UPPDRAGSRAPPORTER FRÅN RONNEBY
Tillbaka
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998
De oftast handskrivna originalen till dessa uppdragsrapporter finns numera
förvarade på Flygvapenmuseet i Linköping.
Renskrivningen av alla dessa uppdragsrapporter är på ett förtjänstfullt sätt
gjort av navigatören Bengt Johansson. Ett stort tack!
FRÄD 1967 RONNEBY

67-02-09 Lo, Eg, Lu, Pål.   Q 74
Tp- och hkpgrp F 17 med rapport angående räddningsuppdrag
Den 9/2 1967 kom förfrågan från Sjöräddningen, Karlskrona, om räddningshkp vid F 17 kunde utföra hämtning av skadad person ombord på trålare, SO Utklippans fyr.
Vid tillfället hkp 4 nr 74 beredskapsläge 1 tim.
Besättning
Ff: personal under kompletterande FHU
1.ff fj 270527-167 Blomberg
2.ff fj 200827-141 Engström
Fnav  fj 251023-591 Lundberg
Fmek 1.fte 210826-501 Påhlsson
Med hänsyn till rådande goda väderleksförhållanden bedömde förarpersonalen att uppdraget kunde och skulle utföras.
Start kl 0859. På kanal E erhölls från Karlskrona rdo upplysning om trålarens beteckning, position mm. ”GG 612”, 55° 33´ N och 16° 40´ E fart 10 knop, kurs mot Utklippan. Flygning från F 17 till Utklippan som passerades kl 0910. Därifrån mot angiven position på kurs 126°, höjd 150 m, beräknad flygtid från Utklippan till trålaren 21 min.
Radiotrafik hkp - trålaren förmedlades över Karlskrona rdo. Direktförbindelse Karlskrona rdo - hkp stundtals bruten, varvid fpl ”Östen 24” genom transitering var till god hjälp att upprätthålla dubbelriktad trafik.
Visuell kontakt med trålaren erhölls kl 0935. Klart för vinschning kl 0939 sedan trålaren genom direktiv gått upp mot vinden. Den skadade ombord hkp kl 0944.
Återflygning till Karlskrona med landning på Västra Mark skjutbana (tidigare rekognoserad plats) kl 1010. Ambulans väntade. Beräknad landningstid anmäld till Karlskrona rdo till 1009. Uppdraget avslutades med återflygning till F 17 och landning där kl 1024.
Total tid för uppdraget: 1 tim 25 min.
Allmänt: P g a goda väderförhållanden ringa svårighet beträffande flygningen. Stor svårighet vid vinschningen ute över öppet hav p g a trålarens kraftiga rullning och stampning i den grova sjön. Eftersom KV i hkp ej är användbar fördröjdes lokaliseringen av trålaren (många andra fiskefartyg i det aktuella området) och bärgningen av den skadade försenades således något, ca 5 min. Avsteg från ordinarie 30min ber beroende på att hkp nr 74 stod för teknisk utb och ordinarie hkp 4 på tillsyn.
H Håkansson
Ch tp- och hkpgrp. F 17
 

67-11-25 Lo, Eg, Lu.
Fräd, spaning optiskt (Cefyl)
Pukavik - Hanö  saknad 1st fiskare? Flygtid: 4tim 20´
 

1967=2 uppdrag./Oha

FRÄD 1968 RONNEBY

68-01-10 Samtliga på hkpgruppen

Uppdrag för länsstyrelsen, snöstorm.
 

68-01-15 Eg, In.
Optisk spaning W Bornholm. Båt Burö? Hård kuling. Cefyl. Flygtid: 4 tim 35´
 

68-01-29 In, Hå, Lu, Fry, Seg.   Q 93
Fj 200827-141 Engström med rapport ang uppdrag 29/1 1968.
Larm:        Från Cefyl över TL F17 kl 1515
Beredskap: Normal beredskap jml MIL AIP
Objekt:      Sjuk dansk besättningsman ombord fiskebåt SE 228.
                  Läge, 100 NM i bäring 072° från Nexö, Bornholm. Besättningsmannen hämtas
                  och föres till Rönne flygplats.
Väder:       Helmulet med dis och lätt regn, molnbas 200-100 m, temp. ± 0° - +2° C.
                  Vind220°, 40-50km/t.
Hkp :         Hkp 4, Q 93.
Besättning:    Fj 210730-161 Aulin          1:ff
                      “  210827-297 Håkansson 2.ff
                      “  251023-591 Lundberg   fnav
                  1.fte 260918-333 Fryxell        fmek
                     “    270124-339 Segerbratt   ytb
Start:            Från F 17 kl 1540
Uppdrag:      Till pos meddelad från Karlskrona rdo på kanal E, 90 NM i bäring från 
                     Nexö som ovan. Kl 1625 besättningsman uppvinschad från en gummilivbåt 
                     som utsattes från dansk fiskekutter vilken övertagit den sjuke för påbörjad 
                     sjötransport till Bornholm. Sjögång mm gjorde denna metod lämplig. Vid hkp 
                     ankomst avgavs från kuttern signalskott som underlättade anflygningen.
                     Landning Rönne flygplats kl 1741. Radiomeddelande till F 17 över Malmö 
                      rdo.
Återflygn:     Start från Rönne kl 1810. Förarna bytt besättningsplats. Landning F 17 
                      kl 1915. Vädret under ständig försämring. Återflygning på medelhöjd 70m
                      över vattenytan, radarhöjd.
Övrigt:           Tid från larm tills sjuk ombord hkp   1 t 10 min
                        “      “   start    “      “         “       “     0 t  45   “
                        “      “      “   till landning Rönne       2 t  01   “
                       Total flygtid  :                                    2 t  50   “
                       Förarna och navigatören utförde ett mycket gott arbete under ganska svåra 
                       förhållanden. Ytbärgaren behövde ej tas i bruk, fmek något orutinerad som 
                       vinschoperatör.
                       Kallinge 31 jan 1968
                       Rolf Engström Gruppchef

68-02-07 Lo, Eg, Kl, Nb, Erw   Q 93
Fj 200827-141 Engström med rapport ang uppdrag den 7/2 1968.
Larm: Från Cefyl över Tl F 17 kl 0945
Beredskap: Normal jml MIL AIP
Objekt: Tyskt lastfartyg ”PRIWALL” 480 dw grundstött W Blå Jungfrun Kalmar sund. 5 man  ombord. Räddas med hkp om möjligt och föres till sjukhus eller annan plats allt efter  behov.
Väder: Helmulet dis och dimma. Lätt regn eller snö. Temp. kring 0° C. Vind 110° 20 km/t.
Hkp: Hkp 4  Q 93.
Besättning: Fj 270527-167 Blomberg     1.ff
  “  200827-141 Engström     2.ff
  “  270725-591 Klaveness    fnav
 1.fnav 390627-715 Nyberg   ytb
 1.fte    210518-337 Erwing   fmek
 Dessutom medföljde fljfotograf Hedgren som pass med tj.uppdrag.
Start: Från F 17 kl 1000
Uppdrag: Till haveriplatsen efter flygning över F12 i under största delen av flygningen dåligt  flygväder. Rdoförbindelse med tornet Kalmar. Efter anflygning mot Oskarshamn framme  vid Priwall, som grundstött vid Finngrundet. Räddning påbörjades kl 1057.
 Ytb ned till fartyget för orientering om läget. 4 besättningsmän uppvinschades, kapten  stannade ombord fartyget. Besättningsmännen ombord hkp kl 1132. Fördes till  Oskarshamn där landning skedde inom hamnområdet. Tullpersonal tog emot och männen  överl till dessa.
 Hkp återvände till F 17, landning kl 1240.
Övrigt: Fartygsbesättning:
 Chef: Kapitän Hermann Bögel, Bremen.
          Herrn     Berndt Rathje, Ricardo Milano,
                       Aquilino Rua Miquez, Ernst Dreyer.
 Under vinschningen uppträdde materielfel på vinschen varför denna operation blev  fördröjd.

 Kallinge 9/2 1968

 Rolf Engström
 Grpch.

68-06-11 Lo, In, Go, Hag?   Q 83
Fj 200827-141 Engström med rapport ang spaningsuppdrag 11/6-68.
Larm: Kl 1210 per telefon från polismästare Månsson, Älmhult, tel: 0476/12240.
Beredskapsgrad: Jml Mil Aip kap 7 1.1.3.2.
Objekt: I sjön Möckeln försvunnen vit motorbåt (utombord) med 2 man, 20-25 år.
Väder: Helklart, vind 20-30 km NO.
Fpl: Tp 83, stnsig Q 83.
Besättn: 1.ff    Fj 270527-167 Blomberg
 2.ff     “ 210730-161  Aulin
 Nav     “ 240805-595 Göransson
 fmek 1.fte 160615-335 Haglund
Start: Från F17 kl 1235.
Uppdrag: Anflygning till sjön Möckeln. Sjön avspanades under 1 tim 10 min utan resultat.
 Kontakt med spaningsledningen under flygningen hölls förutom via Fyl/F17 även via  RRC Syd.
Landning: F17 kl 1440.  Flygtid: 2 t  5 min.
Efter landning:  Telefonrapport till Tl F17 och polismästare M .

Rolf Engström
Ch Tp/Hkpgrp

68-06-18 Eg, Go, Lu, Seg?   Q 93
Fj 200827-141 Engström med rapport ang uppdrag 18/6 1968
Larm: Kl 1540 från Tl F17 ang skogsbrand SO Markaryd. Alarmcentralen Hässleholm hade  kontaktat F17. Efter Cefyl medgivande gavs startorder till FRÄD-besättningen.
Beredskapsgrad: Normalberedskap jml MIL AIP
Hkp: Hkp 4 nr Q 93.
Besättn: Fj 200827-141   Engström       1.ff
  “ 240805-595    Göransson     2.ff
  “ 251023-591    Lundberg       fnav
 1.fte 270124-339 Segerbratt     fmek
Start: Från F17 kl 1555
Uppdrag: Anflygning till brandplatsen och efter rek av landnplats land därstädes kl 1625. Brandchef  Bengtsson från Markaryd samt två brandmän togs ombord och brandområdet avspanades  från luften, i två etapper. Efter landningarna gavs order och dirigerades brandmanskap av  brandch efter de informationer han kunde skaffa sig genom luftspaningen. Härigenom  säkerställdes en snabb omdirigering av släckningspersonalen till nytta för bekämpningen  av branden. På brandch order kunde hkp återgå till F17.
Landn: F17 kl 1828.
Flygtid: Vid brandplatsen under sammanlagt 30 min.
 An- och återflygning 60 min.
 Total tid för uppdraget: 1 tim 30 min.

 Rolf Engström
 Ch Tp/Hkpgrp
 
 
 

68-06-23 Hå, Lo, Lu, Fry     Q93
Fj 210827-297 Håkansson med rapport ang spaningsuppdrag den 23/6 1968
Larm: Kl 1401 från dagoff, F17.
Beredskapsgrad: 30 min
Objekt:  Saknad besättning på av civ fartyg upphittad mindre plast båt med utombordsmotor 3 distansminuter ost Långören.
Väder: Helklart, god sikt, vind sydlig till sydostlig 15-30 km/t.
Hkp: Hkp 4 Q93
Besättning: 1.ff  fj 210827-297 Håkansson
 2.ff  fj 270527-167 Blomberg
 Nav fj 251023-591 Lundberg
 Fmek 1.fte 260918-333 Fryxell
Uppdrag:  Start från F 17 kl 1424 till angiven position. Med hänsyn till under närmaste dygnet rådande vindförhållanden avspanades ett område Torhamns udde - AM 5805 - AM 5800 - AL 4859. Området avspanades först i nordsydliga, därefter i ostvästliga stråk med ca 500 m parallellavst. Radiokontakt med Karlskrona radio och Tl F17. Spaningen avbröts kl 1715.
Landning: F17 kl 1730

A.H. Håkansson
Stf ch tphkpgrp

68-06-26 Lo, In, Lu, Fry    Q93
Fj 210827-297 Håkansson med rapport ang räddningsuppdrag den 24/6 1968
Larm: Kl 0505 per telefon från dagoff, F 17.
Beredskapsgrad: Ingen (jml MIL AIP kap 7.1.1.3.2.)
Objekt: Brinnande tankbåt “Texaco Bogota“ utanför Kapelludden.
Väder: Helklart, vind 10-20 km SO.
Hkp: Hkp 4, Q93
Besättning:  1.ff  Fj 270527-167  Blomberg
 2.ff  Fj 210730-161  Aulin
 Nav Fj 251023-591  Lundberg
 Fmek 1.fte 260918-333 Fryxell
Start: Från F17
Uppdrag: Anflygning till haveristen, besättningen räddad av tyskt fartyg. Fartygets kapten ombord på annan räddningshkp. En besättningsman saknas. Området runt haveristen avspanades under 50 min utan resultat. Radiokontakt under fly med F17, F12, Visby, Tingstäde och räddningshkp H96. Uppdraget avbröts på order av H96 kl 0655.
Landning: F17 kl 0735

A.H. Håkansson
Stf ch tphkpgrp

68-07-02 Hå, In, Kl, Fry    Q?
Spaningsuppdrag. Man överbord. Finskt fartyg NO Bornholm. Inget resultat. Flygtid 3 tim 10 min.

68-07-04 Hå, In, Kl, Fry    Q?
Spaningsuppdrag. Man överbord. Rysk trålare NO Bornholm. Inget resultat. Flygtid 2 tim 25 min.

68-08-07 Eg, Lo    Q?
Spaningsuppdrag. Befarad segelbåtsolycka E Smygehuk. Resultat?

68-09-02 Eg, In    Q?
Spaningsuppdrag 35 km SO Utklippan. BL 1045.

68-09-28 Hå, Go    Q?
Fartyg i brand utanför Kapelludden. Ingen räddn.aktion behövdes, branden släckt. (Ö 68)

68-10-02 Hå, Go    Q?
Sjuktransport 1 man Utlängan - F 12.

68-10-03 Go, Eg    Q?
Spaningsuppdrag 95 km SO Utlängan. Nödsign uppfattade av fpl USA. Befarad flyg eller fartygsolycka. Spaningen utan resultat. 14 st polska fiskebåtar inom uppgivet område. CL 0030

68-10-24 – 26 Hå, Eg,  Lo, In   Tp 83
Spaning efter havererad 35/F10. Hanöbukten. TP 83. Uttagen flygtid 24 tim 25 min.
 

1968=15 uppdrag./Oha                                                                                     Top

FRÄD 1969 RONNEBY
 

69-03-27 Go, På, Sö    Q?
Spaning Utklippan - Christiansö - Stenshuvud. Befarad flygolycka. Flotte siktad 261600 210° 15 nm Utklippan. Flygtid 2 tim 30min.

69-04-16 Go, På    Q?
Kl 2045 start mot Torhamn. Nödraketer observerats. Uppdraget avbröts 2100. Marina skj tolkades som nödraketer.

69-05-02 Hå, In    Q?
Grundstött västtyskt fartyg Kristianopel. Ingen ombordtagning enl fartygskaptenen.

69-05-31 Hå, In, Lu    Q?
Sjuktransport, en sjöman Nogersundsbåten “Zenita“ hämtas till sjöss och förs till Karlskrona lasarett. Larm över Karlskrona - Cefyl. Sjuk = Ragnar Olofsson från fiskebåten “Svalan“. Mörker.

69-06-11 Eg, Kl    Q?
Larm från Cefyl. Båt Kalmarsund. Återbud efter 10 min.

69-06-17 Så    Hkp 3
Sjuktp. Tärnö - Karlshamn. En pax.

69-06-19 Eg, In, Lu, Dah   Q?
Sjuktransportuppdrag den 19/6 1969 Beredskapsgrad: Hkp 30 min  Larm: Från DO över Tl kl 1600 Sjuktp: Karlskrona - Lund  Beställare: Lasarettet Karlskrona
Två patienter: Cicilia Carlsson, Anders Lindström, 3 resp 25 år. Startklar : 1615 Startorder: Hämtning kl 1700 Karlskrona Start: F17 1645, Karlskrona 1715
Landn: Lund (Hasslanda) kl 1753 Återtransport: Från Lund 1920. Arr Karlskrona 2012  Landn F17 2025. Flygtid: 1 tim 55 min. Vårdare: 1 läkare, Dr Anders Stenström.
2 systrar, Gunilla Karlsson, Anna-Carin Jönsson. Under transporten gavs blod och dropp. Besättning: Fj Engström  “ Aulin 1.fte Dahlgren
Erfarenheter: Vid ilastning av patient stoppade motorer. Pat. låg under dropp. Under transporten  saknades vissa hjälpmedel, som ej ingick i ord. utrustning. Erfarenheten visade  behov av större mängd vatten, tvättfat, pappershanddukar, hörselskydd.Ambulans för hämtning vid landningsplatsen beställdes genom F17 Tl från hkp  efter start Stumholmen.
Klaffade bra.. Ambulansbårar användes, dessa skulle  återlämnas till Karlskrona. Vissa besvär i hkp vid omflyttning för att bereda dessa  bårar plats. Själva flygningen gick under gynnsamma förhållanden och utan några  problem liksom ambulanshämtning o.dyl.

69-06-24 In, Go    Q?
Sjuktp. Tärnö - Karlshamn läk. + 1 pax.

69-06-27 Eg, Lo, Kl   Q?
Spaning efter havererad segelbåt norr Kivik, besättningen räddad genom båt vid ankomsten.

69-06-27 Lo, På, Kl.   Q?
Spaning efter haveridelar J 35 Ölands norra udde.

69-07-31 Lo, På    Q?
Sjuktp Västervik - Lund. Flygtid 5 tim.

69-08-05 På, Lo    Q?
Kontroll av brand på Bollö. (kl 1730)

69-08-06 Hå, Lo    Q?
Transport brandmtrl till brandplats W Härstorpssjön

69-08-14 Eg, Go    Q?
Sjuktp Karlskrona - Lund ua. Best. fr. Rikspolisstyrelsen larmcentral Sthlm. Flygtid för transporten
1 tim 20 min.  2 pax.

69-09-13 Go, På, Sö   Q?
Sjuktp. Oskarshamn - Lund. Best. gm RPS larmcentral Sthlm. Övertid för Go. På vardera 6 tim. Sö 2 tim. Go, På 4.5 enkel, 1.5 kval. Sö 2 enkel. Flygtid 3tim 45 min.

69-09-22 In, Go, Kl, Erw, vpl Olsson  Q 93
Fj 200827-141 Engström med rapport ang räddningsuppdrag den 22/9 1969 Larm: Kl 0625 per tel från vakten F 17. Beredskapsgrad: Ingen (jml MIL AIP kap 7.1.1.3.2.)
Objekt: Galeasen “Svan“ från Sthlm grundstött 500m S Utklippan. Väder: Sikt över land ~ 1000 m, över hav ~ 2000 m. Vind 300° ~ 15 m/s. Hkp:  Hkp 4.  Q 93
Besättning:  1.ff      Fj 210730-161 Aulin, 2.ff     Fj 240805-595 Göransson, Nav    Fj 270725-591 Klaveness, Fmek 1.fte 210518-337 Erwing, Ytb  Vpl 480814-331 Olsson
Start: Från F 17 kl 0657. Uppdrag: Anflygning till haveristen, framme kl 0718. Besättningen på “Svan“, två kvinnor och två män, uppvinschas och alla ombord på hkp kl 0726.
Galeasen stod hårt på grund i nord - sydlig riktning. Brottsjöar slog över haveristen och denna gungade på grundet. Första vinschförsöket gjordes i lä. Detta gick ej på grund av gungningen och haveristens båda master med många stag. Uppvinschningen gjordes sedan i lovart med vinden från vänster. Landning: F17 kl 0744
Anm: Nödanrop från “Svan“ kl ~ 0400. Storm rådde och haveristen stod i ett område med många skär. Räddningsfartyg kunde ej gå i närheten. Larm till hkp gick efter ~ 2.5 tim från nödanrop. Hkp besättning måste fråga sig varför larm ej kom tidigare.
Rolf Engström 
Ch Tp-hkpgrp

69-10-28 Fi (F 8)    H 97
Sjuktp. Karlskrona - Lund. 1 man. Larm 1820. Start Karlskrona 1900. Landn. F17 2150. 
Flygtid 1 tim 15 min.

69-10-29 In, Eg    Q?
Sjuktp Karlskrona - Lund. 1 man.
Flygtid 1 tim 55 min.
 

1969=18 uppdrag./Oha

FRÄD 1970 RONNEBY
 

70-01-22 Hå, På, Kl, Dal   Q?
Sjuktransportuppdrag den 22/1 1970. Sjuktransport Västervik - Lund - Malmö.Två patienter: Åke Eckerström och Bengt Ekström. Beställare: Dr Fürst Västervik lasarett.
Hkp i luften i Kalmarsund då order om sjtp kom kl 1415. Landning F12  1420 för tankning. Landning V-vik 1520. Start V-vik 1553. Landning Lund  1730. Landning Malmö1830.
Åter  F17 1930. Flygtid för sjuktransporten 3 tim 20 min. Besättning:  Fj Håkansson, Fj Påhlsson, Fj Klaveness, Fmek  Dahlgren Vpl ytb Arvidsson.

70-02-02 In, Go, Lu, Pål    Q?
Sjuktransportuppdrag 2/2 1970 Transport: Kalmar - Lund Patient: Josef Wahlgren Beställare: RPS larmc, Cefyl, egen Tl Larm: Kl 1230 Beredskapsgrad: 15 min Start:  Ron kl 1245
Flygtider:  Arr F12 kl 1310 (vid LIN) Dep F12 kl 1400 Arr Lund kl 1515 Dep Lund kl 1615 Arr F17 kl 1700 Flygtid för transporten 2 tim 30 min. Vårdare med: Dr Singh, Syster Ulla Linge. Besättning:  Fj Aulin, Göransson, Lundberg 1.fte Påhlsson På grund av uppdraget uppkommen övertid: Fj Aulin,  Göransson,  Lundberg:   1630 - 1730.
Ao 17:20  15:18  15:18 1.fte Påhlsson   Ao 15:18  :   1300 - 1800. 

70-02-21 Eg, Lo, Kl, Nb, Erw   Q?
Spaning efter 2 - 3 pers på drivande isflak.
Larm 2135. Beredskap 30´. Start från F17 2202. Över F 10 2240. I området 2250. Spaning under mörker från Kullen i bäring 290° 5 - 9 distansminuter. Svep inom bredd 5 km, varje isflak och sönderdelat isflak undersöktes noga. Inom området 4 fartyg sökande med strålkastare. Avbröt utan resultat kl 2335. Landn. F10 2347. Åter från F10 22/2 kl 0850. Arr F17 1015. Väder båda flygn. Dis, isbildning, molnbas 70 - 100 m. Flygtid 1 tim 45 min. Spaning: 1 tim 5 min.

70-06-14 Go, Eg, Kl, Nb   Q?
Larm kl 0600. Spaning efter 2 saknade från båt Trelleborg, Gislövsläge. Hittade drunknade.

70-06-14 Eg, Go, Kl, Nb   Q?
Larm kl 2010. Start 2025. Spaning efter segelbåt typ Magnific nr 28. Christiansö - Karlshamn. 3 ombord. Funnen kl 2045 10 km syd Hanö.

70-08-12 In, Go, Lu    Q?
Larm 0300. Spaning efter motorbåt utanför Karlshamn - Karlskrona. Inget resultat. Flygtid 2 tim 10 min.

70-09-07 In, Go, Eg, Lo    Q?
Hkpspaning Karlshamns skärgård. 1 man 20 år saknas i blekingeeka. Resultat: 1 åra, 1 toft, 2 sittbrädor upphittade. Flygtid 5 tim 15 min.

70-09-10 Hå, Eg, Lu    Q?
Hkpspaning Västerviks skärgård. Saknat sportfpl? Larm 1510 under flygn F 17 sjömål. Arr F 12 1530 för tankning och info. Start 1550. Åter F12 1830. Landn F17 1955. Flygtid 3 tim 30 min.

70-09-12 Hå, På, Lu    Q?
Larm 0435. Spaning efter grundstött trålare Wayland. Hittades vid Utlängan 0525. Landn. 0545. Flygtid 30 min. Trålaren avböjde hjälp.

70-09-27 Go, In, Nb, Pål   Q?
Larm 1515. 10-årig pojke försvunnen NO Asarum, återfunnen av polisen 1615. Två dagbef och sju man ur mekber medföljde. Flygtid 35 min.

70-10-07 Lo, Eg, Lu, Dal, vpl Karlsson, sjuksköt B. Andersson Q 92
Vid larmet kl 1425 meddelades följande förutsättning från Tl F17. En man i vattnet flytande på livboj eller väst, läge 5 - 6 dist.min SO Hanö. På plats en fiskebåt “Capri“ SG 44 med en man ombord. Denne kunde ej ta upp mannen pga att han som ensam ombord måste manövrera båten. Hkp 4 nr Q 92 start med full besättning (5 man) samt sjuksyster Andersson från sjukavd F17 för att säkerställa ev. medicinska ingrepp. Vid uppgiven plats återfanns ingen SG 44. Efter kontakt med en annan fiskebåt KN 10 erhölls genom transitering Karlskrona
radio nytt läge = 7 distm. SSO Hanö. Kontakt erhölls med fiskebåten SG 43( Ej som vid larmet uppgavs SG 44). I närheten av båten återfanns mannen flytande i livväst. Denne kunde genom ytbärgarens aktion i vattnet, konstateras vara död. Den avlidne togs ombord med vinschen och fördes till F17. Liklukten var stark och den döde hade förmodligen varit i vattnet under lång tid. Polisen i Ronneby fick omhänderta den döde.Vårt uppdrag påbörjades som räddningsuppdrag men avslutades som bärgning av avliden. Denna uppgift kunde ha ombesörjts av ex. polisbåt om det från början framkommit i larmet från fiskaren till Karlskrona rdo att den upptäckte redan var död. Stora praktiska svårigheter kan uppstå vid bärgning
av avliden, som legat länge i vattnet, med de resurser som vi har till förfogande ombord i en räddningshelikopter. Landning F17 kl 1530. Flygtid 45 min.

70-10-18? In, Go, Kl, Seg, vpl Karlsson   Q?
Larm kl 0400. Fritidsfiskebåt med 3 man saknad i Oskarshamn skärgård. Start kl 0500. Framme kl 0530. Sökning 2 tim 30 min. Landning Visby för tankning kl 0835 då meddelades
att fiskebåten återfunnits. Vind 230° 15 m/sek. Grov sjö. Flygtid 3 tim 30 min.

70-10-21 Lo, Eg, Sö, Pål, ytb. Karlsson Dr. Larsson  Q?
Larm kl 0740. Polisen Karlskrona. En man skadad på Utklippan. Start F17 0757. Landn. Utklippan kl 0811. Landn. Och avlämning av skadad vid Stumholmen kl 0834.

70-10-28 Lo, Eg, Pål, Nb, ytb. Nilsson, Hedgren.
Cefyl larm 2120. Nödställt fiskeftg, troligt läge 11 dist.min. W Hoburgen. Start 2145, landn 2200 med alla radioapp. ur funktion. Ny start 2340. Snöväder och motvind. Optisk kontakt m ett ftg m sökande strålkastare, i aktuellt område. Lotsen låg där, och följde haveristen “Brita“ av Rönne mot land. Efter rdo -kontakt med lotsen (156.8) gick vi mot Visby, klara för ny utryckning. Ombasering från Visby 0640, landn R-by 0740.
 

1970=14 uppdrag/Oha                                                                                       Top

FRÄD 1971 RONNEBY
 

71-02-14 In, ?, Sö, ?, ?    Q?
Larm Cefyl kl 0800. Start F17 kl 0915.Danska fiskebåten “Sjöstjärnan“ SE 219 med 2 personer omb. saknas. Spaningsområde: 55° 53´ N  16° 28´ E - 55° 22´ N  17° 02.5´ E
55° 43.5´ N  16° 13´ E - 55° 19.5´ N  16° 10´ E Fiskebåten hittades av ett annat fartyg. De två fiskarna var vid liv. Vind 240° 10 m/sek.
Erfarenheter från spaningsuppdraget:  Spaningsområdets utformning såg ut att tyda på att Cefyl hade informationer om när det ev. haveriet ägt rum. Med hänsyn till vinden borde området annars ha varit djupare i längd än i bredd. Haveristen påträffades också långt utanför spaområdet. Sannolikheten om besättningen gått i livbåt bör om möjligt bedömas då stråkbredden 
helt avgör tiden för avspaningen. Önskvärt är också information om övriga spaningsenheters navutrustning. Trots brister i egen Deccautrustning var troligen de uppgivna positionerna av den danska DC-3:an inte helt korrekta (radarpositioner). HF-förbindelsen med TL Ronneby var av god klass och var ett värdefullt stöd i sökningen då ingen ovisshet om ändrade order 
behövde förekomma.Typ av fpl som deltar i sökn. bör om möjligt ingå i informationerna. Radioförbindelsen med det danska fpl på VHF var av varierande läsbarhet men kunde 
upprätthållas. Flygtid 4 tim.

71-02-22 Eg, Lo, Sö, Dal   Q?
Larm Tl F17. Skadad arbetare på Harö hämtas och fördes till Karlshamns lasarett. Sjukskötare Andersson medföljde hkp. Flygtid 40 min.

71-03-03 Go, Eg, Lu, Seg, vpl Sunhede  Q?
Flyghaveri F17 A32 nr 48 Fågelmara. Kl 1136 erhölls indikering på Sarah. Hkp under instrnav i moln på 1000m std mot vändpunkt Flymen och beräknat läge 4 km NO Augerum. Kl 1139 visuell kontakt med livbåt på marken 5 km W Fågelmara. Ff Fk Lestander oskadd efter hopp. Fnav Serg Andersson återfanns oskadd efter hopp c:a 2.5 km NNW Fågelmara kl 1148. Hämtad och ombord hkp kl 1202. Hkp land F17 1212. Flygtid för räddningsinsatsen 26 min. Vädret: Kraftigt snöfall med siktnedsättning ned till 500 - 800 m inom området för haveriplatsen. Anm: Efter indikering på Sarah direkt på sökning till området efter rdo-kontakt med F17 kontroll.

71-03-24 In, Eg, Kl, Dah, Vpl ytb   Q?
Flyghaveri F 6. A32 norr Visingsö. Start F17 kl 0100. Sökning inom aktuellt område. Inget resultat. Åter F17 kl 1100. Flygtid 5 tim 55 min. (Tp-tid: 2 tim 40 min).

71-05-01 Eg, På, Kl, Fry, Pet    Q?
Segelbåt kantrat utanför Åhus. Start F17 kl 1403. Uppdraget avbeställt 1422. Landning 1439. Flygtid 35 min.

71-05-01 Eg, På, Kl, Fry, Pet    Q?
Ensam man i plasteka försvunnen syd Beddinge(Skåne). Startklara 2150 då uppdraget avbeställdes.

71-05-06 In, Eg, Sö, Erw, vpl Sunhede   Q?
Flyghaveri F17. 1 st 32. Larm kl 1118 från Tl/F!7. Kl 1122 hkp i luften. Beredskapsgrad vid larmet 5 min. Kl 1127 påbörjades uppvinschning av en besättningsman fpl 32. Kl 1133 var båda besättningsmännen uppvinschade. Båda hade efter uthopp hamnat i vattnet 200 - 500 m väster ön, St. Ekön, norr Gåsfeten. Inga synliga personskador. Kl 1140 landning F17 
där ambulans mötte. Flygtid: 22 min. Anm: Ingen nödsändare behövdes, då hkp var på plats med visuell kontakt efter 8 min från larm.

71-05-30 In, Lo, Nb, Pål, ytb Pettersson   Q?
Ambulanstransport F17 - Västervik - Bromma - Västervik - F17. Start F17 1030. Landning Bromma 1210. Åter F17 1505. Tp av litet barn + föräldrar + sjuksyster till S:t Görans sjukhus, Stockholm.(RPS).

71-06-04 Eg, På, Kl, Pål, ytb Sundhede   Q?
Befarat båthaveri Kalmarsund. Visade sig vara falskt larm. (Rektorn sjöbefälsskolan hade ej meddelat ang. övning). Flygtid: 50 min.

71-06-07 In, Go, Lu, Seg, vpl ytb    Q?
Larm Tl F 17. En man med hjärtbesvär och näsblod uppvinschad från ftg “Kalmarvik“ 17 NM ENE Segerstads fyr. Larm 1020. Mannen ombord 1115. Landade Kalmar lasarett 1130.

71-06-10 In, Lo, Sö, Erw, ytb Pettersson   Q?
Larm från Karlskrona radio kl 1915. Hämtning av sjuk besättningsman på ftg “Hohenlinden“. Uppvinschningen skedde med hjälp av ytbärgare och gick u.a. Det uppgivna läget 6 sjömil S Utklippan var felaktigt. Det verkliga var 6 sjömil öster Utklippan. Den sjuke besättningsmannen avlämnades i Karlskrona kl 1955, där ambulans mötte.

71-06-14 På, Eg, Nb, Pål, ytb Pettersson  Q?
Flyghaveri A32 nr Q22. Hkp 4 beredskap: I luften under ordinarie övnflygning ca 5 km N Karlskrona på 300 m QFE. Kl 1115 uppfattades att Q22 hade motorstopp och besättningen 
lämnade fpl. Läget i detta skede okänt. Genom Tl/F17 erhöll hkp orientering och gick på nordlig kurs. Visuell kontakt med rökpelare, förmodad nedslagsplats. Hkp till platsen, byn Skruvemåla. Genom transitering Q54 erhölls besked att besättningen Q22 lämnat med fallskärm. Ff fing Kjell Gunnar Holmström uppvinschades från plats högstammig skog med hjälp av ytbärgare kl 1133. Fj Åke Renåker togs ombord efter landning kalhygge kl 1143. Inga personskador. Hkp landade även vid nedslagsplatsen för undersökning av ev skador på 3. person. Inga: Hkp landade F17 kl 1209.

71-06-17 Go, På, Lu, Seg, Olsson   Q?
Larm från vakten 1715. Startade 1805 för att leta efter besättningen på en mindre båt. Denna hade hittats drivande vid Hanö utan någon ombord. Hittade ingenting. Spaningarna inställdes när man kom fram till att det sannolikt rörde sig om en båt, som slitit sig. Landade 1855.

71-06-18 Go, Lo, Lu, Fry, Olsson   Q?
Larm från Tl 1510. Ett privatflygplan, en Cessna OH-CCI, hade försvunnit från radarskärmen i Röd 1 i trakten av Lönsboda. Startade 1522. Besättningen utökad med Fj Kallin. Efter att ha letat under Röd 1 norr Lönsboda en kort stund, beordrades vi följa “ettan“ söderut till Ringsjöarna. På återvägen norrut, fick vi en plats i vårt tidigare spaningsomr att leta vid. Sjön Krampen NV Ryd. Tips från en person, som hört motorljud, som slutat med en smäll. Radar Syd lämnade tlf till en polisman, som kände till närmare detaljer. Tl Ågren fick kontakt med polismannen och när han höll på att informera oss upptäckte Kallin haveriplatsen. Fpl hade slagit ner i kanten på en liten inäga i ganska högstammig skog. En relativt begränsad grop i marken och en liten bit av stjärten var det enda som syntes. Bra gjort av Kallin. Vi landade på inägan och började leta i terrängen efter överlevande. Kraschen hade varit våldsam. Nästan lodrätt nedslag. Det var omöjligt för oss att fastställa hur många som fanns i vraket. Fyra skulle det vara enl uppgift. Det stod klart för oss att ingen kunnat överleva. Efter att ha hämtat en polis i Urshult och satt av honom på haveriplatsen, återvände vi hem. Landade 1920. Vi var alla nöjda med vår insats trots den hemska syn, som mött oss. En eloge till Tl Ågren och Tl Johansson Radar Syd för god service. KV-radion är ovärderlig. Den fungerade bra trots tidvis kraftigt åskväder. Flygtid 4 tim.

71-06-18 Go, Lo, Lu, Seg, ytb Olsson   Q?
Larm från Tl kl 2000. En vit plastbåt saknas vid Simrishamn. Start kl 2010. Beslöt att gå via Simrishamn till Abbekås. I trakten av Ystad fick vi veta av tullen att det inte var någonting vid Abbekås. R/k “N. A. Båth“ (Kåseberga) deltog också. Vi vände åter mot Simrishamn. Efter en dryg halvtimmes sökande fick vi av TVIII veta att den saknade båten kommit till rätta. Återvände basen. Arr 2155. Flygtid 4 tim.

71-06-25 Eg, På, Dah, ytb Olsson   Q?
Sjuktransport, njurskadad, Karlskrona - Lund. Start F17 kl 0845. Åter F17 kl 1250. Flygtid 2 tim 10 min.

71-06-27 Eg, På, Kl, Dah   Q?
Larm Cefyl ang saknad tysk båt syd Karlskrona (motorhaveri). Start 1445. Avbrutet 1510, då rederiet meddelat att båten var under bogsering till Köpenhamn. “Hillerdine Wessels“ 490 dwt. Landning 1525. Flygtid 40 min.

71-06-28 Eg, På, Kl, Nb, Dah   Q?
Larm från Karlskrona radio kl 0140. En person hade siktat en nödraket öster om Mönsterås. Start kl 0240. Hkpgrp F17 fick ett spaningsområde norr och öster Mönsterås ut till ett avstånd av 10 km öster Öland. Området avspanades utan resultat. Landning F17 0535. Flygtid 2 tim 50 min.

71-06-29 In, Lo, Nb, Pål   Q?
Larm Cefyl kl 1925. Segelbåt saknad syd Trelleborg. Start 1955. Efter 10 min i sökområdet avbröts uppdraget, då båten återfunnits i Öst-Tyskland. Landning 2150. Flygtid 1 tim 55 min.

71-06-28 In, Lo, Nb, Pål   Q?
Sjuktransport Karlskrona - Lund. 2 skadade. Sjuksyster “Bosse Andersson“. Flygtid 2 tim 5 min.

71-07-18 In, Lo, Sö, Erw   Q?
Sjuktransport Karlskrona - Lund. Skallskadad man. Flygtid 2 tim 15 min.

71-07-22 På, +???    Q?
Larm Karlskrona radio kl1545. Mindre fritidsbåthaveri, sex personer ombord. Plats Kalmarsund. Vind S - SW 5 m/sek. Sjö lugn - måttlig. Start kl 1552. Framme 1555. Andra organ som deltog i arbetet: SSRS; Tullen; Polisen. Inga personer räddade. Landning 1900. Flygtid 3 tim 5 min.

71-07-22 På, +???    Q?
Larm Karlskrona radio kl 1800. Hkp i luften. Framme kl 1815. Mindre fritidsbåt, en man ombord kantrat utanför Påskallavik. Lugnt väder. Ingen undsatts. Landning 2110. Flygtid 1tim 30 min.

71-08-22 Pa, Hå, Lu, Erw, ytb   Q?
Skogsbrand N Jämjö. Tp av brandpersonal och polis för överblick av brandhärden. Start 1900. Åter basen 1950.

71-08-28 Lo, På, Sö, Seg   Q?
Larm Cefyl efter fpl haveri Saltholm.

71-08-30 In, Lo, Nb    Q?
Larm Tl/Cefyl. Kvinna sjuk på roderhavererad båt i Gotska sjön.

71-09-02 På, Hå, Sö, Pål   Q?
Larm Cefyl 1537. Start 1542. Sjuk kvinna på “Finlandia“. Framme kl 1617. Plats: 40 km bäring 120° från Kalmar. Vind 240°/6m/sek.En 29-årig kvinna med andningsbesvär 
vinschades medelst ytbärgare och bår upp i hkp och transporterades till Kalmar lasarett. Syrgasbehandling under transporten. Sjuksköterska medföljde i hkp från starten. Företaget genomfördes u. a. Befälhavaren på ”Finlandia” hade klar uppfattning om hur vinschningen skulle utföras. Radioförbindelsen kortvåg u.a. Landning kl 1708. Flygtid 1 tim 25 min.

71-10-21 Hå, In, Lu, Dah   Q?
Larm i luften kl 0935. Fallskärmshopp fr J-35 vid Hallands Väderö. Ankomst F10 kl 1040. Föraren hade då bärgats av fisketrålare och dansk hkp och förts till Halmstad. Spaning efter nerslagsplatsen i 1tim. Ej lokaliserad. Åter F17 kl 1430. Flygtid 3 tim 25 min.

71-10-25 Hå, Eg, Sö, Seg   Q?
Sjuktransport Karlskrona - Stockholm Förfrågan från Karlskrona las dagen innan via Tl - Cefyl. Start F17 kl 0855. Landn. Stumholmen 0910. Landn KS Sthlm. 1105. Tp u.a.
Landn F17 kl 1510. Flygtid 4 tim.

71-11-02 Go, Pa, Ny, Pål, Bosse   Q92
Larm Tl F17 kl 0715. I luften 0742. Skallskadad fiskare på fiskebåten “Camilla“ från Sölvesborg. Framme vid båten kl 0805. Utklippan i bäring 100°/ 17 dist.min. Fått en talja i huvudet, uppvinschades i ytbärgarselen och flögs till Stumholmen (0830) f.v.b. till Karlskrona lasarett. Landn. F17 kl 0840. Flygtid 1 tim.

71-11-17 Så, ?, ?    Q 95 (hkp3)
Larm K:a kustradio kl 1340. Handelsftg “Brise Eins“ havererat i pos. N5542 E1522. Start 1404. Framme 1430. Vind 290°/ 15 m/sek. Grov sjö. För bärgning av 3 man ur gummilivbåt och 1 man i vattnet, svarade 2 st danska räddningshelikoptrar, stnsignaler: 3PAN3 och 3PAN4. Enda tillgängliga rdofrekvens för vår del för nödtrafiken 121.5 Mhz. 
3 överlevande, 1 omkommen, 6 saknade. Landning F 17 kl 1540. Flygtid 1 tim 35 min.

71-11-18 In, Lo, Kl, Pål, Dah, Landerholm  Q 92
Larm Tl F17 kl 1300. Skadad man på fiskebåten “Västanvåg“ KA 442. Start kl 1310. På begäran hämtades läkare ombord på “Älvsnabben“ som sedan vinschades ombord på fiskebåten. Framme vid fiskebåten kl 1425 i pos. 4 dist.min./ 200° fr. Karlskr. angöringsboj. Den skadade och läkaren vinschades sedan ombord på helikoptern och fördes till Karlskrona lasarett. Landn Stumholmen  kl 1440. Väder: Grov sjö, sikt 200m - 2km i snöblandat regn. Landning F17 kl 1530. Flygtid 2 tim 05 min.

71-11-28 På, Lo, Lu, Seg, ytb   Q?
Larm Karlskrona rdo kl 1605. Start kl 1643. Mayday från ftg södra Östersjön. Fartyget sände endast “Mayday“ utan positionsuppgift eller angivande av orsak. Orsaken visade sig vara motor- och roderhaveri och fartyget assisterades av R/k “N A Båth“ som befann sig vid haveristen vid vår ankomst kl 1735. Fartyget var: “Blue Calypso“ från Famagusta på 1000 ton. Pos: 3 nm SW Sandhammaren. Hkp behövde ej ingripa. Vind 160°/ 11m/sek. Sikt > 2km. Sjöhävning, lugn. Även dansk hkp och tullen deltog. Landning F17 kl 1810. Flygtid 1 tim 20 min.

71-12-07 Eg, Pa, Kl, Erw, Landerholm  Q?
Larm Karlskrona rdo kl 1935. Grundstött ftg “Betty“,Famagusta vid Garpens fyr. Start 1938. Framme 1953. Ytbärgare vinschades ombord och 5 man vinschades upp. Kapten och 3 man stannade kvar ombord. Lotsbåt vid fartyget. Landning Stumholmen. Åter F17 kl 2058. Flygtid 1 tim 20 min.

71-12-09 Lo, Hå, Ny, Sjöbrandt, Almqvist  Q?
F10 hkp larm fr Gbg rdo kl 1715. Grundstött fiskebåt, 2 man , 2 dist.min. N Skanörs hamn. I luften 1745. Molnbas 100 m. Radiokontakt med Glumslöv och tullbåten uteblev pga fel i hkp radioanläggning. Optisk kontakt med tullbåtens strålkastare ca 500 m N om fiskebåten. Tullbåten lyste därefter i riktning mot fiskebåten. Framme 1815. Styrlina o ytbärgare ner, men fiskarn knöt styrlinan om magen först. Bara 1 man ombord på båten. Båten hette “Lasse“ K93 av Saltholm. Befälhavare: Henry Andersen. Fiskaren avlämnades oskadd på Bulltofta kl 1850. Åter F10 1925. Flygtid 1 tim 40 min.

71-12-28 Pa, Hå, Kl, Pål, Karlsson   Q?
Larm Cefyl kl 1800. 4 man hade lämnat dansk fiskebåt på livflotte 10 distm S Ölands södra grund. Start 1850. Återvände 10 km SO Karlskrona pga kraftigt snöfall, isbildning. Decca släppte och rdo- funktion dålig. Ryskt ftg rapporterade kontakt med nödraketer. Åter F17 1920. De nödställda togs ombord av den ryska båten. Flygtid 30 min.
 

1971=35 uppdrag./Oha                                                                                  Top

FRÄD 1972 RONNEBY

72-01-17 Pa, Hå, Sö, Dah, ytb   Q?
Orientering från Cefyl kl 0520 angående förlist västtyskt fartyg “Marie Lehman“ kl 0130. 4 man saknades. 4 man bärgade av västtyska “Zato“. Start 0720 för att vara i aktuellt område 
vid gryningen. Spaningsområdet blev mycket stort med hänsyn till att 5 tim förflutit, och vindstyrkan uppgavs till 18 m/sek. Haveriplatsen: 55° 43 N  15° 20 E. Radioförbindelse med berörda organ mycket bra, även med Rönne Radio. Spaningen gav inget resultat. Landn F17 0925. Flygtid 2 tim 5 min.

72-02-17 Eg, Hå, Sö, Dah, ytb   Q?
Larm Cefyl 1520. Everöd. Start 1525. Observerat orange föremål 3 - 4 distm. NO Kristianopel. Framme 1605. Föremålet var en orange plastboj med diam. ca 60 - 70 cm som på längre avstånd kunde identifieras som livflotte. Föremålet bärgat kl 1615. Arr F17 1635. Flygtid 1 tim 10 min.

72-02-19 Hå, Eg, Nb, Seg, ytb   Q?
Kl 1630. Förberedande larm från DO/F17 på order MBS. Nytt larm kl 1635 för uppdrag. Dep kl 1714. Spaning efter förmodad ryskt telespaningsftg S Ronneby - Karlskrona. Lägen från Karlskrona rdo. F17 DO och DU medföljde. Spaningen utan resultat. Arr F17 kl 1821. Flygtid 1 tim 7 min.

72-03-05 In, Lo, Lu, Erw, Lan   Q?
Larm 0835. Start för spaning efter saknad 74-årig man i trakten av Urshult. Mannen återfunnen av markspaningspatrull kl 1140. Landning 1210. Flygtid 3 tim 35 min.

72-04-24 Go, Eg, Lu, Hb, Car   Q?
Larm 1955. Trålare sprungit läck 7 NM SSE Utklippan. Start 2025. Framme 2043. Behövde ej ingripa. Besättningen, 4 man räddades av holländskt fartyg. Trålaren sjönk senare på natten under bogsering av tulljakten TV 244 (vid 2-tiden ca 9 NM syd Utklippan). Åter basen 2125. Flygtid 1 tim.

72-05-20 Eg, In, Lu, Pål, ytb   Q?
Larm Cefyl kl 2330. Segelbåt norra Kalmarsund saknas. Vid tävling Pingstafton överraskades deltagarna av dimma. Spaning med hkp igångsattes i gryningen Pingstdagen (05-21) kl 0345. Framme 0420. Spaningen avbröts 0425 då det meddelades att den saknade kommit tillrätta. Åter basen 0455. Flygtid 1 tim 10 min.

72-06-18 In, Pa, Lu, Car, Ev    Q?
Larm Cefyl kl 1030. M/S “Osterdijk“. Pos 6 NM E Kapelludden hade en besättningsman med buksmärtor. Start kl 1045. Framme 1122. Mannen ombord kl 1133. Landning Stumholmen 1208. Åter basen kl 1220. Flygtid 1 tim 35 min.

72-06-19 Go, Lo, Sö, Dah, ytb   Q?
Hkp - besättningen i hemmet med 1 tim startberedskap. Larm från Cefyl 0045. Två man saknades  efter segling Färjestaden - Kalmar. Hkp startklar 0130 men då meddelade Cefyl att de saknade hade påträffats simmande i vattnet och räddats av tulljakt från Kalmar. Kl 0215 meddelade Cefyl att de två räddade ej var de saknade, som vårt larm gällde. Hkp startade mot Kalmarområdet kl 0230 med spaningsområde: Färjestaden - Kalmar - Pataholm - Borgholm. Spaningen påbörjades vid Kalmar kl 0245. Kl 0310 påträffades segelbåten vid N. Kalvholmen. De båda saknade hade kantrat med båten i den hårda blåsten vid 17 - tiden föregående dag, vänt båten på rätt köl, och landat på ön för att övernatta och invänta bättre väder.
De båda ynglingarna: Anders Karlsson, Cesars väg 13 b Kalmar och Tommy Magnusson, Halva Månens Gränd 14 Kalmar var i god kondition och avsåg att på morgonen segla vidare till Kalmar. Hkp återvände F17 och landade kl 0355. Flygtid 1 tim 25 min.

72-07-03 In, Lo, Sö, Dah, ytb   Q?
Hkp 1 tim. startberedskap. Basering F12. Larm 1740. Läckande ftg NE Bornholm. Start 1755 mot tyska fartyget “Dorpusch“. Ftg - bes 6 man. Pos: 55°24 N, 15°20 E . Kl 1815 meddelar Karlskrona kustradio att fartyget går i hamn vid Christiansö under eskort av fyra fiskebåtar och en dansk hkp. Vi återvänder F12 . Landning 1835. Flygtid 1 tim 40 min.

72-07-25 In, Pa, Ny, Dah, ytb   Q?
Larm Karlskrona rdo kl 0830 under flygning. Två torskfiskare i vit jaktkanot saknas sedan igår, mellan Bussören och Drottningskär. Avbröts efter 25´ då de saknade landstigit på Aspö. Landning F17 0915. Flygtid 35 min.

72-07-27 In, Pa, Ny, Dah, ytb   Q?
Larm Cefyl, Karlskrona rdo kl 1450. Stor segelbåt med problem, observerat från Högby fyr på Öland. Start 1500. Framme 1550. Då hade redan fiskebåten KA 8 kommit fram till den avmastade segelbåten, och tog den på släp till Källahamn. På fiskebåtens begäran, fq 2182, kvarstannade vi i 20 min. Avbröt 1615 för nytt uppdrag. Flygtid 1 tim 15 min.

72-07-27 In, Pa, Ny, Dah, ytb   Q?
Larm Cefyl 1610 under förflyttning (se ovan). Vi hörde (5589) H 97 spana efter en annan båt (“Edith Terkol“från Aarhus). Ett tankftg som kantrat , 12 besättnmän. Pos 57° 44 N  17° 20 E. Vid haveristen fanns H 97 som gav oss Deccaläge, och bilfärjan “Scandic“. Vind 050°/ 15 m/sek. 2 man redan räddade. Vårt sökområde i lä av haveristen. Inget resultat. Avbröt 1800 för tankning Visby. Kvar låg Y 64, jagarna “Halland“ och “Östergötland“. Åter F17 kl 2000. Flygtid 2 tim 5 min.

72-07-29 In, Pa, Ny, Dah, ytb   Q?
Kl 0245 Cefyl larm till bostaden. Tre torskpilkare, varav en 10-åring, saknades från Ronneby sen igår em. Avbröt efter start. Radiobesked på kanal 16, att de saknade återfunnits oskadade av lotsbåt. Efter motorstopp hade de rott i 10 timmar. Vind 060° 5 m/sek. Flygtid 10 min.

72-07-30 In, Pa, Ny, Dah, ytb   Q?
Larm Cefyl 0300. Synnerligen trovärdig person hade sett 10 röda nödraketer i bäring 090° från Simrishamn. Starten fördröjd 30 min. En motor gick ej att beepa ned. Start 0430. Framme 0500. Spaning i Bornholmsgattet utan resultat. Radiokontakt med “Grängesberg“ och “N. A. Båth“ på kanal 16. Landning 0655. Flygtid 2 tim 25 min.

72-08-06 Go, Lo, Lu, Seg, ytb   Q?
Larm Cefyl 0130. Segelbåt, Albin Viggen saknades Kalmar - Kolboda. Start 0235. Framme 0255. Segelbåten hade gått enligt plan Kalmar - Kolboda men gått på grund strax utanför destinationsorten. Situationen observerades ej från land förrän bullret från hkp väckte ortsbefolkningen och båten fick undsättning. Båten identifierades genom att en ytbärgare släpptes ner i vattnet och tog kontakt med besättningen. Identifiering skulle underlättas om besättningen i dylika fall visade sitt identifieringsnummer eller dylikt. Vind 240°/ 8 m/sek. Landning 0350. Flygtid 1 tim 15 min.

72-08-21 Go, Lo, Sö, Dah, ytb   Q?
Larm Tl F17 1310. Fallskärmshopp ur “Q03“ A32 (fältfl Ingesson-Thoor) ca 5 km S Gö hamn. Start 1318. Efter ca 3 min, kontakt med nödsändare. Under anflygningen leddes vi även av Tl med SRE. Kl 1324 hade bärgningen påbörjats och utfördes enligt rutin. Återflygn mot basen. Ff ua men frös något. Kl 1335 landning F17 där ambulans mötte. Flygtid 17 min.

72-08-27 Lo, Go, Sö, Seg, ytb   Q?
Larm Cefyl kl 0315. Nödanrop kl 2350 på frekv 27.155 kHz på engelska: Trimaran 2 tim gångtid från Karlskrona åt SW, gått på grund. Ingen ytterligare radiokontakt med trimaranen. Nödanropet mottogs av PRIKNA radio, som vidarebefordrade till Karlskrona radio. Cefyl kontaktades och beordrade hkpbes att starta för spaning. Nödanropet verkade konstigt och gav inget direkt att gå efter. Start 0405. Kusten S Ronneby - Utlängan - Torhamn avspanades, samt ett svep 20 km SW Karlskrona - Utklippan - 10 km S Ronneby utfördes. Spaningen resultatlös. Möjligen falskt larm på radio. Landning 0545. Flygtid 1 tim 40 min.

72-08-29 På, Cl, Lu, Dah, ytb   Q?
Larm Karlskrona radio 1050. Mindre plastbåt hittats 3 km S Ölands södra grund. Start 1055. Framme 1120. Spaning igångsattes inom ett område NE fyndplatsen 30 x 5 km men gav inget resultat efter två timmar. Landning 1400. Senare meddelades att båten slitit sig för ett par dagar sedan från ett ställe i Gryts skärgård. Flygtid 3 tim 5 min.

72-09-15 Go, Lo, Lu, Pål, ytb   Q?
Larm Cefyl 2030. 5 min beredskap för fångtransport i samband med flygplanskapning Bulltofta. Start 2215: F17 - F6 - Bulltofta. Åter basen 09-16 kl 1100. Flygtid 3 tim 45 min.

72-10-18 Lo, Pa, Lu, Dah, ytb   Q?
Larm Cefyl 1150.Sovjetisk trålare “Perecat“ på grund vid Falsterborev. Start 1200. Framme 1250. Ftg hade 55 mans besättning, som skulle vinschas upp och sättas iland. Undsättning av personal påbörjades men avböjdes av fartygsbefälhavaren när hans önskemål att föra över besättningen till annat ryskt fartyg ej kunde genomföras. Trålaren drogs senare av grundet av annan rysk trålare. Åter basen kl 1720. Flygtid 2 tim 50 min.

72-11-30 In, Pa, Kl, Pål     Q?
Larm Tl F17 kl 1110. Förmodat fpl-haveri, J35 ur F3 i QN 3035, eller Malmbäck, 15 km SW Nässjö. Start 1115. Framme 1215. Optisk spaning i mycket dåligt väder (mest dimma). Ingen kontakt med nödsändare. Tankning i Jönköping. Åter Kallinge 1615. Flygtid 4 tim 20 min.

72-12-01 Lo, Pa, Pe?, Ny, Dah   Q?
Spaningarna återupptas efter F3 J35. Start 1000. Optisk spaning öster Hagshult (Dala Mosse) utan resultat. Avbröt 1230. Fpl återfunnet på annan plats. Landning 1315. Flygtid 3 tim 15 min.

72-12-12 Hå, Go, Sö, Fry, Bla   Q?
Larm Cefyl 0935. Insatta på spaning efter dansk fiskebåt, KE 214 “Mullu“ från Köge, som saknades i trakten av Falsterbo. Vi hann dock ej längre än till Sölvesborg då dansk hkp påträffade den saknade fiskebåten vid Falsterbo rev. Landning 1010. Flygtid 25 min.

72-12-15 In, Cl, Kl, Dah   Q?
Larm Karlskrona rdo 1520. Förmodad fartygskollision i Bornholmsgattet. Start 1527. Landn Karlshamns lasarett för hämtning av tre lättklädda läkare. Efter tre försök att gå igenom dimman mot grekfartyg, som omhändertagit de nödställda, återvände hkp. Grekftg var då nära Ystad hamn. 14 personer omhändertagna. Landning 1747. Flygtid 2 tim 10 min.
 

1972=24 uppdrag./Oha                                                                                       Top

FRÄD 1973 RONNEBY

73-01-22 Hå, Pa, Ny, Pål, Blad   Q?
Tl F17 larm 0950. Beach 55 saknad. Start 1008 mot Sturup. Återkallade 10 min efter start. Fpl återfunnet på plattan. Landning 1028. Flygtid 20 min.

73-04-07 In, Lo, Sö, Fry, Dahl   Q?
Larm från dagoff kl 1655. 2 personer saknade i sjön Sandören efter att deras kanot vält. Start 1728. Polismästaren i Älmhult + 1 polisman hämtades upp vid Härlunda k:a. Spaningen påbörjades 1750. Vatten samt stränder avspanades. När spaningen i stort var klar upptäckte bes en sko i vattenbrynet samt ett föremål under vatten (möjligen en sten). Ytb släpptes ned i vattnet och ledde polisens motorbåt mot platsen. Under hkpbes försök att dirigera ytb att plocka upp skon träffade bakre rotorn några trädtoppar varvid dessa skadades och kraftiga vibrationer uppstod. Landning ansattes rakt fram i vattnet och förlöpte normalt. Klockan var då 1850. Efter kupé startades ånyo motorerna och hkp kördes på vattnet mot stranden och sattes på grund ca 10 m från land. Annan hkp (Q99) ur F17 hämtade besättningen. De båda saknade återfanns dagen efter drunknade på djupt vatten. Flygtid 1 tim 22 min.

73-04-09 Go, På, Ny, Pål, Folkst.   Q?
Start 1350 mot Bornholm. Avbröts efter 5 min när F11 35:a landat Rönne.

73-04-27 Hå, Pa, Lu, Seg, ytb   Q?
Larm Karlskrona rdo kl 1430. Sjuktransport från trålaren “Sandefjord“ fr Hasslö. Pos: 28 distm SSE Utklippan. Start 1445. Framme 1515. En man vinschades upp och fördes till Stumholmen. Åter basen 1545. Flygtid 1 tim.

73-05-23 Go, På, Ny, Erw, Lu, Blad   Q?
Larm Cefyl 0145. Fljpolis Johansson saknad efter fisketur i Karlskrona skärgård. Start från Uråsa 0335. Vi gick till spaningsområdet över moln. Efter två nedgångar för att försöka få vattenkontakt, fick vi avbryta p.g.a. dimman. Under dagen upprepade spaningsförsök i dimman. Kl 1515 observerades föremål i dimman från höjd 50 m. Läget rapporterat (1 dist.min. syd Hasslöflöt) till Karlskrona rdo. Sista start 1720. Strax därefter meddelades att den saknade var återfunnen av räddnings kryssare. Landning 1730. Flygtid 3 tim.

73-05-27 Go, På, Ny, Erw, Blad   Q?
Ber 15 min. Larm 1130. Cessna saknad Jönköping - Anderstorp. Avbrutet 1135. Återfunnen i trakten av Halmstad.

73-05-31 Pa, Hå, Kl, Seg, Andre´n   Q?
Larm Kka rdo kl 0725. Blekinge eka funnen drivande vid stranden i Stärnöviken med segel uppe och kläder i. Start 0750. Framme 0800. Spaningen avbröts efter 1 tim. Då namn fanns i kläderna kunde ägaren uppsökas hemma, där han befann sig. Landning 0900. Flygtid 1 tim 10 min.

73-05-31 Hå, Pa, Kl, Seg, André  Q?
Larm Kka rdo kl 1730. Start 1740. Hjärtsjuk man hämtades kl 1755 från “Irma Graebe“ Hamburg 10 Nm ost Utlängan och fördes till Karlskrona lasarett. Landning 1820. Flygtid 40 min.

73-06-07 Pa, Cl, Ny, Pål, And   Q?
Larm Cefyl 1200. Transport av en respiratorpatient från Karolinska till Mölndal via Jönköping. Start 1530. Framme 1805. Landning 2130. Respiratorn BIRD använd för första gången.
Flygtid 4 tim 45 min.

73-06-10 In, Lo, Sö, Fry, ytb   Q?
Kl 0115 larm från Cefyl. Kabinbåten “Cecilia Lind“ saknad sedan 06-09 kl 1800, med fem personer ombord, utanför Åhus. Start kl 0200. Påbörjar spaning kl 0220. Kl 0305 saknade båten hittad av oss 5,5 km bäring 100° från Åhus hamn. Ombordvarande oskadda. Motorhaveri. Båten förankrad. Dirigering av TV 253 till platsen för omhändertagande av de nödställda och bogsering till Åhus. Kl 0330 TV 253 påbörjar bogsering och hkp lämnar mot F17. Kl 0350 landning F17. Flygtid 1 tim 50 min.

73-06-11 In, Lo, Sö, Fry, ytb   Q?
Larm från Cefyl 2330. Kl 2100 tyskt ftg upptäcker livbåt, som verkar tom, ca 5 Nm S Sandhammaren. Kl 2200. Upptäckten meddelas till Karlskrona rdo. Cefyl beordrar start 0200. Avspaning av ett område där troligt läge på livbåten med hänsyn till vinden skulle vara N 55° 18´ , E 14° 16´ resp. 22´ (med eller utan drivankare). Kl 0240 spaningen påbörjas. Kl 0430 spaningen slutar. Avspanat område 10 x 15 km. Inget resultat. Vind 270°/ 15 m/sek. Kl 0505 landning F17. Flygtid 3 tim 5 min.

73-06-18 Hå, Pa, Ny, Pål   Q?
Larm Karlskrona rdo 1320. Start 1335. Ormbiten polack hämtad på Hanö kl 1350 och transporterad till Karlshamns lasarett. Flj sjukvårdare medföljde. Landning 1425. Flygtid 40 min.

73-07-06 Go, På, Kl, Seg, Lar   Q?
Larm Karlskrona rdo 1610. Start 1625. Hjärtsjuk person hämtad 1640 på fartyget “Simbria“ från Danmark. Pos 7 Nm NO Utklippan. Fördes till Karlskrona las. Landning 1720. Flygtid 50 min.

73-07-16 Hå, Lo, Ny, Dah   Q?
Larm K- a  radio kl 0000. Start 0230. Spaning efter fritidsbåt, “Rio“ med motorfel, som saknades mellan Karlskrona och Bornholm. Två personer ombord. Vind 060°/ 10 m/sek. Tillrätta på Hasslö vid passets slut. Landning 0510. Flygtid 2 tim 40 min.

73-08-22 Go, På, Ny, Erw, Sandberg   Q?
Beredskap 5´ på Säve. Larm ifrån Tl Säve kl 1525. Fpl J35 kolliderat i trakten av Svenljunga(PN1833). Fint väder, röken ifrån fpl syntes lång väg. Framme 30´ efter start (1530 - 1600). Hämtade oskadd ff (lt Pettersson, F12), för transport till Mölndals lasarett. Det andra fpl landade ÄNG. Radar Väst lämnade oss ett mycket bra läge för haveriplatsen, samt för oss värdefulla upplysningar. Ff åtgärder efter haveriet underlättade spaningen. Bl.a. startade han sin DIANA-sändare. Landning kl 1650. Flygtid 1 tim 10 min.

73-08-28 In, Go, Ny, Psn, Hillskog   Q?
Larm vid tjänstens början 0715, att en båt saknades i Karlshamns skärgård. Start 0730. Vid Järnavik lämnade K-a Radio besked om att båten var tillbakabogserad. Landning 0745. Flygtid 15 min.

73-09-25 In, På, Kl, Dah, Hb?   Q?
Larm Karlskrona rdo 1620. Nödsignalering från sovjetiskt fartyg mottaget av Riga o Helsinki rdo. Start 1640. Sökning i angivet läge 55.55N 15.00E. Landning 1855. Inget resultat. 09-26 meddelande från Sovjet att båten fanns i sovjethamn. Flygtid 2 tim 15 min.

79-09-28 Lo, På, Kl, Dah, Hb   Q?
Larm Cefyl 1015. Start 1019 mot fartyg med slagsida syd Ystad 7 km. “Spes av Djupekås“. Vände vid Hanö då ftg fått hjälp av två färjor. Flygtid 30 min.

73-10-08 Go, Cl, Ny, Psn, Hil   Q?
Larm 0445. Start 0500. Saknad fiskebåt (pilkare). Hade gått från Valjeviken 0900 dagen innan med tre man ombord. Sökning påbörjad under mörker utanför Sölvesborgs angöring. Båten återfunnen av någon annan vid 7-tiden. Åter 0740. Flygtid 2 tim 40 min.
 
 

1973=18 uppdrag./Oha


FRÄD 1974 RONNEBY

74-01-06 Go, På, Sö, Dah, Ytb   Q?
Förfrågan av polisen i Ljungby om vi med hkp kunde spana efter försvunnen 5-års flicka inkom till besch 0730. Flickan hade varit försvunnen sedan föregående dags morgon. Vädret i södra Sverige var ej flygbart (sikt 100 - 500m). En viss väderförbättring inträdde dock på em och vi startade 1355. Vi nödgades dock avbryta efter ca 10 min på grund av ytterligare siktnedsättning. Landning 1410. Efter landning meddelade polisen att flickan återfunnits välbehållen vid 14-tiden. Flygtid 15 min.

74-01-19 Hå, Pa, Kl, Erw, Olsson   Q?
Larm Cefyl kl 2050. Sjuk befälhavare på ftg “Capella“ från Finland, läge ca 25 km S Ölands södra udde. Start kl 2125. Hämtade läkare på Stumholmen, framme vid ftg 2200. Landning Stumholmen 2225. Landning F17 kl 2245. Flygtid 1 tim 25 min.

74-03-25 Go, Pa, Sö, Pen, Yberg   Q?
Larm Tl kl 1330. Brand på Bollö. Personal och materiel flögs över. Branden av ringa omfattning. Flygtid ??

74-03-31 Go, Pa, Lu, Pen, ytb   Q?
Larm Dagoff kl 0530. Båt försvunnen vid Kastlösa på Öland. Omedelbart före vår start inställdes vår medverkan. Båten återfunnen med kölen i vädret. 3 man saknas men spaningsledningen bedömde det helt omöjligt att återfinna någon i livet. Flygtid 0.

74-07-10 Lun, Go, Sö, Hag   Q?
Larm från Tl 0910. Sjuk besättningskvinna på “Joe Gorton“, 5 distm S Utklippan. Start 0915. Landade på lastlucka på fartyget kl 0950. Besättningskvinnan lämnades av på Stumholmen. Vi var tillbaka på F12 med Hkp 3:an kl 1030. Flygtid 1 tim 15 min.

74-07-25 Jn, Go, Dah, ytb   Q?
Larm från Karlskrona kuststation kl 0525. Brådskande. Start 0545. Hämtat sjuk man på Aspö för transport till Karlskrona lasarett. Hkp 3. Åter F17 0615. Flygtid 30 min.

74-07-31 Så, Cl, Pto, Ev   Q?
Larm Tl 1940. Start 1950. Magsjuk spansk besättningsman på tyska M/T “Winnetou“, E Öland N5637 E1649, uppvinschad förd till Kalmar. Åter F17 2105. Flygtid 1 tim 15 min.

74-08-14 Jn, Hå, Sö, Had   Q?
Larm 1625. Två pojkar, 6 och 10 år, på hembyggd flotte saknade utanför Åhus. Start 1645. Pojkarna återfanns av andra 1700. Åter mot F17. Landn 17.10. Flygtid 25 min.

74-09-25 Så, Cl, Had, Holst   Q?
Larm Cefyl kl 1145. Hkp SE-HER nödlandat S Gotland.N5623 E1757. Start 1151. Tre man bärgade och förda till F12. Vind 230°/ca 10m/sek. Måttlig sjöhävning. Åter F17 kl 1550. Flygtid 2 tim 15 min.

74-10-02 Så, In, Had, Ytb Jonsson   Q?
Kl 0915 larm från TL, order högsta startberedskap pga ev haveri vid F12. Under intagande av högsta beredsk, startorder från TL. Kl 0921 start. I luften order efterhand att gå till Ruda. Påbörjade spaning i omr ca 0950. SK50 ur F12 fann efter ca 5 min haveriplats (N5707 E1603) med fsk och föraren på marken till synes livlös. Vi landade på basväg ca 50 m från Ff. Påbörjade bärgning av Ff (svårt skadad men tidvis vid medvetande). Ca kl 1000 landar Hkp4 från Visby, insätts i bärgningen och för Ff till Kalmar. Landning kl 1100. Flygtid 1 tim 40 min.

74-10-05 Go, Pa, Sö, Fry, Ytb Andersson  Q?
Kl 0902 larm från Tl : Fskhopp 40 km S Ystad. Kl 0905 start. Något senare meddelades typ A32 1 man. Efter ca 20 min. nytt läge: Ystad 160° /35 km.(N 5508/ E 1355) När vi hade ca 30 km kvar meddelade den danska hkp (S61), som startat ca 10 min senare än vi, att han bärgat ff och flög mot Ystad. Vi vände mot F17 men kallades efter några min mot Ystad
för att hjälpa den danska hkp till rätt landningsplats. Danska hkp landade dock innan vi hann fram och vi vände åter mot F17. Kl 1025 landning F17. Den skadade ff levde vid bärgningen men var död vid framkomsten till Ystad. Han hade hoppat på ca 125 m höjd men fallskärmen hade ej utlösts. (Utlösningsdonet tillbucklat, 35-stol).Flygtid 1 tim 20 min.
 

74-10-05 Go, Pa, Sö, Fry, Ytb Andersson  Q?
Kl 1147 ca larm från Tl : Starta. 1150 ca uthovring och 30 sek senare start mot SE. 1153 ca avbröts uppdraget. Saknade flygplanet hade anmält sig på radion. 1156 landning F17. Flygtid 5 min. 

74-10-21 Pa, På, Ny, Erw   Q?
Kl 1250 larm från TL. Sjuktransport. Mitt i besättningsbytet. (Lasse blev arg). Start 1300. Minsveparen “Svartlögas“ fingerskadade fänrik uppvinschad 2 km E Karlskrona angöringsboj och förd till Stumholmen och väntande ambulans. Landning F17 kl 1330. Flygtid 30 min.

74-10-23 Cl, Lo, Kl, Erw, Ytb Jonsson   Q?
Kl 1730 larm från Cefyl. Två man på flotte mellan Blå Jungfrun och Byxelkrok. Avbröt i höjd med Borgholm då de nödställda omhändertagits av båt. Flygtid 1 tim 10 min.

74-10-30 Hå, In, Ny, Fry, Ytb Andersson  Q?
1950 larm. Sjuktransport från Utlängan. Avbröts innan start av den sjukas fader.

74-10-31 Hå, In, Ny, Fry, Ytb   Q?
Larm från TL “Sk 60 haveri 5 km SE Markaryd, 2 man“. Start 1410. Under vår anflygning bärgades besättningen av F10 hkp. Vi hittade haveriplatsen och en skärm i ett träd. Återvände utan insats. Landning 1520. Flygtid 1 tim 10 min.
 
 

1974=14 uppdrag./Oha                                                                                       Top

FRÄD 1975 RONNEBY

75-02-09 In, På, Lu, Erw, Ytb, Sjv   Q?
Larm från Kka rdo 1520. Kvinna med inre blödningar på m/s “Alca“ från Finland, 4000 ton. Position 30 km S Trelleborg (N5520 E1310). Start 1600, framme kl 1655.
 (Fartyget var då 5 km syd Trelleborg). Uppvinschningen klar 1704. Landning på fotbollsplan vid Trelleborgs lasarett kl 1712. Landning Ronneby kl 1815. God radiokontakt med Stockholm rdo på 156.80. Mindre god med Karlskrona som ej är länkad. Radiokontakt med polisen Trelleborg. Flygtid 2 tim 15 min.

75-03-06 Go, Lo, Lu, Erw, Ytb, Ses   Q?
Larm från Kka rdo via TL kl 1037. Två fartyg har kolliderat. Position 55° 39´ N, 15° 30´ E. Vädret på olycksplatsen: Dimma, sikt 100m, något bättre närmast kusten. Framme vid angiven position kl 1150, men såg ingenting. Fick så småningom ett av fartygen att sända för pejling på 500 kHz och fick kontakt med fartyget “Northern Frost“ kl 1215. Det andra fartyget “Bruin“ hade gått till botten. Besättningen hade tagits ombord på “Northern Frost“. En man hade drunknat, en var försvunnen. Vinschade upp 10 man varav en i bår och förde dem till Stumholmen. Åter basen kl 1325. Flygtid 3 tim

75-05-26 Go, Cl, Lu, Psn, Ytb   Q?
Larm från Kka rdo via TL kl 1205. Besättningsman från polsk yawl fallit överbord vid 6-tiden mellan Hammerodde - Sandhammaren. Start 1220, framme i området 1245. Avbröt 1330. Landade F17 1405. Inget resultat. Flygtid 1 tim 45 min.

75-06-09 Go, På, Kl, Seg, Ytb   Q?
Larm kl 0030. Start kl 0110. Liten motorbåt med 4 man saknades sedan kvällen i Pukaviken - Hanöbuktsområdet. De saknade hemma kl 0315. Avbröt 0315. Landning 0335. Flygtid 2 tim 25 min.

75-06-22 ??? Kl ?    Q?
Larm kl 1110. Liten segelbåt kantrat i rännan in till Pataholm. Start kl 1118. Avbröt 10 km före plats då seglaren omhändertagits. Avbröt 1147. Landning 1240. Flygtid 1 tim.

75-07-10 Go, Pa, Ny, Psn, Stoltz   Q?
Larm 1300. Skogsbrand vid Borvidsmåla, 20 W fältet. Lyckades där att ragga upp brandch Karlshamn. Genom vår FR-30 (kanal 5) ledde han sina trupper. Hämtade 13 (2+12) man på RON. Alla sattes av vid elden. Landn. RON. Brand Bollö. Vapenmek flögs ut och vi hämtade slang från Stumholmen till Bollö. Skogsbrand Ringamåla. Start med 13 (1+12) man. 
Folket lämnades och brandch (samme) lyftes. Konstaterade att det höll på att gå åt h-e. Han lämnades och vi levererade bensin till Bollö brandsprutor. Landn. RON.Start med 13 (1+12) man till Ringamåla. Brandch fick ett nytt lyft. Han behövde mer folk ur F17. Åter RON. Under ilastning på plattan fick vi motorfel. Hkp togs ur tjänst. Flygtid 4 tim 40 min.

75-07-16 In, Lo, Kl, Dah, ytb Johansson  Q?
Larm 1815. Kvinna överbord från segelbåt 15 distm. S K-krona. Start 1845. Landning 2205. Sökning utan resultat.

75-07-17 In, Lo, Kl, Dah, ytb   Q?
Fortsatt spaning utan resultat. Start 0320. Landning 0730. Total flygtid 7 tim 10 min.

75-09-13—14   In, Lo, Sö, Erw, ytb J.Johansson  Q?
Larm Cefyl kl 2200. Norska bogserbåten “Black Bear“ hade tappat sin pråm. Hkp start 2300. Vinschning av besättningsman från “B B“ till pråm för koppling av ny wire. Wiren kopplad och besättningsmannen med vinsch åter till hkp, varefter han medföljde till F17. Landning 0045. Mörker , kuling, åska, kraftiga regnskurar, hård sjö, pråmen på tvären i vinden,
gjorde uppdraget synnerligen besvärligt. Flygtid 1tim 45 min.

75-09-28 Lo, På, Kl, Dah, ytb   Q?
Larm från Cefyl 1030. Fiskare i liten blå jaktkanot saknad sedan 09-27 kl 0700 utanför Utklippan. Start kl 1040. Sökte i sökområde (Utklippan bäring 070° /100 km) enl Cefyl. Avbröt efter meddelande från Cefyl. Landning kl 1400. Vind i omr. SW 15-25 m/sek. Grov sjö. Flygtid 3 tim 15 min.

75-10-03 Go, Cl, Sö, Fry, ytb Johansson Skåne  Q?
Larm från Cefyl 1710. Svårt sjuk besättningsman på tyska fartyget “School Eminent“ skulle transporteras till lasarett. Uppgivet läge 6 - 4.2 nm S Ölands S grund. Hkp start med ordinarie bes + flj sjuksyster. Läkare togs upp vid Stumholmen. På grund av felaktigt uppgiven position letade vi förgäves i ca 40 min. Ölands S grund och Ölands S udde hade förväxlats. Dåliga radioförbindelser tidvis. Landning på fartyget ca 5 min efter vi fått den rätta positionen kl 1840. Den sjuke hade tyvärr avlidit och läkaren bedömde att mannen varit död ca 1 tim. Den avlidne transporterades till Karlskrona. Landning F17 1935. Flygtid 1tim 55 min. 

75-10-05 Go, Cl, Lu, Seg, Ytb   Q?
Larm Cefyl 0430. Fritidsfiskare (2man) i vit plastbåt (ca 6 m lång) saknade. Hade troligen fiskat i närheten av Gåsfeten. Start 0520. Landn 0750 för tankning. Fick meddelande att fiskarna återfunnits välbehållna av “Grängesberg “ öster Utklippan. Två tullkryssare och en polisbåt deltog också i spaningarna. Flygtid 2 tim 30 min.

75-10-06 ?,?, Kl, ?,?     Q?
Larm Cefyl 1705. Hkp startade 1715 för sökning söder kusten Karlskrona - Ronneby - Karlshamn. Båten saknades sedan 10-06 kl 0400 då den utgått från Karlshamn för fiske. Spaningen avbröts kl 1755 då lotsen Karlshamn meddelade att båten fanns på Mjöö norr Tärnö. Flygtid 40 min?

75-10-13 Pa, På, Ny, Fry,    Q?
Larm 1820. Sjunkande fiskebåt 10 km SW Rönne (N5500 E1439). Två länspumpar erhölls från Ronneby brandkår. Start 1850. Efter 20 min. flygning avbröts fly. Båten hade sjunkit och besättningen bärgats. Flygtid 45 min.
 

1975=14 uppdrag./Oha                                                                                        Top

FRÄD 1976 RONNEBY
 

76-02-22 Hå, Pa, Lu?, Psn, Polis   Q?
Larm kl 1000. Polisen Karlskrona önskade hjälp med spaning efter försvunnen bilförare + bil. Start 1020. Spaning utan resultat i Karlskronaskärgården. Landning kl 1145. Flygtid 1 tim. 20 min.

76-04-27 På, Cl, Lu, Psn, ytb Karlsson   Q99
Larm Karlskrona Radio kl 1925. Segelbåt sänt nödanrop på kanal 16. Läge någonstans i Ölandstrakten. Start kl 1955. Låg molnhöjd och dålig sikt. Efter start uppgift från Karlskrona Radio att segelbåten finns utanför Bläsinge hamn på östra Öland. Gick söder Karlskrona skärgård och rundade ÖSU. Vind NNE 80 km/tim. Fick radarkontakt med ett fartyg “Lana“ som låg SE haveristen och avvaktade. Framme kl 1200. Segelbåten var förankrad och hade tre man ombord. Försökte förgäves komma nära båten i nästan en timme. Vädret sämre. Kraftigt snöfall. Gick därifrån och landade Sandbymålet för att avvakta bättre väder. Efter 30 min. meddelade “Lana“ att haveristen på nytt börjat sända nödraketer. Startade 2235. Fick kl 2310 ombord en styrlina. Vinschade upp en man. Båten tappade styrlinan, men efter 15 min. var linan på plats igen. Kl 2340 var alla tre uppvinschade. Landade Kalmar 2355. FR 25 ur funktion. Ingen kontakt med Cefyl men bra kontakt med Kalmar lots och “Lana“. Flygtid 3 tim. 25 min. 

76-04-29 På, Cl, Lu?, Psn, ytb Karlsson  Q?
Larm 0400 från Karlskrona Radio. Nödraketer hade siktats av ett västtyskt fartyg i Hanöbukten i bäring 105°. Bedömt läge 20 nm SE Utklippan. Start 0445. Avspanade området utan resultat. Landade Ronneby 0800. R/k “Grängesberg“ och R/k “Hugo Hammar“ deltog. Flygtid 3 tim. 15 min.

76-06-09 Hå, Go, Sö, Pål, ytb   Q?
Larm från Cefyl kl 1135. Sjuktransport begärd från 400-tonnaren “Marietta“ af Vänersborg. Fartygets pos kl 1100 var Kapelludden bäring 120° avst. 8 nm med kurs 195° och fart 9 knop. Start 1140. Radiokontakt med fartyget kanal 16 på avst 20 km. Framme 1215. Pos: N5637.7 E1655.4. Den sjuke (magplågor) vinschades upp i bår med hjälp av ytbärgare. Kl 1230 anflygning mot Kalmar. Landning på fotbollsplan invid lasarettet kl 1245. Återflygning Ronneby, landning 1310. Sol och vackert väder rådde under hela uppdraget. Flygtid 1 tim 35 min (ca).

76-06-16 Go, Cl, Kl, Psn, ytb   Q?
Larm från Cefyl 0830. Motorbåt saknad. Avgått från Gö till BräkneHoby 06-15 kl 1700. Start kl 0835. Båten återfanns strax före kl 1100 i Karlskrona hamn. Tull, polis, sjöräddning 
och marinen deltog. Landning kl 1125. Flygtid 2 tim 50 min.

76-07-01 Lo, Pa, Ny, Dah, Ekeberg   Q?
Larm 0635 K-a radio. En sjöman som trillat överbord från danskt ftg “Adda“ (300 ton), fiskats upp efter en halvtimme. Andnöd. 20 km E Simrishamn, kurs 270°. Start 0700 mot Stumholmen för att hämta doc och två systrar. Framme vid “Adda“ 0743. Doc och ytb ner. Doc konstaterar hjärndöd, ytterligare hjälp meningslös. Återvänder Ron via Stumholmen. Landning 0845. Flygtid 1 tim 45 min.

76-07-18 Lo, Pa, Kl, Pål, ytb   Q?
Larm från Cefyl kl 1325. Västtyskt fartyg saknade besättningsman vid ankomst till Helsingborg. Hade senast observerats 3 nm S Falsterborev. Start kl 1400. Spaning i området Falsterborev - Helsingborg utan resultat. Landning 1725. Flygtid 3 tim 25 min.

76-08-01 Hå, Lo, Ny, Seg, Ekeberg   Q?
Larm från F12 kl 1555. Nödsändare hörs av Tl F12 på 121.5 och 243 Mhz. Typ SARBE (svängande sirénljud). Riktning 180°. Start 1610, sändaren slocknade 1612. Vi steg på ostlig kurs. Ingen mer sändning så vi avbröt. Flygtid 20 min.

76-08-28 Hå, Lo, Ny, Tor, Magnusson  Q?
Larm 0200, K-a radio. En man i öppen vit plastbåt saknas utanför Sölvesborg. Dåligt utrustad. Start i gryningen, 0435. Klart väder, vind NE 35 km/tim. Den saknade upptäcktes av Tor kl 0455. Han stod på en ö : Västra Lägerholmens fyr. Han hade fått motorstopp kvällen innan, och drivit iland före mörkrets inbrott. Vi satte av honom i Sölvesborgs hamn. (Gunnar Pettersson). “Grängesberg“ fanns i området från kl 2200. Landning Ronneby 0530. Flygtid 55 min.

76-08-29 Hå, Lo, Ny, Tor, Magnusson   Q?
Larm 1715 Cefyl. En skadad på tyskt fartyg “Feuter Dern“vid Utlängan. Start 1740 mot Stumholmen för doc och syster. Framme vid nödställd 1805. Fartyget var för snårigt att vinscha från, så Tv 244 användes som vinschplattform. Doc, ytb ned och den skadade upp på bår. Alla uppe 1848 och landning K-a  lasarett, övre parkeringen 1855. Åter Ronneby 1905. Flygtid 1 tim 25 min.

76-09-11 Hå, Cl, Kl, Fry, ytb   Q?
Larm 1740 Cefyl. Segelbåt typ Maxi saknades efter uthyrning från Karlshamn. Skulle återlämnas 09-11 kl 1300. Spanade i angivet område från kusten till en linje Åhus - Utklippan. Start kl 1750. Avbröt vid mörkrets inbrott efter kontakt med Karlskrona rdo. I sökandet deltog Sjöräddning, Tull och Polis. Landning kl 1920. Flygtid 1 tim 30 min. 

76-09-23 Go, Lo, Sö, Fol, ytb   Q?
Förhandsbeställning av sjuktransport Västervik - Lund från Cefyl kvällen innan. Start 0600, landning V-vik flygplats 0700. Start därifrån 0805 med en mc-skadad yngling, en läkare och två sköterskor. Intensivvård under hela flygningen till Lund. Landning heliporten lasarettet 0935. Patientens tillstånd oförändrat. Efter kaffe åter F17, landning 1105. Flygtid 3 tim 10 min.

76-09-28 Cl, In, Ny, Tor, Bäm, Ekeberg  Q?
Larm 1613 från TL, under flygning. Vrakdelar och olja hade hittats 15 km SE Utklippan. En fiskebåt från Sandhamn, KA 37 “Marina“, saknades. I området 1637. Mycket drivved. 1710 -nytt läge, 10 km SW det första. 1745 meddelade K-a radio att den saknade båten var på väg in i Sandhamn. Vi avbröt och landade 1805. I sökningen deltog fiskebåtar och tull. Sandhamns fiskebåtar låg på 2211 kHz, A3=AM. Flygtid 1 tim 50 min.

76-09-29 Pa, På, Lu, Seg, ytb   Q?
Kka rdo meddelade till Tl att nödraketer hade setts söder Gö ca 2030. Hkp hade uppehållit sig i området då, men inte sett något. Senare meddelade Kka rdo att man hade sett nödraketer utanför Åhus. Vi startade mot Åhus 2210 och påbörjade spaning 2225. Strax efteråt upptäckte vi att det pågick skjutning på Ravlunda mot flygbogserat mål. Vi avbröt spaningen 2240 och landade 2310. Flygtid 1 tim.

76-10-04 Go, Cl, Ny, Seg, Ekeberg   Q?
Under ombasering till Säve, larm från Göta kontroll kl 0750. Blå segelbåt, Ballad saknad. Skulle dagen innan gå från Skagen till Göteborg. Området avspanades tillsammans med en marin 4-a. Båten tillrätta, välbehållen iland. Avbröt 0915. Flygtid 1 tim 25 min.

76-10-12 Db, Go, Ny, Tor, Ekeberg   Q?
Larm K-a radio 2245. Sjuk kvinna på finska tankern “Tiskeri“ (140000 ton). Läge 55 km SE Utklippan. Väder 70 - 100m, 1 - 2 km i regn. Vind 090/60 vid målet. Start 2330. Kontakt med K-a rdo på kanal 16 och 12. “Tiskeri“ på 12. Möjlighet till belyst landningsplats. När vi var på avstånd 15 ombads “Tiskeri“ sända pejlsignal på 410 kHz för att vi skulle komma rätt. Framme 0010. Landning längst akterut. Kvinnan låg redan packad i en bår, där hon fick ligga till ankomst lasarettet. Efter start gick vi till Stumholmen där ambulans väntade. Landning 0040. Åter Ronneby 0055. Flygtid 1 tim 25 min.

76-12-04 Go, Win, Kl, Tor, ytb   Q?
Larm Cefyl kl 1040. Sjuk man på fartyget “Bahia Blanca“ 20 km W Hoburgen. Start 1050. Landning Kalmar lasarett 1220. Bårvinschning utan problem. Landning F17 kl 1255. Flygtid 2 tim. 

76-12-25 Go, Cl, Lu, Ny, Seg   Q92
Larm Kka rdo kl 0115. Man på kusttankern “Golden Star“ (100 ton), pos 6 nm S ÖSU höll på att förblöda. Startade 0215 och hämtade läkare Stumholmen. Hittade fartyget efter något letande pga flera motstridiga lägen kl 0300. Mannen ombord 0325. Vind NW 15 m/sek, god sikt, sjöhävning grov. Landade Stumholmen 0340 där ambulans mötte. Åter Ronneby 0355. Flygtid 1 tim 40 min.
 
 

1976=18 uppdrag./Oha                                                                                         Top

FRÄD 1977 RONNEBY
 

77-01-19 Pa, På, Bäm, Sö, Fry, ytb Nilsson  Q?
Kl 1310 larm från TL: Starta söder. En marin Hkp 6 spånvarning SW Karlskrona. Vi var i luften efter 4 min. Marinhkp landade Stumholmen efter några minuter och vi hade då 11 km kvar dit. Vi avbröt uppdraget och fortsatte med övningsfly. Flygtid ?

77-02-02 Go, Er, Sö, Psn, Fol, Tor   Q?
Uppgift: Lyft av traktor (2300 kg), som dagen innan gått genom isen på en sjö ca 10 km SE Virserum. Under traktorn fanns en man fastklämd (4 m djup) Start med helt ren hkp mot Bösebo där kontakt skulle tagas med polis och brandkår. Landning där 1145 enl plan. Efter kontakt med polismästare Åkerström, brandmän och dykare beslöts att stabilare fastkoppling 
av traktorn skulle göras, och att vaken skulle vidgas. Ca 1545 var detta klart och lyftet påbörjades 1600 med 600 lbs/tank. Lyftet, som gick helt ua fordrade max tillåten effekt. Traktorn lades några meter från stranden på andra sidan sjön. Den drunknade, som var fastbunden med en lina drogs upp av brandmän. Efter uppdraget tankades hkp på Hultsfred före återfärden till F17. Landning 1730. Flygtid?

77-02-12--13 Hå, På, Sö, Seg, ytb Winberg   Q?
Larm från Cefyl 2345. Medvetslös besättningsman (skallskada) på fartyget “Valencia“/Göteborg (5400 ton). Behov av transport till lasarett (Lund eller Kristianstad). Innan start meddelades att läget var kritiskt för den skadade och att snabb transport till Lund var att föredraga (utan läkarhjälp i hkp). Fartygets läge 15 nm E Simrishamn, 13 knop 020°. Väder: Molnbas 50-150 m, sikt 2-5 km, ostlig vind 40-80 km/tim. Snöbyar. Start 0030. Kontakt med fartyget, Sthlm Radio, K-krona Radio samt “Grängesberg“ på 156.8 Mhz.
Pejlsignal från fartyget på 410 kHz, radarkontakt. Framme 0055, läge 25 km ENE Kivik. Vid nedvinschning av ytb uppstod vissa svårigheter då 6 man på däck drog så kraftigt i styrlinan att mek och ytb fastnade några sek i hkp. Resten av operationen tog lång tid (40 min) pga att den skadade var svår att bära i trappor och gångar inne i fartyget. Själva uppvinschningen gick bra. Startade mot Lund 0135. Den skadade var fortfarande medvetslös, blödde ur näsa, mun och öron samt andades rosslande. Under tp mot Lund skötte mek och ytb patienten med bl.a. koll av puls och andning. Även slemsug och syrgas användes. Landning vid Lunds lasarett 0200. Landningsplatsen var ren och en polisbil fungerade som blinkfyr.Kontakt polisradio med polis och ambulans. Pat togs om hand av ambulanspersonal och hkpbes fick kaffe på ambulanscentralen före återfärden. Patienten opererades 
omedelbart och är på bättringsvägen. Landning F17 0345. Flygtid 2 tim 25 min.

77-02-24 Go, Lo, Lu, Psn, ytb   Q?
Larm från Cefyl 1050. Kollision mellan två fartyg, “Bore XI“ och “Inselberg“ i Bornholmsgattet. En man svårt brandskadad. Start 1105. Gick via Karlshamn för hämtning av doc. Väder: dimma, sikt 300m. Sjöhävning 0 (nästan bleke). Anflög över dimma. Radarkontakt på avstånd 35 km. Tog plats över fartyget och gjorde slinga med hjälp av radar. Övriga fartyg hade då tagit hand om skadade, varav en hade avlidit. Framme kl 1150. Återgick Ronneby och landade 1305. Flygtid 2 tim.

77-03-10 Jn, Pto    Q? (Hkp 3)
I samband med transportflygning F17 - F13 - Berga - F15 - F4, kontaktades vi av Tl F13 vid landning F13. Föraren hade hoppat ur en S37 söder Västervik. Efter tankning kom besked från Cefyl att vi skulle starta mot BN 4030. Start F13 kl 1515. Vid passage av Eds Bruk förstod vi att föraren tagits upp av hkp 4 från Visby. Vi fick via Rockan order att fortsätta för att om möjligt lokalisera nedslagsplatsen. Vid framkomsten till området kunde vi, tillsammans med en SK 50 ur F13 observera en oljefläck på vattnet. Hkp 4 återkom till området och utmärkte vraket med en boj. Vi återgick till F13 där vi landade kl 1655. Flygtid?

77-03-10 Lo, Cl, Sö, Tor, ytb   Q?
Larm på Everöd från Radar Syd att starta mot Oskarshamn. Fallskärmshopp. Strax efter starten meddelas att ff vinschats upp av Visby hkp. Flygtid?

77-03-11 Lo, Cl, Sö, Tor, ytb   Q?
Larm från Radar Syd via Q95 på väg från Ängelholm. Vi var på väg från Everöd till F17. Västtyskt ubåtsjaktplan av typ Atlantic hade motorbrand S Ölands Södra Udde och var på väg mot Kalmar. Vi styrde mot Kalmar men avbröt i höjd med Karlshamn när flygplanet landat ua. Flygtid?

77-04-19 Lo, Er, Kl, Tor, ytb Blomberg  Q?
Larm Tl F17 kl 0730. Start 0733. Fallskärmshopp 4 mil söder Trelleborg. Tysk flygare. Vid Stenshuvud kl 0800 meddelade Malmö rdo att dansk hkp bärgat den nödställde. Åter Ronneby 0825. Flygtid 50 min?

77-04-20 På, Bon, Lu, Fol, ytb Blomberg  Q93
Under transport Utlängan - Stumholmen larmade Kka rdo kl 1505 om trålaren “Laguna“ från Karlshamn. En man hade fått handen i vinschen. Framme vid fartyget kl 1540. Pos 38 nm bäring 107° från ÖSG. Vind 260°/60, god sikt, sjöhävning måttlig. Mannen ombord 1603, landning Stumholmen 1650. Åter Ronneby 1715. Flygtid 2 tim 10 min.

77-05-13 Pa, Cl, Kl, Fry, ytb Ejderbrand   Q?
Larm Cefyl 0500. Jaktkanot saknad vid Svanhalla N Torhamn. Start 0535. Avbrutet 0540. Återfunnen på land. Flygtid?

77-05-17 Lo, Cl, Kl, Seg, ytb Blomberg   Q?
Larm Cefyl 0200. Segelbåt saknad mellan Tjärö - Åhus. Avbröt 0600, då båten återfanns i Kivik hamn. Flygtid 2 tim 40 min.

77-05-17 Lo, Cl, Lu, Seg, ytb Blomberg   Q?
Larm Cefyl 1730. Polishkp saknad mellan Sölvesborg - Malmö. Start 1805 och började spaning längs routen. 1823 kom meddelande att hkp återfunnits i hangar på Bulltofta. Landning 1845. Flygtid 45 min.

77-05-19 Lo, Cl, Kl, Seg, ytb Nilsson    Q?
Identifiering av fartyg för JAL. 5 km S Gåsfeten. Polskt “Hydromet“ Gdynia. Start 1845. Landning 1910. Flygtid 25 min.

77-05-19 Lo, Cl, Kl, Seg, ytb Nilsson    Q?
Uppföljning av “Hydromet“ för Jal (MB). Läge 3 mil S Hanö. Start 2100. Landning 2145. Flygtid 45 min.

77-05-25 ? ? Sö, ? ?     Q?
Larm Cefyl kl 0855. Liten träbåt saknad utanför Kalmar sedan igår em. Start 0900. Spanade i Kalmarsund från Ölands södra udde och upp mot Bergkvara. Kontakt med Stockholm Radio på 156.8 Mhz. Sthlm Radio var räddningscentral. Efter ca en tim spaning meddelades att tullbåt hittat en tom båt vid stranden av Stensö, omedelbart S Kalmar. Efter ytterligare 20 min kunde konstateras att det var den saknade som påträffats. Spaning efter den saknade mannen alldeles i närheten av båten gav inget resultat. Avbröt kl 1030 vid Stensö för annat uppdrag. Flygtid 1 tim 30 min.

77-05-25 Go, Bäm, Sö, Dah, ytb Larsson   Q?
Larm Cefyl 2240. Sjuktransport av hjärtsjuk man från finska färjan “Finnjet“, vars läge 2230 var 55 km S Trelleborg, kurs 063°, fart 27 knop. Start 2315. Framme 2355. Landning på fartygets bakre däck. Med patient ombord på bår, start mot Lund 0005. Hög skorsten i anslutning till lasarettet bör hindermarkeras ur flygsäkerhetssynpunkt. Dessutom är skorstenen ett bra orienteringsmärke när den syns. Patienten, 68-årige västtyske medborgaren Henrich Morgenstern var vid framkomsten i relativt god vigör. Åter F17 kl 0200. Flygtid 1 tim 50 min.

77-06-13 Cl, Lo, Ny, Tor, ytb Ejderbrand   Q?
Larm TL 0855. SK 50 nödlandat 10 km W Mien (Farabol). Knallklart. Annan SK 50 hjälpte oss till optisk kontakt kl 0916. Bes ua.. (Alderlöf + 1). Under återfly med bes, nytt larm, 32:a saknad vid Ravlunda. Strax efter återfanns 32:an i luften. Åter mot Ron. Landning 0935. Flygtid 35 min.

77-06-30 Go, Bäm, Sö, Fry, Ytb Ejderbrand   Q92
Efter medverkan i sjöräddningsövning inom Södra lotsdistriktet saknades en i övningen ingående fritidsbåt (“Apollo 13“) och Q92 insattes för spaning kl 1050. Båtens pos (fing motorstopp) kl 2100 kvällen före var N5550 E1500. Av Cefyl framräknat läge kl 0900 var N5553 E1512. Ett spaningsplan SMZ ur TV-kustbevakningen spanade redan i området. Efter att från K-krona Radio fått många olika lägen inom ett relativt stort omr SW - W Utklippan hittades “Apollo“ av SMZ på N5546.5 E1504.9. Med tanke på utgångsläget och vindförhållanden var detta ett helt osannolikt läge. Vindarna hade legat från SW i flera dygn och inte varit svaga. Q92 flög till platsen för identifiering och kontroll av att allt var väl ombord. Åter F17. Radioförbindelserna med i övningen deltagande enheter fungerade utmärkt. Spaningstid 1 tim.

77-07-12 Go, Cl, Ny, Dah, ytb Hartwig   Q?
Basering Kalmar. Larm 2010 från Cefyl. Från land hade en segelbåt setts kantra utanför Grisbäck, Bergkvara kl 17. I omr fanns TV 253 kl 18. Vi sökte till mörkrets inbrott. Inget resultat. Flygtid 1 tim 40 min.

77-07-14 Go, Cl, Ny, Dah, ytb Hartwig   Q?
Basering Kalmar. Larm 0245 från Cefyl. Öppen, orange SPEED-båt saknad. Lämnade Sandhammaren 07-13 1700 mot Vang på W Bornholm. 4 danska marinbåtar sökte i området. Av båten “Själland“ fick vi sökomr. Kl 06 landade vi på Rönne för tankning. Start 07 och fortsatt spaning mot skånekusten. Inget resultat. Avbröt 0930. Sikt > 50 km. Flygtid 6 tim 15 min.

77-07-25 Lo, Er, Lu, Psn, Larsson    Q?
Raketer öster Stenshuvud. Larm 0245. Start 0340. Framme 0405. Spanade väster en linje N5555 E1505 - N5537 E1518 utan resultat. Landade 0720. Flygtid 3 tim. 40 min.

77-08-18 Ade, Lo, Cl, Ny    Q?
Under flygning fick vi utslag på SÖK 75, 121.5 Mhz. Riktning SW. Vände vid Everöd. Sändaren pejlad av TL F17 och F10. Troligt läge Danmark - Tyskland. Flygtid 30 min.

77-08-23 Cl, Ade, Pa, Kl, Dah; ytb Nordin   Q?
Larm Cefyl 0815. Båt återfunnen vid Vitemölla. Fiskare saknad vid Kivik. Skulle vittja nät vid Linjegrundet. Start 0820. Spanade i det aktuella omr från 0845 till 1015 utan resultat. Landning 1045. Övriga delt: Tullverket, Sjöräddningen, civila småbåtar. Flygtid 2 tim 25 min.

77-08-27 Lo, Cl, Sö, Seg, ytb Ejd    Q?
Larm Cefyl 1625. Start 1655. Segelbåt Shipman 28 “Beatrice“ saknad under färd Karlshamn - Bornholm - (Simrishamn). Startat kvällen innan 1700, beräknade Bornholm 08-27 1200 där anhöriga skulle kontaktas. Hamnarna längs skånekusten, Bornholm och Christiansö kollades av polis. Polisen hittade båten i Brantevik hamn, man hade glömt att meddela sig. Vi hade då spanat i omr Simrish - Bornholm och norrut. Hkp3 som skulle starta från Sturup avspanade hamnarna Simrish och norrut. Även Tullverket deltog i spaningen till havs. Radioförbindelser goda. Landning 1905. Flygtid 2 tim 10 min.

77-08-30 Pa, På, Ny, Tor, Ytb Ejd    Q?
Basering Ängelholm. En man saknades efter promenad på Kullen. Hälsingborgspolisen sökte hjälp med spaning. Vi sökte ett pass, utan resultat. Flygtid 1 tim 10 min.

77-09-03 Go, Bäm, Kl, Dah, ytb Nordin   Q?
Larm Cefyl 1445. Man överbord från “Boknis“ Hamburg. Område NE Ölands S grund. Övertog sökandet efter H97. Sökte på tvären bakom “Boknis“ som gick den aktuella sträckan. Inget resultat. Flygtid 3 tim 15 min.

77-09-12 På, Cl, Sö, Fol, ytb Larsson    Q?
Under övningsflygning beordrades vi av Tl/Cefyl att ombasera till F10. Västtysk skonare med segel/maskin -haveri vid Torekov. Dansk minsvepare tog skonaren på släp och dansk hkp, en marin hkp och F10 hkp3 låg i luften över båten. Vi stod i beredskap på F10. Samtliga hkp återgick till ordinarie baser vid 18-tiden, då faran ansågs vara över. Vind 50-70 km/tim rådde under dagen. Flygtid i samband med uppdraget 1 tim 50 min.

77-09-13 Cl, Er, Sö, Fol, ytb Larsson    Q?
Under mörkerflygning observerades från “alla möjliga håll“ ett ljussken i Hanöbukten. Vi beordrades av Cefyl att gå söderut mot nämnda sken. Avbröt ca 30 km SSE Hanö. Markstationer hade pejlat ljusskenet att ligga i trakten av Rügen. (Troligen fallskärmsljus). Obegränsad sikt rådde under kvällen. Flygtid 30 min.

77-09-29 Go, Bäm, Kl, Pål, ytb Nordin   Q?
Sjuktp Västervik lasarett till Lund lasarett av sjuk kvinna. Vid framkomsten till Västervik var patienten död. Start kl 1830. Landning F17 kl 2030. Flygtid 2 tim.

77-09-29 Ade, På, Er, Ny, Fry, ytb Larsson   Q?
Avbröt vinschövn för att göra en identifiering i AL 3040. Kontakt med TMD på 138.6 (FM). Det var “Finnjet“. Flygtid 40 min.

77-10-04 Go, Er, Ny, Fry, ytb Hartwig   Q?
Kl 1900 larm från Cefyl. Fiskebåten “Mariana“ Brantevik hade en skallskadad besättningsman. Läge, Utklippan 145°/ 65 km. Start 1930. Regn, 100 m/3 km. Nytt läge, Utklippan 125°/ 43 km. Rr-kontakt på avst 3 km. Optisk kontakt efter “slinga“, kl 2010. Ordentlig sjöhävning, båten i medvind. Efter radiokontakt med “Mariana“, via Ronnebytornet - Sthlm radio, svängde hon mot vinden. Den skadade upp i enkelsele, via relingen - Östersjön. Till Stumholmen (via varvet!) kl 2040. Ambulansen hade inte anlänt, men kom efter 5 min. Landning Ronneby 2115 efter PAR-landning. Flygtid 1 tim 45 min.

77-10-16 Lo, Hm, Kl, Seg, ytb Larsson   Q?
Larm Cefyl 1655. Nödsändare. Start mot ÖSU, stign till 1500m. Kontakt med nödsändare 40 km SW Kalmar. Nödsändaren befann sig i litet flygplan på Oskarshamns flygplats. Efter inpejling av fpl på marken åter till Ronneby. Landning 1855. Flygtid 1 tim 45 min.

77-11-23 Cl, Er, Kl, Fry, ytb Nordin    Q?
Larm Tl F5 0910. Fallskärmshopp Falkenberg. I luften. Framme 0940. Ff (Lt Andersson F10) oskadad. Ff avlämnas F10 0955. Flygtid 45 min.

77-11-23 Cl, Er, Kl, Fry, ytb Nordin    Q?
Larm Tl F10 0955 vid landning F10 för föregående haveri. Start direkt mot Kalmar. Framme 1055. Avbröt efter order Cefyl att återgå F5. Landning F5 1230. Flygtid 2 tim.

77-11-23 Lo, Ade, Ny, Dah, ytb Ejd    Q?
Larm Tl 1000. Haveri Kalmar. Ingen beredskap (rep-arb). Startar 1025 mot haveriplatsen 8 km SE Kalmar. Framme vid oljefläcken 1045. Lägger en boj i NW-hörnet och fortsätter sökandet. Avbryter när H98 hittar skärmen. Åter Ronneby 1135. Flygtid 1 tim 10 min.

77-11-24 Lo, På, Lu, Dah, ytb    Q?
Larm Cefyl 0630. Man med handskada på finska färjan “Finnjet“ i pos N5620 E1750 kurs SW fart 29 knop. Start 0710. Framme 0735 i pos N5558 E1617. Landning Stumholmen
0755. Åter F17 kl 0810. Flygtid 1 tim.
 
 

1977=36 uppdrag./Oha                                                                                         Top

FRÄD 1978 RONNEBY
 

78-01-05 Go, Bäm, Lu, Pål, Grü    Q?
Larm från Stockholm Radio 2220. Norska lastfartyget “Rubirose“ hade sjuk flicka ombord med andningssvårigheter, som förvärrades. Visby-hkp kunde ej starta pga dåligt väder. Läget uppgavs vara bäring 260° 24 nm till ÖSU. I samband med starten lämnade Tl “aktuellt“ läge: kl 2200 i bäring 260° från ÖSU avstånd 20 nm. Fartygets storlek ca 5000 ton. Läget lades ut och befanns ligga i Kalmarsund nära land. Måste vara fel! efter kontakt med Stockholm Radio uppgavs läget till 220° 12 nm från ÖSG. Något senare fick vi kontakt med fartyget, som då sade att han hade ÖSG i bäring 220° avstånd 10 nm. Fartyget låg alltså NE om ÖSG! I detta område fanns flera fartyg. Vi valde ut det som låg närmast angivet läge och gick fram till detta. Vi frågade “Rubirose“ om hon såg oss, men det gjorde hon inte. Fel båt! Vi bad fartyget sända på 410 kHz och stängde av radarn. Ingenting hördes på pejlen. Vi bad då fartyget sända på 425 kHz och nu hördes signalen. Vi gick fram till fartyget. Position N5613.5 E1645.0. Väder 270°/60, sjöhävning grov, snöbyar, sikt 2 km. Molnhöjd 70-80 m. Klockan var 2350. Första angöringsförsöket misslyckades pga sidvindsläge och hkp måste lämna. Pga den kraftiga vinden kom hkp i samband med detta 12 km från fartyget. Vi bad fartyget gå upp i vind, och nästa försök lyckades. Flickan ombord 0015. Hon fick syrgas och efter en stund kunde hon sitta upp i ytbärgarstolen. Landade Stumholmen 0050. Åter basen 0105. Flygtid 2 tim.

78-01-26 På, Lut, (Bäv), Sö, Dah, Åkesson   Q93
Under mörkerflygning kom larm från Tl kl 2000:“Avbryt pågående övning och gå mot Såtenäs“. Vi landade F17 för tankning kl 2010. Startade mot F7 kl 2020. Gick mot F7 under moln, dvs under 300 m. Ingen kontakt på HF. Ca 70 km från F7 fick vi kontakt med F7 kontroll, som beordrade oss att fortsätta mot bankorset, och först där kl 2145 fick vi reda på att 
 vi skulle spana efter en försvunnen AJ37. Efter att ha flugit norrut ytterligare några km beordrades vi över till frekvens för Gbg radio, som skulle överta ledningen av oss. Av Gbg radio fick vi information om haveriet och sedan inget mera. Vi gick över till TL F7 och begärde en sökruta. Vi fick en 10 x 10 km stor ruta med sydöstra hörnet i norra banänden. En marin hkp4 hade rutan öster om oss. Vi avspanade rutan och landade F7 kl 2330 samtidigt som marin hkp startade för sitt andra pass. Kl 0240 avlöste vi M hkp och fick en ny ruta norr om den första. Efter avspaning av rutan landade vi kl 0530 för att starta igen när det hade ljusnat. Vi startade kl 0820 för spaning i stort sett i vårt första område och med M hkp öster om oss. Efter det att vi avspanat rutan så fick vi rutan öster om oss, den som M hkp hade haft. Kl 1015 hittade vi vrakdelar på isen i bäring och avstånd från startplattan F7 003,6°/8.89 km. Vi plockade upp ett par vrakdelar, för att utröna om det rörde sig om det saknade flygplanet, även en bit av livbåten för att kunna konstatera om ff hade följt med i nedslaget. Vi landade F7 kl 1035. Avrapporterade och startade åter mot F17 kl 1115 och landning kl 1240.
Erfarenheter:  HF-radion omöjlig att få kontakt på. Mek strålkastare bör riktas snett framåt höger för att komplettera ff strålkastare. Riktas  mek strålkastare rakt ut åt
höger blir det så stora reflexer i ytbärgarens kupolfönster att  dennes ögonspaning försvåras avsevärt. Flyghöjd 20 m under natten verkade vara  lagom, men jobbig för ff. ASE underlättade. Disigt väder och lugn sjö. 50 - 100 m  flyghöjd användes under dager och vid upptäckten. Även om stora resurser i antalet  spanande enheter finns, bör i första hand det troligaste området ändå genomsökas av  alla. FV FRÄD-hkp bör anses som specialist på FRÄD och därför i första hand söka i  troligt område. Flygtid 9 tim 40 min.

78-02-23 Fog, Go, Lu, Fol, Åke    Q?
I luften, GFSU-övn. Tl bad oss kontakta Karlskrona Radio, som meddelade att ett polskt fartyg, “Manifest Lipcovy“ öster om Bornholm önskade sjuktransport av brännskadad. Efter landning F17 och byte av besättning startade hkp kl 1850. Begärde via Tl läkare från Karlskrona men det skulle dröja 15 - 20 min. varför hkp i stället gick direkt mot angiven position 
N5509 E1625. Kontakt med Rönne Radio, som kunde transitera till fartyget och till Karlskrona Radio. Fartyget låg stilla för reparation. Rönne meddelade underhand att fartyget drev NW 1.5 knop. Radarkontakt på avstånd 40 km, men ekot låg 30° höger varför vi fortsatte mot angiven position. När avståndet var 30 km hade inget nytt eko dykt upp och vi ändrade kurs. Framme vid fartyget 1945. Landade på fartyget, som var på 55600 ton. Patienten ombord i hkp 2000. Beställde hos Rönne Radio ambulans på Stumholmen kl 2040. - ingen ambulans. För första gången på 10 år var portarna stängda till paradplatsen så att ambulansen ej kunde komma fram. Fick bära patienten genom snön ca 50 m. Åter basen 2100. Väder: 120°/60 km/tim. Sjöhävning 5, god sikt. Flygtid 1 tim 45 min.

78-03-18 Go, Lut, Kl, Peo, Dah, Åke    Q?
Larm Cefyl 0650. Fartyg SOS. Läge 80°/70 nm fr Bornholm. Decca: D 20.5  G 34.5. Inget namn uppfattat. Start 0700. Framme 0735. Sökte på platsen. Gick mot radareko 10 km SSE och fann båt, trolig sjöräddningsbåt, med flermanslivbåt ca 100 m i lä. Övervakade läget och alla togs ombord snabbt på båten. På plats 0745. Avbröt 0800 då båten meddelade att hela båtens besättning hade räddats. Läge: N5519 E1629. Räddningsftg namn: A53 “Oker“(Västtyskt signalspaftg /anm Oha). Väder: Klart, god sikt, vind 320°/50 kmh. Landning 0845. Uppgivet läge riktigt. SOS hade uppfattats 0356. Larm 0650??????  Flygtid 1 tim 45 min. 

78-03-29 Cl, Bäv, Sö, Fry, Ker, läk + sköt.   Q?
Larm från Cefyl kl 1700. Medvetslös man på “Mercandian Ambassadeur“ ca 4 nm ESE ÖSU.Start 1710. Genom Tl försorg ordnades läkare, som vi hämtade på Stumholmen. Efter 10 min väntan start från Stumholmen 1730. Kontakt med Sthlm Radio och fartyget på kanal 16. Orientering om pat. tillstånd lämnades och efter olika angivna positioner (fartyget kunde
inte sända pejlsignal) var vi framme kl 1800. Position N5555.3 E1612.9 (ca 25 km E Utlängan). Ytb och läkare vinschades ner. Läkaren konstaterade att pat. varit död “en god stund“ (troligen hjärtinfarkt), men att vi skulle ta med honom till Karlskrona lasarett. Bårvinschning ua. Därefter vinschades läkare och ytbärgare upp.Kl 1830 start från fartyget. Kl 1840
landning Stumholmen där ambulans mötte. Kl 1855 landning F17. Flygtid 1 tim 45 min.

78-03-30 Cl, Bäv, Sö, Pål, Ker    Q?
Under hemflygning efter SF-övning, larm från Fl. Polisen behövde spaningshjälp. Kontakt med polisen på polisradion, där vi orienterades om att ett bankrån hade utförts i Rävemåla. Önskemål om avspaning av vägar i området. Vi avspanade området Rävemåla - Växjö + Tingsryd - Rävemåla, ingen bankrånare. Landade F17 kl 1700. Flygtid 1 tim 15 min.

78-04-17 Lo, Ade, Ny, Seg    Q?
Larm 1930. Beredskap 1-timmes. 32:a hade motorstörningar. Vi fick avbryta när vi kom ut på flj. Fpl hade landat.

78-04-19 Lo, Ade, Kl, Dah    Q?
Tp av skadad från Karlskrona lasarett till Lunds lasarett. Start 1115. Åter F17 kl 1515. Flygtid 1 tim 45 min.

78-04-30 Go, Bäv, Kl, Tor, Blo    Q?
Larm Cefyl 1850. Sockersjuk man i coma på engelskt handelsftg “Lincolnbrooke“. N5500 E1307. Start 1855. Framme 1945. Läget riktigt. Vind 060°/75 kmh. Svårt få ombord styrlina. Vinschning endast möjlig från brygga på aktern pga däckslast och kraftig sjögång med överspolningar. Bår kunde ej användas. Vinschningen gick snabbt. Mannen syntes livlös och syrgas gavs under väg till Lunds lasarett. Enligt uppgift från lasarettet var mannen död. Landning Lunds lasarett 2015. Åter F17 2130.  Under anflygningen anmodades vi av Sthlm Rdo att passera 5 km E Skillinge (Sandhammaren) där mindre båtolycka befarades. Kunde ej upptäcka något under överflygningen. Livräddningskryssare och två andra båtar befann sig på platsen. Flygtid 2 tim 10 min.

78-05-02 Cl, Bäm, Sö, Dah, Åke    Q?
Larm Cefyl 1935. Kvinna saknas av finska färjan “Finnlandia“. Start 2000. Kontakt Stockholm radio och “Finnlandia“. Sökområde: ÖSG - N5636 E1748, där kvinnan setts ombord sista gången. Mörkt kl 2045. Sökning med hjälp av strålkastare till 2130. Inget resultat. Landning F17 2155. Flygtid 1 tim 55 min.

78-05-06 Cl, Bäm, Sö, Dah, Åke    Q?
Larm 1355. Skogsbrand Slättanäs - Yxnarum (S Listerby). Start 1420 efter klartecken av Cefyl. Kontakt med Ronneby och Karlskrona brandkår på riksfrekvens polisradion. Landning Slättanäs och tog ombord brandchefen Ronneby brandkår, som på riksfrekv. ledde brandbilarna i brandomr. Brandchef erbjöds och accepterade hjälp av nio vpl ur F17 brandberedskap, som flögs ut till brandplatsen. Landning 1625. Flygtid 1 tim 45 min.

78-05-22 Cl, Bäv, Ny, Seg, Ker    Q?
Larm 0730. Drivande mina hade siktats i BL2557. Startade 0815, sökte i området utan resultat.  Flygtid 1 tim 45 min.

78-05-27 Cl, Bäv, Ny, Fry, Ker    Q?
Skogsbrand W Väckelsång. På mötesplatsen fanns en brandman, vilken fick se branden från ovan. Under återfly Ron klagade polisen på att inte Brandchefen fått inspektera. Hämtade honom på Uråsa. Åter Ron. Flygtid 1 tim. 

78-05-27 Cl, Bäv, Ny, Fry, Ker    Q?
Larm från räddningsledaren att ett segelfpl försvunnit mellan hangar 81 och Sänksjön. Start och spaning i omr. Fick höra på basradion att fpl landat vid Karlsnäs. Vi landade där. Allt OK. Flygtid 10 min.

78-06-05 På, Ade, Kl, Fry    Q?
Larm Cefyl 1145. Föremål liknande livbåt siktad BM5020 av fpl ur F11. På uppgiven plats hittades plaststycke (liknande) ca 10x10 m. Flygtid 1 tim 30 min.

78-06-09 Lo, Ade, Kl, Fry, Lib    Q?
Larm Cefyl 1620. Liten båt hittad tom strax S Barsebäck. Efter ca 5 min spaning meddelade polishelikopter att båten hade legat där minst en vecka och uppdraget avbröts efter meddelande från Göteborg radio, som ledde sökningen. Flygtid 1 tim 40 min.

78-06-11 På, Ade, Kl, Fry, Lib    Q?
Larm Cefyl 2330. Båt saknad vid Yngsjö. Start 0200 mot angivet sökområde: Hanö - 12 km S Hanö - Maglehem - 2 km N Åhus. Enligt uppgift skulle båten vara vit med fyra ombord, öppen med utombordsmotor. Kl 0240 upptäcktes öppen båt med utombordsmotor, gulbrun och två ombord, hovrade upp bredvid men inga tecken eller antydningar om behov av hjälp, och då båten ej överensstämde med den saknade fortsatte sökandet. Efter tankning fortsatte nästa med start 0605. Samma båt som ovan passerades och vid upphovring bredvid visade man upp en tom tank. Kontaktade tullen Åhus via Stockholm radio och tullbåt meddelade att bränsle skulle levereras. Båtens läge 10 km E Åhus. Efter mer än en timme kom kustbevakningen till platsen. Vid landning för tankning meddelade Cefyl 0945 att den upptäckta båten var den efterspanade och att en drunknat och en pojke hade gått överbord men hade flytväst. Start 1010 för fortsatt spaning från Helge Å mynning mot båtens läge. Efter 2 tim 30 min flygning kom nödsändare in på Sök-75 (243 Mhz), fick order från Cefyl om tankning Everöd och sökning efter nödsändare. Gick mot Everöd men följde upp nödsändaren på vägen och fick plats på civilt fpl SE-CMU på Rinkaby flygfält. Landning F17 1350. Sökning och samordning av tull, kustbevakning, polisbåt och sjöräddningsbåtar verkar helt virrig och planlös. Flygtid 10 tim.

78-07-05 Cl, Bäm, Kl, Fol, Lib    Q?
Larm Cefyl 0030. Båt funnen 1 nm SE Karlskrona angboj. En man saknad. Båten skulle 07-04 kl 1700 gått från Aspö till Utklippan. Start kl 0210. Spanade i angivet område och hittade bla båtens åror. Landn 0530 på Stumholmen pga dimma F17. Efter tankning fortsatt spaning och landning F17 kl 0925. Flygtid 5 tim 25 min.

78-07-12 Er, Ade, Lu, Tor, And    Q?
Under instrumentflygning söder kusten kom larm från Karlskrona rdo via Fl att någon i trakten av Svanvik hade sett tre vita signalskott i sydostlig riktning. Gick mot Svanvik och avspanade ett område åt sydost till i höjd med Karlskrona angboj. Många småbåtar i området. Vi tittade på alla vi kunde upptäcka, men fann inget misstänkt eller onormalt. Avbröt efter kontakt med Karlskrona rdo. Larm 1100. Landning 1135. Flygtid 30 min.

78-07-16 Er, Ade, Lu, Tor, And    Q?
Larm kl 0350 Karlskrona (via Cefyl) : Ryskt moderfiskefartyg nr 243 “Rand 4“ har skallskadad besättningsman. Position N5609 E1716. Start 0445 (efter div väckningsbesvär: Lu tfn fungerade ej bla.), hämtade doc på Stumholmen 0455. Framme vid fartyget 0520. Sände ner ytb och doc. Alla ombord igen 0540. Landade Stumholmen där ambulans mötte 0610. Åter basen 0630. Flygtid 1 tim 45 min.

78-08-17 Bäm, Bäv, Sö, Psn, Joh    Q?
Efter larm Cefyl startade vi kl 1610 mot Västervik för sjuktransport till Lund. Vi avbröt efter ca 7 min. Patienten hade avlidit. Landning F17 kl 1625. Flygtid 15 min.

78-08-19 Bäm, Bäv, Sö, Psn, Joh    Q?
Kl 1235 larm Cefyl. Norska lastfartyget “Langeland“ på grund på Laxgrund. Fartyget tog in vatten och länspumparna räckte ej till. 9 man ombord. Kl 1320 start. Framme 1330. Då var “Grängesberg“ bla. redan där. Fartyget togs loss från grundet och sattes på grund närmare stranden vid Hörvik badplats. Vi hade radiokontakt på 16 med Sthlm rdo och “Grängesberg“. Vi avbröt kl 1400 då allt verkade vara under kontroll och ingen fara för besättningen förelåg. Landning F17 1410. Flygtid 50 min.

78-09-09 Lo, Cl, Lu, Pål, Joh    Q?
Basering Kalmar. Larm från Cefyl 1550. En man saknas i liten aluminiumbåt norr Skäggenäs i Kalmarsund. Start 1555. Hittade man och båt på Ryssby Eneskär (4 km norr utgångsläget) kl 1610. Tog ombord mannen och landade Kalmar 1640.Vind 180°/5 m/sek. Flygtid 40 min.

78-09-29 På, Fog, Kl, Fry, Lib    Q?
Sjuktransport Kristianstad - Nyköping. Mj Rydén skadad efter kvadd. Start 0830. Åter F17 kl 1425. Läkare återlämnad i Kristianstad. Flygtid 4 tim 55 min.

78-09-30 På, Ade, Kl, Fry, Lib    Q?
Larm Cefyl 0820. Hjärtinfarkt på “Finnjet“ 12 nm S Utklippan. Läkare hämtad på Stumholmen. Landning “Finnjet“ 0845. Man ca 50 år, relativt kry enl läkaren. Åter F17 0920. Flygtid 1 tim. 

78-10-07 Er, Lo, Lu, Tor, And    Q?
Larm från Växjö lasarett 1630. Brännskadad man behövde tp till Linköping. Ombasering till Kronoberg 2010. Start 2105 med patient, bår och sjukvårdare. Landning Malmen 2150 där amb mötte. Väntade till 2300 då bår och vårdare återkom. Landade Kronoberg 2355 och Ronneby 0020. Flygtid 2 tim 40 min.

78-10-09 Er, Lo, Lu, Tor, And    Q?
Larm Cefyl 0300. Polsk fiskebåt WLA 196 hade man med inre blödning. Position N5613 E1835. Väder: Dimma i hela södra Sverige, sikt ca 100 m. Doc i bil till Ronneby. Start i gryningen 0500. Fartyget var ett av ca 30 st. Han fick order av Stockholm rdo att gå söderut för att skilja sig från mängden. Vid framkomsten låg två radarekon något söder om de övriga. Vi gick mot det närmaste men det var fel. Nästa båt låg 2 km längre bort och det var rätt. Mannen ombord 0625. Efter undersökning ansåg doc att det rörde sig om brustet magsår. Landade Ronneby 0735 där ambulans mötte. Positionen var N5610.9 E1829.7. Väder: Dimma, sikt <100m. Vind SW svag. Sjöhävn 0. Flygtid 2 tim 35 min

78-10-18 Go, På, Lu, Psn, And    Q?
Larm i luften från Fl kl 0922 : Gå till Stumholmen för sjuktransport till Lund. Landade F17 för att släppa av pax och landade Stumholmen 0930. Start 1030. Lund 1120. Start Lund 1215. Åter basen 1305. Flygtid 1 tim 45 min.

78-10-24 Ade, På, Ny, Seg, And    Q?
Larm i luften. Identifiering av ftg i AL 3045. Inget av värde. Flygtid 1 tim.

78-11-02 Lo, ?, Ny, Dah    Q?
Larm 0735. Sjunkande fiskebåt SE Gotland. Visby-hkp på väg. Vi skulle komma efter med länspump. Länspump rekvirerades från vakten och Ronneby brandkår. Dom kom hit samtidigt. Klara för motorstart kl 0830, när vår hjälp avböjdes. Ingen flygtid.

78-11-19 Go, Ade, Lu, Dah, Lit    Q?
Larm 2045. Incidentuppdrag. Identifiering av ftg SW Utklippan. Start 2150. Efter flera försök fick vi kontakt med ett ryskt fartyg N Bornholm. Landade basen kl 2400. Flygtid 2 tim 10 min.

78-12-06 Bäm, So, Lu, Tor, Os, ytb    Q?
Larm Cefyl 1255: Cessna 150 saknas Eslöv - Ljungby - Feringe - Växjö. Kvinnlig förare, första EK-passet. Ej avhörd efter Ljungby. Start 1305 mot Ljungby. Återkallade 1313. Hon hade vänt och glömt att avrapportera. Landade basen 1323. Flygtid 20 min. 

78-12-06 Cl, Hq, Ny, Tor, Nilsson    Q?
35:a med motorstörningar. När vi skulle hovra ut landade 35:an. Ingen flygtid.

78-12-06 Cl, Hq, Ny, Tor, Nilsson    Q?
Larm Cefyl 1925. Sjuktransport från Visby till Karolinska. En marin hkp 4C, basering Visby, kunde ej utföra transporten. Vi startade 1955, och landade Visby lasarett 2110. Ilastning av patient (i mobiliftbår), läkare och två sköterskor. Start mot Karolinska 2120. Landning Hagaterminalen 2220. Ambulans och polis mötte. Start mot Visby 2310 med personal
och utrustning. Landning lasarettet 0015. Tankning och fika på fältet. Start mot Ronneby 0100. Åter RON 0205. Väder bra, utom i Stockholm, där det var 80 - 150m, sikt 3 - 5 km.
Marinens Visby-hkp beställd i 5´ beredskap under vår transport. Flygtid 4 tim 20 min.

78-12-25 Ade, Go, Ny, Fry    Q?
Larm Cefyl 0120. Hanö fyrvaktares hustru sjuk, och skulle transporteras till Karlshamns lasarett. Start 0210 i lätt snöfall. Landning vid fyren. Patienten avlämnades framför lasarettet där ambulans mötte. Åter RON 0300. Flygtid 50 min.

78-12-29 Bäm, Lo, Lu, Seg, Pån    Q?
Larm Karlskrona rdo kl 2045. Passagerarbåten “Ungskär“ hade gått på grund NW Ungskär och hade tre pax ombord, som ville komma till Ungskär. Start 2125 framme 2147. Pax uppe 2204. Besättningen, 2 man stannade kvar. Landade Ungskär 2209. Tog två pax från Ungskär till Stumholmen. Landade F17 2225. Väder: 060°/60 km/t. Snöbyar, god sikt. Sjöhävning grov. Flygtid 1tim 5 min.

78-12-30 Bäm, Lo, Lu, Seg, Pån    Q?
Larm Stockholm radio 0930. Tankern “Ekfors“ (SEYA) hade benbrott ombord. Låg stilla pga nedisning. Pos N5537 E1454. Start 1002. Framme 1028. Båten var mycket hal, men mannen var ombord 1100. Stumholmen 1138. F17 1150. Väder: 060°/60 km/t. Snöbyar god sikt. Sjöhävning mycket grov. Flygtid 1 tim 50 min.

78-12-31 Bäm, Lo, Lu, Seg, Pån    Q?
Transport i Blekinge skärgård pga snöstorm och grundstötningen av “Ungskär“ dagen innan. Start 1125. Hämtade två man på Stumholmen, gick till Utlängan. Hämtade 10 pax varav en var sjuk (bårfall). Lämnade av på Stumholmen där ambulans mötte. Gick till Ungskär, hämtade 7 pax + 1 hund. Gick till Inlängan, hämtade 2 pax + 1 hund, lämnade på Stumholmen. Landade F17 1300. Väder: 070°/60-80 km/t. Snöbyar stundtals dålig sikt. Flygtid 1 tim 35 min.
 

1978=35 uppdrag./Oha                                                                                              Top

FRÄD 1979 RONNEBY
 

79-01-01 Bäm, Lo, Lu, Seg, Pån    Q?
Larm 0300 att sjuk kvinna i mellersta Skåne behövde medicin. Försök hade gjorts med marktransport men misslyckats. Start 0400. Gick till Hörby, hämtade medicin som överlämnades till militärt tpfordon 0510. Vädret var dåligt. Flygtid 1 tim 10 min.

79-01-01 Bäm, Lo, Lu, Seg, Pån    Q93
Under föregående uppdrag kom larm från Stockholm radio att två ryska fiskefartyg: “Slavnij“ K4-0604, “Ostrov Sibiriskowa“, grundstött utanför Stenshuvud. Var framme kl 0528. Vinschade upp 27 man från det mindre fartyget. De sattes iland i två omgångar på stranden bland äppelträden och omhändertogs av polis. Vinschningen klar 0625. Under tiden hade en dansk och en svensk hkp (Q99) kommit och tog över resten. Landade F17 0710. Flygtid 2 tim.

79-01-01 På, Cl, Bl, Dah, Nin    Q99
Larm från Fl (Sthlm rdo - Frädbeschef) kl 0430. Ryskt fiskemoderfartyg grundstött vid Stenshuvud. Start 0600. Uppvinschning av 30 besmän. 4 man kvarlämnade efter eget önskemål. De nödställda fördes iland där brandkår och polis mötte. Bärgningen klar 0730. Väder: Kraftiga snöbyar, vind 060°/50 km/t. Grov sjö. Q93 och en dansk hkp deltog (två räddn.obj.). Danska hkp kunde dock ej vinscha, troligen pga stark sidvind med en - rotorring. Flygtid 2 tim 25 min.

79-01-01 Bäm, Lo, Lu, Seg, Pån    Q93
Läkare i Skåne behövde tp till MAS. Start 0835. Landn F17 1045. Väder: 030°/50 km/t. God sikt. Flygtid 2 tim 10 min.

79-01-01 Bäm, Lo, Lu, Seg, Pån    Q93
Vid det tidigare räddningsuppdraget samma dag vid Stenshuvud valde två man att stanna kvar på fartyget. Dessa bärgades nu. Larm Cefyl 1500. Start 1530. Landning F17 1650. Flygtid 1 tim 25 min.

79-01-02 Er, Cl, Sö, Dah, Nin    Q?
Larm Cefyl 0030. Fiskebåt “Chrechent“ maskinhaveri 3 nm SE Sandhammaren. Start 0200. Framme vid angiven position 0230, men ingen haverist. Efter 10 min ny position: 5 nm NE Christiansö. Avståndsskillnad 68 km!! Dansk mindre bogserbåt var framme vid haveristen, vi avbröt och landade F17 0320. Ytterligare en bogserbåt, “Harald“ var insatt i aktionen och låg kl 0240 vid den först angivna positionen. Väder: 360°/45 km/t. Mkt god sikt. Flygtid 1 tim 20 min. 

79-01-03 Cl, Er, Sö, Dah, Nin    Q?
0945 larm från ambulanscentralen (anhörig -läkare-ambulans) sjuktp av 59-årig man med svåra magsmärtor från Utlängan till Stumholmen. 0955 start. Framme 1007. Start med patienten mot Stumholmen 1014. Omlastning till ambulans klar 1024. Landning F17 1035. (pat. Arnold Karlsson). Flygtid 40 min.

79-01-04 Er, Cl, Sö, Dah, Nin    Q?
Larm Cefyl : Tp av dialyspatient från Ekeberg till Kalmar. Start 1205. I höjd med Kalmar ändrad order: Tp av svårt hjärtsjuk patient från Lövö till Kalmar. Per lokalradio informerades personerna i det hus där den sjuke fanns, att hjälpa hkp med tecken o dyl när de såg hkp. Vi hade ju inte fått reda på vilket hus. Flög ca 2.5 km för långt och hamnade vid Oknö. Brandkåren meddelade oss på radio att vi troligen låg vid Oknö. Vi vände tillbaka och hittade så småningom rätt hus. Landade ca 50 m från huset i 1.5 - 2 m djup lössnö kl 1300. Inte förrän rotorerna nästan stoppats kunde vi ta oss fram utanför rotorradien där vi möttes av två man , som skottat sig fram från huset. Patienten som hade svåra plågor i hjärttrakten togs på bår till hkp vilket trots 6 man var otroligt jobbigt. Efter krångel i starten, bla utsläckning av en motor, kunde vi lyfta kl 1345. Patienten blev något sämre och fick syrgas med förbättring som resultat. Landade på liten snöröjd plats utanför Fl-tornet F12 kl 1400. Ambulans kom efter tre min. Start mot F17, landning 1445. Väder i Mönsteråstrakten: Sikt 1 - 1.5 km, snöfall. Flygtid 2 tim 20 min.

79-01-04--05 Cl, Er, Sö, Dah, Nin    Q?
Larm 2250 polisen Karlskrona. Start 2325. Man på 3-hjulig moped borta sen em. Skulle från Djupevik på Hasslö till Karlskrona. Hittade mopeden först och tog hand om mannens hund. Följde sen fotspår som ledde till en vak. Där låg en hjälm och en sko infrusna i isen. Vi flög till Stumholmen, lämnade hunden och talade om för polisen att mannen troligen hade omkommit i vaken. Under hela uppdraget kontakt på polisradion (men många avlyssnar). Landning F17 0025. Flygtid 1 tim.

79-01-05 Cl, Er, Sö, Dah, Nin    Q?
I samråd med polisen i Karlskrona,( som ej kunde få tp på annat sätt) och Cefyl startade vi mot Stumholmen 1330. Tp av 3 dykare och 2 poliser för hämtning av mannen som drunknat vid Aspö. Medan dykarna arbetade vid vaken forslade vi mopeden till Stumholmen. Därefter förde vi den omkomne till Stumholmen. Landning F17 kl 1450. Flygtid 1 tim 20 min.

79-01-06 Cl, Er, Sö, Dah, Nin    Q?
Larm Karlskrona rdo/Cefyl kl 1015. Man med hjärtbesvär på västtyska fartyget “Traffic“. Start 1100 mot Stumholmen . Med läkare och sköterska ombord start mot fartyget vars pos då var omedelbart S Utlängan, kurs 290°. Landning på fartyget. Läkaren konstaterade att faran för patienten ej var överhängande, men beslöt att han skulle till Karlskrona lasarett. Start 1130. Landning Stumholmen 1143. Efter 17 min kom ambulansen (fanns bara en inom 30 km radie). Landning F17 1215. Flygtid 1 tim 10 min. 

79-01-11 Lo, Er, Kl, Fol, Fre    Q?
Larm Cefyl 0915. Panamabåt “Mevo“ slagsida 20 km syd Sandhammaren. Hkp i luften, Gåsfeten. Gick till angivet läge. Efter en timme på plats avböjdes vidare assistans då läget ej var hotande. Framme 1000. Avbröt 1100. Åter 1145. Väder: God sikt. Vind 150°/50-60 km/t. Flygtid 2 tim 20 min.

79-01-16 Ari, Er, Lu, Tor, ytb    Q?
Tp av FRA -personal Stumholmen –Utlängan - Stumholmen kl 1105-1125 (under pågående övnpass). Flygtid 20 min.

79-01-18 Er, Ade, Lu, Tor, ytb    Q?
Tp av FRA -personal Grebbegården –Utlängan - Grebbegården kl 1030-1130. Flygtid 1 tim.

79-01-28 Er, På, Lu, Tor, Pån    Q?
Larm 1900. Sjuktp Ungskär - Stumholmen. Start 1942. Landning Stumholmen där ambulans mötte kl 2018. Bommen var fälld och ambulansen kom ej fram till paradplatsen.
Landning skedde därför på andra sidan vid hangarplattan dit ambulansen hade tillträde. Vädret var bra. Landning F17 2035. Flygtid 55 min.

79-02-04 ?
Larm 0400. Sjuktransport Aspö - Stumholmen. Bommen fälld som ovan. Bra väder, men ambulans kom ej över isen pga snödrev. Flygtid 45 min.

79-02-06 Ari, Er, Ny, Fol, So, A-son    Q?
Larm Fl/Cefyl. Haveri vid Loftahammar. Start 0955. Vände vid Emmaboda, pga att Visby-hkp låg bättre till. Flygtid 25 min.

79-02-07 Ari, På, Sö, Ol, Wår, Fre    Q?
Lyft av motor från havererad 35:a vid Loftahammar. Landning F17 1900. Flygtid 2 tim.

79-02-14--18
Snöstorm Skåne. Två hkp 4 med tre besättningar insatta. Basering Kristianstad och Sturup. 
Utfört: 18 sjuktransporter med 21 patienter. Flygtid 10 tim 55 min. 26 transporter med 50 personer och mtrl. Flygtid 19 tim 55 min. 

79-02-22 Fog, Go, Lu, Dah, Fre    Q?
Larm Karlskrona rdo kl 1610. Två barn hade siktats på isen utanför Skillinge. Start 1615, framme 1645. Hittade två tioåringar 2.5 km utanför hamnen. Tog dem ombord utan större besvär (ytbärgaren kunde gå på isen) och förde dem till Skillinge hamn. Åter basen 1725. Flygtid 1 tim 15 min.

79-03-14 Cl, Bäm, Ny, Bl, Fry, Fredriksson   Q?
Hanö fyrvaktarhustru sjuk. Transporterad till Karlshamn. (Avled). Flygtid 15 min.

79-03-17 Bäm, Lo, Ny, Fry, Fredriksson   Q?
Larm Cefyl 0850. Polska “Koronov“ med 17 man, sjunkande, 10 km W Hammer Udde. Start 0920. Under flygning mot haveristen meddelas att R/K “Sigurd Golje“ plockat upp 13 man, återstod 4, varav 1 skadad. Framme 0945. 7 - 8 båtar i närheten. Haveristen kraftig slagsida. Vind NE 70 km/t. Styrlinan nere vid fjärde försöket. Två man upp och styrlinan borta. Ny styrlina ner, och en man upp. Siste man, den skadade kaptenen, upp efter lång och envis övertalning. Hade mycket ont i bröstkorgen (brutna revben?). Styrlinan fastnade, men skepparen knäppte loss den. Väl ombord, så gick vi mot Lund. Framme 1050. Efter fika, åter RON 1230. (Vinschningen klar 1028). Flygtid 2 tim 20 min.

79-04-16 Go, Ari, Sö, Fol, Fre    Q?
Larm Cefyl 2055. Polskt fartyg “Raymont“, 6000 ton i brand N Bornholm, pos N5520 E1453. Start 2100. Framme 2132. Alla människor samlade i fören. Brand midskepps och 
akterut.Kl 2149 10 personer uppvinschade (9 med hjälp av ytbärgare). Dansk hkp “Rescue 240“ anlände 5 min efter oss och vinschade upp 15 pers medan vi släppte av våra räddade
vid en iordninggjord landningsplats S Hammaren där bussar och ambulans väntade. Åter mot haveristen och uppvinschning av resterande 12 personer. Ytbärgaren skötte kopplingen nere på däck. Landade och släppte av de räddade kl 2236. Enligt uppgift från en räddad person fanns 40 pers ombord, vi tog sammanlagt 37 pers med hkp, fattades tre. Danska hkp gjorde en noggrann spaning över fartyget före hemflygning. Vi startade 2237 mot F17. Landning 2310. Flera fiskebåtar låg i närheten av haveristen. Samtliga räddade var nerkylda och
chockade. Ytbärgaren ovärderlig. Kontakt kortvåg 5589 med Cefyl, 156.8 med Rönne radio, 121.5 med Rönne radio. Den först uppvinschade var en kvinna, som hade trätt in benen 
i var sin räddningssele och höll fast sig i vinschwiren. Stora svårigheter när kvinnan skulle in i hkp. Vid resterande vinschningar användes ytb. Omtanke om ytbärgaren var orsaken till att denne ej sattes in direkt. Flygtid 3 tim 10 min.

79-04-22 Bäm, So, Bl, Lu, Dah, And    Q?
Larm Cefyl 0330. Två fartyg, fisketrålaren GG 690 “Vingasand“ och M/S “Thuntall“ 1460 ton har kolliderat i tät dimma pos 223°/21 nm från Utklippan. Besättningen på trålaren finns på “Thuntall“. En man har inre skador men kan gå själv. Besvär att få tag i fmek som lämnat alt tfn nr till vakten, men detta hade “kommit bort“. Start 0435 gick över dimman. Fnav hittade två fartygssamlingar på radar och gick mot en av dem. Under planén meddelade “Thuntall“ att hon hörde hkp. Efter vattenkontakt och fartminskning hade vi svårigheter att närma oss ftg - ekot, som låg på 100-200 m avstånd. “Thuntall“ meddelade att hon inte hörde oss och vi förstod att det var fel ftg. Vi fick aldrig ögonkontakt beroende på att ftg rörde sig och gick ifrån oss. Strax efteråt meddelade ett annat ftg att hon hade en hkp i närheten. Vi bad “Thuntall“ sända på 410 kHz men det kunde hon inte. Vi startade och gick över dimman mot den andra fartygssamlingen. Vid plats meddelade “Thuntall“ att hon hörde oss. Efter slinga fick vi kontakt och landade på “Thuntall“. Lastluckan var 37 X 7 m. 
Kl var 0515, pos var N5542 E1517. Den skadade kunde gå ombord på hkp själv och satt upp under transporten. Start 0530, landn Stumholmen 0550. Försökte gå lågflygstråket vid
landning F17, men måste avbryta och gjorde en ILS. Landning kl 0625. Efter landning meddelade Karlskrona rdo att “Vingasand“ hade sjunkit. Väder i området: svag vind, dimma, sikt ca 50 m. Flygtid 1 tim 55 min.

79-04-30 Lo, Ade, Ol, Fry, Andersson   Q?
Larm Cefyl 0430. Motorbåt, Crescent med två man ombord försvunnen mellan Oskarshamn och Kalmar. Saknade sedan igår kväll. Start 0445 mot Bockskär i Kalmarsund. Framme 0515. Avsökte området vid Bockskär, där ljussignaler observerats. Fortsatt avsökning av skärgården norrut till i höjd med Timmernabben då uppdraget avbröts kl 0615.
Ny insats beordrades för sjuktransport från Långören till Stumholmen, landning 0705. Ambulansen hade ej anlänt. Åter F17 0715. Ny start från Ronneby 0800. Landning F12 och delgivning av avsökta områden för H96. Fortsatte avsökningen i skärgården från Timmernabben till Oskarshamn. Beordrad avsökning av Kalmarsund S linjen ÖNU och Figeholm. Vid påbörjad avsökning upptäcker H96 den saknade motorbåten drivande 4 km E Simpevarp kl 0930. Båda välbehållna. Åter F17 kl 1050. Väder: 200°/50-60 km/t, sikt 3-10 km, regnskurar. Flygtid: Sjuktransport 1 tim. Sjöräddning 4 tim 20 min.

79-05-16 Cl, Ari, Kl, Dah, Fre    Q?
Larm Cefyl 1745. Cessna 72 med 4 personer med motorstörningar saknades N Skånes Fagerhult. Start 1750. Avbröt efter 5 min då fpl landat S Fagerhult. Flygtid 15 min.

79-05-24 Er, So, Bl, Tor, And    Q?
Larm Karlskrona 2120. Sjuktransport Stumholmen - Lund. Start 2205. Kraftigt åskväder, Deccan fungerade ej i Blekinge. Undvek åskmolnen med hjälp av radar. I övrigt ua. Landning F17 kl 0135. Flygtid 2 tim 35 min.

79-05-30 Go, Cl, Ny, Fol, Fre    Q?
Katastrofövning vid Stilleryd, Karlshamn. Tp av tre “skadade“ till Karlshamns lasarett och tre till brandstationen. Flygtid 1 tim 5 min.

79-06-14 Bäm, So, Lu, Fry, Net    Q?
Vid landning F17 efter första passet 0930 meddelade Fl att en man ur säkmatkursen på Bollö var skadad. Gick till Bollö. En man med hjärtsvikt + dr Hjort togs till F17, där ambulans mötte. Flygtid 20 min. 

79-06-24 Lo, So, Os, Dah, Kar    Q?
Larm Cefyl kl 0115. Tre man i träeka med utombordare saknade. Start 0210 mot blekingekusten. Avspaning av St Ekön - Saltärna - Tärnö samt området däremellan. Ny uppgift att båten utgått från en vik längre österut - Risanäs. Avspanade öarna däromkring och upptäckte den sökta båten samt tält, strax norr fyren Stekön på Yttre Stekön kl 0315. Tre finsktalande män, och enligt uppgift hade de varit berusade på kvällen då de slagit läger. Svårväckta, och en av dem fick skriva ner namnen för identifiering. Flygtid 1 tim 10 min.

79-06-24 Lo, So, Os, Dah, Kar    Q?
Larm Cefyl kl 1350. ELT observerad av civ fpl. Start 1355 mot Oskarshamn, fortsatte norrut mot Ankarsrum och därefter mot Norrköping. Tonsignal från nödsändare 15 km NW Ankarsrum kl 1505 på höjd 1500 m. I höjd med Åtvidaberg ljusindikering och riktning mot SAAB-fältet Linköping. Framme vid Linköpings flygklubb kl 1510. Nödsändaren på fpl: SE-GVB hade vådautlösts. Åter Ronneby kl 1645. Flygtid 2 tim 50 min.

79-06-30 Cl, Ari, Sö, Psn, Kar    Q?
Fritidsbåt gått ut från Sölvesborg med två 16-åriga ynglingar kl 0100. Osäker destination, ynglingarna troligen berusade. Larm Cefyl 1000, start 1040. Avspanade ett område S och SE Sölvesborg och upp till Blekingekusten (ca 50 X 40 km). Dessutom avspanades kusten Landön - Hasslö. Inget resultat. I efterhand har meddelats att båten hade tankats för betydligt större aktionsradie än först meddelade 50 km. Övriga deltagande enheter: Kustbev. flyg, ftg. Sjöräddn ftg. Polis bil, båt. Flygtid 3 tim 40 min.

79-07-16 Go, Ade, Kl, Fry, Net    Q?
Larm Cefyl 1050. Nödsändare avlyssnats vid ÖNU 900 m höjd. Kontakt med nödsändare i höjd med Borgholm. Sök 75 felaktig högerantenn. Anflög och vid mycket kraftigt utslag strax före plats på två segelbåtar 8 km W ÖNU slocknade sändaren. Flygtid 1 tim 20 min.

79-07-24 Lo, Er, Lu, Seg, Nis    Q?
Larm Cefyl 0640. Fritidsbåt med tre ombord saknad vid St Askö (SE Valdemarsvik) sedan kl 1900. Start 0710. Framme i området 0750. Efter 5 min spaning upptäcktes båten i pos N5801.5 E1654.3. Motorhaveri. Den var förankrad och alla var välbehållna. Efter kontakt med hjälp av ytbärgaren tillkallade vi en fiskebåt i området, som tog båten på släp kl 0840. Landning Kalmar kl 0925. TV 271 deltog. Väder: 280°/20 km/t. God sikt, lugn sjö. Flygtid 2 tim 15 min.

79-07-30 Ade, So, Os, Psn, Kar    Q?
Larm 1240. Incidentuppdrag. Identifiering av ftg, som kränkt svensk territorialgräns och beräknad position vid ÖSG. Kontakt med 5 ryska fartyg varav ett moderfartyg “-PAH A2“ i position BL 5056. Landning basen kl 1500. Flygtid 1 tim 50 min.

79-08-02 Ade, So, Os, Psn, Kar    Q?
Larm från Karlskrona lasarett 1530. Ryggmärgsskadad man behövde tp till Lund. Start 1610. Hämtade patient, läkare och syster på Stumholmen 1645. Lund 1710 och åter F17 1905. Flygtid 3 tim.

79-08-07 På, Er, Sö, Dah, Lun    Q?
Under instrumentpass kom larm från Cefyl att gå mot en nödsändare. God kontakt på Sök 75 121.5 Mhz. Kurs ungefär mot Lund. När vi passerade Åhus försvann kontakten på 
nödmottagaren. Därefter tändes enstaka lampor sporadiskt, varför vi ej avbröt utan sökte i trakten av Åhus utan resultat. Malmö Info meddelade att dansk hkp följt ett civilt fpl till Sebbarp (fält några km SW Hörby). Civ. fpl nödsändare var utlöst och stängdes av föraren på marken. Eftersom vi hade sporadiska utslag på Sök 75 flög vi på anmodan av Malmö Info till fältet, landade och kollade att nödsändaren var frånslagen. Start mot F17, landning kl 1240. Flygtid 1 tim 20 min.

79-08-07--08 På, Er, Sö, Dah, Lun    Q?
Larm 2320. Start 2330. Spa efter till synes herrelös fritidsbåt med motor igång i närheten av V. Björkeskärvet. Sökte i av Fl erhållet spaomr (triangel med 1500 m sida utan resultat. ) 
Båten hittad av andra vid Stickelön ca 3 km väst vårt spaningsområde. Båten hade motorstopp. Landning F17 0035. Före vårt larm hade hkp 3 som var i luften, på order av Karlskrona rdo spanat i omr i 15 min. Hkp 3 landade 10 min före vår start. Flygtid 1 tim 5 min.

79-08-15 Bäm, Ari, Ny, Tor, Nettervik   Q?
Larm 1305, Cefyl. Två svampförgiftade på Kalmar lasarett. Start 1310, landning på fotbollsplanen N lasarettet. Mot Lund med två + sjukvårdare. Framme Lund 1445. Efter paus, åter mot RON. Landning 1600. Bra väder. Flygtid 2 tim 10 min.

79-08-26 Lo, Cl, Bl, Fol, Karén    Q92
Larm Cefyl 1910. Passagerarfartyget “Winston Churchill“ på grund vid Vinga. Start 2015. Framme 2200. Undsatte 62 personer samt transporterade dykare Göteborg - Vinga. 
Väder: sikt 4 km molnbas 200m vind 330°/55 kmh hög sjöhävning. Marinen, Polisen, Kustbevakningen, Tullen samt civila enheter deltog vid räddningsoperationen. Tankning Säve åter RON 0215. Flygtid 5 tim 35 min.

79-08-27 Ade, So, Kl, Seg, Nilsson    Q?
Larm Cefyl 0820. 6 m båt med utombordsmotor saknad. Gått till Hällevik mot eventuellt Nogersund, Karlshamn eller Bornholm. Vind 240 - 270°. Fartyget “Ann-Carina” meddelade att liten båt med två man observerats 23 distm SW Utklippan. Gick mot läge, tog upp de nödställda, som fått bränsleslut och drivit. Läge N5540 E1516. De nödställda i god form efter ett dygn till havs i öppen båt. Avlämnades efter önskan på Hällevik fotbollsplan. Landning F17 1040. Flygtid 2 tim 20 min.

79-08-30 Bäm, Ade, Kl, Seg, Ny    Q?
Larm Cefyl 1357. Fräd på Visby. Fallskärmshopp vid Rejmyre. Start 1400. Framme 1455. Ff i god form men ont i ryggen. Avlämnades (Kn Johan Gille) på Linköpings lasarett 1525. Efter avlämning av utrustning på FC åter till F17 kl 1715. Ff utlöste ej nödsändare, men ombads göra det av Cefyl. (Tfn - kontakt). Flygtid 1 tim 30 min.

79-09-12 Cl, + GFSU     Q?
Under ombasering Berga - F17 larm kl 1400 från Cefyl om saknad snipa + en man i trakten av Kråkelund. Vi var icke frädutrustade och bes var GFSU + Cl. Fick spaningsområde NE Ölands N udde. Bra väder, västlig vind 50 - 60 km/tim. Bränsle för endast 45 min spaning. Avbröt kl 1510 utan resultat. Flygtid 45 min.

79-09-20 So, Bäm, Os, Psn, Net    Q?
Larm Cefyl 0355. Start 0435. Position av Cefyl. Framme vid trålaren 0505. 16 Nm i bäring 080°från Ölands södra udde (N5614 E1652). Njurstenssjuk besättningsman på trålaren “Svanfors“ från Torö. Klar 0525. Landning Stumholmen 0550 där ambulans mötte. Pga dimma på F17 hölls Frädberedskap på lasarettets larmcentral i Karlskrona. Start mot F17 0720. Landning 0730. Väder F17: Mörker - tät dimma. Väder Trålaren: Gryning - god sikt vind 290° 30 km/tim. Erfarenheter: Då ytbärgaren skulle fästa fastbindningsselarna om den sjuke
i båren, räckte grenselarna inte till utan var tvungen att binda ihop selarna med ett rep. Uppvinschning ua. Flygtid 1 tim 15 min.

79-09-27 Lo, På, Bl, Fol    Q?
Larm i luften kl 1411 vid Gåsfeten av Cefyl på kortvåg. Mil fplhaveri 20 km S Hultsfred. Framme kl 1450 utan att någon visste vad som hade hänt. Vi landade i närheten av 
brandkår och ambulans för att om möjligt få informationer, men de visste inte mer än vi. Efter 15 min meddelade Cefyl falsklarm. Åter RON 1555. Flygtid 1 tim 45 min.

79-09-29 Go, Ade, Kl, Fol, Car    Q?
Larm Cefyl 0900. Fritidsfiskare förlorat båt och blivit kvar på skär strax W Hasslöbron. Lots m fl fritidsbåtar kom ej in på grund av skär. Vinschades upp (tre man) och sattes av på Hasslö och så var sagan slut. Åter RON 0930. Flygtid 30 min.

79-10-15 Go, Ari, Lu, Fry    Q 92
Larm genom Fl kl 1040. Start 1045 mot Växjö/Kronoberg. En Beachcraft 55 med 4 man ombord försvann under inflygning bana 19. Väder Kronoberg 400 m sikt i dimma. Flög an på 1000 m för att se om någon nödsändare var igång. Fick ej någon signal. Vid plats kl 1110 gjorde vi en ILS-landning, men pga osäker grundlinjeinformation i hkp var tvungen att dra på. Kom ned under vid andra försöket, och började söka utefter grundlinjen. Hittade haveriplatsen 3.4 km norr banbörjan 19 kl 1133. Radiokontakt med räddningsbåtar på polisradion kanal 7 (fq 78.4875) efter fråga till Fl. Landade Växjö kl 1150. Start kl 1215 och landade Ronneby 1240. Erfarenheter: Karta 1:50 000 hade varit bra att ha, men ej möjligt att ha halva Sverige ombord. Kanske över civila flygplatser.Flygtid 1 tim 30 min. 

79-10-21 På, Ari, Lu, Fry, ytb    Q?
Två fritidsfiskare saknades lördag kväll 20/10. Hade gått ut från Sölvesborg till området Lägerholmens fyr - Taggen lördag morgon. Vind: SW -W 10-15 m/sek. Liten plastbåt 4.5 m typ Örnvik. Larm 21/10 0510 från Cefyl. Start i gryningen 0615. Sökte i Valjeviken och därefter österut. Avspanade området norr 56° till i höjd med Gåsfeten. Landade F17 0920 för tankning (och frukost) och kontakt med Cefyl. Han angav nytt spaningsområde längre österut. Startade 1010 och avspanade området N56° E1520 - N56° E1615 och 30 km söderut. Gick därefter mot Åhus och avspanade området Taggen - Åhus och norrut. Spaningen gav ej något resultat. Landade F17 1300. I övrigt deltog lotsbåtar och räddningsbåten Sölvesborg. Stockholm radio ledde. Väder: SW/40, god sikt. Måttlig sjöhävning. PS: 3 dygn senare hittades båten i marvatten ca 10 distansmin SE Åhus. Flygtid 5 tim 55 min.

79-11-02 Er, Ari, Sö, Dah, Kar    Q?
Start 1130 efter order Cefyl. Framme i Ljungby 1105. Start 1108 mot Lund med en patient + en läkare. Kl 1155 patienten överförd från hkp till ambulans i Lund (ambulanscentralen). Start mot F17 1235, landning 1320. Väder: sikt 0.5 - 2 km, molnbas 50 - 100 m. Flygtid 2 tim 10 min.

79-11-04 Lo, Er, Sö, Dah, Kar    Q?
Larm Cefyl 1005. Segeljakten ”Juno” på väg Oskarshamn - Kalmar - Karlshamn på grund ca 1 km utanför Eckels udde på Öland. 3 man ombord. De sist larmade fick larm 1015 (Er, Kar). Start 1055, framme 1110. Ytbärgare ner i vattnet med styrlina intill båten. Ytb gick !!!! till båten och tog med en man i taget ut i vattnet under hkp för uppvinschning i enkelsele (vattendjup intill båten ca 0.5 m, djupare mot land). Start mot F12 med de nödställda, som var i god vigör. Landn. 1133. Landn F17 1210.Väder: sikt 2-3 km, vind syd 30-50 km/h
Nödställda: Lars Bergenholtz, Urban Cahlås, Rune Rohlin. Flygtid 1 tim 15 min.

79-11-20 Er, Ade, Kl, Fry, Nil    Q?
Basering Sjöbo för övning “Kuling“. Larm marinen hkpdiv basering Sjöbo att främmande fartyg kränkt svenskt territorium 20 km syd Trelleborg. På avstånd 30 km syd Trelleborg 4 östtyska båtar i övning. Landning Sjöbo 1100. Flygtid 1 tim 5 min.

79-11-25 Er, Ade, Kl, Fry, Nil    Q?
Larm Cefyl 1700. Fiskebåten “Pingvinen“ med två man motorstopp 30 Nm E Stenshuvud. Stormvarning. Avvaktade och fick start 2120. Framme 2150. Båten på släp efter holländskt fartyg men tog in vatten och kunde inte bordas pga  vind 220° 70 km/t. Följde släpet till 10 km E Baskemölla, då Cefyl via Stockholm radio meddelade att vi kunde återgå. Landning F17 2355. Flygtid 2 tim 35 min. 

79-12-07 Bäm, Ari, Os, Dah, Hak    Q?
Larm Cefyl 0017. Finskt lastftg “Malmi“ på 7000 dwt har gått runt i position N5846 E2020, 45 Nm NE Gotska Sandön. Sthlm rdo på kanal 16. Cefyl passar 3025kHz.
Start 0045. I luften meddelande om att läkare fanns på Visby flygplats (Karl-Henrik Fridblom). Landning Visby 0150. Tankade för 5.5 tim. Start med läkare ombord 0200. Under anflygning begärde på kanal 16 hjälpftg Ro - Ro “Bore Sky“, läkarhjälp för omhändertagen besättningsman. Framme 0250 i pos N5848.4 E2021.3. På “Bore Sky´s“ däck fanns bilar. En del av dessa flyttades så mycket att ytb/läk/bår kunde firas ner. Läkaren ombord kl 0300. Konstaterade att 6 omhändertagna från “Malmi“ fanns ombord. Tre besättningsmän vid relativt god vigör. Två döda varav ett barn på 8 år. En medvetslös/kraftigt nedkyld, som legat i vattnet en tim. Läkaren instruerade besättningen på “Bore Sky“ om hur de tre besättningsmännen samt de två döda skulle omhändertagas. Läkaren bedömde och begärde att den skadade patienten skulle föras till Visby lasarett. Uppvinschning av pat. i bår samt läk/ytb klar 0320. I luften mot Visby , order (av Sthlm rdo via Cefyl) återgå Ronneby efter landning Visby lasarett. Läkaren kontrollerade patientens hjärta med hjälp av oscilloskåp, samt satte dropp (macrodex) och gav hjärtstimulerande medel. Landning Visby las. 0420. Landning RON 0700.Väder haveriplats: Mörker - god sikt, vind 290° /70 kmh. Flygtid 5 tim.

79-12-17 Cl, Ade, Ny, Fol, A-son    Q?
Larm Cefyl 1615. Fiskebåt (8 meter, 1 man) saknades. Sista läget 18 Nm NE Bornholm. Vind 240°/40, lätta snöbyar. Start 1640 efter Cl kontakt med RCC Karup. Utförde begärd rr-spaning utan att upptäcka den saknade båten. Vind 240°/40 kmh. Lätta snöbyar, mörkt. Flygtid 2 tim 15 min.

79-12-18 Bäm, Ade, Bl, Sög, Fol, A-son   Q?
Larm Cefyl 0900. Efterspana försvunnen fiskebåt från 79-12-17. Område: En punkt 10 Nm NE Christiansö med ett område 045° 50 Nm - 090° 50 Nm.Ingenting att rapportera.
Vind 225°/35 sikt 3-4. SE-GMM från kustbevakningen övertog kl 1230 spaning av omr väster om linjen BL1055 - BL3028. Flygtid 3 tim 35 min.
 
 

1979=55 uppdrag./Oha                                                                                               Top

FRÄD 1980 RONNEBY
 

80-02-28 Lo, Ade, Sö, Dah, Hak    Q?
Larm Cefyl 2335. Försvunnet fpl vid Sturup. Start mot Sturup 0024. Avbröt från Cefyl via kortvåg (fpl hittats havererat) 0028. Landning RON 0034. Flygtid 10 min.

80-03-04 Er, Ari, Lu, Fol, Hak    Q?
Larm Cefyl kl 0730. Fiskebåten “Svesia“ från Simrishamn hade handskadad besättningsman. Position N5542 E1534. Start 0739, mannen ombord 0804, landning Stumholmen där ambulans mötte 0824, åter Ronneby 0840. Flygtid 1 tim.

80-03-04 Bäm, Ari, Lu, Psn, Hak    Q?
Larm Karlskrona radio kl 1305. Fiskebåtar hade rapporterat vrakrester i ett område söder Utklippan. Start 1310. Gick till angiven position N5538 E1548, tog kontakt med fiskebåtarna “Vyö“ och “Hollö“ på kanal 16 och började leta efter deras anvisningar. Hittade diverse prylar: trålkulor, handskar, plastpåsar osv i ett område med 2.5 Nm radie. Avrapporterade till Karlskrona radio och återvände Ronneby. Flygtid 2 tim 5 min.

80-03-18 Er, Ari, Bl, Tor, Hak    Q?
Larm Cefyl kl 1005. Fräd på Ängelholm. Start 1010. Sarbee-sändning i syd. Kontakt efter start. Av Cefyl fick vi orientering om att det var en ubåt. Kl 1025 framme vid ubåten “Neptun“ i läge N5556.1 E1243.5. Han hade då redan assistans av V04 (“Arild“) och avböjde vidare hjälp. Åter Ängelholm kl 1040. Flygtid 30 min.

80-04-01 Bäm, Go, Ny, Fry, Andersson   Q?
I luften. Larm 1518 genom Fl och Stockholm radio att trålaren “Västanvåg“ från Hasslö hade en sjuk man ombord. Efter 10 min anflygning hade vi kontakt. Ytb ner, packade båren, allt upp och landade Stumholmen kl 1555. Ambulans mötte. När trålaren fick kontakt med vår styrlina, surrades den fast i trålaren. Olämpligt! Ytbärgaren rättade till det. Flygtid 35 min.

80-04-04 Bäm, På, Ny, Fry, Andersson   Q?
Larm ifrån Cefyl. Sjuktransport ifrån Eksjö lasarett till Lund. Doktor medföljde ifrån Eksjö. Schabbel med vaktens larmning. Knallklart. Flygtid 3 tim.

80-04-22 Ade, Pes, Sög, Fol, Lea    Q?
Basering Visby. Sökning efter försvunnen epileptiker vid Klintehamn. Kl 1100. Spaningspolisen på Gotland tar direktkontakt med hkp med förfrågan om hjälp. Efter kontakt med Cefyl, start kl 1300 med polis Lindqvist med ombord. Sökning i skogen runt Klintehamn utan resultat. Flygtid 1 tim 5 min.

80-04-21 På, Ari, Lu, Dah, ytb    Q?
Larm Karlskrona radio kl 0100. Nödraketer siktade söderut. Besättningen på plats kl 0130. Då ringde Cefyl och meddelade att TV 244 hade hittat drivande fiskebåt E Tjurkö stenar. Ingen start.

80-04-29 Ari, Pes, Bl, Fol, And    Q?
Best. genom Cefyl två dagar gammalt barn i kuvös transport från Kalmar till Lund. För tp behöver man ett extra batteri i reserv om ordinarie går ur. Kuvösen har måtten b x h x l i m. 0.75 x 1.0 x 1.2. Flygtid 3 tim.

80-05-08 Mel, Cl, Ny, Fry, Leander     Q?
Larm BoMö och Karlskrona. Snabbgående båt utanför Skåne sydkust. Tittade på många båtar, men hittade inte den snabbe. Flygtid 1 tim 45 min.

80-05-09 Cl, Mel, Ny, Tor, Leander    Q?
Larm ifrån Cefyl. Transport av skadad kvinna hem till Kristianstad. Hämtade vid lasarettet i Uddevalla, som hade en fin landningsplats. Tre pax. Knallklart. Flygtid 3 tim 5 min.

80-05-09 Mel, Cl, Ny, Fry, Leander    Q?
Larm från Cefyl/Stockholm radio. En 6-meters motorbåt med en man försvunnen i Kalmarsund. Hade utgått från Revsudden, Skäggenäs två dagar tidigare. Spaningsområde Kalmarsund. Hade utgått ifrån Revsudden för 2 dagar sedan. Vrakgods funnet strax S Skäggenäs. Tullbåt deltog i sökandet. Knallklart. Avbröt sökandet när den försvunne hört av sig ifrån Färjestaden. Flygtid 2 tim 35 min. 

80-05-11 ?     Q?
Kvarhölls efter fiskber. pga antaget flyghaveri W Bolmen. Ingen start. Normal beredskap efter 45 min.

80-05-18 På, Ade, Sö, Seg, Hak    Q 93
Larm Cefyl 1830. Man med andningssvårigheter på fartyget “Trancian Shirley“ (60500 ton) läge E Kapelludden. Kurs 017°, fart 11 knop. Hkp start 1905. Landn Stumholmen för
ombordtagning av narkossköterska och två ambulansmän. Kl 2000 framme vid fartyget. Pos N5711.7 E1735.6 Uppvinschning med ytbärgare och räddningssele. Destination Karlskrona på sjvpersonalens inrådan. Under tp fick patienten tidvis syrgas. Landn Stumholmen 2050. Landning F17 2100. Flygtid 1 tim 55 min.

80-06-09 So, Pes, Sö, Tor, Bom    Q?
1225 larm Cefyl, start 1229. Dansk 35-a havererad ca 20 km S Sandhammaren. Danska marinfartyg och fiskebåtar på platsen. Vår flyghöjd 1000 m, inga nödsignaler. När vi hade ca 7 km kvar fick vi av Stockholm radio att vi kunde återvända. Föraren hade omkommit. Fregatten “Peder Schramm“ var utsedd till samordnare för aktionen. En dansk hkp anlände några minuter efter oss. Efter några svängar över haveriplatsen avbröt vi. Position N5509 E1413. Vrakdelar på platsen inom en cirkel med ca 1000 m radie. UHF 282.8 fungerade bra.
På kanal 16 mycket trafik. HF 5589 fungerade dåligt. Flygtid 1 tim 30 min.

80-06-09 Er, Pes, Sög, Lu, Tor, Bom    Q?
Skogsbrand 5 km SW Mien (N5622 E1445). Kl 1540: Brandkåren i Karlshamn begär hjälp med övervakning av okontrollerad skogsbrand. Start 1550, landade på brandplatsen och tog upp brandchefen. Det konstaterades snabbt att inga nya brandhärdar bildats i vindriktningen och därmed var uppdraget avslutat. Flygtid 50 min.

80-06-10 Pes, Er, Lu, Tor, Bom    Q?
Larm 1157 via Fl att en man ur säkmatkursen på “Tärnan“ var sjuk och skulle hämtas. Position utanför Gö: N5606 E1518. Start 1206. Tog upp en man i bår + dr Hjort, gick till F17 där flj ambulans mötte. Landning 1236. Flygtid 30 min.

80-06-11 Pes, Er, Lu, Tor, Bom    Q?
Kl 1152 under övn för säkmatkursen kom larm från Fl om skogsbrand N Karlshamn. Satte av säkmattarna vid Brunnen, gick mot brandplatsen. Positionen var N5620 E1456. Vi tog ombord vice brandch Karlshamn, som dirigerade. Landade F17 1307, tog ombord 12 man, gick tillbaka till brandplatsen och fortsatte bevakningen av branden. Bra radiosamband på brandriksen som brandch skötte från fnavplats. Kl 1400 upptäckte vi ny brand N5617 E1459 (Halahult), gick dit med vice brandch och dirigerade dit brandbilar. Satte av brandch vid Halahult och gick mot F17. Landning 1445. Flygtid 2 tim 35 min. 

80-06-13 Er, Pes, Sög, Tor, Bom    Q?
Basering Säve. Best genom Cefyl (efter direktkontakt och diverse krokvägar).Sjuktransport Göteborg - Linköping av man med brännskador efter explosion vid “nödraketfabrik“. Start Säve 0900. Landning Mölndal lpl för hämtning av patient, hans hustru, läkare och sjukvårdare. Landning vid SAAB i Linköping. Åter Mölndal - Säve landn 1145. Flygtid 2 tim 20min.

80-06-13 Lo, So, Lu, Seg    Q?
Under återflygning till F17 efter uppvisning Hällevik upptäcktes kl 1333 brandrök norr F17. Gick mot röken och lokaliserade skogsbrand NE sjön Rålången 5 km SE Konga (N5628 E1512). Meddelade Fl, som larmade brandkåren. Landning F17 1358. Flygtid 30 min.

80-06-15 Pes, Er, Lu, Sög, Tor, Bom    Q?
Larm Cefyl 2015: Man på tysk fiskebåt “Capella“ sjuk och skulle transporteras till Rönne. Start 2100, framme 2135. Pos N5510 E1535. Mannen ombord i bår kl 2150. Ingen behandling behövdes i hkp. Landning Rönne kl 2210 och Ronneby kl 2255. Väder: 350° 25 km/t, sikt ca 5 km, smul sjö. Radiokontakt med Stockholm radio på kanal 16 
och med Cefyl på 5589, men där var det åskstörningar. Rönne radio hjälpte till med ambulansbeställning. Flygtid 1 tim 55 min.

80-06-16 Ade, Mel, Sö, Seg, Ale    Q?
Kl 1212 larm Cefyl. Start 1217. Västtysk Atlantic (2-motorig prop) vid Borgholm mot F12 på en motor. Fpl landade när vi hade ca 10 km kvar. Fortsatte fram för fotografering. Åter F17. Flygtid 50 min.

80-06-17 Ade, Mel, Sö, Seg, Ale    Q?
Larm Fl F17 kl 1145. Start 1150. En S37 från F17 rapporterade befarat segelbåtshaveri läge CM3020 - CM4015. Hkp kontakt med diverse bråte i området men inget “hett“ föremål. Efter avslutad sökning meddelade STRIL (Myran) att vi skulle söka 15 km N avspanat område. Myran ledde frekv 134.5. Vi hittade samma typ av bråte i detta område. Under hemflygningen hade vi kontakt med TV281 och rapporterade våra iakttagelser. Väder: nästan bleke. Övrigt: Åtminstone södra Östersjön verkar vara en uppsamlingsplats för avfall av alla slag (brädor, trälådor, pappkartonger, plastpåsar, plast- och plåtdunkar mm mm). Flygtid 2 tim 20 min.

80-06-21 Ade, Mel, Sö, Seg, Ale    Q?
Larm 0500 vakten. Start 0550. Uppdrag: Identifiera fartyg bl a 10-15 km S Utklippan, kunde vara franska örlogsfartyg. Leddes av spaledn Rödeby, frekv allm marin 138.6. Fartygen civila. Landning 0650. Flygtid 1 tim. 

80-06-24 Cl, På, Ny, Fry, Jonasson    Q?
Larm 0330 vakten. Trålaren “Kungsö“ hade en skadad besättningsman. Läge: Utanför Ravlunda. Startade 0410 med blandad besättning, men fick avbryta halvvägs, eftersom offret tagits ombord på TV256 f.v.b. Åhus. Flygtid 30 min.

80-07-04 På, Mel, Bl, Psn, And    Q?
Vid återflygning för landning upptäckte vi en skogsbrand i Ronneby hamn. Brandkåren larmades och leddes mot branden på polisradion. Flygtid 15 min.

80-07-04 På, Mel, Bl, Psn, And    Q?
Larm 2235 Cefyl. Sarbee-sändare aktiv i trakten av Smålandsstenar. Kl 0045 framme vid sändaren efter ett antal sökningar. Polisen larmad på polisradio som övertog resten av uppdraget. Landning RON 0240 Flygtid 2 tim 30 min.

80-07-31 Er, So, Sö, Fry, Ale    Q?
Larm Cefyl 2326. Bes i tjänst. Start 2330. Hjärtsjuk man på passagerarfärjan “Pomerania“. Framme 2358, pos N5549.5 E1602.0 (25 km SE Utklippan). Gick ej att landa, bårvinschning enligt rutin. Start mot Stumholmen 0015. Patienten syrgas, högläge under tp. Landning 0027, pat tp i polisbuss till lasarettet (amb på andra uppdrag). Start Stumholmen 0033, landning F17 0045. Flygtid 1 tim 15 min.

80-08-05 Cl, Ari, Os, Seg, Ses    Q?
Larm kl 1200 på radio från Fl via Cefyl. Identifiering av vrakspillror i läge AM 5302. I området påträffades fyra flytvästar, som omhändertogs av vedettfartyget “Tärnö“. Flytvästarna låg i nord/sydlig linje med sydligaste i pos N5558.8 E1553.0. Avbröt avspaningen kl 1410. Landning RON 1425. Väder: God sikt, vind 220°/25 km/t.PS. Flytvästarna från ett polskt
passagerarfartyg. Flygtid 2 tim 25 min.

80-08-13 Ade, Lo, Ny, Dah, Ulf Andersson   Q99
Larm i luften ifrån Fl att Y52 hade nödlandat på vattnet i närheten av KOLJA. DL4 (143.65) radarledde mot Y52. Kontakt med nödsändare på avstånd 13. Framme 1450. (N5556.3 E1647.1). Hkp flöt på nödflottörerna och besättningen på två man satt i hkp och väntade på att bli hämtade. De (Holmgren och Forsman ?) vinschades upp med ytbärgaren och platsen markerades med två bojar. Start 1500 mot Stumholmen, där Y52 besättning lämnades av kl 1523. Åter RON 1533. Flygtid 1 tim 10 min.

80-08-13 Ade, Lo, Ny, Dah, Ulf Andersson   Q99
(Se föregående uppdrag ovan) Start 1643 mot Y52 med lyftutrustad hkp. Framme 1712. Då hade Y52 flutit iväg 1700 m söderut, och flöt något lägre. Vi bärgade livbåtar och markeringsbojar. Under tiden kom TV244 och Y63, men Y63 såg oss inte och fortsatte söderut. Efter radiokontakt kom dom tillbaka. Vi skulle ju inte få lyfta, så vi återvände RON. Mötte Y67 under vår återflygning. Landning RON 1815. Flygtid 1 tim 30 min.

80-08-22 Cl, Ari, Sög, Psn, Ronny Svensson   Q?
Transport av sjuk man från Ungskär. Start F17 kl 0730 och landning Stumholmen kl 0800. Flygtid 30 min.

80-08-22 Cl, Ari, Sög, Psn, Sve    Q?
Transport av hjärtsjuk man från lastfartyget “Atlas“ av Mariehamn. Larm i luften 0750. Landade Stumholmen 0800 för att lämna patient (se ovan), och ta ombord läkare. Framme vid “Atlas“ 0835 i pos N5556 E1617. Patienten vinschades upp i bår. Landade Stumholmen 0915. Väder: Vind 270° 60 km/tim, sikt 15 km och grov sjögång. Flygtid 1 tim 20 min.

80-08-23 På, Ari, Sög, Psn, Sve    Q?
Larm från Cefyl kl 1935. “Brinnande tanker vid Hanö!“ Start 1940. Framme vid “Texaco” av Rotterdam 1955 i pos N5552 E1456. Tankern hade haft en starkt rykande motor, som var åtgärdad vid framkomsten. Händelsen hade observerats av en fritidsseglare som slagit larm. Åter F17 2010. Kustbevakningen deltog. Väder: Västlig vind ca 40 km/t, god sikt. Flygtid 30 min.

80-08-27 Ari, På, Bl, Fol    Q?
Larm Cefyl 80-08-26 kl 2345. Huvudskada ombord på trålaren “Piskator“ från Stockholm. Läkare med från Stumholmen (Blomberg). På kanal 16 meddelade befälhavaren att den skadade troligen avlidit. Ytb ner med bår och den skadade ombord 0040. Start RON 0015. Landn 0110. Flygtid 55 min.

80-09-08 Ari, So, Kl, Seg, And    Q?
Larm Cefyl kl 0845. Liten plastbåt saknad med tre man vid Loftahammar. Fick sökområde utanför kusten ca 15 km. Efter en tim sökning meddelade liten tankbåt kontakt med liten röd plastbåt ca 5 km W vårt sökområde. Efter förfrågan konstaterades att båten var den saknade, men att hjälp ej önskades. Flygtid 2 tim 35 min.

80-10-05 Er, Ade, Sög, Dah, Jonasson   Q?
Larm Cefyl 0600. Saknad 55-årig man i 7-metersbåt vid Hanö. Start 0645. Fick från Fl att den saknade funnits välbehållen. Landade 0655. Flygtid 10 min.

80-10-07 Bäm, Pes, Kl, Tor, Bom    Q?
Larm Cefyl 1815. Skottskadad 5-årig pojke Kristianstad lasarett. Hkp i luften vid Hanö. Landning Kristianstad 1830. Start till Linköping lasarett kl 1842. Landning SAAB Linköping kl 1948. Landning F17 2210. Flygtid 3 tim 15 min.

80-10-17 Ari, Cl, Bl, Fol, And    Q?
Larm Cefyl 1330. Försvunnen kvinna NE Urshult. Start 1340, spaning i området och fann kvinnan drunknad efter två timmars spaning. Landning F17 1555. Flygtid 2 tim 15 min.

80-10-20 Mel, På, Os, Fry, Alg    Q?
Larm i luften via Fl kl 1550. Fiskare försvunnen vid ÖSU. Kontakt med Karlskrona radio. Fiskaren hade gått ut från Svanhalla (N Torhamn) söndag em kl 1500 (10-19). Tankade upp hkp på F17. Start 1600. Karlskrona radio ledde sökningen. Första sökområdet en ruta på 15 x 15 km utgångspunkt ÖSU 070°, sedan en ruta på 10 x 10 km utgångspunkt ÖSU 015°. Därefter avsöktes kusten ÖSU mot Grönhögen. Jaktkanoten med mannen påträffades 3 km S Grönhögen (N5614.6 E1624.5) kl 1715-skymning.Mannen fick lyftas in i hkp. Drog upp jaktkanoten på stranden. Start 1725 -mörker. Landning på Stumholmen 1745.Dr Christer Carlsson Karlshamns las. tog hand om patienten i hkp. (Praktiktjänstgöring på hkp-grp). Övriga deltagande enheter: Räddningskryssare “Hugo Hammar“ samt TV244. Väder: Mycket god sikt, vind 250° 40 km/t. Flygtid 2 tim.

80-10-29 Pes, Ade, Sö, Seg, Sve    Q?
Kl 1500 landning Stumholmen för ombordtagning av en marinofficer. Identifiering och fotografering av ryskt lastfartyg som ankrat ca 1 km E Ungskär. N5602 E1550. Flygtid 40 min.

80-11-09 Ld, Ari, Ny, Dah, S-son    Q?
Nödsändare hade hörts av fpl mellan Malmö och Kronobergshed. Startade men fick avbryta, när sändaren upptäckts i en hangar i Skåne. Flygtid 10 min.

80-11-18 An, På, Mel, Sö, Seg, Bea, läk. sköt.   Q?
Larm 0930 i luften. Sjuktp Hanö - Karlshamns lasarett. Enl önskemål landning Hanö 1015. Tp - Karlshamn enl rutin. Landning ESSO. Läkare och sköterska under hkp-praktik medföljde. Flygtid 10 min.

80-11-17 Ari, Lo, Os, Lua, Bar    Q99
Larm 1510. Hjärtsjuk patient. Start Säve 1515. Hämtar läkarlag vid Mölndals las. 1530. (Doc John-Henrik Olsson och Gösta Karlsson). Ftg pos Trubaduren N5736 E1138. Framme vid “Prinsessan Desirée” 1545. Nedvinschning ytb, läk, sjukv, bår enl rutin. Vinschning genomfördes under ingång till Göteborgs hamn. Passerade under Älvsborgsbron under vinschning. Klar 1615. Mölndals lasarett 1630. Åter Säve 1700. Väder: Molnbas ca 60 m, delvis marknära, regn. Efter vinschning mörker. Vind 200° 40 km/t. Flygtid 1 tim 50 min.

80-12-02 Bäm, Ade, Bl, Fry, Bar    Q?
Larm Cefyl kl 1000. Fartyg med slagsida i pos N5645 E1645. Vind 230° 55 km/t. Vid framkomst till fartyget som var “Eldaröj“ från Narvik kunde vi konstatera slagsida men att fara för fartyget ej förelåg. Vi gick mot Kalmar där vi låg i beredskap till kl 1400, då tullkryssare hade kommit fram till fartyget. Flygtid 1 tim 30 min.

80-12-30 Mel, På, Ny, Tor, von Bahr    Q+
Fpl i nöd N SNAPPA. Under anflygning fick vi att fpl landat Uråsa. Vi fortsatte till Uråsa där Melldén tagit hand om besättningen (2 mörkhyade) och tillkallat polisen. Fpl IEE hade landat efter radiohaveri. Åter RON kl 1320. Flygtid 40 min.
 

1980=44 uppdrag./Oha                                                                                              Top

FRÄD 1981 RONNEBY
 
 

81-01-08 Er, Ade, Sög, Fol, Cas    Q99
             Cl, Ari, Sö, Dah, Bahr    Q93
Larm 1925 från Cefyl. Lastfartyget “Timgard“ av Mariehamn med slagsida 40° . Framme vid haveristen 2025 i pos N5529 E1448. Efter dumpning av last (virke ca 30 bunt à 3 m³) minskade slagsidan till 15° . Då risk förelåg för förskjutning av återstående last på däck, följde vi “Timgard“ mot Åhus. Lämnade 2340 i pos N5549 E1448 då ny hkp tog vid. Landade F17 2400. Extra hkp inkallades 1930. Startade 2045. Återkallades och landade 2055. Startade åter 2310 för avlösning. Framme 2340. Lämnade 0035 och landade F17 0055.
Väder : Vind 240° 60 km/t, grov sjöhävning, molnbas 300 m, sikt 5 km nedsatt i snöbyar till 1 km samt lätt isbildning. Assist av TV276 samt en finsk färja. Flygtid 6 tim 10 min.

81-01-23 Cl, Pes, Os, Dah, Lun    Q?
Identifiering av två fartyg i AL0035. - Utländska färjor! Start 1540. Landning 1700 Flygtid 1 tim 20 min.

81-02-09 Ade, Pes, Ny, Fol, Bar    Q?
Larmades av polisen Ronneby för att spana efter en saknad person vid Köpe, Lindö. Han återfanns efter kort -kort spaning i skogen, gående mot polisbilarna. Flygtid 10 min.

81-02-19 Cl, So, Bl, Tor    Q?
Larm Cefyl kl 2055. Oljetanker med 7 man ombord i nöd 15 Nm W ÖSG. Efter start kl 2100 fick vi nytt läge, som sa att ftg låg mellan Kristianopel och ÖSU. I Kalmarsund fick vi ett nytt läge, som sa att ftg låg 15 Nm NE ÖSG. När vi kontrollerat de två tidigare lägena gick vi mot det sista läget som var rätt (N5613 E1653) Framme kl 2145. Uppdraget var besvärligt, ytb fick stanna kvar i hkp. Fartyget var sjunkande och fören låg djupt i vattnet. Siste man uppe kl 2205. Landning RON kl 2230. 7 man räddade. Fartygets namn var “Sefir“ från Ljusterö. Flygtid 1 tim 30 min.

81-02-24 Mel, Cl, Bl, Seg, Bar,     Q?
Larm Cefyl kl 1905. Skallskada på fiskeftg “Ringenäs“ av Hasslö. Läge 117°/ 61 km från Utklippan. (N5542 E1635) Fartyget låg för ankar vilket försvårade uppdraget. Sköterska med ombord. Landning Stumholmen ua. Flygtid 1 tim 20 min. 

81-03-11 Pes, Mel, Os, Dah, Lun    Q?
Larmades på em av polisen i Ronneby. En äldre man från Kallinge saknad sedan igårkväll. Senast observerad vid Bokön N Kallinge på väg söderut. Avspanade området söder Bokön till Kallinge utan resultat. Mannen återfanns ett dygn senare N Alnaryd vid Skillingsmåla. Flygtid 45 min.

81-04-10 Lo, Ari, Sög, Fry, Lun    Q?
Larm från polisen i Älmhult 0820. Cefyl informerades. Start 0830. Framme 0900. Tog med polis Arvidsson i hkp. En 87-årig man saknad vid Häradsbäck pos N5628 E1431. Sökte i området till 1000 då polishkp tog över. Landning F17 1045. Den saknade hittades i området 1040 av en markpatrull. Mannen var vid liv och fördes till Ljungby lasarett av polishkp. Flygtid 1 tim 30 min.

81-04-24 På, Pes, Bl, Dah, Kas    Q?
Larm Cefyl kl 1210. Hjärnskada tp från Kalmar till Linköping. Åter RON kl 1630. Flygtid 1 tim 40 min.

81-05-12 Pes, På, Ny, Tor, Lundkvist   Q96
Hkp i 5’ på Säve för övn Monsun. Larm från Göteborg radio 0120, skallskadad passagerare på färjan “Stena Saga“. Bra väder, hämtade läkarlag på Mölndal. Framme vid färjan (N5824 E1040) kl 0225. Ytb + sjv ned. Efter bårvinschning, kl 0250 landning vid Mölndal kl 0325. Åter Säve 0340. Flygtid 2 tim 5 min.

81-05-13 Lo, Ade, Kl, Dah    Q?
Larm Fyl fpl med dragkraftfel. Kl 0625. Start 0630. Fpl landning ua. Flygtid 10 min.

81-05-26 Pes, Ade, Sög, Dah, Ulf Carlsson   Q?
Kl 1435 larm från örlogsbasen i Karlskrona. “Dykolycka söder Hasslö“. Startade 1440. Hämtade upp läkare och dykare på Stumholmen. Framme vid olycksplatsen kl 1500 i pos N5558 E1522. “Fällaren“ och “Belos“ var på platsen. En 21-årig dykare var vid vår framkomst upptagen och funnen död. Flygtid 1 tim.

81-05-28 Ade, Pes, Sög, Dah, Ulf Carlsson   Q?
Kl 0440 larm från polisen i Ronneby. Kapsejsad mindre båt vid Inre Stekön. Pos N5610 E1516. Två man har simmat iland. En 33-årig man saknas, befaras drunknad. Startade 0510 och spanade utan resultat. Vi fann endast en åra och en durk -lucka från båten ilandfluten. Flygtid 1 tim 10 min. 

81-06-07 Ari, Mel, Sö, Psn, Bra    Q?
Sönd ca 0000. Tysk segelbåt, 6 ton, på grund vid Utlängan. Hkpbes till flj för beredskap. “Helge A:son Johnsson“ klarade båt och besättningen på 4 man.

FM. Flygning F17 - Ölands Norra - Utlängan - F17. Orsak: Eget spaflyg i omr E Gotland.

EM. Uppvisning flygdag Emmaboda.

EM. Beställd ambulanstransport Värnamo - Lund. Vid landning Värnamo hade pat. blivit otransportabel (mycket dålig). Hemflygning. Total flygtid söndag 3 tim 55 min.

81-06-09 Ade, Er, Ny, Fry, M.Eriksson, H.Eliasson   Q99
0750 larm ifrån Cefyl, man med hjärtbesvär på ryska “Tamsalu“, N5552.1 E1716.7. Start 08 mot Stumholmen, för att hämta sjuksköt. Framme vid “Tamsalu 0835. Ytb och sjuksköt ned i dubbelsele. Men sjuksköt fann att mannen avlidit. 0850 start mot Stumholmen. Åter RON 0945. Flygtid 1 tim 45 min.

81-06-13 Er, Ade, Ny, Psn, M.Eriksson   Q99
0240 larm ifrån Karlskrona radio. “Man överbord ifrån segelbåt, N5552 E1534“, där även ett finskt holländskt fartyg hade börjat spana. Start 0310. Spanade från kl 0320 första tiden under mörker. Vind 320° 50 km/t. Inget resultat. Åter RON 0640. 

Ny start 0920 mot N5556 E1532. Spanade även denna gång i vindens riktning, (omr 20x4 km stort) utan resultat. Åter RON 1230. Båten var en Albin Express och hette “Palupress“.
Övriga sökenheter: “Helge A:son Johnson“,TV256, “Tunbox“. Flygtid 6 tim 40 min.  PS. Hittad på Bornholm.

81-06-19 På, Pes, Bl, Tor, Lil    Q?
Larm Cefyl 1935. Sjuktransport Kalmar - Linköping, brännskada 60%. Start 2015. Landning 0005. Flygtid 2 tim 30 min.

81-06-23 Ari, An, Sög, Fol, Löm, Axe   Q?
Man överbord från Rolloff-ftg “Arona“ utanför Öland. Startade 0850 för att avlösa Visby-hkp. Sökte den aktuella sträckan N5640 E1700 - N5720 E1715 utan resultat. Landade 1120. Sjöräddningsrapporten skriven på Visby. Flygtid 2 tim 30 min.

81-06-28 Cl, An, Bl, Fol, Axe    Q?
Saknad man på färjan “Peter Pan“, N5115 E1303. Larm Cefyl 0735. Start 0805. Kl 0905 meddelade “Peter Pan“ att den saknade fanns på båten. Åter Ron 0955. Flygtid 2 tim.

81-07-04 Pes, Ari, Kl, Fry, Adolfsson    Q?
Larm Cefyl 0130. Sjuk man på Hanö. Tp enl rutin. Ambulans hämtade på Stumholmen. Åter Ron 0320. Landningsplats Hanö var fotbollsplanen i samhällets sydkant. Flygtid 45 min.

81-07-09 På, Ade, Sö, Seg, Eri    Q?
Larm Cefyl 1210. Start 1215. Kaptenen på “Mineral Luxemburg“ sjuk (skallskada). Hämtning av läkare och skötare på Stumholmen. Därefter mot ftg pos: N5432 E1501. Sista delen av anfly radarledning av Coast Guard Rönne. Landning på en av ftg lastluckor. Efter 20 min ca var pat. med hustru ombord i hkp. Pat. tillstånd förbättrat. Landning Rönne kl 1325, där ambulans mötte. Tankning och åter Ronneby via Stumholmen i Karlskrona. Landning 1545. Pat. namn: Kapten René van Isacker, Belgien. Radioförbindelser med Cefyl, Sthlm radio, 
Karlskrona radio, fartyget, på VHF och HF var inte bra. Troligen fel på hkp utrustn. Radioförbindelserna med Coast Guard var dock mycket bra.Väder: God sikt, ostlig vind, inga moln.
Flygtid 2 tim 30 min.

81-07-11 På, Ade, Sö, Seg, Eri    Q 93
Larm 1505 i luften över Ystad, på väg hem efter uppvisning - Hamnens Dag. Hämtade läkare i Malmö, - F17 tankning - Kalmar lasarett. Start från Kalmar 1810 med brännskadad 4-åring. Tvingades landa E Vanneberga (pat orolig). Efter 30 min start. Landning på fotbollsplan utanför Malmö allmänna kl 1945. Åter Ronneby 2050. FR 21 och FR 25 kass
(Q93). Ställer till onödiga besvär. Flygtid 2 tim 35 min.

81-07-17 Mel, Cl, Ny, Dah, Lil    Q 97
Larm 1135 från Cefyl. En segelbåt (Minett, grön, ruffad, 6m, utombordare, en ombord) gick från Borgholm igår kl 11 till Kalmar, men hade ej kommit fram. Efter start kontakt med Stockholm Radio, som föreslog spaning längs Ölandskusten N bron. Framme i omr 1215. KBV 289 sökte i mitten på Kalmarsund. Efter en timmes spaning fick vi avbryta. Den saknade hade återfunnits N Kalmar. Vind 205°/27 kmh. Flygtid 2 tim.

81-07-18 Cl, Mel, Ny, Dah, Lil    Q?
Ber 15´. Larm från Cefyl att Visby-hkp saknades under sjuktp. Start 1910 mot Visby, fick avbryta efter 7min, när Cefyl hade fått tfn-kontakt med 99:an. SAMTLIGA radioapparater oanvändbara för sändning. Vi återvände RON. Flygtid 15 min.

81-07-25 So, An, Os, Tor, Axelsson    Q?
Larm 1547 från Cefyl. Sjuk besättningsman på M/S “Nestergas“(finsk gastanker). Start 1554. Ingen sjukvårdspersonal kunde medfölja. Framme 1620 i pos N5556 E1600. Patienten vinschades enl rutin. Landade Stumholmen 1635. Flygtid 50 min. 

81-07-26 An, So, Os, Tor, Axelsson    Q 93
Larm 1732 från Cefyl. Man saknad från havererad tysk jakt. Pos N5503 E1347. Start 1736. Framme 1825. Avsöker från haveriplats och norrut. Finner flytväst med beteckning “FYN SCB KIEL“ kl 1910 pos N5505.9 E1347.3 (5.3 km 003° från haveripunkt). Avbröt 2020 för tankning Rönne. Landning F17 2200.  Flygtid 3 tim 35 min.
Separat bilaga till sjöräddningsrapport: SJÖRÄDDNINGSINSATS 1981-07-26 Tysk segelbåt kapsejsad 40 km söder om Ystad.
Erfarenheter från räddningsuppdrag med helikopter Q 93 Ronneby
Haveriet inträffade kl 1600 svensk tid. Först kl 1721 fick Cefyl en förfrågan från Karup i Danmark om vi hade någon helikopter tillgänglig. Den danska räddningshelikoptern var engagerad på annat håll. Många dyrbara minuter hann förflyta innan vi blev uppkallade för att deltaga i efterforskningen. Eftersom tiden alltid är dyrbar i sådana här situationer undrar
man vem som har dröjt med att meddela berörda instanser om det inträffade. Var det den ryska tankbåten som plockade upp tre överlevande eller var det Rönne radio som väntade?.
Rönne radio var de som skulle leda aktionen. Vi kontaktade Rönne radio och begärde att få en sökruta eller ett område med hänsyn till andra enheter som deltog ( en rysk tanker och en rysk lastbåt ) men de bad oss bara söka omkring den angivna positionen. Med flera enheter inblandade bör man nog sträva efter en organiserad sökning som bör ha större förutsättning att ge resultat. I samband med att vi upptäckte och plockade upp en flytväst från havet med ett par namn på samt en bokstavskombination begärde vi hjälp av Rönne radio att identifiera
flytvästen. Det tog ca en timme innan Rönne radio lyckades få kontakt med den ryska tankbåten, där de tre tyska överlevande fanns. Ett påpekande om att deltagande enheter passar rätt kanaler kan vara på sin plats. (Den ryska lastbåten fanns hela tiden på kanal 16).Radioapparaterna i Q 93 har under en längre tid varit en källa till irritation trots bytta enheter och många
timmars arbete är radioapparaterna inte acceptabla. Arbetet inne i helikoptern försvåras. Samarbetet med andra enheter försvåras för att inte säga omöjliggöras, och sist men inte minst vår egen flygsäkerhet äventyras. En ersättning av FR 12 mot ytterligare en FR 21 skulle vara mycket värdefullt då vi i så fall skulle ha två radioapparater med möjlighet att kommunicera på
kanal 16 samt övriga frekvensmodulerade kanaler.
Stig Skoglund
Besättningschef  under aktuellt räddningsuppdrag

81-07-27 Er, Pes, Sög, Fol, Ado    Q?
Transport av hjärnskadad (virus) 21-årig man från Kalmar las till Danderyds las. Läkare och narkosskötare medföljde. Start o landning F17 1145 - 1655. Flygtid 3 tim 45 min.

81-07-31 Er, Pes, Sög, Fol, Ado    Q?
Start 1900 med marin personal i hkp. Identifiering och fotografering av sovjetiskt hangarftg “Kiev“ i Bornholmsgattet. Kl 1940 pos N5524 E1438 kurs NE. Landning 2015. Flygtid 1tim 15 min. 

81-08-07 Cl, Ari, Bl, Tor, Lil    Q?
Larm Cefyl 2045. Havererat sjöflygplan i Guöviken. Ingen start.

81-08-09 Cl, Ari, Bl, Tor, Lil    Q?
Larm Cefyl 0100. Start 0400. Saknad man med hund i gul båt vid Vångsö SW Ronneby. Mannen hittades 10 min efter start. Han befann sig på Östra Björkeskär N5607 E1513 och i god kondition (maskinhaveri +bruten åra). Han togs ombord i hkp för vidare tp till Ronneby. Lugnt väder. Övriga deltagande enheter: “Ax:sson Jonsson“, tull och polisbåt. Åter Ronneby 0430. Flygtid 30 min.

81-08-10 Lo, Ari, Lu, Dah, Ado    Q 99
Larm från Radar Syd om fallskärmshopp 25 km ESE Simrishamn kl 1440. J-35 från F10. Ordinarie frädhkp Q93 på uppdrag S Skåne. Start med Q99 1445. SK-60 från F5 hade upptäckt gummibåten och markerade på höjd. Radar Syd ledde hkp mot SK-60. Vädret var bra: sikt >10 km, molnhöjd 1000 m, vind 060°/ 15 kmh. Ingen Dianasändning kunde observeras. Framme 1506 i pos N5537.5 E1438.9. Piloten oskadd. Gick med honom till Ängelholm. Landade F17 1650. (Hade ingen markeringsboj till hands i hkp). Gummibåten lämnades kvar. Bärgades senare av Q93, som lade ut markeringsboj. Dianasändaren var monterad på båten och var utlöst. (Sändaren gick dock förlorad vid bärgningen av båten). Ingen sändare fanns i båten när Q93 kom fram  Flygtid 2 tim             / Sö.

81-08-10 Mel, An, Sö, Seg, Eri    Q93
Larm Cefyl 1025. Start kl 1030. Spaning efter två personer (far -44 år, son -11 år), som förmodligen gått överbord från tyska segelbåten “Malö“. Båten var hittad vid 8-tiden av fiskare 14 nm SE Trelleborg. Spaning 2 tim 55 min därefter tankning Sturup kl 1400. Start 1500 för fortsatt sökning. (Enligt loggbok hade segelbåten gått från Rönne 08-08 kl 0900 destination okänd). Spaning ytterligare 2 tim 40 min och flög sedan mot F17. På vägen hem plockade vi upp livbåt efter dagens flyghaveri (där Q99 bärgat föraren) och bojade oljefläcken i pos N5538.4 E1438.3. Landning F17 1830. Flygtid 7 tim. Resultat negativt.

81-08-19 Ade, So, Os, Fry, Ado    Q?
Transport av olycksfall. 15-årig flicka från Växjö lasarett har skadat (avslitit) aorta till hjärtat. Tp Växjö - Lund med två läkare samt två skötare och anhörig. Start och landning F17 1030 - 1315. Flygtid 2 tim.

81-08-20 Ade, So, Os, Fry, Ado    Q?
Transport av olycksfall. Skallskador på en pojke och en äldre man. Tp Växjö - Lund med läkare och narkossköterska (Margaretha Hansson). Marknära moln i högre partier. Vid flygning mot Lund TANS felaktig. Flygtid 2 tim 10 min. 

81-08-23 Ade, So, Os, Fry, Ado    Q?
Larm Cefyl 2215. Fem nödraketer hade observerats av ftg NE ÖNU N5725 E1724. Iakttagelsen från ftg rapporterades först efter två timmar. Beredskap för Visby-hkp och ev medhjälp. Eftersökningen avbröts 2330. Flygtid 0 tim.

81-08-24 Ade, So, Os, Fry, Ado    Q?
Larm Cefyl 0035. KA-motorbåt “Biscaya“ på grund vid Busören N5605 E1530. Framme 0115. Vinschning av sju besättningsmän enligt rutin. Lämnade av besättningen på Stumholmen. Väder: 360°/30 kmh. Mörker, god sikt. Övriga deltagande enheter: Polisbåten “Karlskrona“, räddningskryssaren “Helge Ax:son Johnsson“. Flygtid 45 min.

81-08-24 På, Er, Kl, Psn, Axe    Q?
Larm Cefyl 0930. Samma som 08-23 och nödraketer. Avsökte område enl. Cefyl N5710 - E1730 - N5700 - begränsning Ölands ostkust. Avbröt och landning F17 1220. Ingen observation. Flygtid 3 tim.

81-09-05 Lo, An, Bl, Lom, Ado    Q?
Larm Cefyl kl 0925. Flyghaveri vid Nogersund. Start 0928 och framme vid haveriplats 0940 i läge N5600 E1444. Föraren hade omkommit varvid vi fick organisera det fortsatta räddningsarbetet. Åter RON kl 1023. Flygtid 55 min.

81-09-05 Lo, An, Bl, Lom, Ado    Q?
Larm Fl vid landning kl 1507. Sjuktransport av man med ryggskada. Start RON kl 1512 efter tankning, mot Tomelilla. I luften fick vi olycksplatsens läge av Fl i rikets nät. Vi hade inte 50 000 del över området varvid Fl fick beskriva platsen, som blev N5543.1 E1311.9. Pat fick transporteras med ambulans till hkp 150 meter. Start olycksplatsen kl 1555 mot Lund där vi landade kl 1610. Under flygningen bra kontakt med LAC M4. Läkare med ombord (B. Svensson). Åter RON kl 1735. Flygtid 2 tim.

81-09-11 Ade, På, Os, Tor, Eri    Q?
Larm Cefyl 1732. Start RON 1737. Man med motorbåt saknad efter att ha gått ut från Borgholm för att fiska. Lämnat Borgholm 0730. Hämtade upp läkare och narkossköterska vid Kalmar las (Eva Jonsson och Elenor Svensson). Mannen hade känning av kärlkramp. Avsökte östra delen av kusten från Ölandsbron och norrut. Kl 1830, 2 km W Bockskär N5652 E1628, påträffades en motorbåt strandad på SW -sidan av ett skär - aktern vattenfylld. Mannen hade gjort en nödbivack samt satt upp sin flagga. Han hade surrat ihop virke till en flotte, som han tänkt nå land med. Mannen hade gått ut från Borgholm 09-10 vid 18-tiden och senare förlorat orienteringen i dimman. Lämnade mannen samt läkarpersonalen på Kalmar lasarett kl 1850. Övriga enheter: TV 318 från Färjestaden. Åter RON kl 1915. Väder: sikt 5 km vind 050°/ 25 kmh.

81-09-22 Pes, Mel, Kl, Fry, Axe    Q?
Fl F17 mindre civilt fpl desorienterat men upphittat av rr N Växjö. Kl 2015 önskade Fyl F17 hjälp med transitering för dirigering och landning F12. Följde fpl från Nybro till landning Kalmar. Landning F17 kl 2115. Flygtid 1 tim.

81-09-24 Pes, Mel, Kl, Fry, Axe    Q?
Larm Cefyl 2100. Skallskada. Kalmar - Linköping. Landning SAAB. Start F17 2115. Landning Linköping 2240. Start Linköping 2330. Landning F17 0110. Läkare och syster medföljde och avlämnades Kalmar. Flygtid 2 tim 50 min.

81-09-29 Er, Ade, Sö, Seg, Eri    Q?
Larm Cefyl 0400. Start 0445 i dimma mot “Magdalena“ (finskt ftg kollision med grek, som hade sju mans besättning) och pos N5545 E1537. Flyghöjd 200 m. Kl 0452 meddelade “Arctic Wasa“(sv ftg) att “Magdalena“ sjönk (ljus- och ljudfenomen). Strax efteråt såg vi röd nödraket över dimman. Hörde på kanal 16 att “A. Wasa“ var mycket nära de nödställda. Plané mot haveriplatsen till 20 m och avstånd 250 m från “A. Wasa“(kl 0509). Pga dåligt väder (dimma och ganska mörkt) och att “A. Wasa“ var nära de nödställda, steg vi och kretsade på 200 m höjd över haveriplatsen till 0527. Då meddelade “A. Wasa“ att samtliga nödställda var bärgade. Åter F17, instrumentinflygning och landning 0605. Flygtid 1 tim. 20 min.

81-09-30 Er, Ade, Sö, Seg, Eri    Q?
Larm Karlskronapolisen 1630. Start 1640 mot Stumholmen för hämtning av polisman. Start Stumholmen 1650. Spaning efter tre försvunna förståndshandikappade 13-åriga pojkar i trakten av Bastasjön N Karlskrona. Spaningsområde Augerum - Rödeby - Kättilsmåla (ca 30 km²). Avbröt spaningen 1805 pga mörker. Åter F17 via Stumholmen. Landning 1820. (Pojkarna knackade på hos en bonde i Rödeby strax efter det vi lämnat området). Flygtid 1 tim 40 min.

81-10-02 Er, Ade, Sö, Seg, Eri    Q 93
Start 1252. Spaning efter motorbåt och man överbord i Hanösund. Inget resultat. Landning F17 1635. Flygtid 3 tim 45 min.
Ny start 1730 mot samma objekt (båten). Radarspaning söder Hanösund. Inget resultat. Avbröt 1855. Landning 1910. Flygtid 1 tim 40 min.

81-10-03 Er, Ade, Sö, Seg, Eri    Q 93
Start 0805. Samma objekt som föregående dag. Nya uppgifter gav nytt spaomr: Tärnö - Pukaviksbukten. Inget resultat. Landning F17 0945. Flygtid 1 tim 40 min. 

81-10-05 Er, Ade, Sö, Seg, Eri    Q 93
Larm Cefyl 0500. Motorstart 0605, en motor startade ej .- Tändstiftsbyte. Start 0645. Spaning efter motorbåt 6.5 X 2 m med fyra personer ombord. Spaningsområde: i Kalmarsund Borgholm - Ölands norra udde. Fick av Cefyl 0905 på radio att båten varit synlig 2 km N Köpingsvik söndag em. Flög dit och hittade båten vid brygga. Landade på platsen 
0925. Båtbesättningen berättade att de sökt nödhamn pga för hög sjö, och övernattat på platsen. De var vid god vigör. Vi hade sett båten tidigare på avstånd under spaningen, men identifierat den som “fel“ båt. Skyddskåpan över motorn var orange, men skulle enl uppgift vara vit. På nära håll gick det dock inte att ta fel på att det var den rätta båten. Landning Kalmar 0940. Flygtid 2 tim 55 min. Byte av hkp-besättning. Vi bilade till Kallinge.

81-10-08 Mel, Ari, Kl, Dah, Adolfs.    Q 93
Larm Cefyl 1915. Fritidsbåt saknad mellan Trummenäs och Hallarum i Karlskrona östra skärgård. Gick till Hallarumsviken och påbörjade spaning söderut. Upptäckte svagt sken från ficklampa i vikens södra del. Hovrade upp och konstaterade att han låg för ankare och troligen fått motorstopp. Ingen nöd kunde konstateras. Tullbåten från Karlskrona dirigerades dit och hämtade upp de två ombord. Vind 230°/50 kmh. Tidvis regn. Flygtid 30 min.

81-10-28 So, Ari, Sög, Tor, Lil    Q?
Från kustbevakningen Karlskrona via Fl F17 fick vi önskemål om att vi flög till Gåsefjärden. Vid framkomsten såg vi en grundstött ubåt. Kustbevakningen var på platsen. Vid närmare påseende identifierade vi den som rysk whiskey-ubåt. Flygning kl 1100 - 1145. Flygtid 45 min.

81-10-30 -- 11-06 Varierande bes
Flygning med anledning av U 137. Total flygtid 5 tim.

81-11-02 Ade, Pes, Sög, Lin, Ado    Q?
Från Simrishamn observerades en segelbåt i pos N5535 E1433 som befarades vara i sjönöd. Start 1320 i omr 1355 - 1515. Landning 1540. Sökte i angivet område N5535 - N5528 och E1430 - E1436 (ruta 6 X 12 km) utan resultat. Sikt 15 km, vind 290°/ 90 kmh! Flygtid 2 tim 20 min.

81-11-02 Er, Mel, Sög, Seg, Eri    Q?
Larm i luften 2130. Observerad nödsignal från Hällevik i riktning 100°. Sökte i området ut till avstånd 30 km utan resultat. Sikt 100 km, vind 330°/ 40 kmh. Landning 2310. Flygtid 1 tim 40 min.

81-11-07 Cl, På, Sög, Seg, Eri    Q?
Larm i hemmet 1755. Start 1820. I sökområdet 1850 - 1945. Landning 2030. Fartyg med slagsida meddelade nöd i pos N5517 E1422 och därefter tystnade. I området fanns ett flertal fartyg och en dansk hkp. Sökningen organiserades av fartyget “Ram“. Ett fartyg såg nödbloss och upptäckte livflotte med alla tre ombord. Pos N5509 E1419. De nödställda vinschades upp i den danska helikoptern och fördes till Rönne. Sikten var god och vinden 010°/ 40 kmh. Flygtid 2 tim 10 min.

81-11-10 Er, Ade, Sö, Psn, Axe    Q?
1305 larm LAC Växjö. Trolig hjärnblödning Anton Augustsson på Hanö. Framme 1320. Pat hämtades i bostaden med bår. 1340 start mot Karlshamn, landning brandstationen 1350. Åter F17 kl 1410. Flygtid 40 min.

81-11-10 Cl, Ari, Sö, Hel, Olf    Q?
Larm från Cefyl under tankning ca 1810. Misstänkt blindtarm på hftg:et “Munksund“ pos N5611.7 E1635.5. Patient Per Wahlberg 15 år. Start 1840, framme kl 1900, vinschning i enkelsele med ytbärgaren på däck. Start från ftg 1905, landning Stumholmen 1925. F17 kl 1940. Flygtid 1 tim.

81-11-12 Mel, Ari, Ny, Fry, Adolfsson    Q?
Larm 1905 Fl/Cefyl, under ILS-inflygning. Man överbord ifrån färjan “Ofelia“, mellan Trindelpricken - Limhamn. Framme 2000, delar området med hkp “Y 67“. Sökning på låg höjd avbryts 2105. Återgår via Sturup för tankning och väntar på bättre väder Ronneby. Landar RON 0010.Mannen återfanns vid 22-tiden. Han hade gömt sig ombord. Flygtid 2 tim 55 min.

81-11-19 Pes, An, Sög, Löm, Lil    Q99
Larm Cefyl 0110. Start Säve 0200. I sökområdet vid Falkenberg 0225 - 0325. Landning Säve 0400. En fiskare och några till hade sett en nödraket utanför Falkenberg. Raketen
(med fallskärm) hade drivit från havet och landat i stadens yttre del. Vi sökte längs aktuella stränder och pirar samt på grunda områden strax utanför, utan resultat. Vind västlig, grov sjö och god sikt. Flygtid 2 tim.

81-11-19 Er, Ade, Sö, Psn, Axe    Q?
Ambtp beställd gm Cefyl. Tp av svår höftskada Kristianstad - Uppsala. Kl 1435 start. Landning Kristianstad 1505. Start med patient och sköterska mot Uppsala. Kl 1800 landning på Akademiska (taket). Tankning F16, åter F17 via Kristianstad med sköterska och specialbårsäng. Landning 2200. Flygtid 5 tim 15 min. 

81-11-24 Pes, På, Os, Dah, Eri    Q?
Larm Cefyl 1830. Nödraket observerats från M/S “Trattendorf“ i bäring 210° från egen pos: N5555 E1612. Start 1840. Kl 1910 i anvisat område: N5540 E1555, därifrån 215° till N5530 E1540 sen 040° till N5555 E1612. (Optisk kontakt med “Trattendorf“ kl 1940 i N5550 E1557). Avsökte östra delen av anvisat område med utgångspunkt N5550 E1630. Avbröt 2035. Landning RON 2120. Väder: Sikt > 10 km med tidvis lätt regn. Vind 235° 100 - 120 km/tim. FR 21 kanal 16 ur funktion. Kortvåg ohörbar. Efter Stockholm
radios inkoppling på Enköpingssändaren - godtagbar förbindelse. Flygtid 2 tim 40 min.

81-11-27 Pes, Lo, Os, Dah, Eri    Q99
Larm Cefyl 1410. Fisketrålaren “Vestfart“ SIN 67 från Simrishamn saknas sedan i tisdags (11-24). Start Ronneby 1450. Koll av hamnen på Utklippan. Radarspaning samt identifiering av ekon mot N5610 E1900 - N5508 E1900 - N5503 E1841 - N5508 E1832 - N5531 E1811.6 (Oljeborrtorn) - Ronneby. Ingen observation. Landning Ronneby 1905. Väder: Sikt 10 km vind 165° 50 km/tim. Flygtid 4 tim 15 min.

81-11-28 På, Pes, Os, Dah, Eri    Q?
Start Ronneby 1250. Spaningsviggen observerat saknad trålare i pos N5557 E1759. Vid pos N5555 E1758 identifierades trålaren som SIN 67, “Vestfart“. Ytbärgare och navigatör vinschades ombord. Trålaren hade skada på babords reling samt styrbord slagsida. Styrhytten var intryckt. All utrustning i styrhytten trasig utom Deccan. Nedgång till ruff och mäss blockerad. Dörren lyftes bort. En rättvänd läskback med läsk i mässen och rättvända fisklådor med fisk i lastutrymmet tyder på att båten ej slagit runt. Inga flytvästar fanns ombord. Livflotten saknades. Diverse decca-fiskekort och kläder tillvaratogs. Därefter fortsatt spaning efter livflotten i område N5557 E1757 - N5552 E1815 - N5630 E1857 - N5635 E1835, utan resultat. Landning Visby 1635. Väder: Sikt >10 km. Vind 250° 20 km/tim. Flygtid 3 tim 45 min.

81-11-29 Pes, På, Os, Dah, Eri    Q?
Start Visby 0815. Sökområde mellan linjerna N5558, N5656 och E1818 och E2000. Saknad livflotte. Avsöker från öster med 7 km mellan slagen. Observerade objekt i området var en vit låda (50x50 cm) i pos N5650 E1956 och ett större antal brädbitar i pos N5620 E2000. Avbröt för tankning i ostlinjen E1939. Landning Visby 1155. Väder : Dimma mellan Visby och Östergarn. I sökområdet sikt > 10 km. Vind 130° 20 km/tim. Flygtid 3 tim 40 min.

81-11-29 På, Pes, Os, Dah, Eri    Q?
Start Visby 1345. Ryskt handelsfartyg “Vatutine“ i pos N5643 E1822 har tagit hand om en livflotte. Livflotten hade tagits ombord kl 0900 i pos N5559 E1749. Framme vid ftg kl 1425. Ytbärgaren vinschades ned och packade livflotten i vinschbåren. Vinschningen klar 1440. Landning Ronneby 1540. Väder: Dimma vid Visby och Ronneby. Vid ftg sikt 10 km. 
Flygtid 1 tim 50 min. 

81-12-06 An, Cl, Ny, Tor, Turesson    Q?
Larm Cefyl 1440. Start 1445 mot brinnande fiskebåt KR74 “Enock“ i Kalmarsund. Framme vid båten, N5620 E1608 kl 1505. Besättningen, två vuxna och ett barn fanns i en 6-mansbåt. Vinschning enl rutin, utan att blöta ner de nödställda. De avlämnades i Bergkvara. Åter Ron 1550. Bra väder. Flygtid 1 tim 5 min.

81-12-07 Mel, På, Sög, Fol, Olf    Q?
Larm från Cefyl i luften 1050. Saknad fiskebåt vid ÖSG. Båten funnen innan vi kommit till angivet sökområde. Ingen sjöräddningsrapport skriven. Start 1045, landning efter genomförd planerad övning 1135. Flygtid 50 min.

81-12-08 Nom, Mel, På, Sö, Sög, Fol, Olf   Q?
När övningspasset nästan var slut ville Cefyl ha kontroll om en nödsändare var igång över Karlskrona. Hörde - såg inget men pga att civ fpl fortfarande hörde nödsändaren beslöt vi att stiga. Hörde nödsändare på 1800 m över Ronneby på 121.5. Strax därefter riktning ca 275°. Stegvis plané och plats Broby. Civil hkp, HIN, tillhörande Sydkraft stod kapellad utanför en byggnad. “PÅ“ kontaktade driftchefen på platsen - piloten skulle kontaktas för att stänga av nödsändaren, som vådautlöst. Start mot F17. Flygtid 1 tim 15 min. (Hela passet: 2.05)

81-12-08 På, Mel, Sög, Fol, Olf    Q?
Larm Cefyl 2130. Nödraket hade observerats från Karlskrona mot Senoren. Start 2150. Nödraket hade även setts från Hasslö i riktning ENE och från Sandhamn i riktning 190° och högre gradtal. Vi sökte i område N5557 - N5610 och E1535 - E1550 utan resultat. Landning 0105. SSRS deltog med “Gustav Dahlén“. Sikten mycket god, vind 320° 20 km/tim. Flygtid 3 tim 15 min.

81-12-17 An, På, Sög, Fry, Olo    Q?
Larm från Fl F17 0815. SK50 med tändproblem. Start 0820. Följde flygplanet till sättning F17. Landning 0830. Väder: CAVOK. Flygtid 10 min.

81-12-26 Er, Ade, Sög, Dah, Tur    Q?
Tp Ungskär - Stumholmen med gammal man (buksmärtor). Start F17 1120 direkt Ungskär utan läkare. Landning F17 1215. Väder: Fuktdis. Flygtid 40 min.
 

1981=66 uppdrag./Oha                                                                                Top

FRÄD 1982 RONNEBY
 

82-01-05 Mel, På, Sö, Psn, Olo    Q?
1450 larm Cefyl: Beredd starta för sjuktp från ftg “Ottawa” SW ÖSU. Patienten troligen blödande  magsår. 1505 start mot Stumholmen för hämtning av två sköterskor, väntade 10 min.
1545 framme vid ftg, pos N5605.0 E1627.7. Vinschning med dubbelsele och ytbärgare (pat. såg förvånansvärt pigg ut).1535 start mot Karlskrona, landning 1612. Väntade fem min innan ambulansen kom.1630 landning F17. CAVOK. Under tp togs blodprover och sattes dropp. Flygtid 1 tim 25 min.

82-01-13 Cl, Pes, Sög, Fol, Olo    Q?
Kl 1700 beställning av sjuktp Västervik - Lund från LAC Växjö. Ingen beställning från Rikspolisstyrelsen. Efter kontakt Väder Syd, dimma i hela Skåne, sikt 100 m vertikalt 30 m. Isbildning. Erbjöd hjälp V-vik - Ronneby eller V-vik - Kristianstad. Transporten utgick. Flygtid 0.

82-01-20 Cl, Nom, Sög, Tor, Tur    Q?
Fisketrålare från Simrishamn kolliderade med rysk tanker, “Igrim“. Position N5505 E1334. Trålaren sjönk och fyra man ur besättningen togs ombord på lastfartyget “John Wulff“ från Hamburg. En man saknades. Vi sökte av 2x2 km bland vrakspillror utan resultat. Därefter vinschade vi upp de räddade och lämnade dem i Simrishamn. Larm 0905, start 0910, framme 1005, vinschn. 1055, Simrishamn 1130, landning 1205. Väder i omr: sikt 1 km. Vind 130° 10 km/tim. Flygtid 2 tim 55 min.

82-01-24 Ari, Cl, Sög, Tor, Tur    Q?
Spaning i Karlskrona skärgård åt örlogsbasen genom MB. Sikt 6 km. Vind 270° 25 km/tim. Flygtid 40 min.

82-02-11 På, Pes, Sö, Seg, Wa, Kro    Q?
Identifiering av ett antal ftg i trakten av Utklippan. Flygtid 1 tim 10 min.

82-02-12 På, Pes, Sö, Seg, Wa, Kro    Q?
Incident enl 82-02-11. Flygtid 2 tim 10 min. 

82-02-19 Er, Ade, Ny, Hel, Turesson    Q?
Larm från Cefyl, ELT vid Kronoberg. Start 1825. Vände vid Växjö, när Cefyl konstaterat att signalen kom från ett fpl-haveri vid Borås och redan var känt. Åter RON 1910. Flygtid 45 min.

82-02-21 Ade, Er, Ny, Hel, Krona    Q?
Larm från Cefyl 0155, bogserbåten “Sörvik“ sjunkande utanför Sandhammaren. Start 0240 mot Utklippan - Sandhammaren. Vid Utklippan fick vi rapport om nödraketer i läge N5540 E1456. Kontakt med livflotten kl 0310 från 300 m:s höjd. Gjorde tre inflygningar utan att få några referenser på den blanka vattenytan. De två nödställda bärgades sedan av M/S “Dammen“. Åter Ronneby 0410. Stjärnklart och lugnt. Flygtid 1 tim 30 min.

82-02-23 Nom, Cl, Sög, Dah, Kro    Q?
Identifieringsuppdrag åt MBS. Start 0845. Landning 1015. Lok och ida fartyg i pos N5542 E1442 och N5536 E1612. Sikt 5 km, svag vind. Flygtid 1 tim 30 min.

82-03-02 Pes, An, Os, Fol, Olo    Q?
Sjuktransport av skallskadad pat Kalmar - Linköping. Start F17 1530. Patient samt läkare Roland Johansson och narkossköterska Maj-Lis Österström från Kalmar sjukhus. Landning SAAB-fältet 1710. Sjuktp enligt rutin. Läkarpersonalen mycket positiv till utrustningen ombord. Landning Kalmar 1910. F17 kl 1940. Flygtid 3 tim.

82-03-10 Er, Mel, Ny, Tor, Olofsson    Q?
Larm 1820 ifrån Cefyl. En person hade sett något som kunde vara två (6) personer på isflak i Laholmsbukten. Start 1835, framme vid Skummeslövsstrand 1915. Vind 160° 45-55 km/t, regn och snö. Sökte på isen utan framgång. Landade F14 för tankning kl 2100. Nytt sökområde av Göteborg radio. Sökte igenom hela området och in till stranden. Inget resultat. Avbröt sökningen 0020. Landning F17 0120. R/k “Hjälparen“ deltog i spaningen. Flygtid 6 tim.

82-03-13 Lo, Mel, Os, Dah, Olf    Q?
Larm från Sjöbevakn.centralen Karlskrona om identifiering av ubåt utanför Grönhögen i Kalmarsund. Avbryter startförberedelser kl 1330. Sjöbev tar tillbaka larmet. Misstänkt ubåt var avbrutet sjömärke. Flygtid 0.

82-03-18 Jn, Sög, Hga     Q?
Från polisen via Cefyl. Deprimerad man saknad vid sjön Kösen. Pos N5646 E1347. Start 1020 med hkp 3. Landade kl 1100 och tog med en lokal polisman. Strax efter påbörjad sökning fick vi besked via polismannens bärbara radio att mannen var funnen. Landning Ronneby 1150. Väder: Molnbas 150 - 50m, sikt 1 - 3 km. Flygtid 1 tim 30 min.

82-03-28 Ade, An, Sög, Psn, Olo    Q?
Larm 0800. Norskt fartyg med man överbord kl 0735 i pos N5558 E1609. Start 0835, framme 0855. Sökte tillsammans med fyra fartyg runt angiven position. Vi sökte i första hand efter boj, kastad från “Taiko“. “Vestfjord“ (namnet osäkert) rapporterade bojen funnen i pos N5556 E1608, väl söder om övriga sökande. Under flygning mot bojen fann vi mannen ca 400 m norr om bojen kl0930. Mannen flöt med rygg och nacke uppåt klädd i vit skjorta. Mannen lyftes upp i hkp kl 0935, gavs syrgas, konstgjord andning och hjärtkompressioner. Vi förde honom till Stumholmen där läkare (Heiki Blomberg) förklarade honom död. Landade F17 1005. Väder: Svag nordlig vind, sikt > 10 km. Flygtid 1 tim 30 min.

82-03-27 Ade, An, Sög, Psn, Olo    Q?
Ett fpl ur jaktroten hade landat Knisslinge med fpl-fel. Vi kallades ut för att eventuellt hämta piloten. Ingen start.

82-04-10 Er, Pes, Os, Dah, Olo    Q?
Larm 0830. Start mot nödsändare -Sök75 kl 0917. Sändaren i fpl på Eslöv flygplats. Åter RON 1130. Flygtid 1 tim 40 min.

82-04-15 Pes, Nor, Sö, Psn, Wa, Olo    Q?
Larm från Fl i samband med start andra passet. S37 instrumentproblem vid Tving. Startade och ögonkontakt med 37-an till landningen. Vi fortsatte passet. Flygtid 5 min.

82-04-17 Ari, Mel, Sö, Psn, Tur    Q?
Hkp 1 tim startberedskap. Larm Cefyl 2145. Danskt fiskeftg “Vibeke Madsen“ skadad (hand) man ombord. Ftg pos N5600 E1850. Kl 2220 start mot Stumholmen där läkaren Rune Blomberg gick ombord. Framme 2325 vid pos N5602.1 E1811.4. Vinschning med ytbärgare och dubbelsele. Kl 2332 start mot Stumholmen. 0020 landning Stumholmen där ambulans mötte. Landning F17 0030. Vind W-N 20 km/tim. God sikt (mycket). Under tp fick patienten dropp. Hade 160 i puls i början, men gick ned till 120. Pat. 540629-2881
Torsten Stötzer. - Glömde ta med kameran vid starten. Flygtid 2 tim 10 min.

82-05-04 Ade, Nom, Wa, Dah, Olo    Q?
Från polisen i Karlshamn. Deprimerad kvinna i ljusgrön Volvo 142 saknad i Kyrkhultstrakten. Start 1315. Sökning i området kring Kyrkhult och Mörrums Bruk utan resultat. Landning 1415.Väder: Frisk sydostlig vind, regnskurar, sikt 5 - 10 km. Flygtid 1 tim. 

82-05-07 Ari, Nom, Ny, Hel, Olofsson   Q?
Polisen i Karlskrona saknade en 83-årig man vid Åbyholm N Holmsjö. Avsökte området utan resultat. Han återfanns sedan död intill hemmet. Flygtid 2 tim 50 min.

82-05-11 Ade, Nom, Ny, Dah, P-O Olsson   Q99
             Pes, Mel, Kl, Seg, Joakim Krona   Q92
Befarat flyghaveri N Bornholm. Larm 1130, framme N5527 E1523 kl 1155. Tillsammans med vår andra helikopter sökte vi av aktuellt område. Efter tankning på Rönne slutförde vi spaningen och återvände till RON kl 1800. Flygtid Q99: 5 tim 50 min. Q92: 5 tim 30 min. Tot: 11 tim 20 min.

82-05-13 Ade, Nom, Ny, Hel    Q?
Oljefläck hade observerats N Bornholm. Vi hittade oljan, men inget annat. Flygtid 1 tim 25 min.

82-05-20 Er, Pes, Sög, Seg, Hom    Q?
En yngling föll från Kullaberg (N5618 E1228) och fick komplicerade skador. Larm 1530. Start 1540. Transport av den skadade från Mölle till Lund med läkare ombord. Åter vid F17 kl 1805. Väder: > 10 km sikt, vind 200° 5 km/tim. Betalas av RPS. Flygtid 1 tim 50 min.

82-05-23 Er, Pes, Sög, Dah, Kro    Q?
Larm från Cefyl. Trissbåt med tre man saknas S Hasslö. Larm 2040. Start 2105. Hittade 2135 vid Busören N5604.6 E1530.7. Landade 2215. Ytbärgaren gick ned och orienterade de nödställda. Båten bogserades senare i hamn av “Gustav Dahlén“. Väder: Molnbas 60 m. Sikt 1.5 km. Vind 140° 25 km/tim. Flygtid 1 tim 10 min.

82-06-06 På, Mel, Sög, Psn, Olf    Q?
Larm från Cefyl 0415. Start Ronneby 0510. Landning Kalmar 0735. Motorbåt saknad i Kalmarsund. Båten startade från Ekenäs och ej framkommit till Kalmar. Vi fann den ej. Däremot fann vi två i en annan båt, som var i nöd. En viftande man gjorde oss uppmärksamma. Ytb vinschades ned. Motorbåten hade roderhaveri. Den låg vid Grimskär. Vi meddelade polisen via polisradion. De nödställda bogserades iland av Tullen. Vi avbröt det verkliga uppdraget sedan den saknade meddelat sig välbehållen. Det visade sig att vi förmodligen tittat på den rätta båten i början av vår sökning, men ej reagerat “positivt“. Båten låg intill land strax norr om Ekenäs med uppdraget blått kapell. Kapellet var ej med i “bilden“ från början.
Väder: Sikt 10 km, disigt. Vind 020° 35 km/tim. Flygtid 2 tim 15 min. 

82-06-09 Mel, An, Ny, Dah, Holm    Q?
Larm från Cefyl 1530. Västtyska “Marie Lehman“ (se 720117) hade sett nödraketer ifrån N5530 E1426 i ostlig riktning. En segelbåt (finsk) hade observerats, men man kunde inte göra sig förstådda. Vi startade 1535 och var i området kl 1600 utan att se någon båt, men när en rökfackla tändes hittade vi segelbåten i läge N5526 E1427. Båten drev utan segel, med motorhaveri och skadad skeppare. Ytb vinschades ned för att ta upp den skadade. 1620 landade vi i Simrishamn. Segelbåten bogserades in till Simrishamn av R/k “Drottning Viktoria“. Knallklart, vind 090° 12 m/s. Flygtid 1 tim 40 min.

82-06-10 Ade, An, Ny, Fol, Blomqvist   Q?
Larm från Cefyl 2130. En ELT hade hörts vid Katrineholm. Start 2135 och stigning till 2700 m på N kurs. Norr Eksjö hörde vi sändaren och fann den på SAAB-fältet i en hangar, som tillhörde Linköpings flygklubb. SE-IFB Skyhawk II hade sändaren tillslagen med en knapp på instrumentpanelen. Sändaren stängdes av 2305 och vi landade RON kl 0010. Flygtid 2 tim 35 min.

82-06-13 An, Ade, Ny, Fol, Blomqvist   Q?
Larm från Cefyl 2300. En liten plastbåt hade drivit iland vid Landön N Åhus. Vi skulle leta på öarna mellan Lägerholmen och Landön. Start 2340 och framme vid Lägerholmen vid midnatt. Regn, vind 070° 55 km/tim. Vi genomsökte alla öarna i strålkastarljus utan att hitta något misstänkt. Lämnade 0300 och landade RON 0330. R/k “Bernhard Ingelsson“ och räddningsbåten “Sölvesborg“ deltog i sökandet. Flygtid 3 tim 50 min.

82-06-22 Ari, Cl, Os, Hel, Åman    Q?
Larm från polisen Karlshamn via Fl/ F17 kl 1630. Man från Lindemohemmet, Karlshamn försvunnen vid Öv Ämneboda. Genomsökte området med småvägar utan resultat. Avbröt 1840. Landning RON 1900. Flygtid 2 tim.

82-06-23 Cl, Ari, Os, Löm, Åman    Q?
Karlshamnspolisen begär att vi återupptar sökandet. Start 0915. Avsöker i området utan resultat. Avbryter 1150. Landning RON 1200. Flygtid 1 tim 50 min.

82-06-26 Cl, Ari, Os, Hel, Åman    Q?
Kl 0450 larm från ÖrlB S/ MBS om identifiering av ubåt utanför ÖSG. Start kl 0530. Avspanar territorialvattnet söder kusten - Utklippan - ÖSG. Landning 0730.
Kl 0940. Fortsatt avspaning i Bornholmsgattet. Utan resultat. Sovjetiskt signalspaningsftg “Linza“ väst Bornholm. N5509.8 E1426.5. Landning kl 1220. Flygtid 4 tim 35 min. 

82-06-27 Cl, Ari, Os,      Q?
Larm Cefyl kl 0345. Motorbåt typ Ockelbo har ej återkommit från fisketur. Utgått från Sturkö. Påbörjade avspaning från syd av området: AL1051 - AL4551 - AM4510 - AM1010. Kl 0505 rapporteras den saknade motorbåten välbehållen (motorstopp) och under inbogsering till Sturkö. Landning Ronneby 0515. Väder: Sikt 2 km. Molnbas 100m. Vind 060° 30 km/tim. Flygtid 55 min.

82-07-08 An, På, Sög, Seg, Dako    Q?
Larm från Cefyl 0630. Transport av trafikskadad 19-årig man från Kalmar - Linköping. Start 0700. Landning Kalmar 0735 och Linköping SAAB 0840. Åter via Kalmar med läkarpersonal. Landning Ronneby 1110. Väder: Vid Kalmar dimma 500 m sikt. I övrigt längs färdlinjen CAVOK. Vinden var svag växlande. Flygtid 3 tim.

82-07-10 På, An, Sög, Seg, Dako    Q?
Larm från Cefyl 0730. Transport av nyfött barn i kuvös från Halmstad - Lund. Start 0735. Landning Halmstad 0815 och Lund 0910. Åter via Halmstad med läkarpersonal. Landning Ronneby 1145. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim 30 min.

82-07-10 An, På, Sög, Seg, Dako    Q?
Larm Cefyl 1625. Transport av man med hjärnpropp, från Kalmar - Karolinska Stockholm. Start 1630. Landning Kalmar 1655. Hagaparken 1825. Tankning Bromma. Åter via Kalmar med läkarpersonal. Landning Ronneby 2135. Flygtid 3 tim 30 min.

82-07-18 Cl, Ari, Wa, Dah, Bom    Q?
Sjuktransport Kalmar - Linköping av man med hjärntumör. Start F17 kl 1530. Åter via Kalmar med läkarpersonal. Landning F17 kl 1810. Flygtid 2 tim 40 min.
 

82-07-22 Ade, An, Kl, Seg, Holm    Q?
Larm Cefyl 1615 sjtp av barn Halmstad - Göteborg östra sjukhus. Start Ängelholm 1620. Start Halmstad 1700. Landning Göteborg östra sjukhus 1740. Åter via Halmstad. Landning F17 1930. Flygtid 1 tim 40 min. 

82-07-27--28 Lo, Nom, Sög, Fol, Åman    Q?
Larm från Cefyl 1520. Vit motorbåt, 6 m lång, med två man saknad på sträckan Sandby (Öland) - Ljugarn (Gotland). Start 1530. Sökte i ett dygn (5 pass). Område: N5635 E1640 - N5700 E1900 - N5620 E1900 - N5610 E1630. Avbröt 07-28 kl1520 då meddelande kom att båt och besättning var funnen av ryskt ftg väl söder om vår ruta N5528 E1827. Landning 1615. Sökningen skedde med 5 km stråkbredd, höjd 100 m och fart 200 km/tim. Väder båda dagarna: Mycket god sikt, vind NE 25 km/tim, vita vågor på havet. Visby-hkp deltog också. Flygtid 15 tim 40 min.

82-08-10 Pes, Ade, Os, Hel, Åman    Q?
Larm Sjöbev.centralen, Karlskrona kl 0750. Identifiering av Östtyskt forskningsfartyg “Albrecht Penck“ i pos BM 2303. I området endast handelsfartyg. Flygtid 1 tim 5 min.

82-08-12 Ari, Ade, Os, Hel, Åman    Q?
Start kl 1250. Uppdrag av ÖrlB S /MBS om spaning efter torped, som observerats i AL 3244 08-11 kl 1900. Genomsökte rutan AL 3249 - BL 1049 - BL 1039 - AL 3239. Inget resultat. Stråkbredd 1.5 km. Höjd 120 m och fart 200 km/tim. Väder: god sikt, vind 240° 20 km/tim. Beräknad strömavdrift på torped 1-2 km/tim. Flygtid 3 tim 25 min.

82-08-20 Pes, Mel, Sö, Löm, Hom    Q?
Larm Cefyl 2010, nödsändare i Skåne (rapp från trafikfpl). Kl 2020 start mot Skåne. Kontakt på mottagaren över Karlshamn på 2000 m höjd. Kl 2115 framme över fpl vid civ hangar på F5. Flygplanet, ett enmotorigt civilt (SE-GHM) stod med lanternor och blixtljus på. Fpl var mycket illa åtgånget. Det hade kolliderat med en grind vid klubbhuset. Ingen person ombord eller i närheten. Flottiljpolis anlände och utredning påbörjades. Nödsändaren hade startat vid kollisionen och vi stängde omedelbart av den efter vår landning. I efterhand konstaterades att en vpl på F5 “lånat“ fpl för att försöka ta sig en flygtur (hittades på “markan“ berusad och med blodig näsa). Flygtid 1 tim 35 min.

82-08-26 Cl, Nom, Sög, Psn, Åman    Q?
Larm från Cefyl 0845. Fpl över Landvetter med landställsproblem. Start efter tekniskt fel 0930. Fpl (Boeing 727) landade utan intermezzo. Vi vände halvvägs åter mot F17. Landning 1030. Väder CAVOK. Flygtid 1 tim.

82-08-29 Cl, An, Wa, Psn, Bom    Q?
Efter start Simrishamn (Försvarets dag) kl 1555 fick vi av Cefyl i uppdrag att söka efter en nödsändare i trakten av Kalmar - Oskarshamn. Landade F17 för tankning 1625. Start F17 1645. Kontakt med nödsändaren strax före Kalmar. Landade Borglanda 1720 och stängde av nödsändaren, som fanns i ett mindre flygplan och som hade slagit av nosstället i landningen några timmar tidigare. Landade F17 1805. Flygtid 1 tim 20 min.

82-09-03 På, Nom, Sög, Dah, Dako    Q?
Start F17 0620 till Eksjö las för patient (en man med halstumör som stoppat luftväg) till Göteborg. Landning heliport Sahlgrenska 0830. Åter via Säve för tankning och Eksjö med läkare. Landning F17 1045. Väder CAVOK. Flygtid 3 tim 20 min.

82-09-05 Nom, Lo, Sög, Dah, Dako    Q?
Dykolycka. 41-årig kvinna. Larm 1245. Start 1250. Transport från Skärlövshamn, Öland (Regalskeppet “Kronan“) till Karlskrona för vård i trycktank. Åter F17 1425. Väder CAVOK. 
Flygtid 1 tim 20 min.

82-09-06 Ade, Er, Os, Psn, Åman    Q?
Grönfärgad båt observerats i nöd utanför Simrishamn. Larm 1727. Start 1732. Framme vid Simrishamn 1755. Avsökte ett område på 4x4 km utanför hamninloppet. Inget resultat. Avbröt 1810. Landning F17 1845. Väder: 060° 35 km/tim god sikt. (Inseglingsbojen NE hamninloppet hade observerats som kantrad båt). Flygtid 1 tim 15 min.

82-09-12 Er, Ade, Os, Psn, Åman   Q?
Larm Cefyl 0430. Man överbord från trålaren “Tissi“. Skepparen hade larmat lotsen. Uppgifterna mycket osäkra från skepparn då denne var kraftigt överförfriskad. Start vid gryning 0610. Avsökte öarna mellan Utlängan och Styrsnäsudd på Sturkö samt Kållafjärden. Inget resultat. Avbröt 0740. Landning F17 0750. Väder: God sikt 250° 10 km/tim. Efter landning meddelades att den saknade återfunnits i Lyckeby, och inte varit med på trålaren. Flygtid 1 tim 40 min.

82-09-21 Mel, Nom, Sö, Tor, Bom    Q?
Beställning av sjuktp Västervik - Karlskrona (dykolycka) under pågående mörkerflygning. Cefyl beställare. Landade F17 för att släppa av pax (ytb). Kl 2000 start mot Västervik. Landade flygplatsen och fick så småningom besked att tp ej behövdes. Landade F17 2235. (Tidningar uppgav dagen därpå att pat var utom all fara). Flygtid 1 tim 55 min.

82-09-27 Er, An, Sög, Seg, Blomq    Q?
Transport av äldre man med hjärnblödning från Kalmar till Linköping. Larm 1440. Start från Uråsa 1445. Kalmar 1505 - 15. Landning SAAB 1615. Åter via Kalmar med läkarpersonal. Landning Uråsa 1830. Väder CAVOK. Flygtid 2 tim 45 min. 

82-10-13 Ari, Nom, Sö, Dah, Holm    Q?
1257 larm Cefyl. Hjärtinfarktpatient på Joggesö SE Karlshamn. Hkp-tp till Karlshamns las. 1300 start. Landade Joggesö, hämtade pat med bår. Patienten låg ute på marken med filtar över sig i regnet. Han klagade över kylan och hade svåra smärtor i bröstet. Via LAC hade mötesplats Asarum bestämts och vi landade där samtidigt som ambulans anlände. 1325 patienten i ambulans på väg till lasarett. Vi startade mot F17. Flygtid 30 min.

82-10-21 So, Lo, Os, Hel,    Q?
Identifieringsuppdrag av ÖrlB S / MBS. Start kl 0845. Ubåt har observerats 500 m SE hamninloppet i Simrishamn (N5534 E1422). Sökte 30 min i området. Ingen kontakt. Landning F17 1010. Väder: God sikt, liten sjöhävning. Flygtid 1 tim 25 min.

82-10-24 Er, På, Ny, Dah, Blomqvist    Q?
Larm 2020 från Cefyl. Skallskadad 16-årig tjej transport Kalmar - Linköping. Tankning Link/SAAB. Åter 0105 efter att ha lämnat två sjukvårdare i Kalmar. Flygtid 2 tim 55 min.

82-11-04 På, Ade, Wa, Fol, Bom    Q?
1900 samtal från läkare på Kalmar lasarett med önskemål om sjuktransport av skallskadad patient till Linköping. Han ombads gå via RPS. 2100 larm Cefyl angående transporten. Start 2115 landning Kalmar 2145. Start Kalmar 2150 och landning Linköping/SAAB 2300. Tankning och start Linköping 2355. Landning F12 med sjv pers 0045. Landning F17 0115. Väder CAVOK. Flygtid 3 tim.

82-11-07 Ade, Ari, Wa, Fol, Bom    Q97
Larm Cefyl 0245. 20-tons segelbåt (“Noresca“?)med roderhaveri på drift mot Utlängan. Väder CAVOK, vind 45 km/tim, grov sjö. Start 0340 med Q97 sedan Q99 vägrade starta. Framme vid haveristen 0355. Båten hade då gått på grund vid Utlängans fyr och stod och högg svårt mot klipporna. Ytb gick ner, simmade fram till båten varefter besättningen (4 man) vinschades upp två och två. Landning F17 0430. Haveriplatsen N5600.9 E1546.8. Flygtid 50 min.

82-11-11 Pes, An, Os, Tor, Dak    Q?
Förfrågan från Sjöbevakningen om att lokalisera rysk bogserare “Leninets“ -status som statsfartyg. Bogseraren hade lämnat tilldelad plats NE ÖNU pos CN 1626. “Leninets“ svarar ej på anrop. Start 1600. Befäl från Sjöbevakn. medföljer från Stumholmen. Avspanar kusten öster Öland. Finner “Leninets“ i pos CN 0908, kurs syd. Flygtid 3 tim. 

82-11-15 Mel, Er, Sö, Hel, Åma,     Q?
Sjuktp från bogserbåten “Karl“ av Stockholm ca 10 km SE Ölands södra udde (N5608 E1629). Patienten skadad av elström. Läkare och sköterska medföljde från F17 (hkp-kurs). Bårvinschning: ytb ner, läk ner, läk upp, bårpat upp, ytb upp. Kvalificerad vård av patient under flygningen till Stumholmen. Pat vid god vigör när han avlämnades till ambulanspersonal. Start 1020. Framme ftg 1042. Start ftg 1105. Landn Stumh 1120. Därefter 10 min flygtid till F17. Total flygtid 1 tim 10 min.

82-11-18 Er, Mel, Sö, Hel, Åma    Q?
Larm från Fl kl 1925 under pågående flygning, att gå med patient Kalmar lasarett - Linköping. Kl 1947 landning på fotbollsplan vid Kalmar las. Tog ombord pat (hjärnblödning 47 år) + anhörig + två sköterskor. Kl 2052 landning Linköping/SAAB där ambulans mötte. Åter F17 via Kalmar F12. Landning F17 2345. Flygtid 3 tim.

82-11-19 Er, Mel, Sög, Hel, Åman    Q?
Tp från Kalmar till Lund av 6-årig pojke med andnöd pga halstumör. Läkare och sköterska medföljde. Start 1720, Kalmar 1740, Lund 1900 och åter Ronneby 2045. Väder CAVOK. Vind 240°/ 60-90 km/tim. Flygtid 2 tim 10 min.

82-12-04--05 Cl, Pes, Sög, Seg, Witzell    Q?
Liten motorbåt saknad vid färd Utklippan - Utlängan - Karlskrona. Larm i hemmet 2130. Start 2220. Sökte längs aktuella stränder och landade 2350. Start igen 0845 och sökte i spaningsområde med begränsningslinjer N5554; N5617;  E1540; E1621. Spaningen påbörjades i norr. Båten funnen 1210 i pos N5601 E1611. De två ombord var i god kondition. Handelsfartyg “Pax“ av Hamburg stannade på platsen tills R/k “Gustav Dahlén“ anlänt och tagit hand om dem. Vi landade 1245. Vind lördag 250° 15 km/tim, sönd. 250° 30 km/tim. Sikt 6 km. Ett flertal andra enheter deltog i sökandet. Flygtid 5 tim 30 min.

82-12-12 Er, Ade, Sö, Dah, Sve    Q97
1002 larm Cefyl. “Kondor“ tyskt ftg 2000 ton, 94 m, 18 man, slagsida 25°. Pos N5713.5 E1736.5. Frädhkp (Q99) gick ej igång, byte till Q97, start 1025. Kl 1030 var Visby-hkp framme, men fick sedan avvakta på Stora Karlsö. Vi framme 1110, avvaktade vid fartyget till 1155, därefter till Visby. Slagsidan hade då minskat till ca 10°. Fartyget gick sedan mot Västervik, men vände efter en stund mot Kiel då slagsidan ytterligare minskat. Slagsidan berodde på förskjutning i trälasten och kompenserades genom att kasta virke överbord. Åter F17 via “Kondor“. Landning 1515. Väder: Snöblaskbyar över land, isbildning över 100 m. I området ingen nederbörd, isbildn över 300 m. Vind N 30 km/tim. (Pos uppgiften stämde). Flygtid 3 tim.
 
 

1982=58 uppdrag./Oha                                                                                      Top

FRÄD 1983 RONNEBY
 

83-01-19 Söl, Mel, Sö, Löm, Wit    Q?
Sjuktp Oskarshamn - Linköping. Pat hade risk för kroppspulsåderbrott. Start F17 1030, landning Oskarshamn utanför las framför ambulansintaget kl 1115. Pat i hkp 1200, start mot Linköping. Två vårdare medföljde. Landning Linköping/SAAB 1245. Åter hem via Oskarshamn. Landning F17 1520. Flygtid 3 tim.

83-01-22 Ade, Cl, Sö, Seg, Dal    Q?
Sjuktp Kalmar - Lund. Pat: en natt gammal baby, hjärtfel. Start F17 1055. Landning Kalmar las 1115. Väntade 30 min tills pat i kuvös, en läkare och en ambulansman var i hkp. Start mot Lund. Hörselskydd för små barn? Ordnades i detta fall med fetvadd, samt handdukar inne i kuvösen. Landning nya hkp-plattan utanför las Lund 1305. Åter F17 via Kalmar. Landning F17 1515. Flygtid 3 tim.

83-01-31 På, An, Wa, Löm, Elofsson    Q?
En man i sydöstra Skåne uppgav sig ha sett en nödraket i Bornholmsgattet, i linjen Skillinge - Hasle. Karlskrona radio ringde 0835 och bad oss undersöka saken. Start 0845. Genomsökte området N5529 E1416 - N5522 E1442 - N5510 E1442 - N5527 E1416. Inget resultat. Avbröt 1110. Landning F17 1140. Väder: CAVOK, vind NW. Flygtid 2 tim 55 min.

83-02-08 Ade, Er, Sög, Fol, Elofsson    Q?
Polsk helikopter Mi-2 landade på Tärnö. Vi fick order i luften att transportera dit militär personal från Rosenholm. Order 1530. Åter F17 1725. Väder: sikt 5 km vind 050° 40 km/tim. Flygtid 1 tim 10 min.

83-02-09 An, Mel, Er, Ade, Sög, Dah, Fol   Q?
Transporter i samband med flyttning av den polska helikoptern från Tärnö.
Hkp 4: F17 - Tärnö 1330-1340. Tärnö - F17 1435-1455. F17 - Tärnö - Rosenholm - F17 1530-1610. Flygtid 1 tim 10 min.
Hkp 3: F17 - Tärnö 0930-0940. Tärnö - F17 1020-1030. T o R Tärnö 1110-1120; 1155-1205.F17 - Karlshamn - Tärnö 1330-1450. Tärnö - F17 1435-1455. F17 - Karlshamn - Tärnö 
           - Rosenholm - F17 1530-1620. Flygtid 3 tim 55 min.
Mi-2:  Tärnö - F17  1440-1455.

83-02-09 Er, Ade, Ny, Fol, Witzell    Q?
Trafikskadad 17-årig yngling i respirator från Eksjö till Linköping. Två läkare medföljde. Start F17 1040 och åter 1515. Väntetid i Eksjö 30 min och på SAAB 1 tim 30 min. Flygtid 2 tim 30 min.

83-02-11 Ade, Er, Sög, Fol, Witzell    Q?
Cefyl larm 0650. Fritidsbåt saknad utanför Malmö. Start 0715. När vi kom till området fick vi från TV103 en position på grunt vatten. Vi flög dit och fann vad vi sökte. Kl 0800 i pos N5533 E1253 dvs 700 m SW Lernacken. Ytbärgaren simmade fram och fann de nödställda i god kondition. TV103 satte sin gummibåt i vattnet och tog hand om de tre. Landning Ronneby 0910. Sikt 5 km. Vind 050° 30 km/tim. Flygtid 1 tim 55 min.

83-03-05 Pes, Mel, Sög, Hel, Svensson   Q?
Sjuktransport från Ungskär till Stumholmen. 88-årig dam med lunginflammation. Start 1100. Åter 1145.  Väder: sikt 5 km. Vind 270° 50 km/tim. Flygtid 35 min.

83-03-22 Er, Ade, Wa, Kub, Elofsson   Q?
Sjuktransport Kalmar - Lund med dygnsgammal “blue baby“. Larm Cefyl 2330. Start F17 0020 och landning Kalmar 0040. Start Kalmar med kuvös och läkarpersonal 0055 och landning Lund 0210. Väder F17-F12-Kristianstad Cavok. Lund fuktdis och låga stratus, som försvårade landningen. Åter F17 via F12, landning 0445. Flygtid 3 tim 30 min.

83-03-25 Er, Ade, Wa, Löm, Elofsson   Q?
Transiteringsuppdrag för spaningen. (Q59). Start F17 1555. Flög SSE till N5500 E1600 och hem igen. Landning kl 1725. Väder Cavok. Flygtid 1 tim 30 min.

83-03-26 Er, Ade, Wa, Löm, Elofsson   Q?
Transiteringsuppdrag för spaningen. (Q59). Start F17 kl 1220. Flög till BL 3050 och hem igen. Landning F17 1320. Väder Cavok. Flygtid 1 tim. 

83-04-11 Pes, Nom, Sö, Seg, Wit    Q?
Transiteringsuppdrag i Hanötrakten för spaningen. Tid 1615 - 1700. Flygtid 45 min.

83-04-12 Iso, Pes, Sö, Seg, Wit    Q?
Kl 1050 larm Cefyl i samband med start. Sjuktp Kalmar - Lund med 50-60 årig kvinnlig patient, som hade befarad lungblödning. Läkare + sjuksköterska medföljde och flögs även hem till Kalmar. F17 - Kalmar - Lund = 1 tim 25 min. Lund - F17 - Kalmar - F17 = 1 tim 45 min. Flygtid 3 tim 10 min.

83-04-18 Ari, Ade, Os, Hel, Dal    Q?
Larm från Cefyl kl 0840. Hjärtsjuk styrman på M/S “Borella“. Pos N5516.5 E1423.0 kurs 060°. Hämtade läkare, Weine Landsjö från Stumholmen. Framme vid fartyget 0930 i pos N5521 E1437. Ytbärgare och läkare vinschning enligt rutin. Styrman vinschades med sele, därefter transport till Simrishamns las. Åter Ronneby via Stumholmen kl 1040. Väder: God sikt. Vind 140° 45 km/tim. Flygtid 1 tim 55 min. 

83-05-06 Pes, Cl, Sö, Dah, Wit    Q?
Sjuktp beställd dagen innan. Tp Kalmar - Lund med två dagar gammal baby med hjärtfel. Babyn låg i kuvös. Sköterska och modern medföljde. Start F17 0740, allt enl rutin F17 - Kalmar - Lund - Kalmar - F17. Landning 1145. Flygtid 2 tim 55 min.

83-05-08 Pes, Cl, Sö, Dah, Wit    Q?
Larm Cefyl 0300. 0425 start mot Skälderviken. Objekt: Vit trissjolle med två ynglingar ombord, saknade sedan föregående dag. De hade startat föregående dag kl 1500 och skulle vara tillbaka 1700. Fick sökområde begränsat i norr av N5642, söder N5620, väster E1155 och öster E1240. Väder: vind 120° 12 m/sek, sikt 8-10 km, molnfritt, vita vågkammar.
Efter fyra tim fördelat på två pass i området, som senare utökades och försköts åt NW, hade vi spanat från norr 5633, ner till 5620, och från väster 1142, till 1240. Dessutom avspanat stranden Kullaberg - Båstad. Inget resultat.  Åter Ronneby. Andra helikoptrar skulle sättas in. Landning 1120. Göteborg radio ledde spaningarna. Kustbev fpl “BA“ och “MZ“
deltog även i spaningarna. Sökområde 60 x 60 km är väldigt stort och även med så stort sökavstånd som 2 km (liten båt - folk i vattnet) tar det 10 tim att genomspana området med en medelfart på 180 km/tim.Saknade trissjollen hittades senare (måndag 05-09 av tysk fritidsseglare), rättvänd i marvatten och med en man ombord omkommen. Pos då N5627.7 E1213.0.
Det betyder att båten låg inom vårt avspanade område. Tillbakaräkning på vår förfrågan av Gbg radio gav pos sönd kl 0800 N5625 och E1226. Flygtid 3.50+2.05= 5 tim 55 min.

83-05-16 Cl, Joo, Wa, Hel, Dahlqvist    Q?
Sjuktp Kalmar - Lund med sjuk baby (diafragmabråck). Larm Cefyl 0000. Start F17 0035 och landning Kalmar 0105. Väder: CAVOK. Start Kalmar 0120 och landning Lund 0215. Väder: sikt 8 km / 150m. Start Lund 0315 och åter via Kalmar (F12) med läkarpersonal och kuvös. Landning F17 0450. Flygtid 3 tim 15 min.

83-05-19--20 Nom, På, Os, Fol, Elo,     Q?
Larm i luften från Cefyl (05-19) kl 2335 i pos ca 40 km S RON. Nödraket observerad 9 Nm SSW Trelleborg. Tankning F17 eftersom Sturup hade två timmars tankberedskap.
Start RON 0030. I området (PL0015) kl 0115. Avsökte från PL0015 i bäringar 186°, 173°, 160° samt sydbegränsningen N5505. Därefter avsökning av området från väster med 500 m sökbredd. Avbröt 0245 efter kontakt med Stockholm radio. Inget observerat. Åter RON 0330. Raketen misstänks komma från övande östtyska enheter. Väder: God sikt, låg sjöhävning, växlande vind och regnskurar. Flygtid 3 tim 10 min.

83-05-25 På, Nom, Os, Fol, Elo    Q?
Larm Cefyl 0115. Fritidsbåt från Stilleryd har inte återkommit efter fiske. Vind 070° 40 km/tim. Strax före start 0140 meddelades att båten drivit iland vid Norje Boke med de nödställda. Flygtid 0 tim.

83-06-01 An, Mel, Sö, Hel, Wit    Q?
Kl 1952 larm Cefyl: ELT lokaliserad med satellit till pos N5710.9 E1712.4 (havet utanför Böda Öland). Kl 2000 start, stigning till 1300 m. När vi 2035 hunnit till ca 10 km S Nybro, ville Fl F12 att vi skulle gå mot Nybro. En bonde hade sett ett segelflygplan på låg höjd över skogen och han räknade med att fpl hade störtat. Beslöt att landa och prata med bonden. Fl gav så bra uppgifter att vi efter Nybro strax kunde landa vid rätt gård. Precis före landningen fick vi från Cefyl att ELT, som vi startat mot satt i en flytboj som tappats av ubåten “Najaden“, som också låg i närheten av nödsändaren. Bondens uppgifter om segelflygplanet gav ett område med några hundra m radie, alltså ett mycket litet sökområde. Startade på nytt och sökte på 20 min igenom detta område utan resultat. Skogen var dock på vissa ställen ogenomtränglig för ögat uppifrån. Avbröt spaningen och fortsatte mot ELT enl Cefyl
direktiv. Kl 2100 kontakt med ELT, avst ca 50 km på 500 m höjd. 2115 framme efter platstagning och kortslinga. Bojen var mycket svår att se och signalerna från ELT förvrängdes
förmodligen av radarreflektorn på bojen, för utslagen pendlade framåt –bakåt -sida inom ca 200 m radie från bojen.När ytb börjat koppla bojen begärde vi viktuppgift från “Najaden“, som låg på ca 2 km avstånd. Bojen vägde 250 kg och vi ville då inte äventyra vår vinsch, utan bad “Najaden“ ta hand om bojen själv. Ytb frigjorde bojen och vi stannade kvar tills ubåten fått ögonkontakt. Kl 2132 start mot Nybro igen för förnyad spaning i samma område som innan. Sökte i 10 min och då började det bli för mörkt. Hittade ingenting. Inget fpl hade
heller anmälts saknat. Mot F17, landning 2230. Positioner: Noll -punkt för spa efter fpl N5646.9 E1558.3  (7B) Utgångsläge ELT (satellit) N5710.9 E1712.4 ELT hittades på 
N5704.5 E1719.0  (7B) Flygtid 2 tim 30 min. Varav 30 min spa efter fpl.

83-06-02 Er, Nom, Wa, Dah, Witzell    Q?
Pga säkmatövning på Säljö, där även FRÄD-besättningen Visby deltog, stod FRÄD-hkp på Kalmar. Under övningsflygning fick vi larm från Cefyl kl 1355 om en sjuktransport Visby - Karolinska, Stockholm. För tidigt född baby med andningssvårigheter. Då patient och läkarpersonal inte var klara, landade vi på Visby flygplats kl 1435 och inväntade klarsignal. Kl 1455 start, hämtning vid sjukhuset och transport till Stockholm. Landning Hagaparken kl 1555. Väder: molnbas ca 300 m, sikt 4 km. Sjökort och kartor, 1:50 000 över Sthlm -området saknades. Ingår ej i ordinarie FRÄD - utr F17. Start från Sthlm kl 1625. Åter Visby med läkarpersonal och kuvös. Start Visby mot F17 kl 1805, landning kl 1930. Flygtid 2 tim 15 min.

83-06-02 Er, Nom, Wa, Dah, Witzel    Q?
Under återflygning från Stockholm (sjuktp Visby - Karolinska) blev vi anropade av sjöbevakningscentralen i Visby med begäran om lokalisering, identifiering och fotografering av polsk segelbåt utanför Visby. Båtens position kl 1620 var DN1441, kurs W. Kl 1725 var vi framme vid båten, som då hade pos N5742.1 E1759.5 (DN0042). Fortfarande med huvudkurs västlig. Det var en medelstor segelbåt med 4-6 mans besättning. På seglet stod PZ 1012. Båtens namn kunde vi inte avläsa. Enl vår uppfattning var det endast fråga om ren
nöjessegling, och efter fotografering av båten landade vi Visby kl 1745. Rapport per radio och telefon till sjöbevakningscentralen (SGM 25). Flygtid 15 min.

83-06-09 Cl, Nom, Wa, Fol, Lautm.    Q?
Larm Cefyl kl 2050 angående kollision mellan ett brasilianskt och ett okänt fartyg i position N5533 E1607 alternativt N5548 E1648. Start F17 kl 2125. Väder: sikt 2-5 km i fuktdis, vind 260° 45 km/tim. I luften fick vi av Karlskrona radio ny position N5542 E1540, vilket visade sig stämma exakt. Under inflygning mot haveriplatsen uppfångade vi signal från en
ELT. Vid framkomsten kl 2140 lokaliserades ELT till en livbåt från ryska tankern “Bolgo Balt“, som satts in i räddningsarbetet. Det okända fartyget hade sjunkit, och i sökandet efter överlevande fann vi diverse vrakdelar, en tom 12-mans livflotte samt en frälsarkrans med namnet “Molund/Mo“. Två överlevande hade plockats upp av “Bolgo Balt“, men ytterligare sex personer saknades. TV 244, ett antal andra fartyg samt Q93 från Visby kom till platsen och deltog i räddningsarbetet. Q93 landade på den ryska tankern och hämtade de två överlevande för transport till Karlskrona lasarett. Kl 2325 hade sikten försämrats så mycket att vi avbröt spaningen och landade F17 kl 2340. Flygtid 2 tim 15 min.

83-06-10 Söl, På, Ny, Fol, Lautman    Q?
Start 0640 för att söka efter överlevande ifrån gårdagens kollision. Vi fick en sökruta 15x15 km, öster om kollisionsplatsen. Under grovspaningen såg vi en tom flytväst i N5545 E1554 kl 0710. Avbröt en i övrigt resultatlös sökning kl 10 och landade RON 1025. Stockholm radio föreslog sökavstånd 1 mil, men vi valde 1000 m. Flygtid 3 tim 45 min.

83-06-10 På, Söl, Ny, Fol, Petterson    Q?
Start 1225 till Stumholmen för att hämta en läkare och en dykare, som hade symtom på Benz. De fördes till Nya Varvet i Göteborg. Under hela transporten andades de syrgas ifrån två AGA Revivator, som vi hade tagit med oss. Tankning på Säve, åter RON 1550. (Dykarsjuk Dan Svensson, doc Anders Dahlström). Flygtid 2 tim 50 min.

83-06-21 Ari, Pes, Os, Löm, Holm    Q?
Larm Cefyl 1800. Start RON 1830. Segelbåt saknas i pos N5535 E1510. Kl 1230 hörs två smällar, därefter observeras två nödraketer av annan segelbåt. Avsöker området: N5532 E1447, N5537 E1510, N5535 E1511, N5530 E1449 -1 km sökbredd. Danskt spafpl observerar frälsarkrans i N5532 E1450. Avsöker 4x4 km utan resultat. Finner en rysk ljudboj i N5531.6 E1454.6 omkr. kl 2000. Övrigt inga vrakrester. Avbryter 2120 för tankning Rönne. Start 2230 och avsöker i tilldelat område linjen N5520 E1425, N5528 E1425, N5530 E1450. Observerat vitt flak av “Tuntank 7 “ i pos N5530 E1437 upptäcks ej. Ljusraket som observeras från denna pos i bäring 190° härrör från mil övn i Rügen. Avbryter i omr 2340. Landn RON 0010. Väder: 070° 50 km/tim. Kraftig brytande sjö.Flygtid 4 tim 45 min.

83-06-22 Er, Ade, Ny, Dah, Fogelberg   Q?
Larm från Cefyl 1300. Start mot N5721 E1651 utanför Byxelkrok för spaning efter en saknad från gårdagens olycka med Sjövärnskårens segelbåt (J117) (tre omkomna). På vägen dit hämtade vi upp vrakgods i Grankullavik, fvb till polisen i Oskarshamn för identifiering. Letade i ett område, 8x6 km, sökavstånd 500 m, utan resultat. Avbröt 1600 och landade RON 1640. Flygtid 2 tim 25 min.

83-07-07 På, Gir, Sög, Fol, Fogelberg   Q?
Larm i luften från Cefyl. En man på Snäckö (N5652 E1627) hade fått hjärtinfarkt. Vi gick via Kalmar och hämtade läkare. Mannen var död vid framkomsten. Återflygning via Kalmar med läkare och den döde. Larm vid Karlskrona 1000, Snäckö 1030. Landning F17 1125. Flygtid 1 tim 20 min.

83-07-13 Er, An, Wa, Jok, Jörnén    Q?
Larm Cefyl kl 1520. Dykare i Trelleborg med symtom på Benz. Start RON kl 1555 och landning Trelleborg kl 1635. Dykaren kom ensam ombord, utan läkare. Start mot Nya Varvet i Göteborg med landning kl 1750. Efter tankning Säve åter mot RON med landning kl 2055. Väder CAVOK. Vinden svag NE. Flygtid 3 tim 30 min.

83-07-15 Er, An, Wa, Jok, Jörnén    Q?
Larm Cefyl kl 1015. Segelbåt (typ Rapsody, namn “Strelets“, segelbet. K30) med destination Karlskrona hade inte rapporterat hem dagen före, då den skulle ha anlänt till Västervik. 
Start kl 1025. Vi sökte Karlskrona - Utklippan - Kalmarsund. Rundade ÖNU och fortsatte sökandet längs Ölands ostkust. I höjd med Kapelludden fick vi order av Cefyl att avbryta, eftersom båten hittats välbehållen i Borgholms hamn. Landning RON kl 1335. Väder: CAVOK. Vind: 260° 40 km/tim. Flygtid 3 tim 5 min.

83-07-17 Er, An, Wa, Jok, Sög    Q?
Larm MBS kl 1900. Ubåts -spaning samt identifiering av WP -fartyg längs Blekinges territorialvattengräns. Start F17 kl 1915. Gick via BM2000 - AL4045 - AL0045 - Tärnö - Gö - Utlängan - Utklippan - F17. Identifierade ett 15-tal WP -fartyg, men såg ingen ubåt. Landade F17 kl 2145. Väder: CAVOK. Vind: vx/svag. Flygtid 2 tim 30 min.

83-07-19 Er, An, Wa, Jok, Petterson    Q?
Under övningsflygning fick vi, kl 1030 av Fl order att landa. Uppdrag väntade. På plattan fick vi uppdrag att leta efter ubåt kring Karlskrona. Start igen kl 1045 mot K-a skärgård. Sökte i området under ca en timme utan resultat. Identifierade därefter ett antal fartyg längs territorialvattengränsen. Landade Ron kl 1245. Väder: CAVOK. Vind: 270°/ 40 km/tim. Flygtid 2 tim.

83-07-19 Er, An, Wa, Jok, Petterson    Q?
Larm från kustbevakningen kl 1300. Fortsatt ubåts -spaning i området kring Karlskrona. Start kl 1325. Landade Stumholmen för att ta upp Tomas Ekvall, Kustbevakningen. Spaning i området utan resultat. Landning Kungsholmen för vidare direktiv. Väder: CAVOK. Vind: 280° 50 km/tim. Flygtid 50 min. 

83-07-19 Er, An, Wa, Jok, Petterson    Q?
Start från Kungsholmen kl 1620. Fortsatt spaning i Karlskronaområdet efter ubåt. Avslutade med spaning Utlängan - Utklippan - N5601 E1510 - Angöringen. Landade Stumholmen och släppte av T. Ekvall, kustbev. Åter RON med landning kl 1745. Väder: CAVOK Vind: 270°/ 40 km/tim. Flygtid 1 tim 25 min.

83-07-19 Er, An, Wa, Jok, Petterson    Q?
Larm Cefyl kl 1905. Ett västtyskt fartyg hade rapporterat att man sett en tom fritidsbåt drivande i Kalmarsund, mellan Borgholm och Dämmans fyr. Båten var 2.5 - 3 meter lång, grön/vit och med aktersnurra. Start kl 1915 mot Borgholm. Sökte längs Ölandskusten från 10 km söder Borgholm upp till N5712 E1654. Av Stockholm radio fick vi positionen där båten upptäckts, N5707 E1641. Vi gick mot denna punkten och lade upp ett sökmönster från två km norr till två km söder denna position. Sökningen genomfördes från fastlandet och över till Ölandsbron. Inget resultat. Två tält hittades på Vållöromr. 2-3 personer hade campat där men fanns inte på platsen. Ej heller någon båt. Befolkningen på ön kunde dock upplysa oss om att tälten inte hade något samband med den tomma, drivande båten. Avbröt spaningen kl 2140. Landade RON kl 2225. Väder: CAVOK Vind: 270° 40 km/tim.
Flygtid 3 tim 10 min.

83-07-26 På, Nom, Sög, Hel, Petterson   Q?
Transport av en fyraårig flicka med hjärnblödning från Kalmar till Lund. Larm 2020. Start 2050 med tjänsteförrättande flottiljläkaren Ove Gravers med ombord. Från Kalmar följde läkare och sköterska med. Landning Lund 2220. Efter kaffepaus åter mot Ronneby. Landning 0015. Vårdarna åkte taxi till Kalmar. Vädret var klart god sikt. Flygtid 2 tim.

83-07-30 Ade, Söl, Os, Kub, Eriksson   Q?
Under flygning och filmning av Sailing Race kom förfrågan från Karlskrona sjöbevakning om identifiering av ftg i pos AL2247. Kontakt med polskt ftg “B 1217” / STETTIN i pos AL1743 kl 1235. Film av ftg överlämnad på Stumholmen till sjöbevakningen. Vid återflygning till Ronneby upptäckt av mindre skogsbrand norr Almö. Larmat brandkår via Fl F17. Flygtid 50 min. 

83-08-02 Gir, Ade, Os, Kub, Eriksson   Q99
Larm i luften 1500 från Fl. Drunkningsolycka vid Sandviken på Hasslö. Läkare ombord på hkp. Framme vid olycksplatsen kl 1505. Insatsen återtogs då alla var välbehållna.
Händelseutveckling: Kl 1424 får LAC från privatperson att flottliknande farkost kantrat och åtta barn i vattnet vid Sandviken på Hasslö. Ambulans larmas och brandkår och polis informeras. Brandkårens första enhet framme 1436. Räddningsbåt med dykare insätts från sjösidan. Brandmästaren ser på väg ut till Hasslö en hkp (Q98) och chansar att få kontakt
med hkp via sin central. Egen start av Q99 1435. Flygtid ?

83-08-05 Cl, Gir, Wa, Löm, Laut.    Q?
Larm Cefyl kl 2045. Kvinna på Kalmar lasarett med förlossningsproblem skulle transporteras till Östra sjukhuset i Göteborg. Start RON kl 2130. Landning F12 kl 2155. Start F12 med patient + barnmorska kl 2215. Landning Östra sjukhuset, Göteborg kl 2335. Tankning på Säve och åter mot F12, med barnmorska och utrustn. landning kl 0215. Åter RON kl 0300.
Väder RON, F12 och Göteborg: (molnbas, sikt och vind) 90m 1km NE/40 ; 130m 5km NE/40 ; CAVOK NE/40. Flygtid 4 tim 5 min.

83-08-09 An, Joo, Fl, Löm, Laut.    Q?
Larm Cefyl 1105 i luften. Brännskada Kalmar - Linköping. Landn Kalmar las (fotbollsplan), landning SAAB 1230. Åter Ronneby via F12. Landning 1520. Flygtid 3 tim.

83-08-11 Joo, An, Os, Tor, Fogelberg   Q?
Upptäckte kl 1405 en skogsbrand vid Bergamåla mellan Härstorpssjön och Hjälmseryd. Brandkår larmad via Fl/F17. Flygtid --.

83-08-11 Joo, An, Os, Tor, Fogelberg   Q?
Polismästaren i Karlskrona begär hjälp att eftersöka en försvunnen kvinna i Tvingtrakten. Start kl 1740. Avsöker småvägar och stigar från Tving. Torstensson upptäcker kvinnan under sväng till ny avsökningsstr.-plats- S delen av Yasjön. Åter F17 1935. Flygtid 1 tim 55 min.

83-08-11 An, Joo, Os, Tor, Fogelberg   Q?
Larm Cefyl kl 2035 på personsök “0760-60000“. Ambulansflygning av två personer med skallskador från Kalmar till Linköping. Start RON 2100. Landn Kalmar 2120. Läkare Per-Johan Bjuvstrand samt syrrorna Ina-Lena Andersson och Ulla Linge medföljde. Landning SAAB/ Linköping 2245. Åter via F12/Kalmar - RON kl 0140. Ordinarie “gräsplan“ 
vid sjukhuset mycket olämplig då massor av skräp virvlade upp. Flygtid 3 tim 20 min. 

83-08-14 An, Joo, Os, Tor, Fogelberg   Q?
Begäran från Karlskrona las kl 0830 om sjuktp till MAS av två brännskadade från villabrand. Kontakt Cefyl och RPS. Start 0930 mot Stumholmen. Anestesipersonal medföljde, skötare Krister Andersson och undersköterska Ann Hammarström. Landning MAS 1100. Åter RON via Stumholmen 1310. Flygtid 2 tim 20 min.

83-08-15 Joo, An, Os, Tor, Fogelberg   Q?
Larm Cefyl 1315. Saknat fpl vid Emmaboda. Start 1317. Avsökte sträckan Emmaboda - Feringe - Byholma. Inget resultat. (Miss vid avslutning av PLN Fl/Cefyl). Flygtid 1 tim 40 min.

83-08-15 An, Joo, Os, Tor, Fogelberg   Q?
Larm Cefyl 1515. Vindsurfare saknad E Öland vid Högby fyr. Avsökte området N5707 - N5710; E1720 - E1707. Därefter området N5707 - N5713; E1720 - E1707. Avsökningen gjordes med sökbredd 500 m, - inget resultat. Avbröt 1800. Landning RON 1855. Väder : 250° 40 km/tim. Sjöhävning med brytningar. God sikt. Flygtid 3 tim 40 min.

83-08-22 Ade, Nom, Ny, Eng, Jörnen    Q?
Larm Cefyl. Sjuktransport Kalmar  - Lund med veckogammal flicka, som hade hjärt- och lungproblem. Flygtid 1 tim 20 min.

83-08-19--21 På, Söl, Sö, Fol    Q?
Brandbekämpning och brandberedskap vid Möckhult 20 km W Oskarshamn. Fällning av vatten skedde ur en 1860 l vattenbehållare. Lämplig höjd ca 60 m, fart 100 km/tim. Med den goda tillgången på sjöar i närheten blev tiden mellan fällningarna ca tre minuter. Fördelar: Hkp kan snabbt vara över brandhärden och effekten av fällningarna är mycket god. (Se sep. skrivelse av På). Flygtid 14 tim 20 min.

83-08-22 På, Söl, Sög, Kub    Q?
Som ovan. Start från F17 1100. Släckning och beredskap i Möckhult. Åter via Hultsfred. Landning F17 2030. Väder: klart o soligt. Flygtid 2 tim.

83-08-25 Er, Söl, Wa, Löm, Fogelberg   Q?
FRÄD-besättningen i beredskapsförläggningen på SÄVE.
Larm Cefyl kl 0555. En person med hjärtinfarkt, ombord på passagerarfartyget “Astor“ av Hamburg i pos 7 nm W Väderöbod och med destination Oslo, behövde transporteras till sjukhus. Start Säve kl 0620. Landade Uddevalla lasarett  och hämtade läkare kl 0645, därefter mot fartyget. På avstånd 25 km från fartyget fick vi, av Göteborg radio, order att avbryta då patienten avlidit. (Läkare ombord). Efter ytterligare ca 10 min fick vi order att vända tillbaka till fartyget. Återupplivningsförsök pågick. Kl 0715 var vi framme vid “Astor“ (N5848 E1043) och fick där besked om att patienten slutgiltigt avlidit och vi kunde återvända. Landning Uddevalla med läkare kl 0745. Landning Säve kl 0805. Väder: Cavok. Vind: vx/svag.
Flygtid 1 tim 45 min.

83-08-26 Er, Söl, Os, Löm, Fogelberg   Q?
Larm Cefyl 1615. Ambulansflygning med baby med hjärt- och andningsfel från Kalmar till Lund. Start 1620. Landning vid Fl-tornet F12. Start F12 kl 1727. Till Lund 1840. Återflygning 2015 via Kalmar. RON 2150. Läkaren Lasse Larsson och systern Kerstin Hallgren medföljde ambulansflygningen. Flygtid 3 tim 5 min.

83-08-29 Söl, Er, Os, Löm, Fogelberg   Q?
Larm Fl/F17 1015. Brandrök observerad mellan Johannishus och Nättraby. Lokaliserade platsen (N5613.9 E1528.7) till ett mindre område utmed järnvägen vid Stegeryd. Ledde brandbilar i området till platsen. Flygtid 35 min.

83-08-30 Er, Söl, Os     Q?
Larm Cefyl 1040. Start 1045 mot området N5603 E1800 pga “hög verksamhet“. Avbröt vid ÖSU. Flygtid 45 min.

83-09-05 Ari, Lo, Sö, Ny, Dah    Q99
Hade landat Säve 1450 för vidare färd till Stavanger dagen därpå. Kl 1506 startorder från Cefyl att gå mot Kristinehamn. 1510 start. Informerades om läget: Två AJ37 kollision ca 15 km S Kristinehamn. En fallskärm hade setts från marken. Hkp F91 på plats före oss. Vi framme 1545. Flygplan -nedslag upptäcktes direkt men det tog viss tid, för F91 som landat, att konstatera att det var båda flygplanen som havererat på platsen ca 200 m från varandra. En ff var omkommen. Medan F91 stod på marken sökte vi bla igenom ett område på 4x4 km, och Q98 som då anlänt sökte i ett område öster oss (Q99). Den andre ff var ju ej hittad. Så småningom konstaterades från marken att även den andre ff hade följt med sitt fpl och omkommit. Vi landade och talade med besättningarna på F91 och Q98. Filmrulle lämnades till bes F91. 1745 start mot Säve, landning kl 1850. Flygtid 3 tim 15 min.

83-09-28 Ade, Er, Ny, Tor, Fogelberg   Q?
Larm från Karlskrona radio. Startade 0745 mot danska fiskebåten “Vesterhavet“ ifrån Nexö på Bornholm. Båten tog in vatten och vi hade “Länsman“ med oss. Hittade båten 25km NE Nexö (N5515 E1530) kl 0816. Styrlina ned och sedan vinschades pumpen ned. Återgång 0840 och vi var hemma 0915. Flygtid 1 tim 30 min.

83-10-03 Beg, Cl, Sö, Hel, Eri    Q?
Identifiering av ftg 13 km SSW Utklippan. Speciellt ryska “Kapitan Stulov“ (lastftg) N5550 E1538. Kontakt före - under - efter uppdraget med sjöbevakningscentralen. Landning 1605.
Flygtid 50 min.

83-10-08 Cl, Söl, Sög, Kub, Stagmo    Q?
Larm Cefyl 0700. Fiskare i mindre vit ruffad plastbåt saknad utanför Timmernabben, Kalmarsund. Start 0725. 0800 fick vi meddelande att fiskaren var hemkommen. Landning 0850. Klart väder, 250° 25 km/tim.Flygtid 1 tim 25 min.

83-10-08 Söl, Cl, Sög, Kub, Stagmo    Q?
Larm Cefyl 1015. Fritidsbåt i nöd har observerats vid Ällebåden Danziger-gatt. Start 1025. Båten av Pettersson -typ funnen ankrad mellan bränningarna. Vi meddelade varandra via rapporthylsa.. TV 253 från Karlshamn övertog uppdraget. Bogsering till Ronneby enligt önskemål från den nödställde. Landning 1105. Klart väder, vind 250° 25 km/tim. Flygtid 40 min.

83-10-11 An, Joo, Sö, Kub, Ses    Q?
Larm Cefyl 1400. Dansk mil pilot sett segelbåt, som såg ut att ha problem i hård vind och sjö i pos N5505 E1325 kl 1405. Vi framme kl 1455. Spanade i 30 min i området utan resultat. I slutet av spaningen meddelades att lots ombord på ett fartyg sett segelbåten vid tiden för larmet, men inte kunnat se något onormalt i uppträdandet. Landade Sturup för tankning (hade flugit 50 min innan larmet kom). Åter F17, landning 1640. Flygtid 2 tim 10 min.

83-10-19 Joo, An, Sö, Seg, Holm    Q?
Larm Cefyl 0010. Sjuk man andningssvårigheter hög feber, Augustsson “född 01“ på Hanö. Hkp start 0050, landade Asarum, tog ombord läkare + två ambulansmän. Mot Hanö landade, tog ombord patient och anhörig. Kl 0130 mot Asarum, landning 0140. Åter F17, landn ILS kl 0200. Övrigt: Kontakt LAC via polisradio. Hård vind 50-100 km/tim 0-500 m höjd, molnbas 100-200 m. Flygtid 1 tim 10 min.

83-10-19 Er, Nom, Sög, Tor, Eri    Q?
Larm Cefyl 1545. En koster med motorstopp i hårt väder på drift i Laholmsbukten. Start 1555. Vi avbröt uppdraget innan vi kom fram. Båt med besättning hade undsatts av annat fartyg. Landning 1635. Klart väder 270° 70 km/tim. Flygtid 40 min.

83-10-25 Nom, Er, Sög, Kub, Stagmo   Q?
Tp Kalmar - Lund av två veckor gammal pojke med tarmvred. Start 1415, landning Kalmar 1435, Lund 1610 och Ronneby 1800. Vind 260°/ 40. Flygtid 2 tim 10 min.

83-10-27 Ade, Söl, Ny, Jok, Lautman   Q?
Under mörkerflygning larm från Cefyl, kl 1905 om satellitupptäckt ELT i Bornholmsgattet (N5525,4 E1437,2). Framme 1940, dis, lätt regn, 230°/ 50. Ingen kontakt. Sökte på höjd runt omkring utan resultat. Fick sedan riktningsindikering fram - vänster, “mopedljud“, oberoende av kursen. Gick mot SE och fick en Styrke -lampa tänd innan plats. Ljudet ökade hela tiden. Efter plats och slinga ingen kontakt. Signalen återkom och tre nya platstagningar med nedgång. N5528, E1453 med radie 2 km. Efter fortsatt spaning återvände vi Ronneby 2130. Erfarenhet: SARSAT ELT -frekvens bör meddelas av Cefyl. Flygtid 2 tim 40 min.

83-11-20 Söl, An, Sög, Dah, And    Q?
Sökning efter tysk segelbåt (10-12 m) i nöd utanför Bornholm. Larm Cefyl 0830. Start 0850. Båten funnen 1055 i pos N5517 E1436. Båten gick för egen motor. Vi gav den kurs till Allinge hamn. Lotsbåt från Allinge gick ut och mötte. Vi landade vid Hammerodde och väntade tills kontakten dem emellan var säker. Därefter återflygning till Ronneby. Landning 1200. Sikten var god men den vita segelbåten (utan segel) var svår att se bland de vita “gässen“. Vi upptäckte den på 500 m avstånd. Vinden var 260° 60 km/tim. Flygtid 3 tim.

83-11-21 An, Söl, Sög, Dah, And    Q?
ELT ? i Skåne. Start 1950 mot Sturup - Eslöv och åter Ronneby utan indikation. Landning 2120. Klart väder. Flygtid 1 tim 30 min.

83-11-21--22 Söl, An, Sög, Dah, And    Q?
Larm Cefyl kl 2245. Fartyg har meddelat brand i motor och varande i nöd i pos N5601 E1511. Start 2310. Vi sökte runt aktuell position utan resultat. Därefter i område 10 km NW Utklippan och till sist runt pos N5601 E1611. I nämnda pos observerade vi en blå raket i riktning 320°. Vi sökte längs sträckan till land allt utan resultat. Landning 0200. Klart väder rådde, vind från NW. Start åter 0720. Sökte i ruta mellan N5551 och N5540 samt E1520 och E1540. Vi avbröt sökningen pga brandvarning. Landning 0820. Flygtid 2 tim 50 min samt 1 tim. 

83-11-28 Kr, Hm, Wa, Fol, Damb.    Q?
Under övningsflygning fick vi, kl 1455, av Cefyl i uppdrag att gå till Trelleborg. Färjan “Peter Pan“, som trafikerar linjen Travemünde - Trelleborg var bombhotad. Avsikten var att från hkp vinscha ner polishundar med förare, som kunde genomsöka fartyget. Landade på idrottsplatsen kl 1535, där polisen väntade. Då inga burar, lådor eller motsvarande fanns framtaget för vinschning av hundarna, fick vi avvakta. Polisledningen beslöt senare att inte vinscha hundarna, men ville ha hkp kvar i beredskap. Kl 1830 fick vi klartecken att återgå Ron. Start kl 1835 från Trelleborg och landning Ron kl 1935. Väder: CAVOK, vind 010°/ 50. Flygtid 1 tim 40 min.

83-12-10 An, Söl, Wa, Hel, Ans    Q?
Larm Cefyl. Sjuktransport Eksjö - Lund med hjärtpatient. Fick avvakta start pga dåligt väder (dimma). Start Ron 0420 landning Eksjö 0530. Väntade i Eksjö på gryningen och bättre väder i Lund. Start Eksjö 0825 landning Lund 0935. Åter Ron, efter tankning Sturup, kl 1130. Väder: Snöfall, frisk NE vind, sikt 2-5 km. Flygtid 3 tim 35 min.

83-12-18 Nom, Cl, Os, Kub    Q?
Orientering från Cefyl om saknad fritidsbåt i Öresund som försvunnit mellan Klagshamn och Malmö dagen innan på em. Isbildningsrisk i området. Start 1025. Tilldelades området mellan N5532 och N5547 på svenskt vatten. Avsökte området N5532-N5539 utan resultat. Avbröt pga isbildning. Väder: Måttlig sjöhävning, vind 060° 15 km/tim. Sikt 1 km. Senare meddelades att mannen kommit tillrätta. Han hade fått motorstopp strax före Malmö hamn. Drivit mitt i sundet och under natten drivit över på den danska sidan. Grundstötte vid Rungsted, fick åter igång motorn och fortsatte söderut till Skovshoved hamn. Flygtid 2 tim 40 min.

83-12-19 An, Joo, Os, Kub    Q?
Identifiering av ftg i QL 3243. Grekiskt lastftg “Vasilis“, som låg för ankar. Kontakt före - och efter uppdraget med sjöbevakningscentralen. Fotograferade. Landning 1400. Flygtid 1 tim.

83-12-20 An, Joo, Sög, Kub, Mån    Q?
Identifiering av ftg i QL 5742 åt sjöbevakningen. Kl 1510 - 1630. Flygtid 1 tim 20 min.

83-12-27 Gir, Ade, Sö, Seg, Lam    Q?
Sjuktp Hanö - Karlshamn. Samma patient som så många gånger förr. Start 1050. Landning idrottsplatsen Hanö. Mot Karlshamn med pat och hustru, landning vid brandstn där ambulans mötte enl överenskommelse på polisradion. Åter F17, landning 1150. Flygtid 1 tim.
 
 

1983=71 uppdrag./Oha                                                                                         Top

FRÄD 1984 RONNEBY
 

84-01-13 Er, Nom, Sög, Löm, Lam    Q?
Nödraket observerad utanför Karlskrona. Start 1640. Letade i området med två avbrott för annat uppdrag 1700 - 1740 och 1815 - 1835. Inget hittat. Landning 1915. Sydlig vind 60 - 80 km/tim. Flygtid 1 tim 35 min.

84-01-13 Nom, Er, Sög, Löm, Lam    Q?
Under pågående uppdrag ovan, fick vi via Karlskrona radio att färjan till Ytterön fått linbrott och blivit stående i sundet. Vi vinschade upp två vuxna och tre barn (ca 3, 9 och 9 år) kl 1720 och satte av dem vid Torhamn. “Kaptenen“ som ensam stannade kvar önskade senare lämna färjan. Vi lyfte iland honom 1820. Sydlig vind 60-80 km/tim. Flygtid 1 tim.

84-01-13 Er, Nom, Sög, Löm, Lam    Q?
Nödraket observerad utanför Ystad. Larm Cefyl 2030. Start 2050. Framme 2145. Vi sökte vid punkt N5519.3 E1356.1 och N5508 E1356 samt i ruta begränsad av N5510-5520 och E1400-1430. Inget observerat. Vind 230° 60 km/tim. Avbröt 2320. Landning 2345. Flygtid 2 tim 55 min.

84-01-19 Ari, Söl, Os, Fol    Q?
Dansk fiskekutter saknad sedan 3 dygn. Start 1100. Spaning efter ev livbåt eller frälsarkransar. Avsökte kusten från Simrishamn - Sandhammaren till Trelleborg samt havet 1-2 km från kusten. Därpå Bornholmsgattet sträckan QL 2230-QL 2217-QL 3530. Avbröt därefter avspaningen efter info från Cefyl. Väder: 090°/20, snöbyar. Sikt 1-2 km. Flygtid 2 tim 40 min.

84-01-25 Kr, An, Hg, Dah, And    Q?
Sjuktp Hanö - Karlshamn. Larm LAC start 0805. Hämtade en sjuksköterska från Karlshamns las på flygplatsen i Asarum. Landade Hanö 0825. Hämtade patienten nere i samhället, en äldre man troligen avliden, men dödsfallet kunde ej konstateras varför mannen togs med till Karlshamn. Fick vänta ca 10 minuter på ambulans efter påstötning. Landning F17 kl 0930. Flygtid 50 min.
      /Kr

84-01-25 An, Kr, Hg, Dah, And    Q?
Sjuktp Aspö - Karlskrona. Start 0955.Läkare medföljde från Karlskrona las. Landning Aspö 1000. Läkaren behandlade patient - en äldre man med hjärtflimmer - på platsen. Start Aspö 1015 mot Stumholmen. Åter F17 1050. Väder, lätt underkylt regn gjorde att vi fick gå på “lågan“.  Flygtid 30 min. 
      /Kr 

84-02-29 Elö, Söl, Wa, Man    Q?
Larm Cefyl under övningsflygning söder kusten. Nödraketer hade observerats utanför Ystad. Start mot Ystad kl 1550. Av Stockholm radio fick vi uppgift om att det gällde en större fiskekutter vid namn “Tumlaren“ i pos 5 distansminuter öster Ystad. Vi fann fartyget ca 300 meter från stranden, mitt i Kabusa skjutområde. Efter kontakt med de tre män, som utgjorde besättningen, fick vi beskedet att fartyget tog in vatten och maskin hade stannat. Efter diverse manövrer bogserades fartyget mot Ystad av livräddningskryssaren “N.A.Båth“ assisterad av TV 103. Åter mot Ronneby med landning kl 1810. Väder: Sikt 5 km, molnbas 150 m, vind 260° /45 km/tim. Flygtid 2 tim 20 min.

84-03-05 So, Söl, Ny, Man    Q?
Larm från Cefyl 0540 att nödraket observerats SW Nogersund. Start 0555. Hittade den saknade båten på Kråkenabben, två man ombord, som önskade bogserhjälp. De hade gått ut på kvällen, kommit vilse, ankrat men drivit iväg. De hade skjutit upp sin enda nödraket, och den hade observerats i Nogersund, två km bort. Väder: Sikt 1500 m, molnbas 50 m. Vind 270° 25 km/tim. Mörker. Flygtid 45 min.

84-03-09 So, Nom, Os, Kub, Andersson   Q?
Larm Cefyl 2050. Start 2100. Observation från SE Öland av ljussken under 45 min i pos N5615 E1630 nära kusten. Vid framkomst E Näsby by observerades en gräsbrand- avbränt omr ca 5000 m² och branden fortsatte västerut längs stenmur/dike. Polis, brandkår i Kalmar informerades. Väder: God sikt, vind vx svag. Flygtid 55 min.

84-04-17 Joo, Cl, Ny, Fol    Q?
Larm från Cefyl 0350. Sjuktp av 70-årig kvinna från Hanö till Asarums IAP. Start 0425. Åter 0515. Helklart. Flygtid 40 min.

84-04-19 Nom, Joo, Oha, Jok    Q98
Larm Karlskrona radio i luften kl 0945. Jaktkanot strandad vid Aspö, Hornudde. Vi gick direkt mot Aspö, framme kl 0950. Vi sökte av området kring Aspö Hornudde samt öarna N och NW Aspö (vind 330°) efter strandsatta personer, men utan resultat. Avbröt letandet kl 1030, landning Ronneby 1040. Flygtid 50 min.

84-05-01 Kr, Söl, Wa, Hel, Lam   Q?
Under demonstrationsvinschning i Lomma, fick vi av Cefyl, kl 1225 larm om en roddbåt som setts driva tom i Öresund utanför Hälsingborg. Start mot Hälsingborg kl 1240. Av Göteborg radio fick vi området Hittarp - Mölle - E1219 - E1236 - Hittarp, vilket genomsöktes utan resultat. Avbröt kl 1340 då Göteborg radio meddelade att båten hittats på stranden vid Domsten. Väder: CAVOK. Vind: 100°/45 km. Flygtid 1 tim.

84-05-28 Mel, Hm, Os, Löm, Kgk    Q?
Larm Cefyl 1540. Start 1545 mot Jönköping. Trafikflygplan över Jönköping har indikerat en ELT - nödsändare. Ingen kontakt. 1625 avbröt Cefyl anflygningen. Läge N Rusken. Åter Ron 1700. Nödsändaren återfanns senare i en lägenhet i Ulricehamn. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 15 min.

84-06-13 Nom, Beg, Wa, Dah, Ejd    Q?
Under övningsflygning söder kusten fick vi, kl 0940 larm från Cefyl om saknad fritidsbåt hemmahörande i Åhus. 64-årig man med vit 7-meters fiskekutter saknad sedan två dygn. Båtens namn var “Nette“. Av “Bernhard Ingelsson“ fick vi sökområde kring linjen Hanö - Åhus. Återvände till F17 pga tekniskt fel efter ca 1 timmes sökning. Start igen med ny hkp kl 1120. Nytt område av Sthlm radio uträknat med hänsyn till vindar och strömmar. Ca 1430 åter mot F17 för tankning. Kl 1535 start igen och kl 1706 fann vi den saknade utanför Åhus. Han hade motorfel och låg för ankar. Pos N5553.6 E1433. Ytbärgaren gick ner och mannen meddelade att han ville ha bogsering. “Drottning Viktoria“ dirigerades till platsen och vi återvände till F17 med landning kl 1740. Väder: under för- och eftermiddagen ner till 1 km sikt, molnbas ca 100-150 m, vind 200°/50. Under senare delen av eftermiddagen CAVOK, vind 260°/35. Flygtid 6 tim 15 min.

84-06-21 Erk, Pes, Sög, Fol, Karlsson   Q?
Civilt tp - uppdrag. Vi flög till OPAB:s inhyrda oljeletningsfartyg “Lady Hamilton“ N5530 E1640. Där vinschade vi upp två man och förde dem till F17. Landning 1430. Flygtid 1 tim.

84-06-27 Elö, Söl, Sö, Jok, Bro    Q?
Larm Cefyl 1155. Start 1200. Sjuktp Linköping las - Lunds las. 54-årig man med skör aorta. Landning SAAB, ambulans mötte med pat + hustru + läk + skötare. Landning Lund 1530. Mot F17 via Sturup för tankning. Landning Ronneby 1645. Flygtid 3 tim 55 min.

84-06-28 Söl, Elö, Sö, Jok, Bro    Q98
Larm Cefyl 0700. Fiskebåt i brand Hanöbukten N5538 E1451, bes på väg i livbåtarna. Vi startade 0710 (tog med länspump). När vi hade ca 10 min kvar fick vi reda på att fiskebåtsbesättningen (5 man) tagits ombord på annan fiskebåt. Vi fortsatte dock och var framme 0733 i pos N5541.3 E1459.0. Där fanns också fiskebåt SIN 61, SIN 17, SIN 140. Den nödställda båten SIN 4 brann kraftigt akter om tvärs. SIN 61 försökte komma åt ankarkättingen för bogsering men misslyckades pga båtarnas rullningar. Vår ytb gick (vinschades) då ner på fören av den brinnande båten och kopplade loss ankarkättingen. Därefter kunde SIN 61 få tag i kättingen. Eftersom alla akuta problem var lösta i detta läge startade vi hemflygning mot F17. Landning 0830. Notabelt: Brinnande båt - tänk på explosionsrisken -  strålningsvärmen -   rökförgiftning. Vid samtal med Stockholm radio på kvällen fick vi reda på att bogseringen till Simrishamn gått bra, men att förtöjningen i hamn så småningom brunnit av varvid det som återstod av båten ånyo drivit till havs. Flygtid 1 tim 20 min.

84-07-06 På, Ade, Wb, Hel, Avi    Q?
Under polishkp tankning på F17 föll piloten, Lars Lidberg, och slog sig i bakhuvudet. Fljambulansen med läkare tillkallades och patienten flögs i medvetslöst tillstånd till Karlskrona las via Stumholmen. Start F17 kl 1600 - Stumholmen 1612 - landning F17 1625. Flygtid 25 min.

84-07-09 Gir, Kr, Ny, Kub, Ejd    Q?
Larm från Cefyl 1252. SW Hällevik hade man hört rop utifrån havet och sett en mindre båt. Start 1257 och framme vid omr 1308. Kontakt med Stockholm radio, kanal 16, från 250 m höjd. “Bernhard Ingelsson“ (kanal 16) och sjöräddningsledaren Sölvesborg (riks amb) fanns i området. Sökte utan resultat. “Bernhard Ingelssons“ övn med dykare hade troligen orsakat larmet. Avbröt 1353, landn 1410. Bra väder, vind 090°/10 kmt. Flygtid 1 tim 15 min.

84-07-12 Kr, Gir, Ny, Kub, Ejd    Q92
Larm 1035. Jaktkanot saknad mellan Hasslö och Torkö. Start 1042 och strax efter fick vi veta att den saknade återkommit. Flygtid 5 min.

84-07-12 Gir, Kr, Ny, Kub, Ejd    Q?
Larm kl 14. Kvinna med njursten hämtades på Tärnö och landades vid akuten, Karlshamn. Flygtid 35 min.

84-07-15 Kr, Gir, Ny, Kub, Ejd    Q?
Larm från Cefyl om en sjuktransport från Runnö till Oskarshamn med en äldre man med hjärtbesvär. Start 0005 i bra väder, landning 0050, på en liten udde. Start 0115 mot Oskarshamn, landning strax väster lasarettet enl tidigare rekning. Denna plats var fylld med jordhögar och baracker och är inget att rekommendera. (Även en hög, obelyst byggkran inom lasarettsområdet). Landning Ron 0230. Flygtid 1 tim 50 min.

84-07-18 So, Söl, Wa, Psn, Olsson    Q?
Under transportflygning till Visby fick vi, kl 2345, begäran om hjälp från Sthlm radio. En segelbåt från fastlandet på väg mot Visby hade kommit in i dimma, fått motorstopp och låg och drev utan att veta sitt läge. Han beräknades finnas någonstans utanför Visby hamn. Sökte i området och fann haveristen i pos N5742 E1811. Meddelade Tingstäde radio, som dirigerade dit en lotsbåt. Landade Visby kl 0025. Väder: Tidvis låga stratus, dimma och regn. Vind: 320°/20. Flygtid 25 min.

84-07-20 Kr, Söl, Wa, Asp, Olsson    Q?
Önskemål om transport av ung kvinna med kotfraktur kom kl 1600, direkt från Karlskrona lasarett. Läkaren som beställde tp var inte informerad om beställningsrutinerna. Efter klartecken från Cefyl startade vi mot Stumholmen kl 1650. Uppkoppling via LAC, med anestesiavdelningen fungerade inte vid kontroll. Start från Stumholmen kl 1705 och landning i Lund kl 1800. Åter mot Stumholmen med sjvpers och landning F17 kl 2005. Väder: CAVOK. Vind:240°/35. Flygtid 2 tim 5 min.

84-07-25 Nom, På, Sög, Tor, Bjers    Q?
Start mot polskt flykting - fpl AN-2 med bränslebrist. Vår egen jakt eskorterade polacken till Everöd. Där landade den fem min innan vi kom dit. Vi fotograferade från luften och återvände. 1855 - 1945. Väder: CAVOK. Flygtid 50 min.

84-07-26 Nom, På, Sög, Tor, Bjers    Q?
Larm Cefyl 0430. Sökning efter saknad motorbåt (5 ombord) mellan Järnavik och Karlskrona. Vi startade 0515 och sökte, med ledning av Karlskrona radio, först längs kusten, sedan en bit ut mot havet och vattnet runt Utklippan. Vi landade 0640 utan att ha sett något. “W. Lundgren“ och TV244 deltog. Vind svag SW, CAVOK. (Båten senare funnen förtöjd i Ronnebyhamn). Flygtid 1 tim 25 min.

84-07-28 Nom, På, Sög, Tor, Bjers    Q?
Under flygning fick vi av Kobran via Fl F17 önskemål om att identifiera okänt eko över Blekinge. Vi leddes av Kobran, men fick ej kontakt då målet gick för fort för oss. Jaktroten övertog och såg en västtysk civilist. Väder: CAVOK. Flygtid 30 min.

84-08-07 Erk, Mel, Os, Man    Q?
Larm Cefyl 2304 ang haveri PA 38 med sex man, Sturup. Kontakt med Cefyl innan start. Fick direktiv att gå via Kristianstad lasarett för att hämta sjukvårdstält. Start 2332. Landning Kristianstad 2354. Start K-stad 0015 mot Sturup. Kontakt med nödsändare omkring 0028 ca 30 km från Sturup. Plats/fix på nödsändare omkr. 0035. N5532.9 E1323.6 (från stn -plattan Sturup 035° -1820 m). Detta värde kom ej ut pga växlande radiotrafik och vår egen instrumentlandning för markkontakt med nödsändare. Ingen gemensam fq på polisradion med räddningsstyrkan. Vi fick kontakt med som vi trodde brandplats, som lyste genom dimman. Vi svängde höger och såg att det var Sturupsfältet. Gjorde ILS Ba 17 -2 st(missade första pga fpl på banan enl Fl). Hovrade till banbörjan Ba 17 och ut mot nödsändaren i 040°. Kom ut ca 300 m innan stopp pga sikten. Dimma - sikt 25-50 m. Försökte via Fl få upp markpatrull. Beslöt starta omkr. 0135 för ny plats på nödsändaren. Fix N5533.3 E1323.2 och lämnade bäring och avstånd från den plats vi haft i norra fältgränsen. Därpå bäring/avstånd från norra bantröskeln -060° / 1100 m. Gjorde ett antal platstagningar samtidigt som vi meddelade polisbil när vi passerade nödsändaren. Sikten hade förbättrats och vi fick optisk kontakt med vraket (andre föraren med starka strålkastare). Efter andra optiska kontakten kunde vi hovra upp ca 100 m från haveristen. Omkring 0155 fnav och ytbärgare tog sig fram till fpl och fann en man ca 5 m utanför kabinen. Kunde inte finna att någon varit vid liv efter kollisionen. Med hjälp av ficklampor visade vi polis och brandmän fpl läge. En chockad man hade dessförinnan varit fram till oss. Landning Sturup 0226. Åter Ronneby 0430. Övr enh: J92, F10. Flygtid 3 tim 40 min.

84-08-11 Erk, Mel, Os, Man, Auvinen   Q98
Larm Cefyl 0633. Fritidsbåt funnen vid Ungskär - mannen saknad. Start 0700. Framme 0712. Fick av Karlskrona radio att olyckan skett ca två timmar tidigare och att ekan setts vid St. Böljan (N5602.5 E1549.0). Avsökte området från Utlängans norra del till N Ungskär och österut ca 1500 m. Landade därefter på Ungskär och fick av boende att olyckan skett vid St. Böljan och att ekan fastnat i ett nät söder därom. Oljeställsbyxor fanns även i nätet vid ekan. Avsökte strand och vatten norr och öster Utlängan. Ekans pos RN 50020 21120. Fann en åra i strandlinjen RN 49995 21105. Den andra åran funnen av sökande fiskare. Avbröt 0840. Väder: God sikt, måttlig sjöhävn. Vind 040°/25-35. Övriga enh: TV 244 samt gummibåt -“Resque“. Flygtid 1 tim 55 min.

84-08-19 Cl, Elö, Sö, Fol, Öma F21    Q?
Larm Cefyl 1114. Kustbevaknflygplan “843“ med två mans besättning försvunnet från radar och radio kl 1055 i pos N5510 E1245 (ca 20 km SSE Skanör). Start 1120. Dansk hkp “Resque 277“ var framme ca 1150. Kl 1155, då vi hade 20 min kvar, fick vi reda på att vissa fynd gjorts, som tydde på att fpl hade slagit i vattnet. Positionen slutligt fastställd till N5511 E1243. Vi framme 1215. Då hade trolig haveriplats bojats över synlig oljefläck och bojdraggen fastnat i något föremål på botten. Bojningen gjordes av “Skanör“ och TV 240. Vi fortsatte avspaning av närmsta området tillsammans med danska helikoptern. Resultatet blev upptäckt av små föremål i vattnet, som var svåridentifierade från luften. Vid ett tillfälle vinschades ytb ner och simmade fritt fram till ett föremål som visade sig vara en vanlig plastkasse. Väder: Sikt 5-6 km, inga moln men disigt, liten sjöhävning, svag vind från SSW. Dansk båt med två dykare ombord fanns i närheten och leddes av “Resque 277“ till haveriplatsen, varefter hkp avbröt och återgick Vaerlöse. Dykningarna påbörjades och vi anmodades ligga kvar i omr ett tag. Kl 1340 avbröt vi och återgick F17. Landning 1440. Vid kontakt med Cefyl efter landning meddelade han att vraket med en man i påträffats. Dykningarna utfördes av Malmö Dykarklubb, som i sin båt anlände samtidigt som danska dykarbåten. Kl 1640 meddelade Cefyl att även den andre besättningsmannen satt fastspänd i sin stol i fpl. 
Flygtid 3 tim 20 min.

84-08-25 Hm, Ari, Wa, Löm, Olsson    Q92
Efter start Ronneby fick vi larm från Stockholm radio angående sjuk man på Joggesö utanför Karlshamn. Kl 0945. Vi anlände till ön samtidigt med lotsbåt från Karlshamn, kl 1000. Hade svårighet att finna lämplig landningsplats. En äldre man hade troligen drabbats av hjärtinfarkt och var död när vi anlände. Vi flög honom till Karlshamns las. Landning kl 1015. Åter RON kl 1030. Väder: CAVOK. Vind 050°/30. Flygtid 45 min.

84-08-30 Ade, Er, Sög, Asp, Avi    Q?
Under flygning fick vi order av Cefyl att gå mot en ELT i Småland. Vi steg till 3000 m utan kontakt. Trolig orsak till larmet var en “störsändning“ vid Lessebo på 121.5 som vi fick in på vår Sarbee. Störsändningen upphörde och vi återvände. Kl 1325--1435. Bra väder. Flygtid 1 tim 10 min. 

84-09-05 Iso, Mel, Sö, Jok, ytb    Q98
Strax före landning kl 1127 meddelar Fl att vi om möjligt skall flyga till en pos 6 Nm SE Utklippan. Där skulle finnas en segelbåt med masthaveri, som Sjöbevakningen förlorat radiokontakten med. Mot tyska segelbåten “Erilia“. Kl 1135 framme vid båten. Pos N5555.2 E1543.9. Någon km innan vi var framme fick vi av Karlskrona radio att polisbåten, som också var nästan framme, kunde klara räddningsaktionen på egen hand. Vi flög dock en sväng runt båten och kunde konstatera att allt var väl med besättningen. Åter Ronneby, landning 1157. Nordlig vind 15 m/sek, kraftig sjögång, sikt ca 8 km. Flygtid 30 min.

84-09-15 Kr, Joo, Sö, Hel, Bro    Q97
Kl 1603 larm från Cefyl, saknad fritidsbåt av Pettersson -typ 9x2.20 m mahogny med blått kapell. Avgick Malmö 09-14 på morgonen med destination Sölvesborg, senast iakttagen i Falsterbokanalen. Start från Ronneby 1625 med Q97 mot Sölvesborg. Vi avspanade öarna syd Sölvesborg och gick sedan kustnära söderut. Kl 1725 fick vi ögonkontakt med en segelbåt, som bogserade en motorbåt utanför inloppet till Ystad hamn. Motorbåtens utseende stämde med beskrivningen vi fått. Vi låg kvar över Ystad hamn och väntade till dess motorbåten var iland. Då landade vi på en pir i hamnen och tog kontakt med besättningen för att konfirmera att det var rätt båt vi hittat. Det visade sig att så var fallet, så vi startade och återvände Ronneby. Landning Ronneby 1815. Väder: Klart, soligt sikt 40 km. Vind 070° 10 m/sek. Flygtid 1 tim 50 min.

84-10-06 Erk, Ade, Os, Tor    Q99
Larm Cefyl 0235. Fartyg på grund 2 Nm norr Segerstad fyr. 6 man och att de gått i livflotte. En nödraket med ombord. Start 0309. Direkt mot positionen. Upptäckte inget vid angiven position. I området M/S “Camilla“. Fick av henne ett rr - eko, som vi identifierade (flagga). Avsökte kustremsan 14 km N Segerstad. Därpå kusten mellan N5622 och N5627 och med 300 m stråkbredd till tot två km från land. Fick av Stockholm radio att avsöka kusten söderut mot ÖSU. Just påbörjat fick vi av “Camilla“ att nödraket observerats från henne i bäring 330°. Gick mot området och observerade ånyo en nödraket, samt ljus från ficklampa. Framme vid haveristen 0520. Pos N5635.1 E1641.8. Vinschning klar 0550. Besättningen vinschades från livflotte enligt rutin. Landning Sandby för möte med polis och brandkår. Fortsatte med besättningen till Sjöbefälsskolan i Kalmar. Landning Ronneby 0715.
Skeppare på tvåmastade S/Y “Wischman“: Mikko Rytsölä, Rehbinderv 14A3, 00150 Helsingfors. Från “Wischman“ hade sänts ett nödbloss i halvtimmen. Väder: 190° 25 km/tim. 
Varierande sikt dis med dimbankar. Övriga enheter: M/S “Camilla“, SHH 520. Flygtid 3 tim 35min.

84-10-20 Elö, Gir, Fl, Sö, Löm    Q92/Q99
Larm i luften 1125 om saknad fiskare S Skäggenäs. Efter en stunds sökande började brandlukt och -rök tränga ut i kabinen från radiogarderoben. Landning Öland, där det kunde konstateras att FR 21 var skulden. Visby-hkp övertog sökandet medan vi gick till Ronneby för hkp-byte. Vid starten därifrån, 1545 erhölls uppdrag att söka efter ytterligare en fiskebåt i Kalmarsund. Kunde relativt snabbt återfinna den senare båten med två mans besättning vid Dämmans fyr, där dom sökt nödhamn. Mannen som första larmet gällde återfanns ej. Avbröt när det blev mörkt. Landade Ronneby 1800. Kraftig SW - vind. Flygtid 5 tim 10 min.

84-10-31 Söl, Ade, Sö, Man, Nil    Q?
RON Frädhkp tillfälligt baserad Visby. Sjuktransport äldre man med hjärnhinneblödning Visby las - Södersjukhuset. Sjukhuspersonal med i hkp. Bra väder. Start 1515, åter Visby 1800. Flygtid 2 tim 15 min.

84-11-06 Beg, Ade, Sög, Hel, Ols    Q92
Larm om start 1415 från Visby mot vår egen Q97 med motorstörningar vid Sandhamn. Vi följde 97 till Berga. Därefter flög vi till Sandhamn och hämtade ytbärgaren som blivit “avskjuten“ och lämnad på platsen. Åter sedan mot Berga med landning 1620. Q97 blev stående på Berga och båda besättningarna gjorde återfärden söderut i Q92. Flygtid 1 tim 20 min.

84-11-08 Er, Nom, Sög, Fol, Tve    Q?
Viggenhaveri öster Öland. Vi letade i sökområden mellan N5710, N5725 och E1710, E1740 utan resultat. Utöver oss själva deltog Visby-hkp, tre hkp4 ur marinen, kustbevakningens fpl samt ca tre torpedbåtar. Start 1135.I omr kl 1215 - 1455. Landning Oskarshamn 1510. Start Oskarshamn 1555. I området 1605 - 1730. Landning F17 1815. Sikt 1-3 km. Molnbas 50-100 m. (Pingsändare senare funnen vid N5708 E1722). Flygtid 5 tim 55 min.

84-11-09 So, Nom, Sög, Fol, Kal    Q?
Fortsatt sökning i runt område med centrum N5658 E1711 och med radie 5 km. Inget resultat. Start 1430. I omr 1510 - 1625. Landning 1655. Väder: sikt 5 km vind 050°/20.
Flygtid 2 tim 20 min.

84-11-10 Nom, Ari, Sög, Fol, Blo    Q?
Fortsatt sökning i “kantigt“ område med begränsningar i stort av N5648, N5654 och E1652, E1710 utan att hitta något av värde. Start 0825. I omr 0900 - 1130. Landning 1200. 
Sikt 10 km. Vind 070°/20. Flygtid 3 tim 35 min.

84-11-11 Ari, Nom, Sög, Fol, Blo    Q?
Fortsatt sökning. Skyttar vid Kårehamn har på morgonen hittat ilandflutna delar. Flyghjälmen och delar från flygplan. Vi letade längs kusten från Kårehamn till 7 km norr om. Vi hittade då ytterligare ca tio vrakdelar från fpl spridda längs strandlinjen. Start 0915. Landning 1345. Stopp på Öland 1010 - 1020 och 1125 - 1150. Sikt 10 km. Vind 090°/30. Flygtid 3 tim 55 min.

84-11-13 Kr, Joo, Wa, Jok, Bje    Q98
Larm från Fl RON kl 1250. Fiskefartyget “Nordpol“ från Simrishamn tog in vatten och maskin hade stannat. Pos 14 Nm E ÖSG. Fiskefartyget “Västanvåg“ från Karlskrona hade tagit henne på släp mot Utlängan. Startade RON kl 1255. Kontaktade Karlskrona radio under anflygningen och fick ny position “F21 C39“. Framme vid fartygen kl 1330. Vinschade ner en länspump på “Nordpol“ och avvaktade tills dess vi sett att besättningen fått den att fungera. Återvände därefter mot RON med landning kl 1430. Väder: CAVOK. Vind: 150°/45. Flygtid 1 tim 35 min.

84-11-17 Kr, Joo, Wa, Jok, Bje    Q92
Larm Cefyl kl 0830. Två röda raketer hade observerats utanför Åhus. Start kl 0855. Började spaningen kl 0907 i området: N5555 E1450 - Åhus - Yngsjö - N5550 E1450. När området genomsökts av oss och Sjöbev 281 återvände vi till Ronneby med landning kl 1125. Inget resultat. Väder: 7/8 på 500 m, sikt > 10 km. Vind: 100°/55. Flygtid 2 tim 30 min.

84-11-22 Söl, Er, Ny, Hel, Dal    Q?
Larm från Cefyl, fallskärmshopp vid Ullared. Start 0957 till höjd 800 m. Kontakt med nödsändare, fq 243, kl 1030 på avst 30 km. Efter vår molngenomgång på avst 15, var J94 framme vid ff och vi förlorade kontakten med nödsändaren. J94 lämnade läget och vi fick kontakt med nödsändaren på avst 2-1 (kl 1052). Vi stannade kvar på haveriplatsen och hjälpte brandkår och polis. Åter Ronneby 1305. Flygtid 3 tim 10 min.

84-11-25 Söl, Er, Ny, Hel, Dal    Q93
Larm hem 0720 från Cefyl. Två nödraketer hade observerats åt SW från Lagan kl 06. Start 0805 och avsökte Laholmsbukten utan resultat. R/k “Hjälparen“ och brandkåren deltog i spaningen. Vind 250°/40 kmt, molnbas 300-400 m, sikt 5-8 km i lätta skurar. Efter tankning på Ängelholm, åter Ronneby 1120. Flygtid 2 tim 50 min.

84-11-25 Söl, Er, Ny, Hel, Dal    Q93
Larm 1140 från Cefyl. En man i vattnet 2 Nm NE Kårehamn på Öland. Framme i området 1210 och fann en drivande eka. Avspanat området E och NE Vialmsudde utan positivt resultat. Avbröt 1330. Q97 (Visby) och brandkår deltog i sökandet. Bra väder, vind SW 6-8 m/sek. Flygtid 2 tim 40 min.

84-11-29--30 Cl, Nom, Wa, Lar, Olsson    Q?
Förvarning från Cefyl kl 2215. Privatflygplan (PA 28?) från Visby, via Kalmar mot Emmaboda saknades. Startorder kl 2230 och start kl 2235 mot Emmaboda. Sökte i området Emmaboda - Kalmar - Bälhultsmasten - Hultsfred på höjder mellan 150-2000 meter. Inget resultat. Tankade på F12 kl 0115. Åter mot RON med landning kl 0225. Start igen på 
morgonen 11-30 kl 0750 mot Emmaboda. Kl 0805 fann vi haveriplatsen i pos: N5638.7 E1538.0. RN: 48950  27940. Ca 400 meter norr Aljösjöns nordspets. Denna plats hade vi flugit över under natten utan att kunna upptäcka något. Inte heller någon signal från ELT. Vi kunde inte landa i närheten utan dirigerade dit en polisbil, som fanns i området. När polisen funnit haveriplatsen, konstaterat att piloten var död och inte längre behövde vår hjälp, återgick vi till RON med landning kl 0840. Väder 11-29: molnbas ca 400 m, sikt 2-5 km i dis. (Mörker) 11-30: molnbas ca 400 m, sikt 5-8 km i dis. Vind: SW/25. Flygtid 4 tim 5 min.

84-12-14--15 Joo, Mel, Ny, Hel, Tvede-Jensen   Q?
Larm 2330 från Cefyl om en skallskadad person på Hanö, som behövde transport till Lund. Efter stort besvär fick vi tag på en Syster i Karlshamn. Startade 0015 och hämtade henne på Asarum. Landning på Hanö fotbollsplan. Den lindrigt skadade fördes till Karlshamn. Åter 0115. Bra väder. Flygtid 1 tim.
 
 

1984=49 uppdrag./Oha                                                                                                   Top


FRÄD 1985 RONNEBY
 

85-01-05 Joo, Kr, Ny, Asp, Snarberg    Q96
Larm 0440 ifrån Cefyl. Sjunkande båt E Bornholm. Start 0520 mot senaste pos. Under anfly nytt läge, N5500 E1522. Framme kl 0602 vid “Andrea“ Singapore (1900 dwt). Vind 090°/75 kmt, snöbyar med vertikalsikt från 100-150 m och sikt under 1 km. Båten gick i medvind, efter vår önskan svängde den mot NE. Vi lyckades ej komma i vinschningsläge och startade 0615. Dansk hkp försökte då vinscha, men blev nedisad, avbröt och gick till Rönne. Vi låg kvar och avvaktade. R/k “Jens Vaever“ försökte gå intill, men blev nedisad och gick undan. “Andrea“ gick då i medvind med 15 knop mot Rönne. Vi avbröt och gick mot Rönne för tankning, landning 0740. Start från Rönne 0935. “Andrea“ i hamn 0950. Vi landade RON 1030. Decca fungerade av och till pga snövädret. Tyska “Elfström“ och patrullbåten “Ran“ från Rönne “skuggade“ “Andrea“. Flygtid 3 tim 15 min.

85-01-08 Ade, Mel, Wb, Man, Lar    Q93
Larm Cefyl om ambulanstransport Karlskrona - Malmö. Kl 1240 start RON till Karlskrona och hämtade pat, en 63-årig man skadad efter en “motorsågsmassaker“. Pat låg på bår med dropp och kontinuerlig hjärtövervakning. Kl 1425 landning Malmö på Hullkajen i frihamnen. Åter i Ronneby efter att ha lämnat läkaren i Karlskrona. Bra väder. Flygtid 2 tim. 
            /Wb

85-01-09 Ade, Mel, Wb, Man, Lar    Q?
Larm från Cefyl om ELT -signal uppfattad av SARSAT i pos: N5606.6 E1454.3 på fq 121.5. Start RON 1320. Vi fick ingen kontakt med någon ELT, men en störning fanns på fq vilken gav en plats i ett villaområde mellan Karlshamn - Asarum. Eftersom inget saknades och ingen riktig nödsignal kunde uppfattas avbröts uppdraget och landning RON kl 1410. BRA flygväder. Flygtid 50 min. 
           /Wb

85-01-11 Ade, Mel, Wb, Man, Lar    Q?
Kl 1332 förfrågan från LAC K1 om vi kunde utföra en akut sjuktp från Aspö - Karlskrona med en äldre dam, trolig hjärnblödning. Efter kontakt med Cefyl utfördes uppdraget. Vi landade Karlskrona och hämtade sjukvårdspersonal, en sjuksköterska, landning på Aspö vid kastellet, fiskehamnen, dit den lokala ambulansen förde kvinnan. Kl 1425 landning Karlskrona där ambulans mötte. Flygningen slut RON 1435. Väder: CAVOK. Flygtid 30 min. 
          /Wb

85-01-15 Iso, Er, Ny, Hel, Dahlberg    Q?
Larm från Fl 1502 att vi skulle starta. Piloten hoppade 1503 och vi startade 1507, mot röken strax väster fältet. Kontakt med nedslagsplatsen och strax innan plats fick vi utslag på nödpejl, 243 Mhz. Efter landning kom piloten springande till hkp, och vi återvände till plattan där ambulans mötte. Start igen mot haveriplatsen vid Skarups gård, dit räddningsbilarna nu kommit. Efter fotografering, åter RON. Bra väder. Trassel med larmet och ADG 100.Flygtid 20 min. 

85-01-21 Ari, Pes, Oha, Fol    Q?
Under ombasering VSB - RON, hämtning av en sjuk besättningsman på “Olympus“. Fördes till Söderstjärna där ambulans mötte. Flygtid 1 tim.

85-02-01 Nom, På, Sög, Hel, Lem    Q?
Primär sjuktransport. Bäck. Aspö - Söderstjärna. Karlskrona. 1020 - 1055. En ung flicka hade fått hjärnskakning när hon åkte omkull med cykel på hal is. Väder CAVOK. Flygtid 30 min.
 

85-02-03 Nom, På, Sög, Hel, Lem    Q99
Larm 0715. Start 0745. Fiskefartyget “Lyana“ från Hörvik i nöd. Vi var framme 0805 och lämnade 0830 i pos N5550 E1632. Fartyget var tungt, svårt nedisat, vågorna rullade in över däck. Fyra handelsfartyg låg på platsen i lovart för att mildra vind och vågor. Vi vinschade upp de fyra besättningsmännen utan ytbärgare och i dubbelsele. De nödställda var trötta och frusna, men vid gott mod. Vi förde dem till Hörvik. Landning Ronneby 0925. “W. Lundgren“ gick samtidigt ut för att bärga fiskebåten. Klart väder med vind 350°/60.
Flygtid 1 tim 40 min.

85-02-03 På, Nom, Sög, Hel, Lem    Q?
Start mot ELT kl 1710. Vi landade omgående 1715. Fartyg var på väg till den pejlade positionen SE Bornholm. Vi avvaktade på marken. Fartyget fann fem överlevande i vattnet efter en dansk fiskebåt som förlist pga nedisning. Flygtid 5 min.

85-02-08 Erk, Ade, Ny, Lar, Tvede    Q?
Larm från Fl/F17 via högtalaren. Danskt mil flygplan skulle ev. landa RON efter fågelkollision. Start 1604 för beredskapsläge söder kusten. Fick av Fl troligtvis fallskärmsuthopp väster Bornholm. Av Cefyl fick vi läget N5507 E1417. Danska RCC begärde ej hjälp, men Cefyl och vi tyckte ändå vi borde flyga mot området. På avst 30 km från nödsändaren höjd 500m fick vi in signal på Sök 75. Den stördes dock av dansk trafik på 243.0. Vi kom fram till den nödställde ff kl 1641 i läge N5510 E1412.6. Den danska hkp var samtidigt framme och påbörjade bärgningen. Vinschningen klar 1646. Efter att ff var bärgad, plockade bärgningsmannen först upp livbåten och därefter hjälmen som var kvar i vattnet. Den danska hkp lämnade området och vi tog läget på en oljefläck i närheten N5511.5 E1413.9, som vi lämnade till Cefyl. Landning RON 1735. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 35 min.

85-02-22 Erk, Cl, Ny, Tor, Larsson    Q96
Larm från Cefyl kl 0400. Vi fanns här redan i beredskap för Visby hkp uppdrag. En fiskare hade krossat en hand. Cefyl ordnade läkare ifrån Karlskrona. Vi tankade upp till 2200 lbs och startade kl 0420 mot Söderstjärna, där vi hämtade doc Weine Lannsjö. Framme vid danska fiskebåten “Lene Vest“, N5611 E1900 kl 0535. Fem min senare var en handskadad 32-årig amerikan uppvinschad. Stockholm Radio ordnade ambulans till Söderstjärna till kl 0640. Åter RON 0650. Molnbas 150 m och sikt 3-4 km i snöfall. Vind 010°/30 kmt. Flygtid 2 tim 30 min. 

85-02-27 Kr, Gir, Ny, Fol, Jon    Q?
Förfrågan från Polisen Karlskrona, om vi kunde åtaga oss en tp av 4 man till “Catarina“ av Göteborg, läge BL2652. Båten hade legat fast i isen i tre dygn, festat. Skepparn hade beväpnad lämnat båten och gått ut på isen. Start 1345 och hämtade fyra poliser och en hund på Söderstjärna. Framme vid båten 1420. På radio fick vi att skepparn var obeväpnad. Två poliser släpptes av och tog ett samtal med honom. 1435 startade vi med skepparn mot Karlskrona. Åter RON 1505. Flygtid 1 tim 10 min.

85-03-12 Joo, Er, Ny, Löm, Snarberg   Q97
Larm från Cefyl kl 1215 om sjunkande fiskebåt (“Platessa“från Nexö) N5539, E1608. Start 1220 med vår länspump. Vinschade ned ytbärgare och pump kl 1249. Men, pumpen sög inget vatten!! Ytb och pump upp 1320. 12 km SW låg en båt, som hette “Polstjärnan“ och den hade en länspump. Vi hämtade den och överlämnade den till “Platessa“ kl 1350. Åter RON 1420. Flygtid 2 tim.

85-03-28 Elö, Beg, Wa, Hel, Olsson    Q97
Larm från Cefyl 0745. Misstänkt hjärtinfarkt på fiskefartyget “Nordsjö“ (från Simrishamn) 20 distansminuter söder Ystad. Start 0755 mot Söderstjärna där vi hämtade en 
anestesisköterska. Framme vid fartyget 0852 i pos N5519.9 E1351.4. Ytb + sköterskan vinschades ner. Pat var vid god vigör, varför han vinschades i dubbelsele. Ålder 20-25 år och troligen ingen hjärtinfarkt. Start mot Ystad 0907 med landning brandstation 0910 där ambulans mötte. Åter mot Karlskrona med sköterskan och landning RON 1000.
Väder: molnbas ca 400m, sikt 3-5 km. Vind: 240°/40 kmt. Flygtid 2 tim 5 min.

85-03-29 Pes, Ari, Wa, Fol, M.Olsson   Q?
Larm från Cefyl under övningsflygning, kl 1016. Äldre man på Ungskär med lunginflammation behövde transport till K-a las. Endast hkp-transport var möjlig pga is, väder och patientens tillstånd. Landade Ungskär 1026, hämtade mannen med bår, gick mot Söderstjärna med landning 1053. Ambulans väntade. Åter mot RON. Väder: Snöbyar, sikt 1,5-3 km. Vind: 360°/45kmt. Flygtid 50 min.

85-03-29 Pes, Ari, Wa, Fol, M.Olsson   Q?
Under återflygning från sjuktp Ungskär - Karlskrona fick vi, strax före landning, förfrågan från sjöbevakningen, via Fl, om vi kunde gå ut till AL1852 och identifiera ett misstänkt eko. Kontakt med sjöbev under ditflygning. Inget fanns att se då vi befann oss rakt över ekot, varför vi återvände till RON med landning 1135. Väder: Cavok. Vind: 360°/45kmt. Flygtid 30 min.

85-04-18 So, Söl, Ny, Lar, Larsson    Q?
Under tp av TSB -personal i Skåne fick vi från Cefyl att vi skulle göra en tp av dialysutr + sköterska Lund - Karlskrona. Efter två tim väntan på Sturup landade vi på Lunds trånga plats kl 1915. Åter RON via Söderstjärna. Landning 2040. Knallklart. Flygtid 1 tim 25 min. 

85-04-20 Söl, So, Ny, Lar, Larsson    Q98
Larm hit 1820 från Cefyl. Två personer hade gått ut från Saltö kl 1000 för att fiska med spö. Start 1828 och sökte i Karlskrona skärgård efter en Askeladden, blå med vindruta och kapell, gul ovan däck. (Lasse Larsson och Ljungblad). Kl 1915 meddelar Sthlm radio att de nödställda? återkommit. Landning 1930. Positivt att vi kunde få börja spana innan mörkrets inbrott! Flygtid 1 tim.

85-04-20 So, Söl, Ny, Lar, Larsson    Q?
Larm hem 2035 från Cefyl. Sjuktransport Kalmar - Linköping med en skottskadad yngling. Lar blev ej larmad, så vi startade kl 2122. Landade Tingsryds camping och plockade upp Lar. Kl 2200 landning i Kalmarsundsparken, söder Slottet. Två sjuksköt medföljde, landning Link/SAAB kl 2255. Efter fika, mot Kalmar 2340. Kl 0040 start mot RON, här kl 0110. Bra väder. Innan start tankade vi upp till 2200 för att klara oss utan tankning. Decca på denna rutt kass, gå på DR! Flygtid 3 tim.

85-05-02 Hm, Nom, Jon, Sö, Tor, 2 ytb   Q93
I samband med start (1500) fick vi larm genom Cefyl om en bärvåg på 121.5 Mhz i bäring 225° från F17. Sändningen kunde pejlas av Fl F17. Startade och flög på 500 m höjd på kurs 225°. Sturup hade också pejlat sändningen och ett kryss gav pos ca 10 km SW Kivik. Först när vi var framme i ungefär den positionen fick vi utslag på nödmottagaren (var då ca 10
km från “Plats“). Något diffusa platsindikeringar men inflygningar från tre håll gav en ganska exakt “Plats“ på pos N5531.9 E1416.7. På marken (öppet fält) under oss fanns då ett staket -kryss förmodligen avsett för kreatur. Vindskydd??? En bit från staketet fanns en ladugård - eller uthus. Ca 700 m norr om staketet fanns en 4-vägs kraftledningskorsning.
Ytterligare ca 500 m norrut fanns två 3-vägs kraftlednkorsningar. En PS-15 finns också i området. Under hela sökningen var ej någon styrkelampa tänd (= svag signal)
Under hela sökningen hördes ej nödsändarljud, däremot bärvågsknaster. Vi avbröt efter order från Cefyl. Då hade Fl F17 ej något pejlutslag, men det hade däremot vi.Vårt pejlutslag 
försvann efter ca 10 km på väg mot Ronneby. Landning kl 1610. Flygtid 1 tim 10 min.

85-05-12 Joo, Söl, Gon, Eng, Dahlberg   Q92
Larm kl 0820 om eventuell start. Skulle invänta Visby-hkp, som var på väg till Ronneby för hkpbyte efter sjöräddningsuppdrag. Kapsejsad segelbåt 2 km S Dämman, 3 personer ombord. 2 st räddade av fartyg kl 0600. Dessa transporterades av Visby-hkp (Q94) till Kalmar lasarett. Start kl 0845. Sökning efter den saknade i 1 tim 40 min utan resultat. Landning Ronneby kl 1130. Väder Cavok. Flygtid 2 tim 45 min.

85-05-15 På, Mel, Ny, Löm, Lemark    Q?
Larm 1533 ifrån Cefyl. Befarat flyghaveri vid Ven. Framme vid Ven 1610. Då hade en dansk hkp och några Bulldogs avspanat omr. Samtidigt med oss kom F10 hkp 3. Efter 25’ spaning mellan Ven och Hälsingborg fick vi avbryta. Det var en lågflygande Bulldog som orsakat pådraget. Åter Ronneby kl 1730. Knallklart och lugnt. Flygtid 1 tim 50 min. 

85-05-16 Mel, På, Ny, Löm, Lemark    Q?
Larm 0255 ifrån Cefyl. Satelliten hade fått två fix på ELT i närheten av Tomelilla. Start 0335 (ytb ej larmad). Framme kl 0400. Vi fick tändning på riktningslamporna (fq 121.5), men inga styrkelampor och ingen riktig ordning på riktningen. Vid ett tillfälle fick vi även ljud på 243 Mhz. Cefyl tyckte vi kunde avbryta för satelliten hörde inget längre. Men vi hade nu ett riktigt nödsändarljud, och fortsatte söka. I gryningen såg vi Tomelilla flygfält och hangar och där blev signalen starkare. Efter landning och öppning av hangaren hittade vi sändaren i en parkerad PA 28 (SE-FHZ) och tystades 0505. Landning 0550. Bara höga moln och god sikt. “PLATS“ på 10 olika ställen! Flygtid 2 tim.

85-05-17 Mel, På, Ny, Löm, Lemark   Q98
Larm 0732 ifrån Cefyl. Dåligt hjärta på “Finjet“, läge 15 km SW om ÖSG. Start 0744 mot Söderstjärna, där vi skulle hämta en sjuksyster. Efter 5’ fick vi avbryta, då patienten avlidit. Bra väder. Flygtid 10 min.

85-05-20 Elö, Erk, Sö, Asp, Mag    Q92
Kl 1805 larm Cefyl. Befarad “man överbord“ från motorbåt förankrad S Åhus några hundra meter från stranden. Kl 1810 start, framme 1824. Pos N5552.5 E1415.5 över båten. Vid närmare undersökning genom Cefyl och Stockholm radio försorg framkom att båten var förankrad så långt ute från stranden av fisketekniska skäl. Vi avbröt då spaningen kl 1840. Landning F17 kl 1910. Framfört till Sthlm radio och Cefyl det olämpliga i ovanstående “fisketeknik“. Larmet var ändå helt befogat. Bra väder. “Bernhard Ingelsson“ och
räddningsbåten “Sölvesborg“ deltog i spaningen. Tidvis dålig förbindelse med Sthlm rdo och sökenheter på kanal 16. Flygtid 1 tim.

85-05-21 Erk, Elö, Sö, Asp, Mag    Q92
Larm Cefyl till bes i bostaden kl 0315. ELT igång i trakten av Emmaboda. Tre positioner var uppmätta av SARSAT: 1) Emmaboda  2) ca 20 km S Emmaboda  3) trakten av Mörbylånga på Öland. Kl 0405 start, stign till 1000 m. Ganska snart efter start kontakt med nödsändaren (lampor). Ljud hördes genom bruset när brusspärren var uppvriden över 
brusspärrläget. “Plats“ över Emmaboda flygplats, landning kl 0425. I hangaren fanns fem fpl varav ett starkt misstänkt att ha sin ELT igång, men fpldörrarna var låsta. Kontakt med Cefyl på mobiltelefonen och han tog kontakt med ägaren, som efter en dryg timme kom och slog från nödsändaren. Start från Emmaboda kl 0605, landning F17 kl 0620.
Tips för att avgöra vilket av många fpl i ex en hangar, som har ELT igång: 1) Kortslut ELT -antennen med handen och iakttag förändringar i hkp mottagn av signalerna.
2) Undersök flygplanen med en övningsnödsändare i handen. Övnnöds skall stå på “passning“. Där kraftigaste signalen går in är ELT:n. Flygtid 35 min.

85-05-27 Elö, Erk, Wa, Asp, Mag    Q98
Cefyl informerade under em om ev sjöräddningsinsats i Kalmarsund. Kl 1730 fick vi klart och startade från RON. Enl uppgift från tvivelaktig person skulle en blå, 4-meters, öppen utombordare med två “packade“ män ha gett sig iväg från fastlandet mot Öland. Sökte i aktuellt område utan att finna något av värde. Avbröt och landade RON kl 1905. Väder: CAVOK. Vind: 140°/20kmt. Flygtid 1 tim 35 min. 

85-05-28 På, Er, Wa, Man, Olsson    Q?
Larm Fl kl 1213. Fpl 37 med fågelkollision inför landning. Start kl 1216. Fpl landade ua. På plattan kl 1218. Flygtid 5 min.

85-05-28 Er, På, Sö, Man, Ols    Q98
Larm Cefyl/Fl F17 när vi befann oss över Karlskrona. Flög till Karlshamn, hämtade sjvpersonal och vidare till Joggesö (N Tärnö). Hämtade gammal man, som hade varit medvetslös, men kunde stå på benen när vi kom. Tp i bår till Karlshamns lasarett. Dagen efter fick vi reda på att han hade hjärtinfarkt. Larm kl 1425. Flygtid 55 min.

85-06-13 Beg, Ade, Ny, Jok, Hallin    Q?
Larm från Cefyl. Vansinnig skeppare på “Estell“, SE Lägerholmen. Fem minuter efter start fick vi avbryta. Skepparn inlåst. Landning 1615. Flygtid 5 min.

85-06-13 Ade, Beg, Ny, Jok, Hallin    Q?
Larm från Sjöbevakningen K-a. Spaning efter ubåt i västra skärgården. Inget resultat. Efter landning fick vi att det var en beredskapskontroll. Flygtid 30 min.

85-06-14 Beg, Ade, Ny, Jok, Hallin    Q?
Larm kl 21 från Cefyl. Drivande båt utanför Gö. Löstes innan start. Flygtid 0.

85-06-15 Ade, Beg, Ny, Jok, Hallin    Q?
Larm från Cefyl 1020. ELT hördes av Fl Ängelholm. Start 1040. Sändaren på 243 Mhz stängdes av när vi passerade Munka Ljungby. Fanns i en hangar på Ängelholm. På hemvägen hade vi en uppvisning i Karlshamns hamn. Flygtid?

85-06-15 Beg, Ade, Ny, Jok, Hallin    Q?
Larm från Cefyl 1630. En man hade fallit ned vid Kullaberg och han kunde inte bärgas från land. Bärgades ifrån sjön innan vår start. Flygtid 0.

85-06-19 Kr, Söl, Wa, Hel, Lundqv.    Q?
Larm Cefyl ang ELT söder Växjö. Start kl 1835. I luften blev vi omdirigerade mot Ystad. Fick in ELT på 2000 m redan i kustbandet. ELT fanns ombord på färjan “Wilanow“ i Ystads hamn. Landade på kajen och tystade sändaren. En bärbar pejl hade sparat mycket tid. Start mot RON kl 2000 och landning kl 2035. Vädret: CAVOK. Flygtid 1 tim 25 min.

85-06-26 Er, Ari, Sög, Lar, Jon,     Q97
Sökning efter vit segelbåt mellan Kristianopel och Bergkvara. Vi ögonspanade längs kusterna och radarspanade till havs utan resultat. Vårt sökområde begränsades av linjerna N5605 och N5626 samt fastlands- och ölandskusten. Flygning i två pass 0645 - 0855 och 0935 - 1125. Väder sikt 2 km vind 270°/5 kmt. “Blank“ vattenyta och goda radarkonditioner. 
Fiskenätsflaggor, fågelansamlingar syntes på radar. Min erfarenhet är att inte nyttja normalt sökmönster vilket jag gjorde första passet utan fri färdväg med plott av färdväg och ekon (såsom  spaningsdiv jobbar). Segelbåten senare funnen. Seglare hade övernattat vid Utlängan helt odramatiskt. Flygtid 4 tim.

85-07-07 Gir, Hm, Os, Psn, Mag    Q?
Larm Cefyl 2215. Saknad fritidsbåt (Cresent 5 m med utombordare) efter fiske S Åhus (Yngsjö). Fick E begränsningslinje E1500, som avsöktes mellan N5600 och N5530. Därefter linjen i bäring 120° från Yngsjö. 3 sökslag med 1 km sökbredd. Därpå N5550 E1425 med en radie av 6 distansminuter. Ett sökstråk i rutans E del (mörkt - spaning icke meningsfullt). Avbröt efter kontakt med sjöräddnings - centralen. Väder: Vind 300°/20 kmt. Måttlig sjöhävning.Senare på natten meddelades de eftersökta välbehållna som sökt “nödhamn“ då de 
överraskats av kraftig vind (kallfrontspassage). Flygtid 1 tim 55min.

85-07-08 På, Iso, Wa, Tor, Sköld    Q94
Larm Cefyl kl 1307. En katamaran hade observerats kapsejsad i pos N5511.4 E1324.0. Start RON kl1312. Framme vid haveristen kl 1356. Ytbärgaren vinschades ner för att kontrollera att ingen fanns i eller under båten. Tilldelades sökområden av Sthlm Radio vilka avsöktes utan resultat. Landade Sturup för tankning kl 1600. Efter tankning och diverse telefonsamtal (Cefyl, Sthlm rdo m.fl.) startade vi igen kl 1700. Kl 1710 meddelade Sthlm rdo att vi kunde avbryta sökningen och återvända till RON. Den saknade mannen hade blivit funnen i vattnet (omkommen) av något av de sökande fartygen. Landade RON kl 1800. Mkt bra väder. Flygtid 3 tim 45 min.

85-07-15 Kr, Beg, Ny, Eng, Hallin    Q94
Larm hem från Cefyl 2040. En man skulle ha fallit i vattnet ifrån en liten motorbåt utanför Grötvik, Halmstad. Start 2110 och framme kl 22. Sökte i området SE Grötvik till kl 2315 utan resultat. Landade Halmstad för tankning. Ny start i gryningen, 0350 för ny sökning utanför stranden mellan Påarp och Båstad och Kattvik. Inget resultat. Avbröt 0805 och landade Ronneby 0645. Mycket stort räddningspådrag (men ingen saknas). Vind 270°/ 45 kmt. Flygtid 5 tim 10 min. 

85-07-16 Beg, Kr, Ny, Eng, Hallin    Q99
Larm i luften från Cefyl/Sthlm rdo kl 1548. En man i vattnet, drivande på en boj i Kalmarsund, mellan Ekerum och Borgholm. Efter en stunds sökande såg vi en yngling komma paddlande ifrån Borgholm. En segelbåt identifierade honom som den eftersökta. Åter Ronneby 1705. Vind 220°/35 kmt. Flygtid 1 tim 15 min.

85-07-23 Mel, Erk, Sö, Löm, Lev    Q94
Start mot Oskarshamn med Q94 för att byta hkp med Visbybesättningens Q91, som hade anmärkningar och nästan slut flygtid. Några mil söder Oskarshamn fick vi i uppdrag av Sthlm rdo att identifiera och lokalisera båtar, som var i sjönöd vid och E Kungsgrundet. Ytenheter var då TV 278 och “Ekron“. Av många båtar hittade vi en segelbåt vars namn vi inte
kunde få fram. Pos då N5721.0 E1629.2. På kanal 11A meddelades denna pos till båten samt styrkurs och avstånd till Kungsgrundet (kurs och avstånd mättes även på vår radar). 
Vi lovade hålla koll på båten med jämna mellanrum på dess väg till Kungsgrundet men kunde bara hålla löftet en stund (andra behövde hjälp). Segelbåten “Carisma“ fanns i området 
och behövde hjälp men vi kunde inte hitta den detta pass. “Bris II“, som hela tiden sände enträgna nödrop på 11A, hittade vi på pos N5738.6 E1706.8. Ytenhet gick senare mot pos,
hittade och kunde hjälpa henne. Därefter flög vi till Oskarshamn för tankning. Landning 2005. Flygtid 2 tim 40 min.

85-07-23 Erk, Mel, Sö, Löm, Lev    Q94
Efter tankning Oskarshamn start mot området E Kungsgrundet. Samma uppdrag som föregående pass. Koncentrerade oss på segelbåten “Karisma“, som vi hade radiokontakt med och som slutligen först upptäckte oss. Hon var tvungen att skjuta två nödraketer innan vi upptäckte henne trots att vi var nära (ca 1500 m). Själva båten såg vi först på avst under 500 m. De tre ombordvarande ville absolut bli uppvinschade, de orkade ej längre. Uppvinschningen gjordes utan ytbärgare (för riskabelt pga sjögången att skicka ner ytbärgare) och skedde ca 2140 och gick efter rådande förhållanden mycket bra. Dock förlorade vi vår styrlina vid sista vinschningen. De tre på båten skötte sig utmärkt under aktionen och deras samarbete med oss på radio i sökskedet var det bästa tänkbara. Båten lämnades drivande med segel i vattnet som drivankare. Pos N5734.0 E1720.4 lämnades till Sthlm radio. Landade Västervik flygplats där polis mötte. De tre nödställda var i god vigör. Namn: Gunnar Johansson (019-222662), Börje Johansson, Ingela Karlsson. Flygtid 1 tim 30 min.

85-07-23 Erk, Mel, Sö, Löm, Lev    Q94
Kl 2220 start från Västervik. Uppgift att spana i området strax norr Storkläppen där vita nödraketer hade observerats. Hittade ingenting. Därefter mot området strax norr Byxelkrok där röd nödraket observerats. Ingenting där heller. Åter Oskarshamn för tankning. Landade 2315. Flygtid 50 min.

85-07-24 Mel, Erk, Sö, Löm, Lev    Q94
Start från Oskarshamn 0000. Uppgift att spana runt pos N5723 E1734. Där hade bes från en segelbåt plockats upp av ett handelsfartyg, som gått mot platsen efter att ha sett nödraketer. Det visade sig sedan att segelbåtsbesättningen inte hade sänt upp någon raket, varför det då måste finnas andra oupptäckta nödställda. Dessa skulle vi söka efter. Vi sökte igenom området: N5722 E1732-N5715 E1740-N5723 E1750-N5727 E1740. Vi hittade ingenting. Mot Visby för tankning och vila. Landning 0105. Flygtid 1 tim 5 min.

85-07-24 Mel, Erk, Sö, Löm, Lev    Q94
Motorbåt på grund intill fyren på Stora Karlsö. 5 personer, 3 vuxna + 2 barn ombord. Start 0140. Framme konstaterade vi att båten stod nästan uppe på land. Att ta sig ur båten och iland hade dock varit mycket riskabelt och rent livsfarligt. Vi beslöt vinscha trots närhet till klippsidan och kyttighet i den hårda vinden. Risken att båten skulle brytas sönder i den kraftiga sjögången var också överhängande. Vinschningen skedde i dubbelsele med barn -vuxen tillsammans och ytbärgaren sist tillsammans med den gravida kvinnan. Före sista vinschningen fastnade hkp styrlina i något i vattnet och måste kastas ut från hkp. Vinschningen gick trots detta bra ändå. Åter Visbyfältet där ambulans, som vi beställt väntade. Landning 0250. Räddade personer: Lennart Jönsson, Evy Forsman, Anette Forsman, Charlotta Forsman och Mikael Forsman. Flygtid 1 tim 10 min.

85-07-24 Erk, Mel, Sö, Löm, Lev    Q94
Kl 0900 start för ombasering till hemmabasen Ronneby. Flög via St Karlsö för att se hur nattens haverist såg ut i dagsljus. Vidare mot Ronneby. Ca 7 km norr vår färdlinje såg vi en segelbåt utan segel. Vi gick mot båten för att kontrollera (gårdagens- och nattens händelse i åtanke). Samtidigt hade ett handelsftg som låg närmare, upptäckt samma båt och vände mot den. Framme vid segelbåten, som låg och drev med ingenting kvar av seglen, kunde vi läsa namnet “Cassiopeja“. Vi fick av Sthlm radio att den båten var saknad. Skulle finnas två personer ombord men vi kunde bara se en. Ytbärgaren vinschades ner för att ta reda på förhållandena. Han meddelade på radio att flickan i båten sett sin far gå överbord tisdag vid 15-tiden. Flickan vinschades upp. Hon verkade vara i god kondition men frös. Startade mot Kalmar och begärde polis på flygplatsen för tp av flickan till lasarettet. Landade Kalmar 1015. Det märktes då på flickan att sista dygnets dramatiska händelser inte gått spårlöst förbi. Pos där “Cassiopeja“ hittades: N5705.8 E1722.0 Namn: Katarina Ågren Stockholm.
Flygtid 1 tim 15 min.

85-07-24 Mel, Erk, Sö, Löm, Lev    Q94
Kl 2010 start mot ett område E Kungsgrundet för spaning efter nödställda i vatten eller livbåt. Hade ca 10 min kvar till området när vi fick order avbryta av Sthlm radio. Landning Ronneby 2145. Cefyl meddelade på telefon att de saknade dels befann sig iland vid Simpevarp, dels fanns ombord på ett tyskt handelsfartyg. Flygtid 1 tim 35 min.
Iakttagelser mm under dessa sju uppdrag 85-07-23--24.
Vädret var på tisdag kväll och natt hårt med vindstyrkor 20-40 m/sek. Regn i stora delar av området. Våghöjd uppskattad till 5-7 m. Ovanstående väder medför nästan inga
problem vid flygning med helikopter, men naturligtvis minskar möjligheterna att upptäcka objekt i vattnet. Vid vinschning ökar svårigheten på grund av att “underlaget“ kraftigt rör sig upp och ner samt även åt sidorna. På onsdag var vädret betydligt lugnare och på kvällen var det nästan bleke i trakten av Kungsgrundet. Många båtar under dessa räddningsaktioner var
svåra eller omöjliga att identifiera bl a på grund av små namnmärkningar eller inga alls.Total flygtid för uppdragen: 10 tim 5 min. Besättning Q94:  Beschef ff  kn Rolf Melander
ff  kn Stefan Eriksson nav kn Harry Sjöström fmek lt Sven-Olof Lindström ytb vpl Leif Levin

85-07-26 Mel, Erk, Sö, Löm, Lev    Q?
Kl 1500 förvarn från las Karlshamn om ev sjuktp till Lund. Kl 1520 startorder från Cefyl. Kl 1525 start. Först landning Asarum men pga ny olycka vid Asarum flög vi till lasarettet och landade (ambulansbrist). Start med pat + läkare + syster. Pat risk för aortabristn (mc-olycka). Landade Hasslanda kl 1620 där ambulans mötte. När läkare + sköterska återkommit från Lunds las. startade vi mot RON 1725. Släppte av sjvpersonalen på Asarum (taxi beställd). Landade Ronneby kl 1820. Flygtid 1 tim 50 min.

85-08-11 Elö, Söl, Wa, Asp, Skö    Q?
Larm Cefyl kl 0500. Fritidsbåt med två fiskare saknad i Kalmarsund. Strax före start, kl 0525, hittades de saknade av en livräddningskryssare. Uppdraget avblåstes. Flygtid 0.

85-08-14 Nom, Söl, Fl, Fol, Lindqvist   Q94
Cefyl meddelar 0900 att en polsk fiskare skadat ena armen svårt. Start 0905, hämtade sjukvårdare i Karlskrona och fortsatte ned mot pos 55 km SSE Utlängan. Började vinscha 0935 i pos N5536 E1602. Radiotrafiken med båten sköttes via en annan polsk fiskebåt, WLA 288 (språksvårigheter?). Avlämnade pat + vårdare 1005. Åter F17 1020. Flygtid 1 tim 20 min.

85-08-15 Nom, Ari, Fl, Fol, Lindqvist   Q94
Cefyl-larm 1150. Start 1155 mot Karlskrona för upphämtning av läkare. Så småningom fick vi reda på att det gällde sjuktp från Aspö alldeles söder om. Vid framkomsten dit befanns dock patienten vara död, varför vår medverkan ej längre var aktuell. Åter F17 1300. Flygtid 25 min. 

85-09-06 Nom, Hm, Os, Lar    Q97
Larm Cefyl 1410. Start 1418. Segelbåt på grund vid Ölands ostkust. N5617.9 E1631.1. Framme vid segelbåten 1435. Två man hade gått i en gummijolle och försökte paddla mot land (omöjlig uppgift - paddlade med träribbor). Tog jollen på släp till stranden med hjälp av styrlinan. De båda männen var tjecker med polsk båt och utgått från Swinoujscie, sen Bornholm. Försökte vinscha de kvarvarande fyra, men de nekade då y-man var ombord. Lämnade området då polis var på plats. Vinschfel och y-man fick hängandes i selen lyftas in till stranden. Väder: God sikt, vind 210°/ 60 kmt. Flygtid 1 tim 35 min.

85-09-07 Hm, Nom, Os, Lar    Q97
Larm Cefyl 1440. Start 1515 mot N5505 E1630. Nödanrop från sjunkande fartyg med brand. I området 1547. Inget spår av fartyg eller förlisning. Gör en grovspaning i området. Avsöker området 1.5 mil väst E -linjen 1630. Inget resultat. Visuell kontakt och radiosamband med sökande Mi-8 i området. Även två fartyg deltog. Avbröt 1725 mot Ronneby. Förnyad start 1915. Avsökte området norr om tidigare avsökta till N5510. Avbröt 2100 utan resultat. Väder: God sikt. Vind: 280°/ 60 kmt. Flygtid 5 tim 55 min.

85-09-12 Ade, Kr, Ny, Eng    Q?
Larm på högtalaren, kl 1135. Start efter 5’ 40“ på 5-min beredskap. Olle 24 hade fått fågelkollision och landade RON. CAVOK. Flygtid 5 min.

85-09-22 Ade, Kr, Ny, Tor, Svensson    Q97
Larm från Cefyl 1810, under 5’ beredskap. Fiskebåt saknad utanför Pukavik. Tre personer ombord. Start 1825 (rotorbromsen lossade ej). Efter 30’ fick vi veta att de saknade återkommit. R/k “Nymölla“ deltog. Mycket bra väder. Flygtid 40 min.

85-09-21 Ade, Kr, Ny, Tor, Svensson    Q?
Larm från Fl F17 att han hörde en ELT. Stark signal och efter start fick vi plats över sändaren. SE-FLI stod på Linjeflygs platta. Efter mycket letande hittade vi sändaren och kunde tysta den. Flygtid 5 min.

85-10-03 På, Nom, Wa, Tor, Skjöld    Q?
Startorder från Cefyl ang ELT söder Utklippan. Start kl 0820. På väg ut fick vi att det kunde vara en marin ubåtsboj, som tappats under natten. Fick utslag på Sök-75 på ca 20 km avstånd (121.5). Tog plats och gjorde slinga. Vid bojen kl 0835 i pos N5556.2 E1541.3. Orange med blixt. Meddelade ZJA pos och återgick RON med landning kl 0905. Väder: Tjock dimma med sikt 75 - 100 meter. Vind: svag W. Flygtid 45 min. 

85-10-03 Ari, Söl, Sö, Jon, Löm, ytb    Q?
Larm Cefyl 1710. Eka med tre personer saknades i Lommabukten. Start 1715. Avbröt 1730. De saknade hade kommit tillrätta. Åter F17, ILS-landning 1750. Dimma. Flygtid 35 min.

85-10-17 Er, Erk, Sög, Ke, Fol, Mag    Q?
Sökning efter saknat fpl/hkp (radareko) mellan Tomelilla och Sturup. Start F17 0915. Tankning Sturup. Åter F17 1330. Väder: sikt 1-3 km. Flygtid 3 tim 45 min.

85-10-17 Mel, Elö, Jon, Ny, Man, Magnusson   Q?
Larm från Cefyl kl 1424 när vi var i luften. ELT öster Bornholm. Efter tankning RON, start kl 1437. Nytt läge via satellit, AL3712 -mitt i aktivt skjutområde. Cefyl kunde inte stoppa skjutningarna, så vi fick stanna utanför skjomr. 1512 fick vi av RCC att sändaren tystnat och vi kunde avbryta. Gick mot Simrishamn för att fortsätta spana efter samma fpl/hkp som på fm. Inget resultat. Vädret bättre med sikt 3-4 km. Åter RON 1637. Flygtid 2 tim.

85-10-21 Elö, Mel, Ny, Man    Q?
Larm från Cefyl 0655. Havande, blödande kvinna på Ytterön. Start 0710 mot Söderstjärna för att hämta sjv - pers. Efter 10’ väntan startade vi mot Ytterön, landning 200 m E färjeläget, där hon väntade. Åter RON via Söderstjärna. Flygtid 30 min.

85-11-05 Ari, Pes, Sög, Jok, Mikael Johansson   Q?
Start 0925 för att hämta upp besättningen på en grundstött norsk fritidsbåt. Båten stod på Torraskär SW Tjurkö. Vinschningen genomfördes utan problem. Ytbärgaren gick ned med styrlina. Bagage och besättningen om två man vinschades upp i hkp. Därefter landade vi och förtöjde båten vid strandstenarna. De nödställda, som var vid god vigör fördes till Söderstjärna där polisen tog hand om dem. Väder: sikt 2 km, vind 170°/35 kmt. Flygtid 55 min.

85-11-09 Hm, Iso, Ny, Hel, Magnusson   Q97
Larm från Karlskr radio 1345. Två man som satts att bevaka den grundstötta båten på Torraskär (se ovan), skulle iland. Start 1400. Bra väder, vind 210°/ 65 kmt. Satte av de två (Jan och Ingemar Svensson) på vägen N Garpahamnen. Åter 1440. Flygtid 40 min.

85-11-17 Gir, Söl, Wa, Lar, Sve    Q?
Larm Cefyl kl 0520. Sjuk kvinna på Hanö skulle transporteras till Karlshamns las. Start 0605, via K-hamn las och hämtade anestesisköterska, och landning Hanö kl 0625. Kvinnan död vid framkomsten. Återupplivningsförsök utan resultat. Tp till Karlshamns las med landning kl 0700. Åter RON 0725. Väder: CAVOK. Vind: svag N. Flygtid 30 min.

85-11-23 Ade, Kr, Os, Psn    Q97
Larm Cefyl kl 0800. Start 0815. Dansk fiskebåt, 10 m, saknad med en man ombord. Livflotte för 4 personer fanns ombord. Stockholm radio gav området: N5535 E1420; N5535 E1440; N5520 E1420; N5520 E1440. I området ostbegränsning av fiskegränsen. Avsökte området med 4 km stråkbredd. Inget observerat, dock mycket med skräp i vattnet. Ett flertal fiskebåtar och fartyg i området. Övriga enheter i området: Dansk Resque 41 samt Y52 samt Kustbevakningen. Goda avsökningsförhållanden med måttlig sjöhävning och vind 150° och svag. Flygtid 2 tim 50 min.

85-12-07 Mel, So, Oha, Eng, Karlsson   Q99
Larm Cefyl 0955. Start 0900. ELT i Sturup - trakten. Pga snöfall, dålig sikt styrde vi söder om Listerlandet och därefter rakt mot Sturup. Vid foten av Linderödsåsen fick vi vända, då sikten ytterligare försämrades, varpå vi tog oss fram utanför skånekusten till Sandhammaren där snön övergick i regn och sikten blev bättre. Då endast några kilometer återstod till plats Sturup, fick vi indikering på sökutrustningen från ELT:n. Vi erhöll en första plats då vi passerade en kraftledning. Vi fortsatte emellertid och fick ny plats över en hangar. Vi landade framför hangaren. Eng gick in och hittade en nödsändare på en bänk vid en Swedair - kärra där man höll på med service-arbeten. Switchen på sändaren stod i läge ON och då den slogs från upphörde signalen i hkp:ns nödmottagare kl 1000. Landning Ronneby kl 1105. Flygtid 2 tim 5 min.
 
 

1985=64 uppdrag./Oha                                                                                        Top

FRÄD 1986 RONNEBY

86-01-19 Söl, Iso, Oha, Hel    Q97
Larm Cefyl 1000. Två pojkar i 8-10 årsåldern har anmälts saknade någonstans på isen norr om Tjurkö. Isen osäker i bärighet. Öppet vatten väster Tjurkö norrut till Karlskrona hamn. Start F17 1035. Framme i området Sturkö - Tjurkö 1042. Hittar fotspår i snön på isen efter två personer, när vi hovrar fram mellan Sturkö och Tjurkö. Följer spåren via Nabben på Tjurkö - Äspeskär - Äggaskär - Tvägölja till Verkö där vi tappade bort spåren på land. Karlskrona radio dirigerar en polisbil mot oss där vi väntar på Verkö. På vägen Lyckeby - Verkö möter polisen de båda saknade pojkarna, varpå vi startar mot F17 med landning kl 1130. Flygtid 55 min.

86-01-27 Cl, Hm, Fl, Lar, Rydén    Q99
0940 meddelande från Cefyl/Karlskrona radio om fiskebåten “Kingston“, som sprungit läck söder Utklippan. Behövde länspump. Startade 0950 med vår egen pump + en från basräddningen. Framme 1010 i pos N5546 E1605 och firade ner pumparna. Då vi fått besked att läget förbättrades, återgick vi till Ronneby. Landning 1110. Flygtid 1 tim 20 min.

86-02-01 Kr, Nom, Wa, Dah, Karlsson   Q96
Larm Cefyl kl 1915. Två fritidsfiskare i öppen, 6-meters träbåt, saknades utanför Sölvesborg. Start kl 1950. Av Karlskrona radio fick vi att de saknade hade observerats utanför Ålahaken,
söder om Nymölla, där de satt fast i isen efter ett motorstopp. Framme vid de nödställda kl 2010, i pos N5600.9 E1428.1. Vinschade upp dem (de var i god vigör) och transporterade dem till Tosteberga idrottsplats där polis och brandkår tog hand om dem.. Åter till Ronneby med landning kl 2120. (Tappade ytb -radion under vinschningen). Väder: molnbas 150-200 m, sikt 5-10 km. Vind: ostlig/75-80 kmt. Flygtid 1 tim 30 min.

86-02-12 Gir, So, Sög, Tor, Brookes    Q?
Hämtning av bröstskadad fiskare på “Heidi Sanne“, Strandby Bornholm, i pos N5553 E1736. Larm 0445, start 0530. Vi hämtade läkare och sköterska i Karlskrona. Framme vid fiskebåten 0620. Vi vinschade upp den skadade i bår och förde honom till Karlskrona. Landning på F17 0720. Vindstilla och god sikt. Flygtid 1 tim 50 min.

86-02-14 So, Gir, Sö, Tor, Brookes    Q97
Larm Cefyl 1000 om sjunkande fiskebåt, “Erianne“ från Hanö, mellan Utlängan och Utklippan. TV171 låg dikt med den nödställde och hade levererat två pumpar men detta räckte ej, så vi levererade ytterligare två. Flygtid?

86-02-26 Ade, Er, Ny, Löm, Jansson    Q?
Larm från Cefyl 0725. Sjunkande fiskebåt, “Crescent“, Brantevik. Läge N5540, E1906. Behövde två länspumpar. Framme 0840, ytb och pumpar vinschades ned. Åter 1020. 
CAVOK. Ingen HF - kontakt, men kanal 16. Flygtid 2 tim 45 min.

86-02-28 Ade, Er, Ny, Löm, Jansson    Q?
Förfrågan från Karlskrona -polisen om vi kunde hjälpa till att söka efter en yngling i Nättraby. Cefyl startade oss och vi fick avbryta vid ynglingens återkomst, strax efter start. 
Flygtid 5 min.

86-03-03 Ade, Beg, Wa, Asp, Lönn    Q96
Larm Cefyl kl 0935. Tyska fiskefartyget “Rosengarten“ höll på att sjunka öster om Bornholm. Start kl 0940 med ord + extra pump. Framme vid fartyget kl 1020 i pos N5500 E1540. På begäran fick hon båda pumparna. Under vinschningen fick vi uppgift om att även tyska fiskefartyget “Anita“ hade sprungit läck i isen och behövde länspump. Pos N5500 E1606. Hämtade pump + en man på danska räddningskryssaren “Jens Vaever“, som befann sig i närheten, på väg mot “Rosengarten“. Av “Jens Vaever“ fick vi ny pos för “Anita“, 060°/21 km. Då vi inte fann “Anita“ i denna pos gick vi mot den först angivna positionen. Ej heller där fanns hon och av marindistriktet fick vi N5513 E1606, där vi också fann henne. Vi vinschade ner pump + en man och frågade om vi skulle hämta fler pumpar, då vi tyckte att hon låg så djupt i vattnet. Svaret blev att inga fler pumpar behövdes. Då vår aktionstid började ta slut återvände vi till Ronneby. Landning kl 1225. Väder: CAVOK Vind: 280°/25 kmt. Flygtid 2 tim 45 min.

86-03-03 So, Cl, Oha, Tor    Q97
Larm Cefyl 1110. Västtyska fiskefartyget “Anita“ på väg att sjunka pga isläget i pos: N5513.56 E1606.41. Tre man ombord. Start 1122 med extra - hkp Q97 och extrabesättning. 
Länspumpen vi lånade från Brand- och Räddningsstyrkan var defekt när vi fick in den i helikoptern. Brandfolket drog SJÄLVA av startsnöret vid funktionskontroll. Vi startade 1122 efter att ha slängt ut den trasiga pumpen. Karlskr rdo meddelar att Brandkåren är på väg till Söderstjärna med två länspumpar. 1140 landning Söderstjärna. Vi får vänta till 1155 innan brandkåren anländer. Pumparna är för tunga och klumpiga att hantera i hkp:n, så även dessa skippar vi. 1205 start Söderstjärna. Efter diverse resonemang med Cefyl och Karup styr vi mot Rönne för att där hämta pumpar. Q96 meddelar att de lämnat en länspump ombord på “Anita“ och att skepparen var nöjd med den. Ombord på 96 är man skeptisk till skepparens bedömning, de tycker båten ligger farligt djupt. Vi får besked av Karup att vi nu kan hämta länspump på räddningskryssaren “Jens Vaever“ istället för på Rönne. Hennes pos: N5500 E1540, alltså förhållandevis nära “Anita“. Strax efter kursändringen hör vi på kanal 16 Rönne radio berätta att “Anita“ sjunker och att samtliga ombord räddats över till ett närliggande fartyg. Efter diverse radiosnack och undersökningar får vi återvända mot F17. Landning 1240. Flygtid 1 tim 20 min. 

86-03-06 Cl, Gir, Wa, Asp, Lönn    Q?
Larm Cefyl kl 0200. Fiskefartyget “Cresent“ hade sprungit läck i isen söder om Öland och hennes pumpar fungerade inte. Då vi inte hade fått några nya pumpar efter insatserna 03-03 fick vi hjälp av Karlskrona rdo med nya pumpar, som kunde avhämtas på Söderstjärna. På förfrågan om det var samma pumpar, som erbjudits 03-03 och befunnits vara för stora och klumpiga, var svaret att det inte var samma pumpar. Start mot Söderstjärna kl 0245. Efter flera försök tvingades vi ge upp försöket att landa på Söderstjärna. Trots flyghöjd 20 m och avstånd 50-100 m till Söderstjärna kunde vi inte se någonting i den tjocka dimman. Avbröt och återvände RON för landning kl 0335. Pumparna skulle då transporteras med bil till RON, men vid telefonkontakt med berörda visade det sig trots allt vara samma stora pumpar som 03-03! Cefyl beslöt då att starta Visby med sina båda pumpar. Strax därefter kom besked att “Cresent“ fått igång sina pumpar och hade situationen under kontroll. “Wilhelm R Lundgren“ var också på väg mot henne och kompisen “Kingston“ låg bredvid.
Väder: tjock dimma  Vind: 240°/40 kmt.   Flygtid 50 min.

86-03-04 Cl, Gir, Wa, Asp, Lönn    Q?
Under övningsflygning söder Karlskrona fick vi per radio, kl 1335 uppgift om att ett fpl 37 hade råkat ut för fågelkollision och var på väg mot RON för landning. Vi gick mot Tving, fick kontakt med fpl vilket vi följde till landning varefter vi återupptog övningsflygningen. Flygtid 15 min.

6-03-04 Cl, Gir, Wa, Asp, Lönn    Q?
Larm Cefyl kl 2200. Dansk PN68 på väg från Rönne mot Kastrup hade tvingats avbryta sin flygning pga svår isbildning och havererat under inflygningsförsök på Sturup. Efter kontakt med meteorologerna på Syd och Sturup stod det helt klart att vi inte kunde starta mot haveriplatsen pga den svåra isbildningen. Flygtid 0.

86-03-10 Cl, Gir, Wa, Jok, Lönn    Q?
Larm Cefyl kl 0650. Hjärtsjuk på “Finnjet“. Underkylt regn, risk för svår isbildning i moln, molnbas 0-60 m, tidvis dimma med sikt 200 m. Patienten avled strax efter beslut fattats att inte starta med hänsyn till isbildningen. Flygtid 0.

86-03-12 Mel, Beg, Hg, Jok, Karlsson   Q?
Erfarenheter från flyghaveri öster Ravlunda.
Under uppstartning av hkp för övningsflygning fick vi 0931 larm från Fl om flyghaveri öster Ravlunda. Hkp i luften 0932, vädret var duggregn, ca 5 km sikt, molnbas ca 150 m och risk för isbildning i moln. Kontrollen Ronneby angav positionen till: bäring 060° från Ravlunda kyrka, avstånd 12 km. Anflygningen skedde till en början på 100 m. Kontakt med Cefyl och
 Ronnebytornet på kortvåg ua. Fick order skifta till “Bocken“ på 141.5 Mhz men fick ingen kontakt på denna frekvens. Via Malmö kontroll bytte vi frekvens till “Bocken“ 344.9 Mhz. På denna frekvens fanns även rotetvåan till det saknade flygplanet. Rotetvåan som ögonspanade i området hade inte hört någon nödsändare. Vi steg mot 700 m för att få bättre räckvidd för Sök-75:an. Under stigningen erhöll vi lätt isbildning av temporärt slag. “Bocken“ hade rr-kontakt med oss och ledde oss mot den sist iakttagna rr - positionen. Rotetvåan lämnade vid denna tidpunkt området för landning Ronneby och meddelade i samband med stigningen att han hörde en nödsändare. På bedömt avstånd 10 - 12 km erhöll vi svag indikering på
nödmottagaren i stort sett i vår färdriktning. Ljudindikeringen kom strax efter ljusindikeringen (ej öppnad brusspärr). Fnav skiftade några gånger mellan 121.5 Mhz och 243 Mhz men bestämde sig för 243 Mhz .Efter platstagning, som skedde i plané och delvis i moln utförde vi en kort slinga och fortsatte in mot nödsändaren i motvind. Vädret vid haveriplatsen var: vind 070° 20 kmt, molnbasen diffus ca 180 m sikten 2-3 km, ingen sjöhävning. Vi fick optisk kontakt med den nödställde på 800 m avstånd. Ff satt i livbåten med ryggen mot hkp
(drivankare ute?). Ytbärgaren firades ner och den nödställde var i hkp kl 0955. Positionen var N5545.3 E1417.0 (DECCA -kedja 7B). Vi fortsatte mot Kristianstad lasarett där ambulans väntade. Därefter återvände vi mot haveriplatsen för att ta upp livbåten och sätta ut en vrakboj. Var åter vid Ronneby 1110. Sök-75 funktion. Räckvidden för nödsändaren är ej godtagbar 
(viss osäkerhet i avståndsbestämningen). I detta fall hade det ingen större betydelse då rr -positionen stämde överens med verkligt läge på 1 km när. Föreslår ökad utbildning av ff där vikten av optimal antennplacering understryks. Går det tekniskt att förbättra räckvidden genom ex.vis att uteffekten höjs? Ytb - sele. Vid vinschning av ytbärgaren för upptagning
av livbåten kom ytbärgarens “ädlare“ delar i kläm mellan grenremmarna vilket medförde stor smärta för honom. Detta kunde ju lika väl inträffat då den nödställde skulle tas upp vilket kanske inte hade varit så lyckat. Föreslår att ytbärgarna informeras om vikten att placera grenremmarna riktigt. Ytb klädsel vid tillfället var torrdräkt. Som komplement till detta borde kanske grenremmarna vadderas. Besättning:  Bes.ch Kn Rolf Melander, 2:e ff  Kn Leif Bergqvist, Fnav Kn Leif Hamberg, Fmek  Lt Christer Johansson, Ytb Vpl Karlsson
Flygtid 1 tim 40 min?

86-03-13 Mel, Beg, Hg, Jok, Karlsson   Q?
Start F17 1315 mot Rönne för att hämta länspumpar. Några minuter efter start , larm från Cefyl angående fiskare med pulsåderblödning på fiskebåten “Ganler“ från Göteborg. Pos N5615.1 E1829.5. Landning Söderstjärna för att hämta läkare 1325. Start 1350. Framme i pos N5611.3 E1805.8 kl 1434. Vinschning med dubbelsele. Bra väder. Klar 1442. 
Landning Söderstjärna 1520. Åter F17 1533. Flygtid 2 tim.

86-03-23 Kr, Iso, Sö, Fol, Ryd    Q?
Kl 1930. Cefyl förvarnar om start mot ett fartyg vid Gotska Sandön. Fartyget “Framnäs“ från Bremen hade tagit ombord fyra nedkylda personer från flotte, som härrörde från finskt fartygshaveri som inträffat vid 16-tiden. Visby Q92 hade vinschat upp 11 personer och flugit till Visby las, men fick sen brandvarning varför vi från Ronneby sattes in för att ta de fyra från “Framnäs“ till Visby las. Start kl 1955. Framme, efter mellanlandning Visby kl 2135. Det visade sig vara omöjligt att vinscha från fartyget. Kranar, master och linor gjorde 
att det inte fanns någon säker vinschplats. Vädret dåligt dessutom: isbildning, låg molnbas (masterna i moln), dålig sikt, snöfall, kraftig vind och kraftig sjögång. Pos N5820.9 E1923.8. Kl 2152 lämnade vi och meddelade fartyget att gå till Kappelshamn för vidare marktransport av de nedkylda till Visby las. Vi landade Visby kl 2225, bytte hkp och flög hem till Ronneby med Q92. Landning 03-24 kl 0130. Flygtid 2 tim 30 min. 

86-04-02 Joo, Nom, Ny, Dah, Andersson   Q?
Larm från Cefyl 1550. Handskadad fiskare på “Silvervåg“. Läge N5544 E1835. Start 1605 mot Söderstjärna för att hämta läkare + sköterska (Gunilla Scheller + Irmelin Håkansson).
Framme 1658 och vinschning utan ytb klar 1705. Vind 270°/58 kmt.Landning Söderstjärna 1805. Ambulans mötte. Åter RON 1805. Bra väder. Flygtid 2 tim 10 min.

86-04-03 Joo, Nom, Ny, Dah, Andersson   Q?
Larm Fl F17 1125 under flygning för ytbärgarkursen. En 37:a (Krave) med motorproblem. Åkte hem och ställde oss på fältet. Landn 1145. Flygtid 10 min.

86-04-08 Hm, Ade, Wa, Hel, Fredriksson   Q?
Kl 1655 beordrades vi upp i 5’. Beredskapsläge Halmstad. Start kl 1730 och landning 1915. (Spaningsuppdrag i Skagen). Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 45 min.

86-04-22 Söl, Beg, Ny, Psn, Jansson    Q?
Larm 0745 i samband med start. Nyligen startad LIN - Fokker hade fel på ett hydraulsystem. Kl 08 landade Fokkern utan noshjulsstyrning och bogserades in på plattan. CAVOK.
Flygtid 15 min.

86-05-01 Elö, Gir, Oha, Jok, Lönn    Q92
Larm Cefyl kl 0835. En plastbåt funnen drivande tom i sundet mellan Hasslö och Aspö. Endast en åra i båten. Start med Q92 kl 0919. Sökning påbörjad i omr 0930. Karlskrona radio preciserar sökomr till utanför Horns brygga på NE -delen av Hasslö. En person har iakttagits vid 5-tiden på morgonen 75 m från nämnda brygga paddlande den funna båten. Det aktuella området genomsöktes utan resultat. Landn F17 kl 1021. Flygtid 1 tim.

86-05-07 So, Hm, Wa, Eng, Ryd    Q?
Vid start för övningsflygning kl 0925 fick vi larm från Fl RON om en 35:a från F10 som havererat 10 SW Varberg. Efter ca 3 minuter fick vi order att avbryta då vår insats inte behövdes. Övergick SF - övn. Väder: CAVOK. Flygtid 3 min.

86-05-11 So, Hm, Wa, Eng, Ryd    Q?
Larm Cefyl kl 0720 ang besättn.man med buksmärtor på finska tankern “Peggy“, SW Bornholm. Mannens tillstånd var relativt gott och då tjock dimma rådde såväl på RON som i hela södra Östersjön, beslöts att avvakta bättre väder. Start RON 1000 och framme vid ftg:et 1052. Pos N5517.9 E1437.8. Sikt ca 100 m. Landade på fartyget och tog ombord den sjuke. Landade Sturup 1135 där ambulans transporterade mannen till Lund. Tankade och återvände till RON med landning kl 1240. Flygtid 2 tim 20 min. 

86-05-16 Nom, Söl, Sög, Löm, Fredriksson   Q?
Äldre dam med buksmärtor på ön Stenshamn (N5604 E1518). Vi var i tjänst och startade 2040. Vi hämtade läkare i Karlskrona - flög till Stenshamn - till Karlskrona med patient och läkare - och åter F17 2140. Väder CAVOK. Flygtid 40 min.

86-05-22 Mel, Pes, Sö, Asp, And    Q?
Larm Cefyl 1410. En person med magsmärtor behövde omedelbar tp från ro-ro fartyget “Capella“. Ftg pos N5621 E1712 (50 km ENE ÖSU). Vi var i luften över Karlskrona och på väg till F17 för landning. Landade Söderstjärna, tankade och tog ombord sjvpersonal från las. Start mot “Capella“ 1430, framme 1450. Landade på fördäck, men det visade sig vara enklare att vinscha från övre akterdäck, än att förflytta pat via spiraltrappor ned till “hkpdäck“. Vinschade med dubbelsele. Start 1505. Landning Söderstjärna 1530. Pat troligen blindtarmsinflammation. Åter F17. Flygtid 1 tim.

86-05-27 Ade, Iso, Wa, Man, Brooks    Q?
Larm VB F17. Polisen i Älmhult ville ha hjälp med att söka efter en försvunnen man i trakten av Älmeboda. Start kl 1850. Landade Älmeboda för att ta upp två polismän. Sökte i anvisade områden utan resultat. Lämnade av poliserna i Älmeboda och återvände till RON med landning kl 2115. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim 25 min.

86-05-28 Ade, Iso, Wa, Man, Brooks    Q?
På väg till Säljö upptäckte vi en mindre markbrand på Wämö, Karlskrona. Larmade brandkåren via LAC, då K-a brandkår inte passade riksfrekvensen. Branden snabbt under kontroll.
Flygtid 15 min.

86-06-01 Joo, Iso, Wa, Man, Brooks    Q?
Larm Cefyl kl 0545. Sjuk besättningsman på spanska handelsfartyget “Calicia“. Pos N5551 E1548. Start kl 0605. Hämtade sköterska på Söderstjärna och framme vid fartyget kl 0630. Pos N5557 E1531. Y-man och sköterskan vinschades ner. Pat togs ombord med sele. Landning Söderstjärna där ambulans väntade kl 0650. Åter RON kl 0700. Väder: CAVOK. Flygtid 50 min.

86-06-04 ?, ?, Ke, ?, ?     Q?
Larm Cefyl 0200 om två saknade mindre fritidsbåtar i trakten av Åhus. Inväntade gryningen, start 0325. Började avsöka aktuellt kustavsnitt. Gick sedan på kustbevakningsftg:s begäran upp i Hammarsjön där vi fann båtarna. Dom hade sökt sig hit i svår dimma, visste ej sin position. Ledde dem på rätt spår. Landning 0510. Flygtid 1 tim 45 min.   /Ke 

86-06-06 Kr, Joo, Ny, Fol, Selling    Q?
Larm från Cefyl fredag em 1247. Brådskande tp av en hjärnblödning från Kalmar till Lund. Start 1300 och landning Kalmar flygplats. Därefter Lund, landning Hasslanda. Åter RON 1530. Två sjukvårdare fick taxi Ronneby - Kalmar. Och som vanligt ingen kontakt med Cefyl när det blir uppdrag. Flygtid 2 tim 30 min.

86-06-15 Beg, Kr, Os, Asp, Brooks    Q?
Larm från Cefyl söndag em kl 1757. Start 1810. Skallskadad besättningsman från ryskt handelsfartyg, “Tamsalu“ från Tallin. Pos N5609 E1718. Sköterska medföljde från RON, Carina Katz. Läkare från Söderstjärna, Christer Nilsson. Start Söderstj. 1830. I pos kl 1900. Vinschning enligt rutin, dock att den ryske besättningsmannen surrade fast styrlinan och lämnade däcket!! Vinschning klar 1920. Ambulans mötte på Söderstjärna 1950. Åter RON 2000. Väder: Vindstilla, disigt, sikt 5-8 km. Flygtid 1 tim 45 min.

86-06-17 Mel, Beg, Sö, Hel, Nil    Q?
Larm Cefyl ca 1815. Vi i 15’ beredskap. Fiskebåten “Ostpreussee“ tog in vatten NE Christiansö (N5523 E1520). Tre man ombord. Start 1825 medförande en länspump. Framme 1850. Ytb ner, sen länspumpen. Båten stävade hela tiden mot Christiansö och det såg inte ut att vara någon överhängande fara. Pumpen gick ej att starta trots ihärdigt arbete av ytb i ca 20 min. En dansk båt gick hela tiden ca 100 m framför tysken mot hamnen. Pump och ytbärgare vinschades upp precis innan båten var i hamn. Start mot RON 1925. Landning 1955. Felet i länspumpen var trasig tändstiftsanslutning. Annan ansl av bakelit har monterats på våra pumpar. Kommer att modifieras på övriga i FV.Flygtid 1 tim 30 min.

86-06-25 Söl, Pes, Sög, Lar, Engström   Q?
Larm 0845. Flygning 0850-0905. Start mot havererad hkp utanför Trelleborgs hamn. “Räddningsbåt“ från Trelleborg övertog uppdraget och vi avbröt innan vi nådde haveriplatsen. Det var en civil hkp med tre man. Alla klarade sig. CAVOK. Flygtid 15 min.

86-06-25 Söl, Pes, Lar     Q?
Släckning med vattentunna. Skogsbrand vid Bräkne -Hoby. Brandman med i hkp. Flygning 1500 - 1600. CAVOK. Flygtid 1 tim.

86-06-27 Söl, Pes, Sög, Lar, Eng    Q?
Larm 1500. Flygning 1505-1630. Två gummiflottar hade observerats flytande till havs söder om Åhus. Vi fann gummiflottarna obemannade i pos N5553.2 E1419.8 och N5548.6 E1415.7. Flottarna bärgades av lotsbåt 710 från Åhus. Vind 320°/25kmt. Flygtid 1 tim 25 min. 

86-06-29 Pes, Söl, Sög, Lar, Engström   Q?
Larm i hemmet 0705. Fiskebåten “Glimmaren“ från Kalmar har motorhaveri samt läcker. Pos N5543 E1637. Vi startade 0735 för “leverans“ av länspump. Vi vinschade ner pumpen 0805. Situationen var odramatisk emedan båtens egen pump fungerade tidvis och vädret var gott. Vi landade F17 0845. “Glimmaren“ bogserades till hamn. Flygtid 1 tim 10 min.

86-07-05 Joo, So, Ny, Dah, R.Svensson   Q?
Larm från Cefyl 0910. En fernissad kostersnipa hade gått från Kalmar till Kristianopel, dit den ankom halvfylld och med motorfel. Efter tätning fortsatte han kl 17 mot Karlskrona, men hade inte kommit fram. Bra väder. Vi startade 0945 och gick leden från Karlskrona mot Torhamn och började avsöka Kalmarsund upp till i höjd med Bergkvara. Fortsatte söka SE om ÖSU. Karlskrona radio fick ett tips om att en liknande båt låg vid Långören. Vi gick dit och kunde konstatera att det var den eftersökta. Han hade gått in dit på kvällen och var för trött för att ORKA MEDDELA sina anhöriga. Vi återvände RON och landade kl 1225. Flygtid 2 tim 45 min.

86-07-17 På, Ari, Wb, Löm, Bergsröm   Q?
Larm Cefyl om en surfingbräda funnen tom med segel 500 m från land utanför Hagaberg på Öland. Larm kl 1515. Start 1520 mot angiven position. Efter 10 min flygning avbröts uppdraget när ägaren till brädan anmält till Sthlm rdo att hans bräda försvunnit ut till havs vid Hagaberg på Öland. Flygtid 10 min.

86-07-21 Hm, Iso, Ke, Eng, Axelsson    Q?
Larm Cefyl om sjuk kvinna ombord på fiskeftg “Jenny“ ca 19 M SW Hasslö. Larm 2158. Start 2217. Landning 2320, vid Söderstjärna där ambulans mötte. Flygtid 1 tim.

86-07-24 Hm, Iso, Ke, Eng, Axelsson    Q?
Larm Cefyl saknad segelbåt Borgholm - Byxelkrok. Fick område av Sthlm rdo upp till strax söder Kungsgrundet. Båten återfanns välbehållen ca 2 M syd Kungsgrundet.
Start 1515. Funnen 1635. Landning 1830. Flygtid 3 tim 15 min.

86-07-26 Hm, Iso, Ke, Eng, Axelsson    Q?
Kl 2324 larm från polisen Karlshamn via vakten F17 om skallskada på ön Skiftesön ca 900 m SW Tjärö. Terrängen medgav ej landning, det blev bårvinschning. Start 2345. Framme 2352. Landning Karlshamn/Asarum 0025. Landn F17 0035. Flygtid 50 min.

86-07-29 Cl, Nom, Os, Tor, Persson    Q?
Larm Cefyl 1005. Ambulanstp Västervik - Lund. Pat med inre blödning. Start 1015. V-vik 1100/1130. Lund 1300. Åter RON 1345. Läkare och sköt. medföljde flygn. Väder: CAVOK.
Flygtid 2 tim. 55 min.

86-07-30 Cl, Nom, Os, Tor, Persson    Q?
Larm Cefyl 1740. Beordras till 5’ beredskap på F10 kl 1900. Spaningen till “Västerhavet“. Start 1800. Landning F10 1850. Åter RON 2130. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 30 min.

86-08-05 Elö, Beg, Wa, Asp, Dalén    Q?
Larm Cefyl kl 0000 angående tp av två svårt skallskadade personer från Visby till Sthlm. Båda uppgavs ligga i respirator och det var tveksamt om Visby-hkp kunde ta båda. Efter ankomst till F17 fick vi besked att en av patienterna kunde transporteras utan respirator och att Visby-hkp därmed kunde ta båda. Flygtid 0.

86-08-05 Elö, Beg, Wa, Asp, Dalén    Q?
5’ beredskap för ovanstående sjuktp Visby - Sthlm. (Landning Visby kl 0500).

86-08-12 Erk, Kr, Ny, Man, Nilsson    Q?
Larm från LAC Växjö, kl 1040. En kvinna med brutna revben fanns på Ekö i Karlshamns skärgård. Start mot Asarum där vi hämtade ambulanspersonal och fortsatte till Ekö. Kvinnan fanns i ett gult hus på NW delen. Efter lastning gick vi till Asarum och RON. Flygtid 35 min.

86-08-21 Mel, Ade, Hg, Fol, Engström   Q?
Larm Cefyl 1440. Start 1445. Skadad besättningsman på isbrytaren “Thule“ (krossad hand). Läge: 4 M SE Torhamn. Den skadade avlämnades på Söderstjärna där ambulans väntade, kl 1510.  Landning RON 1520. Flygtid 35 min.

86-08-22 Ade, Mel, Hg, Fol, Engström   Q?
Larm från Cefyl. Start 1213. Hjärtsjuk besättningsman på “rysk fiskebåt“ i läge N5528 E1432. Hämtade upp narkospersonal vid Karlshamns lasarett. Radiotrafiken transiterades av ryska fartyget “Talsi“, som låg i området. Y-man och läkare vinschades ner, och efter en stund Hg med EKG - app, som hade begärts via ytbärgarradion. Det konstaterades att mannen var avliden sen ca tre timmar tillbaka enligt lasarettspersonalen. Han lämnades därför kvar ombord. Framme vid “fiskeftg“ 1250. Insats avslutad 1320. Landning RON 1352. Flygtid 1 tim 40 min. 

86-09-01 Er, Nom, Sö, Hel, Ber    Q?
Larm Cefyl 1210. Tankade i extra och startade mot angiven pos E Bornholm kl 1220. Insatsorsak: Sjöman på holländska fregatten “Abraham Crijnse“, akuta blindtarmsbesvär. Läkare fanns ombord. Vi hade också fljläkare Åhrberg ombord. Kl 1300 framme, pos N5504 E1520. Fartyget ingick i Natoövn Northern Wedding. Hkp -däck fanns ombord men vi fick inte landa där. Pat vinschades istället upp med bår. Start från fartyget kl 1324. Landning Rönne kl 1342, där ambulans fanns på plats. Åter Ronneby, landning kl 1420. Flygtid 2 tim.

86-09-02 Nom, Er, Sö, Hel, Ber    Q?
Larm Cefyl 0950. Fiskebåt SE Utklippan tog in vatten. Start 0953, landning 0958. Lyckades tydligen täta läckan. Vår basering var Sjöbo. Rapport utöver detta, ej skriven.
Flygtid 5 min.

86-09-05 Er, Mel, Sö, Hel, Ber    Q?
Larm Cefyl 1155. Tom motorbåt med “varm motor“ funnen strandad NW Senoren. Start 1200. Påbörjade sökning W Senoren när Karlskrona radio meddelade att båtägaren fanns på land. Avbröt 1215. Landning F17 kl 1225. Flygtid 25 min.

86-09-12 So, På, Ny, Lar, R.Svensson   Q?
Larm Cefyl 0040. Karlskronatrålaren “Shetland“ hade en man med komplicerat benbrott 25 km söder Gö. Start 0115 mot Söderstjärna där syster “Smirre“ väntade. Framme vid “Shetland“ 0135. Bårvinschning efter första hjälpen av “Smirre“. Vid användning av vakuum -madrassen saknades en adapter för att kunna tömma den på luft. Ambulans mötte 0225. Åter RON 0240. Bra väder, 270°/ 30 kmt. Vinschningen tog 33’. Flygtid 1 tim 25 min.

86-09-22 Pes, Hm, Ny, Dah, P.Svensson   Q?
Larm 0135 ifrån Cefyl. Tre 20-åringar saknades efter fågeljakt i Ronneby skärgård. Start 0220 och sökte på öarna söder Ronnebyhamn. 0245 hittade vi båten ankrad vid Gåsfeten. De tre saknade hade tagit skydd i fyren. Vi tog dom med till F17 där polis hämtade. Bra väder, 280°/ 35 kmt. Flygtid 35 min.

86-10-19 Kr, Mel, Ny, Löm, Engström   Q?
Larm från Cefyl 1530. En fiskebåt nerdragen av nät, hittad vid fyren Tunören SSW om Sölvesborg. En man i mörka kläder och blå flytväst saknades. Start 1600 och började söka 1620. I området fanns även R/k “Nymölla“ och en Rescue-båt. Vind 180°/ 40 kmt, sikt 1.5-2 km. 1640 hittade Rescue-båten den saknade. Vi vinschade upp honom, och på väg till Karlshamn gav vi konstgjord andning och hjärtkomp. Landade utanför akuten där personal mötte. Åter RON 1710. Negativt resultat. Flygtid 1 tim 10 min. 

86-10-21 Pes, Söl, Wa, Asp, Sve    Q95/96
Under övningsflygning fick vi larm från Cefyl, kl 1115 angående hjärtsjuk man på Utlängan. Sjukvårdspersonal var på väg till Söderstjärna. Strax före landning på Söderstjärna fick vi oljeläckage på Q95 och tvingades avbryta för landning RON och byte av hkp. Landning  kl 1130. Q96 var uppstartad och klar och vi gick mot Söderstjärna igen kl 1135. Efter hämtning av sjukvårdspersonal, mot Utlängan med landning kl 1150. Pat gick själv in i hkp och vi startade mot Karlskrona las. Landade på nya Hkp-plattan kl 1200. Åter RON kl 1215. 
Väder: CAVOK. Vind: 340°/ 50 kmt. Flygtid 40 min.

86-10-30 So, Er, Hg, Man, Dahlén    Q?
1500 larm från Cefyl i luften vid Söderstjärna, Karlskrona. Båt i brand, två man i livbåt. Starta mot Rönne. 1502 från Sthlm rdo pos: N5510 E1530, ca 20 km E Svaneke. 1520 dansk hkp plockade upp de nödställda. Vi avbröt och hade då ca 40 km kvar. Kl 1545 landning F17. Flygtid 45 min.

86-11-07 Iso, Erk, Os, Löm, Bergström   Q?
Larm Cefyl 2315. ELT -sändning i trakten av Markaryd - N5627.7 E1336.3. Start 2358. Ingen signal kunde uppfångas i området. Höjd 3000 fot. Återvände till Ronneby efter direktiv av Cefyl. Landning RON 0120. Efter landning nytt ELT - läge: Skillingaryd - N5736.1 E1419.9 samt SE därom N5723.2 E1407.0. Vid uppstartning - brandvarning. Byte av hkp.
Start 0200. Kontakt med nödsändare på ca 60 km. Sista delen av anflygningen erhölls samma inkurs mot nödsändare som mot VOR -fyren Shilling - kurs 310° upphållning 10° vänster. Ca 500 m efter plats nödsändare erhölls plats på VOR -fyren omkring kl 0300. Fix läge N5733.0 E1401.1. Landning Axamo, Jönköping på ILS. Försökte hovra med marksikt och strålkastare utmed väg till haveriplats, men efter 1000 m från flygplatsen var sikten obefintlig i marknära moln, dis och duggregn. Återvände och landade 0330.Vid förfrågan om markpejl
för nödsändare fanns en sådan i tornet. Fl - ass och brandman utbildade. Efter samråd med Cefyl begav sig fnav och en ff tillsammans med fl - ass och brandman med markpejlen till platsen för ELT -signal. Lämnar omkring 0430. Framme ca 0500. Brandbil, ambulans och polis fanns på samlingsplats -gården Hosarp. Pejlutslagen gav distinkta riktningar mot ett område, som ligger mellan rutorna i RN 8293 och 8193. I detta område fås obestämda pejlingar, varvid VOR -fyren uppsöks för att exakt bestämma dess läge. Pejlen ger här ett obestämt utslag. Ytterligare några pejlingar gjordes 2 km SE om sändare utan att något distinkt pejlutslag mot sändaren kunde fås. Dimma i området - lämnade omkr. kl 0830. Start med hkp från Axamo 0925.Begränsad sikt i dimma - låga stratus. Bättre sikt efterhand och i haveriområdet några km. Haveriplatsen fastställdes till 1750 m/245° från mötesplats vägkorsningen. Strax efteråt justerad till 1900 m /241°. RN: 638160/ 139240. Ca kl 0950. Ett räddningsfordon befann sig ett hundratal meter från haveriplatsen. Ej landningsbar terräng. Personal fanns på platsen efter några minuter. Åter Axamo 1006. Start från Axamo kl 1230, landning Kalmar 1340 pga ej landningsbart i Ronneby. Flygtid 4 tim 40 min.

86-11-11 Cl, Erk, Wa, Hel, Svensson    Q?
Larm Cefyl kl 0926. En 35:a ur F10 hade havererat vid Kullaberg. Start RON kl 0932. En dansk Fräd - hkp var framme vid haveriplatsen före oss och vi fick order att tanka och avvakta på F10. Landade 1015. Då vår hjälp inte behövdes återgick vi till RON med landning 1135. Ff var från Österrike. Flygtid 1 tim 25 min. 

86-11-17 Pes, Er, Wa, Jok, Persson    Q?
Under övningsflygning fick vi kl 1351, av Cefyl uppgift att kontakta Karlskrona rdo. En äldre man i en vit koster saknades efter en fisketur. Dimma rådde i området med sikt ca 200 m. Aktuellt område var Sissehall - Almö - Tromptö - Lövgrundet - Bollösund. Vi undersökte ett antal radarekon i Västra Fjärden utan att finna mannen. Vi spanade därefter av stränderna i området och fann mannen och båten vid bryggan söder Skavkulla (NW Haglö). Dimman hade då lättat såpass att sikten var ca 1000 m. Mannen var desorienterad men ville absolut återvända med sin båt till Sissehall på Hasslö. Efter att ha blivit noggrant informerad om sin position och fått direktiv för säker navigering gav han sig iväg. Han erbjöds såväl sjökort som kompass men avböjde. Vi startade igen, kl 1431 och efter en halvtimmes övningsflygning kontrollerade vi att mannen var på rätt väg. Flygtid 30 min.

86-11-19 Pes, Nom, Wa, Jok, Persson   Q?
Under övningsflygning fick vi, kl 1340 larm från Cefyl. Fiskefartyget “Certina“ (KN17) tog in vatten och behövde länspump. Pos N5548 E1525. Landade RON och hämtade länspumpar kl 1347. Start kl 1350 mot “Certina“. Fann henne i pos N5602.2 E1531.0 kl 1402. Läget var inte kritiskt och hon assisterades av fiskefartyget “Silvervåg“. Vi vinschade ner pumpen, men inte ytbärgaren pga den hårda vinden (200°/60 kmt). I vanlig ordning fick besättningen inte pumpen att fungera! “Silvervåg“ bogserade henne till Saltö och vi återvände till RON med landning kl 1450. Väder: molnbas ca 200 m. Sikt ca 2 km. Flygtid 40 min.

86-12-02 Cl, Ade, Wa, Dah, Rosenqvist   Q?
Under övningsflygning fick vi, kl 1026 order av Cefyl att gå mot en pos 3 distansmin. öster Simrishamn. Svenska lastfartyget “Villon“:s slagsida hade ökat dramatiskt. Kl 1031 fick vi av Sthlm rdo veta att besättningen (5 man) hade lämnat fartyget och tagits ombord på “Wilhelm R Lundgren“. Framme vid haveristen kl 1046. Fartyget hade då kantrat och låg med kölen upp. Då vår hjälp inte behövdes lämnade vi kl 1115, och återvände för landning RON kl 1145. Fartygets pos N5534.1 E1425.1. Väder: CAVOK. Vind: 310°/60 kmt. Flygtid 1 tim 15 min.

86-12-02 Elö, Beg, Ny, Dah, Persson    Q?
Larm 0610 från Cefyl. Nödraket i Kalmarsund, N5615 E1607. Lite strul innan vi fick tag på ytbärgaren. Start 0655. Vind 170°/65 kmt. Sökte i omgivningen utan resultat. Åter RON 0845.

86-12-02 Beg, Ade, Ny, Asp, Persson
Nytt sökområde, N5611 E1611, radie 8 km. Började söka 1450 och avbröt vid mörkrets inbrott 1555. Inget resultat. Flygtid båda passen 3 tim 35 min. 

86-12-03 Elö, Beg, Ny, Asp, Persson    Q?
Larm 1910 från Cefyl. Fiskebåten “Altana“, från Göteborg 20 distm. SE Utklippan tog in vatten. Start 1940 med två länspumpar. Framme 2005. Vind 260°/65 kmt. Det var omöjligt att i den höga sjön sätta pumpen på däck, så Agne valde att sätta hela lådan i sjön och den drogs in till båten 2015. Startproblem som vanligt, men efter kontakt på radion startade pumpen 2057, men då började båtmotorn skära, och “Altana“ började driva. 2130 larmade vi upp Visby-hkp. 2155 kom TV171 fram till “Altana“ och 30’ senare hade en tross fästs och bogsering mot Karlskrona påbörjats. Vi återvände till Ronneby, men efter landning 2255 (bränsle 200 lbs) fick vi hålla beredskap, för bogsertampen hade släppt.
Flygtid 3 tim 15 min.

86-12-12 Gir, Iso, Sög, Psn, Cen    Q?
Man med blodpropp på fartyg. Larm 1800, start 1850. Hämtade läkare vid Karlskrona. Framme vid lastfartyget “Jannie“ av Karlshamn N5610 E1604 kl 1920. Den skadade vinschades upp i bår och vårdades av läkare under flygning till Kalmar 2005. Slutlig landning F17 2045. Väder: molnbas ca 200 m, sikt 8 km, vind 190°/30 kmt. Flygtid 1 tim 35 min.

86-12-13 Iso, Gir, Sög, Psn, Cen    Q?
Kollision mellan fartyg och fiskebåt. Larm 1320, start 1325. Framme vid haveriplatsen kl 1350 i pos N5529 E1440. Ett tyskt handelsfartyg, “Margareta Haren“ av Ems hade kolliderat med en dansk fiskebåt, “Juanita“. Fiskebåten flöt, var skadad och tog in vatten. Två man hade gått i livflotte och två var kvar ombord. Ett danskt kustbevakningsfartyg, “Dafne“(P530) kom samtidigt till platsen. När läget var under kontroll tog de över räddningsansvaret och vi återvände till F17. Landning 1435. Väder: sikt 6 km. Vind 190°/30 kmt. Flygtid 1 tim 10 min.

86-12-18 Hm, Erk, Ke, Tor, Färdig    Q?
ELT 10 km SE Torhamn. Kl 0135 larm Cefyl. Start 0230. Satellitläge. Sökte i området utan resultat. Fick en svag indikering i Karlskrona hamn, en lampa på Sök-75. Ingen signal, inget brus. Cirklade en halvtimme, återgick sedan F17. Flygtid 1 tim.

86-12-22 Ade, Cl, Ny, Asp, Rosenqvist   Q?
Larm 1130 från Ronnebypolisen. En bil med två kanoter hade parkerats på Almö dagen innan. Bilen fortfarande kvar, men kanoterna borta, varför man befarar att en olycka skett. Vi fann de saknade efter några minuter. Välbehållna. De brukade fira jul på en av öarna. Uppdraget avblåst. Flygtid 10 min. 

86-12-30 På, Elö, Sög, Löm, Alg    Q?
Larm Cefyl kl 1930. 84-årig kvinna på Hanö med trolig hjärnblödning skulle transporteras till Karlshamns las. Start kl 2010 och efter att ha hämtat anestesipersonal på Karlshamns las landade vi på Hanö kl 2030. Kvinnan hade såväl läkar- som sjukhusskräck och vägrade följa med. Vi tvingades ge upp efter nära en timmes övertalningsförsök. Återvände till RON via 
Karlshamn, med landning kl 2130. Flygtid 40 min.

86-12-31 På, Elö, Sög, Löm, Alg    Q?
Larm Cefyl kl 1210. Kvinnan på Hanö (se ovan) måste enl läkare till sjukhus. Start kl 1215. Hämtade distriktsläkaren och -sköterskan i Karlshamn och landade sedan Hanö. Efter ett långt samtal med läkarpersonalen (båda kvinnor) följde kvinnan med till Karlshamns las. Landning RON kl 1345. Flygtid 40 min.
 
 

1986=66 uppdrag./Oha                                                                                       Top

FRÄD 1987 RONNEBY
 

87-01-01 På, Elö, Wa, Eng, Alg    Q?
Larm Cefyl kl 0000. En man med hjärnblödning behövde tp från Karlskrona till Lund. Start kl 0050 och landning Karlskrona kl 0103. Trots tidsöverenskommelse (0100) fick vi vänta ca 20 min på pat. Start kl 0130 med landning Hasslanda kl 0220. Åter via Karlskrona med läkarpersonal och landning RON kl 0340. Väder: molnbas ca 100 m. Sikt: 1-3 km i snöfall. Vind: NE/50 kmt. Flygtid 2 tim 50 min.

87-01-03 På, Elö, Wa, Löm, Alg    Q?
Polisen i Karlskrona begärde, kl 1500 hjälp med att söka efter en kvinna, som saknats sedan 11-tiden. Hon var deprimerad och hade tagit lugnande tabletter. Risk förelåg att hon tänkte ta sitt liv, alternativt inte skulle orka att gå tillbaka utan att frysa ihjäl under natten (-10 till -15°). Sökte i aktuellt område fram till mörkrets inbrott utan resultat. Återvände RON med
landning kl 1625. Kvinnan anträffades strax därefter i en sommarstuga. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 10 min.

87-01-05 Ari, Söl, Sö, Löm, Bom    Q?
Larm Cefyl om norskt ftg “Hafra“, som hade maskinhaveri ca 45 km söder Gö. Fartyget var en kusttanker på 499 ton och pos var N5545 E1520. Sjöräddnftg “Wilhelm R Lundgren“ var på väg mot pos och hade 1 tim kvar. När då radiokontakten med fartyget upphörde fick vi startorder. När vi hade 10 km kvar fick vi och Sthlm rdo kontakt med “Hafra“ på radio. Väl framme verkade allt vara under kontroll, förutom maskinen som bara gick på lågt varv. Vi återvände RON. Startade RON 0945, landade 1025. Flygtid 40 min.

87-01-08 Ari, Söl, Wa, Asp, Bom    Q?
Larm Cefyl kl 1710 angående fiskebåt, som fått brand ombord. Läge söder ÖSU. Då vi kontaktade Cefyl omedelbart före start fick vi veta att branden var släckt och att vår hjälp inte längre behövdes. Återgick till en timmas beredskap. Flygtid 0.

87-01-09 Ari, Söl, Nsn, Löm, Bom    Q?
Larm från Cefyl om ELT öster Bornholm. Start 0845. Efter ca 20 min fick vi order att gå mot fiskebåten “Glimmaren“( pos N5530 E1639), som hade motorhaveri och tog in vatten. Efter kontakt med “Glimmaren“, som låg och drev och som avböjde assistans av oss eftersom en annan båt kunde undsätta dom inom en timme, fortsatte vi mot ELT - läget. Vi fick ingen kontakt med ELT. Framme i uppgiven pos låg en dansk fiskebåt “Kristina Martin“, som inte heller hade kontakt med något. Efter en stunds letande avbröt vi och gick mot Ronneby: Landning 1120. Flygtid 2 tim 35 min. 

87-01-09 Söl, Ari, Hg, Löm, Bom    Q?
Ca 1200, samtal från Sthlm rdo där man nu fått bekräftat att en dansk fiskebåt R378 “Tannika“ saknades sedan förmiddagen. “Tannika“ hade fiskat i pos ca N5520 E1632. Strax efter ringde Cefyl om samma sak. Dessutom hade “Glimmaren“,(se ovan) begärt att få en länspump. Vi tankade 2x2500 samt lastade ombord två st länspumpar och startade ca 1230. Vi gick mot “Glimmaren“ men i höjd med Utlängan fick vi order att gå mot “Tannika“ eftersom Visby-hkp var på väg mot “Glimmaren“. Av Sthlm rdo fick vi en position: N5513 E1620, som var beräknad för en livflotte på drift. Vi gick till den positionen, - ingenting. Därefter lade vi i samråd med Sthlm-radio upp ett sökområde med 10x10 km sida och sökte igenom det. I pos N5512 E1618 hittade vi en fiskeboj med lina i vars ände några mindre bojar med nät omkring satt fast, i övrigt ingenting. Väder: snöbyar sikt 0.5-3 km. Sjöhävning ca 6. 
Temp. -10 till -15°. Flygtid 3 tim 20 min.

87-01-10 Ari, Söl, Sö, Hel, Bom    Q98
Larm från Cefyl kl 1000 om start mot nytt sökområde för “Tannika“ (se ovan) Q98 startade ej. Efter reparation (tändbox, stift osv)start 1215 mot pos N5434 E1543. Kl 1236 (10 min kvar till position) att en livflotte med tre man bärgats. Samtliga vid god vigör. Fantastiskt. Efter ca 30 tim i och utanför livflotten genomblöta samt utan överlevnadsdräkter. Vi fortsätter mot räddningskryssaren “Jens Weber“ för hjälp med ev transport. Någon sådan blev ej aktuell. På hemväg fick vi från Karlskrona radio begäran om hjälp att söka S Bollö efter “nödraket“. Inget resultat. Landning RON 1425.Flygtid 2 tim 10 min.

87-01-06 Ari, Söl, Sö, Eng, Bom    Q?
Larm Cefyl. Sjuktp Kalmar - Linköping. Startade 1700. Patienten, en gravid kvinna i 25-årsåldern med för litet foster och troligen nära förestående förlossning. Hämtade patient, barnmorska, anestesiläkare, sjuksköterska samt kuvös (kunde bli förlossning i hkp) på Kalmar flygplats. Landade Linköping/SAAB där ambulans väntade. Åter Ronneby via Kalmar. Landning 2025. Förlossningen skedde 1.5 tim efter ankomst Linköping. Mor och dotter bra. (Föregående förlossning för henne hade gått illa, -barnet dött). Flygtid 2 tim 50 min.

87-01-11 Söl, Ari, Sö, Hel, Bom    Q?
Vid 13-tiden förfrågan av Cefyl om tp -uppdrag av förnödenheter och snöslunga samt arbetsfolk från Mönsterås till Vållö. Cefyl hade kontaktats av kommunalrådet Göte Eriksson i Mönsterås. Vållö var insnöat och dessutom var det mycket kallt. Startade 1405, tp av folk och mtrl enl ovan. I samband med tp tog vi även med två sjuka till Mönsterås. De sjuka åkte
ambulans till Oskarshamns las. Landningarna skedde utanför brandstn i Mönsterås, på Vållö på plant fält med referensträd (kraftigt uppvirvlande snö). Åter RON, landn 1720. Flygtid 2 tim 20 min.

87-01-12 Mel, So, Ny, Man, Algotson    Q?
Larm från Cefyl 1230. Hjärtsjuk äldre man fanns i ett hus norr Mälarhusen, 5 km norr Sandhammaren. Start 1245. I samband med vår kustangöring lämnade LAC vägbeskrivning. Snöfall, snödrev och vind 60-70 kmt. Hittade rätt hus, men fick efter landning dra pulka (25’) 3-400 m i knädjup snö. Start 1420 och landning Kristianstad 1450. Åter RON 1520. Flygtid 2 tim 35 min.

87-01-19 Er, Ade, Wb, Ejd, Lind    Q?
Larm Cefyl kl 1237 om besättningsman med handskada ombord på fiskefartyget “Vingarö“ pos: N5522 E1651. Kl 1247 start och efter landning Karlskrona och hämtat sköterska mot pos. Kl 1337 framme och vinschning  enkelsele. Patienten i god kondition med några krossade fingrar. 1346 start mot K-krona, landning 1418. Under fly mot RON nytt larm från Cefyl på HF om brinnande fiskebåt i “POLSKA FISKEZONEN“, snabbtanka och starta så fort som möjligt. Väder: sikt 2-4 km vind 100°/35-40 kmt, disigt. Flygtid 1 tim 40 min.

87-01-19 Er, Ade, Wb, Ejd, Lind    Q98
Larm enl uppdraget innan. Start 1440 mot pos: N5523 E1746. Anflygning ua. Framme vid den brinnande fiskebåten “Dilona“(KN 7) av Karlshamn. De fem ombordvarande hade 1430 lämnat ftg i en gummiflotte och tagits ombord på ett polskt fiskeftg, därefter flyttat över till svenska fiskefartyget “Ringö“ varifrån vi vinschade upp dem i dubbelsele med hjälp av ytb. Kl 1548 lämnar vi området mot Rönne efter klartecken från Cefyl. Det visade sig att hela bes kom från Nexö/Bornholm. Bes var oskadd, vädret som föregående uppdrag, landning 1640. Efter en värmande kopp kaffe åter till SVERIGE. Landning RON 1825. Flygtid 2 tim 45 min.

87-01-21 Er, Ade, Wb, Fol, Lind    Q98
Larm Cefyl 0300 om sjunkande fiskefartyg W Bornholm, N5501 E1357. Start 0355 med två länspumpar ombord. Efter 5’ flygning vid kustlinjen fick vi avbryta för att fiskebåten hade sjunkit och bes hade tagits ombord på andra fartyg i dess närhet. Fartyget var “Lyö“(SG103) från Svendborg. Väder: sikt 5-8, svag vind, disigt med stor risk för isbildning.
Landning RON 0405. Flygtid 10 min.

87-01-30 Kr, Nom, Wa, Jok, Lop    Q?
Larm Cefyl, kl 1830, angående kvinna på Hanö med misstänkt blödande magsår. Start kl 1925 och landning Hanö kl 2005. Kvinnan hämtades med bår och start mot Asarums “int“ kl 2015. Landning Asarum kl 2020 där ambulans väntade för tp till Karlshamns las. Åter RON kl 2030. Väder: molnbas 150 m, sikt 1-2 km, vind 260°/50 kmt. Flygtid 1 tim 5 min.

87-02-16 Pes, Erk, Ny, Dah, Färdig    Q?
Larm från Cefyl 0702. Sjunkande fiskebåt, “Certina“ från Karlshamn, läge N5541 E1513. Framme 0732 och vinschade ner första pumpen. 10 minuter senare, ytb ned för att starta den, och strax efter även pump nummer två. Kl 08 lämnade vi “Certina“. Åter Ronneby 0824. Sikt 1 km och vind nordlig/40 kmt. Samma båt och uppdrag 861119. Flygtid 1 tim 10 min. 

87-02-16 Hm, Pes, Oha, Dah, Cen    Q96
Larm Cefyl 1030. Äldre dam funnen liggande utanför sitt hus på Aspö, troligen med brutet ben. Kvinnan kunde ej flyttas inomhus pga de svåra smärtorna hon kände då någon rörde vid henne. Start med Q96 1044. Nedsatt sikt pga snöfall i området. Landning Karlskrona las, nya hkp-plattan för hämtning av läkare. Kl 1100 landning “Lökanabben“, Aspö. Patienten fick smärtstillande intravenöst av den medföljande läkaren, varvid vi kunde placera damen i vakuum -madrassen i båren. Landning Karlskrona lasarett ånyo kl 1125. Fick via polisradion och “K1“ fram en ambulans, som hämtade pat vid hkp-plattan. Landning RON 1138. Flygtid 40 min.

 87-02-22 Pes, Hm, Fl, Dah, Persson    Q96
Polisen i Karlskrona saknade en man från Nättraby, som troligen gett sig ut på pimpelfiske utan att återvända. Vi startade 1410 och sökte på isarna utanför Nättraby med omnejd. Inget resultat, landning efter en timme. Strax därefter ringde polisen Ronneby och meddelade att den saknades bil återfunnits vid Ekenäs brygga. Start 1550 och spaning över aktuella isar, dock utan resultat trots att såväl polisman, som dito hund medföljde. Flygtid 2 tim 20 min.    /Fl

87-03-08 Nom, Söl, Wa, Löm, Boman   Q?
Larm Cefyl kl 0835. Dansk fiskare hade skadat handen. Pos N5619 E1850. Start kl 0845. Hämtade sjukskötare i Karlskrona och var sedan framme vid fartyget kl 0955. Pos N5620.3 E1841.2. Vinschade i sele och var klara 1002. Landade Karlskrona las med skötare och patient kl 1046. Åter RON kl 1055. Väder: molnbas 5-600 m. Sikt: 5-10 km. Flygtid 2 tim 10 min.

87-03-23 På, Elö, Ny, Man, Algotsson   Q?
Larm från Cefyl 0720. Hjärtsjuk 80-årig man på Hanö. Fick en syster med från Karlshamn och landade Hanö 0740. Patienten på kärra till fotbollsplan. Landade Karlshamns lasarett 0815. Åter RON 0825. Bra väder. Flygtid 35 min.

87-03-30 Mel, Söl, Hg, Lar, Pettersson   Q?
Larm från Cefyl kl 1230. Nödsignaler på 2.182 Mhz hade uppfattats av olika enheter. Pejling hade utförts av FRA. Start 1240. Sökte i givet område men fann endast diverse skräp, förmodligen dumpat. Ett ryskt fartyg siktades i området med kurs ut ur området. Avbröt efter totalt 3 tim 30 min sökning i området (2 pass). Landning 1900. (Pos N5558 E1655). Flygtid 5 tim 35 min.

87-04-05 Mel, Kr, Hg, Lar, Persson    Q?
Larm från Cefyl kl 2240. Fiskebåten “Liza“, Karlskrona hade läckage och ville ha hjälp med en länspump. Start 2320. Framme kl 2400 i pos N5620.9 E1656.9. Vinschade ner en pump. Låg kvar i området tills man meddelade att man fick pumpen att fungera. Landning 0120. Vädret bra, men båten rullade i sidsjö. Flygtid 2 tim.

87-04-11 Elö, Ade, Ny, Fol, Rosenkvist   Q?
Under 15’ beredskap larmade Fl om att han hörde en ELT, kl 1810. Start 1825 och plats över 1. komp hangar. Landning 1830. Sändaren fanns i en flytväst. Flygtid 5 min.

87-04-18 Ari, Beg, Sö, Jok, Färdig    Q?
Kl 1325 larm från Cefyl om en ELT i Hässleholmstrakten. Startade kl 1329, steg till 2400 m. Fick kontakt kl 1346, kl 1350 stängdes den troligen av, då signalen helt plötsligt bröts. Landade Hörlinge och frågade, eftersom det var verksamhet där. Därefter återvände vi till F17. Flygtid 1 tim 10 min.

87-04-24 Cl, Joo, Wa, Hel, Boman    Q?
Larm Cefyl kl 0910. En PA30 befarades ha havererat under inflygning till Halmstad i dåligt väder. Start kl 0915. Kl 0948, i höjd med Knäred, fick vi avbryta och återgå till Ronneby. PA30:an hade landat ua och stod i en hangar. Sikten i Halmstad var endast ca 1600 m, varför Fl ej hade optisk kontakt vid landning och intaxning. Något landningsmeddelande lämnades inte heller. Flygtid 1 tim.

87-04-28 Joo, Pes, Os, Löv, Ros    Q?
Larm Cefyl 2235. Besättningsman med skadad hand på fisketrålaren “Eros“ från Hasslö. Pos N5540 E1733. Start 2317. Läkaren Sören Andersson medföljde från Karlskrona. I pos vid trålaren kl 2400. Pga besvärliga förhållanden - master - vinschades besättningsmannen i enkelsele. Bes.m drogs ändå ut i vattnet vid vinschningen. Pat transporterades till Karlskrona las. Efter landning på Söderstjärna upptäcktes att vinsch och vinschlina skadats. Uttransport gjordes till “Najaden“ i Hanöbukten (30 min). Väder: God sikt 310°/60 kmt. 
Flygtid 1 tim 50 min.

87-05-03 Joo, Pes, Sög, Lar, Ros    Q?
Larm från Cefyl 1200. “Kvinna med diabetes i coma på Saltärna“. Start 1230. Hämtade läkare i Karlskrona 1240. Framme vid Saltärna 1250. Läkaren gav vård på platsen och sedan kvinnan vaknat upp ur koman transporterades hon till Karlskrona lasarett. Landning i Ronneby 1225. Väder: God sikt och vindstilla. Flygtid 40 min.

87-05-07 Gir, Erk, Os, Ejd, Färdig    Q?
Larm Cefyl 1215. Ambulanstp Karlskrona - Lund. Skallskadad 3-årig flicka. Start 1245. Karlskr 1300. Läkarna, Lasse Lundgren och Lisbet Karlegärd medföljde. Pat var inte förberedd med komplett ventilering från lasarettet. Läkarna förutsatte att de kunde direktkoppla sin syrgasslang till hkp ventilationsutrustning. Ej samma storlek på anslutning. Fick nöja sig med att använda hkp ventilator. Landning Lund 1345. Tankning Sturup. Åter RON 1630. Flygtid 2 tim 5 min. 
 

87-05-12 Beg, På, Hg, Psn, Algotsson   Q?
Larm från Cefyl kl 1315 vid basering Kalmar. -Q98 på väg F16 - Visby med brandvarning (båda). Startade mot Visby kl 1320, avbröt kl 1345 då Q98 landat Visby ua. Landning Kalmar kl 1410. Flygtid 50 min.

87-05-27 Söl, Joo, Sög, Dah, Fig    Q?
ELT. Larm 2040 från Cefyl. Start 2045. Ett flygplan i Höganäs stod med ELT igång. Den tystades 10 min före vår beräknade ankomst. Vi återvände till F17 och landade 2215.
Väder: CAVOK 110°/50 kmt. Flygtid 1 tim 30 min.

87-06-04 Nom, Erk, Wa, Tor, Lindh    Q?
Larm Cefyl kl 1220. Befarat flyghaveri vid Kågeröd. En SK61 från F5 med två man saknades efter flygning vid Kågerödsfältet. Start kl 1224. Kl 1238 fick vi uppgift om att fpl hade hittats havererat ca 800 m väster Kågerödsfältet. Framme vid haveriplatsen kl 1301. Pos N5600.0 E1202.4. Ingen ELT - signal. Personal från Räddningskåren, ambulans och hkp J92 var då på plats. En av ff var död och den andre svårt skadad. Båda satt kvar i fpl. Startade kl 1319 mot Lunds las med den skadade. Landning Lund kl 1332. Åter mot RON 1403 med landning 1445. Väder vid haveriplatsen: Duggregn med sikt 4-6 km. Flygtid 1 tim 35 min.

87-06-11 Nom, Gir, Sö, Asp, Ros    Q?
Start 1625 för identifieringsuppdrag åt Karlskrona sjöbevakning. Flygtid 1 tim 15 min.

87-06-24 Cl, Iso, Ke, Fol, N. Lindbäck   Q?
Larm LAC/Cefyl kl 0905 om kvinna med hjärtinfarkt på ön Bjärnö vid Tjärö. Start 0920. Marknära stratus och dimma. Vind vx/svag. Radarinflygning från havet på 023°. Avtalade om mötande ambulans med läkare i Järnavik. Allt ua. Flygtid 50 min.   /Ke

87-06-25 Cl, Ari, Ke, Fol, Lindbäck    Q?
Larm Cefyl 1845 om segelbåten “May Way“ (Najad 34) 4 mil söder ÖSU. Odefinierade svårigheter. Start 1852. Funnen ca 7 M N och E om ÖSU. Hon gick på 300°, lätt bidevind. Vind 240° 12m/sek. Ville ha hjälp med bogsering runt udden in i Kalmarsund, då sjön var för grov (???). Minfartyget “Kullen“ till undsättning inom 40 min, varför vi lämnade
kl 1933. Sikten var god. “Kullens“ avsikt var att bogsera i hamn i Gräsgård på Ölands östra sida, ca 7 M norr om ÖSU. Flygtid 1 tim 15 min.    /Ke . 

87-06-28 Cl, Ari, Ke, Fol, Lindbäck    Q?
Larm Cefyl 1703. ELT i trakten av Växjö. Start 1712, steg till 4500 fot i bra väder. Fick vid 1730-tiden svag, icke entydig signal, olika riktning på 121.5 och 243 Mhz. På ca 40 km stark signal som lokaliserades till Feringe flygfält S Värnamo. MFI, SE-FIA i hangar. Fick tag i ägaren, som tystade sändaren, som stod i armerat läge. Landning F17 kl 1845. Flygtid 1 tim 35 min. /Ke

87-07-03 Ari, På, Wa, Jok, Wes    Q?
Larm Cefyl kl 1446. Ett fpl typ S80 med en man ombord hade motorstörningar söder Ystad. Start kl 1450. Malmö Control rapporterade kl 1454 att fpl:ets motor stannat, men att det lyckats ta sig in över land. Kl 1457 fick vi rapport att fpl hade nödlandat i bäring 032° avst 3.5 km från Ystad, i en grusgrop vid Öje. Kl 1504 fick vi order att avbryta och återvända till RON. Vi befann oss då söder Listerlandet. Landning RON kl 1515. Väder: CAVOK. Flygtid 25 min.

87-07-05 På, Elö, Wa, Jok, Wes    Q?
Larm Fl RON kl 1459. Linjeflygs Fokker F28 från Arlanda var under inflygning för landning RON när Fl förlorade radiokontakten med fpl. Ingen radar igång då Fl var ensam i tjänst (semesterperioden). Start kl 1504. På direktiv av såväl Fl som Cefyl flög vi mot Emmaboda. Framme kl 1515. Fokkern stod parkerad vid stationsbyggnaden på Emmaboda flygplats och verkade OK. Radiokontakt med besättningen konfirmerade detta. Vi landade och frågade vad orsaken var att de landat på Emmaboda. Svaret blev att de hade TAGIT FEL PÅ RONNEBY OCH EMMABODA FLYGPLATS! Fokkern fick inte starta med passagerarna ombord då banan bara är 1300 m lång. Då vår hjälp inte behövdes startade vi igen och landade RON kl 1540. Väder CAVOK. Flygtid 25 min.

87-07-14 Mel, Hm, Os, Lar, Roos    Q?
Larm Cefyl kl 0700. Sjuk man på Inre Stekön för omedelbar tp till Karlskrona las. Start 0710. Landning omöjlig. Ytb, fnav och 2:ff nedvinschades. Patienten, 88 år var medvetslös. Bårvinschning av fnav. Konstgjord andning/ hjärtkompr. under färd till las. Landning RON 0745. Väder: CAVOK. Flygtid 35 min.

87-07-17 Mel, Hm, Os, Lar, Roos    Q?
Larm Cefyl 0340. En fyra meter lång eka med tre flickor hade inte återkommit under kvällen till Trummenäs från Ljungskär. Start 0415. 3 min efter start meddelade Karlskrona radio att flickorna återfunnits på en annan ö. Landning kl 0420. Väder: Gryning, CAVOK. Flygtid 5 min.

87-07-17 Hm, Mel, Ny, Lar, Roos    Q?
Larm Cefyl 1645. Sjuklig 80-åring på kryssningsfartyget “Royal Odyssé“ i Bornholmsgattet. Start 1730 och framme kl 18 i pos N5515 E1427. Vind 16-18 m/sek. Vinschning i dubbelsele från akterdäck. Landade 1815 på Rönne där ambulans mötte. Åter RON 1915. Ingen sjv. Flygtid 1 tim 45 min. 

87-07-17 Hm, Mel, Ny, Lar, Roos    Q?
Larm från Cefyl under återflygning från föregående uppdrag. Härby brandch ville ha hjälp med brandsläckning i Viss Mosse. Start med annan hkp kl 2030. Framme kl 21. Svårt att se var det brann i mossen. Hämtade vatten i Ö. Ringsjön. Avbröt 2205, vid mörkrets inbrott, då vi fällt tre gånger (långt efter vatten). Åter RON 2250. Flygtid 2 tim 20 min.

87-07-20 Kr, Ade, Ny, Dah, Kylvåg    Q?
Larm från Cefyl 0820. Hjärtinfarkt på “Finnjet“. Start 5’ senare och landning “Finnjet“ efter 30’ . Läge N5551 E1610. Patienten mycket bättre. Landade Söderstjärna 0915, där ambulans mötte pat + två anhöriga. Åter RON 0925. Bra väder. Flygtid 1 tim.

87-07-20 Kr, Ade, Ny, Dah, Kylvåg    Q?
Larm från Cefyl 1239. Röda raketer utanför Kristianopel. Start 1245, men fick avbryta efter två min när den nödställda båten tagits under bogsering. Flygtid 5 min.

87-07-24 Kr, Ade, Ny, Dah, Kylvåg    Q?
Hittade under övningsflygning en desorienterad segelbåt i dimman 7 km SSE Gåsfeten. Segelbåten anropade Karlskrona radio på kanal 11A och vi lämnade båtens position fvb till lotsarna. Flygtid 15 min.

87-08-08 Er, So, Ny, Tor, Lundal    Q?
Larm från Cefyl 0335. En 56-åring saknades efter en fisketur dagen innan. Hade gått ut från Klagshamn S Malmö i en segelbåt med utombordare. Start 0415 och framme i området 0500. Bra väder, svag vind. Inget resultat av sökningen mellan Sverige och Danmark. Tankade Ängelholm efter 3 tim 20 min. Efter ny start hittade vi den saknade Gert Persson kl 09 strax utanför Kastrup. Han gav “tummen upp“. ONÖDIGT RÄDDNINGSUPPDRAG! Flygtid 5 tim 5 min.

87-08-09 So, Er, Ny, Tor, Lundal    Q?
Larm 1905 från Cefyl. Fallskadad 7-årig pojke. Start 1950 och landning 2030 på flygfältet i Oskarshamn. 2100 start med patienten, doc och moder. Landning Sturup 2220 fvt Lund. Åter Ron med doc 0045. Bra väder. Flygtid 2 tim 45 min. 

87-08-25 Elö, På, Sö, Asp, Lin    Q?
Larm i luften 1425. Tysk segelbåt med mastbrott befarades ha gått till botten ca 5 km N Simrishamn. Under senare delen av anflygningen, som tog 20 min, fick vi att båten möjligen hade gått till Simrishamns hamn. Vi fortsatte dock fram och avspanade Baskemölla - Simrishamn stranden och en bit ut utan att finna något. Vi kunde dock se att en båt motsvarande beskrivningen låg vid kaj i Simrishamn. Vi avbröt, Kustbevakningen kontrollerade att det var rätt båt. Flygtid 1 tim.

87-08-30 På, Elö, Sö, Asp, Lin    Q?
Larm Cefyl 0650. Fiskebåt behövde länspump. Pos några hundra m E Torhamn udde. Start 0730, framme 0742. Ytb ner, länspump ner. Ytb startade pumpen och den var tillräcklig, tillsammans med den som redan var igång. Lämnade 0815, landning Ronneby 0830. Flygtid 1 tim.

87-09-04 Ari, Nom, Hg, Man, Giolitti   Q?
Larm Cefyl 1145. Kollision buss - långtradare vid Brahehus. Räddningsledaren begärt hkp-hjälp för tp av skadade. Start 1150. Vid Nässjö fick vi vända då räddnledningen ansåg sig ha tillräckliga resurser. Flygtid 1 tim 25 min.

87-09-05 Nom, Ari, Hg, Man, Giolitti   Q?
Larm från Cefyl 0925. Jaktkanot kapsejsat mellan Utlängan och bojen “Klotet“. En person troligen drunknad. Osäkert om någon mer befunnits ombord. Vi startade mot området och hittade jaktkanoten med fören stickande upp ur vattnet och aktern mot botten. Vinden låg rakt mot Utlängan och vi avspanade stranden och vattnet ut till kanoten noggrant. Från polisbåten fick vi så småningom veta att endast en person funnits ombord, och ett vittne hade hört honom skrika och sett honom gå till botten. Ytterligare hkp -spaning ansågs meningslös och vi återvände till Ronneby, landning 1030. Flygtid 30 min.

87-09-13 Pes, Iso, Wa, Fol, Larsson    Q?
Larm Cefyl kl 1628. Räddningskåren begärde hjälp med att få upp en dykare i Vättern vid Omberg. Start kl 1633. Kl 1644 meddelade Cefyl att man hade lyckats få fram en besättning till Hkp9 i Karlsborg och att vi kunde återvända RON. Landning kl 1653. Väder: CAVOK Vind: 270°/ 50 kmt. Flygtid 20 min.

87-09-15 Hm, Joo, Oha, Jok, West.ld   Q?
Larm Cefyl 1645. En man i en 19 fots snipa hade gått ut från Skepparkroken (NW Ängelholm) för att ta sig till Svanshall eller Arild på motsatta sidan av Skälderviken. Han följdes med kikare från land. Observatören (en bror) tappade kontakten med båten och befarade att den gått runt. Han visste dessutom att brodern i båten var onykter. Det gick kraftig sjö i området. Vind: 280°/ 70-90 kmt.Vi kom till området kl 1800, vilket delvis redan avspanats av en SK61 från Ljungbyhed utan resultat. Vi hade spanat av strandområdet Skepparkroken- 
Svanshall, då F10 meddelar att man från land vid Magnarp ser en båt ute till havs med en person i. Vi flyger dit och kl 1814 i pos N5616.7 E1246.5 hittar vi båten, som visar sig vara den försvunna. Den har kurs mot Skepparkroken och verkar ha läget under kontroll. Mannen ombord vinkar avvärjande. Vi stannar en stund och avvaktar färden tills båten är ca 300 m från hamnen, då vi avbryter. Landning RON 1905. Flygtid 2 tim 5 min.

87-09-17 På, Joo, Oha, Jok, Persson    Q97
I samband med landning Visby för leverans av rotorblad larmade Cefyl kl 2240 om ambulansflygning Kalmar - Malmö med en blödarsjuk 12-årig pojke med inre blödningar (mjälten) och HIV - smittad.Start Visby 2255 mot Kalmar. Landning 2349. Tre sjukvårdare medföljde. Start Kalmar flygplats 0027. Väder: CAVOK med lokalt låga moln i västra Blekinge.
Landning Malmö, Frihamnen på ny okänd plats kl 0135. Lättade Malmö 0238 med landning Ronneby 0330. Sanerade sedan Q97 med pulvret K644, vilket senare visade sig helt olämpligt (frätande). Flygtid 2 tim 50 min.

87-09-28 Er, Beg, Os, Asp, Lin    Q?
Larm Fl 0936. S37 med bränsleproblem. Start 0939. S37 landade ua. Landning 0946. Flygtid 10 min.

87-09-29 Er, So, Os, Asp, Lin    Q?
Larm Cefyl 1936. Klämskadad besättningsman på fisketrålaren “Vienna“ från Karlshamn. Pos 45 NM E Utklippan. Start 1945. Hämtade läkaren Anki Brenninge på las i Karlskrona. Framme kl 2030 i pos N5557.3 E1653.0. Pga hinder på däck uteslöts bårvinschning och vinschning genomfördes med ytb och dubbelsele enl rutin. Dock problem med att ytb behöll selen på sen han kommit ner på däck. Start 2035. Landning Karlskrona las 2100. Åter RON 2110.Väder: God sikt, nordlig vind 30 kmt, dock kraftig sjöhävning. Flygtid 1 tim 25 min.

87-10-03 Beg, Er, Os, Asp, Lin    Q?
Larm Cefyl 1845. Skeppare med hjärtinfarkt på “ContainershipII“. Pos 15 NM E Utklippan. Start 1917. Hämtade läkare i Karlskrona  - Bengt Klarin. Framme i pos N5556 E1608 kl 1940. Bårvinschning enl rutin. Landning K-a las 2010. Åter RON 2025. Väder: God sikt, svag SE vind. Flygtid 1 tim.

87-10-06 So, Nom, Wa, Löm, Nilsson    Q?
Vid persontransport mellan marina fartyg fick vi en förfrågan om vi kunde transportera en besättningsman från KKV “Stockholm“ till K- las. Han vinschades upp kl 1345 i N5555 E1510 och avlämnades vid las 1410 (stukad fot). Flygtid 25 min. 

87-10-? Iso, Mel, Os, Psn, Roos    Q?
Cefyl meddelar att en ELT indikerats av Linjeflyg vid F17. Bad oss kolla egna ELT. Cefyl fick även information från Frankrike. Hkp -indikator tog emot signalen som mycket nära. Kontroll av hkp-ELT. Inställning ua. Startade då 0810 för att fastställa plats för ELT. Svängde 360 grader och konstaterade att nödsändaren måste finnas i hkp. Tog loss nödsändaren. Slutade ej sända i läge OFF. Tog loss antenn och fick ljud och ljuslampor att försvinna. Flygtid 10 min.

87-10-20 Beg, Ade, Sö, Tor, Cad, Wes   Q?
Kl 1440 larm från polisen Ronneby. Spaning efter försvunnen kvinna i bil i området Aspan - Gökalv. Inget resultat. Start 1450. Landning 1550. Flygtid 1 tim.

87-10-29 På, Kr, Wb, Eng, Gio    Q?
Kl 1353 basering Everöd, larm från Cefyl om en 37:a med fågelkollision under inflygn mot F17. Kl 1357 start mot RON. Efter 10 min flygning avbröt vi när fpl landat F17 ua. Kl 1417 landning Everöd. Flygtid 20 min.

87-11-07 Ari, Söl, Sö, Löm, Kim Nilsson   Q?
Cefyl meddelar att fpl indikerat ELT när det flög i höjd med Växjö. Vi startade kl 1530 och steg norrut. På 6000 ft fick vi kontakt och styrde NW:ut. Vi fick plats ca 5 km ost Värnamo men på grund av dimma i området kunde vi ej lokalisera sändaren. Under tiden fick Cefyl reda på att ett sjöflygplan fanns baserat på en sjö i närheten av det läge där vi fått plats. Det visade sig att besättningen just hade bytt batterier i sin nödsändare och vid koll stod den mycket riktigt på. Flygtid 1 tim 50 min.

87-11-24 Kr, Ari, Sög, Man, Knu, Nsn   Q?
Ambulansflygning Uddevalla - Bromma. Vi fick förvarning ca 1130 och förfrågan om vi kunde ordna 12 V uttag i hkp. Det kan vi. Vi startade 1300 mot Säve där vi tog ombord läkare och sjuksyster. Vi flög vidare till Uddevalla och hämtade patient, en kvinna som fått kräk i lungorna. Landade Bromma ca 1720. Läkarteamet tog LIN åter. Vi tog mobiliftbår, syrgas och batterier med oss till Ronneby. Landning 1940. Väder: varierande, som sämst 1 km, 100m. Flygtid 5 tim.

87-11-26 Ari, Kr, Fol, Sög, Knu    Q?
Cefyl meddelar sjuk man på tankfartyget “Lindfjord“ Uddevalla. Start 1320. Landade Söderstjärna för läkare. Framme 1415 i pos N5513 E1614. Ytb och läkare vinschades ned och patienten vinschades upp med bår. Landade Karlskrona lasarett 1510. Åter F17 1525. Flygtid 2 tim. 

87-11-28 Kr, Ari, Sög, Fol, Knu    Q?
Under övningsflygning fick vi via radio av Cefyl att en fingerskadad besättningsman på trålaren “Contiky“ från Hasslö skulle hämtas. Vi landade. Vi startade för uppdrag 1615. Framme 1700 i pos N5555 E1700. Patienten vinschades upp i räddningssele, fick torra kläder och lämnades vid Karlskrona lasarett. Landning F17 1805. Väder: 360°/ 50 kmt. Sikt 8 km. Flygtid 1 tim 50 min.

87-12-07 So, Söl, Wa, Hel, Skoglösa    Q?
Larm från Cefyl kl 1006 angående norskt lastfartyg “Leonard“ med svår slagsida sydost Sandhammaren pos N5521 E1424. Även en dansk hkp var larmad. Den danska hkp:n, Rescue 279 anlände 1 (en) minut före oss och vinschade upp 3 man. Övriga (2) stannade kvar ombord. R279 gick till Ystad med sina pax och lämnade sedan området. Vi stannade kvar tills fartyget kommit in i lä av land. När vi lämnade fanns TV284 samt “Willhelm Lundgren“ på plats. Landning F17 kl 1310. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim 55 min.

87-12-10 Söl, So, Ke, Hel, Skoglösa    Q?
Ambulansflygning Säve - Linköping. Vi fick förfrågan ca 1500 från Cefyl eftersom 2. hkpdiv jagade ubåt och ej kunde åta sig uppdraget. Vi startade 1535. Hämtade pat och läkarpersonal på Säve. Tp till Linköping ua. Premiärlandning på den nya plattan utanför Regionssjukhuset. Landning F17 2110. Väder: CAVOK. Flygtid 3 tim 35 min.
 
 

1987=64 uppdrag./Oha                                                                                                 Top

FRÄD 1988 RONNEBY
 

88-01-06 På, Beg, Wa, Hel, Holmer    Q?
Larm Cefyl kl 0944. Man överbord från fiskefartyget “Tejde“ 20 distm syd Trelleborg. Start 0949. Framme och började söka kl 1025. Dansk hkp, Rescue 481 deltog också i sökningen. Sökte igenom av Cefyl tilldelade områden utan resultat. Avbröt kl 1240 och återvände RON med landning kl 1324. Väder: sikt 3-5 km, molnbas 100-300 m, vind 020°/ 35 kmt. Flygtid 3 tim 35 min.

88-01-09 På, Beg, Wa, Psn, Holmer    Q?
Larm Cefyl kl 1540. Danskt fiskefartyg på grund 3 distm W Trelleborg. Vi intog 5’ beredskap och inväntade startorder. Kl 1625 fick vi startorder med start kl 1630. Framme vid haveristen kl 1725 i pos N5526.2 E1303.4. Besättningen om två man vinschades upp och transporterades till idrottsplatsen i Trelleborg där polisen tog hand om dem. Åter mot Ronneby med landning kl 1835.Väder: CAVOK. Vind: 170°/ 40 kmt. Flygtid 2 tim 5 min.

88-01-11 Cl, Iso, Sö, Eng, Jansson    Q?
Larm Cefyl kl 1615. Start RON 1620. Mindre fiskebåt hade slagit runt vid Yngsjö S Åhus. Tre man ombord, varav en hade tagit sig iland. Det rådde hög sjö och stark ström från Helgeån, i övrigt bra väder. Framme 1648. Sökte efter två män och båten. Fann båten upp och ner efter ca 20 min. Yman ner, men inga människor fanns där. Spanade längs stranden och 750 m ut. Avbröt sökningen kl 1840 utan resultat. Landning RON 1900. Flygtid 2 tim 40 min.

88-01-11 Cl, Iso, Sö, Eng, Jansson   Q?
Start RON kl 1935. Sthlm radio ville att vi skulle utöka sökområdet efter de två saknade fiskarna vid Yngsjö. Vi började i NE -hörnet av rutan, som var 6 x 6 km kl 1955. Lite disigt, men i övrigt bra väder. Avbröt sökningen kl 2140, då vi mot slutet spanat av stranden ett antal gånger. Vi fann intet. Landning RON kl 21 55. Flygtid 2 tim 20 min.

88-01-12 Cl, Iso, Sö, Eng, Jansson    Q?
Larm Cefyl kl 0815. Nödraketer vid Järnavik. Start kl 0820. Det heta området vi fick från Karlskrona radio var Järnavik - Gråskär. Framme kl 0831. Bra väder. Avbröt spaningen kl 0900 utan resultat. Landning RON kl 0910. Flygtid 50 min.

88-01-25 Elö, Kr, Sög, Fol, Lindskog    Q?
Start mot Q92, som fått motorstörningar i samband med räddningsuppdrag SE Hoburgen. Larm 1050. Start 1055. Vände åter mot Ronneby när faran var över. Landning 1125. Väder: 1.5 km / 100 m. Flygtid 30 min.

88-01-26 Beg, Elö, Sög, Asp, Lin    Q?
Larm under flygning. Fiskebåt sjunkit. En man gått i livflotte, N5712 E1632 utanför Påskallavik. Fiskaren hittades på en kobbe, Lilla Barneskär, N5715.5 E1630.7. Han hade flutit iland i sin livflotte efter att i en och en halv timme flutit fyra km i vindens riktning. Han var välbehållen. Fiskaren hade tänt rött nödbloss. Detta föranledde att han hittades nästan direkt vid vår ankomst. Lotsbåt 559 såg blosset först och gav oss anvisning. Väder: 1 km/ 100m. Vind 160°/25 kmt. +3°. Flygtid 1 tim 40 min.

88-01-29 Elö, Mel, Sög, Asp, Lindskog   Q?
Fiskare i liten båt saknad vid Gö. Fogelberg larmade. Start 1220. Fiskaren hade gått iland och ordnat sin utrustning. Han tog sig med egen båt hem kraftigt försenad. Vår landning 1305. Flygtid 45 min.

88-01-30 Elö, Mel, Sög, Asp, Lindskog   Q?
Larm från Cefyl 0135. Start 0140. RoRo -fartyget “Feeder Mate“ med brand i maskin norr om Öland, N5738 E1720. Vi fick kraftig isbildning under anflygning. Vi fick veta att faran för människoliv inte var överhängande, och Q92 var på väg i bättre väder. Då vände vi och gick till Kalmar där vi avvaktade. I gryningen flög vi åter till Ronneby. Landning 0830. Flygtid 1 tim 20 min.

88-02-07 Kr, Ade, Hg, Ejd, Andersson   Q?
Förberedande larm från Cefyl 02-06 omkr. kl 2000 angående transport av transplantat från Karlshamn - Lund. Start 0315 (02-07). Landning Asarum, lastade kylbag + tre pax. Landning Hasslanda 0428, tp väntade, åter F17 0505 ua. Flygtid 1 tim 40 min.

88-02-10 Nom, Söl, Wa, Jok, Skoglösa   Q?
Larm Cefyl kl 2135. Lotsbåt från Västervik hade gått på grund vid Idö i hårt väder. Start kl 2145. Under anflygningen fick vi av Sthlm Rescue att besättningen hade tagit sig iland på fyren Stickskär. Kl 2208, i höjd med Mönsterås, fick vi order att avbryta. Besättningen hade undsatts av annat fartyg. Återvände RON med landning kl 2245. Väder: molnbas ca 300 m. Sikt 8-10 km. Vind 210°/55 kmt. Flygtid 1 tim.

88-02-13 Nom, Söl, Wa, Asp, Skoglösa   Q?
Larm Cefyl kl 1945. Satellit - uppfångad ELT -signal i pos N5623.5 E1734.7 samt N5623.2 E1732.9. Start 1000. Steg till ca 3000 fot. Väl framme i aktuella pos, utan att få någon indikering, fick vi en ny pos: N5621.6 E1746.0. Vi gick dit, men ej heller där fick vi någon indikering. Avbröt och återvände till RON med landning kl 1130. Väder: CAVOK. Vind: 250°/ 20 kmt. Flygtid 1 tim 30 min. 

88-02-27 På, Pes, Ke, Lar, Arvidsson    Q?
Larm Cefyl 1728 om färjan “Nils Holgersson“ 4 NM söder Trelleborg. Brand ombord. Start 1810. “NH“ lyckligt i hamn innan vi varit framme. Gick ändå fram och tog en titt. Återvände sen Ronneby. Flygtid 2 tim      /Ke

88-03-05 Gir, Iso, Ny, Hel, M.Svensson   Q?
Larm 0910 från Cefyl. En äldre man saknad vid Jonstorp, Skälderviken. Han hade gått på grunt vatten och dragit not. Framme i området 1010, där Räddningskåren redan sökte. Bra väder och sikten i vattnet tillät även avsökning av botten. Inget resultat. Landade Ronneby efter tankning på Ängelholm. Landningstid 1245. Flygtid 3 tim.

88-03-14 Pes, Er, Os, Jok, Jansson    Q?
Larm i luften 0945 från Fl RON att avbryta övn för att flyga mot Allgunnen. Samtidigt medhörning från J37 att de haft en “smäll“. Även Stril på fq. Framme vid haveriplats, Fröseke, N5657.2 E1544.7  kl 1010. Inga flygplandelar kunde upptäckas. Fallskärmskalott låg ca 100 m i kraschriktningen. Efter sättning konstaterades att föraren medföljt flygplanet. Åter RON 1400. Väder: Inga moln och mycket god sikt. Flygtid 1 tim.

88-03-16 Pes, Er, Os, Jok, Jansson    Q?
Sjuktransport Karlshamn - Lund. Trafikskadad man med svåra inre blödningar. Start 1300. Läkaren Mats Odén och sjuksk Mats Nilsson medföljde transporten. Åter RON 1615. 
Flygtid 1 tim 40 min.

88-03-17 Er, Pes, Os, Hel, Jansson    Q?
Larm från Cefyl 1633. Beredskap för Visby-hkp Q97, som har startat mot TV172, som sänt nödmeddelande i pos 30 NM SE Hoburgen. Förmodligen nedisning. I området kraftig isbildning - 500 m sikt. Cefyl meddelar senare att TV172 inte sjunkit, men förlorat en nödflotte. 10 man finns ombord. Cefyl meddelar att Q97 kortvåg inte fungerar och övrig radioutrustning dålig. Att vi ska starta snarast och ta med två extra livflottar. Tankar upp för 4.5 timmar. Startar 1730. Kontakt med TV172 och Q97 kl 1830 i pos N5637 E1825.Tog över följningen av TV172 från Q97. Svåra flygförhållanden med nollfart och kraftig byig sidvind. Höll avstånd 150 - 300 m med hjälp av radar. Kl 2000 anslöt till TV172 ett fartyg, som övertog följningen. Landning Visby 2100 för att hämta besättning, som fått motorskada på Q97. Landning Ronneby 0030. Väder i TV172 område: Vind 010°/ 60 kmt med byar 
upp till 80 kmt. Sikt omkr. 500 m. Temp. 3-4 minusgrader. Kraftig sjöhävning. Flygtid 4 tim 30 min.

88-03-24 Cl, På, Sög, Psn, Skoglösa    Q?
Sökning efter saknad man från Gullberna mentalsjukhus. Vi sökte igenom aktuellt område utan att finna någon. Ledning från polisen. Flygning 0950 - 1025. (Under övningsflygning rapporteras ej vidare). Flygtid 35 min. 

88-03-26 På, Cl, Sög, Eng, Skoglösa   Q?
Sjuk man på Igelön i Åsnen fördes till Växjö lasarett (landning på flygplatsen). Start F17 1630. Åter F17 1745. Väder: 2km/ 200 m. Flygtid 1 tim.

88-03-26 Cl, På, Sög, Eng, Skoglösa    Q?
Skadad kvinna på Hanö fördes till Karlshamns lasarett. Läkare och sjuksköterska från Karlshamn medföljde. Kvinnan låg skadad på golvet i sitt hus. Vi bröt oss in med hjälp av rescue - yxan. Start F17 1805. Åter 1935. Väder: 5 km/ 300 m. Flygtid 30 min.

88-04-05 Kr, Mel, Wa, Löm, Andersson   Q?
Larm Cefyl kl 0400. Fiskefartyget “Kimsö“ med tre mans besättning hade brand ombord och var sjunkande 11.5 NM NE Christiansö. Start kl 0437. I luften fick vi att besättningen
hade gått i livflotten och plockats upp av RoRo-fartyget “Misida“. Pos N5527.5 E1527. Framme kl 0500. Vinschade ner ytbärgaren och upp besättningen. När ytbärgaren skulle
vinschas upp gick vinschen sönder. Vi blev till slut tvungna att lämna honom och återvända till RON. Landning kl 0557. Vi lämnade över de nödställda till VB och flottiljvakten, fick tag i en ny ytbärgare, bytte hkp och startade igen mot “Misida“ kl 0650. Framme 0710, vinschade upp ytbärgaren och landade RON 0745. Väder: Lugnt och dimma. Tidvis sikt 500 - 1500 m. Flygtid 1 tim 20 min.

88-04-05 Pes, Ari, Hg, Ejd, Andersson   Q?
Fortsättning på ovanstående. Tre brandsoldater med rökdykutrustning transporterades ut till “Kimsö“. Vinschningen gjordes mot en gummibåt från en dansk patrullbåt. Pos N5523.9 E1526.1 kl 1020. (“Kimsö“ sjönk senare). Flygtid 1 tim.

88-04-25 Gir, Joo, Sög, Ejd, Arwidsson   Q?
Besättningsman på fiskebåten “Altana“ från Göteborg med avbruten fot. Larm från Sthlm Rescue 1850. Start 1915. Till Karlskrona för läkare. Framme vid båten i pos N5508 E1342 kl 2015. Den skadade mannen vinschades upp i räddningssele och fördes till Ystads lasarett. Åter via Karlskrona. Landning F17 kl 2135. Väder: CAVOK, vind vx/svag. Flygtid 2 tim.

88-05-04 Pes, Iso, Wb, Jok, Svensson    Q?
Larm Cefyl kl 0615 om skadad besättningsman ombord på fisketrålaren “Rosland“ från Simrishamn. Pos N5515 E1646 med kurs mot Karlskrona. 0715 start mot angiven position. Kl 0800 framme och kontakt efter en instrumentinflygning, sikt ca 100 m. Kl 0805 start mot Karlskrona efter vinschning med ytb + enkelsele. Skadan var ett krossat finger. Kl 0835 landning Karlskrona lasarett. Kl 0850 landning RON efter ILS-inflygn. Flygtid 1 tim 35 min. 

88-05-13 Elö, Er, Oha, Man,     Q97
Larm Cefyl 1215. ELT uppfattad av Linjeflygkärra efter start F17 norrut. Start 1313 med Q97 norrut. Signalerna uppfattades i hkp:n kl 1320 i pos N5623.2 E1516.3 höjd 5500 ft. Vi fick plats över hangaren Emmaboda flygplats. Landade på plattan framför hangaren, lyckades komma in och hittade så småningom en nödsändare igång i en av fyra kärror. Landning F17 kl 1434. Flygtid 35 min.

88-05-15 Er, Elö, Oha, Man    Q97
Larm Cefyl 1545. Femårig pojke försvunnen i skogsområde SW Älmhult vid 1130-tiden samma dag. Spårlöst försvunnen sedan han rundat en vägkrök ca 200 m framför sin mamma. Start med Q97 kl 1638 mot spaningsområdet. Spaningen påbörjas kl1700. En polis från Älmhult medföljde hkp:n under spaningen. Vi fick återvända F17 för tankning en gång. Spaningen avslutades vid mörkrets inbrott ca 2150. Inget funnet. Landning F17 kl 2210. Bra väder. Flygtid 5 tim 10 min. PS. Dagen därpå hittades pojken oskadd.

88-05-20 So, Beg, Wa, Fol, Jansson    Q?
Vid landning efter övningsflygning fick vi, kl 1040 av Sthlm Rescue att en gravid kvinna ombord på ryska fartyget “Nayani“ behövde läkar- och sjukhusvård. Pos N5552 E1530. Efter diverse problem med rampen startade vi kl 1050. Efter upphämtning av läkare + sköterska i Karlskrona gick vi mot “Nayani“. Vi fann henne i pos N5558.8 E1531.8 kl 1100. 
Ytb + läk + bår vinschades ner. Efter läkarens undersökning och behandling (dropp) vinschades patienten ombord + läk + ytb. Landning K-a las kl 1145 där ambulans mötte. Landning RON kl 1145. Väder CAVOK. Vind vx/svag. Flygtid 1 tim 5 min.

88-05-25 Er, Mel, Oha, Tor, Nilsson    Q?
Deltog i sjöräddningsövning “URBAN“ W Tärnö, när Sthlm radio kl 1000 kom med förfrågan om vi kunde utföra ett “skarpt“ jobb. En besättningsman på handelsfartyget “Ingrid“ av Stockholm hade skadat benet och behövde lasarettsvård. Fartygets pos N5539.5 E1452. Dimma rådde i stort sett i hela området. Vädret i övrigt - lugnt. Framme vid fartyget kl 1024. Bårvinschade och var klara kl1042. Startade och gick mot Karlshamns las. Dimma även i Karlshamn. Landade lasarettet kl 1100.Flygtid 1 tim 10 min.

88-05-27 Kr, Erk, Ny, Asp, Arvidsson   Q?
Saknad åldring N Svängsta. Avspanade området utan resultat. Bra väder. Flygtid 1 tim 20 min.

88-05-29 Kr, Erk, Wa, Lar, Arvidsson   Q?
Larm Cefyl kl 0600. Tyska segelbåten “Nirvana“ med två personer ombord hade gått på grund någonstans mellan Kristianopel och Torhamn. Dålig radiokontakt + osäker navigering försvårade positionsbestämningen. Start kl 0615. Vi hade turen att gå rakt på båten i pos N5608.3 E1554.6 kl 0630. Den stod hårt på grund men vädret var fint och sjön lugn. På kanal 16 fick vi kontakt med “Nirvana“, som sade att allt var OK ombord och att de önskade bli dragna av grundet. Sjöräddningskryssaren “Hugo Hammar“ hade ca 1 timmes gångtid
fram, varför vi landade på stranden kl 0705 och väntade. Kl 0755 startade vi igen, vinschade ner y-man till “H H“ där han hämtade en lina, som sedan överlämnades till “Nirvana“. Segelbåten drogs loss kl 0830 för att därefter bogseras till Kristianopel. Återvände till RON med landning kl 0845. Väder CAVOK. Vind 140°/ 25 kmt. Flygtid 1 tim 40 min.

88-06-11 Hm, Nom, Fl, Hga, Karlsson   Q?
I samband med start för övningsflygning, larmades vi kl 1430 angående drivande roddbåt 5 Nm öster Trelleborg. Strax före ankomsten, 1500 fick vi besked att de två pojkarna ombord bärgats på annat sätt och att vi kunde återgå. Flygtid 1 tim 45 min.

88-06-12 Hm, Nom, Fl, Hga, Karlsson   Q?
Under beredskap på Borglanda fick vi uppgifter av en privatperson, som avlyssnat polisradion, om ett drunkningstillbud söder Borglanda. Start 1420. Kontakt med LAC Växjö, fann platsen med anländ ambulans. Landade 1430 och tog den medvetslöse, men så småningom tillkvicknade personen till Kalmar las. Kvar i den långgrunda viken låg mannens kapsejsade allmogebåt med lite tillhörigheter på ytan. Flygtid 55 min.

88-06-14 Elö, Gir, Ny, Tor, Florén    Q?
Larm från Cefyl att KBV 283 hade motorproblem. Startade 1620 mot söder och mötte Casan med stoppad högermotor ca 15 km S kusten. Vi följde med mot kusten och vid Hoby lämnade vi. Casan gick till Sturup och vi till RON. Bra väder. Flygtid 25 min.

88-06-16 Elö, Gir, Ny, Hga, Florén    Q?
Larm från Cefyl 1140. En båt med ungdomar hade kvällen innan gått från Timmernabben till Borgholm, och hade inte återkommit. Vi startade 1155 mot Kalmar i utmärkt semesterväder, och påbörjade spaningen S Revsudden - Mönsterås - Borgholm. Avbröt 1435 när de saknade hört av sig ifrån Kåremo. Åter RON 1500. De hade haft motorproblem. Flygtid 3 tim 5 min.

88-06-23 Ade, Söl, Wa, Psn, Trygg    Q?
Larm Cefyl kl 1730. En svårt brännskadad 13-årig dansk flicka behövde omedelbar transport från Karlshamns las till brännskadekliniken i Hvidovre, Danmark. Start kl 1805 mot Karlshamn där patient och läkarpersonal (2 st) togs ombord. Landning Vaerlöse kl 1915 där ambulans väntade. Start igen från Vaerlöse kl 2050, när läkarpersonalen återvänt. Efter landning Karlshamns las, åter RON med landning kl 2200. Utomordentlig hjälp av Cefyl med clearing mm. Väder: molnbas 150-200 m sikt 5 km. Flygtid 2 tim 20 min. 

88-06-30 Joo, Pes, Os, Eng, Reih.    Q?
Larm Fl 1419. Nödanrop på PR-radio 11A. Man överbord från vit kosterbåt “Maria“. Start 1422. Fick position 2 NM W Gö. I området ett flertal segelbåtar, som kollades av. Y44 i området och meddelade efter några minuter att den eftersökte fanns vid en motorbåt 1 NM ESE Lindö udde - Läget Kritiskt! Den nödställde hölls kvar av sin kamrat på lovartssidan.
För att inte trycka ner den nödställde och pga vindriktningen, firades y-man ner i lä om båten. Y-man förlorade sin ena simfena direkt och strax därpå sin andra. Den nödställde avvisade selen. När selen väl var på, hakade vinschlinan i propellern så att y-man och den nödställde drogs under båten. Den nödställde gled ur selen. Y-man fick tag på honom igen, men då han var naken så när som på ett par shorts och livlös så gled han ur selen ytterligare två gånger när vinschlinan sträcktes, och försvann 5-6 m från y-man och under vattnet. Situationen var kritisk hela tiden. Y-man mestadels under vattnet. Lyftet togs med selen om den nödställdes midja och y-man höll fast honom. I helikoptern fanns extra besättningsman vilket underlättade att få in den nödställde i hkp. Den nödställde visade inga tecken på liv (hjärtstillestånd - ej andning). (Y-man var slutkörd. Utan navigatör hade inte omhändertagandet
kunnat lösas. Dvs att få in de båda i hkp och upplivningsförsöket). Omedelbart sattes upplivningsförsök igång. Ventilering - tömning - hjärtkompression och stora mängder vatten tömdes under fortsatt ventilering/hjärtkompr. Slemsug användes samtidigt. Efter några minuter kunde en spontanandning konstateras. Patienten fördes till Karlskrona las- akut- där den nödställde lades i respirator. Besättningen fick senare bekräftat från överläkare att tidsmarginalen varit ytterst knapp till lasarettet, men att återupplivningen inte kunde ha gjorts
bättre och att patienten var helt fri från vatten. Framme vid båten ~1435. Vinschning klar ~1445. Lasarettet ~1452. Bra väderförhållanden. Vind 240°. Tre dygn senare är patienten fri  från respirator och utan men. Flygtid 50 min.

88-07-04 Hm, På, Sög, Löm, A. Nilsson   Q?
Militär dykare fick vid dykning vid fartyget “Kronan“, Öland symtom på dykarsjuka. Mannen fördes till trycktank i Hälsingborg. Sjukvårdsutbildad dykkamrat medföljde. Start F17 1605. Landning Hälsingborg 1740. Åter F17 2000. Väder CAVOK. Flygtid 2 tim 10 min.

88-07-07 Hm, På, Sög, Löm, A. Nilsson   Q?
Larm från Cefyl i luften 1140. Någon form av nödsignal hade uppfattats från flygplan över Borglanda på fq 123.55. Vid radiokontakt med aktuellt fpl (som var en hkp, “HGZ“) vid Borglanda, meddelade han att aktuell signal upphört och troligen berodde på fel i egen utrustning. Landning F17 kl 1230. Väder CAVOK. Flygtid 50 min.

88-07-30 Kr, Cl, Ny, Jok, Eriksson    Q?
I landningsvarvet larm från Cefyl 1330, att en man fallit ner vid Kullens fyr. När vi passerade Olofström fick vi reda på att mannen fallit i vattnet och hade bärgats av brandkåren. Åter RON 1355. Flygtid 25 min.

88-08-04 På, Beg, Sö, Man, Kar    Q?
Larm Cefyl. Hämtade kvinna med bröstsmärtor från Stenshamn (Utlängan) till las Karlskrona. Anestesisköt. och två ambmän med i hkp. Start F17 1050, landn F17 1145. Flygtid 25 min. 

88-08-05 Beg, På, Sö, Man, Kar    Q?
Larm Cefyl 1315. Start 1322. Vinschade ner två st länspumpar till fiskebåten “Basken“. Den var under bogsering av R/K “Hans Hansson“ från S. Midsjöbanken och hade sprungit läck. Båtarna beräknade Hasslö nästa kväll. Pos vid vinschningen N5545.4 E1655.7. Vind 260°/ 45 kmt. Våghöjd 3 - 4 m. Landning F17 1442. Flygtid 1 tim 20 min.

88-08-08 So, På, Sö, Man, Kar    Q?
Larm Cefyl 0530. Start 0558. Tysk segelbåt påseglad av handelsfartyg ost Utklippan. Dimma. Fick från Cefyl kl 0602 att besättningen på segelbåten, som gått i livflotte, plockats upp av finskt fiskefartyg. Vi hade då 40 km kvar och avbröt mot Ronneby. Haveripos: N5557.2 E1554.5. Landning RON 0608.  Flygtid 10 min.

88-08-11 So, Joo, Wa, Fol, Florén    Q?
En deltagare i parasailutbildning på F17, Jonny Kallur, skadade sig i landningen pga tekniskt fel. Tp till Karlskrona las med landning kl 1035. Efter start las övningsflygning söder kusten. Landning RON 1125. Väder: CAVOK Vind: svag/vx. Flygtid 10 min.

88-08-11 So, Joo, Wa, Fol, Florén    Q?
Den skadade parasailaren enl ovan, hade skadat en kota i ländryggen och behövde tp till Lunds las för operation. Start Ron 1335. Landade Karlskrona las där patient och läkare togs ombord. Landade Lunds las kl 1440. På hemvägen tankning Sturup samt tp av läkaren till Karlskrona. Landning Ron kl 1610. Väder: CAVOK Vind: 210°/ 15 kmt. Flygtid 2 tim.

88-08-17 Mel, Gir, Ke, Hel, Trygg    Q?
Vid övningsflygning larm i luften från Cefyl om akut hjärnblödning på Hanö. Äldre man. Larm 1230. Gick till Karlshamns las med patienten. Ledning från Sthlm radio. Bra väder, landade fotbollsplanen Hanö. Flygtid 30 min.
      / Ke

88-08-22 Pes, Ade, Hg, Lar, Rei    Q?
Larm från Cefyl 1330. Fiskebåten “Mariann“, SG93 i behov av länspump. Startade RON 1338 med två st pumpar. Fiskebåtens läge N5556.31 E1632.04. Karlskrona radio ledde. Var framme vid båten 1402. “Mariann“ hade fått bogserhjälp av annan fiskebåt. Vinschade ner en pump. Vinschningen klar 1407. Stannade kvar i området tills de bekräftade att pumpen (sjöfartsverkets) fungerade. Efter ca 10 min var pumpen ej igång. Besättningen hade svårigheter att få den att “suga“. Efter instruktioner per radio lyckades bes få den att fungera. Lämnade området 1430. Landning RON 1455. Bra väder. Flygtid 1 tim 15 min. 

88-08-26 Pes, Ade, Hg, Lar, Rei    Q?
Förfrågan om hjälp från Stockholm radio kl 0720. Två män (flyktingar från Byrum, Öland) i vit roddbåt, saknades. Hade rott ut från Öland vid 12-tiden torsdag. Antagligen för att ta sig till Blå Jungfrun. Efter diverse förberedelser, start 0815. Framme i området 0905. Avspanade området Stockholm radio angav (Ölandskusten i öster, tvärs Hornudden i söder, tvärs Byxelkrok i norr, nord/sydlinjen genom Jungfrun i väster). Utan resultat. Förlängde området i norr till “Långe Erik“. Efter ca 2 tim sökning, och i behov av bränsle, skulle vi avspana yttre skärgården från Figeholm till Påskallavik, då vi ändå skulle tanka i Kalmar. Kl 1055 upptäcktes en roddbåt med två man, 4 km SSW Simpevarp vid Tvarö. Det var de eftersökta, välbehållna, med en åra i båten. Tog ombord båda samt båten och flög till Kalmar flygplats där polis väntade. Landning Kalmar 1135. Efter tankning av kaffe och bränsle start mot RON. Landning RON 1230. Väder: disigt, sikt 4-5 km, lugn sjö, bra spaningsförhållande. Vi sökte på höjd mellan 300-500 fot och ett sökavstånd på ca 1500 m.
Flygtid 3 tim 55 min.     / Ade

88-09-01 Iso, Hm, Sög, Psn, Nil    Q?
Larm 1130. Start 1135. Jägare på Utlängan hade skjutit sig i foten. Vi förde honom till Karlskrona lasarett. Jaktkamrat medföljde. Väder: CAVOK. Flygtid 40 min.

88-09-12 Mel, Elö, Ny, Asp, A. Nilsson   Q?
Larm från Cefyl 1640 under vår 15’:s beredskap. En dansk S-61 på sjuktransport från Rönne hade fått tekniskt fel på hkp, och gick mot Sturup för landning. Vi startade 1645 och var framme vid Sturup 1730. Med den brännskadade patienten, 2 läkare och en sköterska (+ en bassäng för att ta upp kylvatten), startade vi mot Vaerlöse 1745. Trots regnskurar med sikt ned till 1-2 km och engelsk radiotrafik, anlände vi till Danmark 1820. Efter fika, gick vi med reservdelar till S-61:an på Sturup, med landning 2020. När tullen givit klartecken, fick vi starta mot Ronneby. Åter 2100. Flygtid 2 tim 5 min.

88-09-16 Gir, Nom, Ny, Hga, Henricsson   Q?
Larm från Cefyl 0950. 70-årig finsk kvinna med bröstsmärtor på “Finnjet“. Start 1000 via Karlskrona för att hämta DOC. Landade “Finnjet“ 1030. Pos N5614 E1710. Landning 1120 vid lasarettet där ambulans mötte. Åter RON 1130. Bra väder. Flygtid 1 tim 20 min. 

88-09-17 Kr, Beg, Oha, Asp, Nsn, A.Nilsson   Q97
Basering Säve. Larm Cefyl 1600. En vit snipa med blått kapell, “Annika“ hade ropat MAYDAY på PR-radions kanal 16. Enl Göteborg radio skulle båten befinna sig någonstans mellan Vinga och Tistlarna. Tidigare på dagen vid 14-tiden hade marinens hkp4 varit ute på en beredskapsflygning och via Cefyl blivit anmodad att söka efter en båt, som inte visste
var han var. De skulle ha passerat båten 10 minuter tidigare. De hittade båten och angav positionen över PR-radion till den ensamme mannen ombord. Han hade gått från Laesö och skulle tillbaka till den svenska sidan. Kompassen var trasig enligt mannen ombord, men när man ville vinscha ner en man med en kompass avböjde han och påstod att han såg Vinga. Marinhelikoptern lämnade då platsen, som var: N5730.0 E1120.0 och såg då båten styra rakt norrut. Detta är bakgrunden till larmet vi fick kl 1600. Det rör sig nämligen om samma båt. Start Säve kl 1630. Flög via Vinga mot Tistlarna utan att se båten. Styrde istället mot den punkt där marinhelikoptern senast sett snipan. Vi hörde under tiden mannen ropa 
MAYDAY igen på PR-radion kanal 16. Han stod i vatten till fotknölarna och skulle snart sjunka. Kl 1655 fann vi båten, som hette “Annika“ i pos: N5732.5 E1120.1. Detta var i stort sett endast 4.5 km norr om den punkt han siktats kl 14. Vi fick kontakt med mannen ombord via PR-radion. När vi gjorde några varv runt båten fick vi se att den också cirklade runt hela tiden. Det fick sin förklaring när mannen ombord sa på radion: “De går fint dehär pöjkar, jag följer er hela tiden“. Till slut fick vi honom att styra mot land, dvs med sjögången. Vind i området: 280°/ 60 kmt.Under tiden hade “Gustaf Olsson“, en snabbgående livräddningsbåt gått från Tistlarna för att ta snipan på släp till hamn. Vi låg kvar i området tills 
“Gustaf Olsson“ hittat fram till snipan. När räddningsbåten kom fram och skulle förbereda bogsering, satte snipan full fart så bordning var omöjlig. Man fick istället följa snipan på dess vingliga färd mot land. Kl 1755 lämnade vi båtarna i pos: N5731.1 E1127.7 och återvände mot Säve. Landning 1807. Påståendet från båtföraren om ett snart sjunkande bedömer
vi som grundlöst, snipan föreföll mycket sjösäker i den rådande sjön. Flygtid 1 tim 35 min.

88-09-19 Er, Söl, Wa, Eng, Ericson    Q?
Larm Cefyl kl 1915. “Basken“, en svensk 12-meters fiskebåt, hade råkat i nöd öster Bornholm. Ombord fanns endast en man, som hade rapporterat maskinhaveri, läckage samt benbrott. Vi lastade in pumpar, beställde läkare i Karlskrona och startade RON kl 1920. Efter att ha hämtat upp läkaren Åke Berggren startade vi mot haveristen kl 1930. Angiven position stämde bra och vi hade lokaliserat fiskebåten kl 2000. Pos: N5512.0 E1627.1. Det blåste hård västlig vind och gick hög sjö. Fartyget drev redlöst och det fanns ingen möjlighet att sätta ombord ytbärgaren eller läkaren utan stora risker. Kl 2018 hade vi lyckats få ner en räddningssele och vinschat upp fiskaren Larry Åberg från Helsingborg. Läkaren kunde inte konstatera något benbrott, möjligen en spricka i skenbenet. Åberg var i god kondition, om än med något underligt uppträdande (ej berusad av alkohol). Han ville i första hand ha en smärtstillande spruta och några tabletter och sedan bli nedvinschad på sin båt igen. I andra hand ville han bli flugen till Nexö på Bornholm, där han kunde ta emot sin båt, när den blev inbogserad av en dansk sjöräddningskryssare. Efter klartecken från Sthlm radio och Cefyl flög vi honom till Rönne flygplats där ambulans väntade. Landning Rönne kl 2110. Åter mot RON via Karlskrona las. Landning RON kl 2205. Väder: CAVOK Vind:290°/ 55 kmt. Flygtid 2 tim 40 min.

88-10-08 Kr, Cl, Oha, Asp, Florén    Q93
Larm Cefyl ca 2010 angående ljussignaler, som observerats av personer vid Gökalv i riktning mot Högaskärv och Lågaskärv. Observationstid 1930 -- 2000. En polisbil hade åkt ut till Gö och signalerade tillbaks med sina blåljus. Samråd togs med Karlskrona rdo före start. Vi fick veta att det var en lotsbåt från Karlshamn samt ett KBV - ftg på väg mot området.
Start med Q93 kl 2046. Strax söder Karön fick vi kontakt med ett ljussken på norra delen av Högaskärv. Kl var då 2055. Vi lyckades landa nästan mitt på den lilla ön. Under flygningen
mot Högaskärv omtalade Karlskrona rdo att tre personer anmälts saknade till Sthlm rdo. De saknade skulle tidigare på dagen ha gått ut med en båt från Risanäsviken.
Någon minut efter landningen kom tre personer fram till helikoptern. Det visade sig vara de saknade, två män och en kvinna. De berättade att de lämnat Risanäs vid 0730-tiden för att gå ut och dra krokrev med sin båt, däckad med styrhytt i trä och inombordsmotor. Längd ca 6 m. När de skulle dra ombord vakarlinan, snodde den in sig i propellern och detta fick till följd att de blev manöverodugliga och drev mot land. Ankare hade ingen effekt på driften med resultat att båten slogs upp på västra stranden av Högaskärv. Där hade man sedan fått tillbringa hela dagen utan att någon observerat deras belägenhet. 2100 startade vi från Högaskärv med de nödställda ombord, och landade F17 kl 2110. Väder: Vind 270°/ 40-50 kmt.
Grov sjö. Sikt > 10 km. Halvklart. Efter landning togs telefonkontakt med Sthlm rdo, som talade om att de haft svårt övertyga Cefyl om att få en helikopter att starta på detta uppdrag. 
Enl Sthlm radios sagesman hade Cefyls representant sagt något i stil med: - “Skulle vi skicka en helikopter på alla blinkande sken, som rapporteras på sjön, fick vi inte göra annat“.
Flygtid 25 min.

88-10-11 Elö, Iso, Fl, Ejd, Trygg    Q93
Larm 0930 om flygplan, som synts haverera NW Älmhult. Start 0933. Framme 0957 efter kontakt med en nödsändare dom sista kilometrarna.Vi lokaliserade nedslagsplatsen, och 
brandfordon var redan på plats. Flygplanet var en Sk60 med två man ombord, och det visade sig att den ena följt med planet vid nedslaget medan den andre försökt hoppa, men på för låg höjd. Fallskärmen delvis utvecklad, men nedslaget var dödande. Hkp3 ur F10 anlände med läkare strax efter oss. Inget att göra.  Flygtid 50 min.

88-10-17 Er, Erk, Wa, Hel, Rei    Q?
Kl 1604 förvarnade Cefyl om att vi eventuellt skulle sättas in för att söka efter en försvunnen fiskare utanför Falsterbo. Start kl 1627. Den saknade var en man 64-årig man i en 4.2 meters öppen plastbåt med utombordare. Pga dimma gick vi ner på höjd. Framme vid Falsterbo hade vi stora problem att få vattenkontakt och innan vi påbörjat sökning hade mannen hittats av vedettbåten “Viken“ kl 1728. Återvände RON med landning kl 1832. Väder: Dimma med sikt 200 - 500 m, vind 090°/20 kmt. Flygtid 2 tim 5 min.

88-10-18 Er, Erk, Wa, Hel, Rei    Q?
Larm på högtalarna från Fl kl 2003. En marin hkp6 hade havererat vid Förkärla. Inga personskador. Start kl 2006. Med hjälp av nödsändaren lokaliserades haveriplatsen kl 2011. Pos N5611.5 E1527.2. Polis och räddningskår redan på plats?! Båda ff oskadda. Försökte att tysta nödsändaren men misslyckades. Återvände RON med ff kl 2030. Återvände till haveriplatsen med tekn. personal för att tysta nödsändaren. Landning RON kl 2048. Väder: molnbas 350 m, sikt 7 km. Vind 080°/ 25 kmt. Flygtid 45 min.

88-10-19 Er, Erk, Wa, Hel, Rei    Q?
Larm på högtalarna från Fl kl 1223. Start kl 1226. Målbogserare från Nyköping hade ingen landställsindikering. Han beslöt att landa Nyköping. Hovrade in igen kl 1227. Flygtid 0 min.

88-10-29 Mel, Beg, Ke, Man, Nilsson    Q?
Larm från Cefyl 0045 om saknad jaktkanot i skärgården kring Tromptö - Karlskrona. Sökte utan resultat längs stränder och öar och holmar. Kraftiga vindar från WNW. Flygtid 1 tim 10 min.
      /Ke

88-10-29 Mel, Beg, Ke, Man, Nilsson    Q?
Från Cefyl 0640 begäran om fortsatt sökning av den saknade enl ovan. När det nu var ljust, fann vi mannen (54 år) ganska snabbt på en holme vid Enhörningen, strax SW om Karlskrona. Han var i förvånansvärt god kondition m.h.t. den låga temperaturen och att han var genomvåt. Vi tog honom till Karlskrona lasarett. Flygtid 40 min.
      /Ke

88-10-30 Mel, Beg, Ke, Man, Nilsson    Q?
Larm från Cefyl 1325 om ELT i trakten av Växjö - Nässjö. Start 1330. Fick in signal på 50-60 km, som pekade mot Hagshult flygfält. Landning Hagshult 1415. Det visade sig svårt att fastställa i vilket av fem sportflygplan sändaren befann sig. Svårt också att komma åt sändaren och tysta den. Möjligen var två sändare igång. Det löste sig till slut. Landning F17 ca 1600. Flygtid 1 tim 20 min. 
      /Ke

88-10-31 Kr, Hm, Hg, Fol, H. Karlsson   Q?
Larm från Cefyl 1527 i luften om skadad ombord på fiskebåten “Västanvåg“. Pos N5552 E1528. Vinschade den skadade i sele. Klar 1550. Landning Karlskrona lasarett 1605. Ambulans väntade. Flygtid 40 min.

88-11-01 Hm, Kr, Hg, Fol, H. Karlsson   Q?
Larm från Cefyl 1640 angående man med svår infektion ombord på fartyget “Västanvik“ Pos N5545 E1541. Framme vid fartyget 1704. Vinschade med sele framför bryggan. En lastkran svängdes undan. Vädret bra, men kraftig sjögång. Klar 1715. Landning Karlskrona las. 1727. Ambulans väntade. (Infektionen hade börjat försämra synen på patienten - streptokocker).
Flygtid 50 min.

88-11-05 Kr, Hm, Hg, Fol, H. Karlsson   Q?
Larm från Cefyl ang fritidsfiskare i jaktkanot saknades. Kl 1225. Område : Syd Drottningskär, Aspö ca 3 M. Hittade hans nät och ett öskar i vindriktningen från näten. Sedan durkar o.dyl. utefter stranden på Tjurkö. Mannen hittad drunknad i sin flytväst (jacka, grön) ca 15 m från land. Transport till Karlskrona las 1311. Åter F17 1325. Flygtid 45 min.

88-11-05 Hm, Kr, Hg, Fol, H. Karlsson   Q?
Larm från Cefyl 1405 angående försvunnen mindre fiskebåt. Vrakspillror observerade på SW Bollö. I området kl 1420. Avspanade omr från Bollö mot vinden. Inget annat än vrakgods och en oljestrimma. Vi lokaliserade och bojade där vi tyckte oss se det sjunkna vraket. TV287 var i området och hade satt iland pers på en ö, vilket lurade oss vid ett tillfälle. Mycket knapphändiga informationer om andra enheter. Avbröt sökandet 1540. Landning F17 kl 1545. Flygtid 1 tim 30 min.

88-11-08 Elö, Joo, Sö, Jok, Hen    Q?
Larm från Cefyl kl 0735. Armbrott på häcktrålaren “Timor“. Start 0745 mot Karlskrona las, landade, hämtade upp sjuksköterska och fortsatte mot angiven position. Framme kl 0822. Pos N5533.5 E1632.5. Nere på däck kunde ytb konstatera att bårvinschning var nödvändig. Vinschningen skedde från fördäck och genomfördes utan problem. Sköterskan gav patienten vård under flygningen mot Karlskrona las. Där väntade ambulans som vi beställt via LAC. Åter F17, landning kl 0910. Vinschningen utfördes med båten drivande. Mot vinden hade 
båten enl befälhavaren “stampat“ för mycket i de relativt höga vågorna. Flygtid 1 tim 35 min.

88-11-10 Elö, Joo, Os, Jok, Hen    Q?
Omkr. kl 2000 orientering från Cefyl att en Cherokee med radioproblem ej landat Everöd. Start kl 2024 för att lokalisera ev ljus från nämnda flygplan i Everödstrakten. I området 2100 och sökte i cirklar ut till 15 km radie från Everöd samt till Knislingeområdet. Ingen nödsignal. Avbröt 2210. Landning Ronneby 2305. Disigt i låg nivå. God sikt över 2000 fot.
Flygtid 2 tim.

88-11-11 Elö, Joo, Os, Jok, Hen    Q?
Larm Cefyl 0330. Fisketrålaren “Hanoi“ från Simrishamn på grund vid Bornholm. Pos N5516 E1444. Start 0352. Framme 0430 i pos N5516.2 E1444.3 vid Hammershus. Dansk rescuebåt på plats och som kunde ta besättningen iland. Åter RON 0510. Flygtid 1 tim 20 min.

88-11-11 Joo, Elö, Os, Jok, Hen    Q?
Återupptog sökning efter den försvunna Cherokeen (11-10). Start RON 0810. Start Everöd 1010. Avsökte ett område 15 km NV Everöd (Nävlinge åsen). Sikten försämrades successivt till några hundratal meter. Området avsökt 1135. Pga obefintlig sikt, ingen fortsatt spaning, dessutom var spaningsunderlaget vagt. Landning Ronneby 1450. Flygtid 3 tim. 

88-11-11? Gir, Erk, Sög, Ejd, Eriksson   Q?
Spaning efter den försvunna Cherokeen. Start 1240. Framme 1250. Avsöker sjöar och höjder mellan Kristianstad och Ryssbergen utan resultat. Avsökning klar 1455. Landning RON 1520. Begränsad sikt- 1500 m i området. Flygtid 2 tim 40 min.

88-11-12? Elö, Joo, Os, Jok, Hen    Q?
Start 0850. Dimma i Everödsområdet. Fick markkontakt vid Kristianstad och kunde avsöka Nävlingeåsen mellan Skepparslöv - Vanneberga - Ovesholm. Ny start 1400. Avsökte området W E66 mellan Skepparslöv och Tollarp och 10 km W, samt område för väntläge på Linderödsåsen S Tollarp. Kl 1520 meddelas att flygplanet påträffats vid N Rörum.
Nedslagsplats Kyrkhultasjöns västspets. Framme ~1550. Pos N5603.7 E1328.9. Flygplanet hade slagit ner i ungskog - 200°. Flygplankropp intakt. Fnav och ytb vinschades ner. Polis på plats. Om nödsändare varit i läge TILL kunde inte konstateras pga att switchen var borta. Lämnade 1625. Landning RON 1700. Flygtid 5 tim 40 min.

88-11-17 So, Er, Jon, Eng,     Q98
 Elö, + mek fr CVM    Q97
Start från Malmslätt 1420 mot F17. Kl 1425 larm från Cefyl om TP85 med bränslebrist under inflygning mot Kungsängen. Vi går mot Kungsängen men avbryter kl 1435 på avstånd 15 då TP85:an landat Kungsängen ua. Flygtid?

88-11-22 Ade, Beg, Wa, Psn, Karlsson   Q?
Under övningsflygning fick vi, kl 1759, larm från Cefyl via Fl om en svårt sjuk fiskare i pos N5554.3 E1457.0. Hämtade läkaren Gunnar Lindberg på Karlskrona las och var framme vid “Sanna“ av Hörvik kl 1832. Mannen var ensam ombord och båten var liten. Vinschning var endast möjlig på några m² akterut. Med hjälp av två man från fiskefartyget “Ceylon“ av Hörvik, som äntrade “Sanna“, lyckades vi vinscha. Enl läkarens bedömning kunde mannen, Urban Olsson tas i sele. Landade Karlskrona las kl 1907 och åter RON kl 1919.
Väder: CAVOK. Vind: 260°/ 40 kmt. Flygtid 1 tim 20 min.

88-11-23 Ade, Beg, Wa, Löm, Karlsson   Q?
Ca kl 1230 fick vi, via Cefyl  en förfrågan från polisen i Kristianstad om vi kunde hjälpa till med ett spaningsuppdrag. Ett ljusfenomen, som kunde varit en nödraket, hade observerats öster om Kristianstad på morgonen. Issituationen var sådan att avspaning av Hammarsjön och Råbelövssjön måste ske från luften. Startade kl 1300 och var framme och påbörjade sökning kl 1320. Klara kl 1345 utan att ha sett något onormalt. Återvände RON med landning kl 1405. Väder: Molnbas 2-300 m sikt 10-15 km. Vind: 260°/ 25 kmt. Flygtid 1 tim 5 min. 

88-12-15 Cl, Iso, Oha, Eng, Berg    Q97
Larm Cefyl kl 0400. Rysk besättningsman på en rysk tanker har svåra magsmärtor. Fartyget ligger ca 10 km söder Ölands södra grund. Start kl 0435 med Q97 från Ronneby. Framme vid fartyget kl 0458. Båten hade nu position: N5607 E1619. Vinschningen avslutad ca 0510. Landning Karlskrona lasarett ca 0525. Vid landningsplatsen fanns varken brandbilar eller ambulans på plats. Efter kontakt med akut-mottagningen via polisradion beslutade vi i helikoptern oss för att själva bära patienten på bår till akutintaget. Landning F17 kl 0540. 
Väder: Molnbas 2-300 m. sikt 10-15 km. Vind: 360°/ 10 kmt. Flygtid 1 tim 5 min.

88-12-31 Kr, Er, Hg, Asp, Pettersson    Q?
Larm Cefyl kl 1945 angående nödsändare i Tingsryd - Kalmartrakten. Två lägen i Kalmar, varför vi beslutade att gå mot Kalmar. På avstånd 15 km (höjd 5000 ft) fick vi ljussignaler 
på mottagaren, avst 6 km ljudsignal. Sändaren funnen i jordhangar 82 på F12. Arrangemang vidtogs för att tysta sändaren. Klar 2113.Åter F17 kl 2140 ua. Flygtid 1 tim.
 

1988= 74 uppdrag/ Oha                                                                                                Top

FRÄD 1989 RONNEBY
 

89-01-18 Mel, Nom, Sög, Man, Eek    Q91
Fiskare med hjärtinfarkt. Start 1155. Flög via Karlskrona för hämtning av läkare. Framme vid fiskebåten “Kontiky“ Hasslö i pos N5554 E1525 kl 1215. Vinschning i bår utan problem. Patienten fördes till Karlskrona las. Landning Karlskrona 1235 och F17 1255. Väder: CAVOK. Flygtid 45 min.

89-02-09 Er, Mel, Wa, Lar, Gren    Q97
På uppdrag av Cefyl startade vi kl 1158 mot Sandhammaren för att spana längs de el -kablar, som går mellan Skåne och Bornholm (Hasle). Ett totalt el -avbrott på Bornholm tydde på att något fartyg hade slitit av en kabel. Kunde man snabbt finna detta fartyg så visste man var felet fanns och kunde reparera det. Något fartyg som hade fastnat med trål eller ankare kunde vi dock inte finna. Kanske fanns detta på den danska sidan, vilket vi inte kunde kontrollera då vi inte fick tillstånd att gå närmare Bornholm än 3 NM. Uppdraget klart kl 1255 då vi återvände mot RON med landning kl 1328. Väder: Dimma med sikt 6-800 m. Flygtid 1 tim 30 min.

89-02-10 Er, Mel, Wa, Lar, Gren    Q97
Direkt efter start för övningsflygning kl 1100, fick vi indikation på SÖK-75 om en aktiverad ELT i sydost. Vi steg till 3000 fot mot sändaren. Cefyl hade inga andra rapporter om aktiverad ELT. När vi kom söder blekingekusten pekade signalerna mot söder. Kl 1120 rapporterade Cefyl att man på Bornholm hade mottagit ELT - signaler, men utan att kunna bestämma någon riktning. Kl 1130 hade riktningen vridit mot Bornholmsgattet, några minuter senare mot Simrishamn. Mottagningen erhölls hela tiden med stora avbrott. Kl 1145 hade vi kurs mot Trelleborg och var övertygade om att ELT satt i ett flygplan på västlig kurs. När signalerna pekade mot Köpenhamn, och vi inte hade långt kvar till Öresund, kunde Cefyl bekräfta våra misstankar. Det var en västtysk Tornado, som sände signalerna. Detta flygplan landade senare i Danmark. Vi avbröt kl 1205 och återvände mot RON med landning
kl 1250. Väder: ua. Flygtid 1 tim 50 min.

89-02-11 Er, Mel, Wa, Lar, Gren    Q97
Larm Cefyl kl 1532 angående en besättningsman ombord på holländska fartyget “Vickersgracht“ (styckegods 80x16 m), med komplicerat benbrott. Start kl 1544. Landade Karlskrona las och hämtade läkarpersonal (2st). Framme vid fartyget kl 1605 i pos N5601.5 E1605.5 (SW ÖSU). Y-man + läkarpersonal + bår vinschades ner på däck. Omhändertagandet drog ut på tiden pga mannens svåra smärtor. Efter en smärtstillande spruta kunde han vinschas upp kl 1628. Landade K-a las kl 1638 där ambulans väntade. Åter RON med landning kl 1649. 
Väder: Disigt med sikt ca 1500 m. Vind 240°/ 35 kmt. Flygtid 1 tim 5 min. 

89-02-13 So, Erk, Sög, Hga, Eek    Q97
Dansk fiskare med avslitet finger. Start 0805. Landning Karlskrona för sjuksköterska. Framme hos “Isabella“ (OYBX) i pos N5545 E1750 kl 0950. Den skadade vinschades utan medverkan av ytbärgare. Landning Karlskrona lasarett 0940 och F17 0955. Väder CAVOK. Vind 300°/ 45 kmt. Flygtid 1 tim 40 min.

89-02-15 So, Erk, Sög, Hga, Ehnbom   Q90
Start mot nödsändare. Larm i luften 0920. Nödsändare hörd vid Växjö. När vi befann oss vid Lenhovda fick vi kontakt på SÖK-75. Signalen försvann efter ca 5 min utan att positionen fastställts. Vi flög då till Växjö och sedan söderut för att kontrollera två satellitlägen. Cefyl meddelade ca 1025 att en SK60 landat på Bromma med vådautlöst sändare. Vår landning F17 kl 1045. Väder: Molnbas 50-100 m sikt 1-3 km. Flygtid 1 tim 30 min.

89-02-20 Cl, Iso, Fl, Tor, Pettersson    Q97
Larm i samband med start för övningsflygning 1300 om skadad besättningsman på engelska handelsfartyget “Baltic Link“. Vi gick via Karlskrona las och tog med läkare & sjuksköterska. Framme vid fartyget kl 1338. Det låg 15 M NNE Bornholm. Vinschning ua. Patienten till Karlskrona las. kl 1420. Flygtid 1 tim 30 min.

89-03-09 Kr, Ade, Hg, Eng, Ronneback   Q98
Ambulansflygning Karlshamn - Lund. Larm via Cefyl kl 1520. Två patienter varav en svårt skallskadad 5-åring. Landning Lund kl 1655. Åter F17 1855 efter att ha lämnat av personal i Karlshamn. Flygtid 2 tim.

89-03-28 Nom, Beg, Hg, Man, Jaksic    Q97
Larm från Cefyl ang trolig hjärtinfarkt på fiskefartyget “Camilla“, GG957 kl 1408 i pos N5515 E1743. Bra väder. Hämtade två sjukvårdspersonal på Karlskrona lasarett. Framme vid fel båt kl 1512. Framme vid rätt båt kl 1519. Pos N5516.8 E1743.6. Vinschade patienten i bår . Han var rätt pigg, men hade smärtor i bröstet. Klar kl 1536. Landning K-krona
lasarett kl 1621. Allt fungerade. Landning F17 1633. Flygtid 2 tim 20 min.

89-04-28 So, Söl, Hg, Löm, Tuvesson    Q98
Larm från Cefyl kl 2145 angående motorbrand på en Boeing 737 på ingång mot Landvetter. Start 2150 mot Landvetter. Mörker och regn. Kl 2210 kom meddelande att 737:an landat ua. Vi återvände till F17. Landning 2225. Flygtid 35 min.

89-05-03 Hm, Iso, Wb, Lar, Ronneback   Q97
Larm Cefyl kl 0020. Två fiskare saknas efter fisketur Sölvesborg. Dom hade startat kl 15 i en öppen träbåt, 4 m lång. Start 0115 för kustnära spaning och rr-spaning. Efter fyra slag kustnära och kontakt med räddningskryssaren “Nymölla“ fortsatte vi in i Sölvesborgs hamn där vi landade på kajen och talade med räddningsverkets personal, varvid det framkom att de två saknade männen återkommit till hamnen oskadda. Väder: Sikt 20 km svag vind 310°/ 15 kmt. Kl 0235 landning F17. Flygtid 1 tim 25 min.

89-05-08 Ade, Nom, Sög, Sö, Hga, Eek   Q97
Flyghaveri vid Oskarshamns flygplats. Larm 0950. Start 0955. Återvände utan insats. Landning F17 kl 1015. Flygtid 20 min.

89-05-08 Ade, Nom, Sög, Sö, Hga, Eek   Q90
En liten dansk fiskebåt med en man ombord saknad i vattnen runt Bornholm. Rönne radio ledde. Dansk helikopter och fartyg deltog. Larm från Cefyl 1305. Start 1315. I sökområdet kl 
1330 - 1445. Landning F17 1505. Vi sökte i omr begränsat av N5530, N5550, E1520 och skånekusten. Avbröt 1445 då den saknade meddelades funnen i pos N5450 E1408. Väder: Vind 230°/ 25 kmt, sikt 3 km. Flygtid 1 tim 50 min.

89-05-27 Joo, Beg, Wa, Eng, Jaksic    Q98
Kl 1600 kom en förfrågan från LAC om vi hade möjlighet att hjälpa till vid bekämpning av en skogsbrand 5 km NW Olofström. Efter klartecken av Cefyl, nedmontering av radarn samt koppling av vattentunnan startade vi kl 1630. Framme vid branden och påbörjade släckning kl 1700. Kl 1735 hade vi släckt branden och överlät eftersläckningen åt räddningskåren i Olofström. Återvände till RON med landning kl 1800. Väder: CAVOK. Vind: svag sydlig. Flygtid 1 tim 30 min.

89-06-14 So, Kr, Oha, Asp, Grunditz    Q97
Ombasering mot Visby pga uppdrag för Visby - helikoptern. (Fick återvända strax innan Kalmar). Strax NE Brantafors upptäckte vi en skogsbrand varvid Ronneby brandkår larmades.
Vi kvarlåg och dirigerade brandbilarna till platsen via brandriksen. Flygtid 1 tim 10 min.

89-06-25 Pes, Mel, Wa, Ejd, Hermod    Q91
Larm Cefyl kl 0923. En sjuk besättningsman på ryska lastfartyget “Erdi“ behövde läkarvård. Pos N5534 E1448. Start kl 0935 med landning Karlskrona las där vi hämtade upp Anita 
och Gunilla. Framme vid fartyget kl 1011 där Y-man konstaterade att mannen inte var sämre än att han kunde vinschas i sele. Klart kl 1020. Start med landning Karlskrona las kl 1043. Alla ambulanser var upptagna, varför patienten forslades i rullsäng till akutintaget. Landning RON kl 1105 efter en stunds övningsflygning. Väder: CAVOK Vind: SW/ svag. Flygtid 1 tim 20 min. 

89-06-25 Pes, Mel, Wa, Ejd, Hermod    Q91

Vid 12-tiden fick vi order av Cefyl att inta en pos i trakten av ÖSU, eftersom roten var i luften långt österut. På hemvägen, kl 1305 hörde vi Karlskrona radio anropa polisbåten på kanal 16. En eka slagit runt mellan Verkö och Pottneholmen. Tre personer i vattnet. Eftersom vi låg strax norr om Verkö, så styrde vi mot angiven position och erbjöd vår hjälp. Efter bara ett par minuter fann vi ekan med kölen upp och tre personer i vattnet (två med flytväst). Dock inte i angiven pos utan i viken mellan Verkö och Knösö. En mindre båt låg intill de nödställda och vi beslöt därför att dirigera dit polisbåten istället för att vinscha. Allt klart kl 1315 och vi återvände till RON. 
Väder: CAVOK. Vind: SW/ svag. Flygtid 10 min.

89-06-25 Pes, Mel, Wa, Ejd, Hermod    Q97
Kl 1620 kom en förfrågan från Räddningskåren i Ronneby om vi hade möjlighet att hjälpa till vid en våldsam skogsbrand på Harön, SW Ronneby. Efter klartecken från Cefyl startade vi med Q97 kl 1640. Påbörjade släckningen kl 1645. Efter ca 1 timme och 20 minuter var branden under kontroll. Vi hade då släppt 32 tunnor över branden. Landade RON kl 1810. Väder: CAVOK. Vind: 210°/ 25 kmt. Flygtid 1 tim 30 min.

89-06-26 So, Iso, Os, Jok, Jön    Q92
Larm Cefyl 1910. Från Milostab S/ Jal om positionsbestämning av amerikanskt sjöflygplan. - Lake Buccaneer N84142 i Mien. Inget flygplan i området. Väder: CAVOK. Vind: Svag - nordlig. Flygtid 40 min.

89-07-05 Cl, Hm, Man     Q97
Gräsbrand på fältet F17 i samband med ombyggnad av landningsbanan. Fräd - hkp stod på Kungsholmen för demonstration. Larm 1440. Start omgående till F17 för byte till “Eldsläckningshelikopter“. Vattenfällning kl 1510 - 1550 med hämtning av vatten vid Karlsnäs. Flygtid 35 min.

89-07-11 Ade, Cl, Oha, Fol, Olsson    Q92
Larm Cefyl ca 1305 angående en man med diabeteskoma på Hanö. Start 1315 med Q92. Landning Karlshamn las 1324 för hämtning av läkare. Landning fotbollsplan Hanö 1330 (hamnplan olämplig landningsplats). Patienten, född -54 fanns då redan på bår bredvid fotbollsplan. Han befann sig i koma men andades och hade puls. Läkaren injicerade ett antal ampuller glukos varvid patienten efter ca 20 min var helt återställd och kunde själv gå från platsen. Start Hanö 1353 via Karlshamn till Ronneby 1410. Bra väder. Flygtid 35 min. 

89-07-13 Pes, Ade, Sö, Fol, Olsson    Q92
Larm Cefyl 1935. Vi var i luften över Borgholm. Ledning Karlskrona radio. Nödraket observerad från dansk segelbåt. Raketen setts från Sandhamn (2 km N Torhamn) och i riktning rakt österut. I början av sökningen gjordes in- och utflygning Sandhamn över havet på Lat. 5606; 5605; 5604; 5603 med ostlig begränsning Long. 1630. När efterhand raketens läge hade bestämts till 4.5 M rakt öster Sandhamn övergick vi till sökruta 5 x 6 km med centrum = punkten 4.5 M. Sökavstånd 1000 m. Sökte på nord- och sydkurs. Inget resultat. Avbröt 2115 mot Ronneby via Utklippan. God sikt under uppdraget. Landning 2135. Flygtid 2 tim 5 min.

9-07-14 Elö, Ade, Sö, Fol, Olsson    Q97
Skogsbrand ca 1 km N Gunseryd (ca 7 km ENE Eringsboda). Start 1415. Fällt 10 tunnor vatten. Branden släckt. Brandkåren dirigerades under tiden till platsen, som var svår att nå då farbara vägar saknades de sista 500 metrarna. Brandkåren övertog för kontroll och eftersläckning. Branden som var begränsad och tidigt upptäckt från fpl, hade troligen orsakats av blixtnedslag. Uppdraget beställdes av räddningschefen i Karlskrona. Vi hade problem med tunnan de första 15 minuterna beroende på att öppning/stängning inte fungerade. Felet visade sig sedan vara helt avbrott i en elledning. Flygtid 1 tim.

89-07-26 Söl, Iso, Wa, Lar, Karlsson    Q92
Larm Cefyl kl 1600. En besättningsman på containerfartyget “Forrest Link“ hade ådragit sig ett komplicerat benbrott vid ett fall ombord. Han var även chockad. Pos: N5602.8 E1626.2. Start RON kl 1610. Hämtade sjukvårdspersonal i Karlskrona och var framme och påbörjade vinschning kl 1640. Patienten fick smärtstillande spruta, dropp samt packades i vakuum madrass. Bårvinschning ua. Åter K-a las kl 1710 där ambulans hämtade. Landning RON kl 1720. Väder: CAVOK. Vind: 140°/ 20 kmt. Flygtid 1 tim 10 min.
 

89-07-30 Söl, Iso, Wa, Lar, Karlsson    Q92
Larm Cefyl kl 2000. En 7.5 meters motorbåt på väg mellan Simrishamn och Utklippan hade per mobiltelefon meddelat att man hade fått motorstopp och låg och drev. Pos osäker. KBV 278 var ute och sökte. Start 2026. Efter några minuters flygning fick vi uppgift från KBV 278 att man siktade en båt, som eventuellt var den sökta. Kl 2037 meddelade man att båten var funnen och att allt var under kontroll. Då vi endast hade ett par minuters flygning fram till båten så fortsatte vi och var framme  kl 2039. Återvände RON med landning kl 2051. 
Väder: sikt 5-7 km, molnbas > 1000 fot. Flygtid 25 min.

89-08-01 Er, Beg, Hg, Hga, Lindbom   Q92
“May-Day“ på kanal 16 direkt efter start. Detta sändes från en tysk båt i Hälleviks hamn. Han såg sin (förmodligen) seglarkompis gå på grund vid Kråkenabben 2 M syd hamnen. När vi kom fram efter ca 15 min (1420) var den grundstötte flott och på väg in mot hamnen. En stor våg hade lyft dem av grundet. Man hade utlöst livflotten. Efter “tummen upp“, återvände vi F17 kl 1425. Pos N5559 E1412. Flygtid 25 min. 

89-08-02 Beg, Er, Hg, Hga, Lindbom   Q91
Larm Cefyl 1715 angående nödsändare i området Hässleholm - Hälsingborg. Start 1805. Vi hade en bärbar pejl med. Efter en stund order från Cefyl att gå direkt mot Berga, Hälsingborg (säkert läge). Över Söderåsen fick vi säker kontakt, både ljud o bild (13.5 km). Vi lokaliserade sändaren till firma AVIALL. Vi tillkallade polis, som hjälpte oss att få kontakt med ägaren. Efter ca 30 min kom två man från Ängelholm. Hga pejlade bland hyllorna och hittade en nödsändare, som var tillslagen (nyfiken praktikant trodde man). Dansk helikopter hade varit i området tidigare på dagen. Klar för start kl 1945. Åter F17 2035. Flygtid 1 tim 40 min.

89-08-04 Er, Beg, Hg, Hga, Lindbom   Q92
Larm från Cefyl kl 0343 angående finskt skolfartyg med 14 man i sjönöd. Start 0348. Efter 20 min flygning fick vi klart för oss att Tingstäde trodde att vi hade pumpar med. Fartyget “Lokki“ hade sprungit läck. Återvände F17, tankade och lastade 2 pumpar. (Flygtid 40 min). Ny start 0435 efter 7 minuter på marken. Mot position: N5655 E1736. Framme ca 2 minuter efter Q93 från Visby kl 0510 i pos: N5656.3 E1738.8. Q93 vinschade ombord en pump (elektrisk) efter mycket besvär (grov sjö). Fartyget var en skonert med ca 25 meter höga master och rullade väldigt mycket. Båda helikoptrarna låg kvar och avvaktade. Pumpen fungerade ok och vattnet i fartyget minskade. Vi avbröt 0545 och återvände till respektive bas. Landning F17 kl 0640. Flygtid 2 tim 5 min. (Tot. 2 tim 45 min).

89-08-05 Er, Beg, Hg, Psn, Lindbom    Q92
Larm 0500 från Cefyl angående Maxi68 på grund vid Vingleskär söder Inlängan. Båten hade stått på sedan 2230 kvällen innan. Er kontaktade båten före start på mobiltelefon och förklarade vinschningsförfarandet. Start 0550. Framme 0600. Pos: N5602.8 E1546.5. Båten låg på sidan på en slät hälla och de två nödställda stod bredvid hällan delvis överspolad. 
Vinschningen klar 0609. Landning F17 0625. Vädret bra, men grov sjö. Båten hade gått på grund 08-04 kl 2230. Hade drivit från grund till grund hela natten. Ytenheterna kom inte till pga för grunt vatten. Flygtid 35 min.

89-08-09 Cl, Erk, Sög, Wa, Tor, Grunditz   Q92
Under övningsflygning fick vi förfrågan 1055 av Fl F17 om vi kunde hjälpa till med sökandet efter en saknad kanotist. En man i 35-årsåldern, förståndshandikappad saknades efter en kanottur vid Kuggeboda. Vi befann oss vid tillfället över platsen och fann den nödställde efter en (1) minuts sökande. Han satt på ön Eneskär och vågade inte paddla tillbaka i motvinden. Vi landade och tog ombord mannen och hans kanot och flög honom sedan till hans hem i Kuggeboda.Flygtid 10 min. 

89-08-17 Ade, Kr, Ny, Psn, Hermodsson   Q93
Larm ifrån Cefyl kl 1317. Sjuk besättningsman på en rysk tanker, “Jaques Duclos“ 50 km syd Trelleborg. Start 1330 mot Karlshamn för att hämta en sjuksyster. Framme 1430 i läge N5506 E1314 och vinschade ned y-man och syster. Därefter ned med bår och läkarväska. Patienten gjordes transportabel och vi tog upp sjuksystern. När båren var en meter under luckan, lade vinschen av. Gick varken upp eller ner, men bommen kunde manövreras. Hovring på låg höjd över däck och båren lades tillbaka i den ryska björnens armar. När vajern var avlastad kunde vinschoperatören hänga ut och lossa kroken och båren kunde sättas på däck. Reservvinschen monterades och vinschningen fortsatte ua. Klara 1520. Patienten fördes till Trelleborgs lasarett, med ambulans ifrån hamnen. Åter RON via Bodekull. Landning 1630. Ingen kontakt med Trelleborg på ambulans frekvens. Deras mottagare var sönder. 
Cefyl ordnade ambulans. Flygtid 2 tim 40 min.

89-08-19 Ade, Kr, Ny, Psn, Hermodsson   Q93
Larm i luften från Cefyl att vi skulle gå mot en plats 25 km syd Abbekås, där man hittat något som kunde vara vrakgods. 1345 framme i området med drivande papper, kartonger och burkar. Tog upp några böcker och papper ifrån den anmälande tyska segelbåten. Hittade inget annat som kunde tyda på en olycka. Avbröt och överlämnade fynden till KBV vid vår landning i Lomma kl 15. Flygtid 50 min.

89-08-26 Söl, Elö, Oha, Eng, Jönsson   Q92
Larm Cefyl kl 1929 gällande nödraketer till havs ENE Simrishamn. Start 1937 mot en punkt 10 NM ENE Simrishamn. Framme i området ca 2000. Sikten i området god. Vind 090°/ 40-50 kmt. Relativt grov sjö. Vi gjorde några slag i nordsydlig riktning utanför Simrishamn och såg bla en drivande segelbåt (utan mast?) innanför piren i Simrishamns hamn. Vi fick ett sökområde av Sthlm radio med gränserna: Nord 5540 Syd 5535 Ost 1440 Väst 1430. Hittade inget i området. Sökningen försvårades successivt pga det tilltagande mörkret. 
Vi fick ett nytt område, närmare land denna gång. Gränser: Nord 5540 Syd 5533 Ost 1430 Väst 1425. Detta område hade vi redan grovspanat i, medan det fortfarande var ljust, utan resultat. Fann inget nu heller. Vi avbröt sökandet 2115 och landade Ronneby 2145. Flygtid 2 tim 5 min.

89-08-28 Hm, Mel, Wb, Fol, Ohlsson    Q?
Larm i luften kl 1040 mellan Kalmar - RON. En 20-meters katamaran “Aramoana“ med problem syd Karlskrona behöver hjälp med lokalisering. Katamaranen fanns kl 1107 i pos N5534.1 E1504.8. Båten drev med rigghaveri. Kl 1115 lämnar vi området mot RON när vidare assistans ej bedömdes nödvändig. Bogserhjälp var då på väg ut till haveristen. 
Väder: sikt >10 vind 040°/ 72 kmt. Flygtid 1 tim.   /Wb

89-09-05 Beg, På, Wb, Hga, Karlsson   Q91
Larm Cefyl kl 2010 om nödsignal på 243 Mhz i området W Kristianstad. Start 2020 mot pos N5558.4 E1341.6. Framme efter 30 min. Sökte även i pos N5606.4 E1422.6 samt Gåsfetens fyr utan resultat. Landning RON 2120. Bra väder. Enligt Cefyl lokaliserades signalen till Roskilde i Danmark, troligtvis i en bil på en bensinstation. Flygtid 1 tim.
      /Wb 
 

89-09-06 På, Beg, Wb, Hga, Karlsson   Q91
Larm Cefyl kl 0029. Kollision mellan en tanker och ett fiskefartyg varvid det mindre fiskefartyget sjönk och det saknades 14 man. Kl 0045 start mot position: N5633.5 E1745.5. Kl 0125 framme och påbörjade spaningen. Området delades mellan Q92 från Visby och oss. Efter en kort stunds spaning där vi fann “vrakgods“, brädor, silltunnor, lysande lampa mm. I området fanns då den påseglande finska tankern “Tebostar“ och en rysk fiskebåt “Matroskova“ där enligt uppgift en funnen besättningsman befann sig i behov av omedelbar läkarhjälp, så vi vinschade upp honom med ytbärgarens hjälp i bår. Han var medvetslös och vi kunde ej märka vare sig andning eller hjärtverksamhet. Ytbärgaren kopplade upp EKG men resultatet blev ett rakt streck. Hga ventilerade patienten, som då försågs med syrgas och hjärtkompression utfördes. Kl 0230 landning Kalmar flygplats där ambulans mötte. Kl 0325 start igen mot området med läkare ombord. Vi fick då ett spaningsområde av Cefyl. N5631.9 E1747.9 med en cirkelradie av 1.1 NM. Söket lades upp med smala stråk endast mot vinden (280°/ 34-40 kmt). Stråkbredd ca 200 m fart 20-30 kmt och sökning med hjälp av strålkastare. Sökning av detta slag är mycket arbetsam och vi hann ej medföra någon form av mat eller dryck så Cefyls initiativ uppskattades mycket, vi fick från HMS “Visborg“ uppvinschat en frukostkorg med kaffe, frukt, smörgåsar mm. Efter matpåfyllning fortsatte så spaningen till kl 0600 när vi efter att ha återlämnat porslin mm. till “Visborg“ flög till Kalmar och släppte av läkaren och därefter till RON landning kl 0705. Den saknade båtens namn: “Laduskyn”.
Väder: Bra sikt; vind 280°/ 40 kmt. Flygtid 5 tim 25 min.

Erfarenheter från fartygskollisionen den 6:e september 1989 mellan finska fartyget “Tebo Star“ och ryska fartyget “Laduskyn“
Helikopter Q91 från F17, Ronneby. Besättning: Herman Pålsson  besättningschef, Leif Bergqvist 2ff,  Lars Westberg  navigatör, Hans Göran Andersson färdmekaniker,Patrik Karlsson ytbärgare

Larm från Stockholm Rescue kl 0029. Kollision mellan tanker och ett fiskefartyg varvid det senare hade sjunkit. 14 man saknades. Efter ilastning av en 20-mans flotte start mot pos. N5635.5 E1745.5 kl 0045. Under anflygningen meddelade “Tebo Star“ att fyra livflottar hittats, dock utan personer. Framme i området kl 0125. Samtidigt kom helikopter 
Q92 från Visby till platsen. Området delades upp och spaning påbörjades. Vi fann en mängd vrakgods, brädor, tunnor, lysande lampa. Förutom “Tebo Star“ fanns även ryska fiskefartyget “Matroskova“ i området. “Matroskova“ rapporterade att man funnit en medvetslös man i behov av omedelbar läkarhjälp. Mannen uppvinschades i bår (se bilaga), och upplivningsförsök igångsattes (hjärtmassage, intubering och syrgas). Start mot Kalmar (närmsta sjukhus). Landning Kalmar kl 0230 där ambulans mötte. Under anflygningen mot Kalmar anlände även en marinhelikopter från Ronneby till olycksplatsen. Start mot området igen kl 0325 med läkare ombord. Från Stockholm Rescue erhöll vi ett spaningsområde i pos N5639.1 E1747.9 en cirkel med 1.1 NM radie. Vid ankomst till platsen lämnade Q92 och marinhelikoptern området. On scene commander i området var då robotkorvetten “Stockholm“. Ett 20-tal fartyg var också i området. Sökningen lades med smala stråk mot vinden. Stråkbredd ca 180 m, fart 10-15 kts och sökning med hjälp av strålkastare. Endast vrakgods hittades och kl 0600 avbröts spaningen. Start mot Ronneby via Kalmar. Landning Ronneby 0705. Vädret i området: bra sikt, vind ca 280° 10-12 m/sek något avtagande i gryningen.  Herman Pålsson   (Bilaga till ovanstående)

Bårvinschning av rysk sjöman
Jag vinschades ner på fartygets akterdäck och möttes av 6-7 sjömän. De visade mig till den medvetslöse sjömannen, som låg i mitten av båten. Han låg på rygg endast iklädd ett par byxor på en stor lastlucka. Jag tog av mig handsken och letade på den kalla kroppen efter någon puls, men hittade ingen. Jag anropade helikoptern på radion och sade att jag ville ha ner båren och frågade om vi kunde vinscha från mitten av båten för att slippa flytta på honom, men det var för mycket master och linor där. Medan sjömännen lyfte bak honom började jag ta ner båren. Vi lade honom i vaccummadrassen, som låg i båren och vinschade upp honom. Väl uppe i helikoptern höll vi på med att ge honom syrgas, hjärtmassage och EKG-kontroll hela vägen till Kalmar flygfält där en ambulans tog över.    Ytbärgare Patrik Karlsson

RAPPORT FRÅN FLYGVAPNETS RÄDDNINGSHELIKOPTER Q92 BASERAD VISBY OM DESS MEDVERKAN VID EFTERSPANINGARNA EFTER FARTYGSKOLLISIONEN SW HOBURGEN 89-09-06
Larmet om fartygskollisionen SW Hoburgen erhölls kl 0018. Vi anlände till olycksplatsen kl 0128 samtidigt med helikopter Q91 från Ronneby. Genom radiokontakt med finska tankern “Tebo Star“, som låg kvar på olycksplatsen, framkom att fyra livflottar drev omkring i området och att det inte fanns några överlevande i dessa. En överlevande besättningsman hade bärgats ombord på ett av de ryska fiske fartygen.Vår uppgift blev att söka igenom området efter eventuellt överlevande i vattnet. På olycksplatsen fanns vid denna tidpunkt oljetankern 
“Tebo Star“, den ryska fiskeflottan samt FV:s räddningshelikoptrar Q91 och Q92. Efter hand kom marinen med helikopter Y61 samt fartygen “Malmö“, “Stockholm“ och “Visborg“.
Vi började vår eftersökning i området runt “Tebo Star“ samtidigt som Q91 vinschade upp den skadade besättningsmannen från fiskefartyget. Eftersökningen utfördes som ögonspaning med hjälp av helikopterns strålkastare. En lysboj från den förolyckade fiskebåten antog vi vara den troliga positionen för kollisionen och eftersökningen lades upp med den som utgångspunkt. Vi avspanade en sektor från lysbojen ut till ca 3000 m och förekomsten av vrakspillror utgjorde begränsningen i sida. De fyra livflottarna låg alla utanför den sektorn. Området genomflögs metodiskt under drygt två timmar på höjd 5-50 m och med fart 0-25 km/tim. Förekomsten av vrakspillror var mycket stor och utgjordes endast av mindre föremål såsom enstaka brädor, tunnor och annat ej identifierbart gods. Vi avbröt för tankning Visby och återkom till området kl 0615 för att avspana området även i dagsljus, men då fanns nästan inga vrakspillror kvar i det aktuella området. Den erfarenhet, som en sådan här tragisk olycka ger för vår del, är att möjligheterna för att snabbt finna överlevande, skulle öka 
mycket om helikoptrarna hade värmespanings utrustning. VISBY 89-09-08    Kn STEFAN ERIKSSON    förare Q92 

89-09-11 Mel, Beg, Wa, Ejd, Karlsson   Q91
Strax före landning RON kl 1340, fick vi i uppdrag av Cefyl att gå mot Ljungbyhed. En ELT var aktiverad i området. Kl 1405 rapporterade Hkp F93 att man låst på en ELT i riktning mot F5, vilken man lokaliserade till en byggnad på F5. Då vi behövde tanka landade vi F5 kl 1410. Start igen kl 1430, med landning RON kl 1510. Väder: CAVOK. Vind: vx/svag. Flygtid 1 tim.

89-09-13 Ade, Joo, Wa, Ejd, Johansson   Q91
Larm från Fl RON över högtalarsystemet kl 0535. Marinens hkp4, Y61 var under inflygning RON med endast en motor. Då vi från plattan kunde följa inflygningen, avvaktade vi start. Y61 landade ua kl 0542. Väder: CAVOK. Vind: vx/svag. Flygtid 0.

89-09-25 Ade, Erk, Sög, Asp, Linbom   Q90
Sökning efter en ung man vid Gö. Lokal förfrågan. Start efter samråd med Cefyl. Vi sökte i området utan att finna någon. Start 0835. Landning 0935. Polisen ledde spaning på marken och fann senare mannen död. Flygtid 1 tim.

89-09-26 Ade, Erk, Sö, Man, Lindbom   Q93
Larm Cefyl 0955. Polskt fiskeftg “KOL 174“, en man med huvudskada behövde hjälp. Pos N5552 E1630. Start mot Karlskrona las 1005. Landade och tog ombord sjuksköterska. Framme vid fartyget 1037. Vinschning med ytb och dubbelsele. Patienten fick vård, bla dropp under transporten. Landning lasarettet 1103. Vidare mot F17, landning 1110. Flygtid 1 tim 5 min.

89-10-03 Nom, Las, Hg, Asp, Jon    Q91
Larm 1150 från Q92 om brand i skogen SE Kallinge. Start med Q91 utrustad med brandtunna kl 1210. Branden var ganska lokal (koja +omgivande skog). Ca 10 tunnor gick åt. Brandmän kom och skötte eftersläckning. Radiokontakt med brandkåren sköttes på brandriksen (02). Flygtid 35 min.

89-10-04 Hm, Er, Ny, Fol, Hermodsson   Q92
Larm från Cefyl kl 08. En fiskebåt hade 0650 observerat en segelbåt SW Utklippan, kurs SW. Seglen satta, men det syntes ingen ombord. Var fanns besättningen? Kl 0815 beslutades att vi skulle starta söderut mot ett beräknat läge, och vi fann den 0830, ca 6 km därifrån i pos: N5540 E1500. Segelnumret identifierat, men båttyp överensstämde ej med registret. Skepparen solade sig i sittbrunnen och gjorde 6 knop på halvvind. Allt väl. Åter RON 0900. (Skepparen hade sovit). Flygtid 40 min. 

89-10-04 Hm, Er, Ny, Fol, Hermodsson   Q92
Larm från Cefyl 1540. Fiskebåt NW om ÖSG tog in vatten och behövde länspumpar. Start 1545, helklart och vind 270°/ 30 kmt. Radiokontakt på 16 med “Bounty“, Trelleborg. Framme 1605. Den ensamme fiskaren hjälpte till vid vinschning av ytb och pump. Pumpen fungerade och vi lämnade 1635 när “Jägaren“ var i närheten för att bogsera. Åter RON 1700. Flygtid 1 tim 15 min.

89-10-13 Kr, Elö, Sö, Hel, Gru    Q91
Larm Cefyl 1640. ELT pejlad till området Skånes Fagerhult. Start 1645. Ingen kontakt med nödsändare, men flygplan som låg närmare Fagerhult hade kontakt. Vi avbröt kl 1713 ca 20 km E Fagerhult på 3400 fots höjd. Andra flygplan hade då konstaterat att sändaren tystnat. Åter F17 för landning kl 1740. Flygtid 55 min.

89-10-27 Pes, Iso, Os, Hga, J. Johansson   Q90
Larm Cefyl 2245. Fiskebåt “Lissi“ med motorhaveri driver mot Ölands södra västsida. Start 2255. Framme 2312 pos N5613.5 E1622.5 strax före räddningskryssaren “Hugo Hammar“, som fick över en tross och tog “Lissi“ under bogsering till Grönhögen. Lämnade 2330. Landning RON 2355. Väder: God sikt, vind 270°/ 60 kmt. Flygtid 1 tim.

89-12-02 Pes, Erk, Hg, Asp, Svensson   Q92
Larm från Cefyl kl 1310 angående en dansk Speedbåt (“Mistake“) 5 meter med utombordare försvunnen i området syd skånska kusten. Båten skulle gå från Rönne till Kögebukten den 30/11. Vi fick ett mycket stort sökområde, och sökte igenom den östra delen intill mörkret. Sökte kl 1420 - 1645. Hittade inget. Övriga enheter: KBV, Polis, danska Navy, 4 västtyska marina enheter, m.fl. Flygtid 3 tim 15 min.

89-12-03 Pes, Erk, Hg, Asp, Svensson   Q92
Fortsättning på föregående uppdrag. Start 0950. I området kl 1015. Samma sökområde + utökat söderut intill polskt territorium och österut till E1500. Vi gjorde slag i ost - västlig 
riktning med 2 M emellan. 1300 tankning Rönne. Sökningen fortsatte till kl 1415, då vi avbröt och gick till F17. Landning 1500. Båten hittades senare. Den hade klarerat in i Swinoujscie på kvällen den 30/11!!! Flygtid 4 tim 30 min.

89-12-24 Söl, So, Sög, Jok, A. Skogman   Q90
Förfrågan från sjöbevakningen i Karlskrona om id av ett fartyg i läge BL 2547. Start 1320. Identifierade sovjetisk styckegodsare “Valdeires“ i pos BL 2547. Landning F17 kl 1405.
Flygtid 45 min     /Söl

89-12-25 So, Söl, Sög, Jok, A.Skogman   Q90
Larm Cefyl kl 0413. Passagerarfärjan “Poul Anker“ på väg mellan Rönne - Köpenhamn hade kolliderat med fyren Blenheim SW Trelleborg. 120 passagerare ombord. Maskinhaveri på ena maskinen. Tog in vatten och hade fått slagsida. Evakuering av passagerarna bedömdes som nödvändigt. Dansk helikopter insatt. Cefyl startade oss och även Visby- helikoptern. Vi lastade in två 20 mannaflottar och startade 0510. Halvvägs till positionen fick vi att färjan hade situationen under kontroll och gick sakta mot Trelleborg. Cefyl beordrade Visby -helikoptern att återvända Visby. Vi fick order att gå till Sturup och avvakta där. När vi var framme i höjd med Sturup, meddelade Cefyl att läget var under kontroll samt att “Poul Anker“ hade avböjt vidare assistans. Vi hade då 5-10 min kvar till färjans läge, så vi fortsatte fram och tog en titt. Man hade tydligen lyckats räta upp henne för vi kunde inte konstatera någon märkbar slagsida. “Halva“ Blenheim fyr låg på hennes fördäck, men i övrigt kunde vi inte se några större skador (mörkt). De hade ca en timmes färd kvar in till Trelleborg och ett flertal fartyg följde henne. Vi satte kurs mot Ronneby igen och landade 0650. Vädret på sträckan var låga stratus men i området var vädret bra. Flygtid 1 tim 40 min.   /Söl

89-12-29 Nom, Ade, Oha, Fol, Martinsson   Q90
Larm Cefyl 0907 om en fiskebåt, som sprungit läck söder Hanö, och behövde länspump. Start 0917. Fick kontakt med fiskebåten “Bokö“, som också var på väg mot den nödställde. Kl 0931 var vi framme vid “Harriet“, som var namnet på haveristen. Pos: N5552.4 E1452.6. Länspump och ytbärgare vinschades ner på båten. Ytb -radion fungerade ej pga ej laddat batteri. Kl 0952 lämnade vi “Harriet“. Då fanns “Bokö“ på plats bredvid “Harriet“. Landning Ronneby 1014. Flygtid 55 min.
 
 

1989= 49 uppdrag/ Oha                                                                             Top   

FRÄD 1990 RONNEBY
 

90-01-11 Hm, Iso, Os, Lar, Johansson   Q97
Larm Cefyl 0450. Länspumpar begärs till trålaren “Silvervåg“, som är under bogsering av räddningskryssaren “Hans Hansson“. Position E Utlängan. Start 0535. Vid trålaren 0553 i pos N5600 E1550. Vinschade ner två länspumpar. Klar 0600. De fungerade ua. Landning Ronneby 0625. Väder: God sikt, vind 270°/ 60 kmt. Flygtid 50 min.

90-01-14 Hm, So, Sög, Lar, N. Johansson   Q97
Sjuk man på fartyg. Larm 0750. Start 0830. Hämtade läkare i Karlskrona. Framme vid det finska fartyget “Antares“ 0845 pos: N5556 E1550. Vi landade på däck. Patienten bars in i helikoptern fastspänd på fartygets vinschbara bår. Patienten hade epileptiska anfall. Läkaren bedömde det olämpligt spänna loss honom, så vi tog honom med fartygets bår till Karlskrona las. Åter F17 0915. Väder: CAVOK. Flygtid 45 min.

90-01-16 Iso, Hm, Oha, Lar, N.Johansson   Q97
Larm Cefyl 0625. Fiskebåten “Lyana“ behövde länspumpar. Båten, som var under bogsering av livräddningskryssaren “Hans Hansson“ hade position: N5523 E1601. Start med Q97 kl 0730 med två pumpar ombord. Framme kl 0759 i pos: N5521.7 E1557.8. Vinschade ner en pump till “Lyana“ och hämtade därefter en bärbar VHF från “Hans Hansson“. VHF -radion samt pump nr 2 satte vi därefter ner på “Lyana“. Vi låg kvar i området tills första länspumpen hade startats och konstaterats fungera. Lämnade området 0840. Landning Ronneby 0920. Sikten i området ca 10 km. Vind: 280°/ 70-90 kmt.Flygtid 1 tim 50 min.

90-01-31 Beg, Hm, Os, Psn, M. Svensson   Q91
Larm i luften söder kusten från Cefyl/Fl F17 kl 1450. Svårt skadad  besättningsman på trålaren “Vienna“ från Karlshamn. Läge Södra Midsjöbankarna, N5520 E1719. Tankning Gö. Start 1505. Hämtade narkossköterskor vid Karlskrona las, Christer Andersson och Marie Trulsson. Framme vid trålaren 1555. Ytbärgaren och Chr. A. vinschades ner. Bårvinschning enligt rutin. Besättningsmannen hade svåra bröstskador och punkterad lunga. Landning Karlskrona las 1645. Väder: God sikt, vind 210°/ 70-90 kmt. Flygtid 2 tim.

90-02-06 Hm, Beg, Os, Psn, M. Svensson   Q?
Larm via högtalare / Fl RON kl 1118. Start 1122. 37:a fågelkollision vid Allgunnen. Mötte och följde flygplan M12 till landning RON. Kl 1133 meddelar ff att han inte får ut stället. Ff beslöt 1148 att nödlanda flygplanet på RON. Landning 1208. Vid sättningen kraftig brand från x -tanken. Branden minskade successivt och hade nästan upphört då flygplanet blev stillastående i banslutet. Ff lämnade flygplanet. Elden tog sig igen och släcktes av räddningsfordon. Flygtid 30 min. 

90-02-11 So, Erk, Sög, Eng, Hejdlund   Q92
Vi bistod polisen i Broby i sökandet efter en 80-årig man. Start 1245. Sökning NE Broby 1305 - 1405. Åter Ronneby 1420. En polishelikopter deltog också. Fint väder rådde i sökområdet. Mannen saknades fortfarande när vi lämnade området. Polisen fortsatte sökandet i den täta skogen där vår insyn var begränsad. Flygtid 1 tim 35 min.

90-02-20 Söl, Hm, Wa, Löm, Karlsson   Q92
Vid 21-tiden kom en förfrågan från polisen i Växjö, via Cefyl om vi kunde hjälpa till i spaningarna efter två ungdomar, 15 respektive 10 år, som saknades efter en kanotfärd på Skatelövfjorden i Åsnen. Vädret var mycket dåligt, med dimma och vi var tvungna att avvakta en väderförbättring. Kl 0205 startade vi och 0225 började vi spana i aktuellt område. Väderförhållandena var fortfarande mycket svåra, med regn och hård byig vind, sikt 1-2 km. Kl 0320 fann vi intill Kiaholmen, N5642 E1437 den kapsejsade kanoten och den 10-åriga flickan död i vattnet intill. Vi dirigerade några polisbåtar till platsen för bärgning. Stannade kvar på platsen för att hjälpa till med våra strålkastare till kl 0410, då vi återvände till RON med landning 0430. Den 15-åriga pojken var då ännu inte funnen. Flygtid 2 tim 25 min.

Fräduppdrag 90-02-20 vid Åsnen
Vid 21-tiden kom en förfrågan från polisen i Växjö, via Cefyl om vi kunde hjälpa till i spaningarna efter två ungdomar, 15 respektive 10 år. Dessa saknades efter en kanotfärd på Skatelövfjorden i Åsnen. De skulle ha varit tillbaka vid 15-tiden på eftermiddagen. Vädret var mycket dåligt, med dimma och hård vind och vi var tvungna att avvakta en väderförbättring. Kl 0205 startade vi och kl 0225 började vi spana i aktuellt område. Väderförhållandena var fortfarande mycket svåra, med regn och hård byig vind, sikt 1-2 km. 
Vi kontaktade polisen och fick av dem att vi skulle påbörja sökningen i höjd med bron vid Torne, samt att avsöka den östra stranden 5-6 km norrut.Vi påbörjade sökningen, men fann
ganska snart att det  pga den hårda WSW -vinden samt den låga fart vi tvingades hålla, var stora svårigheter att hålla en tillfredsställande kontroll över flygläget. Sprayet från rotorerna drev fram och satte ned sikten så att det var i det närmaste omöjligt att bibehålla markreferenser, än mindre att bedriva någon meningsfull spaning.Vi startade därför för att försöka ansluta
 på spaningsområdet från norr istället. Detta fungerade bättre, men var fortfarande mycket svårt. På grund av högt vattenstånd och många uddar, var strandlinjen mycket söndersplittrad och detta medförde att vi under spaningen stundom hade vinden in från sidan och stundom in från aktern med medföljande problem. Det fanns dessutom en hel del kobbar och öar,
som var svåra att se i strålkastarskenet. Tack vare goda radarspaningsförhållanden samt att radarn har god upplösning på korta avstånd, kunde navigatören hålla bra koll på läget och varna för hinder, som vi inte såg optiskt. När vinden låg på fritt in mot land gick det relativt bra att behålla vattenkontakt, men bakom uddar och öar, där det var lä, var det i det närmaste omöjligt.På grund av att mycket av strålkastarnas kapacitet gick åt för att hålla flygläget, gick sökningen ganska långsamt samt sannolikheten för upptäckt minskade
förmodligen avsevärt. 2:e ff ´s uppgift under uppdraget, blev i första hand att agera som säkerhetsförare och hans spaningskapacitet nedgick därför avsevärt. Om han förutom uppgifterna
att vara säkerhetsff, sköta strålkastarna, hålla i radiotrafiken, (med bl a polisen) samt att spana, dessutom hade varit tvungen att hantera radar, ställer jag mig frågande om uppdraget hade kunnat lösas. Vad det gäller den övriga besättningen så hade navigatören, (som gjorde ett utmärkt arbete) fullt upp med att hålla hinderfritt med hjälp av radar samt att plotta av avsökt 
område. Tid för optisk spaning blev därför väldigt liten. Dessutom saknas strålkastare på vänster sida. Kvar för effektiv målspaning fanns alltså färdmekaniker samt ytbärgare. De samsas om en strålkastare, som även den tidvis måste tas i bruk för att säkra flygläget. Kl 0320 fann vi dock vid Kiaholmen, den kapsejsade kanoten samt den 10-åriga flickan död i vattnet intill. Vi dirigerade några polisbåtar till platsen för bärgning. Sedan stannade vi kvar på platsen för att hjälpa till med våra strålkastare till kl 0410, då vi återvände till Ronneby med
landning kl 0430. Den 15-åriga pojken var då ännu inte funnen. Detta var alltså ett “civilt“ uppdrag, men uppdragets art och svårighetsgrad, var av ett sådant slag som mycket väl kan 
tänkas uppstå vid ett haveri med t ex ett flygplan ur flygvapnet. Antingen det nu sker över land eller kustnära.Om man nu kan bortse från den tråkiga utgången av detta uppdrag, 
så är det dock till stor nytta för oss att få vara med om sökning under dessa svåra förhållanden. Tyvärr ser vi alltför ofta att vår insats efterfrågas i senaste laget, speciellt under sommarhalvåret och i samband med båtolyckor.   Ronneby 90-02-22    Arne Sjölund 1:e ff på Q92.

90-02-20 Beg, På, Wb, Löm, Karlsson   Q92
Kl 1258 larm Cefyl om KBV 583 öster Simrishamn med roderfel på väg mot Sturup. 1303 start mot Simrishamn och efterhand styrde vi mot Sturup och följde KBV 583 mot landning. 1345 avbröt vi när fpl KBV 583 landat ua. Vårt avstånd var då 14 km. Återflygning till Ronneby och landning 1518. Flygtid 1 tim 15 min.

90-02-21 På, Mel, Hg, Asp, Johansson   Q92
Larm från tornet. PA31 skulle landa F17 och hade problem med stället. Vi startade och landade igen vid banan (dåligt med flygtid). PA31:an landade efter 40 min ua. - Felindikering.
Flygtid 5 min.

90-02-26 Er, På, Hg, Asp, Johansson    Q92
Larm i hemmet. 30 min beredskap för dansk hkp kl 2230. Efter kontakt med Sthlm radio fick vi beskedet att dansk hkp ej kunde starta pga den hårda vinden, 55 knop. - Vi fick ta jobbet. Man hade sett röda och orange ljus i riktning 180° från S. Hoby, Skillinge. Start 2355. Framme i området 0035. Ff såg ljussken i söder. Vi gick ner till Sandhammaren, 
sedan på 180° och fick då ljusen rakt fram. - Blixtar i åskväder. Skjutverksamheten kontrollerades, varefter Sthlm radio föreslog att vi kunde avbryta. På väg hem kollade vi en trålare med kraftigt gult ljus (arbetsbelysning). Vind i området 255°/ 100 kmt. God sikt. Många fartyg i området. Syd Hanö observerades ett stort fartyg, som rullade kraftigt, mycket belysning. Det visade sig senare vara färjan “Hansa Link“, som hade maskinhaveri och draggade i 3.5 knop med två ankare ute. Vi fick 30’ beredskap för honom resten av natten. Landning F17 kl 0135. Flygtid 1 tim 40 min.

90-03-06 Söl, Gir, Sög, Eng, Martinsson   Q97
Fpl 35 med styrautomatfel. Vid start för planerad övning fick vi order från Cefyl att flyga mot Ängelholm. När faran var över återtog vi planerad övning. Start 1815. Flygtid 20 min.

90-03-08 Nom, Joo, Sö, Ejd, Lug, And   Q?
I samband med flygning “lätt“ hkp (moderatorkontroll 3 tim) gjorde vi avspaning i Åsnen för att om möjligt hitta den saknade 15-årige pojken, som troligen drunknat under kanotutflykt 90 02 20.Noggrann spaning i tänkbart område, bl a Kiaholmen gav inget resultat.Även polisbåt deltog. Vår spaning föranleddes inte av något direkt larm, men vi visste att
önskemål fanns i mån av flygtid. Sparapp ej skrivna. Övrigt: Se rapport 90-02-20. Flygtid 2 tim 40 min.

90-03-19 Beg, På, Fl, Jok, Hejdlund    Q91
Telefon från Cefyl 1045 om sjuktp från fartyg. Start 1049 via Karlskrona las. för att ta med läkare. Framme vid tyska “Castor“ pos: N5706 E1642 kl 1127. Landade på däck. Patienten till Kalmar, troligen hjärtbesvär. Flygtid 1 tim 50 min.

90-03-22 Nom, Pes, Hg, Man, Viklund   Q91
Larm från Cefyl kl 2400. ELT i N5653.2 E1355.7 (Ljungby), via satellit. Start 0055. Framme i området 0120. Då hördes inga signaler, vare sig av Malmö, satellit eller fpl i luften. Vi återvände till F17. Landning 0205. På morgonen omkr. 0400 startade sändningen igen. F10 hkp hittade sändaren i en Hiller - hkp i ett plåtgarage tillsammans med grävare o dyl. Batteriet i sändaren hade nyligen bytts. Flygtid 1 tim 10 min.

90-03-24 Beg, Pes, Hg, Man, Viklund   Q97
Larm från Cefyl 0820. Man överbord N5535 E1511. Start 0830. Framme i området 0850. Efter grovsökning vid den aktuella positionen, övergick vi till creeping line, ruta 5 x 4 med pos centrum. När vi var klara rapporterade fartyget “Storön“ att han hittat den boj, som fartyget “Crista“ hade slängt överbord i samband med olyckan. Den första positionen låg för långt åt SW. - Nytt sökområde med bojen i centrum, bredd 4, längd 10 km. Sökning längs fartygets färdlinje med 500 m mellan slagen. Samtidigt hade 7 fartyg samlats och under ledning av Sthlm radio sökte dessa i samma område i “kratta“. Efter avslutad sökning med 500 m stråkbredd, övergick vi och sökte med 200 m i ett område 2 x 2 km. Inget resultat. Sikt ok. Vind 240°/ 50 kmt. Grov sjö. Bojen hade en drift på ca 1.5 knop. Vi avslutade kl 1115. Landning F17 kl 1150. (Bojen hittades i pos: N5535.7 E1514.2).Flygtid 3 tim 15 min.

90-03-28 So, Joo, Wa, Hel, Svensson    Q92
Under övningsflygning söder blekingekusten fick vi kl 1520, uppgift från Fl RON att han hörde en aktiverad ELT. Vi steg, styrde norrut och fick genast utslag på Sök-75. Kl 1525 hade nödsändaren lokaliserats till en PA31 på 13 hkpdiv platta. Flygtid 5 min.

90-03-30 So, Joo, Wa, Hel, Svensson    Q97
Marina enheter låg i beredskap för Litauen i Hanöbukten. En övning genomfördes där vi skulle vinscha en skadad flykting från en robot - båt. Start mot AM 1201 kl 1230. Bårvinschningen genomfördes från bogserbåten “Hermes“ (docka). Landade Söderstjärna kl 1300 och lämnade av dockan. Åter RON med landning kl 1315. Väder: CAVOK. Flygtid 45 min. 

90-03-31 So, Joo, Wa, Man, Svensson   Q97
En baby med hjärtfel skulle transporteras från Linköping till Lund. Start kl 1430. Landning hkp-plattan RIL, Linköping kl 1540. Kuvös + två vårdare togs ombord och start från Linköping kl 1615. Landning vid Lunds las kl 1750. Ambulans väntade. Efter urlastning start mot RON kl 1800. Landning Ronneby kl 1835. Väder: CAVOK. Flygtid 3 tim 20 min.

90-04-07 Kr, Elö, Sö, Hga, Hejdlund    Q91
0310 ca larm Cefyl. Dansk färja i brand 120 km NW Göteborg. Haverist “Scandinavian Star“. Position N5835 E1043.Order Cefyl åka ut till fältet. (RON). Därefter order ombasera Säve. 0407 start mot Säve, landa där 0525. Någon minut efter oss landade Q97 från Visby. Läge vid haveristen: Släckningsarbete pågår, rökdykare i arbete. Tre danska, en norsk hkp, 
och två marina hkp4 på plats. OSC Luft var en dansk Hercules 680, OSC Hav var “Stena Saga“. Vädret helklart, god sikt, svag vind. 0733 start mot haveristen med 6 rökdykare och extra lufttuber. Landade på färjan “Stena Saga“ och släppte av rökdykarna och tuberna. Q97 har startat efter oss och var i området. Danska och norska hkp fanns på plats, marinen hade
två hkp4 på Säve, varför Cefyl bl a pga beredskapsuppgifter i söder beslöt ombasera oss till RON. Kl 0815 start mot Ronneby, landning 0955. Flygtid 3 tim 35 min.

90-04-11 Pes, Gir, Ny, Man, Karlsson   Q92
Larm från RCC kl 21 om en satellitupptäckt ELT vid Hörby. Start 2110 och fick avbryta efter 15’. Danskarna hade hittat den i en bil i Köpenhamn. Flygtid 25 min.

90-04-14 Pes, Gir, Ny, Man, Karlsson   Q92
Larm från RCC 1230. Signaler på 121.5, varför man befarade en olycka. Start 1245 mot Bornholmsgattet. Platstagning över Hörbymasten på 6000 fot. - Musik. Vi avbröt.
Flygtid 1 tim 30 min.

90-04-19 Lug, Ade, Sög, Tor, N. Johansson   Q91
Nödsignal på frekvens 2182. Flygning 1440 - 1555 mot position N5518 E1420, Bornholmsgattet. Signalen hade upphört och inget fartyg i nöd fanns i området. Kustfregatten “Malmö“ var med och sökte. Sthlm- och Karlskrona radio ledde. Signalen återkom senare 50 km från tidigare position. Då utan insats från oss. Väder: Dis, -sikt 5 km. Flygtid 1 tim 15 min.

90-04-26 Mel, Söl, Wa, Löm, Martinsson   Q90
Larm på högtalarna från Fl RON kl 1337. Q79- en SK50 hade kraftiga vibrationer norr Karlshamn. Start kl 1342. Mötte Q79 i höjd med Bräkne Hoby och eskorterade honom hem med landning kl 1352. Väder: CAVOK , vind 180°/ 20 kmt. Flygtid 10 min.

90-05-02 Erk, Elö, Os, Hga, Andreasson   Q91
Larm i luften från Fl RON kl 1510. En S37 med vibrationer efter befarad fågelkollision (Öland). Mötte vid Tving. Landning RON ua. Egen landning 1540. Flygtid 10 min.

90-05-03 Elö, Erk, Os, Hga, Andreasson   Q97
Larm via högtalarna från Fl RON kl 1110. En S37 öster Ronneby med hydraulfel. Start 1114. S37 landning ua kl 1125. Flygtid 5 min.

90-05-10 Kr, Hm, Os, Lar, Skogman    Q91
Larm via högtalarna från Fl RON kl 0936. En S37 vid Ölands södra med hydraulfel. Start 0941. S37 landning ua kl 0944. Flygtid 5 min.

90-05-14 Hm, Kr, Wb, Lar, Skogman   Q92
Kl 0945 förfrågan från Karlskrona radio om vi kunde gå ut till en position N5557 E1604 och undersöka ev. oljeutsläpp efter kollision mellan det ryska fartyget “Volgonest 263“ (tanker) och det västtyska fartyget “Betty“ av Hamburg. Vädret i området: svag vind, nästan bleke sikt~50 m.Väl framme vid haveristen kunde vi konstatera att det västtyska fartyget klarat sig
bra, med endast ett litet märke synligt i fören ovan vattenlinjen. Det ryska fartyget däremot hade träffats midskepps på babordssidan där ett stort “jack“ hade uppstått. Lukten från den utläckande oljan var besvärande och hkp:s undersida var täckt av olja. Eftersom inga var nödställda och ingen rapporterats som saknad återvände vi till Ronneby. Position N5556.5 E1602.3. Flygtid 1 tim.
      /Wb

90-05-23 På, Iso, Sög, Asp, Dick    Q?
KA4 förlorade en robot under övning vid Sandby, Öland. Efter direkt begäran markerade vi nedslagsplatsen med en boj. Åtgärden integrerades i den ordinarie övningsverksamheten. Ingen uppdrags rapport skriven. 1345 - 1525. (Passbyte Öland). Flygtid 1 tim 30 min.

90-05-24 På, Iso, Sög, Asp, Dick    Q90
Katamaran kapsejsad utanför Höganäs. Vi avbröt anflygning direkt efter start då lokala räddningsenheter fått händelsen under kontroll. Flygning 1825 - 1830. Ledning Cefyl. 
Flygtid 5 min.

90-05-25 På, Iso, Sög, Asp, Dick    Q90
Snipa med två man saknad vid Skillinge. Snipan hade drivit till havs. Den hittades i position N5526 E1422 av ytfartyg samtidigt, som vi anlände till området. Flygning 1045 - 1150. Larm Cefyl. Ledning Sthlm radio. Flygtid 1 tim 5 min. 

90-06-13 Las, Erk, Oha, Ejd, Abrahamsson   Q91
Vid rutinflygning söder Ronneby ombads vi gå mot Lägerholmens fyr, utanför Åhus. Medvetslös man i en båt. Vi hämtade läkare och sköterska från Sölvesborg läkarstation. En lotsbåt med besättning fanns på plats vid den medvetslöse då vi kom fram till positionen: N5557 E1429 kl 1106. Läkare och ytbärgare vinschades ner på lotsbåten. Patienten togs sedan ombord i helikoptern med vinschbår. Vi landade Kristianstad las kl 1136 med patienten. Det konstaterades att mannen från båten var död. Landning F17 kl 1215. Flygtid 1 tim 20 min.

90-06-14 Erk, Las, Oha, Ejd, Abrahamsson   Q91
Larm Cefyl 0715. Start 0725 mot fartyg i nöd med 8 mans besättning. Vi fick först order starta mot Hoburgenområdet. Det ändrades så småningom till NW Stenkyrkehuk. Slutligen fick vi exakt position: N5754.3 E1824.5. I höjd med Tofta fick vi order gå till Visby och avvakta. Landning 0831. Visby - hkp:n fanns kvar ute vid haveristen. Det visade sig att det tyska handelsfartyget “Monica Elers“ blivit påseglat midskepps av ett holländskt lastfartyg. Efter tankning Visby fick vi veta att hjälp ej längre behövdes, varvid vi återvände till Ronneby. Landning F17 1040. Flygtid 2 tim 10 min.

90-06-14 Las, Erk, Oha, Ejd, Abrahamsson   Q91
Larm Cefyl 1731. Start 1735. Brinnande fiskebåt med två mans besättning i position : N5538 E1540 (ca 70 km SSE Ronneby). Vi mötte en del kraftiga regnskurar på vägen ut. Lugnt och bra väder i övrigt. Kl 1755 siktade vi röken från den brinnande båten. Efter ytterligare några minuter upptäckte vi en livflotte med två man ombord, några hundra meter NW om det brinnande fartyget. Vi vinschade upp de båda nödställda och återvände till Ronneby. Båtens position var N5536.9 E1538.2. Den hette “Creston“ och var hemmahörande i Ronneby. Ingen av de båda uppvinschade var skadad. Flygtid 50 min.

90-06-23 Cl, Joo, Wa, Psn, Ekström    Q92
Larm Cefyl kl 2215. Nödraket hade observerats i Pukaviken. Start kl 2257. Framme vid första hörnet i vårt sökområde (Tärnö) kl 2305, då vi av Sthlm radio fick besked om att vi kunde återvända till Ronneby. En fritidsbåt som hade trasslat in sig i ett laxgarn hade påträffats och var under bogsering i hamn. Landade RON kl 2322. Väder: CAVOK. Flygtid 25 min. 

90-06-24 Cl, Joo, Wa, Psn, Ekström    Q92
RAPPORT FRÅN RÄDDNINGSUPPDRAG 90-06-24
Larm från Cefyl kl 1515 om en olycka i ett stenbrott W Lönsboda. En man i 30-års åldern hade försökt ta livet av sig genom att kasta sig ner i ett 60 m djupt schakt. Mannen hade hamnat i vatten och otroligt nog inte fått några större skavanker. Han hade sedan simmande tagit sig till fast mark, där han låg naken och vid medvetande. Räddningskåren hade begärt 
hjälp med vinschning. Efter kontakt med fmek, om möjligheten att förlänga vinschlinan eller ev annan möjlighet att ta upp honom, kontaktade jag Cefyl och framförde att vi hade nog ingen möjlighet att hjälpa till. Räddningsledaren ville emellertid att vi skulle titta på platsen, så vi bestämde oss för att gå dit. Start 1610. Vid framkomsten till platsen 1635, 
landade vi och kuperade. Tillsammans med räddningsledaren tog vi oss till olycksplatsen. Stenbrottet var ca 70 m brett, med lodräta väggar. Djupet var 40 m. 20 m över marknivå var tjocka vajrar spända. Dessa stagade upp lyftkranar på sidan om brottet. Dessa kranar var sedan länge ur funktion. Efter samråd mellan besättningen och räddningsledaren beslöts att en av vajrarna skulle kapas och efter detta skulle det finnas vissa möjligheter att komma in över brottet.Navigatören byttes ut mot en brandman. Vid första försöket var vi som befarat för tunga,
ingen markeffekt, varför vi avbröt och steg upp på höjd där vi dumpade 1400 lbs. Vi hade nu 1200 lbs och återvände för ett nytt försök.Den här gången var vi lagom tunga och gick 
in över brottet och sjönk till ca 30 m. En viss oro fanns inom besättningen för att vi skulle råka ut för nedsvep, eller andra störningar, när vi sjönk under “marknivå“. De enda riktiga störningar vi fick var, tror jag, utav egen rotorvind, som gick runt i stenbrottet.Väl på plats vinschades y-man ned först, därefter styrlina och sedan brandman. Anledningen
 till att navigatören byttes ut mot en brandman var att om vinschningen av någon anledning inte kunde fullföljas, så var det bra att ha en man nere i brottet som var väl förtrogen med Räddningskårens materiel. Y-man hade ett underställ med sig till den nödställde och var även utrustad med radio.Avsikten var att y-man och brandman skulle ta sig fram till den nödställde, som låg eländigt till, och konstatera om vi behövde bår.Den nödställde hade inga frakturer, utan var bara blåslagen, så vi bestämde att han skulle flyttas med hjälp 
av egna “apostlahästar“, med stöd av de andra. Under tiden allt detta föregick flyttade vi oss bort från området med helikoptern. När allt var klart för vinschning hovrade vi tillbaka och
tog först upp brandmannen, därefter den nödställde (i ytbärgarsele) och sist y-man.Därefter landade vi och en ambulans tog hand om den bärgade. Vi återvände F17 och landade 
kl 1820. Själva vinschningen tog 40 min. Ett intressant och udda jobb. Man kanske inte ska avsäga sig jobb trots att det ibland verkar som om vår utrustning inte räcker till. Flygtid 1 tim 25 min.     Leif Claesson Besättningschef.

90-07-04 Mel, Beg, Ny, Eng, Nilsson    Q90
Larm från Cefyl 0030. ELT i Landskrona. Start 0010 och stigning till 5000 fot. Kontakt på 243 Mhz, avstånd 50 km. Plats över flygklubbens hangar. Efter en stunds letande i hangaren fick vi hjälp av en medlem och då tystnade sändaren. Landning RON 0320. Flygtid 1 tim 30 min.

90-07-05 Er, Söl, Wa, Psn, Svensson    Q90
Under övningsflygning kl 1530, fick vi larm från Cefyl om en segelbåt utanför Sölvesborg, som hade skickat upp nödraket och blossat. Under färd mot angiven position fick vi höra att sjöräddningskryssaren “Nymölla“ hade nått fram till segelbåten och läget var under kontroll. Vi avbröt kl 1540, men gick fram till segelbåten innan vi återvände mot RON. 
Väder: CAVOK. Vind: 130°/ 40 kmt. Flygtid 10 min.

90-07-25 Kr, Cl, Oha, Jok, Abrahamsson   Q92
Larm Cefyl 1300. Skadad besättningsman på finska lastfartyget “Trenden“. Pos Ölands södra grund under gång mot Utklippan för att möta oss. Start F17 1305. Hämtade narkosskötare på Karlskrona las. Anlände fartyget 1325 i pos: N5559.6 E1605.9. Ytbärgare, Skötare och bår vinschades ner på båten. Patienten hade öppen underbensfraktur samt handledsbrott. Efter smärtlindring och placering i vakuum -madrass förde vi patient och skötare till Karlskrona las. På förekommen anledning: Se till att begagnade sprutor mm läggs i separat påse el. dyl samt att medföljande läkare lämnar noteringar om förbrukad medicin- och sjukvårdsutrustning. Vårdinsats på fartyget och vinschning var klar 1355. Landning F17 1420. Flygtid 1 tim 15 min.

90-08-02 Er, Söl, Wa, Asp, Ekstrand    Q92
Larm Cefyl kl 1805. En person i gul kanot hade setts utanför Karlshamn. Strax därefter hade kanoten observerats tom, drivande 200 m söder Boön, utanför Stärnö. Start kl 1810. Framme kl 1820. Sökte i området till kl 1855 då vi fick avbryta och återvända RON. Vittnen hade sett en man i en orange gummiflotte vid samma plats och vid samma tidpunkt. Flotten hade vält och mannen hade tagit sig iland. Landade RON kl 1905. Väder: CAVOK. Vind: 215°/ 20 kmt. Flygtid 55 min.

90-08-04 Söl, Er, Os, Asp, Eriksson    Q92
Larm Cefyl 1827. Motorbåt Crescent 42, 4.2 meter vit med två ombord, saknas i Skälderviken. Gått ut från Svanshall i morse. Start 1838. Efter 20 min anflygning meddelar Cefyl att motorbåten kommit tillrätta. Landning RON 1920. Flygtid 40 min.

90-08-07 Er, Söl, Wa, Asp, Ekström    Q91
Larm Cefyl kl 1925. En ELT hade hörts vid Blå Jungfrun. Satellitläge N5718.0 E1703.7. Start kl 1930. Steg till 2000 fot mot norra Öland. 30 km SW Kalmar fick vi in nödsändaren. 10 km SW Kalmar hörde vi på radion ett civilt fpl (SAT) rapportera att hans ELT hade gått igång av misstag. Han hade startat från Sandvik på norra Öland. Han hade nu upptäckt felet och slagit ifrån ELT. Vi fick nu inte längre någon signal på Sök-75. Avbröt och återvände RON med landning kl 2015. Väder: CAVOK. Flygtid 45 min. 

90-08-14 Las, På, Fl, Ejd, P.Nilsson    Q91
Cefyl-larm 0345 om saknad motorbåt i Skälderviken. I samband med starten 0430 ombads vi att istället gå till Oskarsgrundet, Flintrännan utanför Malmö, där fyra iranier försedda med flytvästar kastat sig över bord. Efter 30 min anflygning fick vi beskedet att bägge händelserna fått en lycklig upplösning, varför vi återvände till Ronneby. Flygtid 1 tim.      /Fl

90-09-03 Söl, Cl, Ny, Man, Ljunggren   Q91
Larm från Cefyl 0750. Brinnande fiskebåt, N5543 E1458, tre man ombord. Start 0800, framme 0815. Kontakt på avstånd 8 km med den brinnande båten och tre andra båtar i området. Fyra man hade då lämnat SG56 “Lilian“ och gått i livflotten och sedan bärgats av Trelleborgstrålaren “Rönnskär“. Vi återvände till RON. Landning 0845. Flygtid 45 min.

90-09-24 Nom, Gir, Sög, Lar, Nilsson   Q90
Flyghaveri vid Halmstad. Larm Cefyl 0840. Start 0845. Framme 0935. Helikopter J91 hade då redan lokaliserat haveriplatsen. N5644.4 E1248.4. J91 hade satt av läkare och ytbärgare samt dirigerade räddningsstyrkan till platsen. Vi fotograferade haveriplatsen och träd, som flygplanet kolliderat med. Då vi inte hade någon mer uppgift, avbröt vi kl 1050 och landade åter Ronneby 1145. Väder: Sikt 2 - 10 km, molnbas 0 - 200 m. Flygtid 2 tim.

90-09-24 Nom, Gir, Sög, Lar, Nilsson   Q90
Länspump. KA149 ”Altana” i position N5602 E1528 tog in vatten. Larm från Cefyl 1608. Start 1620. Framme 1630. Vi vinschade ner en pump. Räddningskryssaren ”Hans Hansson” kom och tog fiskebåten på bogsering till Hasslö. Kustbevakningsbåt 103 kom och överförde ytterligare en pump. Vi landade F17 1655. Väder: Sikt 10 km. Molnbas 300 m. Vind 070°/ 30 kmt. Flygtid 35 min.

90-10-02 Pes, Erk, Wb, Jok, Svensson   Q90
Kl 1645 förfrågan från polisen i Karlshamn om hjälp med sök efter en 70-årig kvinna, som saknats på Tärnö sedan 1345 samma dag. 1655 start mot Tärnö och påbörjade sökning längs kustlinjen runt ön. Efter ett varv utan resultat, landade vi och tog med en polis i hkp kl 1725. Vid upphovring fick vi meddelande över polisradion att kvinnan återfunnits i dåligt skick (misstänkt självmordsförsök). Vi vinschade upp kvinnan med hjälp av bår och transporterade henne till Karlshamns lasarett där ambulanspersonal mötte. Kl 1740 start mot Ronneby med landning kl 1755. Flygtid 1 tim.

90-10-05 Söl, Las, Ny, Tor, Svensson    Q90
1845 larm från ARCC om förmodat haveri vid Ljungby/Feringe. En explosion hade observerats vid Erikstad i ytterfyrens närhet. Start 1855 och vid vår ankomst hade haveriplatsen lokaliserats av polis och brandkår. Vi återvände. Molnbas 500 fot, sikt 8-10 km, regnskurar, vind 220°/ 45 kmt. Flygtid 1 tim 35 min.

90-10-07 Las, Söl, Ny, Tor, Per, Nilsson   Q90
Larm 1455 från ARCC. En sjöfågeljägare saknades utanför Orranäs, nord Torhamn. I området 1515, vind 240°/ 45 kmt, och påbörjade sökning i ett halvcirkelformat område, radie 2000 m, med den upp- och nedvända träbåten i mitten. Sökning ut till 3 NM från land, i vindens riktning. Avbröt i skymningen utan resultat. Flygtid 2 tim 20 min.

90-10-08 Las, Mel, Ny, Tor, P.Nilsson   Q91
Larm 1100 från ARCC. En medvetslös diabetiker på Hanö fyr. Start mot Karlshamns lasarett för att hämta sköterska. Landning på Hanö vid fyren och patienten behandlades före transport till Karlshamns las. Landning 1210 och på fältet 5’ senare. Bra väder. Flygtid 30 min.

90-10-11 Joo, Nom, Oha, Eng, T.Ljunggren   Q90
2210 larm från Cefyl. En dansk fiskebåt, ”Teneriffa” med två man ombord behöver länspumpar. Position kl 2200: N5515 E1620. Start med Q90 och två av Sjöfartsverkets länspumpar kl 2240. ARCC meddelar efter start att båten styr 255° med 4 – 5 knops fart. Framme vid ”Teneriffa” kl 2316 i pos: N5516.1 E1617.3. Kraftigt regn, låga stratus i området när vi 
kommer fram. Vind: 300°/ 10 msek.Kraftig dyning samt dessutom ny sjö från annan riktning gör vinschoperationen besvärlig. Första styrlinan, med två klumpar i änden snor sig 
om en VHF -antenn i aktermasten. Vi försöker rycka loss den, men drar då endast loss antennen, så vi får slutligen kapa styrlinan. Med reservlinan lyckas vi få kontakt, och första pumpen fås ombord kl 2335. Vi har hela tiden förbindelse med Rescue Bornholm (danska marindistriktet) på kanal 6. ”Teneriffa” och en annan fiskebåt i närheten finns också med på frekvensen. Pga den svårförstådda ”fiske -danskan” får Rescue Bornholm agera tolk mellan ”Teneriffa” och oss. Efter en stund står det klart att motorn till pumpen vi lämnat, inte fungerar. Vi får ånyo gå fram till ”Teneriffa” och lyckas få ombord den andra av Sjöfartsverkets pumpar. Position: N5616.8 E1607.2. Klockan är då 0020. Vi fortsätter avvakta i området, tills en dansk marinbåt, ”Hajen” anländer. De sjösätter en rescuebåt med pump och personal och läktrar med ”Teneriffa”. Kl 0050 avbryter vi i läge: N5518.5 E1602.5 (”Teneriffas” position) och styr mot Ronneby. Landning F17 kl 0125. Under hand har vi fått höra att inte heller den andra pumpen fungerat, trots hjälp av maskinteknisk personal från marinfartyget. Enligt uppgift gick motorerna endast då man hällde bensin direkt i förgasarna. --- Kommentarer ÖVERFLÖDIGA! Flygtid 2 tim 50 min.

90-10-25 Er, Erk, Sö, Löm, Abrahamsson   Q90
Kl 1407 larm Cefyl. Vi i luften övning instrument. Kvinna troligen drunknad i Mörrumsån. Avsökte tilldelad del av ån samt närmsta vattenområde utanför å - mynningen. Även terrängen väster om ån avspanades. Polis på marken och Y52 deltog också. För oss inget resultat. Landade F17 1527. Kvinnan hittades drunknad vid 17-tiden i ån, ca 1000 m norr om vårt spaningsområde. Flygtid 1 tim 20 min.

90-10-26 Erk, Er, Sö, Löm, Abrahamsson   Q90
Larm Cefyl ca 1028. Start 1035 mot Sölvesborgstrakten. Man ca 60 år och båt (öppen 4.2 m) saknas vid Tosteberga SW Sölvesborg. Framme i området 1053. Kl 1058 meddelade ”Nymölla” att den saknade mannen hittats och tagits upp av sjöräddningens Sea Rider i närheten av Flisörrevet. Vi var då i utgångsläge Kristianskär och var framme efter ca en minut. Mannen vinschades upp i sele med hjälp av ytbärgaren. Mannen visade inga livstecken och var ordentligt nedkyld. Han hade ju legat i vattnet mellan 1-2.5 timmar. Helikopterns värme var avstängd och ventilationen igång för att hålla kabintempen låg. Omedelbart påbörjades konstgjord andning med hkp - utrustningen. 100% syrgas, men eftersom ingen rörelse på bröstkorgen förmärktes, övergick fnav med mun -mun med syrgasapparatens slang emellan (med mun -mun känner man när luften går rätt). Efter ca 30 sek påbörjades även hjärtkompression. Arbetsfördelningen blev:  Fnav  –inblåsningar  (1 blås/5 komp) Fmek –slemsugn, tätar pat. Mun -näsa, håller pat. Käke -huvud för fri luftväg.  Ytb     -hjärtkompressioner En hel del vatten kom ut genom patientens näsa och mun i början.Ovanstående arbete var igång fullt ut ca 45 sek efter det att patienten krokats ur vinschselen och
 fortsatte ca 12 minuter, dvs tills hkp landat vid Karlshamns las och läkarlaget tagit över. Kl var då 1115. Vädret bra, fnav kunde arbeta med patienten hela tiden. Mot F17 1130, landning 1140. Vid senare telefonkontakt med läkare på lasarettet fick vi reda på att patienten visat svaga livstecken inne på lasarettet och hade 22° kroppstemperatur, men tyvärr avlidit.
Flygtid 50 min.

90-10-27 Er, Erk, Sö, Löm, Ljunggren   Q90
Ca 1230 larm Cefyl. Sjuktransport Karlshamn las – Lunds las med skottskadad man. Överenskommelse om starttid gjordes med lasarettet. Start 1327, landning 1337 Karlshamn. Start därifrån med patienten- en 18-årig yngling med två skottskador av 22-kalibrigt vapen. Två sjukskötare medföljde. Landning Lund las 1415. Åter F17 kl 1610. Flygtid 1 tim 35 min.

90-11-01 Elö, Beg, Sög, Asp, Nilsson    Q91
Brinnande båt. Larm från flygledningen F17 kl1620. Start1625. I luften meddelas att branden var avsiktlig. En skrotad träbåt brändes i sank utanför Karlshamn pos: N5607 E1452. Landning 1645. Flygtid 20 min.

90-11-02 Elö, Beg, Sög, Psn, Nilsson    Q90
Sjuktransport. Äldre man på Ungskär med hjärtsvikt transporterades till Karlskrona lasarett. Start 1215. Landning 1250. Flygtid 30 min.

90-11-08 Elö, Lug, Fl, Löm, Emanuel   Q91
Vid basering Linköping ombads vi på kvällen 11-07 att starta i gryningen för sökning efter saknat privatflygplan i Mälardalen. Omfattande spaning hade redan företagits utan resultat. Start 0635, och i området 0720. Kl 0724 hittade vi dom första delarna av det saknade flygplanet, och efter att ha lokaliserat ytterligare en del, samt dirigerat kustbevakning och polisbåt till platsen, flög vi till Bromma och hämtade dykare som flögs till platsen. Positionen var i strandkanten av Ridön, N5920.5 E1723.3. Efter uppdraget ombaserade vi till Luleå. Flygtid 2 tim 30 min.

90-11-29 Beg, Iso, Wb, Fol, Heidlund   Q92
Kl 1215 larm Cefyl om skadad besättningsman ombord på ryskt fartyg öster om Öland med artärskada. 1219 start mot Karlskrona där vi hämtade läkare och sjuksköterska. Kl 1248 framme vid det ryska fartyget ”Vasileo Strovsky” i pos N5623 E1640, ett moderfartyg i en stor fiskeflotta, som låg nära Ölandskusten i lä för den nordliga vinden (360°/ 50 kmt). Vinschning med hjälp av ytb + läkare. Patienten, en yngre man med skadad handled, som var väl förbunden gick snabbt med enkelsele. Kl 1317 åter Karlskrona las och lämnade patient läkare och sköterska. Landning RON 1329. Väder: God sikt. Flygtid 1 tim 10 min.    /Wb

90-12-08 Las, So, Os, Lar, Olsson    Q97
Kl 0745 meddelar Cefyl 5’ beredskap för Q90 Visby. 0830 beslutas att Q97 deltager i eftersökningen i Kalmarsund (kvinna överbord Kalmarsund - Blå Jungfrun). Start 0845. I området 0925. Av Sthlm radio får vi avsökningsområde med begränsning N5714  S5709  E1652 och W1645. Avsöker med nord - sydliga slag och 300 m sökbredd och med början från väster. Under tredje slaget kl 0925 meddelade Kbv281 att den nödställda upptäckts. Q90, som har läkare ombord, vinschade ombord den nödställde. Q97 åter RON 1030. Vind 180°/ 25 kmt. Flygtid 1 tim 45 min.
 

1990=58 uppdrag/ Oha                                                                                       Top

FRÄD 1991 RONNEBY
 
 

91-01-07 Nom, Iso, Wa, Hga, Karlsson   Q92
Under övningsflygning söder kusten fick vi larm från Cefyl (ca 1500) om en saknad fritidsbåt. Två män i 60-års-åldern hade gått från Guövik mot Järnavik men inte kommit fram. Vi sökte tillsammans med Q96 (Hkp10) igenom aktuellt område. Vi fann båten liggande i Järnaviks hamn, vid bryggan. Männen hade fått motorstopp och tvingats paddla sig fram, därav förseningen. Väder: CAVOK. Vind: 250°/ 40 kmt. Flygtid 30 min.

91-01-11 Pes, Las, Ny, Eng, Sjösten    Q97
0730 larm ifrån Cefyl. Man överbord ifrån handelsfartyget ”Debora”/ Åhus. Pos N5722 E1653 i norra Kalmarsund, någon gång mellan kl 02 – 06. Färdlinjesökning på kurs 020° ut till avstånd 20 km, och 2 NM åt SE, med 500 meter mellan slagen. Inget resultat. Även Visby -helikoptern deltog. Vind: 260°/ 40 kmt. God sikt. Flygtid 2 tim 55 min.

91-01-24 Gir, Erk, Wb, Fol, Heidlund   Q90
Kl 1512 larm Fl F17 om flygplan Q69 med fågelkollision. Start 1517 mot Tving. Vi mötte fpl Q69 vid kontrollzonsgränsen och följde till landning F17 ua. Flygtid 10 min

91-01-26 Gir, Erk, Wb, Fol, Heidlund
Kl 1537 larm från Cefyl om skallskada ombord på passagerarfartyget ”Norröna” 80 NM ESE om Karlskrona. Start 1611 mot lasarettet Karlskrona för att hämta sjukvårdspersonal. 1620 start mot fartyget med läkare och sköterska ombord. 1647 framme vid färjan och påbörjade vinschning med bår. Stor och bra vinschplats på fartygets soldäck akteröver. 1707 klara för start mot Karlskrona, där den beställda ambulansen ej fanns på plats vid landningen. Efter kontakt med LAC skickades en omedelbart. Den uteblivna ambulansen berodde på fel i larmvägarna inom Karlskrona lasarett. Kl 1800 landning i Ronneby. Väder: CAVOK. Svag vind från WNW. Patienten var en yngre man med skallskada men vid medvetande, dock kraftigt berusad. Position: N5534.5 E1639.3.Flygtid 1 tim 45 min.

91-01-30 Nom, Iso, Wa, Ejd, Olsson    Q90
Larm Cefyl kl 1255. En besättningsman ombord på danska fiskebåten ”Harmonia”, G130 hade hjärtbesvär. Position N5534.1 E1618.0. Start kl 1305, hämtade sjukvårdspersonal i Karlskrona (Krister Andersson och Beri Lövdahl) och var framme vid ”Harmonia” kl 1337. Position enligt ovan. Y-man + sjukskötare Andersson + bår vinschades ner. Kl 1357 var vi klara och patienten uppvinschad. Troligen blödande magsår enligt sjukskötare Andersson. Landade Karlskrona las kl 1421, där ambulans väntade. Åter RON kl 1430. Ledning Karlskrona radio. Väder: God sikt, lätta snöbyar. Vind: 080°/ 25 kmt. Flygtid 1 tim 25 min.

91-02-23 Beg, Iso, Sö, Asp, Olsson    Q90
Larm Cefyl 0745. Äldre kvinna på Hanö, trolig hjärtinfarkt. Start 0830. Hämtade sköterska vid Karlshamns lasarett. Efter undersökning i hemmet på Hanö transporterade vi henne till Karlshamns lasarett. Landning F17 0940. Flygtid 40 min.

91-02-28 So, Nom, Sög, Hel, M.Karlsson   Q97
Tysk fiskebåt med klämskadad 18-åring (hål på lungan). Larm 0735. Start 0740. Från Karlskrona medföljde danske läkaren Sören Andersen och Eva Flygare. Framme vid ”Christin-Bettina”, Heiligenhafen kl 0810 i pos N5537 E1617. Vinschning bår utan problem. Åter Karlskrona 0855. Landning F17 kl 0910. Väder: Sikt 8 km. Vind 030°/ 30 kmt. Flygtid 1 tim 30 min.

91-03-02 So, Nom, Sög, Hel, M.Karlsson   Q97
Transport av äldre dam med bruten arm och lårben från Hanö till Karlshamn lasarett. Ambulans-personal medföljde transporten. Väder: CAVOK. Vind 120°/ 30 kmt. Larm 2350. Flygning 0020 – 0110. Flygtid 30 min.

91-03-05 Erk, Söl, Sög, Hel, M.Karlsson   Q97
Saknat civilt sportflygplan vid Bolmen. Kommunikationsmiss. Flygplanet planerade till låg höjd och försvann från radarskärmen. Landade i Ängelholm. Vår flygning 1530 – 1545. 
Väder: 600 m sikt 10 km. Flygtid 15 min.

91-03-08 På, Er, Wa, Lar, Sjösten    Q97
Kl 1005 fick vi en förfrågan från 13.hkpdiv om vi kunde hämta en skallskadad besättningsman ombord på ”Hugin”. Deras hkp var ur funktion. Efter klartecken från Cefyl startade vi kl 1015. Hämtade sjukvårdspersonal på Karlskrona lasarett (Bengt Klarin och Eva-Lotte Martinsson). Var framme vid ”Hugin” kl 1030. Hon låg i Gåsefjärden, pos N5605.7 E1544.8. Patienten vinschades upp i bår. Klart kl 1055. Lämnade patienten på Karlskrona las. Landning F17 kl 1110. Flygtid 55 min.

91-03-24 Pes, Gir, Sög, Tor, Hejdlund   Q97
Man överbord. Larm 0700. Start 0750. Man och lejdare föll överbord från handelsfartyget ”Hacklin White”/ Skärhamn, i Kalmarsund. Vi hittade lejdaren i pos N5640 E1619 och en toppluva 200 meter därifrån, dock ej den saknade mannen. Väder: CAVOK. Lugnt. Landning F17 0925. Flygtid 1 tim 30 min.

91-04-10 Nom, Joo, Sö, Löm, Hedman   H90
Larm Cefyl kl 1637. Man i hängglidare hade havererat efter start från slagghögar i Åstorp. Hkp -start 1650 och avbröt på Cefyls order 1655. Vi var då nära Karlshamn. Mannen hade tagits omhand av personal på platsen. Vi landade K -hamn las och avbeställde läkaren , som skulle ha följt med. Åter F17, landning 1710. Flygtid 20 min.

91-05-03 Beg, Las, Ny, Ejd, Sjösten    H91
Vid start 0940 fick vi larm ifrån Cefyl. Grundstött båt med tre personer vid Torhamn. 0952 var vi framme vid ”Justina”, en Nauticat 36, som låg på en grynna strax öster om färjeläget. Ingen fara ombord, vi avvaktade i området, tills bevakningsbåten ”Ekeskär” och räddningsbåten ”Hasslö” anlände. Landning F17 1040. Flygtid 1 tim.

91-05-04 Las, Beg, Ny, Ejd, Sjösten    H91
Larm från Cefyl 2000. Saknad Nimbus (en man ombord) söder blekingekusten. Även vår ytbärgare saknades, så vi startade utan honom 2030. Avspanade skärgården och ett område söder Hanö. Avbröt vid mörkrets inbrott, utan resultat. Landning F17 2215. Flygtid 1 tim 30 min.

91-05-05 Beg, Las, Ny, Ejd, Sjösten    H91
Larm 0510 för fortsatt sökning (enligt ovan). Start 0600 och avsökte skärgården och ett område utanför skånekusten (N5555 – N5537 ut till E1450). Vädret i den södra delen varierade från dimma till 2000 m, men bra sjö för radarspaning. Avbröt 0930 , landning F17 0940. –Mannen återkom under dagen. Flygtid 3 tim 40 min.

91-05-21 Pes, Gir, Sög, Hel, Hejdlund   H91
Saknad man i fritidsbåt i Bolmen. Larm 0045. Inväntade gryning. Start 0430. Sökte 0500 – 0525. Polisen i Ljungby meddelade att mannen var funnen av en civilperson, nedkyld men välbehållen. Landning F17 0550. Flygtid 1 tim 20 min.

91-05-31 So, Nom, Hg, Lar, Palm    H91
Larm från Cefyl angående skogsbrand NE Värnamo kl 1500. Pga beredskap fördröjdes starten till 1500. Vid provfyllning brast en wire. Efter reparation, start kl 1610. Började fällning 1750. Slutade kl 2030. 45 tunnor fälldes = ca 90 m³. Tankning och ytterligare rep gjordes. Branden var ganska utbredd. Vi släckte de stora brandhärdarna samt vattnade mycket i frontlinjen av elden. När vi lämnade 2025 återstod eftersläckning. Landning F17 21 05. Flygtid 4 tim 20 min.

91-06-04 Mel, Gir, Sö, Hga, Lindros, Björnsson   H91
Under övningsvinschning med säkmatoffkursen i Östra Fjärden (E Karlskrona) passerade tre öppna motorbåtar 100 – 200 m bakom helikoptern. Möjligen kan de ha haft för avsikt att känna på rotorvinden bakom helikoptern. Kraftig vind rådde i området (12 – 15 m/sek), våghöjd 0.3 – 0.4 m på platsen. Den sista båten var minst (3.5 -4 m), och verkade vara något
framtung. När den passerade bakom helikoptern, som höll på med 7:e och sista vinschningen, grävde fören ned sig och båten vattenfylldes på några sekunder. Efter ca två minuter var den påbörjade övningsvinschningen klar och helikoptern intog utgångsläge för vinschning av de fem ungdomarna i båten. Båten hade då slagit runt och ungdomarna klamrade sig fast i kölen. Samtliga hade flytvästar. Vinschningen gick fort och bra och tog 8 minuter. Samtliga var mycket frusna. En flicka svimmade i helikoptern, men var vaken igen inom en minut. I detta läge fanns 12 st vinschade personer ombord i helikoptern. Eftersom tiden i det kalla vattnet var så kort, uteslöt vi risken för hypotermi och ingen verkade ha tagit någon fysisk skada. Därför landade vi vid en av ungdomarnas hus/stuga, som låg en knapp km från haveriplatsen. Där mötte äldre personer, som tog hand om ungdomarna. Åter till Säljö, släppte av de övningsvinschade och fortsatte till F17. Flygtid för det uppkomna uppdraget 10 min. Total passtid 55 min.En adress: Robert AlbinssonPl 299 Fäjö37194 Lyckeby Tel  0455/26923

91-06-05 Gir, Lug, Wa, Hga, Lindros   H91
Larm Cefyl kl 1545. En dykolycka hade inträffat ca 5 NM E Segerstad (Öland). En av dykarna hade fått problem under dykning. Efter en mycket snabb uppstigning från 27 m, togs han ombord på Kbv-010. Han var då medvetslös (drunknad). Efter att ha tömt honom på vatten och gett honom konstgjord andning kvicknade han till igen. Vi startade kl 1550. Framme ca 1615. Pos: N5626.4 E1642.1. Vinschning med bår klar kl 1630. Dykaren hette Clarence Holmgren. Medföljande från KBV 010 var Ola Häggström. CH fick syrgas under transporten till Karlskrona lasarett. Vid landning kl 1655, väntade ambulans och sjukvårdspersonal. Trycktanken var förberedd. Åter RON med landning kl 1705. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 15 min.

91-06-11 Lug, Las, Sö, Tor, Björnsson   H91
Larm Cefyl. Läckande trålare. Startade efter fem minuter (1542) med två pumpar. Halvvägs meddelade Cefyl att trålaren ej läckte, men däremot hade motorstopp. Vi fortsatte fram till ”Santona” och väntade där tills ”Smyge” hade anlänt för bogsering. Pos N5554.8 E1543.2 (5 km SSE Utklippan). Flygtid 40 min.

91-06-12 Las, Joo, Sö, Tor, Björnsson   H91
Larm Cefyl 2220. Fiskekutter i brand 20 NM E Bornholm, okänt antal ombord. Nödanropade 2207. Ledning Sthlm radio. Start 2258 mot området. Några minuter efter start erhöll vi haveripositionen: N5502 E1524. Efter 14 minuter fick vi av Sthlm radio att avbryta. Besättningen på kuttern hade plockats upp av polskt fiskefartyg. Åter F17, landning 2323. (Dansk helikopter hade startat tidigare från Vaerlöse). Flygtid 25 min.

91-06-24 Nom, Gir, Sög, Psn, Rosman   H91
Öppen snipa med äldre man ombord försvunnen i trakten av Utlängan. Larm 0640. Start 0710. Sökning utan resultat. Landning 1010. Mannen återfunnen drivande vid god vigör i sin båt under eftermiddagen av ytenheter. Flygtid 3 tim.

91-06-26 Pes, Beg, Fl, Eng, Stenebo    H91
Cefyl-larm 2300 om drunkningsolycka i en mindre sjö WSW Lenhovda. Båten och en man funnen. Ytterligare en saknas. Start 2320. I området 2340. Sökning med strålkastarna till 0045 dagen därpå, utan resultat. Landning F17 0110. Den överlevande hade vistats i vattnet (ca 15º) minst ett par timmar och hade vid ankomsten till sjukhuset 32º kroppstemperatur. Flygtid 1 tim 50 min.

91-06-28 Pes, Beg, Fl, Eng, Stenebo    H97
Larm 1550. Start 1601. Segelbåt, trolig position mellan Ölands södra och kasunen, hade observerat nödraket NE - ut. Vädret varierande mellan vind N 15 – 40 m/sek, sikt 1 km till dimma. Busväder med andra ord. Efter drygt detektivarbete återfanns segelbåten, - som själv kände sig en aning nödställd – på en position 21 km ENE Ölands södra udde. Kort stunds spaning efter nödrakets -skytten, därefter till F17 för tankning. Ut igen och spaning i sökruta framräknad av Stockholm radios Elisabeth Hartvig, bla känd från FRÄD -filmen. Vi fann ingen nödställd i området, endast ett antal sovjetiska fiskebåtar (!). Flygtid 5 tim 35 min. (Två pass)
 

91-07-08 Cl, Mel, Os, Asp, Klintfors    H97
Larm Cefyl kl 1718. Flygplanhaveri vid Sturup. Start 1723. Strax efter start meddelade Cefyl att räddningskåren funnit flygplanet och tagit hand om de ombordvarande. Landning Ronneby 1740. CAVOK. Flygtid 5 min.

91-07-10 Cl, Mel, Os, Asp, Klintfors    H97
Larm Cefyl kl 1427. Ett flertal kanoter har i kraftig vind kantrat i Helgasjön, Växjö. Kanoterna har spridit sig i ett stort område. Start 1429. Kl 1455 meddelar räddningsledaren att samtliga kommit tillrätta. Sex kanoter hade kantrat och ett tiotal personer hade spridits över 4-5 km² stort område. Landning Ronneby 1515. Flygtid 45 min.

91-08-04 Hm, Mel, Oha, Man, Björnsson   H90
Larm Cefyl 1030 angående medvetslös kvinna med epilepsi på Hanö. 
Start Ronneby 1102. Landar Hanö 1115. Flyger kvinnan samt hennes make till Karlshamns lasarett. Landning Karlshamn 1125 där ambulans mötte. Åter F17 kl 1152. Flygtid 40 min.

91-08-16 Er, Erk, Sög, Lar, Lindros    H90
Dansk fiskebåt läck i position N5520 E1600. Uppdraget avbröts före start då den läckande båten fick assistans från annat ytfartyg. Flygtid 0.

91-08-29 Las, Joo, Hg, Hga, Klintfors   H91
Larm Cefyl 1300. Skogshuggare med benbrott vid Bökemåla NW Ronneby. Efter lite sökande hittade vi personen, - en dam med skadat knä. Ambulanspersonalen på plats hade bedömt helikopter -hjälp. Ca 300 meter till närmaste farbara väg, mycket oländig terräng. Bårvinschning och sedan transport till Karlskrona lasarett. Flygtid 1 tim.

91-08-29 Er, Ade, Hg, Hga, Klintfors   H91
Larm Cefyl 1945. Brinnande fiskebåt SW Hoburgen. I luften 1948. Fick positionen efter start. Vi fick radarkontakt på ca 15 km, och såg rök optiskt på långt avstånd. Positionen stämde, N5612.0 E1755.5. Framme kl 2030. Tre besättningsmän var ombord längst förut. De gick i livflotten efter några minuter och paddlade bort från fartyget, som då hade börjat brinna mycket kraftigt från maskinrum o hytt (som en blåslampa). Vinschningen från livflotten gick ua. Besättningen flögs till Karlskrona. Landning 2130. Båtens namn: ”Vinga Sand”. Flygtid 1 tim 55 min.

91-08-31 Er, Ade, Hg, Hga, Klintfors   H91
Larm Cefyl 0905. Brinnande fiskebåt 15 NM E Simrishamn. Position: N5535 E1447. Många fartyg i omedelbar närhet, bla sjömätaren med sex små enheter. Fiskebåtsbesättningen hade gått i livflotten och därifrån blivit upplockade av ett fartyg vid namn ”Haugen”. Därifrån vinschade vi upp de två fiskarna och flög dem till Simrishamn. Branden ombord släcktes senare av sjömätaren. Den brinnande fiskebåten hette ”Midfors”, SIN78. Flygtid 1 tim 20 min.

91-09-05 Cl, Kr, Wa, Ejd, Eriksson    H97
Larm Cefyl kl 0820. En besättningsman på finska handelsfartyget ”Mini Star” hade råkat i diabeteskoma. Start kl 0835. Hämtade sjukvårdspersonal i Karlskrona, och var framme vid fartyget kl 0855. Position: N5558.7 E1613.9. Patienten hade då kvicknat till och stod på däck. Vi landade på fartyget och tog ombord patienten. Kl 0858 var vi i luften igen mot Karlskrona lasarett, där vi landade 0913. Ambulans väntade. Åter Ronneby med landning 0925. Väder: Molnbas ca 200 m. Sikt ca 6-7 km. Flygtid 50 min.

91-09-16 So, På, Sög, Eng, Björnsson   H91
Transport från Linköping till Lund med trafikskadad patient. Patienten transporterades på mobiliftbår, som strax innan flugits från Visby med Q99. Väder: CAVOK. Start 1300. Landning 1840. Flygtid 3 tim 35 min.

91-09-20 Ade, Er, Sög, Eng, Björnsson   H91
Segelbåt med ”magsjuk” besättningsman. Larm 2030. Start 2035. Framme 2100. Position N5530 E1532 — N5525 E1525 (start mot pos — funnen position). Vi fick fel på vinschen. Uppdraget övertogs av en dansk patrullbåt vid namn ”Laxen”, som befann sig i området. Väder: CAVOK. Landning 2205. Flygtid 1 tim 30 min.

91-09-23 Cl, Kr, Os, Stenlo    H90
Besättningsman skadad av hetvatten på Fiskebåten ”Venus” SG7. Larm Cefyl 0910. Hämtade läkare på Karlskrona lasarett. – Bengt Klarin. Fiskebåten i position N5549 E1521. Framme 0943. Läkaren ner. Vinschningen kunde genomföras med enkelsele. Kraftig sjöhävning. Landade Karlskrona las kl 1015. Vind 260º/ 40 kmt. Landning RON 1020. Flygtid 1 tim.

91-09-24 Cl, Kr, Wb, Löm, P.Stenebo   H90
Larm Cefyl om sjuk kvinna på Hanö som var i behov av att komma till sjukhus. Kraftig vind omöjliggjorde båttransport. 1225 start mot Karlshamns lasarett för att hämta sjv -personal. 1250 landning Hanö på fotbollsplan. Patienten bodde längst ner i hamnen. Vi fick hjälp med transport till helikoptern med patient + bår av handelsmannen på ön, som körde sin lätta lastbil. 1320 landning Karlshamn. Landning F17 1340. Flygtid 1 tim.   /Wb

91-09-24 Cl, Kr, Wb, Löm, P.Stenebo   H90
Kl 1610 larm i luften från Cefyl om ”nedkylda” personer på en ö i Karlskrona skärgård. Ön hette Varö. Väl framme hittade vi tre personer, som blivit strandsatta pga det hårda vädret. Vi transporterade dem till fastlandet. Flygtid 15 min.

91-09-26 Kr, Cl, Wb, Löm, P.Stenebo   H90
Larm 1600 från Cefyl om sjuk besättningsman på fiskebåt SE Utlängan 80 km. 1605 start mot Karlskrona lasarett för att hämta sjukvårdspersonal. Läkare och sköterska var på plats vid landning vid lasarettet. På vägen ut till båten mötte vi tät dimma, som lättade när vi kom fram till fiskebåten ”Silpha”RS158 från Svaneke, Bornholm. Position N5544.0 E1637.1. Kl 1638. Läkaren ner och patienten upp i bår. Landning vid lasarettet 1728. Patienten, 45-årig man med svåra smärtor i bröstet, hjärtinfarkt. Landning F17 kl 1745. Flygtid 1 tim 40 min.  /Wb

91-09-30 Hm, Er, Wa, Asp, Lindros    H90
Larm Cefyl kl 1350, under övningsflygning söder kusten. Ett litet civilt sportflygplan hade nödlandat i trakten av Örkelljunga. Kl 1355 fick vi avbryta anflygningen då såväl flygplan som ff hade hittats ua. Flygtid 5 min.

91-10-26 Hm, På, Os, Asp, Eriksson    H91
Larm Cefyl kl 1000. ELT -signal mottagen av SARSAT E Öland, N5630 E1650. Start 1015. Ingen ELT -signal i området. Dock ett flertal fiskefartyg. Landning Ronneby 1125. 
Flygtid 1 tim 10 min.

91-11-05 På, Hm, Wa, Tor, Björnsson   H97
Larm Cefyl kl 1845, under övningsflygning. En man i 60-års åldern saknades sedan 14-tiden, efter fiske i trakten av Hasslö, med en båt av typ Askeladden. Framme och påbörjade sökning i angivet område kl 1855. Kl 2105 hittade vi mannen mellan Bollöarna och Aspö, pos N5606.2 E1530.4. Han hängde livlös över relingen. Då risken var mycket stor att han skulle tippa överbord vid minsta ”blåsning” från helikoptern, dirigerade vi dit en snabbgående båt, som deltog i spaningen. Kl 2115 var denna på plats, men pga bottenförhållandena kunde man inte gå ända fram. En Sea-Rider sjösattes med bl a sjukvårdspersonal ombord. Kl 2135 var denna på väg och vi lämnade mot F17. Väder: mörker med 5-6 km sikt. Vind: 240º/ 25 kmt. Flygtid 3 tim.

91-11-08 På, Hm, Wa, Lar, Björnsson   H97
Larm Cefyl kl 2130. En man i 60-års åldern saknades sedan 17-tiden efter fiske i Karlshamns skärgård (NE Tärnö). Start kl 2205. Framme och påbörjade sökning i angivet område kl 2215.Sökområde och övriga detaljer hade vi fått av Sthlm radio via faxen. –Ett utmärkt sätt! Kl 2310 hittade vi föremål i vattnet, som kunde härröra från den saknade båten, - en Blekinge eka. Vi dirigerade dit Kbv278 och en brandbåt, pos N5607.9 E1458.2. Det kunde då konstateras att den saknade båten låg på botten (3m). Vi sökte av aktuella 
öar och stränder för den händelse mannen lyckats ta sig iland. Inget resultat. Lämnade mot RON kl 2330. Landning kl 2340. Väder: CAVOK. Vind: 240º/ 45-50 kmt. Flygtid 1 tim 35 min.

91-11-13 Hm, Cl, Sö, Lar, Rosman    H97
Larm Cefyl kl 0520. Start kl 0604. Segelbåten ”Tenereire” (Holland) hade rigghaveri ca 30 km söder Utklippan. Tre man ombord. Framme 0642. Bl a RK ”Hans Hansson” var på väg mot positionen, men det skulle ta timmar att komma fram. Ingen större fara för besättningen på segelbåten, och efter samråd med Sthlm radio och båtens skeppare, beslöt vi att återvända till Ronneby och stå i beredskap där. Hård vind, ca 70 kmt, kraftig sjögång. Position när vi lämnade segelbåten var N5539.3 E1544.9. Flygtid 1 tim 30 min.

91-12-12 Hm, Erk, Wa, Hel, Eriksson   H91
Larm Cefyl kl 2140. En yngre man, Arne Nordström hade gått ut från Ungskär för att ta upp nät, och saknades sedan lunchtid. Båten var en öppen, 4-meters plastbåt med utombordare. Start 2215. Sökte i angivet område och hittade båten ganska snabbt, kl 2245, uppspolad på en kobbe NW Utlängan. Mannen fanns inte där. Vi sökte av öarna i lovart och hittade mannen stående på ön Norra Hylteskär. Han var torr och välbehållen och hade inget behov av läkarvård, varför vi satte av honom på Ungskär. Åter RON med landning 2320. Väder: God molnbas. Vind: 270º/ 50 kmt. Sikt: 5-10 km. Flygtid 1 tim 5 min.

91-12-13 Hm, Erk, Wa, Hel, Eriksson   H91
Larm Cefyl kl 0005. En större rysk fiskebåt med 11 mans besättning hade gått på grund vid Esten, strax norr om Karlskrona angöringsboj. Start 0015. Under anflygningen fick vi av Karlskrona radio att besättningen hade gått i livflottarna. Framme i området 0027. Hittade fartyget vid Sundsbåden, pos N5605.0 E1534.5. Den stod hårt på grund och högg i den hårda vinden. Besättningen var kvar ombord och livflottarna var förankrade vid fartyget i lä. Fartyget hette ”Klikacs” från Liepaja. Vi vinschade upp hela besättningen, 13 man och var klara kl 0100. Vi flög de nödställda till Söderstjärna där polis och ambulans väntade. Åter RON med landning kl 0120. Väder: God molnbas, sikt 5-10 km. Vind: 270º/ 50 kmt. Flygtid 1 tim 5 min.

91-12-18 Elö, Iso, Os, Psn, Ackersjö    H91
Larm Cefyl 0755. Polsk fiskebåt med brand i maskinrum. Fick avvakta start eftersom rökdykare skulle medfölja. Kl 0815 – nödraketer observerats. Start utan rökdykare. –0825, avbryter uppdraget då branden släckts och fiskebåten fått assistans. Landning 0835. Fiskebåtens pos N5507.3 E1532.2. Flygtid 20 min.

91-12-20 Elö, Gir, Sög, Psn, Ackesjö    H99
Försvunnen 17-årig flicka ca 10 km väster Kristianstad. Vi landade på Everöd och tog med två poliser. Vi sökte sedan i skogsområdet mellan Önnestad och Träne utan att finna henne. Flygning 1230 – 1300 och 1330 – 1500. Väder : God sikt, regnskurar. Flygtid 2 tim.

91-12-21 Elö, Gir, Sög, Psn, Ackersjö   H97
Kapsejsad båt utanför Malmö. Observerad från en svävare i trafik. Larm 1550. Start 1555. Landning 1605. Uppdraget avbröts efter fem minuters flygning, då den danska helikoptern ”279” anmälde sig till Cefyl på HF:en. Båten hade slitit sig från land. Inga personskador. Flygtid 10 min.

91-12-23 Mel, Joo, Ny, Psn, Fridlund   H91
Larm från Cefyl 1130, när vi var i luften. Fiskebåten ”Nordsjö” (NG21) behövde länspumpar, läge SE Utklippan. Startade 1145 med två pumpar. Framme vid ”Nordsjö” 1210 (N5545 E1648). Första pumpen fungerade sporadiskt efter 20 minuter (skit i sugslangen). Reservbränsle överlämnades. Andra pumpen ned kl 1340, när den första inte gick. 1345 lämnade vi ”Nordsjö”, vårt eget bränsle började tryta. Landade RON kl 1420.  1440 ny start mot ”Nordsjö”, som eventuellt övergivits. Radiokontakt 1505, besättningen fortfarande
kvar på ”Nordsjö”. Ingen optisk kontakt, varför ”Nordsjö” på vår begäran sköt två nödraketer, så att vi kunde hitta henne kl 1515. ”Nordsjö” avvisade vår tredje pump och beslöt sig för att överge fartyget medan dagsljus rådde. De tre fiskarna, två i ÖVERLEVNADSDRÄKTER, tog plats i flotten och vinschades upp med ytbärgarhjälp. Kl 1540 var alla uppe i helikoptern och vi lämnade ”Nordsjö” (N5549.4 E1626.7). Vind: 240º/ 60 kmt. Åter RON 1615. (Förlust av två pumpar och en väska). PS. När fiskarna fått räddningsslingan om sig, lämnade de flotten och kastade sig i sjön!!  Flygtid 5 tim 35 min.
 
 

1991= 48 uppdrag/ Oha.                                                                                   Top

FRÄD 1992 RONNEBY
 

92-01-03 Pes, Beg, Sög, Ejd, Ackersjö   H91
Vi transporterade två tekniker från Sturup till bulkfartyget “Esterella“, Bergen. Fartyget hade motorhaveri SE Ystad i pos: N5520 E1400. Transporten betalas av Kriske & Dahl Shipping. Kontaktman Ystad, Håkan Nilsson, tel. 0411-10449, mobil 010-405050. Väder: Sikt 8 km dis. Vind 250°/ 70 kmt. Flygtid 1 tim 45 min.

92-01-11 So, Joo, Hg, Jok, P.Johansson   H91
Larm från Cefyl 0920 angående två pojkar, som drivit ut på en flotte söder Kalmar, Dunö udde. Start 1000 och framme i området 1020. Efter mycket om och men med dirigerande av brandkåren på plats, kunde vi börja söka i rätt område. Olyckan hade hänt ca 10 m ut från bryggan. En hade räddats av folk på land, en var försvunnen. Vi sökte 1 tim 45 min utan resultat. Landning F17 kl 1230. Pojken funnen dagen efter av dykare. Flygtid 2 tim 30 min.

92-01-28 Gir, Beg, Os, Asp, Ackesjö    Q90
Första sjöräddningsuppdraget med Hkp10 från Ronneby! Larm från Cefyl 0800. Njursjuk fiskare på fiskefartyget “Eros“. Pos: S Ölands södra grund, N5551 E1630. Start 0814.
Hämtade läkare och sjuksköterska Karlskrona lasarett (Benninge och Viveca). Framme vid “Eros“ 0839. Relativt kraftig sjö och besvärliga stag på “Eros“ akterut. Vinschning kunde
ske med sele enligt rutin. Klar 0857 och framme vid Karlskrona las. 0920. Landning 0923. Flygtid 1 tim 15 min.

92-02-17 Pes, Gir, Os, Tor, Johansson   Q96
Vid flygning söder om Karlskrona, kl 0935 indikering av nödsändare i helikoptern på fq 243 Mhz. Meddelade Cefyl. Sändaren lokaliserades till en ubåt i Örlogshamnen i Karlskrona.
Flygtid 10 min.

92-02-18 Gir, Pes, Os, Tor, Johansson   Q?
Larm från Fl kl 0925. Q13 - Beechen, på väg in för landning med vänster motor ur funktion. Landning ua. Ingen flygtid.

92-03-06 Beg, Iso, Wa, Lar, Svensson   Q99
Larm Cefyl kl 1617. En besättningsman på fiskebåten “Wilma“ från Krokås hade fått epilepsiliknande anfall. Läge Midsjöbankarna. 
Start kl 1631. Landade Karlskrona las och hämtade sjukvårdspersonal. Framme vid båten kl 1713. Läge N5545 E1711. Det fanns ingen plats på båten för bårvinschning och därför gick ytbärgaren ner med dubbelsele och hämtade upp patienten. Vinschningen klar kl 1720. Efter undersökning av sjukvårdspersonalen blev diagnosen: ev. hjärtinfarkt. Landade Karlskrona las där ambulans väntade. Åter Ronneby med landning kl 1756. Väder: Sikt ca 7-8 km. Vind: 160°/ 40. Flygtid 1 tim 25 min.

92-03-28 Söl, Erk, Wa, Hel, P J-son    Q99
Cefyl förvarnade vid 9-tiden om en sjuktransport av en äldre kvinna på Utlängan. Hon hade fallit några dagar tidigare och var oförmögen att gå, och hade troligen skadat bäckenet. Läkare, som hade undersökt henne ansåg att hon borde undersökas på Karlskrona lasarett.Start kl 1150. Landade Utlängan kl 1205, i närheten av masten. Vi tog ombord kvinnan på bår och
startade igen kl 1225. Landning Karlskrona las kl 1232. Åter Ronneby med landning kl 1308. Väder: Snöblandat regn med sikt 5-6 km. Vind: svag, vx.Flygtid 30 min.

92-04-05 Pes, Gir, Jon, Tor, Fridlund   Q97
Larm från Cefyl kl 1940. Äldre man född -27 med hjärtbesvär. Start F17 2025. Vi landade i Karlshamn och tog med en läkare till Hanö 2050. Patienten fick bäras på bår ca 200 m från bostaden till hkp. Patienten klagade över smärtor i bröst och armar. Vi landade på gräsplanen vid Karlshamns lasarett 2125 där ambulanspersonal mötte. Landning F17 2140. 
Flygtid 45 min.

92-04-11 Gir, Pes, Jon, Fol, Trädgård   Q97
Vi låg 10 km SW Ronneby då vi hörde ett allmänt anrop på kanal 16 kl 1548. Stockholm radio hade fått ett larm om en eventuell båtolycka utanför Färjestaden. Vi anmälde att vi kunde vara på plats kl 1610. Ca en minut innan vi var framme så meddelade en lotsbåt, som gått in i Färjestadens hamn att ett stort rött sjömärke låg och flöt utanför hamnen. Vi fortsatte fram till Färjestaden och hittade också sjömärket. Det liknade en upp- och nedvänd röd båt eller kajak. På lite avstånd och låg höjd var det omöjligt att se att det var en stor röd prick. Vi avbröt 1625 och landade F17 kl 1645. Flygtid 35 min.
 

92-04-27 Beg, Cl, Gir, Jon, Psn, Bergman   Q91
Larm från Cefyl kl 1236. Sjuk man på fartyg W Bornholm, N5501 E1407. Hämtade läkare i Karlskrona. I luften meddelade Cefyl att fartyget var en tysk segelbåt ca 15 m lång och en mast. Under anflygning kontakt med MRCC och Rönne radio. Framme kl 1348. Bredvid segelbåten låg ett tyskt patrullfartyg (“Holnis“ A1400). Ingen kontakt på radio med segelbåten “Corsia“. Ingen vinschning från segelbåten pga hög mast + stag och rullningar. “Holnis“ satte ut en gummibåt till segelbåten, men den sjuke kunde inte kliva ner i båten (ingen hjälp av de övriga i segelbåten). Räddningsbåt från Rönne anlände och bordade segelbåten. Den sjuke hjälptes ner i räddningsbåten och därefter skedde vinschning från räddningsbåten. Patienten flögs till Rönne kl 1410. Återflygning till Ronneby via Karlskrona. Bra väder, 270º/ 25 kts. Personal från lasarettet: Johan Douglas, Jörgen Jonasson. Flygtid 2 tim 25 min.

92-04-30 Beg, Gir, Jon, Psn, Bergman   Q91
Larm från flygledaren kl 0910. 37:a med generatorfel på väg mot F17 för landning. Strax före motorstart av hkp så meddelade Fl att 37:an landat ua. Flygtid 0.

92-05-06 Erk, Er, Wa, Man, Eriksson   Q99
På hemväg från Tingsryd mot F17 fick vi, kl 1539 in en nödsändare på 243.0. Riktningen var rakt mot F17. Framme vid fältet fick vi platstagning över flygklubbens hangar. Vi svängde runt och fann fpl SE-GVX stående utanför hangaren med motor och nödsändare igång. Mannerby klev ur, gav kupé -tecken och kl 1548 var sändaren tystad. Vi landade på vår egen platta kl 1549. Väder: CAVOK. Flygtid 10 min.

92-05-07 So, Erk, Wa, Man, Eriksson   Q90
Larm Cefyl kl 1447. En Sk60 från F5 hade havererat på Söderåsen, strax NW Ljungbyhed. Start kl 1455. I höjd med Kristianstad, kl 1515 fick vi order av Cefyl att avbryta anflygningen. Åter Ronneby med landning kl 1535. Väder: Molnbas ca 1000 fot, sikt 5-7 km, regnskurar.Flygtid 40 min.

92-05-12 Mel, Iso, Wb, Eng, Trägårdh   Q99
Under transportflygning Ronneby – Borglanda upptäcktes en nödsändare på fq 121.5 vid passage av Kalmar flygplats. Nödsändaren lokaliserades till civila flygklubbens hangar norr om tornet. Nödsändaren tystades genom Fl Kalmar försorg. Flygtid 10 min.   /Wb

92-05-15 Ade, Mel, Hg, Eng, Fridlund   Q99
Larm Cefyl 1215. Nödsändare i trakten av Hultsfred. Start 1220. Stigning till 5000 fot, ingen signal. Avbröt på order av Cefyl kl 1231. Sändaren hittad i helikopter i samband med service. Landning F17 ua kl 1244. Flygtid 25 min.

92-05-19 Cl, Söl, Fl, Ejd, P.Johansson   Q99
Under övningsvinschning larmades vi om mindre båt, som på egen hand företog snäva svängar med fullt motorpådrag. Platsen var E Sturkö, och vi kunde efter bara några minuter påbörja sökandet efter den förmodat överbordfallne. Efter en kvarts timme meddelades vi via polisen i Karlskrona att den efterspanade omhändertagits på land efter att ha tagit sig iland för s a s egen maskin, dock något sargad av propellern. Flygtid 20 min.

92-06-09 Kr, Elö, Hg, Löm, Andersson   Q90
Brandsläckning öster Ljungby vid Tutaryd. Stor brand i närheten av en brukad mosse. Start 1715. Vi fällde 31 tunnor och släckte det mesta. Avbröt 2045. En marin-hkp4 skötte eftersläckningen. Landning F17 kl 2230. Flygtid 4 tim 5 min.

92-06-11 Kr, Elö, Hg, Löm, Andersson   Q99
Larm kl 0605 av Cefyl. ELT på holländska fartyget “Victory“. Pos: N5627 E1749. Start 0620. Avbröt efter 15 minuters flygning. Sändaren funnen ombord. Landning F17 kl 0635.
Flygtid 15 min.

92-06-11 Kr, Elö, Hg, Eng, Andersson   Q99
Larm Cefyl om explosion i maskin på Bore RoRo “Feeder Team“ söder Ölands södra udde. Start 1850. Under anflygningen meddelades att fartyget var utom fara. Vi fortsatte fram till fartyget, som vi nådde kl 1915. Maskinerna kunde återstartas och fartyget fortsatte sin färd. Flygtid 45 min.

92-06-12 Kr, Elö, Hg, Eng, Andersson   Q99
ELT på fartyg i Hanöbukten, N5544 E1540. Fick uppdraget i luften. Efter 20 min anflygning fick vi order att avbryta, ELT:n hittad ombord. Landning F17 kl 1110. Flygtid 20 min.

92-06-13 Söl, Kr, Hg, Eng, Andersson   Q99
Marinens Y74 larmade om skogsbrand vid Masten, Allatorp. Vi kontaktade Cefyl och “Kalle 1“, Karlskrona. Startade med brandtunna kl 1200. Brandbilar på plats. Vi dämpade elden snabbt med fem tunnor. Vid fyllning av den sjätte, tappade vi tunnan. Återvände F17 med landning 1245. Elden släcktes och tunnan hämtades upp med hjälp av Yngve Nyberg, “Max 1:an“ och KA2. Flygtid 45 min.

92-06-14 Kr, Söl, Hg, Eng, Andersson   Q99
Larm från Cefyl 1253 angående hjärnblödning ombord på “Finnjet“i Bornholmsgattet. Start från Säljö kl 1300. Hämtade personal från Karlskrona lasarett. Landning på fartyget kl 1341. Position: N5518.7 E1424.4. Efter koll av patienten lastade vi och styrde mot Karlskrona. Patienten led mycket av den myckna värmen + dålig luft. Landning ua kl 1427. Någon väntan på ambulans pga upptagna ambulanser. Landning Säljö 1440. Flygtid 1 tim 40 min.

92-06-15 Er, Elö, Jon, Asp, Rubensson   Q97
Efter start från Säljö kl 1545 mot Visby upptäckte vi en skogsbrand på Senoren. Vi larmade brandkåren via Fl F17. Vi var de första som upptäckte branden. Ca 500 m² skogsmark eldhärjades. Varmt och torrt väder. Vind~290º/ 20 knop. Flygtid 0.

92-06-20 Elö, Er, Jon, Asp, Rubensson   Q97
Larm Cefyl 1415. Start 1510. Påbörjade kl 1550 skogsbrandbekämpning 10 km S Ljungby (N5642.8 E1355.3). Vi tömde nio tunnor vatten över elden. Vi hämtade vatten från Vissjön ca 7.5 km från brandplatsen. Avbränt område 300 x 200 m. Avbröt kl 1715. Landning F17 1750. Bra väder. Vind 180º/ 7 knop. Flygtid 2 tim 40 min.

92-07-05 Iso, Las, Wa, Psn, Dagerhed   Q96
Larm Cefyl kl 1925. En svensk kvinna hade cyklat omkull på Bornholm och fått en svår skallskada. Operation i Lund krävdes. Start kl 1953. Landning Rönne kl 2028. Rullsängen gick in i hkp med endast någon centimeters marginal. Start Rönne kl 2058. Landning Hasslanda kl 2120. Ambulans väntade. Vi fick där order av Cefyl att vänta på den danska
läkarpersonalen + sängen, för att sedan transportera dem tillbaka till Rönne. Start igen kl 2240 och landning Rönne kl 2315. Efter avlastning åter mot RON där vi landade kl 0015. Väder: CAVOK. Vind: 070º/ 25. Flygtid 2 tim 20 min.

92-07-10 Beg, Joo, Wa, Löm, Pettersson   Q92
Larm Cefyl kl 1744. En 82-årig man på Ungskär med hjärtinfarkt. Efter startmiss kom vi i luften kl 1805. Hämtade sjukvårdspersonal i Karlskrona och var framme med landning Ungskär kl 1825. Kl 1845 var patienten ombord och vi startade mot Karlskrona lasarett, där ambulans väntade. Åter RON med landning 1910. Väder: CAVOK. Flygtid 45 min.

92-07-06 Beg, Las, Fl, Tor, Nilsson    Q96
Cefyl-larm 0946, just vid besättningsbytet på Borglanda. Uppdraget gällde en segelbåt, som stod på grund utanför Sölvesborg utan någon ombord. Framme 1050 och sökte till 1230 kring position: N5601 E1435.5 utan resultat. En person saknades. Landning F17 1250. Flygtid 2 tim 20 min.

92-07-06 Las, Beg, Fl, Tor, Nilsson    Q96
Skogsbrand på Ornö, Blekinge skärgård (N5605.5 E1544.5). Började släcka kl 2003 och var klara 2055 efter 30 “bombningar“. Flygtid 1 tim. 30 min.

92-07-07 Beg, Las, Fl, Tor, Nilsson    Q96
Skogs- och gräsbrand på södra Öland, pos: N5615 E1625. 13 tunnor med början kl 1650 satte stopp för vidare spridning. Landning 1755. Flygtid 1 tim. 20 min.

92-07-08 Las, Beg, Fl, Tor, Nilsson    Q96
Cefyl-larm kl 1726 om skogsbrand vid Alnaryd, pos: N5622 E1523. Framme 1755 och började bekämpningen. Efter två – som vi tyckte – välriktade fällningar anmodades vi av brandbefälhavaren att lämna platsen. Landning Ronneby 1810. Flygtid 25 min.

92-07-09--11 Beg, Las, Fl,      Q97
                   Pes, Lo, Tor, Nilsson
Skogsbrand på Gotland. Torsburgen och N - NE. 142 tunnor fällda mellan 07-09 kl 1340 och 07-11 kl 1020. 14 pass.Flygtid totalt 20 tim. 5 min.

92-07-11 Söl, Lug, Joo, Beg, Jon, Wa, Löm, Jok   Q91
Skogsbrand SE Älmhult. 80 tunnor fällda mellan kl 0325 och 2340. 7 pass. Flygtid totalt 11 tim. 10 min

92-07-11--12 Pes, Las, Joo, Beg, Fl, Wa, Tor, Hga, Jok   Q97
Skogsbrand SE Älmhult. 50 tunnor fällda mellan 07-11 kl 1050 och 07-12 kl 1155. 6 pass. Flygtid totalt 8 tim. 5 min.

92-07-12 Söl, Lug, Jon, Eng    Q96
Skogsbrand SE Älmhult. 24 tunnor fällda mellan kl 0405 och kl 1200. 4 pass. Flygtid totalt 5 tim. 5 min.

92-07-13 Pes, Lug, Sög, Hga, D.Pettersson   Q96
Skogsbrand SE Älmhult. Personal ur brandledningen flög med och inspekterade brandområdet. Endast mindre brandhärdar observerades. Ingen vattenfällning för vår del. Start kl 0410. I området kl 0430 – 0455. Landning 0510. Flygtid 1 tim.

92-07-14 Pes, Lug, Sög, Hga, Lindeborg   Q96
Saknad motorbåt i Kalmarsund. Båten hade startat från Borgholm med fyra personer för ett dygn sedan. Vi sökte längs fastlandskusten mellan Pataholm och Påskallavik. Båten blev funnen vid Dämmans fyr kl 1425 av KBV281. De saknade var oskadade. Vi vinschade upp två man (Ruben Bergqvist 630218-2958 och Daniel Lundström) och flög dem till hemmet i Mönsterås. De två övriga, mor och baby togs omhand av KBV281. Polishkp, KBV - Casa m fl deltog i sökandet. Start 1320.I området 1350-1500. Landning kl 1540. Flygtid 2 tim 20 min.

92-07-17 Lug, Pes, Sög, Hga, Lindeborg   Q92
Man med hjärninfarkt på “Finnjet“. Larm 2315. Start 2340. Hämtade läkare i Karlskrona (Evalott). Landade “Finnjet“ i pos: N5514 E1420 kl 0030. Start mot Ystad lasarett kl 0100 och landade Ystad brandstation kl 0120. Återflygning via Karlskrona 0225 – 0310. Flygtid 1 tim 55 min.

92-07-19 Lug, Pes, Sög, Hga, Lindeborg   Q96
Man med hjärtinfarkt på finska fartyget “Lunni“. Start 2000 mot Karlskrona och hämtade läkare. Framme vid “Lunni“ 2035 i pos: N5533 E1538. Vi vinschade ned ytbärgare och läkare. Läkaren tog EKG och förklarade därefter patienten död. Vi tog den döde med till Karlskrona.Landning F17 kl 2155. Flygtid 1 tim 45 min.

92-07-23 Nom, Er, Hg, Man, Pettersson   Q96
Larm från Cefyl 0945 (i luften). Hjärtinfarkt på kryssningsfartyget “Royal Princess“. Hämtade läkare och sköterska på Karlskrona las. Framme i pos: N5611 E1649 kl 1012. Vinschade ner läkare med sin EGEN väska. Patienten var redan stuvad i vinschbår och vi använde den. Båren betedde sig alldeles utmärkt utan styrlina, men var lite svår att lyfta in beroende på lågt huvudläge. Klara 1036. Pga dålig hjärtrytmik användes EKG under återfärden. Landning Karlskrona kl 1053 ua. Landning F17 kl 1108. Flygtid 1 tim 25 min.

92-07-23 Er, Nom, Hg, Man, Pettersson   Q96
Skogsbrand SE Lenhovda. Larm från Cefyl 1755. Start 1830 med brandtunna. Brandpersonal från platsen medföljde hkp hela tiden. 55 tunnor fälldes eller ca 85 m³. Q91 från Visby kom aldrig till skott pga krångel med tunnan. Vi avbröt kl 2155 pga mörker. Mycket få små brandhärdar kvar. Flygtid 3 tim 35 min.

92-07-24 Nom, Er, Hg, Man, Pettersson   Q92
Fortsättning på branden vid Lenhovda. Start 0445. Fällde 9 tunnor på ett par små bränder. Landade sedan och tog ombord brandchefen för en slutlig inspektion, och konstaterade att bara eftersläckning återstod. Återvände Ronneby. Fällde ca 11m³ i området.Flygtid 1 tim 55 min.

92-07-26 Er, Nom, Hg, Man, Pettersson   Q96
Larm kl 0257 angående bloss 2 M syd Tärnö. Lotsbåt 705 var redan på plats och hade sökt i det hetaste området. Vi spanade av området Hanö – Tärnö ner till N5555 utan resultat, förutom att vi hittade lotsbåtens fender, som han tappat vid en tidigare lotsning. Order avbryt kl 0509. Landning kl 0520. Flygtid 1 tim 40 min.

92-07-27 Mel, Gir, Wa, Jok, Hagman   Q97
Larm Cefyl kl 1305. En svårt skallskadad svensk man på Bornholm behövde transport till Lunds lasarett efter en cykelolycka. Ordinarie Fräd -helikopter, Q96 gick ur vid start pga tekniskt fel. Byte till Q97 och start mot Rönne kl 1335. Landning Rönne kl 1445, där vi fick vänta en stund på patienten. Start mot Lund 1440. Pga patientens tillstånd landade vi vid Lunds lasarett kl 1510. Sjukvårdspersonal – två stycken samt bårsängen skulle ha transport tillbaka till Rönne, varför vi fick vänta ca en timma i Lund. Start kl 1610 och landning Rönne kl 1645. Efter urlastning, start mot RON med landning kl 1720. Väder: ua. Flygtid 2 tim 15 min.

92-07-28 Mel, Gir, Wa, Jok, Hagman   Q96
Larm Cefyl kl 1542. Ett äldre tyskt par hade gått ut för att bada vid Sandhammarens fyr vid 15-tiden, och inte återkommit. Start 1550. Ett stort räddningspådrag hade dragits igång, med räddningstjänsten i Ystad, sjv -personal, Kustbevakningen och “W.R.Lundgren“. När vi kom fram kl 1625, hade båda hittats och dragits upp på stranden. Mannen var död, medan kvinnan hade återupplivats av sjv -personalen på stranden. Vi kunde inte landa i närheten pga uppvirvlande sand, utan vinschade i strandkanten. Kvinnan i bår + två sjv -personal + en brandman. Vinschningen klar kl 1707. Landade Ystad brandstation där ambulans väntade, kl 1717. Åter mot Ronneby med landning kl 1750. Väder: CAVOK. Vind: W/ 60-70 kmt.
Flygtid 2 tim. 

92-07-29 Gir, Mel, Wa, Jok, Hagman   Q96
Larm Cefyl kl 2050. Fiskebåten “Ringsö“ från Arkösund hade sprungit läck vid Midsjöbankarna. Vi lastade två pumpar och startade kl 2125. Vi fick aldrig någon radiokontakt med “Ringsö“, men fann henne snabbt i pos N5541 E1646, kl 2155. Hon flöt då högt och fint i vattnet. Vi vinschade ner ytbärgaren och pumparna. Vinschningen klar 2205. Ytbärgaren hjälpte till med att få igång pumparna, vilket gick snabbt och bra. Därefter informerade han sig om deras belägenhet. Fartyget läckte vid propelleraxeln, motorn hade stannat och de hade  ingen radioförbindelse. De ansåg att de inte behövde annan hjälp än bogsering. Vi beställde bogsering via Sthlm radio, och fick besked om att räddningskryssaren “Tönnes“ var på
väg från Hasslö. Men då gångtiden uppskattades till 6-7 timmar, bad vi Sthlm radio att kontakta något annat fartyg i närheten, som kunde assistera “Ringsö“ tills dess “Tönnes“ kom fram. Fiskefartyget “Lady“ åtog sig detta. Vi lämnade därmed “Ringsö“ kl 2230 och återvände till RON med landning kl 2305. Väder: CAVOK. Vind: 240°/ 20-25 kmt. Medan
Fräd - bes låg och snarkade hände sedan följande: Kl 0227 var “Lady“ framme. “Ringsö“ låg då djupt i vattnet, med endast ca 30 cm fribord. 0315 stannade pumparna (soppaslut?).
“Ringsös besättning togs ombord på “Lady“. 0324 sjönk “Ringsö“ i pos N5544.19 E1645.77. Flygtid 1 tim 40 min.

92-07-31 Mel, Gir, Wa, Jok, Hagman   Q96
Larm Cefyl kl 1845. En privatflygare hade sett rök, som han befarade kom från en skogsbrand NE Ronneby. Start kl 1855. Direkt efter start såg vi röken och var framme vid branden kl 1905. Det brann då i skogen på ett begränsat område intill sjön Alljungen, N5624 E1531. Brandbilar från Karlskrona var då redan ute och letade efter branden, men på fel ställe. Kl 1920 hade vi lyckats att dirigera brandbilarna till brandplatsen och kl 1930 återvände vi till RON med landning kl 1930. Väder: CAVOK. Vind: 240°/ 15-20 kmt. Flygtid 40 min.

92-08-01 Gir, Mel, Wa, Jok, Hagman   Q96
Larm Cefyl kl 1043. En 83-årig, senil man hade gått ut för att fiska i Busseviken, W Ronneby. Hans båt hade hittats drivande tom. Start kl 1053. Framme i området kl 1057. Vi hittade en blå keps och en orange påfyllningstratt kl 1104. Strax därefter, kl 1107 fann vi kroppen, liggande på botten på ca två meters djup. Pos N5610.5 E1516.1 ca 350 m N Lilla Stekön. En räddningsbåt från Ronnebypolisen dirigerades till platsen. När den omkomne drogs upp ur vattnet lämnade vi området för övningsflygning kl 1118. Landning RON kl 1133. Väder: CAVOK. Vind: 240°/ 15-20 kmt. Flygtid 25 min.

92-08-06 Söl, Cl, Jon, Asp, Dagerhed    Q91
Larm från Cefyl kl 1540. Skogsbrand vid Mossjön 2 km NE Rödeby. Det brann i skogen ca 100 m väster om sjön. Vi fällde 20 tunnor på 30 minuter. Sen var elden släckt och brandkåren nöjd. Avbränt område ca 150 x 150 m. Vi använde den nya brandtunnan, som fungerade mycket bra. Landning 1650. Bra väder. Vind 200°/ 15 knop. Flygtid 50 min. 

92-08-12 So, Joo, Sö, Asp, Petersson    Q96
Larm Cefyl 1500. Start mot Ölvedal SW Misterhult. Framme 1620. Kontakt med LAC “Helge 4“ och brandbil DH 301. Fällde 30 x 1500 liter över branden, som totalt blev ca 350 x 350 m. Därefter fällde vi en tunna över en mindre brand några km längre norrut, där en annan brandstyrka redan var engagerad. Vi lämnade bränderna när endast eftersläckning återstod. 
Övrigt: Tankning av bränsle skedde på flygplatsen Oskarshamn. Var tvungna att vid två tillfällen landa och justera samt smörja vattentunnans  låsmekanism. Kontakt polisradio
 hkp -mark fungerade ibland bra, ibland inte alls. Efter tankning Oskarshamn, åter till F17. Landning 2035. Flygtid 3 tim 35 min.

92-08-16 So, Joo, Sö, Asp, Petersson    Q96
Larm Cefyl ca 1425. Möjligen personer i vattnet från en upphittad jaktkajak vid Majörev S Kristianopel. Start 1435. Leddes av Sthlm radio. Spanade först av kuststräckan Torhamn - upp till Majörev. Därefter avspanade vi ett mindre område med NE -begränsning N5612.7 E1604.4 - in mot land och söderut ned till N5611.5. Hittade inget. Avbröt 1555. Landning F17 kl 1610. Flygtid 1 tim 35 min.

92-08-22 Er, Kr, Ny, Ejd, T. Hagman   Q96
Larm ifrån Cefyl att en jaktkanot hittats sjunken ost Senoren, norr Svanö. Start 1235, 15 min efter larm. 1245 framme i området, vid en sjunken och en spanande jaktkanot. Ingen nödställd. KBV290 och en bevakningsbåt anlände. Efter en stund hämtade vi fyra man på Söderstjärna, två var dykare, och lämnade dom på olycksplatsen. 1355 fick vi återvända till RON. Den saknade hade hört av sig till POLISEN, vilka inte avbrutit spaningarna. Även Räddningskryssaren “Camilla“ deltog. Flygtid 1 tim 25 min.

92-09-08 Er, Lug, Oha, Eng, Wärlinge   Q92
Vid larmet 2200 fick vi meddelande om att 8 man saknades i sjön Mäen (SSW Bolmen) N5641.7 E1333.5. Det var mycket bråttom. Strax före framkomsten 2245 kontaktades vi över polisradion av räddningsstyrkan och fick besked om att det var en man, som saknades. Två roddbåtar deltog i sökandet och längs stränderna fanns folk med ficklampor, som också letade. Vi upptäckte flera klädespersedlar och blåfärgade skyddsöverdrag flytande i vattnet 50 - 100 m från land. I övrigt inga spår efter den saknade. Sökandet försvårades stundtals av kraftiga åsk/hagel/regn -byar, som passerade området. Avbröt 2355. Landning F17 kl 0025. Flygtid 2 tim 20 min.

92-09-15 Las, Nom, Fl, Psn, Hagman   Q92
Larm från Cefyl om manöverbord kl 1300. Start 1310. Området var ända från Sandhammaren till Ölands S Grund. Fartygets namn: “Tärnhav“. Gott väder, men inget resultat.
Flygtid 3 tim 20 min.

92-10-04 Gir, Iso, Os, Tor, Rubensson   Q92
Larm från Cefyl 1810. Akut sjuk man på Hanö. Start 1910. Tina, narkossköterska Karlshamns las medföljde. Landning fotbollsplan. Vi satte dropp på mannen. Skjutsades sedan i öppen bil med y-man med påse på biltaket! Patienten till Karlshamns las. Landning 2010. Väder: CAVOK. Vind: 090°/ 40 kmt. Flygtid 35 min.

92-10-23 Elö, Mel, Wa, Ejd, Lindeborg   Q92
Vid demo på Söderstjärna fick vi, på mobiltelefon larm från Cefyl kl 0920 om en medvetslös 73-årig man på Hanö. Start kl 0925 mot Karlshamns lasarett där vi landade kl 0940. Tog ombord tre st sjukvårdspersonal + bårsäng. Landning Hanö kl 0950. Med hjälp av handlarens gamla Mazda pickup transporterades sjv -personal + bår ner till den befarat avlidne. Kl 1020 återkom sjv - pers med den då konstaterat döde mannen, och vi startade mot Karlshamn kl 1025. Åter RON med landning kl 1044. Väder: sikt 6-7 km, molnbas ua. Vind: svag NE. Flygtid 40 min.

92-10-24 Elö, Mel, Wa, Ejd, Lindeborg   Q92
Larm Cefyl kl 1240. Befarad hjärtinfarkt ombord på svenska lastfartyget “Nordstar“. Start kl 1318. Hämtade sjv - pers i Karlskrona och var framme vid “Nordstar“ kl 1335. Pos N5600.1 E1544.5. Det gick att landa på fartyget och efter undersökning togs patienten ombord. Vi lämnade av honom på Karlskrona las där ambulans väntade. Åter RON med landning kl 1413. Väder: sikt 6-7 km, molnbas ua. Vind: 125°/ 25 kmt. Flygtid 55 min.  (*VIDEO 1.*)

92-10-26 Ade, Iso, Wb, Fol, Degerhed   Q96
Kl 1919 larm från Cefyl om misstänkt nödsändare i trakten av Emmaboda. Nödsignalen som uppfattats av satellit var tveksam. Kl 1915 start mot Emmaboda, som avspanades på 2000 fots höjd. Ingen signal uppfattades. Uppdraget avbröts och ordinarie mörkerövning utfördes. Flygtid 20 min.     /Wb

92-11-09 Er, Joo, Hg, Asp, Rubens    Q99
Kl 0110 larm Cefyl. Ombasera till Visby och håll beredskap för Q96, som startar mot Ösel för efterforskning av besättning, sju man från finska lastfartyget “Sanna“, som sänt nödmeddelande. Start Ronneby 0200. Landning Visby 0305. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 5 min.

92-11-09 Joo, Er, Hg, Asp, Rubens    Q99
Start Visby 0645. Uppgift, avsök stränderna från Uzava 20 km S Ventspils till Rahuste på Ösel, därefter havsområdet utanför m.a.p. livflotte eller folk i vattnet från saknade fartyget “Sanna“.  Påbörjade sökandet vid Uzava 0725. Hittade en flytväst, som spolats upp på land i läge N5736 E2200. Vi vinschade ner y-man på stranden. Flytvästen kom från ett annat 
fartyg. I samma ögonblick ropade kustbevakningens CASA 587, som också låg i området, att de hade lokaliserat “Sanna“ i läge N5752 E2208. Vi gick till positionen och vinschade ombord y-man + fnav för intervju med besättningen.Det visade sig att “Sanna“ hade fått totalt elbortfall och till sist legat och drivit in till positionen i Rigabukten. Man hade under natten blossat för att göra andra fartyg uppmärksammade på sin situation. Varken radio eller lanternor fungerade. När ett svenskt fartyg hade frågat om de var i nöd, hade de svarat att
det inte var någon fara. Detta hade inte förts vidare till Rescue Center Stockholm. Man hade då lyckats få igång radion med nödbatterier. Man försökte också få igång en mobiltelefon när vi var på plats. Vi lämnade “Sanna“ kl 0816 och gick mot Visby för tankning. Framme 0925. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim 40 min.

92-12-09 Joo, Nom, Os, Tor, Brandt    Q92
Larm Cefyl 1620. En PA31 under inflygning mot Kalmar får ej ut landstället. Start RON 1630 mot Kalmar. När vi var halvvägs fick vi vända åter. Flygplanet hade landat Kalmar ua. 
Väder: 2 km sikt, molnbas 100 m. Flygtid 30 min.
 

1992=58 uppdrag/ Oha                                                                                           Top

FRÄD 1993 RONNEBY
 

93-01-08 Er, Mel, Os, Löm, Svenesson   Q91
Larm från Cefyl kl 1623. Två personer saknas. Ingen sjövana. 6 m motorbåt med blått kapell. Lämnade Kuggeboda mot Göholm. Uppgift att avspana västdelarna av öarna i Listerby skärgård till Stångskäret. Start 1633. Avsökte från Gö i ytterområdet mot Arpö. Kl 1643 vid Arpö NV-spets stod de båda nödställda, som hade förtöjt sin motorbåt. Vinschning av de båda nödställda. Avsattes på grusplan vid hemmet Kuggeboda. Per-Anders Abrahamnsson och Tomas Krusberg. Åter RON 1706. Vind 280°/ 40 kmt. Flygtid 35 min.

93-01-08 Mel, Er, Os, Löm, Svenesson   Q91
Larm från Cefyl kl 1737. Nödsignal från satellit vid Hässleholm. Start 1747. Vid Hässleholm signal på 243 - riktning mot Landskrona. Senare signal på 121.5. Kraftig motvind och framme vid Landskrona flygfält 1850. Vådautlöst nödsändare i “SE-IXY“ i hangar. Lämnade Landskrona 1920 och åter till Ronneby 2000. Väder: 280°/ 40 knop - CAVOK. Flygtid 1 tim 45 min.

93-02-02 Joo, Beg, Wb, Man, Lindberg   Q96
Larm Cefyl kl 1540 om magsjuk besättningsman ombord på ryskt lastfartyg utanför Utlängan. Start 1550 mot Karlskrona för hämtning av sjukvårdspersonal. Kl 1610 framme vid fartyget “William Foster“, ett 150 m långt och 20 m brett fartyg med flera stora kranar ombord. Vinschning på akterdäck efter det att sjuksköterskan hade satt dropp. 1645 start mot Karlskrona las. Landning 1655. Ambulans mötte. Landning Ronneby 1710. Väder: sikt 5 km molnbas 400 m. Vind 240°/ 25-30 knop. Flygtid 1 tim 20 min.

93-02-11 Kr, Elö, Wa, Jok, Brandt    Q92
Larm Cefyl kl 1510. En svårt blödande, yngre kvinna ombord på ryska lastfartyget “Kapitonas Izmiakov“ från Liepaja behövde sjukhusvård. Läge N5537 E1730. Start kl 1520 mot Karlskrona las för att hämta Doc David Allen. Framme vid fartyget och landade på däck kl 1610. Läge N5533 E1700. Efter undersökning och lastning av patienten startade vi mot Karlskrona kl 1625. Landning K-a las, där ambulans väntade, kl 1700. Åter RON efter ILS kl 1735. Väder: Dimma. Vind: svag /vx. Flygtid 2 tim.

93-02-12 Beg, Gir, Psn, Aba, Gullbrand   Q91
Larm Cefyl 1400. Under transportflygning Visby - Ronneby meddelade Cefyl att en ELT upptäckts i området söder Oxelösund. Steg till 4000 ft och fick kontakt med ELT på 121.5 Mhz på FR48 med homing. Sök-75 betydligt svagare signal. Anflygningen slutade i Oxelösunds hamn vid gotländska lastfartyget “Rauk“. ELT:n upphörde då vi kom fram. Efter kontakt med lotsarna i hamnen fick vi information om vådautlösning av ELT på “Rauk“. Åter RON 1605. Väder: moln mellan 1000 - 3000 ft med lätt isbildning. Vind: NV ca 15 kt. Flygtid 45 min.

93-02-19 Ade, Elö, Sög, Psn, Gullbrant   Q96
Larm Cefyl 1740. Flygbåten “Cinderella“ på route Köpenhamn - Malmö i nöd. Start 1755 med två st 20-mannaflottar. Ytterligare en hkp med besättning klargjordes och var startklar 1810. Vid samma tidpunkt avlystes larmet. “Cinderella“ hade tagit sig i lä bakom ön Flakfort och faran var över. Landning 1815. Väder: CAVOK Vind: 280°/ 10 kt. Lokalt hård vind (Tromb?) i Öresund. Flygtid 20 min.

93-03-20 Cl, Gir, Oha, Löm, Svennesson   Q96
Tillfällig basering Såtenäs (Uråsaövning). Larm Cefyl kl 0920 angående medvetslös man på Supertankern (~200 000 ton) “Friendship L”. Start F7 kl 0933. Gick till Uddevalla las och tog med en läkare 0953. På vägen ut mot fartyget fick vi veta att patienten vaknat till medvetande och nu kunde gå själv. Framme vid fartyget vinschade vi ner ytbärgare med dubbelsele och tog därefter upp patient och ytbärgare samtidigt. Vi gick sen tillbaka till Uddevalla med läkare och patient (kl 1030). Efter det landning F7, Såtenäs kl 1049. Vädret disigt ~8 km sikt. Vind 260°/ 25 - 30 kt. Flygtid1 tim 15 min.

93-03-20 Söl, Iso, Wa, Tor, Mattsson    Q90
Larm Cefyl kl 1925. En ELT var igång i västra Skåne. Start kl 1935. Pos N5557 E1253. På avstånd ca 70 km fick vi in ljudet från nödsändaren och kl 2040 var vi framme vid Landskrona flygplats. En representant från klubben hjälpte oss att tysta sändaren kl 2105. Start igen kl 2115. Landning RON kl 2200. Väder CAVOK. Vind: 280°/ 50. Flygtid 1 tim 50 min.

93-03-22 Er, Nom, Jon, Eng, Hallberg   Q90
Larm från Cefyl kl 1203. Sportflygplan med motorstopp efter start Emmaboda. Strax efter motorstart av vår hkp så meddelade flygledaren F17 att flygplanet nödlandat på Emmaboda flygfält utan skador. Flygplanet hade inte motorstopp utan bara motorstörningar. Motorn skar efter landning. Flygtid 0.

93-03-24 Er, Nom, Jon, Eng, Hallberg   Q90
Högtalarlarm kl 1123. Q57 (SH37) på väg hem med motorstörningar. Efter motorstart av hkp så meddelade flygledaren att Q57 låg på inflygning och vi avvaktade på marken tills flygplanet landat ua. Flygtid 0.

93-03-31 Lug, Mel, Wb, Löm, Stenholm   Q90
Larm Cefyl 1455 om skadad besättningsman ombord på fiskefartyget “Nimrod“ från Nogersund. Position: SE Utklippan. Start 1605 mot Karlskrona där läkare och sköterska mötte upp. 1530 framme vid fartyget i pos: N5538 E1548. Vinschning med dubbelsele och 1538 start mot Karlskrona där vi landade 1555. Fiskaren hade fastnat med höger hand i rensmaskinen och hade stora skador på handens översida. Läkaren injicerade smärtstillande medel så patienten kunde ej gå från hkp till akutmottagningen och genom ett misstag från SOS AB kom ingen ambulans och mötte. Men det ordnade sig genom en kort bårbärning av Löm/Ytbärgaren. Väder: sikt 10 km svag vind. Landning Ronneby 1610. Flygtid 1 tim.      /Wb

93-05-05 Joo, Mel, Hg, Man, Hallberg   Q92
Larm angående befarat flyghaveri i sjön Immeln. Inget flygplan saknades. Start 1605. Framme i området genomsökte vi stränder och vattenområden efter direktiv från Cefyl. Inget resultat. Åter F17 kl 1655 ua. Flygtid 50 min.

93-05-10 Erk, Söl, Fl, Hga, Svenesson   Q91
Larm från Cefyl angående skogsbrand vid Hjorterydssjön SW Byholma (N5642.4 E1325.1). Start kl 1520. Vi hade en del trassel med vattentunnan, men fällde i allafall 40 tunnor innan vi avbröt kl 1900. Övriga enheter som deltog var: J92; Y70; Y74. Vi landade RON kl 2005. Flygtid 3 tim 35 min.     /Söl

93-05-12 Söl, Erk, Fl, Hga, Svenesson   Q91
Larm från Cefyl kl 1640 angående skogsbrand i Tönnersjö skjutområde. Vis av skadan från föregående uppdrag, lastade vi två tunnor innan vi startade kl 1700. Väl framme landade vi vid ledningsplatsen och lämnade den ena tunnan samt kopplade den andra. Denna fungerade ca 5 tömningar innan den lade av. Vi bytte då tunna och fortsatte tillsammans med Y70 att bekämpa elden. Vi fällde 49 tunnor innan elden var släckt. Tankning skedde på Halmstad. Landning RON 2250. Flygtid 3 tim 50 min     /Söl 

93-05-13 Söl, Erk, Fl, Hga, Svenesson   Q91
Larm från flygledaren på F17 kl 1206 angående PA-28 (SE-KSE) med motorstörning, som måste nödlanda. Vi startade 1210 och leddes av flygledaren mot den plats där han hade förlorat radarkontakten. Efter några minuter fick vi kontakt med en nödsändare och gick mot den. Kursen stämde bra med den vi fått av flygledaren. Ca 10 Nm NE F17 vid en plats, som heter Stickeboda (N5623.2 E1531.6) fick vi ögonkontakt med flygplanet, som hade havererat mot en stengärsgård. Vi landade i omedelbar närhet av haveristen och påbörjade omhändertagandet. Fyra svårt skadade personer fanns ombord. Ambulans och brandkår kunde snabbt dirigeras till rätt plats genom att gårdsbefolkningen på en gård 100 m från olycksplatsen anmodades ringa 90 000. Två av de skadade kunde vi relativt snabbt få ut ur vraket, men de två återstående var svårare. Ambulans och brandkår var dock mycket snabbt på plats och kunde överta räddningsarbetet. Föraren var fastklämd och måste skäras loss. Den kvarvarande passageraren i baksätet kunde vi så småningom baxa ut med förenade krafter genom bagageluckan. En av de skadade transporterades i ambulans, en med en polishkp, som hade anlänt och vi tog slutligen de två sista i vår hkp tillsammans med vårdpersonal. Vi landade Karlskrona sjukhus 1310 där ambulans väntade. Slutlig landning F17 kl 1410. Flygtid 40 min.   /Söl

93-05-13 Erk, Söl, Fl, Hga, Svenesson   Q91
Larm från Cefyl kl 2018. Skadad besättningsman ombord på HMS “Visborg“ i läge N5550.6 E1504.7. Vi startade 2042. Vinschning ua i sele. Patienten hade ett krossat finger. Vi lämnade av honom vid Karlskrona las kl 2118. Slutlig landning F17 2125. Flygtid 40 min.     /Söl

93-05-17 Gir, Söl, Ejd     Q91
Larm från Cefyl kl 1550 ang skogsbrand norr om Möckeln. Start kl 1620. Framme i området kl 1640. Påbörjade bekämpning tillsammans med Y76. Fällde 30 tunnor innan vi avbröt. 
Flygtid 2 tim 40 min.     /Söl

93-05-17 Pes, Lug, Wa, Lar, Stenholm   Q99
Larm Cefyl kl 1735 om skogsbrand 14 km W Vaggeryd. Start kl 1750 mot Möckeln, där Q91 höll på med skogsbrandbekämpning och hade båda tunnorna med sig. Landade och lastade en tunna kl 1815. Framme vid Vaggerydsbranden 1850. Polishkp 946, med släckningsledaren ombord, anvisade släckningsområde. Efter 10 fällningar (omloppstid ca 3 min) kl 1920, rapporterade polis 946 att en ny skogsbrand hade utbrutit SW Taberg. Där fanns ingen brandpersonal och då vi bedömde att “vår“ brand var under kontroll, satte vi kurs mot den nya (se nedan). Vi återvände senare och fick då klartecken att återgå RON. Landning kl 2115. Väder: CAVOK Vind: svag. Flygtid 1 tim 30 min. 

93-05-17 Pes, Lug, Wa, Lar, Stenholm   Q99
Under pågående släckning av skogsbrand W Vaggeryd, fick vi av polishkp 946 uppgift om en ny skogsbrand mellan Bondstorp och Taberg. Då vi bedömde att Vaggerydsbranden var under kontroll, styrde vi mot den nya kl 1920. Brandplatsen lokaliserad ca 1930. N5738 E1401. Det fanns inget folk på platsen, men räddningskåren var enligt uppgift på väg. Efter 9 fällningar (omloppstid ca 2 min) hade vi släckt branden. För säkerhets skull dirigerade vi räddningskåren till platsen för ev eftersläckning. Lämnade området kl 2015 mot
Vaggerydsbranden, för att dels kontrollera om vi behövdes mera, dels hämta vår reservtunna. Åter RON med landning kl 2115. Väder: CAVOK. Vind: svag. Flygtid 1 tim 55 min.

93-05-18 Pes, Lug, Wa, Lar, Stenholm   Q92
Larm Cefyl kl 1650 om skogsbrand vid Linderöd, Skåne. Start kl 1730. Framme vid brandplatsen och påbörjade släckning kl 1805. Pos N5554 E1349. Det var en mindre brand, men terrängen var svårframkomlig och det fanns ont om vatten. Vi tog först vatten i Bosarpssjön, med en omloppstid av ca 5.30, men hittade sedan en damm på närmre håll (troligen en fiskeodling) med en omloppstid ca 4.30. Efter att ha fällt 17 tunnor, fick vi kl 1930 klartecken av räddningsledaren att lämna för en ny brand vid Tyringe. Y76, som anlänt till Linderöd, hade då redan dirigerats till Tyringebranden. Väder: CAVOK. Vind : ostlig/måttlig. Flygtid 2 tim. 

93-05-18 Pes, Lug, Wa, Lar, Stenholm   Q92
Efter insats vid Linderöd gick vi, kl 1930 mot branden vid Tyringe. Framme kl 1950. Y76 fanns redan där, och hade en sambandskille på marken. Det brann i en torvmosse, Rågmyren N5612 E1327 och branden hade sedan spridit sig till intilliggande skog. Även här var det ont om vatten. Vi hämtade i Fjällrammsjön med en omloppstid av 4.30. Efter att ha fällt 10 tunnor kl 2030, var vi tvungna att gå till Ljungbyhed för tankning. Landade F5 kl 2040. Y76 stannade kvar vid branden ytterligare ca 15 min för att sedan tanka på Ljungbyhed. Vi fick då beskedet att vi kunde avbryta och återgå till RON. Efter välförtjänt fika (Cefyls försorg) startade vi kl 2145 mot RON med landning kl 2225. Väder: CAVOK. Vind: ostlig/måttlig. Flygtid 1 tim 50 min.

93-05-19 Pes, Lug, Wa, Lar, Stenholm   Q92
Larm Cefyl kl 1345 om skogsbrand vid Ryd. Pos N5627 E1438. Start kl 1415. Framme vid brandplatsen kl 1425. Efter att ha fällt några tunnor tvingades vi landa för att rätta till några wires. Vatten fanns i närheten, omloppstiden var ca 2 min. Efter att ha fällt 28 tunnor kl 1535, var branden helt under kontroll och vi fick klartecken att återgå RON med landning kl 1550. Väder: CAVOK. Vind: ostlig/måttlig. Flygtid 1 tim 35 min.

93-05-23 Lug, Pes, Wa, Lar, Stenholm   Q96
Larm Cefyl kl 1455 om skogsbrand N Tönnersjö, N5645 E1320. Start kl 1540. När vi kom fram till brandplatsen kl 1610, var branden under kontroll och vi hade bara att återvända till RON. Väder: CAVOK. Vind: 215°/ 15. Flygtid 1 tim 10 min. 

93-05-24 Kr, Las, Wb, Ejd, Mattson    Q96
Under vinschövning Säljö larm från kontrollen F17 om en S 37, Q67 med bränsleläckage. Avbröt vinschningen och startade mot Ronneby. Flygplanet Q67 landade efter 10 min ua. Vi avbröt och återgick till vinschningarna på Säljö. Flygtid 10 min.     /Wb

93-05-27 Las, Kr, Wb, Ejd, Sykfont    Q91
Kl 2053 i samband med avdukning efter ärtsoppa på Säljö larm från Cefyl om två saknade kanoter med 7-8 personer i Fursjön söder Vissefjärda. Start 2058 mot positionen och var framme 2108. Efter kort avsökning runt sjön följde vi en liten bäck där vi fann två kanoter uppdragna på land, men inga personer. Landning i närheten och ytb + Las med radio beger sig till fyndplatsen. Väl framme möts de av två stycken ynglingar, som undrar om det är dom som eftersöks, vilket det är och deras kompisar är välbehållna på väg mot kanoterna. Uppdraget avbryts och vi återvänder till ett upprymt Säljö. Uppdraget underlättades av bra kontakt med SOS “Gustav 4“ samt Cefyl. Flygtid 30 min.     /Wb

93-05-28 Las, Kr, Wb, Ejd, Mattson    Q91
Lyft av en SK 61, som nödlandat två km från Ba 29 början på F5, Ljungbyhed. Fpl var helt intakt utom en skuren motor. Lyftband var anbringade i vardera vinge samt motorinfästningen. Vid upplyftning hängde fpl snyggt med något “nos ner“ vilket medförde en lugn hemtransport utan konstigheter. 30 m lyftband användes och vinden gjorde att rotorvinden ej påverkade hänglasten. Fpl avlämnades utanför tekniska enheten på F5, Ljungbyhed. Flygtid, lyft 15 min.     /Wb

93-06-03 Mel, Joo, Os, Tor, Hallberg    Q91
Larm Cefyl 0005. Man med skallskada på fisketrålaren “Vina“, TG65. Pos N5540 E1427. Vi var alla kvar på divisionen. Start 0022. Hämtade sköterska från Karlshamns las - Gun Nying. Framme 0054. Vinschade ner sköterska. Den skadade hade en ytlig huvudskada med kraftig blödning. Bårvinschning enl rutin. Klar 0125. Tog patienten till Karlshamns las. Landning 0150. F17 0205. Väder: God sikt. Vind: 330°/ 15 knop. Flygtid 1 tim 45 min.  /Os

93-06-04 Joo, Mel, Lar, Tor, Stenholm   Q?
Kl 1045 förfrågan från Cefyl om vi kunde gå mot Ryd för eftersökning av bankrånare. Start 1040. Framme 20 min senare och påbörjade sökning i skogsområde SW Ryd efter två st bankrånare. Hittade inget. Avbröt efter två tim. Åter Ronneby 1350. Flygtid 2 tim 10 min.     /Joo

93-06-10 Ade, Er, Os, Fol, Hed    Q90
Larm Cefyl 1715. Skogsbrand Nackhälle - NNE Tvååker. N5705 E1225. Start 1730. Byte till Q90 pga transformatorfel på Q96. Ny start 1807. Framme i området och påbörjade vattenbombning 1915. Fällde 25 ggr i ett mindre område. Avbröt 2100. Tankning på F14. Åter RON 2235. Flygtid 4 tim 5 min.

93-06-13 Er, Ade, Sög, Fol, Hed    Q96
Larm Cefyl 1450. Besättningsman på bogserbåten “Ägir“ hade bröstsmärtor. Båten pos N5627 E1447 kurs 230°/ 4 knop. Start 1458 mot Karlskrona lasarett för att hämta sjuksköterska. Var framme i pos 1537. Vinschade på fördäck. Bogserbåtens kurs 230°. Vind 030°. Y-man och sjuksk. vinschades ner. Patienten togs upp med dubbla slingor, “ägglyft“. Patienten lämnades på Karlskrona lasarett där ambulans mötte. Patienten kunde gå till ambulansen. Landade RON kl 1628. Flygtid 1 tim 30 min.

93-06-16 Söl, Gir, Oha, Löm, Welinder   Q92
Vi befann oss över Tingsryd i Småland på väg mot F17 då vi fick larmet över kortvågen av Cefyl kl 1555. Uppgiften från början gällde att det var en fritidsbåt med slagsida. Då vi kommit halvvägs fick vi klart för oss att det var en fiskebåt med svår slagsida. Vi var framme vid den nödställde kl 1636 i pos N5518.8 E1408.0. Då fanns redan handelsfartyget “Ministar“ i närheten. Efter drygt 10 min anlände även KBV 284 samt Rescuebåten “Marie“. Det innebar att vi kunde lämna området kl 1650. Det nödställda fiskefartygets namn 
var “Antares“ från Tyskland. Landning RON 1723. Flygtid 1 tim 25 min.

93-06-18 Söl, Gir, Oha, Löm, Welinder   Q92
Efter start F10 kl 1613, bad Fl F10 oss att stiga norrut för att få kontakt med en ELT. Det fick vi, men bäringen visade sig istället vara 215 grader. Signalen var entydig och stadig. Vi passerade rakt över Hälsingborg och fick tillstånd fortsätta in i Danmark. Den stadiga bäringen pekade mot Vaerlöse - omr. Kl 1636 i pos N5556.47 E1232.08 upphörde plötsligt signalen. Vi fortsatte emellertid och efter någon minut återkom signalen. Enligt pejlmottagaren fick vi strax därefter plats, varvid vi svängde runt åt höger och fick en ny stadig bäring, 070 grader, varvid vi passerade in över Ven, Landskrona. Efterhand drog bäringen höger - till slut mot 130° (mot Bornholm). I samband med detta fick vi reda på att det var ett polskt flygplan, som startat i Polen och var på väg till Sturup, och haft nödsändaren igång. Vi avbröt kl 1706 i pos: N5543 E1343. Landning F17 kl 1737. Flygtid 40 min.

93-07-04 Cl, Pes, Wa, Jok, Karlsson    Q97
Under övningsflygning i Karlskronaområdet fick vi av Sthlm radio, kl 1120 att en drivande, tom fritidsbåt hade hittats söder om Basareholmen. Efter att ha sökt i området ca 30 min, rapporterade Räddningskåren i Karlskrona att båten slitit sig vid Stumholmen och att ingen människa saknades. Sthlm radio ville då att vi skulle flyga en sväng i ungefär samma område för att se om vi kunde hitta en grönklädd fritidsfiskare i en öppen vit båt. Vi hittade en som passade in på beskrivningen utanför Näsudden. Han var inte i nöd, men vi dirigerade dit Kustbevakningens Flipper för säkerhets skull. Lämnade mot RON kl 1200 med landning kl 1215. Väder: CAVOK. Vind: västlig/måttlig. Flygtid 40 min.

93-07-05 Cl, Pes, Wa, Jok, Karlsson    Q97
Larm Cefyl kl 2315. En “trampbåt“ med tre ungdomar saknades vid Hällevik. De hade gått ut vid 16-tiden och hade observerats vid Kråk vrak vid 21-tiden. Start kl 0010. Sökte av stränderna runt Hällevik, samt sökområde som vi fick av Sthlm radio. Inget resultat. Räddningskryssaren “Nymölla + två andra ytenheter ingick i spaningarna. Vi avbröt kl 0220 och återvände till RON med landning kl 0240. Väder: CAVOK Vind: 265°/ 25. Flygtid 2 tim 30 min.

93-07-05 Pes, Cl, Wa, Jok, Karlsson    Q97
Fortsatt spaning efter ungdomarna i “trampbåten“. Start kl 0615. Sökte av samma stränder som under natten, utan resultat. Nytt stort sökområde avspanades utan resultat. Kl 0820 var vi klara och återvände till RON med landning kl 0830. Efter landning fick vi veta av Cefyl att trampbåten hade hittats av polisen. Den var uppdragen på land och övergiven. Platsen 
låg utanför vårt sökområde. Troligen hade ungdomarna tröttnat och bara lämnat trampbåten på närmsta strand och gått hem. Tjusiga idrottstyper.....Väder: CAVOK Vind: 270°/ 40  Flygtid 2 tim 15 min.

93-07-06 Gu, Nom, Sög, Lar, Nilsson    Q92
Polsk segelbåt på grund vid Utlängan. Larm 1600. Start 1605. Framme 1615. Båten hade kommit loss och gick för egen motor i hamn på Inlängan. ”Polonus” eskorterades av en privat motorbåt “Miva“. Båten var i hamn 1618 och uppdraget avbröts. Landning 1630.Vind 270°/ 40 CAVOK. Ledning Karlskrona radio. Polisbåten följde upp händelsen. Flygtid 30 min.

93-07-08 Nom, Gu, Sög, Lar, Nilsson    Q92
ELT Småland. Sände periodvis. Visby-hkp hörde den samtidigt som oss och med full styrka från låg höjd över Gotland. Uppdraget avbröts sedan sändaren tystnat. Förmodad vådasändning från fpl på hög höjd. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 20 min.

93-07-11 Nom, Gu, Sög, Lar, Nilsson    Q92
Transport av trafikskadad motorcyklist från Karlshamn till Lund. Start 1400. Transporten 1430 – 1500. Läkare och två sköterskor medföljde. Landning F17 1625. CAVOK. Flygtid 1 tim 20 min.

93-07-12 Las, Lug, Hg, Eng, Sykfont    Q96
Larm Cefyl kl 1444 i luften. Segelbåt ”Marinella” med roderhaveri 20 M öster Stenshuvud. Vit med röd snobbrand. ”Wilhelm R Lundgren” fanns i området närmare kusten. Efter att ha tittat på några båtar fick vi från ”W R L” att vi hade varit i närheten av haveristen. ”Marinella” hade telefon och hade kontaktat ”W R L”. Efter ytterligare sökande blossade ”Marinella” och vi fick ögonkontakt. Allt var OK ombord utom rodret, som låg på durken. ”W R L” fick positionen: N5539.20 E1442.80 kl 1542. Vi låg kvar tills ”W R L” hade bra kontakt med ”M” varefter vi återgick till F17. Landning 1615. ”M” bogserades till Simrishamn. Flygtid 1 tim 30 min.   /Hg

93-07-13 Lug, Las, Hg, Eng, Sykfont    Q96
Larm Cefyl kl 1533 i luften. Cessna 172 vid Sturup desorienterad. SE-SBS. Vi styrde mot Sturup. Efter 12 min (W Hanö) fick vi att SBS hade hittat rätt och landat OK Sturup. Åter F17 1600. Flygtid 25 min.     /Hg

93-07-26 Elö, Kr, Lo, Psn, Hed    Q97
Larm Cefyl kl 1910. Man överbord från färjan ”Royal Princess” SE Öland. Start 1915. Mannen hade saknats i pos: N5543 E1617 och setts senast kl 1620 i pos: N5624 E1703. Vi sökte mellan de båda positionerna och även ett stråk på var sida utan resultat. Mannen hade varit klädd i svarta byxor och vit skjorta. Väder: Bra sikt, hård vind och grov brytande sjö. Sökningen avbröts efter ca tre timmar då mörkret gjorde att vidare sökning bedömdes som utsiktslös och bränslet var på upphällningen. Landning 2245. Flygtid 3 tim 35 min.    /Kr

93-07-29 Kr, Elö, Lo, Psn, Hed    Q97
Larm Cefyl 1035. Man hade observerat ett stort vattenuppkast i samband med en helikopter. Plats N Åsnen. Start 1040. Vi gick mot Åsnen och fick av Cefyl veta att en Jet Ranger ”SE-HKP” höll på med att ta vattenprover i området. I pos: N5647 E1436 hittade vi hkp flytande på flottörerna upp och ner. Diverse vrakgods flöt på vattnet i västlig riktning från vraket. I samband med att vi meddelade till Cefyl fick vi höra att besättningen på tre personer fanns iland välbehållna. Vid en brygga i sydvästlig riktning såg vi några som vinkade åt oss. Vi kunde landa på en äng alldeles i närheten. Det visade sig att besättningen fanns på platsen. De var oskadda så när som på diverse blåmärken och ville få transport till Växjö. Efter samråd med Cefyl startade vi och gick till Växjö. Piloten berättade att han var under plané till hovring över sjön. Han hade tyckt sig se sten på botten som han hade till ögonmärke. Plötsligt small det bara till när dom gick i vattnet. Vid tillfället rådde bleke. Dom lyckades ta sig ur hkp, men hur det gick till var det olika uppfattningar om. Vi satte av dom på plattan på flygplatsen och gick till F17. Landning 1145. Flygtid 1 tim 5 min.

93-07-31 Kr, Elö, Lo, Psn, Hed    Q97
Larm Cefyl 07-30 kl 2300. Kustbevakningen ville ha hjälp med att lokalisera ett oljebälte öster Öland. Startade 0530 med en man från KBV, som observatör. Hittade ett oljebälte med ca 500 m diameter öster Öland. Rapporterade till ”KBV 050”, som låg i området och återvände till F17. Landning 0700. Flygtid 1 tim 30 min.     /Kr

93-07-31 Kr, Elö, Lo, Psn, Hed    Q91
Larm Cefyl kl 2030 om ambulans till Linköping. En tio - årig flicka med skallskada efter en trafikolycka. Start 2125 till Kalmar där patienten fanns. Efter en stunds väntan kom ambulansen med patienten. Start mot RIL ca 2300. Landning RIL ca 2400. Start för återfärden 0100 och åter F17 kl 0230. Läkare medföljde. Flygtid 2 tim 55 min.   /Kr

93-08-13 So, Erk, Jon, Ejd, A.Karlsson   Q96
Larm från Cefyl kl 1952. Man överbord N5530 E1508. Vidare order i luften. Start kl 1957 anmälan MRCC. Man överbord från ryskt fartyg ”Pirosmani”. Enligt uppgift bar han en 
orange flytväst, och efter ca 10 min sökning i området så upptäcker Y-man något rött föremål i vattnet. Tyvärr var det en av flera fiskebojar i området. Flera båtar anländer till området och KBV 284 utses till On Scene Commander. Det tar ganska lång tid för honom att komma till plats, men till slut har han formerat sina styrkor till en ”kratta” och börjar avsökningen. Han har nu sju andra fartyg från minst fyra olika nationer till sitt förfogande. Mörkret faller och avsökningen blir resultatlös. Vi söker igenom området under 1 tim 40 min. Sista halvtimmen spanar vi med strålkastare. Kl 2200 avbryter vi sökningen och landar F17 kl 2217. Om vi hade haft en FLIR -utrustning så hade sannolikheten för att hitta den nödställde varit mycket större. Bra väder i området med god sikt. Vind SW ~12 m/sek. P.S. Enligt uppgift från KBV 284 så var ryssen registrerad i Valetta!  Kl 2310 ringer MRCC och vill
ha hjälp att hämta skepparen på den ryska båten. Han har fått hjärtinfarkt och behöver läkarvård. Jag (Jon) larmar So och Erk, som hunnit åka hem. Kl 2335 är vi klara för start, men då meddelar MRCC att skepparen återvunnit hälsan och uppdraget avbryts.Flygtid 2 tim 20 min.     /Jon

93-08-14 Erk, So, Jon, Ejd, A.Karlsson   Q96
Kl 1420 larm från ARCC i samband med start av hkp för övningsflygning. Dykolycka i pos: N5513.35 E1314.45 (15 km syd Trelleborg). Under slutet av anflygningen meddelade MRCC att båten med den skadade dykaren gått in till hamnen i Gislövsläge. Vi landade på grusplanen i hamnen och tog ombord dykaren, sjuksköterska och två andra personer samt flög dem vidare till hkp -landningsplatsen i Helsingborgs hamn. Där mötte mc -polis och ambulans. Patienten var vid svagt medvetande och fick syrgas under flygningen. Mycket bra väder. Flygtid 1 tim 50 min.  /Jon

93-08-17 Er, Lug, Os, Tor, Nilsson    Q97
Larm Cefyl kl 1223. Besättningsman med fotskada på ”Fenris” från Barbados. Pos: N5538 E1653. Start 1231. Hämtade sjuksk. på Karlskrona las. Framme vid fartyget kl 1300. Den skadade kunde själv ta sig upp på däck och vinschningen genomfördes med sele enligt rutin. Klar 1308 och lämnade patienten på Karlskrona lasarett 1340. Landning F17 kl 1355. 
Flygtid 1 tim 20 min.

93-08-27 Lan, Gir, Oha, Hga, Sykfont   Q96
Larm Cefyl kl 1020. Fiskefartyget ”Jacob Hurt”, estländare i pos: N5541 E1530 hade en man med befarad hjärtinfarkt ombord. Start 1028 med Q96 för att hämta läkare i Karlskrona. Landning K-krona kl 1036. Både brandbil och ambulans fanns på plats, men ingen läkare. – Missförstånd på larmcentralen Växjö. Ambulansen hämtade läkare. Start K-krona kl 
1044 mot erhållet läge. Efter några minuters flygning fick vi en helt ny position av ”Jacob Hurt”, nämligen: N5542 E1515. Kurs nordlig och fart 11.4 knop.Vi kom fram till fartyget
kl 1100 och satte ner ytbärgaren på akterdäck. Fartyget var en estnisk häcktrålare, hela 84 m långt med en otrolig massa bråte på däck och allmänt ”risig”. Vi bårvinschade patienten 
ua. och kunde lämna fartyget kl 1124 i pos: N5547.58 E1513.78 med landning Karlskrona las. kl 1137. Landning Ronneby 1149. Väder: CAVOK. Sikt >50 km. Svag vind, smul sjö. Flygtid 1 tim 20 min.    /Oha   (*VIDEO 2.*)

93-08-31 Gir, Joo, Sög, Tor, Welinder   Q91
ELT. Vådalarm. Vi fann sjöflygplan Cessna SE-IIF parkerad vid sjön Tolken (öster Borås) N5745 E1313 med ELT igång. Vi fick kontakt med ägare Rolf Hansson, som därefte
tystade sändaren. Larm 0705. Start 0715. Insats avslutad 0930. Åter Ronneby 1035. Ägaren berättade att flygplanet flyttat sig kraftigt under natten, förmodligen av vind och vågor. Därvid har ELT:n slått till. Efter frånslag armerades den på nytt och fungerade då normalt (tyst). Därefter slogs ELT:n från helt för kontroll/översyn.Väder 150 m/ 5 km. Molngenomgång över sjö. Flygtid 2 tim 35 min. 

93-09-26 Söl, Gir, Oha, Hga, Johansson   Q96
Efter start Borglanda mot Ronneby (förarbyte Visby), blev vi ombedda av Cefyl att söka reda på en vit/blå Nimbus motorbåt vid ön Pata-Enskär (N5654 E1630) utanför inloppet till Pataholm. Klockan var då 0820. Efter några minuters letande fann vi båten intill land strax SW om Pata-Enskär. Mannen ombord vinkade avvärjande mot oss. Strax därpå fick vi också genom Cefyl att mannen via NMT avböjde vår hjälp, för att istället vänta på bogserhjälp av en annalkande lotsbåt. Gångtid ca en timme till Nimbusens position. Vi avbröt kl 0830 mot F17. Väder: God sikt, molnbas>500 m. Vind: 070°/20 kts. Flygtid 10 min.      /Oha

93-09-30 Cl, Pes, Lo, Man, Nilsson    Q92
Larm Cefyl 1950. Start 2005. ELT i Hörbytrakten. Flygplanet stod i hangar på Eslövs flygfält. (Skåneflyg AB). Insatsen klar 2100. Landning F17 kl 2145. Flygtid 1 tim 40 min.

93-10-04 Nom, Beg, Hg, Man, Karlsson   Q92
Larm från Cefyl ang sändning på 121.5 Mhz i närheten av Kosta. Start 2010. I området 2030. Signal på frekvensen uppfattades ganska tidigt, men ej på 243 Mhz. Fick plats över Kostabasen. Plané med marksikt över Kosta och hovring via basen. Konstaterades att signalen kom från KC-antenn vid Kostabasen. Meddelade Cefyl, återvände F17. Landning 2110. Flygtid 1 tim 10 min.

93-10-09 Beg, Nom, Hg, Eng, Karlsson   Q92
Larm från Cefyl 2025 angående hjärtinfarkt på färja syd Karlskrona. Start 2043. Framme vid fartyget ”Princess Anne-Marie” (Let Line) 0.5 M norr Kungsholmen kl 2052. Vinschade upp patienten med bår och flög mot Karlskrona. Landning lasarettet 2113. Ambulans väntade. Patienten vid medvetande. Uppdraget ett skolexempel så när som på strul med beställningen av läkare. Den larmade sköterskan väntade på landningsplatsen när vi kom med patienten. Flygtid 45 min.

93-10-17 Elö, Gu, Fl, Hga, Sykfont    Q96
Larm från Cefyl ~1800 om trafikskada, som skulle flygas till Lund. Start 1815. Landning Lund 1930. Åter Ronneby 2030. Flygtid 1 tim 25 min.

93-10-25 Ade, Gir, Wb, Lar, F.Svensson   Q97
Larm Cefyl 1822 om ”manöverbord” syd Skåne i pos N5458.6 E1328.8. Start 1830 mot positionen. Danskarna med Sea King 276 var före oss och framme i pos kl 1902. Personen var då funnen av ett fartyg och den danska helikoptern vinschade upp personen och förde honom till Vaerlöse. Vi avbröt kl 1915 och återgick mot RON. PIW var enligt uppgift på HF vid liv med svag puls. Väder: CAVOK. Vind 300°/10 kts. Flygtid 1 tim 15 min.

93-11-07 Erk, Gu, Sög, Lar, J.Johansson   Q92
Två män i 30-årsåldern hade drivit på södra Bollö. Efter en natt på ön observerades de från Hasslö. Räddningskryssaren ”Camilla” och Vedettbåt ”V11” deltog. Larm Cefyl 0920. Start 0940. Vi flög de nedkylda männen till lasarettet i Karlskrona. Deras lilla motorbåt bärgades av sjöräddningen. Flygtid 45 min.

93-11-23 Ade, So, Wa, Asp, Svensson   Q96
Larm Cefyl kl 1415 angående en ELT på 121.5 i Hanöbukten. Satellitpos: N5543.6 E1449.2. Start kl 1425. Framme i pos kunde vi inte uppfatta någon ELT. Ej heller såg vi någon nödställd. Avbröt och återvände RON med landning kl 1505. Väder: molnbas 2000 ft, sikt 5-6 km. Vind: SW 50 km/tim. Flygtid 40 min.

93-12-11 Nom, Iso, Hg, Jok, Kokk    Q91
Larm Cefyl kl 0110 ang brusten blindtarm på fartyget ”Blue Sun”. Pos N5523 E1423 (Bornholmsgattet). Start 0200 mot Karlskrona las. Plockade upp syrra. Framme vid fartyget kl 0247 i pos N5524.5 E1424.3. RoRo fartyg med stor däcksyta. Vinschade upp patienten i sele efter överenskommelse (ej så ont) ua. Åter Karlskrona las kl 0323. F17 0333.
Flygtid 1 tim 30 min.

93-12-27 Lug, Lan, Wa, Lar, Bergendorff   Q91
Larm Cefyl kl 0930 angående en ELT i Kristianstadstrakten. Start kl 0937. Framme vid Kristianstads flygplats kl 0957 utan att uppfatta någon ELT. Återvände till S. kusten för övningsflygning. Väder och vind : ua. Flygtid 20 min.

93-12-31 Lug, Lan, Wa, Lar, Bergendorff   Q?
Larm Cefyl kl 1920. Visby-hkp skulle på en ambulans mellan Visby och Stockholm. Höll Fräd på RON till kl 2310. Flygtid 0.
 
 
 

1993=57 uppdrag/ Oha                                                                                  Top

FRÄD 1994 RONNEBY
 
 

94-01-10 So, Cl, Fl, Psn, M.Olsson    Q90
Cefyl meddelade 1920 att polska bulkfartyget ”Jels II” hade en sjuk man ombord, som behövde hjälp. Fartygets position syd Ölands S. udde. Start 1953. Hämtade sjuksköt. på Karlskrona las, samt började vinscha 2053. En oförstående besättning på poopdäck försvårade hanteringen av storm- och styrlina, som slutligen fick kastas i havet. Patienten dock välbehållen i hkp, och på lasarettet 2055. Fartygets position: N5605 E1622. MRCC Stockholm ledde. Flygtid 1 tim. 15 min.     /Fl

94-01-11 So, Cl, Fl, Psn, J.Pettersson    Q90
Från Cefyl 1130 larm om sjukdomsfall på finska RO-RO fartyget ”Styrsö” med nordlig kurs N Bornholm. I luften 1140 ledda av MRCC Sthlm. Framme 1203 i pos N5527 E1448 och kunde landa på däcket. Snabbt i luften igen, och avlämnade patienten på Karlskrona las. 1233. Fortsatte lunchen 1245. Flygtid 1 tim.     /Fl

94-02-05 Kr, Gu, Wa, Tor, Kokk    Q91
Larm Cefyl kl 1030. Satellitmottagna ELT -signaler från tre olika platser i Östersjön. Misstanke om flyktingbåtar (flottar) fanns. Start kl 1120. Positionerna N5545 E1640, N5521 E1622 och N5521 E1624 genomsöktes ut till 20 km utan resultat. Åter mot RON med landning kl 1345. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim 35 min.

94-02-20 Elö, Erk, Wb, Asp, J.Gunnarsson   Q92
Larm Cefyl kl 1115 om satellitmottagna ELT -signaler från Bodö. Start 1140 mot område NE Bornholm. Vi avsökte två positioner utan resultat och i den tredje positionen längst västerut fick vi napp på 243 Mhz. Fartyget ”S. Darius” (LP-0107) från Klaipeda hade en sändande EPIRB eller annan nödsändare igång. Efter diverse resonemang på kanal 16 varvid skepparen bedyrade att han inte hade nödsändare igång tystnade sändningen plötsligt och en förklaring om någon ”boj” kom från fartyget. Framme 1245 och lämnade 1255 mot RON. BRA VÄDER, svag vind. Pos: N5523 E1457.6. Flygtid 1 tim 40 min.     /Wb

94-02-24 Er, Pes, Hg, Man, Petersson   Q99
Larm från Cefyl (i luften). Folk på isflak syd Hjo. Släppte av två pax och styrde sedan mot Hjo. Från Cefyl ~25 man på isflaket (fiskare) G97 och Y68 också på gång. G97 först på plats, räddningskåren hade då börjat skeppa över folk till fast mark med en liten båt. Vi fick vända i höjd med Nässjö. Alla 38 kom iland. Flygtid 1 tim 30 min.    /Hg

94-03-04 So, Nom, Wa, Hel, Kempas    Q99
Larm Cefyl 0130. En besättningsman på ryska fartyget ”Volgo-Balt 202” hade svåra smärtor i bröstet, och blev senare medvetslös. Position 16 distans S Utklippan. Start kl 0205. Hämtade sjukvårdspersonal på Karlskrona las. och var framme vid fartyget kl 0235. Pos: N5547.5 E1604.1. Vi landade på däck och patienten undersöktes. Han var nu vid medvetande och kunde själv gå in i hkp för transport till Karlskrona las. Största felet med mannen var förmodligen överkonsumtion av vodka! Landade Karlskrona las där ambulans väntade kl 0300. Åter RON med landning kl 0310. Väder: molnbas ok. Sikt ca 5 – 7 km. Vind 150°/15 knop. Flygtid 55 min.

94-03-08 Beg, Lan, Os, Asp, Bergendorf   Q99
(Basering F7). Larm Cefyl 1540. Tre skolungdomar har försvunnit vid isfiske – dimma i området, SE Harnön N5919 E1351. Start 1602. I området 1635. Rescue - Center G-borg meddelar att de tre kommit tillrätta. Kontaktar räddningspersonal och polis i området. Meddelar dessa. Åter Såtenäs 1722. Flygtid 1 tim 20 min.     /Os

94-03-17 Kr, Beg, Oha, Lar, Bergendoff   Q91
Larm i luften kl 1953 från MRCC STHLM via Ronnebykontroll. En KA-båt, ”Stridsbåt 90” nr 822 hade tagit in vatten, och de ombordvarande var osäkra på om de skulle kunna hålla sig flytande så länge till. De befann sig ca 10 M söder Hanö och gick mot fyren med ca en knop. Vi fann båten i pos: N5549 E1452 kl 2007. Vi höll oss intill ifall båten skulle sjunka. Den låg med stäven under vattenytan, medan akterpartiet stundtals befann sig ovan vattnet. Två man ombord. Under tiden var O95 (som skolat vinschning i Karlskrona-bassängen) på F17 och hämtade två pumpar. De var framme vid båten 2048. Man fick snabbt igång en pump och var snart länsad. ”Bernhard Ingelsson” SSRS kom också till platsen och kunde
assistera ”822” till Nogersund. Vi avbröt kl 2122 i pos: N5553.5 E1453.0. Landning F17 2135. Väder: God sikt. Vind 280°/~10 knop.Flygtid 1 tim 30 min.   /Oha (*VIDEO 3.*)

94-04-12 Pes, So, Hg, Ejd, M.Olsson    Q96
Larm Cefyl kl 1305 ang ELT östra Skåne. Start 1310. I höjd med Hanö tydlig signal. Fick av Cefyl position Brösarp (satellit). Plats västra delen av Ravlunda skjutfält kl 1333. 
Pos: N5544.97 E1409.14. Stabsplats. I samband med vår landning startade hkp ”JBU”, vilken senare omtalade att han hade nödsändaren igång och stängt den när han startade. Flygtid 1 tim 10 min.    /Hg

94-04-14 Pes, Er, Hg, Ejd, M.Olsson    Q96
Larm Cefyl kl 1715 angående 85-årig man, som ej kommit tillbaka efter fiske omedelbart söder Högby fyr på Öland. (”Axelsson-Jonsson” låg i området utanför kusten). Båten var en eka med utombordare + åror. Mannens klädsel: brun mössa + grönt oljeställ. Ingen flytväst. Genomsökte kusten från syd Kårehamn till strax norr om Högby + ~1 M ut från kusten. Inget resultat, förutom en massa drivtimmer. MRCC STHLM ledde uppdraget. Avbröt kl 1944 och återgick RON. Flygtid 2 tim 45 min.     /Hg

94-04-15 Er, Pes, Hg, Ejd, M.Olsson    Q96
Larm i luften från Cefyl angående ELT i norra Skåne. J-kärra sökte längs västkusten. Vi steg och styrde mot Laholm. I höjd med Knäred fick vi svaga signaler 45° bakåt. Svagt ljud, ej ELT-jojk. Signalen avtog och försvann strax W Knäred. Efter åkande fram och tillbaka, kom vi fram till att positionen var strax öster Knäred, men så svag att det inte kunde vara någon ELT. Troligen radiostörning av något slag. Flygtid 1 tim 40 min.     /Hg

94-04-20 Lug, Lan, Jon, Tor, H.Bergendoff   Q99
Larm i luften från Cefyl kl 1135. Brådskande flygtransport av skadad sex - åring. Vi landade vid Karlshamns lasarett kl 1145. Start kl 1155 mot lasarettet i Lund. Patienten var en pojke, som blivit påkörd av en 70-årig man, som just bytt bromsar på sin bil. Pojken var skadad i ena lungan och i båda benen. Mamman till pojken samt sjuksköterska och undersköterska
var med i hkp. Landning Lund kl 1228. Start Lund kl 1310. Hem via Karlshamn. Enligt uppgift från Karlshamns lasarett 21/4 så verkar det som om pojken kommer att klara sig bra.
Flygtid 1 tim 20 min.     /Jon

94-04-26 Las, Erk, Wa, Hel, Kempas    Q99
Larm från Cefyl kl 0815 angående satellitmottagen ELT i närheten av Karlskrona. Start kl 0820. Fick kontakt med ELT (ljud + lampor) kl 0825. Plats över Saltö fiskehamn. Pejlade sändaren till ryska fiskebåten ”Brazma”. Landade en bit därifrån kl 0840. Las + ytb gick ombord tillsammans med polis. Trots ihärdigt letande under 45 minuter kunde sändaren
inte lokaliseras. OBS   En bärbar pejl hade avsevärt underlättat sökandet. Efter start kl 0935 hade sändaren tystnat ! ? Återgick RON med landning kl 0950. Flygtid 35 min.  /Wa

94-04-26 Las, Erk, Wa, Hel, Kempas    Q92
Larm från Cefyl kl 1255. Polishkp 947 hade vid Karlshamn uppfattat signaler från en ELT i ostlig riktning. Start kl 1300. Gick österut, förbi Karlskrona utan kontakt. Vände och gick västerut till Sölvesborg utan kontakt. Återvände RON med landning kl 1345. Bra väder. Flygtid 45 min.     /Wa

94-04-28 Erk, Las, Wa, Hel, Kompas   Q92
Under övningsflygning fick vi kl 1055 av Cefyl att en 37:a, Q25 hade tekniska problem med bl a motorstörningar. Vi gick mot fältet och kl 1105 landade flygplanet ua. Vi återupptog övningen. Sikt: 2-4 km. Vind: vx/svag. Flygtid 10 min.     /Wa

94-05-02 Lug, Pes, Sög, Löm, J.Pettersson   Q92
Under övningsflygning hörde vi på flygradion att Polishkp 947 sökte efter en försvunnen man på Hasslö. Vi erbjöd våra tjänster och deltog i sökandet. Polisen fann senare den 81-årige mannen stående i en mosse välbehållen. CAVOK. Flygtid 20 min.     /Sög

94-05-06 So, Ade, Sög, Löm, J.Pettersson   Q92
ELT. Larm från Cefyl 1325. Signalen anmäldes av ett flygplan över Ljungbyhed. Start 1335. ELT tystnade när vi kommit till Höganäs. ELT tillhörde ett danskt kustfartyg i området. ELT hade kod och identifierades av dansk sjöräddning. Väder: Helklart och sikt 100 km. Flygtid 1 tim 50 min.     /Sög

94-05-07 Ade, So, Sög, Löm, J.Petersson   Q92
Larm från Cefyl kl 1500. Vi hade 15 min beredskap för fisken. Skogsbrand ca 10 km W Påskallavik. Mönsterås brandkår begärde hjälpen. Startade 1530 mot området med två st tunnor
med oss i hkp. Var framme i området kl 1610. Branden var ca 700 m långt o 300 m brett område beläget 6 km N Fliseryd, mellan sjöarna Gökhultesjön och Berkegöl. Från dessa sjöar hämtade vi upp 33 st tunnor, ca 45 m³ vatten. Efter 1 tim 40 min återstod endast eftersläckning, som vi bedömde det. Vädret var CAVOK, svag SE vind. På hemresan upptäcktes att GPS var ur funktion, och var så hela tiden. Efter landning kl 1830 och tvättning av GPS-antenn och kabelanslutning fungerade GPS åter. Flygtid 2 tim 50 min.     /Ade

94-05-08 So, Ade, Sög, Löm, J.Petersson   Q92
Dykolycka utanför Trelleborg. Larm från Cefyl 1330. Start 1345. Landning i Trelleborgs hamn 1430. Dykbåten hade då strax innan kommit i hamn och väntade på oss. En man (elev) hade omkommit och var redan hämtad med ambulans. Den andra (instruktör) var skadad och flögs av oss till Helsingborg för specialistvård. Narkosskötare från Trelleborg plus två anhöriga medföljde. Landning på brandstationen Berga för vidare transport med ambulans till lasarettet i Helsingborg. Landning F17 1545. CAVOK. Flygtid 1 tim 45 min.    /Sög

94-05-10 Erk, Lan, Lo, Löm, Kempas   Q97
Larm Fl F17 kl 2235 angående tipptrimfel på Q26, som befann sig i trakten av Hanö. Start 2240. Landningen gick ua för Q26 på F17. Egen landning kl 2245. Flygtid 5 min.

94-05-14 Gir, So, Oha, Fol, Rinaldo    Q97
Larm Cefyl 0315 angående två män saknade efter fisketur utanför Malmö, sen kvällen innan. I området kl 0430 efter start F17 0355. Vi hade mycket knapphändig information att gå på pga språkförbistring med de anhöriga. Båten de gått ut i var 5-10 m lång med aktersnurra. Skrovet rött.Vi började grovspana i omr: Barsebäck –Saltholm –Flintrännan - Lommabukten.
Därefter utanför danska ostkusten från Dragör i söder upp till i höjd med Ven. Sen vidare i Lundåkrabukten. Därefter gjorde vi parallellsök från i höjd med Barsebäck - hela Lommabukten - västerut intill Saltholm och söderut till Oskarsgrundet SW. Efter detta lade vi ett parallellsök med början i väster vid sydspetsen på Amager. Begränsning i söder: N5525. Österut sökte vi till i höjd med Klagshamn. En av flygbåtarna (Malmö - Köpenhamn) fann något i pos: N5540.88 E1249.08, som kunde vara del av en toft. Vi åkte dit och fann kl 0703 i pos: N5539.95 E1249.35 ytterligare en del av toftbräda, som dessutom passade ihop med det tidigare fyndet (KBV286 fick båda fynden ombord). Vi avbröt spaningen 0734 för tankning Sturup. Då vi återkom 0847 parallellsökte vi i området: N – S 5544-5537; W – E 1250-1255. Vi fann mycket skräp i vattnet, men inget som kunde sättas i samband med den saknade båten. Kl 0930 avbröt vi sökningen och återvände Ronneby. Landning 1015. Väder: CAVOK. Mycket god sikt. Vind 110º/~10 knop. Bra spaningsförhållanden!
Deltog gjorde också: Vedettbåten ”Dalarö”, Tjbåt 737 och 909 samt KBV286 plus SSRS ”Jarl Malmros”. Flygtid 5 tim 30 min.     /Oha
PS. GBG - RSC fick senare veta att båten var 4.9 m i plast (Marieholm) Med en snurra på 80 hkr!! De försvunna var araber utan vana på sjön!!!  DS.

94-05-14 So, Gir, Oha, Fol, Rinaldo    Q97
Larm Cefyl 1540. Djupt medvetslös kvinna i Rönne, Bornholm måste transporteras i respirator till Lunds lasarett. Start 1546 mot Rönne. Då vi kommit drygt halvvägs (1603) fick vi
avbryta då man i Rönne påstod att vi måste ha viss typ av strömförsörjning till respiratorn, vilket vi tydligen inte hade i 10:an. Efter landning F17 fick vi höra att den aktuella respiratorn drevs med en handvevad generator, så med facit i hand hade vi likafullt kunnat utföra transporten. Nu gjorde istället danskarnas Sikorsky jobbet. Bra väder. Flygtid 35 min.     /Oha

94-05-19 Ade, Iso, Wa, Asp, Johansson   Q97
Larm Cefyl kl 0955. Sk60 från F5 saknad i sektor E31 vid Olofström. Start kl 1000. Kontakt med ELT kl 1005 i höjd med Karlshamn. Kontakt med fallskärm i trädtopp samt vinkande
ff på marken kl 1010. Pos: RN 62375  14186 (W Olofström). Ff uppvinschad kl 1015. Han var vid god vigör och inte i behov av omedelbar sjukhusvård.  Fann fpl nedslagsplats
kl 1025. Pos: RN 62416  14167. Flygplanet sönderslaget i småbitar, rykande men ingen brand. Efter rapport till Cefyl start med ff mot F5 kl 1030. Landning F5 kl 1050.
Efter tankning start mot nedslagsplatsen kl 1110. Framme, fotograferade och filmade till kl 1130. Åter RON med landning kl 1215. Bra väder. Flygtid 1 tim 55 min.     /Wa

94-05-21 Ade, Iso, Wa, Asp    Q97
Larm Cefyl kl 0715. En nödsändare hade hörts vid Listerlandet. Även satellitposition. Start kl 0805. Kontakt med nödsändaren (ev. EPIRB) över Pukaviken. Framme vid 
Hällevik - Nogersundsområdet hördes ljudsignalen tydligt. Den ”jojkade” endast en gång under samma tid som en ELT ”jojkar” fem gånger. Platstagning på lamporna (Sök75) 
visade sig vara omöjlig. Riktningen varierade hela tiden. Efter att ha gjort ett stort antal anflygningar med varierande och otydliga platstagningar över land och konstaterat att inget fartyg eller flygplan var i nöd, rapporterade vi i vilket område sändaren fanns, och återvände RON med landning kl 0910. Väder CAVOK. Flygtid 1 tim 5 min.     /Wa

94-05-22 Ade, Iso, Wa, Asp, Johansson   Q97
Larm kl 1210 angående en skogsbrand 5-6 km SE Markaryd (Bröna myr). Start kl 1250 och framme i området kl 1315. Vi landade, lastade av extra tunnan och pratade med räddningsledaren innan vi fällde vår första tunna kl 1335. Efter 43 tunnor gick vi och tankade på F10 med landning kl 1620. Start igen kl 1645 och åter Markaryd kl 1700 där vi fällde ytterligare 25 tunnor. Y70 från Göteborg anlände och påbörjade släckning ca 1800. Då flygtiden för Q97 började närma sig slutet var vi tvungna att avbryta kl 1830 och återvända RON med landning kl 1900. Då var branden i stort sett släckt. Omloppstiden ca tre min från Bröna sjö. Väder: CAVOK. Flygtid 5 tim 30 min.     /Wa

94-05-25 Nom, Beg, Os, Man, Kokk    Q92
Larm i luften från Cefyl 1555. Fl F17 meddelade ELT -signal i Listerområdet. Fick signal på 243 Mhz –ej normalt ljud. Plats på F17 tornets antennsystem. Landning 1610.
Flygtid 15 min.     /Os

94-05-27 Nom, Beg, Os, Man, Kokk    Q96
Larm från Cefyl 2037. Nödraket utanför Tärnö. Start 2042. En motorbåt med en person stod på ett grund 0.5 M NW Knivlösarna, N5608.33 E1456.44. En dansk trollingbåt ”SC72” låg bredvid och lyckades få över fender med lina och kunde dra loss motorbåten, som sedan fortsatte för egen motor. Landning RON 2112. Flygtid 30 min.     /Os

94-06-01 Las, Gu, Ny, Aso, J.Gunnarsson   Q92
Larm från Cefyl 1130. Brand på S Bollö. Start kl 1155 med ”tunan”. Karlskrona brandkår hade en man på plats med bärbar radio, så vi startade ”bombningen” direkt. Området var begränsat ca 500m² så vi beslutade att ta det som ett ”totalentrepenad”. Vi fällde 25 ggr med ca 1400 kg/ gång (70% snörning). Omloppstiden var 2.5 min. Landning F17 1315.
Bra med en man på marken för precisionsbombning. Flygtid 1 tim 20 min.     /Gu

94-06-14 Kr, Las, Hg, Ejd, M.Gribbing   Q96
Larm från Cefyl i luften 1555. Skogsbrand S Hultsfred. Start 1620 med två tunnor i hkp. På vägen upptäcker vi ytterligare en skogsbrand vid Sävsjöström. Eftersom den inte direkt
hotar någon bebyggelse och där finns folk på marken, rapporterar vi till Cefyl och fortsätter mot Hultsfred. Framme vid branden 1655. Det visar sig att branden är belägen NW Målilla
intill Stensjön. Sjön och en bäck begränsar delvis elden. Vi fäller ca 25 tunnor över elden. Man vill speciellt ha hjälp vid bäcken i brandens NE del där branden har gått över bäcken.
Efter ett antal tunnor i röken med tidvis dålig sikt, begränsas elden och läget blir bättre. Med bränsle ca 200 kvar avbryter vi och går till Hultsfred för tankning. Landning 1840.
Väder: kraftig SW - vind. Flygtid 2 tim 15 min.   /Kr

94-06-14 Las, Kr, Hg, Ejd, M.Gribbing   Q96
Fortsättning på föregående uppdrag.
Start Hultsfred 1903. Tankning 1000 kg. Tillbaka till Stensjön. Fällde 5 tunnor på strategiska platser. Eftersom man såg ut att ha branden under kontroll och efter kontakt med räddningsledaren, avbröt vi och gick mot Sävsjöström. Väl där visade det sig att branden var i stort sett släckt och eftersläckning pågick. I samråd med räddningsledaren fällde vi 10 tunnor för att ”blöta ner” skogen. Avbröt 2005. Hemma 2035. Väder: klart, kraftig SW - vind. Flygtid 1 tim 35 min.     /Kr

94-06-16 Kr, Las, Hg, Ejd, M.Gribbing   Q97
Larm från Cefyl under hkpbyte på Borglanda. En kantrad båt med personer i vattnet N Jönköping. Larm 1525. Start 1530. Fick avbryta när vi hade ca 20 min kvar till området. Troligen var det en kanot man sett på avstånd och trott att det var en kantrad båt. Landning Ronneby 1630. Polishkp + båtar deltog i sökandet. Väder: regnskurar med bra väder emellan.
Flygtid 30 min     /Kr

94-06-19 Kr, Las, Hg, Ejd, Gribbing    Q92
Larm från Cefyl 1725. En ELT hade hörts av civilflyget i trakten av Hässleholm. Start 1800. I luften fick vi av Cefyl att man hade ringt och talat om att man hade havererat i skogen
 men var oskadda. Vi fick en position: N5624 E1415. Framme 1830 strax W Lönsboda i skog, typ gammalt hygge, hittades vraket en ”Dragonfly” med ena vingen avslagen och för övrigt ganska sönderslagen. Bredvid stod två man oskadda. Vi kunde landa vid en fastighet efter en väg i närheten. Efter inspektion av haveristen och samtal med besättningen, 
-dom kom från Stockholm, hade varit i Danmark på flygdag och skulle hem igen via Kalmar-, anlände så småningom polisen. Besättningen uppgav att motorn plötsligt förlorat dragkraften, det fanns inget annat att göra än att landa mot vinden. Det blåste ordentligt, och det bidrog troligen till den lyckliga utgången. Vi tog med dom till Ronneby efter 
polisens rapportskrivande. Dom skulle vidare till Stockholm med SAS. Anmärkningsvärt är att vi inte fick in någon nödsändare. Det visade sig att när dom ringt till Cefyl hade han 
bett dom att slå av sändaren !? Vi hittade dom ändå beroende på att läget dom gav var från en bärbar GPS, som dom hade med sig. Åter F17 1955. Väder: regnskurar, W- vind ca 20 knop. Flygtid 50 min.     /Kr     (*VIDEO 3A*)

94-06-21 Beg, Gu, Wa, Eng, Hansson   Q91
Kl 1722 beordrade Cefyl oss i ”Motorhögsta”? med kontakt via mobiltel. En 23-årig svensk kvinna ombord på amerikanska fartyget ”Tin Hau” från Philadelphia hade skadat sig i ett fall
ombord. Hon hade stickningar i händer och armar och blev senare medvetslös. Fartyget var byggt som en kinesisk djonk! Vid startorder 1725 lyste FIRE D kontinuerligt och CDU var svart. Snabba åtgärder resulterade dock i start kl 1730. Narkossköterskan Agneta Skogman hämtades upp vid Karlskrona las kl 1740. ”Tin Hau” befann sig ca 10 M NW ÖSG på 
sydlig kurs. Befälhavaren ombord (amerikan) hade bedömt att vinschning inte var möjlig med hänsyn till alla master och stag som finns på fartyget. MRCC hade därför larmat ut sjöräddningskryssaren ”Hugo Hammar” från Grönhögen samt KBV290. Avsikten var att vi skulle sätta ombord sköterskan på det av fartygen som först kom fram, som därefter bordade
djonken. Patienten skulle tas ombord på ytenheten och sedan vinschas upp i hkp. Vi var framme vid ”Tin Hau” kl 1800 i pos: N5612 E1631. Hon hade mycket riktigt master och stag överallt och vår första bedömning var att vinschning inte var möjlig. Det skulle emellertid dröja länge, kanske en och enhalv timma, innan någon av ytenheterna var på plats. Vi beslöt, efter moget övervägande, att trots allt försöka vinscha. Vi fick ner styrlina, ytb, narkossköterska och bår på en minimal yta på däck utan trassel. Patienten befann sig under däck och fick bäras (släpas) upp i vakuummadrassen. Enligt fartygschefen var hon ”rather heavy”. Vi höll med, om han strök det första! Uppvinschningen gick också bra och patienten var ombord i hkp kl 1900.Landning Karlskrona las kl 1915, där ambulans väntade. Åter RON med landning kl 1955. Det var ett mycket svårt vinschuppdrag, som genomfördes på ett perfekt sätt tack vare fina insatser från alla håll. Inte minst från MRCC och fartygets besättning, samt en helt färsk ytbärgare och dito sköterska. Väder: CAVOK Vind: 180º/ 20. Flygtid 1 tim 55 min.     /Wa    (*VIDEO 3B*)

94-06-25 Beg, Gu, Wa, Eng, Hansson   Q91
Larm Cefyl kl 1815. En nödsändare var igång i trakten av Lund. Efter uppstartning fick vi besked att avbryta. En dansk hkp i Öresund var insatt på uppdraget. Kl 2030 fick vi nytt larm från Cefyl angående en nödsändare i Malmö-området. Start kl 2045. Ett ryskt fartyg hade gått på grund i närheten och eventuellt fanns nödsändaren ombord. Ryssarna vägrade släppa
KBV ombord. Av MRCC fick vi i uppgift att samarbeta med KBV301. I trakten av Lund fick vi kontakt på Sök 75. Kl 2130 var vi framme i Malmö hamn och fick plats över
passagerarfärjan ”Friendship”från Oslo. Hon svarade inte på anrop och KBV301 var inte intresserad av att hjälpa till. Vi fick hjälp av Sjöbevakningen, som tillkallade tull- och polispersonal. Vi landade på kajen kl 2150. Fartyget var obemannat och öde. Det var tänkt som flyktingförläggning en gång i tiden. Nu var ägarförhållandena oklara och fartyget hade legat oanvänt under längre tid. Vi gick ombord för att med en bärbar VHF (Beg:s) försöka lokalisera sändaren. Det visade sig ha varit inbrott ombord. Det mesta var uppbrutet och grejor låg utspridda över hela fartyget. Vi fick då besked om att den danska hkp:n också hade pekat ut ”Friendship” några timmar tidigare. Polis hade varit ombord, men inte hittat 
nödsändaren. Om detta visste vi inget!! Vi sökte igenom från för till akter, från bryggan till kölsvinet utan att finna sändaren. Kl 2300 upptäcktes den av en slump liggande i vattnet strax för om fartyget intill kajkanten! Den tystades snabbt och vi startade mot RON kl 2310. Framme i RON kl 2355. Väder : CAVOK Vind SE svag. Flygtid 1 tim 50 min.   /Wa

94-06-25 Beg, Gu, Wa, Eng, Hansson   Q91
Se föregående….. Framme i RON hörde vi på kanal 16 att man sökte efter en fritidsbåt i Karlskrona-området kl 2355. Vi kontaktade Karlskrona radio och erbjöd oss att hjälpa till. 
En öppen, vitmålad fritidsbåt saknades efter färd från Långö till Aspö. Man hade sett bloss söder om Aspö. Kl 0010 fick vi besked om att mannen återkommit till Aspö välbehållen. Han hade fått motorstopp och tvingats ro iland. Vi återvände mot RON med landning kl 0020. Flygtid 25 min.     /Wa

94-06-27 Iso, Pes, Os, Psn, Gustavsson   Q91
Holländska segelbåten ”Schylla” hade ankrat upp pga generatorfel. Segelbåten började driva iväg och kvarvarande person ropade upp Karlskrona radio på kanal 16 kl 1130. Kunde ej positionsbestämma sitt läge. Vi hörde trafiken och fann segelbåten E Verkö. Landning RON 1150. Flygtid 20 min.     /Os

94-06-29 Pes, Iso, Os, Psn, Gustavsson   Q91
Larm Cefyl kl 1905. Räddningskåren Ronneby har fått in ett flertal rapporter om rök. Önskar få området W Härstorpssjön avspanat. Start 1925. Enbart fuktrök i området efter kraftiga åskväder. Flygtid 25 min.     /Os

94-07-02 Iso, Pes, Os, Psn, Gustavsson   Q91
Efter start kl 1330 för övningsflygning sågs en rökpelare mot Mien. Kontaktade SOS-centralen, som inte hade någon engagerad i området. Flög till platsen –1 km SE Grönadal 
RN 625210 144480, där ett område på ca 10000 m² brann. SOS-centralen larmade räddningskåren i Tingsryd. Vi avvaktade till den var framme, för eventuellt beslut om vattentunna. Lämnade området 1350, då besked gavs att räddningskårens egna resurser skulle räcka. Flygtid 45 min.     /Os

94-07-04 Joo, Lug, Os, Asp, P.Nilsson   Q90
Kl 1450 beredskapslarm från Fl F17. Q20 med motorstörningar. Startade upp. Q20 landar ua kl 1456. Vi fortsatte med egen övning. Flygtid 0.      /Os

94-07-09 Joo, Lug, Lo, Asp, P.Nilsson   Q90
Start F17 kl 1515 (övnflygning?). Upptäckte skogsbrand W Halltorp (S Kalmar). Dirigerade brandbilarna till branden. Landning F17 1620.Flygtid 50 min.     /Lo

94-07-15 Ade, Lan, Wa, Fol, Modig    Q90
Larm Cefyl kl 1810 angående skogsbrand W Allgunnen. Start kl 1830 och framme i området kl 1900. Pos N5702 E1555. Vi fällde 29 tunnor fram till 2045, då vi var tvungna att gå till Kalmar för tankning. Tillbaka igen kl 2145 och fällde ytterligare 11 tunnor innan mörkret lade hinder i vägen. Avbröt kl 2230. Via Kalmar till RON med landning kl 2340. Totalt 40 tunnor. Väder: CAVOK. Vind sv/vx. Flygtid 4 tim 10 min.     /Wa

94-07-16 Söl, Möl, Lar     Q90
Start 0420 för fortsatt brandbekämpning vid Allgunnen. Fällde 20 tunnor. Avbröt ~0630 och gick via Kalmar för tankning. Landning RON 0730. Väder: CAVOK. Flygtid 2 tim 30 min.    /Söl

94-07-16 Ade, Lan, Wa, Fol, Modig    Q90
Larm Cefyl angående skogsbrand vid sjön Moren vid Virserum. Start kl 1830. Framme och fällde vår första tunna kl 1910. Branden hade mycket liten omfattning och efter 13 tunnor,
 kl 1945 avbröt vi och återvände mot RON med landning kl 2020. Väder: CAVOK. Vind: W/svag. Flygtid 1 tim 50 min.     /Wa

94-07-20 So, Nom, Fl, Hga, J.Larsson   Q90
Under övningsflygning uppfattades allmän begäran av Stockholm MRCC om hjälp att söka saknad fritidsbåt söder Sölvesborg. Vi var i området efter 10 minuter – 1352 – och påbörjade sökandet. En båt, som stämde bra på beskrivningen ”vaknade till” och satte kurs mot Sölvesborg. Vi kontrollerade ett stort antal småbåtar som fanns i det strålande sommarvädret. Så småningom kom besked att den saknade båten dykt upp i Sölvesborg. Allt väl.Flygtid 1 tim.      /Fl

94-07-21 So, Nom, Fl, Hga, J.Larsson   Q91
Cefyl-larm 1745 om skogsbrand NE Koberg (S Trollhättan). Start 1826 med två tunnor. Började släckningen 1948 tillsammans med Y69, Y70, Y64, G95 och polishkp.Tankning från
bil intill Kobergs slott. Vatten på 5 km avstånd. Omloppstid 5-6 min. Första tunnan gick sönder i ”halvtid”. Då mörkret satte stopp för vidare flygning hade vi fällt 33 tunnor, och elden var rejält reducerad. Vi återgick till Ronneby efter midnatt. Landning 0120. Flygtid (3.25+1.20+1.10) 5 tim 55 min.    /Fl
 

94-07-28 Pes, Beg, Wa, Löm, Svensson   Q91
Kl 1025, under övningsflygning, hörde vi på kanal 16 att en norsk segelbåt hade gått på grund söder Karlshamn. Vi erbjöd MRCC våra tjänster. Norsken hade larmat via NMT, och var osäker på sin exakta position, men han såg Karlshamn i bäring ca 320º ca 1.5 M. Efter att ha sökt i området en stund fick vi besked av MRCC att norsken befann sig vid Oskarshamn!!! Avbröt kl 1050. Något fel alltså, men ändå inte så illa för att vara av en norsk navigatör! Väder CAVOK. Vind vx/svag. Flygtid 25 min.   /Wa
 

94-07-29 Pes, Beg, Wa, Löm, Svensson   Q97
Förhandsbesked från Cefyl, kl 1330 om en dykolycka utanför Torhamnslandet. Mannen fördes med KBV290 in till Sandhamn (Torhamn) och beräknades vara i hamn kl 1430. Start kl 1355. Landade Karlskrona las och tog ombord två sjv -personal. Landade Sandhamn kl 1415. KBV290 låg redan vid kaj. Patienten gick själv ombord och vi startade mot
Helsingborg kl 1420.Patienten fick syrgas under hela resan. Landade vid brandstationen i Helsingborg kl 1510 där ambulans väntade. Åter mot RON kl 1520. Landning kl 1600.
Sjukvårdspersonalen fick åka bil till Karlskrona, då en skogsbrand startat i Öljehult. Väder: CAVOK. Vind: S/svag. Flygtid 2 tim 5 min.   /Wa

94-07-29 Pes, Beg, Wa, Löm, Svensson   Q97
Under återfärden (se ovan) fick vi av Cefyl att vi snarast skulle starta igen för skogsbrandsbekämpning W Öljehult (E Mien). Start kl 1630. Branden var under kontroll redan när vi kom. Vi landade och tog ombord räddningsledaren. Efter överflygning av branden var vi överens om att vi skulle fälla några tunnor och sedan kunde vi gå hem igen. Fällde 5 tunnor
och avbröt sedan kl 1725. Landning RON kl 1730. Väder som ovan. Flygtid 45 min.    /Wa

94-08-01 Cl, Gu, Oha, Tor, Lundberg   Q91
Vi anropades i luften av Rescue -center Stockholm på VHF kanal 16 kl 1349, då vi befann oss söder Gö under övningsflygning. Vi anmodades gå mot badplatsen vid Borrby, söder Simrishamn. – Befarad drunkningsolycka. Vi avbröt kl 1400 då det meddelats att den nödställde dragits upp på land. Landning Ronneby 1429. Väder: CAVOK. Vind: E/15 knop. Flygtid 10 min.   /Oha

94-08-01 Cl, Gu, Oha, Tor, Lundberg   Q91
Strax före landning Ronneby 1429 (se ovan) upptäckte vi rökutveckling NNW fältet. Vi konstaterade skogsbrand, och ingen fanns i närheten på marken. Brandkår larmades via Fl F17.
Det brann under och vid sidan av en kraftledning, som vi fick Sydkraft att göra strömlös, innan vi fällde vatten över densamma. Brandplatsen låg strax öster Ettebro och det brann på en yta av ca 200 x 200 m. Vinden var ostlig ca 10 knop, så vi började fälla i den västra delen för att få stopp på elden i vindriktningen. Vi fällde totalt 44 tunnor, så när brandkåren till slut var på plats, var det i stort sett eftersläckning som återstod. Landning Ronneby 1711. Väder som ovan. Flygtid 2 tim 15 min.     /Oha

94-08-02 Cl, Gu, Oha, Tor, Lundberg   Q90
Under övningsflygning söder Gö, fick vi 1047 order av Cefyl att gå mot Hässleholm – Ljungbyhed pga fågelkollision Sk60. Kl 1105 landade flygplanet ua på Ljungbyhed, varvid vi 
återvände mot F17. Landning kl 1149. Väder: CAVOK. Svaga vindar. Flygtid 20 min.   /Oha

94-08-04 Gu, Cl, Oha, Tor, Lundberg   Q91
Larm i luften av Cefyl kl 1445, då vi låg ca 30 M söder Ronneby, på väg hem. Uppdrag: Brandbekämpning N Sölvesborg – Ryedal (Ryssberget). Vi åkte hem och hämtade tunnan.
Start 1514. Påbörjade fällning 1530. Efter 6 tunnor återstod endast eftersläckning, som brandkåren fullföljde. Vi fortsatte istället mot en annan skogsbrand strax väster Bräkne Hoby
(Evaryd). Där fanns redan marinens Y74 på plats och fällde. Deltidsbrandkåren, Bräkne Hoby höll på att dra slang. Vi hjälpte till med 17 tunnor. I samarbete med Y74 hade vi en
omloppstid på 45 sekunder mellan fällningarna. En brandman på platsen dirigerade våra fällningar med distinkta och tydliga tecken på ett mycket föredömligt sätt!! Vi låg kvar 
vid Evaryd från 1620 till 1655. Landning F17 kl 1700. Väder: Helklart, mkt svaga vindar. Flygtid 1 tim 45 min.     /Oha

94-08-21 Las, Gir, Fl, Löm, P.Hansson   Q96
Basering F14 pga flygdagar. Strax efter 0100 höjdes vår beredskap till 5’ pga uppdrag för Visby -helikoptern, och vi tvingades lämna den sköna hotellsängen i utbyte mot fikarummet i Hangar 83. ~0520 meddelade Cefyl att MRCC Göteborg behövde hjälp att söka man överbord från polska ”Tarnobrzeg”, som saknade en man vid ankomsten till Helsingborg efter resa från Brofjorden. Försvinnandet måste skett mellan 2100 kvällen innan, och 0400. Vi startade 0551 och började söka 0610 utefter farleden i höjd med Lilla Middelgrund till ”boj nr 2”, 
som ligger syd om Anholt. Därifrån och söderut till Helsingborg sökte en dansk helikopter. Vi avbröt utan resultat 0740 och landade F14 0751. Vädret bra, men relativt krabb sjö av 
den västliga brisen. Vi blev påminda om vikten av att ha färska sjökort, speciellt om sökområden baserar sig på flytande utprickning, samt att om möjligt ta emot larmet och sökuppgiften med aktuellt sjökort till hands.  Flygtid 2 tim.      /Fl

94-08-21 Gir, Las, Fl, Löm, P.Hansson   Q96
Larm från Cefyl 2000 angående danska segelbåten ”Viki”, som låg söder om Utklippan och tog in vatten. Vi startade 2012 och fann båten 2040 efter en del sökande. Pos N5548.15 E1543.93. En länspump vinschades ned, och 2112 hade den fem man starka besättningen fått igång den. KBV290 anlände till positionen, och assisterade den nödställde till Karlskrona. Bra väder. Västlig vind ca 8 m/sek. Flygtid 1 tim 20 min.   /Fl
 

94-08-29 Erk, Lan, Lo, Ejd, J.Modig    Q97
Larm Fl F17 kl 0920. 37:a Q43 hade flygplanfel (IME). Start 0925. Fpl landade ua bana 19 F17. Vi landade kl 0935. Flygtid 10 min.

94-09-02 Lan, Erk, Lo, Ejd, J.Modig    Q97
Larm från Cefyl 1630 om en skadad besättningsman på forskningsfartyget ”Ocean Surveyor”, som låg i ett läge strax norr om Bornholm. Vi larmade via SOS AB om sjuksyster från Karlshamn. Vi startade 1638 och gick via Karlshamn mot aktuellt läge. I luften fick vi nytt läge till N5521.4 E1359.5. Vi fick i ett sent läge stoppa skjutningarna på Kabusa och påbörjade insats kl 1718. Efter omplåstring av en halsskada och uppvinschning gick vi mot Ystad där vi landade på brandkåren 1742. Patienten fördes till lasarettet och besättningen blev mycket väl omhändertagen på brandkåren. Åter hemma 2000. Flygtid 1 tim 50 min.     /Lan

94-09-10 Pes, Kr, Sög, Eng, J.Larsson   Q96
Saknad fritidsfiskare SE Karlskrona. Larm från Cefyl kl 2200. 59-årig man i 4 m öppen plastbåt saknad sedan 1830. Hans ”hemmahamn” låg vid SE-spetsen av Sturkö och han brukade fiska utanför Flaggskär. KBV 290 sökte i området och vid vår framkomst kl 2250 hade KBV funnit honom välbehållen på Flaggskär. Han hade gått i nödhamn i det hårda vädret (ca 15 m/s från syd). Han saknade telefon och hade tagit sig en styrketår. Start 2240. Landning 2305. Flygtid 25 min.    /Sög

94-09-11 Pes, Kr, Sög, Eng, J.Larsson   Q96
ELT. Larm från Cefyl 0930. Område Helsingborg – Klippan. Start 1000. Ljudkontakt vid Hässleholm 4000 fot. Civil SK50 stående i ”jordkula” på F5 Ljungbyhed hade vid service fått ELT tillslagen av våda. Tystad kl 1055. Landning i Trelleborg för flyguppvisning 1120. Flygtid 1 tim 15 min.     /Sög

94-09-21 Mel, Joo, Jon, Jok, U.Svensson   Q91
Larm i hemmet kl 1955 från Cefyl. Hjärtinfarkt på ”Finnjet”. Start 2055. Via Karlskrona lasarett (fick med manlig syrra). Landade på ”Finnjet” pos N5543 E1536 kl 2130. Väder regn, nordlig vind 16 m/s. Patient: 75-årig tysk med två träben. Landning lasarettet 2210 och F17 kl 2220 (mycket kraftigt regn). Flygtid 1 tim 15 min.     /Melle

94-09-22 Joo, Mel, Jon, Jok, U.Svensson   Q91
Larm ARCC via Fl kl 2055 under landning mörkerflygning med Möller (skolning). Vattenfylld eka observerad av fritidsbåt syd Yttre Stekön. Landade och bytte ut Möl. Start 2100. Avspanadeområdet och efter en stund upptäckte y-man, med hjälp av NVG båten, som nästan drivit upp på Stekön. Den verkade ha slitit sig. Avbröt  och landade F17 kl 2135.
Flygtid 35 min.     /Melle

94-09-27 Lug, Erk, Hg, Tor, Lundberg   Q99
Larm 1800. Fiskebåten ”Havet” pos N5616 E1649 läcker. Pump behövdes. Start 1808. I området 1832. Grov sjö. Fiskebåten ~10 m. Pump vinschades ner med hjälp av joystick, fungerade bra! Läns ganska snart och så småningom återkom strömmen ombord. De stävade så sakta mot Gräsgård på södra Öland. KBV171 hade 1 tim 15 min till området. Vi beslöt att gå hem, tanka och återvända. Landning RON kl 1935. Vidare hjälp behövdes ej. Flygtid 1 tim 45 min.     /Hg

94-09-28 Erk, Kr, Hg, Tor, Lundberg   Q99
Larm från Cefyl 0058. Fiskebåten ”Havet” igen. Båten sjunkit under bogsering. Besättningen, två man överbord. Start 0119 mot pos N5616 E1650. På väg ut meddelades att ”Estonia” hade fått 30º slagsida = beredda att göra ny insats. De två männen, som hade överlevnadsdräkter hittades och plockades upp av 171:s gummibåt. Samtidigt kl 0139 order för oss att gå via Visby till pos N5922 E2140. ”Estonia” hade sjunkit med ~900 personer. Landning Visby kl 0225. Flygtid 1 tim 5 min.     /Hg

94-09-28 Kr, Erk, Hg, Tor, Lundberg   Q99
Efter att ha tankat, ringt och lastat tre 20-mannaflottar, start mot område N5922 E2140. Framme i området fanns ”massor” av livflottar, som vi skulle plocka överlevande ur. Vi fällde två av våra flottar vid haveriplatsen för att få plats med nödställda. Kl 0340 började vinscha fem personer ur två flottar svårt nedkylda. Mycket svåra förhållanden. Höjden varierade mellan 10 – 50 fot i mycket grov sjö. Ytbärgaren helt slut. Landning Finska Utö kl 0517. Efter tankning och varm saft, klara för start igen.  Flygtid 2 tim 20 min.     /Hg

94-09-28 Erk, Kr, Hg, Tor, Lundgren   Q99
Start mot haveriområdet. Insats påbörjad 0603 pos N5924 E2155. –Gryning. Plockade fyra personer ur en flotte (vinschningen betydligt lättare än under mörkret). En av de uppvinschade var mycket svårt slagen i huvudet, varför vi beslöt att gå direkt till Hangö med dessa fyra. Flera helikoptrar i området fortsatte att vinscha. Landning Hangö 0650. Här fanns stora resurser med tankning, ambulanser och polis. Flygtid 1 tim 10 min.     /Hg

94-09-28 Kr, Erk, Hg, Tor, Lundgren   Q99
Efter tankning, start 0731. I området 0750. Sökning efter överlevande i flottar och eller i överlevnadsdräkter. Efter att ha tittat i (alla) från den ostligaste till haveriplatsen (flera helikoptrar gjorde samma sak) gjorde vi ett sökområde där vi bedömde hetast. Det vi hittade var lik i flytväst. Vi fick inte bärga dessa utan fortsatt sökande efter överlevande. Resultat noll. Lämnade området 1002 för tankning Hangö. Landning 1025. Flygtid 2 tim 55 min.     /Hg
 

94-09-28 Erk, Kr, Hg, Tor, Lundgren   Q99
Tankning. Kö – sex helikoptrar på Hangö, alla sorter. Q97, 99 och O95 kom överens om ett stort sökområde för att leta efter överlevande i flottar och överlevnadsdräkter.
Start Q99 1200. I området 1215. Creeping line med 0.5 M sökavstånd. Inga överlevande hittades. I Q99 område hittades 17 flottar i den södra delen av området. Avstånd från 
haveriplatsen 26 – 34 M. De två längst österut, utan drivankare kl 1314. Vid longitud 2233 började flytvästar och annan bråte uppträda. De döda i vatten låg betydligt närmare haveriplatsen. De plockades upp av marinens hkp. Avbröt sökandet 1500. Landning Hangö 1510. Vi fick order att avbryta, endast tre helikoptrar, två marin- + O98 skulle vara kvar i området. Start Hangö mot Visby kl 1620. Nya besättningar för avlösning fanns på plats för Q97 och 99. Vi fick transport av en Hercules till Ronneby. 
Flygtid 3 tim 10 min. + Ombasering till Visby 1 tim 40 min.  /Hg

94-09-28 Las, So, Wa, Asp, Larsson   Q91
Cefyl ringde So ca 0110. So hade ingen beredskap, men ombads att försöka få ihop en extra besättning för att hålla Fräd åt RON och Visby, som båda var ute på uppdrag. Kl 0130 hade Las, Wa, Asp och ytbärgare Larsson gett klartecken. Då Las som förste man kom till divisionen fick han direkt startorder mot ”Estonia”. Man hade tappat kontakten med färjan.
Q91 var inte Fräd - utrustad och saknade bl a strålkastare och kartutrustning. Täthetskontroll gjordes och tre 20-mannaflottar lastades. Kl 0245 var allt klart och vi startade mot ”Estonia”. Framme i pos N5124 E2155 kl 0450. Det var fortfarande mörkt, men vi såg ett antal fartyg i området. Bl. a Färjan ”Silja Europa”, som fungerade som OSC. Vi fick ingen
kontakt med vare sig Cefyl eller Stockholm radio. Av OSC fick vi i uppgift att plocka folk från vattnet och från livflottar. Med hjälp av NVG fick vi kontakt med två flottar i pos N5922.66 E2154.20. Strax efter sköts ett signalskott från en av flottarna. Då det fanns många tomma livflottar i området, beslöt vi att dumpa två av våra 20-mansflottar i havet. Vi hade inte plats för dem om vi skulle ta ombord nödställda. Vi startade vinschning med hjälp av joystick ca kl 0500. Det var mycket besvärliga förhållanden. Vindstyrka på 50 knop, regn och 8 – 1döda. Vi vinschade först upp en man i 65-årsåldern, som var helt livlös, men vid liv. När ytbärgaren kom ner för att hämta nästa nödställd, drabbades denne av panik.0 m höga vågor. Från första flotten vinschade vi upp fem nödställda. Några döda, som låg i flotten lämnades kvar. I den andra flotten fanns också 5 – 6 personer vid liv samt några
Han var nära att dränka ytbärgaren och vi beslöt att ta upp honom. Ytbärgaren var helt slut, och kräktes i helikoptern. Vi avbröt och gick med de räddade (fem män + en kvinna) till finska Utö. Klockan var då 0535. På Utö togs de nödställda omhand av militär personal. Vi lastade också av den återstående 20-mannaflotten. Det bränsle vi hade lovats på Utö, hade tagit slut. Vi startade därför kl 0600 mot Mariehamn. Kl 0605 fick vi spånvarning. Landade Mariehamn kl 0635.Pga spånvarningen fick vi avbryta uppdraget. Efter kontrollen och kontakt med teknisk expertis såväl i Mariehamn som i Uppsala, fick vi klartecken att försöka ta hem hkp:n till RON. Vi lyckades dock inte utan nödlandade på Kosta kl 1725.Flygtid 6 tim 20 min.     /Wa

94-09-28 Ade, Lug, Jon, Eng, U.Svensson   Q96
Larm Cefyl 1712. Hkp Q91 på hemflygning efter färjekatastrofen, fick spånvarning huvudrotorväxel, avsåg landa Kosta. Startade 1718 mot Kosta, flyghöjd 2000 fot. Fl RON meddelade att radar-kontakten tappats norr Kosta. Flög på höjd fram mot Kosta flygfält med nödmottagare aktiverad. Över plats fick vi ögonkontakt med Q91 parkerad i södra uppställningsområdet. Landade och tog med besättningen hem (Las, Söl, Wa, Asp, y-man). Landade RON 1820. Flygtid 40 min.     /Ade

94-10-02 Lug, Erk, Oha, Tor, D.Gustavsson   Q99
Cefyl larmar 1135 om en person, som fallit ner vid Kullen (NW Skåne). Start 1147 efter kontakt med Karlshamns las. angående medföljande sjukvårdare. Vid kontakt över polisradion
konstaterades att läkarpersonal redan fanns på plats. Framme vid Kullaberg kl 1235. I en större bergskreva (N5618.15 E1227.76) strax innanför den norra strandlinjen av Kullen hade en
man fallit ner. Då vi kom fram, hade läkare och räddningspersonal förpackat patienten i en vinschbar bår. Platsen var svårtillgänglig. Inte förrän båren var ombord i helikoptern, förstod vi att mannen var avliden. Vi tog den döde till Helsingborg, där ambulans tog över kl 1300. Landning F17 kl 1340. Väder: 8/8 > 1000 m. Sikt > 10 km. Vind 260º/ 20 kmt.
Flygtid 1 tim 55 min.     /Oha

94-10-03 So, Ade, Oha, Man, Gribbling   Q99
Startade 1845 för deltagande i sjöräddningsövning S Hällevik. Väl framme i området och just påbörjat sökning av livflotte i området, ombads vi att övergå kanal 28. Kontakt med RSQ -center Stockholm, som ville att vi skulle söka i området Vättekulla – Sandviksfjorden (N5610 E1455) där en man född 1916 saknades efter fisketur med en eka, som var svarttjärad, ingen motor. Han sågs senast vid 12-tiden på da´n, vittjande ryssjor. Vi sökte i området efter stränder och öppet vatten, tills vi fick meddelande om att han hittats avliden intill stranden. Avbröt då och landade RON 2025. Flygtid 1 tim 10 min.

94-10-13 Las, Nom, Ny, Psn, P.Hansson   Q91
Larm Cefyl 1900. En besättningsman på ryska lastfartyget ”Volgobalt 206” hade hjärtbesvär. Startade 1940. Hämtade sjuksköterska i Karlskrona. Framme vid fartyget 2000 i pos N5557 E1526. Landade på lastrumsluckorna. Patienten kunde själv gå till helikoptern. Lämnade patienten i Karlskrona. Åter RON kl 2045. Flygtid 50 min.     /Nom

94-10-17 Las, Iso, Os, Fol, I.Lundberg   Q91
Larm Cefyl kl 1232. En 84-årig kvinna med benbrott (var hjärnblödning) på Hanö. Start 1244. Hämtade upp narkosskötare (Mats Nilsson) samt två ambulansmän från Karlshamns las.
Landning Hanö 1258. Tog kvinnan i bår. Patienten lämnades på Karlshamns las. 1320. Flygtid 35 min.     /Os

94-10-18 Erk, Iso, Os, Aso    Q91
Larm Cefyl 0906. Nödraketer har observerats av incidentsroten i CM2030. Start 0910. Q97 startar från Visby. Kobran ledde mot positionen – roten kvarlåg över båten. Framme~0940. 
Q97 tre minuter senare. En ca 6 m lång halvdäckad snipa (livbåt). Förste man på däck knöt styrlinan om midjan. Fortsatte ner med selen. Två Irakier kom upp först och därefter två Ukrainare. KBV tog hand om båten till Mörbylånga. Båten hade fått motorhaveri. De fyra nödställda till Karlskrona las. Iso frågade skepparen vart de var på väg – inget svar. 
–Sverige? Och skepparen gjorde en gest, som vad finns att välja på. Ett stort pressuppbåd mötte vid landning – ingen Polis – fick vänta ca fem min. Landning RON 1100.
Flygtid 1 tim 20 min     /Os    (*VIDEO 4*)

94-10-22 Ade, Iso, Os, Fol, I.Lundberg   Q91
Uttransport av hemvärnsmän till Utklippan. Vid andra landningen bad övningsledningen oss att flyga en knivskuren man till Karlskrona. Kl 1037. Han (kocken Håkan Palmqvist) hade av våda satt en kniv i magen. Start 1040. Landning 1044 Karlskrona las landningsplats. Ambulans mötte. Fortsatte med hemvärnsövningen. Flygtid 15 min.     /Os

94-10-31 Las, Kr, Wa, Asp, Modig    Q97
Larm Cefyl kl 1750. Ambulanshelikoptern på Gotland med tre man ombord, saknades efter transport till Stockholm. Han hade rapporterat tekniskt fel och försvunnit från radarskärmen ca 15 km NNW Visby. Start kl 1810 med order att ombasera till Visby. Landning Visby kl 1910. När Visby -helikoptern landade för tankning, mm startade vi mot angivet sökområde kl 2125. Sökte under regn och mörker till kl 0035 utan resultat. Landning Visby kl 0045. Startade igen på morgonen kl 0930 mot nytt sökområde. Efter ca 15 minuter fick vi order att avbryta. Man hade då hittat vrakdelar i sjön och även en död kvinna, som tjänstgjort ombord på ambulanshelikoptern. Vi gjorde ett stopp i Visby och återvände sedan mot RON med landning kl 1050. Vind: SW/måttlig. Väder: regn och låga stratus, dålig sikt. Flygtid 5 tim 55 min.     /Wa

94-11-01 Las, Kr, Wa, Asp, Modig    Q97
Larm Cefyl kl 1738. Lastfartyget ”Marija” från Litauen var i sjönöd i pos: N5530 E1605. Start kl 1745. Framme vid haveristen kl 1805. Y75 hade då vinschat upp fyra man och
lämnade mot RON. Befälhavaren + fem man stannade kvar för att försöka ta fartyget till Bornholm. Fartyget var ca 60 m långt och byggt som en större flodbåt. Fören låg under vatten och hon hade slagsida. Propellern var till hälften över vattenytan. Ca kl 1820 beslöt befälhavaren att fartyget skulle överges. Uppvinschningen skedde från däckslasten och blev mycket
besvärlig. Vi försökte såväl manuellt som med joystick. Fartygets rörelser i den grova sjön gjorde det ytterst svårt att komma i, och bibehålla vinschläge. Vinschningen genomfördes slutligen med hjälp av joystick. Fartygets krängningar och hävningar utgjorde en stor risk för de nödställda vid vinschningen. Vi hade högsta beredskap på ”avskjutning vajer”.
Det gick dock lyckligt och alla sex var ombord i helikoptern kl 1900. Vi återvände till RON med landning 1930, där Y75 hade lämnat av de första fyra och där polis väntade. 
Väder: ua Vind: SW – W /50 knop. Flygtid 1 tim 45 min.     /Wa    (*VIDEO 5*)

94-11-05 Las, Kr, Wa, Asp, Modig    Q97
Larm Cefyl kl 0830. En besättningsman på ryska lastfartyget ”Stefan Ratzin” befarades ha drabbats av hjärtinfarkt. Start kl 0903. Hämtade sjv -personal i Karlskrona och var sedan framme vid fartyget kl 0935 i pos: N5612 E1700. Vi vinschade ner ytbärgaren och sjv -personal för undersökning av patienten. Bårvinschning av den sjuke mannen klar kl 0955. Startade mot Karlskrona med landning kl 1018, där ambulans väntade. Under inflygning mot Karlskrona fick vi en förfrågan från KBV om oljespaning vid Kristianopel (se nedan).
Väder och vind: ua. Flygtid 1 tim 15 min.    /Wa

94-11-05 Las, Kr, Wa, Asp, Modig    Q97
På väg till Karlskrona las med en patient (se ovan) fick vi en förfrågan från KBV om vi kunde gå till Kristianopel och spana efter olja. Cefyl sade ok. Efter avlastning av patienten + 
sjukvårdspersonal kl 1018, gick vi till Kristianopel. Vi fann tunnflytande olja på några platser och rapporterade detta till KBV. Vi spanade därefter av kusten ner runt Torhamn och mot Karlskrona, innan vi återvände till RON med landning kl 1103. Väder och vind: ua. Flygtid 45 min.    /Wa

94-11-08 Joo, Gu, Lo, Löm, J.Larsson   Q97
Larm från Cefyl 0215. Flottar observerade E Utklippan, troligen flyktingar. Start 0310 mot läget: N5551.09 E1550.87. Vi fick besked i luften av MRCC Stockholm (som ledde uppdraget) att en rysk lastbåt hade hittat flottarna och låg på plats med dem bundna långskepps. När vi var på plats insåg vi att båten och flottarna måste separeras före vinschning pga masterna på båten. Det tog lång tid innan pga språkförbistring och att haveristen nog inte ville lämnas. Under tiden hörde vi att ytenheter och Visby -helikoptern (Q96) var på väg.
Vi starta uppvinschning med joystick. Fem stycken plocka vi innan marinens ”Östhammar” var på plats och tog resterande 35 st.Vi lämnade våra offer på lasarettsplattan 0430. Alla tycktes må väl och var torra. - Sensmoral: Ryska båten ”Omsky 17” ligger nu i Karlskrona. Kapten är häktad för människosmuggling. –Men det är en helt annan historia.
Väder: Sikt 5 – 8 molnbas 7 – 8 ft. Svag NE vind. Flygtid 1 tim 30 min.     /Gu

94-11-09 Gu, Joo, Lo, Löm, J.Larsson   Q99
Larm via selcall i luften vid Tving kl 1535. Sjuk man i båt vid Åhus. Fick avbryta i höjd med Bräkne Hoby kl 1550. Flygtid 15 min.

94-11-13 Joo, Gu, Lo, Löm, J.Larsson   Q99
Larm från Cefyl 1835. Saknad fritidsfiskare vid Pataholm. Start 1850 mot läge N5638.80. Framme 1915. Båten funnen uppkörd på stranden på en liten ö. Ingen ombord, fiskelådan tom. Vi avspanade stränderna runt omkring tillsammans med två gummibåtar från KBV 281, samt markpatruller. Därefter avspanade vi vattnet i närområdet genom lodspaning, och hittade den saknade på ca en halv meters djup vid en liten ö 200 meter från den saknades båt. Klockan var då 2045. Vi tillkallade gummibåtarna, som bärgade den döde. Återvände till Ronneby, hemma 2130. Väder: Klart, månljust. Sikt 30 km vind 180º/ 16 knop. Flygtid 2 tim 40 min.     /Joo

94-11-18 Lug, Erk, Sög, Hel, U.Svensson   Q99
Larm från Cefyl 1735. Pan Pan anrop och observerad nödraket SW Bornholm, N5455 E1420. Start 1750. I området kl 1830. Vi avlöste en tysk räddningshelikopter och sökte tillsammans med danska fartyget ”Barsö” samt ytterligare två ytenheter till kl 2100 utan resultat. Efter tankning Bornholm landade vi Ronneby kl 2240. Vädret var mycket bra med månljus. NVG användes av två i besättningen. En mycket positiv erfarenhet. Flygtid 4 tim.      /Erk

94-11-19 Lug, Erk, Sög, Hel, U.Svensson   Q99
Larm från Cefyl 1000. Tre livflottar med flyktingar söder Smygehamn (N5517 E1329). Start 1015. Framme 1055. En flotte var då förtöjd till lastfartyget ”Anita”, så vi började söka de två övriga.Dessa återfanns på kort tid och det konstaterades att det var folk i bara en flotte, medan den andra var kapsejsad och tom. Vi dirigerade vedettbåten ”Sandhamn” till flotten
med folk i och tjänstebåten 480 till den kapsejsade. Räddningskryssaren ”Hans Hansson” anlände till området och tog upp folket ur den tredje flotten, samt senare även flyktingarna från Sandhamn. Under tiden som personalen ombord på ytenheterna försökte klara ut med flyktingarna om det fanns fler livflottar eller människor i vattnet, gjorde vi en spiralsökning,
som dock avbröts, när det kom besked om att alla var återfunna. Eftersom alla 36 flyktingar var vid god vigör, fanns det inget behov av oss och vi återvände till Ronneby med landning kl 1230. Vädret, som uppdraget innan men med solglimtar. Flygtid 2 tim 15 min.     /Erk     (*VIDEO 6*)

94-11-19 Lug, Erk, Sög, Hel, U.Svensson   Q99
Larm från Cefyl 1840. Observerat eldsken (ev explosion) samt nödraket från Bornholm N5511 E1500 i riktning 065º. Start 1850. I området 1920. Sökning skedde efter ett fartyg, eventuellt fiskebåt. Rescue Center Bornholm gav oss ett sökområde, en rektangel 20 x 8 M i riktning 065º. Vi grovsökte med 2 – 4 M mellan slagen och avslutade med Box 1 
i riktning 065º ut till 20 M.I området fanns också åtta ytenheter, som gick på linje i riktning 065º. NVG användes efter tidigare goda erfarenheter. Vi avbröt efter resultatlöst sökande kl 2120 och landade Ronneby 2140. Vädret även denna gång mycket bra med månljus.Flygtid 2 tim 50 min.     /Erk

94-11-24 Gir, So, Jon, Ejd, J.Jhansson   Q96
~1600 förfrågan från Säpo i Karlskrona om hkp-transport av personal till Utlängan/Utklippan för att leta efter en inpejlad radiosändare. Start 1856 och landning Söderstjärna där vi lastade ombord en polis med pejlutrustning + fem st tungt beväpnade Rambo -typer från KA-2 + en hund. Landning Utlängan där Säpokillen pratade med ”slokhattarna” under ca 40 min. Sedan landning Utklippan och urlastning av personalen. Landning F17 kl 2030.Start F17 kl 2230 för att hämta tillbaka personalen. De hade inte hittat någon radiosändare på ön, utan den verkade finnas ute till havs i sydvästlig riktning, nära ön. Vi vet inte vad det var för typ av sändare, som de letade efter och Säpokillen var inte särskilt talträngd.
Flygtid 1 tim 5 min.     /Jon

94-12-08 Ade, Las, Os, Aso, M.Edlund   Q96
Larm från Cefyl 1955. Två jägare saknas från Matvik. Förmodligen jagat på Harön och Joggesö. Start kl 2008. Rescue - Center Stockholm meddelar att de varit synliga på Bjärnön vid 17-tiden. De har en 580 Cresent. – Uppgift att avspana området med begränsning av öarna Ö.Bokö – Mjöön – Björkö – Spjutsö – Vängsö. Upptäckte blinkande ljus (cigarett - tändare)
och Aso såg dom tydligt i mörkerkikaren.Flygrädda – vägrade följa med i helikoptern. De hade fått bränsleslut och bränsleläckage på reservtank.Väder: Mycket begränsad sikt 100 – 200 m. Vind: 180º/ 25 m/sek. (ingen vindinfo i RAMS). Flygtid 1 tim.      /Os

94-12-09 Las, Ade, Os, Aso, M.Edlund   Q96
Larm från Cefyl 1110. ELT -signal från SARSAT. N5530 E1607. Start 1117.Ingen signal i området – avbröt. Landning RON kl 1240. En stor mängd fartyg i området. Sikt ~0.5 M.
Flygtid 1 tim 20 min.     /Os

94-12-23 Kr, Erk, Sög, Fol, A.Olsson    Q91
Larm från Cefyl 1815. Befarad hjärtinfarkt på holländska fartyget ”Maasborg” S Karlskrona. Start 1900 via Karlskrona las för hämtning av sköterska. Påbörjade vinschning kl 1925 i läge N5556 E1544. Patienten, som var död flögs till Karlskrona las. Landning F17 kl 2035. Vädret bra. Flygtid 1 tim 30 min.     /Erk

94-12-28 Las, Möl, Hg, Aso, M.Johansson   Q97
Larm från Cefyl kl 0910. Man i 60-årsåldern saknades sedan 0350, då han lämnat hemmet på Gö. Samtidigt som vi kom fram meddelade polisen att mannen återfunnits död i ett mindre kärr. Bra väder. Flygtid 10 min.     /Möl

94-12-29 Möl, Las, Hg, Aso, M.Johansson   Q97
Larm från Cefyl kl 1820. Två små flickor (6 resp 7 år) försvunna 10 km norr Gislaved. Efter kontakt med Väder Mitt och uppgiften att vädret i området tillät oss, att på ett meningsfullt sätt söka efter flickorna, startade vi kl 1810. Eftersom vädret hemma var mindre bra (80-90 m) steg vi till 2000 fot mot området. Avsikten var att ta oss ned enligt metoden ”vattenkontakt Insjö”, vilket vi tränat under dagen. Strax norr om Växjö fick vi veta att barnen kommit tillrätta. Avbröt och avslutade med ILS. Landning kl 1925. Flygtid 1 tim 5 min.    /Möl
 
 
 

1994=89 uppdrag/ Oha                                                                                           Top

FRÄD 1995 RONNEBY
 

R95001  95-01-11 Nom, Lan, Wa, Asp, M.Jonsson  Q99
Larm Cefyl kl 2150. En fiskare hade blivit sjuk och låg medvetslös ombord på fiskebåten ”Rindi” från Hörvik. Position N5554 E1507. Start kl 2230. Hämtade sjukvårdspersonal 
(Monika) i Karlskrona och var framme vid båten kl 2250. Position N5555 E1504. Det var mycket trångt ombord och vi beslöt att inte ta ner sjukvårdspersonal. Patienten hade
dessutom kvicknat till och var i relativt gott skick. Vinschade ner ytbärgaren, som sedan tog patienten med sig upp i dubbelslinga. Svår vinschning som gick bra! Klara kl 2300.
Åter Karlskrona las där ambulans väntade kl 2315. Landning RON kl 2330. Väder: 300/10 Vind: 350º/30. Flygtid 1 tim.      /Wa

R95002  95-01-30 Pes, Oo, Ny, Man, R.Jönsson  Q91
Larm Cefyl kl 0145. Svårt skallskadad besättningsman på fiskebåten ”Brattvåg”. Pos N5553 E1614. Start kl 0245 via Karlskrona för att hämta sjuksyster. Framme vid båten 0320. Stor trålare med relativt höga master och antenner. Vid nedvinschning av ytbärgaren stannade vinschen tre meter ut och visade sig omöjlig att få igång igen. Fmek, Fnav och sjuksyster lyckades, efter 30 minuters hårt arbete, dra in ytbärgaren i helikoptern. Efter konferens med MRCC landade vi på Hasslö och lämnade sjuksystern till KBV 290, som tog henne till ”Brattvåg”. Därefter landade vi Ronneby kl 0425 för helikopterbyte. Väder måttligt snöfall. Flygtid 1 tim 40 min.     /Oo

95-01-30 Oo, Pes, Ny, Man, R.Jönsson   Q96
Efter helikopterbyte, start kl 0510 mot Sandhamn (Torhamn) där vi hämtade patienten och sjuksystern för transport till Karlskrona lasarett där ambulans mötte. Landning Ronneby kl 0610. Flygtid 45 min.     /Oo

R95003  95-02-04 Beg, Iso, Os, Tor, J.Johansson  Q91
Larm Cefyl 1621. En fritidsbåt med tre personer har drivit till havs vid Fårabäck norr Åhus (N5558 E1422). Start 1633. Framme 1655. Lotsbåt 711 i området .Fritidsbåten hade nått stranden. Vi fick veta att kvinnan på land missförstått situationen. Trodde att en olycka skett. Fann ej nyckeln till sin sambos fars stuga. Tog sig in genom ett fönster, med rejäla skärsår som följd. Uppriven och hysterisk i 40 minuter vid samtal med Rescue Center Stockholm (Bettan). Lämnade området 1700. Landning RON 1720. Flygtid 40 min.     /Os

R95004  95-02-16 Gir, Oo, Wa, Jok, Lautrup   Q96
Larm Cefyl kl 1700. Fiskebåten ”Brämön” hade svår slagsida och behövde omedelbar assistans. Två man ombord. Pos N5605.45 E1622.60. Vi lastade pump, för säkerhets skull,
och startade kl 1715. Under anflygningen fick vi av MRCC veta att männen hade lämnat båten och låg i vattnet. Framme kl 1730. Männen hade överlevnadsdräkter med belysning 
och vi upptäckte lamporna ca 500 m väster om båten, som fortfarande flöt.Vinschningen med joystick gick snabbt och bra, och de nödställda var ombord i helikoptern kl 1735. 
De var i fin form och behövde ingen läkarvård. På egen begäran satte vi av dem vid Grönhögen (Öland) kl 1755. Åter RON med landning kl 1820. Väder: CAVOK. Vind: 240º/ 30 knop. Flygtid 1 tim 5 min.     /Wa    (*VIDEO* 7*)

R95005  95-02-19 Gir, Oo, Wa, Löm, Lautrup  Q96
Kl 1835 ringde VB F17. Polisen i Älmhult hade begärt hjälp med att leta efter en person, som försvunnit på Vissjöns is vid isfiske, 18 km NW Älmhult. Startorder från Cefyl kl 1845. Start mot Vissjön kl 1900. Framme och gjorde vattenkontakt på sjön kl 1925. Sökte av aktuella delar av sjön med såväl NVG som med strålkastare. Klara, men utan
resultat kl 2100. Åter RON med landning kl 2130. Väder: disigt, men bra molnbas. Vind 200º/15 knop. Flygtid 2 tim 30 min.
 

R95006  95-02-27 Söl, Möl, Fl, Ejd, A.Olsson   Q92
Cefyl larmade i luften. Skadad rysk sjöman ombord på fartyget ”Delphinus”. Läge SE Utklippan. Vi befann oss i skärgården strax väster Ronneby. Mannen hade bara brutit två fingrar, så vi gick direkt utan läkare. Vinschning i dubbelsele (pos: N5550 E1612) och avlämning på Karlskrona lasarett ua. Larm kl 1440. Landning RON 1540. CAVOK. Flygtid 1 tim.      /Möl

R95007  95-03-02 Möl, Las, Sög, Ejd, A.Olsson  Q92
Vid ankomst till Divisionen (kl 0645) fick vi av Cefyl att man observerat nödraketer i Hanöbukten. Omedelbar start. I luften kl 0655. Fick läget på en flotte med två nödställda fiskare, av Karlshamns lotsbåt. Ca två minuter innan vi nådde fram fick vi veta att de nödställda bärgats av lotsen. Tog lite fina bilder och film, innan vi avbröt och gick mot Ronneby. 
Läget på platsen där fiskebåten flöt med fören över ytan var: N5602 E1457. Väder: Sikt > 10. Molnbas ~2000 fot. Flygtid 35 min.     /Möl    (*VIDEO 8*)

R95008  95-03-25 Söl, Iso, Wa, Asp, M.Jonsson  Q90
Larm Cefyl kl 0905. En man på Ungskär hade skjutit sig i foten! Start kl 0915. Landade Karlskrona las och hämtade sjukvårdspersonal. Framme vid Ungskär kl 0930. Där fick vi beskedet att mannen redan transporterats mot Karlskrona med båt. Vi återvände till Karlskrona med läkaren, med landning kl 0935. Därefter övningsflygning. Väder: CAVOK. Vind: NW/ 20. Flygtid 30 min.

R95009  95-04-25 Möl, Nom, Jon, J.Johansson  Q91
Cefyl larm 2235. Fiskare ombord på ”Samona” i läge N5543 E1443 hade hällt kokhett potatisvatten över mage, lår och det som befinner sig däremellan. Vi startade kl 2318 och gick via Karlskrona las och hämtade upp en ”syrra”. Efter kontakt med ”Samona” och nytt läge, nådde vi fram kl 2354. Farkosten påminde mer om ett piggsvin än en fiskebåt, så vi utförde
bårvinschning med joystick. Klockan 0025 var mannen ombord och vi gick mot Karlskrona las, där vi landade kl 0051. Väder sikt > 10 Vind NE 40. (Hemma 0105).
Flygtid 1 tim 35 min.     /Möl    ”Syrran” heter Monika Dalström.    /Jon.

R95010  95-05-11 Ade, Gu, Lo, Eng, A.Olsson  Q96
Larm Cefyl 1305. Vikingabåt saknad mellan Kivik – Hälleviksområdet. Under start till Säljö, fick vi larm om saknad båt. Gick till Säljö lastade av utrustning. Startade mot området, 
sökte av området mellan Kivik och Hällevik + Hanö och kusten hem till Ronneby. Landade Ronneby kl 1500. Väder: Kraftiga regnskurar i sökområdet, övrigt 500 m molnbas sikt 10 km. Flygtid 1 tim 55 min.     /Lo

R95011  95-05-21 Gir, Kr, Wa, Fol, H.Johansson  Q96
Vi fick via VB F17 att MB ville ha identifierat och positionsbestämt några marina fartyg söder Öland. Start 1210. Framme i området fick vi kontakt med en algerisk ubåt, en fregatt samt ett tyskt signalspaningsfartyg. Vi tog positionen på dessa och rapporterade till sjöbevakningen. Vi tog även foto och videofilm, som överlämnades till VB F17 efter landning. 
Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 5 min.     /Wa     (*VIDEO 9*)

R95012  95-05-31 Gir, Gu, Os, Psn, Edlund   Q97
Larm från Cefyl 1242. Flicka på Hanö, som under fotbollsspel blivit tacklad och fått en gren inspetsad i vaden. Startade 1250 mot Karlshamn och hämta syster. Flickan fick smärtstillande och dropp, och flögs till Karlshamn. Vi fick kupera och vänta. Eventuellt skulle hon transporteras vidare till Karlskrona. Så blev dock inte och vi återvände Ronneby.
Flygtid 30 min.     /Gu   PS. Bo-Gunnar var idag (06-01) i kontakt med Karlshamn las. Det var INGEN GREN, det var benpipan, som trampats ner i jorden och lurat alla
skolfröknarna, sjuksystern och besättningen. Sensmoral: LITA INTE PÅ VAD DU SER!!  DS.

TACKBREV Hej F17! Tack för att ni kom och räddade mej.Fast det är ju er plikt. I slutet av juli ska dom ta väck ställningen. Ni på F17 är värda en ros. Jag kan cykla och gå utan krycker. Puss och kram Sanna Johansson, Bromölla.

R95013  95-06-03 Lug, Gu, Fl, Psn, Edlund   Q96
Beredskapshöjning 0810 av Cefyl. Orsaken var upptäckten av två livflottar och en motorhavererad fiskebåt mellan Utklippan och polska kusten. Innehållet var ”flyktingar”. KBV och ett av marinens fartyg stävade mot platsen, men ville ha oss startklara om något skulle krångla. Väl ombordtagna – 16 i marinfartyget och resten – 13 stycken i Kustbevakningens KBV290, ansåg KBV att några kanske behövde tillsyn av läkare. Vi startade 1010, hämtade två läkare i Karlskrona och vinschade ner dem till KBV290 kl 1047. Efter en stund meddelades att vi kunde ta tillbaka en av doktorerna och gå hem. Den andra stannade ombord med våra nya skyddslingar. Vi lämnade KBV290 kl 1105 och gick via Karlskrona 
las till Ronneby med slutlig landning 1135. Flygtid 1 tim 25 min.     /Fl

R95014  95-06-06 Las, Lug, Hg, Aso, Månsson  Q96
Larm från Cefyl 1313 angående PA 28. Befarat haveri vid Färjestaden. Två man ombord. Start 1317. Kl 1324 order avbryta, flygplanet hittat i hangaren på Kalmar flygplats. Landning F17 kl 1331. Flygtid 20 min.     /Hg

R95015  95-06-19 Gir, Kr, Os, Man (Asp beredskap), ytb  Q97
Larm Cefyl 0710. En strandad segelbåt har observerats vid Torekov. Start 0727. Framme 0815. Avsökte strandområdet 2 M söder och norr Torekov. Vingaskären samt västsidan av Hallands Väderö. Kl 0905 meddelar MRCC att den nödställde hört av sig på telefon från en stuga och att han simmat iland. Landning 0940. Vind 270º/ 25 knop. Flygtid 2 tim 10 min. (Kl 0730 ringde Håkan E till Asp:  - ”Godmorron Agne, du har just nu missat ett räddningsuppdrag”).

R95016  95-07-04 Söl, So, Hg, Aso, Mörnhed   Q99
Under flygning hördes May-Day på kanal 16 kl 1058. Landade och satte av passagerare och startade mot haveristen 1103. Haveristen hade brand ombord. Fem mans besättning. Pos: N5518.8 E1420.9. Flera fartyg i området (Bornholmsgattet). Framme 1136. Vi var färdiga att lyfta över rökdykarmateriel från fartyget ”Ekfors”, då haveristen ”Pamela” anmälde att branden var under kontroll. Allt väl kl 1139. Åter F17 kl 1211. Vind 260º/ 25 knop i området. Ledningen skedde från Lyngby radio. Mycket bra ledning!Flygtid 1 tim 15 min.     /Hg

R95017  95-07-04 Las, Gir, Sög, Löm, Mörnhed  Q99
Brädseglare i nöd. Saknad utanför Abbekås (N5522 E1333). Vi fick larmet i luften av Cefyl 1925. Brädseglaren blev undsatt av ytenheter innan vi kom fram. Landade Ronneby 2040. Väder CAVOK vind 290º/ 15 knop. Flygtid 1 tim 15 min.     /Sög

R95018  95-07-05 Las, Gir, Sög, Löm, Mörnhed  Q99
Baby 1.5 år gammal med andnöd (astma) på Långören (N5603 E1550). Larm från Cefyl 2105. Flög via Karlskrona för läkare. Landade Långören 2130. Mor och barn flögs till Karlskrona. Barnet utom fara. Landade F17 2150. CAVOK. Flygtid 30 min.     /Sög

R95019  95-07-06 Las, Gir, Sög, Löm, Mörnhed  Q99
Incidentstart Visby. Höjning av beredskapen beordras av Cefyl. Vi startar NE. I luften 1620 – 1650. Väder: CAVOK. Flygtid 30 min.

R95020  95-07-07 Las, Gir, Sög, Löm, Mörnhed  Q99
Incidentstart Visby. Cefyl beordrar oss starta NE. Flygning 1220 – 1325. Väder CAVOK. Flygtid 1 tim 5 min.

R95021  95-07-09 Las, Gir, Sög, Löm, Mörnhed  Q99
Vid start av planerad övningsflygning, fick vi på radion uppgift om skogsbrand från ett civilt sportflygplan. Brand 4 km väster Saxemara. Vi flög till branden och dirigerade brandbilarna till plats. Flög därefter till F17 och hämtade tunnan och deltog i släckningen. Branden var liten och släcktes snabbt. Flygtid 40 min.

R95022  95-07-10 Ade, Gu, Oha, Ejd, Sandberg  Q96
Efter start för övning söder kusten, fick vi larm via HF från Cefyl kl 1324. Fritidsbåt med två vuxna, två barn samt en hund hade förlist ~4 M norr Borgholm. De nödställda togs upp i en annan fritidsbåt innan vi hunnit fram. Enligt uppgift syntes stäven på den förlista båten fortfarande ovan vattenytan. Kl 1402 fann vi i pos: N5656.55 E1640.31 en samling flytande 
föremål (dynor, sjökort, fendrar mm). Trots 45 minuters sökning i lovart om nämnda position fann vi ej båten. KBV281 fanns på plats i området då vi lämnade mot Ronneby.
Väder: CAVOK. Vind måttlig nordlig. Flygtid 1 tim 55 min.

R95023  95-07-10 Erk, Söl, Os, Hel, Sandberg  Q96
Larm Cefyl 2000. ELT -signal mottagen vid två tillfällen i pos: N5633.5 E1759.0. Start 2015. I luften får vi veta att M/S ”Maasdam” från Holland saknar sin ELT. Framme vid ELT:n 2120. Y-man tog upp den i famnen. – joystick.Tog ELT:n till RON, då fartyget befann sig i pos: N5704 E1851. Fartyget var ett passagerarfartyg med 1300 passagerare. Landning 2210. Väder: CAVOK. Vind 050º/ 20. Flygtid 2 tim 10 min.     /Os

R95024  95-07-13 Gu, Ade, Oha, Ejd, Sandberg  Q97
Höjd beredskap pga att ”fisken”, som är baserad på Visby, startade österut. Vi beordrades starta mot Ölands södra udde kl 1024. Vid Ölands södra grund – åter mot RON. Landning 1126. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim.

R95025  95-07-16 Söl, Erk, Os, Hel, Sandberg  Q97
Larm från Cefyl 1810. Start 1824. En segelbåt hade observerats segla utan besättning utanför Storkläppen (Västervik). Strax efter start meddelar Göteborg Rescue - Center att situationen var under kontroll. Flygtid 5 min.      /Os

R95026  95-07-17 Kr, Beg, Wa, Asp, Riede   Q97
Larm Cefyl kl 2235. En 59-årig dansk besättningsman på danska segelbåten ”Jubii” hade drabbats av hjärtproblem och behövde omedelbar sjukhusvård. Start kl 2310 mot Karlskrona 
las där narkossköterska hämtades upp. Framme vid segelbåten kl 2350 i pos: N5628.02 E1653.87. Det var en liten (28 fots) båt med hög mast och stag överallt, samt ett stort vindroder i aktern. Vi vågade inte vinscha ner ytbärgaren på båten, utan satte honom i vattnet så att han fick simma  fram. Det fanns ingen chans att vare sig vinscha ner sjv -personal eller bår. Patienten måste tas med sele. Vi valde att genomföra vinschningen med hjälp av joystick. En utomordentligt svår vinschning, som Asp genomförde med stor skicklighet. Klara kl 0010 och landade Karlskrona las kl 0045 där ambulans väntade. Åter RON kl 0055. Väder: CAVOK. Vind: SW/ 40 Flygtid 1 tim 45 min.     /Wa

R95027  95-07-25 Pes, Joo, Ny, Eng, Mörnhed  Q97
Larm Cefyl 2155. Brinnande motorbåt ost Fågelmara. Start 2210 mot Aplanabbens camping (söder Kristianopel) varifrån båten hade observerats av flera personer ca 2 km söderut. När vi kom till platsen var vädret bra och skymning rådde. Vi avspanade området söderut och när det blev mörkt spanade vi med NVG. Tre båtar spanade också.Vi avbröt efter en och en halv timmes sökning utan resultat. Förmodligen var det något ljusfenomen i samband med solnedgången folket hade sett. Väder: CAVOK vind 060º/ 10 kmt. Flygtid 2 tim.   /Joo
 

R95028  95-07-26 Pes, Joo, Fl, Eng, Mörnhed   Q97
Vid övningsflygning fick vi larm 1753 från Cefyl om skadad besättningsman ombord på estniska fiskebåten ESZC ”Köresaare” i läge N5547 E1605. Vi gick till Karlskrona lasarett och hämtade sköterska. Framme vid båten 1830. Besättningsmannen var kraftigt skadad i ena handen. Vi satte ned y-man och tog upp båda i dubbelsele. Besättningsmannen blödde rejält. Vi tog honom till Karlskrona lasarett och var åter i Ronneby 1853. Väder CAVOK vind 180º/ 20 kmt. Flygtid 1 tim.      /Joo

R95029  95-08-01 Las, Oo, Hg, Man, S.Sandberg  Q92
Larm från Cefyl 1730 angående brand Värnamo. Start 1746 med två brandtunnor. I området (ca 5 norr Värnamo) fanns fyra bränder längs järnvägen. Folk fanns på plats. Förbindelsen med brandledarna dålig. Filip 4 (Vetlanda) ok. 6.5 km till bra vattentag. Fällde 12 tunnor. Strax innan vi avbröt (pga bränsle och nästan ingen rök) anlände Y68, som fortsatte fällning. Förbindelse med Cefyl fungerade på HF!! Flygtid 2 tim 40 min.     /Hg
 

R95030  95-08-08 Lan, Nom, Jon, Man, Thidén  Q99
Larm i luften ~1115 efter genomförd vinschning på Säljö. En upphittad surfingbräda med segel i vassen på Senoren och man misstänkte att en man saknades. Vi fick av MRCC Göteborg ett sökområde söder och sydost om Säljö, som vi delade med Y73. Vi sökte i 20 minuter tills ”Camilla” från Hasslö meddelade att ägaren hade kommit upp långsides och meddelat att hans bräda slitit sig på natten. Avbröt och gick mot F17. Landning 1145. Bra väder. Flygtid 20 min.     /Lan

R95031  95-08-09 Erk, Gu, Wa, Psn, Thide´n   Q99
Efter start upptäckte vi rök norrut. Kl 1705 kunde vi larma LAC om en skogsbrand W Eringsboda. Vi återvände hem och hämtade tunna. Vi tog vatten i Justerhövden och hade en omloppstid på ca tre minuter. Efter 16 tunnor var branden under kontroll och vi återvände till RON med landning kl 1900. Fint väder och SW -vind. Flygtid 1 tim 20 min.     /Wa

R95032  95-08-26 Lan, Möl, Fl, Jok, C.Månsson  Q90
Larm från Cefyl 0932 om EPIRB i pos: N5550 E1650. Start 0947 mot punkten. Inget där. Inget utslag – ingenting. Gick efter kontakt med Rescue center Göteborg mot två nya lägen. Första – tomt. Andra Maltésflaggade bulkfartyget ”Hubero”, som svor sig fri från att ha pillat på någon nödsändare. Bra väder med enstaka skurar. Hemma igen kl 1127.
Flygtid 1 tim 40 min.     /Möl

R95033  95-08-28 Möl, Lan, Fl, Jok, C.Månsson  Q90
Larm från Cefyl 0435 om försvunnen man i gummiflotte söder Valjeviken. Start 0545, men fick strax efter start att mannen kommit tillrätta. På väg hem såg vi att det brann på tippen IGEN ! Anmälde till SOS - Alarm och landade igen kl 0555. Väder: God sikt med cumulushimmel. Flygtid 10 min.     /Möl

R95034  95-08-28 Gir, Joo, Ny, Aso, Riede   Q99
Larm från Cefyl 1930 om sjuk man ombord på lettiska fartyget ”Ziedonis” vid Ölands södra. Besättningen hade påbörjat mun mot munmetoden.Start 1945 och hämtade sjuksköterska 
i Karlskrona. Framme vid fartyget kl 2025 i pos: N5621 E1710. Sköterskan konstaterade att mannen var död. Förmodligen hjärtinfarkt. Vi vinschade upp honom och tog honom till Karlskrona. Åter RON 2130. Fina vädret. Flygtid 1 tim 40 min.     /Joo

R95035  95-08-31 Joo, Gir, Ny, Aso Riede   Q99
Vid övningsflygning på väg hem, fick vi larm från MRCC Göteborg, om ett Mayday vid Ölands södra kl 1550. Vi landade för att fylla på bränsle och startade igen 1625. Framme i området 1645. Man hade haft pejlutslag i 110º från Utlängan. I området observerades ett stillaliggande fartyg, som vi gick mot, men väl framme konstaterade vi att det gick med mycket låg fart mot vinden. Vi fortsatte sökandet i området tills MRCC kom in och meddelade att en rysk segelbåt, som gått på grund vid Ölands ostkust och bogserats till Gräsgård, hade sänt ut nödmeddelandet. Vi avbröt och gick till Ronneby. Väder: God sikt 7/8 200 m. Vind 030º/ 50 knop. Flygtid 2 tim 15 min.     /Joo

R95036  95-09-01 Gir, Joo, Ny, Aso, Riede   Q99
Larm Cefyl 1820. PA-28 med motorstörningar vid Växjö. Start 1828. Vi fick avbryta efter fem minuter, då flygplanet hade landat lyckligt på Kronobergs flygplats. (Det sades att det var baschefen S.B. Löövs dotter). Flygtid 10 min.     /Joo

R95036  95-09-05 Söl, Ade, Lo, Tor, Hellström  Q96
Larm från ARCC (Cefyl) kl 1710. Hämtning av skadad passagerare ombord på färjan ”Lion Queen”, som var på väg mot Karlskrona. Pos: 4 M SE Utklippan. Start Ronneby kl 1720. Landade Karlskrona lasarett och tog med läkare. Vinschade ner läkare tillsammans med ytbärgare kl 1745. Tog den skadade med vinschbår ombord på helikoptern. Landade Karlskrona lasarett kl 1810 där ambulans väntade. Väder: CAVOK. Flygtid 50 min.    /Söl

R95037  95-09-09 Ade, Söl, Lo, Tor, Hellström  Q96
Larm från Cefyl 1730. SOSAB Växjö önskade helikopter till Aspö, där en svårare bilolycka inträffat. Ambulans var på väg och beräknades framme samtidigt med oss. För eventuell snabb transport önskades helikopter. Startade 1740. Hittade olycksplatsen på södra Aspö, ”Kroken”. Ambulans och brandbil på plats. Ej landningsbart i närheten. Fick ej samband med personalen på olycksplatsen. Rekade landningsplats vid kyrkan på Aspö. När kontakt upprättades med ambulansen var den på väg mot färjeläget, där de ville vi skulle landa. Gjorde ett försök, men omöjligt pga uppvirvlande grus. Föreslog landning på fotbollsplan på norra Aspö. När vi nästan var nere på fotbollsplan, meddelades att den skadade transporterades med räddningskårens båt ”Brandklipparen” till Karlskrona. Landning F17 kl 1810. Flygtid 30 min.     /Ade

R95038  95-09-10 Söl, Ade, Lo, Tor, Hellström  Q96
Kl 0840 ringde Cefyl. Var på plats för ”fisk” - beredskap. En engelsk lastbilsförare på färjan mellan Travemünde – Trelleborg saknades. Färjan hade lämnat Travemünde lördag kväll och var i Trelleborg söndag morgon, då han saknades. Vi fick uppgift att söka PIW (person in water) på sträckan Trelleborg – Mønsklint (N5457 E1232). Startade RON 0855 och hade tankat 2000 kg. Framme och påbörjade sök 0940 mot Mønsklint. Gjorde två resor tur och retur utan resultat. Livräddningskryssaren ”Hans Hansson” m fl deltog i efterspaningen. Dansk helikopter, 277 sökte från Møn och sydväst. Landade RON 1125 med ca 400 kg bränsle kvar. Väder i området, mulet, sikt ca 8 km. Flygtid 3 tim 30 min.  /Ade
 

R95039  95-09-10 Ade, Söl, Lo, Tor, Hellström  Q96
Larm 1930 från Cefyl. Man ombord på RoRo fartyget ”Dana Corona” med hjärtbesvär. Startade 1940 mot Karlskrona lasarett där läkare togs ombord. ”Dana” hade pos: N5547 E1647, kurs 270º/ 15 knop. Framme 2010. Vinschade ner y-man + läkare. Patienten var på fötter, men togs in i fartyget för omvårdnad av läkaren. Samtliga vinschades ombord med slinga. Landade Karlskrona kl 2055, där ambulans väntade. RON kl 2110. Flygtid 1 tim 30 min.     /Ade

R95040  95-09-16 So, Nom, Wa, Eng, Wal   Q97
Larm Cefyl kl 0030. Tyska segelbåten ”Genesis” med tre man ombord hade gått på grund vid Utklippan. KBV290 och sjöräddningskryssaren ”Camilla” var på plats, men kunde inte gå intill. Start kl 0040 och framme 0055. Vi vinschade med hjälp av joystick ner Peter, som sedan tog dem, en och en, med sig upp. Allt gick utmärkt. Kl 0110 var de ombord och vi flög dem till Söderstjärna, där polis tog hand om dem. Åter RON med landning kl 0135. Väder: Molnbas ca 150 m, sikt 2 – 3 km. Flygtid 45 min.     /Wa

R95041  95-09-21 Pes, Beg, Ny, Fol, M.Tidén   Q97
Larm Cefyl 1240. Rysk besättningsman på ryskt lastfartyg ”Ingeniör Maltuskej” 6 M syd Utklippan, skadad i handen. Start 1250 via Karlskrona för hämtning av två sjukvårdare. Framme vid fartyget kl 1310. Landning på däcket. Position: N5553 E1655. Den skadade kunde inte bårtransporteras pga trånga utrymmen ombord. Start mot Karlskrona 1325. Landning lasarettet 1335 och åter RON 1345. Bra väder i området. Flygtid 55 min.     /Beg

R95042  95-10-23 Joo, Oo, Wa, Jok, Mörnhed  Q99
Larm Cefyl kl 1830. En besättningsman på tyska lastfartyget ”Remmer” (Limassol) hade hängt sig. Pos: NE Ölands södra.Start kl 1850. Hämtade sjukvårdspersonal på Karlskrona las.
Framme vid fartyget kl 1930. Vi vinschade ner ytbärgare och sjukvårdspersonal. Mannen konstaterades vara död (EKG) och lämnades kvar ombord. Pos: N5617 E1647. Klara kl 2015.
Åter mot RON via Karlskrona las. Landning kl 2050. Väder: CAVOK Vind: 210º/ 25 knop. Flygtid 2 tim.      /Wa

R95043  95-10-25 Gir, Joo, Wa, Hel, Sandberg  Q99
Larm Cefyl kl 1655. Fiskebåten ”Albatross” från Limhamn hade sprungit läck i pos: N5557 E1644. Lastade två länspumpar och startade kl 1710. Under anflygningen fick vi fel på radarn och då det var osäkert om vi skulle kunna lokalisera ”Albatross” utan radar begärde vi att Q90 från RON skulle starta med reservpumpar. Vi fann emellertid fiskebåten i angiven
position kl 1740. Vinschade ner en av pumparna med hjälp av joystick. Befälhavaren på fiskebåten föreföll att vara onykter. Hans radiokommunikation var osammanhängande och rörig. Vi beslöt att låta ytbärgaren stanna i helikoptern. Det tog en bra stund innan man lyckades få länsningen att fungera, men kl 1840 gick allt ua och vi levererade pump nr 2 som reserv. Startade mot RON med landning kl 1915. Väder: sikt 6-8 km och stjärnklart. Vind: 240º/ 20 knop. Flygtid 2 tim 5 min.     /Wa     (*VIDEO 9A*)

R95044  95-10-25 Las, Gu, Sög, Jok, Wal   Q90
Q99, som startat mot läckande fiskebåt, anmälde radarfel och begärde assistans. Start kl 1750 mot pos: N5558 E1644. Q99 lyckades dock genomföra sitt uppdrag och vi behövde inte ingripa. Landning RON 1945. Flygtid 1 tim 55 min.     /Sög

R95045  95-10-26 Las, Gir, Wa, Hel, Sandberg  Q99
Kl 1740 ringde Cefyl angående en eventuell nödsignal på 121.5 Mhz någonstans mellan Ölands Norra Udde och Hultsfred. Start kl 1800 mot ÖNU. På 3000 fot fick vi in en stark signal på Sök-75 och FR31. Riktningsvisningen stämde emellertid inte på Sök-75, varför vi övergick till Homing. Signalen var inte lik någon vi hört tidigare. Framme vid ÖNU fick vi plats över några master och gjorde en slinga ner. Det rådde då inget tvivel om att signalen kom från en av tre master, som står ca 2.5 km SW om Ölanda flygplats. Vi återvände mot RON med landning kl 2015. Väder och vind: ua.PS. Tekniskt fel på Sök-75 (121.5 Mhz). DS. Flygtid 2 tim 15 min.     /Wa

R95046  95-10-27 Las, Gir, Wa, Hel, Sandberg  Q99
Larm Cefyl kl 2035. En ELT gick i området Hässleholm – Landskrona. Start kl 2110. Kl 2130 fick vi order att gå mot Ängelholm. Strax söder Örkelljunga fick vi kontakt med nödsändaren. Plats över Ljungbyhed. Landade och tystade nödsändaren med hjälp av vakthavande flottiljpolis och representant från Ljungbyheds flygklubb. ELT satt i : SE- KUF.
Åter mot RON med landning kl 2310. Väder: CAVOK. Vind: W/ 35-40 knop. Flygtid 1 tim 35 min.     /Wa

R95047  95-10-31 Pes, So, Hg, Tor, Mörnhed   Q90
I samband med inhovring efter övningspass, hörde vi på kanal 16 att MRCC Göteborg efterhörde sjöräddningsenheter i Karlskronaområdet. Vi anmälde oss på kanalen ~1600. Vid telefon -kontakt fick vi att två pojkar från Sturkö, ej kommit hem efter fisketur. Start 1620 för avspaning av området Sturkö – Utlängan. 1700 kom besked om att pojkarna kommit tillrätta. Landning RON 1725. Väder och vind ua. Flygtid 40 min. Detta var mitt sista uppdrag     /Pes.

R95048  95-11-08 Lan, Oo, Oha, Jok, C.Månsson  Q96
När vi avslutade vinschning av Marinens OHS vid Kungsholmen och skulle vända näsan hemåt mot utlovad tårta till fikat, larmade Cefyl om man överbord söder om Listerlandet. Vi gick mot Hällevik och hittade en strandad 7 m fiskebåt (SG 9) på östra sidan av inloppet till Hällevik, N5600.18 E1442.67. MRCC ville ha båten undersökt, men när vi hovrade fram lossnade båten från grundet och drev ut. Vi övergick då till Joystick och kunde konstatera att båten var tom, samt att båten gick på tomgång. Vi sökte längs båtens troliga färdväg och längs stränderna i närheten tillsammans med nio båtar och KBV - flyg. När bränslet var på upphällningen gick vi hem för att tanka och fika. Naturligtvis hade våra kamrater, i all välmening, för att den inte skulle förstöras, ätit upp all tårtan.Eftersom Marinen hade tekniskt uheld på sin beredskapshelikopter fick vi ge oss ut på ännu ett resultatlöst sök.
Svag vind, månsken och kanonsikt. Flygtid 4 tim 55 min.     /Oo

R95049  95-11-10 Lan, Oo, Oha, Jok, C.Månsson  Q90
Kl 1551 uppfattades signaler (ELT/EPIRB?)på fq 121.498 Mhz av passerande satellit. Pos: N5608.8 E1628.6 (SE Ölands södra udde). Larm Cefyl kl 1625. Start 1640. Vi flög på 
2000 fot till aktuell position, utan att uppfatta några signaler vare sig på Sök-75 (121.5) eller vår flygradio. Med hjälp av vår radar konstaterades att inga rr-ekon fanns i närheten av denna punkt. Vi gick sedan från nämnda punkt på kurs 120º i 20 distansminuter. Inte heller här kunde något misstänkt uppfattas. Landning F17 1757. Väder: Sikt~3 km i duggregn. Molnbas 300 fot 8/8. Flygtid 1 tim 15 min.

R95050  95-11-14 So, Lan, Oha, Psn, S.Sandberg  Q90
Under övningsflygning söder Karlskrona hörde vi på VHF kanal 16 att containerfartyget ”Baltic Eagle” bad om assistans, då det fanns en skadad besättningsman ombord. Vi tipsade Cefyl om vår möjlighet att hjälpa till. – Efter en stunds väntan fick vi övergå till Rescue - Center Göteborg och ombads av dem att bistå. Vi gick till Karlskrona las och fick, efter ytterligare en stunds väntan en läkare och en sjuksköterska med ombord, som vi tog med oss till fartyget. Framme vid fartyget kl 1043 i pos: N5555.8 E1621.09. Där vinschade vi ombord sjukvårdspersonalen, y-man + bår på ”Baltic Eagle”. Patienten, som brutit ben och arm + ev. bäckenfraktur och inre skador hade fallit ca 6 meter ner i kölsvinet genom en 
liten manlucka, vilket försvårade och fördröjde räddningsarbetet. Till slut, 1155 hade vi patienten ombord i helikoptern. Kl 1208 landade vi Karlskrona lasarett, där ambulans väntade.
Landning F17 kl 1214. Väder: sikt 4 – 20 km. Vind 240º/ 10 knop. 4 – 6/8 moln. Flygtid 1 tim 50 min.     Lan/Oha    (*VIDEO 10*)

R95051  95-11-17 Iso, Joo, Lo, Man, Wal   Q99
Order från Cefyl att ombasera till Halmstad för att kunna undsätta folk, som sitter fast i sina bilar på E6 i snöstorm. Ombaserade kl 1550 i rykande snöstorm. Vi steg till 2000 fot och gick raka spåret, temp. -6º. Landade Halmstad 1700. Där fick vi avvakta och till sist fick vi hålla jour på hotellet. Inget hände under natten, så 1000 ombaserade vi till Ronneby igen. 
Väder: Snöfall 2.5 km sikt 180 m molnbas. Vind nordlig 50 knop. Flygtid 1 tim 10 min.     /Joo

R95052  95-11-22 Ade, Nom, Os, Hel, Hesling   Q99
Larm från Fl kl 1415 under övningsflygning vid Tärnö. Medvetslös man(~30år) på Harö. Hämtade sjukvårdspersonal på Karlshamns las 1420. På Harö 1425. Mannen fanns i vilorummet på en KA-batteripjäs. Mannen var vaken och sjuksköterskan kunde ej finna orsaken till svimningen. Mannen kunde själv ta sig ur KA -batteriet för att därefter transporteras till Karlskrona las. I Karlskrona kl 1505. Medföljande personal: Sj.sk Elisabeth Reyshman (Narkos). Ambulansförare: Stefan Svensson, Bengt Skywell. Väder CAVOK.
Flygtid 30 min.     /Os

R95053  95-11-23 Las, Ade, Os, Hel, Hesling   Q99
Larm Cefyl 2125. ELT norr Halmstad. PA28 med tre ombord under inflygning saknad. Startade 2155 mot Halmstad, höjd 2500 fot över moln. Kraftig motvind ~35 knop. Hörde nödsändaren kl 2224 40 M från Halmstad. Tog en plats på ELT, höjd 2500 fot kl 2253: RN 629541, 131698. Vi bedömde platsen var ganska bra och meddelade Cefyl läget. Vädret Halmstad : dålig sikt, regnskurar med molnbas ~400 fot QNH. Radarleddes för ILS-inflygning. Vid inflygningen konstaterades ELT i läge väster om grundlinjen. Läget på ELT översattes på kartan till i närheten av masten på Nyårsåsen. Landade Halmstad och tog ombord tre man från väntande ambulans. Hovrade mot ELT -läget på låg höjd i dålig sikt. När vi kom fram till Nyårsåsens stigning var det stopp. Där fanns räddningsfordon i väntläge. Landade och Bo-Gunnar tog kontakt med räddningsstyrkan för att på kartan visa vårt pejlade läge för ELT. Ambulansmännen anslöt sig till räddningsstyrkan. Vi startade och steg upp till 1500 fot för ny platstagning på ELT. Platsen vi fick var i RN: 629513, 131710. Därefter ånyo ILS-inflygning till Halmstad. Landade och tankade upp. Kl 0121 meddelades att haveriplatsen var funnen och att en man hittats vid liv. Lämnade Halmstad 0140 och landade 0220. (Haveriet tog två liv och skadade en man svårt). Flygtid 2 tim 30 min.     /Ade

R95054  95-12-06 Erk, Gu, Hg, Aso, Nilsson   Q90
ELT. Pos: N5508 E1341 (SSW Ystad). Fick uppdraget i luften 1735. I position kl 1805, ingen kontakt. Sökte i området efter fartyg, som skulle kunnat vara i position vid aktuell tidpunkt (~8 M från positionen). Ingen kontakt. Avbröt 1840. Åter Ronneby 1915. ELT:n hade hörts redan kl 1400 samma dag i området enligt Cefyl.Flygtid 1 tim 40 min.     /Hg

              95-12-29 Söl, Lan, Os, Eng, J.Gustavsson  Q99
1500 larm Cefyl/räddningsledare brandkår. En man tros ha gått ner sig mellan Salttärna och Trolleboda. Vi kan ej starta då underkyld dimma kommit in över kusten och fältet. 
- Den saknade återfanns senare på eftermiddagen i en vak….

R95055  95-12-31 Lan, Söl, Os, Eng, J.Gustavsson  Q90
Larm Cefyl 2030. ELT -signal. Läge Degeberga N5555.9 E1348.7 och N5550.8 E1358.0. Fördröjd start pga tekniska problem. Start 2128. 2 – 3 styrkelampor, men ingen ljudsignal. 
Tankade Sturup. Ingen satellitposition vid tredje passagen. Flög via Kåseberga (Q99) och Everöd utan resultat. Landning RON 2323. Väder CAVOK. Flygtid 1 tim 40 min.
 
 

1995=57 uppdrag/ Oha                                                                                              Top

FRÄD 1996 RONNEBY
 
 

R96001  96-01-04 Gir, Erk, Wa, Fol, Hesling   Q99
Kl 1800 ringde Cefyl och förvarnade om ett ev sjöräddningsuppdrag. En besättningsman hade tagit en överdos av amfetamin, ombord på finska RoRo fartyget ”Mini Star”. Kl 1820 fick vi startorder och gick via Karlskrona las för att hämta sjukvårdspersonal. Fartyget var stort och vi landade på däck kl 1915. Pos N5538 E1503. Patienten fick motgift och blev snabbt bättre. Pga den idiotiska placeringen av ”sjukan” ombord, var det omöjligt att transportera patienten i bår. Han fick, med stöd av Folkesson och Hesling, själv gå till helikoptern. Patienten lämnades vid Karlskrona las, där ambulans väntade kl 1950. Åter RON med landning kl 2005. Väder och vind: ua Flygtid 1 tim 5 min.     /Wa

R96002  96-01-20 Gu, Beg, Oha, Aso, M.Lilienberg  Q97
0955 begäran från SOS - Alarm i Växjö om hämtning av person med hjärtproblem på Hanö. Start 1005 via Karlshamns lasarett för hämtning av sjukhuspersonal (tre stycken). Landning Hanö 1025. Start från Hanö 1055 med en äldre man. Landning Karlshamn 1105. Personalen bjöd på fika. Åter Ronneby 1220. Bra väder. Flygtid 30 min.     /Beg

R96003  96-01-24 Las, So, Hg, Tor, Gustavsson  Q90
Larm från polisen via Fl-tornet angående saknad orange båt med en man ombord. Yttre Stekön – hamnen i Ronneby, kl 1450. Start 1455. I området 1500 och upptäckte omedelbart båten mellan Karön och Tornh. Mannen rodde (hade troligen tappat motorn). Vi meddelade polisen samt kontrollerade att han fortsatte ro mot Ekenäs - hamnen. Allt väl. Landning F17 kl 1510. Flygtid 15 min.     /Hg

R96004  96-02-03 Gir, Lug, Jon, Asp, R.Johansson  Q90
Kl 1558 larm från Cefyl. ”Man överbord i pos N5557 E1626, starta!” Start kl 1608. MRCC Göteborg leder på kanal 16. Man överbord från ryskt fartyg med stationssignal: P3KD6. 
Vi hör på radion att det ryska fartyget haft ögonkontakt med mannen i vattnet, men ca kl 1616 så försvinner han. I luften får vi ett nytt läge: N5552.9 E1628.1. Vi är nästan framme vid den punkten innan vi får ett riktigt läge: N5557.7 E1628.7. Ett finskt fartyg, ”Finntrader” finns på plats och ger korrekt information. Kl 1636 är vi framme och hittar en livboj med ljus i pos: N5557.28 E1628.48. Bojen ska ligga nära den saknade, men det är svårt att få fram exakta uppgifter av ryssen. Enligt uppgift var den saknade naken då han föll eller hoppade i vattnet (troligen självmord). I området finns två ryska fartyg, som ligger stilla W och SW om bojen, samt ”Finntrader”, som sakta rör sig strax öster om bojen. Vi avspanar området noga nära bojen och utökar sedan området mot norr. Vinden är nordlig 12-15 knop. Sjön är svagt brytande, men tilltar något med tiden. Ett holländskt? fartyg, ”Vlieland” går rakt genom sökområdet från norr och stannar sedan upp strax söder bojen. Under den första halvtimmen har vi bra sökförhållanden men sedan kommer skymningen, och från kl 1713 till 1725 spanar vi med hjälp av strålkastare. Kl 1720 finns KBV171 i området och utses till OSC. Han organiserar en ”kratta” med hjälp av ca 10 fartyg, som finns på plats. De börjar från söder vid bojen och går norrut. Kl 1725 avbryter vi. Vi har då avspanat ett område runt bojens läge kl 1636 samt norrut ca 1 M. Landning RON 1748. (P3KD6 = ”Kommunary Nikolayeva”). Flygtid 1 tim 40 min.     /Jon

R96005  96-02-06 -- 07 Joo, Beg, Sög, Ejd, J.Gustavsson  Q90
Larm Cefyl 2210. Skridskoåkare saknad vid Tosteberga. Det visade sig att han varit bort i 34 timmar vid larm. Start 2255 mot ett sökområde: Tostebergahamn – Landön – Lägerholmarna. Framme 2310. Vi sökte av öarna först och därefter kustlinjen och isytorna. Vi använde strålkastare och NVG. Vi kunde inte upptäcka något utan avbröt sökandet kl 0100 för att återuppta det när det blivit ljust. Start 0805 mot området. Vi tog kontakt med räddningstjänsten på plats. Dom hade tre man ute på isen. Dom hade kontakt med
skridskospår, så vi hakade på spåren, men vi tappade dom efter ett litet tag. Men vi hittade spår några hundra meter därifrån, som vi kopplade på och följde tills dom slutade vid en igenfrusen vak. Vi landade vid en närbelägen ö och gick ut till vaken. Strax efter oss kom brandmännen och började hugga upp vaken, men skaftet på brandyxan gick av, så vi tog fram ”HAMBERGS” yxa och högg med och den står pall mot allt. (Jag tror det är första gången ”HAMBERGS” yxa används skarpt). När vaken huggits upp konstaterade brandmännen att det låg en person på bottnen, ca 2.5 meter djupt. Vi tog draggen och fiskade upp honom till ytan. Därefter fick Y-man hoppa i vaken och slå ett rep om den drunknade, så att vi orkade dra upp honom. Han lades i en liksäck och bars på bår till helikoptern för transport till likbil på land. Isen var ca 1 dm tjock i vaken, men den hade varit ca 3 cm tjock när olyckan
hände, det kunde vi konstatera genom att mäta tjockleken på dom isbitar, som låg runt vaken. Väder: Natt: Vindstilla, 50 km sikt, månljust, - 12º.  Dag:  solsken,   -   8º.
Flygtid 3 tim 50 min.     /Joo     (*VIDEO 11*)

R96006  96-02-12 Iso, Oo, Lo, Psn, M.Liljenberg  Q98
Larm från Cefyl 1605 om hjärtsjuk man på Aspö. Start 1615 via Karlskrona lasarett för att hämta sjukvårdspersonal. På Aspö kunde patienten själv gå till helikoptern och han transporterades till Karlskrona las. Åter Ronneby 1655. Väder: 200 fot, 2 km. Flygtid 40 min.     /Oo

R96007  96-02-27 Las, Lug, Wa, Hel, Elmgren  Q96
Larm Cefyl kl 0545. En besättningsman på fiskebåten ”Lyana” från Sölvesborg (SG 48) hade fått en laxkrok i tummen. Pos: N5553 E1849. Start kl 0630. Hämtade sjv -personal i
Karlskrona (Ulf Johansson). Båten rullade ganska kraftigt, varför vi beslöt att använda joystick. Var sedan framme vid ”Lyana” kl 0730. Det var mycket trångt ombord och endast ett litet vinschutrymme midskepps på babordssidan. Ytbärgaren gick ensam ner och tog med sig patienten upp i en slinga. Vinschningen klar 0745. Patienten fick smärtstillande under
återflygningen. Landning Karlskrona las kl 0835, där ambulans väntade. Åter RON med landning kl 0845. Väder: ua. Vind: syd/ 25 knop. Flygtid 2 tim 15 min.     /Wa

R96008  96-03-01 Las, Lug, Wa, Hel, Elmgren  Q96
Larm Cefyl kl 0940. Fiskebåten ”Mia” (KR 108) hade sprungit läck i pos: N5655 E1659. Då vi var i luften över fältet, landade vi och tog ombord två pumpar. Start kl 0945. Under anflygningen, kl 1010 fick vi besked om att ”Mia” hade tagit sig i hamn (Kårehamn) för egen maskin. Vi var nästan framme i positionen och fortsatte därför till Kårehamn och kunde konstatera att ”Mia” låg där. Återvände mot RON med landning kl 1055. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 10 min.     /Wa

R96009  96-03-03 Las, Ade, Wa, Hel, Elmgren  Q96
Larm Cefyl kl 1755. En äldre man på Hanö hade prostataproblem. Start kl 1810 med landning på fotbollsplan kl 1820. Patienten och en son till honom togs ombord och flögs till Karlshamns las där ambulans väntade. Åter RON med landning kl 1900. Väder och vind : ua. Flygtid 30 min.     /Wa

R96010  96-03-13 Söl, Iso, Lo, Tor, Elmgren   Q99
Larm Cefyl 0230. Svårt sjuk äldre kvinna (90 år) på Aspö. Startade 0300 mot Karlskrona och hämtade en sjuksyster. Färden gick vidare till fotbollsplanen på Aspö där ambulans väntade. Kvinnan var dock kvar i hemmet. Ytbärgaren & syrra åkte med och hämtade kvinnan. Efter ca 20 min kom de åter, och vi lastade patienten och transporterade henne till Karlskrona las där vi landade 0400. Åter Ronneby 0420. Väder: Snöbyar, sikt 2 – 8 km. Flygtid 30 min.     /Iso

R96011  96-03-15 Iso, Söl, Os, Tor, Elmgren   Q90
Larm Cefyl 1730. Kattriven dam på Långören ( N5603 E1558.30) behövde transport till Karlskrona las. Kunde ej gå med båt pga isförhållanden i skärgården.
Start F17 1747. Landning Långören 1800. Landning Karlskrona las 1810. Landning F17 1825. Vädret bra. Flygtid 25 min.     /Söl

R96012  96-03-18 Ade, Gu, Os, Fol, M.Nilsson  Q96
Larm från Cefyl 2043. Fiskebåt låg drivande i pos: N5625 E1652. Båtens namn var ”Sabina”, Gotland. Fiskebåten ”Cherie” fanns vid sidan om, men kunde inte borda pga sjöhävning. Ingen svarade heller på anrop. Startade 2055 mot området. Framme kl 2135. Kontakt med båda båtarna. ”Sabina” låg med släckta lanternor, ljus från styrhytt syntes. En tamp draggade från vänster sida från båten. Radarn snurrade. Vinschade ner Y-man, som genomsökte båten utan att finna någon ombord (radion var igång). Tog upp Y-man och letade medelst sektorsök runt fiskeplatsen, där redskap fanns kvar i läge: N5625 E1704.5.Därefter ett creeping line mönster med 0.3 M bredd och 2 M längd från N5625.0 E1700 i 070º till E1703.
SX-16 lampan slocknade under sökningen, så de återstående ”stearinljusen” var inte till mycken hjälp. Var i området där flera fiskebåtar hjälpte till med eftersök i ca en timme. Inget resultat. Flygtid 2 tim 30 min.     /Ade

R96013  96-03-19 Lan, Möl, Wa, Löm, Nilsson  Q96
Larm Cefyl kl 0700. En besättningsman på fiskebåten ”Lavö” hade symptom på hjärtinfarkt. Båten hade gått i hamn på Utklippan och mannen låg i en barack. Start kl 0710. Hämtade sjukvårdspersonal i Karlskrona och landade på Utklippan kl 0730. Dimma rådd med sikt tidvis ner till 100 m. Sjv -personalen undersökte patienten, som sedan bars ombord i helikoptern. Landade Karlskrona las där ambulans väntade. Åter RON med landning kl 0815. Fiskebåten ”Nordstjärnan” assisterade på kanal 16. Väder: dis och över hav tidvis dimma. Vind: NE/ 15 Flygtid 40 min.     /Wa

R96014  96-03-21 Gu, Ade, Fl, Fol, M.Nilsson   Q96
Larm 1302 angående fiskebåt med brand i styrhytten. Pos: 5 M SE Åhus. I luften 1307 och kontakt med MRCC Göteborg. Enligt uppgift, en person ombord. Just innan vi kom fram – 1322 – meddelade en lotsbåt att dom kommit fram till den nödställde och kopplat för bogsering. Vi kunde se att fiskebåten hette AS12 ”Mona” från Åhus och befann sig på pos: N5542 E1425. Två(!) man ombord. Vi landade Ronneby kl 1352. Flygtid 45 min.     /Fl

R96015  96-03-22 Gu, Ade, Os, Fol, M.Nilsson  Q96
Larm Cefyl kl 1647. Besättningsman med magsmärtor på containerfartyget ”Bremer Export”. Start 1655 via Karlskrona och hämtar upp syster. Framme 1720 i läget N5538 E1509.5. 
Fartyget på kontrakurs. Patienten väntar på däck med väskan i hand. Vinschning av y-man och patient i dubbelsele. Lämnar i Karlskrona 1744. (Patienten, Staniskan Bogun –63-03-14, polack sitter upp under transporten). Landar Ronneby 1750. Väder: sikt 5-8 km, vind NE/10-15. Flygtid 55 min     /?

R96016  96-04-10 Söl, So, Os, Ejd, R.Johansson  Q90
Larm i luften från Cefyl kl 1904. ELT -signal mottagen av civil -flyg. Pos: N5609 E1545. Samtidigt signal på Sök-75 söder Gö i pos: N5601.09 E1518.45 fanns ubåten ”Gotland” med signalboj. Denna hade vådautlösts och besättningen tog själv hand om bojen. Kapten hade förtäljt Cefyl om den snabba insatsen och besättningens moral hade stärkts av att hjälp kommer då nödläge initierats. Väder CAVOK. Vind 030º/ 20 knop. Flygtid 5 min.      /Os

R96017  96-04-11 So, Beg/Söl, Os, Ejd, R.Johansson  Q90/Q99
Larm Cefyl 1430. Fiskebåten ”Lipton” VG59 från Träslövsläge med problem med sin last av sill. Behöver pumpar. Olika positioner: N5535 E1750 och N5600.28 E1706.09. Får start mot södra Öland, för att bestämma ”Liptons” position och situation. ”Lipton” finns i läge: N5602 E1706 och står och stampar mot sjön. Behöver ejektorpump för att minska på sin sillast. Kan ej hjälpa ”Lipton” i detta läge. ”Liptons” läge förhållande stabilt mot sjön ~030º. Vill ändra kursen till W, men detta är inte rådigt med tanke på sjöhävningen. ”Hugo Hammar” på väg ut - fyra timmar kvar att gå. Återvänder till Ronneby. Väder 030º/ 60 kmt. CAVOK.Flygtid 1 tim 25 min.

Åter start 1650 mot Ölands södra udde. Stand by för ”Lipton” och avvaktan på start för Q96 från Visby. Q96 har med sig en ejektorpump, som även tar med sillen. Start 1920 från Ö.S.U. Framme vid ”Lipton” 1935 och filmar vinschningen. I Q96 (Fl-Las-Sam-Man). Lämnar 1950. Landning RON 2030. Väder: Kraftiga snöbyar -030º/ 60 kmt.
Flygtid (andra passet) 1 tim 35 min.    /Os     (*VIDEO 12*)

R96018  96-04-14 Söl, Beg, Os, Ejd, R.Johansson  Q90
Larm Cefyl 1737. ELT -signal från SARSAT på 243 Mhz. I Halmstadsområdet. Då vi hade flygtid beslöts start. Start 1751. I området 1830. Ingen signal, dock fick markpatrull diffusa utslag på sin handpejl. Landning RON 1920. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 30 min.     /Os

R96019  96-04-12 Erk, Ade, Hg, Eng, Asp   Q95
Larm Cefyl ~1320 i samband med landning F4. Efter tankning, start 1340 mot ELT NW Ö-vik, 634430 180190. Övriga enheter: Z32, U94, O89. Avbröt i höjd med Ramsele. ELT funnen i helikopter stående på marken ua. kl 1402. Vi återtog vår färd mot Kiruna via Hemavan. Flygtid 22 min.     /Hg

R96020  96-05-10 Erk, Joo, Wa, Hel, M.Nilsson  Q95
Larm Cefyl kl 0925. Ett fartyg från Liepaja med 12 personer, på väg till ”kvinnor kan” -mässan i Karlskrona, saknades. Start kl 0940. Sökte i anvisat område söder Gotland i ca tre
 timmar utan resultat. När vi återvände mot RON för tankning, fick vi på kanal 16 höra, att robotbåten ”Västerås” hade funnit fartyget söder Hasslö. Fartyget, ”Pilenas”/ LY6036, var då på väg in till Karlskrona och allt verkade ok.Väder: molnbas 2-300 fot, sikt 2-3 km. Vind: NE/ 35 – 40 knop.Flygtid 3 tim 50 min.     /Wa

R96021  96-05-12 Joo, Erk, Wa, Hel, M.Nilsson  Q99
Larm Cefyl kl 1810. En passagerare ombord på färjan ”Lion Queen” hade fått hjärtbesvär. Pos: N5601 E1534.En värdinna ombord hade ringt Karlskrona las och bett om råd.
Svaret blev: omedelbar helikoptertransport och larmet gick. Vi startade kl 1820 och två minuter senare fick vi order att avbryta. Kaptenen på färjan hade ansett det onödigt med hkp - tp. De hade bara en timmas gång in till Karlskrona!! Väder: regn och dis. Vind: NE/måttlig. Flygtid 5 min.      /Wa

R96022  96-05-15 Ade, Gad, Nom, Jon, Ejd, Lilienberg  Q95
Under flygning i Karlskrona östra skärgård, övning för Gad, inflygning mot nödsändare med hjälp av homing. Larm 1010 från Cefyl om sjuk fiskare på ”Danny”, som var i behov av sjukhusbesök (nyligen genomgått hjärtoperation). Flög till Karlskrona lasarett där vi tog ombord Krister Andersson, narkossköt. Vi lämnade av passagerare från FFV, som medföljde flygningen. Startade från Karlskrona lasarett 1021 mot fiskebåtens läge N5559 E1622. Efter mycket noga övervägande, lät vi Gardell sitta kvar som 2:ff för att få genomföra sitt första Fräd -uppdrag. Vi leds av MRCC, som har kontakt med ”Danny” via mobiltelefon, då ”Dannys” radio ej fungerar. Vi är framme kl 1133. Vi sänker ner styrlinan till en man i blå overall och svarta träskor, därefter y-man och narkossköt. Kort därefter vill narkossköt bli uppvinschad och därefter y-man tillsammans med patienten, en man i blå overall och svarta träskor. Kl 1146 är vinschningarna klara och vi flyger mot Karlskrona lasarett där ambulans väntar. Landar kl 1202. Under flygningen till Karlskrona ger Krister Andersson patienten en spruta från egen utrustning. Tar med vår passagerare, som vi ”slängde av” med hem till RON där vi landar 1210. Väder: Bra.Flygtid 55 min.     /Ade   (*VIDEO 13*)

R96023  96-05-17 Ade, Beg, Jon, Ejd, Lilienberg  Q95
Under övningsflygning, nedgångar på insjöar läge Mien, larm från Cefyl om man på Ungskär, som behövde komma till lasarettet i Karlskrona. Avbröt övningen och flög mot Karlskrona. Landade 1109 och narkosskötaren Rickard Jonasson väntade. Start 1110 mot Ungskär där vi landade 1117 i norra delen av byn (församlingshemmet). Anhöriga mötte, visade vägen för narkossköt. Och y-man. Y-man lämnade info på ytbärgarradion, som fungerade ua. Patienten kunde med hjälp, själv gå ut till helikoptern. Vid landning Karlskrona lasarett kl 1143 väntade ambulans. Landning RON 1154. Väder: sikt 10-15 km, svaga vindar. Flygtid 34 min.     /Ade

R96024  96-05-27 Nom, Möl, Fl, Eng, J.Gustavsson  Q90
Larm 1945. Fyra ungdomar i kanot försvunna i trakten av Vissefjärda. Startade 1959 efter samråd med Kalmarpolisen. Vi hämtade upp en brandman med gott lokalsinne och goda teorier, vilket tillsammans med en örnögd kapten i vänstersits, gav napp efter tolv minuters eftersök ~10 km söder Vissefjärda. Vi plockade upp de fyra, som var blöta och frusna, 
men annars ok, och flög dem till platsen där vi hämtat upp brandmannen. Kanotisterna hade navigerat fel, och kommit förbi en mötesplats. Stark ström hindrade dem att återvända.
Landning RON 2042. Väder sikt 1-2 km. Molnbas varierande.Flygtid 45 min.     /Möl

R96025  96-06-04 Lan, So, Lo, Löm, F.Holmqvist  Q90
Larm 2045 om en 70-årig man med hjärtproblem på kryssningsfartyget ”Oriana”. Start 2053 mot Karlskrona för att hämta sköterska. Fartyget låg ca 16 M syd Utklippan (pos: N5550.6 E1548.0). Vi vinschade ner y-man och sköterska (detta efter att kaptenen sagt att nu var hon välkommen. Förmodligen skall sjukhytten städas inför hennes ankomst) samt bår. Mannen hade haft hjärtstillestånd och var mycket dålig. Efter vinschning gick vi mot Karlskrona och landade där kl 2145. Vi var åter F17 kl 2225. Bra väder.
Flygtid 1 tim 10 min.     /Lan

R96026  96-06-08 Lan, So, Lo, Löm, F.Holmqvist  Q90
Efter att vi anmält oss på tel på morgonen fick vi veta att marinen sökte efter PIW i Bornholms - gattet. Vi upplyste om att vi hade övningstid att flyga ut, och vi blev insatta på uppdraget. Start 0905. Vår uppgift blev att hämta OSC i Kåseberga och sätta ut honom på SSRS båt ”Tönös”. Därefter gjorde vi tre stycken slag på 3 x 40 M (N5516 E1355 – N5523 E1441), varefter vi avbröt utan resultat kl 1205. ”PIWen” hade försvunnit från sitt fartyg (”Fox”) kl 0200 och var förmodligen naken. Landning F17 1245. Bra väder. Flygtid 3 tim 25 min.

R96027  96-06-16 Möl, Ade, Ny, Asp, M.Klasson  Q95
Larm från Cefyl kl 0950. ”Man överbord” syd Skåne. Sökområde 1 M syd Kullagrund till 3 M syd Sandhammaren. Startade 1000 och gick mot området. Sökte av detsamma under en tid av 2 tim och 20 minuter utan resultat.Mannen vi sökte bar blå overall och hade ramlat av ett estniskt fartyg vid namn ”Süürland”. Åter Ronneby kl 1320. Väder ”bra”
Flygtid 3 tim 20 min.     /Möl

R96028  96-06-20 Las, Oo, Wa, Tor, R.Andersson  Q90
Larm Cefyl kl 0835. Man hade fått flera satellitrapporter om nödsändare söder kusten under natten och morgonen. Start kl 0845. Vi steg på 180º till 1500 fot. Kl 0900 hörde vi sändaren och några minuter senare fick vi också riktningsangivning. Kl 0910 hade vi kontakt med sändaren ombord på polska fisketrålaren ”KOL – 120” (SPK 2230). Sändaren
(243.00) var uppenbarligen vådautlöst, eftersom man ombord inte visste något. Efter många försök, och efter hjälp från annat polskt fartyg, lyckades vi få besättningen att förstå vad vi ville och man tystade sändaren kl 0940. Pos: N5543 E1602. Vi återvände med landning RON kl 1010. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 25 min.     /Wa

R96029  96-06-25 Beg, Erk, Fl, Fol, T.Nelson   Q99
Larm 1135 om satellit -observation av nödsändare på 121.5 med ungefärligt läge 20 km S Hanö. Ingen kontakt trots flyghöjd 1800 m. Flygtid 35 min. 
 

R96030  96-06-25 Erk, Beg, Fl, Fol, T.Nelson   Q99
1745 larmade Cefyl om skogsbrand 2 km E Älmhult. I luften 1756 med två tunnor. Framme 1819, men fick ingen av tunnorna att utlösa. Felsökning avslöjade avbrott i utlösningskabeln under helikoptern, och efter reparationen påbörjades släckningen 1912. Samtidigt anlände ”Skop-planet” från Nyköping, och vi samsades över brandområdet och i sjön 5 km NW. Då vi larmats föredömligt tidigt, hade branden inte hunnit bli så omfattande när vi satte igång, och sedan vi släppt 13 tunnor (~15000 liter) och ”Skopan” 12 bombningar (68000 liter) var hela skogsbranden nedsläckt, och vi gick hem var och en till sitt kl 2010. Landning F17 2035. Flygtid 2 tim 10 min.     /Fl

R96031  96-07-06 Gir, Joo, Wa, Psn, Klaesson  Q95
Larm Cefyl kl 1705. En dykbåt med sju personer höll på att sjunka vid Falsterbo.Vi lastade en pump och startade kl 1715. I luften fick vi veta att båten hade sjunkit i pos: 
N5514.40 E1249.38. Kl 1745 i höjd med Hörby, fick vi besked att samtliga hade tagits ombord på ett annat fartyg och ingen var skadad eller saknades. Vi återvände mot RON med landning kl 1810. Väder: CAVOK. Flygtid 55 min.    /Wa

R96032  96-07-07 Gir, Joo, Wa, Psn, Klaesson  Q95
Larm Cefyl kl 1625. Vi stod och visade helikoptern i Skillinge. Start kl 1630. En flicka hade fallit utför Kullaberg (Skåne) och skadat sig. Under anflygningen kl 1655, fick vi besked om att flickan var omhändertagen och på väg till sjukhus. Vi avbröt och gick mot RON med landning kl 1715. Väder: CAVOK. Flygtid 25 min.    /Wa

R96033  96-07-09 Ade, Lan, Lo, Ejd, R.Andersson  Q95
Larm från Cefyl 1435 om kanotolycka på Åsnen. Vi kopplades ihop med SOSAB och fick läget mellan Hulevik och Ulvön. Läget var att det fanns fyra personer i vattnet och exakt position på dessa saknades. Vi startade och gick mot positionen och påbörjade sök kl 1500. Efter två slag mellan de båda punkterna, hittade vi en kanot i marvatten och strax därefter meddelade räddningsledaren att alla var återfunna och efter ytterligare en stund när han var helt på det klara att alla var till 100% återfunna, kunde vi lämna och återgå Ronneby.
Flygtid 55 min.    /Lan    Y/Ade

R96034  96-07-09 Lan, Ade, Lo, Ejd, R.Andersson  Q95
Larm från Cefyl 1955 om att det saknades kanotister på sjön Åsnen. Startade 2005 mot aktuellt område, och vi fick på väg dit att en man ca 40-50 år samt en pojke 10 år, saknades. Vi gjorde sök i aktuellt område (Sirkön – Vemboö – Igelön) och efter ca 50 min. rapporterades att de var återfunna välbehållna (vid en bondgård). Landning Ronneby 2120.
Flygtid 1 tim 15 min.     /Lan

R96035  96-07-10 Lan, Ade, (Ade, Lan), Lo, Ejd, R.Andersson Q95
Larm från Cefyl 2000 om en ambulanstransport från Halmstad till Linköping. Vi startade kl 2010 mot Halmstad för att hämta patienten. Efter landning fick vi reda på att komplikationer tillstött och att vi fick vänta med starten. Detta gjorde vi till klockan 0015, då vi startade mot Linköping. Vi landade 0120 och efter överlämning av patienten kunde vi sedan starta mot Jönköping för tankning och vidare mot Halmstad, för att lämna sjukvårdspersonalen, där vi landade 0350. Vi startade sedan vidare mot Ronneby och landade slutligt 0435. 
Patienten hade fått en ryggmärgsskada och var delvis förlamad. Flygtid 3 tim 45 min.     /Lan

R96036  96-07-21 Lug, Gu, Wa, Ejd, Olin   Q99
Larm Cefyl kl 1810 angående drunkningsolycka i Tylösand, Halmstad. Start 1815. Kl 1820 fick vi av MRCC att vår hjälp inte behövdes. Vi återvände RON med landning kl 1825. Väder: CAVOK. Flygtid 10 min.     /Wa

R96037  96-07-22  Lug, Gu, Wa, Ejd, Olin   Q99
Larm Cefyl 0935 angående en 80-årig kvinna på Inlängan med hjärt- och andningsstillestånd.Start kl 0945. Hämtade sjv -personal på Karlskrona las (Anki). Landade på Inlängan kl 1000.Tyvärr gick patienten inte att rädda. Pga omständigheterna beslöt vi att ta den döda med till Karlskrona las. Landning lasarettet kl 1035. Åter RON kl 1050. Väder: CAVOK.
Flygtid 40 min.     /Wa

R96038  96-07-23 Las, Oo, Jon, Man, F.Holmqvist  Q97
Larm Cefyl 1745. Skogsbrand SW Ljungby, på en mosse (X629150 Y137250). Start 1812 med två tunnor. Påbörjade släckning 1855, då vi tog vatten från sjön Kösen 5 km från branden, men beslöt prova Hästasjön, som avgränsade branden i norr. Vi började släcka i nordost för att bli av med röken över sjön. Omloppstid ~1.5 minut. Efter 50 minuter 
och 28 tunnor hade vi branden under kontroll, och kunde avbeställa ”Skopan”, som hade ~45 minuters flygtid kvar.Vi plockade upp räddningsledaren och eftersläckte med ytterligare 19 tunnor. 2055 var vi klara och tankade Byholma. Åter Ronneby 2200. Väder: 160º/ 10 knop. CAVOK. Flygtid 3 tim 5 min.     /Oo

R96039  96-07-26 Oo, Las, Jon, Man, F.Holmqvist  Q97
Larm Cefyl 0305. Saknad 15-årig pojke, som lämnat Kalmar hamn 2300 i en 3.5 m öppen motorbåt, för att flytta båten till Svensknabben (ca 3 km). 0030 larmade föräldrarna 
sjöräddningen, som sökte med lotsbåt, räddningskryssare och mindre enheter. Start kl 0345. Vi sökte längs hans tänkbara färdvägar utan resultat. Därefter fortsatte vi norrut längs kusten, och kl 0450 hittade vi i pos: N5645 E1624 en båt , som passade in på beskrivningen, förutom att denna roddes söderut (enligt larmet saknade båten åror). Vi konstaterade dock 
att det måste vara rätt båt. Grabben verkade må bra, så vi kallade på SSRS räddningsbåt ”Eva”, som kl 0505 var framme och konstaterade att det var den saknade pojken. Han hade fått 
bensinstopp och drivit norrut hela natten. På morgonen strandade han på en liten ö. Där ”lånade” han ett par åror och började ro hemåt. Han var trött och frusen, men mådde annars bra.
Åter Ronneby 0530. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 45 min.     /Oo

R96040  96-07-26 Las, Oo, Jon, Man, F.Holmqvist  Q97
Larm Cefyl 1550. Skogsbrand i Fagerhult N5708 E1543. Start 1608 med två tunnor. Relativt begränsad brand på kalhygge, men högstammig skog var hotad i vindriktningen.
Vi fällde fyra tunnor i brandfronten innan utlösningslinan brast, och vi fick byta tunna. Efter ytterligare 12 tunnor var branden släckt, och vi lämnade mot Ronneby. Landning 1805.
Flygtid 1 tim 45 min.     /Oo

R96041  96-08-04 Nom, Möl, Sög, Löm, N.Rosmark  Q99
Larm Cefyl kl 1440. Lettisk besättningsman på kryssningsfartyget ”Astor” (Panama -flagg) hade blödningar och magsmärtor och måste iland. (Fartygets läge N5543 E1529).
Vi hämtade läkare på Karlskrona las. Start RON 1445. Klockan 1510 var vi framme och bårvinschade nedanför groggverandan på akterdäck. Kl 1550 var vi klara, och landade 1600 på Karlskrona las. Väder: CAVOK. Flygtid 1 tim 10 min.     /Möl

R96042  96-08-13 Erk, Lan, Fl, Man, N.Rosmark  Q90
Förfrågan från Cefyl kl 1925 om vi avsåg att flyga. Man hade indikationer på en ELT SE Karlskrona. Vi hade ej för avsikt att flyga, men vi tyckte att det var konstigt att inte starta på en ELT, så vi startade 1939 och gick mot det läget vi fått. Vi hittade inget, men vi hörde en signal, som ibland dog helt. Vi fick ingen riktning utan vi gick enbart på ljudet, som blev starkare när vi vände norrut. Vi närmade oss så småningom Kristianopel och då fick vi även styrkelampor, men osäker riktning. Vi misstänkte att signalen kunde komma från någon fritidsbåt i hamnen, så vi landade och började eftersök bland fritidsbåtarna. Och det visade sig att en finsk segelbåt ”Pupu”(FIN 9666) hade en nödsändare, som av våda löst ut. Det hela var en ren olyckshändelse och vi ansåg att i och med att vi tystade den så var saken utagerad (kl 2035). Ett intressant och mycket lärorikt pass. Landning RON 2120.
Flygtid 1 tim 10 min.     /Lan

R96043  96-08-14 Erk, Lan, Fl, Man, N.Rosmark  Q90
Larm vid start kl 1315 av hkp, om att en båt gick runt, runt vid Tjärö. Vi startade och fick av MRCC att en båt med en sjuk man var intagen vid turistbryggan på Tjärös västra del. Vi landade i anslutning till bryggan och gick ner till båten. Där satt en man, som var knappt kontaktbar, men som hade jämn puls men svag. Vi tog honom på bår till helikoptern och sedan vidare till Karlshamns lasarett. Landning kl 1338  Flygtid 20 min.     /Lan.

R96044  96-08-19 Lan, Erk, Fl, Man, N.Rosmark  Q97
Larm i bostaden kl 2345 om att en plastbåt med tre man saknades S Hasslö. Vi samlades på divisionen och konfererade hur vi skulle göra. Vädret i området var dimma, sikt 50 – 100 m och bleke. Efter samråd med ARCC och MRCC, beslöts att vi skulle ha högsta beredskap på div. Kl 0630 ringde ARCC om att de fortfarande saknades och att vi fick ett sökområde som vi startade på kl 0656. Efter några minuters flygning avblåstes hela operationen. De saknade hade kommit tillrätta. De hade legat bi i dimman under natten. Flygtid 5 min.   /Lan

R96045  96-08-31 So, Lan, Ny, Tor, M.Klasson  Q97
Under flygning över Öland fick vi kl 1130 ett larm om att en segelbåt grundstött i Oskarshamns skärgård (Rödskären, NE Oskarshamn, N5718 E1635) och att folk kunde finnas i vattnet. Vi gick mot området och var framme 1151. Påbörjade sök i området över öppna havsområden, på öar och stränder. Vi fick så småningom reda på att det var en ensam tjej, som saknades. Vi sökte i ca 1 tim 30 min. och gick sedan till Oskarshamn för tankning, varefter vi startade ånyo mot området. Vi sökte tillsammans med KBV 304 och TJB 708 och ytterligare en enhet, dock utan resultat. Vi avslutade insatsen kl 1500 och gick mot Ronneby. Landning kl 1542.   Flygtid 3 tim 25 min.     /Lan

R96046  96-09-14 Söl, Erk, Wa, Asp, M.Olin   Q96
Larm från Cefyl kl 0410. En segelbåt med två mans besättning saknades sedan 1900 utanför Karlshamn. Flera sjöräddningsenheter hade sökt under natten.
I väntan på gryningen samlade vi in så mycket uppgifter som möjligt om segelbåten och dess förehavande. ”Det är ju Mårten,” sade Agne efter en stund. Och mycket riktigt. Det var allas vår kompanichef Mårten Agnesson, med svåger, som saknades. Han skulle gå från Vägga till Nabben (söder Elleholm) för att lägga upp båten inför vintern. Skulle varit framme vid 19-tiden. Vi startade kl 0545. På väg ut i området passerade vi Vägga och kunde konstatera att hans båt inte låg i hamnen. Vi började söka bort mot Nabben och kunde efter bara några minuter konstatera att den gode Mårten inte är den bäste navigatören. Eller berodde det på en odevierad kompass? I vart fall stod han på grund i pos N5608.26 E1444.43. Han hade gått på vid 23-tiden och hade ”glömt” såväl nödbloss, nödraketer, VHF och mobiltelefon iland!? Vi vinschade ner Mathias och kunde sedan, via ytbärgarradion prata med Mårten.
De var frusna men oskadda. Vi vinschade upp svågern, medan båtens kapten (major) stannade kvar ombord i väntan på bogsering av KBV, som vi dirigerat dit. Landade Karlshamn och lämnade av Claes (svågern), där han blev hämtad med bil. Åter RON med landning kl 0705. Väder: CAVOK Vind: NE/ 15-20. Flygtid 1 tim.      /Wa

R96047  96-09-16 Las, Oo, Oha, Aso, F.Holmqvist  Q96
Under övningsflygning söder Karlskrona, meddelar Cefyl på HF att en ELT detekterats söder Öland (N5556 E1557) på 121.5 Mhz av satellit. Det hörs inget på 243 Mhz. Trafikfpl i området på höjd hör ingenting av ELT på aktuell fq. Vi får in en hel del brus och störningar på vår nödmottagare, men ingen modulation som kan tolkas som ELT. I aktuell position (N5556 E1557) går ett ryskt handelsfartyg på SW kurs. Allt verkar normalt ombord. Åter Ronneby 2100. Väder: CAVOK. Vind: N/ 25-30. Flygtid 30 min.

R96048  96-09-29 So, Gu, Lo, Psn, Nelson   Q97
Startade 1414 mot Kullaberg, efter larm från en person som har sett en man ramla i vattnet på norra sidan av Kullaberg. Sökte genom kuststräckan Arild – fyren utan resultat. 
Vädret: Hård vind från syd. Flygtid 2 tim 15 min.     /Lo

R96049  96-10-02 Gad, Beg, Oha, Hel, Andersson  Q96
Larm 0740. En 76-årig kvinna med svåra ryggsmärtor skulle hämtas från hemmet på Utlängan. Start 0809. Gick via Karlskrona och hämtade en sjukskötare för vård innan hon medelst bår flögs med helikopter till Karlskrona lasarett, där ambulans mötte. Väder: spridda stratus i skogsterräng, sikt >10 km. Vind: ~300º/ 15 knop. Flygtid 40 min.

R96050  96-10-08 Möl, Joo, Jon, Aso, N.Rosmark  Q99
Larm av Cefyl kl 1412. (Vi stod på plattan med en motor igång). Larmet gällde en fiskebåt ”Candya”(YD35), som sjunkit söder Ystad. Enligt uppgift fanns folk i livflotte. Vi drog iväg kl 1414 och var framme i området kl 1500. Flera andra enheter var också på gång, men vi slog dom med ett par minuter. - Där är den!! (Läge N5516.60 E1341.20).
Y-man Niklas angav riktning och vi såg alla flotten. Hovrade upp och vinschade upp två av de tre som fanns i flotten. Vinschningen tog åtta minuter(1459 – 1507). Den tredje, som var en praoelev, tog rescuebåtarna upp. Vi flög fiskargubbarna till Ystad och släppte av dem vid brandstationen. De befann sig efter omständigheterna väl. Åter RON kl 1550. Bra väder.
Flygtid 1 tim 40 min     /Möl    (*VIDEO 13A*)

R96051  96-10-16 Gad, Lug, Fl, Löm, T.Nelson  Q99
Under vinschövning söder Gö för ytbärgarkursen, uppfattade vi att Cefyl anropade Visby -helikoptern angående ett flyghaveri SE Gotland. Klockan var 1351, och vi erbjöd våra tjänster, vilket Cefyl accepterade. Vi kastade ut alla blivande ytbärgare och gick till F17 för tankning. Åter i luften 1410, och orienterades om att det var en AJS-H-37:a, som kolliderat med vattnet ~60 km W Liepaja. Nedslaget hade observerats av rote -tvåan, men ingen fallskärm eller annat spår av föraren. I god tid före ankomsten till haveriplatsen hade vi kontakt med såväl Cefyl, som ”Riga Air Rescue” på 5680. Riga gav oss besked om vilka ryska örlogsfartyg och helikoptrar som fanns i området, samt tilldelade oss ett spaningsområde. Vi var framme 1537, ca 30 minuter efter Visby -helikoptern Q96, och anropade dom ryska fartygen på 125.0 Mhz enligt direktiv från Riga. Av ryska ”702” fick vi besked om nedslagsplatsen i Lat/Long, och likaså att dom hade bojat ut platsen. Vi fann där genast diverse delar från flygplanet, varav vi vinschade upp en aluminiumbit. ”702”:an bad att vi skulle meddela någon svensk sjö-enhet att dom hade ”en rapport och något annat” som dom ville överlämna. Detta vidarebefordrades till KBV181, som väntades till platsen ~1830. Strax efter att Q96 lämnat Visby, var vi också tvungna att lämna området av bränsleskäl, kl 1715. Då hade räddningskryssaren ”Astra” från Ventspils anlänt, och hjälpt oss att meddela KBV181:s ETA till ”702” genom engelsk – rysk tolkning. Vi landade Visby 1750, och ombaserade därefter till F17. Vädret var gråmulet, vind 120º ca 5 m/s. Radiokommunikation och ledning bra hela tiden.
 Pos för boj/nedslagsplats: N5632.26 E1954.80. Vrakdelen vinschades upp 1623 på pos N5632.41 E1954.78. ”702” hade bärgat kvarlevor av föraren, vilka hämtades av Q96 på kvällen, och flögs till KS. Flygtid 3 tim 40 min + 1 tim 5 min.    /Fl

Dagen efter  - 96-10-17- flög vi ut ping - pejlutrustning + operatör till KBV181, som låg vid haveriplatsen. Därefter åter Ronneby.Flygtid 3 tim.      /Fl

R96052  96-10-22 Oo, Lan, Os, Tor, M.Claesson  Q99
MRCC meddelar under vår vinschning på Gösen ~kl 1930 att en kosterbåt med motorhaveri befinner sig S Ronneby på linjen Hanö – Hasslö. Kostern tänder en fackla, och lokaliseras i pos N5601.44 E1519.68. Vi är kvar på plats tills KBV 290 anländer 2000. Väder CAVOK – vindstilla. Flygtid 40 min.     /Os

R96053  96-11-07 Beg, Gu, Wa, Asp, Olin   Q95
Larm Cefyl kl 2010. En besättningsman ombord på tankfartyget ”Bonito” hade svår huvudvärk. Start kl 2025. Hämtade sjv -personal vid Karlskrona las och var framme vid fartyget kl 2055. Pos N5550.5 E1554.8. Vinschade ner ytbärgare + sjv - pers. Patienten bedömdes kunna vinschas i slinga. Vinschningarna klara kl 2120. Problem med styrlinekontakt i den hårda vinden. Med stormlina löstes detta enkelt. Landade Karlskrona las 2135 där ambulans väntade. Åter RON med landning kl 2145. Väder: CAVOK  Vind: 270º/ 30 knop.
Flygtid 1 tim 20 min.     /Wa

R96054  96-11-16 Erk, Las, Ny, Hel, T.Nelson   Q95
Larm från Cefyl kl 2255. Fritidsbåt med två man saknas, sedan 16-tiden i Kalmarsund. Start Ronneby kl 2320 mot ett sökområde mellan Skäggenäs och Borgholm. Efter 40 min grovspaning i området med strålkastare och NVG, kom besked att de saknade hade kommit iland. I eftersökningen deltog även ytenheterna: KBV 290 och lotsbåt 702, som pga sina blåljus, var lätta att identifiera. Vädret i området var relativt bra med endast lätt dis och tendens till stratusbildning. Vinden var svag, men ingen tendens till bleke. Åter Ronneby kl 0055. Flygtid 1 tim 35 min.     /Erk

R96055  96-11-27 Gir, Nom, Fl, Tor, F.Gunnarsson  Q98
Larm Cefyl 0030. Nödsignal uppfattad av civilt flygplan och satellit i pos N5537 E1500. Start 0114. Sökte i angiven position och efter leden mellan Sandhammaren och S Utklippan utan att få indikering på någon nödsändare. Återvände RON, landning 0255. Flygtid 1 tim 40 min.     /Nom

R96056  96-11-27—28 Gir, Nom, Fl, Tor, F.Gunnarsson  Q98
Larm Cefyl 1505. Ett privatflygplan med en person ombord, som tidigare på dagen skulle flyga sträckan Trelleborg – Skivarp – Sövde, rapporterades saknat. Startade 1519 och var framme vid Sövde-fältet 1545. Sökte efter färdlinjen – Sövde – Skivarp – Trelleborg och tillbaka längs kusten. Det hade nu blivit ganska mörkt och sökning skedde med strålkastare. I högre terräng (Romeleåsen) var marken snötäckt vilket underlättade flygningen, men minskade möjligheterna att upptäcka flygplanet, som till största delen var vitt. Vittnesuppgifter gjorde att vi koncentrerade sökningen till ett område norr Rydsgård. Med avbrott för tankning och fika på Sturup, pågick sökningen fram till ~2245 då vi efter samråd med Cefyl gick tillbaka till RON för tankning och vila, för att återta sökningen i dagsljus. Landade RON 2333. Startade 0710 på morgonen och var framme i området strax före 0800. Vi koncentrerade sökandet till samma område som under kvällen eftersom vi bedömde det som ”hetast” pga vittnesuppgifterna. Efterhand kom uppgifter om att man analyserat ett ”radarspår” som slutade i samma område. Så småningom fick vi en mer exakt angivelse angående slutet på radarspåret. När vi kom till denna position hovrade vi sakta framåt, varvid ytbärgaren upptäckte flygplansvraket till höger om hkp. kl 1008 i pos N5531.55 E1353.31. Vi kunde konstatera att vi sökt i rätt område och flugit över platsen utan att upptäcka vraket pga snön och flygplanets vita färg, samt att det låg i skogsterräng. Efter landning på ett gärde i närheten gick delar av besättningen bort till vraket och kunde konstatera att föraren omkommit.Vi lämnade över ”fallet” till polisen, som anlänt med helikopter och markpatruller. Efter tankning Sturup återvände vi till RON. Landning 1210. Flygtid (4 pass) 10 tim 10 min. /Nom
 
 

1996=56 uppdrag/ Oha                                                                                            Top

FRÄD 1997 RONNEBY
 

R97001  97-01-10 Lan, Oo, Hg, Man, Brandt   Q98
Larm från Cefyl 0601 angående fiskebåt, som fått hål i bordläggningen på styrbords sida precis i vattenlinjen. Behövde pumpar. Namn: ”Tärnvik”. Start 0644 mot position N5610.53 E1621.66. Tre personer ombord. Utflygning söder Karlskrona pga låga moln med is. Framme kl 0705. Vinschade ner en pump. ”Tärnvik” fick också en pump av R/K ”Hugo Hammar”. Startsnöret gick av på denna pump. ”Tärnvik” ville då ha en pump till i reserv. Vår pump fungerade ua. Pump nr 2 på däck 0725. Efter diverse lagning med brädor och spik bogserades ”Tärnskär” till Grönhögen för upptagning på slip. Vi återvände och landade F17 ua kl 0755. Flygtid 1 tim 10 min.     /Hg

R97002  97-01-14 Joo, Möl, Oha, Tor, ytb.   Q98
Larm från flygledaren kl 1115. JA-37 med likriktarfel. Vi stod på marken med rotorerna igång. Flygplanet landade ua efter 4 min. Flygtid 0.      /Joo

R97003  97-01-17 Joo, Möl, Oha, Tor, ytb.   Q98
Larm Cefyl 2230. ELT -signaler uppfattade i Simrishamns -området. Fartygsenheter på väg mot misstänkt radar -eko. Svår isbildning i området och dålig sikt. Ingen flygning.Flygtid 0.

R97004  97-02-09 Erk, Gu, Wa, Asp, Zether   Q96
Larm Cefyl kl 1425. En besättningsman ombord på fiskebåten ”Kamina” från Hörvik hade svåra bröstsmärtor och man befarade en hjärtinfarkt. Pos N5559 E1725. Vi hade jour i hemmet, men var ändå klara för start kl 1455. Vi hämtade upp sjukvårdspersonal i Karlskrona och var framme hos ”Kamina” kl 1530. Vi beslöt att vinscha med hjälp av joystick i den grova sjön och hårda vinden. Patienten visade sig vara i relativt gott skick (höll själv i styrlinan!) och vi tog honom i slinga. Vinschningarna klara kl 1545. Åter mot Karlskrona las där ambulans väntade kl 1620. Landning RON kl 1630. Väder: Molnbas ca 300 m sikt ca 3 km. Vind: 235º/ 28 knop. Flygtid 1 tim 35 min.     /Wa

R97005  97-02-12 Möl, Ade, Lo, Eng, Nilsson   Q96
Larm Cefyl kl 1615. En 18-årig fiskargrabb ombord på fiskefartyget ”Sunnanö” från Göteborg hade fått ett 1.5-tons trålbord i ryggen och var svårt skadad. (Pos N5640 E1730). Startade 1628 och gick via Karlskrona, där vi tog ombord läkare. Vi var framme kl 1701 och satte ner Y-man + läkare (ej joystick) på akterdäck. Efter smärtstillande + sköterska (snygg).
bårvinschade vi grabben, som var vid medvetande, men hade mycket ont fram till att morfinet verkade. Vinschade upp läk. + Y-man kl 1730 då insatsen avslutades. Vi lämnade av personal och patient på Karlskrona las kl 1805 (kuperade). Åter Ronneby 1825. Väder: Bra sikt och inga moln på låg höjd. Vind: 260º/ 20 knop. Flygtid 1 tim 50 min.     /Möl

R97006  97-02-27 So, Erk, Ny, Ejd, N.Zether   Q98
Larm från Cefyl kl 1755. Äldre kvinna med benbrott på Hanö. Start kl 1820. Framme 1830. Kvinnan redan lastad på bår, så omhändertagandet gick fort. Landade Karlshamns sjukhus med henne, och åter Ronneby kl 1900. Vädret mycket bra. Flygtid 30 min.     /Erk

R97007  97-03-05 Las, Joo, Sög, Hel, Arnesson  Q95
Haverivarning kl 1115. Flygplan hem med bränslemätarfel. FRÄD: motorstart  Flygtid 0      /Sög

R97008  97-03-20 Ade, Lan, El, Eng, M.Karlsson  Q96
Larm Cefyl 1524. 40-årig man med buksmärtor på fartyget ”Sea Acktika” pos N5555 E1600 (10 M syd Torhamn). Start 1529. Hämta läkare och syster på Karlskrona las. Insatsen vid fartyget börjades 1610. Landning Karlskrona las 1620. Vid fartyget hittade vi ingen bra vinschplats akterut, det var trångt, högt och rökigt, utan vinschade i fören utan problem. Väder ok. Flygtid 1 tim 5 min.     /El

R97009  97-03-27 Las, Gir, Jon, Man, F.Arnesson  Q97
Larm från ARCC kl 1130 om saknad lettisk fiskebåt (typ moderfartyg) vid N Midsjöbanken. Framme i området kl 1155. Kl 1202 hittar vi ”Gunars Akis” i pos: N5622.32 E1726.50. 
Vi får radiokontakt på kanal 16. Båten har ca 5º slagsida, men befinner sig ej i sjönöd. Båten går med låg fart mot vinden. Kl 1206 lämnar vi fartyget. Väder: solsken, vind 270º/ 35-45 knop.Typisk öststatare: risig och rostig. Flygtid 1 tim 30 min.     /Jon

R97010  97-03-29 Söl, Las, Jon, Man, F.Arnesson  Q97
Larm från ARCC kl 1406 under övningsflygning syd Ronneby. Skadad klättrare på Kullaberg mellan fyren och Mölle. Radiokontakt med räddningsledaren ca 15 min före ankomst. Den skadade låg i en bår nedanför en klippa 1200 m SE Kullens fyr. Vi vinschade upp honom och räddningsledaren och landade på golfbanan strax bredvid kl 1510. Patienten lastades om till en ambulans. Han var skadad i ena knät och foten. Det var en dansk givetvis. Räddningsledare var också givetvis ”kullamannen” (Hasse Svensson). Bra väder. Vind ~270º/ 15-20 knop. Flygtid 1 tim 45 min.     /Jon

R97011  97-03-29 Las, Söl, Jon, Man, F.Arnesson  Q97
Larm kl 1527, strax efter start från Kullaberg. Brand väster Bonnarp. Räddningstjänsten behöver hjälp att fastställa läget och omfattningen. Kl 1534 är vi över brandplatsen på Söderåsen. Pos: X62198 Y13342 (6 km W Ljungbyhed). Det var en gräsbränning av en åker. Vi rapporterar till LAC och lämnar området. Väder CAVOK. Flygtid 45 min.     /Jon

R97012  97-04-21 So, Erk, Ny, Aso, Brandt   Q96
Kl 1002 larm från lotsbåten Karlskrona om saknad dykare vid God natt. Vi övningsflög vid tillfället söder Karlskrona Angöring, så vi anmälde till ARCC Göteborg att vi gick mot platsen. Efter 6-8 min. kom dock dykaren till rätta och vi kunde återgå till vår övning. Vädret: Sol, svag vind. Flygtid 10 min.     /Erk

R97013  97-04-21 So, Erk, Ny, Aso, Brandt   Q96
Larm via Cefyl kl 1847 om sjunkande fiskebåt i södra Kalmarsund. Vi startade Ronneby kl 1856 med två länspumpar ombord. Framme vid haveristen kl 1912, där redan KBV 853 låg och cirklade över. Samtidigt anlände också SSRS -enheten ”Helge Axelsson Jonsson”. Positionen var: N5629.6 E1617.9. Vi satte ner ytbärgare och en pump, men det gick ej att få denna pump att fungera, trots att ytbärgaren fick hjälp av en besättningsman från den just anlända ”Hugo Hammar”. En ny pump från ”Hugo Hammar” togs över till haveristen och den fungerade. Efter en stund satte vi ner vår andra pump, och den fungerade direkt. När fiskebåten hade tömts på mycket av vattnet, bogserades den in av SSRS -enheterna till Mörbylånga. Vi landade Ronneby kl 2055. Vädret: God sikt, vind SW/ 20 knop. Flygtid 2 tim.      /Erk    (*VIDEO 14*)

R97014  97-04-27 Erk, So, Ny, Aso, Brandt   Q96
Larm från Cefyl kl 0438. Flotte med två personer driver i havet öster om Ölands södra grund och KBV 583 är i positionen. Start från F17 0510 via Karlskrona för att hämta läkare. 
Framme i positionen N5604 E1659 kl 0540. Under anflygningen hörde vi att de nödställda bärgades av det ryska styckegodsfartyget ”Pure” med hjälp av deras livbåt. Ytterligare en livflotte bärgades av ett norskt fartyg, men den var tom. Vi vinschade ner vår ytbärgare i fören på ryssen, för att klara ut om det fanns fler i vattnet. Det visade sig, att det var en lettisk fiskebåt, ”Antra” från Ventspils som kl 0226 på natten legat till ankars och blivit påseglad av ett okänt fartyg, som sen lämnat området. Fiskebåten hade snabbt sjunkit och de sex ombord hade gått i en livflotte. De var samtliga i god kondition, och ville ej följa med oss, utan föredrog att medfölja ”Pure” till St. Petersburg. Vi återvände Ronneby och landade
 kl 0640. Vädret: Soluppgång, låga dimbankar, mycket god sikt, vind 170º/ 17 knop (en underbar morgon). Flygtid 1 tim 30 min.     /Erk

R97015  97-05-03 Söl, Joo, Lo, Man, Gunnarsson  Q99
Larm från Cefyl 2320. Sjuk kvinna på fartyg öster Ölands S. Startade 2355 och hämtade syster i Karlskrona. Framme vid finska fartyget ”Borden” i läge N5611 E1645 kl 0025. Det var en 25-årig kvinna med trolig blindtarmsinflammation. Vinschade ner y-man och sjuksköterska, som konstaterade att det gick bra att ta upp patienten i sele. Vi satte av henne i Karlskrona där LAC hade missat ambulansen, så hon fick åka brandbil till akuten. Åter Ronneby 0120. Väder bästa tänkbara. Flygtid 1 tim 25 min    /Joo

R97016  97-05-17 Gad, Erk, Sög, Hel, Karlsson  Q96
Larm från Cefyl 0245. Nödhelikopter för transport av äldre man med smärtor i höger knä, från Hanö till Karlshamns lasarett. Starten blev fördröjd en timme pga cowl -varning (mikrobrytarfel). Start 0435 och hämtade upp en sjukvårdare på Karlshamn. Åter Ronneby 0530. Väder: Cavok och det började ljusna. Flygtid 30 min.     /Gad

R97017  97-05-17 Gad, Erk, Sög, Hel, Karlsson  Q96
Larm från Cefyl kl 1415. Uppgift: Brandbekämpning på Viss mosse, 10 km öster Hörby. Det brann i upplagd torv. Vår uppgift var först att säkra för eventuell spridning i tilltagande vind. Därefter hjälpte vi till med själva släckningen. Det blev 7 tunnor, då tillgång på vatten var Ringsjön över en landmil från branden. Tankade helikoptern på Sturup innan hemflygning. Landning F17 1830. Vädret bra med ostlig vind 25-30 kmt. Flygtid 3 tim 10 min.      /Gad

R97018  97-05-17 Gad, Erk, Sög, Hel, Karlsson  Q96
Larm från Cefyl kl 1830 om skadad klättrare på Kullaberg. Start 1845. Uppgift: att flyga till stora parkeringsplatsen för briefing med räddningsledaren (SDM 856). Vid framkomst (kl 1930) dirigerades vi direkt till sydvästsidan av Kullaberg. Patienten var redan paketerad i bår och räddningspersonal var på plats i ravinen. Vinschade ner ytbärgaren, som sedan följde med båren upp till helikoptern. Landade på golfbanan vid väntande ambulans. Patienten hade troligen ett brutet ben pga nedfallande sten. Landning F17 2105. Vädret CAVOK med ostlig vind ca 25-30 kmt. P.S. De olika klättringsbranterna är namngivna. Vi var vid ett ställe, som heter ”Göingenäset”.  Flygtid 1 tim 45 min.     /Gad

R97019  97-05-18 Erk, Gad, Sög, Hel, Karlsson  Q96
Larm från Cefyl kl 1935. En klättrare hade setts ramla ner, men var ej återfunnen. Start 2005. Vid framkomst till Kullaberg (2045) fick vi kontakt med räddningsledaren SDM 856. Klättraren var funnen och paketerad i en bår. Vinschning kunde påbörjas direkt. En räddningsman var kopplad till båren, varför vi ej tog ner ytbärgaren. Landningsplatsen var gräsytan strax öster fyren där väntande ambulans fanns. Total tid från larm i hemmet till patient i ambulans var 1 tim 25 min. Klättraren med hjälm hade fallit med huvudet före ca 5-6 m ner bland stenar. Han har varit medvetslös, minnesförlust och dubbelseende. Platsen för klättringen heter ”Torskanäset”.   Vädret var bra med svag ostlig vind och solen på väg ner. P.S. Räddningsmannen var Mr. Cliffhanger, Hans Svensson. Flygtid 1 tim 45 min.     /Gad

R97020  97-05-24 Joo, So, Hg, Fol, Brandt   Q96
Larm Cefyl 0910. Hämta gravid kvinna på ”Finnjet”! Start 0923. Hämtade läkare och barnmorska i Karlskrona. Landade ”Finnjet” 0950 och tog med den gravida kvinnan. Hon var i 26:e veckan och hade sammandragningar. Flög henne till Karlskrona. Landade hemma 1045. Läget på ”Finnjet” N5553 E1617. Väder CAVOK. Flygtid 55 min.     /Joo

R97021  97-05-25 Joo, So, Hg, Fol, Brandt   Q96
Larm Cefyl 0900. Hjärtinfarkt ombord på finska fartyget ”Laura”. Startade 0930 och hämtade sköterska i Karlskrona. På väg mot ”Laura” fick vi MGB - chip varning. Vi sköt bort chipet och fortsatte. Vi meddelade Cefyl det inträffade och bad honom ta upp Visby -helikoptern i luften, och gå mot oss om vi skulle behöva avbryta. Vi landade på fartyget och sköterska, fmek och yman gick för att undersöka den sjuke. Han befann sig på bryggan (det var skepparn, 52 år gammal). Det visade sig att det inte gick att få ner honom till helikoptern pga fem branta trappor (eg. lejdare), så vi fick starta och vinscha honom i bår. Allt gick bra. Åter Ronneby 1103. Läget på ”Laura” N5559 E1521. Flygtid 1 tim.      /Joo

R97022  97-05-25 So, Joo, Hg, Fol, Brandt   Q95
Larm Cefyl 1400 angående dykolycka norr Sibbhult (stenbrotten vid Högsma). Start 1405 mot Karlskrona för hämtning av narkossyrra. Landning Högsma (N5618 E1413) kl 1440, där patient + två ambulanser väntade. Dykaren hade haft hjärtstillestånd. Efter ytterligare vård av patienten, ilastning för transport till Helsingborg. Landning där 1520. Ambulans väntade. Patienten vid medvetande. Stickningar i benen i övrigt ua. Flygtid 1 tim 45 min.     /Hg

R97023  97-06-06 Oo, Erk, Jon, Eng, S.Krona  Q96
Larm 1938. Vi hade lämnat flottiljen kl 1930. En medhjälpare till en paraglider, skadad vid startförsök från Kullaberg. Start kl 1958. Efter 5 min flygning fick vi order att avbryta. Den skadade blev omhändertagen av markpatrull. Flygtid 10 min.     /Jon

R97024  97-06-07 Erk, Oo, Jon, Eng, S.Krona  Q96
Larm ARCC kl 1701. Sjunkande motorbåt, ca 10 m vid Mannegrund ca 3 M ost Timmernabben. Sjöräddningsenheter insatta från Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås och Borgholm. Framme vid Mannegrund kunde vi konstatera att båten låg under bogsering av en mindre räddningsbåt. Räddningsbåten från Borgholm hade också fått motorstopp och bogserades av en motorbåt ca 2-3 M sydost Mannegrund! KBV 396 tog sedan över bogseringen. Vi återvände F17. Bra väder och god sikt. Vind 125º/ 10 knop. Flygtid 1 tim 5 min.     /Jon

R97025  97-06-08 Oo, Erk, Jon, Eng, S.Krona  Q96
Larm 1114. Skogsbrand 2 km öster Vrams Gunnarstorp. Engström höll på med service av helikoptern, men vi var i luften kl 1129. Det var en mindre skogsbrand (150 x 200 m), som var under kontroll då vi kom fram. Vi landade vid Vrams Gunnarstorp och tog med räddningsledaren på en kort tur, så att han fick en överblick över brandområdet. Sedan återvände vi till F17. Landning kl 1310. Flygtid 1 tim 25 min.     /Jon

R97026  97-06-08 Erk, Oo, Jon, Eng, S.Krona  Q96
Under hemflygning från föregående uppdrag, bad ARCC att vi skulle ringa efter landning. Ny brand på gång. Det brann på skjutfältet 10 km öster Tönnersjö. Start från F17 kl 1313.
Framme vid branden 1358. Räddningsledaren meddelade att branden var under kontroll, och att vi nog inte behövdes, men vi såg att det brann ordentligt i ett obevakat område. Vi landade och tog med räddningsledaren på en kort tur över området och sedan påbörjade vi vattenfällning. Efter 14 fällningar var all öppen eld släckt. Vi landade på brandplatsen och pratade med brandpersonalen en stund. Åter F17 kl 1645. Flygtid 2 tim 50 min.    /Jon

R97027  97-06-24 Las, Gu, Wa, Ejd, Granath   Q99
Larm Cefyl kl 1830. En nödsignal hade mottagits av satellit. Plats ca 10 km norr Ölands södra. Start kl 1840. Steg till 3000 fot, men fick aldrig någon kontakt med nödsändare. 
Framme i området steg vi till 6000 fot, utan någon kontakt. Sjönk till låg höjd och började misstänka några militära master i området. Vi kunde dock inte med bestämdhet säga om det var masterna, men misstanken kvarstod när vi lämnade området kl 1925 för landning RON kl 1940. Bra väder med god sikt och svag vind. Flygtid 1 tim.      /Wa

R97028  97-06-25 Las, Gu, Wa, Ejd, Granath   Q99
Under övningsflygning med passagerare, fick vi larm från Cefyl angående flygplan ur F5, som råkat ut för en fågelkollision. Då vi befann oss över fältet, landade vi på hkp-plattan och släppte av våra passagerare. Innan vi hann starta mot F5, hade flygplanet landat ua på F5. Flygtid 0.      /Wa

R97029  97-06-25 Las, Gu, Wa, Ejd, Granath   Q99
Under övningsflygning söder kusten, fick vi larm från Cefyl angående en ny fågelkollision på F5. Vi gick mot F5 under 10 min, innan Cefyl meddelade att flygplanet landat ua.
Flygtid 10 min.     /Wa

R97030  97-06-28 Las, Gu, Wa, Ejd, Granath   Q99
Larm Cefyl kl 1025. En besättningsman ombord på ”Ikita Winter” hade krossat handen. Start kl 1030. Landning Karlskrona las för att hämta sjukvårdspersonal. Framme vid fartyget kl 1055 i pos N5546 E1541. Patienten var i så gott skick att vi inte behövde ta ner läkaren (Jörgen). Patienten vinschades upp i enkelsele. Vinschningen klar kl 1105. Transport till Karlskrona las, där ambulans väntade kl 1115. Åter RON med landning kl 1130. Väder och vind: ua. Flygtid 1 tim.      /Wa

R97031  97-07-02 Söl, Oo, Sög, Asp, P.Kjellberg  Q95
Larm Cefyl kl 0135. Havande kvinna med problem ombord på ”Finn Merchant” söder Utklippan. Start 0210 via Karlskrona och hämtade narkossköterska Anna Gustavsson. Framme vid fartyget i pos N5550 E1610 kl 0240. Vi landade på däck och hämtade patienten på bår (trångt och brant att bära). Efter att ha lämnat patienten till ambulans och läkare i Karlskrona återvände vi till Ronneby med landning kl 0330. Väder ua. Flygtid 55 min.     /Oo

R97032  97-07-03 Oo, Söl, Sög, Asp, P.Kjellberg  Q95
Larm Cefyl kl 1110. Klätterolycka vid Kullaberg. Start 1120. Efter 20 min, vid Bjärnum fick vi order att vända, då läget var under kontroll. På vägen hem sökte vi efter misstänkt ELT vid Växjö utan resultat. Väder CAVOK. Flygtid 50 min.     /Oo

R97033  97-07-11 Gad, Beg, Ny, Aso, C.J.Granath  Q95
Larm Cefyl 1808. En man saknades efter sitt arbetspass som kontrollant av gasledningar öster Hälsingborg. Mannen var även diabetiker. Vid tidpunkt för larmning var vi vid Bergkvara och övningsvinschade. Avbröt övningen och tankade upp på Ronneby och startade mot Helsingborg kl 1840. Ledning skedde av polisen Helsingborg, och vi hämtade upp en polisman 
med kartmaterial för det aktuella området. Kartan innehöll mycket om gasledningar (som var nedgrävda) och lite som var informativt för oss, så flygnavigatören fick visa sina kunskaper. 
Insatsen avslutades 2000 då mannen återfunnits av polisen. Han hade voltat med bilen och varit medvetslös. Vi lämnade av polismannen och var åter i Ronneby kl 2045. Sökområdet var Frillestad m.m. öster Helsingborg. Väder ua. Flygtid 2 tim 5 min.     /Gad

R97034  97-07-20 So, Möl, Wa, Hel, S.Krona   Q99
Larmade i luften av Cefyl kl 1745. Mossbrand i Väckelsång. Åkte hem och hämtade två tunnor (vilket visade sig vara smart, eftersom en gick sönder efter tre fällningar). Efter 22 tunnor (~40 m³ vatten) var bränslet slut och elden släckt kl 1950. Synpunkter: Det var värdefullt att sätta av navigatören för att ”rätt” kunskap ska finnas på marken (radiokontakt). Samarbetet fnav – räddningsledare effektiviserar. Landade RON 2015. Väder ua.Flygtid 2 tim 10 min.     /Möl

R97035  97-07-21 Joo, So, Lo, Man, Orlander  Q95
Larm från Cefyl kl 1710. Saknad 62-årig man i sjön Sandsjön NE Konga (N5631 E1509). Start 1720. Vi sökte efter västra sidan av sjön. Efter fem min meddelade polisen att brandkåren hade funnit mannen i vattnet. Vi återvände basen 1745. Väder ua. Flygtid 25 min.     /Lo

R97036  97-07-28 So, Joo, Lo, Man, Odlander  Q96
Larm Cefyl 0130. Saknad fiskare i 5 meters Ryds -båt vid Tärnö sydspets ner till N5602 och österut. Start 0205 mot Tärnö där vi påbörjade sök. Efter ca en timme kom sjöräddningsledaren in och sa att man hade uppfattat en ELT vid Ölands södra. Vi steg för att undersöka saken men det var bara atmosfäriska störningar på 121.5 Mhz. Vi återvände till sökområdet. Efter fem min fick vi chipvarning på IGB och avbröt och landade på ett fält vid Järnavik. Torkade bort spånen och startade mot Ronneby. Landning 0415. Visbyhelikoptern startade när vi fick problem och hittade den efterspanade efter en kort stund. Han var vid liv stående frysande på en liten ö NNW om Tärnö. Väder: regn, god sikt Vind: W/ 30 knop.
Flygtid 2 tim 5 min.     /Joo

R97037  97-08-08 Lan, Gu, Fl, Asp, N.Eliasson  Q99
Larm 0346 från Cefyl angående saknad fiskare, som gått ut från Kalmar/Kullö på eftermiddagen och som inte återvänt som beräknat. Vi avpassade starten till 0447 för att komma fram i gryningsljuset. Dimma i området, men vi hittade en glugg vid hans förmodade fiskeplats, Södra Skallö och avsökte det vi kunde. Inget resultat och vi steg och ILS - landade 0605 på Kalmar för att invänta bättre sikt. Efter att lokalradion berättat om den saknade, ringde en bilist som åkt på Ölandsbron och berättade att han sett en båt som stämde på beskrivningen inte så långt från Öland. Vi startade 0652 och fann att sikten var bra på Ölands - sidan. Vi hittade också båten snabbt, och kunde konstatera att mannen låg orörlig på durken. Det var åtskilliga förrädiska grund i området, och ytenheterna hade ingen möjlighet att komma till undsättning. Vi hittade dock en liten ”aktersnurra”, som höll på att ta upp sina nät inte så långt därifrån, och vinkade åt de två ombord att följa efter oss. De fattade genast galoppen, och satte efter oss i full fart, kryssande bland grunden, som dom föreföll att känna väl till. Väl framme vid den saknade båten, hade den sovande skepparen vaknat upp ur sin skönhetssömn, men lyckades inte få något livstecken från motorn. Det blev bogsering av ”aktersnurran”, och efter lite lotsning av oss förbi några fula undervattenstenar kunde den nödställde lämnas över till en lotsbåt som väntade på djupare vatten. Berömvärt sjömanskap av aktersnurran! Landning Ronneby 0755. Flygtid 2 tim 15 min.     /Fl

R97038  97-08-08 Lan, Gu, Fl, Asp, N.Eliasson  Q96
Larm 1519 om segelbåt, som drev utan besättning söder om Trelleborg. Start 1532 och började söka 1611 kring en position ~ N5519 E1318. Efter en kort stund – 1620 – fick vi besked att den ende ombordvarande simmat iland (ca 5000 m), och kunde berätta att han fått en smäll av bommen, som förpassat honom till det omgivande våta elementet. Landning F17 1708.
Flygtid 1 tim 35 min.     /Fl

R97039  97-08-11 Las, Gad, Jon, Ejd, O.Hansson  Q99
Larm Fl F17 kl 1345. Det var färdmek Christer Engström, som larmat direkt via mobiltelefon. Hans hustru hade halkat på en sten på Arpö och slagit sig. Vi var under intaxning och startade direkt. Vi utgick från att Christer hade gjort en bedömning om vård på plats, så vi hämtade ingen läkarpersonal på Karlskrona. I luften informerades Cefyl och beställning av ambulans vid hkp-plattan i Karlskrona. Landade Karlskrona sjukhus kl 1415. Vädret: varmt och härligt. Flygtid 25 min.     /Gad

R97040  97-08-12 Las, Gad, Jon, Ejd, O.Hansson  Q96
Larm från Cefyl kl 1600. Brand på mark och i skogsdungar. Några hus var hotade. Platsen var några km söder Djupekås (NE Mjällby). Vid framkomst och kontakt med brandchefen i Sölvesborg (SDK 306), fick vi att dom hade fått branden under kontroll. Dock ville dom ha några tunnor fällda över en skogsdunge då vi ändå var där. Trots rutinmässig kontroll innan start på F17 (en fällning Härstorpssjön), krånglade vattentunnan. Det blev totalt tre lyckade tunnor. Vädret mycket varmt och soligt. Flygtid 45 min.     /Gad

R97041  97-08-14 Gad, Las, Jon, Ejd, O.Hansson  Q96
Larm från Cefyl kl 1610. ELT -larm 7 km SW Hultsfred. Start 1619. Vi fick kontakt med en nödsändare 10 km SW Hultsfred. Dock inget utslag på nödpejl 703, men väl på homingen. Denna förde oss till plats över en hangar på Hultsfred. Landade där och hittade en nödsändare i ett mindre jetflygplan: SE-LHB, som var igång. Hangaren var öppen och folk höll på med fplreparation. Vädret varmt och svettigt. Flygtid 1 tim 30 min.     /Gad

R97042  97-08-26 Gad, Oo, Wa, Fol, M.Olander  Q98
Larm från Cefyl kl 1100. En Fokker 50 tillhörande SAS med 43 passagerare hade fått rökutveckling i kabin och avsåg nödlanda Rönne. Vi fick order att gå mot Bornholm. Efter ca 20 minuter avbröts uppdraget då Fokkern landat lyckligt på Rönne. Vid larmtid höll vi på med vinschning mot ”Lindeskär”. Vädret bra. Flygtid 20 min.     /Gad

R97043  97-08-26 Oo, Gad, Wa, Fol, M.Olander  Q98
Larm från Cefyl kl 1430. Skogsbrand öster Tingsryd (N5629 E1516). Start 1450. Upptäckten av brand och larmning har skett mycket tidigt. När vi var på plats, 1510 var brandytans storlek ca ett tunnland. Terrängen var något besvärlig för markpersonalen. En mindre bil tog sig fram till eldhärden och en ca 200 m därifrån. Någon radiokontakt med brandchefen fick vi ej. Dock fick vi kontakt med en något besviken man, som kört fast ca 300 m öster om branden. Vi släppte sex tunnor, och därefter var det släckt. Landning F17 kl 1540.
Vädret: Mycket varmt och gott. Flygtid 50 min.     /Gad

R97044  97-08-29 Gad, Oo, Wa, Fol, M.Olander  Q96
Larm från Cefyl kl 1740. Start 1750. Orsak: Sjuk besättningsman på ett tyskt handelsfartyg ”Railship II” i läge N5629 E1701. Vi hämtade upp två sjukvårdare på Karlskrona lasarett. 
Var ute vid fartyget kl 1835. Dom hade förberett vinschning mitt på styrbordssidan, men vid framkomst enades vi om att vinschning från aktern var som vanligt bättre. Mannen kunde ha hjärtfel, men just då halsont och svettningar (hade haft det i ett par dar). Efter uppvinschning och flygning mot Karlskrona föll blodtrycket på patienten så det blev aktuellt med landning Kalmar. Vi landade i Kalmarsundsparken 1855 där det fanns en väntande ambulans. Landning Ronneby 1940. Vädret: Bra med ostlig vind, 10 knop. Flygtid 1 tim 30 min.     /Gad

R97045  97-08-30 Oo, Gad, Wa, Fol, M.Olander  Q96
Larm från Cefyl kl 0755. Orsak: En drivande fritidsbåt ca 15 km söder Listerlandet, N5549 E1440. Kl 0820 avblåstes uppdraget. Enligt Cefyl hade polisen hittat ägaren stående i en telefonkiosk kraftigt berusad. Han hade troligen blivit av med båten vid kaj, och sedan hade den drivit iväg. Vädret: Bra, men i området regnskurar och bleke. Flygtid 0.      /Gad

R97046  97-08-30 Oo, Gad, Wa, Fol, M.Olander  Q98
Larm från Cefyl kl 2040. Startade 2115. En sjuk person på en fritidsbåt på Utklippan. Innan start informerades vi om att det var några läkare, som tillbringade helgen på Utklippan och en av dom hade svår huvudvärk och hög feber. Dom fanns på den norra ön (Norraskär). Oo hade landat där på dagtid någon vecka innan, så vi hade koll på en landningsplats, vilket var ett önskemål från Cefyl. Vi plockade upp en sjuksköterska på Karlskrona lasarett och hämtade patienten kl 2135. Transporterade honom till Karlskrona och var åter Ronneby kl 2200. Väder: Mörker, kraftigt åskregn, varierande vind. Vid Utklippan lugnt väder. Flygtid 40 min.     /Gad

R97047  97-08-31 Gad, Oo, Wa, Fol, M.Olander  Q98
Larm Cefyl kl 1700. Saknad kvinna vid badstrand i Åhus. En annan person på stranden hade noterat att den aktuella kvinnan lagt ifrån sig kläder o.dyl. och gått ut för att bada. Efter två timmar uppstod stor osäkerhet och sjöräddningen larmades. Kvinnan hade dock gått ur badet längre bort. Vårt uppdrag avbröts strax före motorstart. Vädret: Bra (dom badade ju).
Flygtid 0      /Gad

R97048  97-10-06 Gir, Oo, Lo, Tor, N.Eliasson  Q95
Larm Cefyl 1605. Översiktsfoto av svår tankbilsolycka vid Sölvesborg – Ysane. Start 1615. Åter Ronneby 1640. Bra väder. Flygtid 25 min.     /Oo

R97049  97-10-11 Oo, Gir, Lo, Tor, N.Eliasson  Q90
Larm Cefyl 1055. Medvetslös kvinna (Ruth Nordgren) på Hanö. Start 1107 mot Hanö (läkare fanns på platsen). Lämnade patienten på Karlshamns lasarett kl 1145. Åter Ronneby 1200. Bra väder. Flygtid 30 min.     /Oo

R97050  97-10-16 Beg, Lan, Fl, Man, M.Olander, O.Hansson Q95
Larm från Cefyl 1830 om att en tysk man i 80-års åldern saknades i samhället Åby, 15 km N Växjö. Mannen hade bott i samhället i tre dagar. Första dagen gick han bort sig, men fick hjälp av ortsbefolkningen att hitta hem. Tredje dagen gick han bort sig på väg till affären, en sträcka på drygt 100 m. Denna gång ställde också ortsbefolkningen upp mangrant i sökandet. Så gjorde också polisen, vi och sedermera också polishelikoptern. Vi lade 4 tim 30 min i flygtid på att avsöka vägar, buskage, bäckar, vikar, myrar och även sopkontainers, men utan resultat. Vi avbröt 0030 för att ”95:ans” max flygtid började att gå till ända.Dagen efter sattes en polishkp in och den som flög där var nu med om sitt tredje eftersök av försvunna personer. De tidigare två hade han hittat, och så blev det även denna gång. ”Der alter mann sind am elf uhr gefunden (den gamle mannen återfanns kl 11) vid god vigör.
Flygtid 4 tim 30 min.     /Lan

R97051  97-10-26 Erk, Möl, Os, Eng, O.Hansson  Q90
Larm från Cefyl 1028. En vit 7 meter lång fritidsbåt funnen drivande vid Falsterborev N5520.7 E1239.2. Nyckel kvar i tändningslås. Start ~1050 och framme ~1140. Av ”Östhammar”
 fick vi ett 5 x 10 M område norr och väster Falsterborev. – N5520 E1230; N5530 E1230; N5530 E1240; N5520 E1240. Avsökte centrum 1 M N -S av detta område. Info om 
att båten kom från Köge och varit ute sen 1700 dagen innan. Öster vårt område avsökte Sea King 481. Nytt sökområde: N5517.5 E1240; N5517.5 E1235; N5523 E1235;
N5523 E1240. Området avsöktes med 0.3 M bredd. Vidare framkom att två män saknades. Övriga enheter i området: ”Svärdfisken”, ”N.A.Bååth”, ”Gunnel Larsson”, dansk ”737”.
Y76 övertar 1313 då vi lämnar för tankning på Sturup. Inget funnet i området. Återgår Ronneby via Örenäs. Landning RON 1530. Väder – mycket god sikt, vind 330º/ 25
Flygtid 3 tim 40 min.     /Os

R97052  97-11-02 Beg, Gu, Jon, Aso, P.Kjellberg  Q99
Larm från Cefyl 0735, förmodad hjärtinfarkt. Start 0820 mot Karlshamn. Hämtade upp en narkossyster Micaela. Fartyget, en rysk handelsman ”Omskiy 109” N Bornholm (N5529.7 E1456.8) var på nordlig kurs. Vi vinschade ner ytbärgare och sköterskan på däck. Mannen vinschades upp i båren och flögs till Simrishamn, där vi blev mycket väl emottagna av brandkår och ambulans på kajen. Landade Ronneby 1105. Molnbas 150 m sikt >50 svag nordlig vind.Flygtid 2 tim 5 min.     /?     (*VIDEO 15*)

R97053  97-11-03 Söl, Beg, Wa, Tor, Eliasson   Q99
Larm Cefyl kl 0912. Finska handelsfartyget ”Westgard”, med tio mans besättning, hade gått på grund och tog in vatten. Pos N5609.7 E1559.6. Vi lastade pumpar och startade kl 0922. När vi tog kontakt med MRCC direkt efter start, fick vi besked om en man överbord! Vi tog kontakt med fartyget och fick en exakt position där mannen hade fallit i vattnet,
N5609.36 E1559.50. Framme kl 0935 och påbörjade sökandet efter PIW. Kl 0950 anslöt Y75 och vi delade upp sökandet mellan oss. Senare anslöt även ytgående enheter i sökandet.
Fartyget hade kommit loss från grundet och drev på sydlig kurs med ca en knop. Hon var svårt skadad i botten, men inte sjunkande och ville inte ha några pumpar. Q95 från Visby hämtade OSC i Bergkvara och en polis från Säljö, och landade med dessa på fartyget. Hon hade då ankrat upp. Då vår helikopter i stort sett var utflugen, avbröt vi sökandet kl 1155 och 
återvände RON med landning kl 1207. Väder: CAVOK. Vind: 010º/ 40. (mannen hade själv hoppat överbord = kandidat). Flygtid 2 tim 45 min.     /Wa     (*VIDEO 16*)

R97054  97-11-08 Beg, Söl, Wa, Tor, Eliasson   Q90
Larm Cefyl kl 1940. En fritidsbåt med två män hade gått ut vid 11-tiden från Malmö för att fiska, men hade inte återkommit vid 19-tiden. Start kl 2035. Framme och påbörjade 
sökning kl 2135. Sökområdets begränsningar: syd N5540 – väst E1245 – ost, kusten – nord N5550. Även danska Rescue 240 deltog i sökningen, tillsammans med sex ytenheter.
Kl 0035 hade vi sökt igenom vårt område utan resultat, och gick till Sturup för tankning. Landning SUP kl 0050.Start igen kl 0120. Nytt sökområde: Lundåkrabukten, kustnära.
När detta var klart och vi skulle påbörja sökning längre norrut, mot Ven, fick vi besked om kl 0150 att de saknade hade återfunnits välbehållna, söder om vårt sökområde, pos N5538.7 E1259.5. Vi avbröt och återvände till RON med ILS-landning kl 0240. Väder: i Ronneby var det dimma vid såväl start som landning. Sikt ca 500 m. I sökområdet var vädret bra. Flygtid 5 tim 35 min.     /Wa

R97055  97-11-24 So, Lan, Os, Hel   Q99
Beredskapshöjning. JA-37 med bränsleuppfodringsfel kl 0921. Landning ua. Flygtid 0.      /Os

R97056  97-11-24 D.Bofjäll, H.Larsson, Lan, So, Os, Hel, C-J.Pettersson Q99
Kl 1045 förfrågan från polisen Karlshamn om sök efter en saknad man i en grå Mercedes 300 –93. Mannen saknad sedan i fredags (21/11), efter en kortare åktur från Matvik till Asarum. Mannen har problem med högt blodtryck, men sina tabletter hemma. Avsökte aktuella vägar från bostaden över mot Asarum till Ire till S. Mien samt vägar väster om Mieån. Mercedesen har troligen varit parkerad vid Ire under tre timmar i söndags. – Inget resultat. 11-25. Avsökte området väster Mörrumsån söder E22 och söderut kusten till Djupekås.
Strax väster Karlshamn – på en vändplan fanns en ljus bil parkerad. Rapporterade läget till polis – annars inget. Flygtid 1 tim 10 min.     /Os

R97057  97-11-30 Las, Oo, Os, Ejd, C-J.Pettersson  Q99
Kl 1230 ringer en journalist från BLT om vi blivit insatta vid fartygskollision i Öresund. Kontakt tas med Cefyl, som verifierar. Dansk räddningshelikopter har inte kunnat 
starta pga vädersituationen (dimma – isbildning). Cefyl får informationen att vi inte har några begränsningar. Kl 1250 meddelar Cefyl start och vi lämnar mot Öresund kl 1300. 
Framme i området 1345. Lyngby radio ger oss nordlig pos. N5551 E1240 och sök söderut. Avspanar ett E – W område med 0.5 M bredd och 3 M längd.Avspanade därefter ett 
N – S område med 0.5 M bredd mellan haveriplats och N5551 E1240, sökbredd 0.1 M. Dansk OSC var mycket belastad. Inget föremål i området upptäcktes. Sikt i området: 50 m ±25.
Sökhöjd 35 fot. / fartyg i sök - kratta, samt lotsbåt 21 (svensk). Kollisionen hade skett mellan en dansk fritidsfiskebåt och en norsk tankbåt. ~20 personer i fiskebåten och 19 hade räddats. Dansk OSC: marin ”Budsticken”. Lämnar området 1510. Landning i dimma (ILS) RON 1600. Flygtid 3 tim.      /Os

R97058  97-12-16 Gu, Möl, Wa, Tor, Bruno   Q99
Larm Cefyl kl 1035 angående man i 40-års åldern på Aspö som fått ett svårt epileptiskt anfall. Start kl 1050 via Karlskrona las och hämtade sjv -personal och sedan landning Aspö
 fotbollsplan kl 1100. Mannen fick några sprutor och kunde sedan själv gå in i helikoptern. Start från Aspö kl 1110. Ambulans hämtade i Karlskrona och vi återvände RON med landning kl 1125. Flygtid 25 min.     /Wa
 
 

1997=52 uppdrag/ Oha                                                                                    Top

 FRÄD 1998 RONNEBY
 

R98001  98-01-08 Gad, Oo, Os, Fol, J.Bruno   Q99
Larm från Cefyl kl 1515 om hämtning av axelskadad besättningsman syd Skåne. Vi höll på med övningsvinschning mot Gösen utanför Gö. Avbröt övningen, gick hem och snabbtankade. Därefter hämtade vi upp två sjukvårdare på Karlskrona sjukhus.Cefyl meddelade att besättningsmannen hade krossad axel eller axeln ur led. Fartyget som var svenskt,
hette ”CT Sky” och var en gastanker. Vi mötte upp fartyget i Bornholmsgattet, N5515 E1418. Vi beordrade fartyget att inta fart 5 knop och bibehålla 060º kurs pga övrig livlig sjötrafik. Då besättningsmannen själv kom gående med bandagerad axel, och såg kry ut, så bårvinschade vi utan att ta ner läkare. Patienten flögs till Karlskrona. Vi landade Ronneby kl 1715.
Väder: Bra med vind 260º/ 20 knop och mörker, som inträdde under passet. Flygtid 1 tim 50 min.    /Gad

R98002  98-01-21 So, Möl, Wa, Hel, J.Bruno, Ahl  H99
Cefyl ringde 0740. Pråm på drift NE Bornholm (N5527 E1544). Start 0903. Framme 0926 och lyfte upp besättningsman från bogserbåten ”Nestor” och satte ner honom på pråmen ”Barney” 80 x 23 m med timmer. Han lossade en reservtamp, så att de kunde koppla igen. Klara med jobbet kl 1025 och tog upp och satte ner besättningsmannen på ”Nestor”. Lämnade kl 1028. Landning RON 1053. Väder: Bra, 33 knop vind. Flygtid 1 tim 55 min.     /Möl    (*VIDEO 17*)

R98003  98-01-21 Lan, So, Wa, Ahl, Aso, J.Bruno  H99
Larm från Cefyl kl 1319 om en person med blödningar på Hanö. Startade kl 1329 mot Karlshamns lasarett. Landade 1338. Sjuksyster samt två ambulanspersonal mötte upp. Dessa två kunde dock ej följa med pga vikten. Startade 1339 och landade Hanö 1345. En kvinna mötte upp och visade vägen. Hon fixade en liten traktor med släp. Vi hämtade en 85-årig kvinna. Det var knöligt att få ut henne ur huset i vakuum - madrass. Hon var vid medvetande. Det underlättade mycket att ta båren på släp tillbaks till helikoptern. Patientens dotter följde med
till Karlshamn. Start Hanö 1419 och landning 1425. Brandkåren var på plats denna gång. Pressfotograf och ambulanspersonal mötte upp. Startade 1432 och landade F17 8 minuter senare. Flygtid 30 min.     /Ahl

R98004  98-01-26 Gad, Luk, Lan, Lo, Aso, C-J.Pettersson  H99
Under pågående GFSU -utbildning med L.Lundmark, som andre - pilot, fick vi larm från Cefyl kl 1325. En magsjuk kvinna på Hanö behövde omgående läkarvård. Vi rekommenderades att gå direkt, då SOS i Växjö ej ansåg att vi behövde medtaga läkare. – Vi bedömde situationen annorlunda och hämtade en sjuksköterska på Karlshamns sjukhus. Vi hämtade kvinnan och förde henne till Karlshamn. Luk gjorde sitt första riktiga uppdrag som andrepilot i 10:an. Väder: Bra, NW vind 15 knop. Flygtid 35 min.     /Gad

R98005  98-02-10 Lug, Joo, Oha, Man, K-J.Pettersson  H99
Larm Cefyl 0850. I samband med larm från Cefyl fick vi uppgift om ”man överbord söder Öland”. Besättningen uppfattade larmet som mycket brådskande, då inga detaljer nämndes i övrigt. Start 0858. Vid starten fick vi av Fl att vi istället skulle gå mot Trelleborg (Cefyl hade ringt). Gick mot Trelleborg, men när vi fick kontakt med MRCC Göteborg, fick vi på 
nytt ändrade order att gå mot Ölands södra. Strax öster Karlskrona fick vi ändra kurs igen, nu mot Bornholmsgattet. Vi påbörjade ett färdlinjesök kl 0930 i pos: N5533 E1500 utefter färdlinjen i 240º. Vi följde linjen fram till pos: N5455 E1301. Där vände vi och gick tillbaka mot utgångsläget med 0.3 M parallellavstånd, söder om tidigare linje. Helikopter Y76 sökte också på linjen, fast norr om oss. Vi avbröt sökningen då vi kommit åter till utgångsläget kl 1200 utan resultat. Helikopter H98 från Visby sökte på sträckan Ölands södra grund till vårt utgångsläge. Vi fick under sökningen veta att den saknade var en 23-årig besättningsman på ett ryskt handelsfartyg. Han hade senast setts kl 18 kvällen innan, då fartyget låg
till ankars utanför Ölands södra grund. Man saknade honom först kl 0830 (N5455 E1301) på morgonen. Vind i området: SW 30-45 knop. Temperatur nära noll grader. Sjömannen var klädd i blåkläder senast han sågs. Landning F17 kl 1221. Flygtid 3 tim 25 min.     /Oha

R98006  98-02-20 So, Gir, Wa, Löm, N.Pettersson  H90
Larm Cefyl kl 0130. En besättningsman på fiskebåten ”Tola” från Nogersund hade hjärtproblem. Pos: N5535 E1434. Start kl 0205. Hämtade läkare (Jörgen) i Karlskrona och var framme
 vid ”Tola” kl 0250. Vinschade ner ytbärgare + läkare och tog sedan patienten i bår. Joystick ua. Klara med vinschningarna kl 0315. Landade Karlskrona las där ambulans väntade kl 0340. Åter RON kl 0355. Pga missförstånd i vakten, blev aldrig Fl larmad. Väder: ua.Flygtid 1 tim 45 min.     /Wa

R98007  98-03-05 So, Gu, Sög, Hel, D.Buhre   H96
Larm Cefyl kl 1555. Läckande fiskebåt ”Silverfjord”i pos N5549 E1446. Vi lastade två pumpar och startade kl 1610 mot haveristen. Hittade honom i en kraftig snöby kl 1625 syd Hanö. Det visade sig vara en ensam Sölvesborgsfiskare i en äldre 11 meters träbåt. Vi vinschade ner Buhre + en pump, som på ca 10 minuter tömde båten. Räddningskryssaren ”Elsa Johansson” anlände kl 1650 och tog båten på bogsering. (Läckan ökade under bogseringen, så våran pump fick tjänstgöra under hela resan till Hällevik i ca två och en halv timme). När haveristen var kopplad och allt under kontroll återvände vi till Ronneby 1745 och höll kontakt med ”släpet” på mobilen. Flygtid 1 tim 35 min.     /Gu

R98008  98-03-10 Erk, Oo, Lo, Aso, Petersson  H96
Larm från Cefyl, två man i vattnet i Karlskrona kl 1150. Startade mot Karlskrona kl 1200. Var framme 1210. Platsen var på Danmarksfjärden. Räddningskåren hade redan plockat upp två man. Vi sökte av området efter eventuellt flera. Avbröt efter fem minuter. Bra väder. Flygtid 20 min.     /Lo

R98008  98-03-10 Erk, Oo, Lo, Aso, Petersson  H96
Larm från Cefyl, två man i vattnet i Karlskrona kl 1150. Startade mot Karlskrona kl 1200. Var framme 1210. Platsen var på Danmarksfjärden. Räddningskåren hade redan plockat upp två man. Vi sökte av området efter eventuellt flera. Avbröt efter fem minuter. Bra väder. Flygtid 20 min.     /Lo

R98009  98-03-13 Beg, Erk, Lo, Aso, N.Petersson  H98
Larm från Cefyl kl 0900. Besättningsman på ett ryskt fartyg 13 M ost Simrishamn, har en svårt skadad hand och behöver därför transport till sjukhus. Start 0908 via Karlshamn, där två sjuksköterskor ansluter. Genom MRCC Göteborg och räddningsbåt ”Skillinge”, som nått fram till fartyget, får vi positionen N5532 E1431 samt fartygets namn ”Khrustalnyy Bereg”. Kl 0938 vinschar vi ner y-man och en ”syrra”, som konstaterar att besättningsmannen med allvarligt skadad hand (tre fingrar) bör flygas till Malmö. Efter avslutad vinschning kl 1000, lämnar vi mot Malmö, och då har vi också tagit med ytterligare en man från fartyget, som kunde lite engelska. Landning kl 1035 intill Helikopter -Service platta vid Kockumkranen i Malmö hamn, där ambulans hämtade. Åter Ronneby kl 1140. Vädret var bra, utom i Skåne där det var ganska täta snöbyar. Flygtid 2 tim 15 min.     /Erk

R98010  98-03-31 Oo, Gad, Oha, Tor, D.Buhre  H95
Larm från Cefyl kl 1750. En fartygskollision utanför Bornholm. Polskt fiskefartyg med 8 st ombord kolliderar med passagerarfärja. Personer i vattnet? Medtag extra räddningsflotte.
Dansk helikopter på väg (en timmas anflygning). Dansk sjöräddningsbåt ”Leopold Rosenfeldt” på väg från Nexö.Start 1800. Strax söder blekingekusten mötte vi ett stratostäcke, 
som vi gick över. Väderinformation från Cefyl sa att sikten var god i kollisionsområdet. Vi fick order att kontakta Lyngby radio. Svenskt kustbevakningsflyg KBV 583 var på väg som transiteringsflygplan. Vi skulle sedan kontakta On Scene Commander, som var det ryska fartyget ”Kaunas” (den som kolliderat). Dom svarade ej på flera anrop. Framme i området hade vifortfarande moln under oss varför vi gjorde en instrumentplané på västlig kurs mot haveripunkten. Nere på 60 fots höjd hade vi fortfarande ingen säker vattenkontakt. På 40 fot fick
vi det. Vi hovrade mot ett mindre fartygseko. På ca 50 meters avstånd fick vi optisk kontakt med båten, som var danska ”Leopold Rosenfeldt”(kl 1835 pos: N5457.7 E1530.6). Nu framkom det att det var bara 8 man nödställda och dom fanns i en livflotte intill färjan. ”Kaunas” hade dessutom sjösatt en räddningsbåt med två man i för att ta upp de åtta i livflotten. 
Vi hovrade efter ”L.Rosenfeldt”, som i sin tur följde livbåten som hade de polska skeppsbrutna ombord (den polska båten hade sjunkit). Livbåten sökte sig mot ”Kaunas”, som låg stilla. De hade tydligen svårigheter att hitta det stora fartyget i dimman (vi hovrade 80-100 meter från ”Kaunas”, men kunde inte se det optiskt!).Vi blev ombedda av danska sjöräddningen att vinscha upp de 8 polackerna och ta dem till Rönne. Men befälhavaren på ”Kaunas” envisades med att de först skulle tas ombord på hans fartyg.Vi klargjorde med 
 Rescue Center Göteborg att vi kunde vinscha från havsytan, men att det skulle bli stora problem med vinschning i dimman på ”Kaunas”. Då dom ej var i nöd så beslutades att ”Leopold Rosenfeldt” skulle ta dom. Både vi och ”Leopold R” hade svårigheter att få kontakt med ”Kaunas”. Han var mera intresserad att få ombord den polska kaptenen, och uppträdde ej som ”On Scene Commander”. Dessutom fick danskarna söka upp och rädda dom två ryssarna i ”Kaunas” räddningsbåt, eftersom ”Kaunas” ”tappade” bort den (fick leta i en och en halvtimme). Kl 1859 lämnade vi lägsta höjd och steg över moln för att avvakta vidare order i området. Danska helikoptern 481 var då på väg in i området, men vände mot Rönne då han
fick reda på vädret i haveriområdet. Han kom inte heller ner på Rönne då där var 0 m i sikt.Vi avbröt kl 1930. KBV 583 kom till området strax efter oss och kunde transitera radiotrafiken mellan oss på låg höjd och MRCC Göteborg, vilket fungerade utmärkt. Flygtid 2 tim 10 min.     /Gad/Oha

R98011  98-04-17 Beg, Gad, Ny, Asp, D.Buhre  H99
Larm från Cefyl kl 1720. En man saknas efter fisketur utanför Mölle – Kullen. Båten funnen tom.Start 1728 och var på plats 1810. Började med strandsök utmed Kullens SW - sida.
Fick därefter ett linjesök (Box 1) med start i N5616.86 E1226.64, bäring 150º, längd 3 M. Expansion på 0.1 M och sökte ut till 1 M på vardera sidan. Före oss var ett danskt miljöövervakningsflygplan. Därefter kom ytterligare åtta båtar (bl a SSRS), som körde kratta i delvis samma område. Avbröt vid mörkrets inbrott. Mannen har ej hittats. Han var i 56-års åldern, led av sockersjuka och bar ej flytväst. Vädret 330º/ 10 knop, god sikt, och mycket bra spaningsförhållande på vattenytan.Landade hemma kl 2120.
Flygtid 3 tim 50 min.     /Gad

R98012  98-04-19 Gad, Beg, Ny, Asp, D.Buhre  H99
Larm från Cefyl kl 1107. Fiskebåt med slagsida vid Midsjöbankarna, N5541 E1721. Uppgift: Vara på plats ifall något drastiskt skulle ske. Dessutom fanns en annan fiskebåt på plats, 
och hon hette ”Adenia” från Hasslö. Haveristen hette ”Vingafors” från Sturkö, 31 m lång järnbåt. Startade 1118 med två länspumpar och en 20-mansflotte, och fick klart för oss att ”Vingafors” höll på att sjunka. Besättningen gick i livflotte och bärgades av ”Adenia” precis när kom fram kl 1200. Besättningen från ”Vingafors” ville bli kvar på ”Adenia”. Under tiden fick vi se ”Vingafors” vända häcken uppåt, för att lämna havsytan. Väder: Dimma, sikt< 500 m. Våghöjd 2-3 m. Vind N 27 knop. Flygtid 1 tim 50 min.     /Gad    (*VIDEO 18*)

R98013  98-04-22 Las, Möl, Fl, Fol, J.Bruno   H99
1308 varningslarm. JA-37 med primärdatafel + IME, cirklar under moln för landning. Hovrade upp och väntade. Flygplanet landade efter andra försöket men kunde inte öppna reverseringsluckorna efter stopp. Blockerade banan, men Fl gav oss ok att ge oss iväg mot ett övningslarm borta i Knisslinge.Senare fick vi veta att en rote JA-37 med lite bränsle
fått gå till Kristianstad resp Ängelholm.Flygtid 10 min.     /Möl

R98014  98-04-29 Gu, Erk, Lo, Man, N.Petersson  H92
Polisen i Karlskrona ville ha hjälp med eftersök av två flickor (13 år) på Torhamnslandet. Vi startade kl 1750 efter att Cefyl gett oss detta formellt. Misstanken var att flickorna, som var från Fågelmara, efter att ha tagit bussen till Jämjö gett sig ut för att tälta på Torhamnslandet. Vi avspanade kusterna, samt de större vägarna utan resultat. Landade 1900. Vädret: Vackert
med sol och något dis. Flygtid 1 tim 10 min.     /Erk

R98015  98-05-01 Erk, Gu, Lo, Man, Buhre   H92
Larm från Cefyl kl 1655. En kustfiskare anmälde att han hade sett en NÖDRAKET. Han fiskade från Tosteberga udde (N5600 E1427) och såg raketen ut mot Kalvaholmen. ”Elsa Johansson” SSRS och Lots 741 och 802 hade sökt i området någon timme när vi blev larmade. Vi fick sökområde Tosteberga udde – Lägerholmen – Äggaskär – Landön, ett område som till stora delar är mycket grunt och därför svårt att avsöka med ytenhet. Vädret var bra, ljusförhållandena fina med mycket bra sikt i vattnet. Vilket resultera i att vi såg sjöbotten i stora delar av sökområdet. Söket avbröts 1820. TROLIGEN FALSKLARM. Landning Ronneby 1840. Flygtid 1 tim 30 min.     /Gu

R98016  98-05-02 Erk, Gu, Wa, Man, Buhre   H92
Larm Cefyl kl 0940. En besättningsman ombord på tyska lastfartyget ”Jenna Catherine” hade krossat ett finger. Start kl 0955. Hämtade sjv -personal vid Karlskrona las. Framme vid fartyget kl 1040.Pos: N5627 E1737. Vinschade ner ytb på vänster (babords) bryggvinge. Patienten var vid relativt god vigör, så vi tog aldrig ner sjv -personalen, utan vinschade 
upp patienten direkt i en slinga. Vinschningen klar kl 1050 ua. Landade Karlskrona las kl 1140 där ambulans väntade. Åter RON med landning  kl 1130. Väder: CAVOK.
Flygtid 1 tim 35 min.     /Wa

R98017  98-05-09 So, Oo, Lo, N.Petersson   H92
Larm Cefyl 0940. ”Kandidat” från Ölandsbron. Start 0950. Vi avbröt vid Kalmar då det visade sig att kvinnan (aspackad), omhändertagits av polisen på bron. Landning RON 1025. Väder: CAVOK. Flygtid 35 min.     /Oo

R98018  98-05-15 Söl, Gad, Oha, Tor, Buhre   H92
Larm i hemmet kl 1730. Efter start fick vi efterhand av Cefyl att en bergsklättrare skadats av nedfallande klippblock. Platsen angavs i rikets nät, och benämndes i kartan: ”Djupadal”, en brant ravin på Skäldervikssidan av Kullaberg. När vi kom fram var räddningspersonalen inte riktigt klar med bårinpackningen av patienten, så vi avvaktade i 15 minuter. Kl 1911 var bårpatient samt assisterande brandman ”Hasse” ombord i hkp. Vi landade vid parkeringsplatsen vid Kullens fyr, där läkare och ambulanspersonal väntade. Patientens högerben var brutet. Detta reponerades och därefter flög vi läkare och patient till landningsplatsen vid Berga brandstation utanför Helsingborg kl 1950. Omlastning där till ambulans för vidare färd mot lasarettet Helsingborg. Åter Ronneby kl 2045. Väder: CAVOK. Vind vid Kullen 340º/ 15-20 knop.Flygtid 2 tim 5 min.     Gad/Oha    (*VIDEO 19*)

R98019  98-05-16 Söl, Gad, Oha, Tor, Buhre   H92
Vi skulle just påbörja vattenbombning för att säkra för en svedjebränning av ett kalhygge 10 M NW Ronneby (kl 1205) då Cefyl meddelar att LAC (K2) vill ha vår hjälp med att hitta
 en brand vid Härstorpssjön (strax W Ronneby). Vi har även radiokontakt med brandbil ”K201”. Han stod vid västra rondellen (utanför Ronneby) och meddelade att han inte hittade någon eldhärd. Efter noggrant letande konstaterade vi samma sak. Troligtvis kraftig pollenrök, vilket vi sett hela veckan. Vi återvänder kl 1225 till det planerade uppdraget, vi tidigare
avbröt W Bälganet. Väder: CAVOK. Vind: NE/ 10 knop. VARMT!  Flygtid 15 min.     Gad/Oha

R98020  98-05-18 Joo, Gir, Fl, Hel, N.Petersson  H99
Larm i luften från Cefyl 1510. Skogsbrand 3 km söder Bälganet. Landade RON och hämtade tunna. Det var svedjebränningen från helgen, som hade blossat upp igen. Vi påbörjade bekämpningen 1600. Ingen öppen eld syntes till men vi lade 14 tunnor i ett område som var svårt att nå från marken. Åter RON 1735. Väder: CAVOK. Vind SW/ 10.
Flygtid 1 tim 45 min.     /Joo

R98021  98-05-19 Gir, Luk, Fl, Hel, N.Petersson  H99
Larm Cefyl 0710 om saknad (sen kl 01) fritidsbåt i Karlshamn. Start 0730. Vi övertog efterspaningarna efter Y76, som var tvungen att gå hem för tankning. Den saknade skulle gå från Stilleryd till Karlshamn under natten, men hade ej kommit fram. Vi påbörjade spaning S. Karlshamn. Efter 10 min fick vi avbryta. Den saknade hade återfunnits i Ronneby. Landade 0805. Väder: CAVOK. Vind 090º/ 10. Flygtid 35 min.     /Joo

R98022  98-05-24 Joo, Gir, Fl, Hel, N.Petersson  H92
Larm Cefyl 1021 när vi stod på plattan under uppstartning. Havererat Ultralätt flygplan i närheten av Tingsryd. Start 1024. Flygplanet hade startat i Emmaboda och var på väg till Höganäs. Piloten hade ringt SOS på mobiltelefon, men linjen hade brutits. Vi startade mot Tingsryd och påbörjade sök mot Emmaboda. Fl Ronneby kom in på kanalen och meddelade att han hade telefonkontakt med piloten och att han hörde oss norr om sin position. Vi styrde söderut och efter ett par kilometer hittade vi det havererade flygplanet i en hage (Pos: N5632.22 E1504.46; RN 626794/145485). Vi landade i en hage med intresserade ungdjur intill haveristen. Piloten hade ett brutet ben och ett skärsår i det andra benet samt i ansiktet. Besättningen tog hand om skadorna och han fördes i bår till helikoptern för vidare transport till Karlskrona lasarett. Åter RON 1126. Väder: CAVOK. Flygtid 40 min.     /Joo

R98023  98-05-24 Gir, Joo, Fl, Hel, N.Petersson  H99
Larm Cefyl 1725. MAYDAY -anrop kanal 16 i Oskarshamnstrakten (Runnö). Start 1735. Efter 10 minuter i luften fick vi avbryta. Den nödställde var en motorbåt, som fått motorstopp. Det var ingen fara för dom ombord. Åter RON 1751. Väder CAVOK. Flygtid 15 min.     /Joo

R98024  98-06-03 Gir, Söl, Lo, Lq, Eng, Gratte  H92
Avbröt före start. Y52 hade ej meddelat landning. Flygtid 0.      /Lo

R98025  98-06-04 Luk, Söl, Jok    H92
Larm Cefyl 1210. Skogsbrand Bollö. Fällde 9 tunnor. Samverkade med Y75. Bra väder. Flygtid 55 min.     /Lo

R98026  98-06-05 Söl, Las, Lo, Eng, Gratte   H92
Larm Cefyl 1620. Skogsbrand Immeln. Startade västerut. I höjd med Karlshamn fick vi syn på röken. Det visade sig sedan att det var St. Korksjön, NW om Olofström. Fällde 11 tunnor, innan vi fick fel på tunnan. Branden var nästan släckt då. Bra väder, svag vind. Åter RON 1810. Flygtid 1 tim 30 min.     /Lo

R98027  98-06-29 Lan, Oo, Oha, Tor, M.Edström  H90
I samband med instumentflygträning över hav söder om Gö, fick vi kl 1345 av Fl F17 att vi skulle lyssna av fq 121.5, för där var det någon som hört Mayday -anrop. Det visade sig vara fyra stycken ”Ultralätta fpl” på väg från Gdansk!!! till Ronneby, varav en fått motorstopp och landat i havet. I Karlskronaområdet befann sig också Y75 samt en hkp 6, som skulle
fota en vinschövning, de styrde också mot det befarade haveriet. De kom fram ca tre minuter före oss och hittade en man i en gummibåt i position, som stämde med den vi fått av en av kamraterna i ett av de ultralätta. Y75 plockade upp mannen och livbåten varefter de tog honom till Karlskrona las. Emellertid var han oskadd, så han fick tas med till F17. Fl F17 bad 
oss leta upp och följa de andra ännu flygande ”Ultralätta”. Vi letade med hjälp av Myran upp övriga tre galningar. De eskorterades av oss mot landning F17. Vi hade hela tiden radiokontakt med ”ettan” i gruppen, den ende som verkade ha våra radiofrekvenser. För övrigt hade de även GPS, därav den rätta positionen för haveriet (N5557.40 E1555.36). 
Alla tre landade lyckligt på F17 till slut. Vädret var bra, men vind 250º/ 20 knop. Flygtid 1 tim 15 min för oss, men för polackerna 6 tim.   Oo/Oha     (*VIDEO 21*)

R98028  98-07-05 Oo, Lan, Oha, Tor, Edström  H90
Vid övningsflygning i Ronneby -området fick vi strax efter start in en ELT -signal, som pekade västvart. Vi anmälde förhållandet till Cefyl, som ville att vi gick mot nödsändaren (kl 1320). Ljudsignalen var mycket stark i början, men avtog och blev i stort sett ohörbar i höjd med Everöd. Vi fick emellertid sporadisk ljusindikering rakt fram (dock bara en lampa), varför vi fortsatte. Trafik över Kastrup hörde också nödsändaren. Till slut fick Cefyl information om att ett trafikflygplan landat på Kastrup med en ELT igång och som sedan stängts av. Vi vände då hemåt strax SW Sjöbo. Väder: Sikt >10 km under moln, regnskurar. Vind 260º/ 20-25 knop. Flygtid 1 tim 20 min.     Oo/Oha

R98029  98-07-06 Gir, Möl, Wa, Aso, Larsson   H90
Start kl 1300 för en transport t o r Borglanda. Efter start kl 1303, hörde vi MRCC anropa H91 på kanal 16. De var på väg från Visby till Borglanda. Det gällde ett sjöräddningsuppdrag i Kalmarsund. Vi anropade MRCC och erbjöd vår hjälp.En äldre man ombord på en fritidsbåt hade fått en hjärtinfarkt. Läge ca 5 km norr om Ölandsbron (N5639.31 E1620.81). Då vi
beräknade att vara framme före H91 så stal vi deras ”Mayday” (F7). Framme vid båten kl 1323. Det var en 30 fots motorbåt, som låg och drev. Vinschade med joystick. Patienten var medvetslös (troligen död) och vi tog upp honom i bår. Det fanns folk ombord som hjälpte till att lasta honom i båren (ca 120 kilo!). Vinschningen klar kl 1330. Startade mot Strandparken i Kalmar där vi landade kl 1338. Ambulans väntade. Återupplivningsförsök under tiden. Väder: CAVOK. Vind: 240º/ 40 Flygtid 35 min.     /Wa     (*VIDEO 22*)

R98030  98-07-09 Möl, Gir, Wa, Aso, Larsson   H90
Larm Cefyl kl 1125. En yngre kvinna ombord på dykfartyget ”Kalmar Nyckel” hade fått problem efter dykning på ”Kronan - vraket”. Start kl 1135. Hämtade läkare + sjukskötare vid Karlskrona las och var framme vid fartyget kl 1205. Pos: N5626.7 E1642.1. Då patienten enligt uppgift var väl omhändertagen ombord så vinschade vi inte ner sjv - pers, utan endast ytb. Vinschade patienten i bår. Klara kl 1215. Transporterade patienten till Karlskrona las där ambulans väntade. Åter RON 1245.Väder och vind ua. Flygtid 1 tim 15 min.    /Wa
     (*VIDEO 23*)

R98031  98-07-12 Möl, Gir, Wa, Aso, Larsson   H90
Larm Cefyl kl 0640. En kvinna mellan 90 och 100 på Långören hade bröstsmärtor.Start 0715. Hämtade sjukvårdspersonal på Karlskrona las och landade på Långören kl 0731.
Patienten lastad i helikoptern kl 0746. En anhörig medföljde till Karlskrona las där vi landade kl 0754. Ambulans väntade. Åter RON med landning kl 0810. Väder och vind: ua.
Flygtid 35 min.     /Wa

R98032  98-07-15 Beg, Gu, Sög, Eng, Basilius   H90
Larm från Fl under uppstart för övningsflygning kl 1405. ”Man överbord söder Ystad”. Vi startade mot pos: N5513 E1340. Det var lite uppgifter om uppdraget. Det visade sig vara en segelbåt med två personer ombord på resa från Norge till Stockholm. En man föll överbord kl 1330 och ett förvirrat larm kom via mobiltelefon. Vi mötte segelbåten när vi kom ner. Hon stäva då mot Ystad med focken i timglas och storen revad. Han togs omhand och lotsades in av sjöräddningssällskapet. Vår första uppgift blev att hämta en OSC i Ystad och sätta 
ner honom på ”Lovisa Gorthon”. Vi blev tilldelade ett sökområde, som pga osäkerheten blev större och slutligen omfattade rutan: N5510-N5518-E1340-E1410 dvs 15 x 35 km. Vi sökte tillsammans med en dansk hkp 276 och kustbevakningens Casa 583. På ytan formerades en ”kratta” med 10 – 15 fartyg.Vid femtiden flög vi till Sturup för tankning och fika. Kl 2040 hittades den saknade av en norsk gastanker i pos: N5513.12 E1354.50. Han lyftes ombord på en liten rescuebåt under vår övervakning. Den danska helikoptern hade läkare ombord, som vinschades ner, och kunde konstatera dödsfallet. En 20-årig norsk gutt. Vi avslutade med att återflyga OSC till Ystad. Landning Ronneby 2150. Väder: 4-6/8 600 m. Sikt > 10. Vind 240º/ 15-30 knop. Flygtid 6 tim 45 min.     /Gu

R98033  98-07-16 Beg, Gu, Sög, Eng, Basilius   H90
Larm från Cefyl 1305. ”Drunkningstillbud Mellbystrand”. Start 1310 mot Karlshamn för att hämta läkare. Anmälde oss i luften, fick då AVBRYT rundade Bredåkra station och landade 1315. Flygtid 5 min.      /Gu

R98034  98-07-25 Möl, Söl, Lo/Jir, Fol, Gratte  H90
Larm Cefyl kl 1150. Drivande ”Racerbåt” med snusdosa och radiomusik i läge N5609.50 E1457.00. Mannen – en tatuerad 30-åring hade efter intag av alkoholhaltig dryckgått från 
Karlshamn mot Pukavik. Klockan var då ~21 på fredag. Vi startade och letade igenom hela det troliga området där han kunde ha fallit överbord eller gått iland för att sova.
Personligen tror jag att han tagit sin sista öl. Landning kl 1345 i bra väder. Flygtid 1 tim 45 min.     /Möl

R98035  98-07-27 Las, Gir, Lo, Eng, Edström   H95
Larm från Cefyl 0945. Hjärtsjuk man på passagerarfartyget ”Finnjet”(OIHH) i pos: N5555 E1607. Start 0955 mot Karlskrona för att ta ombord läkare. Därpå mot ”Finnjet”. Landning på 
”Finnjet”. En man född 1912 med hjärtproblem, som vi ventilerade och gav hjärtmassage hela vägen till Karlskrona. Landning 1055. Åter RON 1105. Bra väder.Flygtid 40 min.  /Lo

R98036  98-07-27 Gir, Las, Os, Eng, Edström   H95
Larm på p -sök från Cefyl 1842. Start 1900. 10-årig flicka trafikskadad på Öland. Begärd transport från Kalmar till RIL Linköping. Hämtade upp sjukvårdspersonal från Karlskrona las.
I samma ögonblick meddelade ARCC att uppdraget avbrutits. Landning RON 1920. Bra väder. Flygtid 15 min.     /Os

R98037  98-07-28 Gir, Las, Os, Ans, Eng, Edström  H99
Larm från Cefyl 1325. Passagerare på ”Norwegian Dream” med blödande tumör. Start 1332 och hämtade sjukvårdspersonal från Karlskrona las. Monica Andersson & läkare Johan Persson. Framme vid fartyget 1405 i pos: N5559 E1636. Vinschade ombord sjukvårdspersonalen. Patienten medvetslös. Vinschning med bår enligt rutin. Patientens hustru medföljde
till neurokliniken i Lund. Landning Lund 1533. Åter RON 1650. Väder: Regn – delvis låga stratus ~100 m. Vind 020º/35. Flygtid 2 tim 40 min.     /Os

R98038  98-07-28 Las, Gir, Os, Ans, Eng, Edström  H99
Larm från Cefyl 1655. En klättrare har fallit ned från Kullabergs norra sida –700 m E Kullabergs spets. Start 1711. Klockan 1735 meddelar Cefyl att räddningstjänsten lyckats undsätta klättraren med båt. - Åter RON 1800. Väder: Disigt ~300 m – varierande sikt. Vind 010º/ 20 knop. Flygtid 50 min.     /Os

R98039  98-08-01 Las, Gir, Os, Eng, Edström   H99
Under landning Ronneby larm från Cefyl kl 1045. En pojke överbord strandnära E Torp på Senoren Rikets Nät: 622100 / 149760. Strax innan området meddelar MRCC kl 1055, att pojken omhändertagits. H99 fortsätter planerad övning. Pojken hade utan föräldrarnas vetskap följt med ut på en annan båt, och då han saknades larmades MRCC. Väder 220º/ 20 knop. God sikt. Flygtid 20 min.     /Os

R98040  98-08-05 Luk, Söl, Joo, Wa, Ans, Asp, Larsson  H90
Larm i luften från Cefyl kl 1412. En öppen, mindre fritids-/fiskebåt hade hittats drivande och tom utanför Ravlunda. Pos N5547 E1420. En man i 50-årsåldern saknades. Han hade gått 
ut från Vitemölla och senast setts vid sina nät ca kl 0645. Näten var utlagda utanför Verkeåns mynning, pos N5543.57 E1412.97. Framme kl 1442 och påbörjade sökning längs linjen båten– näten. Avsökte denna till en bredd av 1.5 M utan resultat.Nytt sökområde av MRCC: Begränsningslinje i söder N5542, i norr N5547, i öster E1420 och i väster land.
Påbörjade sökning kl 1520 och var klara kl 1648 utan resultat. All sökning skedde med increment 0.3 M. Landade Kristianstad för tankning. Start igen kl 1745. Nytt sökområde var pos N5544 E1420 ut till 2.5 M. Klara kl 1850 utan resultat. Därefter kontrollerade vi än en gång de nät som fanns utlagda utanför Verkeåns mynning. En båtshake hittades av en av ytenheterna i pos N5545.34 E1420.19. Nytt sökområde i linjen från näten och mot båtshaken. Denna sökning ut till en bredd av 1.5 M var klar kl 1948 utan resultat. Då vi, med flera 
timmar hade överskridit flygtiden för B -service, avslutade vi vår insats och gick mot Ronneby med landning kl 20 15. Väder: vind och sikt ua. Flygtid 5 tim 5 min.     /Wa

R98041  98-08-16 Oo, Söl, Sög, Aso, Basilius   H90
Larm Cefyl 1510. Klätterolycka Kullaberg. Start 1521. Framme vid Åkersberget söder om fyren 1615. Patienten (dansk) var paketerad och klar för lyft. Vi tog upp två sjukvårdare och dansken, som flögs till Helsingborg där ambulans mötte. Väder CAVOK. Flygtid 1 tim 55 min.     /Oo    (*VIDEO 24*)

R98042  98-08-21 Erk, Lug, Lq, Ny, Fol, Gratte  H90
Larm Cefyl kl 2100. Hjärninfarkt på finska ”Finntrader” i läge N5509 E1355 (SE Ystad).
Start kl 2131 via Karlskrona las där vi hämtade Krister Andersson och Helena Sörbris. Påbörjade vinschning kl 2227. En normal bårvinschning med sjv -personal ner för att förbereda patienten. Allt avslutat kl 2303. Landade Ystad brandstation kl 2312. Åter F17 kl 0040. Vädret: Kallfront med regn passerade Karlskrona mot NE och påverkade oss enbart vid uppdragets början. Därefter bra sikt och några molntrasor. Vind 290º/ 20-25 knop. Flygtid 2 tim 25 min.     /Erk     (*VIDEO 25*)

R98043  98-08-23 Lug, Erk, Lq, Fol, Gratte   H90
Larm Cefyl kl 1540. Kvinna fallit ner vid fyren på Kullaberg (Silvergrottan). Start kl 1550. Vid framkomsten var kvinnan, som var medvetslös, redan paketerad i räddningstjänstens bår. Klockan var 1645 när vi skickade ner yman. Sedan tog vi upp en ambulanssjukvårdare, båren och yman. Det hela flöt bra under mycket bra förhållanden och var klart kl 1703. Ytterligare en sjukvårdare medföljde från landningsplatsen vid Kullen till Helsingborg. Den skadade kvinnan vaknade till under transporten. Landade F17 kl 1810. Väder: Kalluftmasseväder med talrika Cb på vägen, men uppehåll under vinschning. Västlig vind. Flygtid 1 tim 55 min.     /Erk    (*VIDEO 26*)

R98044  98-08-27 Joo, Gu, Wa, Asp, Basilius   H98
Larm Cefyl kl 2200. En mindre öppen motorbåt med en 42-åring och en 12-åring saknades sedan 1630. De hade gått ut från Hörvik för att fiska. Start kl 2245. Framme och påbörjade 
sökning i anvisat område kl 2255. Sökte med strålkastare, NVG och radar. Kl 2325 hittades de saknade drivande av en av ytenheterna. Pos N5602.70 E1451.74 (utanför vårt område). De var välbehållna och vi återvände till RON med landning kl 2340. Väder: regn, med sikt ca 3-5 km. Vind: 270º/ 15. Flygtid 55 min.     /Wa

R98045  98-09-05 Las, Gad, Ny, Tor, M.Edström  H98
Under komplicerat övningsuppdrag i Sveriges Trädgårds skärgård, fick vi på HF larm ifrån ARCC kl 1200. Förmodad dykolycka mellan Ven och Landskrona. Vi kastade av våra två pax  på Gö och satte kurs mot Ven. Av MRCC fick vi att tjejerna i dykarnas säkerhetsbåt, tänt nödbloss, när båtmotorn lagt av och båten börjat driva. De två dykarna hade då varit 
nere i 20’ (klockan var då 1115). Flera båtar i området, fick vi av MRCC på kanal 25. I höjd med Kristianstad avbröt vi när de saknade ”dykt” upp och läget var under kontroll.
Men: Vid 1.ff sändning på radio 2 blev övriga utstörda på radio 1 (kanal 25), trots nedvriden radio 2. Landning F17 1240. Fint sommarväder. Flygtid 40 min.     /Ny

R98046  98-09-08 So, Oo, Os, Jir, Hel, R.Larsson  H98
Larm 1235 från Cefyl. Flygplan med nosställsfel Ängelholm. Motorstart ”Håll på plattan”. Kuperade 1242 utan att ha kommit i luften. Flygplanet landat ua. Flygtid 0.      /Jir

R98047  98-09-09 Oo, Pso, Jir, Hel, R.Larsson  H98
Larm 0930 Cefyl. Fågelkollision Ängelholm. Hkp i luften återvände för snabbtankning. Start 0939. Avbröt 0941. Landning 0945. Flygtid 5 min.      /Jir

R98048  98-09-09 So, Oo, Jir, Os, Hel, R.Larsson  H98
Haverivarningslarm 1516. Start 1520. Q22 CD-fel, landar ua, hovrar in och parkerar 1527. Flygtid 3 min.      /Jir

R98049  98-09-16 Luk, Söl, Wa, Ans, Fol, Sos, Edö  H98
Larm från Cefyl 0830. Astmasjuk tysk man på ett cypriotiskt fartyg N Bornholm. Startade 0845 mot Karlshamns las. Landning 0855 plockade upp läkare och sjuksyster start 0900. Flög mot fartyget ”Arion” från Limassol, och var framme 0920. Pos N5532 E1516. Ytbärgare och sjvpers vinschades ner. Patienten kom med hjälp, gående på däck och vinschades upp i hkp. När samtliga var uppvinschade kl 0950 gick färden till Karlshamns las där landning skedde 1010 ua. Efter en kort kupé startade vi åter 1025 och landade RON 1035.
Flygtid 1 tim 35 min.     /?
 

R98050  98-09-22 Möl, Pso, Lq, Aso, R.Larsson  H98
Larmet snappades upp på kanal 16 från Rescue Center Göteborg 1120. Vi övade söder om Gåsfeten och flög mot Hörvik där en 4.5 m öppen båt med en man ombord hade rapporterats saknad. Kl 1130 fann vi båten ca 3 km söder Hörvik. Killen fanns kvar ombord men det visade sig att han fått motorhaveri. ”Edna Bengtsson” tog över och bogserade båten till hamn.
Bra väder och nordvästliga vindar styrka 10-15 knop. Flygtid 1 tim 10 min.     /?

R98051  98-09-29 Oo, Möl, Ny, Jir, Hel, Basilius  H98
Larm om man överbord från Cefyl kl 0026. Hade upptäckts ca 5 min efter relingspassage. Dock dröjde fartyget ”Pavasaris” från Lettland med att anmäla det inträffade till 2 tim senare. Startade 0110 och påbörjade insats 0134 i pos N5547 E1601. Började med spiralsök och övergick till CLA inom tilldelad ruta. Hittade naturligtvis inget (han var klädd i bruna byxor o dito skjorta samt saknade flytväst). Landade RON vid halvfyratiden. Väder ok. Flygtid 2 tim 25 min.     /Möl

R98052  98-10-03 Oo, Möl, Ny, Hel, Basilius   H?
Larm 1310 från polisen om saknad man i Nogersund. Start 1340. Sökte i en timma utan resultat Flygtid 1 tim.      /Möl

R98053  98-10-06 So, Pso, Lq, Asp, Gratte   H99
Beredskapshöjning 1306. Bränslebrist.  Flygtid 0.      /Joo

R98054  98-10-06 Las, Joo, Os, Asp, Gratte   H99
Beredskapshöjning. Befarad fågelkollision i samband med start med 4-grupp 37 kl 21. Flygtid 0.      /Joo

R98055  98-10-07 Joo, Las, Os, Jir, Tor, Gratte  H98
Polisen i Växjö begärde hjälp via Cefyl, att eftersöka försvunnen 70-årig bärplockerska kl 2100. H99 i luften i Karlskronafjärden och avbröt 2111 för byte till H98 pga flygtidsbegränsning. Start 2145.Kvinnan försvunnen vid Ålshult kl 1500. Rikets nät: X626700 Y143100 med närliggande område. Påbörjade sök i området efter kvinnan, som varit 
ute och plockat lingon, och inte återvänt. Hon hade cyklat till skogsområdet. Polis var på plats. Samband med dem på polisradion: 22274 (2714). Vi sökte med strålkastare och
NVG utan resultat. Avbröt 2320. Kvinnan återfanns på morgonen, i närheten av sin cykel välbehållen, av polisen. Väder: 20-30 km, 4-7/8 700-800 m. Flygtid 1 tim 45 min.   /Joo

R98056  98-10-17 Möl, Joo, Lo, Aso, Gratte   H96
Larm Cefyl 1235. Saknad 70-årig man vid Revinge. Start 1255. Efter fem minuter fick vi order att avbryta. Flygtid 5 min.     /Joo

R98057  98-10-27 Erk, Gad, Jir, Sög, Tor, Lao  H98
Larm från Cefyl 1720. En Fokker 50 med motorstörningar vid landning Sturup. Start 1728. Avbröt efter 5 minuter då Fokkern landade Sturup ua. Väder: Spöregn, blåst, mörker.
Flygtid 5 min.      /Gad

R98058  98-10-28 Gad, Erk, Ahl, Tor, Lao   H98
Beredskapshöjning. Gästande F4 37-förband. Fågelkollision i starten (i motorn). Landade ua. Flygtid 0.      /Gad

R98059  98-10-30 Gad, Erk, Sög, Ahl, Löm, Lao  H98
Larm från Cefyl kl 0340. Storbrand i Göteborg med många döda och brandskadade. Cefyl ville få ihop så många helikoptrar som möjligt för transporter till olika sjukhus, varför vi skulle samlas på arbetsplatsen för vidare order. Kontaktade SOS om att vi ville ha med sjukvårdspersonal från Blekinge.Vi startade mot Säve kl 0518 (via Karlskrona). På Säve informerades
 vi om att det var kurdiska föreningen, som hade sammankomst i en lokal som tagit eld, och att ca 60 st var döda och 190 st var mer eller mindre skadade, bla brännskador. Vi fick i uppgift att transportera en 14-årig flicka från Östra sjukhuset till Malmö. Vi startade uppdraget kl 1017. Det märktes på sjukhuspersonal vid Östra sjukhuset att dom haft ett kaotiskt tillstånd under natten. Flickans mor följde med till Malmö där vi hänvisades att landa vid Kockums i hamnen. Polis och ambulans fanns där. Innan vi startade Malmö kontaktade vi Cefyl. Vi skulle ev. göra en ny transport till Bergen i Norge. Det blev ej så utan landade Ronneby kl 1245. Väder: Kallmasseväder med regnskurar. Flygtid 3 tim 40 min.     /Gad

R98060  98-11-09 Gad, Lan, Wa, Hel, Gratte   H91
Larm 1205 om en akut blindtarm på Super Tanker ”Alandia Prince” C6KK2. Position N5529.3 E1516.4. Startade 1220 mot Karlskrona för att hämta sjuksyster. Påbörjade vinschning i position kl 1300. Avslutades 1310. Gick mot Karlskrona las. Landade 1355. Flygtid 1 tim 25 min.     /Lan

R98061  98-11-09 Gad, Lan, Wa, Hel, Gratte   H91
Fpl 37 med motorstörningar, vi behövde ej starta upp.  Flygtid 0.      /Lan

R98062  98-11-09 Lan, Gad, Wa, Hel, Gratte   H91
Fpl 37 med totalt radiobortfall. Startade upp och hovrade fram på fältet. Fpl landade ua. Flygtid 0.      /Lan

R98063  98-11-09 Lan, Gad, Wa, Hel, Gratte   H91
Larm Cefyl kl 2100. Beredskap på fältet för en segelbåt med problem söder Sandhammaren. Man hade mottagit, knappt läsbara anrop från ”Mysan”, som tydde på att hon hade problem.
Pos N5519.8 E1408.7. En person ombord (senare fick vi vet att det var en ensamseglare på väg mot Kiel). Start kl 2145. När vi var i höjd med Simrishamn kl 2200, fick vi av MRCC
att vi kunde vända åter mot RON. SSRS:s ”Sjömannen” hade tagit ”Mysan” på släp in mot Ystad och läget var under kontroll. Väder: SE vind med byar upp till ca 30 knop. 
Nedsatt sikt i snöblandat regn. Flygtid 35 min.     /Wa

R98064  98-11-11 Gad, Lan, Wa, Hel, Gratte   H91
Larm från Fl. JA37 CD-fel. Vi startade upp. JA37:an landade ua. Väder 150 m molnbas. ~5 km sikt. Flygtid 5 min.      /Gad

R98065  98-11-19 Söl, Möl, Sög, Ah? Aso, Lao  H96
Larm från Cefyl kl 1715. Befarat flyghaveri (PA28) mellan Visby o Kalmar (5 M SW Visby). Order ombasera Kalmar och avvakta kraftfullt. Gjorde så och fick veta att piloten rapporterat gyrofel efter 5 min. Fick veta att man funnit Headset + fena + livväst och att vi skulle återgå RON. Landning 2030. Vidare order var att avvakta. Beredskap till 2300. Väder bra hemma, snö i Kalmar. Flygtid 45 min.     /Möl

R98066  98-11-29 Erk, Beg, Oha, Löm, Brandt  H98
Larm från Cefyl 1655. Beredskap för Visbyhelikoptern, som skulle hämta en medvetslös besättningsman från fiskefartyget ”Elisabeth” (från Fårösund) SE Hoburgen. Kl 1720 återkommer Cefyl med beskedet att Visbybesättningen inte var samlad för uttransport till fältet. Eftersom vi, pga beredskap för incidentroten var samlade och ombytta på fältet, övergick uppdraget till oss. Vi startade kl 1737 via Karlskrona las mot position N5635 E1820 och var framme vid ”Elisabeth” kl 1833. Vinschningen utfördes med joystick eftersom det var vind omkring 5 knop och måttlig sjöhävning. Det var pga att fiskefartygets last var koncentrerad till det förliga lastutrymmet, omöjligt att hålla aktern mot oss, utan fartyget vred sig runt den förliga 
delen, som låg djupast och låg därför parallellt med oss. I övrigt gick vinschningen ua, förutom att yman och narkossköterskan Jörgen, hade ett tungt jobb på fartyget pga trånga utrymmen och brant lejdare att forsla patienten i. Vi lämnade ”Elisabeth” kl 1921 och förde den sjuke enligt önskemål till Visby las. Patienten var en man i 35-årsåldern och djupt medvetslös. Ingen sjukvårdspersonal mötte vid landning Visby lasarett! Efter tankning Visby (och fika) åter Ronneby kl 2224. Väder: Sikt 3-5 km. Lokala byar med snö – snöblandat regn. Svag växlande vind. Molnbas ~700 fot. Flygtid 3 tim 30 min.     /Erk/Oha
Epilog. Läkarna gav patienten endast ~40% chans att överleva då han anlände Visby lasarett den
            kvällen, men efter ca ett dygn kryade han på sig och hade inga märkbara men.
            Detta enligt informella kontakter med kamrater till patienten.  /Oha

PS. Detta var mitt sista ”skarpa” uppdrag i FRÄD. Det första gjorde jag 1979-02-13 (knappt 20 år sen) i nästan exakt samma position (Skiljer<5 distans. Se FRÄD Visby 1979-02-13).
Jag vill med dessa ord tacka för mig i denna verksamhet. DS.
      /Oha

R98067  98-12-01 Oo, Beg, Jir, Os, Löm, Kel, Nil  H98
Larm Cefyl 1340 ang. försvunnen person N Karlskrona. Efter kontakt med polisen angående sökområde, startade vi 1403. Vi sökte två timmar efter en röd bil i skogen, men hittade ingenting. Åter RON 1600. Bra väder, svag vind.PS. Den saknade mannen återfanns i fredagens BLT välbehållen. /DS. Flygtid 2 tim.      /Oo

R98068  98-12-16 Pso, Lug, Os, Asp, D.Andersson  H98
Larm Cefyl 0144. Skadad besättningsman på lastfartyg ”Ladoga3” i Bornholmsgattet. Start 0227. Hämtade narkossköterska på Karlskrona las – Mikael Svensson. Framme vid fartyget 
 0330, N5524.82 E1416.27. Ytb –sköt. med väskor – bår vinschades ner. Sköt. meddelar att besättningsmannen var död. Han låg i motorrummet och skulle ha skadats av ett verktyg då motorn vådastartades. Besättningsmannen hade ett 10-15 långt sår tvärs halsen – 1 – 1.5 cm djupt. Räddningsbåt från Simrishamn hade anlänt 0300 o räddningskryssare 0320.
Lämnade ”Ladoga3 kl 0355. Åter RON 0458. Väder: i omr. +º och begränsad sikt. Vattenkontakt på 60 fot ~0.5 M fr ftg. Fartyget hade estnisk besättning o var registrerad i Belice City.
Liten stat i Centralsydamerika. Övr. Räddningskryssaren ”Wilhelm R Lundgren”. Pso första räddningsuppdrag. Flygtid 2 tim 30 min.     /Os

R98069  98-12-23 Las, Gu, Hel, Lo, Kel   H98
Larm Cefyl kl 0925. Man överbord från ett polskt lastfartyg ”Lonza”, på route mellan Polen och Irland. Start kl 0940 mot senast kända läge N5514.5 E1547.0. Fartyget hade vänt och låg och sökte i området. Vi lade upp en BoxII ± 3 M. Vi leddes av Lyngby radio, som även fick dit vårt kustbevakningsflyg och tre danska ytenheter från Bornholm. Det var tydligen kocken som saknades och varit i sjön ca en och en halv timme när vi anlände. Vi sökte i två timmar utan resultat. Läste i BLT att man sökt till skymningen utan att hitta honom.
Väder: 500 fot sikt 5-10 km. Flygtid 3 tim.      /?

R98070  98-12-25 Las, Gu, Os, Hel, Kel   H98
Larm från Cefyl 1150. Akut sjuk man på Aspö. Flög via Karlskrona och hämta doc och två ambulansförare. Vi landade och lastade på fotbollsplan. Bårfall, samt åter till Karlskrona las.
Väder: 300 fot sikt 2-4 km. Flygtid 35 min.     /?
 

R98071  98-12-29 Beg, Oo, Sög, Eng, Nil   H98
Larm Cefyl kl 1410. Man överbord från ryskt fiskefartyg ”Commendant Charbakov” söder Trelleborg N5516 E1319. Start 1420. Sökte tillsammans med dansk hkp280, KBV583 och ett 10-tal fartyg (varav ett tremastat segelfartyg). Mannen hade tydligen försökt fly till Sverige, men ej lyckats utlösa räddningsflotten, som han tog med sig. Vi avbröt när bränslet
var på upphällningen och landade Ronneby 1850 med torra tankar.Väder CAVOK 270º/ 10-15 knop. Flygtid 4 tim 30 min.     /Oo

R98072  98-12-30 Oo, Beg, Sög, Eng, D.Nielsen  H98
Larm Cefyl 2203. Sjuktransport av besättningsman från ryskt fartyg. Start 2236 mot Karlskrona. Hämtning Mikael Svensson (Narkossköterska). Framme vid fartyget 2310 (N5539 E1534). Fartyget: ”Velivuona” storlek 97 x 16 m. Vinschning från akterdäck. Patienten, 56-åring med hjärtproblem delvis förlamad i höger arm och en del talsvårigheter. Vinschningen klar 2343. Patienten togs till Karlskrona. Landning RON 0015. Vädret bra (månsken, sydlig vind ~20 knop). Flygtid 1 tim 30 min.     /Beg

Detta var Leif Bergqvists sista skarpa FRÄD -uppdrag före pension. Det första gjorde han 1983. 15 års FRÄD -tjänst!! /Oha
 
 

1998=65 uppdrag/ Oha                                    Tillbaka                                              Top
 
 
 
Denna tabell visar alla uppdrag från början 1967-02-09 till 1998 -12-31.

Totalt antal uppdrag under denna period är 1443.
Varav 1011 är genomförda med Hkp 4 fram till 1992-01-11och 432 med Hkp 10.
Av totala antalet uppdrag är 1293 civila (89,6%) och 150 militära (10,4%).