde till Visby. Onödig transport av lik hemmahörande i Helsingfors, dit färjan hade bara några timmars färd. 0915 landning lasarettet. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Ke

78-08-04 Hq, Hm, Ke, Ade, Stefan Nilsson.
1515 larm, ambulans Visby - KS. (skallskada, Slitebyggare) 1600 start Visby las. 1650 landning Haga. 1915 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq

78-08-04 Hq, Hm, Ke, Ade, Stefan Nilsson.
2045 larm polisen. 2 småflickor i roddbåt utanför Högklint, långt ut. Mörkret börjar falla. Uppgiftslämnaren, hade sagt till polisen, att dom agerade underligt och verkade osams. 2100 start och hittade snabbt roddbåten som roddes med kraftiga årtag mot land, till synes u.a. Meddelade polisen som hade patrull på stranden. 2115 landning. Flygtid 15 min.
         /Hq

78-08-08 Sj, Kr, Fl, Est, Sundin.
Larm under övningsflygnign, Tingstäde radio 1445. Gummiflotte observerad från restaurangen vi Toftabadet. Observatören trodde flotten skulle driva till havs. Framme i området kl 1500. Mycket god sikt. Inget spaningsresultat. Observatören hade nog sett några stora bojar, (plastdunkar) som ligger förtöjda ett par kilometer från land. Inga saknade. Flygtid 15 min.
         /Sj

78-08-04 Hq, Hm, Ke, Ade, Stefan Nilsson.
2045 larm polisen. 2 småflickor i roddbåt utanför Högklint, långt ut. Mörkret börjar falla. Uppgiftslämnaren, hade sagt till polisen, att dom agerade underligt och verkade osams. 2100 start och hittade snabbt roddbåten som roddes med kraftiga årtag mot land, till synes u.a. Meddelade polisen som hade patrull på stranden. 2115 landning. Flygtid 15 min.
         /Hq

78-08-04 Hq, Hm, Ke, Ade, Stefan Nilsson.
2045 larm polisen. 2 småflickor i roddbåt utanför Högklint, långt ut. Mörkret börjar falla. Uppgiftslämnaren, hade sagt till polisen, att dom agerade underligt och verkade osams. 2100 start och hittade snabbt roddbåten som roddes med kraftiga årtag mot land, till synes u.a. Meddelade polisen som hade patrull på stranden. 2115 landning. Flygtid 15 min.
         /Hq

78-08-08 Sj, Kr, Fl, Est, Sundin.
Larm under övningsflygnign, Tingstäde radio 1445. Gummiflotte observerad från restaurangen vi Toftabadet. Observatören trodde flotten skulle driva till havs. Framme i området kl 1500. Mycket god sikt. Inget spaningsresultat. Observatören hade nog sett några stora bojar, (plastdunkar) som ligger förtöjda ett par kilometer från land. Inga saknade. Flygtid 15 min.
         /Sj
                                                                                                                  Top

78-08-09 Sj, Kr, Fl, Est, Sundin.
Larm Cefyl 0515. Man överbord från segelbåt kl 0200. Segelbåten sökte själv en stund och blossade sedan. Fartyget "ADLER" uppmärksammade blosset och kom till undsättning. Hård vind. Ryssen plockade upp den kvarvarande mannen. Tog segelbåten på släp och sökte i området. (100 km S Hoburgen). Kl 0615 ögon och radarkontakt med "ADLER", vi  hittade ingen segelbåt på släp, och vid förfrågan meddelade "ryssen" att segelbåten sjunkit. Vi vinschade upp mannen, som berättade att den försvunne saknade flytväst. Vi sökte i "hett" område c:a 1 tim, utan resultat. Hög sjö, god sikt. Åter Visby kl 0850. Flygtid 3 tim 5 min.
         /Sj

78-08-11 Sj, Kr, Fl, Est, Sundin.
Ambulansflygning Visby - KS. Start Visby lasarett 1700. Medvetslös 14-årig flicka, skallskada. Omkullridning. 3 vårdare med. Åter Visby 2015. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Sj

78-08-17 Am, Pon, Hg, Alf, Ernie Gustavsson.
1640 larm Cefyl. Helikopterhaveri i trakten av Norrtälje. 1643 i luften, kurs mot Norrtälje. 1658 order avbryta, Y 65 var i området för övning. 1713 landning Visby. Flygtid 30 min. 
         /Am

78-08-19 Am, Pon, Hg, Alf, Ernie Gustavsson.
1240 larm Cefyl (till bostaden). Fartyg på grund i Hanöbukten. 1246 i luften på kurs. 1300 order avbryta, (räddningskryssare där). 1311 landning Visby. Flygtid 25 min.
         /Am

78-08-24 Ek, Elö, Fl, Ant, Andersson.
Larm 1915 från Tingstäde/Cefyl, om saknad fritidsbåt öster Gotland. Start 1930. Båten, som startat från Fårösund 1000 skulle varit framme 1130 i Herrvik. Lungt väder, västliga vindar. Sökte längs färdlinjen och öster därom, tillsammans med R/K Östergarn, två tullkryssare och med "Belos" på väg. 2040 avblåstes sökningen, då den saknade avhörts per telefon. Han hade fått motorstopp och lyckats paddla sig till land och sedan sprungit 4 km till närmaste telefon. (Kyllaj), och gett sig tillkänna. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Fl

78-08-23 Hq, Böj, Hg, Est, Nilsson.
Larm 0725 från Cefyl om trimaran upp och ner utanför Vaxholm. Hittade båten, dynor, fendrar och en tom flytväst i området. Polisbåt kom med dykare som undersökte båten, och från den var väsentliga delar från motorn borta, och yxhugg i sidorna. Försäkringsbedrägeri ? Flygtid 1tim 10 min.
         /Böj

78-09-01 Kr, Böj, Ke, Ros, Nilsson.
0515 larm Cefyl, saknad mb Flipper 700, Mällskären, E Oxelösund, en man ombord. Larm från hustrun till sjöräddningen igår kl 1921. 0607 start Visby. 0650 i området, båten funnen 0705 c:a 2 NM E Oxelösund. Mannen styrde "konstigt", verkade omtöcknad. Polisbåt från Nyköping mötte upp och lotsade in till Oxelösund kl 0720. Vi återgick Visby. 0755 landning Visby. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Ke

78-09-01 Kr, Böj, Ke, Ros, Nilsson.
1150 larm av TL under övningsflygning, om förfrågan om hjälp från polisen Visby att söka en man vid Högklint. Efter att ha landat på Högklint och tagit upp en polisman, hittade vi en person bland klipporna strax S Högklint, död. Vi kunde inget göra utan meddelade via radion att det var ett fall för brandkårens lilla båt. 1230 landning Visby. Flygtid 40 min.
         /Kr

78-09-13 Ek, Bäv, Wb, Est, Ernie Gustavsson.
Kl 1835 larm till bostaden från Stockholm/Cefyl om sjuk besättningsman ombord på TUNAHED, 12 NM SE Ölands Södra. Kl 1855 start mot den uppgivna positionen. Kl 2005 framme vid fartyget, pos: N 5608,5, E 1639,0. Patienten, en man med magsmärtor stod tillsammans med några andra besättningsmän mitt på båten på däckslasten och väntade. Vinschningen med ytb. + dubbelsele gick mycket snabbt, och efter c:a 3 min startade vi mot Karlskrona lasarett, som var förvarnade. Kl 2030 landning Stumholmen där ambulans mötte. Kl 2135 åter Visby. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Wb

78-09-17 Ek, Bäv, Wb, Est, Ernie Gustavsson.
1455 larm Cefyl om två försvunna fiskare i området Arkö - Kopparholmarna. Ej återkomna efter att ha gått ut 0800 för att ta upp nät. Båten öppen plastbåt 5 meter, grönmålad utanpå och vit inuti, med utombordare, styrpulpet med ratt i båten. 1522 i luften och sökning i området tills mörkrets inbrott utan resultat. Därefter till Berga för hkp-byte. 2000 landning Visby. Total tid 3 tim 50 min.
         /Ek

78-09-18 Ek, Bäv, Wb, Est, Ernie Gustavsson, Hq.
0630 larm Cefyl. Efter helgens blåsiga väder saknades ett antal av fritidens "Lord Nelson" ! Förutom önskan om fortsatt sökning efter de två fiskarna, Arkö - Kopparholmarna, saknades 1) röd segelbåt, Stegeborg - Djursö - Yxnö. 2) grön motorkryssare Arkö - Häradsskär. 3) Röda nödsignaler iakttagna under natten från ftg. i närheten av Häradsskär mot Storkläppen. 0715 start Visby. Efter ett tags sökning i området hittade vi först objekt nr 2, och något senare objekt nr 1. Båda hade sökt lä ! Fortsatte ytterligare sökning efter dom två fiskarna utan resultat. 1005 landning Berga (besättningsbyte) Total tid 2 tim 50 min.
         /Ek

78-09-18 Hq, Elö, Ke, Alf, Janne Andersson.
1140 vid ombasering till Visby efter besättningsbyte, sökning efter de försvunna Arkö-fiskarna, dels kring Kopparholmarna och dels i vindriktningen ut till havs, om dom skulle ha drivit österut. Inget resultat. Tid 1 tim 35 min.
         /Hq

78-09-18 Hq, Elö, Eu, Ke, Alf, Janne Andersson.
1500 i samband med landning G.S. (personaltransport), ville Cefyl att vi skulle avsöka ett område runt punkten N 5820, E 1840, dit man hade räknat fram att Arkö - fiskarna skulle ha drivit, om man varit drivandes sedan söndag morgon. Inget resultat. Tid 1 tim 25 min.
         /Hq

78-09-18 Hq, Elö, Ke, Alf, Jan Andersson.
2035 larm Cefyl om E.L.T., som gick någonstans i Stockholmsområdet. Gå mot Arlanda. 2055 i luften och fick ändrade direktiv att gå mot Västerås. När vi nått Trosa anmälde polishkp, SHB 929, som var på väg från Barkarby på samma uppdrag att han hörde nödsändaren, men inte fick några riktningsangivelser. Något senare anmälde han att över flygfältet Ekeby hade han konstaterat att sändaren måste finnas där, han gick ner och lokaliserade sändaren till södra hangaren Ekeby - Eskilstuna. Vi befann oss nu på 900 m höjd och på avstånd c:a 35 km utan att höra eller få utslag av sändaren. Är installationen i hkp - 4 så miljöstörd att vi endast får in våra egna störningar på SÖK - 75. ??? Anm. Polishkp hade akustisk kontakt med sändaren från avst. 55 km. Total tid 2 tim 15 min.
         /Hq

78-09-19 Kr, Bon, Nhl, Ros.
Start 0815 från Berga, sökning  vid Kopparholmarna efter Arköfiskarna. Inget resultat. Landning 1100. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Elö

78-09-20 Hq, Elö, Ke, Alf, Jan Andersson
0640 Cefyl ville ha ut oss till en punkt i närheten av punkt "extra", för att avsöka vattenytan efter eventuellt flytande lik. En dansk fiskebåt hittade vid 01-tiden  i natt en man (död), som fastnat i deras trål. Han var iförd flytväst. Misstänks vara en av de saknade Arkö-fiskarna. 0710 start. Avsökte området kring den plats som danskarna plockat upp liket, utan resultat. 0850 landning Visby. Liket hittat N 5814, E 1752. Tid 1 tim 40 min.
         /Hq

78-09-20 Kr, Sta, Nhl, Ant.
Ambulanstranport från fartyget TUNADAL, av knivskuren besättningsman, läge: 20 NM norr Söderarm. Start kl 1350. Landning Norrtälje flygplats där ambulans mötte. Landning Berga kl 1525. Flygtid  1 tim 35 min. 
         /Elö

78-09-24 Hq, Elö, Ke, Alf, Jan Andersson.
1230 pådrag för u-båt öster När. 1250 start och fick nästan meddetsamma veta att u-båten förvandlat sig till markeringsboj för laxgarn. 1320 landning. Tid 30 min.
         /Hq

78-10-04 Hq, Hm, Hg, Ros, Tomas Olsson (F 21)
1735 larm Cefyl om E.L.T. i trakten av Kalmar. 1752 i luften, går på 4000 fot mot Kalmar. I höjd ÖNU, akustisk kontakt och endast 10 km senare utslag på indikatorn. 1845 platstagning på E.L.T över byn Vassmolösa (10 km syd Kalmar) och sökte oss så småningom fram till en lada vid en stor bondgård. I denna stod en Huges 300 med en denna dag inmonterad E.L.T som sände. Hg kopplade loss en kabel och då försvann signalen för H 97 som stod på en åker en bit från. 2000 landning Visby. Flygtid 2 tim. Ägare: Magne Mårtensson. Stn.signal SE-HHI. Anm: akustisk kontakt E.L.T. c:a 100 km. Indikatorutslag E.L.T. c:a 90 km.
         /Hq

78-10-18 Hq, Bäv, Fl, Est, Jok (dubbelmek), Jan Andersson.
1815 lasarettet ringde om ambulans till Karolinska med trafikskadad 12-årig pojke. (661020 - Hans Ottosson) Vi tog kontakterna, Cefyl o.s.v. 1840 start från hangaren, 1850 start från lasarettsparken, 1950 landning Haga, 2030 start Haga, 2200 färdighangarerade Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

78-11-02 Kr, Bäv, Hg, Ant, Sundin, Burman.
0650 larm Cefyl i lägenheten om dansk fiskebåt CIMBRA R 133 med 4 man pos: N 5615, E 1907. Båten tog in vatten och var på väg att sjunka. 0702 start Visby. Framme pos: Decca RD 0970, GB 4490 på 0A, meddelat av Tingstäde via Rönne, läget stämde exakt. Vid kontakt med båten på kanal 16 frågade de om vi hade någon länspump med oss, vilket vi ju inte hade. Vid kontakt med Cefyl visade det sig att F 17 kunde fixa en punp och vara framme om c:a en timme. Eftersom nu akterdäcket låg i vattenlinjen och båten bedömdes sjunka snart avböjdes hjälp från F 17. 0815 vinschning av besättning påbörjades, klart 0825. 0825 rysk tanker JOSE MARTIN  anlände, kan inte göra något, dom har en pump men den behövde ström för att gå.0855 annat ryskt fartyg anländer (PP 0207), det är ett fiskedepåfartyg. Fiskebåten har nu sjunkit med hela aktern under vattnet. 0915 start mot Visby, båten flyter fortfarande med fören över vattnet. kl 1000 landning Visby, polis mötte och tar med besättningen. "Skeppare", Sven-Erik Nilsen. Väder: dis, sikt 2-3 km, vind W c:a 6-8 m/sek. Reflektion: Vi borde ha en länspump i hangaren vid brådskande fall som detta. 1400 Kustbevakningen meddelar att båten sjunkit. Endast en oljefläck återstår. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Kr

78-11-12 Ek, Bon, Wb, Est, Eng, Ernie Gustavsson.
Kl 2100 larm Cefyl om E.L.T. troligtvis västerhavet. Kl 2115 startorder mot Karlsborg. Kl 2145 start, stigning till 1000 m mellan moln. Stockholm control, via civila fpl tipsade om att sändaren kunde vara Est Göteborg, så vi styrde mot Såtenäs. 15 km S F 6, akustisk kontakt och 10 km senare visuell kontakt på sök-75, 60 respektive 40 km. Kursen var då mot Skövde, där vi fick plats c:a 2350. P.g.a. dimma i hela sydsverige kunde vi ej gå ner utan meddelade Cefyl och återvände mot Visby, landning kl 0110. Sändaren fanns i en kl 1730 buklandad sportkärra på Skövde flygplats. Flygtid 3 tim 20 min.
         /Wb

78-12-02 Hq, Hm, Wb, Alf, Sundin.
1820 start för ambulansflygning till KS med respirator, mobilliftbår. Kvinna med hjärnblödning. Lätt isbildning. 2150 åter hangaren. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

78-12-05 Sj, Kr, Hg, Ant, Burman. Beredskap 1 tim. på Berga.
Larm Cefyl kl 1408. Haveri vid Sätra brunn. (15 km SV Sala). Start 1415. Kontakt med Cefyl på kortvåg direkt efter start, besked: fallskärmshopp, vid Björkö i Mälaren med F1 på kanal A, skärmen lokaliserad av en civil DC-3:a som cirklade över platsen. Föraren lokaliserad gående mot en gård i närheten. F 1 egen hkp 2 nu i luften. Kl 1450 ögonkontakt med DC-3 och A 92. Föraren sköt nu ett nödbloss, vilket observerades av samtliga. A 92 som låg först landade och hämtade upp den oskadade föraren kl 1455. Nödsändaren ledde oss i rätt riktning de sista 20 km, men stängdes av då A 92 flög över första gången. Vi hade då 5 km kvar. Föraren tillhörde F 1 och flögs hem med A 92. Väder: Vid start och haveriplats CAVOK, över Mälaren, kornsnö och dis, sikt 3-5 km. Stratus 125 - 200m. Radiokontakt med Sala brandförsvar på brandkårsriksen, (polisradion). Flygtid 1 tim 30 min.
         /Sj

78-12-12 Ek, Elö, Fl, Oha, Ros, Zakrisson.
1845 start mot Bromma. Inflygande hörde nödsändare vid "OB". Efter 15 min. flygtid fick vi återvända, då en polishkp lokaliserat den till en hangar på Barkarby. (Ostermans). Flygtid 30 min.
         /Fl

78-12-16 Ek, Elö, Fl, Ros, Zakrisson.
1730 larm Cefyl. Ambulans till KS. 1755 start lasarettet, till KS med nyfött gossebarn som hade hjärnskada. 2050 åter Visby. Flygning u.a. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Ek

78-12-21 Hq, Hm, Ke, Ade, Ulf Burman.
0448 larm Cefyl om grekiskt handelsfartyg 2 km SE Holmudden (Fårö fyr), med förskjutning i lasten  och stark slagsida. (namn: ACTIVITY). 0512 iluften. 0535 framme och radiokontakt med kaptenen som begärde bärgning av manskapet ombord, 12 man. Själv valde han att stanna ombord. 0540 - 0600 vinschning med ytbärgare och styrlina från akterdäck u.a. (fina förhållanden). 0603 anlände Tv 248, och när vi bedömde att dom utan svårighet skulle kunna ta ombord kaptenen, om han beslutade att lämna fartyget, så gick vi mot Visby med våra 12 upplockade, och bad polisen att möta vid flygplatsen. 0623 landning Visby. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Hq

78-12-22 Hq, Hm, Ke, Ade, Ulf Burman. 
Kl 2400  larm från Cefyl och VB MKG om troliga fartygsekon E Faludden, kurs SW, fart 17-20 knop. Ena ekot på strandlinjen E Fide kyrka! 0040 vi startade och sökte med radar samt med strålkastare. Som väntat intet att rapportera. 0135 landning Visby. Flygtid 55 min.
         /Ke

78-12-22 Hq, Hm, Ke, Ade, Ulf Burman.
0220 alrm VB MKG igen, som nu hade dragit igång en S 37 från Norrköping !! Vi skulle transitera och hålla FRÄD i luften för honom. Det samlade resultatet som föregående pass. Start 0240. Landning 0340. Flygtid 1 tim.
         /Ke

78-12-30 Kr, Bäv, Fl, Est, Lun.    (Barkarby)
Kl 1120 larm Cefyl, 3 man  på lotsbåt på grund V Hävringe. Start 1125. Framme 1150, vinschade upp 3 man. Kl 1200 start mot Oxelösund, kl 1210 framme. Landning Barkarby kl 1245. Flygtid 1 tim 20 min. 
         /Kr

78-12-31 Kr, Bäv, Fl, Est, Lun.    (Barkarby)
Kl 0855 larm Cefyl, start Barkarby 0915. Tyskt fartyg UME med förskjutning av däckslast, (trä), och överisning. 10 km SE Gotska Sandön. Framme kl 1010. Halva däckslasten på läsidan hade då gått överbord och ftg hade rätat på sig så att de kunde fortsätta sin resa. Åter Barkarby kl 1110. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Kr

1978 = 80 uppdrag.                                                                              Top


FRÄD 1979 VISBY
 

79-01-03 Ek, Bon, Wb, Alf, Ulf Burman.
Kl 1740 larm till bostaden om E.L.T. rapporterad av LIN mellan TRS och EXTRA, höjd FL 160. Kl 1805 start norrut. Efter 10 min flygning fick vi order avbryta och gå tillbaka till Visby. Sändaren fanns ombord på en statsisbrytare utanför Hudiksvall med en hkp-6 på däcket, vars nödsändare gått igång av misstag. Kl 1825 landning Visby. Flygtid 20 min.
         /Wb

79-01-06 Ek, Bon, Wb, Alf, Ulf Burman.
Kl 1805 larm Cefyl, "mitt i maten", om grundstött fiskebåt vid Sysneudd. Räddningskryssaren Östergarn behövde hjälp med att få över en bogsertross till den grundstötta fiskebåten. Efter fullbordad måltid startade vi 1845 mot Sysneudd, framme 1905. Trossändan fiskades upp av Sture med hjälp av båtshaken och vi förflyttade oss i sidled till haveristen och släppte ner den, stannade sedan kvar tills Östergarn dragit fiskabåten, VY 276, CINDY, flott. Kl 1935 åter Visby. Flygtid 50 min.
         /Wb

79-01-11 Sj, Elö, Ke, Ant, Jok.
Kl 2045 larm Cefyl. 2 st 37:or saknas vid mörkerflygning F 6. Gå mot F 6 !  I höjd med Linköping kontakt med Karlsborg kontroll, som orienterade att nedslagsplatserna funnits 5 km S Skövde, vid Ranstaverken. Order: Landa F 6. Yngve 72 och hkp 2, G 91 och F 91 redan på plats och söker. Landning F 6 kl 2145. Startorder igen efter 10 min. Diffusa SARAH-ekon i området. Steg till 800m. (molnbasen) och sökte med SARAH c:a 25 min utan resultat. Vi gick fram till nedslagsplatserna som låg med c:a 100 m lucka, och tillsammans med Y 72 började vi systematiskt genomsöka området i vindriktningen efter ev. fallskärm. En förare nu funnen död vid den ena kratern. Strålkastarsökning på lägsta höjd med täta stråk över Billingen. Svår sökning. Tät skog och kuperad terräng. Vi låg kvar och sökte så länge vi hade bränsle. Undersökte också ett "hett tips" utan resultat. Landning F 6 kl 0050. Vi fick gå i vila, då 2 st hkp-4 från Säve var insatta i skift. Nästa dags förmiddag kunde ingen spaning ske p.g.a. tätt snöfall. Relativt säkra indikeringar hade nu funnits, att även den andre föraren hade följt med ner och omkommit. Sökn. avbröts för oss och vi återgick Visby. Flygtid till uppdraget avbröts vid F 6, 3 tim 50 min.
         /Sj

79-01-13 Sj, Elö, Ke, Ant, Jok.
1110 larm Cefyl. Man överbord från finska fartyget CASTOR kl 1105. Start 1125 mot området. Fartygets läge: N 5743,5, E 1810,5. P.g.a. felaktigt sätt att ange Decca-position fördröjdes anflygningen till fartyget med c:a 15 min. Offret, (kocken), sågs ramla i och fartyget hade svängt runt och sökt utan resultat. Hon hade stoppat och låg nu i rätt position. Vi gjorde en sväng runt fartyget och fann mannen flytande livlös c:a 500 m från fartyget. Ytbärgaren, Jok, gick ned och lyckades efter vissa besvär få mannen med sig upp i dubbelselen. Kl nu 1200. Vi gjorde upplivningsförsök på vägen till Visby lasarett, men lyckades ej få liv i mannen. Vattentemp. c:a 0 grader. Under gynnsammare betingelser och med pos. angiven 
på rätt sätt, hade mannen haft en chans att klara sig. Flygtid 50 min.
         /Sj

79-01-?? Hq, Hm, Wb, Est, Ulf Burman.
1555 larm Cefyl om nödsignaler från ryskt fartyg "SLANA", UKJL. 1615 i luften. Fartyget hade endast uppgivit lat 5738,0 och sedan ej avhörts. Sedan ej heller svarat på anrop. Vi avsökte efter angiven latitud mot Västervik och sedan mot FIR-gränsen i Öster, men alla fartyg som Lasse såg på vår radar var det inget fel på. Snöfall och dålig sikt bitvis. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Hq

79-02-06 Hq, Bäv, Fl, Alf, Zackrisson.
0930 larm Cefyl, "gå mot Loftahammar, M32 havererat, J 35. 1000 efter startkrångel  motor 1, kom vi i luften, och fick då veta att föraren hörts av på telefon. Han hade lätt skada i ena armen Vi beräknade 30 min. flygtid till haveriplatsen. Fick så småningom rdo-kontakt med polis-hkp som hämtat upp föraren och nu gick mot lasarettet Västervik. Vi landade Västerviks flygplats och inväntade föraren som efter röntgen kom i bil till flygplatsen, varefter vi transporterade honom till F 13, Norrköping. Flygtid 2 tim.
          /Hq

79-02-07 Ek, Bäv, Fl, Alf, Jok, Zackrisson.
Larm Cefyl om ambulans Visby - Haga kl 1915. En man med hjärnblödning. 1945 start mot Haga. 2035 landning Haga parken. 2235 åter Visby. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Ek

79-02-10 Ek, Bäv, Fl, Alf, Jok, Zackrisson
Larm 1600 om sjuk sjöman, N 5832, E 2050 på M/S SIRIUS. Start 1615. Framme 1650, vinschade från akterdäck. Goda förhållanden. Landning flygplatsen 1735, där ambulans mötte. Patienten hade troligen ont i blindtarmen. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Fl

79-02-13 Hq, Hm, Ke, Ant, Ulf Burman.
Ambulans, skottskada, Visby - KS. 1100 start Visby las. 1225 landning Haga. Åter via Berga. Ankomst Visby 1445. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hq

79-02-13 Hq, Hm, Ke, Oha, Ant, Ulf Burman.
2140 larm Cefyl. Fiskebåt, (MAJVOR, KA-41), tar in vatten i hård sjö, 19 NM syd Hoburgen. 3 man ombord. vind: 17-20 m/sek. 2200 i luften. 2235 framme vid MAJVOR, vars motor nu stannat. Hon var kraftigt nerisad och rullade kraftigt i sjön. En man hade gått i livflotten, som man förtöjt vid båten. Efter att ha förklarat för kaptenen, (kanal 16), att det skulle vara mindre riskfyllt att vinscha från livflotten, så gick samtliga i livflotten. Just när vi skulle påbörja vinschningen, slocknade 1:ff strålkastare. Jobbigt att vinscha i den grova sjön. 2300 vinschningen klar. 2310 lämnade området efter att ha dirigerat fartyget BALTIC ENTERPRISE till ögonkontakt med gummiflotten som dom skulle bärga för att undvika falsklarm. 2350 landning Visby där brandkåren mötte med varma kläder. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Hq

79-02-15 Hq, Hm, Ke, Oha, Ant, Ulf Burman, + All (Berga).
1315 under skolflygning med Oha, All, fick vi av Cefyl, gå mot Bråviken, en nödsändare (E.L.T.), pejlad från Getå i bäring195 - 200 grader. Fick på c:a 50 km från  Norrköping akustisk kontakt, och strax efteråt utslag på sök-75 mottagaren.Vi fick plats mitt över Norrköping och västra Nygatan 15. Åter Visby 1515. Flygtid 2 tim.
         /Hq

79-02-17 Hq, Hm, Ke, Ant, Ulf Burman.

1) 1400 från Cefyl att vi skulle ombasera till Sturup för att deltaga i helikopterverksamheten vid Skånes snöstorm. Fick strax efter start att vi skulle hämta upp patient i Kalmar, som var på väg i ambulans från Oskarshamn till Lund. 

2) När vi släppt av patienten i Lund fick vi pådrag för förlossningsfall, Kävlinge - Lund.

3) Efter tankning Sturup gick vi till ett område strax norr Trelleborg där c:a 200 bilar satt fast i snön och skulle evakueras till Trelleborg. Detta jobb gjorde vi tillsammans med Y 61 som fick enmotoravdrag, och fick nödlanda på en åker. Därefter fortsatte vi och flög sammanlagt 216 personer.

4) Vid 22-tiden gjorde sig hungern påmind och vi bad polisen i Trelleborg att om möjligt ordna lite käk. En vaken man som hade polisradio hemma hade hört vår bön, och erbjöd sig bjuda på mat och landningsmöjlighet fanns vid huset. Under vår måltid, (oxfilé) , fick vi två ambulansflygningar som vi kombinerade. En blindtarm och en astmatiker till Trelleborg. 

5) kl 2400 Efter tankning Sturup, 2 sjuk-tp som kombinerades från Sjöbotrakten - Lund, en blindtarm och en barnaföderska. 

6) Efter några timmars sömn pådrag för båt med slagsida, SW Hoburgen. Pos: N 5640, E 1720 Problemen var ej större för fartyget än att vi kunde fortsätta till Visby där vi landade 1445. Total Flygtid ?
         /Hq

79-02-28 Ek, Bon, Wb, Ade, Lun.
Kl 2315 larm Cefyl om magsjuk ombord på BOLTIC ENTERPRISE från London, pos vid larmet 15 km S Östergarn holme. kl 2400 start med Dr Svante Lindén  med ombord. Vi fick tidig rdo-kontakt med båten och pos var då N 5725, E 1912. 0020 Eftersom patienten var vid god kondition vinschade vi upp honom med sele, snabbt och bekvämt. 0050 landning Visby las, 0100 flygningen avslutad. Trolig blindtarm eller bukspottkörtelinflammation. Flygtid 1 tim.
         /Wb

79-03-09 Ld, Elö, Ke, Est, Jok.     H 97
Kl 1925 från Cefyl om färjan MARIELLA´s svårigheter då hon satt fast i och drev med isen SW Mariehamn. Vi fick förhöjd beredskap till 15 min. till 2230 då faran ansågs över. 2250 förhöjd beredskap igen till 15 min. 
         /Ke

79-03-10 Ld, Elö, Ke, Est, Jok.
Kl 0015 order av Cefyl att ombasera till Mariehamn. (efter påverkan av besättningen), Cefyl ville ha oss till Arlanda, vilket vi bedömde olämpligt m.h.t. låga stratus och isbildningsrisk). Kl 0045 start mot Mariehamn. Kl 0200 landning Mariehamn. Provisorisk inkvartering flygledarbyggnaden. Där fanns också en MI-8 från Finland. Mariella hade 450 pax ombord, och riskerade att med isen driva upp på grund. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Ke

79-03-10 Ld, Elö, Ke, Est, Jok.
Kl 1010 Start Mariehamn, faran över. Kl 1150 landning Visby. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Ke

79-03-10 Ld, Elö, Ke, Est, Jok.
Kl 1650 larm Cefyl/MKG om fartyg, förmodat läge Fårö fyr, bäring 308 grader, avstånd max 20 km. Incident. Kl 1725 start mot aktuell pos. Hittade västtyskt signalspaftg A 52, stillaliggande. Vi fotograferade och rapporterade. Identifierade vidare fyra civila västtyska lastftg. i närheten. Kl 1850 landning Visby. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Ke

79-03-10 Ld, Elö, Ke, Est, Jok.     H 97
Kl 1510 larm Tingstäde om hjärtinfarkt ombord på finska ftg NORDEN, 16 NM  W Visby. Kl 1530 start. (Cefyl sanktionerat), läkare med från lasarettet. (Dr. Sundbladh). kl 1543 framme, pos: N 57397, E 17505, vinschade ner läkaren tillsammans med ytbärgaren. kl 1555 läkaren konsteterat att pat., en kvinna i 50-årsåldern, var avliden. Fick vara kvar.  kl 1600 mot Visby. kl 1610 landning Visby. Flygtid 45 min.
         /Ke

79-03-15 Sj, Kr, Fl, Alf, Eng, Ulf.
Kl 1825 larm Cefyl. Civilt flygplan försvunnet mellan Anderstorp - Norberg. Larmet avblåst strax före start då flygplanet återfunnits i sin hangar vid landningsplatsen. 
         /Sj

79-03-15 Sj, Kr, Fl, Alf, Eng, Ulf.
Larm Cefyl kl 1840. Fiskebåten "MARTINA" i brand. Läge: N 5822,9, E 1821,1 (c:a 40 km W GS). 2 man ombord. (Berth Pettersson). Efter 20 min anflygning kontakt med båten visuellt och på kanal 16. Ingen synlig brand. Besättningen försökte släcka branden, som rasade i maskinrummet. De bad oss avvakta i luften så länge. Engelska fartyget "Simon Burn", låg nära och stävade mot platsen. Branden tilltog efter en stund, och när Simon Burn var framme, gick de två besättningsmännen i livflotten. De paddlade i den lugna sjön över till Simon Burn, som nu låg nära intill. En kort stund senare, kl 2000 vinschade vi upp de två från Simon Burn´s däck. Ytbärgare och styrlina. De skeppsbrutna, som var helt oskadda landades på egen begäran på kajen i Nynäshamn kl 2040 där polis omhändertog dem. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Sj

79-04-07 Ek, Bon, Fl, Ade, Eng, Burman.
Larm om ev. olja öster Fårön. Kustbevakningens flygplan ur funktion. Start 1230. Ingen olja observerad, men lite grådaskiga isflak och en del sälar. Tv 101 fortsatte spaningen. Flygtid 50 min.
         /Fl

79-04-10 Hq, Hm, Ke, Est, Zackrisson.
Larm om olja SSW Hoburgen. Kustbevakningen´s Svensson med, hittade 30 km lång tanksköljning med något tjockolja i SW delen. Gick även ost om Gotland för spaning efter drivande rysk olja. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Hq

79-04-23 Ek, Bon, Wb, Ant, Jok, Burman.    H 96
Vid ombasering BER - VBY, läge Nåttarö, larm från Cefyl på kortvåg: "gå mot F 16, -35´a med brandvarning". I höjd med F 18 fick vi order att vända mot Visby, 35-an har landat F 16 u.a. Flygtid 20 min.
         /Wb

79-04-24 Ek, Bon, Wb, Ant, Jok, Ulf Burman   H 96
Kl 1620 under proviantering vid Kometen fick vi larm från Tingstäde radio via TL på basradion, nödsignal på 2182 khz. Kl 1625 start mot Storbriten, SE Ronehamn. Vädret vid start, sikt c:a 2 km i dis, anflygning på lägsta höjd. I höjd med Burs mötte vi dimma med sikt 50-100 m. Hovrande letade vi oss ut mot den angivna positionen där vi ej fann något. Fortsatt sökning NE Austergrund, där ett kraftigt radareko visade sig vara den eftersökta fiskebåten, VY 7, MICCY från Kappelshamn. Ägaren, Ove Norlin från Sturkö, Karlskrona, var ensam ombord, och vinschades upp i hkp och medföljde till Visby. Han hade dagen innan köpt båten och var nu på väg hem med den. Pos: N 5709,4, E 1832,5. Vid ett uppdrag mot nödsändare, 2182 khz, saknar man verkligen möjlighet att pejla. Varför har vi ej sådan utrustning ? Åter Visby kl 1805. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Wb

79-04-24 Ek, Bon, Wb, Ant, Jok, Ulf Burman.
Ambulansflygning Visby las - KS med 2 st patienter, skallskador i respirator. En man på mobiliftbår + en patient på en landstingsbår på en bårvagn. Start Visby 1910. Åter Visby 2240. Flygtid 2 tim 20 min. 
         /Wb

79-04-30 Ek, Bon, Wb, Ant, Jok, Ulf Burman.   H 96
Kl 0555 larm Cefyl om saknad motorbåt Crescent 535, 2 man ombord mellan Oskarshamn och Kalmar. Kl 0630 start mot Ölands Norra Grund - Oskarshamn - Kalmar. Kl 0820 landning och tankning F 12. Kl 0840 start och sökning norrut mot Oskarshamn, området ÖNU - Figeholm - ÖN Grund - Kungsgrundet. Kl 0930 fann vi den saknade båten 10 km E Figeholm, pos: N   57230, E 16482, drivande i öppen sjö. De två männen ombord verkade oskadda och gav oss tummen upp. Q 92 som också deltog, dirigerades till platsen och kvarlåg tills Tv 103 skulle anlända. Vi lämnade området och gick till Berga för besättningsbyte. Kl 1020 landning Berga. Flygtid 3 tim 25 min.
         /Wb

79-05-20 Hq, Hm, Wb, Est, Anders Holmgren.
1400 avspaning 50 km Ost Slite avseende från kustbevakningens luftstyrka inrapporterat oljeutsläpp. Ktm Lundberg, Fårösund, medföljde som expert. Vi hittade slagvatten. 1510 landning Visby. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Hq

79-06-01 Ek, Bon, Wb, Oha, Ant, Lun, Tovo.
Kl 2330 larm från Tde radio om saknad fritidsbåt vilken kl 1430 lämnat Slite för en fisketur. Kl 0020 start mot Slite, i området fanns också Tv 278 som misstänkte att den saknade båten kunde ha gått ner till Östergarns holme, varvid vi gick dit. Strax innan vi återkommit till Slite-området upptäckte Tv 278 den saknade båten i pos: N 5741,7, E 1850,2. Kl var då 0110. Alla 6 personerna ombord var oskadda och Tv 278 skulle bogsera båten till hamn. Kl 0125 åter Visby. Flygtid 1 tim 5 min. 
         /Wb

79-06-05 Hq, Bäv, Ke, Ros, Jok, Tore Nyström.
1050 i samband med ombasering Berga - Visby, ombads vi av Cefyl att kontrollera ett fartyg som misstänktes släppa ut olja. Ett flygplan  hade rapporterat. Vi hittade det ryska fartyget men kunde inte se något oljeutsläpp. Flygtid 40 min.
         /Hq

79-06-08 Hq, Bäv, Ke, Jok, Tore Nyström.
1130 i samband med egen övningsflygning, ropade TL Visby att kustbevakningen ville att vi skulle kontrollera ett från fpl inrapporterat oljeupsläpp norr Hallshuk. Vi hittade en typisk tankerskjöljning, med massor av tjock brun olja, 7 km långt. Flygtid 1 tim.
         /Hq

79-06-08 Hq, Bäv, Ke, Jok, Tore Nyström.
2015 pådrag, Cefyl, om försvunnen fritidsbåt mellan Jupvik - Burgsvik. Fick efter start tips om att båten troligen passade PR-13. I höjd med Klintehamn ropade vi och fick svar att han låg i Klintehamns hamn. Båtens namn SABINA, Stnsign, Gutebåt 22, Ägare: Kennet Lundholm. Flygtid 30 min.
         /Hq

79-06-12 Hm, Kr, Hg, Eng, Holmberg.
0730 larm Cefyl ang sjuk passagerare på kryssningsfartyget BALTIC STAR, på väg från Riga sydvart, (55 NM öster Faludden). Patienten hade prostatabesvär och hade genomgått en enklare operation i Riga kvällen innan. Denna hade tydligen misslycksts och patienten var nu oförmögen att kasta vatten. Efter det att vi hade konsulterat lasarettet, startade vi 0743. Vi var framme vid ftg 0825. Bårvinschning från akterdäck u.a. Vinschningen klar 0839. Landning Visby lasarett 0920 u.a. Patient: Stig Österberg, Sveavägen 141 A, Stockholm. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Hm

79-06-12 Hm, Kr, Hg, Eng, Holmberg.
Oljeutsläpp 10 km V. Visby. Längs terr.gränsen. 27 km långt. Greken "NISSOS".
         /Hg

79-06-14 Hm, Kr, Hg, Eng, Holmberg.
Larm från Gotska Sandön 0230. Onykter snickare skadad. Skallskada, bruten tumme. Start 0300. Åter Visby flygplats 0400, där ambulans väntade. Flygtid 1 tim.
         /Hm

79-06-15 Hm, Kr, Hg, Eng, Holmberg.
Larm Cefyl 2332. Röda raketer observerade väster Snäckgärdsbaden. Start 2350. 2 km NW Visby hamn hittade vi en segelbåt på väg söderut. Det var ganska livligt ombord på båten ifråga och vi misstänkte att det möjligen kunde röra sig om en mindre fest. Vi meddelade Tingstäde våra iakttagelser och fortsatte sedan västerut. Vi genomsökte området ut till "mittsjöss" utan att hitta något som kunde ha samband med nödraketer. På väg tillbaka kontrollerade vi ånyo segelbåten som nu var på väg in i Visby hamn. Efter landning åkte vi ner till hamnen och fick genast tag på segelbåtsbesättningen. Det visade sig att dom hade fel på rodret. Dom hade via 11A försökt att få hjälp, men ingen hade svarat. Vädret var bra. Själva gjorde vi det felet att inte passa 11A. Något att tänka på. Flygtid 50 min.
         /Hm

79-06-23 Ek, Pon, Ke, Oha, Lun, Pettersson.
Larm Cefyl kl 1510. Ambulansflygning, brännskada Danderyd - Linköpings lasarett. Hämtade på väg Visby - Danderyd, blindtarmspatient på GS, och släpptes av vid Danderyds lasarett. På vägen Danderyd - Linköping, fick vi meddelande om ny blindtarmspatient på Gotska Sandön. Gick från Linköping via Danderyd - Berga (byte av hkp), - Sandön - Visby lasarett med den nya patienten, - Visby flygplats. Åter Visby 2140. Flygtid 4 tim 5 min.
         /Oha

79-06-26 Sj, Elö, Hg, Jok, Kolemainen, Dr S. Holgersson.
Larm Stockholm radio 1230. Fernissad träbåt (snipa) "SUNRISE",  7 x 2,5 m, 2 personer ombord, ej avhörts sedan midsommarafton. Vi ombads att i samband med vår ombasering Berga - Visby söka i området Valdermarsvik - Oskarshamn. Vi sökte i 1,5 tim utan resultat. Båten kom tillrätta samma eftermiddag. Dålig färdplanering ! Flygtid 1 tim 30 min. 
         /Sj

79-06-29 Sj, Elö, Hg, Jok, Dr Holgersson, Ytb Kolemainen.
Ambulans Visby - KS, 25 - årig kvinna med blödning i skallen. Start Visby 1637. Las. 1655. Haga 1745. Åter Visby 2015. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Elö

79-07-01 Sj, Elö, Hg, Jok, Kolemainen.
Larm Cefyl 2255. Fartyget LOTTE DANIA, (Karlshamn), på grund vid Kapelludden, Öland, 800 m öster om fyren. 2318 start Visby, framme 2358, pos: 5649,8, 1652,4. Vinschning 4 man. Kapten + maskinisten stannar ombord. Vinschningen klar 0012. Lungt väder, vinschningen utan problem. Vi gick till Borglanda där polisen tog hand om besättningen, varefter vi återvände till Visby. Landning 0110. Flygtid 1 tim 55min.
         /Elö

79-07-03 Kr, Am, Wb, Est, Nyström.
Kl 1045 larm Tingstäde om segelbåt , "SERENDIP", med rigghaveri. Kl 1055 start mot Hoburgen. Framme 1125. På angiven plats (2 distansminuter SO Hoburgens fyr) fann vi en amerikansk båt "SLOWMOTION", med rigghaveri, dom avböjde hjälpinsats. Vi fick nu meddelande om att den första båten gick för egen maskin mot Klintehamn, varför vi avbröt. Ett i stort sett onödigt pass när vi har dåligt om flygtid, men vad göra? Flygtid 1 tim 5 min.
         /Kr

79-07-03 Hm, Kr, Wb, Est, Nyström.
Larm Cefyl 1548. Medelålders man med svåra buksmärtor på St. karlsö. Start 1605 med Karl-Henrik ombord. Åter lasarettet 1650. u.a. Flygtid 50 min.
         /Hm

79-07-04 Hm, Kr, Wb, Est, Nyström.
Larm Tingstäde rdo 1630. Strandad segelbåt mellan Lickershamn och Ireviken. Båten stod på grusbotten några meter från land. Den hade fulla segel + vindroder. Båttyp: Havsfidra, (6,5 m) Vi landade på en klipphylla ovanför båten. Det visade sig att båten var "övergiven". Det fanns en transistorradio ombord som stod på, dock ej på någon Gotlandsfrekvens. Vi meddelade Tingstäde och brandkårens båt våra iakttagelser, varefter vi spanade i riktning mot Stockholms skärgård. Båten hette "HRINGHORNE" från Gålö, och seglen var skotade på ett sådant sätt att den borde ha kommit från norr. Efter att ha spanat c:a 30 km på båtens förmodade färdlinje, avbröt vi spaningen efter samråd med Tingstäde. Det hela var ju ganska meningslöst med dom vaga fakta vi just då hade. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Hm

79-07-10 Hq, Bäv, Ke, Ade, Holmberg.
2230 larm Tingstäde om saknad fritidsbåt öster om Gotland. Avblåstes sedan vi dragti ut hkp ur hangaren. 
         /Hq

79-07-14 Hq, Bäv, Wb, Ade, Holmberg.
Kl 1715 ambulansflygning Visby - KS med 41 - årig man med hjärnblödning, 380424 Per-OlofWinther. På återresa från Stockholm "ertappade" vi det tyska fartyget BLACK FOOT,
från Hamburg med att förorena internationellt vatten, vilket slutade i och med vår överflygning , kl var då 1945 och position N 5816,1, E 1815,8.  Hon lämnade efter sig en 5 -6 km lång "oljeränna". Kl 2020 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Wb

79-07-21 Sj, Elö, Fl, Oha, Ant, ytb Pettersson.
Larm Cefyl 1815. Öppen plastbåt, 4,7 x 2,3 m, 1 man ombord, ej avhörts sedan den gick ut från  Oskarshamn 19/7 kl 1900. Sökområde av Stockholm radio, N 5750, E 1740 Radie 18 NM. Start Visby 1855, i området efter 10 min. Sökning i stråk till mörkret utan reultat. Landning Visby kl 2200. Flygtid 3 tim 5 min.
         /Oha

79-07-22 Sj, Elö, Fl, Oha, Ant, ytb Pettersson.
Larm Cefyl 0600. Sökning efter gul plastbåt, (se ovan). Start 0635 i området direkt. Sökområde N 5746, E 1802, Radie 18 NM. Sökning i stråk i 3 tim utan resultat. Sökning efter stränderna Fårön - Klintehamn. Flygtid 3 tim.
         /Oha

79-07-22 Sj, Elö, Fl, Oha, Ant, ytb Pettersson.
Larm Tingstäde radio kl 1520. Två små segelbåtar av "lasertyp", på "driven" i den hårda SW-vinden. De hade utgått från Eke-viken på Fårön. Oroliga observanter på stranden befarade att båtarna skulle få svårt att komma iland. När vi kl 1600 var framme vid Ekeviken fann vi båtarna uppdragna på land u.a. Flygtid 50 min.
         /Oha

79-07-24 Ek, Pon, Fl, Ant, Tomo.
Ambulans Visby - KS. Larm 0530. Medelålders man med blödningar i hjärnan. Flygtid 2 tim  5 min.
         /Ek

79-08-06 Hm, Kr, Wb, Ros, ytb Kolemainen.
Kl 1220 under ombasering Berga - Visby via GS, fick vi i samband med landning på GS larm från Cefyl ang baby med hjärtstillestånd i Visby. Landning lasarettet 1300. Komplikationer hade nu tillstött varför vi kuperade. 1400 klara för start med patienten i kuvös ovanpå mobiliftbåren. Under flygningen mot Haga blev patienten sämre igen och avled i höjd med Berga. Vi avbröt och landade Berga för tankning. Tid 2 tim 15 min.
         /Hm

79-08-20 Sj, Elö, Ke, Lun, Kolemainen, Dr Hilding.
Larm Stockholm radio kl 1950. Röd raket  observerad i SO riktning från Enholmen (utanför Slite). I luften kl 2025. Mörker, klart, god sikt. Sökning i området utan resultat. Flygtid 1 tim 30 min. 
         /Sj

79-08-22 Sj, Elö, Ke, Lun, Kolemainen, Dr Hilding.
Kl 0730 transport av respiratorpatient, Visby lasarett - Visby flygplats. Herkules, G 75, övertog tp från Visby flygplats - Umeå. Samma dags e.m. kl 1530 hämtade vi hem båren + Dr Fridblom + sköterska, som återkommit till Bromma (med samma Herkules, G 75). Åter Visby 1700. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Sj

79-08-25 Sj, Elö, Ke, Lun, Kolemainen, Dr Hilding.
Larm Tingstäde radio kl 2245. Tysk segelbåt med 4  ombord på grund vid kusten strax N Visby. Start kl 2325. Mycket dåligt väder, kraftigt regn, låga moln, dimdis. Båtens läge, norra Ire-viken. Vi fick ej vattenkontakt p.g.a. dimdis. Båten observerats av polis på stranden. Besättningen tog sig iland själv i sin livflotte u.a. De låg mycket nära land. Vi återvände Visby. Landning ILS. Flygtid 30 min.
         /Sj

79-08-27 Hm, Kr, Fl, Ade.
Just hemkommna till lägenheten ringde kriminalen oss och bad om hjälp att spana efter en 79-årig kvinna som försvunnit i terrängen runt Ale, söder om Bunge. Start 1700 mot området. Då spaningsområdet delvis bestod av högstammig granskog var en effektiv genomsökning mycket svår. Efter c:a 50 min meddelade polisen på radio att kvinnan var funnen välbehållen av en markpatrull. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Hm

79-09-05 Hq, Bäv, Oha, Est, Tore Nyström.
1700 under ombasering Berga - Visby blev vi ombedda att söka efter orange föremål på vattnet, 6 NM NV Stenkyrkehuk. Vi sökte från angiven punkt och i vindriktningen föremålet iakttaget från ftg. kl 1210.) Inget resultat. Flygtid 30 min.
         /Hq
Ps:
 Hittade skjutmål 6/9 under ombasering Berga - Visby, 6,5 NM syd angiven punkt.
           Ds

79-09-09 Hq, Bäv, Oha, Est, Tore Nyström.
1015 larm Cefyl om civilt flygplan, Piper-Moni saknas. E.L.T. syd Borås. 2 man ombord. 1020 i luften. 1115 fick vända i trakten av Nässjö då polishkp hittat det buklandade fpl med endast lätt skadade människor. 1205 landning Visby. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Hq

79-09-10 Sj, Elö, Wb, Alf, Pettersson, Dr Jens Eriksson.  H 94
Kl 2230 larm Cefyl om dansk fiskebåt, "RENNI", Pos: N 5702, E 1920, vilken tog in vatten. Man önskade hjälp med att få en länspump. Via brandkåren Visby fick vi låna med oss en bärbar länspunp med slangar och bränsle. Kl 2315 start mot angiven pos. När vi kom fram kl 2340, hade RENNI stopp i maskin och låg tvärs vinden ock krängde mycket kraftigt. Vi lyckades med STORT besvär få ned pumpen på däck. Styrlinan fastnade i bakre masten och fick kapas. Vi låg kvar på plats tills en annan fiskebåt, "Palle" och Tv 101 var på plats. Vi lämnade området kl 0125 och landade Visby 0200. RENNI hjälptes till hamn i Ronehamn. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Sj

79-09-11 Sj, Elö, Wb, Alf, Pettersson, Dr Jens Eriksson.  H 94
Kl 1115 larm Cefyl, nödanrop "MAY - DAY". Start mot Hoburgen. Stockholm radio övertog. Segelbåt, Schweitzisk, namn: MUSONA, på grund i norra Kalmarsund. Vi fick avbryta efter 10 min. då en lotsbåt i området kom till hjälp. Flygtid 10 min.
         /Sj

79-09-12 Sj, Elö, Wb, Alf, Pettersson, Dr Jens Eriksson.  H 99
Larm Cefyl om saknad mindre fiskebåt med 1 man ombord. Larm kl 1315. Han hade gått ut för att fiska kvällen före vid 19 - tiden. Sökområde: Kråkelund - Stubbskär - Byxelkrok - Ölands Norra grund - Blackan - Kråkelund. Vi sökte i området en dryg timme och senare fick vi ett nytt område längre österut. Kl 1620 avbröt vi för bränslet och gick till Visby. Båten, en eka med aktersnurra återfanns senare drivande tom, 2 km N Ölands Norra udde. Flygtid 3 tim 10 min.
         /Sj

79-09-13 Sj, Elö, Wb, Alf, Pettersson, Dr Jens Eriksson.
Larm Cefyl kl 1805. Finskt fartyg med 21 man ombord med förskjutning i lasten, 60 km SE Hoburgen. Startordern ändrades till "högsta beredskap". Kl 2030 hade fartyget kommit i lä bakom Gotland och kunde reda ut situationen, så larmet avblåstes. Vind i området 18-22 m/s.
         /Sj

79-09-14 Sj, Elö, Wb, Alf, Pettersson, Dr Jens Eriksson.
Larm Cefyl kl 0130, befarat fpl-haveri S Västerås. Observatörer i Västerås hamn tyckte sig ha sett tre ljus försvinna ned i vattnet, söder staden . Vi startade upp hkp vid hangaren, men fick kupéra på order av TL. Observatörerna hade sett ljusen från en DC - 9 som landade på Hässlö vid aktuell tidpunkt. 
         /Sj

79-09-14 Sj, elö, Wb, Alf, Pettersson, Dr Jens Eriksson.  H 99
Kl 0605, larm Cefyl om fartyget "REBECCA" av Hamburg, med 8 mans besättning, med 15 grader slagsida, som begärde assistans, pos: N 5910, E 2150. (20 km V Dagö) Kl 0640 start Visby. Kl 0745 framme i området. Färjan Viking 5 på plats, och hon hade siktat en livflotte. Radiokontakt med Viking 5 på kanal 16. Vi fick kontakt med flotten, sände ner ytbärgaren som konstaterade att den var tom. Vi fortsatte spaningen mot vinden och upptäckte vrakgods i stor mängd: sönderbrutna livbåtar, frälsarkransar, flytväst, virke, frigolitbitar, m.m. Sedan en oljefläck och i anslutning till den 7 st nödställda simmande i flytvästar. De låg på ett "pärlband" inom c:a 200 m. Vinschningarna med ytbärgare var mycket arbetssam
på grund av den kraftiga sjöhävningen och stormvinden (upp till 28 m/s i byarna). Efter c:a 35 min var alla offer ombord och vår läkare, Jens Eriksson, kunde konstatera att 3 man var döda, en mycket medtagen och 3 st vid ganska god vigör. Vid förfrågan hade ingen sett fartygets kapten lämna det kantrande fartyget. Vi spanade en stund efter honom men läget för den svårt medtagne gjorde att vi snart måste till närmaste sjukhus. Med hänsyn till anflygningstid, väder, (västlig storm) och bränsle valde vi Åbo. Cefyl klarade ut alla detaljerna  och kl 0925 landade vi på Åbo flygplats där 4 ambulanser och ett läkarteam tog de räddade vidare till Åbo lasarett. Y 69 och Y 63 från Berga sattes in i spaningarna och tog vid när vi lämnade haveriplatsen. Även en finsk MI - 8 kom senare till hjälp. Ytbärgaren, Ingvar Pettersson blev dagens stora hjälte, som på ett strålande sätt under mycket svåra förhållanden bärgade de 7. Även Dr Jens Eriksson gjorde en strålande insats. Utan hans insats kanske ytterligare en man fått sätta livet till i detta drama. Landningen i Åbo var helt utan problem. Vi fick bästa tänkbara hjälp med tankning, mat, m.m. och kl 1135 startade vi mot Visby igen där vi landade kl 1355. Väder i området: sikt 5 km i regn, molnbas 300 m, vind 260 grader c:a 85-103 km/tim (23-28 m/s). Pos oljefläcken: N 5910,2, E 2156,9. Flygtid 5 tim 5 min.
         /Sj

79-09-21 Ek, Pon, Hg, Ant. 
Ambulans Visby - Ks, 17 årig grabb kört åt skogen med hemmagjord bil, skallskada. Start las 1700, KS 1750. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Ek

79-09-24 Hq, Bäv, Wb, Ros, Tore Nyström.
I samband med start från Berga för ombasering till Visby fick vi från Cefyl, gå mot Hässlö, SK-50 saknas efter luftbevakningsflygning. Uppdraget avbröts efter 10 min, fpl hade kommit till rätta. Flygtid 10 min.
         /Hq

79-09-25 Hq, Bäv, Wb, Ros, Tore Nyström.
Vid start för ombasering Berga - Visby, ID-uppdrag, N 5850,5, E 1806,05 från sjöbevakningen Muskö. Hittade torskpilkande segelbåt. Flygtid 15 min.
         /Hq

79-09-27 Hq, Bäv, Oha, Ros, Tore Nyström.
1430 ambulansflygning Visby - Karolinska med skallskada (trafikoffer 15 år). Flygtid 2 tim.
         /Hq

79-09-27 Hq, Bäv, Oha, Ros, Tore Nyström.
1755 vid återflygning från Karolinska fick vi ID-uppdrag, 30 km väster Tofta. Hittade västtysk trålare + 2 handelsfartyg i angivet område. Flygtid 30 min.
         /Hq

79-09-30 Hq, Bäv, Ke, Ros, Tore Nyström.
1230 tp av läkare och sjuksyster till GS för operation av Hasse Hörlin´s öra. 1530 åter Visby. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Hq

79-10-16 Sj, Elö, Wb, Jok, Kolemainen + Båverud.
Kl 1140 larm Cefyl om skadad besättningsman på danska fiskebåten R 214, KRISTINA MARTIN, pos: 50 NM SE Hoburgen, N 5617, E 1913. Kl 11445 start. Kontakt med båten på kanal 16 och fick ny pos: Deccakedja OA, A 1700 B 4500.  Vi gick mot pos och fick radarkontakt på avstånd 15 km. Väl framme beordrade vi båten att gå framåt mot vinden. Vi sände ned ytbärgaren på akterdäcket med hjälp av sttyrlina. Skadan bestod i bruten fotled, så vi vinschade med dubbelsele. Landning lasarettet 1340, patienten i mycket god kondition. Båtens verkliga pos: N 5616,7, E 1923,8. På grund av båtens läge, 35 km Est FIR-gränsen, hade vi hkp H 97 som transiteringsfpl vid Hoburgen på 1000 m höjd. Flygtid 2 tim.
         /Sj

79-10-28 Hm, Kr, Hg, Est.
Anhållan från STRIL via Cefyl om identifiering av eko Ö Gotland (roten låg på västkusten). Vi föreslog fågelsträck, men det godkändes ej. I stället trodde man att det var en fartygsbaserad hkp. Läget c:a 50 km Ö Hoburgen. Vi kunde dock ej finna något anmärkningsvärt varken i luften eller på vattenytan. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Hm

79-11-02 Hq, Bäv, Ke, Alf, Ingvar Pettersson + Stefan Lindal.
1430 från Visby las, ambulansflygning med "skalle" (blödande hjärntumör) till Karolinska. 1740 åter Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hq

79-11-20 Hq, Bäv, Wb, Jok, Tore Nyström.
1650 från Visby las, ambulansflygning med ryggskada till Karolinska. 1955 åter Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hq

79-11-23 Hq, Bäv, Wb, Jok, Tore Nyström.
1715 från Visby las, ambulansflygning med hjärnblödning till Karolinska. 2000 åter Visby. Flygtid  2 tim 10 min.
         /Hq

79-11-24 Hq, Bäv, Wb, Jok, Tore Nyström.
1925 larm Cefyl, "gå mot Fårö", fartygsexplosion, vidare uppgifter kanal 16, BRÅTTOM !! 1940 i luften och fick då att 1 man (maskinchefen) fått svåra brännskador vid vevhusexplosion. 1955 framme 30 km norr Stenkyrkehuk. Innan dess hade Wb via polisradion kopplat samtal till läkare på lasarettet så vi stod i ständig kontakt. Enligt kaptenen ombord, så var mannen i chocktillstånd. 2023 vinschning klar och nu hade ytterligare en man (lättare skador) tagits upp i hkp. Maskinchefen i bår och den andre i sele. Vi hade nu läkarlag beredda i las-parken för omhändertagande och beslut om ev. vidaretp av den svårast skadade, Under flygningen mot  Visby las fick Wb instruktion att ge morfin, men detta vägrade den vid medvetande maskinchefen trots att han måste haft hemska smärtor. 50% med 3:e graden på armar och händer. 2035 landning Visby las, där läkarteam beslutade om vidaretp till KS med den svårast skadade, Svante Lindén med 2 systrar medföljde och gav vård under flygningen. Landade Berga för tankning under återflygningen. Åter Visby 0045. Flygtid 3 tim 20 min. OBS ! DA skriven på vinschbåren, grenremmar för korta ( 10 min fördröjning)
         /Hq

79-11-26 Hm, Pon, Hg, Lun, ytb.
Kl 2130 larm Cefyl. Fiskebåten POSEJDON (VY 35) hade i det hårda vädret svårigheter att hålla sig flytande och ville ha hjälp med en extra länspump. Vindstyrkan låg stundtal´s på över 50 knop. Läget, N 5610, E 1938, NV Klaipeda. Fick låna pump av brandkåren. Då vi var klara för start 2150, fick vi meddelande om att läget för båten var bättre och att ingen omedelbar hjälp behövdes, varför vi kuperade och avvaktade utvecklingen. Kl 2215 beslutar vi p.g.a. den höga vindstyrkan att sätta in hkp i hangaren. Efter uppstartning får vi kl 2222 via tornet order att starta mot Eskilstuna, (Kjula). Befarat flyghaveri. En Navajo har under inflygning till Kjula efter passage av ytterfyren ej hörts av. Vädret i området: hård vind och blötsnö. Kl 2353 framme vid ytterfyren och påbörjar inflygning. Under inflygningen får vi en svag indikering på SÖK - 75. Då snöfallet hade avtagit beslöt vi direkt ta plats på nödsändaren och söka markkontakt. Efter diverse snirklingar får vi under hovring mot nödsändaren kontakt med nedslagsplatsen och resterna av fpl. Området består av relativt högstammig skog. C:a 100 m från haveriplatsen hittar vi en lämplig landningsplats. När grabbarna, Hg, Lun, Ytb, till fots tagit sig fram till vraket får dom till sin stora förvåning se piloten livs levande och till synes relativt oskadad stå vid resterna av sin maskin. Han hade varit ensam ombord. Detta visste han inte om p.g.a. minneslucka. Då han övertygats om att så var fallet kunde han själv med lite uppstöttning ta sig till hkp. Landning Kjula 0029 där ambulans väntade. Fpl tillhörde Nord-flyg, Eskilstuna och hade startat från Göteborg. Stor glädje på terminalen rådde efter den oväntade upplösningen. Efter utspisning med kaffe och wienerbröd återgick vi till Visby. Landning Visby 0250. Flygtid 3 tim 30 min. 
         /Hm

79-12-03 Hm, Pon, Hg, Lun, ytb.
Kl 0130 larm Cefyl. Sjuk besättningsman ombord på  CARLSVIK, 4000 ton. (PFHH).
Läget 6 NM SO Ölands N. Start 0200. Framme 0232. Landade på däck. Lasarettet 0255. Läkare medföljde. Patienten hade svåra buksmärtor. Flygtid 1 tim 10 min. 
         /Hm

79-12-06 Hq, Elö, Ke, Alf, Oha.
2253 larm Cefyl, finsk båt NO GS sänder SOS. "Starta, Ni får ytterligare info på kanal 16".
2306 i luften och fick uppgiften att finska båten MALMI, med 28 personer ombord hade slagsida. Väder: grov sjö och vindhastigheter upp till 30 m/sek i byarna från väst. pos: N 5846, E 0220. 2320 när vi var i höjd med Fårö, kom Stockholm radio med meddelandet att han återtog sitt SOS, och trodde sig kunna reda upp situationen. Vi beslöt att i alla fall, att gå dit och ta en titt på honom. En marinhkp som startat Berga omdirigerade vi till GS för beredskap där. 2345 fick vi radiokontakt med finska båten Bore Sky, som på kanal 16 sa: "jag tror MALMI håller på att sjunka, hon svarar inte på radio, och nu slocknar ljusen". Vi hade då c:a 35 km kvar. Marinhkp Y 61 fick order att ändra kurs och gå mot haveristen. Bore Sky som nu  var framme meddelade att han såg folk i vattnet och folk i trasiga livbåtar, sjöhävning grov (8 m höga vågor), 2355 framme och koncentrerade oss till att börja med på att hitta människaor som låg i vattnet och inte skulle överleva länge. Mycket bråte såg vi och några tomma flytvästar, en tom sönderslagen livbåt. Vi begärde fler helikoptrar. Från en livbåt blinkade man ivrigt med en handlampa. Vi gick fram till den och såg att den var trasig och satte igång att bärga dom. Vi använde dubbelsele (ansåg risken för stor för ytb) samt att han skulle ha krafterna kvar om vi hittade någon i vattnet, men nere i livflotten satte man bara en i taget i selen. Allting försvårades av att människor och selar blev nedsmetade med olja. Svår vinschning. De fem i livbåten bärgades, däribland fanns MALMI´s befälhavare som blödde ur huvudet. Alla var fruktansvärt nedsmorda med olja och nedkylda. Därefter sökte vi efter människor i vattnet, under tiden bärgade Bore Sky och Y 61 4 respektive 5 levande och vardera 2 döda . En av de levande på Bore Sky var mycket dålig. Vi gick med våra 5 till Huddinge sjukhus och därefter till Berga för tankning och ut för fortsatt sökning. Läkare + syster medföljde från Huddinge. Blandad besättning marinförare och FV mek fick låna Oha som navigatör och vi fick en marin ytb-man (Sub). Dom gick ut med H 98 som stod på Berga. Vi koncentrerade nu sökningen efter livbåtar, för vi räknade inte nu, 4 tim efter haveriet, att hitta någon i vattnet som levde. Hittade bara tomma båtar, N 5845, E 2030. Q 93 som i Visby plockat upp Karl-Henrik Fridblom, vinschade ner honom på Bore Sky, där han dödförklarade två och gav de övriga sakkunnig hjälp. En 70-årig man som levde trots att han legat 1 timme i vattnet vinschades ombord på Q 93 och flögs till Visby. Sammanlagt bärgades 14 levande och 4 döda. Vi avbröt sökandet 0530 och gick till Berga och bytte helikopter till H 98. Åter Visby 0800. Flygtid 6 tim 40 min.
         /Hq

79-12-17 Kr, Pon, Oha, Ros.
1915 larm Fridblom om ambulans till KS. Äldre "farbror" med skallskada. 1945 start lasartettsparken. 2959 landning Hagaparken. 2130 start Haga till Visby. 2235 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Kr

79-12-21 Kr, Pon, Oha, Ros.
2030 larm lasarettet om ambulans till KS. 2150 start lasarettsparken - Bromma. 0200 Åter Visby (hjärnblödning) Flygtid 2 tim  25 min.
         /Kr
 

1979 = 81 uppdrag.                                                                                            Top


FRÄD 1980 VISBY

80-01-29 Hq, Pon, Wb, Ros, Ulf Näslund.
1115 larm brandchefen, "skadad man i skogen på Fårö, vi kan inte ta oss fram med bil". Av 3 läkare från lasarettet som råkade vara hos oss på studiebesök, medföljde Dr Leif Pettersson. 1120 i luften och fick på radio att vägvisare skulle finnas vid Sudersands semesterby, samt att skadan var benbrott. 1135 framme och upptäckte den skadade på bår framburen till en väg. Landade 300m ifrån på en liten äng. 1142 start med den skadade mot Visby lasarett. 1205 landning lasarettsparken. 1215 landning Visby. Flygtid 1 tim.
         /Hq

80-01-31 Hq, Pon, Wb, Ros, Ulf Näslund.
2345 larm Cefyl om farytget "HELENE GRAEBE" som hade 17 graders slagsida och förskjutning i däckslasten. 12 man ombord. 8,5 NM W Visby. 0005 i luften. Konstaterade så småningom att hon låg alldeles utanför piren. 0030 landning efter att ha tittat på henne. Lotsen bordade. Flygtid 25 min.
         /Hq

80-02-10 Sj, Elö, Hg, Eng, S. Båverud.    H 96
Kl 0920 larm Cefyl. Mindre tyskt fartyg, "KRISTINA"  med 7 man ombord med 20 graders slagsida, pos 7 NM ost Segerstad på Öland. kl 0935 start. kl 1023 framme. Ftg hade då kastat en del av däckslasten och trimmat så läget var inte så kritiskt längre. Annat stort fartyg ,"Arctic Vasa" också på plats och hjälpte till. Bra samband på kanal 16 och HF hela tiden. Vi låg kvar tills kustbevakningen Tv 281 kom till hjälp, återgick sedan Visby. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Sj

80-03-07 Hm, Pon, Wb, Est, Fl.     H 98
Kl 1400 larm lasarettet om ambulansfly. En Ung man i 20-årsåldern hade skadat sin högra arm i en potatisskalningsmaskin. Start lasarettet 1425. Haga 1520. Vädret bra. Flygtid 2 tim 10 min
         /Hm

80-03-12 Hq, Bäv, Hg, Eng, Guntell.
1415 larm i luften vid Mälsten vid ombasering 1510. Start Visby lasarett ambulans till KS. 1605 landning Haga. 1800 åter Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Hq

80-04-01 Sj, Elö, Oha, Jok, Sören Båverud.    H 97
Kl 2100 orientering av Cefyl. E.L.T. - sändning i Stockholmstrakten. Polis-hkp går upp och söker, men får ingen säker indikering. Kl 2150 start mot Stockholm. Vid vårt läge Muskö, order; Sök på linjen Södertälje - Arlanda. 20 km söder F 18 hörde vi sändaren och fick indikering på instrumentet. Kl 2210 "plats", rakt över F 18. Vi letade så småningom oss fram till ett civilt flygplan, Cherokee, som stod parkerat i värnterrängen. Vi tog oss in i flygplanet och fann en påslagen sändare, som vi kunde stängde av. Flygplanet hade landat F 18 tidigare på kvällen. Kl 2340 landning Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Sj

80-04-24 Elö, Db, Ke, Lun. 
Kl 1015 sökning Klintehamn efter försvunnen 26-åring från klintehemmet, inget resultat. Flygtid för sökning 15 min.
         /Elö

80-05-11 Hq, Äk, Oha, Jok, Mats Guntell.
1445 i luften på väg från F 16 till Visby ville Stockholm radio att vi skulle söka efter 7m lång klinkbygd motorbåt, (mahogny), i sundet mellan Munsö - Svartsjölandet. Hittade snart båten som just fick bogserhjälp. Flygtid 15 min.
         /Hq

80-05-21 Ham, Ek, Hg, Alf, Y-man.
Kl 1145 under ett övningspass fick vi order landa lasarettet Visby. Utförde en transport Visby - Karolinska med hjärtsjuk 2 mån baby. (transporten dubbelbeställd) Flygtid 1 tim 55 min.
         /Ham

80-05-27 Sj, Elö, Ke, Wb, Est, M. Rönn    H 98
1945 larm Cefyl. Man med skallskador, medvetslös på mindre fartyg med läge Kopparstenarna. 2000 start Visby med läkare från lasarettet ombord. Direktkontakt med fatyget, den svenska fisketrålaren "FALKLAND" på kanal 16. 2030 framme, bårvinschning från akterdäcket med ytbärgare u.a. Läkaren bedömde skallskadan så allvarlig att vi gick direkt till Karolinska i Stockholm, där vi landade i Hagaparken kl 2115. Återflygning via Berga för komplettering av utrustning och tankning. Landning Visby kl 2340. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Sj

80-06-03 Hq, Kr, Fl, Eng, di Pontziano.
2255 larm Cefyl om fiskare ombord västkusttrålaren VINGASAND, som hade en man ombord med illa sargad hand efter olycka ombord. Läge Kopparstenarna. 2310 i luften. 2340 framme, (10 km väst GS). 2350 vinschningen klar (ytbärgare med dubbelsele). 0020 landning Visby, där dimman lagt sig, så vi dirigerade ambulans dit. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Hq

80-06-06 Hq, Kr, Fl, Eng, di Pontziano.
1810 larm Cefyl om ambulans Visby - KS. 1835 start lasarettsparken. 1935 landning. 2130 åter Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hq

80-06-08 Hq, Kr, Fl, Eng, di Pontziano.
0020 ambulans Visby - Södersjukhuset. Fick vänta 1 timme i lasarettsparken. 0150 start. 0245 landning på gräsplätt i närheten av Hornsplan. (200 m SO) 0445 åter Visby. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Hq

80 06-09 Hq, Kr, Fl, Eng, di Pontziano.
1330 i samband med uppvisning på sjösäkerhetens dag i Arkösund, pådrag för en E.L.T. i trakten av Jönköping. 1345 avbröts, återgick Arkösund. Flygtid 15 min.
         /Hq

80-06-13 Hm, Må, Oha, Ros, Gra.     H 98
0015 förvarning om ambulans Visby - KS. Det gällde en 2 mån. för tidigt född baby. Enligt doktorn kunde vi avvakta i lägenheten. Startorder skulle komma per telefon. Efter c:a 1 tim ringer Cefyl och undrar varför vi inte har startat. På lasarettet har dom varit klara länge! Doktorn som skulle ringa hade uppenbarligen glömt bort detta. Han var utlänning. Detta är ånyo bevis på dåliga rutiner vid lasarettet. Start lasarettet 0145. Haga 0250. Åter 0450. Flygtid 2 tim.
         /Hm

80-06-15 Hm, Må, Oha, Ros, Gra.     H 98
1440 larm Cefyl angående 2 vindsurfare utanför Visby. De hade i den friska ostvinden stora svårigheter att ta sig mot land. Strax efter starten 1455 meddelade dock Tingstäde att dom tagit sig iland. Flygtid 5 min.
         /Hm

80-06-15 Hm, Må, Oha, Ros, Gra.     H 98
2220 larm Cefyl. Västtyskt ftg stod i brand, 5 NM söder Ölands S. Ftg i närheten var på väg att undsätta, varför vi endast behövde gå upp i 5 minuters beredskap ute på fältet. Det hela avblåstes för vår del efter 20 min. 
         /Hm

80-06-23 Ek, Ham, Hg, Jok, Rön, Dr Holgersson.   H 96
1535 larm Cefyl. Man över bord från Gotlandsfärjan, SV Visby. Sökte tillsammans med färjan  under 1 tim 50 min, dock utan resultat. Troligen frivilligt hopp. Hård vind och hög sjö rådde. pos: N 5735,0 E 1756,9. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Ham
 

80-06-15 Hm, Må, Oha, Ros, Gra.     H 98
1440 larm Cefyl angående 2 vindsurfare utanför Visby. De hade i den friska ostvinden stora svårigheter att ta sig mot land. Strax efter starten 1455 meddelade dock Tingstäde att dom tagit sig iland. Flygtid 5 min.
         /Hm

80-06-15 Hm, Må, Oha, Ros, Gra.     H 98
2220 larm Cefyl. Västtyskt ftg stod i brand, 5 NM söder Ölands S. Ftg i närheten var på väg att undsätta, varför vi endast behövde gå upp i 5 minuters beredskap ute på fältet. Det hela avblåstes för vår del efter 20 min. 
         /Hm

80-06-23 Ek, Ham, Hg, Jok, Rön, Dr Holgersson.   H 96
1535 larm Cefyl. Man över bord från Gotlandsfärjan, SV Visby. Sökte tillsammans med färjan  under 1 tim 50 min, dock utan resultat. Troligen frivilligt hopp. Hård vind och hög sjö rådde. pos: N 5735,0 E 1756,9. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Ham

80-07-05 Hq, Böj, Ke, Est, di Pontziano, Dr Bertil Olsson.
1945 larm Cefyl om ambulans Hudiksvall - Uppsala. Inget annat flyg disponibelt. 2020 i luften. 2220 landning idrottsplats Hudik, kvinna med hjärnblödning. ( Barbro Wallner ) 2340 landning på Akademiska´s tak. 0200 åter Visby. Tid 4 tim 45 min.
         /Hq

80-07-07 Hq, Hm, Wb, Lun, Gra, Dr Hans Hjort.  H 96
1030 larm Cefyl angående E.L.T. NW Stockholm. Besättningen på Berga för byte. Start Berga 1040. Stigning till 1850 m mot NW. Svag kontakt i höjd med Svartsjölandet. (ljudkontakt) Slutlig plats, Ymergatan 19, Uppsala. Uppsalapolisen kunde så småningom avslöja en sändare på nämnda adress. En segelflygare hade tagit en sändare med sig hem och "lekt" med den. Kostnad för statsverket c:a 10000 kronor. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Hm

80-07-07  Hm, Kr, Wb, Alf, Gra, Dr Hans Hjort.   H 98
Larm Cefyl 1525. Start 1528. Sjuk kvinna ombord på liberiaregistrerade ftg DANIA, 20 NM norr Visby. Enligt uppgift hade hon kraftig underlivsblödning. Vi vinschade först ned ytbärgaren + doktorn på ftg. (8000 ton) Hjort kunde nu konstatera att patienten, som nu var medvetslös inte alls hade några blödningar utan att det möjligen kunde röra sig om hjärtat. Patienten bårvinschades och avlämnades på lasarettet 1625. Här kunde man nu konstatera att det inte alls rörde sig om ett hjärta utan i stället en hjärnblödning. (b.g.s. medicinsk rapport: ett sjukt hjärta orsakar hjärnproppar). Flygtid 1 tim.
         /Hm

80-07-08 Hm, Kr, Wb, Alf, Gra.       H 98
0530 larm Cefyl. Man över bord från Viking Saga, 6 NM NO Almagrundet. Start 0550. Framme 0642. På plats låg Viking Saga och en av hennes livbåtar var satt i sjön för att delta i sökandet. Platsen var markerad med en räddningskrans som någon hade kastat i omedelbart efter olyckan, max 300 meter ifrån den nödställde. Dom yttre förutsättningarna för spaning var goda, bra ljus och en lugn vattenyta. Trots detta kunde vi inte hitta någotnting utan avbröt efter 35 min. Färjan avbröt c:a 10 min före oss. Vi var på plats c:a 2 tim efter olyckan. Vattentemp 16 grader. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Hm

80-07-08 Hm, Kr, Wb, Alf, Gra, Dr Bertil Olsson.   H 98
Under flygning Askö - Visby fick vi en förfrågan kl 1550 från Tingstäde radio om vi kunde ta iland en besättningsman  på en Gotland runt - seglare NO Fårö. Besättningskillen ifråga hade inte stoppat för livet ombord utan drabbats av cellskräck och levt rövare, enligt utsago från övriga besättningen. Vinschningen blev en bra övning för Gra och Bertil som båda fick gå ned på båten, (typ SWEDE 55). Båtens namn: SVEDA. Pat: Nils Rex, född 490511, Hökstigen 30, Rönninge. Flygtid 1 tim.
         /Hm

80-07-10 Hm, Kr, Wb, Alf, Gra, Dr Bertil Olsson.   H 98
Kl 1530 under flygnign Berga - Gs - Visby hörde vi på kanal 16 nödtrafik angående en segelbåt som i det hårda vädret (14-15 m/sek), strandat på Läskär, NO Landsort. Vi anmälde oss för Stockholm radio och gick mot platsen, avstånd c:a 40 km. Då vi kom fram kunde vi konstatera att det inte var någon större fara med besättningen. En lotsbåt hade dessutom 
anlänt och skulle försöka dra båten fri från land. Kl 1550 i samband med att vi skulle lämna båten ovan, meddelar lotsarna Landsort att 5 NM Söder Landsort ligger en segelbåt med rigghaveri och motorkrångel. Vi hittar båten, MALUNDA, och får kontakt med den på PR 11A. Nu har dom också fått riktig fart på motorn och ger oss "tummen upp". Vi avbryter och går mot GS. Flygtid 30 min.
         /Hm

80-07-13 Hm, Kr, Wb, Alf, Gra, Dr Hans Hjort.   H 98
Larm 1150 (förhandsmeddelande lasarettet) 22-årig med hjärnblödning till SÖS. Start 1300. Landning heliporten SÖS 1400. Landning Berga för hkp byte. Flygtid 2 tim.
         /Hm

80-07-13 Hm, Kr, Wb, Alf, Gra, Dr Hans Hjort.   H 96
Kl 1550 i samband med start från Berga mot Visby uppfattade vi signaler från en E.L.T. norr ifrån. Det hela slutade i ett kurvanfall på en Cessna 172, SE-GYZ, norr om Åkersberga. Stockholm kontroll tog hand om Cessnan och ledde den till Arlanda för åtgärd. Flygtid 30 min.
         /Hm

80-07-17 Ek, Ham, Hg, Ros, Lund, Dr Jens Eriksson.
Larm Cefyl kl 1744. Fick uppgift om skadad besättningsman på finska båten MAARJA LEENA 7 km öster Fårö nordspets. Kraftig sjögång rådde. Efter uppvinschning, transport till Visby lasarett. En KA-båt gick ut och bogserade båten till Fårö, eftersom mannen med komplicerat armbrott var den ende som kunde hantera båten. Finska fartyget FINNFELLOW transiterade under operationen. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Ham

80-07-20 Ek, Ham Hg, Ros, Lund, Dr Jens Eriksson.
Larm Cefyl 1215. En kvinnlig deltagarte i Karlskrona race, hade krossat ett finger och överflyttad till följebåt "SOMMERSET" Tjejen lyftes upp från båten 2 km norr Hallshuk, för vidare befordran till Visby lasarett. Flygtid 35 min.
         /Ham

80-07-21 Sj, Elö, Wb, Eng, Rönn, Dr J. Collin.   H 98
Under ombasering Berga - Visby uppfattade vi radiotrafiken på kanal 16 mellan Tingstäde  radio och Tv 101, angående grundstött segelbåt vid Faludden. Vi anmälde oss kl 1230 i höjd med Visby, och ombads hjälpa till med lokaliseringen då dålig sikt rådde i området. Kl 1300 framme i området och fann tyska segelbåten "FREIHERR VON BROMBERG" på grund 1000 m Norr fyren, 300 m från land. Tv 101 framme samtidigt. Lugnt väder, så vår hjälp behövdes ej mer. Flygtid 30 min.
         /Sj

80-07-25 Sj, Elö, Wb, Eng, Rönn, Dr J. Collin.   H 96
Larm Cefyl kl 1835. Ambulansflygning Hudiksvall - Linköping. Brännskadad man efter att ha fastnat i en brinnande traktor. Start Visby kl 1855. Landning på fotbollsplan i Hudiksvall kl 2105. Start kl 2120. Mellanlandning på F 1  Hässlö för tankning och en snabb kopp kaffe. Landning SAAB kl 2330. Åter Visby 0030. Ingen extra vårdpersonal medföljde. Egen läkare, Collin, skötte patienten under färden. Patientens namn Ivar Brandström, 260920. Flygtid 5 tim 5 min.
         /Sj

80-07-26 Sj, Elö, Wb, Eng, Rönn, Dr J. Collin   H 96
Larm Cefyl 2155. Ambulansflygning Sala - Linköping. Brännskadad man efter brand i husvagn. (Suicid) Start Visby kl 2210. Landning på fotbollsplan i Sala kl 2340. Start igen kl 2400. Ingen extra personal med från Sala. Landning SAAB kl 0050, där ambulans mötte. Åter Visby kl 0215. Patientens namn Alf Lindgren, 460424. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Sj

80-07-31 Hm, Kr, Oha, Jok, Ponti, Dr Jens Eriksson   H 96
Kl 1530 under flygning Berga - Visby, larm Cefyl angående en PA-28 som i samband med start från Jönköping kvaddat höger landställsben. Flygplanet gick nu mot Kungsängen, Norrköping i avsikt att landa där och vi fick order att gå dit för att vid behov vara behjälpliga. Ff utförde en snygg landning med kuperad motor och som vi såg det utan ytterligare skador på flygplanet kl 1620. Efter tankning återgick vi till Visby. Flygtid 1 tim 40 min. 
         /Hm

80-08-03 Hm, Kr, Oha, Jok, Ponti, Dr Jens Eriksson.   H 96
2105 larm Askö. "Nicke-Bagger", målchefen hade drabbats av getingstick på tungan i samband med inmundigandet av ett glas saft. Läkaren ville ha in honom så fort som möjligt. Kvävningsrisk. Start 2125. Landning Nyge 2220. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Hm

80-08-06 Hq, Sö, Wb, Lun, Granberg, Dr Nettelblad.
1305 i samband med ombasering Visby - Askö för vinschövning fick vi från Cefyl att en marin enhet sett en fallskärm dala från skyn vid Huvudskär. Vi gick mot platsen. 1320 avbröts uppdraget sedan man konstaterat att: DET VAR EN AV DERAS EGNA ROBOTAR ! Flygtid 15 min.
         /Hq

80-08-07 Hq, Sö, Wb, Lun, Granberg, Dr Nettelblad.
0150 larm Cefyl. Sjukdomsfall ombord svenska tankern "MARIANNE" i närheten av svenska Björn. (hittad i maskinrum medvetslös) 0210 i luften. 0325 framme. Vinschade ner ytb/läk. 0345 vinschningen klar. 0415 landning Hagaparken. 0715 åter Visby via Berga där vi tankade och reparerade lite småfel. Besättningsmannens namn: Per-Olof Karlsson, 560410. pos: N 5947 E 1936. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Hq

80-08-13 Ek, Elö, Fl, Alf, Lund, Dr Eckerbom.
Larm 1745 från Cefyl angående sjuk passagerare på italienska "ESPRESSO OLBIA" från Calgiari. (TT - line - charter) Pos: N 5749, E 1957. Start 1800. Framme 1825. Ytb + läkare. Uppvinschning i sele. Visby las 1910. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Fl

80-08-15 Ek, Elö, Fl, Alf, Lund, Dr Eckerbom.
Larm från Tingstäde radio under flygning om mindre båt med motorstopp NW Fårösund. R/K Skärsände kunde ej finna honom i den täta tjockan. Påbörjade spaningen 1150. Fann honom på radar 1200. Fick bekräftat av honom på VHF att vi var rakt över. Gav pos till R/K Skärsände. Båtens namn: SHIBA, pos: N 5801,2, E 1834,6. Flygtid 30 min.
         /Fl

80-08-21 Kr, Ham, Oha, Est, Gran, Dr Göran Gustavsson.
2050 larm Tingstäde och Cefyl om brinnande fatyg SO Suderviken. Start 2105. Vi genomsökte ett stort område där den förmodade haveristen skulle finnas, utan att finna något. Avbröt sökningen 2215. Åskväder rådde i området, blixtarna lyste upp himlen med jämna mellanrum. Flygtid 1 tim 25 min. 
         /Ham

80-08-23 Kr, Ham, Oha, Est, Gran.
Ambulans till Uppsala, trafikolycka, 1 man. Larm 0545, Åter 1330. Flygtid 2 tim 25 min. Byte hkp på Berga.
         /Kr

80-08-24 Kr, Ham, Oha, Est, Gran.
Larm 1345. Tågurspårning Upplands Väsby. Vi fick vända när vi kom fram. Marinen var redan där med Y 63, och inte många skadade fanns kvar på platsen. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Kr

80-08-26 Hq, Ld, Ke, Eng, Dip, Anders Bergman.
1930 larm cefyl ambulans Visby - SÖS. 1955 vid Lasarettet Visby. 2010 start Visby. 2105 landning SÖS. Åter via Berga (tankning). 2300 landning vid hangaren Visby. Pat: hjärnblödning, 52-årig man. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Hq

80-09-03 Hm, Kr, Hg, Rönn, Dr B. Sandahl.    H 96
Kl 0900 larm Cefyl. Besättningsman försvunnen från ett tyskt lastfartyg på väg från Finland till Danmark. Ombord visste man inte var han fallit överbord, bara att det kunde vara inom ett område som var c:a 180 km långt, från i höjd med När och NO ut. Området avspanades i två slag med 1 km mellanrum. Sjön var grov och spaningen gav inget resultat. Flygtid 2 tim 25 min.

80-09-04 Hm, Kr, Hg,Ros, Rönn, Dr B. Sandahl.   H 96
Kl 0750 larm Cefyl ang. sjuk besättningsman på finska fiskebåten NORDSTJÄRNAN, SF 773 med pos 5 NM syd Bogskären. kramper, buksmärtor, blodblandade uppkastningar. Start Visby 0754, framme 0857. Vi vinschade ner ytbärgaren och doktorn. Denne kunde konstatera att det inte var nå´n större fara med patienten, varför vi tog upp honom i selen. Efter det att vinschningen var klar gick vi till Mariehamn, där ambulans mötte. Landning Mariehamn 0931. Efter tankning och fika återvände vi till Visby. Flygtid 3 tim.
         /Hm

80-09-06 Hm, Kr, Hg, Ros, Rönn, Dr B. Sandahl.   H 96
Kl 1930 larm Cefyl ang ambulans Visby - KS med lungskadad baby. Start lasarettet 2000. På grund av dåligt väder i hela området valde vi att gå IFR till Bromma, med Jönköping som alternativ. Landning Bromma 2113. Åter Visby 2320. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Hm

80-09-07 Hm, Kr, Hg, Ros, Rönn, Dr B. Sandahl.   H 96
Ambulans Visby - SÖS. Svårt trafikskadad man. Larm Cefyl 1310. Start lasarettet 1349. Landning SÖS 1438. Åter Visby 1605. Bra Väder. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Hm

80-09-16 Sj, Elö, Fl, Jok, Lindström F 15, Dr I. Boström.
Kl 0900 varsel från Cefyl. Cypern - registrerade lastfartyget "ROSALIA" med sjuk besättningsman ombord behöver hjälp med sjuktransport. fartygets läge strax utanför Ventspils, c:a 5 sjömil. Fartyget får ingen hjälp från öst-sidan och får ej heller gå in till hamn. Vi får startorder och är i luften kl 1015. Fartyget får direktiv av Stockholm radio att gå västerut och vi gör träffpunkt med fartyget kl 1100, pos N 5728, E 2057. Patienten vinschas upp med ytbärgarens hjälp i dubbelsele. Patienten, fartygets kapten, med urinvägsförträngning. Mycket goda radiokonditioner. Direktkontakt med Rosalia på kanal 16. Transiteringsflygplan i luften på höjd över Gotland. Kl 1200 landning Visby lasarett. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Hm

80-09-17 Sj, Elö, Fl, Jok, Lindström F 15, Dr. I. Boström.  H 97
Larm från Cefyl till bostaden 1940 om röda raketer på 190 grader från pos N 5738, E 1935. Start 1955. Många svenska laxfiskare i området + två öststatstrålare, som genast blev misstänkta (p.g.a. gamla erfarenheter). Sökte ut till 50 NM från observationspositionen. Mkt. god sikt Inget resultat. Åter Visby. Flygtid 2 tim 
         /Fl

80-09-18 Sj, Elö, Fl, Jok, Lindström F 15, Dr I. Boström.  H 97
Larm från Cefyl 2100 om hjärtsjuk på danska tankfartyget "SVENGULF MAERSK" som låg strax norr Fifång. Start 2145. Läkaren vinschades ner, men måste kostatera att mannen var död. Han lämnades ombord, och vi återgick Visby. Landning 2250. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Fl

80-09-24 Hq, Lut, Os, Len, di Ponziano, Dr Lars Olén. 
2110 larm Cefyl. Svårt knivskuren man ombord på finska RAUTARUUKI (10 000 DW). Position 13 distansminuter, bäring 210 grader från svenska Björn. 2122 i luften. 2220 framme. Landade på lastluckorna, tvärs fartyget. Pos: N 5909,8, E 1940,1. 2240 start från fartyget. Läka-ren bedömde att vi kunde ta patienten till Visby lasarett. Patienten: (Markku Sarpola), hade ett knivstick, höger sida, nedre delen av magen. 2337 landning Visby lasarett. 2350 landning flygplatsen. Flygtid 2 tim 25 min. 
         /Hq

80-09-26 Hq, Lut, Os, Len, di Ponziano, Dr. Lars Olén.
1325 Larm Cefyl. Hjärtinfarkt ombord på finska M/S DAGNY, Position: N 5900, E 2120. Bårvinschning u.a. 1552 landning Visby lasarett. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Hq

80-10-27 Hm, Kr, Oha, Lun, Sjölin.     H 96
1910 larm Cefyl ang. ambulans Visby - SÖS. En 16 årig flicka hade vid 1700-tiden blivit påkörd av en lastbil och erhållit svåra skallskador. Start las. 1945, landning SÖS 2029. Åter Visby 2210. Flygningen var relativt besvärlig med hård blåst och kraftigt regn. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Hm

80-11-01 Hm, Kr, Oha, Lun, Sjölin.
0235 larm Cefyl. Man (kvinna), överbord från Gotlandsbolagets Drotten, (gamla "Visby"), på väg från Oskarshamn mot Visby. Sökområdet begränsades av bäring 190 grader till Ölands norra och c:a 12 NM mot Oskarshamn. Sikten var god och sjögången liten. I spaningen deltog förutom Drotten och vi, ett tyskt ftg, en tullkryssare, lotsbåt och en livräddningskryssare. Spaningen påbörjades 0315 och avslutades 0510, då Drotten meddelade att den efterspanade hittats ombord. Landning Visby 0535. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Hm

80-11-12 Sj, Elö, Hg, Est, Rönn.     H 97
Kl 1725 larm från polisen i Visby med begäran om hjälp att söka försvunnen fritidsfiskare. Mannen hade gått ut för att bärga nät, 1 distansminut ost Västergarns utholme. Båten, en c:a 5 m lång öppen träbåt, hittades drivande upp och ned, 200 m. utanför Skansudd´s fyr. Brandkåren gick ut med sin gummibåt och vi sökte med strålkastare efter stränderna runt Västergarns utholme och utmed stranden vid Skansudd utan resultat. Radiokontakt med polisen på stranden. Landning 1845. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Sj

80-11-14 Sj, Elö, Hg, Est, Rönn.     H 97
Larm Cefyl kl 2055. Besättningsman med svåra blödningar på tyska fartyget "BARBARA ANN". Läge: 20,5 dist.min. ost Fårön. Kl 2115 start med Dr Fridblom ombord. Kl 2140 framme vid fartyget. Svår sjöhävning. radiokontakt med fartyget på kanal 16. Vinschning med  ytbärgare och dubbelsele. Patienten hade förlorat mycket blod, men kvicknade till efter behandling av Dr Fridblom. Befarad magblödning. Kl 2200 vinschning klar. Kl 2230 landning Visby lasarett. Pat namn:  Felix Wittner Scholtbach från Chile.  Flygtid 1 tim 15 min.
         /Sj

80-11-16 Sj, Elö, Hg, Est, Rönn     H 97
Larm Cefyl kl 1120. Ambulansflygning Visby - KS. 4 mån. pojke med andningsproblem, föremål i ena lungan  .Start Visby lasarett kl 1200 med läkare + vårdare. Landning Haga kl 1255. Åter Visby kl 1425. Flygtid 2 tim
         /Sj

80-12-02 Sj, Kr, Fl, Lun, Dahlström.    H 98
Kl 0740 larm Cefyl. Fartyg med slagsida, Ost Öland. Fartyget: Norskt "ELDARÖY" från Narvik, 595 ton, 5 ombord. Läge: N 5625, E 1646. Väl framme i området hittade vi inget fartyg vid uppgiven position. Annat fartyg THUNPALL angav ELDARÖY´s läge till 8 NM , 80 grader från Segerstad. Ej heller där fann vi något fartyg. Vi fann fartyget efter sökning, 4 km Ost Ölandskusten på pos: N 5637,5, E 1646,3, kl 0945. Fartyget hade nu läget under kontroll efter trimmning och av att ha kommit i lä. Kontakt med fartyget på kanal 16. Cefyl ombaserade F 17 hkp till Kalmar för den fortsatta bevkningen av fartyget. ELDARÖY gick nu till närmaste hamn, som var Oskarshamn. Väder: sikt c:a 10 km i regn, vind SV 15 m/sek. Vi åter i Visby kl 1035. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Sj

80-12-02 Sj, Kr, Fl, Lun, Dahlström.    H 98
Kl 1200 larm Visby lasarett, Cefyl. Ambulansflygning Visby - SÖS i Stockholm. Trafikskadad kvinna (kotskador). Start 1310. Landning SÖS 1400. Åter Visby 1610. Flygtid 2 tim 10 min. 
         /Sj

80-12-04 Sj, Kr, Fl, Lun, Dahlström.     H 98
Larm FL Visby kl 1300. Cessna, SE-IBY (Avia), på väg från Visby till GDansk i Polen, fick motorstörningar. Han kuperade ena motorn och vände halvvägs. Vi mötte honom vid Faludden och följde honom till en lyckad landning i Visby. Flygtid 35 min.
         /Sj

80-12-05 Hm, Sta, Oha, Alf, Andersson.    H 97
Under övningsflygning öster Stockholm larm Cefyl kl 1022 angående flyghaveri i trakten av Morgongåva. Två 35-or ingående i en fyrgrupp från F 1 hade kolliderat och förarna lämnat fpl i fallskärm. vi steg till 1000 m mot området och fick efter en stund rdoförbindelse med Hässlö-tornet och hkp A 92. Strax innan vi nått fram till haveriområdet meddelade A 92 att han fått kontakt med förarna. Dom hade tagit mark oskadda intill ett sågverk utanför Enåker, NO Sala. Vi tog upp förarna (en i bår p.g.a.ömhet i ryggen), och förde dom till Västerås lasarett. Efter lunch på F 1, transporterade vi upp vaktpersonal till haveriplatsen och återvände därefter till Berga. Flygtid 3 tim.
         /Hm

80-12-14 Ek, Ham, Wb, Eng, Sjölin.    H 98
Kl 1620 larm Fridblom om ambulans med "skallskada" till SÖS. Starttiden bestämdes till 1700. Kl 1805 landning på plattan SÖS. Kl 1950 åter Visby. Pat: Margareta Gårdefors. Flygtid 2 tim 10 min. 
         /Wb

80-12-19 Ld, Elö, Hg, Est, Andersson.
Larm 1341. Fpl på lång final mot Kungsängen med motorstörningar. Larmet till lägenheten. Start 1351. Ytterligare info 1354 från TL Visby. 1358,30, order återgå. Fpl hade landat. Landning Visby 1406. Flygtid 25 min.
         /Hg

80-12-30 Ek, Ham, Ke, Ros, Christer Sjölin   H 97
Kl 1226 larm Cefyl, saknat fpl Snappa (W Uråsa) SE - IEE. Ron hkp startade ungefär samtidigt. Efter c:a 15 min flygtid fick vi återgå Visby. Saknade fpl hade radiofel, landade Uråsa u.a. Start 1233, landning 1305. Flygtid 30 min. 
         /Ke
 

1980 = 59 uppdrag.                                                                            Top

FRÄD 1981 VISBY
 

81-01-20 Hq, Sö, Hg, Lun, Sjölin.
Fick i samband med ombasering Visby - Berga begäran om sjuktransport Askö - F 18 med sjuk beväring. Lade om kursen och gjorde jobbet. Flygtid 30 min.
         /Hq

81-02-16 Hq, Kr, Oha, Ros, Hg.
0320 Larm Cefyl om man överbord från RESÖR, VY 277, mellan Karlsöarna och Hoburgen. Hopplöst företag enär mannen , (Gösta Pettersson), hade gått överbord någon gång den senaste timmen. Vattentemp +3 grader. 0340 vi startade och gjorde ett par slag från båten och längs dess färdlinje. 0445 landning Visby. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Hq

81-02-17 Hq, Ld, Wb, Eng, Håkan Andersson.
Hjälpte, efter begäran, polisen att söka efter försvunnen man i en Volvo duett. Man misstänkte, (tips från hustrun), att han nu som vid tidigare depressioner sökt sig till området kring Bäste träsk. Vi fann ingenting, och detta kan förklaras med att mannen återfanns 810219 i Nacka. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Hq

81-02-19 Hq, Ld, Wb, Eng, Håkan Andersson.
0655 larm Cefyl, kusttanker i sjönöd någonstans mellan Gotland och fastlandet. Tar in vatten och håller på att bli nedisad, men vet inte var han är. Vind ENE 12 m/sek. 0720 start och fick tips av Stockholm radio att söka norr linjen Visby - Västervik. Fick ganska snart radiokontakt med tankern som hette RONE. Efter en lång dialog, där han berättade om sina irrfärder under nattens mörker, lade Wb upp ett sökområde. 0807 efter att först identifierat 7-8 andra radarekon, så hittade vi RONE i N 5759,3, E 1746,5. Han låg mycket djupt i vattnet, hade besvär med styrningen, det såg illa ut, varför vi kvarstannade på plats tills ett annat fartyg, Minitrans av Brändö, anlände. Tull och livräddningskryssare var under gång mot platsen. 0940 landning Visby. Anm: RONE sjönk kl 1710 i pos: N 5746,5, E 1757,7. Besättningen, 2 man, tagna ombord på livräddningskryssaren. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Hq

81-02-28 Ek, Ham, Fl, Lun, Dahlström.
2100 larm Cefyl. Sjuktransport av skallskadad, Visby - Södersjukhuset. Åter Visby 810301 kl 0130. u.a. Flygtid 2 tim.
        /Ham

81-03-16 Ham, Wb, Hg, Est, Lun, ytb. Basering Berga.
1410 larm från Cefyl, E.L.T. Norrköping. 1415 E.L.T, pejlad i bäring 080 grader från TL-tornet. 1426 order återvända, pos Tystberga. E.L.T. i flytväst på F 13. 1500 under återflygning, i höjd med Oaxen fick vi order av Cefyl att gå mot F 15, 37-a med motorstörningar. 1503 order återgå, 37-an landat u.a. 1510 landning Berga. Flygtid 50 min.
         /Hg

81-03-25 Hm, Sj, Wb, Eng, Sjölin     H 96
Förfrågan från Visbypolisen om hjälp med spaning efter en försvunnen 79 årig man från Toftaområdet. Mannen som på e.m. dagen innan skulle ta en kort promenad i närheten av sitt hem, som låg i ett skogsområde intill Tofta skjutfält, återkom aldrig. Han gick enl uppgift dåligt, använde käpp och led dessutom av diabetes. P.g.a. dimma kunde spaningarna inte sättas igång förrän  på morgonen dagen efter försvinnandet. Vi sökte i området under två pass, utan resultat. Markspaning med militär och polis pågick samtidigt. Terrängen var mycket svårspanad högstammig skog och svårgenomträngliga snår. Flygtid 3 tim 30 min.
         /Hm
Ps/ Mannen hittades senare under dagen utanför vårt spaningsområde, tyvärr död. /Ds
         /Wb

81-03-30 Ek, Ham, Hg, Jok, Andersson.
1620 efter landning Visby, larm från Cefyl. Start mot Ölands Södra udde, kustbevakningens Cessna hade ej hörts av. Strax efter start avbryt, Cessnan hade kontaktat Karlskrona. Landning Visby 1625. Flygtid 5 min.
         /Ham 

81-04-04--05 Ham Elö, Hg, Jok, Andersson.
2230 larm från Cefyl. Man ombord på ftg "NORA  HEREN", svårt blödande i en arm. Ftg läge: Understen. 2250 hämtade Fridblom vid lasarettet (var ej i tjänst). 2300 start. 2330 fick via Stockholm radio läge, kurs och fart på ftg på kanal 16. Provade även 5589 HF, läsbar men sämre än Cefyl radio. 0010 radiokontakt med ftg. Pos: N 6004.0, E 1918.0. Flera ftg i området 0025 framme, pos: N 6001.6, E 1920,1. Landning på ftg däck. Fridblom kostaterar patienten lätt skadad. Tysk född 600102. 0037 klar, start direkt mot Visby. Patienten luktade starkt av alkohol, skuren med rakblad ?? 0140 landning Visby. Ambulans + "Julle" mötte på plattan. Vi planerar att efter det att patienten har sytts ihop, återförena patienten med sitt fartyg via lotsbåt när "NORA  HEREN" passerar Visby mot Kiel. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Hg

81-04-06--07 Ld, Elö, Hg(F 15), Lun, Dahlström.
2300 larm från Cefyl. Hjärtsjuk ombord på Viking Saga. N 5922, E 2017, kurs 220 grader. 2325 hkp klar, väntar på läkare. 2355 start. 0030 framme vid Viking Saga, N 5909, E 1956. Nedvinschning av ytbärgare + läkare och bår. 0046 uppvinschningen klar. 0047 start mot Huddinge. 0115 landning Huddinge. 0120 start mot Berga. 0130 landning Berga. 0145 hkp klar. 0205 start mot Visby. 0250 landning Visby. Väder: klart, vind N svag. Sjö: nästan bleke. Radio: god kontakt på samtliga freqvenser och med alla berörda. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Hg(F15)

81-04-10 Ld, Elö, Hg(F15), Lun, Dahlström. 
Ambulans Visby - KS. Start kl 1415 lasarettet. Landning KS 1515. Start KS 1605 via GS, hämtning av sjukling. Landning Visby kl 1730. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Elö

81-04-14 Hq, Hm, Fl, Est, Christer Sjölin.
0245 larm Cefyl om nödraketer iakttagna i norr från Åland. Hård vind med upp till 40 m/sek i byarna gjorde att finska helikoptrar ej kunde starta. Raketerna iakttagna 2300 !!! 
0305 i luften. 0520 framme i området efter att ha gått via Berga, för att plocka av strutarna (vi fick efter förfrågan under färden att Mariehamn rapporterade 500 m sikt i snöblandat regn, tankade även upp till 2400 pounds i varje). Delade upp området och sökte tillsammans  med Y 69 som även var på plats. Vi leddes av flygledaren, Mariehamn´s flygplats. Vädret visade sig vare betydligt bättre än den rapport vi fick under färden. Mycket hård vind, men god sikt och ingen nederbörd. Sökte i stråk norr och nordväst från den angivna iaktagelseplatsen. Hittade tyvärr inget. 0815 landning Mariehamn, där finska staten bjöd på kaffe och smörgås. Svenske konsuln kom ut till flygplatsen och fikade tillsammans med oss. 0910 start mot Berga. 0930 landning Berga för rep av HF m.m. 1330 åter Visby efter att ha ätit lunch NO Slite (ESHQ). Flygtid 6 tim 40 min.
         /Hq

81-05-03 Ek, Hq, Wb, Eng, Christer Sjölin.
0930 fick på kanal 16 av Stockholm radio begäran om sök efter 8 m  lång mahognybåt som dagen innan kl 1430 gått från Arkösund och skulle till Fårösund med 2 man ombord. Fick sökområde som gjorde att vi skulle börja genomsöka holmar och kobbar söderut från Arkösund mot Gryt´s skärgård. I höjd med Harstena fick vi avbryta uppdraget p.g.a. hydraulläckage, system 2. Landning Harstena på en berghäll u.a. Fick efter mycket krångel med hjälp av en marin hkp-6 dit den tryckslang som brustit. Åter Visby 1900. Flygtid 1 tim.
         /Hq

81-05-19 Kr, So(F 17), Guf, Fl, Est, Sjölin.
1545 begäran om ambulansflygning till SÖS. Neuro-fall. 1615 avfärd från lasarettsparken. 1715 ankomst SÖS. 1845 åter till Visby. Flygtid 2 tim
         /Fl

81-05-20 Kr, So(F17), Guf, Fl, Est, Sjölin.
1540 larm om trafikolycka (!) på Gotska Sandön. Vpl hade fått ratt i magen. Smärtor. 1550 start mot GS. 1620 landning GS. 1700 ankomst Visby lasarett. Flygtid 1 tim 
         /Fl

81-05-21 Kr, So(F 17), Guf, Fl, Est, Sjölin.
2115 begäran om transport Visby lasarett - till KS. Brännskadad 8 - årig pojke, som lekt med bensin och tändstickor. 2045 avfärd från lasarettsparken. 2150 landning Hagaparken. 2225 åter  till Visby. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Fl

81-05-25 Ek, Ham, Oha, Alf, Dahlström.
Begäran hjälp om spaning efter försvunnen 20-åring i trakten av Garda. Två polismän medföljde under spaningen som ej gav något resultat. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Ham

81-05-26 Ek, Ham, Oha, Alf, Dahlström.
1105 begäran från Fridblom via Cefyl om transport av skallskadad 1,5 års pojke som fallit ut från andra våningen i obevakat ögonblick, från Visby lasarett till Karolinska sjukhuset. Åter Visby kl 1435. Flygtid 2 tim.
         /Ham

81-06-04 Sj, Elö, Wb, Eng, G. Höjer.    H 96
1850 larm Cefyl. Cessna 172, SE - GCZ i nöd, bäring 310 grader från Visby. 1856 hkp start. Han hade startat Norrköping destination Visby. Väder Visby: dimma, vertikal sikt 50 fot !!! Han varnades av FL Visby för dåligt väder, men fortsatte i alla fall och kom in i moln 50 km NV Visby. VFR - flygare !!! Han tog plats över Visby på 200 m. i hopp om att hitta gluggar ?? Radar ingrep och fick honom att stiga. Han kom över på 7000 fot och leddes sedan mot Västervik. 1901 vi landade igen och stog i beredskap tills faran var över. Han landade sedan i Västervik som hade bra väder. Flygtid 5 min.
         /Sj

81-06-06 Sj, Elö, Wb, Eng, G. Höjer.    H 96
2350 larm Cefyl. Ambulansflygning KS. 0030 start Visby med skallskadad 14 årig pojke. Cykelhaveri, tandemcykel Kneipbyn. 0130 landning Hagaparken. 0325 åter Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Sj

81-06-11 Hm, Sö, Guf, Hg, Jok, Asterdahl.    H 96
Kl 0658 larm Cefyl ang man över bord från västtyska minsveparen SCHYTTSE, som ingick i ett förband om nio örlogsfartyg på väg till Gävle. Olycksposition: N 5829,0, E 1957,1. Start Visby 0710. Framme i området 0742. det rådde hård SV vind med hög sjö, men i övrigt bra väder. Kontakt med ledarfartyget, Sachen Wald på kanal 16. Mannen som hade fallit överbord hade burit flytväst. Dessutom hade två flytvästar kastats i vattnet som markeringar. En av flytvästarna var försedd med ett långt rep. 0858 hittade vi en av flytvästarna i läge: N 5830,2, E 2003,5, och  kl 0925 den andra flytvästen, den med repet, i läge: N 5830,0, E 2001,4. Kl 0955 avbröt vi sökningen och återgick Visby för tankning. Marinhelikopter Y 61 var då på väg ut för att avlösa oss. Så småningom avlöstes Y 61 av H 97. I skrivande stund, 1350, har enligt Cefyl ingenting hittats som kan härledas till den saknade. Flygtid 3 tim 30 min.
         /Hm

81-06-11 Hm Sö, Guf, Hg, Jok, Asterdahl.    H 96
Fortsättning på ovanstående uppdrag. Start Visby 1555 för att avlösa H 97. Sökning i området mellan 1630 - 1805. Inget resultat. Landning Visby 1855. Flygtid 3 tim.
         /Hm

81-06-13 Hm, Sö, Guf, Hg, Jok, Asterdahl.    H 96
Larm 1005. Ambulans Visby - KS med skallskadad 14 årig pojke (misshandel). Start lasarettet 1112. Landning Haga 1235. Hård motvind och kyttigt, varför vi gick på 500 m . Färdhastighet 120 km/tim. Åter Visby 1410.  Flytgid 2 tim 25 min.
         /Hm

81-06-15 Kr, Ham, Hg(F 15), Lun.     H 96
Larm Cefyl 2345. Efter uppstartning, order av FL att hålla 10 min. Efter diverse telefonsamtal avbröts uppdraget, den saknade båten hade kommit till rätta. Flygtid 0.
         /Ham

81-06-23 Hq, Guf, Fl, Est, Göran Höjer. 
0503 Larm Cefyl om "man över bord", mellan Ölands Norra udde och 65 km söder (östra sidan). N 5639, E 1700 -- N 5720, E 1715. 0520 i luften , sökte tillsammans med ARONA
och två andra fartyg + Tv 272 utan resultat. 0905 landning Visby. vattentemp + 13 grader, relativt lugnt hav, vi avlöstes av Q 97. Flygtid 3 tim 45 min.
         /Hq

81-06-26--27 Ek, Guf, Fl, Est, Göran Höjer.
2220 varsel från lasarettet om ambulansflygning. Trafikolycka. 2330 hämtat patienten vid lasarettet efter diverse byråkratiskt krångel med RPS. 0030 i Hagaparken. 0115 åter mot Visby. 0215 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Fl

81-06-30 Hm, Äk, Oha, Alf, Kub, Mats Asterdahl.   H 98
1530 larm Cefyl om E.L.T. Norr om Uppsala. Efter upptankning till 2 x 2600 start 1537. I området rådde dåligt väder med kraftigt regn. C.a 30 km S Uppsala steg vi till 1850 m std. Då vi befann oss mellan Gävle och Söderhamn, nu på 2450 m std. fick vi sporadisk kontakt med sändaren, men utan någon logisk riktningsindikering. P.g.a. kyttigheten var vi nu tvungna att minska höjden. Dessutom började utrustningen i hkp att falla ur. Värmaren slocknade, kompassen  gick ur och även mottagaren Sök-75. Vi styrde nu mot Borlänge VOR på 1200 m std. Efter en stund fick vi marksikt i en glugg, varför vi beslöt oss för att gå ner under och ta oss fram till Borlänge under moln. Vi konstaterade vår position med hjälp av namnskylten på Hofors järnvägsstation. Då kompassen nu återfått medvetandet kunde vi med hjälp av denna och kartan ta oss fram till Borlänge, där vi landade 1830. Vid telefonkontakt med Cefyl fick vi veta att sändaren nu hade tystnat, varför uppdraget bedömdes som slutfört. Efter tankning och fika återvände vi till Visby på höjd via Aros och Trosa VOR. Så småningom framkom det att orsaken till nödsändningen var en Huges 500 som till hälften havererat vid sättningen vid Hassela, SV Sundsvall. Föraren som unkom oskadd hade underlåtit att direkt rapportera det inträffade till Lfv.  FY SKÄMS ! Flygtid 4 tim 40 min.
         /Hm

81-07-04 Hm, Äk, Oha Alf, Kub, Mats Alsterdahl.   H 99
1845 larm Cefyl, 60 - årig fritidsfiskare saknad i området NO Bungenäs. Han färdades i en öppen båt av typ Flipper. Start 1907. Sikten var god och havet lugnt, varför vi hittade honom direkt utanför Dämbo på Fårön. Vi meddelade Tingstäde som skulle ordna en båt för assistans. Då vi skulle återvända till Visby, fick vi ett nytt uppdrag av Cefyl. Ännu en fritidsfiskare försvunnen i skärgården Ö Gräsö i Roslagen. Han hade gått ut i en öppen plastbåt med utombordare för att fiska men hade inte återvänt. Det rådde tidvis dimma i området. Framme i området 2045. Vädret var nu bra med goda spaningsförhållande. Efter att ha avspanat ett av Stockholm radio tilldelat område plus lite till utan att ha funnit några spår av den saknade återvände vi via Berga till Visby. Landning Visby 2330. Flygtid för båda uppdragen 3 tim 40 min.
         /Hm
 

81-07-08 Sj, Elö, Wb, Eng, Eskelius, Dr. Bertil Olsson.  H 99
 0530 laem Cefyl efter fritidsbåt typ Marieholm 24, senaste kända position N 5833, E 1833, föregående kväll kl 20. Båten funnen där av kustbevakningens flygplan. Båten då drivande med motorstopp. 0615 start Visby mot beräknad position. Vi avspanade området Visby - Hallshuk - Gunnarstenarna - Huvudskär - E 1900 - Fårösund - Visby. Inget resultat. Båten ej anmäld saknad. 0845 landning Visby. Flygtid 2 tim 30 min.
           /Sj

81-07-09 Sj, Elö, Wb, Eng, Eskelius, Dr. Bertil Olsson.  H 99
2058 larm Visby lasarett, Cefyl. Ambulansflygning till Linköping med ryggskada. (Badolycka vid "Snäck") 2125 start hangaren. 2130 start lasarettet. 2220 landning på parkeringsplats vid lasarettet Linköping. 2355 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Sj
 Medicinsk rapport visar: förlamning från midjan och neråt, av de uppkomna kotskadan, förosakad vid åkning i vattenrutschbanan vid "Snäck".
         /Wb

81-07-11 Sj, Elö, Wb, Eng, Eskelius, Dr. Bertil Olsson  H 99
Ambulansflygning Visby - Bromma (St. Göran) 3 mån flicka med andningssvårigheter. Mobiliftbår. Start lasarettet 0135. Landning Bromma 0225. Åter Visby 0430. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Sj

81-07-18 Ek, Guf, Hg, Jok, Göran , Doc.    H 99
Ambulans Visby - KS. 40-årig yngling, medvetslös, hjärnblödning. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Ek

81-07-21 Kr, Ham, Ke, Lun, Mats     H 98
2000 larm Cefyl. 2025 start och flygning Visby lasarett - KS med 13 tim gammal baby som hade andningssvårigheter. 2320 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Ham

81-07-28 Hq, Elö, Fl, Est, Mattson, Eskelius.
1000 under under vinschövning på gamla fältet fick vi av Cefyl på 129,45 att en E.L.T. gick någonstans  Jönköping - västkusten. Vi blev ombedda att stiga västerut och lyssna. Vi steg till 3000 m, men hörde inget. Fick sedan från Cefyl att vi kunde återvända. Flygtid 30 min.
         /Hq

81-07-31 Hm, Elö, Fl, Est, Mat, Eskelius.    H 98
Kl 1440 larm Tingstäde radio om försvunnen seglare utanför Lickershamn. En ensamseglare hade kl 1145 gått ut från Lickershamn i en 7,5 m segelbåt. Från land hade man observerat att seglaren hade haft svårigheter med seglen, och så småningom sågs båten gå runt i cirklar. Brandkårens räddningsbåt som befann sig i närheten larmades. Räddningsbåten konstaterade att segelbåten var tom. Start Visby 1453. Det aktuella spaningsområdet var litet, och genomsöktes noga under en timmes tid utan resultat. Landning Visby 1623. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Hm

81-08-01 Hm, Elö, Fl, Est, Mat, Eskelius.    H 98
Kl 1033 larm Cefyl angående försvunnet fpl i Södertäljetrakten. Det var på väg från Bromma till Visby. kl 1046 klara för start och kontakt med Cefyl på 129,45. Starten avblåstes då fpl hade landat Skå Edeby. Det var en PA - 28 som hade fått elfel och avbrutit sin flygning i trakten av Trosa. 
         /Hm

81-08-08 Ld, Böj, Oha, Alf, Höjer.
Larm kl 0700 Cefyl. Start 0720. Segelbåt hade sänt nödmeddelande kl 0530, med läge någonstans mellan Landsort - Häradsskär. Seglen i trasor och motorn orkade ej i den hårda blåsten. N 10 -15 m/sek. Hade enligt meteorologen blåst 29 m/sek under natten. Sökte i berört område tillsammans med Y 65 och ett antal båtar från sjöräddningen och kustbevakningen. Landade Bråvalla för tankning efter 3,5 tim. Kl 1200 ut igen och sökte i ytterligare 1 tim 40 min då vi fick larm av Cefyl om drunkningstillbud vid Lickershamn. Efter kontakt Y 65, vem som låg närmast, avbröt vi sökandet efter båten och gick mot Gotland. Det visade sig vara två sportdykare, med fin utrustning, som polis och ambulansmän försökt återuppliva i 40 min, men de gick inte att rädda. De låg så oländigt till för ambulansen, att vi tog dem med till Visby lasarett + en polisman. Landade 1430. Efter kontakt med Cefyl bestämdes att vi skulle inta viloläge, Vid pressögonblicket ingen uppgift om båten hittats eller ej. Flygtid 5 tim 55 min.
         /Böj

81-08-10 Kr, Ham, Hg, Eng, Mats.     H 98
1045 ombads söka efter ev. försvunna på och omkring öarna runt Gunnarstenarna, utan resultat. Flygtid 40 min.
         /Ham

81-08-14 Kr, Ham, Hg, Eng, Mats.     H 97
Under ombasering  Visby - Kalmar upptäckte vi en stor segelbåt som stod på grund 10 km väster Föra kyrka på Öland. Efter upphovring såg vi att läget var under kontroll. Efter rapport till Stockholm radio fortsatte vi till Kalmar. Senare framkom att den polska båten sänt nödraketer efter vi hade lämnat platsen. En lotsbåt gick ut och bogserade iland segelbåten. Flygtid 5 min.
         /Ham

81-08-14 Kr, Ham, Hg, Eng, Mats.     H 97
Larm sjukhus och Cefyl 2030. Sjuktransport Visby - Hagaparken med trafikskadd yngling. Start 2200. Landning Visby flygplats 0105. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Ham

81-08-16 Kr, Ham, Hg, Eng, Mats.     H 97
1730 larm Cefyl om saknad 6 m. snipa med en man ombord, läge, SO Ronehamn. I samband med motorstart (ettans motor), avbröts uppdraget. Flygtid 0.
         /Ham

81-08-17 Kr, Ham, Hg, Eng, Mats.     H 97
0145 larm Cefyl om anmält rött signalskott SV Tofta. Avspaningen i området mellan Tofta och Scharlakansgrund (Hamberg´s), gav inget resultat. Området mellan grundet och Karlsöarna samt runt öarna gav inget resultat. Mörker, hård vind, höga vågor samt regn, gjorde troligen att någon person trott det var nödskott när blixten syntes i sydväst. Landning Visby 0340. Flygtid  1 tim 30 min.
         /Ham

81-08-17 Kr, Ham, Hg, Eng, Mats.     H 97
Larm Tingstäde 0800. Saknad tysk segelbåt mellan Gotland och GS. Vi gjorde några repor fram och åter till GS. Från Fårösund gick vi nordväst ut och i läge N 5801,4, E 1856,9 fick vi se en segelbåt som låg och drev i vågorna som var c:a 5 m höga, vindstyrka c:a 60-70 km/tim. Försökte få kontakt med båten "RENATE" på kanl 16, men inget svar. Så småningom fick dom igång radion samtidigt som räddningskryssaren Skärsände var på väg ut. Vi övervakade hela inbogseringen till Lauterhorn. Vid samtal med Renate´s besättning (4 man), förklarade de att batteriet var dåligt. Efter vi hittat Renate dröjde det c:a 1 tim innan räddningskryssaren var framme. Inbogseringen tog ca 1 tim och gick utan större problem. Som avslutning hovrade vi över en röd prick i hamninloppet för att Skärsände skulle se var han skulle gå in, pricken orkade inte resa sig i det hårda vädret.  Flygtid 3 tim 25 min.
         /Ham

81-08-23 Ek, Guf, Wb, Wår, Eskelius.
Kl 2145 larm Cefyl om observerade röda raketer Est om Öland. Start 2205 Visby mot området, vilket genomsöktes utan resultat. Kl 2355 landning Visby. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Wb

81-08-25 Hm, Ld, Ke, Lun, Höjer.     H 98
1757 larm K-H Fridblom, Visby lasarett angående bukskada Gotska Sandön. En vpl hade fallit från 4 m höjd. Några timmar senare började han få buksmärtor och vomerade. Start lasarettet 1825 med K-H och en engelsk läkare. Åter lasarettet 1925. Efter start GS uppkoppling av samtal till lasarettet via polisradio. Mycket god kvalité. Dropp sattes. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Hm

81-08-30 Hm, Ld, Ke, Lun, Höjer.     H 98
0545 larm Cefyl angående fösvunnen plastbåt med 3 man ombord. Båten, en öppen Flipper på 4 meter, hade gått ut mot Storkläppen på morgonen dagen innan och sedan dess inte hörts av. Start Visby 0620. Då var nästan framme i området meddelade en annan sökenhet att dom hittat objektet, varför vi kunde återvända Visby. Flygtid 45 min.
         /Hm

81-09-05 Elö, Mel, Fl, Est, Asterdahl. 
1440 larm Cefyl om ambulans Visby - KS med skallskadad 3 -årig pojke. Start 1505. Start lasarettet 1515. Landning Haga 1610. Start Haga 1650. Landning Visby 1800. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Elö

81-09-15 Sj, Kr, Wb, Eng, Kub.     H 97
1030 under övningsflygning lokaliserades ett 10 km långt oljeutsläpp, c:a 30 km N Visby. Vi kontrollerade oljan ännu en gång vid ett flygpass kl 1400. Kustbevakningen sände ut en båt för  vidare kontroll. Flygtid 10 min.
         /Sj

81-09-16 Sj, Kr, Wb, Eng, Kub.     H 97
1148 larm Cefyl. Starta mot Norrköping, befarat fpl-haveri. Nödraket observerad V Åby + nödsändarutslag på SÖK-75.  Vidare fakta av Cefyl i luften. Gå mot HULTSBRUK, 5 km V Åby. Inget fpl saknat. Polisen insatt med bil + hkp från Barkarby. 1240 framme i området. Sökte en stund. Inget utslag på SÖK-75. Vi landade och talade med polisen som funnit rakethylsan. En av Sjöfartsverket godkänd raket för sjöfarare med firmanamn och allt. Raketen uppskjuten framför nosen på en 37-a som flög mot F 13. "NIDINGSDÅD"?! Nödsändar-
utslaget oförklarligt. Båda sakerna under utredning. Flygtid 2 tim.
         /Sj

81-09-21 Elö, Guf, Hg, Jok, Höjer.     H 98
2110 larm Tingstäde radio. Nödraket synlig väster Stenkyrkehuk. 2130 start mot området. Det visade sig att det var många ftg av olika slag i området. Ingen visade något intresse av oss. Ingen hade heller rapporterat något om nödraketer till Tingstäde. 2205 avbröt och återvände till Visby. 2210 landning. Flygtid 40 min.
         /Hg

81-09-23 Elö, Guf, Hg, Jok, Höjer.     H 98
2120 larm från Cefyl om nödraket synlig från Ronehamn över Faludden, 195 grader. 2140 start Visby. 2158 framme i området. Genomsökte området och speciellt i riktning 195 grader. Upptäckte inte något som tydde på ftg i nödläge, Det fanns många ftg i området och i riktning 195 grader från Ronehamn. Sikten var mycket god, betydligt över radarräckvidden. 2240 avbröt efter att ha tittat på ett antal ftg och grynnor syd Faludden. 2305 landning Visby. Flygtid 1 tim 25 min. 
         /Hg

81-09-24 Elö, Guf, Hg, Jok, Höjer.      H 98
E.L.T. uppfattad av 35:or bland annat M 68 mellan Rexa - Valid. 1138 start mot Rexa, ingen signal, 1000m höjd, fortsatte mot Valid - Valdemarsvik - Visby. Ingen signal. 1255 landning Visby. Orsaken, trolig PA-28 som landade Ronneby. (enligt Cefyl) Flygtid 1 tim 15 min.
         /Hg

81-09-26 Elö, Guf, Hg, Jok, Höjer.     H 98
Ambulans Västervik - KS. Larm från Cefyl kl 0250. Start Visby kl 0344. Ankom till Västervik flygplats kl 0418. Start Västervik kl 0434, ankomst Hagaparken kl 0531. Patient: brännskada efter trafikolycka. Start Haga 0625 till Berga för tankning. Start Berga 0710 via Västervik 0805, åter Visby 0845. Läkaren som medföljde var ensam jourhavande varför vi beslöt gå via Västervik på återvägen. Vädret var växlande med sikt från 2 km, molnbas marknära - sikt över 10 km och god molnbas. Efter tankning Visby i samband med nedhovring till hangaren  erhöll vi moderatorvarning och något senare sa Hg att det brann i vänster motor. Vi kuperade och utlöste brandsläckare men motorn slocknade inte varför flygplatsbrandkåren dränkte in kärran med skum och pulver. Flygtid på ambulansen 3 tim 35 min.
         /Elö

81-09-29 Hm, Äk, Ke, Lun, Asterdahl.    H 97
2015  larm KA, Gotska Sandön. 2 man skadade vid sprängolycka. (hand och öga) Start Visby 2040. Åter Visby 2140. Ambulans hämtade på flygplatsen. Flygtid 1 tim.
         /Hm

81-10-06 Ek, Ham, Fl, Est, Eskelius.    H 97
Larm Cefyl 2130. Efter diverse överläggningar mellan Tingstäde, Cefyl och oss. Start mot Öland´s östra sida i höjd med Färjestaden, där en fiskebåt sänt nödmeddelande på radio , vilket uppfattats av en radiomatör. Väl framme i området fick vi både ögon och radiokontakt med båten. Efter upphovring kunde vi konstatera att båten låg c:a 300 m från land, väl ankrad. Någon omedelbar fara för den enda besättningsmannen förelåg ej, för övrigt visste han inte var han befann sig han kunde inte bestämma sig om han skulle lämna båten eller ej. Vi beslöt att landa på Öland och avvakta räddningskryssarens ankomst. Med polisens hjälp väcktes bonden Sven Danielsson och från Sven´s kammarfönster höll vi ögonkontakt med fiskebåtens lanternor under det att vi bjöds på kaffe och massor av jakthistorier. Telefonkontakt med Cefyl var heller inga problem hos denne gästfrihetens man. När räddningskryssaren hade 30 minuter kvar till båten, start Öland. Hovrade ut till båten och pratade med mannen ombord. Vi frågade om möjligheten för honom att ta sig ut mot räddningskryssaren. "Kan jag väl göra" blev svaret, och ankaret drogs upp, motorn startades och båten gick med god fart ut mot räddningskryssaren. Åter mot Visby. Start Visby 2330. Framme Öland 0030. Landning Öland 0100. Start Öland 0530. Bondens namn: Sven Danielsson, Triberga, 380 62 Mörbylånga, Tel: 0484-45039. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Ham

81-10-08 Ek, Ham, Fl, Est, Eskelius.    H 97
Larm Tingstäde + Cefyl. Tyska fartyget FRANK SCHRÖDER, hade en skadad besättningsman ombord, (benbrott, armbrott, bäckenbensbrott) och avgick c:a 2000 från Ventspils mot Slite. Beräknad ankomst Slite 0500. Uppgiften för vår del var att hämta den skadade i Slite för transport till Visby. Efter överläggningar med Cefyl och jourläkare beslutade vi att gå ut och möta fartyget i pos: N 5736, E 1928, och påbörjade bårvinschning. Landning lasarettet 0055. Åter hemmet 0130. Patient: Werner Wapsas. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Ham

81-10-16 Kr, Guf, Oha, Alf, Höjer.     H 97
Larm Cefyl 2000, (från Stockholm radio). Start Visby 2023. En man saknas sedan mindre motorbåt hittats körande med motor igång utan förare, 20 km S Västervik, Sydöstra Gåsfjärden. Vi letade tillsammans med Tv 708 + privatbåt. Framme 2059. Mannen hittades av privatbåten c:a 50 m från land vid näten, c:a 2130,drunknad. Avbröt 2130, gick till Berga, hkp byte till H 92. Åter 22110. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Kr 

81-10-17 Kr, Guf, Oha, Alf, Höjer.     H 92
Larm 2015 Cefyl om ambulansflygning Visby - SÖS. En man född -48 med hjärnblödning. Start lasarettet 2058. Framme SÖS 2155. Åter Visby 2350. Vid kontakt med SÖS via LAC A1, visade det sig att transporten egentligen skulle gått till KS, SÖS kunde emellertid ändå ta patienten. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Kr
Efter detta uppdrag fick vi omedelbart beredskap för ny transport av trafikskadad, denna blev emellertid inställd p.g.a. "dåliga odds".
         /Kr

81-10-23 Hm, Sö, Wb, Eng, Kub, Alsterdahl.   H 92
1850 larm från Visby lasarett om ambulans till KS. Patient, 69-årig man med hjärnblödning. Start lasarettet 1940. Landning Haga 2100, (hård motvind och kraftigt regn). Startproblem med 2:ansmotor vid start Visby, och dålig HF, varför vi gick till Berga för reparation innan vi återvände Visby. Landning Berga 2115. Start Berga 2300. Sjukvårdspersonalen transporterades KS - Berga med bil. Landning Visby 2400. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Hm

 81-10-30 Elö, He, Hg, Jok, Eskelius.    H 92
Larm Cefyl 1028. Troligt magsår, besättningsman på TRANS FINLANDIA. Start 1033 via lasarettet, hämtade 2 läkare, gick ut till båten. Framme vid båten 1104, vinschade, klar 1112. Landning Visby lasarett 1129. Fartygets läge: N 5713,3, E 1851,5. Väder: 250 grader 8 m/sek, sikt 15 km, 6/8 450 m. Landning fältet 1135. Flygtid 1 tim 5 min.
         /He

81-11-24 Hm, Lut, Oha, Alf, Mat, Eskelius. 
Larm Cefyl om 2 jägare i Bråviken som saknades, vi åkte ut till fältet och startade hkp. Uppdraget avbröts senare då de saknade hade hört av sig. Flygtid 0.
         /Elö

81-11-27 Hm, Sö, Wb, Eng, Kalle Rosvall.    H 98
Kl 1410 spaningsorder Cefyl angående saknad svensk fiskebåt "VÄSTFART" från Simrishamn, med 5 man ombord. Spaningsområde mellan Ölands Södra - Lepaja. Start 1425. P.g.a. mörker och regn var vi tvungna att utföra större delen av sökningen som radarspaning. Förutom H 98 deltog Q 99 och KBV 289, (Cessna). Transitering via "roten". Sökningen som blev resultatlös avbröts 1700. Landning Visby 1740. Flygtid 3 tim 15 min.
          /Hm

81-11-29 Hm, Sö, Wb, Eng, Kalle Rosvall.    H 98
0500 larm K-H Fridblom, Visby lasarett angående sjuktransport till KS med skallskadad 22-årig man. Start lasarettet 0535. KS 0635. Åter Visby via Berga för reparation av kortvåg. Tillbaka i Visby 0925. Flygtid 2 tim 25 min.
      /Hm

81-11-29 Hm, Sö, Wb, Eng, Kalle Rosvall.    H 98
Spaning efter livflotten från trålaren "VÄSTFART". (Trålaren hade tidigare hittats av en S 37 från F 13, vid senare undersökning visade det sig att båten saknade besättning och livflotte.) Start 1000. Tankning 2 x 2800.1400 fick vi meddelande på radio att en rysk tankbåt hittat livflotten tom. Flotten hittades 0900. Meddelande härom kom Stockholm radio tillhanda 1345 via ryska myndigheter. MYCKET MÄRKLIGT! Vi avbröt spaningarna och gick via den ryska tankbåten till Visby. P.g.a. bränslebrist kunde vi inte plocka upp flotten från den ryska båten. Detta gjordes istället av Q 99 som startade från Visby vid 14-tiden. Flygtid 4 tim 50 min. 
         /Hm 

81-12-06 Kr, Ham, Hg, Jok, Kjellqvist.    H 97
FRÄD i luften + transitering för kustbevakningens flyg 289, som spanade efter olja utanför Polska kusten. Start 1110, nere vid N 5600, E 2015, kl 1215. Spanade efter trolig olja. Hittade endast grönaktigt "smutsigt" vatten. Landning 1335. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Kr

81-12-17 Hm, Ld, Fl, Est, Björling.     H 97
Kl 0345 larm Cefyl. Sjuk besättningsman på grekiska fartyget JONNY, som befann sig i position N 5832, E 2001. 0405 start, vinschning i sele 0455. Gott väder, stor båt. 0545 landning Visby. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Fl

1981 = 66 uppdrag.                                                                                       Top


FRÄD 1982 VISBY
 
 

82-01-10 Kr, Ham, Hg, Jok, Bergman.    H 97
Beredskap på F 17, 1 timmes. Kl 2130 larm från Cefyl om 2 fartyg på västkusten. Ett vid Falkenberg och ett vid Läsö. Start 2150. Fartyget vid Falkenbereg hade fastnat i isen men lyckades själv ta sig loss. Vi fick gå mot fartyget vid Läsö, i pos: N 5716, E 1131. Det var en 16000 tonnare, "ANJA LEONHART" med 28 man som sprungit läck i isen. På plats fanns färjan Prinsessan Birgitta och danska isbrytaren Thorbjörn. Framme  2325. 20 man ur besättningen hade tagits över till Prinsessan Birgitta, ingen fara förelåg för kvararande. "Thorbjörn" hade lagt sig långsides haveristen för att stötta upp med sina propellrar från sidan. Y 72 som startat strax efter oss hade hämtat 2 pumpar från Göteborg och vinschat ner på haveristen. Vi hämtade en man från "Röda Bolaget" i Göteborg och vinschade ner på haveristen. Hans uppgift var att sköta pumparna. Efter tankning Säve, återgick vi till Ronneby. Åter F 17 0300. Flygtid 4 tim 15 min.
         /Kr

82-02-01 Kr, Ham, Hg, Alf, Kjellqvist.
Larm Cefyl om E.L.T. vid Norrköping. Kl 1450. Start 1455. Fick avbryta efter 10 min. Troligen en SK 50 på F 13 platta. Flygtid 20 min.
         /Kr

82-02-12 Hm, Bäm, Oha, Jok, Kjellqvist.    H 97
Kl 1645 anhållan från sjöbevakningen om identifiering av misstänkt u-båt N Fårö. Start 1715. U-båten visade sig vara M/S Mälarvik på väg från Slite med cement. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Hm

82-02-12 Hm, Bäm, Oha, Jok, Kjellqvist.    H 97
Kl 2145 larm Cefyl angående skallskadad 6-årig flicka ombord på FINNJET öster Gotland. Start 2214. Besvärligt väder med dimma och klaris. Vi blev tvungna att gå på 50 m höjd för att undvika den värsta isen. Doktor Fridblom med ombord. Kl 2249 landning på Finnjet. (pos: N 5739, E 1932). Kl 2325 landning Visby lasarett. Den skadade flickans far, (en tysk familj) medföljde till Visby. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Hm 

82-02-20 Elö, Db, Ke, Lun, Rosvall.    H 91
Kl 1150 larm Cefyl angående magsårspatient på svenska tankern LANA, pos: N 5844,6, E 1912,0. Kl 1225 start hangaren med Fridblom ombord. Framme kl 1305. Vinschade ner Fridblom + ytbärgaren. Bårvinschning, vinschningen klar kl 1330. Landning Visby kl 1405 vid lasarettet. Slutlig landning kl 1430. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Elö

82-02-25 Ek, Guf, Fl, Est, Mat(ytb).    H 98
0020 larm Cefyl angående sjuk besättningsman, svenska fisketrålaren TIMOR, (SJCM) med pos: N 5600, E 1810. 0055 start mot båten. 0155 framme, började vinschningen. Mattsson ytbärgare. Fiskebåten 45 m lång, 7 m bred! 0210 klara. Mot Visby. 0310 landning flygplatsen. Ambulans mötte. Patienten, tyvärr redan avliden, - troligen hjärtinfarkt. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Fl

82-03-05 Ek, Ari, Oha, Non, Mat(ytb)    H 98
Kl 2000 larm Cefyl. Fiskebåten VÄNÖ har sprungit läck på väg från Klaipeda till Klintehamn. Pos: N 5638, E 1903. 2015 start från hangaren. 2054 framme vid Vänö. Börjar vinscha ner länspumpen. 2125 lämnar Vänö. Fiskebåten Vingabord assisterar Vänö. 2200 landning Visby. Väder i området: sikt mer än 10 km, lokala snöbyar, vind 330 grader 30-35 km/tim. Flygtid 1tim 35 min.
         /Oha

82-03-11 Hm, Hq, Wb, Eng, Oha.     H 98
Kl 2145 larm från Visby lasarett  om 54-årig man med hjärnblödning. Patienten var i behov av omedelbar vård på Södersjukhuset. Dimma i hela området Visby - Stockholm. I Stockholmsområdet dessutom SVÅR isbildning. För att slippa stiga beslöt vi att gå till Berga, som hade 900 m sikt. Start Visby lasarett 2255. Flygning på 30-40 m höjd. Trots detta  blev vi p.g.a. kraftig nedisning tvungna att vända strax norr Mälsten. Berga hade då 300 m sikt. Med hjälp av Cefyl larmades lasarettet i Linköping, där vädret nu hade blivit bra. Landning Grenadjärvallen kl 0055. Sängtransport fanns på plats och allt flöt fint, bland annat tack vare en fin insats av polisen i Linköping. Vädret i Visby hade nu också blivit bra. Landning Visby 0230. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Hm

82-03-15 Hm, Hq, Wb, Eng, Bergman.    H 96
Starx efter start Visby för övningsflygning fick vi kl 1038 larm från Cefyl angående befarat flyghaveri söder om Svenska Högarna. En rote J 35 från Uppsala skulle utföra molngenomgång över havet. Av hittils okänd anledning fortsatte 1:an ner i vattnet, medan 2:an avbröt och steg. Vi var framme i området 1130. Vädret vid haveriplatsen var relativt dåligt med dimbankar. Y 63 från Berga var framme i området c:a 3 min före oss och hittade nedslagsplatsen omgående. Livbåten var endast delvis fylld med luft. Föraren, som var död, flöt i vattnet bredvid tillsammans med skärmen. Y 63 bärgade kroppen, medan vi tog upp livbåten och bojade platsen.  N 5922,0, E 1934,9. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Hm

82-03-21 Kr, Elö, Hg, Jok, Kjellqvist.    H 97
0155 larm Cefyl om baby med krupp på Möja, som behövde transport till Södersjukhuset. (8 månaders baby). 0230 start  Visby, Dr Svante Lindén medföljde. 0330 framme o Möja. landning på hkp landningsplatsen vid kyrkan. 0335 start Möja. Ändrad destination från Cefyl  till Huddinge. 0355 landning Huddinge. 0410 start Huddinge. 0510 landning Visby. Vädret något bättre än prognosen angav. Över hav hade vi c:a 3-5 km . Vid Möja c:a 3 km. Vid Huddinge c:a 5 km sikt.  Molnbas 100-300 meter. HF omöjlig på 5589, efter övergång till 2715 (khz), hyfsad förbindelse med Cefyl. Flygtid 2 tim 20 min
         /Kr

82-04-04 Ek, Ld, Wb, Est, Kalle.     H 96
1037 larm Tingstäde, man överbord från fiskebåten  MIRANDA, SE När´s fyr. Tingstäde meddelade att man fått tag i mannen men orkade inte dra upp honom. 1048 start  från Visby. 1106 framme i området. Där fanns då två båtar till, "Vestvind" och en till. Ropade "Miranda" på radion och fick veta att han hade haft tag i mannen två gånger, men inte orkat få honom ombord. Det sista han sett var att mannen höll i livbojen, men att han släppte taget och sjönk. Letade i det begränsade området en halv timme, därefter åter Visby. Miranda hade bara två mans besättning. Flygtid 1 tim.
         /Ek

82-04-12 Hm, Böj, Oha, Alf, Källqvist.     H 98
Kl 1355 larm Cefyl angående kanothaveri utanför Gothemhammar, S  Slite. (Vi skulle just sätta oss vid kaffebordet nere hos Ture i Burs, då det ringde). Personer i land hade sett en man ge sig ut i kanot. Efter en stund observerade samma personer kanoten kantrad i bränningarna, c:a 300 m från land. Vind: 300 grader (från land). Efter 12 min var vi framme i området. Radiokontakt med Tingstäde radio och fiskebåten Zindy, som gått ut från Botvaldvik för att deltaga i sökandet. Efter c:a 5 min fann vi kanotisten i vattnet, han bar flyväst, men flöt med ansiktet ner i vattnet. Vi vinschade upp honom med hjälp av ytbärgaren och satte seda kurs mot Visby lasarett. Under tiden påbörjade vi upplivningsförsök. Han visade inga livstecken, (provade med EKG), och hade förmodligen frusit ihjäl. Landning lasarettet 1340. Flygtid 45 min.
         /Hm

82-04-19 Elö, He, Fl, Wår, Björling.
Larm från cefyl 82-04-18 kl 2230. Segelflygplan försvunnet 10 km norr Motala. Start bestämdes till 0415 p.g.a. mörkret. Start 0405. Sökning börjar 0515. Sökområde: norr om Motala, begränsning väst, Vättern. Polishkp anlände 0545. Uppdelning av sökområde. Elö hittade ena vingen stående i skogsglänta vid en kraftledning. Vi uppdelade mindre sökområde för finsökning tillsammans med polishkp. Polisen hittade flygkropp + pilot c:a 800 meter NV läget på vingen. Fallskärmen hade fastnat i stabilisator + kropp, och piloten hade omkommit. Fpl hade troligen brutits sönder i luften. Upptäcktstid 0650, läge: N 5836,1, E 1502,5. Vi tankade Malmen, gick sedan via Berga för hkpbyte, till Visby landning 1140. Flygtid uppdraget: 4 tim 40 min + 50 min till landning Visby.
         /He

82-04-27 Kr, Pes, Hg, Jok, Bergman.    H 97
Ambulansflygning Visby lasarett till KS. En man, Martin Enqvist, Guldrupe, med hjärnblödning. Dr Fridblom och sjuksköterska Hans Svensson medföljde. Kl 1245 förvarning om flygningen från IVA. 1340 start flygplatsen - lasarettet. 1349 start lasarettet mot KS. 1451 landning Hagaparken. 1540 start Hagaparken - Visby. 1640 landning lasarettet. Bra väder, gick på 300 m. Förbindelse med Cefyl på 128,3 till i höjd med Landsort. Skiftade till 123,1, ny kontakt med Cefyl i höjd med Skarpnäck. HF osäker p.g.a. dålig avstämning. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Kr

82-05-07 Elö, Wun, Fl, Est, Björling. 
En jägmästare på ön ringde om 8 man som arbetade på Laus holmar, och p.g.a. hård vind inte kunde ta sig iland. Vi beslöt efter samråd med Cefyl att hämta dom till Ljugarn. Flygtid 30 min.
         /Elö

82-05-26 Kr, Nor, Wb, Kub, Ham, Bergman.   H 97/96
Ambulansflygning Visby - KS, 55 - årig man med blödning mellan hjärnhinnorna, medvetslös på mobiliftbår. Två sjukvårdare medföljde. Kl 0800 start hangaren. 0810 start lasarettet. 0905 landning Hagaparken. 1005 landning Berga, byte av hkp till H 96 och besättning. 1135 landning Visby. Flygtid 1,20 + 1,00 (H 96) totalt 2 tim 20 min.
         /Wb

82-05-26 Äk, Nor, Guf, Oha, Mat, Rosvall.    H 96
Kl 1940 larm från polisens sambandscentral i Visby. På en bevakningsbåt, ("70-båt") som utfört målbogsering utanför Vialmsudd, har en vpl skadats i låret genom vådabeskjutning av 40 mm luftvärn. Jourhavande läkare på IVA, Lena Skerfe följer med i hkp´n. 2000 start hangaren. I luften kontakt på kanal 16 med bevakningsbåt "71", som har den skadade ombord, och är på väg in till marinhamnen KA 3. 2015 landning på stranden  vid marinhamnen. Patienten får dropp och hans skadade ben spjälas. Transporterar honom på lanstingsbåren till hkp´n. En oladdad 40 mm projektil har gått in genom skrovet strax ovan vattenytan och för om styrhytten, in i ett kojutrymme där den skadade befann sig. Inredningen har fattat eld av friktion och gnistbildning, men har släckts av besättningen ombord. För om kojutrymmet ligger ammu-nitionsförråd!!! Patienten är vid medvetande under hela transporten. Kl 2030 start KA 3 mot Visby. Tar kontakt på polisradion, kanal 7 med lasarettet Visby, "SDI 950", och de förbereder ett rullställ till båren vid lasarettsparken. 2050 landning lasarettsparken. 2055 landning tankplattan Visby. Vid kontakt med lasarettet dagen efter har man konstaterat endast köttsliga skador, och fått bort en stor plåtbit ur det skadade benet. Patienten utom fara. Flygtid 55 min.
         /Oha

82-06-01 Äk, Guf, Oha, Mat, Rosvall.    H 97
Kl 0936 larm Cefyl på "5589" HF. 37:a med motorstörningar går mot F 18. Vi befann oss i luften SE Klintehamn. Kl 0940 kontakt med F 35 på 129,45, som meddelar att föraren hoppat i läge: N 5857,0, E !751,0. Flygplanet har slagit ned på en kraftledning och fattat eld. Kl 0945 landar Visby och släpper av polisens hundar och hundförare, som varit med ombord. Startar mot förarens nedslagsplats, och bräknar 38 min dit. Kl 0953 30 km NNV Visby, Cefyl beordrar oss återgå Visby. Marinens hkp har tagit upp föraren och gått till Huddinge sjukhus. Flygtid 45 min., varav 30 min räddningsuppdrag.
         /Oha

82-06-06 Hm, Bäm, Hg, Eng, Asp, Jan Andersson.   H 97
I samband med deltagande i en flygdag på Vängsö flygplats, larm Cefyl angående en fallskärmhoppare, som från ett luftbevakningstorn på Valön i Hjälmaren, setts dala ner i bäring 030 grader. Luftbevakningsflygning förekom i området. Start Vängsö kl 1345 mot området. Detta genomsöktes och så småningom närmade vi oss Arbogafältet. Vi började nu misstänka att det var verksamhet härifrån som orsakat larmet. Vi landade på Arboga, och mycket riktigt, här fanns ett gäng som vid den aktuella tidpunkten hade hoppat. Det hela avskrevs och vi kom exakt i tid tillbaka till Vängsö för att genomföra vår uppvisning. Flygtid 1 tim
         /Hm

 82-06-11 Elö, Guf, Fl, Est, Lindberg.    H 97
1703 larm från Cefyl om finsk fritidsbåt i nöd NE Gotska Sandön. Start 1723, kontakt med Stockholm radio. Mycket osäkra lägen. Så småningom kontakt med den nödställde, (VHF 16), som dock ännu ej var nödställd, men som tyckte sjön var grov och oroade sig för det kommande mörkret. Båten, ANNA-LENA, c:a 8 m kabinbåt som närmast kom från finska Utö, och kunde enligt uppgift riskfritt endast styras mot sjön, vilket råkade bli en kurs rakt mot GS. Vind 220 grader 7 m/sek. Pos: N 5851,6, E 1959,7. Båten återfanns 1832 och pos gavs till Tv 283 som lämnat Fårö mot området. Vi gick till GS och avvaktade händelsernas gång vid kaffebordet. Tulljakten framme 2110 och försökte förmå Anna-Lena att följa efter i c:a 10 knop, vilket Anna-Lena tyckte var för mycket - ville gå max 4 knop, vilket var för långsamt för Tv 283. Stora problem - inte minst med språket (engelska). Vi följde radiotrafiken från GS, och startade igen 2130, vinschade en man från Tv 283 till Anna-Lena 2154, (bordning mycket riskabel) som kunde lugna de ombordvarande (2 st) och öka till 10 knop. Kurs mot GS för lä och vila. Vi återgick Visby, landning 2245. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Fl

82-06-16 Hq, Nor, Oha, Mat, Bomberg.    H 97
1315 under ombasering Berga -Visby fick vi beägran om att kontrollera läget för finska fritidsbåten ANIARA, som enligt uppgift hade masthaveri. Vi hittade båten söder GS och fick
genom radiokontakt veta att läget var under kontroll, och man stävade mot Fårösund. Flygtid 20 min.
         /Hq

82-06-16 Hq, Nor, Oha, mat, Bomberg.     H 97
2000 larm lasarettet, ambulans med skallskadad amerikansk pojke som varit med om en trafikolycka. 2213 landning SÖS. 2400 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Hq
Ps/ grabben dog 18/6. /Ds
   /Hq

82-06-22 Sta, Nor, Oha, Mat, Bomberg.    H 96
1420 larm Cefyl om svårt dykarsjuk man i Kalmar. Plockade ihop besättning som höll på med bladbyte på H 97, och sände iväg den icke FRÄD utrustade H 96. Utredning skedde under anflygning mot Kalmar om till vilken "kammare" som han skulle föras. MARINEN NEKADE P.G.A. ATT MANNEN VAR CIVIL, SÅ VARKEN KARLSKRONA ELLLER BERGA BLEV DET, UTAN KAROLINSKA !!!  1640 landning Haga. 1830 landning Visby. Flygtid  3 tim  5 min. 
         /Hq

82-06-23 Kr, Ham, Wb, Kub, Jan Persson .    H 97
1815 Tingstäde radio med förfrågan från Gotska Sandön om transport av televerkspersonal, telefonförbindelsen med Gotland bruten. Start 2005 från hangaren med två man . Felet avhjälptes snabbt och åter Visby 2215. Flygtid 1 tim.
         /Wb

82-06-26 Kr, Ham, Wb, Kub, Jan Persson.     H 97
0915 larm lasarettet om ambulans till Södersjukhuset med 23 åring med skallskada. 1005 start lasarettet. 1105 landning SÖS. 1145 start mot Visby. 1240 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 m.
         /Kr

82-06-29 Kr, Ham, Wb, Kub, Jan Persson.    H 96
1) 0655 larm Cefyl om segelbåt i nöd. 0714 start mot angiven position, 18 km Norr Stenkyrkehuk, med 4 personer ombord. 0825 hittade segelbåten i pos: N 5756,8, E 1810,4, och gav läget till Skärsände som beräknade komma fram efter 3 tim. Åter Visby, landning 0910 samt hade beredskap för ytterligare positionshjälp till räddningsbåten. Återigen gjorde vi ett försök att äta frukost, men hann inte för nästa larm kom 0920.

2) 0925 start mot en annan segelbåt med masthaveri i läge N 5751,2, E 1821,8. Hittade båten (RJ 85), kl 1005. Tingstäde meddelade att en lotsbåt sänds ut från Visby kl 0858. Efter vi konstaterat att läget var någorlunda kontrollerat på båten (radiokontakt 11A), åter visby, landning 1040. 1210 Nu hann vi med frukostlunch före nästa uppdrag.

3) Start Visby för att leta upp båda haveristerna och ge aktuellt läge till respektive räddningsbåt, vilka inte kunde hitta båtarna utan vår hjälp.1300 hade vi tagit lägen på båtarna och givit till räddningsbåtarna. I detta läge visade det sig att lotsbåten från Visby hade irrat bort sig på havet, vid förfrågan om deras läge, uppgav lotsbåten att han tappat radarkontakten med land! En halvtimme senare angav lotsen  kurs 170 grader, han borde haft 350 grader. Då skickade Tingstäde ut M 22 från Visby. 1305 Tingstäde meddelade att någon sett en segelbåt försvinna i havets förbannade djup utanför Själsö. Gick mot området och sökte i 15-20 min utan att finna något. Troligen en segelbåt som revat segel enligt en fiskare. Åter mot tidigare område för att leda Skärsände. 1400 Skärsände fick kontakt med RJ - 85, och M 22 med Gula båten, 8 km utanför Visby hamn, inbogsering påbörjades och vi lämnade området, landning Visby 1415. 1445 med bil i hamnen och konstaterade att Gula båten låg vid kaj och RJ-85 bogserades innanför hamnpiren. Flygtid 4 tim 55 min.
         /Ham

82-06-29 Kr, Ham, Wb, Kub. Jan Persson.    H 96
1630 larm kustbevakningen / Cefyl om främmande fartyg i N 5801, E 1829, kurs mot territorialvattengränsen (180 grader), hög fart, 20 knop. 1645 start Visby mot angivet läge. 1655 kontakt med M/S GOTLAND, och uppdraget var slutfört. 1715 landning Visby. Flygtid 30 min.
         /Ham

82-07-04 Elö, Guf, Hg, Alf, Andersson.
Kl 0200 larm Cefyl angående motorbåt, "Mälarbåt" i nöd W Landsort vid Hartsö. Y 69 var ute och sökte, behövde avlösning kl 0330. 0255 start mot Hartsö under kraftigt åskväder och regn som upphörde när vi kom längre norrut. Kl 0321 meddelar Y 69 att båten återfunnits välbehållen och vi återvände till Visby. 0355 landning visby. Flygtid 1 tim.
         /Elö

82-07-05 Elö Guf, Hg, Alf, Andersson.
Kl 1655 larm Cefyl om Gotland runt seglare med roder och masthaveri som höll på att driva på Hoburgs rev. 1710 start. I luften kontakt med Tingstäde radio som meddelade att båtarna (2 st) inte var i omedelbar fara, men ville ha oss nära eftersom kustbevakningen inte skulle hinna fram innan dom drev på. 1738 framme. Fiskebåten "Transkär" hade lyckats få över en lina till den ena båten som låg närmast land och efter en stunds manövrerande , med bl.a. transitering av oss på PR-radion hade Tärnskär båda båtarna på släp och drog dom från land tills Tv 823 kom fram och övertog bogseringen, kl 1820. Tärnskär som var rundningsbåt vid Hoburgen återvände till sin position, och vi återgick till Visby och den KALLA maten. Kl 1840 landning Visby. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Elö

82-07-20 Kr, Ham, Wb, Mat, Andersson.    H 97
1530 förfrågan från Tingstäde radio om vi kunde kontrollera en livboj som siktats från M/S "GOTLAND". Vi hittade bojen 2 km norr om angiven position, N 5815,0, E 1810,09. Då vi skulle ta upp bojen tappade vi draggen som fästs på styrlinan. Den hoppade helt enkelt av, tydligen en miss i konstruktionen. Vi försökte med båtshaken, detta visade sig omöjligt. 
1610 lämnade platsen. Landning Visby. För övrigt BRA SÖKNING. Flygtid 40 min.
         /Kr

82-07-21 Elö, Nor, Oha, Est, Persson.
Ambulans Visby - St. Göran med nyfödd baby med hjärtfel. Larm kl 2130. Start 2200, via lasarettet, landning Rålambshovsparken 2256. Start 2330 via Berga för reparation av övre luckan. Landning lasarettet Visby 0055. Flygtid 2 tim.
         /Elö

82-07-23 Elö, Nor, Oha, Est, Persson.
Kl 2030 larm från Cefyl angående sjuk flicka på Gotska Sandön, efter kontakt med lasarettet Visby start 2115. Landning GS 2140. Start 2145. Landning Visby kl 2215, ambulans mötte vid plattan. Flygtid 1 tim.
         /Elö

82-07-25 Elö, Nor, Oha, Est, Persson.
Kl 1400 larm flygledaren Visby angående ballong över Visby, troligen förankrad, höjd 4500 fot. Start kl 1415 för att lokalisera ballongen och eventuellt linan. Vi steg till 1800 m, men både vi och TL hade då tappat kontakten med ballongen, varför vi avbröt och landade. Flygtid 20 min.
         /Elö

82-07-27 Hq, Nor, Oha, Est, Persson.
1400 ambulans Visby - KS med hjärnblödning. 2030 åter Visby efter vinschning Askö, hkp-byte m.m. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hq

82-07-27 Hq, Nor, Oha, Est, Persson.
2100 start för sökning efter motorbåten KICKI (6 m, vit) som 820726 kl 1930 gått från Öland och skulle till Ljugarn. Fick sökområde längs Gotlandskusten, både ost och väst. 2330 avbröts sökandet. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hq

82-07-28 Hq, Nor, Oha, Est, Persson.
1) 0600 fortsatt sökning efter samma båt, nu i sökprogram söder Hoburgen. 2)  0805 fick Stockholm radio frågan om vi kunde hjälpa ryska fartyget KAPITAN KONECI, som tappat man överbord i position: N 5703, E 1955. Vi fick hjäpligt veta var och när och avbröt 0850 utan att ha hittat något. OBS Två uppdrag. Flygtid 1) = 2 tim, 2) = 1 tim. 
         /Hq

82-07-28 Hm, Äk, Fl, Jok, Mats Bomberg.    H 98
Kl 1200 i samband med besättningsbyte på Berga, anhållan från Visby lasarett om transport av skallskada till KS. Start Visby lasarett 1410. Hagaparken 1510. Flygtid totalt 2 tim.
         /Hm

82-07-28 Hm, Äk, Fl, Jok, Mats Bomberg.    H 98
1845 larm Cefyl angående två pojkar som setts paddla ut i en gummibåt från Böda på Öland. Detta hade skett vid 1200 tiden, och en svag frånlandsvind rådde. Personer i land som sett pojkarna paddla ut hade uppfattningen att dom inte kommmit iland. För övrigt var dom inte saknade. Av Stockholm radio erhöll vi ett spaningsområde som genomsöktes utan resultat. Start 1935, landning 2115. Flygtid 1 tim 40 min.
         Hm

82-08-02 Hm, Äk, Fl, Jok, Mats Bomberg.    H 96
Kl 2355 larm Cefyl angående ambulanstransport Visby - KS. Det gällde en 38 årig man med svår ryggskada efter mc-olycka. Start Visby lasarett 0155. Hagaparken 0250. Åter Visby 0350. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hm

82-08-08 Elö, Guf, Hg, Mat, Lindberg.
Kl 1455 i luften söder Askö, larm Cefyl om E.L.T., troligen på Visby. Vi fick in akustisk signal och riktningen varierade varvet runt, huvudriktningen blev dock c:a 210 grader. Vid stigning försvann sändaren på 200m. Bästa kontakt 100 - 150 m. Efter knappt 10 min försvann sändaren. Vi gick mot Visby och landade. Cefyl meddelade att sändaren troligen varit rysk, i luften öster om Gotland. Flygtid ?
         /Elö

82-08-09 Elö, Guf, Hg, Mat, Lindberg.
Kl 1522 förvarning från Cefyl om en "motorseglare" som gått på grund vid Hoburgen. Kl 1550 avblåst av Cefyl och Stockholm radio. Vi började ställa in hkp när Tl larmade kl 1605, gå mot Hoburgen. Vi fick en position  1 distans SW  Heligholm, när vi kom närmare fick vi kontakt med båten, en Albin - 23, inte motorseglare, på kanal 11 A, dom hade gått på grund och slagit sönder propellern , samt kastat ett ankare, men draggade sakta mot grundare vatten. Vi hittade båten c:a 3 distansminuter SW Heligholm, och vinschade efter begäran upp kvinnan ombord, hon var uttröttad och sjösjuk, samt satte iland henne vid Hoburgs fyr. Vi väntade vid Hoburgen på att lotsbåten från Burgsvik skulle nå haveristen, men vid 1810 - tiden begärde mannen som var kvar ombord att bli uppvinschad eftersom båda ankarna gått och han hade bara en dragg med tunn lina som höll båten. Vi vinschade även mannen  och förde honom till Hoburgen samt avvaktade  lotsbåtens ankomst. När lotsbåten anlänt lämnade vi Hoburgen och gick till Visby. Landning Visby 2010. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Elö

82-08-10 Elö, Guf, Hg, Mat, Lindberg.
Kl 1156 larm Cefyl om 2 personer i vattnet utanför Lickershamn, dom hade gått ut med en liten båt för att fiska och kapsejsat Kl.1204 start (hkp i hangaren), framme vid Lickershamn kl 1210. Började söka i vattnet, fick syn på en person på land som pekade ut en riktning. Vi landade och talade med honom, startade igen och fick syn på en mindre båt med kölen upp som låg i bränningarna vid stranden. Strax efter under sökande längs stranden, för vi syn på en person på land som viftar med en handduk. Vi landar och talar med honom, han bekräftar att båda lyckats ta sig iland välbehållna. Ps: båda var utan flytväst  Ds. Kl 1234 återvände till Visby. Flygtid 30 min. 
         /Elö

82-08-11 Elö, Guf, Hg, Mat, Lindberg, (Hq).
09256 i samband med ombasering till Berga för besättningsbyte hittade vi NE Rexa, (N 5820,3/E 8110,3). Segelbåten "TJEJEN", med revade segel, avslagen motor och drivankare ute. Ytbärgaren sändes ner och fick beskedet att anledningen var att man ej visste var man befann sig p.g.a. trasig logg. Hg skrev ner deras position på ett papper som stoppades i en plastpåse och ytbärgaren simmade åter till båten. Vi fick beskedet att man avsåg gå till Visby för reparation av logg. Flygtid 30 min. 
         /Hq

82-08-14 Hq, Nor, Ke, Kub, Mats Bomberg.
2010 larm Cefyl om holländskt lastfartyg som iakttagit segelbåt med en man ombord som påkallade att han behövde hjälp. (N 5828,5, E 1852,5). 2030 i luften efter att ha hämtat Dr Karl-Henrik Fridblom. 2100 framme och konstaterade att en apatisk man satt vid rorkulten med fladdrande segel. Den holländska båten EMSBERG c:a 7000 ton, låg och läade för den relativt grova sjön och vind 13 - 17 m/sek. Han hade skörat storsegel, och focken uppe varför det misslyckades att simma fram för ytbärgaren. För när rotorvinden nådde båten fylldes focken och båten sköt fart. På vår begäran satte Emsberg ut en livbåt och lyckades ta in segelbåten till fartygssidan. Dock verkade seglaren totalvägra att lämna sin båt. Vi vinschade ner K-H på holländaren som så småningom  kontaktade oss på fartygsradion och kom med förslaget att han skulle gå ombord på segelbåten och segla den i medvind till GS. Han behövde dock sjökort som vi vinschade ner. 2210 K-H ombord på segelbåten  och satte kurs mot GS. Fiskebåten Tärnskär gick från plats i lä av GS och kustbevakningens Tv 283 var på väg från Fårösund för att assistera. Vi gick till GS och höll beredskap. 2400 vinden ökade och K-H beslutade att strandsätta båten. Han hade ingen kom-radio !!! och inga ljus, inga lanternor, och endast en ficklampa att belysa kompassen med. När Tv 283 meddelade att han på radar såg  K-H styra mot land, startade vi och hittade båten vid bäckrevet och K-H och segelbåtsägaren hade vadat iland. Vi tog ombord K-H sedan bilar och traktorer kommit till platsen och återgick Visby. 0100 landning Visby. Efteråt berättade K-H att seglaren var utmattad ( ingen sömn på 40 tim), hade trots att han är läkare, EJ druckit vätska dom senaste 24 timmarna??? Amn: Varför har dom bärbara radioapparaterna med sjöfrekvenserna tagits bort ur hkputrustningen ? Om K-H haft en sådan hade han dels kunnat ha samband med GS, Tv 283, Tärnskär och oss.
         /Hq

82-08-16 Hq, Nor, Ke, Kub, Mats Bomberg.
1400 larm TL Visby om PA-28, SE-CRF, som har motorstörningar vid Näsudden. 1403 i luften, och fick snart radiokontakt med SE-CRF. Han talade om att motorn gick illa och fick rådet från oss att i god tid utse ett bra fält och landa. 1410 han meddelade att han skulle landa på ett fält norr Levide kyrka. Radiokontakten bröts. 1415 framme och började sökning, efter ett tag misstänkte vi att han tagit fel på kyrka. Vi avsökte norr Sproge kyrka. 1425 fick vi av TL Visby att man fått meddelande att han landat vid Eksta. Hittade där fpl liggande på rygg i en potatisåker och piloten bredvid viftande med en röd jacka, (oskadd) 1440 landning Visby med piloten. 1515 återvände för fotografering. Total tid 1 tim 15 min.
         /Hq

82-08-17 Hq, Nor, Ke, Kub, Mats Bomberg.
1530 vid start Berga, larm från cefyl om MAY-DAY, på PR-11 A, och att 4 personer skulle ligga i vattnet söder Landsort. Gick dit och sökte men fick efter 35 min från Stockholm radio att vi kunde avbryta då man kommit underfund om att att det var någon "sinnessjuk" person som falsklarmat. En båt med 5 ungdomar var misstänkta för gärningen. Flygtid 35 min.
         /Hq

82-08-18 Hq, Nor, Ke, Kub, Mats Bomberg.
0120 larm TL - Visby om saknat flyplan (SE - GZK), som deltar i luftbevakningsövning. (typ Cessna 150). 0140 i luften och fick då veta att flygplanet hittats havererat c:a 1,5 km , något till höger om stråk 10´s förlängning. Vi gick dit och hjälpte till att lysa upp terrängen. Ke släpptes av och kunde tillsammans med Karl-Henrik konstatera att piloten var död. Brandkår och ambulans på plats. 0205 landning. Flygtid 25 min.
         /Hq

82-08-24 Hq, Er, Fl, Alf, Jan Andersson.
0730 larm trafikledaren Visby om skjutolycka , KA-3. 0740 i luften via lasarettsparken för att ta med läkare. Landade vid klockan inne på KA-3 dit ambulans nyligen anlänt med den skadade 500201-3216, Gunnar Classon, som hade ena handen söndersprängd och splitterskador. 0825 vid lasarettet Visby. 0830 landning Visby flygplats. Flygtid 50 min.
         /Hq

82-08-27 Elö, Guf, Oha, Jok, Pettersson.
1445 vid start för ombasering, larm flygledaren om segelbåt på grund med osäker position. Vi startade mot Hoburgen med sökområde: Visby - Hoburgen - Faludden - Ölands Norra Udde. Efter Hoburgen styrde vi mot Öland, (Kapelludden), c:a 25 km W Hoburgen fick vi kontakt på kanal 11 A med segelbåten ATENE, som sade sig vara ganska säker på att hon låg vid Ölands Södra Udde. Vi styrde mot ÖSU, men blev misstänksamma eftersom radioförbindelsen blev sämre. Båten hade kommit loss från grundet men tog in vatten. När radiokontakten bröts styrde vi rakt väster ut mot Ölandskusten och följde den norrut. Vi fick åter radiokontakt med ATENE och strax efter fick kustbevakningen "289", optisk kontakt utanför Högby fyr (norra Öland). Båten styrde mot Böda, varifrån livräddningskryssaren gått ut för att assistera. Vi passerade ATENE, pos: N 5708,4, E 1705,1, kl 16630, och fortsatte mot Malmen för landning kl 1720. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Elö

82-09-04 Hm, Äk, Wb, Kub, Lindberg    H 98 
Tingstäde radio hade vid 15-tiden fått ett meddelande att en röd, till synes tom , drivande plasteka var på väg mot land starx norr om Lickershamn. Tingstäde informerade oss om detta men anhöll ej om någon insats från vår sida. Vi tyckte dock att det var bäst att gå upp och titta i området, varför vi startade mot detta kl 1600. Polisen hade nu med hjälp av en privatperson identifierat båten som tillhörande ett tyskt par med sommarbostad i Stenkyrkehuksområdet. Så småningom hittades paret på stranden  vid Stenkyrkehuk, letandes efter sin båt, som tydligen slitits sig i den grova sjön. Flygtid 45 min.
         /Hm

82-09-13 Kr, Ham, Hg, Eng, Asp.
Ambulans Visby - KS med skallskada. Larm Cefyl kl 2230. I lasarettsparken 2315. Till KS och åter Visby 0230. Patientens namn: Bror Nilsson. Dr Monica Pedersén  medföljde. Flygtid ,2 tim 20 min.
         /Kr

82-09-15 Kr, Ham, Hg, Eng, Asp.
Larm från tingstäde radio om fiskebåt i brand NV om Stenkyrkehuk. Start Visby kl 0812. Hittade båten i pos: N 5803,6, E 1842,4 kl 0833. Branden var släckt, men motorn kunde ej användas, varför de anhöll om bogsering. Nya lotsbåten gick ut från Visby med brandmän och spruta ombord. En man på fiskebåten hade sugit i sig en hel del rökgas och mådde dåligt, han hade dessutom astmabesvär. Vi vinschade upp honom och tog honom till Visby lasarett. Båtens namn:  GUNNI, NG 40. Landning Visby 0930. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Kr

82-09-17 Hq, Ari, Ke, Alf, Jan Persson.
1900 i samband med hkp-byte på Berga fick vi från polisen Handen en fråga om vi kunde hämta en patient på (vid) Björkösunds brygga, (kraftigt nedkyld), läkare kom i polisbil. 1912 i luften och fick veta att vi skulle hämta patienten vid Dalarö tullbrygga, där gick ej att landa, ej heller på en av polisen rekad plats, (Amerikaberget). Vi hittade en idrottsplats väster om tätorten och fick besked att tullen skulle anlända om c:a 5 min. När patienten kom så var det något som gjorde att man bestämde sig för att köra honom med biltransport till Huddinge sjukhus. Läkaren lämnade hkp och medföljde bilen !!! Tid 20 min.
         /Hq

 82-09-20 Hm, Ari, Ke, Alf, Jan Persson.    H 96
2100 larm Cefyl angående fallskärmsljus observerat från Kappelshamnsviken i NNO riktning. Start 2140. Radarspaning i området utan resultat. Ögonspaning omöjlig p.g.a. dimma. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Hm

82-09-22 Hm, Guf, Ke, Alf, Jan Persson.    H 96
Under flygning F 17 - Berga, fick vi c:a 40 km väster om Kalmar larm på UHF från "Kalmartornet" om omedelbar ambulanstransport Kalmar - Linköping. Start Kalmar lasarett kl 1403 med respiratorpatient + läkare och sjuksköterska. Landning Grenadjärvallen 1500. Patient: Torsten Björklund, 59 år, hjärnblödning. Flygtid 55 min.
         /Hm

82-10-05 Elö, Böj. Oha, Eng, Lindberg.
Kl 1330 polisen i Visby kom med begäran om hjälp att söka en utvecklingsstörd pojke i 15-årsåldern, som försvunnit i trakten mellan Lickershamn - Ireviken. Vi startade mot området och sökte i en sökruta 5 x 5 km. Området består av skog, mestadels tät. Kl 1420 avbrott för en VIP transport Slite - Visby, åter i området c:a kl 1455. Fortsatt sökning med polis med hundar. C:a kl 1605 upptäcker Oha den eftersökte i skogen, pos: N 5750, E 1833, 3 km från utgångs-punkten, Gardestugan, på grund av att inga vägar fanns i närheten, vinschade vi ner ytbärgaren som talade med pojken  och hjälpte honom så att vi kunde vinscha upp dem och föra pojken till Gardestugan där polisen tog hand om honom. Bra ögonspaning av besättningen i svår terräng.Flygtid 2 tim 20 min.
         /Elö

82-10-20 Kr, Ham, Hg, Jok, Persson.
Kl 0810 larm från Tingstäde radio. En fiskebåt, DONAU, hade gått på grund vid Gotska Sandön. Vi ombads av Tingstäde radio att vinscha ner en av sjöfartsverkets bärbara läns-pumpar på båten. Kl 0815 start från Visby och var framme vid haveristen kl 0840. Efter att ha vinschat ner pumpen, fick vi en förfrågan om vi kunde hjälpa till med att koppla ihop 2 st bogsertrossar, en från DONAU och en från Tv 283. Vi gjorde ett försök att få ut trossen efter sammankoppling till Tv 283. Detta lyckades ej p.g.a. att den starka vinden begränsade våra möjligheter att hovra i sidvind. Under försöket fastnade trossen i dörrsidan, (karmen), och åstadkom vissa skador. Vi lämnade trossen vid fyrplatsen på GS och gick till Berga, landning kl 1055. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Kr

82-10-23 Elö, Guf, Oha, Mat, Asp, Andersson.
KL 1430 telefon från Tingstäde radio om någon som sett nödbloss vid Svingrund. Telefonkontakt med Cefyl som sade vänta, (från Stockholm radio). 1438 larm Cefyl, starta norrut. 1448 i luften (hovrande), fick vi av TL Visby avbryt, kontakt Cefyl kortvåg, meddelade Cefyl att Stockholm radio avböjde hkp hjälp.
         /Elö

82-11-01 Sö, Hm, Hg, Est, Lindberg.    H 92
Under tillfällig basering Berga, begärde Cefyl lokalisering av E.L.T. som avlyssnats av flera civila fpl. Kl 1215 fick vi område norr Mälaren och steg till 2200 meter på nordlig kurs, Starx norr Tierp fick vi svag indikation. Riktning 300 grader. Platstagning 1330 - 1340, 4 gånger på höjd 1000 meter. Avbröt eftersom dimma rådde i hela området och "platsen" torde vara Lemstanäs/Storviks flygfält. Cefyl kom senare in på HF och meddelade att ett fpl i hangaren stod med E.L.T.´n påslagen. 1445 landning Berga. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Sö

82-11-04 Kr, Ham, Fl, Eng, Bomberg.    H 92
1045 larm från GS att Hasse Hörlin fått en spade på tå´n, och måste ha omedelbar transport till sjukhus. 1100 start mot GS med läkare ombord. 1135 landning GS, patienten gick obehindrat ombord. 1140 start GS. Transporten gick trots dramatiken bra. 1200 landning lasrettet. Patienten mottogs av sjukhuspersonal och rullades in på bår. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Ham

82-11-07 Kr, Ham, Fl, Eng, Bomberg.    H 98
0325 larm Cefyl om hjärtpatient ombord Viking Saga på väg mot Stockholm. 0400 start från lasarettsparken med snabbinkallade Dr Lena Skerfe ombord. 0455 kontakt med Viking Saga, vinschade ned Ytbärgaren och Lena. Fartygets läge vid kontakt: N 5920, E 1950. 0520 patienten hade vinschats upp med bår och uppdraget utfört. 0545 framme vid Huddinge sjukhus, där patienten lämnades + en anhörig som följt med från färjan. 0600 start mot Visby. 0710 framme i Visby. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Ham

82-11-08 Kr, Ham, Fl, Eng, Bomberg.    H 98
1530 begäran från lasarettet om transport av hjärnskada till KS. 1605 start mot KS med patient, läkare och sköterska. 1700 landning Hagaparken. 1730 start mot Visby. 1900 landning Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Ham

82-11-05 Kr, Ham, Fl, Eng, Bomberg.    H 98
1130 under återflygning från Berga till Visby ville Cefyl att vi skulle gå mot Öland för fotografering av två ryska mudderverk. Ett av mudderverken låg på rygg med botten upp. Besättningen hade räddats av andra ryska fartyg. Vi fotograferade mudderverken plus deras bogserbåtar. N 5620, E 1640 var ryssarnas läge vid kontakt. Bogserbåtens namn: "MALLY TAYMOR" och "SHUYA". Flygtid 2 tim 35 min.
         /Ham

82-11-13 Ek, Nor, Wb, Alf, Asp, Jan Persson.   H 98
0130 larm Cefyl om nyfödd pojke med andningssvårigheter till KS. 0155 start mot lasarettet. 0250 landning i Hagaparken där "FEL" ambulans mötte. Läkaren monterade då bort kuvösen och handventilerade babyn till KS. Hoppas detta ALDRIG upprepas, trots beställd sängtran-sport. Beställ ALLTID sängtransport och bekräfta före landning att den finns på plats. Kl 0505 åter Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Wb

82-12-02 Ham, Nor, Hg, Jok, Jan Persson.    H 98
0440 larm Cefyl angående transport av snabbförlöst baby (7 v för tidigt), till KS. 0515 start mot KS. Då dimma rapporterades i hela Stockholmsområdet, beställde vi en ambulans till Hagaparken och en annan till Arlanda, som hade fint väder. Landning kunde dock ske i Hagaparken. 0655 start mot lasarettsparken. 0750 landning fältet i kraftig dimma, som inte skulle finnas. Flygtid 2 tim
         /Ham

82-12-10 KR, Ek, Oha, Eng, Ulf Arenander.    H 98
På väg till Arkösund för att vinscha 5 man ur FC, meddelade Cefyl oss om att en båt med 2 man ombord, som varit saknade sen ett dygn tillbaka. Båten är 7 x 3 meter och försedd med styrhytt. De skulle bedriva fiska vid Kungsgrundet, (ESE Västervik). Kustbevakningens flyg "289" är redan på plats och söker när vi startar. Efter avslutad vinschning Arkön, börjar vi kl 1050 efterforskning i skärgårdsområdet från Sandsänkan i norr till Loftahammar i söder. 289 söker söder därom till i höjd med Kungsgrundet. KL 1135 siktar 289 den saknade båten  N 5641,5, E 1636,7. Den är på väg till hemmahamnen i Gunnebo. Landar Visby kl 1210. Till Stockholm radio säger de saknade att sikten varit så dålig att de inte vågat in i skärgården tidigare. (de blir dock inte trodda) Flygtid 2 tim 20 min varar sjöräddning 1 tim 20 min.
         /Oha

82-12-10--11 Ek, Kr, Oha, Eng, Ulf Arenander.    H 98
12-10 kl 1930 larm Cefyl angående saknad f.d. fiskare, Erik Hellgren, 49 år. Han åkte ut 0700 för att lägga nät utanför Beten (SE Oxelösund), i en 5 m lång plastbåt, "UTTERN". P.g.a. mörkret och de många öarna i området beslutar vi påbörja sökandet i gryningen. 12-11 kl 0715 start Visby. 0750 börjar sökningen i skärgårdsområdet SE - E om Oxelösund, Tv 278 söker också i området. 0840 Stockholm radio meddelar att båten återfunnits tom vid Yttre Enudden. 0855 finner vi den saknade, viftande med sin ytterrock uppe på ön St. Mellskär, N 5840, E 1715. Han verkar vara i god form, trots att han är gemnomblöt av allt regnande. Vi sätter iland honom vid lotsstationen i Gamla Oxelösund. 0955 landning Visby. Flygtid 2 tim 40 min.
Ps/ Det sägs att mannen halkat baklänges då han dragit upp båten på ön, och i fallet sparkat ut båten, slagit huvudet i en sten och blivit medvetslös en stund. /Ds
         /Oha

82-12-11--12 Ek, Kr, Oha, Eng, Ulf Arenander.    H 98
KL 2100 Fridblom ringer och förvarnar om ambulans till KS, med 40 - årig man med hjärnblödning eller tumör.2158 start hangaren. 2207 start lasarettsparken. 2309 landning Hagaparken. Dåligt väder i Stockholmsområdet. 12-12 kl 0005 start Hagaparken. Går via Gålö - Mysingsholm - Landsort för att leta efter båt i brand. Stockholm radio har fått nödanrop tidigare under kvällen, och har ytenheter ute också. De misstänker falsklarm. Vädret i området dåligt. Vi hittar ingenting. 0120 landning Visby. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Oha

82-12-12 Ek, Kr, Oha, Eng, Ulf Arenander.
Kl 0955 larm Cefyl om trälastade fartyget "KONDOR" - Bremen med 18 man ombord, som håller på att kantra p.g.a. förskjutning i lasten. 1010 start hangaren.1030 framme vid haverist-en, N 5713,0, E 1737,2. Den har 30 graders slagsida med vågorna tvärs mot babordssidan (slagsida åt styrbord). Cefyl tar också upp Q 97 från Ronneby. Efterhand rätar fartyget upp sig mer och mer när man lämpar däckslast överbord. Man får också upp stäven mot vinden. Vind i området: 330 grader 50 - 52 km /tim. 1100 går vi till St. Karlsö för att avvaktade utvecklingen (22 km dit). 1230 start St. Karlsö, går mot Visby via haveristen, som nu går mot vinden med endast 10 graders slagsida. Vinden har mojnat , 330 grader 30 km/tim. 1305 landning Visby. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Oha

82-12-17 Elö, Böj, Wb, Kub, Lars Wiklander.
Kl 1220 ambulans till SÖS, 58-årig man med skallskada efter trafikolycka. Landning SÖS 1330. Åter Visby kl 1515. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Wb

82-12-22 Hm, Hq, Hg, Jok, Henrik Wiese.    H 99
Kl 2315 larm Cefyl angående en polsk fiskebåt N Midsjöbanken. En explosion hade inträffat ombord och man behövde omedelbar hjälp av helikopter + läkare, Det var skepparen ombord som var skadad. Start Visby 2340 med Dr Fridblom ombord. Strax efter start meddelade  Stockholm radio att fiskebåten inte behövde någon hjälp, varför vi återvände. Det ändrade hjälpbehovet hade meddelats av ett ryskt fartyg!!!   Flygtid 10 min.
         /Hm
 

1982 = 74 uppdrag.                                                                             Top


FRÄD 1983 VISBY

83-01-01 Kr, Ham, Fl, Eng.     H 98
0630 Cefyl meddelar att finska containerbåten "SEA LINK", behövde hjälp med en sjuk besättningsman. 0655 start, bra väder i Gotska sjön, men dimma i Stockholm. 0740 framme pos: N 5840, E 1850. Vinschning u.a. 0825 patienten avlämnad vid lasarettet i Visby i gryningen årets första dag. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Fl

83-01-16 Hm, Er, Oha, Hel, Wiklander.    H 99
Kl 1655 meddelar Tingstäde radio på telefon att rött ljussken observerats över havet V Klinte Kyrka. Efter telefonkontakt med Cefyl, start mot området 1720. Av Tingstäde får vi ett spaningsområde mellan Karlsöarna och Utholmen. Förutom hkp deltar ett lastfartyg och lots-båten. Området avspanas med hjälp av radar och strålkastare utan resultat. Som avslutning gör vi ett slag fram och tillbaks, 50 km utifrån Klintehamn. Även detta utan resultat. Vädret växlande mellan god sikt och nedsatt sikt i snöfall.  Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hm

83-01-20 Elö, Ari, Fl, Eng, Wiese.     H 98
Kl 1645 larm Cefyl om ambulans Västervik - Linköping med halsblödning. Start Visby kl 1653. Landning Västerviks flygplats 1730. Start Västervik kl 1755. Landning SAAB fältet kl 1820. Väntan på läkare, start SAAB 2000, Västervik 2030, landning Visby 2100. Snöfall sikt 2 km. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Elö

83-02-06 Hm, Ham, Oha, Kub, Näslund.    H 99
2320 larm Cefyl angående sjuktransport Visby - SÖS med 41-årig man, svårt skallskadad i trafikolycka. Start Visby lasarett 2400. Landning SÖS 0105. Bra väder. Åter Visby 0300. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hm

83-02-24 Ham, Nom, Wb, Jok, Näslund.    H 98
Under övningsflygning över hav fick vi uppgift att identifiera ett okänt fartyg NV gotland. Vi kom i kontakt med fartyget i angiven position,  och detta befanns vara ryskt. (KIELKONNA)  Flygtid 3 min.
         /Ham

83-04-04 Kr, Ham, Oha, Kub, Näslund.    H 97
Kl 1040 larm från Cefyl om E.L.T. sändare i trakten, Strängnäs - Södermalm - Skarpnäck - Handen. Kl 1107 start Visby. Gick mot Nyköping Nyge - Vängsö - Strängnäs - Skå Edeby - Tullinge. Kl 1240 fick kontakt med nödsändare när vi låg c:a 5-6 km SV Skarpnäck. Kl 1250 sändaren lokaliserad till ett villaområde någon kilometer NV Skarpnäck. Omöjligt att landa i närheten. Meddelade Cefyl läget på sändaren. Kl 1310 landning Arlanda för tankning och konferens med Cefyl. Övrigt; låg molnbas och viss isbildningsrisk i moln (0 grader på 300m.) gjorde att sändarens räckvidd inte var mer än 5-6 km. Vår flyghöjd 100-300m. Sändaren kunde senare finnas och stängas av med hjälp av polisen, det var en sportflygare som tagit hem sändaren och "råkat" stöta den i golvet. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Kr

83-04-04 Kr, Ham, Oha, Kub, Näslund.    H 97
Kl 1410 fick larm på "plats" när vi var hos Cefyl om mindre flygplan med isbildningsproblem, flög IFR, kom leden norrifrån, skulle till Johannesbergs flygplats i Västerås, men kunde inte hålla höjden p.g.a. isbildning. Han gick nu istället mot Gävle - Sandviken. Kl 1415 start Arlanda, gick mot Gävle - Sandviken. KL 1435 fick från Cefyl att flygplanet landat på Gävle - Sandviken u.a. Kl 1620 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Kr

83-04-06 Elö, Er, Wb, Eng.     H 97
Start från Berga kl 1235 till Visby 1330, sista flygningen från Berga. Beredskapsveckan avslutades 83-04-13 kl 1330 med landning i Ronneby.
         /Wb

OBS !!!  ÄNDRING AV STATIONSSIGNAL TILL QVINTUS.

83-04-19 Ek, Hm, Hg, Jok, Wiese.     Q 93
Larm från cefyl 0340. Sjuktransport Visby - KS med 71-årig man, (Åke Lindén). Ryggmärgsförlamning. Start Visby lasarett 0420. landning Hagaparken 0508. Åter Visby 0645. Bra väder.Flygtid 2 tim 15 min.
         /Hm

83-04-20 Kr, Ham, Fl, Asp, Näslund.    Q 92
Kl 1430 Cefyl frågade om vi kunde identifiera ett flytande föremål som man sett någonstans mellan Västergarn - Utholmen. Vi hittade en äldre träbåt drivande tom utan motor eller åror, c:a 1 distansminut S Utholmen. Båttyp: eka. Flygtid 25 min.
         /Kr

83-04-22 Kr, Ham, Fl, Asp, Näslund    Q 92
0600 Cefyl meddelade att två fiskare saknades i trakten av Bussgrund, SE Västervik. Tät dimma. Avvaktade vädret, men startade 0700 för ett försök. Vattenkontakt efter plané mot Kungsgrundet med 50 m sikt. Start, stigning och försök hitta gluggar i den över land upp-sprickande dimman, utan resultat, - återgick till Visby i avvaktan på bättre väder. Fiskarna återfanns strax därpå av en lotsbåt. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Fl

83-04-26 Kr, Ham, Fl, Asp, Näslund.    Q 92
1405 larmsignal och "MAY-DAY" - anrop uppfattat på 2182. Start 1410. Nytt larm som pejlades av Tingstäde till bäring 140 grader. Sökte till 50 NM utanför Gotländska kusten (70 km V Liepaja), där vi vände åter. Lugnt väder - inga fartyg i området. Troligen någon klåfingrig i Liepaja hamn - inget ovanligt. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Fl

83-04-28 Nor, Ari, Wb, Kub, Wiklander.    Q 97
1230 förfrågan från Polisen Visby om vi kunde spana efter en 24-årig yngling i en orange Volvo 142. Man befarade att han var trött på livet. I samband med en transport från GS spanade vi längs västra och östra kusten Norr Visby. Spaningen resultatlös. Flygtid se nedan.
         /Ari

83-05-01 Nor, Ari, Wb, Kub, Wiklander    Q 97
1200 ny förfrågan från polisen om vi kunde spana längs vägar öster och nordost Klintehamn. Spaningen resultatlös. Flygtid totalt 1 tim 30 min.
         /Ari
Ps/ Bilen med 24-åringen död, funnen i en lada vid Hästnäs./Ds
         /Wb

83-05-08 Hm, Iso, Oha, Eng, Näslund.    Q 93
0630 larm Cefyl angående ambulanstransport Visby - KS. Trumpetaren Ernie Englund, skadad vid trafikolycka, (brott på halskotpelaren). Start lasarettet 0719. Landning Hagaparken 0810. Åter Visby 1010. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Hm

83-05-18 Ek, Gir, Hg, Asp, Wicklander.    Q 98
Larm 2035 från Cefyl. Sjuk man ombord på RICK ERSGRACHT, pos: N 5615, E 1722. Kurs 52 grader, 11 knop. Start 2055 med läkare, Dr Fridblom. Framme 2148. pos: N 5625, E 1742. Klar med bårvinschningen kl 2216 u.a. Lasarettet 2255. Enligt Fridblom, brustet magsår.  Flygtid 2 tim 5 min.
         /Ek

83-05-23 Ek, Gir, Hg, Asp, Wicklander.    Q 98
Larm från Cefyl angående ambulanstransport Visby - SÖS. Äldre man med hjärnblödning eller något liknande. Start från lasarettet 1555. Landning SÖS 1645. Åter Visby 1815. Flygtid 2 tim.
         /Ek

83-05-27 Kr, Ham, Oha, Kub, Näslund.    Q 98
1500 larm Cefyl/Stockholm radio om saknad båtfarare. 1525 start mot givet spaningsområde i trakten av Storkläppen. Vatten och samtliga öar i området genomsöktes utan resultat. Hans segelbåt stod på grund, delvis segelsatt. 1750 avbröt, landning Visby 1815. Flygtid 2 tim 50 min.
         /Ham

83-05-27 Kr, Ham, Oha, Kub, Näslund.    Q 98
1900 start mot ovanstående uppdrag. Spaningsområdet utökades mot norr. Plockade upp flytväst som eventuellt kunde härröra från den saknade mannen, den lämnades till livräddningskryssare. Spaningarna gav inga resultat, troligen har den saknade gått till botten. Landning Visby 2115. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Ham
Ps/ Mannen funnen död midsommardagen vid Sladö fyr, han hade flytväst på. /Ds 

83-05-28 Kr, Ham, Oha, Kub, Per Näslund.    Q 98
Ambulansflyg med biltrafikskada (skallskada). 1745 start Visby, landning SÖS 1845. 2045 start SÖS. 2145 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Ham

83-05-30 Kr, Ham, Oha, Kub, Per Näslund.    Q 98
Ambulansflygning med motorcykelskada, (127 benbrott). 1315 start Visby mot Hagaparken, (KS). 1515 start Hagaparken. 1615 landning Visby. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Ham

83-05-31 Kr, Ham, Oha, Kub, Per Näslund.    Q 98
Ambulansflygning misshandlad kvinna född -45. (grönsaksrensningsfest!!!) 1630 start Visby mot  Södersjukhuset. 1900 landning Visby. Flygtid 2 tim.
         /Ham

83-06-02 Er, Nom, Wa, Dah, Witzel. (Ronneby)   Q 93
Kl 1355 under övningsflygning larm Cefyl om sjuktransport Visby lasarett - KS, med för tidigt född baby. KL 1435 landning Visby. Kl 1455 start Visby. Kl 1555 landning Haga. Kl 1740 Visby, åter Ronneby 1930. Flygtid 2tim 15 min.
         /Wa

83-06-04 Elö, Iso, Wb, Eng, Viese.
Under övningsflygning SE Visby, fick vi reläa radiotrafik AN-2´an - Visby, samt eskortera honom, senare leda, Vallstena - Ba 21 Visby för landning. Flygtid 10 min.
         /Elö

83-06-06 Elö, Iso, Wb, Eng, Viese.     Q 92
Larm från Cefyl kl 0005 angående observerad nödraket från Visby ut över havet. Efter telefonkontakt med Tingstäde radio startade vi 0045 och avspanade ett område efter kusten från Visby till Blåhäll ut till c:a 8 km från kusten.Tv 101 deltog i samma område, ett flertal handelsfartyg passerade utanför men inget hade hört av sig, vi avbröt sökningen på förslag av Tingstäde . Väder: god sikt, men mörker. Vind c: 10 - 12 m/sek. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Elö

83-06-06 Elö, Iso, Wb, Eng, Viese.     Q 92
Kl 0915 start Visby för eskort av Aeroflot AN-2, via Gotri - Vegar - Tanja. Landning Visby 1125. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Elö

83-06-09 Hm, Joo, Hg, Jok, Dick Stagmo.    Q 93
2050 larm Cefyl angående fartygskollision, S Öland. Olyckspositionen var osäker, men ganska snart erhöll vi nytt läge av Stockholm radio, som i sin tur hade fått det från E.L.T. - satellit -  Frankrike. N 5542, E 1540. Ett Brasilianskt tankfartyg hade kolliderat med ett mindre okänt fartyg, som kluvits mitt itu och omedelbart sjunkit. Sikten vid olyckstillfället var dålig. Start 2110, hämtade upp Dr Fridblom i lasarettsparken, därefter direkt mot olycksplatsen, som låg c:a 30 km S Utklippan. Omkring 2140 startar också Q 92 från Ronneby. Så småningom får vi kontakt med  Karlskrona radio, som leder räddningsarbetet. Ett ryskt fartyg, Volgobalt 232, hittar två överlevande i vattnet och tar dom ombord. Då olyckplatsen ligger mitt i fartygsleden är snart ganska många båtar på plats för att hjälpa till med sökningen, som försvåras av mörker och ganska dålig sikt. Vår uppgift blir att plocka upp dom två överlevande ombord på det ryska fartyget, och föra dom till Karlskrona lasarett. Kl 2247 är vi framme vid Volgobalt 232, som visar sig vara så stort att vi kan landa på däck. Den ene av dom upplockade är mycket svag, och räddas förmodligen av den intensivvårdsbehandling han fick av Dr Fridblom ombord på hkp. Landning 2315 på Stumholmen i Karlskrona, där ambulans väntar. Dr Fridblom följer med ambulansen till lasarettet. Sikten har nu försämrats ytterligare varför Q 92 bedömer fortsatt flygspaning omöjlig och återvänder Ronneby. Då Dr Fridblom kommer tillbaka från lasarettet går vi till Ronneby för tankning, och återvänder därefter till Visby. Landning 0140. Flygtid 3 tim 30 min.
         /Hm

83-06-11 Hm, Joo, Hg, Jok, Dick Stagmo.    Q 93
Ambulansflygning Visby Södersjukhuset med skallskadad 23-årig kille, som fallit ner i en silo. Start Visby lasarett 1510. Landning SÖS 1610. Åter Visby 1750. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hm

83-06-21 Kr, Ham, Fl, Asp, Pettersson.    Q 98
1735 begäran från Cefyl om sökning efter liten segelbåt med fyra 16-åriga pojkar (sjövärnskåren), som försvunnit mellan Kråkelund och Byxelkrok. 1758 start, medvind, (060 grader/30 km/tim), i området 1820. Efter c:a 30 min meddelade en fiskebåt att en pojke återfunnits livlös. Vi sökte i närområdet och fann två pojkar till iförda regnställ och seglarvästar, livlösa. Seglarväst-arna höll dem precis flytande med huvudet halva tiden under vattnet i den ganska grova sjögången. Pos: N 5723,8, E 1655,1. Ytterligare sökning, tankning F 12, fortsatt sökning till mörkret satte stopp. En pojke + båten saknas ännu. 2300 landning Visby. Flygtid 4 tim 30 min.
         /Fl

83-06-22 Ek, Söl, Wb, Kub, Haglund.    Q 99
1250 larm Cefyl om nödmeddelande uppfattat av en person boende i Vallstena på VHF - radio, "HJÄLP, BÅTEN SJUNKER", och därefter inget mera. Vi startar och avspanar kusten Herrvik - Slite, Kapellshamn - Visby, utan resultat. När inget ytterligare framkommit som pekade på ett inträffat haveri, avbröt vi spaningarna och landade Visby 1355. Enligt Tingstäde radio rådde mycket goda förbindelser på VHF-bandet. Flygtid 1 tim.
         /Wb

83-06-27 Ek, Söl, Wb, Kub, Claes Haglund.    Q 99
Mitt i lunchen frågar MKG (VB), om vi kan identifiera ett fartyg mellan ÖNU-Visby. Efter en "macka", startar vi kl 1315 mot angiven position. Vi fick radarkontakt c:a 10 km norr och där låg ett östtyskt fartyg stilla med en kabel eller wire i vattnet från styrbords sida. Efter fotografering åter Visby. Pos: 45 km W Visby, (274 grader). Filmen lämnad till MKG. Flygtid 45 min.
         /Wb

83-06-28 Ek, Söl, Wb, Kub, Claes Haglund.    Q 99
Dr Fridblom beställer ambulansflygning till Linköping med baby född 8 veckor för tidigt. Kl 2125 start via lasarettet mot Linköping. Landning Grenadjärvallen kl 2225 där ambulans och polis mötte. Kl 2255 start mot Visby. Flygningen avslutad vid hangaren Visby kl 2355.Flygtid 2 tim.
         /Wb

83-07-03 Hm, Pes, Oha, Eng, T-B Holm.    Q 97
1835 larm Cefyl. Kl 1725 hade ett meddelande på PR-radio uppfattats som en segelbåt med roderhaveri i bäring 270 grader, 19,7 NM från Visby. Lotsbåten från Visby gick ut för att assistera. Då man inte kunde hitta någon båt i det aktuella området sattes ett räddningspådrag igång. Vi startade Visby 1855 mot området. Ungefär 10 NM öster om den angivna positionen hittade vi en segelbåt (GRACE), som gick med revat segel mot Visby. Då vi hovrade upp bredvid båten gjorde besättningen på denna "tummen upp", varför vi fortsatte sökningen. Efter att ha letat igenom hela området utan att ha funnit någom hjälpbehövande, avbröt vi och landade 2000. Så småningom visade det sig att det var GRACE som hade fel på rodret, men lyckats laga det provisoriskt. Dom saknade radio. Radiomeddelandet hade kommit från en annan segelbåt i närheten. Flygtid 1 tim 5 min.
          /Hm

83-07-04 Hm, Pes, Oha, Eng, T-B Holm.    Q 97
Kl 2300 larm från polisen Visby om skadad flicka på St. Karlsö. Hon hade kommit i vägen för ett stenras. Start Visby kl 2325 med Dr Fridblom ombord. Då vi kom fram till 
St. Karlsö, visade det sig att även flickans pojkvän var skadad. Dom hade arm och benbrott och en lättare skallskada. Landning lasarettet 0010. Flygtid 45 min.
         /Hm

83-07-06 Ek, Elö, Fl, Tor, N Eriksson.    Q 92
Kl 1340 larm Cefyl om drivande OK-jolle i Kappelshamnsviken. Start kl 1345. Framme 1355. Avblåst 1400 genom Tingstäde radio. Landning 1415. Två pojkar upplockade av annan båt. Flygtid 30 min.
         /Elö

83-07-06 Ek, Elö, Fl, Tor, N Eriksson.    Q 92
Larm Cefyl om saknad simmare vid Tofta kl 1520. Start 1524, sökning utanför Tofta strand tillsammans med brandkårens båt utan resultat.. Avbröt och landade 1630. (simmaren hade gått vilse på stranden, enligt tidningarna). Flygtid 1 tim 5 min.
         /Elö

83-07-08 Ek, Elö, Fl, Tor, N Eriksson.    Q 92
Larm Cefyl kl 0530 angående drivande roddbåt i Snäckviken. Start 0545. I luften kontakt med brandkåren som meddelade att båten bärgats och blåste av larmet. Flygtid 10 min.
         /Elö

83-07-12 Ek, Elö, Fl, Tor, N Eriksson.    Q 92
Larm 1330, (i luften), om upphittad tom plastbåt, 9 NM, 302 grader till Faludden. Båten, av snabbgående typ, bärgades av finska fartyget "Capella", som lämnade den ifrån sig till R/K Östergarn utanför Herrvik. Vi sökte runt upptäcktsplatsen, längs färdlinjen från hemmahamnen (Ljugarn), och på diverse öar och hällar efter vägen utan resultat. En man saknad. Befälhavare på Capella: Bengt Jacobsson. Saknad: Karl-Åke Vesström. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Fl

83-07-13 Pes, Ham, Wb, Eng, A.Lautman.    Q 97
Under ombasering Ronneby - Visby, fick vi av Cefyl förfrågan om sjuktransport Visby - Akademiska sjukhuset, Uppsala. Efter tankning och omrangering hämtade vi kl 1140 en man, c:a 55 år, med blödning i hjärnan vid lasarettet. Två läkare medföljde. Landning Akademiska 1305. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Pes

83-07-13 Pes, Ham, Wb, Eng, A. Lautman.    Q 97
Återflygningen från Akademiska skedde via Berga, med landning kl 1350. Under tankning fick vi larm av Cefyl. Ett nödanrop på 11 A, hade uppfattats av lotsarna Landsort, från en motorbåt i bäring 350 grader, 39 NM från Visby. Båten tog in vatten, besättningen var sjösjuk och ville ha hjälp. Vi startade 1415, framme vid position: N 5814,6, E 1808,5 kl 1435. Efter kontakt på 11 A, beslöt mannen och kvinnan att lämna båten. Vinschningen klar 1455. Läkarna tog omhand de nödställda som medföljde till Visby lasarett. Landning 1520. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Pes

83-07-14--15 Ham, Pes, Wb, Eng, A. Lautman.    Q 97
2345 larm Cefyl, nödraketer V Gnisvärd. 2355 start, sökte mot väster och nordväst utan resultat. Bra sikt och månljus i området. Många fartyg fanns i området, men inget av dessa hade rapporterat nödraketer, observationer hade endast gjorts från land. 0040 landning Visby. 
         /Ham

83-07-15 Pes, Ham, Wb, Eng, A.Lautman    Q 97
0400 larm Cefyl/Stockholm radio, saknad segelbåt i trakten  Häradsskär - Storkläppen. 0445 start mot området. Sökte efter farleden och i vikar. Båten, (Rapsodi R-30), skulle vara röd med gult däck. Kollade alla röda segelbåtar från Häradsskär  ner till Kråkelund, så småningom skulle däcket vara teakfärgat istället, trots detta och sökning i Västerviks hamn, fann vi ingen båt med den saknade KA officeren och hans 17-årige son. Framåt eftermiddagen, hittades KA-officeren, sonen och båten i tryggt förvar i Borgholms hamn. Han skulle ringt hem i tisdags???  Flygtid 3 tim.
         /Ham

83-07-16 Ham, Pes, Wb, Eng, Lautman.    Q 97
Sjuktransport Gävle - KS med brännskada. 0940 startade med bår, läkare och syrra mot Gävle. Lämnade av en sjuk y-man på Gärdet. Mot Gävle via Arlanda, Knivsta, Uppsala, Storvreta. Landning 1130. Start mot Hagaparken 1210. På höjd 300 m vid Danmarks kyrka, drog tvåans motor av. Höger mot öppna landskap och F 16. Efter diverse avdrag och pådrag av moderatorn landade vi F 16 1245. Efter landning F 16 upptäcktes att radarantennen intagit en bananliknande form i samband med landningen i Gävle. Radarn fungerade u.a. Vi bjöds på kaffe och smörgås med skinka. En bil stod till vårt förfogande (service). Efter ett otal telefonsamtal skulle Q 97 stå kvar, och Marinens Y 61 komma att hämta oss, sjukvårdspersonal, patient och utrustning. Landning (Y 61) Hagaparken 1530. Civilisterna måtte ha undrat eftersom besättningen bestod av 11 man. Så pratade vi lite B 12 under väntetiden. Start 1615 mot Berga, (kaffe togs ombord). Start 1633 mot Västervik där två hkp från Ronneby väntar. Kom fram till Västerviks flygplats 1720. Efter lite i och omlast i Västervik, start mot Visby 1800 med Q93. Så kom vi äntligen till Visby framåt 1900. Vilket problemfritt uppdrag!! Flygtid 3 tim 5 min. 
         /Ham

83-07-22 Mel, Kr, Oha, Psn, Hedlund.    Q 93/98
Sjuktransport Visby - Lund. 63-årig man med hjärnblödning. Start 1510. En läkare + skötare medföljde. Landning hkp-plattan Lund 1700. 55 min uppehåll. Landning F 17 1835 för hkp byte (93 till 98). Start F 17 1910. Landning Visby 2025. Flygtid 3 tim 45 min. Ps/ Patienten återställd efter operation i Lund. /Ds. 
         /Mel

83-07-23 Kr, Mel, Oha, Psn, Hedlund.     Q 98
Larm i lägenheten , från Cefyl 1410. Tom plastbåt med motorn igång funnen cirklande S. Nävekvarn. Start 1430. Framme 1500. På plats fanns en hkp-6:a från polisen, och Tv 368. Spanade av c:a 5 x 10 km utan resultat. Avbröt 1635. Landade Visby 1715. Den saknade var en 30-årig fiskare på fyllan, utan flytväst. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Mel

83-07-23 Mel, Kr, Oha, Psn, Hedlund.    Q 98
Larm från polisen kl 2100. Försvunnen 83-årig dam c:a 3 km öster fältet. (bilmuséet). Start 2135. Sökområde S Bro väg till Slitevägen och öster ut från Väskindekorset. Avbröt 2305 utan resultat. Landning 2310. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Mel
 

83-07-24 Kr, Mel, Oha, Psn, Hedlund.    Q 98
Fortsatt föregående uppdrag efter anhållan från polisen. Sökområde: S. Bro väg och N. Sliteväg öster ut till Bro kyrka + N. Bro väg från St. Hästnäs till Väskindevägen, utan resultat. Start 0925, landning 1230. Flygtid 3 tim 5 min.
         /Mel

83-07-27 Ari, Iso, Wb, Asp, Hans Jörnér.    Q 98
Kl 1215 efter förfrågan från Valdemar Falk, RAGU, identifierade vi och Valdemar Falk fotograferade misstänkt vrakdykare utanför Brissund, en segelbåt med dykutrustning vid namn: VICTORIA. Flygtid 15 min.
         /Wb

83-07-29 Ari, Iso, Wb, Asp, Hans Jörnér.    Q 98
Kl 0315 larm Cefyl om röda raketer observerade vid Jungfruskär, S. Stora Askö. Start 0335, framme 0410. Spanade Jungfruskär - 95 grader 20 km, bredd 4 km. Mycket bra sikt och nästan lugnt. 0515 avbröt vi och flög till Visby utan att ha funnit något. Kl 0550 landning Visby. Flygtid 2 tim 15 min. 
         /Wb

83-07-29 Ari, Iso, Wb, Asp, Hans Jörnér.    Q 99
Kl 0800 beställning från RPS via Cefyl om att kl 0900 vid Fårö fyr hämta justitieminister Ove Rainer och flyga honom till Bromma. Start 0835. Hämtning Fårö 0900, landning Bromma 0955. Åter Visby 1210. Flygtid 2 tim 25 min. (civilflyg bombhotat av ustasja, Jugoslavien). 
         /Wb

83-07-30 Ari, Iso, Wb, Asp, Hans Jörnér.    Q 99
Kl 0900 beställning från Cefyl om ambulansflygning Visby - SÖS. Start 1010 med mobiliftbår, läkare och sköterska. Patienten en c:a 60 årig man med skallskador. Kl 1118, c:a 20 min före landning meddelar polisen Stockholm att landningsförbud råder på SÖS platta. Vi blev hänvisade till Drakenbergsparken, c:a 1 km NW om SÖS. Efter landning 1130 och 15 min väntan kom en sängtransport. Landningsförbudet berodde på ett missförstånd på polisens lednings-central. "Någon" hade ringt till polisen och sagt att ingen stor hkp fick landa på SÖS p.g.a. att rutor har tidigare krossats. Detta gick vakthavande polisbefäl på och hindrade oss på så sätt 20 min. Allt är nu uppklarat genom Cefyl så landning är tillåten. Kl 1210 start mot GS, där vi plockade upp en fotskadad man och hans kompis för transport till Visby lasarett. Han hade ett skärsår som var infekterat. 1250 mot Visby, landning 1320. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Wb

83-07-30 Ari, Iso, Wb, Asp, Hans Jörnér.    Q 99
Kl 1515 larm från polisen Visby om drunkningstillbud, Nor´s fiskeläge, S. Hall. Start 1530. Framme 1540. En man på stranden pekade ut riktningen där 2 personer försvunnit, vi spanade i bränningarna och hittade en flicka på bottnen på grunt vatten. Vi vinschade med ytbärgarens hjälp upp flickan i hkp och landade direkt på stranden där ambulanspersonalen tog hand om henne. Hon visade inga livstecken. Vi fortsatte sökning efter en pojke, men avbröt kl 1700, utan att finna något. Åter Visby kl 1710. Flickan blev 25 år, pojken saknas ännu. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Wb
Ps. Den saknade pojken återfunnen några dagar senare, död. Ds.

83-07-31 Ari, Iso, Wb, Asp, Hans Jörnér.    Q 99
Under flygning Ronneby - Visby efter bladbyte fick vi larm från polisen Visby på polisradion, mitt mellan Öland - Gotland kl 1710. En pojke saknades vid Smöjens fiskeläge, SW Furilden  efter brädsegling. Kl 1735 framme. Efter landning och samtal med orolig fästmö, dök den saknade upp i en bil. Han hade i den hårda vinden drivit i väg längre än han hade tänkt sig. Happy End ! Flygtid 30 min.
         /Wb

83-08-03 Hm, So, Hg, Dah, Stagmo.    Q 99
1730 larm Cefyl om ambulanstransport Visby - Södersjukhuset. Patient, en äldre man med hjärnblödning. Start Visby lasarett 1815. SÖS 1910. Åter Visby 2050. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Hm

83-08-04 Hm, So, Hg, Dah, Stagmo.    Q 99
Kl 1545 förvarning från lasarettet om ambulanstransport Visby - SÖS. Patient, en man med hjärnblödning. Start Visby lasarett 1635. SÖS 1735. Åter Visby 1910. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hm

83-08-06 Hm, So, Hg, Dah, Stagmo.    Q 99
Kl 0800 telefon från Gotska Sandön. Förmannen Jönsson hade brabbats av svåra magsmärtor och kräktes blod. Efter kontakt med Cefyl och lasarettet, start 0840 med Dr. Amér ombord. Tät dimma rådde. På vägen upp hämtade vi Hasse Hörlin, som skulle avlösa Jönsson. Sikten i Fårösund var något bättre. Landning GS 0920. Åter lasarettet 1000. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Hm

83-08-15 Ek, Kr, Fl, Hel, Hedlund.     Q 98
1245 från Cefyl om brädseglare utanför Högby på nordöstra Öland, som tagit sig ut till havs och sedan försvunnit. Start 1250. Sökning 2 tim 55 min utan resultat tilsammans med R/K Helge Axelsson Johnsson. Avlösta av Kustbevakningens flyg 283 + Q 92. Återupptog sökandet efter tankning och middag Visby. Start 1835. Sökning 2 tim 40 min till mörkrets inbrott. Efter ett par dagar fortfarande ingen saknad, varför den efterspanade troligen tagit sig i land någonstans osedd, förmodligen ovetande om allt rabalder han orsakat. Flygtid 5 tim 35 min.
              /Fl

83-08-16 Ek, Kr, Fl, Hel, Hedlund. 
Larm 0950 från Cefyl om E.L.T. i trakten av Gusum. Start och sökning in mot Vättern och upp mot Linköping. Landning F 13 M. Den efterspanade nödsändaren visade sig ingå i ett prov, och var placerad i Norge, varför en lättad Cefyl kunde låta oss återgå till Visby. Total flygtid 2 tim 35 min.
         /Fl

83-08-18 Mel, Ari, Hg, Jok, T. Eriksson.
Larm 1837 från Cefyl angående sjuktransport L. Rådö (N 5751,6, E 1635,5) till Västervik. Start 1850. Hämtade läkare Västervik flygplats. Framme kl 1925. Sommarstugeområde. När-maste landningsplats c:a 400 m från stugan, varför vi vinschade läkare, ytb + bår vid stugan. (vinschhöjd drygt 15 m.) Läkaren ville sedan inte att vi vinschade upp båren , varför vi landade på gärdet. Hg/Jok gick bort till stugan och hjälpte till med båren. Start 1950 mot Linköping (SAAB). Landning 2012. Ambulans var 5 min sen. Tankning + väntade på läkare. Start 2050 via Västervik. Landning Visby 2150. Flickan (22 år), hade insjuknat vid 16-tiden och blev så småningom medvetslös. Troligen blödning i skallen. Total flygtid 2 tim 25 min.
         /Mel

83-08-20 Mel Ari, Hg, Jok, Eriksson.
Larm Cefyl 2310 om sjuktransport till SÖS kl 2345. Start hangaren 2340, och från lasarettet 2347. Landning SÖS 0035. Start 0110, Visby 0215. (Kvinna, c:a 38 år, med förmodat svagt blodkärl som tryckte ihop hjärnan). Total flygtid 2 tim.

         /Mel
83-08-24 Elö, So, Oha, Fol, Peterson.    Q 97
Larm Cefyl 2120. Ambulans Visby - SÖS med hjärnblödning. Start lasarettet 2150. Landning SÖS 2250. Åter Visby 0015. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Elö

83-08-30 Elö, So, Oha, Fol, Peterson.    Q 97
Kl 0935 larm Cefyl om E.L.T., pos: N 5642,1, E 1756,1. I luften kl 0939 mot Hoburgen. Vid pos, ny pos: N 5603, E 1800. Ingen kontakt varför vi avbröt kl 1035. Cefyl meddelade 
att vi hade något i luften, 30 km ifrån oss på låg höjd. Vi återvände Visby, landning kl 1125. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Elö

83-08-30 Elö, So, Oha, Fol, Peterson.    Q 97
Kl 2010 larm Cefyl om SAAB Fairchild med problem, starta mot SAAB. Vid radiokontakt med FL Visby, kupé, dom har landat. Flygtid 0.
         /Elö

83-09-01 Pes, Iso, Fl, Kub, A. Lautmann.
Larm från Cefyl 1930. En bogserbåt, Harry, med Marinens gamla stabsfartyg Marieholm på släp, under gång från Malmö till Helsingfors, begärde 4 NM W GS hjälp av Stockholm radio. Marieholm hade sprungit läck och tog in vatten. Man behövde ett antal länspumpar. Vi tog vår egen och raggade ihop ytterligare tre. Två från brandkåren Visby, en från brandkåren Fårösund Start 2015 via Bunge. Framme vid Marieholm 2050. Y-man, vår egen och Fårösunds länspump vinschades ombord. Landade GS 2155. Startade GS 2255. Lämnade en dunk bensin på Marieholm. Landning Visby 2400. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Pes

83-09-05 Pes, Iso, Fl, Kub, A. Lautmann.
Larm från Cefyl 1505. Start 1510. Det vi först fick var att två Drakenplan kolliderat 15 km S Kristinehamn. Vi gick mot området. Under anflygningen framkom att det var två Viggenplan från F 6, som på låg höjd kolliderat. Ett flygplan och en förare var lokaliserad. F 91 från F 6 och Q 99 med start Säve var insatta i efterspaningen. Dessa två var framme i området tidigare än vi var. När vi gått halva vägen ville Cefyl skicka tillbaka oss till Visby. Vi övertygade emellertid Cefyl om det olämpliga i detta, eftersom ett av flygplanen och en pilot ännu ej var funna. Vi var framme vid haveriplatsen 1640 och började söka öster om riksväg 64 som går genom området. Efterhand framgick att delar från båda flygplanen hittats på haveriplatsen, som var ganska utspridd, c:a 2 x 1 km. Vi landade vid haveriplatsen 1730 och konfererade med F 91 och Q 99. Vid närmare undersökning visade det sig att båda piloterna hade medföljt flygplanen och omkommit. Efter tankning från F 6 tankbil, startade vi 1835 mot Visby. 5 min innan landning Visby fick vi moderatorvarning, 2:ans moderator hade fryst. Vi kuperade den motorn och gjorde en enmotorlandning 2015. Flygtid 4 tim.
         /Pes

83-09-06 Pes, Iso, Fl, Kub, A. Lautmann.
Förfrågan från Tingstäde radio via Cefyl om vi efter hkpbyte på Ronneby kunde gå till haveristen Benguela, 2 km utanför Klintehamn. Ombord fanns en man som sedan 4/9 p.g.a. hård blåst ej hade kunnat nås. Vi var framme vid Benguela 1655 och vinschade ombord mannen. Han vinschades sedan ombord på färjan Visby som just lämnat Visby hamnn. Flygtid 30 min.
         /Pes

83-09-09 Hm, Mel, Hg, Jok, T-B Holm.    Q 92
Kl 0050 larm Cefyl angående ambulans Visby lasarett - Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Patienten 12-årig trafikskadad pojke. Start lasarettet 0145. Landning Uppsala 0300. Åter Visby 0515. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Hm

83-09-09 Hm, Mel, Hg, Jok, T-B Holm.    Q 92
Kl 0945 larm Cefyl angående ambulans till Södersjukhuset. Patient, 58-årig man med hjärnblödning. Start Visby lasarett 1105. Landning SÖS 1155. Åter Visby 1330. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hm

83-09-13 Hm, Mel, Hg, Jok, T-B Holm.    Q 98
Kl 2230 larm Cefyl angående ambulans Visby - SÖS. Patient, 74-årig kvinna med hjärnblöd-ning. Start Visby lasarett 2245. Landning SÖS 2345. Åter Visby 0115. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hm

83-09-17 So, Ari, Oha, Tor, Jön.     Q 98
Kl  2000 larm Cefyl angående en finsk bogserbåt MARYKOTKA, som hade problem i den höga sjön. Generatorn hade fallit ur och en huvudmotor började gå dåligt. Läge, 9 NM   Ö.  Gotska Sandön. Start 2017. Landade GS för stand by. Faran över kl 0045. Landade Visby kl 0115. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Ari

83-09-23 Ari, Iso, Oha, Eng, Hedlund.    Q 90
Kl 2345 larm Cefyl. Ambulanstransport Visby - Karolinska. En 35-årig man som blivit överkörd av sin egen bil och fått en svår höftskada, samt en äldre kvinna med en krossad axel. Start Visby 0050. Landning Hagaparken 0210. Åter Visby 0415. Mannen återställd. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Ari

83-09-25 Ari, Iso, Oha, Eng, Hedlund.    Q 90
Kl 0615 larm Cefyl. Ett svenskt fartyg, MISTRAL, hade fått 20 graders slagsida, pos: N 5823, E 2021. Väder, 20-25 m/s, nordlig vind, hög sjö, växlande molnighet, god sikt. Vi blev beord-rade stand by på GS. Tv 172 kom till undsättning kl 1100 och följde Mistral nordväst ut. Landade Visby 1240. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Ari

83-09-29 Ek, Elö, Wb, Kub, Hedlund.    Q 99
Kl 2005 larm Cefyl om ambulans Visby - SÖS med skallskada, klämd i transportband. Start lasarettet 2040. Landning SÖS 2145. Start SÖS 2225. Landning Visby 2320. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Elö

83-10-02 Ek, Elö, Wb, Kub, Hedlund.    Q 99
16-årig pojke  trafikolycka, till SÖS med Hkp! Start 0905. Flygtid 2 tim 5 min. Pojken åter med LIN 14 dagar senare, återställd.
         /Wb

83-10-06 Kr, Ari, Fl, Löm, Jörnér.     Q 99
Kl 0730 larm från TL/Cefyl att starta mot Faludden. En polsk segelbåt, MOKOTOV, Gdansk, med 8 man ombord hade gått på grund i tjockan under natten alldeles under Faluddens fyr. När vi kom fram fanns redan polisen och brandkåren med sin gummibåt där. Segelbåten låg endast 30-50 m ut från stranden och någon fara förelåg inte för besättningen. Vi återgick efter resonemang med polisen på platsen, till Visby. Flygtid 1 tim.
         /Kr

83-10-07 Pes, Ari, Ny, Fol, Lautmann.     Q 99
Kl 1000 larm från Tingstäde radio om att en person från land sett kraftig rök från en båt vid Hammars grund, Anes bådan. Start 1010, framme 1025 vid västtyska handelsfartyget som hade provkört en maskin, därav röken. Flygtid 15 min.
         /Pes

83-10-07 Pes, Ari, Ny, Fol, Lautmann.    Q 99
Larm 1130. Ambulanstransport Visby - Karolinska. En man, 68 år med hjärnblödning. Start Visby 1225. Landning Hagaparken 1340. Åter Visby 1720. På hemvägen tankning Berga. Vänstermotorn startade ej. Byte av startmotor, hjälpte ej. Två kablar i startboxen hade gått av. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Pes

83-10-14 So, Mel, Wb, Dah, T. Pettersson.     Q 99
Larm från Cefyl 0255. "Nästan medvetslös" besättningsman på danska fisketrålaren BIRGITTE, 30 km Ö Slite. Start från hangaren 0325 med Dr Fridblom ombord. Uppgivet läge stämde dåligt. Vi hade bra radiokontakt med dansken och begärde att han skulle ge oss aktuell position på Decca. Dansken uppgav Röd D 9, Blå A 5 och halv fjärs??? Inte mycket till hjälp. Med diverse strålkastarexercis på trålaren hittade vi honom bland ett antal radarekon, framme 0400. Vädret bra, men kraftig sjögång. Vi hade en del svårigheter med att få dansken, (som dessutom inte var Birgitte utan hans kompis Ole West), att styra mot vinden med framfart. Besättningen på båten hade ingen erfarenhet av hkp eller vinschning vilket gjorde att mycket radiotrafik erfordrades för att få dom att hjälpa till. Båten rullade mycket kraftigt, vilket gjorde att vi inte satte ned y-man. Patienten som fanns på däck, vid medvetande, accepterade att bli vinschad i sele, klart 0420. Dr Fridblom gav honom morfin och c:a 2 liter Macrodex, på väg  till Visby lasarett. Diagnos: "brustet magsår". Landning lasarettsparken 0450. Pos: N 5732,7, E 1949,1. Flygtid 1 tim 30 min.
         /So
Ps. Efter detta har Wb lärt sig att räkna på danska. Ds.

83-10-23 Elö, Iso, Oha, Fol, Hedlund.    Q 96
Kl 1400 larm Cefyl om ambulans, skallskada till Linköping. Start lasarettet 1500 till SAAB, landning 1600. Start 1710, åter Visby 1810. Patienten ej återställd 831218. Flygtid 2 tim.
         /Elö

83-10-25 Elö, Iso, Oha, Fol, Hedlund.    Q 96
Kl 0645 larm Cefyl om ambulans till KS. Start lasarettet 0740. Landning Hagaparken kl 0830. Kl 0907 start till Uppsala för beredskap, (F 15 hkp ur), läkare + sköterska med. Start Uppsala  mot Visby kl 1050. Landning Visby kl 1205 vid lasarettet. Landning fältet 1215. Flygtid 2 tim.
         /Elö

83-10-27 Hm, Ari, Fl, Eng, Stagmo.    Q 97
Kl 1615 larm Cefyl angående sjuktransport Kalmar - Linköping. Start mot Kalmar 1635. Landning 1730. Start från Kalmar 1815. Patient, 2-årigt barn, som behövde omedelbar hjärnoperation. Landning Linköping, (SAAB) 1910. I Linköping en enkel middag på varmkorv och mos. Efter återtransport av vårdpersonal till Kalmar, landning Visby 2145. Flygtid 3 tim 35 min.
         /Hm

83-11-07 Ek, Kr, Hg, Hel, Ytbärgare Holm.    Q 93
Kl 1058 start efter larm från Cefyl om en SK-50 från Ronneby med fel på propelleromställningen. Han går mot Hultsfred, men vet inte om han skall nå fram. Kl 1112 får vi från Cefyl att Sk-50-an landat Hultsfred. Cefyl vill att vi skall fortsätta till Hultsfred och ta med besättningen till F 13. (dom var på väg dit för att flyga simulator) Kl 1143 landar vi Hultsfred. Start 1148, landning F 13 1240. Åter Visby 1305. Besättningen i SK-50 var 3 man. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Kr

83-11-16 Mel, Iso, Wb, Seg, Hedlund.    Q 99
Kl 1405, Cefyl larmade i luften. Fiskebåten HULDA från Aspöja hade sett svart rök som verkade slå ned i havet 7 km SO Fällbådan. Vi var framme kl 1440, och sökte i området till kl 1505. Landning Visby 1530. Ingenting upptäckt. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Iso
 

83-11-07 Ek, Kr, Hg, Hel, Ytbärgare Holm.    Q 93
Kl 1058 start efter larm från Cefyl om en SK-50 från Ronneby med fel på propelleromställningen. Han går mot Hultsfred, men vet inte om han skall nå fram. Kl 1112 får vi från Cefyl att Sk-50-an landat Hultsfred. Cefyl vill att vi skall fortsätta till Hultsfred och ta med besättningen till F 13. (dom var på väg dit för att flyga simulator) Kl 1143 landar vi Hultsfred. Start 1148, landning F 13 1240. Åter Visby 1305. Besättningen i SK-50 var 3 man. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Kr

83-11-16 Mel, Iso, Wb, Seg, Hedlund.    Q 99
Kl 1405, Cefyl larmade i luften. Fiskebåten HULDA från Aspöja hade sett svart rök som verkade slå ned i havet 7 km SO Fällbådan. Vi var framme kl 1440, och sökte i området till kl 1505. Landning Visby 1530. Ingenting upptäckt. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Iso

83-12-12 Pes, Ari, Wb, Löm, Per Svensson.    Q 99
Kl 0315 larm Cefyl om sjuktransport till SÖS. 65-årig man med hjärnblödning. Start 0355. Landning SÖS 0510. Start SÖS 0545. Landning Visby 0650. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim 20 min.            /Pes

83-12-16 So, Mel, Oha, Asp, M. Svensson.    Q 93
Kl 0930 larm Tingstäde radio om trolig hjärtattack på man ombord på ryska passagerarfartyget "ALEXANDER PUSJKIN". Startar upp och inväntar Dr Fridblom. Får kontraorder under väntetiden. Läkaren ombord vågarinte låta patienten vinschas. Vill däremot konferera med Dr Fridblom, varpå beslutas att vi skall flyga ut till fartyget. 0950 start. 1015 framme vid Alexander Pusjkin, N 5712, E 1752. Släpper ner ytbärgaren + Fridblom på akterdäck. Väder: sikt 8 km, halvklart, vind 180 grader 20 km/tim. Tar upp patienten med vinschbåren. 1045 klara, lämnar fartyget. 1105 landning i lasarettsparken. 1110 åter tankplattan Visby. Patienten, opererad med pacemaker, mår bra. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Oha

83-12-16 Mel, So, Oha, Asp, M. Svensson.    Q 93
Kl 1335 larm Cefyl. Sjuk besättningsman på Färöiska fiskebåten  "SOLÖY", trolig brusten blindtarm. Hämtar läkare och sköterska på lasarettet. 1400 start hangaren. 1451 framme vid "SOLÖY", N 5630, E 1921. Väder: sikt 5 km, mulet. Grov sjö. Vind: 150 grader/35 km/h. Tar upp patienten i sele. 1459 vinschningen klar. 1535 landning lasarettsparken. 1540 landning fältet. Patienten opererad och mår bra. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Oha

83-12-20 Mel, So, Oha, Asp, M. Svensson.    Q 93 
Kl 1310 förfrågan från Dr Fridblom angående ambulans med äldre man med hjärnblödning till KS. Start Visby flygplats 1335. Start lasarettet 1350. Väder: dimma varierande sikt 100-1000 meter, 30-40 m i tak, och nederbörd. C:a +1 grad C. Flög på lägsta höjd Mälsten - Mysingen - Jungfrufjärden - Ingaröfjärden - Baggensfjärden till Värtan - Valhallavägen.
 (problem att komma fram vid Boo kyrka) Landning Hagaparken med respiratorpatient, 50-årig man. kl 1505. Start Hagaparken 1600 , ut via Valhallavägen - Värtahamnen, där vi steg till c:a 150 m. Landning Visby lasarett 1715 och fältet 1725. Flygtid 2 tim 55 min.
         /Mel

83-12-31 Ek, Kr, Hg, Fol, Tomas Andersson.   Q 99
Kl 0105 larm från Tingstäde radio om ett tyskt fartyg, TEKA, som gått på grund vid Faludden. Start kl 0125. Hittade fartyget 1 distansminut norr Faluddens fyr kl 0145. Det stod på grund med lätt slagsida. Vi vinschade upp hela besättningen, 7 man och 1 kvinna och gick till Visby. Landning 0235. Fartygets position: N 5701,2, E 1823,5. Dr Fridblom medföljde men behövde inte medverka annat än som tolk. Väder: hård byig vind, god sikt. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Kr

1983 = 88 uppdrag .                                                                        Top

FRÄD 1984 VISBY
 

84-01-03 Gir, Wb, Löm.      Q 97
Under eskort av Q 90 till CVM, fick vi vid passage av SAAB-fältet, kl 1250, frågan om vi kunde hjälpa brandkåren Linköping, att undsätta fyra fiskare som rapporterats drivande på ett isflak i Roxen. Vi var snabbt på plats och fann två män promenerande på isen, dock ej nödställda. Några övriga fanns ej på isen, varför vi i samråd med LAC i Linköping avbröt spaningarna och landade CVM kl 1310. Flygtid 20 min.
         /Wb

84-01-04 Hm, Ari, Wb,  Jok, Håkan Månsson.  Q 97
Under återflygning från Stockholm fick vi en beställning av en ambulansflygning, Visby lasarett - Uppsala. Kl 1650 start mot Uppsala. Bra flygväder. Landning 1820 på Akademiska sjukhusets tak. Efter ett kort stopp tillbaka i Visby kl 2000. Patienten, en man med kärlför-trängning. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Wb

84-01-06 Hm, Ari, Wb, Jok, Håkan Månsson.   Q 97
Kl 2155 beställning av ambulanstransport Visby - Uppsala. Start 2225. Landning UAS på taket kl 2350. Efter "snabbfika", start 0015 mot Visby. Landning 0140. Patient: äldre kvinna (82 år) med aortaaneurysm i magen. Flygtid 2 tim 50 min.
         /Wb

84-01-10 Hm, Ari, Wb, Jok, Håkan Månsson.   Q 97
Kl 1150, i luften, förfrågan från Sjöbevakningen Gotland om identifiering av ett fartyg SE Hoburgen, för ankar. Kl 1225 framme vid Ryska tankern "ARTEM". Efter foto åter till Visby. Pos: N 5640,8, E 1835,0. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Wb

84-01-12 På, ??, ??, ??, ??.      Q 93
Under mörkerflygning kl 1810 väster Visby fick vi förfrågan från Cefyl angående sjuktransport Kalmar - Linköping snarast. Vi frågade om ej Ronneby-hkp var snabbare på plats, men fick till svar att vi var snabbast på plats i Kalmar. Vi genomförde flygningen och landade i Kalmar, f.d. F 12, där ambulans mötte. Efter ilastning, flygning till SAAB-fältet i Linköping, där vi fick vänta på ambulans c:a 10 min. Hkp lånade ut bår till ambulansen som saknade sådan. Efter tankning och bår i retur, återvände vi Visby. Landning kl 2150. Flygtid 2 tim 40 min.
         /På

84-01-19 Mel, Joo, Fl, Kub.     Q 99
Kl 1500 larm Cefyl, sjuktransport KS. 31-årig man, hjärnblödning. Start 1520, landning Haga 1655. Start Haga 1745, landning Visby 1830. Väder över hav; sikt 15 km, 300 m molnbas. Över land; snöfall, sikt 3 - 5 km, molnbas 200 m. Temperatur -2 grader. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Joo

84-01-30 Ari, Iso, Sö, Psn, Del.      Q 93
Kl 1600 telefonförfrågan Visby lasarett om vi kunde göra sjuktransport Visby - St. Göran Stockholm. Klartecken från Cefyl, som i samma veva fått förfrågan från RPS. Kl 1635 start till Visby lasarett. Kl 1650 start från Visby lasarett med patient, (1,5 årig pojke med invagatism, teleskoptarm), 2 läkare + sjuksköterska medföljde. P.g.a. isbildningsrisk, låg molnbas och dålig sikt beslöts att landningen skulle ske på Berga. Ambulans beställd genom Cefyl försorg mötte på Berga. Landning Berga 1735. (flygtid för tp 1 tim) Kl 2000 start mot Visby, men var tvungna att återvända Berga p.g.a. isbildning. Flygtid 15 min. Följande dag start 0845 mot Visby. Fortfarande isbildningsrisk men bara ett tunnt lager på tankarna bildades. Kl 0950 landning Visby lasarett för avlämning av deras bår, (sjukvårdspersonalen åkte färja från Nynäshamn i går och bör ha varit i Visby 0500 på morgonen) Kl 0955 landning på flygplatsen. Total flygtid för uppdraget 2 tim 25 min.
         /Sö

84-02-02 Hm, Nom, Wb, Tor, Lamberg.    Q 93
Norskt containerfartyg HOEGH DENE, på jungfruresa Finland - Rotterdam med fel på rodermaskin. Det norska rederiet kom med förfrågan om vi kunde transportera ut en norsk tekniker till fartyget. Då förhållandet mellan Sverige och Norge för tillfället måste betecknas som gott, svarade vi ja. Start Visby 0820 mot fartyget som låg och drev strax NV St. Karlsö. Fartyget var stort, varför det gick bra att landa på däck. Åter Visby 0900. Flygtid 40 min.
         /Hm

84-02-03 Hm, Nom, Wb, Tor, Lamberg.    Q 93
Kl 1830 förfrågan från Dr Fridblom angående ambulans med 4 - årig flicka med skallskada. (ramlat från en kundvagn), till SÖS. P.g.a. dåligt väder i Stockholmsområdet med dimma och isbildningsrisk beslöts att landning skulle ske på Berga. Start Visby 1910. Landning Berga 1955. Åter Visby 2315. Flygtid 2 tim. 
         /Nom

84-02-26 Kr, Iso, Fl, Asp, Delin.     Q 95
Kl 1335 från Cefyl, hämta en sjuk besättningsman från färjan TRANS GERMANIA. Start 1415. Flög mot färjan, vars läge var N 5720, E 1748. Framme 1430, vinschningen klar 1443. Landning Visby lasarett 1455 där ambulans övertog transporten. Landning flygfältet 1505. Besättningsmannen hade troligen fått ett epileptiskt anfall. Flygtid 50 min.
         /Iso

84-03-05 Pes, Gir, Oha, Dah, Månsson.    Q 93
Kl 1100 beställning ambulanstransport Visby - SÖS. Start 1140. Landning SÖS 1250. Start SÖS 1330. Landning Visby 1430. Väder; CAVOK. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Pes

84-03-13 Mel, Ari, Wb, Fol, Lamberg.    Q 93
Larm Cefyl 1321. SK 35 C med motorstopp Uppsala. Start 1325. Fick återvända Visby 1345, (2 st förare var då upphämtade) Landning Visby 1405. Flygtid 40 min.
         /Mel

84-03-19 Joo, På, Sö, Jok Olsson F 10.    Q 93
Larm Cefyl kl 1555 under tankning efter föregående pass. Skadad man på fiskebåten MY Ronehamn, (VY 30). Den skadade hade fastnat med ena handen i ett block. Uppgiven position N 5704, E 1855. 1600 start, landning lasarettet för hämtning av Dr Fridblom, som var beredd när vi landade. Start mot uppgiven position, framme 1626, pos: N 5707, E 1847. Doktorn + ytbärgaren ner. Efter att läkaren sett om den skadade i styrhytten vinschades den skadade + läkaren upp i dubbelsele. Därefter ytb upp. 1638 start mot Visby lasarett, landning 1657. Landning Visby flygplats 1705. Väder; helklart, svag vind SW. Samband; Cefyl 5589, Ting-städe radio och MY Ronehamn, kanal 16 + 13. Samtal Dr Fridblom - lasarettet kopplades upp på polisradion. Fridblom och Sö bytte radioanslutning vid samtalet. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Sö

84-03-21 På, Joo, Sö, Jok, Olsson F 10    Q 93
Larm Cefyl 0305, förbered sjuktransport Visby - SÖS, en kvinna, 53 år, hjärnblödning. Prel. start 0430. Kl 0415 motor nr 2 gick ej igång. Felsökning, reparation. KL 0505 start mot lasarettet. Kl 0517 start från lasarettet med patient, läkare och sköterska. Kl 0625 landning SÖS, start tillbaka kl 0655. Kl 0750 åter lasarettet Visby, landning fältet kl 0800. Dimma, isbildning varnades för i Stockholmsområdet, men vi stötte på dimväder först c:a 2 km från SÖS. Vid lasarettet bättre väder. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Sö

84-03-22 Iso, So, Fl, Hel, P. Svensson.    Q 95        SENAPSGAS
Larm från Cefyl 1545. Färöisk fisketrålare "VA 36, HELDARSTINDUR" har sjuk besättning ombord. Besättningen skadad av senapsgas. Vi kontaktade Fridblom som tillsammans med ytterligare en läkare följde med. Start från Visby lasarett 1558, framme vid trålaren 1647 i pos: N 5604,5, E 1917,2, eller c:a 70 sjömil SE Hoburgen. Väder; helklart, vindstilla c:a 0 grader temp. Yman + Fridblom vinschades ned, och Fridblom gick in i styrhytten  och undersökte besättningen. Han bedömde att minst 3 man skulle med till Visby, (resten ville inte), dessa hade brännskador på armar och ben samt kraftigt irriterade ögon. Fridblom lämnade kvar 2 påsar steril lösning åt kvarvarande för ögonsköljning. Trålaren satte kurs på Bornholm efter att vinschningen var klar 1715. Vi landade Visby lasarett 1755. Under hemfärden behandlades fiskarna med ögonsköljning. Dom kräktes vid ett flertal tillfällen under flygningen hem. Flygtid 2 tim 15 min. 
         /So

Efter landning kontaktades dagoff P 18 som inom 30 min var på Visby flygplats tillsammans med en man. Dom gick igenom hkp med indikeringspapper och hittade, (fick utslag på indikeringspappret) förmodad senapsgas på landstingsbåren, där färöfiskarna suttit. Dagoff kallade ut P 18:s expert, Lt  Ove Bergström, som anlände inom ytterligare 30 min. Ny genomgång av hkp samt våra flygdräkter, inget nytt utslag vid den undersökningen. Lt Bergström tog med landstingsbåren + en filt till P 18 för sanering. Han gick dessutom igenom läkarnas dräkter, men fann ingen senapsgas på dessa. I hkp har inte något saneringsmedel använts. 
         /So

84-03-22 So, Iso, Fl, Hel, P. Svensson.    Q 95      SENAPSGAS
Larm från Cefyl c:a 2120. Kvarvarande besättning på "HELDARSTINDUR" svårt sjuk, oförmögna att manövrera båten. Besättning kvar, 4 man. Start 2140 efter vissa besvärligheter med motor 1. (motorn gick inte att beepa upp)  Vi kuperade ettan och Hel kollade moderatorsevots anslutning  till moderatorn. Funktionskontroll i FLY-läge med beep till Max-G, tillbaka till Min-G, -IDLE, allt OK. Ny start u.a. Under tiden kontaktades Cefyl att kalla in F 17 hkp om vi inte skulle få igång  Q 95.  Vi gick via lasarettsparken och hämtade Fridblom + sköterska. Framme vid trålaren 2255 nu i pos: N 5551,5, E 1832,4. Mycket fartyg i området. C:a 10 km före angiven position anropade vi "HELDARSTINDUR" och frågade om dom såg oss eller kunde ge ett tecken ifrån sig med strålkastare, för att vi skulle se om vi var på väg mot rätt båt. HELDARSTINDUR  svarade " vi kan inte se er". Vi fortsatte fram och konstaterade rätt båt, läget stämde mycket bra. Vi hovrade upp jämte trålaren som var kraftigt upplyst, men ingen människa på däck. En kraftig strålkastare på styrhytten bländade oss och vi bad besättningen släcka den. Någon svarade med panik i rösten, "vi kan inte, vi är blinda, hjälp oss". Vi vinscha  de ner yman + Fridblom som gick in i styrhytten där det enligt Fridblom såg för "jävligt ut". Omkullvälta läskedrycksflaskor, kläder, tidningar och annat skräp i en salig röra. Besättningen var i det här läget helt blinda och ur stånd att klara sig själva. Fridblom fick leda ut dom på däck under stora svårigheter p.g.a. hela däcket var täckt med gula fiskelådor i plast som dom fick gå ovanpå, desutom fanns det massor av vajrar, stag och linor att ta sig fram och under. Vi vinschade upp dom, en och en, tillsammans med Fridblom. Siste man upp var skepparen som innan han lämnade båten bad Fridblom kupera huvudmotorn, lägga rodret midskepps samt leta reda på loggboken. Trålaren (c:a 40-50 m lång) lämnades drivande med radar och belysning till. En annan trålare ur Färöflottan var på väg för att bevaka båten tills dess att Danska marinen kom och bogserade den till Bornholm. Under hemfärden behandlades Färöfiskarna med smärtstillande medel samt ögonsköljningar. Landning lasarettsparken 0035, där två ambulanser mötte. Väder: På Gotland ymnigt snöfall, ute över hav helklart och vindstilla. Vid ankomst till Visby flygplats mötte personal från P 18 för ny kontroll. Ingen senapsgas i hkp eller på flygkläder. Fridblom hade dock fått senapsgas på ena handleden med en mindre brännblåsa som följd. Flygtid 3 tim 10 min.
         /So

84-03-31 Hm, Er, Wb, Asp, Mikael Svensson.   Q 93
Kl 1105 larm från Cefyl angående E.L.T. (121,5) pos: N 5643,1, E 1821,8 (SAR-SAT). Start 1125. Kl 1155 framme i området. Detta var helt tomt. Vi hade ej heller fått in några signaler under flygningen hit. Kustbevakningens flygplan 289, som befann sig i området samtidigt, anmälde på kortvåg tre stillaliggande fartyg, c:a 60 km öster om området. Vi bestämde oss för att gå dit och identifiera. Vi hittade fartygen som visade sig vara tre ryska korvetter. Efter foto-grafering återvände vi Visby. Filmen lämnades till sjöbevakningen. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Hm

84-04-08 Ade, Ari, Sög, Psn, H. Månsson.    Q 93
Kl 1300 larm FL-Visby, nödsändare. Start 1305. Kontakt och plats utanför hangaren på Visby S fältet. Cessna, SE-GLC misstänkt, det fanns människor där som mekade med flygplanet. Vi bad dem stänga av sändaren, men den satt svåråtkomlig, i flygplanets bakre del. De skruvade då bort antennen, men signal och ljud kvarstod. Efter det att strömförsörjningen brutits till sändaren, tystnade den. Flygtid 30 min.
         /Ade

84-04-10 Ade, Ari, Sög, Psn, H. Månsson.    Q 93
Larm 1805 om identifieringsuppdrag. Start 1830. Mot CN 3718. Identifierade Carolla av Mariehamn. I området rådde tät dimma, sikt mindre än 150 m. Målet c:a 6 km SV Carolla. På avstånd 1000 m var dimman så tät att vi avbröt, sikt mindre än 50 m. Steg och tog plats över målet i läge N 5707,8, E 1736,0, kl 1900. Landning Visby 1920. Flygtid 50 min.
         /Ade

84-04-15 Elö, Iso, Hg, Tor, Svensson.    Q 90
Larm Cefyl kl 1630 om tom kantrad båt utanför Oxelösund. Start 1700, efter c:a 15 meddelade Cefyl att besättningen hade kommit till rätta, vi avbröt och återvände till Visby. Flygtid 35 min.            /Elö

84-04-20 Kr, Gir, Os, Eng, Delin.     Q 93
Larm Cefyl kl 1640. Kustbevakningen ville ha hjälp med att bevaka ett oljeutsläpp V GS. Vi hämtade kusttillsyningsman Svensson i Slite, och gick ut till området. Centrum för oljebältet  N 5823, E 1841, riktning 040 grader. Totalt c:a 5 km. Relativt tunn olja. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Kr

84-04-25 Hm, Ari, Wb, Löm, Pär Svensson.    Q 98
Sjuktransport Visby lasarett till SÖS.. Patient: 26-årig man, medvetslös och förmodad hjärnblödning. Start lasarettet 1645, landning SÖS 1745. Åter Visby 1910. Bra väder. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hm

84-04-26 Hm, Ari, Wb, Löm, Pär Svensson.    Q 98
Kl 2040 larm från Cefyl angående skadad fiskare på danska trålaren S 401 från Skagen. Position: N 5603,8, E 1856,6, (c:a 110 km SO Hoburgen). Enligt uppgift hade den skadade båda benen avslagna samt troligen inre skador. P.g.a. skadornas omfattning kontaktade vi Visby lasarett för att försöka få vårdpersonal med oss. Dom lyckades så småningom ställa upp med läkare + sköterska. Start Visby 2120. Hård vind med hög sjö rådde, men i övrigt bra flygväder. Med anledning av det hårda vädret och den avlägsna positionen beställdes hkp i Ronneby i 5 min beredskap. Till en början hade vi kontakt med Stockholm radio på VHF, men efter hand tappade vi all radioförbindelse med land. Kortvågsförbindelsen var p.g.a. mörkret endast sporadisk. Vi passade därför Stockholm kontroll på 118,4, där vi eventuellt kunde få kontakt med trafikflygplan. Förbindelse med ett SAS-flygplan erhölls också under flygningen. Kl 2210 var vi framme, positionen stämde bra. Vi hade nu också kontakt med fiskebåten på kanal 16. Då det var massor med fiskebåtar i området, blossade han  för att vi snabbare skulle urskilja honom bland de övriga. Väl framme vid båten kunde vi snabbt konstatera att en bårvinschning var helt utesluten. Båten var fullständigt belamrad med master, stag, kranar och balkar. Dessutom var sjögången alldeles för hög. Att försöka få ombord ytbärgaren var ej heller att tänka på. Alltså återstod vinschning med sele. Vi lyckades så småningom få skepparen att klippa en del vajrar och ta bort en kran akterut. Vi fick nu ett tillgängligt utrymme  på c:a 50 cm längst akterut bakom tråltrummorna. Sedan vi fått ner styrlina och enkelsele, släpades den stackars patienten fram. Selen sattes först fel, men med hjälp av instruktioner på radio och intruktionsbilden på selen, fick dom den rätt. Sedan var det bara för oss att avvakta ett lämpligt tillfälle med hänsyn till sjögången att lyfta honom uppåt och bakåt. Väl ombord togs han omhand av sjukvårdspersonalen. Han hade en svår krosskada på vänster ben och hade förlorat mycket blod, varför dropp sattes. Han fick också smärtstillande sprutor och benet spjälades, Själva räddningsmomentet tog 40 min, p.g.a. svårigheter som angivits ovan. Läkare och sköterska hade påtagliga problem med sina maginnehåll, men då den skadade väl var ombord, var deras magar helt tömda, varför dom kunde lösa sina uppgifter bra. Landning Visby lasarett 2355. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Hm

84-05-09 Nom, So, Wb, Dah, Mikael Svensson  Q 99
Under besättningsbyte norr Kalmar larmades vi kl 0955 på HF av Cefyl om en man med hjärt-infarkt ombord på ryska fartyget LADOGA 4. Pos: 4 NM N Hävringe, kurs mot Nyköping. Vi styrde mot positionen och var framme kl 1045, fartyget befann då sig i inseglingsrännan mot Nyköping. Faryget var 80 m långt så vi landade på lastluckorna och lastade ombord mannen som var livlös utan märkbar puls eller andning. Under transporten till Nyge, där ambulans mötte, gav vi patienten syrgas, men detta till trots torde livet redan ha flytt. Mannen, som var svensk och kamrat till lotsen ombord, var i 65-årsåldern. Väder: helklart och svag vind. Flygningen avslutades kl 1105. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Wb

84-05-12 So, Nom, Wb, Dah, Mikael Svensson.   Q 99
1850 larm fråm MKG via Cefyl. Okänt föremål i läge N 5706,9, E 1805,7, kan vara ubåt ! Trovärdig person hade stått på stranden och sett något som han bedömde som en u-båt. Han hade stått vid Nisseviken, (N Näsudden), och sett detta föremål en 3-4 km ut i havet. Vi startade och gick dit. Vädret helklart med oändlig sikt. Havsytan var dock tom, där fanns några bojar och flaggor som markerade någon form av fiskeredskap. Vi gjorde några slag över läget och gick sedan tillbaka till Visby. Flygtid 50 min.
         /So

84-05-22 På, Söl, Fl, Fol, Andersson.    Q 98
Under VIP-transport, (Palme + finske utrikesministern), erhölls larm på personsökaren hos Palme på Fårö. Omedelbar start, lämnade passagerarna vid Snäck och landade lasarettet 1705. Transport av liten pojke till KS. Åter Visby 2015. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Fl

84-05-25 Hm, Joo, Sög, Jok, Bro.      Q 99
2210 larm från Cefyl, en civil flygelev, (kvinna 45 år), på navigeringsflygning hade irrat bort sig. Hon hade startat Vängsö och skulle flyga Strängnäs - Malmköping - Trosa - Vängsö. Vi startade 2235 mot Tullinge, efter 15 min fick vi meddelande från Cefyl att flygplanet landat på ett fält i Finspångstrakten utan skador. Vi återvände Visby och landade 2305. Flygtid 30 min.
         /Joo

84-06-03 Er, Ade, Sö, Hel, Andersson.    Q 98
0500 uppdrag från sjöbevakningscentralen via Cefyl att identifiera sovjetiskt signalspaningsfartyg på svenskt vatten, pos: N 5703,9, E 1850,4, kurs NE. Fartyget visade sig vara ett ryskt lastfartyg IRTYSHLES och därmed ointressant. Start 0555 och landning i svår dimma kl 0700. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Er

84-06-09 Elö, Iso, Wb, Kub, Ekebro (F 15).   Q 92
I samband med ombasering till Kungsängen för flygdag, uppgift från ÖKC om nödsändare vid Harstena, upptäckt av en flygledare från F 13. Vi gick mot Harstena och fick kontakt på c:a 2 km, plats över byn. Vi vinschade ner Wb, som efter ny plats konstaterade att det var polisens sändare som slog igenom på 243,0 MHZ, ordinarie frekvens 243,85. Bästa kontakt erhöll vi på 243,75, (vår övningsfrekvens). Flygtid 30 min.
         /Elö 

84-06-11 Elö, Iso, Wb, Kub, Ekebro.    Q 92
Kl 0918 larm Cefyl om havererad segelbåt utanför Kneipbyn. Start hangaren 0930, avspanade området ut till 10 km från Blåhäll och upp till Visby. Lotsbåten, brandkårens rescuebåt, kustbevakningens "sug och blås" deltog. C:a kl 1045 fick brandkåren kontakt med en båt i hamnen som fått rigghaveri, men Stockholm radio bedömde inte det första larmet och tidpunkten  för rigghaveriet som samma observation. Fortsatt spaning utan resultat, vädret började med regnskurar, sedan god sikt, måttlig sjöhävning. Landning Visby 1125, stand by. Ny start 1235, avspanade kusten från hamnen till Blåhäll, varefter Stockholm radio avblåste. Landning Visby 1325. Flygtid totalt 2 tim 45 min.
         /Elö

84-06-14 Kr, Gir, Oha, Psn, Nilsson.    Q 92
1530 i samband med start efter demonstration av hkp vid Vibble, (S Visby), förvarnade Cefyl om ambulans till Rolambshovsparken, (St. Göran). Vi flyger till hangaren och avvaktar besked om starttid från lasarettet Visby. 1645 start mot lasarettsparken. Dr Fridblom och Majsan samt patienten, en 2 mån mongoloid baby med andningsstillestånd och blodkräfta?!, från Danderyd. 1745 landning Rolambshovsparken. Får vänta några minuter på sängtransporten, som hade problem i rusningstrafiken. 1825 start mot Visby. 1930 landning heliporten Visby. Flygtid totalt 2 tim 5 min.
         /Oha

84-06-15 Kr, Gir, Oha, Psn, Nilsson.    Q 92
1115 larm Cefyl + sjöbevakningscentralen Visby angående identifiering av 6-8 enheter, som med hög fart närmar sig från Öster, 15 NM öster Fårö fyr och går mot 6 st västtyska robotbåtar, som finns i dessa farvatten. Uppgift: identifiera och fotografera. 1120 start Bunge (stod där för visning Bungeskolan). Blir ledd av sjöbevakningscentralen mot första ekot, som är ett fukteko. Identifierar därefter, finska containern BORE SKY, kurs SW, (ej foto), sojetisk trälastad gammal tramp, kurs SW (ej foto) samt en mindre proppslastad "paragrafare" kurs NE (ej foto). Identifierar slutligen ett västtyskt depåfartyg på väg norrut. Intresset från sjöbevC. verkar nu ha svalnat, så det blir inget foto här heller. Flygtid 30 min.
         /Oha

84-06-16 Kr, Gir, Oha, Psn, Nilsson.    Q 92
1735 larm Cefyl angående hämtning av patient med inre blödningar på polska färjan POMERANIA, som avgått Visby mot Polen två timmar tidigare. 1815 start från hangaren. Dr Bergman är med från lasarettet. Har radiokontakt med både Cefyl och Tingstäde radio på 129,45. 1835 framme vid Pomerania, N 5708, E 1755,5. Hon går på sydlig kurs, 13 knop, och har ett helikopterdäck akter om skorstenen. Farten och kursen hon har gör att vi får in avgaser och rök från skorstenen i helikoptern med påföljd att vi får svårt irriterade ögon och andningsbesvär. Vi får färjan att gå på 270 grader isället, och då upphör dessa problem, Helikopterdäcket hade gått bra att landa på om man inte haft en 7-8 m hög antennmast (icke fällbar) fast monterad på styrbordssidan av helikopterdäcket. Vinschar ner ytbärgare och läkare på däck och tar upp patienten i vinschbåren. Han är vid medvetande. 1855 klara med vinschningen, går mot lasarettet Visby. Patienten är en 45-årig besättningsman, och har kräkts blod. 1910 landning lasarettsparken , där ambulans möter. Flygtid 1 tim.
         /Oha

84-06-17 Kr, Gir, Oha, Psn, Nilsson.    Q 92
0230 Cefyl ringer angående två saknade, som gått ut igår fm. i en 7 m öppen motorbåt för att fiska vid Blå Jungfrun. Det är två män 66 respektive 16 år. Vädret är lugnt med dimma i bankar. Spaningsområde: norra Kalmarsund med N 5720 nordlig begränsning och ost-väst linjen genom Mösterås som sydlig begränsning. 0306 start mot NV:a hörnet på området. 0338 börjar spana genom dimmbankarna utmed stränderna. 0344 hittar båten på grund strax norr om Finnrevets fyr vid ön Örtbådan (E Furö). Meddelar positionen till lotsbåten "Oskarshamn", som går mot platsen. Vi sätter ner hkp´n på Örtbådan och låter ytbärgaren vada ut till de båda i båten, de har kommit vilse i dimman och gått på grund. 0440 de båda saknade lyckligt ombord på lotsbåten. Vi startar mot Visby. Landning Visby 0515. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Oha

84-06-20 På, Hm, Oha, Tor, Ola.     Q 99
Larm kl 0830 från cefyl, sjunkande fartyg SO Gotland. Vi lastade ombord pvovkörd länspump och startade 0840 från Visby. Enligt uppgift var vädret fint i området. Inget namn på det sjunk-ande fartyget. Under flygning mot haveristen fick vi av Tingstäde radio att fartyget SEELUST låg i närheten av haveristen och att denne ej hade någon fungerande radio. Enligt vår radar låg flera fartyg i området. C:a 10 min från den uppgivna positionen flög vi in i dimma och fick söka oss fram. Fnav valde ut två ekon som var nära varandra. Eko nummer två var haveristen, vars namn var CONDOR II. Klockan var då 0932, pos: N 5611,0, E 1909,0. Delar av besättningen hade redan gått i livflotten, men äntrade tillbaka till fartyget när vi vinschade ner länspumpen. Denna togs emot och bars in i fartyget.Vi stannade kvar för att se resultatet. Efetr c:a 20 min vinschade vi ner ytbärgaren för att hjälpa besättningen. De hade ej fått igång länspumpen trots ytbärgarens hjälp. Ytbärgaren vinschades upp och berättade att pumpen var blöt som om den hade varit i vatten. Han vinschades då ner igen med en skiftnyckel för att torka rent motor och tändstift. Tändstiftet satt för trångt till för skiftnyckeln och gick därför ej att losna utan gick sönder. Ytbärgaren och pumpen vinschades då upp igen och vi återvände till Visby. Tingstäde informerades hela tiden på kortvåg om våra åtgärder. Tv 101 sändes mot haveristen. Q 99 åter på Visby kl 1100. Flygtid 2 tim 20 min.

Anm. Sjöfartsverket skall placera 2 st länspumpar på Visby. Reservstift med hylsa för stift skall finnas i länspumpslådan i fortsättningen. 

Rekommendation: Om möjligt tag ned ytbärgaren på en gång för att starta länspumpen. 

Anm: CONDOR II sjönk c:a kl 1300. Besättningen togs upp av SEELUST.
         /På

84-06-24 Hm, På, Fl, Tor, Olsson.     Q 99
Kl 1208 larm Cefyl. Äldre kvinna med hjärtbesvär (pacemaker), behövde transporteras till Västerviks lasarett från Ö. Eknö. 1230 start Visby. Landning Ö. Eknö 1300. Bårbärning c:a 200 m, därefter start mot Västerviks flygplats. En ögonläkare som befann sig på Eknö medföljde hkp till Västervik. Landning Västervik 1325, där ambulans väntade. Total flygtid 1 tim 30 min.
         /Hm

 84-07-04 Erk, Pes, Os, Löm, Nilsson.    Q 92
Kl 1905 larm Cefyl. 1 man saknad efter fisketur vid Fårösund. Start 1915. Båten hade hittats ilandfluten på Fårö. Sökte c:a 30 min mellan Fårö - Fårösund. Mannen, 40 år, dövstum, åter-fanns på land på Fårö. Landning Visby 2020. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Pes

84-07-07 Erk, Pes, Os, Löm, Nilsson.    Q 92
1) På hemväg efter förövning "havets dag" i Herrvik fick vi kontakt med en motorbåt med problem. Vi larmade "Östergarn"  som gick ut och  bogserade in motorbåten, med nio man ombord, som hade läckage vid kylvattenintaget. 

2) Fortfarande på hemväg från Herrvik, fick vi 1800 larm från Cefyl om ambulans Visby - KS. Tankade och landade lasarettet Visby 1845. En ung man, Lars Jakobsson, ryggskada efter mc-olycka. landning Hagaparken 1940. Start Hagaparken 2050. 

3) På väg mot Visby fick vi förfrågan om eventuell hjälp med länspump till bogserad haverist mot Hallshuk. Begäran togs tillbaka.

4) Vi fick ny begäran om att gå mot Kråkelund. 2 nödraketer hade iakttagits. Vid närmare efterräkning fann vi att vi p.g.a. trasig bakre vänster tankpump var tvungna att gå via Visby för tankning. Innan landning Visby togs emellertid begäran tillbaka. Landning Visby 2210. 
Flygtid 2 tim 20 min.
         /Pes

84-07-10 Elö, Ari, Oha, Fol, Pettersson (F 15).   Q 98
I samband med landning GS, förfrågan om vi kunde ta med en magsjuk (smärtor) pojke + föräldrar till Visby lasarett. Vi tog med dem till lasarettet Visby. Vi hade varit i Stockholms skärgård för säkövning, (F 16), varför vi passerade GS på vägen. Flygtid GS - Visby 35 min.
         /Elö

84-07-10 Elö, Ari, Oha, Fol, Pettersson.    Q 98
I samband med reparation av hkp på F 17, (oljeläckage), förfrågan från Cefyl om vi kunde hämta en sjuk kvinna på GS. (psyk besvär). Polis + läkare skulle medfölja från Visby. Vi startade från F 17 till Visby, landning Visby 1920. Start Visby mot GS 1940 med 2 poliser + läkare ombord. Landning GS, patienten ombord, start mot Visby. Landning Visby kl 2045. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Elö

84-07-11 Elö, Ari, Oha, Fol, Pettersson.    Q 98
Kl 0750 larm Cefyl om ambulans Norrköping - Uppsala, (brännskada). Start Visby 0810 till Kungsängen. Landning kl 0855. Patient + läkare + skötare ombod. Start 0900 mot Akademiska, landning Uppsala kl 0945. Start 0955 med läkare + skötare till F 16, tankning + fika. Läkare + skötare fick transport till Norrköping med SK-60. Vi återvände till Visby, landning kl 1200. Flygtid 3 tim 5 min.
         /Elö
 

84-07-16 Mel, Iso, Fl, Man, Karlsson.    Q 99
1) Larm Cefyl 2350 angående observerad nödraket vid Västergarn. Start 0011, kontakt med Tingstäde. När vi kom ner till området var brandkårens gummibåt redan på plats vid en segelbåt på grund c:a 100 meter från land vid Gnisvärd. Besättningen var redan iland utom skepparen, som stannade kvar. Återvände mot Visby.

2) Fick nytt uppdrag. Finsk segelbåt på väg mot Visby från norr gick plötsligt in i dimma och på grund och hade inte läget klart för sig. Vi sökte starx söder Visby och norrut. Väder: spöregn, dimma, vind 030 grader 10-15 m/sek. Såg inte hamnpiren och stan fast vi flög rakt över yttre piren på lågan. Radiokontakt med finnen och han anmälde när vi närmade oss. Hans läge var omedelbart S. om Själsö. Vi kunde inte stanna upp vid segelbåten som låg nära land, endast Iso hade ögonkontakt med den när vi passerade. Tv 101 och brandkårens gummibåt övertog. Landade ILS Visby 0110. Flygtid 1 tim.
         /Mel

84-07-17 Mel, Iso, Fl, Man, Karlsson, + 2 från lasarettet.  Q 99
1) Ambulans till KS. Skadad fiskare, A: Nilsson, 55 år. Start Visby 1915. lasarettsparken 1925, landning Haga 2035. Start 2120. 

2) På återvägen ombads vi av Tingstäde radio att söka befarad strandad segelbåt vid Snäckviken. Den återfanns efter kort sökning i dimma, strandad och övergiven. Landning Visby 2225. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Mel

84-07-18 Mel, Iso, Fl, Man, Karlsson.     Q 99
Larm Cefyl 0010 angående observerad nödraket mellan Lauterhorn - Digerhuvud. Start 0025. Fann segelbåt (finne),  gå för motor, cirklande till synes planlöst, mycket nära land. Väder: NNE c:a 10 m/sek, spöregn och kraftig sjö. Fick ingen radiokontakt med båten. Tingstäde skickade räddningskryssaren Skärsände mot området, medans vi hovrade över land och lyste upp starndlinjen. (vi misstänkte eventuellt roderhaveri). När Skärsände var framme visade det sig att finnen var desorienterad. Den följde sedan Skärsände till Lauterhorn och vi återvände Visby. Landning 0215. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Mel
 

84-07-18 Mel, Iso, Fl, Man, Karlsson.    Q 99
Larm Cefyl 1915. Motorbåt på grund vid Västergarn. Start 1929. Framme 1945. Ett par av de 12 ombord hade gått iland och skepparen tyckte inte att vi behövde hjälpa honom. Båten låg c:a 50 m från land. Vi stod kvar och hovrade över land samtidigt som vi pratade med Tingstäde om och hur kustbevakningen skulle dra loss båten. Under hovringen fick vi fel på reglersystemet och nödlandade i terrängen kl 2000. Landning u.a.  Flygtid 35 min.  BRA GJORT ! 
         /Iso

84-07-27 Hm, Ari, Sö, Asp, Bro.     Q 92
Kl 1555 beställning sjuktransport Visby - Södersjukhuset, (Cefyl). Patient: distriktsläkare född -39 med hjärnblödning. 1632 start Visby lasarett. 1732 landning SÖS. Åter Visby 1905. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Hm

84-08-01 Er, Iso, Wb, Jok, Karlsson. 
Larm Cefyl 1100. Blå folkbåt saknad sedan måndagen. Tre segelbåtar skulle tävla Sandhamn - Visby. Två kom fram. Ett flygplan i leden mellan Gotska Sandön - Åbo meddelade vid rapportpunkten KOSKA, N 5912, E 2049, "light yellow colour", i vattnet som kunde sättas i samband med en saknade båten. 20 km SV denna position, N 5901,6, E 2021,5, upptäckte vi en uppblåsbar leksaksplastbåt, som från höjd såg ut som en livflotte. Under hovringen och fotograferingen av detta objekt uppvaktades vi mycket närgånget av "Ivan Röd 25", en Be 12 MAIL, (stort ryskt amfibieflygplan), som gjorde flera förbiflygningar mycket nära. Vi tilldelades sökruta runt rapportpunkten som genomsöktes utan resultat. Under återflygning mot Visby kom besked att den saknade båten återvänt till Sandhamn utan att meddela sig med någon förrän dom hörde storlarmet till "all ships" på kanal 16.   Hoppas dom haft det skönt!  Flygtid 3 tim.
         /Er

84-08-10 So, Söl, Ny, Hel, Ola.     Q 92
Larm Cefyl 1850. En ensam har ramlat i vattnet från liten vit plastbåt utanför Flundreviken, S Snäck. Start 1902. Brandkåren hade varit på platsen c:a 30 min och spanat av området med båt. Vi sökte av ett större område utan resultat. Vädret mycket bra. Polis misstänkte falskt larm. Inga båtar eller människor saknades i närliggande område. Vi avbröt efter c:a 50 min. 
         /So

84-08-16 Kr, Joo, Fl, Kub, Tommy Bodell.    Q 98
Ambulansflygning från Visby lasarett till Karolinska sjukhuset. Patient: en baby med hjärtbesvär. Larm Cefyl kl 0315. Start Visby, lasarettsparken 0350. Landning Hagaparken 0455. Start Hagaparken 0535. Åter Visby 0635. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Kr

84-08-24 Pes, Gir, Hg, Psn, P. Bjers.    Q 99
Larm Cefyl 0415. Två män, 63 respektive 85 år, saknade efter fisketur NE Oxelösund, runt Ledskär. Inväntade gryningen, med en närande frukost. Start 0514. I området 0600. Sökte i en av Cefyl tilldelad sökruta. Kl 0645 fick vi av Stockholm radio att dom tappra och modiga åldringarna hade anlänt till sitt lugna käll. Förmodligen hade vi genom vårt hemska oljud väckt de stackars männen, som på vägen hem hade härbergerat hos bekanta! Landning Berga 0705. Position: N 5843,8, 1713,5. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Pes

84-09-02 Nom, Beg, Wb, Tor.     Q 99
1215 förfrågan från sjöbevakningen om vi kan gå ut för identifiering av fartyg Ö. Östergarn som betett sig underligt. Hänvisar till Cefyl, som efter en stund ringer och säger att vi kan ta uppdraget. Startar 1235 och identifierar fartyget som sojetiskt. Vid försök att fotografera, visar det sig att kameran inte fungerar. Batteriet Slut!?. Position: N 5724, E 1907. Flygtid 45 min.
         /Nom

84-09-05 På, Erk, Os, Eng, Karl-Gustav Karlsson.   Q 92
Larm Tingstäde radio 0015. Skallskadad besättningsman på färjan ROGALIN, (Nynäshamn - Gdansk). Jour-havande läkare, Lena Skerfe, medföljde. Start 0047. Framme vid Rogalin 0104, position: N 5728, E 1752. (30  SV Visby) Ytbärgare och läkare nedvinschas. Patient ombord (polsk medborgare, Galia Pawel 43-02-21), och vinschning klar 0121. Landning Visby 0140. Läkaren mycket väl insatt i hkp utrustning. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Os

84-09-11 Er, Söl, Oha, Löm, Peter Bjers.    Q 92
Kl 1115 larm Cefyl. Brådskande sjuktransport, Västervik - Lund, med hjärtpatient, utan sjukvårdspersonal. Vi begärde dock att någon följde med under transporten, och så blev det. Landning på taket på lasarettsbyggnaden, Västervik kl 1150. Patienten kom gåendes med hustru och en sköterska. Start 1200. Landning Lund 1330. Fika. Patienten led av aortaför-storing, som kunde spricka när som helst, och då stod livet ej att rädda, och därför behövde ej sjukhuspersonal medfölja, var bedömningen. DJÄVLA SÄTT ! Landningsplatsen på taket i Västervik går ej att använda när patient ligger på bår, då endast en spiraltrappa leder dit. Flygtid 4 tim.
         /Er

84-09-20 Elö, Gir, Fl, Asp, Auvinen.     Q 97
Begäran från polisen Visby om hjälp att spana efter en person med bil i trakten av Stenkyrka, (självmords-kandidat) . Start Visby 0900. Sökning i området Stenkyrkehuk - väg 149, c:a kl 1000 anmäler polisen att dom fått kontakt med den efterspanade och vi återgår Visby. Landning kl 1020. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Elö

84-09-21 Elö, Gir, Fl, Asp, Auvinen.    Q 97
Larm Cefyl om ambulans Visby - KS. Start hangaren kl 2035, start lasarettet kl 2045. Landning Haga 2140. Start Haga 2230, landning Visby 2330. Flygtid 2 tim.
         /Elö

84-09-22 Elö, Gir, Fl, Asp, Auvinen.    Q 97
1)  Larm Cefyl kl 2135 om nödraketer observerade från Högby, (norra Öland), och österut. Start Visby 2200. Sökning i området tillsammans med livräddningskryssaren H. Axelsson - Johnsson. Ingen observerad nödställd, flera öststatsfartyg (handels) i området. Avbröt span-ingarna och gick mot Visby.

2)  Fick meddelande från Cefyl om identifiering av mål utanför Stenkyrkehuk, (sjöbevakningen Gotland). Visade sig vara en sojetisk tanker. Väder i området: sikt 2-3 km, molnbas c:a 50 m, vid Öland var vädret bättre. Sikt c:a 15-20 km, molnbas 250-300 m. Landning Visby 0030. Flygtid totalt 2 tim 30 min.
         /Elö

84-10-13 Cl, Joo, Ny, Eng, Jok.     Q 99
Larm Cefyl 1925. Röd raket hade observerats från Kovik, NV Klintehamn, i riktning mot Karlsöarna. Avspanade området utan resultat. Bra väder. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Cl

84-10-18 So, Ari, Wb, Hel, Oha.     Q 97
Kl 0815 larm Cefyl om fritidsbåt med 2 man saknas W. om Sandsänkan. Start från Visby 0835. 0900 framme i området. Efter c:a 5 min spaning fann vi den saknade båten på en liten ö, "Entoseklumpen", N 5820,7, E 1700,2. Männen var välbehållna men frusna. Båten hade motorstopp. Vi dirigerade dit Tv 101 som tog haveristen på släp därifrån. Väder: klart, mycket god sikt, svag vind. Flygtid 1 tim.
         /Wb

84-10-18 So, Ari, Wb, Hel, Oha.     Q 97
Efter ovanstående sökning fick vi ett identifieringsuppdrag från sjöbevakningscentralen, Muskö. Ryskt fartyg 8 NM NE Sandsänkan. Vi genomsökte området utan att finna något fartyg med denna nationalitet.  VI HADE FÅTT FEL POSITION! När vi anflög mot den rätta positionen, som låg SE Sandsänkan, fich vi kontakt med KBV 289, som var på samma uppdrag som vi. Han låg 10 min före oss, så vi avbröt och gick till Visby. Flygtid 50 min.
         /Wb

84-10-20 So, Ari, Wb, Hel, Oha.     Q 97
1)  Kl 1305 beredskapshöjning till 5 min från Cefyl, F 17 hkp, Q 98 hade landat på Öland med kraftig rökutveckling från radiogarderoben. Uppgiften för Q 99 var att spana efter en 69-årig fiskare som saknades efter fiske S Skäggenäs. Kl 1320 vid start från hangaren fick vi order att gå mot Halltorp, 10 km S Borgholm, där Q 99 landat. På väg mot Öland fick vi spaningsområde från Stockholm radio: S om 5700 ner till Skäggenäs. Vi följde kusten från Sandvik mot Halltorp. Q 99 hade landat " mitt i fikat " på Halltorp Gästgiveri. Felet var troligtvis en brunnen FR-21. Vid återuppstart med urkopplad radio uteblev röken och besättningen flög till Ronneby för byta av hkp. Vi fortsatte spana efter den saknade som färdats i en c:a 6 m lång,bruntjärad öppen träbåt med inombordare. Samtliga småöar i tänkbar färdriktning avspanades utan något resultat. Kl 1525 landade vi på F 12 för tankning.

2)  Kl 1545 start mot nytt fall, en 21-fot lång arbetsbåt, vit, med 2 man ombord hade ej avhörts efter fiske Mönsterås - Dämman. Vi fick spaningsområde Est mittlinjen Kalmarsund upp till Ölands Norra Udde. Första slaget längs Ölandskusten, därefter via Blå Jungfrun - Dämman. Q 92 spanade på fastlandssidan norrut från Skäggenäs. Vid fyren Dämman, fanns den saknade båten av Q 92. Ytbärgaren, (Fl), vinschades ner och pratade med fiskarna, som var välbehållna. Det hårda vädret samt en trasig PR-radio orsakade pådraget. Därefter fortsatte spaningarna efter den saknade 69-åriga fiskaren tills mörkret satte stopp för effektiv sökning. Kl 1710 avbröt vi och återgick till Visby, landning 1730. Väder: helklart, mycket god sikt, vind 210 grader 50-60 km/h. temp +12 grader. (vinschningen vid Dämman fotades av oss). Total flygtid 3 tim 50 min.
         /Wb

84-10-21 So, Ari, Wb, Hel, Oha.     Q 97
Kl 1600 larm Cefyl om bogsersläp S Hoburgen med brusten tross. Önskemål att få två man flyttade från bogserbåten till pråmen för att ankra upp den. Kl 1635 start mot position. 1720 framme, N 5622, E 11836. Efter vissa svårigheter att få ner styrlinan, vind: 250 grader / 60-70 km/h, tog vi upp två man i hkp och flyttade oss 12 km till pråmen, och satte ner dom. Bogserbåten hade trossen i propellern och svårigheter att manövrera. Han drev baklänges med 3 knop och kunde hålla sig mot vinden med hjälp av bogpropellrarna. Erfarenhet: styrlinan är för tjock eller klumpen för lätt, vid tillfällen liknande detta vore önskvärt med exempelvis en tunn lina eller väsentligt tyngre vikt. Flygtid 2 tim
         /Wb

84-10-23 Kr, Beg, Hg, Lar, Fl.     Q 97
Kl 2340 larm Cefyl om strandad katamaran. Start 2357. Tingstäde radio angav båtens position till c:a 4 km N Visby. 5 personer ombord. Fick kontakt med haveristen 0007, omedelbart S. Själsö hamn, c:a 50 m från stranden. Landning på stranden varefter ytbärgaren vadade ut till haveristen. Brandkåren samtidigt på plats. Med hänsyn till besättningen, ålder, krämpor, o,s,v, på haveristen, beslöts om vinschning av densamma. Vinschningen klar 0047. Vind enl FL Visby, 300 grader/20, (35) knop, brytande havssjö över haveristen. Flygtid 1 tim
         /Beg

84-10-30 Hm, Erk, Hg, Psn, Kam.     Q 98
Kl 0715 larm på basradion i samband med morgontransport till fältet. M/S MIREYA, lastad med råsprit hade brand i maskinrummet, pos: 8-10 NM öster Sandsänkan. Start 0725, mot området. Stockholm radio meddelade att Mireya hade 5 personer ombord. Kl 0753 frammme vid Mireya, pos: N 5817,0, E 1728,0. Ett annat fartyg, M/S Margot, var också på väg mot platsen och var framme c:a 10 min efter oss. Mireya hade utlöst sitt halonsläckningssystem. Någon rök från fartyget kunde vi ej iaktta. Efter radiokontakt med Mireya´s kapten, beslöts att 3 man skulle vinschas upp till att börja med. Då detta var klart låg vi kvar vid fartyget för att avvakta utvecklingen. Vädret var ganska bra, vind 195 grader, 12 m/sek. Efter c:a 15 min meddelade Mireya att ytterligare hjälp från vår sida ej behövdes, varför vi gick mot Norrköping, Kungsängen, för att släppa av våra passagerare. Landning Kungsängen 0847 Flygtid  1 tim 20 min.
         /Hm

84-10-31 Hm, Erk, Os, Psn, Kam.     Q 98
Larm från Tingstäde radio 0111. Fiskebåt med 3 man sprungit läck utanför Stenkyrkehuk. Länspump önskas. Start 0133. Framme 0147, efter platstagning och instrumentslinga. Pos: N 5747,7, E 1821,9. Pump vinschades ombord och var igång 0208. Brandkårens rescue 903 medverkade och följde Marie Claire till Visby. Lämnade 0214 och landade Visby 0223. Väder: 220 grader/35, sikt 8-10 km, dis i låg nivå. Flygtid 50 min.
         /Os

84-11-04 Hm, Erk, Os, Psn, Kam.     Q 98
Larm Cefyl 1205. Aluminiumbåt med 2 flickor försvunna i Ålands hav. Ska avsöka skär, kobbar och öar i Ålands västra skärgård mellan Gisslan - Sälskärs fyr. Avsökte även öarna kring Katten. Påbörjade avsökning 1340. Avslutade 1600 för tankning Mariehamn, Åland. Omkring 1700 meddelade Cefyl att vi ska gå mot ett ryskt fartyg. Start 1710 mot Svartklubben Landning Singö lotsstation 1725. Tog de båda saknade flickorna, som var vid god vigör om-bord för överflygning till Södersjukhuset. Landning 1758. Tankning Berga. Åter Visby. Väder: 220 grader/20, måttlig sikt. Flygtid 5 tim 35 min.
         /Os

84-11-08--09 Pes, Mel, Wb, Tor, Ola Olsson.    Q 92
1)  Larm Cefyl 1130 angående saknad S 37. Läge: Ölands norra, Start 1134. Anflygning på 1300 m. Ingen kontakt med nödsändare. Fick läge CN 1510. Grovspanade, (väder: 3 - 8 km sikt, c:a 150 m, regnskurar) 2 st sökrutor, 10 x 10 km genomsöktes utan resultat. Q 98, Y 63, Y 65, Y 70 kom från F 17 och deltog i sökandet. Tankning Oskarshamn.

2)  Fortsatt spaning öster och norr Ölands Norra Udde. KBV 289 ledde oss till en oljefläck, N 5709,1, E 1718,0, (mörker), ingen visuell kontakt. Landning Visby 1845.

3)  Start 2200 mot ny oljefläck, (inrapporterad av KBV 289), N 5636,4, E 1702,9, + att KBV haft misstänkt ljudsignal på 121,5. Sökte utan resultat. Landning Visby 0030.

4)  Start 0700 mot sökområde Norra Öland. Landning Oskarshamn 1055.

5)  Start 1145 mot pos: N 5708,8, E 1721,6, där Y 70 rapporterat misstänkt "pingljud". (positionen stämmer med KBV 289:s position på oljefläcken). Gjorde sökruta 10 x 10 km. Marinens 3 st 4:or pingsökte och fick kontakt. Efter fastställd position bojade vi platsen, N 5708,7, E 1722,4, 80 m djupt. Landning Visby 1445. Total flygtid 15 tim 45 min.
         /Mel

84-11-10 Mel, Pes, Wb, Tor, Ola Olsson    Q 92
1)  Start Visby 1025. Spaning i sökruta, SW haveriplatsen. Q 98 från Ronneby spanade innan oss av den S delen. Vi avlöste Q 98 och spanade utan resultat av den mellersta delen. Landning Kalmar 1355. Tankning.

2)  Start Kalmar 1430. Spaning längs stranden i sökrutan och i norra delen av rutan. Den norra delen grovspanades p.g.a. tidsbrist och skymning. Inget resultat. Den markeringsboj som vi dagen innan lade i vid pingsändaren kunde vi trots flera överflygningar av positionen ej hitta. Landning Visby 1700. Total flygtid på 2 pass 5 tim 50 min.
         /Pes

84-11-11 Mel Pes, Wb, Tor, Ola Olsson.    Q 92
SHK ville att vi över haveriplatsen skulle röra oss vertikalt upp och ned mellan 0 - 1400 m för någon jämförande radarutvärdering. Start Visby 1340. Genomförde flygningen enligt direktiv. Efter detta fick vi av Cefyl att gå till ett område mellan Kårehamn - Hallnäs udde och leta haverigods. Vid Kuten hittade vi en lucka från SH 37:an. Tog den ombord. P.g.a. skymning avbröt vi spaningen och gick till Kalmar med luckan. Landning Kalmar 1630. Tankning. Start Kalmar 1650. Åter Visby 1740. Flygtid 3 tim 40 min. 
(Total söktid 25 tim 05 min.)
         /Pes

84-11-13 På, Gir, Oha, Eng, Lars Tvede-Jensen   Q 92
Medvetslös besättningsman på fiskebåten "ULLA". Larm från Cefyl under egen mörkerflyg-ning kl 2015. En medvetslös fiskare ombord på fiskebåten "ULLA", pos: N 5721, E 1951. Vi beställer läkare till lasarettsparken Visby, och plockar upp honom efter c:a 2 min väntan. Under anflygningen har vi kontakt med Ulla och klarar ut detaljer i samband med vinschningen. Positionen vi fått ligger fel, rätt läge på båten är c:a 10 km öster om uppgiven. Sikten är god, därför ögonkontakt c:a 20 km från. Ingen radarkontakt. Framme kl 2100. Patienten nu vid medvetande men har stickningar i arm och hand. Ytbärgare och doktor vinschas ned, en i sänder. Efter kontroll av patienten vinschas patienten + doktorn upp i dubbelsele och ytbärgaren efteråt. "Ulla" har litet utrymme på akterdäck spec. som hon hade ett stort antal vakare stående vid styrhytten. Båten rullade ganska mycket, därför avvaktades vissa vinschmoment till lugnaste läget på båten.Väder: god sikt, vind 160 grader/12 knop. Sjöhävning, sådan att Ulla rullade mycket emellanåt. Flygtid 1 tim 45 min.
         /På

84-11-13 På, Gir, Oha Eng, Lars Tvede-Jensen.   Q 92
Kl 2120 efter avslutad vinschning av besättningsman på fiskebåten Ulla, fick vi förfrågan om vi på återvägen kunde undersöka nödraket och andra ljus vid Näsrevet, S: Gotland.Efter medgivande av doktorn gick vi ned och flög igenom området utan att finna något misstänkt. Avslutar kl 2215 och går till Visby lasarett. Uppdragen slut 2225. Flygtid 40 min.
         /På

84-11-16 På, Gir, Oha, Eng, Lars Tvede-Jensen.   Q 92
Ambulans Visby - KS. Förfrågan från lasarettet Visby om flygning av en baby, som om den var vid liv efter ett pågående kejsarsnitt, omedelbart måste till KS, Stockholm. Vi förvarnade Cefyl om detta, samt att önskemål om flygning skulle komma till dem den "rätta" vägen. Barnet levde, 12 veckor för tidigt född, vikt 700 gram. Vi startade mot KS kl 1810 med 3 vårdare ombord och babyn i kuvös. Landning Hagaparken kl 1905. Start Hagaparken kl 1945. Till-baka i Visby 2050. Väder: Stjärnklart, ostlig vind. Flygtid 2 tim 5 min.
         /På
Enligt uppgift 84-11-26, barnet OK.
     /Iso

84-11-17 Gir, På, Oha, Eng, Lars Tvede-Jensen.   Q 92
Spaning efter saknad man. Cefyl ringde 0720 med önskemål om spaning från polisen Visby. En man saknades efter en trafikolycka dagen innan. Mannen hade försvunnit efter att oförskyllt kört på en 13 årig flicka. Efter detta lämnade han bilen på olyckplatsen och därefter varit fösvunnen hela natten. Vädret har under natten varit kallt och blåsigt med några minusgrader. Enligt polisen var han chockad och deprimerad efter olyckan, varför det var risk att han irrade omkring i bland annat ett skogsparti i närheten, strax norr snäckvägen. Vi startade 0935 och sökte igenom ett "hett" område men fann ej något. Mannen anmälde sig själv på eftermiddagen efter att ha vandrat omkring hela natten. Flygtid 2 tim.
         /På

84-11-23 Elö, Beg, Fl, Löm, Blomqvist.    Q 93
Larm Cefyl kl 0740 om "man över bord" på en dansk fiskare, pos: N 5744, E 1935. Start mot positionen kl 0750. Väder: regn, vind SE 18-22 m/sek. Kontakt med Tingstäde som meddelade båtens namn, ERIKA WESTH, framme i området kl 0825. Kontakt med båten som låg på platsen för olyckan. Vi sökte i lä från båten ut till avstånd 5 km, utan resultat. Larmet kom via Danmark, 1 tim efter olyckan. Vi avbröt sökandet i samråd med båten efter c:a 2 tim, åter Visby landning kl 1000. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Elö

84-11-25 Beg, Elö, Fl, Löm, Blomqvist.    Q 97
Larm Cefyl kl 1137 om 2 personer i vattnet utanför Kåreholm - Vialmsudde på Öland, pos: N 5700, E 1657. Start Visby kl 1150, framme kl 1225. Q 93 från Ronneby var 10 min före oss, vi sökte i området från en drivande båt. Pos: N 5701, E 1659, i riktning 220 grader mot den troliga haveriplatsen. Brandkår och privatbåtar deltog i sökandet, senare fick vi att den saknade 1 person, hade vadat när båten drev ifrån honom och att han försvann i vattnet intill ett rev. Vi avbröt sökandet efter c:a 1½ timme, åter visby 1430. 
Flygtid 2 tim 40 min.
         /Elö

84-11-26 Ade, Iso, Hg, Asp, Axelsson.    Q 97
Ambulans Visby - KS. För tidigt född gossebarn, vikt c:a 750 gram med andningssvårigheter. Läkare + sköterska följde med kuvöstransporten. Start Visby 1850, Landning Hagaparken 1955. Vädret: 3/8 300 m, 10 m/sek NV vind, 0 grader C. Start Hagaparken 2045, landning Visby 2145. Flygtid  2 tim 5 min.
         /Iso

84-11-29 Ade, Iso, Hg, Asp, Axelsson.    Q 97
Sjuktransport Kristinehamn - Uppsala Akademiska Sjukhus med en manlig patient och 3 från lasarettet. Patienten hade en skallskada efter viltolycka. Start Visby 1835. Landning vid brandstationen i Kristinehamn 2015. Start Kristinehamn 2945 och landning Uppsala 2145. Start från Uppsala till Berga där vi tankade och fikade upp oss. Landning Visby 0040. Total flygtid 4 tim 10 min.
         /Ade

84-12-13 Kr, Gir, Wb, Löm, Ulf Andersson.    Q 97
Larm Cefyl 2118 om sjunkande fiskebåt, 4 NM SW Visby hamn. Start hangaren 2133, framme efter c:a 5 min. Vi vinschade ner en länspump. Lotsbåt 725 bogserade fiskebåten "DUROJ" in till Visby hamn. Pos: N 5737,2, E 1809,5. Väder: god sikt, lugnt. Landning Visby 2208. Flygtid 35 min.
         /Wb

84-12-16 Kr, Gir, Wb, Löm, Ulf Larsson    Q 97
Polisen Visby begär via Cefyl om hjälp med spaning efter en 42-årig man som saknas i Visby. Kl 1110 start.  Strandspaning Högklint - Snäck, 3 "löpor" utan något resultat. Speciellt noga letade vi vid klipporna nedanför Högklint. Landning Visby 1200. Väder: god sikt, vind 360 grader/35-40 km/tim. Flygtid 50 min.
         /Wb
Ps/ Mannen flöt iland drunknad, 841218, vid Norderstrand. /Ds
         /Wb

84-12-18 Kr, Gir, Wb, Löm, Ulf Larsson.   Q 97
Larm cefyl kl 2225 om havererad båt med en man ombord, vilken hade gått i livflotten mellan St. Karlsö - Gamnarve. (S. Klintehamn) 2310 start hangaren mot Gamnarve rev där vi fann båten kantrad. En man vinschades upp från livflotten som låg fastknuten vid den kantrade fiskekuttern, "STORA KARLSÖ". 2335 lämnar vi mot Visby där mannen släpps av. Han slapp ifrån äventyret med en tappad träsko! Väder: God sikt, vind c:a 200 grader 30 km/h. 2345 landning Visby. Pos: N 5721, E 1810. Namn: Kjell Andersson, tillsynsman, Stora Karlsö. Flygtid 35 min.
         /Wb

84-12-21 Ari, Beg, Oha, Jok, Clas Dahlberg.   Q 97
Larm 1630 från Cefyl om fartyget "SOMMEN" som rapporterat brand i lastrum, (pappers-massa), 13 personer ombord, pos: N 5807, E 1842. (1715) Start 1710 efter många och resultatlösa telefonsamtal till F 17 om tillstånd för insats, (p.g.a. restriktioner) Fartyget på väg till Kappelshamn, Marinen insatt med Y 71 för omedelbar assistans vid behov. Vi startade för att inta utgångsläge längre norrut. Fann mycket bra landningsplats vid färjeläget i Kappels-hamnsviken. Landning 1735. Starx innan landning meddelade fartyget, läget under kontroll, varvid Y 71 avbröt mot Berga. Tv 101 fanns också på plats för assistans. Vi var kvar på färjeläget tills fartyget kommit in i Kappalshamnsviken. Start mot Visby 1855, landning 1910. Väder: God sikt, svag sydlig vind. Flygtid 40 min.
         /Beg

84-12-26 Beg, Ari, Oha, Hel, Mikael Blomqvist.   Q 97
0850 begäran från cefyl om sjutransport av liten flicka med hjärtfel. Efter tillstånd av CF 17, start 0930 mot Västerviks flygplats. Landning 1010. Under flygningen mot Västervik meddela-de Cefyl att ambulansen var lite försenad, p.g.a. problem med att få tag i batterier till kuvös och respirator. (hkp´s spänningskällor duger inte). Väntan blev lång, och för att besättningen inte skulle få bestående köldskador uppvisade ytbärgaren oanade talanger i att ta sig igenon stängda fönster i terminalbyggnaden. Start från Västervik 1250, landning Bromma 1345. Start 1410, landning Visby 1510. Väder: SO vind c:a 30-40 km/tim, sikt 2-10 km , lätt snöfall. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Beg
 

1984 = 95 uppdrag.                                                                                          Top


FRÄD 1985 VISBY

85-01-05 Nom, Erk, Sö, Lar, Lea.     Q 97
Under övningsflygning fick vi larm från Stockholm radio och Cefyl. Orsak: en man på svenska fartyget BRIANT hade brutit arman och behövde transport till lasarett. Fartygets position, tvärs Degerhamn i Kalmarsund på N kurs. Vädret var ganska dåligt med snöfall och blåsigt. Fartyget var dessutom nedisat och bordning därför besvärlig. P.g.a. gällande restriktioner på hkp-4, beslöt Cefyl-CF 17-Stockholm radio att uppdraget skulle lösas med lotsbåt. Vi avbröt och landade Visby. (ett normalt sett enkelt uppdrag som vi ej kunde lösa. SKIT!!, min kommentar) Flygtid 1 tim 15 min.
         /Erk

85-01-09 Gir, Hm, Hg, Psn, Lars Tved-Jensen.   Q 97
Larm från cefyl 0845. Medvetslös man ombord på fartyget KIHU i pos: N 5725, E 1936. Start 0902 med läkare ombord. Gick mot 2 fartyg strax väster om denna position, ingen av dessa var KIHU. Fick ny pos, 264 grader, 18 NM till Östergarn. Framme 0925. Klara med bårvinschningen 0945. Landning Visby flygplats 1007, där ambulans väntade. Patienten var vid medvetande under transporten. Väder: snöbyar. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Gir

85-01-15 Pes, Ari, Oha, Fol, Mikael Blomqvist   Q 96
Förfrågan från Cefyl om vi kunde åka och hämta en besättnignsman från bogserbåten KARL-ERIK, som fått 
ett järnfilspån i ögat. Start Visby 1425. Framme vid bogserbåten i pos: N 5707 E 1755, kl 1445. Vinschade upp mannen utan ytbärgare. Tillbaka till Visby 1510, där ambulans mötte. Väder: god sikt och svag vind. Flygtid 45 min.
         /Pes

85-01.24 Elö, Beg, Fl, Eng, Niklas Axelsson
1)  Larm från Cefyl kl 0245 om ett MAY DAY - anrop uppfattat av ett norskt fartyg med läge: 25 NM öster Fårö. Troligen en dansk fiskebåt med brand i maskin, ingen position angiven. Start Visby kl 0320. Efter kontakt med Stockholm radio bedömde vi att gå ut till positionen för det norska fartyget och sedan söka söderut. Under flygningen ut till första positionen bestämde vi i samråd med Tingstäde radio att gå ner mot Klints bank, där danskarna troligen fiskade. När vi kom ner mot Klints bank hittade vi två båtar som fiskade, vi flög in mot den ena och efter passage hörde vi på kanal 16, Stockholm radio fick kontakt med den båt som haft brand i maskin , dom hade lyckats släcka och var på väg mot Herrvik för egen maskin. Vi avbröt och gick mot Visby.

2)  Vid passage av Östergarn upptäckte vi ett ljussken i riktning mot Visby. När vi kom fram visade det sig vara en gård, där boningshuset brann för fullt, vi svängde runt för att se om brandkåren vardär, men allt verkade dött, vi anropade brandkåren på radio och dom fick just då in larmet från en granne. Vi landade och 3 man rusade ut för att kontrollera att ingen fanns kvar i huset, det visade sig vara en ensam man som just kommit ut på gården, möjligen väckt av vår överflygning. Vi återvände till Visby. Landning Visby kl 0500. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Elö

85-02-12 Iso, Hm, Wb, Man, Klas Dahlberg.   Q 93
Under övningsflygning väster Visby, larm Cefyl angående 37:a med fågelkollision  i Oskarshamnstrakten. Huven splittrad, går mot Bråvalla, så gör även vi. Efter 25 min landar flygplanet u.a. på Bråvalla, och vi återvänder till Visby. Flygtid 55 min.
         /Hm

85-02-16 Hm, Iso, Wb, Man, Dahlberg.    Q 93
Cefyl larmar oss i bostaden 2020. Sju Libaneser saknades mellan Blå Jungfrun och Sandvik på Öland. Efter "GO" från Cefyl tankade vi upp Q 93 och startade Visby 2125. Planerade mot Kalmarsund och var på låg höjd 2150. Mörker och lätt snöfall gjorde att det kanske inte skulle bli lätt att finna de saknade. Vi hovrade mot Blå Jungfrun och lyste med strålkastarna, och se, kl 2155 , (pos: N 5715,0, E 1651,7) uptäckte vi de sju. De var tacksamma att vi funnit dem och stora pusskalaset bröt ut när vi släppte av dem vid pensionatet där deras landsmän, c:a 100 st, mötte upp. Om vädret blivit sämre vet man inte hur det hade gått. De sju var inte utrustade för "vargavinter". Landade Visby 2240. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Iso

85-02-22 Elö, Nom, Fl, Asp, Tvede-Jensen.    Q 93
Kl 2400 larm Cefyl om observerade nödraketer i riktning 220-245 grader från Visby hamn. Efter kontakt med Tingstäde radio, start Visby 0035, sökning i området från hamnen och ned till strax norr Gnisvärd och ut till 7,5 NM från kusten. Inget resultat, trots förnyad sökning i dagsljus. (troligen skjuten från land, enligt Tingstäde) Flygtid 2 tim 35 min.
         /Elö

85-02-26 På, Ari, Sög, Jok, Magnus Olsson.    Q 93
Larm Cefyl 0730. Fiskebåten NEPTUN hade sprungit läck c:a 20 km  SO Herrvik, N 5720, E 1903. Start 0750 med länspump ombord. Framme 0815. Väder: låga stratus, dimma, flygsynvidd 400-500 m. Neptun hade då fått igång sin egen länspump och kunde därmed hålla vattennivån. Vi vinschade ned vår egen länspump som reserv. Neptun fick sedan hjälp av räddningskryssare in till hamn. Vi landade Visby 0840. Flygtid 50 min.
         /På

85-02-26 På, Ari, Sög, Jok, Magnus Olsson.    Q 93
Larm från Cefyl under flygning väster om Visby kl 1435. Flyghaveri c:a 5 km öster Alma-grundet, J 35 från F 16, pos: N 5909,1, E 1913,9. Vi flög mot platsen på höjd 1000 m för att säkerställa radiosambandet. Väder i området: låga stratus, dimbankar, flygsynvidd c:a 500-800 m, översida 200m. En marin hkp på väg mot området, Y 69. Y 69 beräknades vara framme c:a 5 min före oss, varför vi föreslog en uppdelning av sökområdet, p.g.a. den dåliga sikten. Y 69 fick norr, ost-väst linjen genom Almagrundet. Vi söder om. När Y 69 var under moln och i sitt område sjönk vi ned genom moln. Väl under kunde vi med navigatörens hjälp gå rakt på det inplottade området som var samma som haveriplatsen kl 1515. Vi kunde bland det som låg på isen konstaterade att ff följt med flygplanet vid nedslaget. P.g.a. lite bränsle gick vi mot Berga och omtalade även detta för Y 69, som också lämnade området. Efter landning Berga togs kontakt med Cefyl som ville att vi skulle ringa FS/FH, byrådirektör Öhman, för mera information. Han ville att vi skulle kvarstanna på Berga en stund för eventuell mera information. Öhman återkom och ville att vi skulle gå ut till haveriplatsen igen för att samla in så mycket som möjligt av ff. Vi lånade svarta plastsäckar på Berga och flög ut igen kl 1625. Vi vinschade ned fnav + yman med säckar, lastnät, spade, ytbärgarradio, båtshake. De plockade upp det mesta av ff, varefter vi kl 1730 gick mot Berga igen, där polis tog hand om kvarlevorna av ff. Nedslagsplatsen fotograferades vid båda besöken från luften och isen. Åter mot Visby, landning 1910. Kommentar: Vid sådana uppdrag bör 2-3 säckar stoppas i varandra, innan något läggs i dessa. Y-man behöver både stöd och hjälp vid sådana uppdrag. Flytvästar på de som är på isen, om det finns öppet vatten i närheten. Eventuellt livlina med. Ingen radiokontakt på låg höjd i haveriområdet, utnyttja YRR. Flygtid 3 tim 15 min.
         /På

85-04-05 Mel, Erk, Os, Eng, K. Dahlberg.    Q 99
Larm Cefyl 0637 angående skepparen på fiskebåten MARIJANA som var sjuk, (kärlkramp). Läge: S. Midsjöbankarna. Fick vänta på läkare c:a 15 min, Björn Jungnelius. Start 0709. Framme 0805, pos: N 5543, E 1728. Enda platsen att vinscha på var några kvadratmeter framför hytten på vänster sida. Hade problem med att få ner styrlinan. Båten rullade kraftigt och 2 linor gick från fören via master till aktern, så dom täckte däcket när båten rullade. Yman + läkare ned i enkelsele. Skepparen hade varit död i c:a 15 min, så han fick stanna kvar i sängen. Landade Visby 0935. Bränsle kvar c:a 300 lbs. Väder: bra, måttlig sjöhävning, vind 060 grader/30 km/tim. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Mel

84-04-26 På, Kr, Sö, Man, Olsson.     Q 98
Larm via Cefyl 1100 i samband med start. En fågelskådare stående vid Ölands norra hade i kikare in mot Simpevarp, sett ett rödvitt flygplan på låg höjd över vattnet försvinna. Vi sökte igenom en "tårtbit" i riktning 240 -280 grader från ÖNU in mot fastlandet, utan resultat. Landning 1305. Flygtid 2 tim 5 min.
         /På

85-04-28 PÅ, Kr, Sö, Man, Olsson.     Q 98
Larm från Cefyl under senare delen av flygpasset; "sjuktransport Visby - Karolinska". Landade och iordningsställde hkp för transport med respirator. Patient + läkare + syster kom i ambulans till flygfältet. Kl 1230 start med en någon dag gammal gosse med ej fullt utvecklade lungor. Hkp EKG användes. Bra väder. Landning Hagaparken 1325. Åter visby kl 1525. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Sö

85-04-29 Er, Iso, Hg, Jok, Lem.     Q 98
Sjuktransport Visby - SÖS, med svårt ryggskadat trafikoffer. Patienten kom i ambulans till hangaren. Start kl 1530. Vädret dåligt med sikt 2-3 km i regn, tidvis snöblandat. Landning Södersjukhuset u.a. Polis och ambulans mötte. Patienten rullades dock direkt in utan ambulans. Åter Visby 1820. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Er

85-05-01 Er, Iso, Hg, Jok, Lem.     Q 98
Larm från cefyl kl 1900. En trolig polsk blindtarm ombord på GENERAL BERLING, 30 km SE Hoburg. Start 1918. Vinschning i dubbelsele. Vädret gott. Allting gott. Pos: N 5650, E 1831. Ambulans mötte 2020 vid heliporten. Flygtid 1 tim. 
         /Er

85-05-04 Er, Iso, Hg, Jok, Lem.     Q 98
Larm från Cefyl kl 1645. 72-årig man gick ut för att fiska mellan Gustavs, Fröjel och L. Karlsö. Brun 4 m roddbåt med aktersnurra. Molnbas 30-40 m. Sikt tidvis väl under 1 km. Vind Syd. Sökte av området mot Norr. Hittade mannen kl 1925 på Utholmen. (12 km N L. Karlsö). Han var välbehållen. Han hade drivit med vinden sedan han hade fått motorstopp, eventuellt bensinbrist. Skjutsade honom till Gustavs, där han hade bilen. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Er

85-05-07 Ade, Ari, Oha, Fol, Blo.     Q 94
Före start för första passet, kom en förfrågan från polisen Visby, om vi kunde hjälpa dom med en eftersökning av en man i 35-årsåldern i området W. Slite? Vi ändrade vår planerade övning sökruta /hav, till sökruta/land i aktuellt område. Efter c:a 50 min sökning utan resultat, avbröt vi och landade Visby, samt kontaktade polisen. Flygtid 50 min.
         /Ade

85-05-07 Ade, Ari, Oha, Fol, Blo.     Q 94
Under sista delen av 2:a passet, sökruta/hav, larm kl 1150, Stockholm radio - Cefyl - FL Visby. En fiskebåt med 2 man behövde hjälp, läge: 5 NM SW Högklint, N 5736,2, E 1809,7. Under anflygningen tog vi kontakt med fiskebåten på kanal 16, PR-bandet. . De hade fått en lina i propellern och begärde bogsering. Vi förmedlade deras anhållan till Tingstäde radio. Vi hittade den havererade båten på angivet läge, och stannade kvar i dess närhet. Då vi fick optisk kontakt med lotsbåten från Visby, som var utsänd, meddelade vi till lotsen att gå mot oss. När lina från lotsen till fiskebåten var fastgjord, lämnade vi området. Flygtid 20 min.
         /Ade

85-05-09 Ade, Ari, Oha, Fol, Blo.     Q 94
Larm Cefyl 0510. Västtyska fartyget JOHANNA CHATARINA, 20 NM norr Visby, med en besättningsman som troligen hade hjärtinfarkt. Start 0540 med läkare. Framme vid fartyget 0545 i pos; N 5749, E 1815. Y-man + läkare ner. Patienten vinschades med bår. Landning Visby flygplats 0620, där ambulans väntade. Flygtid 40 min.

         /Ade

85-05-09 Ade, Ari, Oha, Fol, Blo.     Q 94
Sjuktransport Visby - Bromma. Flicka född 1983 till KS. Start Visby 0935, landning Bromma 1035. Tankning och väntan på sjukhuspersonalen. Start 1210. Landning Visby 1310. Flygtid 2 tim.
         /Ade

85-05-12 Ade, Ari, Oha, Fol, Blo.     Q 94
Larm från Cefyl 0558. Segelolycka, Kalmarsund, N 5702, E 1641. Två räddade ombordtagna på tankfartyget "Margot". En illa medtagen. Läkare önskvärd. Larmade Visby lasarett, där vi fick en läkare med, efter lite väntan. Start Visby kl 0635, framme vid Margot kl 0712, Pos N 5651, E 1634. Y-man + läkare vinschades ned. Väder i Kalmarsund; dimma, c:a 400 m sikt, svag vind från NE. En man bårvinschades, den andre i dubbelsele med y-man. Landade slottsparken Kalmar kl 0740 där två ambulanser väntade. Efter avlämning flög vi till F 12 för tankning. Där konstaterades att vi borde byta ut Q 94 p.g.a. oljeläckage motor. Landade Ronneby 0825, där fräd-Ron var på plats. Fräd-Ron, Q 92, startade mot haveristen, (ej kvar i segelbåten) Start Ronneby med Q 93 kl 0930 via haveristen där Q 92 sökte. Enligt Stockholm radio behövdes vi inte i efterforskningen, utan gick mot Visby, landade 1050. Segelbåten = haveristen, var en större båt c:a 40 fot, som hade fått kölhaveri och låg upp och ned. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Ade

85-05-13 Pes, Beg, Fl, Hel, Ulf Snarberg.    Q 93
Sjuktransport Visby - Bromma. Trafikskadad 12-årig flicka till KS: Start Visby 1800. Landning Bromma 1900. Åter Visby 2120, efter tankning Berga. Flygtid 2 tim.
         /Pes

85-05-17 Beg, Pes, Fl, Hel, Ulf Snarberg.    Q 93
Sjuktransport GS - Visby. Kocken på GS fick axeln ur led. Start Visby 1130. Åter Visby med patienten 1230. Flygtid 1 tim.
         /Pes

85-05-21 So, Gir, Wb, Psn, Tomas Svensson.   Q 93
Under övningsflygning S. Visby larmades vi av Cefyl via Tingstäde radio om en skjutolycka på finska örlogsfartyget "KARJALA" med läge 122 SE Hoburgen, (N 5600, E 1910). Efter c:a 5 min anropade "KARJALA" Tingstäde radio med följande meddelande: "WE DON´T NEED THE HELIKOPTER ANYMORE". Landning Visby 1930.  Flygtid 5 min.
         /So

85-05-25 So, Gir, Wb, Psn, Tomas Svensson.   Q 93
1)  Larm Cefyl 1930, sjuktransport Visby - KS. Start 2110, landning Bromma 2210. Start 2215 för tankning Berga.

2) Vid starten Berga 2235 nytt larm från Cefyl. Stort ljussken öster Dalarö. Framme 2245 och det visade sig vara en man som eldade sopor. Gick mot Bromma och hämtade sjukhuspersonal. Start 2300 mot Visby där vi landade 0030. Total flygtid 2 tim 45 min.
         /Gir

85-05-30 Iso, Pes, Oha, Lar, Axelsson.    Q 92
Larm Cefyl 1453 om brinnande båt utanför Lummelunda. Kontakt med brandkåren som mötte vid hangaren med släckningsmtrl. Start 1459 och från hangaren 1501. Direkt efter start fick vi från Tingstäde radio att larmet avblåstes. Det hela berodde på hörfel, svallvågor-eldslågor. Flygtid 5 min.
         /Pes

85-06-08 Erk, Söl, Os, Tor, Ulf Larsson.    Q 99
Larm Cefyl 0230. Sjuktransport av skallskadad man till KS. Start Visby 0310. Tankade på återvägen på Berga. Landning Visby 0650. Dr. K.K. DUTT och Majsan medföljde transporten. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Söl

85-06-09 Erk, Söl, Os, Tor, Ulf Larsson.     Q 99
Enligt ovan. Start 1500. Landning Visby 1805. Dr. "Ken" Dutt och Eva Granath medföljde transporten. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Söl

85-06-21 Cl, Joo, Wb, Löm, Anders Sköld.
Larm från distriktsläkare 1800 om sjuktransport från Sandön. När besättningen skulle lämna lägenheten avbeställdes transporten. Kl 2030 återkom läkaren med ny förfrågan, då komplikationer tillstött. I luften 2050. Den skadade på Sandön var Lt. Viktor som ramlat och brutit nyckelbenet och eventuellt knäck några revben, andningssvårigheter. Flygtid 1 tim.
         /Cl

85-06-24 Mel, Pes, Sö, Asp, Leif Levin.    Q 92
Larm Cefyl kl 1430. Hjärtinfarkt transport, Gryts skärgård till lasarett. Start med sjukvårdspersonal mot Snuggholmen. Landning på Snuggholmen. Patienten i hkp och start mot Norrköping, (Kungsängen) kl 1600. Landning Kungsängen 1615. Tankning. Åter Visby kl 1745. Flygtid 2 tim.
         /Pes

85-06-28 Pes, Mel, Sö, Asp, Leif Levin.    Q 92
Larm Cefyl kl 2300. Nödraket vid Näsudden. 2340 start mot Näsudden. Från Västergarn ut mot pricken Deppo, hade kl 2225 en nödraket iakttagits. Sökte på låg höjd längs linjen stranden - Deppo + 3 km ut i 45 min, utan resultat. Mörker och dimma gjorde spaningen mycket svår. Avbröt kl 0040. Landning Visby 0100. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Pes

85-06-29 Pes, Mel, Sö, Asp, Leif Levin.    Q 92
Stockholm radio ville att vi skulle spana i området under dager. Start 0855. Avspanat område: W. long 1800 - E. stranden - N. Lat. 5709 - S. Lat. 5702. Inget resultat. Avbröt 1045. landning Visby 1110. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Pes

85-06-30 Mel, Pes, Sö, Asp, Leif Levin.    Q 92
Larm Cefyl 2245. En 24 fots motorbåt med 2 man ombord skulle gå Västervik - Visby med beräknad ankomst Visby 1800. Start 2300. Spanade Visby - Västervik längs färdlinjen. Goda siktförhållanden och bra radarkonditioner. PÅ tillbakavägen gjorde vi ett slag 10 km norr om den förra. Vi fick på tillbakavägen 2350 av Tingstäde radio att en finsk båt hade hittat den efterspanade motorbåten vid Gotska Sandön och tagit den under bogsering. Snacka om att missa Gotland !  Landning Visby 0005. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Pes

85-07-03 So, Nom, Oha, Fol, Tomas Svensson.   Q 93
Larm Cefyl 0430. Finska segelbåten "VIVAN" hade observerat död man i vattnet i pos: N 5759,6, E 1852,3. eller c:a 4 sjömil NO Hallshuk. Vi gick dit och fann en grön vindjacka med orange foder flytande i vattnet. Vi tog upp jackan och visade den för besättnignen på båten som bekräftade att det var denna som dom sett och trott att det var en död man. Åter Visby 0544. Flygtid 45 min.
         /So
 

85-07-03 So, Pon, Oha, Fol, Tomas Svensson. (Nom i båren)  Q 93
Larm Cefyl 1100. Svenska segelbåten "JUSTUS", hade funnit en gul hästskoformad livboj 4 sjömil NW Lauterhorn. Vi gick till angiven position och avspanade området. Mycket skräp i vattnet, dock intet av värde. Avståndet mellan jackan i föregående uppdrag och livbojen var c:a 6 km. Under eftermiddagen flög vi ett övningspass sökmönster, låg höjd, i det "heta"området, dock utan resultat. Flygtid 45 min.
         /So

85-07-04 So, Nom, Oha, Fol, Tomas Svensson.    Q 93
Larm Cefyl 2020. Färöisk fiskebåt "SOLEY" behöver hjälp, 150 km öster Visby. Fiskare har fått handen i kläm och förlorat ett par fingrar. Hämtar läkare på lasarettet, Dr. Lotta Orre. Startar 2057, framme i position  N 5741,7, E 2026,5 kl 2127. Vinschning med sele klar 2135, åter Visby 2210. Vädret mycket bra. Flygtid 1 tim 15 min.
         /So

85-07-04 So, Nom, Oha, Fol, Tomas Svensson.   Q 93
Larm Cefyl kl 2315. Sjuktransport till SÖS: Patienten, 18-årig flicka hade från en stig ridit med hög fart upp på en väg, och där kolliderat med en bil. Hästen dog och flickan skadades mycket svårt i fallet mot gatan. Hon hade brott på ryggen, dock inte förlamad. Transporten avtalades till att starta kl 2400 från fältet, på grund av sen ankomst med patienten samt komplicerad lastning, flickan var vid medvetande och hade mycket svåra smärtor, kom vi inte iväg förrän 0040. Landning på SÖS p.g.a. dimma på Bromma. Onödigt lång väntan på SÖS, (54 min.) p.g.a. dåliga förberedelser på SÖS inför mottagandet. Påpeka gärna för medföljande läkarpersonal vikten av snabb överlämning. Landning Visby 0313. Flygtid 1 tim 40 min. 
         /So

85-07-13 Ade, Ari, Hg, Man, Lindqvist.    Q 97
Larm Cefyl 2030. Sjuktransport Visby - Bromma. Start Visby 2120, landning Bromma 2220. 3-årig flicka med 40% brännskador, ansikte, armar, bröst och ben. Skadan hade uppkommit i samband med grillning, (tändvätska). Läkare + Majsan medföljde. Åter Visby 0015. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Ade

85-07-15 Elö, Joo, Fl, Jok, Ejd.     Q 97
Kl 1650 när vi handlade i affären, larm om en segelbåt, Maxi 84, som befann sig någonstans SW Gotska Sndön, men hade tagit ner seglet, ville inte starta motorn p.g.a. begränsad bränslemängd, larmade på PR 11 A, som uppfattades av GS. Start kl 1707 mot GS, sökte i området c:a en timme, fann båten i pos: N 5804, E 1915. Gav honom en kurs till Kappelshamnsviken, dit han skulle. Räddningsbåten, Skärsände, som gått ut från Lauterhorn avböjdes, varefter vi återvände Visby, landning kl 1847.  Flygtid 1 tim 20 min.
         /Elö

85-07-16 Joo, Elö, Fl, Jok, Ejd.     Q 97
Larm Cefyl om nödraket utanför Norderstrand kl 0025. Start kl 0050, avspanade området utanför stranden, en polisbil vid Norderstrand angav området längs stranden norrut, vi sökte upp till Salthamn utan resultat. Vädret bra. Flygtid 40 min.
         /Elö

85.07-19 Joo, Elö, Fl, Jok, Ejd.     Q 97
Kl 1737 larm Tingstäde/Cefyl om segelbåt i nöd mellan Nyhamn och Stenkyrka. Start 1751. Sökte längs kusten norrut. Brandkårens Rescuebåt meddelade på VHF att han hade kontakt med båten och att läget var under kontroll, vi avbröt ock landade Visby. När vi höll på att ställa in hkp kom TL på telefon, att vi skulle starta igen, båten tog in vatten. Vi startade igen och gick upp till haveristen, dom hade tappat rodret och tog in vatten, men lyckades täta läckan varför vi inväntade Tv 285 som kom från Visby. När läget var under kontroll, återgick vi till Visby, landning kl 1900. Båtens läge: N 5747, E 1822. Väder: regn, sikt c:a 1 km, regnet avtog under passet. Total flygtid 55 min.
         /Elö

85-07-23 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 91
1)  Larm Cefyl 1333. Start 1335 mot Häradsskär, där segelbåten CHEERIO, vit Accent, råkat i svårigheter. I området stark blåst, 12 m/sek, regn och dålig sikt. Man visste ej sin position och lät pressad. Jollen hade han också tappat. Vi gav honom kurs och avstånd till Häradsskär, 305 grader avstånd 20 km. Han gjorde tummen upp och lät tacksam, så vi flög åter Visby. 

2)  Under återflygningen larm Tingstäde radio 1515. En segelbåt, S 22 med orange jolle, visste ej sin position. Han låg utanför OV, han fick det (10 km norr Visby). Landning Visby 1550. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Iso

85-07-23 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 91
Larm Cefyl 1605. Start 1610 Han ville vi skulle gå till Västervik och avvakta. Stort antal båtar i nöd. På väg över mötte vi CB-moln med skyfall och vindstyrkor mer än 25 m/sek. Vi rundade det värsta söderut, där vädret var lite bättre, bara måttligt regn, men stark vind. Vi gick mot Ö.N.U. och fick order att gå till Horns udde och leta efter en båt som skjutit nödraketer. Den enda båt vi hittade där var en tysk motorseglare som efter ett tag gjorde tummen upp. Från början visste han inte sin position och hade troligen sänt nödraketerna. Han stävade söderut och vi gick efter ett flertal andra identifieringar mot oskarshamn. Landade där 1815, Vädret i området, god sikt, hög sjö, och vind 15 - 20 m/sek. Flygtid 2 tim.
         /Iso

85-07-23 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 91
Start Oskarshamn 1930. Uppgift: sök i området Kungsgrundet - Storkläppen efter en snipa, Gul släpjolle, två motorbåtar, en segelbåt Carissma, Segelbåt Gloria, Vit segelbåt med trasiga segel, en eskader Shipman 28 vid Knoll´s grund, båtar utanför Högby på Öland.  Vi återfann snipan, motorbåtarna, Gloria, den med trasiga segel, Blåeld (segelbåt), utanför Högby under bogsering. Vi fann ej Carissma eller någon av Shipman 28. Vinden var stark, c:a 20 m/sek, sikt mellan 1-5 km, sjöhävning 5 - 8 m !! Under passet flög vi förbi 5 -10 båtar som gjorde tummen upp. Landning Oskarshamn 2215. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Iso

85-07.24 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 91
Start Oskarshamn 2400 mot Ronneby för att byta Q 91 mot "fräsch" hkp. Kompassfel, flygtid slut, hydraulläcka. landning Ronneby 0045. Flygtid 45 min.
         /Iso

85-07-24 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 99
Start Ronneby 0815 mot visby. Under överflygningen fann vi Carissma i pos N 5723,2, E 1733,5, kl 0915. Båten var övergiven och vi gav positionen till Tv - båt. Landning Visby 0930. Flygtid 1 tim 15 min.

85-07-24 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 99
Larm Cefyl 1055, start 1100. Vi skulle söka efter tysk segelbåt, c:a 7 m, eller livflotte, eller PIW, (PIW = person in  water), mellan Hoburgen och Kapelludden, paralellsöka norrut till i höjd med Högby. Vädret mycket bra och under sökningen fann vi ett flertal båtar, omkring 20 st, men inte den rätta. De som vi fann såg ut att må OK. Under flygningen fick vi fel på torquemätare och likriktare. Gick till Ronneby. Landning 1400. Båt och besättning återfanns senare u.a. i Simpevarps hamn. Flygtid 3 tim.
         /Iso

85-07-24 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 94
Larm Cefyl 1655, start 1700. Sökruta N 5742 - 5753, E 1700 - 1740. Uppgift: söka efter jolle eller PIW. Efter att ha genomsökt området utan att ha funnit något av värde. Landade Visby 2000. Flygtid 3 tim.
         /Iso

85-07-24 Gir, Iso, Wb, Hel, Johansson.    Q 94
Larm Cefyl 2035. Start 2040 mot ett område norr om det förra till linjen 5805. Efter 15 min flygning fick vi order om att återgå Visby. Landning 2110. Flygtid 30 min.
         /Iso 
Not: de två sista uppdragen baseras på. att ett båtvrak hittats. Besättningen hade plockats upp av en lastbåt dagen innan, dvs 23/7. Han hade meddelat Stockholm radio, men noten hade kommit bort i "röran".

Resultat av den plötsliga stormen: 2 döda, (som tur är "bara"). Stockholm radio "häcken full" och ökade försäkringspremier på båtar. 
         /Iso 

85-07-31 Er, Pes, Sög, Lar, Magnusson.    Q 94
Larm sjöbevkningen 0345 om oidentifierade ekon SV Hoburgen. Start 0420. Vid kontakt med sjöbevakningen fich vi order avbryta. Landning 0435. Flygtid 15 min.
         /Pes

85-08-02 Pes, Er, Sög, Lar, Magnusson.    Q 94
Larm Cefyl 0915. Sjuktransport Visby - Bromma. Start 1005. Åter Visby 1315 efter tankning Berga. Flygtid 2 tim.
         /Pes

85-08-03 Er, Pes, Sög, Lar, Magnusson.    Q 94
Larm Cefyl 2330 om sjuktransport Visby - Uppsala. En man med skallskada efter MC-olycka. Start skulle ske 0100, men patienten var ej i transportabelt skick då, så starttiden ändrades. Start 0335. Åter visby 0705, efter tankning Berga. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Pes

85-08-06 På, Hm, Hg, Psn, Hallin.      Q 94
Larm Cefyl 0645. Nödraketer SV Landsort. Start Visby 0700. Sökområde genom Stockholm radio. Genomsökte området utan att finna något. Under sökningen fick vi anrop av en finsk segelbåt som vi passerade. De ville veta sin position. Landade Berga för tankning. Vid återflyg-ning från Berga fann vi en öppen plastbåt i marvatten, läge södra Mysingen. Rapporterade till Stockholm radio. Vi fortsatte till Visby. Landning 1140. Flygtid 3 tim 40 min.
         /På

85-08-06 Hm, På, Hg, Psn, Hallin.     Q 94
1)  Larm MKG kl 1240. ubåtsperiskop 2 km utanför "Snäck". Omedelbar start, sökte c:a 10 min, fann inget.

2)  Larm Cefyl om läckande fiskebåt som behövde omedelbar hjälp med länspump. Avbröt ubåtsspaningen, landade Visby, plockade med pump och flög till fiskebåten ONO N. Midsjöbankarna. Fiskebåten var norsk med beteckningen KG 655, VAGBYSJÖEN. Pumpen vinschades ned på fördäck p.g.a. att den var fulllastad med fiskelådor från aktern och framåt. Pumpen fungerade och de fortsatte mot Bornholm, och vi mot Visby, landning kl 1445. Flygtid 1 tim 55 min.
         /På

85-08-10 På, Hm, Hg, Psn, Hallin.     Q 94
Ambulans Visby - Huddinge. Vi bestämde landning Bromma p.g.a. vädret. Start 2045. Landning Bromma 2135. Patient, medelålders man med ovanlig  cellsjukdom. Landning Visby 0030. Flygtid 1 tim 55 min.
         /På

85-08-11 På, Hm, Hg, Psn, Hallin.     Q 94
Ambulans Visby - SÖS. Patient 5 - årig tysk pojke med huvudskada. Start 1240. Landning SÖS 1330.Tankning Berga, landning Visby 1610. Flygtid 2 tim 20 min.
         /På

85-08-11--12 Hm, På, Hg, Psn, Hallin.     Q 94
Larm Cefyl 2350. Nödraket. En nödraket observerades av tyska fartyget "Trans Germania" i området N 5856, E 2014. Trans Germania hittade en segelbåt som de bedömde drev helt okontrollerat. Sikten i området var god, men hård vind och hög sjö rådde. De hade ingen möjlighet att komma nära. Då vi kom fram meddelade Trans Germania att besättningen på segelbåten, 2 man och 1 kvinna avböjde hjälp. Kontakt hade upprättats med hjälp av en livbåt från Trans Germania. Vi konstaterade själva att segelbåten länsade nordost ut med endast ett focksegel. Efter kontakt med Stockholm radio lämnade Trans Germania och vi området. Vädret i området 240 grader 15 m/sek, god sikt. Flygtid 2 tim 20 min.
         /På

85-08-12 På, Hm, Hg, Psn, Hallin.     Q 94
Larm FL Visby, start 0825. Pilot med illamående efter start från Visby mot Stockholm. Piloten återvänder mot Visby. Avstånd till Visby vid vändningen c:a 45 km, NNV Visby. Cessnan landade Visby u.a. Landning 0845. Flygtid 20 min.
         /På

85-08-18 Kr, Erk, Os, Tor, Nordfeldt (F 15).    Q 97
Ambulans Visby KS av skottskadad knivman. Start Visby hangaren 1400, landning Bromma 1500. Läkaren Claes Lundberg samt skötarna Mats-Ola Rydin och Lars-Erik  Ahlgren medföljde transporten. Åter Visby 1800. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Os

85-08-29 Er, Söl, Sö, Löm, Svensson.    Q 97
Larm Cefyl kl 1345. Två Viggenplan har kolliderat över Vingåker. Båda piloterna, Olofsson och Lack från F 13, räddade sig i fallskärm. Olofsson slog vänster axel ur led medan Lack var oskadd. Båda åkte ambulans till Katrineholms lasarett, där vi landade kl 1445. När piloterna undersökts och röntgats, transporterade vi dem via haveriplatserna tillbaka till F 13. Båda piloterna var mycket klara över nedslagsplatserna och vi kunde med deras hjälp lokalisera båda skärmarna och en stol, vilka alla låg i tät granskog och var mycket svårupptäckta. Landning  F 13 kl 1740. Landning Visby kl 1845. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Er

85-08-29 Er, Söl, Sö, Löm, Svensson.    Q 97
Larm Cefyl kl 1851. Civilt flygplan havererat mellan Krisdala-Vena, öster om Hultsfred. Larmet kom i samband med avrapportering till Cefyl angående föregående haveri. Övriga besättning tankade hkp vid den tillfälliga tankningsplatsen omedelbart S. jordkulorna. Dessa larmades via FL och vi kunde starta igen efter 5min. Direkt efter start meddelade Cefyl att ff just stod i telefon och meddelade allt u.a., varvid vi avbröt och landade hangaren. 
         /Er

85-08-30 Er, Söl, Sö, Löm, Svensson.    Q 97
Transport av trafikskadad till SÖS. Start kl 1615, landning SÖS 1705. Tankning Berga, landning Visby 1915. Flygtid 2 tim 40 min. 
         /Er

85-09-01 Er, Söl, Sö, Löm, Svensson.    Q 97
Larm Cefyl kl 1330. Kapsejsad kajak funnen norr Ölandsbron. Start 1343. Avbröt efter 10 min då det visade sig vara en gammal olycka. Landning Visby 1415. Flygtid 30 min.
         /Er

85-09-03 Elö, Iso, Oha, Asp, Sköld.     Q 94
Kl 0120 larm Cefyl om kvinna ombord på färjan VIKING SAGA, med missfall (ett befarat missfall). Vi larmade lasarettet och fick med 2 läkare. Start Visby kl 0210 mot en träffpunkt N 5929,8, E 2005,8., framme kl 0310. Vinschade ned y-man + läkare. Patienten klargjordes för bårvinschning. Vinschningen klar kl 0340, gick mot SÖS, landning 0410. Start mot Berga 0415, landning 0425. Tankning, start mot Visby 0455, landning Visby 0540. Kvinnan fullbordat missfallet, svåra blödningar. Total flygtid 2 tim 55 min.
         /Elö

85-09-03 Elö, Iso, Oha, Asp, Sköld.     Q 94
Larm Cefyl kl 1930 om ambulans till KS av nyfödd i kuvös. Start Visby kl 2030. Landning Bromma kl 2115. Start Bromma 2210, landning Visby 2315. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Elö

85-09-04 Elö, Iso, Oha, Asp, Sköld.     Q 94
Larm Cefyl kl 2040 om observerad nödraket i pos: N 5808, E 2024. Start Visby 2100, framme kl 2135. Sökning i området, inget resultat. Radiokontakt med tyskt fartyg som observerat raketen, avbröt, landning Visby kl 2300. Flygtid 2 tim.
         /Elö

85-09-17 Mel, Beg, Sö/Jon, Fol, Eneroth. 
Larm Cefyl 1732. E.L.T. sändning, läge: N 5829, E 1943, uppfångat av satellit. Start 1740. Flög till uppgiven position utan kontakt med nödsändare. Ett moderfartyg, "TEVIA" (ryss) + 2 fiskebåtar var i området. Vi fotade. Åter Visby 1910. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Mel

85-10-07 Hm, Joo, Os, Lar, Levin.     Q 92
Larm Cefyl 2213. Hjärtsjuk finsk passagerare på FINNJET, pos: N 5821, E 2041.Start 2238 med läkaren Tomas Holm. Framme  2320. Landning akterdäck. Start 2326 med patienten, landning Visby flygplats 0015. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Os

85-10-10 Hm, Joo, Os, Lar, Levin.     Q 92
Larm Cefyl 2227. Sjuktransport Visby - Södersjukhuset av en hjärnblödningspatient. Start 2310, landning Södersjukhuset 0015. Åter Visby 0230.  Flygtid 2 tim
         /Os

85-10-13 Hm, Joo, OS, Lar, Levin.     Q 92
Larm Cefyl 1650. Segelbåt observerad i nöd vid Hallshuk, N 5756, E 1844. Start 1700. Avbröt efter start då FL meddelade att segelbåten nått land välbehållen. Segelbåtens sista observerade position, Söderarms fyr, hård vind, senare storm från 360 grader. Flygtid 5 min.
         /Os

85-10-13 Hm, Joo, Os, Lar, Levin.     Q 92
Ambulans Visby St. Görans sjukhus. Spädbarn i kuvös. Start 1830. Landning Bromma 1935. Åter Visby 2140. Flygtid 2 tim.
         /Os

85-10-15 Beg, Kr, Fl, Eng, Sördén.     Q 93
1312 larm från cefyl om att finska fartyget FINNFELLOW funnit mindre fiskebåt drivande upp och ner. Pos: N 5642,2, E 1813,5. (12,5 NM, SSE Hoburgen). Start 1320, framme i området c:a 1345 där vi med hjälp av FINNFELLOW, (som låg kvar), hittade båten. Båten, en liten plastbåt c:a 5 meters längd, utan motor hade två fiskebojar fastknutna i en stävögla. Ytbärgar en ned för att kontrollera att ingen fanns under båten. Påbörjade sökmönster men fann inget. Åter till båten och ytbärgaren ned igen för att ta upp en fiskeboj, för att om möjligt hitta någon namnskylt. Det gick inte att fastställa någon ägare och efter samråd med Tingstäde radio gjordes ett försök att med ytbärgaren vända båten. Detta misslyckades och därefter fortsatt sökning i området. Försökte få en Göteborgsbåt, (GG 1180) som låg c:a 6 NM NW om båten att komma dit och bärga båten, men befälhavaren ointresserad. Fortsatt sökning, men avbröt vid 15-tiden. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Beg

85-10-19 Beg, Kr, Fl, Eng, Sördén.     Q 93
1555 meddelar Cefyl att en 2½ års pojke saknas efter svampplockning på norra Fårö. P.g.a. begynnande mörker önskas snabb insats tillsammmans med en polispatrull. Vi började söka i skogen starx S: Skär, men då terrängen var mycket svår och omedelbart resultat uteblev, bröt Radio Gotland sändningarna på P 3 och bad om allmänhetens hjälp som skallgångskedja under natten. Vi sökte så länge bränslet räckte, sista halvtimmen i mörkret, och återgick till Visby för att invänta gryningen. Under natten tillströmmade totalt c:a 500 personer, allmänhet, orienterare, militär, polis. OTROLIGT. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Fl

85-10-20 Kr, Beg, Fl, Eng, Sördén.     Q 93
Fortsätting från 10-19. Start 0605 och började söka i "ytterkanterna" på det tänkbara området på Fårö. Sedan alla kärr och större mossar. Massor av folk i skogen överallt. Gick till Visby för tankning kl 0900. Pojken återfanns välbehållen, c:a 600 m från platsen för försvinnandet kl 0915. Stor glädje och många extrasändningar på Radio Gotland. Flygtid 3 tim. 
         /Fl

85-10-31 So, Söl, Fl, Psn, Sköld.    Q 92
Ambulansflygning Visby - Uppsala. Start 2040. Landning F 16 2200. Åter Visby 0015. Flygtid 2 tim 30 min.
         /So

85-11-06 Cl, Er, Oha, Löm, Lindqvist.    Q 94
1003 larm Tingstäde radio. En mindre fiskebåt med två man sågs kapsejsa 300 m från land mellan Sallmunds udd och Vändburgs hamn. En man saknades vid larm. 1015 start från han-garen. 1040 framme i området, som var mycket begränsat, pålandsvind. Sikten i vattnet nära noll p.g.a. det upprörda havet. Sökning. 1100  Landade på stranden och intervjuade ögonvitt-nen, som fortsatte sökandet utmed stranden. De kunde visa var övriga redskap från den kapsej-sade båten flutit iland. Fortsatt sökning. 1115 Den saknade upptäcktes i bränningarna livlös, c:a 30 m från starnden. Han spolades snabbt iland av vågorna. Den döde (38 år), hade givetvis ingen flytväst. Den som klarade sig, hade flutit iland med den lossnade motorkappen som flythjälp. 1147 landning Visby. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Oha

85-12-03 Kr, Joo, Os, Jok, Karlsson.    Q 97
1550 larm Cefyl om sjuktransport av skallskadad man Visby Södersjukhuset, Stockholm. Start Visby 1650. Bromma 300 m + ILS, landning 1755. Start Bromma  1920, landning Visby 2020. Dr Jungelius + sjukskötare medföljde. Patienten hade fått en stock i huvudet. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Kr

85-12-05 Kr, Joo, Os, Jok, Karlsson.    Q 97
Kl 1715 larm i luften av Tingstäde radio. Fiskebåt E Öland med förmodad sockersjuk fiskare ombord. Ingen kontakt med ombordvarande sedan kl 1100. Start 1735. Läkare, Jungelius, medföljde. Framme i pos: N 5657,0, E 1706,2 kl 1805. Vinschning besvärlig p.g.a. att ingen fanns ombord att ta styrlinan samt höga master med linor och att fiskebåten rullade tvärs sjön. Efter 3 försök att få ombord ytbärgaren gavs försöken upp p.g.a. stor skaderisk för honom. Dansk fiskebåt i närheten kunde gå upp mot ANITA, akter mot akter, och få över en besättningsman som kunde konstatera att fiskebåten var övergiven. Fiskebåten "Angelika" med en besättningsman låg bredvid. Fiskaren kunde se av "ANITAS" utrustning att fisket som skulle börja kl 1100 inte hade igångsatt. Ingen ytterligare eftersökning då möjligheten att avsöka vattenytan var obefintlig. Regnblandad snö. Lämnade området 1850. Åter Visby 1930.  Flygtid 2 tim.
         /Os

85-12-13 Cl, Beg, Sög, Hel, Lönn. 
1000 larm från Cefyl om sjuktransport av kvinna med blödning i huvudet. Start mot Bromma 1105, landning 1150. Start från Bromma 1315, åter Visby 1430. Väder: 200 grader 60 km/h, c:a 100 m molnbas, lite snöbyar över Södertörn. Patienten, en 52-årig kvinna, som hade drabbats av hjärnblödning. Från Visby lasarett medföljde 2  sjuksköterskor. Flygtid 2 tim.
         /Cl

85-12-17 Gir, Söl, Fl, Lar, Karlsson.
1100 - 1215 Under övningsflygning ombads vi lokalisera ett oljebälte som rapporterats av LIN. Det återfanns snabbt, -18 km långt och med "VINGA POLARIS" från Donsö i södra änden. (kurs 204 grader). Pos: N 5703, E 1724. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Fl

85-12-17 Gir, Söl, Fl, Lar, Karlsson.
Larm 1405 från Cefyl om två 37:or som ej avhörts på en alltför lång stund. Start omedelbart, men fick avbryta tämligen snabbt, då dom kommit tillrätta. Flygtid 5 min.
         /Fl

85-12-27 Hm, Nom, Wb, Psn, Rydén.    Q 99
1358 larm Cefyl om en hjärtinfarkt ombord på FINNJET, öster om Gotland. 1425 start Visby med läkare + syster ombord. Bra väder. 1442 landning på Finnjet, pos: N 5713, E 1906. Kl 1447 start från Finnjet med patienten, äldre man. 1510 landning Visby flygplats där ambulans mötte. Flygtid 45 min.
         /Hm
 

1985 = 86 uppdrag.                                                                                  Top


FRÄD 1986 VISBY

86-01-10 Mel, Gir, Os, Eng, Andersson.    Q 99
Larm Cefyl via FL Visby kl 0925, om skadad besättningsman på fiskebåten GG CLIPPER från Fiskebäck i läge N 5806, E 1907. Framme vid båten kl 0935. Fick vänta c:a 5 min medan han tog upp trålen. Vinschning med bår gick bra trots grov sjö och dåliga utrymmen. Den skadade hade klämt sig över ryggen och magen och var på gränsen till medvetslös. Åter Visby flygplats 1020. Trots 30 min förvarning fanns ej ambulans på plats. Vi landade då vid sjukhuset och bar in patienten i vinschbåren. Väder: god sikt, vind 360 grader/50 km/h. Flygtid 1 tim.
         /Gir

86-01-13 Gir, Mel, Os, Eng, Andersson.   Q 99
Larm Cefyl 0435 om brusten blindtarm på färjan FINLANDIA vid Sandhamn. Fick vänta ganska länge på läkaren. Start 0532, efter ha att tankat lite extra p.g.a. dåligt väder i Stockholmsområdet. Framme 0625. Bårvinschning klar 0640. Landning Bromma 0700. Start mot Visby 0749. Landning Visby 0850. Väder varierande från dimma till några km sikt, Stockholm, underkylt regn och snö. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Gir

86-01-15 Er, Ari, Hg, Löm, Brookes.    Q 99
Larm från Cefyl kl 1235 om skallskada på fiskebåten KONTIKI. Läge; Midsjöbankarna. Start 1245. Hämtade läkare i lasarettsparken. Hittade båten kl 1350 efter 15 min letande. Vinschade ytbärgare + läkare, som konstaterade att den skadade troligen avlidit ögonblickligen efter ett slag som spräckt skallen. Åter Visby utan patient kl 1515. Pos: N 5551, E 1757. Flygtid 2 tim 30 min.
         /Er

86-01-19 Er, So, Hg, Löm, Brookes.    Q 99
Larm från Cefyl kl 0900 om skallskada på bulkfartygey ENGLANTIOE, pos: N 5732, E 2020. Hämtade läkare på vägen ut till hkp. Start 0915. Framme kl 0940. Läkaren arbetade länge med patienten ombord på fartyget innan han kunde vinschas upp på bår. Vinschningen klar kl 1030. Landning i lasarettsparken kl 1110. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Er

86-01-19 Er, So, Hg, Löm, Brooks.     Q 99
Samme patient vidare till SÖS. Start 1540. Landning Bromma kl 1640. Åter Visby kl 1900. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Er
Ps/  patienten avliden 86-01-22. /Ds

86-01-23 Ari, Elö, Wb, Asp, Selling.    Q 97
Identifieringsuppdrag för MKG. N 5707, E 1849, ryskt fartyg, KOZNITSA. Enligt MKG hade dom burit sig  "underlig åt". Kurs 220 grader. Start 1300, landning 1400. Flygtid 1 tim.
         /Elö

86-02-26 Kr, Söl, Wb, Hel, Fredriksson. 
Larm 0030 från Cefyl. Transport av två veckor gammal flicka med hjärnhinneinflammation i kuvös till St. Göran, (Bromma). Start 0915, åter 1300, efter tankning på Berga. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Söl

86-02-28 Söl, Kr, Wb, Hel, Conny Fredriksson.   Q 99
Larm 0100 från Cefyl om ryskt fartyg, UGRC  OTEPE, pos: N 5654,2, E 1808,1, med en medvetslös sjöman ombord. Start 0140 med Dr Ken ombord. Framme vid båten , 3 km SE Hoburgen kl 0205. Doktorn konstaterar att mannen varit död troligen minst en timma, varför vi återgår till Visby utan patient. Landning Visby 0255. Ett exempel på hur viktigt det är att få med läkare på sådana uppdrag. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Kr

86-03-15 Erk, Hm, Fl, Eng, Brookes.    Q 92
Cefyl meddelar 0744, "man överbord", öster Öland. Start 0759. På position 0830. Sökte tillsammans med fem fiskebåtar och ett handelsfartyg. Bra väder. Den saknade var besättningsman på fiskebåten "STJÄRNAN", hans mössa hade hittats flytande och platsen bojats, N 5648, E 1715. Sökte drygt en timme utan resultat. Återgick Visby. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Fl

86-03-19 Ade, Pes, Ke, Tor, Selling.    Q 92
Förfrågan från Sjöbevakningen om vi kunde gå ner till fiskebåten KANDIDA i pos: N 5618, E 1810, med dykutrustning. KANDIDA´s trål hade fastnat i något på botten, (29 m), eventuellt ett 35:vrak. Efter samråd med Cefyl startade vi 1255. Vinschade ned utrustning kl 1345 på Tv 104 som assisterade KANDIDA. Åter Visby 1435. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Pes

86-03-23 Pes, Ade, Ke, Tor, Selling.    Q 92
Larm från Cefyl 1635. Finska lastbåten KARELIA, 2 NM E Gotska Sandön hade slagsida och behövde hjälp. Start 1650. Framme i området och ögonkontakt med KARELIA 1720. När vi hade 10-15 min kvar till området fick vi av Stockholm radio att de 15 besättningsmännen gått i en livflotte. Efter 1 min i området fick vi kontakt med livflotten och påbörjade vinschning. De 4 första togs med dubbelsele, men p.g.a. stora svårigheter för yman att få på den slutna selen, övergick vi till att använda öppen enkelsele. Livflotten var vattenfylld och några låg utanför flotten. Efter c:a 50-55 min vinschning var ytbärgaren mycket trött och vi beslöt att ta ombord yman. Vi hade då fått ombord 11 besättningsmän, som var starkt nedkylda, apatiska och chockade. Det tyska fartyget Framnes var då framme vid livflotten och påbörjade ombordtagning av de kvarvarande besättningsmännen. Vi startade mot Visby lasarett. Landning 1850. Ambulanser och personal mötte och tog hand om de skadade. Fel på brandindikering V motor. Landning för tankning och åtgärdande av felet. Väder: Vind Syd 18-20 m/sek, sikt 1-2 km i snöfall, våghöjd 4-6 m. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Pes

86-04-05 Ari, Elö, Oha, Löm, Lönn. 
Larm från Cefyl kl 1715. Färöisk fiskebåt med en man med benbrott i pos: N 5527, E 2000. Vi larmade lasarettet, fick med läkare och startade kl 1804. Vädret var bra, god sikt, men när vi hade 50 km  kvar blev det dimbankar, framme i pos: N 5537, E 1955, fick vi kontakt med båten, sikt c:a 300 m. Vi vinschade ned ytbärgaren samt bår, tog upp den nödställde, vinschningen avslutad kl 1938, åter mot Visby, landning 2042. Ambulans väntade. Patienten var väl omhändertagen ombord, hade benet spjälat och hade fått morfin när vi kom. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Elö

86-04-06 Elö, Gir, Oha, Löm, Lönn.
Larm Cefyl om fiskebåt SANTANA kl 1600 som sprungit läck, pos: N 5812, E 1855. Start kl 1619 med länspump, framme 1640. Vinschade ner yman + pump. Han startade pumpen samt instruerade besättningen. (2 man), sedan tog vi upp yman och återvände Visby. Landning kl 1719. ( Tv 104 tog senare båten på släp till Fårösund). Flygtid 1 tim.
         /Elö

86-04-17 Kr, Iso, Sö, Man, Ryden.    Q 99
Ambulansflygning Visby - SÖS. Larm Cefyl 1530. Start 1615. Landning SÖS 1705. Landning möjlig p.g.a. bra sydostlig vind. Patienten, en man i 45-50 årsåldern, hade skjutit sig för pannan med en slaktmask, men var fortfarande vid liv. Åter Visby 1900. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Kr

86-04-22 Iso, Er, Fl, Fol, Conny Fredriksson.   Q 99
Larm från Cefyl 0234. Hjärtinfarkt ombord på färjan "GOTLAND". Läge: N 5812,3, E 1810,6
Start 0300 med läkare ombord. Yman + läkaren vinschades ner och efter besiktning vinschades patienten upp på bår, och transporterades till Visby lasarett. Landning kl 0400. Flygtid 1tim
         /Er

86-04-23 Er, Iso, Fl, Fol, Fredriksson.    Q 99
Ambulansflygning Visby - Bromma med för tidigt född baby i kuvös. Start kl 0035. Åter Visby kl 0330. Flygtid 2 tim. 
         /Er

86-04-23 Er, Iso, Fl, Fol, Fredriksson.    Q 99
Ambulansflygning Visby - Bromma med 12-årig pojke med hjärnblödning. Start kl 1030. Åter Visby 1345. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Er

86-05-04 So, Ade, Wb, Tor, Andersson.     Q 95
Larm under övningsflygning kl 1410 från Cefyl om en sjuktransport VSB - SÖS. En 7-årig gosse med skallskada som troligen orsakats av en häst. Start Visby kl 1510 mot SÖS. Läkaren hade önskemål om landning vid SÖS hkp-platta. Vid landning SÖS mötte polis och ambulans. Omlastning till ambulans för tp p.g.a. att det tydligen rådde oenighet om vilken väg patienter skall föras in på lasarettet. ("facket"). Åter Visby 1810 för tankning och nytt uppdrag. Flygtid 2 tim.
         /Ade

86-05-04 So, Ade, Wb, Tor, Andersson.    Q 95
Under återflygning från SÖS (se ovan), larm Cefyl kl 1750. Besättningsman med hjärtinfarkt ombord på forskningsfartyget ARNOLD VEIMER (ryskt), pos: N 5620,5, E 1857,5. I samma områda fanns även svenska forskningsfartyget Argus. Tingstäde radio och Argus var behjälplig med läge och transitering. Efter tankning Visby start kl 1820 med läkare + sjuksköterska ombord. Bra väder med c:a 30 km sikt, lite vind. Framme vid ARNOLD VEIMER 1905. Vinsch-ning klar 1915. Läkare fanns ombord på fartyget, som hade gjort patienten transportabel. Åter Visby, där ambulans mötte på flygplatsen kl 1955. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Ade

86-05-15 På, Joo, Os, Lar, Patrik Jansson.    Q 95
Förfrågan från polisen Visby kl 1610 om hjälp för sökande efter handikappad 31-årig man som "tappats" bort vid Lummelunda-grottorna. Start 1620. Avsökte området omkring och norr om grottorna. 1 km norr om upptäckte ytbärgaren den efterspanade liggande i ett skogsområde. Per radio dirigerade vi dit polisen som rapporterade att mannen var i gott skick, och tackade för hjälpen. Flygtid 20 min.
         /På

86-05-18 På, Joo, Os, Lar, Patrik Jansson.    Q 95
Vid start för övningsflygning meddelade Cefyl att nödsändare hörts vid Öland. Start 1152. Ingen kontakt. 1215 meddelar Cefyl att nödsändaren vådautlösts och stängts av. Flygtid 45 min             /Os

86-05-25 Elö, Beg, Ke, Dah, Karlsson.    Q 95
Kl 2140 larm Cefyl om sjuk sjöman på Polska båten KOPRALNIKA, pos: N 5715, E 1718. Magblödningar. Kontaktade lasarettet, fick med Läkare, Dr Sven-Erik Born. Start Visby kl 2206. Framme kl 2228. Landning på däck. Start kl 2245. Landning Visby kl 2305, ambulans mötte. Flygtid 1 tim.
         /Elö

86-05-27 Söl, Erk, Wb, Psn, L-G Lönn.    Q 95
1700, identifiering av ryskt fartyg inom territorialgränsen, W Visby. 1720 start mot angiven position. Fartyget var VALENTIN SHASMAN, MURMANSK. Åter Visby 1750. Flygningen begärd av Sjöbevakningscentralen Visby. Väder: CAVOK. Flygtid 30 min.
         /Wb

86-06-07 Nom, Gir, Fl, Tor, Rydén.     Q 97
1515 från Cefyl om motorbåt med brandskador, på grund S. Aspöja. Tecken på att två personer funnits ombord. Start 1530, i området 1600. Påbörjade sökning kring platsen där
 motorbåten återfunnits. Efter 10 min meddelade en av kustbevakningens båtar att dom hittat en livflotte med två personer ombord. Allt väl , vi återgick Visby, landning 1650. Pos: N 5823,E 1658. Flotten 1200 m SW. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Fl

86-06-09 Nom, Gir, Fl, Tor, Rydén.     Q 97
Vid ombasering till F 17 erhölls larm från Karlskrona radio om nödraketer i S. Kalmarsund. Vi hade just passerat Kalmar, och fann snabbt en tysk  segelbåt med två man ombord på grund, N 5612, E 1605. Dirigerade en liten fiskebåt till platsen, som med hjälp av vår ytbärgare drog båten loss. Flygtid 30 min.
         /Gir

86-06-22 Gir, Hm, Ke, Löm, Bergström.    Q 92
Larm från Tingstäde om segelbåt på vid Scharlakansgrund med 9 personer ombord, som tog in vatten. Start 1350, framme vid grundet visade det sig vara en större motorbåt som med god fart dammat upp på grundet och stod på c:a 0,5 m djup. Brandkåren var redan på plats med en gummibåt och kunde med viss möda evakuera människorna ombord. Återgick efter 15 min avvaktan om eventuell insats. Flygtid 35 min.
         /Gir

86-06-27 Cl, Iso, Wb, Asp, Fredrik Axelsson.   Q 92
Kl 1455 larm Cefyl om en badflotte eller badbåt som försvunnit från land. Start 1500 mot Ljugarn. Efter kort spaning i området fann vi en tom badbåt, 1 km norr Laus holmar, pos: N 5718,4, E 1845,5. Tv 101 var på väg till området och skulle bärga båten. Efter kontakt med polisen på stranden, avbröts spaningen när inga personer saknades. Väder; Lugnt, CAVOK. Flygtid 30 min.
         /Wb

86-07-02 Beg, Kr, Oha, Man, Persson.     Q 97
Larm från Cefyl via mobiltelefon om skadad besättningsman på holländska fraktfartyget  "IJSSELLAND". Start från Östergarnsholme 1421 mot Visby för att ta upp läkare och sköterska. (Sven-Erik Born, Carina Calts). Framme hos fartyget 1504 i pos: N 5833,7, E 1906,7. Läkaren kunde endast konstatera dödsfallet. (besättningsmannen hade ramlat ner i en lastrumslucka). Start 1530, åter Visby 1602. Vädret bra. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Beg

86-07-02 Kr, Beg, Oha, Man, Persson.     Q 97
Start Visby 1725 för en ID-uppdrag av ett sovjetiskt fiskeforskningsfartyg "SOLEA" i pos: N 5740, E 1753. Framme  1737 i pos: N 5742,6, E 1755,5. Fartyget visade sig vara
ett västtyskt med hemmahamn Hamburg. Landning Östergarnsholme 1800. Flygtid 35 min.
         /Beg

86-07-02 Kr, Beg, Oha, Man, Persson.   Q 97
Larm från Cefyl om segelbåt på grund utanför Snäck. Start från Östergarnsholme 1827. Framme hos haveristen c:a 1840. På plats fanns redan brandkårens rescue-båt. Yman ner till rescue-båten för att efterhöra om behov av assistans. Någon sådan var inte aktuell. Åter Visby 1853. Vädret, varmt och svag vind. Flygtid 25 min.
         /Beg

86-07-05 Kr, Beg, Oha, Man, Persson.    Q 97
Larm Cefyl om sjuktransport till KS. Start mot Bromma 0610 med patient och läkare, Frenne Wohlin. Landning Bromma 0701. Start Bromma 0820, åter Visby 0917. Patienten var förla-mad från halsen och nedåt, efter att ha försökt gå i mellan i ett slagsmål. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Beg

86-07-05 Kr, Beg, Oha, Man, Persson.    Q 97
Larm 1945 från Cefyl om motorbåt på villovägar. Båten, en Coronet 32 fot, hade gått ut från Utö på sydlig kurs i 7 tim med snittfart c:a 10 knop. Navutrustningen var en AP som ej var uppdaterad. För kommunikation användes en mobiltelefon. Start 2001, sikt mellan 3-8 km. Sökte i nord-sydlig riktning mellan N 5809,0, E 1805,3 - N 5742,0, E 1803,0, avstånd mellan slagen 5 km. Stockholm radio meddelade att mannen försökt få igång AP-navigatorn och gav ett rimligt läge. Hittade ingen i den positionen. Båten funnen kl 2132 i pos N 5748,7, E 1753,9. Efter att ha gett båten positionen, riktning och avstånd, koll av hans kompass, återvände vi till Visby, landning 2151. Vind 210 grader/30, våghöjd tidvis 1,5-2 m. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Beg

86-07-12 Ade, Elö, Fl, Jok, Dalén.     Q 92
Larm från Cefyl 1015.Sjöräddningsinsats, men vaga uppgifter om fartygets belägenhet, typ eller antalet ombord. Läge angavs till N 5903,4, E 2116,2. Med hänsyn till avstånd och väder tankade vi upp till 2x2600. Start 1042. Som vanligt var det svårt att få kontakt med Cefyl på kortvåg, däremot var kontakten på 129,45 fullgod till i höjd med Fårö. Radiokontakt med Stockholm  radio på 16 var bra, men framme området hade vi godtagbar kontakt med Stock holm radio på en trafikfrekvens, kortvåg. Under anflygningen framkom att det var en finsk segelbåt, "PÄIVENSÄDE / OG 2847, med maskinhaveri och manöveroduglig, 3 man ombord. I området fanns finska tankern Tebe Olympia. Framme i området 1153, där vi omedelbart fick kontakt med T. Olympia, som meddelade att segelbåten låg 1 NM om styrbord. Vi försökte vinscha från segelbåtens akter utan y-man men p.g.a. sjöhävning och masten och stagen fann vi det lämpligt att de gick i livflotte för att därefter vinschas upp med hjälp av y-man/dubbelsele. Kl 1245 var alla ombord på hkp. Under tiden som bärgningen pågick anlände Y 69, som även hade larmats. Återflygningen med de nödställda till Gärdet, Stockholm där polis skulle vänta och hjälpa de nödställda tillrätta. Men när vi då fick brandvarning motor 1, samt att Christer konstaterade bränsleläcka vid samma motor, ändrade vi landningsplats till Berga. Landning 1352. Polis anlände och tog hand om de nödställda. Väder: vind 350 grader 25 m/sek, molnbas 200 m, sikt 5-15 km, våghöjd 4-5 m. Flygtid 4 tim 5 min.
         /Ade

86-07-14 Pes, Mel, Hg, Fol, Nilsson,     Q 92
Larm i luften från Cefyl 1510. En vit 6 m lång motorbåt, Shetland Custom, med blått kapell med en 42-årig man och hans 13-årige son som gick från Arkö till Västervik på fredagen 07-11 och skulle vara tillbaka på lördagen 07-12. Start Visby efter tankning 2x2200 kl 1530. Avspanade ytterskärgården från Västervik till Arkö utan resultat. Tankning Kungsängen. Kontakt med Stockholm radio som just fick meddelande från 42-åringen att han befann sig vid Fyrudden , Gryt. Ännu ett onödigt larm på kort tid. Valle Berlin var något förgrymmad. Landning Visby 1925. Flygtid 3 tim 30 min.
         /Pes

86-07-15 Pes, Mel, Hg, Fol, Nilsson.    Q 92
Larm från Cefyl 1220. En 13 vecor för tidigt född gosse, (c:a 800 g), till St. Göran. Start Visby 1350 till Bromma och åter Visby 1705. Flygtid 2 tim.
         /Pes

86-07-16 Pes, Mel, Hg, Fol, Nilsson.    Q 92
Larm Cefyl 2030. Flicka, 20 år, med 40-50 % brännskador till KS. Start Visby 2135, landning  Hagaparken. Åter Visby 0100 efter tankning Berga p.g.a. dimma. Flygtid 2 tim.
         /Pes

86-07-24 Er, Erk, Sö, Hel, Engström.    Q 92
Larm från Cefyl 1230 om en kvinna på G. Sandön med tarmvred. Start 1245 med läkare + skötare. Transporten  utan anmärkning.  Åter Visby kl 13350. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Er

86-07-25 Er, Erk, Sö, Hel, Engström.    Q 92
Kl 1226 larm från Cefyl. "Starta mot Bråvalla, 37:a saknas". Snabbt som ögat i luften och på kurs mot Bråvalla när FL meddelar att fpl har landat. Det visade sig att rrjal saknat fpl i 20 (tjugo) minuter, och rotechefen har inte sett sin 2:a på ett längre tag, varför larmet drogs igång. Därefter landade Martin Grön 03 utan anmärkning. Flygtid 5 min.
         /Er

86-07-30 So, Erk, Oha, Lar, Sve.     Q 92
Incidentuppdrag, larm från MKG 2130. Två trovärdiga personer hade utanför Salthamn, 5 km N Visby sett en ubåt c:a 500 m från land. De anmälde sin iakttagelse till polisen som kontaktade MKG. Marinens Cessna fanns på Gotland hela veckan men VB på MKG hade ej koll på personalen och någon beredskap utöver planerade flygpass förekom inte ? ?  VB på Mkg var mycket angelägen om hjälp för att leta efter spår av en ubåt, trots våra påpekanden  om det meningslösa i att gå  ut med FRÄD hkp. Vi gav dock efter och offrade 20 min av vår dyrbara flygtid enbert för att bekräfta våra misstankar - inte ett spår. Flygtid 20 min.
         /So

86-07-31 So, Ari, Oha, Lar, Sve.     Q 92
Orientering från Cefyl 1812 om förmodat haveri med sportflygplan. En man hade ringt till Kalmar flygplats och berättat för en värdinna att han sett och hört ett sportflygplan på väg ned mot vattnet med "bluddrande" motor. Damen ifråga lyckades koppla bort samtalet så FL fick aldrig tag i uppgiftslämnaren. Var eller hur han sett flygplanet, är det ingen som vet. 1840 pejlades från Ronneby och Kalmar en bärvåg med svag E.L.T. signal Ö Öland. Start 1845 mot en pos: N 5650, E 1710. I höjd med Tofta hade Visby, Bromma och Hässlö pejlat samma signal och läget bestämdes till N 5725, E 1937. Vi styrde mot pos, men fick avbryta vid Vänge då man fått en transponderkod från företaget som sände bärvåg. Det fanns inget samband med den pejlade bärvågen eller mannen i Kalmar. Något fpl hade inte saknats. Flygtid 25 min.
         /So

86-08-02 So, Ari, Oha, Fol, Sve.     Q 92
Larm från Cefyl 2150 om sjuktransport Norrköping - Uppsala med två svårt brännskadade ungdomar. Start Visby 2216 mot Kungsängen. Beställaren hade hos Cefyl begärt att landning skulle ske på taket till Akademiska Sjukhuset p.g.a. att patienterna var svåra att flytta med hänsyn till skadorna. Vi sade OK till landning på taket. Väntan i Norrköping blev lång och vi var inte i luften förrän 0035. En patient i landstingets bår i bårstället, den andra i samma typ av bår på golvet, höger sida. Efter kort diskussion med läkaren visade det sig att det var av bekvämlighetsskäl dom begärt landning på taket. Vi gick då mot F 16, där två ambulanser mötte 0116. Enligt läkaren ombord hade troligen följande inträffat. Patienterna, två pojkar födda 1970 hade klättrat på SJ´s godsvagnar. En hade kommit i kontakt med , (alternativt överslag) högspänningsledningen och skadats svårt. Yngling nr 2 skulle upp och hjälpa kamraten  men råkar ut för samma sak, men ramlar ner på marken med huvudskador som följd. Båda hade 70-80 % brännskador av 1-3 graden. Trots detta var oddsen hoppfulla, tack vare åldern, mindre än 20 år. Start från F 16 0218 via Arlanda för tankning och via Norrköping för att lämna av läkare + skötare + utrustning. Landning Visby 0435. Flygtid 3 tim 25 min.
         /So
Notis i Expressen veckan därpå hade en av pojkarna avlidit. /Lar

86-08-04 På, Joo, Sög, Dah, Per Svensson.    Q 92
2310 förfrågan från Visby lasarett angående transport av två trafikskadade till KS. 2345 larm från Cefyl/RPS angående ovan nämnda transport. Den ena patienten i respirator på mobiliftbår, den andra patienten i ambulansbår framför ytbärgarens stol, som monterats bort. Hkp syrgasutrustning till båda patienterna. 86-08-05 kl 0145 start Visby försenad p.g.a. att patienterna ej var transportabla, samt en sönderkörd ambulans och en ute på olycka. Ronneby hkp togs upp 5 min. Flygning och landning på Bromma u.a. Väntan på Bromma för sjukvårdspersonalens återkomst med bårar. 0455 landning Visby. Flygtid 1 tim 55 min.
         /På

86-08-06 På, Joo, Sög, Dah, Per Svensson.    Q 92
Larm Cefyl 0300. Läckande fiskebåt, läge: N 5752, E 1830. Start Visby 0320 med två länspumpar. Framme 0330. Vinschade ner pumparna och yman, pumparna gick bra men efter ett tag sög de dåligt så vi gick till Visby för att hämta en pump från brandkåren. Åter vid fiskebåten TALLY från Kalmar kl 0450. Avvaktade för att se pumparnas funktion, lotsbåten från Visby hade kommit fram och lämpat över en pump samt började bogsering mot Kappelshamnsviken. Två pumpar fungerade så vi återgick  Visby för tankning samt avvaktade om ytterligare insatser skulle bli nödvändiga. Kl 0700 ringde Tingstäde radio, fiskebåten hade fått problem med att hålla vattennivån låg p.g.a. dålig kapacitet hos pumparna. Vi fick två pumpar från skoterservice i Visby. Start 0730, framme vid fiskebåten som nu var under bogsering i Kappelshamnsviken kl 0745. Vinschade ner en pump och yman, den andra pumpen vinschade vi ner på bryggan vid oljeterminalen i Kappelshamnsviken då TALLY endast hade några hundra meter kvar till bryggan. Vi avvaktade pumparnas funktion som visade sig vara mycket tillförlitliga. Vi vinschade upp våra egna pumpar som ej fungerat tillfredställande. Åter Visby 0915. Flygtid 4 tim 25 min.
         /Joo

86-08-06 På, Joo, Sög, Dah, Per Svensson.    Q 92
Larm Cefyl 1005, drivande segelbåt, 2 km NW Högklint. Start 1010, framme 1015. Segelbåt-en låg och drev med vinden, focken var uppe men storseglet låg i sittbrunnen och delvis trasigt. Ingen människa syntes ombord. Efter c:a 30 sek hovring kom en till synes yrvaken man upp ur ruffen och viftade åt oss att ge oss därifrån, vilket vi också gjorde. Flygtid 10 min.
         /Joo

86-08-06 På, Joo, Sög, Dah, Per Svensson.    Q 92
Efter föregående uppdrag fortsatte vi mot Borglanda för att byta en förare, (På). Vid Tofta kyrka ropade Tingstäde radio upp oss och bad att vi skulle ropa upp polisen Visby. Polisen ville ha hjälp av oss att leta efter en person som förmodats ha ramlat ner vid klipporna mellan Visby hamn och Kneipbyn. Vi var frammme kl 1030, då ropade polisen på oss och meddelade att personen var återfunnen. Flygtid 10 min.
         /Joo

86-08-06 Joo, Elö, Sög, Dah, Per Svensson.
Larm från Cefyl kl 1400 om sjuktransport från Stora Karlsö, (bukskada). Start från Visby kl 1420 med läkare. Landning Karlsö 1435, start 1445, landning Visby 1500, ambulans mötte vid plattan. Flygtid 30 min.
         /Elö

86-08-08 Elö, Joo, Sög, Dah, Per Svensson. 
Larm Cefyl kl 0710, medvetslös besättningsman på västtyska fartyget DANA CARINA. Start 0750 med läkare och sjukskötare. Fartygets läge: N 5710, E 1850, (12 km SSO När´s udde). Landning kunde ske på fartyget, patienten medvetslös med normala reaktioner, hjärta,andning. Landning Visby 0850. Flygtid 45 min.
         /Joo

86-08-10 Söl, Joo, Sög, Dah, Per Svensson.    Q 92
Larm Cefyl 0830. E.L.T. enligt satellit, NW Åtvidaberg. Start 0850. Hittade inget. Landning Visby 1030. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Söl

86-08-11 Pes, På, Fl, Psn, Axelsson.    Q 96
Larm Cefyl kl 1910. En till synes brinnande båt öster Västervik. Start kl 1939, framme 2000. Genomsökte området, samt talade med olika fartyg. Varken vi eller fartygen såg eller hade sett något. Vi avbröt och återvände Visby. Flygtid 1 tim 20 min.
         /På

86-08-11 På, Pes, Fl, Psn, Axelsson.    Q 96
Larm Cefyl 2345. Nödraketer synliga från segelbåt, N 5822, E 1825, söderut. Start 0030. Tog kontakt med segelbåten på radio för information, samt utgick från honom i riktning mot nödraketerna. Sökte därefter igenom ett område som Stockholm radio räknat fram. Spaning utan resultat. Återvände Visby kl 0215. Ny start i gryningen för sökning i något utökat område. Inga nödställde båtar eller vrakgods syntes. Avbröt och landade Visby kl 0720. Flygtid 2 tim 10 min + 1 tim 55 min. = 4 tim 5 min.
         /På

86-08-16 Pes, På, Fl, Psn, Axelsson.    Q 92
Larm kl 1055 Cefyl via FL-Visby om skadad besättningsman på handelsfartyget BORE SUN, läge: 9 NM, NW St. Karlsö. Besättningsmannen hade klämt bröstkorgen med andningssvårigheter som följd. Start kl 1102. Framme kl 1115. Vinschade ned ytbärgaren.Vinschningen planerades med bår, men patienten kunde ej ligga ned. Ett försök gjordes med båren stående bakom patienten, för att därefter lägga ner bår med patienten. Gick ej  p.g.a. protester från patienten. Vinschningen företogs då i sele med de besvärligheter som detta medförde för den skadade. Vinschningen klar kl 1150. Landning Visby 1157. Flygtid 55 min.
         /På

86-08-20 Gir, Hm, Os, Tor, Ola Bergström.    Q 95
2330 larm från Cefyl. Sjuktransport av skallskadad man i 60-årsåldern till KS. Start Visby flygplats 0035, Haga 0135. Åter Visby 0330. Flygtid 2 tim.
         /Hm

86-09-06 Erk, Joo, Sög, Löm, Håkan Engström.   Q 97
0400 larm Cefyl om försvunnen man, 37 år, som lämnat en fest i en öppen mindre båt kl 1230 på fredag. Han var berusad och hade dessutom ett par 75:or med sig. Start i gryningen 0545 och framme i det aktuella området 0615. Vi började leta efter den färdväg, strax S Västervik inomskärs och 1,5 mil söderut, som mannen avsåg att ta. Efter svspaning av färdväg och området öster om utan resultat, återvände vi till Visby för tankning. Startade igen Visby kl 0920, men det hela avblåstes efter en kvart, då mannen hade hört av sig. Åter Visby kl 0950. Vid samtal med Stockholm radio visade det sig att mannen tagit en annan väg, samt att han hade fått motorstopp och tillbringat natten på en ö, N Norra Uvön. Han hörde helikoptern och förstod att han var efterspanad, så med årornas hjälp tog han sig till Norra Uvön och ringde. Flygtid 3 tim 20 min.
         /Erk

86-09-21 Kr, Erk, Fl, Man, Dalén.     Q 97
Ombads 1005 att hjälpa Q 95 som stod på Långören, Blekinge skärgård, utan möjlighet att starta p.g.a. dåligt batteri. Startade 1030 och gick via F 17 för att hämta nya batterier. Vid starten från Långören fick vi begäran om ambulanstransport Visby - SÖS. Full fart, landning Visby lasarett 1350 och landning SÖS 1450. Patienten, skallskadad 14-årig flicka, som visade det sig , egentligen skulle till KS. Vi dock oskyldiga till missförståndet denna gång, sängbussen tog flickan och vi väntade till 1600 då vi kunde, via Berga för tankning, återgå till Visby. Landning 1730. Landning lasarettsparken och SÖS möjlig p.g.a. lätt hkp och bra vind. Flygtid, ambulansflygningen 2 tim , totalt 4 tim 20 min.
         /Fl

86-09-29 So, Iso, Fl, Asp, S. Nilsson.    Q 96
Begäran från polisen Visby att hålla ögonen öppna efter en saknad man med vit Volvo som avvikit från hemmet i deprimerat tillstånd. Vi fann bilen med mannen liggande död intill, ett par kilometer från hemgården, i mycket tät skog. Flygtid 1 tim.
         /Fl

86-10-01 Er, På, Oha, Jok, Per Svensson.    Q 96
Ambulanstransport Visby - Bromma. kl 2020. Hjärnblödning. Bra väder Åter Visby 2319. Flygtid 1 tim 50 min.
         /På

86-10-04 På, Er, Oha, Jok, Per Svensson.    Q 96
Ambulanstransport Visby - Bromma. Start 1212. Hjärnblödning. Åter Visby 1513. Bra väder.Flygtid 1 tim 55 min.
         /På

86-10-08 Ari, Iso, Sö, Hel, Bergström.     Q 97
Larm Cefyl 1605. Finsk fiskebåt, ZELL AVIE, sprungit läck, 115 km E Visby, pos: N 5745, E 2012. Start från hangaren med två länspumpar 1620. Insats påbörjad 1653. Grov sjö, båten hävde ordentligt, mycket bråte ombord. Yman ner, sedan en pump med bränsle, senare en extra dunk bränsle. Pumpen höll undan och insatsen avslutad 1723. Båten styrde mot Fårösund och vi landade Visby 1800. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Iso

86-11-06 Söl, Elö, Ke, Lar, Roger Svensson. 
Larm Cefyl 1759 till Garvaregården  under 15 min beredskap. Svenska lastbåten VÄTTERÖ med svår slagsida utanför Herrvik. Mycket hårda vindar uppåt 25 m/sek. Start 1814, framme 1823. Pos: 1,5 NM SW Östergarnsholme. Räddningskryssaren Östergarn med Kjell Karlsson på plats. Östergarn fick över en tamp och drog söderut. (Vätterö hade maskinhaveri), och gick i lä under Sysne udd, där man efter mycket möda med kärvande ankarspel kunde ankra upp. Slagsidan var över 30 grader och hävningen svår innan hon kom i lä Vi skuggade. Landning Visby 1958. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Ke

86-11-07 Elö, Söl, Ke, Lar, Roger Svensson.
Under flygning från St. Karlsö fick vi larm från Cefyl kl 1043 om E.L.T. vid Slätbaken. Vi steg till 4000 fot och fick så småningom signal, men först på c:a 30 km avstånd. När vi var mycket nära slocknade sändaren, för att ett ögonblick blomma upp igen. Vi fastställde positionen till Stegeborg. Det visade sig enligt Cefyl vara ett prov som skulle gått på 400 MHZ. Åter Visby, landning kl 1215. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Ke

86-11-07 Söl, Elö, Ke, Lar, Roger Svensson.
Under transport med bussen ropades vi upp av FL som hade polisen i telefon. Vi höll vid Norrgatt, polisbil kom med begäran /vädjan om hjälp att söka saknad vid hällarna, strax S Visby hamn. Fick signalement och startade kl 1540. Fann den sökta kvinnan kl 1558. Polispatruller på plats, vi dirigerade samtidigt som vi landade och skyndade fram till platsen. Djupt medvetslös, inga reaktioner/reflexer. Sömnmedel, självmordsförsök. Bar tillsammans med polisen kvinnan på hkp-bår till mötande ambulans. Landning kl 1612. Flygtid 30 min.
Kvinnan visade sig senare vara död. 
         /Ke

86-11-11 På, Ade, Sö, Löm, Anders Dahlén.    Q 92
Larm Cefyl 0720. Besättningsman på dansk fiskebåt skadad i vinschspel. Läkare behövs. Båten, "BRIAN KURE av Nexö", pos: N 5632, E 1839. Start 0745 , Dr Per med ombord. Framme vid fartyget kl 0825. Vinschade ner ytbärgaren + doktorn + bår. Uppvinschningen klar 0903. Landade 0940. Patienten med skadad fot och ben.  Flygtid 1 tim 55 min.
         /På

86-11-12 Ade, På, Sö, Löm, Anders Dahlén.    Q 92
 Larm Cefyl 1930. Sjuktransport från Visby till Bromma. Patienten, en 18-årig manligt trafik-offer. Start Visby 2025 med patient och läkare. Landning Bromma kl 2125 efter en flygning i fint väder. Återgång till Visby kl 2250. Åter Visby 2340. Total flygtid 1 tim 50 min.
         /Ade

86-11-30 Cl, Gir, Fl, Asp, Rosenqvist.    Q 92
Larm Cefyl 1100. Sjuktransport Västervik till Lund. Start Visby 1145. Start Västervik 1245. Läkare, sjukskötare medföljde. Landning Hasslösa 1435. Tankning Sturup, åter  via Västervik. Landning Visby 1820. Total flygtid 4 tim 30 min.
         /Cl
86-12-18 Er, Söl, Wb, Jok, Algotsson.     Q 92

VI FLYTTADE TILL NYA HANGAREN,  position: N 5740,1, E 1820,6. Flygtid 5 min.
         /Wb
 

1986 = 66 uppdrag.                                                                            Top

FRÄD 1987 VISBY

87-01-01 Nom, Iso, Ke, Hel, L. Persson.    Q 92
Larm Cefyl 2315. Sjuktransport Visby - Bromma, (KS). Patient, yngre man, hjärnblödning. Start Avia 0015 med patient + doktor. Landning Bromma 0115. Start mot Visby 0210. Landning Visby 0315. Total flygtid 2 tim 5 min.
         /Iso

87-01-09 Gir, ??, ??, ??, ??,      Q 96
Larm från Cefyl att fisketrålaren GLIMMAREN i läge: N 5527, E 1637, (c:a 80 km SO Utlängan), tog in vatten och behövde länspump. Start 1255 med två pumpar. Framme 1400. Fick ned en pump med vissa problem p.g.a.att båten drev tvärs i hög sjö och hård vind. Dessutom hade vi ingen radiokontakt med GLIMMAREN p.g.a. att ingen passade radion, vilket även medförde att vi blev av med styrlinan. Vi låg kvar i området c:a 20 min för att få bekräftat att pumpen fungerade. När vi äntligen fick kontakt, fick vi reda på att den inte gick. Vi gav dem då den andra pumpen och fick samtidigt tillbaka styrlinana. Vi avbröt nu och gick mot Ronneby p.g.a. bränsle. Total flygtid 2 tim 25 min.
         /Gir

87-01-13 Pes, Erk, Hg, Psn, Färdig.     Q 96
Larm från brandkåren Visby. Hämta en sjuk kvinna SO Hörsne. (akutsjuk). Ambulansen kört fast i 2-3 m snödriva, plogbilen kom inte heller fram. Trafik på brandriksen. Start 1235. Land-ning 1315 Visby lasarett. Ambulanspersonal följde med till Visby. Gårdens namn "Timans". Total Flygtid 45 min.
         /Hg

87-01-13 Erk, Pes, Hg, Psn, Färdig.     Q 96
Begäran från brandkåren: hämta foder vid Buttle kvarn och transportera det till Sigsarve gård, c:a 1 km N Alskog. Gården helt isolerad. Lastade c:a 500 kg, 10-12 säckar. Uppdraget u.a. Total Flygtid 1 tim 5 min.
         /Hg

87-01-22 Hm, Cl, Oha, Tor, Mikael Rosenqvist.   Q 96
Larm från Cefyl 2157. Fiskebåten ANETTE BRIE, (pos: N 5748,6, E 2006,5) som hade kraftig rökutveckling ombord, begärde assistans och hjälp från brandkåren. Start 2221 med två brandmän ombord. Framme vid ANETTE BRIE 2256. Ytbärgaren + en brandman vinschades ner. Efter kontroll av fiskebåten, där elden var släckt, stannade branmannen kvar ombord och medföljde ANETTE BRIE till Herrvik. Landning Visby 0008. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Cl

87-01-23 Cl, Hm, Oha, Tor, Mikael Rosenqvist.   Q 96
Sjuktransport Visby - Uppsala (F 16), med njursjuk patient. Start Visby 1437. Läkare och sköterska medföljde. Landning F 16 1553. Start F 16  1717. Åter Visby 1835. Total Flygtid  2 tim 30 min.
         /Cl

87-01-31 På, Elö, Sö, Eng, N. Christensen.    Q 96
Larm 1910 Cefyl. Finsk fiskebåt i pos: N 5920, E 2052 med vattenläcka. Ingen omedelbar fara, men tvingas gå med vinden för att ej ta in vatten. Går mot Fårö. Vi höjer berdskapen och åker ut till fältet. Startorder från Cefyl 2150. Pumparna står stilla på finska fiskebåten CRISTINA. Vi startar med pump ombord, framme 2250. Vind 300 grader 20 m/sek, god sikt, gropig sjö. Beordrade CRISTINA  gå på västlig kurs p.g.a. vinden. Vinschade ned pumpen. Tog ej ned ytbärgaren p.g.a. fartygets kraftiga rullning och trångt ombord. Vi låg kvar c:a 10 min och åter vände sedan mot Visby. Landade 2400. Cefyl ville ha fortsatt beredskap till kl 0300, när Tv 101 beräknades vara framme vid CRISTINA. Flygtid 2 tim 10 min.
         /På

87-02-11 Er, Iso, Ke, Asp, Boman.    Q 96
Larm från Cefyl kl 1210 om sjuk besättningsman på västtyska RO-RO-fartyget SABINE D. Fick läkare med som vi hämtade i lasarettsparken, (Lasse Lövström). Start 1220, framme vid pos: N 5824,9, E 1946,2, kl 1253. Vinschade ner yman, läkare och väskor på däck. Vind SW/35, sikt 6 km, liten sjöhävning. Landning Visby flygplats 1353, ambulans mötte. Patienten vinschades med dubbelsele. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Ke

87-02-16 Ade, Iso, Fl, Asp.     Q 98
I samband med start Visby för ombasering till F 17, ombads vi att söka E.L.T. i trakten av Västervik. Ingen kontakt. Polishkp i området. Landning Oskarshamn för beredskap. E.L.T återfanns i sportflygplan på Anderstorps flygplats av F 10 hkp. Flygtid 35 min.
         /Fl

87-02-16 Cl, Elö, Hg, Man, Mikael Rosenqvist.   Q 92
Larm till lägenheten 1715 från Cefyl. Y 63 motorproblem i trakten av Vättern. 1745 start mot Ödeshög. Fick veta att Y 63 hade landat u.a., c:a 300 m SV samhället kl 1758. Från Cefyl: återgå. (E 1730). Landning Visby 1815. Flygtid 35 min.
         /Hg

87-02-24 So, Beg, Oha, Fol, Algotsson.    Q 92
Larm Cefyl 0245 om läckande fiskebåt, NO Västervik. Start 0309. Båten funnen i pos: N 5742,9,  E 1700,1. Pumpen ner utan ytbärgare. Kvarstannade i området tills bogserbåten "Sundet" hunnit fram. Vår pump kunde inte hålla undan vattnet, "NEVADA"´s motor stannade c:a 15 min innan "Sundet" kom fram. ("Sundet"´s pumpkapacitet c:a 150 ton/h). Vädret var bra och liten sjöhävning. Åter Visby 0502. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Beg

87-02-24 So, Beg, Oha, Fol, Algotsson.    Q 92
Larm Tingstäde om läckande fiskebåt, "UNRID", NO Ronehamn, kl 0659. Start 0708. Båten låg med stoppad motor i pos: N 5709,5,  E 1855,0.  Pumpen ner, men den 3 man starka besättningen fick ej igång pumpen, så ytbärgaren skickades ner. Pumpen kom igång, men returslangen  full av hål. Pumpen höll undan vattnet tills Tv 101 kom fram och kunde ta henne på släp till Ronehamn. Pumplådan saknade instruktioner. Åter Visby 0830. Flygtid 45 min. 
         /Beg

87-03-04 Er, Ari, Sö, Jok, Cen.     Q 98
Larm från Cefyl kl 2028. Fiskebåten "ALTUNA" hade sprungit läck c:a 4 km W Stavsklint, N 5723, E 1805. Start 2048 mot en punkt 13 NM på radial 240 grader från Visby flygplats. Vid detta läge fann vi ej någonting. Stockholm radio kom in på radio och meddelade att det första läget var osäkert och att båten förmodligen fortfarande flöt och var upplyst. Vi såg en båt med ljus 3 km W vårt läge och styrde mot den. Då sände de nödställda upp en nödraket och strax därefter, 2105, var vi framme. Fiskebåten låg mycket djupt i sjön och besättningen hade gått i livflotten. Vi vinschade upp besättningen i dubbelsele. Vinschningen klar kl 2115. Landning Visby kl 2130. Väder: talrika snöbyar med sikt ned till 1 km, i övrigt god sikt, vind 030 grader 20 knop. Flygtid 50 min.
         /Ari

87-03-06 Ari, Er, Sö, Jok, Cen.     Q 92
Larm i luften kl 0925. Tysk besättningsman skadad på fartyget LIESE ESSBERGE, pos N 5742,9, E 1939,5. Landade lasarettsparken, tog med läkare. Ute vid fartyget 1100. Vinschning u.a. Tog sjömannen till Visby lasarett. Landning fältet 1140. Vädret CAVOK. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Ari

87-03-18 Hm, Ade, Fl, Lar, Rosenqvist.    Q 98
Larm Cefyl 0735. Danska fiskebåten CAMILLA MARIA hade sprungit läck. Position N 5555, E 1829. (110 km SO Hoburgen). Start Visby 0750 med 2 länspumpar ombord. Framme vid CAMILLA 0900, som då låg och drev med stoppad maskin. Grov sjö rådde i området. Vi vinschade ner en pump plus extra bränsletank. Efter c:a 10 min hade dom fått igång pumpen. Vid 19-tiden väntades en bogserbåt vara framme som skulle ta CAMILLA  till Neksö. Landning Visby 1005. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hm

87-04-01 Joo, Iso, Os, Psn, Färdigh.    Q 97
Sjuktransport Visby - KS av skallskadad 24-årig man. Start 1230. Sven-Erik Born och Carina Kahts medföljde. Landning Bromma 1320. Åter Visby 1530. Total flygtid 2 tim.
         /Os

87-04-13 So, På, Ke, Eng, Lindh.     Q 97
Sjuktransport tidigt född pojke till Bromma, St. Görans sjukhus. Larm 0415, start 0530, Bromma 0615. Start Bromma 0700, Landning Visby 0755. Flygtid 1 tim 50 min.
         /På

SENAPSGAS
87-04-22 Er, Erk, Wb, Löm, Christensen.    Q 97
Larm Cefyl 1045. En fiskare ombord på fiskebåten KATJA av Karlskrona uppvisade symptom på senapsgasskador. KATJA´s läge: N 4515, E 1930, vilket är på gränsen till ett dumpningsområde. Vi startade 1135 med 2 brandmän klädda i kemskyddsdräkter samt läkare. Vi nådde fram till fartyget efter 50 min. Vädret i området var bra med svag SV vind och ringa sjöhävning Branmännen firades ned på akterdäck ikädda kemskyddsdräkter och andningsutrustning, efter c:a 30 min hade dom sanerat och bytt kläder på fiskaren, så han kunde vinschas ombord. Vi valde att vinscha upp en brandman först, så han kunde ta hand om fiskaren och sin kollega. Genom detta förfarande kunde vi undvika att hkp-besättningen kom i beröring med personer som varit ombord på KATJA. I hkp var allting förberett enligt de instruktioner som finns. Efter en något kylslagen återflygning, så landade vi i lasarettsparken där en saneringsplats upprättats. Folk och materiel sanerades under närgånget uppvaktande av press, radio och TV, samt en hel del annat "löskefolk". Landning Visby flygplats kl 1355, där hkp efter ett slutligt luftmätningsprov, åter sattes i trafik. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Erk
PS/ 
Dagen efter fördes ytterligare 3 av fiskarna från KATJA , som låg på redden, Ronehamn, med bil till Visby lasarett. Av KATJA´s 5 man starka besättning klarade sig bara skepparen, som inte varit på däck. 
           /Ds
         /Erk

87-04-28 Söl, Iso, Fl, Non F 21, Hog F 21, Lingh.   Q 92
Ombedda av polisen  Visby att söka efter saknad man på Fårö. Mannen återfanns efter en stunds letande. Död - självmord. Flygtid 45 min.
         /Söl

87-05-02 Söl, Iso, Fl, Asp, Lindh.     Q 92
Sportflygplan desorienterat p.g.a. dåligt väder, fpl nödlandade på ett fält u.a. NW Hemse. Vi lokaliserade via pejl på 121,5 MHZ. Flygtid 20 min.
         /Söl

87-05-03 Söl, Iso, Fl, Asp, Lindh.     Q 92
Larm från Cefyl om  sjuktransport från finska tankfartyget "TEBO OLYMPIA", 50 km öster Gotland. Vinschning dubbelsele, pos: N 5735, E 1940. Fördes till Visby lasarett. Flygtid 1 tim 20 min. 
         /Söl

87-05-08 Kr, Ade, Ny, Man, Boman.    Q 98
Larm från Cefyl 0828. Väderflygplan hade obsereverat oljeutsläpp från ryska fartyg Syd Gustav Dahlén. Uppdraget bestod i identifiering. Start 0850. Kontakt med oljan N 5816,3, E 1732,0. Troligt mycket tunn olja i ett 700 m långt, 200 m brett område. Norr om oljeutsläppet befann sig det ryska fartyget MAKCIM  LITVINOV. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Ade

87-05-19 Elö, Nom, Ke, Jok, Boman.     Q 98
Larm från Cefyl om skadad fiskare, (hade avsliten arm, sade Cefyl), kl 1808.  Kontaktade Visby lasarett och fick med läkare, Monica Pedersén, start 1840 mot fiskebåten BERIT pos: N 5700, E 2020. Tingstäde radio meddelar at fiskaren hade brutet ben !  Framme kl 1917. Vinschade ner ytbärgaren + bår. Vinschningen klar 1930. Landning lasarettet eftersom patienten hade svåra smärtor. Slutlig landning kl 2020. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Elö

87-05-26 På, Erk, Fl, Hel, Algotsson.     Q 97
Förfrågan från Cefyl om hjälp till svensk ubåt som ute till havs saknade tryckolja. Uppdraget genomfördes genom att vi hämtade 300 l olja i 25 liters dunkar (16 st) på Berga. Mellanlandning för egen tankning utfördes på M-bas "Orren", innan vi nådde till ubåten som låg mellan Öland och Gotland. Fyra och fyra dunkar hopkopplade med rep vinschades ned till den drivande ubåten. Vi återvände därefter till Visby. Start Visby 1000, landning Visby 1430. Flygtid 2 tim 20 min.
         /På

87-05-26 Erk, På, Fl, Hel, Algotsson.    Q 97
Hämtning av ÖB + 4  från Orion, öster Gotland. Vinschade upp dem en och en från akterdäck. Start 1645, landning 1735. Flygtid 50 min.
         /På

87-05-27 På, Erk, Fl, Hel, Algotsson.    Q 97
Telefon från Cefyl 0710 om förmodad störtning av flygplan vid Östergarn. Start 0725, Framme vid Östergarns holme, utanför gamla fyren stack en flygplansstjärt upp ur vattnet. Märkning på fenan visade på att det var ett sovjetiskt AN-2  flygplan. Yman vinschades ner och dök för att se om någon fanns i flygplanet. Ingen syntes där, varför vi påbörjade sökning vid gamla fyren och stränderna upp mot nya fyren. Framme där stod en man i blå sjöfartsverkets overall, varför vi landade. Några i besättningen gick ut till mannen som tecknade att de skulle följa med Mannen visade sig vara den ryske pilot som landat i vattnet, simmat iland och tagit sig över holmen till nya fyren och tagit sig in i en byggnad. Väl där hada han tagit av sig de våta kläderna och lagt dessa på tork på el-element. Kläderna var på väg att ta eld när besättningen + ryss kom in i byggnaden. Ryssen gjorde klart för besättningen att han varit ensam ombord. Han följde med i hkp mot Visby där vi meddelade polisen att möta oss vid hangaren. Radiotrafiken fördes så att ingen skulle förstå att vi hade någon "gäst" ombord. Framme vid vår hangar mötte polis och vaktmanskap ur bastroppen. Ryssen bjöds på kaffe och smörgås innan polisen tog över honom till polisstationen. Flygtid 50 min. 
         /På

87-05-27 På, Erk, Fl, Hel, Algotsson.    Q 97
Förfrågan från Cefyl om transport av för tidigt född baby i kuvös från Visby till St. Göran sjukhus, Stockholm. Start kl 1600 från sjukhusparken. P.g.a. lämplig vind landade vi Bromma. Tillbaka Visby kl 1915. Flygtid 2  tim.
         /På

87-05-31 På, Erk, Fl, Hel, Algotsson.    Q 97
Telefon från Cefyl angående sjuktransport Visby - Stockholm. Hjärnblödning. Start 1555. Tillbaka Visby 1720. Flygtid 2 tim. 
         /På

87-06-11 Ade, Hm, Os, Dah, Kylvåg.    Q 93
Larm Cefyl kl 0950. 4-årig pojke med tarmvred på FINNJET. Pos: 25 NM, 060 grader från Slite. Start 1000. Läkaren, Monica Pedersén medföljde. Framme 1030. Pos: N 5800, E 2000. Landning på akterdäck enligt rutin. Pojken, tysk, medföljde med föräldrar till Visby lasarett. Landning 1110. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Os

87-06-13 Hm, Iso, Os, Dah, Kylvåg. 
Respiratorpatient, 160 kg tung, till Linköping. Start 1000. Monica Pedersén och Maria Erlandson medföljde. Patienten i mycket dåligt tillstånd. Risk för hjärtstillestånd och nödvändighet för defibrillering. Svår omlastning i Linköping p.g.a. dubbla mobiliftbårar, låg takhöjd i ambulans och skenorna höll ej. Byte och omlastning till vanlig säng. Landning 1115. Flygtid 1 tim. 
         /Os

87-06-13 Hm, Iso, Os, Dah, Kylvåg.
Vid start från Visby meddelade Cefyl om sjuktransport av brännskadad man -60 %- från Oskarshamns lasarett till Akademiska sjukhuset.  Start Linköping 1210. Landning Oskarshamns lasarett - fotbollsplanen 1250. Monica och Maria tog hand om patienten. Start 1305. P.g.a. patientens svåra skador, landning taket på Akademiska. Tankning F 16. Åter Visby 1645. Total flygtid 3 tim 20 min.
         /Os

87-06-23 Pes, Kr, Hg, Tor, Larsson. 
Larm Cefyl 1545. Sjuktransport Visby - KS. 75-årig man med skallskada. Start 1615, åter Visby 2015 efter tankning Berga och beredskap för transport av dykskadad från Fyrudden. Dimma i Visby när vi landade. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Pes

87-06-24 Kr, Pes, Hg, Tor, Larsson.
Larm Cefyl 1610. Sjuktransport Visby - KS. Skallskada. Start 1640, Åter 1950. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Pes
 

87-06-25 Pes, Kr, Hg, Tor, Larsson.
Larm från Cefyl, sjuk ombord på fartyget "INGEBORG" av Hamburg 1520. Start från lasarettet med läkare och syrra kl 1540. Framme 1606, pos: N 5659, E 1912. Fint väder. Patienten uppvinschad kl 1625. (en del diskussioner angående hur patienten skulle placeras i båren försenade det hela) Landning lasarettsparken Visby 1650 där ambulans mötte. Landning flygplatsen 1655. Flygtid 1 tim 35 min.   PS. skepparen fick 6.xxxxxx. DS. 
         /Hg

87-06-27 Pes, Kr, Hg, Tor, Larsson.
Förfrågan från sjöbevakningscentralen om hämtning av sjuk, (tandinflammation), besättningsman (kvinnlig fänrik) på HMS Orion. Start från Burs 1420, framme i EL 1040 kl 1512. Landning lasarettet 1615. Flygtid 2 tim.
         /Pes

87-06-28  Pes, Kr, Hg, Tor, Larsson.
Larm Cefyl 0315. Ambulanstransport av baby till Bromma. Start 0345, Bromma 0450. Åter Visby 0630. Flygtid 2 tim.
         /Pes

87-07-04 Er, Joo, Fl, Asp, Lundahl.
Larm Cefyl 1749. Saknad vindsurfare i Kalmarsund. Start 1816. Larmet hade kommit från följebåt som tappat kontakten med vindsurfaren. Vi sökte igenom området mellan Oskarshamn - Blå Jungfrun, vädret var fint, obegränsad sikt, svag vind. Vi avbröt letandet efter c:a 2 tim. Åter Visby, landning 2051. Fick reda på efter landning att vindsurfaren hade åkt hem och lagt en lapp på bordet att han hade åkt till Kalmar med bil istället för att segla till Blå Jungfrun som avtalet var. Flygtid 2 tim 35 min.
         /Joo

87-07-05--06 Er, Joo, Fl, Asp, Lundahl.
2350 larm Cefyl, sjuk besättningsman på segelbåt. Start 0018 mot segelbåten SUPERIOR, deltagare i Gotland runt. En besättningsman hade ej kunnat kissa det senaste dygnet. Satte ner yman i vattnet akter om båten, han simmade fram och klev ombord, tog sedan besättningsmannen i selen och  vi vinschade upp dem. Pos: N 5852,2, E 1948,1.  Åter Visby 0153.  Flygtid 1 tim 35 min.
         /Joo

87-07-06 Pes, Cl, Wb, Fol, Kim.     Q 91
Larm 2020 Cefyl/polisen Visby. Spaning efter 86-årig man som försvunnit i samband med fiske på Tingstäde träsk. Start 2040. Avbröt efter 2 min då mannen återfunnits. Landning 2050. Flygtid 10 min.
         /Pes

87-07-11 Pes, Cl, Wb, Fol, Kim.
Under stor pompa och ståt invigde CFV, General Sven-Olof Olson,  Air Rescue Golf Club´s  6-håls golfbana. Detta skedde genom ett invigningstal där CFV lovordade och välsignade tillkomsten av den nya golfbanan. Därefter slog Generalen ett vackert golfslag mot den nya greenen. Klubbens ordförande, Carl-Olof Persson, slog sedan ett mycket vackert och begåvat golfslag, där bollen landade en halv meter från hålet. Det vackraste, och mest begåvade golfslaget, slogs dock av Leif Claesson. Alla åskådare fick under vild glädje bevittna ett HOLE IN ONE. Detta firades senare enligt traditionen med champagne. General Sven-Olof Olson invaldes som klubbens förste hedersmedlem.
         /Pes

87-07-13 Elö, Nom, Sö, Eng, Strand.    Q 91
1) Efter begäran av polisen Visby om hjälp att söka en 79-årig man i trakten av Sjonhem, startade vi kl 1500. Sökte i området tillsammans med polispatruller c:a 1 tim  utan resultat. 

2) C:a kl 16 får vi begäran om hjälp via Cefyl att söka en segelbåt, JOHANNA, som gått från Gotska Sandön 7 tim på kurs 200 grader med 7 kmop och inte visste var dom var. Vi avbröt sökningen efter mannen och styrde upp mot området väster Ireviken, vädret regn, låga moln, sikt 1-5 km. JOHANNA hade PR-radio kanal 11 A. Tingstäde radio hade förbindelse, och när vi kom upp mot Lickershamn fick vi kontakt på radio. Vi sökte i området utanför Stenkyrkehuk, eftersom en båt rapporterat kontakt på radar med något NW Stenkyrka. Med ledning av ljudstyrkan på radioförbindelsen kunde vi söka oss norrut och c:a 1715 hittade vi JOHANNA, pos: N 5802, E 1829. Vi gav dom kurs och distans till Kapellshamn samt avbröt och landade Visby kl 1730. Flygtid polisen 1 tim, sökning efter båten 1 tim 30 min. Totalt 2 tim 30 min. 
PS. den försvunna mannen återfanns välbehållen senare i Ganthem, några kilometer norr om vårt sökområde. DS.
         /Elö

87-07-17 Elö, Nom, Sö, Eng, Strand.    Q 91
Kl 0455 larm Cefyl om ambulans Visby - KS  med skottskadad man. Start Visby 0530, Start  lasarettet 0545. Landning Hagaparken 0635. Start Haga 0715, landning Visby 0810. Flygtid 1 tim 50 min.

         /Elö

87-07-18 Elö, Nom, Sö, Eng, Strand.    Q 91
Kl 0945 larm Cefyl om ambulans Visby - KS med blödning i hjärnan. Start Visby 1025, start lasarettet 1035. Landning Haga 1130. Start Haga 1225, Landning Visby 1325. Flygtid 2 tim.
         /Elö

87-07-21 På, Erk, Oha, Man, N. Lindbäck.    Q 93
Larm Cefyl 0615. Sjuktransport Visby lasarett - Hagaparken. Skallskadad 22-årig man, kört av vägen med bil. Transporten u.a. Start Visby 0656, tillbaka Visby 0950. Flygtid 2 tim 5 min.
         /På

87-07-22 På, Erk, Oha, Man, N. Lindbäck,    Q 93
KL 1055 larm Cefyl, sjuktransport skallskada 1 man Visby - KS. Start Visby 1120, landning Hagaparken 1220. Tillbaka Visby 1420. Transporten u.a. Flygtid 2 tim 10 min.
         /På

87-07-23 På, Erk, Oha, Man, N. Lindbäck.    Q 93
Förfrågan, (larm), Bejrum om transport av brandpersonal kl 1305. Meddelade Cefyl om flygning. Transport av brandpersonal till badstranden Fårö för kontroll av ilandfluten illaluktande tunna. Flygtid 40 min.
         /På

87-07-23--24 På, Erk, Oha, Man, N. Lindbäck.    Q 93
Larm Cefyl om nödraketer S. Hoburgen kl 2330. Start 0001 mot området för avspaning med radar i första hand p.g.a. kraftig dimma. Vi avspanade området utan att finna något. Landning Visby 0120. Flygtid 1 tim 20 min.
         /På

87-07-24 Erk, På, Oha, Man, Lindbäck.     Q 93
Larm från Cefyl. Skepparen på segelbåten MIR från Leningrad akut sjuk, troligen blindtarmen. Läge: N 5833,5, E 2002,0, kurs 325 grader, tid 1618. Start 1632 via parken för hämtning av läkaren, Lars Löfström. Anlände segelbåten 1713. Vinschning med ytbärgare klar 1721. Åter parken 1806. Landning basen 1812. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Erk

87-07-26 På, Erk, Oha, Man, Lindbäck.    Q 93
Larm Cefyl kl 0802. Flicka ombord på färjan Visby på väg mot Nynäshamn med buksmärtor. Vi försökte ta med personal från Visby lasasrett men de hade ingen att skicka med.
Start 0837. Framme kl 0852, pos: N 5808, E 1812. Vinschade ned fnav och ytbärgaren. Fnav för att bl.a. informera och eventuellt trösta flickan inför bårvinschningen. Allt fungerade OK, förutom att ytbärgarradion sände hela tiden ytbärgaren var nere på "VISBY". Flickans fader vinschades också upp och medföljde tillbaka till Visby lasarett. Vinschningen klar 0912, landning sjukhusparken kl 0932. Flygtid 1 tim.
         /På

87-08-01 Iso, Nom, Fl, Löm, Weserlund.    Q 93
Larm polisen 0815, önskar hjälp med att finna kvinna född -40, som lämnat bil och avskeds-brev vid Sigsarvestrand. Cefyl ringde 10 min senare och sa GO. Start 0910. Kvinnan hittades på första klippavsatsen direkt 0925. Vinschning dubbelsele, klart 0930. Flög till lasarettsparken där ambulans + akutpersonal tog över, då var uret 0938. Landning Visby 0945. Flygtid 35 min.
         /Iso

87-08-04 Gir, Ari, Hg, Jok, Robban.    Q 93
Larm Cefyl 1745, E.L.T. på fastlandet. Start 1748, steg till 7000 fot västerut mot Linköping. 50 km från Visby tystnade nödsändaren. Återvände basen. Landning Visby 1820. Vädret: klart, god sikt. Flygtid 32 min.
         /Ari

87-08-08 Gir, Ari, Hg, Jok, Robban.    Q 93
Larm Cefyl 0440, ryggmärgsskada, (trafikolycka), till Karolinska. Start lasarettet 0530, landning Hagaparken. Åter Visby 0815.                    /Gir

87-08-08 Gir, Ari, Hg,  Jok, Robban.    Q 93
Larm Cefyl angående ambulans till KS. Start 1400, landning Hagaparken 1505. Åter Visby 1640. Skallskada, misshandel. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Hg

87-08-12 Hm, Cl, Os, Hel, Roos.      Q 97
Larm Cefyl 1830. MKG begär identifiering av rapporterade svallvågor, ( ubåt), 11 NM N Visby. Start 1850. Genomflyger området. Inget upptäcks förutom skum och frömjöls-bälte 10 NM Norr Visby. Landning 1920. Flygtid 30 min.
         /Os

87-08-18 Ade, Joo, Sög, Lar, Kylvåg.    Q 97
1720 förfrågan från polisen Visby om vi kunde hjälpa till med att leta efter en försvunnen, deprimerad kvinna. Start 1800 mot Burs, vi letade i 1 tim 30 min utan att finna henne. Åter Visby, landade 2000. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Joo
Onsdagstidningen hade en notis där det berättades att hon återkommit välbehållen.
         /Ade

87-08-24 Kr, Er, Ny, Dah, Lundahl.    Q 97
Larm Cefyl kl 1622 om en fiskebåt NEVADA från Västervik som tog in vatten och behövde länspump. Start Visby kl 1628. Framme kl 1647 i pos: N 5730, E 1702. NEVADA låg med trålen ute och släpade efter den med aktern mot sjön. Hon låg relativt djupt och grävde i sjön som var grov. Vinschade ner en av våra gamla pumpar som startade direkt. Lämnade dessutom av en pump till i reserv. Inom kort meddelade dom att dom var läns och kunde börja ta in trålen. Vi gick mot Visby, landning 1735. Samma båt fick pump 87-02-24 ! Flygtid 1 tim 5 min.
         /Kr

87-08-24 Kr, Er, Ny, Dah, Lundahl.    Q 97
Under återflygning från föregående uppdrag larm från Cefyl kl 1710 om ambulansflygning Visby-Stockholm, St. Göran med baby som hade njurproblem. Dr Born + sjuksköterska
medföljde. Start Visby kl 1745, landning Bromma 1850. Start Bromma 1945, landning Visby 2040. Babyn var 3 dagar gammal och låg i kuvös. Vi startade och landade i lasrettsparken där man nu tagit bort en del träd ner mot sjön. Det är lite "trångt", men ändå bättre än förut. Flygtid 2 tim.
         /Kr

87-09-01 Beg, So, Os, Psn, Westerlund.    Q 97
1345 larm från MKG om misstänkt ubåt. Ett borgarråd, en handelssekreterare och en prominent person från Visby satt på Snäck och avåt lunch, när alla tre, med egna ögon, iakttog en misstänkt ubåt. Ubåten visade sig efter identifiering vara KA:s trossbåt nr 602. Flygtid 20 min.
         /Beg

87-09-01 Beg, Pes, Os, Psn, Westerlund.    Q 97
2025 larm Cefyl om akut blindtarm på ryska trålaren "FONTANA" i pos: N 5637, E 1849. Hämtning lasarettsparken av Fridblom och Stefan Wäss. Start 2050, framme 2130. Bårvinschningen avslutad 2150. Åter Visby 2225. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Beg

87-09-11 Er, Mel, Ke, Tor, Niklas Lindbäck.   Q 97
Larm Cefyl kl 2155 om möjligen iakttagna vita bloss utanför Kneipbyn. Start 2219. Letade på radial 310 grader med 10 km paralellavstånd. Anmälde oss för Tingstäde radio. Mycket god sikt i helklart väder. En hel del kornblixtar i NE, vilket var den troliga förklaringen. Landning 2255. Flygtid 35 min.
         /Ke

87-09-13 Er, Mel, Ke, Tor, Niklas Lindbäck.   Q 97
Larm från Cefyl 1258. Saknad fritidsfiskare i 6 m öppen plastbåt som skulle vittja nät, 1 km öster Yterby på Öland. (S. Kårehamn) 71-årig man med tidigare hjärtbesvär. Vi tog läkare Tore Holm med från Visby lasarett. Start 1320, framme 1350. Letade på radial 090 grader från platsen. Fann båten kl 1415 på pos: N 5654,3, E 1704,0, vilket ger bäring 113,5 grader från fiskestället. Båten har drivit med 1,2 knop och 20 graders avvikelse från vinden åt höger. Mannen livlös över motorn, vinschning med yman, 1438 klar och start mot Kalmar, landning på flygplatsen 1450. Mannen död, troligen hjärtinfarkt. Landning Visby 1520. Väder: Mycket god sikt, helklart, vind W/10 m/sek. Flygtid 2 tim.
         /Ke

87-09-14 Er, Mel, Ke, Tor, Niklas Lindbäck.   Q 97
Larm 0540 Cefyl om ambulans, skallskada till KS. Start 0653, landning Bromma 0746. Start 0908, landning Visby 1010. Läkare och sjuksköterska medföljde. Patienten i respirator, mobiliftbår. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Ke

87-09-17 Gir, Söl, Fl, Eng, M. Strand.    Q 92
Larm 0215 från Cefyl om grundstött fritidsmotorbåt "BAYLINER", SW Kungsgrundet utanför Västervik. Pos:
N 5740,7, E 1649,6, 5 man ombord. Start 0240, framme 0315. Odramatisk vinschning klar 0335. Vi satte av de nödställda på Västerviks flygplats, där polisen väntade. Därefter återflygning till Visby. Landning 0430. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Söl

87-09-22 Kr, Ade, Wb, Löm, Roos.     Q 92
Identifieringsuppdrag för sjöbevkningscentralen. Efter tillstånd av Cefyl och start kl 1320, gick vi ned till området mellan Gotland och Öland för att identifiera engelska fregatten "ARGONAUT" på väg till Gävle för ett officiellt besök. Fann "ARGONAUT" 60 km SV Visby, på internationellt, vatten gående på nordlig kurs. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Kr

87-09-23 Kr, Ade, Wb, Löm, Roos.     Q 97
Förfrågan från Cefyl - Stockholm radio om sök efter fiskebåt. Avbröt efter 10 min, då båten återfunnits. Flygtid 10 min.
         /Kr

87-10-03 Ari, På, Sö, Lar, Peter Larsson.    Q 93
Kl 1345 larm från Cefyl om en rysk sjöman skadad ombord på lastfartyget AMUR, pos: N 5627, E 1831. Hämtade läkare vid lasarettet, start kl 1421. Framme vid fartyget kl 1501. Fick ej kontakt på radion. Landade på däcksluckorna som hade utmärkts med ett H. Sjömannen hade ett komplicerat underbensbrott och led av stor blodförlust. Start från fartyget kl 1517. Landning Visby lasarett kl 1557. Vädret, CAVOK, god sikt och vindstilla. Flygtid 1 tim 30 min.
         /På

87-10-06 Söl, Elö, Hg, Man, Roberto Giolitti.   Q 93
Larm i luften 2020 om röda ljus, vid flera tillfällen under begränsad tid, N - NE Faludden. Hittade inget annat än 8 uppankrade fiskefartyg NV Faludden. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Söl

87-10-08 Söl, Elö, Hg, Man, Roberto Giolitti.   Q 93
Ambulansflygning Visby lasarett - St. Göran, landning Rålambshov. Tankning på Berga på återvägen. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Söl
 

87-10-11 Söl, Elö, Hg, Man, Roberto Giolitti.   Q 93
Ambulansflygning. Transport av för tidigt född tös i respirator till KS, Hagaparken. Start 1440. Landning Visby igen 1720. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Söl

87-10-12 Söl, Elö, Hg, Man, Roberto Giolitti.   Q 93
Larm från Cefyl angående polskt lastfartyg med 18 man. "NIEWIADOW" med 15-20 graders slagsida. Start 0717, framme 0800 i pos: N 5828,5, E 2027,0. Efter ballastpumpning minskade slagsidan till 10 grader. C.a 0900 anlände även Y 65. Vi avvaktade intill fartyget. 0915 anlände en rysk högsjöbogserare, "Kapten Fedotov", och vi lämnade mot Visby. Y 65 låg kvar ytterligare c:a 1 tim. Landning Visby 0957. Flygtid 2 tim 40 min.
         /Söl

87-10-12 Hm, Pes, Ke, Fol, Lundahl.    Q 93
Förfrågan från sjöbevakningen om identifiering av okänt eko E Östergarn. Ingen kontakt med något föremål. Flygtid 55 min.
         /Pes

87-10-18 Pes, Hm, Ke, Fol, Lundahl.    Q 93
Larm 2025 från Cefyl. En 84-årig man saknas efter fisketur i Kapellshamnsviken. Start 2050. Avsökte stränderna och radarspanade i viken utan resultat. Landning 2310. Väder: sikt 2 km - dimma. Flygtid 2 tim 20 min.
         /Pes

87-10-19 Hm, Pes, Ke, Fol, Lundahl.    Q 93
Start 0625, fortsatt spaning i Kapellshamnsviken , utan resultat. Landning 0755. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Pes

87-10-25 Gir, Cl, Fl, Jok, Pettersson.    Q 93
Larm Cefyl 2330 om sjuk man ombord på FINNJET i läge: N 5720, E 1907. Start 0005 med läkare ombord. Landade på akterdäcket för ilastning av patienten. Landning Visby 0120. Patienten var spritförgiftad. Väder: regn, sikt 1 km. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Gir

87-10-27 Joo, Nom, Sög, Hel, Lindbäck.    Q 92
Ambulansflygning Visby - Bromma. Start 0300, åter Visby 0600, manlig patient med hjärnblödning. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Joo

87-11-05 So, Beg, Os, Lar, Lundahl.    Q 92
Förfrågan från MKG om identifiering av fartyg S. Östergarn. 2 ryska fartyg i området N 5710, E 1855, kurs 050 grader. Bogserbåt och styckegodsfartyg. Flygtid  50 min.
         /Os

87-11-14 Mel, Iso, Fl, Eng, Roos.     Q 92
Larm Cefyl 1930. Sjuktransport Visby - Bromma, 2 mån flicka. Landning Bromma via lasarettet Visby 2105. Åter Visby 2310. Flygtid 2 tim 
         /Iso

87-11-17 Erk, Pes, Oha, Psn, Lundahl.    Q 92
Under övningsflygning, larm från Cefyl 1410 om hämtning av tysk besättningsman på NORDLAND i pos: N 5743,0, E 1815,7  (10 km N Visby). Tysken hade fått en högtrycksvattenstråle i ögat. Hämtade läkare i lasarettsparken för att avgöra om vi skulle gå till Stockholm eller Visby med patienten. Vinschade patienten med bår och gick till Visby. Landning 1450. Flygtid 55 min.
         /Pes

87-11-19 Erk, Pes, Oha, Psn, Lundahl.    Q 92
Under övningsflygning söderut hörde vi på polisradion ett samtal kl 1415 om en försvunnen kvinna i trakten av Västergarn. Enligt samtalet övervägde polisen  att sätta in hkpspaning. Vi anropade polisen och erbjöd vår hjälp. Vi blev dirigerade till en gård E. Västergarn kyrka. Pos: N 5726,6, E 1811,1, där polis fanns. Vi landade och fick ett spaningsområde av polisen. Genomsökte området tills mörkrets inbrott, utan resultat. Gick hem för att tanka och fika. Då vi ändå skulle flyga mörker erbjöd vi oss att fortsätta leta. Innan start ringde polisen och meddelade att kvinnan återkommit. Hon var på rymmen till sina barn i Stockholm, men ångrade sig. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Pes

87-11-19 Pes, Erk, Oha, Psn, Lundahl.    Q92/Q93
Larm Cefyl 2330. Transport av kuvös med nyfödd pojke med njurproblem. Efter viss tid fick vi kontakt med RvädC Mitt. I Stockholmsområdet och Östergötland var det dimma eller risk för dimma. Visby hade dimma. I Skåneområdet var vädret däremot bra. Efter samtal med lasarettet  beslöt vi att gå till Malmö. Start 0100. Hämtade patient + läkare + sköterska i parken. Landning i frihamnen i Malmö 0305. Start 0405. Gick till Ronneby för att tanka och laga torquemätaren som snurrade för motor 1. Detta visade sig vara lättare sagt än gjort. Ännu kl 1000 hade all inkopplad expertis inte hittat felet. Vi föreslog att ta FRÄD-hkp RON, Q 93, och gå till Visby. Start 1030. P.g.a. incidentstart RON fick vi order av Cefyl att landa Kalmar och där hålla beredskap till 1200. Landning Visby 1245. Flygtid 4 tim 5 min.
         /Pes

87-12-03 På, Beg, Sö, Eng, Magnus Svensson.   Q 93
Kl 1335 förfrågan från sjöbevakningen Visby om identifiering av fartyg i DM 3754. Start 1345, 3 fartyg noterades och uppgifterna lämnades till Sjöbevakningen efter landning. Flygtid 1 tim.
         /På

1987 = 82 uppdrag.                                                                                           Top

 FRÄD 1988 VISBY
 

88-01-06 Nom, Söl, Wb, Man, Skoglösa    Q 98
Larm Cefyl 1910. Tablettförgiftad man på fartyget NOSIRA SHARON, öster Högby (Öland). Hämtade läkare, (Tomasson), vid lasarettet och startade 1940. Framme vid fartyget 2005 i pos: N 5705, E 1722. Ytbärgare + läkare vinschades ner och läkaren konstaterade att patienten av-lidit, varför denne lämnades kvar ombord. Återvände Visby, landning 2055. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Nom

88-01-07 Nom, Söl, Wb, Man, Skoglösa.    Q 98
På morgonen fick vi en begäran från KA-3 om hjälp med personalbyte på Gotska Sandön. Innan vi startade fick vi telefon från GS om att en person fått ett svårartat ryggskott och behövde bårtransport till sjukhus, varför uppdraget kom att bli en kombinerad personal och sjuktransport. Start 1015. Landning GS 1040. Tillbaka i Visby 1155. Enligt önskemål från Sjöbevakningen identifierades under passet 2 fiskebåtar som trålade nära kabeln Fårö-GS. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Nom

88-01-10 Nom, Söl, Wb, Man, Skoglösa.    Q 98
Larm Cefyl 0845. Danska fiskebåten "BUNTY" i sjönöd SSO Ronehamn. Lastade länspump och startade 0905. "BUNTY" påträffades kl 0950 i pos: N 5644,4, E 1901,6. Pumpen vinschades ner och efter några minuter rapporterade "BUNTY" att pumpen var igång och fungerade bra. Kapaciteten var enligt "BUNTY´s" besättning tillräcklig för att de skulle ta sig in till Rone-hamn, varför vi återvände till Visby, landning 1025. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Nom

88-01.14 So, Kr, Os, Fol, Lund.     Q 98
Larm Cefyl 2125.  Passagerare med hjärtinfarkt på Viking Line "MARIELLA". Start 2205. Läkare, Monica Pedersén medföljde. Framme 2250. Pos: N 5918, E 1945, (45 km E Sandhamn). Landning på hkpdäck. Lämnade färjan 2305. Tog patienten till Visby lasarett. Framme 0015. Landning Visby 0030. Flygtid 2 tim. 
         /Os

88-01-16 Kr, So, Os, Fol, Lund.     Q 98
Ambulansflygning Visby-KS, (Hagaparken). Start 1910. 16-årig flicka med skallskada. Hade störtat till marken under ridning. Läkare Frenne Wåhlin samt  sjuksköterskan Mona Fransson och Sonja Ekström medföljde. Åter Visby 2100. Flygtid 1 tim 55 min.
         /Os

88-01-21 Pes, Erk, Ke, Hel, Arvidsson.    Q 98
Hjälpte polisen att söka efter försvunnen 85-årig dam i trakten av Klintehamns kyrka, inget resultat. Start 1215, landning 1335. Flygtid 1 tim 20 min.
         /Ke

88-01-21 Pes, Erk, Ke, Hel, Arvidsson.    Q 98
Start 1340 till Gs via Bunge för att hämta avlösare till lt Viktor som skadat ena ögat. Lämnade Viktor vid lasarettet. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Ke

88-01-25 Gir, Joo, Ny, Lar, Magnus Svensson.   Q 92
Larm Cefyl 2235. Starta snarast mot Östergarn. Fiskebåt med 7 besättningsmän har troligen kantrat. Start 2259. Framme 2320. Under inflygning mot Östergarns holme fick vi ögonkontakt med en livflotte och räddningskryssaren Östergarn alldeles intill. Fixade och gick runt. När vi var framme vid flotten hade Karlsson redan plockat upp sju man ur flotten. Det visade sig att fartyget hade gått i medsjö och fått en kraftig brottsjö och lagt sig på sidan och besättningen hade krupit ut genom sidorutan på styrhytten och samtliga lyckades gå i flotten. Väder: 150/8, vind 25 m/sek. 
         /Gir

88-01-26 Joo, Gir, Ny, Lar, Magnus Svensson.   Q 92
Larm Cefyl 0950, fiskare med skallskada, 140 km SSO Hoburgen. "LOVÖN". Start 1000, hämtade Läkare vid sjukhuset, Fridblom. Framme vid båten 1120. Hård vind och hög sjö gjorde det besvärligt att få ner styrlinan. Vi vinschade ner yman och läkare i enkelsele. Den skadade hade fått en stållucka, (trålbord), i huvudet två gånger, och hade blött kraftigt, han var dock vid medvetande så vi tog honom i enkelsele. Vid uppvinschningen av Fridblom fick Gir se att motor två hade frusit 70 % i moment, men vi fick ingen moderatorvarning. Vi vinschade även upp yman trots fryst motor. Därefter startade vi mot Visby. Landning Visby 1230. Väder: 150 m 4 km sikt, vind 160 grader 18 m/sek. Pos: N 5553, E 1913.
Flygtid 2 tim 25 min. Q 92 var vid detta tillfälle helt restriktionsfri. Problemen kvarstår tydligen ändå. 
         /Joo

88-01-29 Joo, Gir, Ny, Lar, Magnus Svensson.   Q 92
2210 förfrågan från lasarettet om vi kunde utföra en sjuktranport av ett för tidigt fött barn i kuvös till Stockholm. P.g.a. underkylt regn i Stockholmsområdet var vi tveksamma. Läkaren undrade då om Linköping var ett bättre alternativ. Det var även risk för underkylt regn över land i Östergötland. Vi beslutade gå till Kungsängen och därifrån ambulanstransport till Linköping. Start Visby 2335 i kraftigt snöfall och hård vind. Snöfall hela vägen till Norrköping men ingen isbildning. Landning Kungsängen 0020. Väder Visby vid start; kraftigt snöfall, sikt 1500 m, molnbas 200 m, vind 150 grader 70 km/tim. Barnet skulle ej ha överlevt natten om det inte kommit till fastlandet. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Joo

88-01-30 Gir, Joo, Ny, Lar, Magnus Svensson.    Q 92
Under väntan påsjukhuspersonalen på Kungsängen larmade Cefyl oss om ett fartyg med 8 man ombord som drev mellan Ölands Norra och Gotland med brand i maskin. Q 93 på Ronneby hade startat mot haveristen. Ingen överhängande fara för besättningen förelåg så vi väntade på sjukvårdspersonalen c:a 10 min, därefter start mot fartyget. I luften fick vi veta att branden var släckt men de var osäkra på sin position, (de hade drivit i 6 timmar), och ville ha den kollad. Q 93 hade återgått till Kalmar p.g.a. isbroblem. Vi gick förbi haveristen och gav den positionen N 5741, E 1707. De ville inte ha någon annan hjälp av oss, de väntade på bogsering. Så vi gick mot Visby, landning 0330. Väder varierande som sämst 2 km sikt i snöfall. Flygtid 35 min.
         /Joo

88-01-30 Joo, Gir, Ny, Lar, Magnus Svensson.   Q 92
Larm 1117 från Cefyl om skadad besättningsman ombord på FOREST BAY i läge: N 5905, E 2010. Startade med läkare, framme efter 1 timme. Vinschade ner yman + läkare som konstaterade att mannen var död. Skallskada och en fot borta. Väder God sikt, sjöhävning 6, vind 20 m/sek. Flygtid 2 tim 25 min.
         /Joo

88-01-31 Joo, Gir, Ny, Lar, Magnus Svensson.   Q 92
1210 larm Cefyl, sjunken fiskebåt V. Visby. Start 1220. Vi fick i luften att läget var 3-4 NM V Snäck, vi gick mot området och fick kontakt med en nödraket, därefter med livflotten. Bärgade 1 man som var torr och välbehållen. Pos: N 5741, E 1813. Tog med honom till heliporten. Flygtid 20 min. 
         /Joo

88-02-07 Hm, Er, Oha, Fol, Holmér    Q 92
Larm Cefyl 0600. Det svenska fartyget STERNÖ med 6 man på grund S Kalmar. STERNÖ var lastad med säd och hade sprungit läck. Det blåste hårt, men sikten var bra. Start 0645. Framme vid haveristen 0750. Efter VHF kontakt med STERNÖ, kunde vi konstatera att det inte var någon överhängande fara. Vi gick till Kalmar för att avvakta utvecklingen. Efter c:a 45 min avblåstes det hela för vår del, och vi återvände Visby. Pos: Syd Kalmar hamn. Flygtid 1 tim 50 min.
         /Hm

88-02-10 Iso, På, Wb, Tor, Hga, Ola J.    Q 98
Larm kustbevakningen 1430, förfrågan om vi kunde hjälpa till att söka efter mina öster Östergarn. Start 1450. Insats påbörjad 1515. Minan funnen 1605, pos: N 5730,1, E 1928,5. Insatsen avslutad 1615. Landning Visby 1630. Flygtid 1 tim 40 min.
         /Iso

88-02-11--12 På, Iso, Wb, Tor, Hga, Ola J.    Q 97
Kl 2300 förfrågan från Cefyl  och besättningschefen på U 90, (C-O Persson, F 17), om transport av ny radar från Visby till Bromma. U 90 hade efter viktig sjuktransport från Boden till Bromma erhållit radarfel. U 90 var tvungen att återvända under natten eller tidig morgon mot Luleå. Väder på sträckan mot Luleå var låga stratus med snöblandat regn som omöjliggjorde flygning utan radar.Vi startade Visby 2400. Landade Bromma 0045. Hjälpte besättningen på U 90 att iordningsställa för flygning mot norr. Tankade Berga. Landade Visby 0430. Flygtid 2 tim 10 min.
         /På

88-02-12 På, Iso, Wb, Tor, Hga, Ola J.    Q 97
Förfrågan från MKG, (Gardelin), om sökning efter minan öster Gotland som vi fann i onsdags. Vi fick 2 sökområden, ett framräknat av Stockholm radio, ett av Tingstäde radio. Vi sökte i Tingstäde´s område utan att finna något. Svensson, kustbevakningen, ringde senare och frågade om vi funnit något. Jag berättade att vi genomsökt Tingstäde´s framräknade område. S. blev då förvånad, det var Stockholm´s område som gällde. Jag talade då om att befälsföringen från hans sida  inte var den bästa. Kustbevakningen är ansvarig för minor, och de skall bestämma vilket område som gäller. I detta fallet skilde de två framräknade områdena ganska mycket. De skulle då ge oss ett, och inte låta det troligen felaktiga läget även komma till vår kännedom, utan att vi får veta bakgrunden. Flygtid 2 tim
         /På
Sökområde från Tingstäde: N 5739, E 1945, radie 2,8 NM. Stockholm N 5751, E 1933, radie 3 NM. Minan funnen av Tv 285, 880213 kl 13, i pos: N 5759,4, E 1944,3.
         /Wb

88-02-26 Cl, Ari, Hg, Eng, Skoglösa.    Q 98
Larm från Cefyl om ambulans till KS av nyfött barn i kuvös. (ryggmärgsbråck) Start Visby 1210. Landning Haga 1315. Start mot Berga för att byta trasigt instrument, oljetemp motor. Start Berga 1445. Landning Visby 1535. Flygtid 2 tim 15 min.
         /Cl

88-03-13 Ade, Hm, Sö, Löm, Skoglösa.    Q 97
Larm Cefyl kl 1702 angående finsk trålare som haft brand ombord och tog in vatten, pos: N 5742, E 1924. Start Visby 1727 med 2 länspumpar ombord. Framme 1744. Besättningen hade då gått över till ett systerfartyg. En man ur besättningen återväde nu till det nödställda fartyget. Vi vinschade ner yman och 2 länspumpar, av vilka bara 1 gick att starta, (den nya typen). Vedettebåten Östhammar från Fårösund kom efter c:a en halvtimme till platsen och övertog jobbet. Man hade pumpar och brandbekämpningsutrustning med sig. 
Vi låg kvar en stund för observation. Bra väder. Landning 1837. Flygtid 1 tim 10 min.
         /Hm

88-03-13 Hm, Ade, Sö, Löm, Skoglösa.    Q 97
Larm Cefyl 0949. Flyghaveri N Nybro. Start 0954 mot området. Samtidigt startar Q 92 + Q 96 från Ronneby. En JA 37 från Ronneby har havererat. Q 96 först på plats och kan konstatera att det gått illa. Vi återvänder till Visby, landning 1100. Pos: N 5658, E 1546. Flygtid 1 tim 5 min.
         /Hm

88-03-17 Nom, Erk, Ke, Asp, Lund.    Q 97
Larm Cefyl 1630. Tv 172 i nöd SO Hoburgen. Bordläggningen över vattenlinjen krossad av kraftig brottsjö. 10 personer ombord. Lastade 2 st länspumpar och startade 1640. Nådde fram till Tv 172 kl 1708 i pos: N 5638, E 1845. Vinden i området var 20 grader, 15 m/sek, och snö-ade  ymnigt, så att sikten tidvis var endast 200-300 m. Tv 172 hade länsat ut det vatten som hon tagit in och klarade sig bra så länge hon gick med sjön. Vi låg kvar i väntan på assistans från andra fartyg. KL 1840 blev vi avlösta av Q 92 som startat från Ronneby. Återvände Visby och landade 1930. Efter landning konstaterades skador på ledskenor och kompressor, förmodligen p.g.a. is, höger motor. Flygtid 2 tim 50 min.
         /Nom

88-03-28 Iso, Elö, Wb, Man, Svensson.    Q 98
Förfrågan från MKG, Gardelin, 1415 om vi kunde ta ut två man till Tv 04 som observerat ett militärt föremål i vattnet. Start 1435 till Fårösund där vi hämtade de två männen (minexperter). Framme vid Tv 04 1525, som låg vid pos: EN 2511. Vinschade ner "experterna" på Tv 04 och lämnade området 1545 mot Visby där vi landade 1610. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Iso

88-04-04 Elö, Iso, Wb, Man, Svensson.    Q 98
Ambulans Visby - Bromma/KS, skallskadad man c:a 25 år, trafikolycka. Larm Cefyl 0520, start Visby 0650 till lasarettsparken. Start 0705, landning Bromma 0800. Åter Visby 1010. Väder i hela området; dimma, sikt 500 - 1000 m. Flygtid 2 tim 5 min.
         /Iso

88-04-24 Mel, So, Ny, Fol, Lindskog. 
Ambulans Visby - Hagaparken. Skallskadad 60-årig kvinna. Start lasarettet 1545. Åter Visby 1835. Bra väder. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Mel

88-05-08 Hm, Ari, Fl, Tor, Lindskog.    Q 93
Ambulans med nyfödd till Bromma, St. Göran. Start 1300, bra väder, åter visby 1600. Flygtid  2 tim 15 min.
         /Fl

88-05-15 Nom, På, Hg, Psn, Skoglösa.    Q 93
Ambulans Visby - Linköping, 20-årig man med svår epilepsi. Startade Visby 0015. Landade på landningsplatsen vid lasarettet 0120. Åter Visby 0300. Mycket bra väder. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Nom

88-05-16 Nom, På, Hg, Psn, Skoglösa.     Q 93
Larm Cefyl 0345. Tv 101 har brand ombord, pos: NO Gotland. Begäran om hkp i 5 min beredskap. När vi kom ut till fältet fick vi start mot haveristen. Startade 0407 och var framme vid Tv 101 0442. Branden var då släckt men båten var manöveroduglig, pos: N 5806, E 2017.Vedettbåten "Östhammar" var på väg och hade 70 min kvar. Eftersom vädret var bra, vindstilla och mycket god sikt, ansåg sig Tv 101 inte behöva ytterligare hkpassistans, varför vi återvände Visby. Landning 0530. Flygtid 1 tim 20 min. 
         /Nom

88-05-23 Gir, Cl, Sö, Eng, Lund.      Q 9?
Larm Cefyl 1508. Segelflygplan med motor 75 km V Gotland med motorstörningar. Startade och steg till 5000 fot och anslöt på flygplanet och följde honom till landning u.a. Flygtid 15 min.
         /Gir

88-05-24 Ade, Söl, Sög, Löm, Lindskog.    Q 97
Telefon från JAL Milo S om identifiering Ö Gotland. Stadsfartyg, troligt läge EN 2321. Start 1225. I angivet läge inget fartyg, däremot väl synliga strimmor i vattnet, (bleke) om att det fanns fartyg öster om. Kontakt med "Rysk RIGA" beteckning 909, pos: En 5121, kurs 090 grader, fart 15-20 knop. Efter fotografering återflygning och landning 1325. Filmen överlämnades till MKG. Flygtid 1 tim.
         /Ade

88-05-25 Ade, Söl, Sög, Löm, Lindskog.    Q 97
Förvarning om sjuktransport Visby - KS från Cefyl 1430. Efter kontakt med doktor Dalén, avtalades landningstid lasarettsparken 1530. Patienten, en man med hjärnblödning, togs ombord, 3 från lasarettet medföljde. Start 1535. Landning Hagaparken 1620. Hemresa via Berga där vi tankade. Slutlig landning Visby 1820. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim.
         /Ade

88-06-07 Pes, Iso, Os, Ejd, A. Nilsson.    Q 98
MKG identifiering av fartyg NV Gotska Sandön. Start 0930. Pos: N 5825, E 1944, en rysk bogserbåt / signalspanare. "071 6EP3HH". 2 man ur MKG medföljde och fotograferade. Landning 1100. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Os

88-06-08 Pes, Iso, Os, Ejd, A. Nilsson.    Q 98
Larm Cefyl 0004. Förmodad nödraket N Kappelshamn. Start 0027. 2 NM N Hallshuk observerades en grön lanterna. Framme 0042 i pos: N 5757,2, E 1843,5. Segelbåt med revade segel. Tog ner ytbärgaren som bekräftade att nödraket sänts och att blixten slagit ner i masten. Segelbåten var manöveroduglig. Det finska paret ombord begärde assistans till hamn. Kl 0125 sänds ytbärgaren ner med blixtlampa och meddelande att bogserhjälp skulle komma. Vi fick veta att dragglinan var 20 m. Båten drev i 225 grader, parallellt med avstånd 2300 m, från kusten. Ställde Q 98 i beredskapsläge vid Hallshuk tills bevakningsbåt anlände 0240 för bogsering av segelbåten till Kappelshamn. Landning Visby 0300. Väder: Mörker, Åska, God sikt, vind 030 grader/35. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Os

88-06-11 Pes, Iso, Os, Ejd, A. Nilsson.    Q 98
På Brommas flygdag, larm Cefyl 1310. E.L.T. - sändning i Nyköpingsområdet. Start 1326. Fick meddelande att ett flygplan saknades. Vid Träkviska indikering för E.L.T. - sändning utan att få någon fixpunkt. Fick meddelande att det saknade sjöflygplanet, SE-GKT landat vid Kungshatt. Kontrollerade kl 1355 att E.L.T. var ifrånslagen. Vid start fortsatte E.L.T. - sändning. Fick indikering området runt på SÖK-75. Misstänkte att egen E.L.T utlöst i hkp. Kontrollerade västarna på Tullinge OK. Fick order att gå norut, men hade indikering söderut. ADI-sökning hos ff ur funktion. Landade åter Tullinge för att kontrollera Q 98 E.L.T. och livbåtens E.L.T. OK. Starx därpå fick vi besked att sändaren fanns i hangar
på Tullinge. Landning Bromma 1500. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 30 min.
         /Os

88-06-16 Joo, So, Hg, Jok, Karlsson.    Q 93
Larm från cefyl 1945, sjuk man på kryssningsfartyget POMERANIA. Hämtade läkare och startade 2015. Framme vid POMERANIA 2040, dess läge var då N 5705, E 1755. Vi bårvinschade upp mannen och flög honom till Visby lasarett där han avlämnades 2115. Landning 2130. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 15 min.
         /Joo

88-06-21--23 Er, Erk, Oha, Man, Jim Henriksson.   Q 93
Deltagande vid inspelning av TV-fimen "Husbonden" med Sven Wollter, Anton Ganzelius m.fl. vid Skärsändan på Fårö. 
        /Er

88-06-23 Er, Erk, Oha, Man, Henriksson.    Q 93
Larm från Stockholm radio kl 1228. Segelbåt, "Olsson 22", saknad mellan Gryt och Visby. Tjock dimma i området. Sikt: mindre än 100 m. Start 1257. Sökte utanför Gustafsvik och kusten N Visby. Avbröt efter 1 tim 25 min då båten lyckats ta sig in till Visby hamn. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Er

88-06-23 Er, Erk, Oha, Man, Henriksson.    Q 93
Larm från "Stockholm radio" kl 1910, (när middagen serverades). Röd motorbåt "Croupier" med 4 personer ombord saknas mellan Landsort - Visby. Bra flygväder, ingen sjö. Dimman lättat i området. Avspanade ett 40 km brett område mellan Landsort och Scharlakansgrund. Ingen kontakt. Landning kl 2250.
         /Er

88-06-24 Er, Erk, Oha, Man. "Jimmen".    Q 93
Startade igen kl 0705 för eftersök i ett område V kusten, S Visby. Vi började på sydlig kurs längst västerut. Fortfarande mycket tät dimma. Tittade på olika radarekon. Från Stockholm radio fick vi uppgifter om att ett par grabbar varit iland vid Fårösund och fått kartor, varför vi skulle följa kusten norrut mot Fårö. Vi passerade då N Stora Karlsö och fick kontakt med ett litet eko 2 km N St Karlsö. Vi styrde upp mot detta och fick kontakt med en motorbåt som visade sig vara den saknade. Pos: N 5718,7, E 1757,0 kl 0749. Vi satte ner yman som tog sig ombord. Vi fick besked att de 2 tjejerna ville lämna båten. Vi vinschade dem i dubbelsele från en gummijolle som dom hade på släp. Landning heliporten kl 0849. Lotsbåten bogserade båten med grabbarna till Visby. Total flygtid 4 tim 30 min.
         /Er

88-06-25 Erk, Er, Oha, Man, Henriksson.    Q 93
Larm från Cefyl kl 1625. 2 dykare saknas sedan 3 dygn vid Bredskär, N Skäggenäs, Båten, tuber och plånböcker fanns på stranden. Vi sökte runt öarna i området ner till Revsudden i S. Därefter ytvattenspaning från höjd ner till Ölandsbron utan att hitta något. landning kl 2025. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Er

88-07-01 Beg, Mel, Sö, Fol, Eriksson.    Q 93
Förfrågan från polisen i Visby om spaning efter kvinna med barnvagn och 4 mån baby. Start 1815 med en polis ombord. Avspanade området runt Vallstena kyrka utan resultat. Landning 1940. Flygtid 1 tim 25 min.
         /Beg

88-07-05 Kr, Nom, Wb, Hel, J. Karlsson.    Q 92
Larm Cefyl 1112. JA 37 motorstopp NO Gotska Sandön. Start 1117. Fick information från Cefyl att ff hade hoppat. Fick ledning från Puman mot haveriplatsen. En JA 37 låg över platsen och kunde meddela att ff tagit sig upp i flotten. Kl 1158 pos: N 5840,0, E 1958,6. Ff vinschades upp med hjälp av ytbärgare, vinschningen klar 1202. Satte kurs mot Akademiska sjukhuset i Uppsala där vi landade 1248 och lämnade av ff, (han tillhörde F 16). Efter att ha tankat och ätit lunch på F 16, återvände vi till Visby, landning 1520. Flygtid 3 tim.
         /Nom

88-07-06 Kr, Nom, Wb, Hel, Jonas Karlsson.   Q 92
Deltagande vid filminspelning av TV-filmen "Husbonden" vid Skärsändan kl 0015 - 0300. Vår uppgift var att framkalla storm, vilket lyckades. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Wb

88-07-06 Kr, Nom, Wb, Hel, J. Karlsson    Q 92
Under hemflygning från Fårö, (se ovan) kl 0300 fick vi larm från Stockholm radio att en man på segelbåten WILD BEAR hade insjuknat, misstänkt blödande magsår. Efter att ha tankat samt hämtat läkare startade vi kl 0330. WILD BEAR påträffades kl 0345 i pos: N 5807,2, E 1845,9. Den sjuke vinschades upp tillsammans med ytbärgaren i dubbelsele. Landade Visby 0415 och ambulans mötte och vidarebefordrade parienten till lasarettet. Flygtid 45 min.
         /Nom

88-07-07 Kr, Nom, Wb, Hel, J. Karlsson   Q 92
Larm från Stockholm radio c:a 1045. En 3,8 m plastbåt uthyrd i Arkösund skulle vara tillbaka1800 dagen innan. Vi fick sökområde rutan: 5825-5833, 1652-1701. Startade 1100 och påbörjade sökandet 1130. Efter en stunds sökande meddelade Stockholm radio att båten återfunnits och var på väg in i Arkö hamn med de ombordvarande, ett medelålders par, välbehållna ombord. Återvände Visby. landning 1235. Flygtid 1 tim 35 min.
         /Nom

88-07-15 Gir, Iso, Ny, Psn, Florén.     Q 92
Larm Cefyl 1030. Sjuktransport Visby-KS. 19-årig yngling med ryggskada. Start mot Bromma via lasarettsparken. Landning Bromma 1155. Start mot Visby 1300, lämnade av 2 "syrror" och doktor i parken. Flygtid 2 tim 10 min.
         /Iso

88-07-19 Er, Nom, Ke, Hga, Anders Trygg.    Q 92
Under övningsflygning erbjöd vi Stockholm radio hjälp, man hade uppfattat "MAYDAY",  2 NM Norr Byxelkrok. "Start" 1525, framme 1610. Fann segelbåt med bruten mast,
 men troligen var det inte han som nödsignalerat, (gick för motor mot vinden). Väder: 8/8, regn, sikt c:a 3 km, vind 210 grader 15 m/sek. Landade Kalmar 1750 för tankning och fortsatt beredskap. Avblåst 1840, start 1855, landning Visby 1945. Flygtid 3 tim 15 min.
         /Ke

88-07-22 Er, Nom, Ke, Hga, Anders Trygg.    Q 92
Under navigering Visby - Borglanda - Stockholm - Visby fick vi vid start från Borglanda larm från Cefyl att nödbloss observerats natten innan och Stockholm radio gav oss sökområdet 5825 - 5801 /  1816,7 - 1753,0. Vi gjorde en grovsökning på väg norrut (början 1225) och avlöstes av Y 69. På väg söderut gjorde vi en noggrann genomsökning av området med hittade inget som kunde sättas i samband med nödsignaler. Sökningen avslutad 1730. Landning Visby 1745. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Nom

88-07-28 Pes, Ade Sög, Tor, Anders Reihammar.   Q 91
Larm från Cefyl kl 1825. Saknad fiskebåt, ( vit, 8 m lång med vit styrhytt och reg VY 135), med en man ombord. Båten hade lämnat Klintehamn em. 07-27 och ej återkommit. Tingstäde radio ledde efterforskningen. Vi började sökningen söderut från Visby ned till Hoburgen, kustnära och alla hamnarna. Inget resultat. Därefter spaning längre ut från kusten. Förhållanden var mycket goda. När vi kommit i höjd med Kappelshamnsviken, önskade Tingstäde att vi skulle avspana hamnarna på östra Gotland från Slite och söderut. Detta genomfördes utan resultat. När vi kom ner till Hoburgen avbröts spaningarna för vår del, och vi följde västra kusten upp till Visby. Landning 2130. Lokalradion meddelade vid 6-nyheterna att båt med man återkommit välbehållna. Den officiella versionen av det hela, är att han fått motorhaveri, riggat nödsegel, kommit iland vid 23-tiden någonstans i närheten av Näsudden, övernattat, och först på morgonen kontaktat Tingstäde !  Flygtid 3 tim.
         /Ade

88-08-06 Hm, Pes, Os, Psn, A. Nilsson.    Q 91
Under flygning vid Tingstäde kl 1450, medhörning på kanal 16, ett drunkningstillbud. Frågade Tingstäde radio om vi kunde hjälpa till. Fick gå till Ygne - S Visby. Framme 1500. Rescuebåt på olycksplatsen. Sökte på pallkanten - grumligt vatten p.g.a. kraftig sjö. Omkring 1510 upptäckte 1:ff en färgförändring - troligen den drunknade. Försökte leda in rescuebåten, men misslyckades p.g.a. att dessa inte kunde se något från båten och ytterligare rörde upp vattnet. Vinschade ner yman och med honom fri - dirigerade honom mot den drunknade. Efter ett flertal dykningar fick yman tag på honom kl 1522 och fick upp den drunknade i rescuebåten. Yman gjorde inblåsningar, men mannen helt livlös. Den drunknade hade legat i vattnet över en timme. Väder: god sikt, vind 335/40, kraftig sjö. Flygtid 40 min.
         / ?

88-08-08 Er, Söl, Hg, Tor, Håkan Karlsson.    Q 93
Under ett studiebesök av moderate riksdagskvinnan Ingegärd Troedsson fick vi kl 2210 larm från Cefyl om magsjuk rysk fiskare (troligen blindtarm) ombord på ryska fiskefartyget LENNUK. Start 2220 med Karl-Henrik ombord, (Karl-Henrik med hustru var arrangörer för studiebesöket, och fanns alltså redan på plats). Framme kl 2315, pos: N 5603, E 1755,5. Vinschning yman, därefter K-H. Han konstaterade att patienten mådde relativt bra varför han vinschades upp i dubbelsele med K-H. Vädret i området bra. Landning lasarettsparken kl 0030. Flygtid 2 tim 20 min.       /Er
Enligt tidningarna återbördades patienten redan dagen efter med hjälp av KBV. 
         /Er

88-08-09 Er, Söl, Hg, Tor, Håkan Karlsson.    Q 93
Under filminspelning på Fårö, larm från Cefyl kl 2205 om skallskada ombord på färjan MARIELLA vid Svenska högarna på väg mot Helsingfors. Vi startade kl 2215 och gick direkt mot MARIELLA. Framme kl 2310 i pos: N 5920, E 2003. Landning på färjan utan att avlasta. Eftersom  läkaren ej ville lämna färjan fick besättningen koppla EKG, byta dropp m.m. under transporten till Bromma där ambulans + läkare mötte kl 2400. Tankning Berga och åter på Fårö kl 0115. Bra väder. Flygtid 2 tim 45 min.
         /Er

88-08-11 Er, Söl, Hg, Hga, Håkan Karlsson.    Q 92
Ambulans Linköping - Akademiska, 16-årig flicka har kört omkull på moped varvid bensintanken exploderade. Hon fick 70 % brännskador. Start Visby kl 0800, landning lasarettet Linköping. Start 0915 och landning på taket kl 1015. Gick därefter till F 16 för tankning och avvaktan inför nästa uppdrag. Flygtid 1 tim 45 min.
         /Er

88-08-11 Er, Söl, Hg, Hga, Magnus Karlsson.   Q 92
Transport av polisens specialstyrka vid ett utpressningsförsök mot SJ. Start F 16 kl 1330 mot Barkarby, därifrån till Kjulabasen och åter Barkarby kl 2230. Landning Visby 2340. Flygtid  2 tim 10 min.
         /Er

88-08-17 Elö, Erk, Wb, Löm, Henriksson.    Q 93
Kl 2350 larm Cefyl om nödbloss i trakten av Salvorev. När vi kommer till fältet får vi avvakta, det pågår skjutningar i området. Senare visar det sig att det var en segelbåt med rigghaveri som fick hjälp av Tv 285, beredskapen avbröts c:a kl 0130. Flygtid 0.
         /Elö

88-08-25 Beg, På, Fl, Eng, Anders Eriksson.   Q 93
1015 under ombasering från Borgholm till Visby fick vi från Cefyl order att gå mot Bråvalla. Orsaken var en 37:a som hade problem med stället. I höjd med Häradsskär avbröt vi då 37:an landat lyckligt. Flygtid 30 min.
         /Beg

88-08-27 Beg, På, Fl, Eng, Anders Eriksson.   Q 93
0808 larm från Cefyl om kantrad båt vid Ölands norra udde. Start 0823. Räddningscentralen Stockholm radio övertog ledningen. Platsen var Sandvik och båten var en kantrad fritidsbåt med 3 personer ombord. Två hade återfunnits men en saknades. Framme vid Sandvik 0849. Räddningskåren på plats med två båtar och dykare. Svårigheter att få kontakt med räddningskåren. Den kantrade båtens besättning skulle ta upp nät c:a 600 m N Sandvik då den kantrade. 1 man togs upp av en närliggande båt. 1 flicka återfanns död i vattnet. Olyckan hade skett vid 0745. Spanade i området c:a 1 tim 10 min utan resultat. Åter Visby 1033. Flygtid  2 tim 10  min.
         /Beg

88-09-02 Kr, Cl, Oha, Ejd, Jonas Karlsson.   Q 91
0805 larm från Cefyl om försvunnen fritidsfiskare.