Nålstens Vänner har för närvarande (03-12-01) 49 medlemmar. Medlem kan den bli som har
tjänstgjort på Flygräddningen på F17 Ronneby/Berga, när vedebörande gått i pension eller slutat av
annan anledning. Avgiften för medlemsskap är 100:- enligt beslut på årsmötet på Säljö 4 sep 2003.
Det är en engångsavgift. För att komma vidare till medlemsförteckningen måste du logga in
med tilldelat password.